Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyi

Vakant Vəzifələr

Aparat

Baş məsləhətçi-hüquqşünas - 1 ştat vahidiMədəniyyət və mədəni irs şöbəsi

Şöbə müdiri - 1 ştat vahidi
Aparıcı məsləhətçi - informasiya resurslarının idarə edilməsi üzrə - 1 ştat vahidi
Məsləhətçi - kino və videofilmlərin nümayişinin qeydiyyatı üzrə - 1 ştat vahidiİncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsi

Baş məsləhətçi - musiqinin inkişafı üzrə - 1 ştat vahidiKadr və ümumi işlər sektoru

Sektor müdiri - 1 ştat vahidi


Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

© Müəlliflik hüququ qorunur

2018-2019