Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət NazirliyiTeatr tamaşaları
Tarix və saat Tədbirin adı Tədbiri keçirən təşkilat Tədbirin yeri
15 noyabr 2018-ci il
saat 15:00
Əhməd Orucoğlu
"Qaynana əməliyyatı"
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı Babək Rayon Mədəniyyət Sarayı
16 noyabr 2018-ci il
saat 15:00
Əhməd Orucoğlu
"Qaynana əməliyyatı"
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı Ordubad Rayon Mədəniyyət Sarayı
19 noyabr 2018-ci il
saat 15:00
Əhməd Orucoğlu
"Qaynana əməliyyatı"
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı Culfa Rayon Mədəniyyət Sarayı
21 noyabr 2018-ci il
saat 15:00
Əhməd Orucoğlu
"Qaynana əməliyyatı"
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı Sədərək Rayon Mədəniyyət Sarayı
22 noyabr 2018-ci il
saat 15:00
Əhməd Orucoğlu
"Qaynana əməliyyatı"
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı Şərur Rayon Mədəniyyət Sarayı
23 noyabr 2018-ci il
saat 15:00
Əhməd Orucoğlu
"Qaynana əməliyyatı"
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı Kəngərli Rayon Mədəniyyət Sarayı
24 noyabr 2018-ci il
saat 15:00
Həsənəli Eyvazlı
"Nadan xoruz"
Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı Culfa Rayon Mədəniyyət Sarayı
24 noyabr 2018-ci il
saat 12:00, saat 15:00
Kəmalə Ağayeva
"Sirli sözlər"
M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı
29 noyabr 2018-ci il
saat 19:00
Əhməd Orucoğlu
"Qaynana əməliyyatı"
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı C.Məmmədquluzadə adına
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı
01 dekabr 2018-ci il
saat 12:00, saat 15:00
Kəmalə Ağayeva
"Göyçək Fatma"
M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı
06 dekabr 2018-ci il
saat 19:00
Əhməd Orucoğlu
"Qaynana əməliyyatı"
C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı C.Məmmədquluzadə adına
Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı
08 dekabr 2018-ci il
saat 12:00, saat 15:00
Arzu Soltan
“Qırmızı, yaşıl, mavi”
M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı
15 dekabr 2018-ci il
saat 12:00, saat 15:00
“Qoğalın sərgüzəşti”
(rus xalq nağılı əsasında)
M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı
22 dekabr 2018-ci il
saat 12:00, saat 15:00
“Ələddinin sehrli çırağı”
(ərəb xalq nağılı əsasında)
M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı
22 dekabr 2018-ci il
saat 15:00
“Bu günün çay dəsgahı” Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı Sədərək Rayon Mədəniyyət Sarayı
29 dekabr 2018-ci il
saat 12:00, saat 15:00
Yevgeni Şvarç
“Qırmızı papaq”
M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

© Müəlliflik hüququ qorunur

2018