Culfa Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

      Culfa Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi 1981-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır.

Muzey giriş, 5 ekspozisiya zalı və iş otağından ibarətdir. Muzeyin fonduna hal-hazırda 1600-dən çox eksponat daxildir. Onlardan 800-dən çoxu ekpozisiya zallarında nümayiş olunur. Muzeydə, əsasən, Culfa rayonunun tarixini, adət-ənənələrini, mədəniyyətini və təbiətini əks etdirən eksponatlar toplanmışdır. Bunlardan müxtəlif əmək alətləri, misdən və saxsıdan hazırlanmış qədim məişət əşyaları, Culfa rayonunun fauna və florasına aid təbiət nümunələri, rayon ərazisində yerləşən tarixi abidələrin fotoşəkilləri, rəsm əsərləri, xalçalar, tətbiqi-sənət nümunələri, kitablar və digər dəyərli eksponatlar nümayiş etdirilir.

Ünvan: Culfa şəhəri
Telefon: (+994 36) 546-18-13