Cəmşid Naxçıvanski Muzeyi

      Muzey Kəngərli xanları nəslinin görkəmli nümayəndəsi, Azərbaycan Atıcı Diviziyasının komandiri general Cəmşid Naxçıvanskinin anadan olmasının 85 illiyi ilə əlaqədar yaşadığı evdə 1981-ci ildə yaradılmış, 1982-ci ilin 22 oktyabrında fəaliyyətə başlamış, 2019-cu ildə muzeydə əsaslı bərpa və yenidənqurma işləri aparılaraq tamaşaçıların istifadəsinə verilmişdir.

Muzeydə C.Naxçıvanskinin həyat və fəaliyyətini əks etdirən fotoşəkillər, orden və medallar, müxtəlif sənədlər, kitablar, məktub və əlyazmalar, şəxsi və ev əşyaları və digər materiallardan ibarət ümumilikdə 5300-dən çox eksponat nümayiş etdirilir. Bunların içərisində Azərbaycan Atıcı Diviziyasının tarixinə, görkəmli sərkərdənin keçdiyi döyüş yoluna həsr olunmuş məqalələr, kitablar xüsusi yer tutur.

Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Atatürk küçəsi 6
Telefon: (+994 36) 545-21-16