Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyi
imp.nakhchivan.az

İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı 2018

Sayğac nmn.az
Bugün
Bu ay
Ötən ay
Ümumi statistika
-ci il
Muzeylər

Heydər Əliyev Muzeyi

Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi

C. Məmmədquluzadə adına Naxçıvan MR Ədəbiyyat Muzeyi

Dövlət Bayrağı Muzeyi

Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi

"Xan Sarayı" Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksi

Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyası

“Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi

Naxçıvan Duz Muzeyi

Xatirə Muzeyi

Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksi

Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyi

Bəhruz Kəngərli Muzeyi

Cəmşid Naxçıvanskinin Ev Muzeyi

Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

Cəlil Məmmədquluzadənin Cəlilkənd Kəndində Xatirə Muzeyi

Babək Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

Cəlil Məmmədquluzadənin Nehrəm Kəndində Xatirə Muzeyi

Ordubad Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

Akademik Yusif Məmmədəliyevin Ev Muzeyi

Məhəmməd Tağı Sidqinin Ev Muzeyi

Məmməd Səid Ordubadinin Ev Muzeyi

Gəmiqaya Muzeyi

Culfa Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

“Əlincəqala” Tarix-Mədəniyyət Muzeyi

Kəngərli Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

Şahtaxtinskilər Muzeyi

Şahbuz Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

Məmməd Arazın Ev Muzeyi

Sədərək Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

VIDEO

Azərbaycan mədəniyyətinin hamisiXəbərlər ArxiviNaxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

© Müəlliflik hüququ qorunur

2018