Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyi

XƏBƏRLƏR
      Oktyabr ayının 23-də Naxçıvan Musiqi Kollecində Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərində kamança ixtisası tədris aparan müəllimlərə ustad dərs keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova tədbirin mahiyyəti haqqında məlumat vermişdir.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Mahirə Məmmədova ustad dərsdə qədim musiqi alətimiz olan kamança haqqında geniş məlumat vermişdir. Qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycanda bu yaylı - simli musiqi alətinin tarixi çox qədimdir. Uzun qola və dayanacağa malik olan kamança tək simli olub. Zaman keçdikcə kamançaya iki sim əlavə edilmişdir. Sonrakı əsrlərdə isə bu alət dörd simli olmuşdur. Nizami Gəncəvinin əsərlərində də kamançanın adı çəkilir. Eramızın XIII əsrində yaşamış azərbaycanlı alim və görkəmli musiqişünas Səfiəddin Urməvi, XIV əsrin məşhur musiqişünası və bəstəkarı Əbdülqadir Marağayi, XVI əsrdə yaşamış özbək xalqının fəxri Əlişir Nəvai, dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli əsərlərində başqa musiqi alətləri ilə bərabər kamançanın da adını çəkmişdir. Buradan görünür ki, XVI-XVII əsrlərdə kamança Azərbaycanda daha geniş inkişaf etmiş və dövrünün musiqi alətləri içərisində xüsusi yer tutmuşdur.

Daha sonra kamançanın yaradıcılıq imkanları izah etdilmiş, alətdə ifa olunan əsərlər haqqında iştirakçılar məlumatlandırılmışdır. Bildirilib ki, bir sıra milli misiqi alətləri kimi kamançada da şagirdə təcrübə vərdişləri aşılamaq və onlara kamança alətinə uyğun əsərlər çaldırmağı aşılamaq lazımdır.

Sonda iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
26.10.2020

      Oktyabrın 24-də C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dram Teatrında çalışan gənclərinin Heydər Əliyev Muzeyinə ekskursiyası təşkil olunmuşdur.

Tədbirdə “Ümummilli Lider Heydər Əliyev və ordu quruculuğu” mövzusunda çıxış edən Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru Ramil Orucəliyev vurğulayıb ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev siyasi xadimlər arasında uzun müddət siyasi olimpinin zirvəsində qalaraq ümumxalq rəğbətinin və məhəbbətinin qazanan, xalqın inkişaf yolunda bir məşələ çevrilmiş ömür yaşayan nadir şəxsiyyətdir.

Hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində H.Əliyevin hərb quruculuğu sahəsində gördüyü işlər C.Naxçıvanskinin adını daşıyan ixtisaslaşdırılmış hərbi məktəbin yaradılması, minlərcə gəncin ölkənin qabaqcıl ali hərbi məktəblərinə göndərilməsi, xalqımızın qəhrəmanlıq ənənələrinin təbliği və s. bu gün öz tarixi təsdiqini tapır və yüksək qiymətləndirir. Bütün bunları xalqın milli müqəddəratı ilə birbaşa bağlı olan tarixi nailiyyət kimi qiymətləndirmək lazımdır.

Silahlı qüvvələrin yaradıcısı Ümummilli Liderimizi Heydər Əliyevin siyasi kursu dövlət quruculuğunun bütün sahələrində olduğu kimi ordu quruculuğu sahəsində də möhtərəm prezidentimiz, silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. İndi heç kimdə şübhə yoxdur ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri vahid mərkəzdən idarə olunan, maddi-texniki bazası, intellektual potensialı xeyli güclənmiş hər hansı düşmənə layiqli cavab verməyə qadir möhtəşəm güc strukturudur.

Vurğulanmışdır ki, Ali Baş Komandanın qətiyyətli iradəsindən, xalqımızın möhtəşəm dəstəyindən ilhamlanan Azərbaycan Ordusu torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi əməliyyatları uğurla davam etdirir. Cəbhənin bütün istiqamətlərində düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurlur. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan nüfuzu ölkədəki ordu quruculuğu işində özünü qabarıq göstərməkdədir. Bu gün Azərbaycan Ordusu dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasındadır.

Qeyd edilib ki, milli dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, demokratik cəmiyyət quruculuğu, siyasi, hüquqi və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlı Ulu Öndərin ideyaları və irəli sürdüyü prinsiplər Azərbaycanın hazırkı və gələcək inkişaf strategiyasının əsasını təşkil edir.

Sonda gənclər muzeyin ekspozisiyası ilə tanış olublar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
26.10.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2007-ci il 15 may tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Hüseyn Cavidin 125 illiyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı”na əsasən, hər il oktyabrın 24-ü Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Hüseyn Cavid Poeziya Günü” kimi qeyd edilir. Bu münasibətlə oktyabrın 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə ədibin Naxçıvan şəhərindəki Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksində tədbir keçirilib.

Nazirliyin və AMEA Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşlarının, Nazirliyə tabe müəssisələrin rəhbərlərinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin üzvlərinin iştirakı ilə baş tutan tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açıb. Nazir çıxışında milli poeziyamızda fəlsəfi lirikanın təkrarsız nümunələrini yaratmış görkəmli söz ustadının həmişəyaşar yaradıcılığından bəhs edib, Hüseyn Cavid şəxsiyyətinə və irsinə göstərilən dövlət qayğısından söhbət açıb.

Vurğulanıb ki, mənzum faciələri və tarixi dramları ilə Azərbaycan dramaturgiyasında yeni mərhələ yardan Hüseyn Cavid yaradıcılığı ilə Şərqin estetik fikir tarixini və dünya romantizm ənənələrini yeni ideyalarla zənginləşdirmişdir.

“Mənim Tanrım gözəllikdir, sevgidir”, - deyən Hüseyn Cavid ən əvvəl sevgi və gözəllik aşiqi şair kimi tanınmışdır. Onun poeziyasında dərin həyat fəlsəfəsi, sağlam məntiq, insan kamalına möhkəm inam öz əksini tapmışdır. Ədibin lirik yaradıcılığının ədəbiyyatımıza bir töhfəsi də söz sənətimizə ümumtürk məfkurəsi gətirməsi olmuşdur. Türk millətinin, eləcə də Azərbaycan xalqının tarixi keçmişini qələmə alan sənətkarın yaradıcılığı neçə-neçə nəslin milli şüur əsasında tərbiyəsinə əhəmiyyətli təsir göstərmiş və bundan sonra da göstərəcəkdir.

Bildirilib ki, ömrünün son anına qədər öz böyük iradəsindən və ümumbəşəri əqidəsindən dönməyən Cavid 1937-ci ilin qanlı burulğanının qurbanı olmuşdur. 1938-1940-cı illərdə keçmiş SSRİ ərazisindəki ən uzaq və ən soyuq həbs düşərgəsində sürgündə olmuş, 5 dekabr 1941-ci ildə Sibirdəki Tayşet rayonunun Şevçenko qəsəbəsində sürgündə ikən vəfat etmişdir.

H.Cavidin, onun yaradıcılığının xalqımıza qaytarılmasında və təbliğində ümummilli lider Heydər Əliyevin rolundan söhbət açan Nazir qeyd edib ki, Ulu öndər Heydər Əliyevin böyük səyləri və cəsarəti sayəsində Hüseyn Cavidin cənazəsi 1982-ci ildə Azərbaycana gətirilərək doğulduğu Naxçıvan torpağında dəfn olunub. Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü və himayəsi ilə ədibin məzarı üzərində 1996-cı ildə məqbərə ucaldılıb, Naxçıvanda və Bakıda Hüseyn Cavidin ev muzeyləri açılıb. Hüseyn Cavidin 100 illik yubileyi Azərbaycanda təntənəli şəkildə qeyd edilib.

Qeyd olunub ki, Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin ədibin 125 və 130 illik yubileyləri haqqında Sərəncamları Hüseyn Cavid şəxsiyyətinə hörmətin, onun zəngin yaradıcılığına göstərilən növbəti dövlət qayğısının ifadəsidir.

Doğma diyarımızda da Cavid irsinin yaşadılması, öyrənilməsi və təbliğ olunması xüsusi diqqətdə saxlanılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin ədibin yubileyləri ilə bağlı imzaladığı Sərəncamlar və təsdiq etdiyi Tədbirlər Planına əsasən, qədim diyarımızda da böyük sənətkarın yubiley tədbirləri yüksək səviyyədə təşkil olunmuş, elmi konfranslar və simpoziumlar keçirilmiş, Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan” və “İblis” əsərləri tamaşaya hazırlanmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il 28 avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na Hüseyn Cavidin “Azər” poemasının daxil edilməsi isə ədibin zəngin irsinin gənc nəslə çatdırılması sahəsində atılan mühüm addım kimi dəyərləndirilir. Ötən il Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamına əsasən keçirilən dahi ədibin oğlu Ərtoğrol Cavidin 100 illik yubiley tədbirləri də Cavid irsinə göstərilən qayğının bariz nümunəsidir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Asim Əliyev çıxış edərək dahi mütəfəkkirin keşməkeşli həyat yolundan və azərbaycan ədəbiyyatına bəxş etdiyi bənzərsiz yaradıcılıq irsindən bəhs edib.

Sonda tədbir iştirakçıları Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin ekspozisiyası ilə tanış olublar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.10.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Təhsil Nazirliklərinin “Təhsil və mədəniyyət müəssisələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin səmərəli təşkili ilə bağlı 2020-2021-ci tədris ili üçün tədbirlər planı” na əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondu, Naxçıvan Dövlət Film Fondunun və Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayon və şəhər təhsil şöbələrinin birgə təşkilatçılığı ilə 2020-ci il oktyabr ayından başlayaraq 2021-ci ilin may ayınadək ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinə “Bu, kino ki var...” adlı kinoviktorina keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Kinoviktorinanın 22 oktyabrda Naxçıvan Şəhər Gənclər Mərkəzində keçirilən ilk seçim turunda Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən orta məktəblərin - 2, 7, 8, 12 nömrəli tam orta məktəblərin komandaları iştirak etmişdir. 7-9-cu sinif şagirdlərinin iştirak etdikləri kinoviktorinanın keçirilməsində məqsəd məktəblilərin kino biliyinin yoxlanması, milli kinonun təbliğidir.

Seçim mərhələsində ən çox bal toplayan Naxçıvan şəhərindəki 7 №-li tam orta məktəbin komandası yarımfinalda iştirak etmək hüququ qazanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.10.2020

      AMEA Naxçıvan Bölməsində Ordubad rayon ərazisində fəaliyyət göstərən Xaraba Gilan arxeoloji ekspedisiyasının cari ildəki nəticələrinə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açaraq muxtar respublika ərazisində arxeoloji qazıntılar zamanı əldə olunan tapıntıların tarixi əhəmiyyətindən danışıb. Bildirib ki, Xaraba Gilan arxeoloji ekspedisiyası Ordubad rayonu ərazisində 15 ildən artıqdır ki, arxeoloji qazıntılarını davam etdirir. Akademik Plovdağ, Aza, Dəlmə qalada aparılan tədqiqatların uğurlu nəticələrinin müxtəlif illərdə işıq üzü görən monoqrafiya və elmi məqalələrdə öz əksini tapdığını deyib.

Sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun şöbə müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Bəhlul İbrahimli Xaraba Gilan arxeoloji ekspedisiyasının ərazidə apardığı qazıntı işlərinin yekun nəticələrini diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, cari ildə Xaraba Gilan arxeoloji ekspedisiyası 64 kvadratmetr sahədə arxeoloji qazıntıları davam etdirib. Tədqiqatlar nəticəsində 40-a qədər daş balta, Son Tunc dövrünə aid gil küpün içərisində 5 ədəd tuncdan hazırlanmış boyunbağısı ilə birgə dəfn olunan uşaq qəbri və kurqantipli qəbirlər aşkar edilib. Arxeoloq, həmçinin Plovdağ yaşayış yerində aşkar olunan keramika qalıqlarından, eləcə də dağ daşından olan tikililər ilə bağlı iştirakçılara məlumat verib. Tədbirdə bölmənin Tarix, Etno­qrafiya və Arxeologiya İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Fəxrəddin Səfərli, institutun Qədim dövr arxeologiyası şöbəsinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev və Arxeoloji xidmət şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zeynəb Quliyeva çıxış edərək Xaraba Gilan arxeoloji ekspedisiyasının nəticələrindən söz açaraq Azərbaycan arxeologiyası üçün əhəmiyyətini qeyd ediblər. Sonra Bəhlul İbrahimli iştirakçıların suallarını cavablandırıb. Tədbir çərçivəsində Xaraba Gilan arxeoloji ekspedisiyasının ərazidə aşkar etdiyi arxeoloji materiallar video­görüntü vasitəsilə iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin
mətbuat xidmətiNaxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.10.2020

      “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamının icrasının təmin edilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən hamiliyə götürülən ixtisasların tələbələri üçün keçirilən tədbirlər davam etdirilir.

Oktyabrın 21-də Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda Nazirliyin hamiliyinə verilmiş ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində “Kitabxanaçılıq və informasiya” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrlə “Müasir dövrdə kitabxana xidmətinin təşkili” adlı görüş keçirilmişdir. Tədbiri Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun İxtisasartırma və yenidən hazırlanma üzrə prorektoru Çapay Quliyev açmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət və mədəni irs şöbəsinin müdiri Gülbuta Babayeva çıxış edərək bildirmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamı muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri ilə müvafiq təşkilatlar arasında əməkdaşlığı genişləndirmək, peşəkar kadr potensialı hazırlamaq, bu sahədəki çətinlikləri aradan qaldırmaq, tələbələrə elmi-nəzəri biliklərlə yanaşı, təcrübi biliklər də aşılamaq, onların gələcək iş yerlərini müəyyənləşdirmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sərəncama əsasən Mədəniyyət Nazirliyi 21 ixtisasa hamilik edir ki, bunların da içərisində Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun və Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Kitabxanaçılıq və informasiya” ixtisasları da var.

Qeyd edilmişdir ki, 2019-2020-ci tədris ilində Sərəncamın icrası ilə bağlı müvafiq ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri ilə birgə Tədbirlər Planı təsdiq edilmiş və bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu dövrdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun və Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Kitabxanaçılıq və informasiya” ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələrə 5 açıq dərs, 4 kitab müzakirəsi keçirilmişdir. Onlardan 2 açıq dərs və 1 kitab müzakirəsi onlayn formatda olmuşdur. Eləcə də tələbələrin Nazirliyin tabeliyində olan kitabxanalarda təcrübə keçməsi təmin olunmuşdur.

Vurğulanmışdır ki, 2020-2021-ci tədris ilində də Sərəncamın icrası ilə bağlı iş davam etdirilir. Nazirlik, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri tərəfindən birgə Tədbirlər Planı, həmçinin keçiriləcək tədbirlərin qrafikləri təsdiq edilmiş, Naxçıvan Dövlət Universitetində kitab müzakirəsi, Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələrinə açıq dərs keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova “Müasir kitabxana-müasir oxucu”, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasının direktoru Fariz Əhmədov “Elektron kitabxana və virtual xidmət” və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Kitabxanasının direktoru Şəfaət Sadiqova “Oxucularda mütaliə və informasiya mədəniyyəti” mövzularında çıxış etmişlər.

Çıxışlardan sonra mövzu ilə bağlı müzakirələr aparılmış və tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.10.2020

      20 oktyabr tarixdə tələbələrə vətənpərvərlik və vətəndaşlıq hisslərini aşılamaq, onların asudə vaxtlarını səmərəli təşkil etmək məqsədilə Naxçıvan Musiqi Kollecinin bir qrup tələbəsinin “Naxçıvan Döyüş Şöhrəti Muzeyi”nə ekskursiyası təşkil olunub.

Ekskursiyada tələbələrə məlumat verərək bildirib ki, ümumi sahəsi 13 min kvadratmetr olan muzeydə 40 adda silah, texnika və qurğular – haubitsa, top və minaatanlar, hava hücumundan müdafiə üzrə döyüş maşınları, zenit raket və qurğuları nümayiş olunur. Burada “Mi-8T” döyüş-nəqliyyat vertolyotu, yerqazan və maneələğvetmə maşınları, tanklar, piyadanın döyüş maşınları, zirehli transportyor və döyüş kəşfiyyat maşınları, dartıcılar, eləcə də müxtəlif hərbi təyinatlı avtomobillər də yer alıb. Bildirilib ki, hər bir döyüş texnikası audio-məlumatlandırma sistemi ilə təmin edilib.

Sonda tələbələrii maraqlandıran suallar cavablandırılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.10.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli ¬Sərəncamının icrası ilə əlaqədar Nazirlik tərəfindən təsdiq edilmiş Tədbirlər Planına uyğun olaraq oktyabrın 21-də Naxçıvan Musiqi Kollecinin “xoreoqrafiya” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə ustad dərs keçirilmişdir.

Ustad dərsi Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası Mahnı və Rəqs Ansamblının rəqqasəsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Sona Əliyeva aparmışdır. Sona Əliyeva ustad dərsdə bildirib ki, milli Azərbaycan xoreoqrafiyası qədim mənbələrə əsaslanır. Müasir xoreoqrafiya qədim vaxtlardan formalaşıb. Bayram və toy mərasimlərində həmişə rəqslər ifa edilib.

Qeyd edilib ki, rəqs ritmik hərəkətlərin ifadəliliyi və insan bədəninin plastikliyinə əsaslanan incəsənət növüdür. Rəqslər əmək prosesi və insanların emosional təəssüratı ilə bağlı müxtəlif hərəkət və jestlərdən əmələ gəlmişdir. Hər bir xalqın öz rəqs ənənələri vardır. Səhnə rəqsləri xalq rəqsləri əsasında yaranmışdır. Harmonik hərəkət və pozalar, plastika və mimika, hərəkətlərin dinamikası, kompozisiya rəqslərin əsas ifadə vasitələridir. Rəqslərin zənginləşməsi və konkretləşməsində kostyum və rekvizitin əhəmiyyətli rolu vardır.

Ustad dərsi aparan Sona Əliyeva bildirib ki, qədim tarixə malik Azərbaycan xalq rəqsləri janr etibarilə müxtəlifdir. Rəqslər qadın və kişilər tərəfindən tək, qoşa, dəstə ilə kütləvi ifa olunur. Qadın rəqsləri üçün zərif əl-qol hərəkətləri, mülayimlik, həzinlik səciyyəvidir. Kişi rəqslərinə ayaqların çevik hərəkəti, qolların geniş açılması, nikbinlik xasdır. Xalq rəqslərinin ifa tərzinə milli geyim xüsusiyyətlərinin təsiri olmuşdur.

Milli rəqslərimiz haqqında tələbələrə ətraflı məlumat verildikdən sonra xoreoqraf tərəfindən rəqsləri qurmağın yolları, rəqs üçün təşkil olunan məşqlər, rəqslərin seçilməsi, kostyum və musiqinin seçimində vacib olan məsələlərə də toxunulmuşdur. Maraqlı keçən ustad dərsdə tələbələrin sualları da cavablandırılıb.

Xatırladaq ki, Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun və Naxçıvan Musiqi Kollecinin Mədəniyyət Nazirliyinin hamiliyinə verilmiş müvafiq ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələri ilə təsdiq olunmuş tədbirlər planına və qrafiklərə uyğun olaraq məqsədyönlü iş aparılır.

Sonda tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.10.2020

      20 oktyabr 2020-ci il tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Kitabxana-informasiya təminatı” ixtisası üzrə təhsil alan III kurs tələbələrinə “Çap əsərlərinin təsviri” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova açaraq bildirmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamına uyğun olaraq kitabxanada da bir sıra tədbirlər –açıq dərslər, kitab müzakirələri keçirilmişdir. Belə tədbirlərin keçirilməsində məqsəd peşəkar və təcrübəli gənc kitabxanaçı kadrların hazırlanmasına nail olmaqdır. Qeyd edilmişdir ki, sənədlərin biblioqrafik təsvirində muasir təsvir qaydalarının tətbiqi dovlət standartlarına əsaslanır. Biblioqrafik təsvir sənədlər haqqında ən mühüm məlumatları əks etdirən biblioqrafik əlamətlərin müəyyən toplusudur. Biblioqrafik təsvir olmadan heç bir məlumat mənbəyi keçinə bilməz.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Südabə Heydərova “Çap əsərlərinin təsviri” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. Məruzədə bildirilmişdir ki, biblioqrafik təsvir biblioqrafik yazının əsas hissəsini təşkil edir. Sənədlər biblioqrafik təsvirdə elə əks olunmalıdır ki, oxucu sənəd haqqında ən mühüm məlumatı əldə edə bilsin. Təsvirin ünsürləri dəqiq, düzgün, konkret, məntiqi ardıcıllıqla verilməlidir. Hər hansı ünsürün səhv ifadə edilməsi oxucunu çaşdırar və məlumatın əldə edilməsini çətinləşdirər. Biblioqrafik təsvirin tərtib edilməsinin obyektini bütün dərc edilən sənəd növləri və müxtəlif daşıyıcılarda dərc edilmiş sənədlər – kitablar, seriyalı və digər nəşri davam edən resurslar, not, kartoqrafik, audiovizual, təsviri incəsənət, normativ-texniki sənədlər, mikrofilmlər, elektron informasiya resursları, sənədlərin tərkib hissəsi, eyni tipli və müxtəlif tipli sənədlər qrupu təşkil edir. Təsvirin quruluşundan asılı olaraq birsəviyyəli və çoxsəviyyəli biblioqrafik təsvirlər müəyyən edilir. Birsəviyyəli təsvir bir səviyyədən ibarət olur. Bu təsvir bir hissəli sənədə, tamamlanmış çox hissəli sənədə verilə bilər. Çoxsəviyyəli təsvir iki və daha artıq səviyyədən ibarətdir. Bu təsvir çox hissəli sənədə - çoxcildli və ya komplekt sənədə, seriyalı və ya ardı davam edən resuslara tərtib edilə bilər.

Sonda tələbələri maraqlandıran, mövzu ilə bağlı suallar cavablandırılmışdır. Onlar çap əsərlərinin təsviri ilə təcrübi olaraq yaxından tanış olmuşlar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.10.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 19 dekabr tarixli “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” Sərəncamına uyğun olaraq muxtar respublikada fəaliyyət göstərən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, eləcə də digər təşkilat və qurumların əməkdaşlarının Naxçıvan şəhərindəki muzeylərə ekskursiyaları davam etdirilir. Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti, “Nuh yurdu” qəzeti redaksiyası və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərin əməkdaşları “Muzey günləri” çərçivəsində Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində olublar.

Bələdçi Sevinc Səbzəliyeva qonaqlara muzey haqqında ətraflı məlumat verib. Bildirilib ki, 1998-ci ildən fəaliyyət göstərən Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi muxtar respublikada xalçaçılıq sənətinin öyrənilməsi və təbliği baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Hazırda muzeyin ekspozisiyasında Naxçıvan xalçaçılıq məktəbinə aid 400-ə yaxın eksponat nümayiş etdirilir. Vurğulanıb ki, Naxçıvan xalçaçılıq sənəti bu gün də qorunur və inkişaf etdirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin qayğısı sayəsində artıq Naxçıvan şəhərində, həmçinin rayon və kəndlərimizdə emalatxanalar fəaliyyət göstərir. Xalçaçılığın inkişafı məqsədilə muxtar respublikamızda xalçaçılıq kursları da təşkil edilir. Yeni bina ilə təmin olunmuş Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin də missiyası Naxçıvan xalçaçılıq məktəbini tədqiq və təbliğ etməklə xalçaçılıq sənətinin inkişafına nail olmaqdan ibarətdir.

Muzeyin ekspozisiyasında nümayiş etdirilən müxtəlif xalçalar, xüsusilə də ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş süjetli xalça, həmçinin “Abbas Mirzə”, “Üç xaqan”, “Dəvəli”, “Ələmli”, “Ovçuluq”, “Azərbaycan Respublikasının siyasi-inzibati xəritəsi” və digərləri maraqla qarşılanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.10.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətindən NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyinə bildirilib ki, açıq dərsdə Naxçıvan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri iştirakı edib.

“Heydər Əliyev və Azərbaycan ordusu” mövzusunda keçirilən açıq dərsdə dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda fəaliyyəti və muzeyin ekspozisiyaları haqqında şagirdlərə geniş məlumat verilib.

Qeyd edək ki, 2020-2021-ci tədris ili ərzində Naxçıvan şəhər ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinə Heydər Əliyev Muzeyində açıq dərslərin keçirilməsi nəzərdə tutulub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.10.2020

      Oktyabrın 16-da ixtisasların hamiliyə verilməsi ilə əlaqədar M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Kitabxanaçılıq və informasiya” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri ilə Həmid Arzulunun “Qara xəncər” adlı əsərinin müzakirəsi keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova açaraq qeyd etmişdir ki, Azərbaycan ədəbi mühitində öz yaradıcılığı, bədii üslubu, dil xüsusiyyətləri, əhatəli yaradıcılıq manerası ilə seçilən Həmid Arzulu həyatının 40 ildən çoxunu elmi, metodik və bədii yaradıcılığa həsr etmişdir.

1960-cı ildən mətbuata öz sözü ilə qədəm qoyan H.Arzulu bədii ədəbiyyatın bütün sahələrində, istər hekayə, povest, roman, dram, istərsə də şer sahəsində sanballı əsərlər yaratmış, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq alman dilindən Azərbaycan dilinə bədii tərcümənin nəzəri və təcrübi əsasını qoyanlardan biri olmuşdur.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabxanaçısı Xurşud Budaqova “Həmid Arzulunun həyat və yaradıcılığı” mövzusu ilə çıxış edərək bildirmişdir ki, Həmid Arzulu Naxçıvanda yaşayıb yaradan ziyalılarımızdan biridir. O, ədəbiyyata şeirlə gəlmiş, sonralar həm nəsr, həm də alman dilindən bədii tərcümə sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərərək geniş oxucu kütləsinin pərəstişini qazanmışdır. Azərbaycan milli şeirinin müxtəlif formalarında yazdığı lirik, ictimai-siyasi mövzuda olan şeir və poemaları qısa müddət ərzində onun yaradıcılıq diapazonu, istedadı barədə dolğun təəssürat yaratmışdır.

Əruz vəznində yazdığı satirik sabiranə şeirləri, sərbəst şeir vəznində qələmə aldığı "Deyirsən ki, açıq danış" poeması, ənənəvi janrda dərc etdirdiyi "Kəndimizin dastanı", "Bayramım-Novruzum gəlir" və nəhayət, "Şərq qapısı" qəzetinin keçirdiyi müsabiqədə birinci mükafata layiq görülən "Heydərnamə" poeması, digər şeir və mənsur hekayələri Həmid Arzulunun poeziya sahəsində çoxşaxəli yaradıcılığa malik olduğunu göstərmişdir. Alman dilindən poeziya tərcüməsi sahəsində çox gərgin işləyən və bu sahəyə fanatikcəsinə bağlı olan şair alman klassik şairlərindən Henrix Heynenin "Hars səfəri" povestini və bu povestdə olan yüz beytə qədər lirik şeirləri, Yohan Volfhanq Hötenin məşhur "Qərb-Şərq" divanını, Qothold Efraim Lessinqin alman dramaturgiyasının incisi hesab edilən "Müdrik Natan" mənzum dramını, Fridrix Şillerin "Balladalar"ını və s. əsərləri orijinaldan dilimizə tərcümə edərək nəşr etdirmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının böyük kitabxanaçısı Əzizə Süleymanzadə “Qara Xəncər” romanının əsas ideyası” adlı mövzu ilə çıxış edərək bildirilmişdir ki, Həmid Arzulunun “Qara xəncər” romanında müəllif 1988-90-cı illərdə Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda baş verən milli oyanış təlatümləri fonunda hüquq işçilərinin xofu ürəklərdən hələ tamam silinməmiş qanunların gücündən necə sui-istifadə etdiklərindən, xarici qüvvələrin maddi sərvətlərimizi talan etmək cəhdlərindən və ölkəyə yeni ruh yüksəkliyi, azadlıq, müstəqillik gətirməkdə olan gənclərmizin mübarizəsindən bəhs edilir. Romanda göstərilir ki, qarşıda hələ Azərbaycanı daha çətin, daha ağır taleyüklü hadisələr, ölüm-dirim suallı problemlər gözləyir. Romanın müəllifi şahidi olduğu, hərəkatda fəal iştirak etdiyi, şəxsən gördüyü hadisələri bədii təfəkkür süzgəcindən keçirərək qələmə almışdır. Bu tarixi hadisələr fonunda müəllifin özü tərəfindən yaradılan süjetlər də vardır.

Universitetin kitabxanaçılıq və informasiya ixtisası üzrə IV kurs tələbəsi Əliyeva Vüsalə və II kurs tələbəsi Məcnunova Könül çıxışlarında “Qara Xəncər” romanının onlarda yaratdığı təəssüratdan və əsərin bu gün üçün əhəmiyyətindən danışmışlar.

Çıxışlardan sonra tələbələrlə əsərin müzakirəsi aparılmış, onların sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.10.2020

      Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində 16 oktyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi Günü münasibətilə “Müstəqilliyə gedən yol Naxçıvandan başlayır” mövzusunda tədbir keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar Mədəniyyət işçisi Nizami Rəhimov açaraq bildirmişdir ki, Azərbaycan XX əsrdə iki dəfə özünün dövlət müstəqilliyini əldə etmişdir. Təəsüflər olsun ki, 1918-ci ildə yaranan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay fəaliyyət göstərmişdir. Lakin özünün qısa müddətli fəaliyyəti dövründə bir sıra taleyüklü tədbirlər işləyib həyata keçirmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra Sovet rejimində yaşamağa məcbur olan Azərbaycan xalqı daim müstəqillik arzusunda olmuşdur. Nəhayət XX əsrin 90-cı illərinin əvvəlində Azərbaycan xalqı azadlıq mübarizəsinə qalxaraq bu arzunu reallaşdırmağa nail oldu. Müstəqilliyə doğru Naxçıvandan başlanan və çətin mübarizələrdən keçən bu yolda ulu öndər Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri olmuşdur. Azərbaycan tarixinin müəyyən bir dövrü ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Hələ 1990-cı ilin iyul ayında Naxçıvana qayıdan Heydər Əliyev 1990-cı il sentyabr ayının 30-da Azərbaycan SSR və Naxçıvan MSSR Ali Sovetlərinə keçirilən seçkilərdə Heydər Əlirza oğlu Əliyev Azərbaycan SSR və Naxçıvan MSSR-nin xalq deputatı seçildi. Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə seçilmiş deputatların 1990-cı il noyabrın 17-də ilk sessiyası keçirildi. Heydər Əliyevin sədrlik etdiyi həmin sessiya təkcə Naxçıvanda yox bütün Azərbycanda tarixi bir hadisə oldu. Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin birinci sessiyası “Naxçıvan MSSR adının dəyişdirilməsi haqqında”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət rəmzləri haqqında”, “1990-cı ilin yanvar ayında Bakı hadisələrinə siyasi qiymət verilməsi haqqında” və b. tarixi qərarlar qəbul etdi. Bununla da müstəqilliyə gedən yol Naxçıvandan başlamış oldu. Heydər Əliyev ideyaları, siyasi xətti bu gün də yaşayır, qalib gəlir və bu siyasi kursun layiqli davamçısı ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan sürətlə inkişaf edərək regionun lider dövlətinə çevrilmişdir.

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun əməkdaşı Kamran Möhbalıyev “Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan”, “Naxçıvan” Universitetinin Ümumi tarix kafedrasının professoru, tarix elmləri doktoru Əziz Novruzlu “Azərbycan müstəqillik yollarında” mövzularında çıxış etmişlər. Cıxışlarda Azərbaycan xalqının müstəqillik tarixindən, keçilən bu yolda qarşıya çıxan çətinliklərdən, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpa olunması, qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi sahəsində ulu öndər Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətlərindən bəhs olunmuşdur.

Sonda isə muzeyin ekspozisiyasında “Azərbaycan Respublikasının müstəqillik tarixindən” bəhs edən sərgilərə baxış olmuş və bu sərgilər haqqında muzey əməkdaşı tərəfindən ətraflı məlumat verilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.10.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki mədəniyyət müəssisələri tərəfindən 2020-ci ilin üçüncü rübündə pandemiya dövrünə uyğun xüsusi qaydalara ciddi riayət etməklə xeyli sayda onlayn formatda, həmçinin əlamətdar və tarixi günlərlə bağlı tədbirlər keçirilmişdir.

Bu ilin iyul ayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin, avqust ayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının və “Muğam Studiyası”nın, sentyabr ayında isə Naxçıvan Muxtar Respublika Aşıqlar Birliyinin onlayn konsertləri olmuşdur. Bütün bu onlayn tədbirlər sənətsevərlər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. “Milli Musiqi Günü”nә hәsr olunmuş Naxçıvan Dövlәt Filarmoniyasının Estrada Okestrinin canlı konserti vә Cәlil Mәmmәdquluzadә adına Naxçıvan Dövlәt Musiqili Dram Teatrının yaradıcı kollektivlәrinin ifasındakı onlayn әdәbi-bәdii kompozisiya 2020-ci ilin üçüncü rübünün ən əlamətdar mədəni hadisələrindən olmuşdur. Bu ilin iyul-sentyabr aylarında, ümumilikdə, 7 konsert keçirilmişdir ki, bunlardan 5-i onlayn, 2-si isə canlı formatda təqdim edilmişdir. Bundan başqa, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı da üçüncü rübdə onlayn formatda tamaşa nümayiş etdirmişdir. Onlayn nümayişdə balaca teatrsevərlər üçün “Qızıl xoruz” və “Keçinin qisası” tamaşaları göstərilmişdir. Qeyd edək ki, bütün bu onlayn konsert və tamaşalar Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və onun internet resurslarında, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet saytında və sosial şəbəkə hesablarında canlı olaraq yayımlanmışdır.

İyul-sentyabr aylarında Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyinə, Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksinə, Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyinə, Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasına və Xatirə Muzeyinə onlayn ekskursiyalar təşkil edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 24 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar yallıların çəkilişi aparılmış, yallı sənətinin təbliği ilə əlaqədar sosial şəbəkələrdə paylaşımlar edilmişdir. Bundan başqa, yallı sənətinin yaşadılması işinə töhfə ola biləcək “Yallılar dünəndən bu günə” kitabı və videodiski (DVD) üzərində iş yekunlaşmışdır.

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı yaradılmış “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil edilməsi üçün bu ilin üçüncü rübü ərzində 6 ədəd yeni xalçanın pasportlaşdırılması işi aparılmış, reyestrə 50 ədəd xalça haqqında məlumat daxil edilmişdir. Həmçinin “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil olan 214 ədəd xalça haqqında nazirliyin sosial şəbəkə hesablarında məlumatlar paylaşılmışdır.

Sentyabr ayında AMEA Naxçıvan Bölməsinə Mədəniyyət Nazirlik tərəfindən xeyli sayda qədim əlyazma və kitab hədiyyə olunmuş, bununla bağlı təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Sentyabr ayının əlamətdar mədəni hadisələrindən biri Naxçıvan teatrının 138-ci mövsümünün açılışı mərasimində “Aydın” tamaşanın premyerası olmuşdur.

Daha bir onlayn müsabiqə iyul ayında başa çatmışdır. Bu, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Saz sənətini yaşadırıq” adlı onlayn saz ifaçılığı müsabiqəsidir. İyun ayından start verilmiş və il ərzində davam edəcək “Mədəniyyətin izi ilə” Sosial Mədəniyyət Layihəsində iştirak etmək üçün son üç ayda Nazirliyə videoçarx, videoslayd, mətn və digər bu kimi 29 sayda material daxil olmuşdur.

Sentyabr ayında Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Muzeyində Camaldın kənd tam orta məktəbinin şagirdləri üçün distant dərs keçilmiş, dərsi muxtar respublikanın 200-dən çox təhsil müəssisəsi izləmişdir. Bundan başqa, məktəblilərin asudə vaxtının səmərəli təşkili məsqədilə son üç ayda Təhsil Nazirliyi ilə birgə məktəbdənkənar müəssisələrin dərnək üzvləri üçün “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksində, Cəmşid Naxçıvanski, Heydər Əliyev və Naxçıvan Dövlət Tarix muzeylərində, Ordubad rayon məktəbliləri üçün isə Yusif Məmmədəliyevin Ev Muzeyində olmaqla, 5 onlayn ekskursiya təşkil edilmişdir. Bu ilin üçüncü rübü ərzində muxtar respublikanın muzeyləri sosial şəbəkələrdəki rəsmi hesablarında onlayn ekskursiyalar, həmçinin əlamətdar və tarixi günlər, tanınmış şəxsiyyətlər, muzeylərdə olan eksponatlarla bağlı məlumat və təbliğat xarakterli 1486 sayda paylaşımlar etmişlər. Bu paylaşımlardan 364-ü onlayn ekskursiya olmuşdur. Sentyabr ayından etibarən nazirlik, komitə və idarələrin müvafiq qrafik üzrə muzeylərə gedişi bərpa edilmiş, iyul-sentyabr ayları ərzində muzeyləri, ümumilikdə, 15 min 159 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir. Son üç ayda muzeylərə 178 ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur.

Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanalar da iyul-sentyabr aylarında onlayn fəaliyyət işini davam etdirmişdir. Üçüncü rübdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika və A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq kitabxanaları tərəfindən “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan bir neçə kitabın 15 onlayn, 3 ənənəvi müzakirəsi keçirilmişdir. “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitablarla bağlı 68 sayda video və audio material, həmçinin kitab həvəskarları üçün şeir, hekayə və poemalardan parçaların bədii qiraət olunduğu videolar və audiokitablar hazırlanaraq sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilmişdir.

“Nağıl günləri” layihəsi çərçivəsində son üç ayda, ümumilikdə, 125 audio nağıl hazırlanaraq sosial şəbəkə hesablarında 443 paylaşım edilmişdir.

Rüb ərzində kitabxanalara oxucu gəlişi 9 min 646 nəfər, kitab verilişi isə 59 min 475 nüsxə olmuşdur. Bundan başqa, bu ay kitabxanalar tərəfindən sağlamlıq imkanı məhdud 59 uşağa səyyar kitabxana xidməti göstərilmişdir.

Üçüncü rübdə muxtar respublikanın yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərən klub müəssisələrinin əməkdaşları da əlamətdar və tarixi günlərlə, görkəmli şəxsiyyətlərlə, eləcə də milli dəyərlərimizin təbliği və yaşadılması istiqamətində müxtəlif xarakterli materiallar hazırlayaraq sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirmişlər. Qeyd edək ki, rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələri tərəfindən sosial şəbəkələrdə, ümumilikdə, 3 min 773 paylaşım edilmişdir.

Xalq yaradıcılığının öyrənilməsi, yaşadılması və gələcək nəsillərə çatdırılması mədəni fəaliyyətin tərkib hissəsidir. Bu məqsədlə iyul-sentyabr aylarında Ordubad, Sədərək və Culfa rayonlarındakı mədəniyyət müəssisələrinin hazırladıqları xalq yaradıcılığı nümunələrinin Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən çəkilişləri aparılmış, 38 videomaterial hazırlanmışdır. Həmçinin, Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəz tərəfindən 11, rayon mədəniyyət şöbələri tərəfindən 7 olmaqla, ümumilikdə, xalq yaradıcılığı ilə bağlı 56 videomaterial hazırlanmış, bu materiallar Nazirliyin “Youtube” kanalında yerləşdirilmiş, sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdır.

Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəz tərəfindən müvafiq ssenari əsasında Şahbuz rayonunun Kükü kəndində çəkilişləri aparılmış “Şaxbəzəmə” adətindən bəhs edən televiziya filmi hazırlanmışdır.

Sentyabr ayında həftədə bir dəfə olmaqla, Naxçıvan Dövlət Film Fondu “Əyləncə adası” İstirahət Parkında açıq havada sakinlər üçün 3 bədii film nümayiş etmişdir.

Bu ilin iyul-sentyabr aylarında C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Cəfər Cabbarlının “Aydın” və V.Səmədoğlunun “Mamoy kişinin yuxuları” əsərləri əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşaların məşqləri aparılmışdır. Həmin müddətdə M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında H.Əsgərovun “Qorxaq Əhməd”, Z.Vedilinin “Üç qismətli varis” tamaşalarının məşqlərini aparmış, “Qorxaq Əhməd” tamaşasına ictimai baxış keçirilmişdir.

Bəhs olunan dövrdə gənclərlə iş sahəsində də bir sıra işlər görülmüş, gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədi ilə xeyli sayda maarifləndirici onlayn tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu onlayn tədbirlərdə kitab və film müzakirələri aparılmış, mədəniyyətimizin müxtəlif sahələrini əhatə edən söhbətlər təşkil edilmişdir. Gənclərlə iş sahəsində yaddaqalan tədbirlərdən biri Mədəniyyət Nazirliyinin və rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələrinin gənclər birliklərinin üzvləri arasında avqust ayında keçirilən “Yaşa və öyrən – II” intellektual bilik yarışı olmuşdur.

Son üç ayda Nazirliyin saytına 96 xəbər, 29 məqalə olmaqla, ümumilikdə, 125 material yerləşdirilmişdir. Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi “Youtube” kanalına üçüncü rübdə 244 (cəmi 555) videomaterial yerləşdirilmiş, paylaşımları bu günədək 83 min 170 nəfər internet istifadəçisi izləmişdir. Sentyabr ayının sonuna Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi “Facebook” səhifəsinin ümumi izləyicilərinin sayı 562, “nmr_medeniyyet_nazirliyi” adlı “İnstagram” səhifəsinin ümumi izləyici sayı isə 5 min 208 olmuşdur. Rüb ərzində həmin rəsmi sosial şəbəkə profillərin hər birində ayrı-ayrılıqda 477 paylaşım edilmişdir. “Naxcivan_muzeyleri” “İnstagram” səhifəsində isə 340 paylaşım edilmiş, səhifənin ümumi izləyici sayı 658 nəfərə çatmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.10.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi pandemiya dövründə işini yeni istiqamətdə qurmağa çalışmış, sentyabr ayında xüsusi qaydalara ciddi riayət edilməklə onlayn tədbirlərin keçirilməsini davam etdirmişdir.

Ötən ay Naxçıvan Muxtar Respublikası Aşıqlar Birliyi üzvlərinin onlayn, Naxçıvan Dövlәt Filarmoniyasının isə “Milli Musiqi Günü”nə həsr olunumş canlı konsertləri, eləcə də əlamətdar gün münasibətilə Cәlil Mәmmәdquluzadә adına Naxçıvan Dövlәt Musiqili Dram Teatrının onlayn әdәbi-bәdii kompozisiyası və Xatirə Muzeyinə onlayn ekskursiya sentyabr ayının ən əlamətdar mədəni hadisələrindən olmuşdur. Bütün bu mədəni tədbirlər Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və onun internet resurslarında, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet saytında və sosial şəbəkə hesablarında canlı olaraq yayımlanmışdır.

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı yaradılmış “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil edilməsi üçün sentyabr ayında 2 ədəd yeni xalçanın pasportlaşdırılması işi aparılmışdır. Həmçinin “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil olan 45 ədəd xalça haqqında nazirliyin sosial şəbəkə hesablarında məlumatlar paylaşılmışdır.

Sentyabr ayında da AMEA Naxçıvan Bölməsinə nazirlik tərəfindən 39-u yararlı olmaqla, 59 ədəd qədim əlyazma və kitab hədiyyə edilmiş, bu münasibətlə təqdimat mərasimi keçirilmişdir.

Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında 138-ci teatr mövsümünün açılışı münasibətilə ötən ay tədbir keçirilmiş, tədbirin bədii hissəsində Cəfər Cabbarlının “Aydın” əsəri əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşanın premyerası olmuşdur.

İyun ayından start verilmiş və il ərzində davam edəcək “Mədəniyyətin izi ilə” Sosial Mədəniyyət Layihəsində iştirak etmək üçün sentyabr ayı ərzində nazirliyə videoçarx, videoslayd, mətn və digər bu kimi 15 sayda material daxil olmuşdur.

Bu ilin sentyabr ayı ərzində muxtar respublikanın muzeyləri sosial şəbəkələrdəki rəsmi hesablarında onlayn ekskursiyalar, həmçinin əlamətdar və tarixi günlər, tanınmış şəxsiyyətlər, muzeylərdə olan eksponatlarla bağlı məlumat və təbliğat xarakterli 451 sayda paylaşımlar etmişlər. Bu paylaşımlardan 111-i onlayn ekskursiya olmuşdur. Ötən ay nazirliyin “naxcivan_muzeyleri” İnstagram hesabına 78 sayda məlumat xarakterli paylaşım və onlayn ekskursiya yerləşdirilmişdir. Bu paylaşımları “İnstagram” hesablarında 37 min 248, “Facebook” hesablarında isə 30 min 859 internet istifadəçisi izləmişdir.

Sentyabr ayında muxtar respublikada fəaliyyət göstərən muzeyləri sentyabr ayında 10 min 216 nəfər yerli, 118 nəfər əcnəbi olmaqla, ümumilikdə, 10 min 334 nəfər tamaşaçı ziyarət etmiş, muzeylərə 32 ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli Sərəncamına uyğun olaraq aid təşkilatlarla birgə sentyabrın 15-də – “Bilik Günü”ndə Heydər Əliyev Muzeyində Culfa rayon Camaldın kənd tam orta məktəbinin şagirdləri üçün distant dərs keçilmiş, dərsi muxtar respublikanın 200-dən çox təhsil müəssisəsi izləmişdir.

Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanalar da sentyabr ayında onlayn fəaliyyət işini davam etdirmiş, tanınmış şəxsiyyətlərin yubiley və anım günləri, həmçinin tarixi və əlamətdar günlərlə bağlı 140 material hazırlamış, sosial şəbəkələrdə 1 min 114 paylaşım edilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika və A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq kitabxanaları tərəfindən “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil bir neçə kitabın 4 onlayn, 3 ənənəvi müzakirəsi təşkil olunmuşdur. Həmçinin ötən ay “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitablarla bağlı 32 sayda video və audio material, həmçinin kitab həvəskarları üçün şeir, hekayə və poemalardan parçaların bədii qiraət olunduğu 134 sayda videolar və audiokitablar hazırlanaraq nazirliyin “Youtube” kanalında sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilmişdir.

“Nağıl günləri” layihəsi çərçivəsində sentyabr ayında 9-u M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı, 29-u muxtar respublikadakı kitabxanalar tərəfindən olmaqla, ümumilikdə, 38 audio nağıl hazırlanaraq sosial şəbəkə hesablarında 134 paylaşım edilmişdir.

Bu ilin sentyabr ayında kitabxanalara oxucu gəlişi 3 min 763 nəfər, kitab verilişi isə 24 min 255 nüsxə olmuşdur. Bundan başqa, bu ay kitabxanalar tərəfindən sağlamlıq imkanı məhdud 19 uşağa səyyar kitabxana xidməti göstərilmişdir.

Muxtar respublikanın yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərən klub müəssisələrinin əməkdaşları da əlamətdar və tarixi günlərlə, görkəmli şəxsiyyətlərlə, eləcə də milli dəyərlərimizin təbliği və yaşadılması istiqamətində müxtəlif xarakterli materiallar hazırlayaraq sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirmişlər. Qeyd edək ki, rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələri tərəfindən sosial şəbəkələrdə, ümumilikdə, 1271 paylaşım edilmişdir.

Xalq yaradıcılığının öyrənilməsi, yaşadılması və gələcək nəsillərə çatdırılması mədəni fəaliyyətin tərkib hissəsidir. Bu məqsədlə sentyabr ayında Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən 7 videomaterial, Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəz tərəfindən 5, rayon mədəniyyət şöbələri tərəfindən isə 3 olmaqla, ümumilikdə, 15 videomaterial hazırlanmış, bu materiallar nazirliyin “Youtube” kanalında və sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdır. Bundan başqa, ötən ay Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəz tərəfindən müvafiq ssenari əsasında “Şaxbəzəmə” adəti haqqında film hazırlanması məqsədi ilə Şahbuz rayonunun Kükü kəndində çəkilişlər aparılmış və film hazırlanmışdır.

Sentyabr ayında həftədə bir dəfə olmaqla, Naxçıvan Dövlət Film Fondu “Əyləncə adası” İstirahət Parkında açıq havada sakinlər üçün 3 bədii film nümayiş etmişdir.

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı sentyabr ayında C.Cabbarlının “Aydın” və V.Səmədoğlunun “Mamoy kişinin yuxuları” əsərləri əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşaların məşqlərini aparılmışdır. Sentyabrın 7-də “Aydın” tamaşasına ictimai baxış keçirilmiş və repertuara qəbul edilmişdir. Həmin müddətdə M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında “Qorxaq Əhməd” və “Üç qismətli varis” tamaşalarının məşqləri aparılmış, “Qorxaq Əhməd” tamaşasına ictimai baxış keçirilmişdir.

Ötən ay gənclərlə iş sahəsində də bir sıra işlər görülmüş, gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədi ilə xeyli sayda maraqlı onlayn tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu onlayn tədbirlərdə nazirliyin, eləcə də şəhər (rayin) mədəniyyət şöbələrinin Gənclər Birliklərinin üzvləri kitab və film müzakirələri aparmış, səmərəli görüşlər təşkil etmişlər.

Bu ilin sentyabr ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet saytına 36 xəbər, 10 məqalə olmaqla, ümumilikdə, 46 material yerləşdirilmişdir.

Mədəniyyət Nazirliyinin “Youtube” kanalına sentyabr ayında yerləşdirilmiş 87 (cəmi 555) videomaterialı bu günədək 83 min 170 nəfər internet istifadəçisi izləmişdir. Bu ilin sentyabr ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin “Facebook” səhifəsinin ümumi izləyicilərinin sayı 562-yə çatmış, 166 paylaşım edilmişdir. Həmçinin “nmr_medeniyyet_nazirliyi” adlı “İnstagram” səhifəsinin ümumi izləyici sayı 5 min 208 olmuş, ay ərzində səhifədə 166 paylaşım edilmişdir. “Naxcivan_muzeyleri” “İnstagram” səhifəsində isə 78 paylaşım edilmiş, səhifənin ümumi izləyici sayı 658 nəfərə çatmışdır.

Sentyabr ayında istifadəyə verilmiş Culfa Rayon Camaldın Kənd Mərkəzində kənd kitabxana filialının və mədəniyyət evinin fəaliyyəti üçün müasir iş şəraiti yaradılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.10.2020

      Oktyabrın 15-də Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksində hamiliklə bağlı Naxçıvan Dövlət Universitetinin muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri üçün açıq dərs keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Hüseyn Cavid poeziyasının işığında” adlı açıq dərsi giriş sözü ilə Nazirliyin Mədəniyyət və mədəni irs şöbəsinin müdiri Gülbuta Babayeva açıb. O, Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsil siyasətinin çox uğurla həyata keçirildiyini vurğulayıb. Bildirilib ki, bu sahədə görülən işlər, həyata keçirilən tədbirlər muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini də əhatə edir.

Qeyd edilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli, “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 28 avqust tarixli, “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” 2015-ci il 27 iyul tarixli, “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli sərəncamları və təsdiq edilmiş dövlət proqramları təhsil sahəsinə diqqət və qayğının davamlı olduğunu göstərir və bu proqramların icrası ilə yüksək bilikli gəncliyin, bacarıqlı kadrların hazırlanması hədəflənir.

Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamına əsasən Mədəniyyət Nazirliyi 21 ixtisasa hamilik edir.

Daha sonra Sərəncamın icrası ilə bağlı müvafiq ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri ilə birgə hazırlanan “Tədbirlər Planı” çərçivəsində həyata keçirilən işlərdən bəhs olunub. Diqqətə çatdırılıb ki, muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrə 2019-2020-ci tədris ilində 4 açıq dərs, 1 dəyirmi masa, Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin təbliği ilə bağlı 2 mühazirə keçirilib. Onların Nazirliyin tabeliyində olan muzeylərdə təcrübə keçməsi təmin olunub və tarixi abidələrə ekskursiyaları təşkil olunub.

Dərs zamanı Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksinin baş fond mühafizi-elmi işçisi Naibə Mirzəyevanın “Hüseyn Cavid poeziyasının parlaq işığında” mövzusunda çıxışı dinlənilib. O qeyd edib ki, ədəbiyyat və mədəniyyət tariximizin fəxri, böyük ideyalar şairi, türkçülük və turançılıq hərakatının Azərbaycanda ən layiqli davamçılarından olan fəlsəfi fikir əfəndisi Hüseyn Cavid Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində öz yeri olan və heç kimə bənzəməyən sənətkardır. Vurğulanıb ki, Hüseyn Cavid dramaturgiya, publisistika, qismən ədəbi tənqidlə, hətta tərcümə ilə məşğul olmuş və ədəbiyyat aləmində şair və dramaturq kimi bənzərsiz izlər qoymuşdur.

Sonra Naxçıvan Dövlət Universitetinin muzeyşünaslıq, arxiv işi və kitabxanaçılıq kafedrasının müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Məmməd Əliyevin muzey işi ilə bağlı çıxışı dinlənilib.

Dərsdə mövzu ilə bağlı müzakirələr aparılıb və tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Sonda tələbələr muzeyin ekspozisiyası ilə tanış olublar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.10.2020

      Oktyabrın 15-də Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksində hamiliklə bağlı Naxçıvan Dövlət Universitetinin muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri üçün açıq dərs keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Hüseyn Cavid poeziyasının işığında” adlı açıq dərsi giriş sözü ilə Nazirliyin Mədəniyyət və mədəni irs şöbəsinin müdiri Gülbuta Babayeva açıb. O, Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsil siyasətinin çox uğurla həyata keçirildiyini vurğulayıb. Bildirilib ki, bu sahədə görülən işlər, həyata keçirilən tədbirlər muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini də əhatə edir.

Qeyd edilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli, “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 28 avqust tarixli, “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” 2015-ci il 27 iyul tarixli, “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli sərəncamları və təsdiq edilmiş dövlət proqramları təhsil sahəsinə diqqət və qayğının davamlı olduğunu göstərir və bu proqramların icrası ilə yüksək bilikli gəncliyin, bacarıqlı kadrların hazırlanması hədəflənir.

Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamına əsasən Mədəniyyət Nazirliyi 21 ixtisasa hamilik edir.

Daha sonra Sərəncamın icrası ilə bağlı müvafiq ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri ilə birgə hazırlanan “Tədbirlər Planı” çərçivəsində həyata keçirilən işlərdən bəhs olunub. Diqqətə çatdırılıb ki, muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrə 2019-2020-ci tədris ilində 4 açıq dərs, 1 dəyirmi masa, Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin təbliği ilə bağlı 2 mühazirə keçirilib. Onların Nazirliyin tabeliyində olan muzeylərdə təcrübə keçməsi təmin olunub və tarixi abidələrə ekskursiyaları təşkil olunub.

Dərs zamanı Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksinin baş fond mühafizi-elmi işçisi Naibə Mirzəyevanın “Hüseyn Cavid poeziyasının parlaq işığında” mövzusunda çıxışı dinlənilib. O qeyd edib ki, ədəbiyyat və mədəniyyət tariximizin fəxri, böyük ideyalar şairi, türkçülük və turançılıq hərakatının Azərbaycanda ən layiqli davamçılarından olan fəlsəfi fikir əfəndisi Hüseyn Cavid Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində öz yeri olan və heç kimə bənzəməyən sənətkardır. Vurğulanıb ki, Hüseyn Cavid dramaturgiya, publisistika, qismən ədəbi tənqidlə, hətta tərcümə ilə məşğul olmuş və ədəbiyyat aləmində şair və dramaturq kimi bənzərsiz izlər qoymuşdur.

Sonra Naxçıvan Dövlət Universitetinin muzeyşünaslıq, arxiv işi və kitabxanaçılıq kafedrasının müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Məmməd Əliyevin muzey işi ilə bağlı çıxışı dinlənilib.

Dərsdə mövzu ilə bağlı müzakirələr aparılıb və tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Sonda tələbələr muzeyin ekspozisiyası ilə tanış olublar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.10.2020

      Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbində Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin müəllimləri üçün solfecio fənni üzrə metodik kurs keçirilib.

Əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisləri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova bildirib ki, metodiki kursların keçirilməsində əsas məqsəd müəllimlərin bilik səviyyəsinin yüksəldilməsi və bu fənni tədris edən müəllimlərə müəyyən istiqamətdə yol göstərməkdən ibarətdir.

Müəllimlərə tədris olunan solfecio fənninin proqramı haqqında ətraflı məlumat verildikdən sonra Leyla Əlimərdanova solfecio fənni üzrə “Qammalarda üçsəsli akkordlar və dönmələrinin tədris olunma metodikası” mövzusunda metodiki kurs keçmişdir. Tədbirdə siniflər və ixtisaslar üzrə mövzunun tədris olunma qaydalarını izah edilərək metodiki məsləhətlər verilmişdir.

Sonra müəllimlərlə mövzu ətrafında söhbət aparılıb və onların sualları cavablandırılıb.

Qeyd edək ki, tədris ili ərzində Naxçıvan Musiqi Kollecinin və uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin müəllimləri üçün müxtəlif ixtisaslar üzrə metodiki kursların keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.10.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamının icrası istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində oktyabrın 13-də Naxçıvan Musiqi Kollecində orta ixtisas təhsili müəssisəsinin “bədii yaradıcılıq işi” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri üçün ustad dərs keçirilmişdir.

İlk öncə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Sərəncamdan irəli gələn vəzifələrin icrası ilə bağlı Naxçıvan teatrının səhnəsində yaddaqalan və unudulmaz obrazlar yaradan tanınmış aktyorların tələbələrə ustad dərsləri keçmələrinin əhəmiyyəti qeyd edilib. Aktyor olmaq üçün ilk addımlarını atan gənclərin bu dərslərdə iştirakının böyük səmərə verəcəyi vurğulanıb.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşı, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Kamran Quliyev “Aktyorun rol üzərində işi” mövzusunda ustad dərs keçib. Dərs zamanı aktyor və tamaşaçı münasibətləri, müasir aktyor texnikası, səhnə önündə aktyorun işi və digər məsələlər də müzakirə olunub, tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Qeyd edək ki, təsdiq edilmiş tədbirlər planına uyğun olaraq Naxçıvan Dövlət Universitetinin aktyor sənəti və Naxçıvan Musiqi Kollecinin “bədii yaradıcılıq işi” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə aparıcı səhnə ustaları tərəfindən tədris ili ərzində ustad dərslərinin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.10.2020

      Oktyabr ayının 13-də Xatirə Muzeyində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Böyüməkdə olan nəsildə vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyəsində muzeylərin rolu” mövzusunda seminar keçirilib.

Nazirliyin sisteminə daxil olan muzeylərin əməkdaşlarının iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət və mədəni irs şöbəsinin müdiri Gülbuta Babayeva açıb. O, qeyd edib ki, inkişaf perspektivlərini təyin edən və onun həyata keçirilməsində böyük rola malik olan bir çox vacib amillər mövcuddur ki, onlar həyatımızın ayrılmaz tərkib hissəsi, həyat meyarıdır. Bunların arasında yetişməkdə olan gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsi həmişə cəmiyyətimizin diqqət mərkəzində saxlanılan vacib məsələlərdən biri hesab edilir. Bu gün ölkəmizdə böyüməkdə olan nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması aktual məsələ kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki, vətənpərvərlik hissinin aşılanması dövlətin, dilin, ümumilikdə bütöv bir xalqın gələcəyini təmin edən amillərin ən mühümüdür.

Gülbuta Babayeva çıxışında vurğulayıb ki, “Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır, milli-mənəvi dəyərlərimizin əsasında tərbiyələnməlidir. Gənclərimiz bizim tariximizə yaxşı bələd olmalı, dilimizi yaxşı bilməlidir. Hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır, vətənpərvərlik böyük məfhumdur. Bu, sadəcə orduda xidmət etmək deyil, vətənə sadiq olmaq, vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq - budur vətənpərvərlik” fikirlərini səsləndirən Ümummilli lider Heydər Əliyev gənclərin himayədarı kimi çıxış edərək yeniyetmə və gənclərin milli və vətənpərvər ruhda tərbiyəsinə xüsusi önəm vermiş, sağlam düşüncəli yeni nəslin yetişdirilməsi sahəsində misilsiz işlər görmüşdür.

Qeyd edilib ki, xalqımızın müharibə şəraitində yaşadığı bir vaxtda böyüməkdə olan nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsinin düzgün təşkili daha böyük aktuallıq kəsb edir. Bu sahədə muzeylərin də üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Gənc nəslə yaşadığımız diyarın tarixi keçmişi, adət-ənənələri, qonaqpərvərliyi, abidələri, gözəl insanları, ziyalıları, qəhrəmanları ilə öyünməyi və fəxr etməyi öyrətmək, onları vətənpərvərlik və hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi ruhunda tərbiyə etmək hər bir muzeyin qarşısında duran vəzifələrdəndir. Daha sonra Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru Ramil Orucəliyev çıxış edərək yeniyetmə və gənclərin vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmasında Heydər Əliyev Muzeyinin əhəmiyyətindən danışıb.

Tədbirin davamında Xatirə Muzeyinin direktoru Aytən Qasımovanın çıxışı dinlənilib. Çıxışda gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi sahəsində Xatirə Muzeyində aparılan işlərdən bəhs edilib, bu istiqamətdə ekskursiyaların təşkili, mühazirə və açıq dərslərin keçirilməsinin davam etdiriləcəyi bildirilib.

Sonra mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb və muzeyin ekspozisiyasına baxış olub


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.10.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 3 aprel tarixli “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” Sərəncamından irəli gələn vəzifələrin icrası Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən daim diqqətdə saxlanılır.

Bu məqsədlə 13 oktyabr 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Dövlət Film Fondunda Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələrinə “Dolu” filminin nümayişi təşkil olunmuşdur.

Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov qeyd etmişdir ki, ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, muxtar respublikamızda da gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinə xüsusi diqət yetirilir. Bu gün vətənpərvərlik irsinin gənclərə aşılanması, gənc nəsillərə çatdırılmasında Azərbaycan filmlərinin rolu çox böyükdür. Bu mövzu Azərbaycan filmlərində geniş şəkildə öz əksini tapmışdır.

Rejissor Elxan Cəfərov tərəfindən 2012-ci ildə "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında istehsal edilmiş “Dolu” filmi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zamanı baş vermiş gerçək hadisələrdən və Qarabağ müharibəsində heç nəyə baxmayaraq Vətən uğrunda son damla qanına qədər döyüşən Azərbaycan oğullarının qəhrəmanlıqlarından bəhs edir. Qarabağ müharibəsindən bəhs edən bu film Aqil Abbasın eyniadlı romanı əsasında çəkilmişdir.

Filmdə əsas rolları Məmməd Səfa, Rza Rzayev, Elvin Əhmədov, Fuad Poladov, Gülzar Qurbanova, Şamil Süleymanlı, Fərhad İsrafilov, Rövşən Ağayev, Cavanşir Hadıyev, Şahmar Qəribli, Vüqar Vəlixanov, Vüsal Murtuzəliyev ifa edirlər.

Filmin rejissoru Elxan Cəfərov, ssenari müəllifi Aqil Abbasov, bəstəkarı Polad Bülbüloğludur.

Film tələbələr tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.10.2020

      Təhsil və Mədəniyyət Nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə Naxçıvan şəhərindəki Xatirə Muzeyində məktəblilərin iştirakı ilə “Milli Qəhrəmanlar” mövzusunda açıq dərs keçirilib.

Tədbirdə muzeyin direktoru Aytən Qasımova dərsin mahiyyətindən danışıb. Sonra muzey bələdçisi şagirdləri sərgilənən arxiv sənədləri, milli qəhrəmanlara aid olan fotoşəkillər, tərcümeyi-hallar və xatirə əşyaları ilə tanış edib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.10.2020

      Naxçıvanda arıçılığın qədim ənənələri vardır. Bu gün də muxtar respublikada arıçılıq inkişaf etdirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 18 noyabr 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2017-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında arıçılığın inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası bu sahəyə marağı artırmış, yeni arıçılıq təsərrüfatları yaranmış, festival ənənəsi formalaşmışdır.

NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, sentyabrın 26-da "Naxçıvanqala" Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində beşinci "Arıçılıq məhsulları-bal festivalı" keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov festivalda iştirak edib.

Festival açıq elan edildikdən sonra Naxçıvan Dövlət Universitetinin Baytarlıq təbabəti kafedrasının baş müəllimi, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əli Tahirov çıxış edərək deyib ki, Naxçıvanda arıçılıq son 20 ildə geniş surətdə inkişaf etdirilməyə başlanılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı ilə arıçılığın inkişafı sahəsində mühüm tədbirlər görülüb, arı ailələrinin sayı artıb. Hazırda muxtar respublikada arı ailələrinin sayı 99 mindən çoxdur. Arıçılığın inkişafı, ilk növbədə onun yem bazası ilə əlaqədardır. Muxtar respublikanın florası nektarlı bitkilərlə zəngindir. Belə ki, Azərbaycanda mövcud olan 400 növ balverən bitkinin əksəriyyəti qədim diyarımızda mövcuddur.

Qeyd olunub ki, "Arıçılıq məhsulları - bal festivalı"nda təkcə arıçılıq məhsullarının nümayişi və satışı deyil, eyni zamanda burada təcrübə mübadiləsi həyata keçirilərək damazlıq işinin təşkili, məhsuldarlığın artırılması və xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbirləri haqqında arıçılar arasında fikir mübadiləsi aparılır.

Baxış zamanı məlumat verilib ki, festivala muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən 289 arıçı tərəfindən 14 tondan artıq süzmə, 2 tondan artıq şan bal, arı südü, mum, vərəmum, çiçək tozu və güləm çıxarılmışdır. Naxçıvan balı öz dadı, ətri, görünüşü, həmçinin bir sıra keyfiyyət göstəricilərinə görə Azərbaycanda, eyni zamanda qonşu ölkələrdə yaxşı tanınır və yüksək qiymətləndirilir. Son illər Naxçıvanda arıçılıq sahəsində aparılan elmi araşdırmaların həcmi çoxalıb, bu sahəyə dair kitab və dərsliklər nəşr olunub. Balla yanaşı, vərəmum, çiçək tozu, güləm, arı südü və digər arıçılıq məhsulları yüksək tibbi əhəmiyyətə malikdir.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimləri polenli nektarlı bitkilərin herbariləri, yeni nəsil arı pətəkləri, ana arı südünü almaq üçün vasitə, şansız arı paketi, ana arı sürfəköçürmə aləti və arı südü çərçivəsi haqqında əraflı məlumat veriblər.

Ali Məclisin Sədri arıçılarla söhbət edib, bal alıb, onların qayğıları ilə maraqlanıb.

Arbatan kənd sakini Tahir Ələkbərov deyib ki, arıçı sahibkarların pulsuz dərmanla təmin edilməsi, hər bir arı ailəsinə görə subsidiyanın və arıçılara güzəştli kreditlərin verilməsi bu sahənin inkişafına geniş imkanlar açmışdır. Festivallarda məhsullarımızı rahat satırıq. Eyni zamanda təsərrüfat adamlarının əməyi dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Bu da məsuliyyətimizi artırır, daha həvəslə işləyirik.

Günnüt kəndindən olan arıçı, 2019-cu ildə keçirilən "Arıçılıq məhsulları-bal festivalı"nın qalibi olan Fikrət Məmmədov minnətdarlıq edərək deyib: "Bu gün arıçılar üçün hər cür şərait yaradılıb. Günnüt kəndinin arıçıları da bu şəraitdən səmərəli istifadə edərək kənd təsərrüfatı üçün əhəmiyyətli olan bu sahəni inkişaf etdirməyə çalışırlar. Göstərilən qayğı sayəsində Naxçıvan balının şöhrəti geri qaytarılıb. Həm zəngin bitki örtüyü, həm də təbii şəraiti Günnüt kəndində də arıçılıq üçün geniş imkanlar açır".

Arıçılar Birliyinini sədri Etibar Məmmədov, Yuxarı Qışlaq kəndindən olan Əsəd Hacıyev, Çalxanqala kənd sakini Şəmsi Nəcəfov və Xıncab kənd sakini Habil Abbasov, Heydərabad qəsəbə sakini Zakir Zamanov, Əlincə kənd sakini Balabəy Allahverdiyev və Ərəfsə kənd sakini Aqil Qələndərov, Kotam kənd sakini Anar Həsənov və Vənənd kənd sakini Yaqut Babayeva minnətdarlıq edərək deyiblər ki, arıçılığa göstərilən dövlət qayğısı sayəsində muxtar respublikada arıçılıq özünün inkişaf dövrünü yaşayır. Festivalların keçirilməsi həm məhsul satışı, həm də arıçılar arasında təcrübə mübadiləsi aparılması baxımından əhəmiyyətlidir. Yaradılan şərait nəticəsində təsərrüfatlarımızda olan arı ailələrinin sayını ikiqat artırmışıq. Bu da təlabatdan artıq bal istehsal etməyimizə və bazara keyfiyyətli məhsul çıxarmağımıza imkan vermişdir.

Festivalda baldan hazırlanan müxtəlif şirniyyatların, eləcə də dulusçuluq, ağacişləmə, tikmə nümunələrinin, ana arı yetişdirmə qutularının, termoplastik və kötük pətəklərin, ana arı təcridedici qurğuların, arıçıların hazırladıqları müxtəlif əl işlərinin də nümayişi və satışı həyata keçirilib.

Babək rayon Gərməçataq kənd sakini Mətləb Quliyev öz təsərrüfatının inkişafından danışaraq deyib ki, indi bazarlarda kənd adamlarının istehsal etdikləri yerli məhsullara üstünlük verilməsi, həm də festivalların keçirilməsi məhsulumuzun daha çox satılması ilə nəticələnir. Beş il bundan əvvəl gündəlik cəmi iki kiloqram bal satırdımsa, hazırda 20-30 kiloqram satıram. Bu da təsərrüfatımı genişləndirməyə imkan verir.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestri və Rəqs qrupu festival iştirakçılarına musiqi nörmələri təqdim etdiriblər.

Ali Məclisin Sədri arıçılığın inkişafı ilə bağlı qəbul olunan Dövlət Proqramından irəli gələn vəzifələrin icrası, arıçılara kreditlərin verilməsinin davam etdirilməsi, onların təkliflərinin nəzərə alınması, Naxçıvan Dövlət Universitetində dərman bitkilərindən qarışıqların hazırlanması və bitki herbarilərinin çoxaldılması barədə tapşırıqlar verib.

Festival sentyabrın 27-də də davam edəcək, arıçılar arasında “Ən yaxşı arıçılıq məhsulları-bal” nominasiyası üzrə müsabiqə keçiriləcəkdir.

Həmin gün Ali Məclisin Sədri "Naxçıvanqala" Tarix - Memarlıq Abidəsində aparılan bərpa işləri ilə tanış olub, müvafiq tapşırıqlar verib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
26.09.2020

      Sentyabrın 25-də görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının “Aydın” dramı əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşa ilə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı 138-ci teatr mövsümünü açıb.

Yeni teatr mövsümünün açılışı münasibətilə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, tеаtr milli mədəniyyətin, milli incəsənətin аyrılmаz tərkib hissəsidir. Həqiqətdir ki, incəsənətin mürəkkəb, kütləvi, sintеtik və cаnlı növü оlаn tеаtr sənətinin həm mədəniyyətin inkişаfındа, həm də insаnlаrın idеyа, bədii və еstеtik tərbiyəsində böyük rоlu vаrdır. Bütün bu yüksək keyfiyyətlərin carçısı olan sənət məbədlərindən biri də C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrıdır. 1883-cü il mayın 11-də əsası qoyulan və bu gün 138-ci mövsümünə başlayan Naxçıvan teatrı həmişə Azərbaycan teatr hərəkatının önündə gedərək tamaşaçıların mənəvi və estetik tərbiyəsində mühüm rol oynamış, milli dirçəliş və oyanışın carçısına çevrilmişdir.

Vurğulanıb ki, qədim sənət ocağının qaynar fəaliyyətindən, yaradıcılıq uğurlarından bəhs edərkən gözlərimiz önündə böyük bir sənət panoramı canlanır. Yarandığı gündən indiyə qədər dünya dramaturgiyasından 100-ə yaxın əsəri səhnəyə qoymuş Naxçıvan teatrı millilik və bəşərililiyi vəhdətdə saxlayaraq həmişə zəngin və rəngarəng repertuar yaratmağa diqqət yetirmiş, zamanın sərt sınaqlarından çıxaraq xalqımızın mənəvi təkamülündə, estetik şüurunun formalaşmasında, tarixi mübarizələrin bədii təcəssümündə, çətin və mürəkkəb dövlətçilik yolunda, dünya mədəniyyəti nümunələrinin mənimsənilməsində, cəmiyyət və insan, zaman və şəxsiyyət problemlərinin müxtəlif istiqamətlərdə açıqlanmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəniyyətin, eləcə də teatr sənətinin inkişafına göstərilən qayğıdan da bəhs edən nazir bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında teatrların fəaliyyəti hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. Teatrların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində daim ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir, teatr sənətinə bağlı insanların əməyi dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.

Diqqətə çatdırılıb ki, ötən teatr mövsümündə Naxçıvan teatrının səhnəsində “Ehsan xan Kəngərli”, “Ölülər və dəlilər”, “Teleskop”, “Burla Xatun” və “Ağıldan bəla” kimi maraqlı, eyni zamanda, ideya-bədii cəhətdən müxtəlifliyi ilə seçilən tamaşalar təqdim edilmişdir. Həmçinin C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı aprel ayından etibarən mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq, onlayn formatda tamaşalarını teatrsevərlərə təqdim etmişdir. Naxçıvan teatrının onlayn formatda tamaşa nümayişi ölkə mədəniyyəti tarixində həyata keçirilən ilk fəaliyyət kimi də ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının kollektivini və teatrsevərləri 138-ci teatr mövsümünün açılışı münasibətilə təbrik edib, teatr kollektivinə yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıb.

Sonra “Aydın” tamaşası göstərilib. Romantik ruhlu tamaşada cəmiyyətin mövcud ictimai və əxlaqi qanunlarına qarşı üsyankar harayın dramatik zəmində təsvirinə şahid oluruq. Dramatik hadisələr XX əsrin əvvəllərindəki neft və milyonlar şəhəri olan Bakıda cərəyan edir. Tamaşa gənc bir ziyalı ailəsinin qurulması ilə başlanır və onun məhv olması ilə bitir. Aydın tamaşanın baş qəhrəmanıdır; o, romantik xəyalları puç olmuş, maddi və mənəvi böhran içərisində çapalayan gəncdir. Onun xəyalları qeyri-real olsa da, ülvi mahiyyət daşıyır. Baş qəhrəmanın “...Mən bir həqiqətəm, mən bir heç deyiləm”, - sözləri tamaşanın əsas leytmotivini dramaturji gərginliklə inkişaf etdirir. Aydının faciəsi ondadır ki, onun “bir həqiqət” olduğunu etiraf edən mühit yoxdur. Əksinə, əsrin əvvəllərindən güclü neft tüğyanları və altun yığımlarının məkanı olmuş Bakı minlərlə Aydın kimilərini bir heçə döndərir. Nəticə də, Aydın da ailəsini, məhəbbətini, cəmiyyətdə tutduğu mövqeyini, normal ruhi vəziyyətini itirir. Lakin o, dəhşətli cismani və ruhi əzablara düçar olsa da, mənəvi gözəlliyini, insani saflığını itirmir. Rəzalətə boyun əymək istəmir. Bu rəzil mühiti dərk edərək onun ittihamçısına çevrilir. Cəmiyyətin başdan-başa hərrac bazarına çevrildiyini, paklığın, namusun alqı-satqı vəsaiti olduğunu üçüncü pərdənin sonundakı “yalançı auksion”da fəryadla elan edir. Məlum olur ki, əxlaqi və mənəvi kamilliyin hərraca qoyulduğu dünyada əksər insanlar bu eybəcərliyə sürüklənməkdədir. Bu hərrac bazarı Aydının dünyalar qədər sevdiyi Gültəkini də özü ilə sürükləyir. Bu cür insanlığa yad mühitin “yetirmələri olan”, böyük kapitala söykənən insan dəllalları - Dövlət bəylər, Balaxanlar, Novruz bəylər - Aydınlar və Gültəkinləri məhv edirdilər.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru və səhnə tərtibatçısı gənc rejissor Həcərxanım Məmmədova, rejissoru və səhnə tərtibatçısı Səyyad Məmmədovdur.

Tamaşada professional aktyor heyəti təmsil olunur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.09.2020

      Sentyabr ayının 25-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən İ.Qasımov adına Naxçıvan şəhər MKS-nin əməkdaşları üçün təcrübə məşğələsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova məşğələni giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, təcrübənin keçirilməsinin əsas məqsədi oxuculara xidmət işinin səviyyəsini yüksəltmək, cəmiyyətin informasiyaya olan tələbatını təmin etmək, insanlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılmasını istiqamətləndirmək, kitaba olan marağı artırmaq üçün kitabxanaçıların işinin istiqamətləndirilməsi və iş təcrübəsinin bölüşməsidir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri Rahilə Məmmədova “Çap məhsullarının qeydiyyata alınması” mövzusunda çıxışında bildirmişdir ki, kitabxanaya çap məhsulları satınalma, abunə, bəxşişlər, itirilmiş kitab əvəzinə oxucu tərəfindən başqa kitab verilməsi və mübadilə yolu ilə daxil olur. Kitabxanaya daxil olan kitablar ilk növbədə qoşma sənədlə tutuşdurulub yoxlanılır. Əgər kitabla birlikdə qoşma sənəd gəlməzsə, o zaman qəbul aktı tərtib edilir. Çap məhsullarının uçotunu aparmaq üçün bir-biri ilə əlaqəli olan iki uçot növü vardır. Ümumi və fərdi uçot. Ümumi uçot kitabı 3 hissədən ibarətdir. 1-ci hissədə daxil olan, 2-ci hissədə çıxarılan çap məhsullarının, 3-cü hissədə isə kitabxana fondunun hərəkətinin yekunu qeyd edilir. Fərdi uçot inventar kitabı vasitəsilə aparılır. İnventar kitabı vasitəsilə hər bir kitabın nə vaxt və haradan alındığını, kitabxanadan nə vaxt və nəyə görə çıxarıldıığnı müəyyən etmək mümkündür. İnventar kitabı cilidlənməli, nömrələnməli, qaytanlanmalı və kitabxananın tabe olduğu təşkilat (idarə) tərəfindən, kütləvi kitabxanaların inventar kitabları isə rayon (şəhər) mədəniyyət şöbəsi tərəfindən möhürlənməlidir. Dövri nəşrlərin uçotu, kitabların uçotundan fərqli olaraq bir sira xüsusiyyətlərə malikdir ki, bu da həmin nəşrlərin mahiyyətindən doğur. Dövri nəşrlər, əsasən, abunə üzrə alınır. Bu və digər dövri nəşrə abunə yazılan hər bir kitabxana, onun bütün illik komplektini vaxtında, yubadılmadan, ayrı-ayrı nömrələrini ardıcıl almaq istəyir. Bunun üçün qəzet və jurnalların vaxtlı-vaxtında gətirilib kitabxanaya verilməsi üzərində nəzarət qoyulmalıdır.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının xidmət şöbəsinin müdiri Dilarə Əliyeva “Oxuculara xidmət işinin təşkili” adlı çıxışında bildirmişdir ki, kitabxana fondlarında mühafizə edilən çap məhsullarından həm kitabxana şəraitində, həm də kitabxanadan kənarda oxucular tərəfindən istifadə oluna bilər. Oxucuların kitabxana ilə ilk tanışlığı qeydiyyat bölməsindən başlayır. Oxucuya fərdi yanaşılaraq kimlik əsasında ona oxucu bileti yazılır. Oxucuların qeydiyyatı qeyd kartoçkasında aparılır. Kitabxanalarda oxuculara kitabxana xidməti həm abonement yolu ilə, həm də oxu zallarının köməyi ilə həyata keçirilir. Kütləvi kitabxanalarda istifadə olunan gündəlik 3 hissədən ibarət olur. Birinci hissədə oxucuların uçotu, ikinci hissədə kitab verilişinin uçotu, üçüncü hissədə isə kütləvi tədbirlərin uçotu aparılır. Oxucuların, gəlişin və kitab verilişinin uçotunu aparmaq üçün əsas sənəd oxucu formulyarıdır. Oxucuların ümumi sayı oxucu formulyarlarının hesablanması əsasında müəyyənləşdirilir .

Sonda mövzu ətrafında müzakirələr aparılmış, suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.09.2020

      24 sentyabr 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Dövlət Film Fondu “Əyləncə adası” İstirahət Parkında açıq havada “Ayla” filminin nümayişini təşkil etmişdir.

Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov qeyd etmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 2020-ci il iş planına əsasən sentyabr ayı ərzində həftədə bir dəfə olmaqla, eyni məkanda və saatda dünya və azərbaycan kinosundan filmlərin nümayişi təşkil olunmuşdur.

Türkiyə və Cənubi Koreyanın birgə istehsalı olan film 2017-ci ildə istehsal olunub. Filmin çəkilişləri Türkiyədə və Cənubi Koreyada aparılmışdır. 1950-ci ildə Şimali Koreya silahlı qüvvələrinin qəflətən hücumu artıq üç gündən sonra Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulun işğalı ilə nəticələnmişdi. Cənubi Koreya olduqca ağır bir vəziyyətə düşmüşdür ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yardım məqsədilə çağırışına Türkiyə Cənubi Koreyaya bir briqada göndərmişdir. Filmdə hadisələr baş gizir Süleyman adlı briqada əsgərinin gecə vaxtı baş vermiş döyüşlərindən birində ata və anası öldürülmüş kiçik bir qızı tapması ilə başlayır. Əsgərlər 5 yaşlı qıza ad vermək qərarına gəldikdə, baş gizir Süleymanın ay kimi üzü var, ay işığında tapdıq deyərək Ayla adını verir. 15 ay ərzində Aylaya baxan Süleymanın artıq Türkiyəyə geri dönməsi barədə əmri gəlir. Bu zaman məsələyə yuxarı rəhbərliyin qarışması ilə Ayla Koreya müharibəsi illərində türk əsgərləri tərəfindən yaradılmış "Ankara məktəbində" təhsil almağa başlayır. Aylanı tək qoyub getmək istəməyən Süleyman onu Türkiyəyə aparmaq üçün hər cür cəhd etsə də, Cənubi Koreyadan Aylanı çıxarmağa nail ola bilmir. Film müharibənin bitməsindən 60 il sonra Cənubi Koreyadakı Ankara parkında Ayla və Süleyman Dilbirliğinin yenidən bir-birinə qovuşması ilə başa çatır.

Filmin ssenari müəllifi Yiğit Güralp, rejissoru Can Ulkaydır.

Filmdə İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kim Seol, Murat Yıldırım, Eric Roberts, Altan Erkekli və başqaları çəkiliblər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.09.2020

      Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Ordubad Rayon Gənclər Birliyinin sədri Əminə Alməmmədova tədbirin əhəmiyyəti haqqında məlumat vermişdir. Qeyd edilmişdir ki, bu böyük şəhər orta əsrlərdən ərazisinə görə “Ambaras”, “Kürdata”, “Üçtürləngə”, “Mingis”, “Sərşəhər” kimi bir neçə böyük məhəlləyə bölünüb. Ancaq onu da qeyd edək ki, şəhərdə “Qaraçanaq”, “Dilbər”, “Əngəç”, “Qarahovuz başı”, “Əsgərxan”, “Körpübaşı”, “Bəylər”, “Qoşqar” və bu kimi kiçik məhəllələr də mövcuddur. Rayon ərazisi bəşər sivilizasiyasının ilkin insan məskənlərindən biridir. Buradakı Kilid mağarası Daş dövrünün abidəsi olmaqla o dövrdə insanların yaşayış yeri, sığınacağı olmuşdur. Rayon ərazisində qeydə alınan 292 abidənin hər biri tariximizin dərin və sirli qatlarından soraq verir. Bu abidələrdən dördü dünya əhəmiyyətli hesab olunur.

Özünəməxsus memarlıq quruluşu və tarixi abidələri ilə fərqlənən Ordubad 1977-ci ildə Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə qoruq şəhərə çevrilib. O vaxt bu cür statusa malik olan yaşayış yerləri sırasında İçəri şəhər, Şuşa və Şəki şəhərləri də olub. Onların hər birində də rayon və ya şəhər mədəniyyət şöbələrinin tabeliyində tarix-memarlıq qoruğu yaradılıb. Bu qoruqların qarşısında duran başlıca vəzifə isə ərazidəki abidələrin mühafizəsi, onların təbliği ilə məşğul olmaqdan ibarət olub.

Rayon mərkəzinin ümumi panoramı yaradan yaşayış binaları onu digər şəhərlərdən xeyli fərqləndirir. Küçələr boyu relyefdən asılı olaraq müxtəlif yüksəkliklərdə iki-üç, bəzən isə daha artıq meydan yerləşir. Hər bir meydan özündə bir sıra elementləri əhatə edir. Bura Kiçik Məhəllə məscidi, kəhrizlər və meydanı öz çətiri ilə örtən çinarlar aiddir. Qoşaqanadlı çinarlar, qiymətli su mənbəyi olan kəhrizlər də buranın qədim tarixindən soraq verir. İlk baxışdan sadə görünsə də, mürəkkəb quruluşa, “unikal” hidrotexniki qurğulara malik kəhrizlər əhalini təkcə içməli və təsərrüfat suyu ilə təmin etməmiş, həmçinin onlar memarlıq abidəsi kimi də tanınmışlar. Başqa bölgələrdən fərqli olaraq, burada kəhrizlər yeraltı tunellər şəklində tikilib. Onların bir çoxu isə qırx pilləlidir. Daha sonra gənclər birliyinin üzvləri Əlizadə Ülviyyə “Ordubadın ipəyi”, Kazımlı Arzu “Ordubadın qədim evləri”, Qaffarlı Şəmsi “Ordubad Azərbaycanın incisidir”, Cəfərova Züleyxa “Qədim diyar Ordubad” və “Gəmiqaya tarixi abidəsi” mövzularında çıxışlar etmişlər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.09.2020

      Sentyabrın 26-27-də “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində Naxçıvan sakinlərinin çoxdandır gözlədiyi festival –“Arıçılıq məhsulları-bal festivalı” keçiriləcək. Hər il ənənəvi olaraq təşkil edilən festivalda muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında arıçılıqla məşğul olan ailə təsərrüfatları, sahibkarlar arıçılıq məhsulları ilə iştirak edəcək, ictimai iaşə obyektləri fəaliyyət göstərəcək.

Festival zamanı Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu sahənin tarixi, son illər arıçılığın inkişafı ilə bağlı geniş məlumat veriləcək. Festivalda arıçılıq avadanlıqlarının və arıçılığa aid ədəbiyyatların sərgisi, o cümlədən konsert proqramı təşkil ediləcək. Arıçılar arasında “Ən yaxşı arıçılıq məhsulları-bal” nominasiyası üzrə müsabiqə keçiriləcək, müsabiqə qaliblərinə hədiyyələr və diplomlar təqdim ediləcək.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.09.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə növbəti onlayn ekskursiya Xatirə Muzeyində keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin bələdçisi Tamara Novruzova təqdim edib.

Ekskursiyanın əvvəlində bələdçi muzeyin yaradılması və fəaliyyəti haqqında məlumat verərək bildirib ki, Naxçıvan şəhərində yerləşən Xatirə Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin təşəbbüsü və qayğısı ilə yaradılıb, 1997-ci ilin yanvar ayında 500 eksponatla fəaliyyətə başlayıb. Muzey 2000-ci ilədək Şəhidlər Muzeyi adı ilə fəaliyyət göstərib. Naxçıvan MR Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 03 may tarixli Qərarı ilə müəssisə Xatirə Muzeyi kimi fəaliyyətini davam etdirir.

Öz fondunda 2000-ə yaxın eksponatı mühafizə edən muzeyin ekspozisiyasında XIX əsrin sonlarından XXI əsrin əvvələrinədək erməni daşnaklarının Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi qanlı cinayətləri, soyqırımları əks etdirən sənəd və materiallar, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş vətən oğullarının fotoşəkilləri, şəxsi əşyaları və digər dəyərli eksponatlar qorunub saxlanmaqdadır.

Ekskursiyaya Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin şəhidlər haqqında qiymətli kəlamı ilə başlayan bələdçi izləyicilərin nəzərinə çatdırıb ki, Azərbaycanda baş verən qırğınlara, faciələrə ilk dəfə hüquqi-siyasi qiymət verən Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev olmuşdur. Ekspozisiya zalının ilk guşəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin 1918-ci il 31 mart soyqırımı ilə bağlı 26 mart 1998-ci il tarixli fərmanın surəti, “20 Yanvar şəhidiˮ fəxri adının təsis edilməsi haqqında” 31 mart 1998-ci il tarixli fərmanın surəti, “20 Yanvar şəhidiˮ fəxri adı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə 29 dekabr 1998-ci il tarixli fərmanın surəti, “1948-1953-cü illərdə baş vermiş deportasiyaya hüquqi-siyasi qiymət verilməsi haqqinda” 18 dekabr 1997-ci il tarixli fərmanın surəti, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “20 Yanvar Şəhidiˮ fəxri adının verilməsi haqqında” 17 yanvar 2000-ci il tarixli fərmanının surəti, eləcə də 20 Yanvar faciəsi zamanı çəkilmiş fotoşəkillər nümayiş olunur.

Qeyd olunub ki, guşələrdə ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvanda “Şəhidlər xiyabanı”nı ziyarət edən zaman çəkilmiş fotoşəkilləri və eyni zamanda şəhid ailələri ilə çəkilən fotoşəkilləri nümayiş olunur.

Ekskursiya zamanı xronoloji ardıcıllıqla 1918-1920-ci illərdə ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı törədilən qırğınlar, 1948-1953-cü illərdə baş vermiş deportasiya, II Dünya Müharibəsi, 1990-cı il “20 Yanvar faciəsi”, 1992-ci il “Xocalı faciəsi”, 1990-1993-cü illərdə baş vermiş Sədərək döyüşləri, o cümlədən, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində gedən döyüşlərdə vətənin müdafiəsi zamanı şəhid olmuş naxçıvanlı milli qəhrəmanlar və şəhidlər haqqında məlumatlar, fotoşəkillər, rəsm əsərləri və kitabların yer aldığı guşələr haqqında tamaşaçılara geniş məlumat verilib.

Bələdçi T.Novruzova bildirib ki, muzeydə nümayiş olunan ən dəyərli eksponatlar sırasında ailələri tərəfindən muzeyə bağışlanmış şəhidlərin şəxsi əşyaları da yer almaqdadır. Əminik ki, Milli Ordumuzun səyi nəticəsində torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olunacaq, Azərbaycanın üçrəngli bayrağı Şuşada, Laçında, Ağdamda, Xocalıda və digər işğal olunmuş torpaqlarımızda dalğalanacaqdır. O zaman şəhidlərimizin də ruhu rahatlıq tapacaqdır. Azərbaycan xalqı şəhidlərini heç zaman unutmayacaq və unutdurmayacaqdır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.


Nail Əsgərov
“Şərq qapısı” qəzeti
23.09.2020

      Sentyabrın 21-də Nazirliyin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Qarabağ abidələri” mövzusunda maarifləndirici, onlayn tədbir keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Gənclər Birliyinin sədri Afətli Bənövşə tədbir və tədbirin əhəmiyyəti barədə gənclərə məlumat vermişdir. Qeyd edilmişdir ki, dünyanın görkəmli alimləri Azərbaycanı təbii muzey adlandırmışlar. Bu muzeyin ən unikal mərkəzi məhz Qarabağdır. Kür və Araz çaylarının bərəkətli aralığında yerləşən, əzəli və əbədi Azərbaycan torpağı olan Qarabağ dünya mədəniyyətinə çox nadir incilər bəxş etmiş bir diyardır. Qarabağ bütünlükdə mədəniyyətimizin, musiqimizin beşiyidir. Əfsuslar olsun ki, 1988- ci ildən Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində ərazimizin 20 faizi ilə bərabər qiymətli mədəni sərvətlərimizi də itirdik.

Məlumat verilmişdir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş Tarixi Azərbaycan ərazisində 547 memarlıq abidəsi, o cümlədən 5 dünya, 393 ölkə və 149 yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi, 205 arxeoloji abidə, 927 kitabxana, 808 klub müəssisəsi, 85 musiqi məktəbi, 12 monument, 22 muzey, 4 şəkil qalereyası, 10 mədəniyyət və istirahət parkı, 4 dövlət teatrı və 2 konsert müəssisəsi dağıdılmış, yandırılmış və ya qarət edilmişdir. Dünya əhəmiyyətli Kəlbəcər Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi, nadir eksponatlara malik Şuşa şəhəri, Qarabağın tarixi muzeyi, dünyada ikinci olan Ağdam çörək muzeyi, Zəngilandakı daş heykəllər muzeyi ermənilər tərəfindən yerlə-yeksan edilmişdir.

Onlayn görüşün qonağı olan Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin şöbə müdiri Nizami Əzizəliyev və həmin şöbənin aparıcı metodisti Elçin Əsədov mövzu barədə iştirakçılara geniş məlumatlar vermişlər. Elçin Əsədov qeyd etmişdir ki, ermənilərin işğalı nəticəsində təkcə Şuşa şəhərindəki 199 memarlıq abidəsindən çoxu, o cümlədən Yuxarı və Aşağı Gövhər Ağa məscidləri, Saatlı məscidi, böyük Azərbaycan şairi M.P.Vaqifin məqbərəsi, XVIII-XIX əsrlərə aid yaşayış evləri və s. abidələr tamamilə dağıdılmışdır.

Sonra birliyin üzvləri Qarabağda yerləşən abidələr və onların bu günkü vəziyyəti barədə çıxışlar etmişlər. Onlayn tədbirə diskussiya formasında yekun vurulmuşdur.


Nail Əsgərov
“Şərq qapısı” qəzeti
23.09.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 19 dekabr tarixli “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” Sərəncamı muxtar respublikada dövlət orqanları əməkdaşlarının muzeylərə kollektiv gedişinin təmin olunması ilə yanaşı, həm də qədim oğuz yurdunun tarixi keçmişinin, mədəniyyətinin öyrənilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Dünyada yayılan pandemiyanın qarşısının alınması məqsədilə müvəqqəti olaraq dayandırılan muzey ziyarətləri yenidən bərpa olunub.

Sentyabrın 19-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının kollektivi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin əməkdaşları Heydər Əliyev Muzeyində olublar. Muzeyin direktoru Ramil Orucəliyev mədəniyyət müəssisəsi barədə ətraflı məlumat verərək bildirib ki, Heydər Əliyev Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 1999-cu il fevralın 18-də imzaladığı Sərəncamla yaradılıb və həmin ilin may ayının 10-da fəaliyyətə başlayıb.

Qeyd olunub ki, ümummilli lider Heydər Əliyev 1999-cu il oktyabr ayının 13-də muxtar respublikaya səfəri zamanı muzeyə gələrək buradakı ekspozisiya ilə tanış olub. Ulu öndərin muzeyi ziyarəti zamanı çəkilmiş tarixi fotolar bu gün burada nümayiş etdirilir. Muzeydəki eksponatlar görkəmli dövlət xadiminin ictimai-siyasi fəaliyyətini, keçdiyi şərəfli həyat yolunu özündə əks etdirən kitab, qəzet və jurnallardan, 1990-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı və Ali Məclisin Sədri kimi işləyib hazırladığı, qəbul etdiyi tarixi qərar və sərəncamlardan, imzalanmış protokol və müqavilələrdən, məktub və teleqramlardan, istifadə etdiyi xatirə əşyalarından, ulu öndərin şərəfinə toxunmuş xalçalardan, çəkilmiş portretlərdən, tarixi fotolardan və sənədli filmlərdən ibarətdir. Muzeydə zəngin fond materialları, orijinal sənədlər və eksponatlarla dahi rəhbərin mənalı həyatı, xalqımızın rifahı, xoş gələcəyi naminə siyasi fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrləri, mərhələləri işıqlandırılıb. Dahi şəxsiyyətin muzeylərə sığmayan zəngin ömür yolunu əks etdirən dəyərli ekspozisiyada ulu öndərimizin uşaqlıq və gənclik dövrü, təhsil illəri, ilk əmək fəaliyyəti, 1969-1982-ci illərdə Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövrü, Moskvada çalışdığı və yaşadığı dövr, Naxçıvana qayıdışı, muxtar respublikaya rəhbərlik etdiyi illər, müstəqil Azərbaycanın memarı kimi fəaliyyəti dövrü zəngin materiallarla nümayiş etdirilir.

Vurğulanıb ki, 420 eksponatla fəaliyyətə başlayan muzeyin fondunda hazırda 4391 eksponat vardır ki, onun da 2997-si kitabxana və ekspozisiyada nümayiş olunur. Dəyərli eksponatlar onu seyr edən hər kəsin qəlbində dərin iz qoyur, yüksək təəssürat yaradır. Dahi şəxsiyyətin şərəfli ömür yolu hər bir Azərbaycan vətəndaşı, o cümlədən gənc nəsil üçün əsl həyat məktəbidir. Xalqımızın müqəddəs ziyarətgahına çevrilmiş muzey ulu öndərimizin dövlətçilik, Azərbaycançılıq, vətənpərvərlik ideyalarını təbliğ edərək gəncləri dahi öndər Heydər Əliyev kimi xalqa, Vətənə və dövlətə sədaqətli olmağa çağırır. Burada nümayiş etdirilən eksponatlar dahi şəxsiyyətin dövlətçilik və siyasi fəaliyyətinin öyrənilməsində, onun mənalı həyatı, zəngin və çoxşaxəli fəaliyyəti barədə faktların gənc nəslə çatdırılmasında böyük rol oynayır. Heydər Əliyev Muzeyindəki hər bir eksponat ayrı-ayrılıqda elmi-tədqiqat mövzusudur. Həmin eksponatlar yaradıcı insanlara ilham mənbəyi bəxş edir, elm adamları üçün isə dəyərli məlumatlar toplusudur. Ötən illər ərzində burada ümummilli lider Heydər Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə bağlı aidiyyəti təşkilatlarla birgə elmi konfranslar keçirilib, muzeyə məktəblilərin və tələbələrin ekskursiyaları təşkil olunub, onlar üçün lektoriyaların və açıq dərslərin keçilməsi diqqətdə saxlanılıb.
Nail Əsgərov
“Şərq qapısı” qəzeti
21.09.2020

      Sentyabrın 18-də Naxçıvan şəhərindəki Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının arxasındakı yaşıllıq parkında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin “Milli Musiqi Günü”nə həsr olunmuş bayram konserti olub.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2012-ci il yanvarın 10-da imzaladığı Sərəncam ilə yaradılan bu musiqi kollektivi qısa vaxtda estrada həvəskarlarının rəğbətini qazanıb. Orkestrin bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Məmmədov, baletmeysteri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Tamerlan Bağırov, dirijoru Elvin Əliyarovdur. Kollektiv rəngarəng repertuarı ilə ictimaiyyət qarşısında müntəzəm çıxış etməkdədir. Estrada orkestri yarandığı gündən repertuar zənginliyinə xüsusi diqqət yetirir. Orkestrin repertuarında Azərbaycan bəstəkarları ilə yanaşı, Avropa və rus bəstəkarlarının musiqi əsərlərinə də geniş yer verilir.

Konsert Eldar Mansurovun “Odlar yurdu” mahnısı ilə başlayıb. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistlərindən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Mübariz Əsgərov, Tural, Gülyanaq Fərzəliyeva, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artistləri Elçin Nağıyev, Ruhiyyə Hüseynova, Azər Cəfərli, müğənnilərdən Samir İsmayılov, Rahim Əsgərzadə, Nağı Nağızadə, İlkin Abdullayev bəstəkarlardan Emin Sabitoğlunun, Nəriman Əzimovun, Fikrət Əmirovun, Elza İbrahimovanın, Müslüm Maqomayevin, Oqtay Kazıminin, Vasif Adıgözəlovun, Tofiq Quliyevin və başqlarının mahnılarını ifa ediblər. Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resuslarında da canlı olaraq yayımlanan bayram konsertində tamaşaçı və izləyicilərə dünya və Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət musiqi əsərləri ilə yanaşı müxtəlif rəqs nömrələri də nömrəsi təqdim olunub.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının rəqs kollektivinin “Atəşgah” rəqsi ilə başa çatan konsert tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.09.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov sentyabrın 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikası təltiflərinin verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, Sərəncamda deyilir:

"Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 21-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Naxçıvan Muxtar Respublikasında musiqi təhsili və mədəniyyətin inkişafı sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə görə:

Hüseynov İlqar Adil oğluna

Hüseynova Səmirə Seyran qızına – “Əməkdar müəllim” fəxri adı;

Əsədov Vaqif Mustafa oğluna

Quliyev Nihat Heydər oğluna – “Əməkdar artist” fəxri adı verilsin".

Xatırladaq ki, 18 sentyabr ölkəmizdə "Milli Musiqi Günü" kimi qeyd olunur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.09.2020     

Sentyabrın 18-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən tanınmış yazıçı, ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru, professor Əzizə Cəfərzadənin “Aləmdə səsim var mənim” adlı əsərinin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova tədbiri giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, Əzizə Cəfərzadə XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin bilicisi kimi tanınırdı və bu sahədə 1950-ci ildə "XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi-ziyalı surətləri" mövzusunda namizədlik, 1970-ci ildə "XIX əsr Azərbaycan poeziyasında xalq şeiri üslubu" mövzusunda doktorluq dissertasiyaları müdafiə etmişdir. “Aləmdə səsim var mənim” romanı 1972-ci ildə yazılmışdır. Bu roman yalnız ədibin yaradıcılığında deyil, ümumən Azərbaycan tarixi nəsrində əhəmiyyətli yer tutur. Müəllifin ilk romanı olan və ədəbi mühitdə böyük həssaslıqla qarşılanan bu əsərin adı elə məhz Seyid Əzim Şirvaninin şeirindən götürülmüşür. “Aləmdə səsim var mənim” romanında Əzizə Cəfərzadə yaradıcılığına və şəxsiyyətinə böyük məhəbbət bəslədiyi Seyid Əzim Şirvaninin obrazını yaratmağı qarşısına məqsəd qoysa da yazıçı bununla kifayətlənməmiş, bütövlükdə XIX əsr Şirvan tarixini, daha doğrusu Şirvan mühitini ictimai-siyasi və ədəbi-mədəni hadisələrin canlı mənzərəsi fonunda və etnoqrafik yaddaşın işığında izləmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının sistem inzibatçısı Nuray Qasımova “Əzizə Cəfərzadənin həyat və yaradıcılığı” adlı mövzu ilə çıxış edərək qeyd etmişdir ki, Əzizə Cəfərzadə 1921-ci il dekabrın 29-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini 25 saylı məktəbdə almış, sonra teatr texniki məktəbində və ikiillik müəllimlər institutunda oxumuş, 1942-1944-cü illərdə Ağsu rayonundakı Çaparlı kəndində müəllim işləmişdir. 1946-1947-ci illərdə ekstern yolu ilə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmişdir. Ədəbi fəaliyyətə 16 yaşında başlamış və "Əzrayıl" adlı ilk hekayəsini 1937-ci ildə "Ədəbiyyat" qəzetində çap etdirmişdir. İlk kitabı 1948-ci ildə çap edilmiş, lakin Moskvanın xüsusi qərarı ilə satışa çıxmamışdan əvvəl qadağan olunub yandırılmışdır. Əzizə Cəfərzadənin nəsr əsərləri əsasən tarixi roman janrında yazılmışdır. O, müasir Azərbaycan nəsr tarixində bu janrı yenidən həyata gətirmişdir. Onun ”Vətənə qayıt", "Yad et məni", "Bakı-1501", "Cəlaliyyə", "Sabir", "Eldən elə", "Bir səsin faciəsi", "Gülüstan"dan öncə", "Zərrintac-Tahirə", "İşığa doğru", "Bəla", "Rübabə-sultanım", "Xəzərin göz yaşları", "Eşq Sultanı" əsərləri tarixi janrda yazılmışdır.

Daha sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının biblioqrafı Aysel Əhmədova oxuculara “Aləmdə səsim var mənim” əsərindən və onun tərbiyəvi əhəmiyyətindən danışmışdır. Tədbirin sonunda mövzu ilə bağlı müzakirələr aparılmış, suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.09.2020      Sentyabrın 17-dә Naxçıvan şәhәrindәki Cәlil Mәmmәdquluzadә adına Naxçıvan Dövlәt Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan Dövlәt Filarmoniyasının vә Cәlil Mәmmәdquluzadә adına Naxçıvan Dövlәt Musiqili Dram Teatrının yaradıcı kollektivlәrinin ifasında “Milli Musiqi Günü”nә hәsr olunmuş әdәbi- bәdii kompozisiya onlayn formada izlәyicilәrә tәqdim edilib. Kompozisiyanın rejissoru Azәrbaycan Respublikasının Xalq artisti Kamran Quliyevdir.

Onlayn tәdbir Naxçıvan Dövlәt Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin ifasında Üzeyir Hacıbәylinin “Leyli vә Mәcnun” operasının “Müqәddimә” hissәsinin ifası ilә başlayıb. Orkestrin bәdii rәhbәri Azәrbaycan Respublikasının Xalq artisti Çingiz Axundov, baletmeyster Azәrbaycan Respublikasının Әmәkdar mәdәniyyәt işçisi Tamerlan Bağırov, xormeyster İlhamә Şirәliyevadır.

Naxçıvan Dövlәt Filarmoniyasının solistlәrindәn Azәrbaycan Respublikasının Әmәkdar artisti Mübariz Әsgәrov “Koroğlu” operasının IV pәrdәsindәn “Aşıq mahnısı”nı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Әmәkdar artisti Zülfiqar Mahmudov vә müğәnni Nәrmin Hüseynova “Leyli vә Mәcnun” operasından “Mahur hindi”ni vә Leyli ilә Mәcnunun duetini, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Әmәkdar artisti Ruhiyyә Hüseynova vә müğәnni İlkin Abdullayev “Arşın mal alan” operettasından Әsgәrlә Gülçöhrәnin duetini ifa ediblәr.

Tәdbirdә xor kollektivinin ifasında “Leyli vә Mәcnun” operasından “Şәbi-hicran”, “Koroğlu” operasının III pәrdәsindәn “Çәnlibel”, “Arşın mal alan” operettasından “Qızların” xorları musiqisevәrlәrә tәqdim olunub. Orkestrin ifasında tәqdim edilәn “Arşın mal alan” operettasından “Uvertüra”, “Koroğlu” operasının III pәrdәsindәn “Antrakt”, V pәrdәsindәn “Döyüş sәhnәsi”nin vә görkәmli bәstәkar Üzeyir Hacıbәylinin digәr musiqi әsәrlәrinin professional ifası izlәyicilәr tәrәfindәn maraqla qarşılanıb. Filarmoniyanın Rәqs kollektivinin ifa etdiyi “Koroğlu” operasının III pәrdәsindәki “Rәqs” dә izlәyicilәrә xoş ovqat bәxş edib.

Naxçıvan Dövlәt Filarmoniyasının solistlәrindәn Azәrbaycan Respublikasının Әmәkdar artistlәri Mübariz Әsgәrov vә Gülyanaq Fәrzәliyevanın birlikdә ifa etdiklәri “Koroğlu” operasından “Final sәhnәsi” ilә başa çatan onlayn tәdbir 1 saata yaxın davam edib.

Tәdbir Naxçıvan Dövlәt Televiziyasında vә Naxçıvan Muxtar Respublikası Mәdәniyyәt Nazirliyinin rәsmi internet resurslarında canlı olaraq yayımlanıb. Qeyd edәk ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mәdәniyyәt Nazirliyinin tәşkilatçılığı ilә onlayn formada tәqdim edilәn mәdәni tәdbirlәr ictimaiyyәt tәrәfindәn rәğbәtlә qarşılanır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.09.2020      Sentyabrın 16-da Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Şərq xalqlarının mədəni dəyərləri” mövzusunda onlayn tədbir keçirilmişdir. Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Əzizə Süleymanova tədbir, onun əhəmiyyəti və mahiyyəti haqqında məlumat vermişdir. Tədbirdə birliyin üzvü Xəyal Abbasov qeyd etmişdir ki, Qədim Şərq Mədəniyyətinin formalaşması e.ə. III minilliyə təsadüf edir. İlk dəfə bu mədəniyyət Mesopotomiya, Misir-Nil vadisində yaranıb və inkişaf edib. Şərq mədəniyyəti formalaşarkən yer üzündə əhali olduqca az idi. Şərqlilər günəş enerjisi ilə zəngin olan münbit torpaqlarda yaşayıb uzun əsrlər boyu öz mədəniyyətlərini təbii yolla formalaşdırıblar. Heç təsadüfi deyil ki, bütün dinlər məhz ilk dəfə Şərqdə yaranmışdır. Sintoizm, daosizim, konfusiçilik, hinduizm, buddizm və s. buna misaldır. Bu dinlərin bir çoxu indi də Yaponiya, Çin, Hindistan və digər ölkələrin mədəni xarakterini müəyyən edir. Daha sonra Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədr müavini Nurşən İbarahimova, birliyin üzvləri Nurşən Rüstəmxanlı, Nizami Seyidbəyli mövzu haqqında ətraflı məlumat vermişdir.

Vurğulanmışdır ki, Azərbaycan xalqı da bəşəriyyətin qədim mədəniyyətinə sahib xalqlarından biridir. Məmləkətimiz hər zaman Şərqin qapısı sayılıb. Bu onun “İpək yolu”nun üstündə qərar tutması ilə bağlıdır. Azərbaycan Şərqin qapısı olmaqla yanaşı, həm də Şərqin aynasıdır.

Mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət tariximizi çevirsək burada Şərqin simasını görə bilərik. Xalqımız Şərq mədəniyyətinin vacib tərkibi olan dəyərə sahibdir. Həmin dəyər də bizim milli özünəməxsusluğumuz, sahib olduğumuz sərvətdir.

Tədbir diskussiya şəklində davam etdirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.09.2020      “Bizim gözəl incəsənətimiz, mədəniyyətimiz, bənzərsiz xalq musiqimiz və ondan bəhrələnən, onun əsasında yaranan müasir, peşəkar musiqimiz var. Zənnimcə, peşəkar musiqimiz həm görkəmli bəstəkarlarımızın, həm də mahir ifaçılarımızın ən böyük nailiyyətidir” – deyən xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev milli musiqimizin inkişafını hər zaman diqqətdə saxlamışdır. Bu fikirlər “Milli Musiqi Günü” münasibətilə Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsi və Gənclər Birliyinin birgə təşkil etdiyi onlayn görüşdə bir daha vurğulanmışdır.

Qeyd edilmişdir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrlərdə Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafı üçün böyük işlər həyata keçirilib. Ulu öndər milli musiqimizin böyük simaları olan Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm Maqomayev, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Tofiq Quliyev, Arif Məlikov və başqa dünya səviyyəli sənətkarlarımızın yaradıcılığını yüksək qiymətləndirib, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafına daim böyük qayğı göstərib. Onun qayğısı ilə ölkəmizdə musiqi mədəniyyətinin inkişaf dinamikası sürətlənib, Azərbaycan bəstəkarlarının beynəlxalq əlaqələri genişlənib, respublikada müsabiqələr, nəzəri konfranslar, müəllif gecələri, mahnı bayramları təşkil olunaraq gənc nəslin musiqi-estetik tərbiyəsinə böyük diqqət yetirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında da milli musiqimizin inkişafına hərtərəfli dövlət qayğısı göstərilir. Son illərdə bu sahədə görülən işlərin miqyası, xüsusilə genişlənib. Naxçıvan şəhərində, rayon mərkəzlərində yeni musiqi məktəbləri inşa olunaraq istifadəyə verilib.

Onlayn görüşə qoşulan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti A.Cəfərli musiqimizin bugünkü inkişafı barədə iştirakçılara məlumat vermiş, verilən sualları cavablandırmışdır. Diskussiya şəklində davam edən görüşün sonunda Aydın Quliyevin ifasında bir neçə aşıq havası dinlənilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.09.2020      Sentyabr ayının 15-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə muzey əməkdaşları üçün “Muzeylərdə yüksək ekskursiya xidmətinin göstərilməsi və bələdçilərin etik davranış qaydaları” mövzusunda onlayn seminar keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova muxtar respublikada muzeylərimizdə qorunan tarixi irsə göstərilən dövlət qayğısından söhbət açıb. Bildirilib ki, bu irsin qorunmasında və təbliğində muzeylərin, muzey bələdçilərinin üzərinə mühüm vəzifələr düşür.

Nəzərə çatdırılıb ki, seminarın təşkil edilməsinin məqsədi muzey bələdçilərinin fəaliyyətini stimullaşdırmaq, onların peşə hazırlığını yüksəltmək, ekskursiya işinin təşkili ilə əlaqədar mövcud nöqsan və çatışmazlıqları aradan qaldırmaq, eyni zamanda, muzeylər arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişafına kömək göstərməkdən ibarətdir.

Vurğulanıb ki, mövcud vəziyyətlə bağlı bu gün Nazirliyin sisteminə daxil olan muzeylərdə onlayn tədbirlərin keçirilməsi davam etdirilir. Muzeylər tərəfindən hazırlanaraq sosial şəbəkələrdə paylaşılan bu onlayn tədbirlərin bir hissəsini də onlayn ekskursiyalar təşkil edir. Ekskursiyaların yüksək səviyyədə hazırlanmasında muzey bələdçiləri birbaşa iştirak etdiyindən, onların öz peşə biliklərinə mükəmməl yiyələnməsi, Azərbaycan dilinin zənginliyindən düzgün və səlis istifadə etmə bacarığının formalaşması, eyni zamanda bələdçinin nümunəvi davranış qaydalarına əməl etməsi daim nəzarətdə saxlanılır.

Sonra Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin bələdçisi Tünzalə Dilanova “Muzeylərdə yüksək ekskursiya xidmətinin göstərilməsi və bələdçilərin etik davranış qaydaları” mövzusunda çıxış edərək bildiirb ki, bələdçilər muzeylərə üz tutan insanlarla səmimi ünsiyyət qurmağı, muzeylərdə qorunan və nümayiş etdirilən eksponatlar barədə dəqiq və ətraflı məlumat verməyi bacarmalıdır.

Vurğulanıb ki, muzeyə gələn insanları qarşılayan və onlara bu mədəniyyət ocağı haqqında məlumat verən, ilk növbədə, bələdçilərdir. Muzey bələdçiləri onlara verilən sualları ətraflı cavablandırmaqla, müxtəlif sosial qruplardan olan insanlarla işləməyi bacarmaqla, etik qaydalara əməl etməklə muzeyə gələnlərdə xoş təəssürat yaratmalıdırlar. Muzey bələdçisi hər bir ziyarətçiyə qarşı diqqətli və nəzakətli olmalı, onların suallarını diqqətlə dinləyib elmi əsaslarla cavablandırmağı bacarmalıdır.

Muzey əməkdaşlarının onlayn olaraq qoşulduğu seminarın sonunda müzakirə aparılmış, onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.09.2020      Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edib. Nazir qeyd edib ki, muxtar respublikada təhsil və mədəniyyətin inkişafı daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Hər il yüzlərlə gənc tələbə adını alır, yüzlərlə tələbə isə məzun olaraq ixtisaslı kadr kimi muxtar respublikanın inkişafına öz töhfəsini verirlər. Vurğulanmışdır ki, muxtar respublikada 3 ali, 3 orta ixtisas təhsil ocağı, yüzlərlə məktəb, məktəbdən kənar müəssisələr, o cümlədən uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri fəaliyyət göstərir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində 26 uşaq musiqi məktəbi və Naxçıvan Musiqi Kolleci fəaliyyət göstərir. Muxtar respublikada mövcud olan bu məktəblərin demək olar ki, hamısı artıq müasir tələblər səviyyəsində tikilmiş və ya yenidən qurularaq fəaliyyət göstərməkdədir. Son illər muxtar respublikanın uşaq musiqi məktəbləri arasında müsabiqələrin keçirilməsi, konsertlərin və musiqi yönümlü müxtəlif tədbirlərin təşkili, istedadlı şagirdlərin solo konsertinin ictimaiyyətə təqdim olunması artıq ənənəyə çevrilmişdir.

Qeyd edilmişdir ki, Naxçıvan Musiqi Kollecində 133 nəfər ixtisaslı müəllim tədris işi aparmaqdadır. Orta ixtisas təhsili verən musiqi kollecində hal-hazırda müxtəlif ixtisaslar üzrə 500-dən çox tələbə təhsil alır, 2019-2020-ci tədris ilində Musiqi Kollecini 142 nəfər, uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərini isə 676 nəfər bitirmiş, bunlardan 52 nəfəri yüksək istedad və bacarığı ilə fərqlənmişdir.

Sonda nazir muxtar respublikada təhsil və mədəniyyətin inkişafına göstərilən diqqət və qayğıya görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinə minnətdarlığını bildirib və kollektivi yeni dərs ilinin başlaması münasibətilə təbrik edib.

Daha sonra Naxçıvan Musiqi Kollecinin direktoru Günay Əliyeva çıxış edərək kollektiv adından minnətdarlıq edib.

Tədbirin sonunda dərs prosesinə əyani şəkildə baxış keçirilib, tövsiyə və tapşırıqlar verilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.09.2020      14 sentyabr 1989-cu ildə fəaliyyətə başlayan Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrına Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı ilə 2004-cü ildə Məhəmməd Tağı Sidqinin adı verilmişdir. Muxtar respublikada uşaqların asudə vaxtının səmərəli təşkilində, onların vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində Kukla Teatrı mühüm rol oynayır.

Bu günədək Kukla Teatrında 60-dan çox tamaşa hazırlanmışdır ki, teatrın səhnəsindən təqdim edilən bu tamaşaları balaca teatrsevərlər maraqla izləyiblər.

Kukla Teatrı ötən əsrin 90-cı illərindən etibarən həm ölkənin müxtəlif bölgələrində, həm də xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində olub. Kukla Teatrının Türkiyə və İran İslam Respublikalarında qastrol səfərlərində olması, Tacikistan Respublikasının paytaxtı Düşənbə şəhərində keçirilən “Kuklaların fantaziyası” adlı Beynəlxalq Kukla Teatrları festivallarında Naxçıvanı, eləcə də ölkəmizi yüksək səviyyədə təmsil etməsi muxtar respublikanın mədəni əlaqələrinin inkişafına dəyərli töhfə verib.

Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı da dövlətimizin qayğısı ilə əhatə olunub, kollektiv 2004-cü ildən yeni bina ilə təmin edilib, teatrın əməkdaşları fəxri adlara və təqaüdlərə layiq görülüblər.

2019-cu ildə teatrın 30 illik yubleyi qeyd olunmuşdur.

Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı yaradıcılıq səviyyəsini durmadan təkmilləşdirir, potensial imkanlarını günün tələbləri səviyyəsində qurmağa çalışır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.09.2020      Sentyabr ayının 13-də uşaq musiqi, incəsənət və sənətkarlıq məktəblərinin müəllimlərinin iştirakı ilə “Milli Musiqi Günü”nə həsr olunmuş onlayn konfrans keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova açaraq tədbirin mahiyyəti barədə məlumat vermişdir. Qeyd olunmuşdur ki,

18 sentyabr musiqi mədəniyyətimizin korifeyi Üzeyir bəy Hacıbəylinin doğum günüdür. Həmin gün təkcə musiqisevərlərin deyil, həm də bütün xalqımızın bayramıdır. Çünki elə bir azərbaycanlı tapmaq olmaz ki, onun qəlbində Üzeyir bəyə məhəbbət, onun ölməz sənətinə hörmət hissi olmasın. 1995-ci ildə isə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin fərmanı ilə dahi bəstəkarın anadan olmasının 110 illik yubileyi ərəfəsində 18 sentyabrın “Milli Musiqi Günü” kimi qeyd olunması qərara alınmışdır.

Üzeyir Hacıbəyli 1908-ci il yanvarın 18-də Bakıda H.Z.Tağıyevin teatrında tamaşaya qoyulan “Leyli və Məcnun” operası ilə təkcə Azərbaycanda deyil, bütün müsəlman Şərqində opera sənətinin əsasını qoymuşdur. O, həm də Azərbaycanda musiqili komediya janrının yaradıcısıdır. Ü.Hacıbəylinin “Ər və arvad”, “O olmasın, bu olsun”, “Arşın mal alan” musiqili komediyalarında o dövr Azərbaycan məişəti, xalq adət və ənənələri öz əksini tapmışdır.

Bəstəkarın fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verən Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Ruhiyyə Dünyamalıyeva sonda Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin inkişaf tarixinə nəzər salmışdır.

Tədbir diskusiya şəklində davam etdirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.09.2020      Sentyabrın 12-də Şərur və Babək Rayon mədəniyyət şöbələrinin gənclər biliklərinin üzvləri arasında “Ulduz” filminin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova qeyd etmişdir ki, "Ulduz" filminin rejissoru Ağarza Quliyevdir. 1964-cü ildə bəstəkar Süleyman Ələsgərovun eyniadlı pyesi əsasında ekranlaşdırılıb. Böyük şöhrət qazanmış komediya dəfələrlə müxtəlif teatr səhnələrində tamaşaya qoyulub. “Ulduz” filmi gülüş yaradan ekran əsəridir. Filmin gücü burada təsvir edilən hadisələrdə deyil, qabarıq planda aktyorun görünməsidir. Əsası odur ki, aktyorlar gülüş yaratmaq imkanları ilə bir-birini tamamlayırlar.

Daha sonra film müzakirəsi başlanılmış və söz gənclərə verilmişdir. Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Fatma Əhmədova, Müzəffər Yusifov, Aysel Ələkbərova və Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədr müavini Nuray Mehdiyeva və üzvləri Şəlalə Məmmədova, Rüxsarə Əliyeva film haqqında geniş və maraqlı məlumat vermiş, fikirlərini bölüşmüşlər.

Qeyd edilmişdir ki, kinokomediyada iki sevən gəncin saf məhəbbətindən, eyni zamanda elmin həyatla əlaqəsindən, kəndin qabaqcıl ziyalılarının elmlə heç bir əlaqəsi olmayanlara, vəzifəpərəstlərə qarşı apardıqları mübarizədən danışılır. Möhsün Ulduzu sevir, lakin sevgisini qıza izhar edə bilmir. Ürəyindən keçənləri açıb Ulduza deyə bilmir. Yalnız Ulduzun xəyalları ilə yaşayır. Məhəmməd qıza deyəndə ki, “Ulduz xanım, Möhsünün sizə iki kəlmə sözü var”, bu vaxt Möhsün həyadan və həyəcandan özünə yer tapa bilmir, ancaq bunu deyə bilir ki, “Ulduz xanım, deyə bilməyəcəyəm, sözümü sizə poçtla çatdıraram. Möhsünün elmi işlə bağlı apardığı təcrübə zamanı yaşanan macəra isə filmin əsas süjet xəttini təşkil edir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.09.2020      12 sentyabr tarixdə Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Musiqinin insan psixologiyasına təsiri” mövzusunda onlayn tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Həsən Seyidov, Naxçıvan Musiqi Kollecinin direktor müavini Samirə Hüseynova, Çomaxtur kənd tam orta məktəbinin psixoloqu Sona Tahirova, Şahbuz Rayon və Naxçıvan Şəhər mədəniyyət şöbələrinin gənclər birliklərinin, həmçinin Naxçıvan Musiqi Kollecinin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədrləri iştirak etmişdir.

Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, musiqi aləmi sanki ucsuz-bucaqsız bir dəryadır. Musiqi insan psixologiyasına heç bir incəsənət növünün bacarmadığı qədər təsir göstərmək gücünə malikdir. Musiqi beyinə birbaşa təsir göstərən səs dalğalarından ibarət olub, neyronlar vasitəsilə bütün orqanizmin fizioloji və psixoloji durumuna təsir edir.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin direktor müavini Samirə Hüseynova, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Həsən Seyidov və Çomaxtur kənd tam orta məktəbinin psixoloqu Sona Hüseynova mövzu ilə bağlı çıxış etmişlər. Qeyd edilmişdir ki, qulaq asılan musiqiyə görə, insanın fizioloji və psixoloji vəziyyətini təyin etmək mümkündür. Sevdiyi musiqinin növündən asılı olaraq, hətta insanın xarakterini də təyin etmək olar. Musiqi insana həyat enerjisi bəxş edir. Klassik musiqi həvəskarları – adətən, introvert şəxsiyyət tipinə aid olmalarına baxmayaraq, yüksək ləyaqətə, qeyri-adi yaradıcılıq qabiliyyətinə malik insanlardır. Opera həvəskarları – alicənab, təmkinli, yaradıcı şəxsiyyətlərdir. Caz dinləyiciləri – əsasən, yaradıcı, özünü qiymətləndirməsi yüksək olan insanlardır.

Daha sonra söz gənclərə verilmişdir. Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Amin Əliyev, Ceyran Sultanova və Günel Əsgərova mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirmişlər. Çıxışlarda qeyd edilmişdir ki, əsl musiqi doğrudan da ruhun qidası, incə, həssas duyğuların tərcümanıdır. Musiqidən, hətta təbabətdə də istifadə edilir. Hesab olunur ki, musiqi insan orqanizminə, xüsusilə də əsəb sisteminə olduqca müsbət təsir göstərir. Ona görə də bəzi xəstəliklərin müalicəsi zamanı dərmanlarla yanaşı, musiqinin bəzi növlərindən də istifadə olunur.

Tədbir qarşılıqlı diskussiya formasında başa çatmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.09.2020      Sentyabrın 10-da Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında İkinci Dünya Müharibəsi illərində partizan birləşmələri sırasında vuruşan, Azərbaycan xalqının qəhrəman oğlu, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin əziz xatirəsinə həsr olunmuş “Uzaq sahillərdə” filminin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Gənclərlə müzakirə zamanı qeyd olunmuşdur ki, 120 ildən artıq tarixi yol keçən Azərbaycan kinosu cəmiyyətimizin inkişafında böyük rol oynayıb. Bu dövr ərzində kino salnaməmizə xalqımızın qəhrəmanlığının, milli düşüncəsinin əks olunduğu bir-birindən qiymətli filmlər yazılıb. “Uzaq sahillərdə” filmi də Azərbaycan kinosunun ən dəyərli örnəklərindəndir. Ötən əsrin əllinci illərinin əvvəllərində sevilə-sevilə oxunan məşhur yazıçılarımızdan olan İmran Qasımovla Həsən Seyidbəylinin birgə qələmə aldıqları “Uzaq sahillərdə” əsərinin nəşri hər iki qələm sahibinin yaradıcılığına marağı daha da artırdı. Əsər qısa vaxt ərzində geniş oxucu kütləsinin dərin rəğbətini qazandı. Hətta məktəbyaşlı oxucular özlərini Mixayloya, Anjelikaya, Veselinə bənzətməyə başladılar.

Vurğulanmışdır ki, əsərin populyarlığı onun filmə çevrilməsinin əsas səbəbi idi. Görkəmli kinorejissor Tofiq Tağızadənin quruluşu ilə 1958-ci ildə lentə alınan “Uzaq sahillərdə” Azərbaycan kinosunda əsl sənət hadisəsinə çevrildi. Gəncləri qəhrəmanlığa, vətəni sevməyə çağıran bu ekran əsəri 1959- cu ildə Ukraynanın paytaxtında keçirilən ümumittifaq kino festivalında diploma, filmin bəstəkarı Qara Qarayev isə yüksək mükafata layiq görüldü.

Müzakirə zamanı gənclər birliyinin üzvlərindən Aysel Fərzəliyeva, Sara Vəliyeva, Səma Rzayeva film haqqında müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermiş və düşüncələrini bölüşmüşlər.

Sonda bu cür müzakirələrin davamlı keçirilməsi təklif edilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.09.2020      Açıq havada kino nümayişlərinin davamı olaraq 11 sentyabrda Naxçıvan Dövlət Film Fondu “Əyləncə adası” İstirahət Parkında “Cənnəti gözləyərkən” filminin nümayişini təşkil etmişdir.

Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov qeyd etmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin 2020-ci il iş planına əsasən sentyabr ayında açıq havada artıq ikinci film nümayişi keçirilir. Bu dəfə 2005-ci ildə Türkiyə - Macarıstan birgə istehsalı olan “Cənnəti gözləyərkən” filminə tamaşa edəcəksiniz. Film 2006-cı ildə ekranlara çıxmışdır.

Sonra Film nümayiş olunmuşdur.

XVII əsrdə, İstanbulda yaşayan miniatür ustası Əflatun (Serhat Tutumluer), arvadının və oğlunun ölümündən sonra ustalarının ona öyrətdiklərinə qarşı qərb üslubunda portretlər çəkir. Bu cür portretlərin İslam dininə zidd olduğunu düşündüyü üçün ziddiyyətli hissləri artan Əflatun, bir gün zorla bir Osmanlı vəzirinin malikanəsinə aparılır. Vəzir Əflatundan Osmanlıya qarşı üsyan qaldıra Danyal (Nihat İleri) adlı saxta bir şahzadənin Qərb tərzində portretini çəkməsini istəyirr.

Şagirdi girov götürülən Əflatun bu əmrə əsasən vəzirin bir qrup silahlı adamı ilə təhlükəli bir səyahətə çıxır. Yolda rastlaşdığı kölə qızı Leylanı (Melisa Sözen) yanına alan Əflatun, döyüşdə bir tərəfdən sağ qalmaq üçün çalışarkən, digər tərəfdən də bu gözəl kölə qız ilə gizlin bir sevgi yaşamağa başlayır.

Döyüşün və sevginin imperatorluğunda yaşamağa çalışan Əflatun və Leyla, bu nağılda öz cənnətlərini yaradırlar.

Qeyd edək ki, filmin ssenari müəllifi və rejissoru Derviş Zaimdir.

Filmdə Serhat Tutumluer, Melisa Sözen, Mesut Akusta, Nihat İleri və başqaları çəkiliblər.

Film tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.09.2020      Sentyabrın 9-da Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında müasir Azərbaycan yazıçısı Elxan Elatlının "Cəhənnəmdən gələn səs" kitabının onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Tədbir giriş sözü ilə açan birliyin sədr müavini Nurşən İbrahimova kitab haqqında məlumat vermiş və qeyd etmişdir ki, kitab XX əsrin ən dəhşətli faciəsi Xocalı soyqırımından, erməni əsirliyində olan azərbaycanlıların qorxunc planlara alət edilməsindən və onların tükürpərdici aqibətindən bəhs edir. Əsər Xocalı hadisələrinin 17-ci ildönümünə həsr olunub.

Daha sonra kitab müzakirəsinə başlanılmış və söz gənclər birliyinin üzvlərinə verilmişdir. Birliyin üzvlərindən Nurşən Rüstəmxanlı, Rəsmiyyə Mehdiyeva və Xəyal Abbasov kitab haqqında müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermiş və düşüncələrini bölüşmüşlər.

Qeyd edilmişdir ki, 17 ildir erməni əsirliyində olan bir azərbaycanlı qadın təsadüfən əlinə keçən imkandan istifadə edərək Bakıdakı təsadüfi nömrələrin birinə zəng vurub Azərbaycanda təxribat və qətllərə hazırlaşan ermənilərin planı haqda məlumat verir. Qadın özü kimi erməni əsirliyində olan Səid adlı oğlunun təlimatlandırılaraq Bakıya göndərildiyini deyib telefonu söndürür. Gecə yarısı evinə zəng gələn adam isə bu məlumatı Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarına çatdırır. Azərbaycan kəşfiyyatçıları dərhal fəaliyyətə keçərək əməliyyat planı hazırlayırlar. Leopard ləqəbli Azərbaycan kəşfiyyatçısı Ermənistandan Bakıya zəng vuran qadını axtarmaq üçün düşmən ölkənin ərazisinə keçir.

Əsərdə Xocalı həqiqətləri, əsirlərin başına gətirilən müsibətlər, bir ailənin timsalında neçə-neçə Xocalıdan olan ailəsinin başına gətirilən hadisələrdən ürək ağrısı ilə bəhs olunur. Həmçinin əsərdə Azərbaycan Təhlükəsizlik Orqanlarının yüksək fəaliyyətinə, anaya və vətənə məhəbbət, dostluq, ilahi eşq kimi hisslər də tərənnüm olunub. Əsərin bu cür təsirli olmasının səbəbi real hadisələr əsasında yazılmasıdır.

Kitab müzakirəsi diskussiya formasında keçmiş və gəncləri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.09.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fonduna hədiyyə olunan qədim əlyazma və çap kitablarının təqdimatı keçirilib.

Tədbiri bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açaraq muxtar respublika ərazisindən toplanılan əlyazma və qədim çap kitablarının tariximizin və mədəniyyətimizin öyrənilməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıdığını söyləyib və bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərdən danışıb. Ötən illərdə də Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bir çox qədim əlyazma və çap kitabının Əlyazmalar Fonduna hədiyyə edildiyini bildirən akademik vurğulayıb ki, müxtəlif tarixi qaynaqları əhatə edən bu nadir sənət əsərləri bir çox sahələrin öyrənilməsində yeni mənbə rolunu oynayır.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edərək bildirib ki, hər bir xalqın qədimliyi onun mədəniyyətinin zənginliyi ilə dəyərləndirilir. Dünya mədəniyyəti xəzinəsinə görkəmli tarixi şəxsiyyətlər – şair, filosof, elm və sənət adamları bəxş etmiş Azərbaycan xalqı da əvəzsiz yazı sənəti, əlyazma sərvəti ilə dünya mədəniyyətində özünəlayiq yer tutur.

Tarixi mənbələrdən məlum olduğu kimi, XI əsrdən etibarən Azərbaycan ərazisində ərəb, fars və türk dillərində nəfis əlyazma nümunələri yaranmış, dünyanın elm və mədəniyyət dühalarının kitabları Azərbaycana gətirilərək milli kitab mədəniyyəti zənginləşmişdir. Mənbələr orta əsrlərdə Azərbaycan ərazisində 1 milyondan artıq əlyazma kitabının toplandığını göstərir. Bu yazılı abidələr təkcə xalqımızın deyil, Yaxın və Orta Şərqin orta və sonrakı yüzilliklərdəki ictimai-siyasi vəziyyətini, eləcə də elmi-mədəni mühitini özündə əks etdirmişdir. Bu gün də tarixin müxtəlif dövrlərində əlyazma və kitab şəklində yazıya alınmış qədim kitab nümunələri xalqımızın milli mədəniyyətini və qədim keçmişini, eləcə də dərin bilik və mədəni qabiliyyətini özündə ehtiva etməkdədir.

Qeyd olunmuşdur ki, tarixi və mədəni əhəmiyyət kəsb edən eksponatların, həmçinin qədim əlyazma və kitab nümunələrinin profil istiqamətləri üzrə muzeylərə və elmi-tədqiqat müəssisələrinə hədiyyə edilməsi artıq ənənə halını almış, muxtar respublikada qədim tariximizə, zəngin mədəniyyətimizə göstərilən yüksək diqqət və qayğının əməli nəticəsi kimi dəyərləndirilməklə muzeylərimizin və elmi müəssisələrin fondlarının zənginləşməsinə töhfələr verməkdədir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bu ilin fevral ayında da AMEA Naxçıvan Bölməsinə hədiyyə edilmiş qədim əlyazma və kitabların təqdimat mərasimi keçirilmişdir.

Bildirilmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki muzeylərə bu il 787 ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur. Muxtar respublikada mövcud olan muzeylərimizin fəaliyyəti pandemiya dövrü ilə əlaqədar onlayn formada təşkil edilmişdir. Bu müddət ərzində muzeylərmizdə 11 canlı yayımla ekskursiya keçirilmiş, həmçinin muzeylərdə mövcud olan maddi-mədəniyyət nümunələrinin virtual təqdimatından ibarət 3 min 041 videomaterial sosial şəbəkələrdə nümayiş olunmuşdur.

AMEA Naxçıvan Bölməsinə hədiyyə edilən qədim əlyazma və kitabların qədim diyarımızın tarixinin, burada mövcud olmuş zəngin mədəniyyətimizin elmi şəkildə və əhatəli formada öyrənilməsində, eyni zamanda, təbliğində rol oynaya biləcəyini vurğulayan nazir qeyd etmişdir ki, bugünkü təqdimat mərasimində AMEA Naxçıvan Bölməsinə hədiyyə edilən 39 sayda kitab, jurnal və dərsliklər əski əlifba ilə olmaqla Azərbaycan, ərəb və fars dillərindədir. Bu kitablar içərisində nəsrlə yanaşı, nəzmlə yazılanları da mövcuddur. Hədiyyə edilən kitablar arasında ədəbi şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılığından bəhs edən, eləcə də tarixi hadisələrin təsvir və şərhlərinin verildiyi nümunələr də mövcuddur.

Nazir Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi adından bugünkü təqdimat mərasiminin baş tutmasında rolu olan Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Akif Hacıyevə təşəkkürünü bildirmişdir.

Natəvan Qədimova çıxışının sonunda tariximizi, keçmişimizi və mədəniyyətimizi qorumaq hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəniyyətimizin, tariximizin öyrənilməsinə, bu sahələrin elmi əsaslarla əhatəli şəkildə tədqiqinə göstərdiyi böyük diqqət və qayğıya görə muxtar respublikanın Mədəniyyət Nazirliyi adından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə dərin minnətdarlığımızı bildirirəm.

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Akif Hacıyev çıxış edərək tarixi əhəmiyyət kəsb edən maddi mədəniyyət və nadir sənət nümunələrinin toplanılması, öyrənilməsi və təbliğinin zəruriliyini qeyd edib.

Sonra AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondunun direktoru, filologiya elmlər doktoru Fərman Xəlilov qeyd etmişdir ki, qədim əlyazma və kitabları tədqiq etmək, bu dəyərli əsərləri mühafizə edib gələcək nəsillərə çatdırmaq xalqımızın tarixinin və keçmişinin gələcəyə çatdırılması deməkdir. O, təqdim olunan kitablar haqqında ətraflı məlumat vermiş, əlyazma və qədim çap kitablarının təqdiminə görə minnətdarlıq etmişdir.

Sonda AMEA Naxçıvan Bölməsinə hədiyyə edilən kitablara baxış olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.09.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki müəssisələr tərəfindən avqust ayında da tədbirlər onlayn şəkildə davam etdirilmişdir.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının və “Muğam studiyası”nın konsertləri, Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının “Keçinin qisası” tamaşası onlayn təqdim olunmuş, Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyinə və Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasına onlayn ekskursiyalar təşkil edilmişdir. Tədbirlər Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və onun internet resurslarında, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet saytında və sosial şəbəkə hesablarında canlı olaraq yayımlanmış, tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 2018-ci il 24 dekabr tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar yallıların çəkilişi aparılmış, yallı sənətinin təbliği ilə əlaqədar sosial şəbəkələrdə paylaşımlar edilmişdir. Yallı sənətinin yaşadılması işinə töhfə ola biləcək “Yallılar dünəndən bu günə” kitabı və DVD diski üzərində iş yekunlaşmışdır.

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı yaradılmış “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil edilməsi üçün avqust ayında 2 yeni xalça pasportlaşdırılmış, reyestrə 50 xalça haqqında məlumat daxil edilmişdir. Həmçinin nazirliyin sosial şəbəkə hesablarında “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil olan 89 xalça haqqında məlumat paylaşılmışdır.

Hesabat ayı ərzində, ümumilikdə, muzeylər tərəfindən 516 sayda müxtəlif məlumat, audio və videomaterial hazırlanmış və sosial şəbəkələrdə paylaşılmış, onlardan 129-u onlayn ekskursiya xarakterli olmuşdur. Ötən ay muzeyləri 2 min 432 yerli, 398 əcnəbi olmaqla, ümumilikdə, 2 min 830 tamaşaçı ziyarət etmiş, ay ərzində muzeylərə 76 yeni eksponat daxil olmuşdur.

Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanalar da avqust ayında onlayn fəaliyyətlərini davam etdirmiş, “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısı”na daxil olan kitablarla bağlı 15 video və audiomaterial hazırlanaraq sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilmişdir.“Nağıl günləri” layihəsi çərçivəsində avqust ayında 36 audionağıl hazırlanaraq sosial şəbəkə hesablarında 148 paylaşım edilmişdir. Hesabat ayında kitabxanalara oxucu gəlişi 3 min 142 nəfər, kitab verilişi isə 19 min 397 nüsxə olmuşdur. Bundan başqa kitabxanalar tərəfindən sağlamlıq imkanları məhdud 18 uşağa səyyar kitabxana xidməti göstərilmişdir.

Uzaqdan mütaliənin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədilə ötən ay elektron kataloqa işlənmiş kitabların sayı 19 min 703-ə, şəbəkəyə işlənmiş kitabların sayı isə 3 min 83-ə çatdırılmışdır. Elektron kitabxanadan 52-si lokal, 63-ü qlobal olmaqla, 115 oxucu istifadə etmişdir.

Gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədilə ötən ay Mədəniyyət Nazirliyinin, rayon və şəhər mədəniyyət şöbələrinin gənclər birliklərinin üzvləri arasında “Yaşa və öyrən – II” intellektual bilik yarışı keçirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.09.2020      Sentyabrın 8-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvlərinin Heydər Əliyev Muzeyinə ekskursiyası təşkil olunmuşdur.

Tədbirdə “Ümummilli Lider Heydər Əliyev və ordu quruculuğu” mövzusunda çıxış edən Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru Ramil Orucəliyev vurğulayıb ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev siyasi xadimlər arasında uzun müddət siyasi olimpinin zirvəsində qalaraq ümumxalq rəğbətinin və məhəbbətinin qazanan, xalqın inkişaf yolunda bir məşələ çevrilmiş ömür yaşayan nadir şəxsiyyətdir.

Hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində H.Əliyevin hərb quruculuğu sahəsində gördüyü işlər C.Naxçıvanskinin adını daşıyan ixtisaslaşdırılmış hərbi məktəbin yaradılması, minlərcə gəncin ölkənin qabaqcıl ali hərbi məktəblərinə göndərilməsi, xalqımızın qəhrəmanlıq ənənələrinin təbliği və s. bu gün öz tarixi təsdiqini tapır və yüksək qiymətləndirir. Bütün bunları xalqın milli müqəddəratı ilə birbaşa bağlı olan tarixi nailiyyət kimi qiymətləndirmək lazımdır.

Qeyd edilib ki, milli dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, demokratik cəmiyyət quruculuğu, siyasi, hüquqi və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlı Ulu Öndərin ideyaları və irəli sürdüyü prinsiplər Azərbaycanın hazırkı və gələcək inkişaf strategiyasının əsasını təşkil edir.

Sonda gənclər muzeyin ekspozisiyası ilə tanış olublar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.09.2020      7 sentyabr tarixində M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan Məhəmməd Tağı Sidqinin “Məktəb hekayələri” kitabından “İki bacının söhbəti” və “Analar bəzəyi” hekayələrinin müzakirəsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova tədbiri giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, böyük mütəfəkkir ədib Məhəmməd Tağı Sidqi görkəmli bir maarifçi və tanınmış yaradıcı şəxsiyyət kimi Azərbaycan ədəbiyyatının və ictimai fikrinin inkişafında mühüm yer tutmuşdur. Onun çoxcəhətli ədəbi-pedaqoji və elmi fəaliyyəti milli maarifçilik hərəkatının və ədəbiyyatımızın tarixində Seyid Əzim Şirvani dövrünün davamı, Abdulla Şaiq, Süleyman Sani Axundov mərhələsinin ərəfəsi və başlanğıcıdır. M.T.Sidqinin çoxcəhətli fəaliyyəti maarifçi ədəbi-ictimai mühitin inkişafı tarixində xüsusi mərhələ təşkil edir. Bu mənada Məhəmməd Tağı Sidqi özündən əvvəlki maarifçi nəslin layiqli xələfi, sonrakı yaradıcı qüvvələrin isə ustadı və sələfidir. Milli maarifçiliyin məktəb, dərslik, teatr, ədəbiyyat və mətbuatın inkişafı ilə bağlı ən yaxşı ənənələri bir çox görkəmli ziyalılarla yanaşı, həm də M.T.Sidqinin adı ilə bağlıdır.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının bölmə müdiri Nuridə Səfərova “Məhəmməd Tağı Sidqinin həyat və yaradıcılığı” adlı mövzu ilə çıxış edərək qeyd etmişdir ki, Məhəmməd Tağı Sidqi 1854-cü ildə Ordubad şəhərində anadan olmuşdur. O, ilk təhsilini Molla Məhəmməd Tağı adlı bir axundun yanında almışdır. Sonra Şah Hüseyn Soltan mədrəsəsində oxuyan Sidqi bilik və məlumatlarını bir qədər də təkmilləşdirmişdir. Gənclik illərində qısa müddət Cənubi Azərbaycanda yaşamış, burada təhsilini dərinləşdirməklə yanaşı, ordubadlı tacirlərin yanında ticarətlə də məşğul olmuşdur. Təxminən 1885-ci ildə İrandan Ordubada qayıtmışdır. 10 ilə yaxın bu şəhərdə yaşamış, maarifçilik və bədii yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. 1892-ci ildə açıqfikirli, rus və Avropa mədəniyyətinə dərin rəğbət bəsləyən Hüseyn Sultan Kəngərlinski ilə birlikdə Ordubad şəhərində açdığı “Əxtər” adlı yeni üsullu məktəblə M.T.Sidqi pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. “Əxtər” məktəbinin şagirdi M.S.Ordubadi həmin tədris müəssisəsini “gələcək üçün üsuli-cədid müəllimləri hazırlayan” ciddi təhsil ocağı adlandırmışdır. Təcrübəli müəllimin pedaqoji fəaliyyəti Naxçıvan ziyalılarının diqqətini cəlb etmişdir. O, 1894-cü ildə Naxçıvan şəhərinə dəvət olunub “Tərbiyə” məktəbinin əsasını qoymuşdur. M.T.Sidqinin səyi nəticəsində az vaxtda “Tərbiyə” məktəbi ədəbi-mədəni fikrin əsas mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Görkəmli ədib Cəlil Məmmədquluzadə “Tərbiyə” məktəbini “yeniyetmə müəllim və ədiblər üçün darülürfan”, yəni universitet kimi qiymətləndirmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi katibi Günay Kəngərli M. T.Sidqinin “İki bacının söhbəti” və “Analar bəzəyi” hekayələrinin məzmunu, tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında oxuculara məlumat vermişdir.

Tədbirin sonunda mövzu ilə bağlı müzakirələr aparılmış, suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.09.2020      Sentyabrın 5-də Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllim və tələbələrinin iştirakı ilə “Milli Musiqi Günü”nə həsr olunmuş onlayn konfrans keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri aparan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova tədbirin mahiyyəti haqqında məlumat vermişdir. Qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev 1995-ci ildə dahi bəstəkar, musiqişünas Üzeyir Hacıbəlinin anadan olduğu günün “Milli Musiqi Günü” kimi qeyd olunması haqqında Sərəncam imzalamışdır. Həmin tarixdən etibarən sentyabrın 18-i hər il ölkəmizdə “Milli Musiqi Günü” kimi qeyd olunur.

Vurğulanmışdır ki, Üzeyir Hacıbəylinin bir bəstəkar kimi yaradıcılıq yolu Azərbaycan musiqisinin inkişaf mərhələlərini özündə cəmləşdirən musiqi tarixinin bütöv bir dövrünü əhatə edir. Professional bəstəkarlıq yaradıcılığının janr və formalarının ilk dəfə Azərbaycan musiqisinə tətbiq olunmasından dünya musiqi təcrübəsinin tələblərinə tam cavab verən yüksək klassik nümunələrin yaradılmasına kimi onun musiqisinin bədii və ictimai-tarixi təsir qüvvəsi o qədər böyükdür ki, təkcə Azərbaycanda deyil, onun hüdudlarından çox-çox uzaqlarda da əks-səda tapıb, bir sıra Şərq xalqlarının musiqi mədəniyyətinin tərəqqi yolunu işıqlandırmışdır. Onun tarixi missiyası milli musiqi sənətinin inkişaf yolunun dünya bəstəkar yaradıcılığı istiqamətinə yönəldilməsi, Azərbaycanda milli bəstəkarlıq məktəbinin təməlinin qoyulması kimi mühüm işlərin həyata keçirilməsindən ibarət olmuşdur.

Tədbir diskussiya şəkilində davam etdirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.09.2020      Sentyabrın 4-dә Naxçıvan Şәhәr Mәdәniyyәt Şöbәsinin Gәnclәr Birliyinin üzvlәri arasında “Naxçıvan torpağının yetirdiyi tanınmış bәstәkarlar” adlı onlayn tәdbir keçirilmişdir. Tәdbirdә Azәrbaycan Respublikasının Әmәkdar mәdәniyyәt işçisi Әbülfәz Rzayev, Şahbuz, Kәngәrli, Şәrur, vә Culfa rayon mәdәniyyәt şöbәlәrinin, Nazirliyin gәnclәr birliklәrinin üzvlәri iştirak etmişdir.

Naxçıvan Şәhәr Mәdәniyyәt Şöbәsinin Gәnclәr Birliyinin sәdri Qumral Mahmudova tәdbiri giriş sözü içә açaraq qeyd etmişdir ki, Azәrbaycanın zәngin musiqi sәnәti çoxәsrlik inkişaf tarixinә malikdir. Bu musiqi haqqında ilk mәlumatlar arxeoloji qazıntılar zamanı әldә edilәn bir sıra abidәlәrdәn, Qobustan (e.ә. XVIII-III minilliklәr) vә Gәmiqaya (e.ә. IIII minilliklәr) qaya rәsmlәrindәn alınmışdır. “Kitabi - Dәdә Qorqud”da (VII yüzil), Nizaminin, Füzulinin әsәrlәrindә orta әsrlәrin musiqi hәyatı, musiqi janrları, musiqi alәtlәri barәdә zәngin mәlumat verilmişdir.

İlk yazılı әdәbi abidәmiz olan “Kitabi-Dәdә Qorqud” dastanında musiqi ilә bağlı bir sıra parçaların mövcudluğu, dastan boyunca müxtәlif musiqi alәtlәrinin adlarının çәkilmәsi müsiqimizin qәdimliyinә әyani sübutdur.

Vurğulanmışdır ki, Naxçıvan torpağının yetirdiyi musiqi mәdәniyyәtinin inkişafında xidmәtlәri olan bir çox bәstәkarlarımız vardır. Bunlardan Әrtoğrol Cavid, Mәmmәd Nәsirbәyov, Ramiz Mirişli, Nәriman Mәmmәdov, Rәşid Mәmmәdov vә digәrlәrini göstәrmәk olar.

Daha sonra söz gәnclәrә verilmişdir. Naxçıvan Şәhәr Mәdәniyyәt Şöbәsinin Gәnclәr Birliyinin üzvlәrindәn İnci Sadiqli, Bәnövşә Haqverdiyeva, Xatirә Bayramova, Leylaxanım Mәmmәdova, Aysel Hәsәnzadә, Lalә Rzayeva bәstәkarların hәyat vә yaradıcılıqları haqqında geniş mәlumat vermişlәr.

Tәdbirә dәvәt olunmuş qonaqlarla diskussiya şәkilindә yekun vurulmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.09.2020      Sentyabrın 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında nazirliyin tabeliyində olan uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin kitabxanaçıları üçün “Daxil olan çap məhsullarının qeydiyyata alınması qaydaları” adlı seminar keçirilmişdir. Seminarı giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının aparıcı məsləhətçisi Şəfəq Abbasova qeyd etmişdir ki, bugün muxtar respublikamızda da gedən inkişaf kitabxanalardan yan keçmir. Kitabxanalar öz işini günün tələbləri səviyyəsində qurmalı, oxuculara daha keyfiyyətli xidmət göstərməlidir. O bildirmişdir ki, nazirliyin tabeliyində olan uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin kitabxanaçıları üçün “Daxil olan çap məhsullarının qeydiyyata alınması qaydaları” mövzusunda təşkil edilən seminarın əsas məqsədi sözügedən sahə üzrə kitabxanaçıların kitabxana işi haqqında daha geniş biliklərə yiyələnməsi, müəssisəyə daxil olan çap məhsullarının düzgün işlənmə qaydalarının mənimsənilməsindən ibarətdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova tədbir iştirakçılarına “Kitabxana işi haqqında” ümumi məlumat vermiş, bildirmişdir ki, 1998-ci ildə “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmiş, həmin qanunun tətbiqi ilə bağlı ulu öndərimiz 12 mart 1999-cu il tarixdə Fərman imzalamışdır. “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu dövlət kitabxana şəbəkəsinin formalaşdırılmasında, kitabxana sahəsinə dair normativ hüquqi bazanın yaradılmasında, kitabxana işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində mühüm rol oynamışdır. Bütün bunlar ölkəmizdə kitabxana işinin təkmilləşdirilməsinə, kitab nəşrinin və kitabxanaların inkişafına ciddi təkan vermişdir.

“Daxil olan çap məhsullarının qeydiyyata alınması” və “Kitabların kitabxana qaydasına əsasən işlənməsi” mövzularında çıxış edən M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının Komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri Rahilə Məmmədova və Kitabişləmə və katoloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Südabə Heydərova bildirmişlər ki, digər kitabxanalarda olduğu kimi uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin kitabxanalarında da bütün çap məhsulları kitabxana qaydası ilə işlənməlidir.

Kitabxana fondunun tərkibinə daxil olan bütün çap məhsulları kitabxana qaydası ilə işlənilməlidir. Kitabların kitabxana qaydası ilə işlənməsi dedikdə, onların oxucuya çatdırılmasından əvvəl kitab üzərində aparılan işlər nəzərdə tutulur. Kitabların ümumi uçota alınması, möhürlənməsi, onlara inventar nömrəsinin yazılması, təsnif edilməsi, müəlllif işarəsinin qoyulması, ciblik, müddət vərəqəsi vurulması, kitab formulyarı yazılması və kataloqlar üçün kitabın təsvir edilməsi və s.

Kitabxanaya daxil olan kitablar qoşma sənədlə (hesab faktura və qəbz) tutuşdurulub yoxlanılır. Əgər kitabla birlikdə qoşma sənəd gəlməzsə kitabxana qəbul aktı tərtib edir.Cap məhsullarının uçotunu aparmaq üçün bir-biri ilə əlaqəli olan iki uçot növü vardır.Ümumi və fərdi uçot. Ümumi uçot kitabxana fondunun ümumi uçot kitabında aparılır. Ümumi uçot kitabı 3 hissədən ibarətdir.1-ci hissə çap məhsullarının daxil olması; 2-ci hissə kitab və jurnalların çıxarılması; 3-cü hissə -kvartal və illik kitab fondu hərəkətinin yekunu. Ümumi uçot kitabının mədaxil və məxaric hissəsinə kitablar partiyalarla daxil olur. Kitab partiyası dedikdə eyni vaxtda daxil olan və yaxud eyni bir sənədlə çıxarılan bir qrup kitablar nəzərdə tutulur. Hər bir partiya kitabı yazmaq üçün yalnız bir xətt ayrılır.

Seminar iştirakçılarına daxil olan çap məhsullarının qeydiyyata alınması qaydaları əyani olaraq izah edilmiş, onların sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.09.2020      4 sentyabr 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin 2020-ci il iş planına əsasən Naxçıvan Dövlət Film Fondu “Əyləncə adası” İstirahət Parkında açıq havada “Eviniz abad” filminin nümayişini təşkil etmişdir.

Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov qeyd etmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 2020-ci il iş planına əsasən muxtar respublika sakinlərinin mədəni istirahətini təşkil etmək üçün həm onlayn, həm də ənənəvi formada konsertlər, tamaşalar, film nümayişləri keçirilir. Bu tədbirlərin davamı olaraq sentyabr ayı ərzində həftədə bir dəfə olmaqla, “Əyləncə adası” İstirahət Parkında açıq havada dünya və azərbaycan kinosundan filmlərin nümayişi təşkil olunacaqdır.

Bu gün nümayiş olunacaq ekran əsəri Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında gürcü kinematoqrafçıları ilə birgə 2018-ci ildə istehsal olunub. Romantik komediya janrında olan, qeyri-adi əhvalat üzərində qurulmuş, azərbaycanlı oğlanla gürcü qızının məhəbbətindən bəhs edən filmdə hadisələr Azərbaycan və Gürcüstanda baş verir. “Eviniz abad” bədii filmində gürcü aktyorlar da yer alıb. Çəkilişlər Azərbaycanda və Gürcüstanda aparılıb. Film iki xalqın dostluğu, qardaşlığı, qarşılıqlı xeyirxahlığı haqqındadır. Eyni zamanda hər iki xalqın məruz qaldığı dəhşətli müharibə və bu müharibənin törətdiyi fəsadlara da geniş yer verilib.

Qeyd edək ki, filmin ssenari müəllifləri İmir Məmmədli və Mirsadıq Ağazadə, quruluşçu rejissoru Mirsadıq Ağazadə, quruluşçu operatorları Elxan Rüstəmov, Ruslan Ağazadə, bəstəkarı Rauf Əliyev, rəssamı Əziz Məmmədov, rejissoru Akif Rüstəmov, icraçı prodüseri Ülvi Qasımov, prodüseri Müşfiq Hətəmovdur.

Filmdə Sənan Əlləz, Nino İaşvili, Zaza Qoquadze, Kamran Şahmərdan, Paata Quliaşvili, Qorxmaz Əlicanzadə, Zanda İoseliani, Nofəl Quliyev, Sofiya Qorelaşvili, Oleq Əmirbəyov və başqaları çəkiliblər.

Sonra “Eviniz abad” filmi nümayiş olunmuşdur. Maraqla izlənən film tamaşıçalarda xoş ovqat yaratmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.09.2020      Sentyabrın 3-də Şərur və Şahbuz rayon mədəniyyət şöbələrinin gənclər birliklərnin üzvləri arasında “Qədim diyarımızın musiqi mədəniyyəti tarixi” mövzusunda onlayn müzakirə keçirilmişdir. Onlayn tədbirdə Nazirliyin, Culfa rayon və Naxçıvan şəhər mədəniyyət şöbələrinin gənclər birliklərinin sərdləri iştirak etmişlər.

Onlayn tədbiri Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Əzizə Süleymanova giriş sözü ilə açmışdır. Qeyd etmişdir ki, heç bir dövrdə inkişafdan qalmayan Naxçıvan musiqi mədəniyyəti, Naxçıvanın tarixi qədər qədimdir. Bu diyarda ta qədimdən həm xalq musiqisi, həm də klassik musiqi yanaşı şəkildə yayılmışdır. Həmçinin Naxçıvan torpağı Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük əməyi olan musiqiçilər yetişdirmişdir. Şərur Rayon Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova bildirmişdir ki, hər bir xalqın musiqisi həmin xalqın tarixinin səslər vasitəsilə əks etdirilməsidir. Müstəqillik dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərtərəfli inkişafı musiqidə də özünü göstərirdi. Bu isə insanlarda musiqi mədəniyyətini formalaşdırırdı. Musiqi mədəniyyətinin inkişafında xalq mahnı və rəqs havalarının, aşıq sənətinin mühüm rolu olmuşdur.

Daha sonra söz gənclərə verilmişdir. Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvlərindən Zəmanə Qənbərli, Müzəffər Yusifov, Faiq Nağıyev və Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvlərindən Nurşən İbrahimova, Nurşən Rüstəmxanlı, Turac Bayramova müxtəlif mövzularda geniş məlumat vermişdilər. Çıxışlarda qeyd edilmişdir ki, milli musiqimizin inkişafı, xüsusilə ilk musiqi məclislərinin, musiqi mühitinin formalaşması XVIII-XIX əsrlərə təsadüf edir. Artıq XIX əsrin sonu, XX əsrin birinci yarısında burada musiqi mühitini formalaşdıran xanəndə və sazəndələr yetişmişdir. Bu gün doğma Naxçıvanımızda musiqi mədəniyyəti öz çiçəklənmə dövrünü yaşayır. Keçirilən müxtəlif festivallar, muğam müsabiqələri və digər tədbirlər sadalananların sübutudur.

Sonda dəvət edilmiş gənclər mövzu ətrafında fikirlərini bildirmişlər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.09.2020      Onlayn görüşdə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Hökümə Məmmədli, muxtar respublikanın digər rayonlarının Gənclər birliklərinin sədrləri və şöbənin Gənclər Birliyinin üzvləri iştirak etmişdir.

Görüşün aparıcısı, Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Aidə İbrahimova görüş və onun mahiyyəti barədə məlumat vermişdir. Bildirilmişdir ki, qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə malik olan Naxçıvan torpağı əsrlərdən bəri Şərqin mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi tanınıb. Çünki bu gün olduğu kimi, tarix boyu Naxçıvan torpağı dahilərin, sənətkarların Vətəni olub. Bu diyar həm də milli rəssamlıq sənətimizin görkəmli nümayəndəsi olan Bəhruz Kəngərlinin yurdudur. Bu gün muxtar respublikamızda Bəhruz Kəngərlinin davamçıları olan istedadlı rəssamlarımız onun yolunu uğurla davam etdirirlər. Sonra Gənclər Birliyinin üzvləri qədim diyar Naxçıvanı öz əsərlərində əks etdirən, keçmişdə və bu günümüzdə yaşayıb yaratmış rəssamların fəaliyyətləri haqda söhbət açmışlar.

Diskussiya şəklində davam edən onlayn görüşdə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Hökümə Məmmədli rəssamlığın sirləri barədə gənclərə maraqlı məlumatlar


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.09.2020      Sentyabrın 2-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun “Komsomol” poemasının motivləri əsasında 1970-ci ildə çəkilmiş, rejissorluğunu Tofiq Tağızadə olan “Yeddi oğul istərəm” filminin onlayn müzakirəsi olmuşdur.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Gənclər Birliyinin sədri Bənövşə Afətli qeyd etmişdir ki, Yusif Səmədoğlunun ssenarisi əsasında çəkilmiş film inqilabın qələbəsinə sidqi-ürəklə inanan və qələbə naminə canlarından belə keçməyə hazır olan qəhrəman oğulları – komsomolçuları haqqında romantik hekayətdir. Bu film Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulmasının 50 illiyinə ithaf olunmuşdur.

Müəllifin 1933-cü ildə qələmə aldığı “Komsomol poeması” əsərində bir xalqın ayrı-ayrı cəbhələrə bölünərək mübarizə aparması, Yusif Səmədoğlunun yazdığı ssenaridə isə xalqın həyatı, məişəti, adət-ənənələri və inancları mükəmməl təsvir edilmişdir.

Bənövşə Afətli vuğulamışdır ki, Poemada baş qəhrəman Bəxtiyar və Cəlal olsa da, film ekranlara çıxdıqdan sonra tamaşaçılar Gəray bəyi də baş qəhrəman kimi qəbul ediblər. Amma əsərin əsas süjet xətti Cəlalla bağlıdır. Cəlal və Humayın məhəbbəti əsərdə əsas hadisələrin inkişafına təsir edir. Gəray bəy filmdə hərtərəfli təsvir edilib. Bu obrazın öz əqidəsi, öz baxışı var. O, adətlərə sadiq insandır. Yeni qurulan hökumət Gəray bəyi öz adlı-sanlı titulundan, xoşbəxt həyatından məhrum edib. Filmdə intriqalar məhz bu fonda cərəyan edir.

Daha sonra filmin müzkirəsi başlanmış və söz gənclərə verilmişdir. Nazirliyin Gənclər Birliyinin üzvləri Rəfiqə Baxşıyeva və Sangur Günel, Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Sahilə Yusifova və Könül Seyidli, Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Kəmalə Kərimova və Aygül Cəfərova, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Fatma Musayeva və Miralməmməd Seyidov, Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvü Arzu Bağırova, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Gülnar İmanova və Faiq Nağıyev, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Xəyal Abbasov və Nurşən Rüstəmxanlı və Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Sara Muradova və Kərimli Məsmə film barədə müzakirə iştirakçılarına məlumat vermiş və fikirlərini bölüşmüşlər.

Onlayn tədbirə diskussiya formasında yekun vurulmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.09.2020      Onlayn konsert proqramları çərçivəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Aşıqlar Birliyi üzvlərinin onlayn konserti baş tutub.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2009-cu ildə yaradılan Naxçıvan Muxtar Respublikası Aşıqlar Birliyi Naxçıvanda yaşayan aşıqları bir araya gətirib. Həmin tarixdən etibarən Naxçıvan aşıq sənəti yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş, Naxçıvan aşıqlarının yaradıcılıq imkanları daha da genişlənmişdir.

Təşkil edilmiş onlayn konsert proqramında qədim el havalarından “Şirvan” gözəlləməsi, aşıq havalarından “Ruhani”, “Baş dübeyti”, “Zülfüqar dübeyti”, “Naxçıvani” və ustad aşıq yaradıcılığından “Naxçıvan gülü”, “Fəxri” və “Müxəmməs” kimi saz havaları səsləndirilib. Onlayn konsertdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Aşıqlar Birliyinin sədri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Tural Bağırovun, birliyin üzvlərindən Aydın Cəfərovun, Nurçin Məmiyevanın, həmçinin Gülzar Əhmədlinin, Leyla Kərimovanın, Güntac Ayazlının və Lamiyə Tahirovanın qrup şəkilində ifaları izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Saz-söz ustalarımızı balabanda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Əli İsmayılov, nağarada Samiq Kazımov və qoşa nağarada Nəsir Həsənov müşayiət edib.

Təqribən 40 dəqiqə davam edən Naxçıvan aşıqlarının onlayn konsert proqramı Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet resurslarında canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, mədəni irsimizi yaşadanların hər bir çıxışı aşıq sənətimizin təbliğinə dəyərli töhfə olmaqla, ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
02.09.2020      Sentyabrın 1-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə yazıçı-publisist və jurnalist Salamzadə Oqtay Məmmədhəsən oğlunun anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə əsərlərinin onlayn biblioqrafik icmalı keçirilmişdir. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova tədbiri giriş sözü ilə açaraq, qeyd etmişdir ki, Oqtay Salamzadə XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus yeri olan sənətkarlardan biri olmuşdur. O, ömrünün 60 ildən çoxunu qələmə, yaradıcılığa həsr etmiş, yüzlərlə oxunaqlı mətbu yazıları, ədəbi-bədii əsərləri ilə yadda qalmışdır. Bu nümunələr janr, mövzu rəngarəngliyinə, dil, üslub xüsusiyyətlərinə görə daim diqqəti çəkmiş, müəllifinə böyük rəğbət qazandırmışdır.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Südabə Heydərova “Oqtay Salamzadənin həyat və yaradıcılığı” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, Oqtay Salamzadə 1930-cu il sentyabrın 1-də Füzuli rayonunun Cuvarlı kəndində doğulmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1948-1953-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin fəlsəfə şöbəsində təhsil almışdır. O, əmək fəaliyyətinə komsomol işçisi kimi başlamış, 1953-1959-cu illərdə Azərbaycan LKGİ Bakı Komitəsinin katibi işləmışdir. Oqtay Salamzadə 1959-1963-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində Uşaq və gənclər verilişləri redaksiyasının məsul redaktoru olmuş, 1963-1974-cü illərdə Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının məsul katibi seçilmişdir. O, 1977-1979-cu illərdə "Müxbir" jurnalı redaksiyasında və "Kitabsevərlər" Cəmiyyətində baş redaktor vəzifəsində çalışmış, eyni zamanda 1979-1984-cü illərdə "Yazıçı" nəşriyyatında böyük redaktor, 1984-1988-ci illərdə Azərittifaqın "Dostluq" istirahət bazasının direktoru, 1988-1989-cu illərdə Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun baş eksperti, 1989-1993-cü illərdə isə "Karvan" ədəbi-bədii toplusunun baş redaktoru vəzifələrində çalışmışdır. Oqtay Salamzadənin "Bizim nəsil", "Qızıl torpaq", "İsgəndərin övladları" romanları onun gərgin və mənalı axtarışlarla dolu həyat yolundan xəbər verir.

Oqtay Salamzadə 1993-cü ildən ömrünün sonunadək Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqının sədri, Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsi Elmi-Dini Şurasının sədr müavini, Hacı Zeynalabdin Tağıyev Xatirə Mərkəzinin prezidenti vəzifələrini icra etmişdir. Bir sıra cəmiyyətlərin fəxri doktoru, mətbu orqanların heyət üzvü olmuşdur. Oqtay Salamzadə 2012-ci il aprelin 2-də 82 yaşında vəfat etmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının metodika və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri Fəridə Ələsgərova Oqtay Salamzadənin kitabxananın fondunda olan əsərləri haqqında geniş məlumat vermişdir. Bildirilmişdir ki, kitabxananın fondunda yazıçının müxtəlif illərdə yazdığı əsərləri ilə yanaşı, dövri mətbuatda işıq üzü görən bir çox məqalələri, onun ömür yolu və yaradıcılığı haqqında yazılmış əsərlər də saxlanılır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
01.09.2020      30 avqust 2020-ci il tarixdə Naxçıvanda təlim keçən türkiyəli hərbiçilər Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində, Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksində və Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyində ekskursiyada olmuşdur. Ekskursiya zamanı hərbiçilərə muzeylərin yaranma tarixi, muzeydə olan eksponatlar və ekspozisiya zalları haqqında geniş məlumat verilmişdir. Ekskursiyanın sonunda hərbçilərin sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.08.2020      Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil və Mədəniyyət nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə Təhsil Nazirliyinə birbaşa tabe məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinin dərnək üzvlərinin Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinə onlayn ekskursiyası təşkil olunub. Ekskursiyada Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər Yaradıclıq, Turist Diyarşünaslıq, Texniki Yaradıcılıq və Ekoloji Tərbiyə mərkəzlərinin 40-dan çox dərnək üzvü iştirak edib.

Ekskursiyanın təşkil edilməsində əsas məqsəd şagirdlərin yay tətili müddətində asudə vaxtlarının səmərəli təşkili ilə yanaşı dərnək üzvlərini Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı aşkara çıxarılmış maddi mədəniyyət, tətbiqi sənət nümunələri, qədim numizmatika materialları, həmçinin milli geyimlər, bədii tikmə nümunələri və xalça məmulatları, qiymətli metallardan hazırlanmış zinət, məişət əşyaları, rəssamlıq əsərləri və s. ilə tanış etmək və şagirdlərdə dövətçilik, vətənə, millətə bağlılıq ideyalarını inkişaf etdirməkdən ibarət olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.08.2020      Avqustun 27-də Naxçıvan Şəhər Gənclər Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə gənclər arasında “Yaşa və öyrən - II” intellektual bilik yarışı keçirilmişdir.

Yarış başlamazdan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi Elvin Əhmədov çıxış edərək bildirmişdir ki, artıq ənənə halını alan “Yaşa və öyrən” intellektual bilik yarışı 2019-cu ildən etibarən keçirilməyə başlanmışdır. 2019-2020-ci illər ərzində bilik yarışının “Yaşa və öyrən”, “Yaşa və öyrən – Onlayn”, “Yaşa və öyrən –Dostluq” və son olaraq “Yaşa və öyrən - II” adları altında müxtəlif formalarda keçirilmişdir. Sadalanan yarışlardan “Yaşa və öyrən” və “Yaşa və öyrən II” Naxçıvan Şəhər Gənclər Mərkəzində ənənəvi formada, “Yaşa və öyrən – Onlayn” və “Yaşa və öyrən – Dostluq” yarışları isə onlayn formada keçirilmişdir.

Qeyd edilib ki, Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən bilik yarışları gənclərin hazırlıq səviyyəsinin artırılması, cəld və analitik düşünmə bacarığının inkişaf etdirilməsi, intellektual yarışlarda iştirak səriştələrinin və gənclərin müasir dünyagörüşünün, habelə gənclər arasında yoldaşlıq münasibətlərinin və komanda ruhunun formalaşdırması yolu ilə sosial çevrələrinin genişləndirilməsi məqsədini daşıyır. Bilik yarışı Naxçıvan, Azərbaycan və dünya mədəniyyəti, incəsənəti, folkloru, ədəbiyyat, tarix, musiqi, teatr, film və başqa sahələri əhatə edən suallar əsasında keçirilir.

Qeyd edilib ki, yarışa Nazirliyin Gənclər Birliyinin “Qrifindor” komandası, Şərur Rayon Gənclər Birliyinin “Arpaçay” və “Oğlanqala” komandaları, Babək Rayon Gənclər Birliyinin “Ulduzlar” komandası, Ordubad Rayon Gənclər Birliyinin “Dübəndi” komandası, Culfa Rayon Gənclər Birliyinin “Darıdağ” və “Əlincə” komandaları, Kəngərli Rayon Gənclər Birliyinin “Herodot” komandası və son olaraq Şahbuz Rayon Gənclər Birliyinin “Xudafərin” komandası olmaqla cəmi 9 komanda qatılmışdır. “Triada”, “Esse” və “Elimination” turlarından ibarət olan yarışın sonunda “Oğlanqala” komandası I, “Əlincə” komandası II və “Dübəndi” komandası isə III yerin qalibi olmuşdur. Qalib olmuş komandalar Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin müvafiq diplomları ilə təltif olunmuşlar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
27.08.2020      Avqustun 26-da M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Republika Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə tanınmış rus yazıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoyun “Kreyser sonatası” əsərinin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova tədbiri giriş sözü ilə açaraq, onun məqsəd və mahiyyəti haqqında məlumat vermişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının böyük kitabxanaçısı Əzizə Süleymanzadə “Lev Tolstoyun həyat və yaradıcılığı” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, Lev Nikolayeviç Tolstoy rus yazıçısı, publisist və filosofu, dünya ədəbiyyatının ən böyük yazıçılarından biridir. L.Tolstoyun yazdığı “Hərb və Sülh”, “Anna Karenina”, “İnsanı yaşadan nədir” əsərləri realist roman janrının ən yaxşı nümunələri hesab olunur. Yazıçı varlı bir ailənin övladı olaraq Yasnaya-Polyanada anadan olub. Çox kiçik yaşlarından anasını, sonra atasını itirmiş, qohumlarının himayəsinə keçmişdir. Onun uşaqlıqdan həqiqətləri incələməyə qarşı böyük bir marağı vardı. L.Tolstoy təhsilini davam etdirmək üçün Moskvaya yollanır və orada çalışqan, savadlı bir tələbə olaraq uğur və sevgi qazanır. Ömrünün altmış ilini bədii yaradıcılığa həsr etmiş və dünya ədəbiyyatında ən yüksək yerlərdən birini tutan L.Tolstoy 1910-cu il noyabr ayının 22-də vəfat etmiş, Yasnaya Polyanada dəfn olunmuşdur.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabxanaçısı Rəqsanə Aslanova yazıçının “Kreyser sonatası” əsəri haqqında məlumat vrərək bildirmişdir ki, əsərdə hadisələr bir qatar səyahətinin təsviri ilə başlayır. Əsərin qəhrəmanı Pozdnışev qatarda olan sərnişinlərin sevgi haqqındakı ümumi söhbətinə qarışır. Özünün gənc, qayğısız illərindəki əyləncələrindən danışır, qadınların geyimlərinin kişi istəklərini əldə etmək üçün nəzərdə tutulduğunu, bununla da kişilərə hökm etdiklərini dilə gətirir. Povest Pozdnışevin əsərdə haqqında bəhs edilməyən bir sərnişinə həyat hekayəsini danışması ilə davam edir.

Çıxışlardan sonra oxucular arasında əsərin müzakirəsi aparılmış, oxucuların sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
26.08.2020      Avqustun 26-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında onlayn ekskursiya keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin bələdçisi Tomris Cəlilova təqdim edib.

Ekskursiyanın əvvəlində bələdçi muzeytipli müəssisə kimi fəaliyyət göstərən Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının yaradılma tarixi haqqında məlumat verərək bildirib ki, Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyası 1982-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Qalereyanın yaradılmasında əsas məqsəd Azərbaycanda, əsasən də, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayıb-yaradan, fəaliyyət göstərən rəssamların həyat və yaradıcılığının öyrənilməsi ilə yanaşı, onların əsərlərini təbliğ etmək, sərgiləmək, qoruyub saxlamaq və gələcək nəsillərə çatdırmaqdır. 2000-ci ildə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyası Naxçıvan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev Sarayına köçürülmüşdür. 2009-cu ildə sarayın əsaslı təmirindən sonra, sarayın 3-cü mərtəbəsində rəsm əsərlərinin nümayişi üçün geniş ekspozisiya zalı qalereyanın istifadəsinə verilmişdir.

Vurğulanıb ki, Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının fondunda 150-dən çox rəssamın 500-ə yaxın rəsm əsəri mühafizə olunur. Hazırda ekspozisiya zalında 100-ə yaxın rəsm əsəri nümayiş etdirilməkdədir.

Qalereyanın ekspozisiyası haqqında geniş məlumat verən bələdçi qeyd edib ki, ekspozisiyanın 1-ci guşəsini ulu öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş rəsm əsərləri və büstlər təşkil edir. 1998-ci ildə rəssam Rəfael Qədimov tərəfindən kətan üzərində yağlı boya ilə çəkilmiş “Ümidimiz sənədir” əsəri, rəssam İlham Mirzəyev tərəfindən çəkilmiş ümummilli liderin portreti, Azərbaycan Respublikasının Xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyevin “Sərgidə” adlı əsəri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Cavid İsmayılovun “Müstəqillik yolları” və Abbas Yaycılının “Zirvədə”, “Heydər Əliyevin portreti”, “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin portreti” adlı əsərləri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Həmzə Sadiqovun “Ümummilli lider Heydər Əliyevin davamçıları”, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı Telman Abdinovun “Zamanın atəşfəşanlığı”, Nəriman Əliyevin “Heydər Əliyevin portreti”, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Şamil Mustafayevin “Heydər Əliyev” adlı rəsm əsərləri qalereyanın ən dəyərli eksponatları sırasındadır.

Guşədə nümayiş olunan ulu öndərin heykəltəraş, rəssam Elman Cəfərov tərəfindən hazırlanmış, həmçinin “Gəmiqaya” Holdinq tərəfindən qalereyaya hədiyyə olunmuş büstləri, mis üzərində ofort üslubu ilə işlənmiş portreti gələn tamaşaçıların diqqətini cəlb edir.

Ekspozisiyanın 2-ci guşəsi mənzərə və kompozisiya janrında çəkilmiş əsərlərə həsr olunmuşdur. Burada Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Sabir Qədimovun, Naxçıvanda yaşayıb-yaratmış görkəmli fırça ustaları Nəriman Əliyevin, Babək Abuzərlinin, Əyyub Səfərovun, realist rəssam Nadir Axundovun, rus rəssamı R.F.Qolovanovun kompozisiya, mənzərə və portret janrında yaratdığı dəyərli əsərlər nümayiş olunmaqdadır

İzləyicilərin diqqətinə çatdırılıb ki, ekspozisiyada hazırlanma üsuluna görə digər əsərlərdən fərqlənən, 2002-ci ildə naxçıvanlı rəssam Turə Dünyamalıyeva tərəfindən tikmə üsulu ilə hazırlanmış əsər ölkəmizdə realist rəssamlıq məktəbinin banisi olan, az ömür yaşamasına baxmayaraq özündən sonra 500-ə yaxın rəsm əsəri yadigar qoymuş Bəhruz Kəngərlinin portretidir.

Bələdçi bildirib ki, ekspozisiyanın növbəti guşədə Azərbaycanın xalq rəssamlarının əsərləri sərgilənir. Burada sərgilənən Azərbaycan Respublikasının Xalq rəssamı professor Hüseyn Əliyevin sulu boya ilə işlədiyi “Dağda gün batır”, Azərbaycan SSR-nin Əməkdar incəsənət xadimi və Azərbaycan Respublikasının Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayevin “İnşaatçı”, “Tikintidə briqadir”, “Əcəmi Naxçıvani”, professional rəssamlıq təhsili almış ilk azərbaycanlı qadın, dövlət mükafatı laureatı Maral Rəhmanzadənin “Azərbaycan qadınları”, “Görüş” (Üç rəfiqə), Azərbaycan Respublikasının Xalq rəssamı Əyyub Hüseynov tərəfindən marina janrında çəkilmiş “Dəniz” kimi əvəzsiz rəsm əsərləri haqqında izləyicilərə məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun sərəncamı ilə 2012-ci ildən başlayaraq “Naxçıvan - Bəşəriyyətin Beşiyi” Beynəlxalq Rəsm festivalları keçirilir. Bu festivalların keçirilməsi Azərbaycanın mədəni həyatında əlamətdar hadisəyə çevrilmişdir. Muxtar respublikada 2012, 2014, 2016 və 2018-ci illərdə olmaqla 4 Beynəlxalq Rəsm Festivalı keçirilmişdir. Festivallarda dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş istedadlı fırça ustaları iştirak etmişdir. Qalereyanın növbəti guşəsi Naxçıvanın Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyi tərəfindən Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasına hədiyyə olunmuş festivallarda çəkilən rəsm əsərlərinə həsr olunmuşdur.

Nəzərə çatdırılıb ki, naxçıvanlı rəssamların rəsm əsərlərinə həsr olunmuş sonuncu guşədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Əli Səfərlinin, rəssamlar Məmmədəli İsmayılovun, Qədirullah Bağırovun, Mirmehdi Seyidovun, Məmməd Şirzadovun, Şamil Fətullayevin müxtəlif janrlarda çəkilmiş dəyərli rəsm əsərləri nümayiş olunmaqdadır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
26.08.2020      Naxçıvan Şəhər Peşə Liseyinin "Turizm agenti" kursunun müdavimləri iyul ayının 28-dən başlayaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan muzeylərdə təcrübə keçirlər. Nazirlik tərəfindən müdavimlərin muzeylərdə təcrübə keçməsinə dair qrafik hazırlanmış, ay ərzində qrafikə əsasən onların muzeylərdə təcrübə keçməsi təmin edilmişdir.

Ötən dövr ərzində tələbələr Heydər Əliyev Muzeyində, C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyində, Dövlət Bayrağı Muzeyində, Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində, “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksində, Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında, Bəhruz Kəngərli Muzeyində, “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində, Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksində, Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyində və Cəmşid Naxçıvanski Muzeyində ekskursiyada olmuşdur. Ekskursiya zamanı tələbələrə yüksək muzey xidməti göstərilmiş, muzeylərin yaranma tarixi, o cümlədən, muzeylərdə nümayiş olunan, xalqımızın tarixini, mədəniyyətini, adət-ənənələrini özündə əks etdirən eksponatlar,

Naxçıvan torpağının yetişdirdiyi görkəmli şəxsiyyətlər haqqında geniş məlumat verilmişdir. Həmçinin tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.

Təcrübə sentyabr ayının 2-dək davam edəcəkdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.08.2020      Avqustun 24-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında Rasim Ocaqovun rejissorluğu ilə çəkilən "Ölsəm bağışla" filminin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Əzizə Süleymanova qeyd etmişdir ki, baş rollarda Fəxrəddin Manafov və Gülzar Qurbanovanın iştirak etdiyi “ Ölsəm bağışla” filmi 1989-cu ildə real həyat hadisələri əsasında çəkilmiş, II Dünya müharibəsindən sonrakı illərdə baş verən hadisələrin lentə alındığı dram janrında olan bədii filmdir. Əsas süjet xətti iki gənc arasındakı məhəbbət üzərində qurulan filmdə həmçinin haqsızlığa qarşı mübarizə də əks olunur.

Daha sonra filmin müzakirəsi başlanlılmış söz gənclərə verilmişdir. Nazirliyin Gənclər Birliyinin üzvləri Gülnisə Zeynallı və Aysel Əhmədova, Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Zeynəb İsmayılova və Nərmin Nəzərova, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Xanım və İlahə Qasımovalar, Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Aytac Vəliyeva və Sila Əlisoy, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Amin Əliyev və Günel Quliyeva, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Leyla Kərimova və Uğur Sarıyev, Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvü Rasim Qasımov film barədə müzakirə iştirakçılarına məlumat vermiş və fikirlərini bölüşmüşlər.

Bildirilmişdir ki, həyat filmin qəhrəmanı Yusifi bir çox sınaqlardan keçirir, sərtləşdirir. Hər addımında haqsızlıqlarla üzləşən Yusif onlarla təkbaşına mübarizə aparmalı olur. Sonda filmin qəhrəmanı ölür, onun qəlbi hər cür natəmiz fikirlərdən uzaq olduğu üçün qara qüvvəllərlə sona qədər mübarizə apara bilmir.

Filmin müzakirəsi qarşılıqlı diskussiya formasında gəncləri maraqlandıran sualların cavablandırılması ilə başa çatmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.08.2020      Prezident İlham Əliyev avqustun 19-da Həsən Seyidbəylinin 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, Sərəncamda deyilir:

"2020-ci ilin dekabr ayında Azərbaycan mədəniyyətinin tanınmış nümayəndəsi, kinodramaturq, rejissor və ssenarist, Xalq artisti Həsən Mehdi oğlu Seyidbəylinin anadan olmasının 100 illiyi tamam olur.

Həsən Seyidbəyli ssenari müəllifi olduğu və rejissor kimi quruluş verdiyi yüksək bədii keyfiyyətə malik, eləcə də ifadə vasitələrinin rəngarəngliyi və süjet xəttinin dolğunluğu baxımından seçilən filmlərlə Azərbaycanın kino sənəti salnaməsinə yeni səhifələr yazmışdır. Onun həyat həqiqətlərinə sədaqətlə yaradılan və mənəvi zənginlik, əxlaqi saflıq, dərin zövq aşılayan uğurlu ekran əsərləri, xüsusilə “Nəsimi” tarixi bədii filmi milli kinematoqrafiyanın nailiyyətləri sırasında özünəməxsus layiqli yer tutur. Həsən Seyidbəyli Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqına rəhbərlik etdiyi uzun illər ərzində dünya kinosunun qabaqcıl təcrübəsindən lazımınca bəhrələnməklə respublikada kinematoqrafiya fəaliyyətinin təşkilinə və kino sənətinin inkişafına əhəmiyyətli töhfələr vermişdir. Meydana gətirdiyi sanballı nəsr nümunələri Həsən Seyidbəyliyə ədəbiyyat aləmində geniş şöhrət qazandırmışdır.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan kinematoqrafiyasının inkişafında təqdirəlayiq xidmətlər göstərmiş Xalq artisti Həsən Seyidbəylinin anadan olmasının 100-cü ildönümünün qeyd olunmasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təkliflərini nəzərə almaqla, Xalq artisti Həsən Seyidbəylinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planını hazırlayıb həyata keçirsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin".


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.08.2020      Avqust ayının 21-də Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası Culfa rayonunun məktəbliləri ilə “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının onlayn müzakirəsini keçirmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının direktoru Kamal Axundov iştirakçılara “Oxunması zəruri olan kitablar” haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamının əhəmiyyətindən danışmış, keçirilən tədbirin məqsəd və mahiyyətini qeyd edərək kitab haqqında ümumi məlumat vermişdir.

Kitabxananın Kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Nüşabə Seyidova “Kitabi-Dədə Qorqud Türk Xalqlarının qəhrəmanlıq eposudur” mövzusundakı çıxışında dastan, onun boyları, dastandakı əsas qəhrəmanlar və dastanın oxuculara aşıladığı yüksək insani dəyərlər haqqında geniş məlumat verib.

Sonra kitabxananın Xidmət şöbəsinin böyük kitabxanaçısı Aytən Qurbanova “Kitabi-Dədə Qorqud ən qədim yazılı abidəmizdir” mövzusundakı çıxışında dastanın xalqımızın tarixi keçmişini, mədəniyyətini, qəhrəmanlığını, bədii və fəlsəfi təfəkkürünü əks etdirməsindən söz açmışdır. O, dastanda xalqımızın hələ qədim zamanlarından torpağa məhəbbətindən, onun becərilməsi ilə bərabər qorunmasında vətən övladlarının – qəhrəman oğul və qızların fədəkarlığını qeyd etmiş və bildirmişdir ki, xalqımız həmişə öz düşmənlərinə qarşı mübarizədə birləşməyi bacaran mübariz xalqdır və müqəddəs adətlərimiz bu gün də yaşadılmaqdadır.

Müzakirələrdə Culfa şəhər 3 №li məktəbindən Lamiyə İsgəndərova, Rəvanə Əhmədli, Nurtən Həsənova, Yaycı kənd 2 №li məktəbindən Aytac Məhərrəmova, 1 №li məktəbdən Aysu Fərəcova, Culfa şəhər 2№li məktəbindən Nəsrin Əliyeva, Adilə İsmayılova, Gülnarə Feyzullayeva və Dizə kənd məktəbindən Hünər Əliyev “Basatın Təpəgözü öldürməsi”, “Salur qazanın evinin yağmalanması” və s. boylar haqqında danışmışlar.

Sonra iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.

Sonda Culfa Rayon Təhsil şöbəsinin müdiri Mehdi Əliyev Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının kollektivinə məktəblilərlə xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini, qəhrəmanlıq və mübarizlik rəmzi olan belə bir dastanın müzakirəsini təşkil etdiyi üçün təşəkkürünü bildirmiş, gələcəkdə də belə tədbirlərin keçiriləcəyinə əminliyini vurğulamışdır.

Müzakirədə Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının, Culfa Rayon Təhsil Şöbəsinin əməkdaşları və məktəblilər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.08.2020      Avqustun 20-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Babək Rayon MKS-nin əməkdaşları üçün onlayn təcrübə məşğələsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova onlayn tədbiri giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, təcrübənin keçirilməsinin məqsədi elektron formada oxuculara xidmət etmək, cəmiyyətin informasiyaya olan tələbatını təmin etmək, insanlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılmasını istiqamətləndirmək, kitaba olan marağı artırmaq üçün kitabxanaçıların işinin istiqamətləndirilməsi, iş təcrübəsinin bölüşməsidir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kütləvi iş şöbəsinin müdiri Nərmin Allahverdiyeva “Kitabxanalarda internet resurslardan istifadə etmək qaydaları” adlı çıxışında bildirmişdir ki, bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin sisteminə daxil olan kitabxanalar öz fəaliyyət istiqamətlərini şəraitə uyğun quraraq onlayn formada oxuculara kitabxana-informasiya xidmətini davam etdirir. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası elektron kitabxana vasitəsilə, həmçinin digər kitabxanalar tərəfindən sosial şəbəkələrdə, “İnstagram” və “Facebook” sosial şəbəkələrində elektron kitabxana xidmətləri təklif edərək oxuculara müxtəlif kreativ formatlarda onlayn xidmətlər göstərilir. Kitabxanaya onlayn müraciət edən oxucular üçün səyyar kitabxana xidməti göstərilmiş, onların tələbatı nəzərə alınaraq dərsliklərin, kitabların pdf variantları hazırlanmış, sosial şəbəkələr üzərindən oxuculara çatdırılmışdır. Oxuculara xidmət işinin səviyyəsini daha da yüksəltmək məqsədilə keçirilən tədbirlər “Zoom Meeting” mobil tətbiqi üzərindən onlayn formatda təşkil edilmişdir. Hazırkı şəraitdə kitabxanaçıların başlıca vəzifəsi kitabxanalarda keçirilən onlayn tədbirləri sistemli şəkildə istiqamətləndirmək, oxucuların mütaliə mədəniyyəti və bilik dairəsinin genişlənməsinə səy göstərməkdən ibarətdir.

N.Allahverdiyeva vurğulamışdır ki, müasir dövrün informasiya bolluğunda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması və düzgün istiqamətləndirilməsi həyati zərurətə çevrilmişdir. O, pandemiya dövründə kitabxanaların işinin qurulması, məsafədən xidmət göstərilməsi baxımından optimal təcrübi metodlar haqqında məlumat vermişdir.

Sonda mövzu ətrafında müzakirələr aparılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.08.2020      Avqustun 19-da Naxçıvan şəhərindəki Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam studiyası”nın onlayn konserti olub. Konsert proqramında xalq mahnıları, təsniflər və Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığından nümunələr səsləndirilib. Ansamblın bədii rəhbəri İlqar Hüseynovdur.

Qeyd edək ki, filarmoniyada Muğam studiyası uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Studiyanın tərkibində tanınmış xanəndələrlə yanaşı gənc muğam ifaçıları da bu sənəti yaşadır və təbliğ edirlər. Muğam studiyasına İlqar Hüseynov rəhbərlik edir. Muğam sənəti Azərbaycan xalqının bədii yaradıcılığını və musiqi mədəniyyətinin zəngin sərvəti olmaqla nadir sənət nümunəsidir. Muğam xalqımızın dünya mədəni irsinə bəxş etdiyi ən böyük xəzinədir. Muğam sənətimizdə xalqımızın təfəkkürü və düşüncə tərzi öz əksini tapır. Xalqımızın yaratdığı bu sənət nümunəsi zənginliyi, ucalığı, kamilliyi, müdrikliyi, hikməti, əbədiyaşarlığı ilə insanı düşündürür. Təsadüfi deyil ki, 2002-ci ildə UNESKO tərəfindən muğam sənəti bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi reprezentativ siyahısına salınmışdır.

Onlayn konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam studiyası”nın solistlərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Zülfiqar Mahmudov “Çahargah təsnifləri”, Ruhiyyə Hüseynova Əlibaba Məmmədovun “Gözlərin” mahnısını, “Yana-yana kül oldum” xalq mahnısını, müğənnilərdən Məhərrəm Quliyev “Dilkeş”, Bəhruz Quliyev Bayatı-şiraz təsniflərini, Nərmin Hüseynova Qulu Əsgərovun “İlk eşqim” mahnısını ifa ediblər.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam studiyası”nın solistlərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artist Zülfiqar Mahmudovun müğənni Nərmin Hüseynova ilə birlikdə ifa etdiyi “Qarabağ şikəstəsi” ritmik muğamı ilə başa çatan onlayn konsert, təqribən 1 saata yaxın davam edib. Bugünkü onlayn konsert proqramı da bu günə kimi təqdim edilmiş digər konsertlər kimi Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet resurslarında canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə onlayn formada təqdim edilən mədəni tədbirlər ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanmaqla yanaşı, həm də insanların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə əməli töhfədir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.08.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyində keçirilən müşavirəni nazir Natəvan Qədimova açıb. Bildirilib ki, Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində 3 dövlət teatrı, 2 dövlət filarmoniyası, 2 respublika əhəmiyyətli kitabxana, 1 musiqi kolleci, 30 muzey və muzeytipli müəssisə, 26 uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbi, 400-dən çox klub, mədəniyyət evi, kitabxana və kitabxana filialları, mədəni-maarif müəssisələri və digər mədəniyyət obyektləri fəaliyyət göstərir. Bu mədəniyyət müəssisələrinin payız-qış mövsümünə lazımi səviyyədə hazırlığı daim diqqət mərkəzindədir.

Məlumat verilib ki, nazirliyin sisteminə daxil olan müəssisə və təşkilatlardan 1-i ümumiləşdirilmiş havalandırma sistemi, 66-sı qazanxana və kombi­tipli sistemlə, 340-ı ümumi istilik sistemi ilə, 50-si dizel yanacağı, 2-si maye qaz, 6-sı isə təbii qazla qızdırılır. Hazırda 12 mədəniyyət müəssisəsində tikinti işləri aparılır. Vurğulanıb ki, müəssisə rəhbərləri kitabxana, klub müəssisələri təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməli, xüsusilə mövcud vəziyyətlə əlaqədar tibb-sanitariya işi diqqətdə saxlanılmalı, müəssisələrdə elektrik enerjisindən qanunsuz istifadəyə yol verilməməlidir. Müəssisə rəhbərləri elektrik sayğacı olmayan obyektlərdə sayğac quraşdırılması məsələsini indidən həll etməli, müvafiq orqanlar tərəfindən keçirilən reydlər zamanı belə nöqsanlara rast gəlinməməlidir. Mədəniyyət müəssisələrində payız-qış mövsümünə hazır­lıqla bağlı məsul şəxslər oktyabr ayının 15-dək nazirliyə yazılı məlumat verməlidirlər.

Payız-qış aylarında baş verə biləcək hər hansı hal üçün müəssisə rəhbərlərinin birbaşa məsuliyyət daşıdığını vurğulayan Natəvan Qədimova bildirib ki, nazirliyin strukturuna aid olan müəssisələrdə, şəhər (rayon) mədəniyyət şöbələrində və tabeliyində olan müəssisələrdə istilik sistemlərinin və elektrik naqillərinin vəziyyəti əvvəlcədən yoxlanılmalı, nasazlıqlar aradan qaldırılmalıdır. Mədəniyyət müəssisələrində təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsi üçün müvafiq tədbirlər görülməli, qazanxana işçilərinin peşə təhsilinə diqqət yetirilməli, onların qış geyimləri ilə təmin olunması, mədəniyyət müəssisələrində dizel yanacağı, maye qaz, neft, şüşə, şifer, soba, polietilen və başqa mal-materialların alınaraq düzgün bölünməsi və paylanması, lazımi yerlərə çatdırılmasının təmin edilməsi diqqətdə saxlanılmalıdır.

Diqqətə çatdırılıb ki, ötən payız-qış mövsümü ərzində mədəniyyət müəssisələrində heç bir fövqəladə hal baş verməmiş, fasiləsiz iş rejimi təmin edilmiş, qarşıya çıxan problemlər isə vaxtında aradan qaldırılmışdır. Növbəti payız-qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar işlər düzgün qurulmalı, bütün imkanlardan səmərəli istifadə olunmaqla mədəniyyət müəssisələrində fasiləsiz iş rejimi təmin edilməlidir.

Sonda məruzə ətrafında çıxışlar olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.08.2020      Avqust ayının 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət və Təhsil nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə Təhsil Nazirliyinə birbaşa tabe məkdəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinin dərnək üzvlərinə Heydər Əliyev Muzeyində onlayn ekskursiya təşkil olunub. Ekskursiyanı muzeyin bələdçisi Gülnar Quluzadə aparıb.

Onlayn ekskursiya zamanı şagirdlərə Heydər Əliyev Muzeyinin yaradılması barədə ətraflı məlumat verilib. Qeyd olunub ki, ümummilli liderin adını daşıyan muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 1999-cu il 18 fevral tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan şəhərində yaradılıb, 1999-cu il 10 may tarixdən fəaliyyət göstərməyə başlayıb. 2005-2006-cı illərdə əsaslı olaraq yenidən qurulan muzeyin 20 dekabr 2006-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə təntənəli açılış mərasimi keçirilib.

Onlayn ekskursiya zamanı bildirilib ki, fəaliyyətə başlayanda 420 eksponatla tamaşaçılara xidmət göstərən muzeydə hazırda 4000-dən çox eksponat mühafizə olunur. Həmin eksponatlar ümummilli liderin dövlətçilik və siyasi fəaliyyətinin öyrənilməsində, onun mənalı həyatı, zəngin və çoxşaxəli fəaliyyəti barədə faktların gələcək nəslə çatdırılmasında böyük rol oynayır. Azərbaycanın müasir dövlətçilik tarixinin və ümummilli liderimizin siyasi irsinin tədqiqatçıları buradan elmi axtarışlar üçün dəyərli faktlar əldə edirlər. Ekskursiya zamanı ekspozisiyada nümayiş olunan eksponatlar haqqında geniş məlumat verilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.08.2020      AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Arxeoloji irsin tarixi və nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində elmi tədqiqatlar aparan Xaraba Gilan arxeoloji ekspedisiyasının rəhbəri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Bəhlul İbrahimlinin “Naxçıvanın orta əsr şəhərləri: Aza (tarixi-arxeoloji tədqiqat)” monoqrafiyası “Avropa” nəşriyyatında çapdan çıxıb.

İnstitutdan NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyinə bildirilib ki, monoqrafiya Naxçıvanın orta əsr şəhərlərindən biri olan Azanın tarixinin və maddi mədəniyyətinin tədqiqinə həsr edilib. E.ə. I minilliyin əvvəllərindən mixi yazılarda adı gedən Aza yaşayış yeri yalnız iki min il sonra – XIV-XVI əsrlərdə şəhər kimi mövcud olub, Osmanlı-Səfəvi müharibələri gedişində bir neçə dəfə dağıntıya məruz qalaraq şəhər statusunu itirib.

Monoqrafiyada qısa şəkildə bölgənin siyasi tarixinə də toxunulur. 1256-cı ildə Hülakü xan İsmaililəri darmadağın etdikdən sonra onlardan bir qrupu Ordubadın şərq tərəfində, Zəngəzur silsiləsinin əlçatmaz yerlərində məskən salaraq uzun müddət gizli yaşayıb, İsmaili təriqətini Naxçıvan və Maku bölgələrində yayıb. Nüsnüs kəndindəki “Qırx kimsənə” pirinin onlara aid olması haqqında fikirlər var.

Naxçıvanda geniş yayılan daha bir dini cərəyan nöqtəvilik (insan ruhunun canlılara və cansızlara keçməsi) olub. Bu cərəyan sovet dövrünün ilk vaxtlarına qədər davam edib. Orta əsr Aza şəhəri və ətrafındakı kəndlər nöqtəviliyin mərkəzi olub. Bu fikri nöqtəvilərin sitayiş etdikləri, qəbirlərin üzərinə, pirlərə, kəndlərə yaxın təpələrin üzərinə qoyulub və oraların ziyarətgaha çevrilməsinə səbəb olmuş qeyri-adi görünüşlü qara rəngli çay daşlarıdır. Aza orta əsr qəbiristanlığında, Aza pirində bu daşlar indi də durur və yerli əhali arasında onların qeyri-adi gücə malik olduğuna, gecələr gəzərək səhərlər öz yerinə qayıtdığına, hətta böyük daşların “balaladığına” inananlar var. Bu inancları, XX əsrin 20-ci illərində burada tədqiqat aparan V.M.Sısoyev və K.N.Smirnov da qeyd ediblər.

Monoqrafiyada Aza şəhərinin arxeoloji tədqiqi, indiyədək saxlanmış abidələri və onların dövrü haqqında ətraflı məlumat verilir. Maraqlıdır ki, Aza şəhərinin abidələri XIX əsrin ortalarından tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olsa da, şəhərin iç qalası haqqında indiyədək heç bir məlumat verilməmişdi. Aza şəhərinin üçqat müdafiə divarları ilə əhatə olunmuş iç qalası 2013-cü ildə Xaraba Gilan arxeoloji ekspedisiyasının tədqiqatları zamanı aşkar olunub. Hazırda şəhərin XIV-XVI əsrlərə aid abidələri içərisində beştağlı körpü, qəbirüstü daş sənduqələr, türbə və hamam az-çox salamat qalıb. Abidələrin kütləvi şəkildə dağıdılması 1828-1830-cu illərdə buraya ermənilərin köçürülməsindən sonra baş verib. Erməni tədqiqatçı S.V.Ter-Avetisyanın yazdığına görə, XIX əsrin 70-ci illərində türbənin kaşıları sökülərək, onlardan beştağlı körpünün yaxınlığında inşa olunan karvansaranın karnizində istifadə olunub.

Aza orta əsr şəhərinin istehsal etdiyi və xarici bazara çıxardığı məhsullar içərisində dövrün yazlı mənbələrində dəfələrlə adı keçən və arxeoloji tədqiqatların da təsdiq etdiyi şərabı xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Etnoqrafik tədqiqatlar göstərir ki, bölgədə 30-dan çox üzüm növü yetişdirilib.

Şəhərin geniş ticarət əlaqələrinə malik olduğunu arxeoloji qazıntılar zamanı əldə edilən numizmatik materiallar da sübut edir. Həmin materiallar içərisində Bizans sikkələri, Mardin Artuklularından Nəsirəddin Artuk Arslanın (1201-1239) adından kəsilmiş mis sikkə, Osmanlı pulları, Səfəvilərə aid sikkələr xüsusən əhəmiyyətlidir.

Aza şəhəri və ətrafında qədim zamanlardan Kəngərli tayfasının iki qolu məskunlaşmış, şəhərin iqtisadi və siyasi həyatında mühüm rol oynamışdır. 1724-cü ildə Kəngərli Mənsur bəyin qoşunu ilə Osmanlı qoşunu arasında Aza yaxınlığında olan döyüş zamanı buradakı kəndlər dağıdılıb, əhalisinin bir hissəsi öldürülüb, sağ qalanları dağlara sığınaraq sonradan başqa bölgələrdə yaşayan qohumlarının yanına köçüblər. V.N.Qriqoryevin məlumatına görə, əhali yalnız XIX əsrin əvvəllərində buraya qayıda bilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.08.2020      Avqustun 15-də Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Şərur rayonunda yerləşən tarixi abidələr” mövzusunda onlayn müzakirə keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova abidələr haqqında məlumat vermişdir. Qeyd etmişdir ki, tarixi abidələr xalqı, xalq isə tarixi abidələri yaşadır. Tarixi abidələr xalqın tarixi yaddaşıdır və onların qorunub saxlanması və bərpası hər zaman diqqət mərkəzindədir. Ona görə də tariximizin əks-sədası olan tarixi abidələrimizi öyrənmək və qorumaq hər kəsin vətəndaşlıq amalına çevrilməlidir.

Daha sonra söz gənclərə verilmişdir. Birliyin üzvü Nuran Əliyev “Şərur rayon qalaları”, Ülkər Vəliyeva “Şərur rayonu ərazisində yerləşən yaşayış yerləri”, Fatma Əhmədova və Gülnar İmanova “Şərur rayon tarixi abidələri” mövzusunda geniş məlumat vermişdilər. Çıxışlarda qeyd edilmişdir ki, ulu babalarımızın bizə yadigar qoyduğu tarixi abidələrimiz xalqımız qədim mədəniyyətinin göstəricisidir. Qədim diyarımızın ərazisindəki qalalar, qədim yaşayış yerləri, buzxana, hamam və pirlər bu torpaqda tarixin və mədəniyyətin qədimliyini göstərir. Bu gün dünyanın ən qədim insan məskənlərindən olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və bərpası istiqamətində də ardıcıl tədbirlər görülür.

Onlayn tədbirdə Şərur Rayon Gənclər Birliyinin üzvləri ilə yanaşı Qorçulu kənd tam orta məktəbinin tarix müəllimi Mətləb Bayramov Ordubad, Culfa və Şahbuz Rayon mədəniyyət şöbələrinin gənclər birliklərinin sədrləri, Nazirliyin Gənclər birliyinin sədri və müavini də iştirak etmişdir.

Sonda mövzu ətrafında ətraflı fikir mübadiləsi aparılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.08.2020      Avqustun 15-də Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Əyyub Abbasovun “Keçinin qisası” pyesi əsasında hazırladığı tamaşanı onlayn formada balaca teatrsevərlərə təqdim edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynovun səhnələşdirdiyi “Keçinin qisası” tamaşasında şər qüvvə olan canavara qarşı mübarizə və sonda onun məhv edilib, xeyir qüvvələrin qələbə çalmasından bəhs edilir.

Keçinin öz balaları ilə firəvan yaşaması ilə başlayan tamaşadakı hadisələr bu cür davam edir. Şər qüvvə olan canavar keçinin balalarını yemək fikrinə düşür. Ana keçi balalarına ot, süd gətirməyə gedəndə onlara heç kimin üzünə qapı açmamağı tapşırır. Fürsətçil canavar ana keçinin balalarına dediyi sözləri yadında saxlayır və keçi balalarını analarının dilində aldadaraq yeyir. Evə dönən ana keçi qapının qırıldığını, balalarından tək birinin evdə qaldığını görür. Evdə qalan keçi balası, canavarın gəldiyini və qardaşlarını yediyini bildirir. Ana keçi intiqama hazırlaşır. Canavar ilə döyüşür və onu öldürür. Balalarını azad edir. Final Xeyir qüvvələrin qələbəsi ilə başa çatır.

Balaca teatrsevərlər tərəfindən maraqla qarşılanan tamaşanın quruluşçu rejissoru Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynov, quruluşçu rəssamı Rafael Qədimov, musiqi tərtibatçısı Əli Məmmədov, rejissor assistenti Ulduz Süleymanovadır. Rollarda Vəsmə Quliyeva, Ulduz Süleymanova, Ləman Əhmədova, Əfqanə Ələsgərova, Arzu Səfərov, İlham Babayev, İbad Nəbiyev, Süleyman Süleymanov və İlqar Babayev çıxış etmişlər.

Qeyd edək ki, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla teatrı balaca tamaşaçılar üçün bu günə kimi “Buratino”, “Qoğalın sərgüzəşti”, “Ələddinin sehrli çırağı”, “Göyçək Fatma” və “Qızıl xoruz” tamaşalarını onlayn formada nümayiş etdirib.

Digər tamaşalar kimi, bu tamaşa da Naxçıvan Dövlət Televiziyasının efirindən və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarından canlı olaraq yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.08.2020      Avqustun 13-də Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Kitabların insan psixologiyasına təsiri” adlı onlayn müzakirə keçirilib.

Onlayn müzakirədə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Universitet dünyası muzeyinin direktoru, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Abbas Hacıyev iştirak etmişdir. Müzakirənin aparıcısı, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədr müavini Aysel Şəfiyeva tədbirin mahiyyəti barədə məlumat vermişdir.

Sonra söz Abbas Hacıyevə verilmişdir. Qonaq qeyd etmişdir ki, “Kitab bəşər mədəniyyətinin ən böyük nailiyyətlərindən biridir. Kitabların insanın inkişafındakı rolunu danmaq olmaz. Kitab və mütaliə çox önəmli məsələdir. Keçmişdən bu günümüzədək yazılan bir çox kitab hər dövr üçün insanın tərbiyə olunmasında, dünyagörüşünün artmasında böyük rol oynayıb.

Vurğulamışdır ki, həm uşaqların, həm də gənc nəslin tərbiyə olunmasında kitablar böyük əhəmiyyət daşıyır. Oxumaq bizi məqsədimizə aparacaq vasitədir və bu vasitə bizim seçdiyimiz məqsədin doğru və yanlış olması barədə qərar verməyimizə kömək edir. Necə ki Volter demişdir: “Oxumaq ruhu ucaldar”. Müasir dövrdə gənclərin çoxu mütaliə üçün internet məlumatlarını üstün tuturlar. Ancaq heç bir informasiya, heç bir qısa xülasə oxunan kitab qədər dolğun məlumat verə bilməz. Müasir dövrümüzdə gənc nəslin əksər nümayəndəsi vaxtının çoxunu internet resurslarında keçirir, istədiyi məlumatı internet vasitəsilə əldə edir. Kitab oxumamaq gənclərdə nitq pozulması, özünüifadə edə bilməmə kimi fəsadlara gətirib çıxarır. Bütün bunlar isə sizin psixologiyasına ciddi təsir edir.

Sonda fikir mübadiləsi aparılmış, gənclərin sualları cavablandırılmış və gənclərə mütaliə edərək vaxtlarını daha səmərəli keçirmələri tövsiyə olunmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.08.2020      NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, Şahbuz şəhər Heydər Əliyev prospektində inşa olunan muzey binası iki mərtəbədən ibarət olacaq. Birinci mərtəbəsində bərpaçı rəssam, fond, bələdçi və muzey əməkdaşları üçün otaqlar, ikinci mərtəbədə isə sərgi salonu yerləşəcək. Hazırda binanın təməlində beton-qəlib və hörgü işləri görülür.

1982-ci ildən fəaliyyət göstərən muzey üçün yeni binanın inşası turizm bölgəsi olan rayonun tarixinin təbliğinin genişləndirilməsinə öz töhfəsini verəcək.

Qeyd edək ki, muxtar respublikada bundan əvvəl Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi üçün zirzəmi ilə birlikdə 4 mərtəbədən ibarət yeni bina inşa olunaraq istifadəyə verilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.08.2020      Avqustun 14-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 95 illiyi münasibətilə əsərlərinin onlayn biblioqrafik icmalı keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova tədbiri giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, müasir Azərbaycan ədəbiyyatının ən parlaq simalarından olan Bəxtiyar Vahabzadə öz yaradıcılığı ilə bədii fikrin zənginləşməsində mühüm rol oynayıb. Böyük söz ustası Azərbaycan xalqının yüz illər boyu təşəkkül tapmış milli-mənəvi dəyərlərinin qorunması, adət-ənənələrinin yaşadılması naminə altmış ildən artıq bir müddət ərzində yorulmadan yazıb, yaradıb. O, azərbaycançılıq məfkurəsinə dərindən bağlı olan və özünüdərkə çağıran çoxsaylı əsərləri ilə Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına töhfələr verib. Bəxtiyar Vahabzadə ədəbi və elmi yaradıcılığı pedaqoji fəaliyyətlə uğurla əlaqələndirərək, uzun illər Bakı Dövlət Universitetinin professoru kimi Azərbaycanda yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasına da töhfələr verib.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kütləvi iş şöbəsinin müdiri Nərmin Allahverdiyeva “Bəxtiyar Vahabzadənin həyatı və yaradıcılığı” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, Bəxtiyar Vahabzadə 16 avqust 1925-ci ildə Şəki şəhərində anadan olmuşdur. 1934-cü ildə onun ailəsi Bakıya köçmüşdür. Burada orta məktəbi qurtarandan sonra ADU-nun Filologiya fakültəsini bitirən Bəxtiyar Vahabzadə Universitetin aspiranturasında saxlanılmış, “Səməd Vurğunun lirikası” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Vurğulanmışdır ki, B.Vahabzadə 60-cı illərdən başlayan milli azadlıq hərəkatının öncüllərindən biri idi. O, 1958-ci ildə yazdığı “Gülüstan” poeması ilə iki yerə parçalanmış Azərbaycanın tarixi faciəsini dilə gətirmişdir. Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərində vətən, millət, ailə, təbiət, dil, azadlıq həsrəti kimi mövzular ən güclü və dərin məzmunlarla izah edilmişdir. Onun lirik şeir və poemalarında, mənzum pyeslərində müasir dövrün problemləri lirik-fəlsəfi planda, yeni əlvan boyalarla təsvir edilir. “İkinci səs”, “Vicdan”, “Yağışdan sonra”, “Yollara iz düşür”, “Fəryad”, “Hara gedir bu dünya”, “Özümüzü kəsən qılınc”, “Cəzasız günah”, “Dar ağacı” və “Rəqabət” pyesləri Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. Bəxtiyar Vahabzadə 2009-cu il fevral ayının 13-də 83 yaşında uzun sürən xəstəlikdən sonra Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının metodika və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri Fəridə Ələsgərova Bəxtiyar Vahabzadənin kitabxananın fondunda olan əsərləri haqqında geniş məlumat vermişdir. Bildirilmişdir ki, kitabxananın fondunda şairin latın və kiril qrafikası ilə çap olunmuş müxtəlif illərdə yazdığı lirik şeirləri, poemaları, mənzum pyesləri var. F.Ələsgərova qeyd etmişdir ki, şairin özünün kitabları ilə yanaşı kitabxanada onun ömür yolu və yaradıcılığı haqqında yazılmış əsərlər də saxlanılır.

1 saat çəkən tədbirdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının, Ordubad, Babək, Şərur rayon MKS-lərin əməkdaşları və fəal oxucular ıştirak etmişdir..


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.08.2020      Avqust ayının 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə muzey əməkdaşları üçün “Muzeylərdə uçot-mühafizə işinin təşkilinin vəziyyəti” mövzusunda onlayn seminar keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova onlayn seminarın keçirilməsinin əhəmiyyəti barədə məlumat verərək bildirmişdir ki, bu günkü onlayn seminar muzey işinin aparılmasında mühüm sahələrdən biri olan uçot-mühafizə işinin təşkilinə həsr olunub. Ötən illərdə görülmüş işlərin davamı olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən yanvar-mart ayları ərzində muzey işinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə seminar-treninqlərin keçirilməsi, təsdiq olunmuş qrafikə əsasən muzey əməkdaşlarının Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində və C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyində təcrübə keçməsi də fond mühafizlərinin peşə biliklərinin artırılmasına xidmət etmişdir. Bugünkü onlayn seminar da uçot-mühafizə işinin düzgün qurulması, bu sahədə fond mühafizlərinə əməli köməklik göstərilməsinə xidmət edir.

Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin baş fond mühafizi Tünzalə Məmmədova çıxışında qeyd edib ki, muzeylərdə uçot-mühafizə işinin təşkili muzey işinin əsasını təşkil edir. Məlum olduğu kimi muzeyə daxil olmuş hər hansı bir əşya qeydiyyata alınmadan eksponat sayıla və ekspozisiya zallarında nümayiş oluna bilməz. Uçot-mühafizə işinin təşkilində muzeylərin baş fond mühafizlərinin üzərinə mühüm işlər düşür. Uçot-mühfizə işinin müvafiq təlimat əsasında və vaxtında aparılması, eksponatlar haqqında elmi təsvirin düzgün və dolğun yazılması, əvvəlcədən təsdiq olunmuş qrafikə əsasən təkrar uçotun aparılması, eksponatlara uçot nişanının vurulması uçot-mühafizə işinin əsasını təşkil edir.

Nazirliyin sistemində fəaliyyət göstərən muzeylərin fond mühafizlərinin iştirakı ilə keçirilən onlayn seminarın sonunda müzakirə aparılmış, onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.08.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2020-ci il 28 yanvar tarixli Sərəncamının icrası istiqamətində görülən tədbirlər çərçivəsində “Məmməd Məmmədov – 100” adlı kitab nəşr olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə hazırlanan yeni nəşrin elmi redaktoru sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Natəvan Qədimova, rəyçisi Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Elman Əliyevdir.

Kitabın ilk səhifəsində “Bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” sərəncam və sərəncama əsasən təsdiq edilən Tədbirlər Planı yer alıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Yaşar Xəlilovun yazdığı “Sənətə həsr edilmiş ömür” sərlövhəli ön sözdə bəstəkarın həyat və yaradıcılıq yoluna nəzər salınır. Məqalədə Məmməd Məmmədovun təhsil illəri, odlu-alovlu müharibə günləri və sonrakı dövrdə onun Naxçıvan musiqisinin inkişafında göstərdiyi xidmətləri geniş şəkildə oxucuya çatdırılır.

Kitabda bəstəkarın “Ana Vətən”, “Azərbaycanım”, “Gənclik mahnısı”, “Dostluq mahnısı”, “Güllər açarkən”, “Nəğmə çalır ürəyim”, “Olaydım mən”, “Yar gəlmədin” “Marş” adlı əsərləri, Hüseyn Cavidin “Şeyda” faciəsinə, Sabit Rəhmanın “Əliqulu evlənir” komediyasına, Əliyar Yusiflinin “Siz xoşbəxt yaşayın” pyesinə yazılmış musiqi parçaları və həmçinin müxtəlif dövrlərə aid fotoşəkillər yer alıb.

Qeyd edək ki, kitab “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyində yüksək poliqrafik keyfiyyət və nəfis tərtibatla nəşr edilib. Bu nəşrdə bəstəkar haqqında təqdim edilən məlumatlar, eləcə də fotolar həm tədqiqatçılar, həm də geniş oxucu kütləsi üçün zəngin məlumat mənbəyi rolunu oynayacaq.


Pərviz Hacili
“Şərq qapısı” qəzeti
13.08.2020      Növbəti onlayn ekskursiya avqustun 12-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyində keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin baş elmi işçisi - Gülarə Babayeva, bələdçilər- Rəfiqə Baxşıyeva və Nərmin Yaqublu təqdim ediblər.

Ekskursiyanın əvvəlində muzeyin yaradılma tarixi haqqında məlumat verilərək bildirilib ki, Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyi Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1965-ci il 25 dekabr tarixli Sərəncamına əsasən yaradılmışdır. Muzeyin rəsmi açılışı isə 1967-ci il iyun ayının 12-də olmuşdur. Dövlətimizin muzeylərə göstərdiyi diqqət və qayğının bariz nümunəsidir ki, Ədəbiyyat Muzeyi 2008-ci il avqust ayının 18-də köhnə binadan yeni binaya köçürülmüş, müasir inventar və avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Muzey binası 2 mərtəbə və 3 ekspozisiya zalından ibarətdir.

Qeyd olunub ki, ekspozisiyanın birinci zalında ən qədim mədəniyyət abidələri olan “Gəmiqaya” və “Qobustan” qayaüstü təsvirlərinin fotoları, klassik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri - rübai ustası M.Gəncəvinin, lirik məsnəvilər müəllifi X.Şirvaninin, dünya şöhrətli şair N.Gəncəvinin, anadilli şeirin ilk nümayəndələrindən biri İ.Nəsiminin, lirik poemalar müəllifi Ş.İ.Xətainin, məhəbbət mövzulu qəzəllər müəllifi M.Füzulinin, realizmin banisi M.P.Vaqifin, görkəmli satirik Q.Zakirin, maarifçilik hərəkatının nümayəndələrindən M.Ş.Vazehin, A.Bakıxanovun, M.F.Axundzadənin, görkəmli söz ustadı Aşıq Ələsgərin portretləri, əsərlərinə çəkilmiş illüstrasiyalar, heykəltəraşlıq nümunələri, əsərlərinin toplandığı kitablar sərgilənir.

Qeyd olunub ki, XVIII əsrdən başlayaraq müasir dövr Azərbaycan ədəbiyyatını özündə əks etdirən ikinci ekspozisiya zalında klassik şeirin ən görkəmli nümayəndələrindən olan Heyran xanımın, Qönçəbəyimin, X.Natəvanın, maarifçilik ideyalarının təbliğatçılarından S.Ə.Şirvaninin, H.Zərdabinin, N.Vəzirovun, satirik şair M.Ə.Sabirin, Ə.Haqverdiyevin, Azərbaycan ədəbiyyatında kiçik hekayələrin böyük ustadı Cəlil Məmmədquluzadənin, romantizm ədəbi cərəyanının tərəfdarlarından M.Hadinin, A.Səhhətin, repressiya dövrünün qurbanları - Ə.Cavadın, A.İldırımın, Y.V.Çəmənzəminlinin, ədəbiyatşünas alim S.Mümtazın, görkəmli şəxsiyyət N.Nərimanovun portretleri, əsərlərinə çəkilmiş illüstrasiyalar, xatirə əşyaları, fotolar, “Molla Nəsrəddin” jurnalının orijinal nömrələri nümayiş olunur. Nəzərə çatdırılıb ki, ekspozisiyanın ən görümlü guşəsində ümummilli lideri Heydər Əliyevlə bağlı eksponatlar - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov tərəfindən muzeyə hədiyyə olunmuş ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 75 illiyi münasibətilə qiymətli metaldan hazırlanmış xatirə medalı, rəssam S.Bayramov tərəfindən işlənmiş “Ümummilli lider Heydər Əliyev” portreti, ulu öndərin həyat və fəaliyyətini əks etdirən fotolar, kitablar və digər qiymətli eksponatlar sərgilənir. Həmçinin ekspozisiyada yaradıcılığında Azərbaycan təbiətini tərənnüm edən xalq şairi S.Vurğunun, mənzum dramlar banisi H.Cavidin, qəzəlxan şair Ə.Vahidin, dahi bəstəkar, publisist Ü.Hacıbəylinin, sovet ədəbiyyatının inkişafında böyük rol oynayan S.Rüstəmin, M.Hüseynin, R.Rzanın, N.Rəfibəylinin, M.İbrahimovun, S.Rəhimovun, M.Rahimin, M.C.Paşayevin, S.Rəhmanın, B.Azəroğlunun, O.Sarıvəllinin, B.Vahabzadənin, Ə.Vəliyevin, N.Xəzrinin, İ.Əfəndiyevin, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının nəhəng siması M.Şəhriyarın portretləri, fotoları, xatirə əşyaları, kitabları, əlyazmaları nümayiş olunur.

Məlumat verilib ki, Naxçıvan ədəbi mühitinə həsr olunmuş üçüncü ekspozisiya zalında ümummilli lider Heydər Əliyevin 1974-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 50 illik yubileyi münasibətilə Naxçıvana səfəri zamanı Ədəbiyyat Muzeyində olarkən çəkilmiş fotosu və ulu öndər haqqında yazılmış kitablar nümayiş olunur. Həmçinin görkəmli maarifçi M.Şahtaxtlının, pedaqoq və şair M.Sidqinin, nəğməkar şair İ.Səfərlinin, nasir, publisist H.İbrahimovun, mollanəsrəddinçi Q.Şərifzadənin, ədəbiyyatşünas alimlər - Ə.Şərifin, M.Cəfərovun, A.Zamanovun, şair, dramaturq A.Babayevin, M.Nəsirlinin, H.Cavidin, yaradıcılığında vətənpərvərlik poeziyasını tərənnüm edən şairlər - H.Əzimin, M.Əkbərin, H.Razinin, K.Ağayevanın, V.Hüseynovanın, Naxçıvan ədəbi mühitində özünəməxsus yer tutan yazıçı-publisist E.Sultanovun, nasir, dramaturq Ə.Sadığın və ədəbiyyatşünas alimlər - R.Təhmasibin, M.Təhmasibin, L.Hüseynzadənin, Y.Axundlu, M.Cəfərlinin, akademik İ.Həbibbəylinin və başqalarının həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı eksponatlar sərgilənir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.08.2020      Naxçıvanda keçirilən Azərbaycan-Türkiyə birgə təlimlərində iştirak edən Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının istirahət günlərində gəzintiləri davam edib. Gəzintilər çərçivəsində qonaqlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixi-mədəni yerləri və muzeyləri ilə tanış olublar.

Əvvəlcə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət edilib. Türkiyə Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçuları Heydər Əliyev Muzeyində olub, Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin yaradılması və inkişafı, habelə müstəqil Azərbaycanın ordu quruculuğu sahəsində misilsiz xidmətləri olan Türk dünyasının dahi siyasi xadiminin həyatı, siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti ilə bağlı eksponatlarla tanışlıq onlarda böyük maraq doğurub.

Türkiyəli hərbçilər “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksini, Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzini ziyarət ediblər, qədim türk-oğuz yurdu olan diyarımız haqqında onlarda zəngin təəssürat yaranıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.08.2020      Avqustun 7-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında yazıçı Anarın “Gürcü familiyası” əsərinin motivləri əsasında Arif Babayevin rejissorluğu ilə çəkilən "Gün keçdi" filminin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi, Nazirliyin Gənclər təşkilatının sədri Elvin Əhmədov pandemiya dövründə təşkil edilən onlayn tədbirlərin əhəmiyyətindən bəhs etmişdir. Sonra filmin müzakirəsinə başlanılmış və söz gənclərə verilmişdir.

Nazirliyin Gənclər birliyinin üzvləri Rəfiqə Baxşıyeva və Aysel Əhmədova, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Faiq Nağıyev və Ülkər Vəliyeva, Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Nuray Mehdiyeva və Rasim Qasımov, Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Arzu Kazımlı və Ülviyyə Əlizadə, Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Kəmalə Kərimova və Zeynəb Məmmədova, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Aysel Şəfiyeva və Məlahət Rüstəmova və Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Turac Bayramlı və Rəsmiyə Mehdiyeva film barədə müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermiş və fikirlərini bölüşmüşlər.

Qeyd olunmuşdur ki, filmdə baş qəhrəmanlarının sevgi bağlarının illər keçməsinə baxmayaraq hələ də öz möhkəmliyini qoruması və keçmişin gələcəyə nisbiliyinin qadın və kişi münasibətləri çərçivəsində harmonik təsviri verilmişdir. Ekran əsərində fərqli şəhərlərdə olsalar belə eyni xatirələrin Oktay və Əsmərin həyat yollarının bir daha kəsişməsindən doğan qarışıq hisslər, mükəmməl musiqi parçaları fonunda keçmişi indiyə, gələcəyi bu günə bağlamağa çalışan iki insanın çarəsiz və nəticəsi olmayan çırpınışları göstərilir.

Memar olan Oktayın ilk dəqiqələrdə iş yoldaşları ilə olan söhbəti əsnasında İçərişəhərə olan bağlılığını dönə-dönə vurğulaması və keçmiş-tarixi binaların sökülməsini birmənalı şəkildə rədd etməsi, onun keçmişə (əsasən İçərişəhərdə) dair xatirələrini yaşatmasından irəli gəlir.

Filmdə belə bir fəlsəfi məqam vurğulanır ki, ötən günü geri qaytarmaq mümkün deyil. Bu, Əsmərin bütün hərəkətlərində, film boyu davam edən xatirələrində ortaya qoyulur. Tamaşaçı filmə baxarkən nəsə gözlədiyi kimi, Əsmər özü də gözləyir. Ancaq filmin sonunda o, hiss edir ki, Oqtayla bir-birilərinə lazım deyillər. Təbii ki, keçmiş də keçmiş olaraq qalır.

Film müzakirəsi qarşılıqlı diskussiya formasında gəncləri maraqlandıran sualların cavablandırılması ilə başa çatmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.08.2020      Avqustun 8-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil və Mədəniyyət nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə Təhsil Nazirliyinə birbaşa tabe məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinin dərnək üzvlərinə onlayn ekskursiya təşkil olunub. Ekskursiya Cəmşid Naxçıvanskinin anadan olmasının 125-ci ildönümünə həsr edilib. Cəmşid Naxçıvanskinin Ev Muzeyində təşkil edilmiş ekskursiyada Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər Yaradıclıq, Turist Diyarşünaslıq, Texniki Yaradıcılıq və Ekoloji Tərbiyə mərkəzlərinin 40-dan çox dərnək üzvü iştirak edib.

Ekskursiyanın təşkil edilməsində əsas məqsəd şagirdlərin yay tətili müddətində asudə vaxtlarının səmərəli təşkili ilə yanaşı dərnək üzvlərini tariximizin şanlı səhifələrində adını qızıl hərflərlə yazmış görkəmli sərkərdə Cəmşid Naxçıvanskinin həyat və fəaliyyəti ilə tanış etmək və onlarda dünyagörüşünü formalaşdırmaqdan ibarət olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.08.2020      06 avqust tarixində M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin sistemində fəaliyyət göstərən kitabxanaların əməkdaşları və fəal oxucuların iştirakı ilə “Oxunması zəruri olan kitablar”ın siyahısına daxil olan Faruk Sümerin “Oğuzlar” kitabının onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova müzakirəni giriş sözü ilə açaraq iştirakçılara “Oxunması zəruri olan kitablar” haqqında Sərəncamın əhəmiyyətindən danışmış, keçirilən tədbirin məqsəd və mahiyyətini vurğulayaraq əsər haqqında ümumi məlumat vermişdir. Bildirmişdir ki, məşhur türk tarixçisi, professor Faruk Sümerin kitabı onun uzun axtarışlarının əvəzsiz bəhrəsidir. Oğuzların həyatı, məişəti, bir etnos kimi ən qədim zamanlardan təşəkkül tapması, dövlət qurma bacarığı monoqrafiyada öz əksini tapmışdır. Kitab üç hissədən ibarətdir. İlk hissə oğuzların tarixindən bəhs edir. Müəllif burada “Oğuz” adının etimologiyası, qədim dövrdə Barlıq çayı sahilində, Tula boyunda, göytürklər və uyğurlar dövründə yaşayan oğuzlar haqqında bilgilər verdikdən sonra onların vətəni, həyat tərzi, iqtisadi həyatı, dini inamları, adət-ənənələri barədə söz açır. Kitabın “Boy təşkilatı və boylar” adlanan II hissəsində Kaşğari, Yazıçıoğlu və Rəşidəddinə görə oğuz boylarının adları, mənaları təsvir edilmişdir. Kitabın dastanlardan bəhs edən son hissəsində onların mövzusu, yazıldığı zaman və yer, dastan qəhrəmanları və onların iqtisadi həyatı, siyasi fəaliyyəti, ailə həyatı maraqlı faktlar əsasında göstərilmiş, oğuzlarda ordu, minicilik, geyim, ovçuluq, əyləncələr ayrıca başlıqlar altında araşdırılmışdır. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının sistem inzibatçısı Nuray Qasımova “Faruk Sümerin həyatı və yaradıcılığı” mövzusunda çıxışında qeyd etmişdir ki, Faruk Sümer 1924-cü ildə Konyanın 120 kilometr cənubunda yerləşən Bozqır qəsəbəsində istiqlal savaşı qazisi Məhmət Zəki əfəndinin ailəsində doğulmuşdur. O, İstanbulun Ələmdar səmtində yerləşən 49 saylı ibtidai məktəbi bitirmiş, daha sonra təhsilini İstanbul liseyində davam etdirmişdir. 1942-ci ildə liseyi başa vuraraq İstanbul Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olmuşdur. İstanbul Üniversiteti tarix fakültəsini bitirən Sümer Ankara Üniversitetndə doktorluq çalışmasını tamamladıqdan sonra akademik həyatına burada davam etmişdir. Türk tarixinə saysız əsər qazandıran Faruk Sümer, dünya çapında dəyərə sahib çox kitab yazmışdır. O, “Qaraqoyunlular: başlanğıcdan Cahan şaha qədər”, “Səfəvi dövlətinin quruluşu (qurulması) və gəlişməsində (inkişafında) Anadolu türklərinin rolu (Şah İsmayıl ilə xələfləri və Anadolu türkləri)” “Türklərdə atçılıq və minicilik”, “Əski türklərdə şəhərçilik”, “Yabanlu bazarı”, “Əshabül-Kəhf”, “Səlcuqlular dövründə Doğu Anadoluda türk bəylikləri”, “Çəpnilər” və s. kitabların müəllifidir. “Türk cümhuriyyətlərini meydana gətirən ellər və türk dastanları” və “Türk dövlətləri tarixində şəxs adları” kitabları isə alimin ölümündən sonra işıq üzü görmüşdür.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsinin müdiri Heyran Ələsgərova “Qədim türk xalqlarının tarixi “Oğuzlar” kitabında” adlı çıxışında bildirmişdir ki, məşhur tarixçinin şah əsəri sayılan “Oğuzlar” əsəri bütün dünyada oğuzlar haqqında yazılmış ən gözəl kitablardan biridir. Kitab oğuz tayfalarının tarixindən, öz vətəni, xalqı, milli istiqlaliyyəti uğrunda mərdanə döyüşlərindən bəhs edir. Oğuzların qurmuş olduqları böyük və möhtəşəm Səlcuq imperiyasının Yaxın və Orta Şərq xalqlarının taleyində oynadığı misilsiz rol, eşsiz türk qəhrəmanı Alparslanın 1040-cı ildə Dandənəkan meydan müharibəsində İranı, 1071-ci il Malazgirt meydan müharibəsində isə Bizansı məğlub etməsi, oğuzların Orta Asiyada və Qafqazda, İranda və Anadoluda, İraqda və Suriyada gerçəkləşdirdikləri qələbələr, səlib yürüşlərinə və monqol istilasına son qoymaları, Osmanlı, Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu dövlətlərini meydana gətirmələri, daha sonra Misiri, Hicazı, Əlcəzairi, Mərakeşi, Balkanları ələ keçirmələri, Vyana qapılarına qədər getmələri, bir sözlə, üç qitəyə hakim olmaları ilkin mənbələrin dili ilə inandırıcı bir şəkildə göstərilmişdir. Heyran Ələsgərova vurğulamışdır ki, oğuzların davranışlarına xüsusi bölmə həsr edən Faruk Sümer onların psixologiyasını, şərəf, ləyaqət və heysiyyət duyğularını, ülvi ruhunu, daim zəiflərin və gücsüzlərin tərəfində olmalarını, oğuzlara xas olan dərin humanizmi, sonsuz mərdlik, cəsarət və cəngavərliyi, bir sözlə, saysız-hesabsız müsbət məziyyətləri dastanların özündən gətirdiyi faktlar əsasında çox böyük ustalıqla göstərmişdir. O, bu kitabı yazarkən ərəb və fars dillərindəki qədim mənbələrə, qərb səyyahlarından Marko Polo, Rubruk, Nibur, Klavixo kimi şəxsiyyətlərin əsərlərinə, eləcə də çağdaş tarixçilərin bu dövr və mövzu ilə bağlı araşdırmalarına, təqribən 400 adda elmi ədəbiyyata müraciət etmişdir.

Sonra əsər ətrafında müzakirələr olmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.08.2020      Naxçıvan Şəhər Peşə Liseyinin "Turizm agenti" kursunun müdavimləri İyul ayının 28-dən başlayaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan muzeylərdə təcrübə keçirlər. Kursun müdavimləri avqustun 6-da Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində ekskursiyada olmuşlar. Muzeyin bələdçisi Tünzalə Dilanova ekskursiya iştirakçılarını muzeyin yaranma tarixi və Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisi Sədrinin "Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" 02 avqust 2019-cu il tarixli Sərəncamı, eyni zamanda həmin Sərəncamla təsdiq edilmiş Tədbirlər Planı haqqında məlumatlandırmışdır. Daha sonra muzeyin bələdçisi tərəfindən onlara Naxçıvan tarixinin bütün dövrlərini özündə əks etdirən muzeyin ekspozisiyası haqqında ətraflı məlumatlar verilmişdir. Ekskursiyanın sonunda isə tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır. Məlumat üçün qeyd edək ki, təcrübə 02 setyabradək davam edəcək və Nazirliyin tabeliyində olan muzey və muzeytipli müəssisələrdə qrafik əsasında təcrübə keçiriləcəkdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.08.2020      Avqustun 5-də Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Naxçıvan ədəbi mühiti” mövzusunda onlayn tədbir keçirilmişdir.

Onlayn tədbirdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ramiz Qasımov, Folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Elxan Məmmədov, həmçinin Nazirliyin Gənclər birliyinin sədr müavini, Şərur və Culfa rayon mədəniyyət şöbələrinin gənclər birliklərinin sədrləri və Naxçıvan Musiqi Kollecinin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri iştirak etmişdir.

Tədbirin aparıcısı Əzizə Süleymanova tədbir və onun mahiyyəti barədə məlumat vermişdir. Sonra Ramiz Qasımov “Naxçıvan ədəbi mühiti: qədim dövrlərdən bu günə”, Elxan Məmmədov isə “Naxçıvan ədəbi mühitində nakam imzalar” mövzusunda çıxış etmişdir. Çıxışlarda qeyd edilib ki, Naxçıvan ədəbi mühiti Azərbaycan ədəbiyyatının ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bu ədəbi mühit qədim dövrlərdən bu günə qədər Azərbaycan ədəbiyyatına parlaq ədəbi simalar, qiymətli əsərlər bəxş edib. Həmçinin çıxışlarda gənc yazarların fəaliyyətinə də nəzər salınıb. Daha sonra Şahbuz Rayon Gənclər Birliyinin sədr müavini Nurşən İbrahimova “XX əsr Naxçıvan ədibi Ələkbər Abbasov”, birliyin üzvlərindən Nurşən Rüstəmxanlı “Sovet hakimiyyəti illərində yazıb yaradan yazıçılar”, Xəyal Abbasov isə “Naxçıvan ədəbi mühitinin dahi şairi Məmməd Araz" mövzusunda çıxış etmişlər.

Tədbirin sonunda gənclərin sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.08.2020      Avqustun 5-də Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının onlayn konserti olub. Konsert proqramında xalq mahnıları və Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığından nümunələr səsləndirilib. Ansamblın bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Zeynalabdin Babayev, baletmeysteri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Tamerlan Bağırov, xormeysteri İlhamə Şirəliyevadır.

1959-cu ilin sentyabrında Naxçıvan Dövlət “Araz” Mahnı və Rəqs Ansamblı kimi fəaliyyətə başlayaraq Azərbaycanın bütün bölgələrində, Orta Asiya və Qafqaz ölkələrində qastrol çıxışları ilə dinləyicilərin rəğbətini qazanan kollektiv muxtar respublikada gənc musiqiçi kadrların yetişməsində də əvəzsiz rol oynamışdır. Ansambl ətrafına topladığı istedadlı musiqiçilərin uğurlu fəaliyyəti nəticəsində kifayət qədər böyüyüb, professional ifaçılıq qabiliyyətinə görə mükəmməl kollektivə çevrilib. 1983-cü ildə həmin ansamblın bazası əsasında bugünkü Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası yaradılmışdır. Xatırladaq ki, ötən il Ansamblının yaradılmasının 60 illiyi qeyd olunmuşdur.

Onlayn konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistlərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Zülfiqar Mahmudov “Gül açdı” xalq mahnısını, “Heyratı” ritmik muğamını (Nərmin Hüseynova ilə birlikdə), Ruhiyyə Hüseynova (Bəhruz Quliyev ilə birlikdə) Ramiz Mirişlinin “Səadət” mahnısını, müğənnilərdən Cəfər Tağıyev “Dilkeş” təsnifini, Samiddin Vəliyev “Tel oynasın” xalq mahnısını, Hüseyn Qasımov E.Sabitoğlunun “Heç xəbərin yoxdur sənin”, Nərmin Hüseynova T.Əkbərin “Gülüb getdi”, Məhərrəm Quliyev S.Rüstəmovun “Gəl-gəl, maralım mahnılarını ifa ediblər.

Konsert proqramında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Sona Əliyeva “Yüzbiri” xalq rəqsini, ansamblın qızlardan ibarət rəqs qrupu isə C.Cahangirovun “İncəlik” rəqslərini izləyicilərə təqdim ediblər.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının rəqqaslarının “Gənclik” rəqsi ilə başa çatan onlayn konsert, təqribən bir saata yaxın davam edib. Bugünkü konsert proqramı da bu günə kimi təqdim edilmiş digər konsertlər kimi Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet resurslarında canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, mövcud vəziyyətlə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə onlayn formada təqdim edilən mədəni tədbirlər ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanır və bu cür tədbirlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.08.2020      4 avqust tarixində kitabxana əməkdaşları və oxucular üçün “Müasir dövrümüzdə elektron kitabxana resurslarından istifadə qaydaları” mövzusunda növbəti onlayn seminar keçirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil etdiyi seminara moderatorluğu nazirliyin aparıcı məsləhətçisi Abbasova Şəfəq etmişdir. O, tədbiri giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, kompüter texnologiyalarının sürətlə inkişaf etməsi cəmiyyətin hər bir sahəsində dəyişikliyə səbəb olmuşdur. Bu texnologiyanın inkişafı nəticəsində bir sıra kitabxanalar ənənəvi kitabxana xidmətilə birlikdə həm də elektron kitabxana xidməti göstərir. Son dövrdə “COVİD-19” virusunun geniş yayılması ilə əlaqədar olaraq elektron kitabxana xidmətinə ehtiyac daha da artmışdır. Elektron kitabxananın ənənəvi kitabxana xidmətindən üstün cəhətlərindən biri də zaman və məkan anlayışının olmamasıdır. İstənilən oxucu, istənilən zaman, günün istənilən saatında elektron kitabxana xidmətindən yararlana bilər.

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən kitabxanalar” adlı çıxışında M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova bildirmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilən “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” bu sahədə əsaslı islahatların aparılmasını, fondların müasir informasiya daşıyıcıları ilə zənginləşdirilməsini, dünyanın qabaqcıl kitabxana-informasiya müəssisələrinin təcrübəsindən istifadə edilməsini, elektron məlumat banklarının yaradılmasını, kitabxanaların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsini mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Ötən dövrdə bu sahədə müvafiq iş aparılmışdır.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının Elektron oxu zalının müdiri Zeynab Sadıqova “Kitabxananın elektron resurslarına giriş-çıxış qaydaları” mövzusunda çıxışında bildirmişdir ki, istifadəçi kitabxanaya gəlmədən, hansı coğrafi ərazidə yerləşməsindən asılı olmayaraq istənilən kitabxananın elektron resurslarından birbaşa istifadə edə bilər. Elektron kitabxana ən qiymətli və nadir nüsxəli ədəbiyyatı mühafizə edir, çap əsərlərini istənilən yerdə oxumaq üçün daha əlverişli şərait yaradır. Elektron kitabxana ümumi istifadə üçün açıq olan lokal və uzaq məsafədə yerləşən paylanmış informasiya ehtiyatlarına malikdir. Elektron kitabxanaların informasiya ehtiyatı rəqəmli formada hazırlanmış müxtəlif formatlı sənədlərdən ibarətdir. Bu sənədlərin bir qismi kitabxananın mülkiyyəti olub, mərkəzləşmiş formada elektron kitabxananın Web serverlərində toplanmışdır. Ənənəvi ədəbiyyatın elektron nüsxələrindən və kitabxana tərəfindən ödənişli və ya mübadilə üsulu ilə alınmış elektron sənəd və nəşr toplusundan ibarətdir. Uzaq məsafədə yerləşən ehtiyatlara kitabxana tərəfindən seçilmiş, dəqiqliyinə və etibarlılığına zəmanət verilən "istifadə üçün açıq" olan İnternet ehtiyatları aiddir.

Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.08.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki mədəniyyət müəssisələri xüsusi qaydalara ciddi riayət etməklə iyul ayında da xeyli sayda onlayn tədbirlər həyata keçirmişlər.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının və M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının təqdim etdiyi konsert və tamaşa, muzeylərdən onlayn ekskursiyalar internet istifadəçiləri tərəfindən böyük izləyici marağı ilə qarşılanmaqdadır.

İyul ayında M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı növbəti dəfə balaca tamaşaçıların görüşünə gəlmiş, onlayn formada “Qızıl xoruz” tamaşasını nümayiş etdirmişdir.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası da iyul ayında konsert proqramlarını davam etdirərək, Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin onlayn solo konsertini musiqisevərlər üçün təqdim etmişdir.

Ənənə halını almış muxtar respublikadakı muzeylərdən onlayn ekskursiyaların keçirilməsi iyul ayında da davam etdirilmişdir. Ötən ay Cəlil Məmmədquluzadənin və Hüseyn Cavidin Ev muzeylərindən keçirilən onlayn ekskursiyalar Naxçıvan televiziyasından və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin “nmn.az” saytından, eləcə də “nmr_medeniyyet_nazirliyi” instaqram səhifəsindən canlı olaraq yayımlanmışdır. Bundan başqa, Təhsil Nazirliyi ilə birgə iyulun 22-də “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksində məktəblilərin asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədilə məktəbdənkənar müəssisələrin dərnək üzvlərinə, iyulun 29-da isə Yusif Məmmədəliyevin Ev Muzeyində Ordubad rayon məktəbliləri üçün onlayn ekskursiyalar keçirilmişdir. Ümumilikdə, muxtar diyarımızdakı muzeylər tərəfindən onlayn fəaliyyətə uyğun olaraq, müxtəlif audio və video materiallar, o cümlədən 124 onlayn ekskursiya hazırlanaraq sosial şəbəkə hesablarında paylaşılmışdır.

İyul ayında da muzeylər tamaşaçı qəbulunu davam etdirmişdir. Ötən ay muzeyləri 1964 nəfər yerli, 31 nəfər əcnəbi olmaqla, ümumilikdə, 1995 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir.

İyul ayında əlamətdar günlərlə bağlı yaddaqalan tədbirlərdən biri nazirliyin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan şəhərindəki “Ana dili” abidəsinin qarşısında “1 Avqust – Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü” münasibətilə tədbirin keçirilməsi olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2020-ci il 28 yanvar tarixli Sərəncamına uyğun olaraq, tanınmış bəstəkarın həyat və yaradıcılığından bəhs edən, eləcə də əsərlərindən ibarət “Məmməd Məmmədov – 100” adlı kitab nəşr edilmiş, video diski (DVD) buraxılmışdır.

Bundan başqa, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 24 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncamından irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar nazirlik tərəfindən “Yallılar dünəndən bu günə” kitabının çapa hazırlanması və video diskinin (DVD) video yazısı işlərinin davam etdirilməsi də ötən ay qarşıda duran vəzilərədən olmuşdur. Bu günədək, ümumilikdə, 18 sayda yallı ifasının videoçəkilişi aparılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Saz sənətini yaşadırıq” adlı onlayn saz ifaçılığı müsabiqəsinə iyul ayında yekun vurulmuşdur. Müsabiqənin qalibləri nazirliyin diplomları, fərqlənən ifaçılar isə fəxri fərmanları ilə təltif olunmuşlar.

Ötən aylarda olduğu kimi, iyul ayında da muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanalar onlayn formada bir sıra tədbirlər həyata keçirmişlər. Bu tədbirlərə onlayn təcrübə məşğələləri, kitab müzakirələri və kitab təqdimatlarını aid edə bilərik. Kitabxanalar tərəfindən onlayn fəaliyyətlə bağlı onu da qeyd edə bilərik ki, videomateriallar, slaydlar, məlumatlar olmaqla, ümumilikdə 188 material hazırlamışdır. Bundan başqa, şeir, hekayə və poemalardan parçalardan bədii qiraət edilməsi ilə 130-dan çox videomaterial və audiokitab hazırlanmış, nazirliyin Youtube kanalına yerləşdirilmiş, eyni zamanda, sosial şəbəkə hesablarında paylaşılmışdır.

Kitabxanaların onlayn fəaliyyəti məktəblilərin də asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə töhfə vermişdir. Belə ki, “Nağıl Günləri” layihəsi çərçivəsində iyul ayında 51 audio nağıl hazırlanaraq sosial şəbəkə hesablarında 168 paylaşım edilmişdir.

Ötən ay muxtar respublikanın kitabxanalarına 3 min 41 nəfər müraciət etmiş, oxuculara 15 min 823 nüsxə kitab verilmişdir. O cümlədən A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası və rayon (şəhər) MKS-lərin uşaq kitabxanaları tərəfindən sağlamlıq imkanı məhdud 22 uşağa səyyar kitabxana xidməti göstərilmişdir.

İyul ayında klub müəssisələri tərəfindən milli dəyərlərimizin təbliği və yaşadılması işinə töhfə ola biləcək 67 sayda videomaterial hazırlanmışdır. Bu materiallar nazirliyin “Youtube” kanalına yerləşdirilmiş, sosial şəbəkə hesablarında paylaşılmışdır. Bundan başqa, xalq yaradıcılığının öyrənilməsi, yaşadılması və gələcək nəsillərə çatdırılması ilə bağlı iyul ayında Ordubad rayon mədəniyyət evləri və klublarının hazırladıqları xalq yaradıcılığı nümunələrinin Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən çəkilişləri aparılmışdır.

Ay ərzində gənclərlə iş sahəsində “Naxçıvan: tarix və mədəniyyətin qovşağı” adlı onlayn müzakirə keçirilmişdir. Bildirək ki, onlayn formada kitab və film müzakirələrinin, eləcə də dəyirmi masaların, diskussiyaların keçirilməsi gənclər tərəfindən rəğbətlə qarşılanan mədəni tədbirlərdəndir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondu ilə birgə gənclər arasında “Yaşa və öyrən – Dostluq” onlayn intellektual bilik yarışının keçirilməsi gənc sosial şəbəkə istifadəçilərinin geniş marağına səbəb olmuşdur.

İyul ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin “Youtube” kanalına 64 (cəmi 375) videomaterial yerləşdirilmişdir. Bu paylaşımları bu günədək 70 minə yaxın internet istifadəçisi izləmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.08.2020      Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Azərbaycan kinosu gününün təsis edilməsi haqqında” 2000-ci il 18 dekabr tarixli Sərəncamına əsasən hər il 2 avqust ölkəmizdə Azərbaycan Kinosu Günü kimi qeyd olunur.

Bu il milli kinomuzun yaranmasından 122 il ötür. Azərbaycanda kino sənətinin inkişafında dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığının böyük rolu olmuşdur. Onun dəfələrlə ekranlaşdırılmış əsərləri milli kino sənətimizə böyük uğur qazandırmışdır. Dünya kinosunun tarixi ilə üst-üstə düşən Azərbaycan kinosu ilk vaxtlar səssiz və ağ-qara, sonradan isə rəngli və səsli formatda olmuşdur. XIX əsrdən etibarən cərəyan edən maarifçilik hərəkatının, dünyəvi teatrın və mətbuatın inkişafı kinonun yaranmasına təkan vermişdir. 1898-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda “Şəhər bağında xalq gəzintisi”, “Bazar küçəsi sübh çağı”, “Qatarın dəmiryol vağzalına daxil olması”, “Balaxanıda neft fontanı”, “Qafqaz rəqsi”, “Bibiheybətdə neft fontanı yanğını” və başqa filmlər çəkilmişdir.

1945-ci ildə yaradılan və ekran sənətimizin qızıl fonduna daxil olan “Arşın mal alan” filmi kinomuzda yeni keyfiyyət dəyişikliyindən xəbər verir. Bu günə qədər Azərbaycan milli kinosunun ən uğurlu və parlaq nümunələri sırasında dayanan “Arşın mal alan” bədii filmi indiyədək 136 ölkədə nümayiş etdirilmiş və 86 dilə tərcümə olunmuşdur. 1956-cı ildə kinomuzda daha bir keyfiyyət dəyişikliyi baş verir: bu gün də sevilə-sevilə baxılan “O olmasın, bu olsun” ilk rəngli bədii filmi ekranlaşdırılır.

İncəsənətimizin böyük hamisi ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərliyinin birinci dövründə milli kinonun inkişafı üçün mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. 1970-1980-ci illərdə Azərbaycan kinematoqrafçılarının yaratdıqları filmlər milli-mənəvi dəyərlərin təbliğində, milli özünüdərk duyğularının oyadılmasında, milli şüurun formalaşmasında və yetişməkdə olan gənc nəslin tərbiyəsində mühüm rol oynamışdır. Bu filmlər məzmun və janr etibarilə kino sənətimizə yeniliklər gətirmiş və bu sevilən sənəti xalqa daha da yaxınlaşdırmışdır. Azərbaycan filmləri içərisində müxtəlif peşə və sənət adamlarının həyatından bəhs edən, tarixi yaddaşı özünə qaytaran filmlərin çox olması ekran sənətimizin mövzu əlvanlığının göstəricisidir.

Ötən əsrin 70-80-ci illərində kino salnaməmizin unudulmaz səhifələrini təşkil edən və mədəniyyətimizin qızıl fonduna daxil olan tarixi filmlər yaradılmış, nüfuzlu əsərlər ekranlaşdırılmış, müasir mövzulu və sənətkarlıq baxımından diqqətəlayiq filmlər çəkilmişdir. Həmin illərdə Azərbaycanda 110 bədii, 500 sənədli və elmi-kütləvi film, “Mozalan” satirik jurnalının 96 nömrəsi, eləcə də 44 cizgi filmi istehsal olunmuşdur. “Bir cənub şəhərində”, “Bizim Cəbiş müəllim”, “Dəli Kür”, “Şərikli çörək”, “Dərviş Parisi partladır”, “Yeddi oğul istərəm”, “Axırıncı aşırım”, “Nəsimi”, “Dədə Qorqud”, “Babək”, “Nizami”, “Alma almaya bənzər”, “O qızı tapın”, “Babamızın babasının babası”, “Səmt küləyi”, “Tütək səsi”, “Qərib cinlər diyarında” və başqa bədii filmlərimiz bu illərdə çəkilmişdir. Bu filmlərimizi fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri də xalqımızın həyatına, başlıcası isə çoxəsrlik tariximizə, adət-ənənələrimizə, milli dəyərlərimizə daha dərindən nüfuz etməsində idi. Sovet imperiyası dövründə nə qədər çətin olsa da, ulu öndərin təşəbbüsü ilə milli kinomuzun qızıl fondu sayılan bu cür sənət nümunələri yaradılmışdır.

Müstəqillik illərində milli kinomuza xüsusi diqqətin yönəldilməsi də məhz ulu öndərin adı ilə bağlıdır. Ötən əsrin 90-cı illərində məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşən incəsənətin bu vacib sahəsi 1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 1998-ci il avqustun 19-da “Kinematoqrafiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmiş və bununla da, dövlət kinematoqrafiyasının hüquqi bazası yaradılmışdır. 1996-cı ildə isə Azərbaycan Dövlət Film Fondu yaradılmış, filmlərin qorunması təmin edilmişdir.

Azərbaycan kinosu zamanın böyük sınaqlarından şərəflə çıxaraq xalqa xidmət yolunu tutmuş və sevilən sənət sahəsinə çevrilmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin dediyi kimi: “Azərbaycan xalqının bir çox nəsilləri kino sənəti ilə tərbiyələnib, kinonun təsiri altında formalaşıb, inkişaf edib və mədəniyyətə qovuşubdur... Xalqımızın inkişafı yolunda Azərbaycan kinosunun xidmətləri əvəzsizdir”.

Bu gün ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən milli kino sənətinin inkişafı üçün mühüm işlər həyata keçirilir. Ölkə başçısının 2008-ci il 4 avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq etdiyi “Azərbaycan kinosunun 2008-2018-ci illər üçün inkişafına dair Dövlət Proqramı” buna bariz nümunədir. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan kinosunun 120 illiyinin qeyd edilməsi haqqında” 2018-ci il 31 yanvar tarixli Sərəncamı isə ekran sənətimizə diqqət və qayğının daha bir ifadəsidir.

Son illər ölkəmizdə kinostudiyaların maddi-texniki bazaları gücləndirilmiş, yeni filmlər çəkilmiş, kino sənətimiz inkişafın müasir mərhələsinə qədəm qoymuşdur. “Azərbaycanfilm” kino­studiyasının istehsalı olan aktual mövzulu filmlər təkcə son illər 50-dən çox beynəlxalq film festivalında iştirak edərək Azərbaycan gerçəkliklərini dünyanın kino auditoriyasına çatdırmış və nüfuzlu mükafatlara layiq görülmüşdür. “Nabat”, “Çölçü”, “Buta”, “Dolu”, “Axırıncı dayanacaq”, “Qırmızı bağ”, “Dəyərli adlar”, “Yarımçıq xatirələr”, “Qala”, “40-cı qapı”, “Qisas almadan ölmə”, “Sahə”, “Aktrisa”, “Xeyirlə Şərin rəqsi” və başqa filmlərimiz müstəqillik illərində Azərbaycan kinosunun zəngin mövzu və sənət axtarışlarından xəbər verir.

Azərbaycan kino sənətinin inkişafında Naxçıvan torpağının yetirdiyi sənətkarlar Qəmər Salamzadə, Rza Təhmasib, Həbib İsmayılov, Məmmədhüseyn Təhmasib, Şamil Mahmudbəyov, Ramiz Mirişli, Elxan Qasımov və başqalarının dəyərli xidmətləri olmuşdur. Unudulmaz filmlərimizdən olan “Nəsimi”, “Dədə Qorqud”, “Babək”, “Əzablı yollar”, “Gümüşgöl əfsanəsi”, “Doğma sahillər” və başqa ekran əsərlərinin müəyyən hissələri və natura çəkilişləri Naxçıvan Muxtar Respublikada aparılmışdır. Bu gün də muxtar respublikada kino sənətinin inkişafına böyük diqqət və qayğı göstərilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin qayğısı ilə Naxçıvan şəhərində “Gənclik” Mərkəzi yaradılmış, Şərurda “Bahar”, Şahbuzda “Araz” kinoteatrları yenidən qurulmuş, Ordubad, Culfa, Babək, Kəngərli, Sədərək və Şahbuz Rayon Mədəniyyət sarayları müasir videoproyektorlarla, lazımi texniki avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Muxtar respublikamızda Dövlət Film Fondunun fəaliyyət göstərməsi də bu sahəyə olan qayğının daha bir nümunəsidir. Fondda 4800-dən çox film saxlanılır. Azərbaycan filmləri ilə yanaşı, burada müxtəlif ölkələrdə istehsal olunmuş bədii, sənədli filmlər, cizgi filmləri, qısametrajlı, elmi-kütləvi, Azərbaycan dilinə dublyaj edilmiş filmlər də mühafizə olunur. Eyni zamanda fondda 100-dən çox Azərbaycan filminin ssenarisi ilə tanış olmaq imkanı da mövcuddur.

Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən filmlərin qorunub saxlanılması, təbliği, fondun arxivinin yeni filmlərlə zənginləşdirilməsi istiqamətində mütəmadi olaraq işlər görülür. Nazirliyin sistemində fəaliyyət göstərən kinoteatrlar və mədəniyyət saraylarına fondun arxivində olan filmlərin nüsxələrinin verilməsi təmin edilmiş, Naxçıvan Dövlət Film Fondunda olmayan bədii və sənədli filmlər əldə edilərək fondun arxivi zənginləşdirilmişdir. Filmlərin nömrələnməsi, pasportlarının yenilənməsi və lentlərin təmizlənməsi işləri də diqqət mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən “Azərbaycan Kinosu Günü” və “Dünya kinosu – kino dünyası” layihələri çərçivəsində muxtar respublikanın rayon mərkəzlərində və kənd yaşayış məntəqələrində hər həftənin cümə günləri film nümayişləri təşkil edilir. Həmçinin milli kinomuzun təbliği istiqamətində ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında “Milli filmlərimiz” və “Mən kinonu sevirəm” adlı kinoviktorinalar, “Qısa filmlər üçün ssenari müsabiqəsi” keçirilmişdir. O cümlədən Mədəniyyət və Təhsil nazirliklərinin təşkilatçılığı ilə Film Fondu tərəfindən hərbi hissələrdə əsgər və zabitlərə, ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinə, məktəbdənkənar müəssisələrin dərnək üzvlərinə və sosial qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara film nümayişləri təşkil olunmuşdur. Dövrün tələbinə uyğun olaraq Naxçıvan Dövlət Film Fondu da fəaliyyətini onlayn quraraq görkəmli kino xadimləri, dünya və Azərbaycan kinosunun inciləri haqqında, film çəkilişlərindən maraqlı məlumatlar hazırlayaraq sosial şəbəkələrdə paylaşımlar edir. Həmçinin “Yallılar dünəndən bu günə” kitabı ilə bağlı yallıların çəkilişi Film Fondu tərəfindən həyata keçirilir.

Ötən dövrdə muxtar respublikanın tarixi, maddi mədəniyyət abidələri, zəngin ədəbiyyatı, incəsənəti və musiqi mədəniyyəti, təbiəti, iqlimi, təbii sərvətlərinin zənginliyi, təsərrüfat həyatı, ordu quruculuğu ilə bağlı Naxçıvan Dövlət Televiziyasında 156 televiziya filmi hazırlanmışdır. Həmçinin Naxçıvan Dövlət Televiziyasında 700-ə yaxın, “Kanal 35” televiziyasında isə 165 sənədli film dublyaj olunmuşdur.

Azərbaycan kinosu zamanın böyük sınaqlarından şərəflə çıxaraq xalqa xidmət yolunu tutmuş və sevilən sənət sahəsinə çevrilmişdir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin dediyi kimi: “Bizim kinonun tarixi və əldə etdiyi nailiyyətlər milli sərvətimizdir, mədəni sərvətimizdir və bunu qorumalıyıq”.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
02.08.2020      1 avqust 2020-ci il tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən “Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili” gününə həsr olunmuş “Mənim doğma dilim” adlı onlayn tədbir keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova tədbiri giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, hər il 1 Avqust Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü kimi qeyd edilir. Bu əlamətdar gün ümummilli lider Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 avqust tarixli Fərmanına əsasən təsis edilib. Dilimizin hərtərəfli inkişafı, dövlət dilinə çevrilməsi, diplomatiya aləminə yol açması, dünyanın ən mötəbər tədbirlərində eşidilməsi qürurvericidir. Çünki dil təkcə ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də xalqın xalqın tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyətidir. Hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı öz ana dilini, dinini, milli adət və ənənələrini unutmamalı, onları təbliğ etməlidir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin dediyi kimi: “Dil ədəbiyyatla, mədəniyyətlə, mənəviyyatla bağlıdır. Bunlarsız isə vətənpərvərlik formulu yoxdur”.

AMEA Naxçivan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zülfiyyə İsmayıl “Ana dili milli qürurumuzun bərqərar olduğu ali dəyərimizdir” mövzusunda çıxış edərək, qeyd etmişdir ki, dil millətin ən əsas milli dəyəri və onun milliliyini təmin edən vacib atributudur. Çünki milli varlığımızı mədəni təməllərə bağlayan dilimizdir. Milli birlik və həmrəyliyimizi təmin edən ana dilimizi qorumaq, inkişaf etdirmək və yaşatmaq hər bir azərbaycanlının vətəndaşlıq borcu olduğunu vurğulayan alim dilimizin keçdiyi tarixi inkişaf yoluna nəzər salaraq, böyük mütəfəkkirlərin dilimizlə bağlı fikir və kəlamlarını diqqətə çatdırmış, həmçinin ana dilinin inkişafına dövlət qayğısından geniş şəkildə bəhs edərək milli dəyərlərimizə fəaliyyəti boyu himayədarlıq edən ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi elə ilk gündən ana dilimizə layiq olduğu statusu verməsi və bunu bütün fəaliyyəti boyu ən yüksək səviyyədə davam etdirməsini vurğulamışdır. Z.İsmayıl mühüm əhəmiyyətə malik olan bu məsələnin muxtar respublika rəhbərliyinin qayğısı ilə əhatə edildiyini vurğulayaraq, əlaqədar qurumlar tərəfindən tez-tez monitorinqlərin, reydlərin keçirilməsini, küçə və meydanlardakı lövhələrdə adi qrammatik qaydalar gözlənilmədikdə, reklam bazarında, ticarət və iaşə obyektlərində ana dili normalarının pozulması hallarına qarşı müntəzəm tədbirlər həyata keçirilməsini ziyalı-vətandaş kimi məmnunluq hissi ilə dilə gətirmişdir. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri Rahilə Məmmədova “Ən böyük milli dəyərimiz-ana dilimiz” mövzusunda çıxış edərək qeyd etmişdir ki, milli-mənəvi sərvətimizdən, mənəviyyatımızdan söhbət düşəndə, ilk növbədə ana dilimiz yada düşür. Əgər bir xalqın ana dili yoxdursa, demək həmin xalqın özü də yoxdur. Ana dilimizi qorumaq, inkişaf etdirmək və yaşatmaq hər bir azərbaycanlının vətəndaşlıq borcudur. Hər bir azərbaycanlı untmamalıdır ki, xalqımızı dünyada tanıdan ana dilimizdir. Belə olan halda xalqımız zəngin dil mədəniyyətinə sahib olar.

Tədbirin sonunda Sədərək Rayon MKS-nin direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin üzvü, şairə Kəmalə Əliyeva özünün müəllifi olduğu “Ana dilim” adlı şeirini qiraət etmişdir. 60 dəqiqə çəkən tədbirdə 35 nəfər - M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşları, AMEA Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşları, rayon (şəhər) MKS-lərin direktorları, iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
01.08.2020      Avqustun 1-də Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidovun moderatorluğu ilə 2 avqust – Azərbaycan Kinosu Günü münasibətilə “Azərbaycan kinosu – dünən və bu gün” mövzusunda onlayn tədbir keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov açaraq, Azərbaycan kinosunun tarixindən, keçdiyi inkişaf yolundan, müxtəlif zaman qovşaqlarında kinomuzda olan yeniliklərdən, milli kinomuzun son dövlərdəki inkişafı və əldə etdiyi uğurlardan danışmışdır. Bildirilmişdir ki, bu il milli kinomuzun yaranmasından 122 il ötür. 1898-ci il avqust ayının 2-də Aleksandr Mişonun çəkdiyi “Balaxanıda neft fontanı” filmi ilk dəfə nümayiş etdirilir. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin “Azərbaycan Kinosu Gününün təsis edilməsi haqqında” 2000-ci il 18 dekabr tarixli Sərəncamına əsasən, hər il avqustun 2-si ölkəmizdə “Azərbaycan Kinosu Günü” kimi qeyd olunur.

Dünya kinosunun tarixi ilə üst-üstə düşən Azərbaycan kinosu ilk vaxtlar səssiz və ağ-qara, sonradan isə rəngli və səsli formatda olmuşdur. XIX əsrdən etibarən cərəyan edən maarifçilik hərəkatının, dünyəvi teatrın və mətbuatın inkişafı kinonun yaranmasına təkan vermişdir. 1898-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda “Şəhər bağında xalq gəzintisi”, “Bazar küçəsi sübh çağı”, “Qatarın dəmiryol vağzalına daxil olması”, “Balaxanıda neft fontanı”, “Qafqaz rəqsi”, “Bibiheybətdə neft fontanı yanğını” və başqa filmlər çəkilmişdir.

Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının direktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti İntiqam Soltan “Azərbaycan kinosu və uşaqlar” mövzusunda çıxış edərək uşaq auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuş filmlərdən, həmçinin cizgi filmlərindən söhbət açmış, kinomuzdakı müxtəlif uşaq obrazlarından danışmışdır. Vurğulanmışdır ki, dünya kinosunun təşəkkül tarixi ilə üst-üstə düşən Azərbaycan kinematoqrafiyasında uşaq filmlərinin xüsusi yeri var. Bu filmlərdən “Asif, Vasif, Ağasif”, “Qaraca qız”, “Mən mahnı qoşuram”, “Qərib cinlər diyarında”, “Şərikli çörək”, “Ögey ana”, “Skripkanın sərgüzəştləri”, “Bir qalanın sirri”, “Sehrli xalat” və digərlərinin adlarını çəkmək olar.

Azərbaycan Dövlət Film Fondunun direktor müavini, kinoşünas Rəşad Qasımov Azərbaycan kinosunun bu günü, kinomuzda olan problemlər, kino təbliğatının vəziyyəti ilə bağlı fikirlərini bildirmişdir.

Sonra təsiredici və tərbiyəvi əhəmiyyəti baxımından Azərbaycan və dünya kinosunun incilərindən olan bir neçə film haqqında qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılmışdır.

Maraqla qarşılanan və 2 saat davam edən onlayn tədbirdə kino mütəxəssisləri, aktyorlar, rejissorlar və gənclər də olmaqla 30 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
01.08.2020      İyulun 30-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondunun və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə gənclər arasında “Yaşa və öyrən” onlayn dostluq oyunu keçirilmişdir.

Oyununda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondu tərəfindən “Qasırğa”, “Simurq”, “Titanik” və “Rose” komandaları, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tərəfindən isə “Uğur”, “Bermuda”, “Şahbuz”, “Əlincə”, “Hünər” və “Araz qayası” komandaları iştirak etmişdir. Ümumilikdə hər birində 3 nəfər olmaqla 10 komandanın tərkibində cəmi 30 gənc yarışmışdır.

İştirakçılara “Tarix”, “Mədəniyyət və incəsənət”, “Ədəbiyyat”, “Teatr”, “Folklor” və “Ardını sən de” kateqoriyaları üzrə suallar ünvanlanmışdır. 3 hissədən ibarət olan dostluq oyununun yekun nəticələrinə əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Birliyinin “Araz qayası” komandası 1-ci, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondunun “Qasırğa” komandası 2-ci, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin “Bermuda” komandası 3-cü yerin qalibi olmuş və Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin “Şahbuz” komandası isə digərlərindən fərqlənmişdir.

Qeyd edək ki, qalib komandalar Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və Gənclər Fondunun diplomları, fərqlənən komanda isə fəxri fərmanla təltif ediləcəkdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
31.07.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə iyul ayının 30-da “Ana dili” abidəsinin qarşısında “1 Avqust - Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü”ilə bağlı tədbir təşkil olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin, Nazirliyin tabeliyində olan mədəni-maarif müəssisələrinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin üzvlərinin iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açıb.

Nazir qeyd edib ki, dünyanın qədim və zəngin tarixə malik dillərindən olan Azərbaycan dili minillərin sərt sınaqlarından keçərək xalqımızın ən böyük milli dəyəri, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin sarsılmaz təməli, müstəqilliyimizin başlıca rəmzlərindən birinə çevrilmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 avqust tarixli Fərmanı ilə hər il avqustun 1-i ölkəmizdə “Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü” kimi qeyd edilir.

Çıxışda vuğulanıb ki, dilimizin saflığı və yaşaması uğrunda mübarizə XIX əsrin əvvəllərindən XX əsrin ortalarına qədər davam etsə də, onun dövlət dili səviyyəsinə qaldırılması, qorunması və inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Azərbaycan dilinin hərtərəfli inkişafına, onun rəsmi dövlət dili statusuna malik olmasına, beynəlxalq münasibətlər sisteminə yol tapmasına, zənginləşməsinə və nüfuz qazanmasına böyük qayğı göstərmişdir. Həmin dövrdə Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşunun elmi şəkildə öyrənilməsinə başlanılmış, dilçi alimlərin fəaliyyəti üçün geniş imkanlar açılmış, elmi-tədqiqat materialları və kitablar nəşr olunmuşdur.

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə ikinci qayıdışından sonra Azərbaycan dilinin inkişafına dövlət qayğısı davam etdirildi. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 21-ci maddəsində Azərbaycan dili dövlət dili kimi təsbit olundu. Ulu öndərin “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 2001-ci il 18 iyun tarixli Fərmanı, eləcə də 2003-cü il 2 yanvar tarixli Fərmanı ilə qəbul olunmuş “Azərbaycan Respublikasında Dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu mühüm dövlət sənədləridir.

Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş dövlət dil siyasəti bu gün ölkə başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Dövlət başçısının “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 2004-cü il 12 yanvar və “Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında” 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamları, həmçinin, ölkə başçısının 2013-cü il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dövlət dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 1 noyabr 2018-ci il tarixli Fərmanı ölkəmizdə dövlət dilinin daim diqqət mərkəzində saxlanıldığını bir daha təsdiq edir.

Nazir qeyd etmişdir ki, muxtar respublikamızda ən ali milli dəyərimiz olan dövlət dilimizin qorunub yaşadılmasına xüsusi diqqət yetirilir, dövlət-dil siyasəti uğurla həyata keçirilir. İstər danışıq, istərsə də yazı dilindən düzgün istifadə olunması, ana dilimizin daha da inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi, təbliğ olunması diqqət mərkəzində saxlanılır. Son illər muxtar respublikada Ali Məclis Sədrinin tapşırığı ilə nəşr olunmuş “Naxçıvan Ensiklopediyası”, “Naxçıvan Abidələri Ensiklopediyası”, 3 cilddə “Naxçıvan folkloru antologiyası”, 3 cildlik “Naxçıvan tarixi” kitabı, “Dədə Qorqud yurdu Naxçıvan atlası”, “Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası”, “Naxçıvanda “Kitabi-Dədə Qorqud” toponimləri” və xeyli sayda digər nəşrlər tariximiz və mədəniyyətimizlə yanaşı, dilimizin də qorunub yaşadılması sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin tərkib hissəsidir.

Tədbirin davamında çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Asim Əliyev və AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Qasımov Azərbaycan dilinin qədim və zəngin tarixindən, zamanın sərt sınaqlarından keçərək mənəvi dəyərlərimizi özündə əks etdirməyi bacaran ana dilimizin zənginliyindən, poetik ifadəliyindən bəhs etmişlər. Vurğulanıb ki, dilimizin saflığını qorumaq, onu inkişaf etdirmək və gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün mühafizə etmək hər bir azərbaycanlının əsas vəzifələrindən biridir.

Sonda C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyorlarının ifasında ana dilimizə həsr olunmuş şeirlər səsləndirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.07.2020      İyulun 29-da Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin onlayn konserti olub. Konsert proqramında dünya və Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığından nümunələr səsləndirilib.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Orkestri filarmoniya yaradılarkən onun tərkibində fəaliyyətə başlayan ilk orkestrlərdən biri olmuşdur. Kollektivin tanınmış müğənni və xanəndələrinin ifalarını musiqisevərlər həmişə rəğbətlə qarşılayırlar. Orkestrin bədii rəhbəri və dirijoru Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Elman Əliyevdir.

Onlayn konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistlərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Zülfiqar Mahmudov Qəmbər Hüseynlinin “Yar yolunda” mahnısını, Azər Cəfərli Şəfiqə Axundovanın “Vətənim Azərbaycan” mahnısını, Hünər Əliyev Cahangir Cahangirovun “Koroğlu” kinofilmindən “Aşıq Cununun” mahnısını, Elçin Nağıyev (yeni nəslin nümayəndələrindən olan Nağı Nağızadə ilə birlikdə) Ernesto de Kurtisin “Sorrentoya qayet” əsərini, müğənnilərdən İlkin Abdullayev Üzeyir Hacıbəylinin “Sənsiz” romansını, Nərmin Hüseynova Tofiq Əhmədovun “Güldür məni” və Samir İsmayılov Niyazinin “Vətən nəğməsi” mahnılarını ifa ediblər.

Konsert proqramında Toğrul Həsənov Həsən Rzayevin “Cahargah rapsodiyası”nı, Sərxan Abdullayev isə Hacı Xanməmmədovun 1-ci konsertinin I hissəsini tarda təqdim ediblər.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Elçin Nağıyevin bəstəkar Ramiz Mirişlinin ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr etdiyi “Məşəl kimi yanan ürək” mahnısı ilə başa çatan onlayn konsert təqribən bir saata yaxın davam edib. Bugünkü proqram da təqdim edilmiş digər onlayn konsertlər kimi Naxçıvan Dövlət Televiziyasından və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet resurslarında və sosial şəbəkə hesablarında canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə onlayn formada təqdim edilən mədəni tədbirlər ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanır və insanların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə əməli töhfədir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.07.2020      İyulun 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyində 2020-ci ilin birinci yarısında görülən işlər və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı kollegiya iclası keçirilib. İclasda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova məruzə ilə çıxış edərək bildirib ki, nazirlik tərəfindən yanvar-mart aylarında ənənəvi qaydada, aprel-iyul aylarında pandemiya dövrünə uyğun xüsusi qaydalara ciddi riayət edilməklə onlayn mədəni tədbirlərin keçirilməsi diqqətdə saxlanılmışdır. Yanvar-iyun aylarında əlamətdar və tarixi günlərlə, görkəmli şəxsiyyətlərin anım günləri və yubileyləri ilə bağlı mədəni tədbirlər keçirilmiş, konsert proqramları və tamaşalar nümayiş etdirilməklə sakinlərin asudə vaxtının səmərəli təşkilinə çalışılmışdır.

Qeyd edilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil və Mədəniyyət nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında “Məktəblilərin dram müsabiqəsi” keçirilmiş, müsabiqənin qalibləri təşkilatçılar tərəfindən mükafatlandırılmışlar.

Vurğulanıb ki, dövr ərzində Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam üçlüyü”nün, “Simli kvarteti”nin, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü münasibətilə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin, “28 May – Respublika Günü”nə həsr olunmuş Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin, “15 İyun – Milli Qurtuluş Günü” münasibətilə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin, Bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Naxçıvan Dövlət Filarmoniyanın Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin, Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Gənclik” İnstrumental Ansamblının konserti, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyanın Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin hesabat konserti, filarmoniyanın solistlərindən vokalist İlkin Abdullayevin, skripka ifaçısı Cahangir Qurbanovun, saksofon və klarnet ifaçısı Rəşad Əmiyevin onlayn solo konsertləri təşkil olunmuşdur. Beləliklə, aprel-iyul ayları ərzində, ümumilikdə, 10 onlayn konsert keçirilmişdir.

“Hesabat dövrü ərzində onlayn tamaşaların da nümayişinə başlanılmışdır”, – deyən nazir əlavə edib ki, ölkə mədəniyyəti üçün əlamətdar hadisə kimi qeyd olunan C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı tərəfindən Nəbi Xəzrinin “Burla Xatun” əsəri, Xaqani Əliyevin “Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramı, A.S.Qriboyedovun “Ağıldan bəla” əsəri, Xalq yazıçısı E.Əfəndiyevin “Teleskop” əsəri əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşaları və C.Cabbarlının “Aydın” pyesi əsasında hazırlanmış tamaşadan bir hissə onlayn teatrsevərlərə təqdim edilmişdir. Həmçinin, balaca teatrsevərlərin də marağı nəzərə alınaraq M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı tərəfindən “Buratino”, “Qoğalın sərgüzəşti”, “Ələddinin sehrli çırağı”, “Göyçək Fatma”, “Tıq-tıq xanım” və “Qızıl xoruz” pyesləri əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşalar onlayn formatda balaca tamaşaçılara təqdim edilmişdir.

Ümumilikdə dövr ərzində C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram və M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla teatrları tərəfindən tamaşaçılara 11 sayda onlayn tamaşa nümayiş olunmuşdur.

Nazir diqqətə çatdırıb ki, onlayn formada təqdim edilən konsert və tamaşalar Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və onun internet resurslarında, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet saytında və sosial şəbəkə hesablarında canlı olaraq yayımlanmışdır.

Aprel-iyul aylarında nazirliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən muzeylərdə 9 onlayn ekskursiya keçirilmiş, bu ekskursiyalar Naxçıvan televiziyasından, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nmn.az saytından və nmr_medeniyyet_nazirliyi İnstagram səhifəsindən canlı olaraq yayımlanmışdır.

Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 28 yanvar 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planının icrası ilə əlaqədar aprel ayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistlərinin iştirakı ilə Məmməd Məmmədovun əsərlərindən ibarət konsert proqramı təqdim edilmiş və Naxçıvan televiziyasının efirində, Nazirliyin rəsmi vebsaytlarında, Youtube video kanalında və sosial şəbəkələrdə nümayiş olunmuşdur. Həmçinin Filarmoniyanın Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin bəstəkar Məmməd Məmmədovun əsərlərindən ibarət onlayn konserti olmuşdur. Tədbirlər Planının bəstəkarın musiqi əsrlərindən ibarət kitabın nəşr edilməsi ilə bağlı müvafiq bəndinin icrası ilə əlaqədar iş aparılmışdır.

Xalq yaradıcılığı nümunələrinin təbliği və tanıdılması ilə bağlı həyata həyata keçirilən tədbirlərdən də bəhs edən Natəvan Qədimova qeyd edib ki, 2020-ci ilin ilk altı ayı ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 24 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar “Yallılar dünəndən bu günə” kitabının hazırlanması ilə bağlı iş diqqətdə saxlanılmış, yallıların çəkilişi aparılmış və sosial şəbəkələrdə yallı sənətinin təbliği ilə əlaqədar paylaşımlar edilmişdir. Bundan başqa, Şahbuz, Kəngərli, Babək və Culfa rayonlarındakı klub müəssisələri əməkdaşlarının hazırladıqları xalq yaradıcılığı nümunələrinin Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən çəkilişləri aparılmış, 25-i yallı olmaqla, 40 videomaterial hazırlanmışdır. Ümumilikdə isə xalq yaradıcılığı ilə bağlı 63 videomaterial hazırlanmış, bu materiallar nazirliyin Youtube kanalında yerləşdirilmiş, sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdır. Aprel-iyul ayları ərzində rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələri tərəfindən sosial şəbəkələrdə 4 min 376 paylaşım edilmişdir.

Aprel-iyul aylarında ölkə miqyasında ilk dəfə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə onlayn “Evdə qal, sən də yarat” və “Milli ornamentlərimiz rəsm əsərlərində” adlı rəsm, “Milli dəyərlərimiz düşüncəmizdə” adlı esse, “Bir neçə dəqiqədə mədəniyyət” adlı videoçarx və “Saz sənətini yaşadırıq” adlı onlayn saz ifaçılığı müsabiqələri keçirilmişdir. Ölkənin müxtəlif bölgələrindən də izləyicilərin qatıldığı müsabiqələrin qalibləri Nazirliyin diplomları və pul mükafatı, fərqlənənlər isə fəxri fərmanları ilə təltif edilmişlər. İyun ayından etibarən isə il ərzində davam edəcək “Mədəniyyətin izi ilə” Sosial Mədəniyyət Layihəsinə start verilmişdir.

Qeyd olunub ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitabların oxunmasının təşviqi ilə əlaqədar yanvar-mart aylarında, ümumilikdə, 92 kitab müzakirəsi olmuşdur. Bundan başqa, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanalar tərəfindən fiziki imkanları məhdud insanlar da olmaqla, ümumilikdə, 94 sakinə səyyar kitabxana xidməti göstərilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti ilə bağlı nazir bildirib ki, aprel-iyul aylarında Naxçıvan Musiqi Kollecinin və muxtar respublikada fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrinin müəllimləri tərəfindən tədris proqramına uyğun, ümumilikdə,13 min 940 onlayn dərs keçilmişdir.

Diqqətə çatdırılıb ki, nazirliyin Youtube kanalına, ümumilikdə, 366 videomaterial yerləşdirilmiş, bu günədək 1108 abunəçi, 59 min 448 izlənmə sayı olmuşdur.

Natəvan Qədimova çıxışının sonunda qeyd edib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi bundan sonra da qədim diyarımızda mədəniyyət və incəsənətin inkişafı sahəsində qarşıya qoyulan vəzifələri layiqincə həyata keçirəcəkdir.

Sonra məruzə ətrafında çıxışlar olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.07.2020      24 iyul 2020-ci il tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Republika Kitabxanası tərəfindən tanınmış Qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun “Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş” adlı əsərinin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova müzakirəni giriş sözü ilə açaraq, tədbirin məqsəd və mahiyyətini vurğulamış və qeyd etmişdir ki, məşhur qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovu dünyada məşhurlaşdıran “Cəmilə” povesti olsa da, onun başlıca əsərləri “Gün var əsrə bərabər” romanı, “Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş”, “Ağ gəmi” povestləri hesab olunur. 1977-ci ildə yazılmış “Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş” əsərində dörd ovçunun dənizə çıxmasından, hadisələrin onların gözlədiklərindən tamamilə fərqli cərəyan etməsindən və Kirisk adlı oğlanın keçdiyi sınaqlardan bəhs olunur. Müəllifin yazdığına görə bu əsərin süjetini ona Nivx xalqının yazıçısı Vladimir Sangi vermişdir. Aytmatov süjetdəki macəra elementini kənara atmış, adamların mənəvi dünyasını, əxlaqi keyfiyyətlərini, ölüm qarşısındakı həyəcanlarını ön plana çəkmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabsaxlama şöbəsinin müdiri Gülnisə Zeynallı “Çingiz Aytmatovun həyat və yaradıcılığı” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, Qırğızıstanın Xalq yazıçısı, çoxsaylı mükafatlar laureatı Çingiz Aytmatov 12 dekabr 1928-ci ildə Qırğızıstanın Şəkər kəndində anadan olmuşdur. O, 1952-ci ildə yerli qəzetlərdə dərc edilən bir neçə hekayəsi ilə ədəbi mühitə qədəm qoymuşdur. 1958-ci ilin avqust ayında “Yeni dünya” (“Novıy mir”) jurnalında Çingiz Aytmatovun “Cəmilə” povesti dərc edilmişdir. Povest ədəbi ictimaiyyət və oxucular arasında geniş əks-səda yaratmış, “dünyanın ən gözəl eşq hekayəsi” adlandırılmışdır. Sonralar Çingiz Aytmatov “Qırmızı yaylıqlı qovağım mənim”, “Köşək gözü” əsərlərini də məharətlə işləyib, obrazların daxili aləminə nüfuz etməyi bacarmışdır. Çingiz Aytmatovun qəhrəmanları mənəvi cəhətdən güclü, mərhəmətli və aktiv insanlar idi. Buna görə yazıçını psixoloji portret ustası da adlandırırlar. “Ağ gəmi” (1970), “Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş” (1977), “Gün var əsrə bərabər” (1980) əsərlərində yazıçı dövrün kəskin fəlsəfi, etik və sosial problemlərinə toxunmuşdur. Əsərlərində dövrün mənəvi-əxlaqi problemlərini əhatə edən Çingiz Aytmatov adi bir həyat hadisəsini qlobal səviyyəyə qaldırmağı, ona yüksək fikir zirvəsindən baxmağı bacarmışdır. Təsvir etdiyi hadisələrin fəlsəfəsini, mahiyyətini görüb və göstərmişdir. Buna görə də onun əsərləri təkcə öz ölkəsində deyil, bütün dünyada maraqla qarşılanmışdır.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabxanaçısı Aysel Əhmədova “Dəniz və fədakarlıq” adlı çıxışında qeyd etmişdir ki, Çingiz Aytmatovun həcmcə kiçik, mənaca böyük olan “Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş” povesti dəniz və insan fədakarlığı mövzüsunda qurulmuşdur. Cox böyük ümidlə dənizə ova çıxan 4 insan heç gözləmədikləri hadisələrlə qarşılaşırlar. Dənizdə güclü fırtına başlayır və onların qayıqları duman buludunun içinə düşür. Keçib gedər deyə, ümid etdikləri duman dağılmır. Əsər 4 insanın həyat mücadiləsi ilə başlasa da, onlardan sadəcə biri qalib gəlir-11 yaşlı Kirisk. Burada insanların bir- biri uğrunda etdikləri fədakarlıq əsas diqqət mərkəzindədir. İçməli suyun qurtarmaq üzrə olduğunu bilən baba növbəsi çatanda öz su payını içmir, nə qədər dilə tutsalar da rədd edir, onları yuxuya verib, nəvəsi naminə özünü dənizə atır. Ata Əmrayin oğlu Kirisk yaşasın deyə öz həyatından keçir. Kirisk balaca bir oğlandır və qohumları onun yaşaması, gələcəkdə ailəsinin yeganə balıq ovlayacaq ovçu olması üçün əllərindən gələni edirlər. Bu obrazlar düşdükləri çıxılmaz vəziyyətdə belə, insan olaraq əxlaqi keyfiyyətlərini saxlayırlar.

Sonda əsər ətrafında müzakirələr olmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.07.2020      Bu gün muxtar respublikamızın şəhər və rayonlarında genişmiqyaslı tikinti-quruculuq və abadlıq işləri aparılır, səliqə-sahman yaradılır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının cari ilin yanvar-iyun aylarının nəticələrinə nəzər salsaq görərik ki, vəsait qoyuluşlarının 537 milyon 652 min 100 manatı və ya 95,6 faizi tikinti-quraşdırma işlərində istifadə edilib ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 0,4 faiz çoxdur. Görülən işlər çərçivəsində bəhs olunan dövrdə muxtar respublikada 145 müxtəlif təyinatlı obyekt tikilib, yenidən qurulub və ya əsaslı təmir olunub, 182 müxtəlif təyinatlı obyektin tikintisi, yenidən qurulması və ya əsaslı təmiri hazırda uğurla davam etdirilir. Görülən tikinti-quruculuq işləri təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sahələrini də əhatə edib.

Təhsil sahəsi üzrə infrastruktur quruculuğu tədbirləri çərçivəsində Şərur rayonunun Muğancıq-Mehrab kəndində 224, Ordubad rayonunun Vənənd kəndində 432 şagird yerlik tam orta məktəb binalarının yenidən qurulması başa çatdırılıb. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xarici Dillər fakültəsinin, Şərur rayonunun Şəhriyar, Culfa rayonunun Camaldın, Ordubad rayonunun Nüsnüs, Şərur rayonunun Qaraburc, Babək rayonunun Nəcəfəlidizə kəndlərində məktəb binalarının və Ordubad şəhərində 1 nömrəli tam orta məktəbin binasının yenidən qurulması, tikintisi davam etdirilir. Həmçinin Ordubad rayonunun Vənənd kəndində uşaq musiqi məktəbi üçün binanın tikintisi başa çatdırılıb, Şərur rayonunun Şəhriyar kəndində isə eynitipli obyektin yenidən qurulması davam etdirilir. Bundan əlavə, Culfa Rayon Təhsil Şöbəsinin inzibati binasının yenidən qurulması işləri uğurla həyata keçirilir.

Əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətlərinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində Ordubad rayonunun Vənənd, Şərur rayonunun Məmmədsabir kəndlərində həkim ambulatoriyası binalarının, Muğancıq-Mehrab kəndində feldşer-mama məntəqəsinin tikintisi başa çatdırılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin, Şərur rayonunun Şəhriyar, Ordubad rayonunun Nüsnüs və Yuxarı Əndəmic, Culfa rayonunun Camaldın, Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndlərində həkim ambulatoriyasının, Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin inzibati binasının tikintisi davam etdirilir. Ordubad rayonunda əhalinin sayının 50 min nəfəri keçməsi ilə əlaqədar olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2020-ci il 7 yanvar tarixli Sərəncamı ilə Ordubad Rayon Uşaq Xəstəxanası yaradılıb və səhiyyə müəssisəsi üçün bina yenidən qurulur.

Ötən illərdə olduğu kimi bu il də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına, tariximizi, mədəniyyətimizi özündə yaşadan abidələrin bərpasına xüsusi diqqət yetirilir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan şəhərində buzxananın yenidən qurulması, Yusif Küseyir oğlu türbəsinin və Kəngərli rayonunda Şahtaxtı hamamının bərpası başa çatdırılıb. Naxçıvan şəhərindəki Naxçıvançay sahilində “Sahil Parkı”, Şərur şəhərində musiqili fəvvarə tikilib, Təqaüdçülər Klubu yenidən qurulub, Şərur Rayon Mədəniyyət Sarayının və “Saat Meydanı”nın tikintisi aparılır. Bundan əlavə, Şərur, Ordubad və Sədərək rayonlarında bayraq meydanları inşa edilir. Şərur şəhərində Mərasim evi və dini icma üçün iş otaqlarının yenidən qurulub, Naxçıvan şəhərində və Culfa rayonunun Qazançı kəndində hər birində bir məscidin tikintisi, Ordubad şəhərində Cümə məscidinin yenidən qurulması davam etdirilir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.07.2020      Növbəti onlayn ekskursiya iyulun 23-də görkəmli dramaturq Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksində keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin bələdçisi Sona Mirzəyeva təqdim edib.

Ekskursiyanın əvvəlində bələdçi muzey kompleksinin yaradılma tarixi haqqında məlumat verərək bildirib ki, filosof-şair və dramaturq Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin böyük sənətkarın anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə 21 iyul 1981-ci il tarixdə qəbul etdiyi qərara əsasən yaradılmışdır.

Azərbaycan xalqının böyük oğlu Heydər Əliyevin ən böyük töhfələrindən biri də Cavidin nəşinin qalıqlarının uzaq Sibirdən gətirilərək doğma şəhərində dəfn olunması olmuşdur. Hüseyn Cavidin məzarı üzərində ucaldılmış məqbərə ulu öndər Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü və himayəsi ilə 1996-cı ildə tikilmişdir. Məqbərə üst və aşağı - sərdabə hissələrindən ibarətdir. Hüseyn Cavidlə yanaşı, dahi şairin ailə üzvləri - həyat yoldaşı Mişkinaz Cavidin, oğlu Ərtoğrol Cavidin və qızı Turan Cavidin qəbirləri məqbərənin sərdabəsindədir. Abidənin layihəsinin müəllifi Azərbaycan Respublikasının Əməkdar memarı Rasim Əliyev, heykəltəraşı isə xalq rəssamı Ömər Eldarovdur. 2015-ci ildə Cavidlər ailəsinin uyuduğu məqbərə də muzey ərazisinə daxil edilərək bura “Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksi” adlandırılmışdır.

Onlayn ekskursiya zamanı bildirilib ki, girişdən və 5 ekspozisiya zalından ibarət olan muzeyin fonduna 10 minə yaxın eksponat toplanmışdır. Onların arasında Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığını əks etdirən fotoşəkillər, əsərlərinin ilk nəşrləri, üzərində şairin avtoqrafı olan əsərləri, tamaşaya qoyulmuş dram əsərlərinin afişa və proqramları, müxtəlif xatirə və ev əşyaları və s. var. Ekspozisiyada cavidşünasların tədqiqat əsərləri və xatirələri, Hüseyn Cavidin və onun ailə üzvlərinin büstləri də sərgilənir.

Qeyd olunub ki, birinci ekspozisiya zalında Hüseyn Cavidin uşaqlıq və təhsil illərinə aid eksponatlar sərgilənir. Burada Cavidin yaşadığı dövrə aid məişət əşyaları, rəssam Əli Verdiyev tərəfindən çəkilmiş və görkəmli dramaturqun təhsil illərinə həsr olunmuş rəsm əsəri, muzeyin binasının köhnə görünüşünün fotoşəkli və digər eksponatlar yer almaqdadır.

İkinci ekspozisiya zalında görkəmli dramaturqun “Şeyx Sənan” və “Uyuyur” əsərlərinə xalq rəssamı Elmira Şahtaxtinskaya tərəfindən çəkilmiş illustrasiyalar, rəssam Elxan Tahirov tərəfindən çəkilmiş portretləri, bir neçə əlyazmasının surəti, rəssam Solmaz Musayeva tərəfindən Cavidin “Şeyx Sənan”, “İblis” və “Xəyyam” əsərlərindəki obrazların sümükdən və parçadan hazırlanmış maketləri, o cümlədən, Hüseyn Cavidin müxtəlif illərdə çap olunmuş əsərləri, görkəmli dramaturqun həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş ithaf əsərləri və digər dəyərli eksponatlar nümayiş olunur. Həmçinin Hüseyn Cavidin Azərbaycan teatrlarında tamaşaya qoyulmuş əsərlərinin afişaları və tamaşalardan çəkilmiş fotoşəkillər də bu zalda yer almaqdadır.

Üçüncü zal şairin iş otağını əks etdirir. Burada ədibin Azərbaycanın xalq rəssamı Oqtay Sadıqzadə tərəfindən çəkilmiş portreti, “İblis” tamaşasının səhnə tərtibatı, Cavidlər ailəsinin müxtəlif illərdə çəkilmiş fotoşəkilləri, o cümlədən, yazı masası və yazı dəsti nümayiş olunmaqdadır.

Bələdçi S.Mirzəyeva qeyd edib ki, millətini, xalqını canından artıq sevən böyük mütəfəkkir 1937-ci ilin qəzəbli möhürünə - “vətən xaini” damğasına məruz qalmış, 1937-ci ildə Bakı şəhərində həbs olunmuş, 1939-cu ildə Sibirə sürgün edilmiş və 5 dekabr 1941-ci ildə İrkutsk vilayətinin Tayşet rayonunun Şevçenko kəndində həlak olmuşdur. Dördüncü ekspozisiya zalında ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə uzaq Sibirin əlçatmaz yerlərindən H.Cavidin məzarının tapılması və cənazəsinin qalıqlarının doğma yurdu Naxçıvana gətirilməsi zamanı çəkilmiş fotoşəkillər, məzarından götürülmüş torpaq, məzarı üzərinə qoyulmuş taxta parçası və digər eksponatlar sərgilənməkdədir.

Sonuncu ekspozisiya zalında ədibin oğlu Ərtoğrol Cavid, qızı Turan Cavidə aid eksponatlar, görkəmli ədibin əsərlərinə çəkilmiş illustrasiyalar, Cavidin 100 illiyinə həsr olunmuş portret xalça, naxçıvanlı rəssamlar tərəfindən çəkilmiş portretləri və ədibin həyat yoldaşı Mişkinaz Cavid, oğlu Ərtoğrol Cavid, qızı Turan Cavidin heykəltəraş Ömər Eldarov tərəfindən hazırlanmış büstləri nümayiş olunur.

Ekskursiyanın sonunda qeyd olunub ki, xalqımızın bir çox klassik sənətkarları kimi, Hüseyn Cavid irsinin və sənətkar şəxsiyyətinin də əsl qiymətini Azərbaycan xalqının XX əsrdə yetirdiyi daha bir dahi, sözün-sənətin böyük bilicisi və hamisi ümummilli liderimiz Heydər Əliyev verib. Cavid yaradıcılığı əbədiyaşar söz sənəti kimi dünya durduqca daim insan mənəviyyatının zənginləşməsinə xidmət edəcək, bəşəri duyğularla və zəngin fikirlər dünyası ilə insanları düşündürəcəkdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.07.2020      İyulun 21-də altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin üçüncü sessiyası keçirilmişdir.

Sessiyanın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər verilmişdir.

1. 2020-ci ilin birinci yarısında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları

2. Cari məsələ

Sessiyada gündəlikdə duran birinci məsələ ilə bağlı çıxışlar olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş Nazirinin birinci müavini Elşad Əliyev demişdir ki, aqrar sahədə həyata keçirilən kompleks tədbirlər kənd təsərrüfatının davamlı və dinamik inkişafını təmin etmiş, “Bərəkət Toxumçuluq” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti istifadəyə verilmişdir. Ali Məclis Sədrinin 17 fevral 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə “2020-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında baytarlıq təbabətinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” qəbul edilmiş, Babək Rayon Baytarlıq İdarəsi və laboratoriyaları üçün yeni bina tikilmiş, 23 süni mayalanma məntəqəsi lazımi avadanlıqlar, yedəkli motosikletlərlə təmin olunmuşdur. Yeni yaradılan Süni Mayalanma Mərkəzi baytarlıq məntəqələrini yüksək məhsuldarlığı olan törədici toxumla təmin edəcəkdir. Muxtar respublikada cari ilin məhsulu üçün 36 min 879 hektar sahədə taxıl əkini aparılmışdır. Artıq 35 min hektardan artıq sahədə biçin aparılmışdır. Bu il tədarük məntəqələri məhsul istehsalçılarından buğdanın hər kiloqramını 38, arpanın hər kiloqramını 35, qarğıdalının isə hər kiloqramını 40 qəpikdən qəbul edir. Hesabat dövründə kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı banklar və kredit təşkilatları tərəfindən 5 milyon 598 min 400 manat kredit verilmiş, məhsul istehsalçıları 9 min 8 ton mineral gübrə ilə təmin olunmuş, 177 yeni kənd təsərrüfatı texnikası alınmış, torpaq mülkiyyətçiləri tərəfindən 2 min ton kartof toxumu və tələb olunan miqdarda gübrə, dərman preparatları gömrük rüsumları ödənilmədən idxal olunmuşdur. Arıçılığın inkişafı da davam etdirilmiş, dövlət proqramının uğurlu icrası nəticəsində arı ailələrinin sayı 98 min 400-ə çatdırılmışdır. Yaz iməciliklərində muxtar respublika ərazisində 282 hektar sahədə yaşıllaşdırma, meşəsalma, meşəbərpa, toxumla əkin, 71 hektar sahədə isə bərpa əkini aparılmışdır. Hazırda muxtar respublikada 5 min 157 hektar meyvə bağları mövcuddur ki, bunun da 4 min 600 hektarı bar verən bağlardır. Tingçilik kompleksi və İqlim otağında ötən dövrdə 19 min 450 ədəd müxtəlif növ ağac, gül, bəzək bitkiləri yetişdirilmişdir. Torpaqların su təminatı da diqqətdə saxlanılmış, 1070 hektar sahədə qapalı suvarma şəbəkəsinin və 400 hektarı suvarma suyu ilə təmin edəcək yeni nasos stansiyasının və təzyiqli boru xəttinin tikintisi davam etdirilmişdir. 2020-ci ilin ötən dövründə muxtar respublikada diri çəkidə 12 min 669 ton ət, 50 min 225 ton süd, 859 tondan artıq yun, 55 milyon 296 min ədəd yumurta istehsal edilmişdir. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ət istehsalı 2,5, süd istehsalı 1,6, yun istehsalı 1,3, yumurta istehsalı isə 2,3 faiz artmışdır. 2020-ci ilin ötən dövründə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 139 milyon 887 min manat təşkil etmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,4 faiz çoxdur. Kənd təsərrüfatının dinamik inkişafı ixracın həcminə də müsbət təsir göstərmiş, nəticədə bu ilin 6 ayında muxtar respublika üzrə 40 milyon 629 min 800 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat naziri Tapdıq Əliyev çıxış edərək demişdir ki, muxtar respublikada bu ilin birinci yarısında iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 12-si özəl investisiyalı olmaqla 81 istehsal və xidmət sahəsi istifadəyə verilmişdir. Yeni yaradılan sahələrdə 352 iş yeri açılmışdır. Hazırda müxtəlif xidmətlər üzrə 38 sahənin yaradılması davam etdirilir. Cari ilin ilk yarısında Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən 62 layihənin maliyyələşdirilməsinə 7 milyon 42 min manatdan çox güzəştli kredit ayrılmışdır ki, bunun da 6 milyon 236 min manatı sənayenin, 806 min 500 manatı kənd təsərrüfatının payına düşmüşdür. Sahibkarlıq fəaliyyətinə kənar müdaxilələrin qarşısının alınması, onların hüquqlаrının müdаfiəsi daim diqqətdə saxlanılmış, xüsusi fəaliyyət növləri üzrə 748 lisenziya, dəyəri 652 min 200 manat olan layihəyə təsdiqedici sənəd verilmişdir. Həmçinin ixracın təşviqi və sənaye məhsullarının ixracı zamanı çəkilən xərclərin bir hissəsinin qaytarılması mexanizmi çərçivəsində yerli ixracatçılara 11 ixrac əməliyyatı üzrə 21 min 150 manatdan çox məbləğdə ixrac təşviqinin ödənilməsi təmin edilmişdir. Ötən dövrdə 27 heyvandarlıq təsərrüfatının yaradılması, 14 heyvandarlıq təsərrüfatının genişləndirilməsi, tutumu 2700 ton olan 2 soyuducu anbarın yaradılması, bir soyuducu anbarın genişləndirilməsi başa çatdırılmış, 8 heyvandarlıq təsərrüfatının yaradılması, 3 heyvandarlıq təsərrüfatının genişləndirilməsi davam etdirilmişdir. Muxtar respublikada istehsal olunan vafli məhsulları, tütün məmulatları, sement, travertin, mərmər, mebel məmulatları, mineral sular 11 ölkəyə ixrac olunmuşdur. Ənənəvi ixrac bazarları ilə yanaşı, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən şirkətlər tərəfindən Oman Sultanlığı, Belçika Krallığı kimi ölkələrə də məhsul ixrac edilmiş, ərzaq məhsulları nüfuzlu beynəlxalq qida sərgilərində nümayiş olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Hicran Rüstəmov çıxış edərək demişdir ki, 2020-ci ilin birinci yarımilində muxtar respublikada Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin xətti ilə 61 milyon 966 min 400 manat həcmində inşaat işləri yerinə yetirilmişdir ki, bunun da 57 milyon 559 min manatını və ya 92,9 faizini tikinti-quraşdırma işləri təşkil etmişdir. Bu ilin ötən dövründə 2 məktəb binası, 1 musiqi məktəbi, 2 səhiyyə müəssisəsi, 2 kənd mərkəzi, 3 xidmət mərkəzi, “Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının 3-cü Sərhəd Dəstəsi üçün kompleks, Ordubad rayonunda Dəstə Radio-Televiziya Ötürücü Stansiyası, Badamlı zavodu, Culfa şəhərində Rabitə Evi istifadəyə verilmişdir. Naxçıvan şəhərində 7 mərtəbəli 6 mənzilli yaşayış binasının tikintisi və 2 yaşayış binasının yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. Hazırda Naxçıvan şəhərində 44 mənzilli, Şərur şəhərində 40 mənzilli, Ordubad şəhərində 28 mənzilli, Culfa şəhərində 18 mənzilli, Şahbuz rayon “N” saylı hərbi hissədə 44 mənzilli və Şahbuz şəhərində 40 mənzilli yaşayış binalarının tikintisi davam etdirilir. Ötən dövrdə Naxçıvan şəhər Buzxanası, Ordubad rayon Dar kəndində Su dəyirmanı, Yusif Kuseyir oğlu türbəsi, Şahtaxtı hamamı bərpa olunmuş, Naxçıvan şəhərində “Sahil Parkı” istifadəyə verilmişdir. Hazırda Naxçıvan şəhərində məscidin, Şərur rayonunda Mədəniyyət Sarayının, Şərur və Sədərək rayonlarında Bayraq meydanlarının, Babək şəhərində bazarın, Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndində Xizək Mərkəzinin, Ordubad və Tivi su elektrik stansiyalarının tikintisi davam etdirilir. Muxtar respublikada yol nəqliyyat kompleksinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində də ardıcıl tədbirlər görülmüş, Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolunun, Şərur rayonunun Qarxun-Muğancıq-Mehrab-Məmmədsabir, Ordubad rayonunda Xanağa-Ağrı-Dizə-Vənənd-Darkənd avtomobil yollarının, Culfa şəhərində avtomobil yolunun yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. Tikintisi həyata keçirilən obyektlərin maya dəyərinin aşağı salınması, yerli istehsal materiallarından istifadəyə üstünlük verilməsi, tikintidə təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsi tədbirləri diqqətdə saxlanılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 2020-ci ilin birinci yarısında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları barədə məruzə etmişdir. (Ali Məclis Sədrinin məruzəsi qəzetin bugünkü nömrəsində dərc olunur)

Sessiyada cari məsələyə - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatlarının əməkhaqlarının artırılmasına da baxılmışdır. Ali Məclisin Sədri demişdir ki, son dövrlərdə muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı və əməkhaqlarının mərhələlərlə bir neçə dəfə artması bu məsələyə də baxılmasını zəruri etmişdir. Bütün bunlar əsas götürülərək Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatlarının əməkhaqlarının artırılması ilə bağlı qərar layihəsi hazırlamışdır.

Qərar layihəsi oxunmuş və səsə qoyularaq qəbul edilmişdir.

Ali Məclisin Sədri 2020-ci ilin birinci yarısında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında əməyi, sabitliyin və təhlükəsizliyin qorunmasında xidməti olanlara təşəkkürünü bildirmiş, qarşıdakı dövrdə inkişafın təmin olunmasında sessiya iştirakçılarına, muxtar respublikanın hər bir sakininə uğurlar arzulamışdır.

Bununla da altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin üçüncü sessiyası öz işini başa çatdırmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.07.2020      İyulun 18-də Naxçıvan Musiqi Kollecinin Musiqi nəzəriyyəsi şöbəsinin müəllimləri üçün harmoniya fənni üzrə metodiki kurs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri aparan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova Harmoniya fənninin tədris olunma metodikası haqqında danışmış, “Dominant septakkord və dönmələri” mövzusu üzrə məlumat vermişdir. O, mövzunun tədris olunması barədə danışaraq, onun tam şəkildə mənimsənilməsinin yollarını izah etmişdir. Vurğulanmışdır ki, tədris zamanı dominant septakkord və döngələrinin tonikaya həlli prosesinin ayrılıqda izah olunması daha məqsədyönlüdür. Akkordların birləşməsi zamanı yol verilən sıçrayış və keçici hərəkətlərin də mənimsənilməsi vacibdir. Sonra isə mütləq fortepianoda olan məşğələlərə vaxt ayırmaq lazımdır. Bununla da tələbənin harmoniya sahəsində biliklərin möhkəmlənməsinə nail olmaq olar. Digər musiqi sahələri kimi klassik harmoniya da yarandığı dövrdən başlayaraq inkişaf edərək müasir bəstəkarların yaradıcılığında daha da zənginləşmişdir. Klassik harmoniyanın qanunlarını mükəmməl şəkildə mənimsəməsi tələbənin nəzəri biliklərinin daha da zənginləşməsinə gətirib çıxarır.

Sonda metodik kurs iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.07.2020      İyulun 17-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası və AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə “Pandemiya dövründə kitabxanaların qarşısında duran vəzifələr” adlı onlayn tədbir keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova onlayn tədbiri giriş sözü ilə açaraq bildirmişdir ki, hazırda bütün dünyada COVİD-19 virusunun yayılması ilə əlaqədar Dünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiya elan etmişdir. Mövcud vəziyyət ölkəmizdən də yan keçməmiş, infeksiyanın qarşısının alınması məqsədilə təxirəsalınmaz tədbirlər görülmüşdür. Belə bir şəraitdə onlayn xidmət kitabxanaların əsas fəaliyyət istiqamətinə çevrilmişdir. Kitabxanaların üzərinə düşən əsas vəzifə elektron formada oxuculara xidmət etmək, cəmiyyətin informasiyaya olan tələbatını təmin etmək, insanlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılmasını istiqamətləndirmək, kitaba olan marağı artırmaqdır. Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin sisteminə daxil olan kitabxanalar öz fəaliyyət istiqamətlərini şəraitə uyğun quraraq onlayn formada oxuculara kitabxana-informasiya xidmətini davam etdirir. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası elektron kitabxana vasitəsilə, həmçinin digər kitabxanalar tərəfindən sosial şəbəkələrdə, “İnstaqram” və “Facebook” səhifələrində elektron kitabxana xidmətləri təklif edilərək oxuculara müxtəlif kreativ formatlarda onlayn xidmətlər göstərilir.

Sonra AMEA Naxçıvan Bolməsinin Elmi Kitabxanasının direktoru Sahab Əliyeva “Pandemiya dövründə kitabxana-oxucu münasibətləri” adlı mövzu ilə çıxış edərək qeyd etmişdir ki, Müasir dövrün informasiya bolluğunda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması və düzgün istiqamətləndirilməsi həyati zərurətə çevrilmişdir. Bu mənada kitabxanalar mütaliə mədəniyyətinin düzgün istiqamətləndirilməsində, informasiyanın yayılmasında, maarifləndirici missiyanın yerinə yetirilməsində əsas məsuliyyət daşıyan sosial institutlardır. Pandemiya günlərində dünya kitabxanaları oxucularına virtual rejimdə xidmət edir. Hazırda internet üzərindən yayım kitabxanaların məsafədən xidmət göstərməsi baxımından ən optimal təcrübədir. Məhz buna görə müasir kitabxanaların elektron bazalarını genişləndirmək öhdəliyi getdikcə artmaqdadır. Bu, eyni zamanda, kitabxanaların qarşısına onlayn rejimdə yeni xidmət formalarını tətbiq etmək zərurətini qoyur.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kütləvi iş şöbəsinin müdiri Nərmin Allahverdiyeva “Pandemiya dövründə oxuculara xidmət işinin təşkili” adlı çıxışında qeyd etmişdir ki, sosial izolyasiya dövründə kitabxana fəaliyyətini davam etdirmiş, oxucular onlara təqdim edilmiş onlayn xidmətlərdən geniş istifadə etmişdir. Kitabxanaya onlayn müraciət edən oxucular üçün səyyar kitabxana xidməti göstərilmiş, onların tələbatı nəzərə alınaraq dərsliklərin, kitabların pdf variantları hazırlanmış, sosial şəbəkələr üzərindən oxuculara çatdırılmışdır. Oxuculara xidmət işinin səviyyəsini daha da yüksəltmək məqsədilə keçirilən tədbirlər “Zoom Meeting” mobil tətbiqi üzərindən onlayn formatda təşkil edilmişdir. Hazırkı şəraitdə kitabxanaçıların başlıca vəzifəsi kitabxanalarda keçirilən onlayn tədbirləri sistemli şəkildə istiqamətləndirmək, oxucuların mütaliə mədəniyyəti və bilik dairəsinin genişlənməsinə səy göstərməkdən ibarətdir.

Sonda mövzu ətrafında müzakirələr aparılmışdır. Müzakirələrdə çıxış edən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasının direktoru F.Əhmədov, mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin direktorları qeyd etmişlər ki, kitabxanaların oxuculara göstərdiyi onlayn xidmətlər daha da təkmilləşdirilməli, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayıb-yaradan yazıçı və şairlərin, Azərbaycan və dünya klassiklərinin əsərlərinin onlayn qaydada müzakirəsinə daha geniş yer verilməlidir. Həmçinin latın qrafikası ilə nəşr olunmayan kiril qrafikalı əsərlərin təbliği də nəzərdə saxlanılmalıdır.

80 dəqiqə davam edən tədbirdə 30 nəfər kitabxana əməkdaşı iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.07.2020      İyulun 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında Frank Darabontun rejissorluğu ilə eyniadlı əsər əsasında çəkilən “Green mile” filminin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Musiqi Kollecinin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Həlimə İbrahimli bu cür onlayn müzakirələrin əhəmiyyətindən danışmış, daha sonra filmin müzakirəsinə başlanılmış və söz gənclərə verilmişdir.

Nazirliyin Gənclər Birliyinin üzvləri Cəlal Rzayev və Nərmin Yaqublu, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gəclər Birliyinin üzvləri Müzəffər Yusifov və Ceyran Sultanova, Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gəclər Birliyinin üzvləri Ələkbər İsmayılov və Rasim Qasımov, Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gəclər Birliyinin sədr müavini Arzu Bağırlı və birliyin üzvü Səmra Əlizadə, Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gəclər Birliyinin üzvləri Səma Rzayeva və Aygül Cəfərova, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gəclər Birliyinin sədri Cavan Qənbərli və birliyin üzvü Miralməmməd Seyidov və Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gəclər Birliyinin sədr müavini Nurşən İbrahimova, birliyin üzvü Nurşən Rüstəmxanlı və digərləri film barədə müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermişlər.

Bildirilmişdir ki, 1999-cu ildə çəkilən bu filmin rejissoru və ssenaristi Frenk Darabotdur. Film Stephen Kingin eynıadlı romanı əsasında çəkilmişdir. Kifayət qədər yekəpər insan olan Con Koffi iki balaca qızın öldürülməsində təqsirli bilinir. Vahiməli görüntüsünün əksinə olduqca incə və qarışıq iç dünyası olan Koffi bəzi fövqəlbəşər güclərə sahibdir. Təcridxananın edam otağı baş gözətçisi Paul Edgecombun ondan həqiqətən günahkar olub olmadığını soruşması ilə birlikdə aralarında bir dialoq başlayır. Xəstə olan Paul Edgecomb Koffinin gücləri sayəsində sağalması ilə hadisələr inkişaf etməyə başlayır. Koffi fövqəlbəşər gücü sayəsində öz içinə çəkdiyi xəstəlikləri ağzından sərbəst buraxaraq həyatına davam edir. Koffinin bu gücünün fərqinə olması ilə ona olan münasibəti dəyişməyə başlayır. O, bu gücü sayəsində möcüzələr yaradır və Edgecomb bu möcüzə insanın həyatına davam etməsinin vacib olduğunu düşünür. İrəliləyən süjetdə hadisələr bu xətt üzrə inkişaf edir.

90 dəqiqə davam edən müzakirəyə muxtar respublikanın bütün bölgələrindən ümumilikdə 70 nəfər gənc qatılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.07.2020      Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının oxucuları ilə bu dəfəki görüşündə E.Heminqueyin “Qoca və dəniz” əsərinin müzakirəsi keçirilmişdir.

Onlayn müzakirənin moderatoru, kitabxananın direktor müavini Kəmalə Ağayeva tədbiri açaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Oxunması zəruri olan kitablar siyahısı”na daxil edilmiş kitabların böyüməkdə olan uşaq və yeniyetmələrin tərbiyəsində xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulamışdır.

A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının böyük kitabxanaçısı Məsmə Cəfərova Ernest Heminqueyin həyat və yaradıcılığından danışaraq qeyd etdi ki, XX əsrin görkəmli Amerika yazıçısı Ernest Heminquey öz bədii yaradıcılığı ilə Amerika ədəbiyyatının şöhrətini bütün dünyada təsdiqlədən böyük söz ustalarından biridir.

O, 1899-cu il iyulun 21-də Şimali Miçiqanda, həkim ailəsində doğulmuş, altmış iki illik ömrünün xeyli hissəsini öz ölkəsindən kənarda keçirərək öz əsərlərini Fransada, İtaliyada, İspaniyada, Kubada və s. yazmışdır. E.Heminquey erkən yaşlarında I dünya müharibəsində iştirak etmişdir. O, birinci dünya müharibəsinin mənasızlığını “Əlvida silah!” adlı məşhur romanı ilə damğaladığı kimi ikinci dünya müharibəsinə gətirib çıxaran faşizmin eybəcər mahiyyətini də “Əcəl zəngi” romanında ustalıqla ifşa etmişdir. Onun “Məğlubedilməzlər”, “Qatillər”, “Qadınlarsız kişilər”, “Fırtınadan sonra” və s. əsərləri oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. E.Heminquey 1954-cü ildə Nobel mükafatına laiq görülmüş, 1961-ci ilin iyulun 2-də vəfat etmişdir.

Kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Nüşabə Seyidova “Qoca və dəniz” əsərində oxucuya ötürülən müsbət keyfiyyətlər” mövzusundakı çıxışında qeyd etdi ki, Ernest Heminqueyin əsərlərinin ən yaxşılarından hesab edilən “Qoca və dəniz” povesti ömrünü balıq tutmaqla keçirən qoca Santyaqonın həyatından söhbət açır, onun öz balıqçı sənətini gənclərə öyrətməsindən bəhs edir. Qoca dənizçinin dənizi və oradakı balıqları necə sevdiyini, hətta balıqların aclıq məcburiyyətindən tora düşdüyünü bilsə də özünün yaşaması üçün balığın ölməsinin vacib olduğunu gənc dostlarına həmişə danışmağı xoşlardı. N.Seyidova “Qoca və dəniz” povestinin oxuuculara, xüsusilə yeniyetmə və gənclərə təsiri haqqında fikirlərini bildirmiş, onların mübarizə ilə həyatda çox şeyə nail ola biləcəklərini vurğulamışdır.

Heminquey yaradıcılığına münasibəti birmənalı olmasa da və bəzən münasibətini ucadan səsləndirməklə yazıçının xətrinə dəysə də, dahi Folkner də “Qoca və dəniz”i yüksək dəyərləndirmişdi: “Bu əsər Heminqueyin ən yaxşı əsəridir, çünki bu əsərdə Heminquey əvəllər tapa bilmədiyi allahı tapıb. Buna qədər onun qəhrəmanları vakuumda hərəkət edirdilər, onların keçmişi yox idi, lakin qəfildən-“Qoca və dəniz”də Heminquey Allahı tapdı. Orada nəhəng balıq var; Allah bu nəhəng balığı yaradıb ki, onu ovlasınlar. Allah qocanı da yaradıb ki, bu nəhəng balığı tutsun. Allah bu balığı yeməli olan akulanı da yaradıb və Allah onların hamısını eyni məhəbbətlə sevir”.

Sonda kitab haqqında geniş müzakirələr aparıldı, müzakirə iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırıldı.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.07.2020      15 iyul tarixində M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən növbəti onlayn təcrübə məşğələsi Ordubad Rayon MKS-nin əməkdaşlarına keçirilmişdir.

“Daxil olan çap məhsullarının təsviri” mövzusunda keçirilən onlayn təcrübənin moderatoru M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova iştirakçıları salamlamış, təcrübənin məqsəd və mahiyyəti haqqında məlumat verərək bildirmişdir ki, təcrübəsiz heç bir işin nəticəsi uğurlu olmaz. Hər bir nəzəri bilik təcrübə ilə möhkəmlənməlidir. O, onlayn təcrübənin kitabxana əməkdaşlarının bilik və bacarığının artmasında əhəmiyyətli olacağına inandığını bildirmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Südabə Heydərova “Daxil olan çap məhsullarının təsviri” adlı mövzu ilə çıxış edərək bildirmişdir ki, biblioqrafik təsvir sənəd haqqında biblioqrafik məlumatları əks etdirir və biblioqrafik yazının əsas hissəsini təşkil edir. Sənədlər biblioqrafik təsvirdə elə əks olunmalıdır ki, oxucu sənəd haqqında ən mühüm məlumatı əldə edə bilsin. Təsvirin ünsürləri dəqiq, düzgün, konkret, məntiqi ardıcıllıqla verilməlidir. Hər hansı ünsürün səhv ifadə edilməsi oxucu tərəfindən məlumatın əldə edilməsini çətinləşdirər. Biblioqrafik təsvirlər kortəbii yaranmır və standartlara əsaslanır. Yeni dövlət standartı - 7.1-2003 öz tərtibi keyfiyyətləri ilə əvvəlki 7.1-84 standartından xeyli fərqlənir və bir sıra yenilikləri özündə əks etdirir. Təsvirin tərtib edilməsinin obyektini bütün dərc edilən sənəd növləri və müxtəlif daşıyıcılarda dərc edilməmiş sənədlər - kitablar, seriyalı və digər nəşri davam edən resurslar, notlar, kartoqrafik və audiovizual sənədlər, təsviri-incəsənət, normativ-texniki sənədlər, mikrofilmlər, elektron informasiya resursları və s. təşkil edir.

Vurğulanmışdır ki, təsvirin quruluşundan asılı olaraq birsəviyyəli və çoxsəviyyəli biblioqrafik təsvirlər müəyyən edilir. Birsəviyyəli təsvir bir hissəli sənədə, ümumilikdə, ayrıca fıziki vahidə, həmçinin də çoxhissəli sənədin bir qrup fıziki vahidinə tərtib edilə bilər. Çoxsəviyyəli təsvir iki və daha artıq səviyyədən ibarətdir. Bu təsvir çoxhissəli sənədə -çoxcildli və ya komplekt sənədə, ümumilikdə, seriyalı və ya digər ardı davam edən resursa, həmçinin çoxhissəli sənədin bir qrup fıziki vahidinə, çoxcildli sənədin bir və yaxud bir neçə cildinə tərtib edilə bilər.

Qeyd edilmişdir ki, biblioqrafik yazıda (təsvirdə) sahə və ünsürlər müəyyən edilmiş ardıcıllıqla əks etdirilir. Sənədin növündən və informasiyanın hansı daşıyıcıda yerləşdirilməsindən asılı olmayaraq biblioqrafik təsvirin sahə və ünsürlərinin tamlığı onlar arasında tətbiq edilən durğu işarələri (punktuasiya), biblioqrafik təsvirin bütün obyektləri üçün ümumi qaydalara əsaslanır. Kitabxanalarda müxtəlif növ sənədlər - kitablar, qəzet və jurnallar, ardı davam edən nəşrlər, not nəşrləri və digər sənəd növləri düzgün və vahid qaydada təsvir edilməlidir.

Məşğələnin sonunda MKS əməkdaşlarının sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.07.2020Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Saz sənətini yaşadırıq” adlı onlayn saz ifaçılığı müsabiqəsi keçirilmiş və qaliblər müəyyənləşdirilmişdir. İki yaş kateqoriyası (8-13), (14-18) və iki nominasiya “Saz havası” və “Aşıq havası” üzrə keçirilən müsabiqəyə qeydiyyat 12 iyun tarixdə başlamış və 12 iyul tarixdə yekunlaşmışdır. 13 və 14 iyul tarixlərdə qeydiyyata alınan ifalara Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət nazirinin əmri ilə yaradılmış Münsiflər Heyəti tərəfindən baxış keçirilmiş və hər iki yaş kateqoriyası və nominasiyalar üzrə müsabiqənin qalibləri və fərqlənən ifaçılar seçilmişdir.

Münsiflər heyətinin 14 iyul tarixli yekun qərarına əsasən müsabiqənin nəticələri aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

8-13 yaş kateqoriyası:

“Aşıq havası” nominasiyası üzrə diplomla təltif edilir:

- I yerin qalibi – Naxçıvan Şəhər Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin şagirdi Quliyeva Sevinc Arif qızı

- II yerin qalibi – Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Babayeva Dinarə Mahir qızı

“Aşıq havası” nominasiyası üzrə fərqləndiyinə görə fəxri fərmanla təltif edilir:

- Kolanı Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Dadaşova Röya Rövşən qızı

- Şərur Şəhər B.Kəngərli adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Məmmədov Vüsal Mehman oğlu

“Saz havası” nominasiyası üzrə diplomla təltif edilir:

- I yerin qalibi – Naxçıvan Şəhər Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin şagirdi Məmmədov Asiman Ziya oğlu

- II yerin qalibi – Vənənd Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Cəfərov Elmir Elçin oğlu

“Saz havası” nominasiyası üzrə fərqləndiyinə görə fəxri fərmanla təltif edilir:

- Yuxarı Daşarx Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Hənifəyeva Nurgül Məhəmməd qızı

- Şərur Şəhər B.Kəngərli adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Osmanova Hədiyyə Osman qızı

14-18 yaş kateqoriyası:

“Aşıq havası” nominasiyası üzrə diplomla təltif edilir:

- I yerin qalibi – Şahbuz Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Camalova Sibel Elnur qızı

- II yerin qalibi – Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbəsi Ağalarova Sevinc Rəhman qızı

- III yerin qalibi – Kolanı Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Şirinzadə Mətləb Xaliq oğlu

“Aşıq havası” nominasiyası üzrə fərqləndiyinə görə fəxri fərmanla təltif edilir:

- Naxçıvan Şəhər M.Məmmədov adına 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Əhmədova Songül Həsrət qızı

- Ələkli Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Salahova Aysel Vüqar qızı

“Saz havası” nominasiyası üzrə diplomla təltif edilir:

- I yerin qalibi – Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbəsi Məmiyeva Nurçin Əli qızı

“Saz havası” nominasiyası üzrə fərqləndiyinə görə fəxri fərmanla təltif edilir:

- Yuxarı Daşarx Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Əliyev Hümbət Nəsimi oğlu
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.07.2020      İyulun 11-də uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin skripka ixtisası üzrə müəllimlərinə ustad dərs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri aparan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova skripka ixtisasının tədris olunma metodikası haqqında ümumi məlumat vermişdir.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, Musiqi Kollecinin skripka ixtisası üzrə müəllimi İlahə Əliyeva skripka alətinin tarixi haqqında ümumi məlumat vermiş və “Qamma və texniki əsərlərin öyrədilməsi” mövzusunda çıxış etmişdir. Tədris zamanı əl quruluşunun, bir sıra vərdişlərin inkişaf etdirilməsinin vacibliyindən danışan İ.Əliyeva ifa zamanı yayın düzgün bölüşdürülməsi, vibrasiya və səs keyfiyyətinin zəruriliyini də qeyd etmişdir. Tədris zamanı ifa olunan qammalar şagirdin texnikasının formalaşmasında xüsusi rol oynadığını qeyd etmişdir. O, ilk növbədə şagirdlərin musiqi-bədii və texniki inkişafinin istiqamələrinin dəqiq olaraq müəyyən etməyin yollarını izah etmiş və dərs vəsaitləri haqqında məlumat vermişdir.

Sonda metodik kurs iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.07.2020      İyulun 14-də Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin və Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin təşkilatçılığı ilə “Mili dəyərlərimiz milli varlığımızdır” mövzusunda onlayn dəyirmi masa keçirilib. Mədəniyyət üzrə Elmi-Metidik Mərkəzin və Culfa rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyindəki mədəniyyət evi və klub əməkdaşlarının iştirak etdiyi dəyirmi masanı giriş sözü ilə Mədəniyyət üzrə Elmi-Metidik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov açaraq onlayn dəyirmi masanın əhəmiyyətindən danışıb.

“Milli adətlərimizi təbliğ etmək varlığımızın qarantıdır” mövzusunda çıxış edən Mədəniyyət üzrə Elmi-Metidik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov bildirib ki, milli dəyərlər xalqların kimliyinin formalaşmasında müstəsna rola malikdir. Milli dəyərlər dedikdə, əsas etibarilə, milli ideologiya, mədəni yaddaş, milli tarix, milli dil, milli mədəniyyət və incəsənət, milli ədəbiyyat, milli özünüdərk nəzərdə tutulur. Tarixi təcrübə göstərir ki, öz soykökündən, tarixindən, milli dəyərlərindən uzaq düşən millətlər və dövlətlər müəyyən zaman kəsiyində yox olmaq, tarix səhnəsindən silinmək təhlükəsi ilə üzləşiblər. Bu mənada milli adətlərimizi yaşatmaq millət olaraq gələcək varlığımızın vacib şərtlərindəndir.

Sonra Culfa Rayon Mədəniyyət Sarayının direktoru Aqil Adilzadənin “Mədəniyyətimiz milli sərvətimizdir”, Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin metodisti Elçin Əsədovun “Adət-ənənələrimiz keçmiş tariximizi bu günümüzə çatdıran ən etibarlı milli dəyərlərimizdir”, Culfa Rayon Kırna Kənd Mədəniyyət Evinin direktoru Sona Əsgərovanın “Mədəniyyətimizin tədqiqində el dili” mövzularında çıxışları olub. Bildirilib ki, Vətən, ata-ana, el-oba, yurd yeri, doğma ocaq sevgisi, vətənpərvərlik, böyük-kiçik, ədəb-ərkan, etik dəyərlər, unudulmaz inam və inanclarımız, nəhayət, müqəddəs milli adət-ənənələrimiz ümumən milli mentalitetimizin məhək daşıdır.

Vurğulanıb ki, keçmişimiz tariximizin həm də ibrət dərsləridir. Bu baxımdan keçmişimiz, eyni zamanda, sabahımızın müəllimidir. Gənc nəslin azərbaycançılıq ideyaları ruhunda tərbiyəsi qələbələrimizin, nailiyyətlərimizin təminatçısıdır. Əsrlər boyu böyük mənlik şüuru, əxlaqi dəyərlərə sədaqətimiz sayəsində xalqımız öz dilini, milli adət-ənənələrini qoruyub saxlaya bilmişdir.

“Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizlə fəxr etməliyik. Bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz əsrlərboyu xalqımızın həyatında, yaşayışında formalaşıbdır, xalqımızın fəaliyyətində formalaşıbdır. Milli-mənəvi dəyərləri olmayan millət həqiqi millət, həqiqi xalq ola bilməz”, - deyən ümummilli lider Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə milli adət-ənənələrimizin təbliğinə və yaşadılmasına xüsusi önəm vermişdir. Bu, milli mədəniyyətimizi özündə yaşadan folklor nümunələrimizin fundamental elmi əsaslarla tədqiq edilməsinə geniş imkanlar açmışdır. Xalqımızın mənəvi dünyasını zənginləşdirən, tariximizi və mədəniyyətimizi ucaldan, birliyimizi təmin edən milli dəyərləri qoruyub saxlamaq hər birimizin müqəddəs borcudur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.07.2020      Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyi ilə birgə şair Kamil Arazın “Göy qurşağı” və “Qəzəllər” kitablarının təqdimatı keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan kitabxananın direktoru Kəmaləddin Axundov şairin balaca oxucularla görüşünün artıq üçüncü dəfə olduğunu qeyd edərək bildirmişdir ki, bundan əvvəlki görüşlərdə Kamil Arazın “Göydən üç alma düşdü” və “Xəzinə” kitablarının təqdimatı keçirilmiş, bir dəfə isə şair oxucuların xahişi ilə kitabxanada görüşə dəvət olunmuşdur. Vurğulanmışdır ki, Kamil müəllimlə keçirilən hər bir görüş oxucularımızda xoş təəssürat yaratmışdır.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublika Yazıçılar Birliyinin sədri Asim Yadigar Kamil Arazın yaradıcılığı haqqında məruzə ilə çıxış edərək qeyd etmişdir ki, Kamil Araz muxtar respublikamızda uşaqlar üçün yazan az sayda şairlərdən biridir. Natiq Kamil müəllimin uşaqlara olan sevgisinin şeirlərində ifadəsinin hər zaman hiss olunduğunu vurğulayaraq şairin şeirlərindən nümunələr oxumuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Gülər Əhmədova “Göy qurşağı kitabı uşaqlara qiymətli hədiyyədir”, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi, şairin dostu Ədalət Cəfərli “Uşaq ədəbiyyatına yeni töhfə” və kitabın tərtibatçı rəssamı Gülsabah Fərzəliyeva “Uşaqlar üçün maraqlı kitab” mövzularında çıxışlar etmişlər.

Məktəbli oxucular şairin şeirlərini qiraət etdikdən sonra Kamil Araz öz oxucuları qarşısında yeni kitabları haqqında və gələcək planlarından ətraflı söhbət edərək, öz oxucularına xoş arzularını bildirmiş, onlara daim mütaliə etməyi tövsiyə etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.07.2020      İyulun 10-da Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Culfa rayonunda yerləşən maddi-mədəniyyət nümunələri” mövzusunda onlayn görüş keçirilmişdir. Onlayn görüşdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor Vəli Baxşəliyev iştirak etmişdir.

Görüşün aparıcısı, Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Aidə İbrahimova görüş və onun mahiyyəti barədə məluamat vermişdir. Sonra Gənclər birliyinin üzvlərindən Günay Xudaverdiyeva “Gülüstan türbəsinin ornamentləri”, Səma Rzayeva “Haçadağ” və “Əlincəqala”, Aygül Cəfərova “Camaldın kəndindəki tarixi yerlər”, Kəmalə Kərimova “Yaycı kəndi və orada yerləşən maddi-mədəniyyət nümunələri”, Aynur Mustafazadə “Yaycı kəndindəki ziyarətgah” mövzusunda çıxış etmişlər.

Diskussiya şəklində davam edən onlayn görüşdə AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev gənclərin suallarını cavablamış və sonda fikir mübadiləsi aparılmışdır.

Sonda belə görüşlərin davamlı olması, gənclər tərəfindən öz yaşadığı ərazilərdə olan rəvayətlər, əsatirlər, mifoloji görüşlər, maddi-mədəniyyət nümunələri barədə olan məlumatların toplanması və rayon mədəniyyət şöbəsinə göndərilməsi qərara alınmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.07.2020      İyulun 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvlərinin iştirakı ilə Fransız yazıçı Alber Kamyunun “Taun” əsərinin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Aidə İbrahimova bu cür onlayn müzakirələrin əhəmiyyətindən danışmış, gənclərin pandemiya dövründə diqqətdən kənarda qalmadığına görə Gənclər birliyinin adından Mədəniyyət Nazirliyinə minnətdarlığını bildirmişdir.

Daha sonra əsərin müzakirəsinə başlanılmış və söz gənclərə verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Birliyinin sədri Bənövşə Afətli və birliyin sədr müavini Qumral Mahmudova, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova, Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Süqarə Mirzəli, Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Gülşən Güləliyeva və sədr müavini Nuray Mehdiyeva, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Cavan Qənbərli və birliyin üzvü Aysel Şəfiyeva, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Əzizə Süleymanova və birliyin sədr müavini Nurşən ibrahimova və digər gənclər əsər barədə müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermişlər.

Bildirilmişdir ki, Taun Əlcəzairin şəhərlərindən biri olan Oranda başlayan taun epidemiyasına qarşı insanın mübarizəsini əks etdirir. Əslində romanda taun dünyadakı pislikləri təmsil edir və bir növ onların simvoludur. Bu xəstəlik vasitəsilə yazıçı insanların ölümün bir addımlığında olduqları zaman düşdükləri psixoloji vəziyyəti, onların özləri ilə, öz vicdanları ilə daxili hesablaşmasını, həyat öz adi axarı ilə davam etdiyi zamanlarda fərqinə vara bilmədikləri xırdalıqlara necə diqqət ayırmalarını, dünənə kimi əllərini uzatsalar çata biləcəkləri qədər yaxınlarında olan doğmalarından, həyat yoldaşlarından, sevgililərindən, dostlarından gözlənilmədən ayrı düşməyin onlarda yaratdığı əbədi ayrılıq qorxusunu oxucuya çatdırır. İnsanların bəzi şeyləri yalnız başlarının üstünü bəla aldığı zaman, fəlakətə düçar olduqda dərk etdiyini göstərir.

Keşiş Paneluo taunu insanların bu günə kimi işlətdikləri günahların cəzası olaraq görür və bu cəzaya layiq olduqlarını düşünür. Tanrının varlığına inanmayan Həkim Bernar Ryö isə taunu bir pislik olaraq qəbul edir və pisliyə qarşı mübarizə aparmalı olduğuna inanır. İnsanları sevir, onlara kömək etməyə çalışır.

Sonda əsər barədə geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır. Əsərin günümüzdəki mövcud vəziyyətlə səsləşməsi gənclərin marağına səbəb olduğunu söyləmək mümkündür. 80 dəqiqə davam edən müzakirədə ümumilikdə 40-a yaxın gənc iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.07.2020      İyulun 11-də Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Mirmehdi Seyidzadənin “Qızıl xoruz” pyesi əsasında hazırladığı tamaşanı onlayn formada balaca teatrsevərlərə təqdim edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynovun səhnələşdirdiyi “Qızıl xoruz” tamaşasında zülmə qarşı mübarizə və sonda zülmkarın məhv edilib, ədalətin bərqərar olmasından bəhs edilir.

Gülşən qarının (Ulduz Süleymanova) sarı inəyi (Vəsmə Quliyeva) sağmağı ilə başlayan tamaşadakı hadisələr bu cür davam edir. Qarı nənə inəyi sağıb qutardıqdan sonra nəvəsi Elşəndən (Ləman Əhmədova) inəyi otarmasını istəyir. Həmin vaxt kəndin yaxınlığındakı meşədə şah (İlham Babayev) vəziri (İbad Nəbiyev), fərraş (İlqar Babayev) və naib-nökərləri (Arzu Səfərov) ilə dincəlirmiş. Bu zaman meşədə bir xoruz (Süleyman Süleymanov) banlayaraq deyir: “Bir manqur tapmışam!”. Şah nökərinə (Arzu Səfərov) əmr edir ki, həmin xoruzu tutub gətirsinlər. Nökərlər nə qədər cəhd etsələr də, xoruzu tuta bilmirlər. Şah bu dəfə naiblərə əmr edir ki, xoruzun sahibini tutub gətirsinlər. İnəyi otarmaqdan gətirən Elşən nənəsinin naiblər tərəfindən döyüldüyünü görüb kömək etmək istəyir. Lakin buna imkan verməyən nökərlər Elşənin qollarını bağlayıb, xoruzu tutmaq istəyirlər. Xoruz budaqdan-budağa qonur və naibin gözünü çıxarır. Nəhayət, xoruzu tuturlar. Şah xoruzun bişirilməsini əmr edir. Naib xoruzu sarayın aşpazına (Əfqanə Ələsgərova) verir ki, şaha gözəl bir yemək bişirsin. Bişirilmiş xoruzu şah iştahla yeyir, lakin nahaq kəsilmiş, zülmə düçar olmuş xoruz şahın qarnında fəryad edir və onu öldürür. Zülümdən qurtaran xoruz və onun sahibləri şad-firavan yaşayırlar.

Balaca teatrsevərlər tərəfindən maraqla qarşılanan tamaşanın quruluşçu rejissoru Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynov, quruluşçu rəssamı Ədalət Quliyev, musiqi tərtibatçısı Əli Məmmədovdur.

Qeyd edək ki, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı balaca tamaşaçılar üçün bu günə kimi “Buratino”, “Qoğalın sərgüzəşti”, “Ələddinin sehrli çırağı”, “Tık-tık xanım” və “Göyçək Fatma” tamaşalarını onlayn formada nümayiş etdirib.

Digər tamaşalar kimi, bu tamaşa da Naxçıvan Dövlət Televiziyasının efirindən və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmış və izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.07.2020      İyul ayının 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə muzey əməkdaşları üçün “Muzeylərdə onlayn tədbirlərin keçirilməsinin təşkili” mövzusunda onlayn seminar keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova seminarın keçirilməsinin əhəmiyyəti barədə məlumat verərək bildirmişdir ki, günümüzün tələbinə uyğun olaraq bu gün Nazirliyin sisteminə daxil olan muzeylərdə tədbirlər onlayn olaraq keçirilir. Tədbirlərin onlayn formada keçirilməsi muzey əməkdaşlarının qarşısına yeni tələblər qoyur.

Vurğulanıb ki, aprel ayından başlayaraq muzeylərdə 8 onlayn ekskursiya keçirilmiş, bu ekskursiyalar Naxçıvan Televiziyasının efirindən və Nazirliyin internet resurslarında canlı olaraq yayımlanmışdır. Dövr ərzində muzeylər tərəfindən onlayn tədbirlər keçirilməklə yanaşı, onlayn ekskursiyalar, məlumat xarakterli, həmçinin tarixi və əlamətdar günlərlə bağlı videomateriallar hazırlanaraq paylaşılır. Paylaşılan materiallar sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən maraqla qarşılanır.

Sonra Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyinin direktoru Aytən Ələkbərova çıxış edərək bildirib ki, hazırki dövrdə muzeylərin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri də tarixi və əlamətdar günlərlə, görkəmli şəxslərin yubiley və anım günləri ilə bağlı materialların, o cümlədən, tədbirlərin onlayn olaraq təqdim edilməsidir. Öz profilinə uyğun olmaqla mütəmadi olaraq mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkil olunması ötən dövrlərdə olduğu kimi hal-hazırda da muzeylərin əsas fəaliyyət sahəsindən biridir. Ötən aylar ərzində təkcə Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyində “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrə başlamasının 114 illiyi, Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyinin yaradılmasının 22 illiyi ilə bağlı onlayn tədbirlər keçirilmiş, Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyindən canlı onlayn ekskursiya təqdim edilmişdir.

Muzeylərdə onlayn tədbirlərin təşkili həm də muzey əməkdaşlarının üzərinə yeni vəzifələr qoyur. Çünki sosial şəbəkələrdə paylaşılan bu tədbirlər daha geniş tamaşaçı kütləsinə təqdim edilməklə həm də muzeylərin təbliğinə xidmət edir.

Muzey əməkdaşlarının onlayn olaraq qoşulduğu seminarın sonunda müzakirə aparılmış, iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.07.2020      9 iyul tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Republika Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə görkəmli şair, maarif və mətbuat xadimi Seyid Əzim Şirvaninin anadan olmasının 185 illiyi münasibətilə əsərlərinin onlayn biblioqrafik icmalı keçirilib.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova tədbiri giriş sözü ilə açaraq, onun məqsəd və mahiyyəti haqqında məlumat vermişdir. O, qeyd etmişdir ki, zəngin ədəbi yaradıcılığa malik olan Azərbaycan şairi və maarifçisi Seyid Əzim Şirvaninin bədii irsi dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli, 211 nömrəli Qərarı ilə Seyid Əzim Şirvani Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Südabə Heydərova “Seyid Əzim Şirvaninin həyatı və yaradıcılığı” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, Seyid Əzim Şirvani 1835-ci il iyul ayının 10-da Şamaxıda ruhani ailəsində anadan olmuşdur. Kiçik yaşlarında ikən Şamaxının tanınmış, mötəbər şəxslərindən olan atası Seyid Məhəmməd vəfat etmişdir. Seyid Əzim ana babası molla Hüseynin himayəsi altında yaşamışdır. Babasından ərəb və fars dillərini öyrənən Seyid Əzim təxminən 10 il sonra Şamaxıya qayıdır və burada mədrəsədə oxuyub orta ruhani təhsilini tamamlayır. 1856-cı ildə ali ruhani təhsili almaq həvəsi 21 yaşlı gənc Seyid Əzimi İraqa, əvvəl Nəcəf və Bağdada, sonra isə Suriyanın Şam şəhərinə aparır. Gənc şair İraqda oxuyarkən dünyəvi elmlərə də böyük maraq göstərir. Şamaxıya qayıtdıqdan sonra 1869-cu ildə orada yeni üsul üzrə məktəb açaraq ömrünün axırına qədər burada müəllimlik edir. Köhnə mollaxanalardan fərqli olaraq o, bu məktəbdə uşaqlara dini elmlərlə yanaşı, Azərbaycan və fars dillərini tədris edir, tarix, coğrafiya, hesab və s. fənlərdən ibtidai məlumat da verirdi. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın görkəmli şairi Mirzə Ələkbər Sabir, məşhur yazıçı və pedaqoq Sultan Məcid Qənizadə və bir sıra başqa yazıçılar məhz onun məktəbində oxumuşlar. Öz zəngin yaradıcılığı ilə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə qızıl səhifələr əlavə edən Seyid Əzim Şirvani 1888-ci il mayın 20-də Şamaxıda vəfat etmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının metodika və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri Fəridə Ələsgərova Seyid Əzim Şirvaninin kitabxananın fondunda olan əsərləri haqqında məlumat vermişdir. O, qeyd etmişdir ki, kitabxananın fondunda şairin latın və kiril qrafikası ilə çap olunmuş bir sıra əsərləri vardır. Bunlara misal olaraq şairin müxtəlif illərdə yazdığı şeirləri, qəzəlləri, nəsihətləri, təmsilləri, mənzum və mənsur hekayələrini misal göstərmək olar. 2013-cü ildə çap edilmiş 2 cildlik seçilmiş əsərlərində isə şairin klassik şeirin bütün janrlarında yazdığı əsərləri, həmcinin, görkəmli şəxslərə ünvanladığı məktubları da yer almışdır.

Bir saata yaxın davam edən tədbirdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşları və fəal oxucular iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.07.2020      İyul ayının 8-də görkəmli dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin Naxçıvan şəhərində yerləşən ev-muzeyində onlayn ekskursiya keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin bələdçisi Nəsrin Abdullayeva təqdim edib.

Ekskursiyanın əvvəlində bələdçi muzeyin yaradılma tarixi haqqında məlumat verərək bildirib ki, Azarbaycanın görkəmli dramaturqu və nasiri Cəlil Məmmədquluzadənin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə Naxçıvan şəhərində ev muzeyinin yaradılması haqqında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev 1998-ci il 19 iyun tarixli Sərəncam imzalamışdır. 1999-cu il oktyabrın 13-də Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 2002-ci il iyunun 18-də Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyinin açılış mərasimində iştirak etməsi muzeyin tarixində əlamətdar hadisələrdən biridir.

Qeyd olunub ki, ulu öndər Heydər Əliyev böyük yazıçı və dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığına və şəxsiyyətinə, onun əsərlərinin tədqiqi və nəşrinə, eləcə də adının əbədiləşdirilməsinə həmişə böyük diqqət və qayğı ilə yanaşmışdır. Məhz ümummilli liderin hakimiyyəti illərində yazıçı haqqında yeni və sanballı tədqiqat əsərləri kütləvi şəkildə nəşr olunub, xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün böyük işlər həyata keçirilib, yubileyləri təntənəli şəkildə qeyd edilib. Redaktoru olduğu “Molla Nəsrəddin” jurnalının faksimilesinin nəşr edilməsi böyük ədəbi hadisə olmaqla, ictimaiyyət tərəfindən mirzəcəlilşünaslığa göstərilən diqqət və qayğı kimi dəyərləndirilib.

Qeyd olunub ki, Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyi iki ekspozisiya zalı və foyedan ibarətdir. Muzeyin fondunda 2500-ə yaxın eksponat vardır ki, onlardan 300-dən çoxu ekspozisiya zallarında nümayiş olunur. Onlardan Cəlil Məmmədquluzadəyə və onun ailəsinə məxsus şəxsi, məişət əşyaları, o cümlədən yazıçının əsərləri, “Molla Nəsrəddin” jurnalının müxtəlif illərə aid nüsxələri, ədibin müasirləri və tədqiqatçılarının əsərləri, rəsm əsərləri və s. muzeyin qiymətli eksponatları sırasındadır.

Birinci ekspozisiya zalında ədibin və ailə üzvlərinin porterləri və fotoşəkilləri, məişət əşyaları, qızına aid piano, ədibin yaşadığı dövrə aid məişət əşyaları və kamança, ədibin 1889-1920-ci illərə aid bədii fəaliyyətini əks etdirən əsərlərinə rəssam Əli Səfərli tərəfindən hazırlanmış panoramla birlikdə maketləri, sevdiyi klassiklərin seçilmiş əsərləri nümayiş olunmaqdadır.

Bunlardan əlavə birinci zalda “Nəslin davamçıları” guşəsi də tamaşaçıların diqqətini cəlb edir.

İkinci ekspozisiya zalında ədibin dəyərli əsərlərinə çəkilmiş qrafik illustrasiyalar, M.S.Ordubadi, M.Ə.Sabir, Ə.Əzimzadə kimi görkəmli şəxslərin portretləri, Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyinin, “Ölülər” tamaşasının və “Molla Nəsrəddin” obrazının rəssam Əli Səfərli tərəfindən hazırlanmış maketləri, Mirzə Cəlilə aid şəxsi sənədlər, sevdiyi klassiklərin fotoportretləri sərgilənməkdədir.

Vurğulanmışdır ki, burada yer alan ən dəyərli eksponatlar sırasında “Molla Nəsrəddin” jurnalının orijinal nüsxələri xüsusi yer tutur. Tamaşaçıların nəzərinə çatdırılıb ki, Azərbaycan satirik mətbuatının zirvəsi sayılan “Molla Nəsrəddin” jurnalının ilk sayı 1906-cı il aprel ayının 20-də Tiflisdə işıq üzü görüb. Xalqımızın milli şüurunun formalaşmasında məhz “Molla Nəsrəddin” jurnalının və jurnalın redaktoru Mirzə Cəlilin fəaliyyətinin rolu misilsizdir.

Zalda ədibin Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyev tərəfindən yaradılmış büstü də nümayiş olunur.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə həsr olunmuş guşədə muzeyin açılışı zamanı çəkilmiş fotoşəkillər və ulu öndər haqqında yazılmış kitablar sərgilənir.

Nəzərə çatdırılıb ki, böyük yazıçı-dramaturqun irsinə dövlətimiz və xalqımız daim ehtiramla yanaşır. Böyük yazıçının vaxtilə müəllimlik etdiyi Nehrəmdə və Cəlilkənddə xatirə muzeylərinin istifadəyə verilməsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illiyinin ölkəmizdə və muxtar respublikada geniş qeyd edilməsi kimi diqqətəlayiq işlər bunun bariz nümunəsidir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.07.2020      İyulun 3-də Naxçıvan Muxtar Respubilkası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə gənclər arasında “Naxçıvan: Tarix və mədəniyyətin qovşağı” adlı onlayn müzakirə keçirilmişdir.

Tədbiri görüşü giriş sözü ilə açan Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova görüşün məqsədindən və əhəmiyyətindən bəhs etmişdir.

Daha sonra Nazirliyin Gənclər birliyinin sədr müavini Qumral Mahmudova “Ən ali milli dəyərimiz: Ana dilimiz”, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Əzizə Süleymanova “Adət ənənələrimizin şölələndiyi xalçalar” və həmin birliyin sədr müavini Nurşən İbrahimova “Qədim ipək yolu və Naxçıvan”, Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Gülşən Güləliyeva “Qaş piri”, Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədr müavini Nuray Mehdiyeva “Heydər məscidi”, Nazirliyin Gənclər birliyinin üzvü Məsmə Cəfərova “Keçmişimizin izində”, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvü Alməmməd Seyidov “Naxçıvan ilkin şəhərsalma mədəniyyəti”, Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Aidə İbrahimova “Milli geyimlər və bədii tikmələr”, Naxçıvan Musiqi Kollecinin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Həlimə İbrahimli və kollecin tələbələri “Naxçıvanda aşıq sənəti” və Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova "Nuh peyğəmbər: Dünya tufanı və Naxçıvan” mövzuları üzrə məlumat vermişlər.

Maraqlı diskussiya formasında təşkil olunan və 100 dəqiqə davam edən müzakirədə ümumilikdə 45 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.07.2020      07 iyul 2020-ci il tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Republika Kitabxanasında növbəti onlayn kitab müzakirəsi keçirilib.

Tədbirdə “Oxunması zəruri olan kitablar”ın siyahısına daxil olan Cəlil Məmmədquluzadənin “Hekayələr” adlı kitabından “Xanın təsbihi” və “Usta Zeynal” hekayələri müzakirə edilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova açaraq “Oxunması zəruri olan kitablar” haqqında Sərəncamın əhəmiyyətindən danışmış, keçirilən tədbirin məqsəd və mahiyyətini vurğulayaraq müzakirə olunacaq hekayələr haqqında ümumi məlumat vermişdir.

Sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının şöbə müdiri Rahilə Məmmədova “Təsbihin gücü” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatında kiçik hekayənin böyük və qüdrətli yaradıcısı kimi tanınmışdır. Belə hekayələrdən biri də” Xanın təsbihi”dir. Xanın təsbihi” hekayəsi Cənubi Azərbaycan mövzusuna həsr olunmuşdur. Bu hekayəni qələmə almaqda ədibin əsas məqsədi İran mütləqiyyətinin amansızlığını ifşa etmək, gülüş hədəfinə çevirməkdir. Hekayədə təsvir olunan təsbih məmləkəti idarə etməyin gülünclüyünə mənalı eyhamdır. Təsvir olunan xan da, onun təsbihi də feodal cəmiyyətinin çürüklüyünü ifşa etmək üçün vasitədir. Təsbihin belə güclü olması isə onun arxasında hakim qüvvələrin dayandığından irəli gəlir. Buna görə də bütün kənd Nəzərəli xanın təsbihi qarşısında dilsiz-ağızsız qula çevrilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabxanaçısı Yusifova Rəsmiyyə “Usta Zeynal reallıqdan ədəbiyyata gətirilmiş qəhrəmandır” adlı çıxışında qeyd etmişdir ki, "Usta Zeynal" klassik Azərbaycan ədəbiyyatının şedevr hekayələrindən biri sayılır. Hekayədə yazıçı onu narahat edən dini möhvumatın əsiri olan insanların acınacaqlı vəziyyətini göstərmək istəmişdir.

Hekayənin qəhrəmanı Usta Zeynal bizi həm güldürür, həm düşündürür. Usta Zeynal mədəni-tərəqqi baxımından irəlidə gedən millətləri bəyənmir, Muğdusi Akopu və müsəlman olmayanları bədbəxt hesab edir. Oruc-namazdan xəbəri olmayanların axirət cəzasına inanır. Bu obrazın timsalında bir xalqın geriliyinin, bədbəxtliyinin, elmdən məhrum olduğunun şahidi oluruq. Onun simasında biz dinin təsiri ilə zehni kütləşmiş, möhvumatın əsiri olmuş, öz istəklərini unutmuş bir miskin insanı görürük.

Sonda əsər ətrafında müzakirələr olmuşdur.

Müzakirədə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşları və fəal oxucular iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.07.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən iyun ayında onlayn tədbirlərin əhatə dairəsi dah da genişləndirilmişdir.

Ötən ay Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası və M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı tərəfindən təqdim edilən onlayn konsert və tamaşalar, muzeylər tərəfindən həyata keçirilən onlayn ekskursiyalar sosial şəbəkə və internet istifadəçilərinin marağına səbəb olmuşdur.

İyunun 15-də Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin və Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin tanınmış bəstəkar Məmməd Məmmədovun əsərlərindən ibarət konsert proqramları filarmoniyanın daha bir onlayn təqdimatı kimi rəğbətlə qarşılanmışdır. Həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Heydər Əliyev Muzeyində onlayn ekskursiya keçirilmişdir.

Ötən ayın əlamətdar mədəni hadisələrindən olan “15 İyun – Milli Qurtuluş Günü” münasibətilə Heydər Əliyev Muzeyinin qarşısında təşkil edilən muzeyin fonduna daxil olan rəsm əsərləri və xalçalardan ibarət sərgi sakinlər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 24 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə əlaqədar iyun ayında “Yallılar dünəndən bu günə” kitabı çapa hazırlanmış, qədim Naxçıvan diyarına məxsus bir neçə yallı lentə alınmışdır. Qeyd edək ki, Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən çəkilişi aparılan həmin yallıları nazirliyin internet resusrlarından izləmək mümkündür.

Ötən ay A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası tərəfindən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Kitabxana-informasiya” ixtisası üzrə təhsil alan III kurs tələbələri üçün onlayn açıq dərs keçirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən və təkcə muxtar respublika sakinlərinin deyil, ölkənin müxtəlif bölgələrində yaşayan vətəndaşların da qatıldığı “Bir neçə dəqiqədə mədəniyyət” adlı videoçarx, “Milli ornamentlərimiz rəsm əsərlərində” adlı rəsm və “Milli dəyərlərimiz düşüncəmizdə” adlı esse müsabiqələrinə iyun ayında yekun vurularaq, qaliblər diplomlar və pul mükafatları, fərqlənənlər isə fəxri fərmanlarla təltif edilmişlər. Ölkə vətəndaşları tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanan bu cür onlayn müsabiqələr muxtar respublikada, eləcə də ölkə miqyasında ilk dəfə həyata keçirilən mədəni hadisələr kimi yaddaqalan olmuşdur.

Qeyd edək ki, Mədəniyyət nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən və il ərzində davam edəcək “Mədəniyyətin izi ilə” Sosial Mədəniyyət Layihəsi”nə iyun ayından start verilmişdir.

İyun ayında muxtar respublikada fəaliyyət göstərən muzeylər tərəfindən muzey həvəskarlarına onlayn xidmət göstərilmiş, 716 sayda müxtəlif məlumat, audio və videomaterial hazırlanaraq sosial şəbəkələrdə paylaşımlar edilmişdir. Bu paylaşımlardan məhz 118-i onlayn ekskursiya olmuşdur.

Muxtar respublikadakı kitabxanalar da iyun ayında onlayn xidmət göstərilməsi işini diqqətdə saxlamış, onlayn formada kitab müzakirələri, həmçinin kitabxana əməkdaşları üçün onlayn təcrübə məşğələləri təşkil edilmişdir.

Ötən ay sosial şəbəkə izləyicilərinin marağına səbəb olan onlayn fəaliyyət növlərindən biri də “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitablarla bağlı video və audio materialların, audio kitabların hazırlanması olmuşdur. Ümumilikdə, muxtar resublikada mövcud olan kitabxanalar tərəfindən tarixi və əlamətdar günlər, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin yubileyləri ilə əlaqədar 175 sayda material hazırlanaraq sosial şəbəkə hesablarında 1182 paylaşım edilmişdir. Qeyd edək ki, “Nağıl Günləri” layihəsi çərçivəsində kitabxana əməkdaşlarının iyun ayında uşaq və yeniyetmələr üçün hazırladığı 40 audionağıl sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilmişdir.

İyun ayında Kəngərli və Culfa rayonlarında fəaliyyət göstərən folklor kollektivlərinin iştirakı ilə xalq yaradıcılığı nümunələrinin, həmçinin Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Tar” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinin ifasında musiqi nömrələrinin çəkilişi aparılmış, videomateriallar internet resurslarında paylaşılmışdır.

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poeması və görkəmli şair, yazıçı və dramaturq Cəfər Cabbarlının “Aydın” pyesi əsasında, həmçinin M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında Hüseyn Əsgərovun eyniadlı əsəri əsasında hazırlanan “Qorxaq Əhməd” və Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrında Nuray Nəzərovanın eyniadlı “Mavi işıq” tamaşalarının məşqləri aparılmışdır.

Onlayn fəaliyyət Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki təhsil müəssisələrində də davam etdirilmiş, iyun ayı ərzində uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərində, ümumilikdə, 1905 onlayn dərs keçilmişdir. Onlayn dərslərdə tədris proqramına uyğun nəzəri və praktik dərslər aparılmış, mövzular üzrə mühazirələr oxunmuşdur.

Ötən ayda da həyata keçirilən onlayn kitab və film müzakirələri, eləcə də “Yaşa və öyrən – onlayn” intellektual bilik yarışı Mədəniyyət Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən gənclərin kütləvi şəkildə iştirakı ilə yaddaqalan olmuşdur.

İyun ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin “yutub” (“youtube”) kanalına 75 (cəmi 311) videomaterial yerləşdirilmişdir. Həmçinin ötən ay nazirliyin “instaqram” (“instagram”) və “feysbuk” (“Facebook”) hesablarında, ümumilikdə, 378 paylaşım edilmişdir.

Bütün bunlar əsas verir deyək ki, pandemiya dövründə muxtar respublika sakinlərinin mədəni tələbatının ödənilməsi istiqamətində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki mədəniyyət müəssisələri tərəfəndən milli mədəniyyətimizin təbliği ilə bağlı onlayn fəaliyyət uğurla davam etdirilmişdir. Canlı formada nümayiş olunan mədəni tədbirlər, eləcə də videomateriallar sakinlər tərəfindən geniş izləyici sayı ilə rəğbətlə qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.07.2020“Bir neçə dəqiqədə mədəniyyət” adlı videoçarx müsabiqəsinə yekun vurulub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Bir neçə dəqiqədə mədəniyyət” adlı videoçarx müsabiqəsi keçirilmiş və qaliblər müəyyənləşdirilmişdir. İki yaş kateqoriyası üzrə (14-25) və (26-35) aparılan qeydiyyat 1 iyun tarixdə başlamış və 25 iyun tarixdə yekunlaşmışdır. 26 və 27 iyun tarixdə qeydiyyata alınan videoçarxlara Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi Münsiflər Heyəti tərəfindən baxış keçirilmiş və hər iki kateqoriya üzrə müsabiqənin qalibləri seçilmişdir. Münsiflər heyəti tərəfindən seçim zamanı təqdim olunan videoçarxların mövzunu əhatə etməsi, çəkilişin keyfiyyəti, şəxsi yaradıcılıq, nitq mədəniyyəti və videoçarxın heç yerdə yayımlanmaması nəzərə alınmışdır.

Münsiflər heyətinin 27 iyun tarixli yekun qərarına əsasən qalib şəxslər aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

14-25 yaş kateqoriyası üzrə:

- I yerin qalibi – Əsgərova Həcər Vasif qızı

- II yerin qalibi – Nuriyeva Nəzrin Habil qızı

- III yerin qalibi – Nağıyev Nail Zahir oğlu

26-35 yaş kateqoriyası üzrə:

- I yerin qalibi – Əliyev Tural Haxverdi oğlu

- II yerin qalibi – Abdullayev Sərxan Qəhrəman oğlu

- III yerin qalibi – Məmmədov Əbülfəz Səid oğlu

Hər iki kateqoriya üzrə I yerin qalibi 250, II yerin qalibi 150, III yerin qalibi isə 100 manat məbləğində pul mükafatı ilə, həmçinin müvafiq diplomla təltif olunurlar. Qeyd edək ki, Bakı şəhərindən qatılan və qalib olan iştirakçıların mükafatları onların ünvanına çatdırılacaqdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.06.2020      İyunun 27-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə solfecio fənni üzrə ustad dərs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri aparan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova solfecio fənni üzrə təhsil sistemində proqramların tərtib və tədris olunma metodikası haqqında ümumi məlumat vermişdir. Solfecio dərsinin düzgün təşkil olunmasının müəllim üçün ən vacib amillərdən biri olduğunu qeyd edən Leyla Əlimərdanova təcrübi biliklərlə yanaşı nəzəri biliklərin də əsas götürülməsini xüsusi olaraq vurğulamışdır. Nəticənin əldə olunması üçün dərs zamanı musiqi duyumunu nəzərə alaraq hər bir şagirdə müxtəlif sistem və metodiki istiqamətlərdən yanaşmaq lazımdır. Bunun da musiqili qabiliyyətin formalaşmasında rolu olduqca vacibdir.

Sonra Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Ruhiyyə Dünyamalıyeva Solfecio fənninin tədrisi zamanı bir sıra vərdişlərin inkişaf etdirilməsinin və dərs zamanı istifadə olunacaq kitabların seçim mərhələsindən danışmışdır. Naxçıvan Musiqi Kollecinin və uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin iştirakı ilə solfecio fənninin tədrisi zamanı “Musiqi dinləmə qabiliyyətinin formalaşması” mövzusu ətrafında müzakirələr aparılmışdır.

Sonda ustad dərs iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.06.2020      İyunun 27-də Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş onlayn konsert proqramı izləyicilərə təqdim edilmişdir.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 yanvar 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvanda musiqi sənətinin və təhsilinin inkişafına xidmət etmiş, bir çox ansambl və xor kollektivlərinin yaradılmasının təşəbbüskarı olmuş Məmməd Məmmədov 100 illik yubileyi qeyd edilir. Onun 1956-cı ildə yaratdığı “Əlvan çiçəklər” mahnı və rəqs ansamblı muxtar respublikada musiqi və rəqs mədəniyyətinin inkişafında mühüm mərhələ təşkil edir.

Bəstəkar kamera-instrumental musiqinin bir çox janrlarında əsərlər, nəfəsli alətlər orkestri üçün marşlar, pyeslər, fortepiano üçün mahnı və romanslar yazmış, xalq mahnı və rəqslərini toplayaraq nota köçürmüş, Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında hazırlanan 30-dan artıq tamaşaya musiqi bəstələmişdir. Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən 1 nömrəli uşaq musiqi məktəbi Məmməd Məmmədovun adını daşıyır.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Orkestri filarmoniya yaradılarkən onun tərkibində fəaliyyətə başlayan ilk orkestrlərdən biri olmuşdur. Kollektivin tanınmış müğənni və xanəndələrinin ifalarını musiqisevərlər həmişə rəğbətlə qarşılayırlar. Orkestrin bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Elman Əliyevdir.

Yubileyinə həsr olunmuş konsert proqramı bəstəkarın “Azərbaycan” mahnısı ilə start götürmüşdür. Daha sonra “Olaydım mən”, “Yar gəlmədi”, “Nəğmə çalır ürəyim”, “Marş”, “Güllər açarkən”, “Gənclik mahnısı”, “Naxçıvan” əsərləri ilə davam etdirilmiş və xor kollektivinin ifasında “Ana vətən” mahnısı ilə konsert proqramına yekun vurulmuşdur.

Bəstəkarın musiqi əsərlərini Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Mübariz Əsgərov, Naxçıvan Muxtar Respublikası Əməkdar artistləri Elçin Nağıyev, Azər Cəfərli, Ruhiyyə Hüseynova və digər ifçılar Nərmin Hüseynova, İlkin Abdullayev, Samir İsmayılov və Ülvi Əhmədov təqdim etmişdir.

Onlayn tədbir Naxçıvan Dövlət Televiziyasından və onun internet resurslarından, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet saytında və sosial şəbəkə hesablarında canlı olaraq yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
27.06.2020      İyunun 24-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə gənclər arasında Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə çəkilmiş “Son iclas” filminin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Qumral Bektaşi bu cür onlayn müzakirələrin əhəmiyyətindən danışmış, gənclərin pandemiya dövründə diqqətdən kənarda qalmadığına görə Gənclər birliyinin adından Mədəniyyət Nazirliyinə təşəkkürünü bildirmişdir.

Daha sonra filmin müzakirəsinə başlanılmış və söz gənclərə verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Birliyinin sədri Bənövşə Afətli, birliyin üzvləri Günel Sangur və Jalə Mirzəyeva, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova və həmin birliyin üzvü Nuran Əliyev, Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Süqarə Mirzəli, Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədr müavini Nuray Mehdiyev, birliyin üzvü Rasim Qasımov və digərləri film barədə müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermişlər.

Bildirilmişdir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC-nin) fəaliyyətinə və cümhuriyyətin süqutuna həsr olunmuş bu filmdə xalqımızın əzmkarlığı, istiqlal mübarizəsi öz əksini tapmışdır.

Film AXC-nin 27 aprel 1920-ci ildə keçirilmiş sonuncu iclası ilə başlayır. Filmdə xalqımızın son anadək apardığı dönməz və qətiyyətli mübarizəsi əks olunur. Mübarizə faciə ilə başa çatsa da, bu mübarizənin Azərbaycanın istiqlal tarixinin şərəfli bir səhifəsi olduğu göstərilir. "Son iclas" filmində Azərbaycanın dövlət bayrağının-üçrəngli bayrağımızın müqəddəsliyi də öz əksini tapmışdır. Filmin sonunda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müsəlman Şərqində ilk demokratik, hüquqi dövlət nümunəsi yaratdığı və insanlara istiqlalın nə demək olduğunu anladan kadrlar göstərilir. Göstərilir ki, 71 illik sovet rejimi Azərbaycan xalqının müstəqillik arzularını boğa bilmədi. Xalqımız yenidən azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxdı və qalib gəldi. Ona görə ki, ötən əsrin əvvəllərindən fərqli olaraq xalq təhsil almışdı. Nəhayət, bu Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin yaşatdığı müstəqillik ideyalarını 71 il nəsildən-nəslə ötürə bilmişdi. Məhz buna görə cümhuriyyət bayrağı yenidən göylərə ucaldı. 1990-cı il noyabrın 17-də ümummilli lider Heydər Əliyevin sədrlik etdiyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin iclasında bu bayraq ilk dəfə dövlət tədbirində qaldırıldı və rəsmi status qazandı.

Daha sonra gənclər film barədə düşüncələrini paylaşmış və fikir mübadiləsi aparılmışdır. 1 saat davam edən müzakirədə ümumilikdə 40 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.06.2020      24 iyun 2020-ci il tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Avstriya yazıçısı Ştefan Svayqın “Şahmat” adlı novellasının onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova giriş sözü ilə çıxış edərək keçirilən tədbirin məqsəd və mahiyyətini vurğulamış, əsər haqqında ümumi məlumat vermişdir.

Sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi katibi Günay Kəngərli “Ştefan Svayqın həyat və yaradıcılığı” mövzusunda çıxış etmişdir. O, bildirmişdir ki, Stevan Şvayq 1881-ci ildə Vyanada doğulub, atası yəhudi əsilli varlı bir fabrikant olub. 1900-cü ildə gimnaziyanı bitirdikdən sonra Svayq Vyana Universitetinə daxil olub və tələbəlik illərində öz vəsaiti hesabına “Gümüş Simlər” (Silberne Saiten) adlı ilk şeirlər kitabını dərc etdirib. Vyana Universitetində elmi dərəcəsini tamamladıqdan sonra 1905-ci ildə Londona və Parisə yollanıb, daha sonra İtaliyanı və İspaniyanı (1906), Hindistanı, ABŞ-ı, Kubanı, Panamanı (1912) səyahət edib. Yaradıcılığının ilk illərində Verlendən, Bodlerdən və Emil Verxarndan etdiyi tərcümələrlə tanınıb. O çoxlu sayda esse, hekayə, romanlarla yanaşı, çox böyük ustalıqla qələmə aldığı bioqrafik oçerkləri ilə də şöhrət qazanıb. Psixologiyaya və Freyd təliminə böyük marağı Svayqın əsərlərində insan xarakterlərinin dərindən analiz edilməsində öz ifadəsini tapır. Özəlliklə də tarixi xarakterlər haqqında yazdığı əsərlər psixoloji dərinlik baxımından diqqəti cəlb edir. Svayq müharibəyə etiraz edərək və Avropanın içərisində olduğu böhrana dözməyərək 1942-ci ildə Braziliyada həyat yoldaşı ilə birlikdə intihar etmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşı Rəsmiyyə Yusifova “Şahmat” əsərinin əsas məzmunu” haqqında çıxış edərək qeyd etmişdir ki, Ştefan Svayq əsəri Braziliyada sürgündə olarkən qələmə almış və 1942-ci ilin fevral ayında etdiyi intihardan bir neçə ay öncə tamamlamışdır. İlk öncə 1942-ci ildə Argentinanın paytaxtı Buenos-Ayresdə 250 nüsxə ilə buraxılan əsər, daha sonra 1944-cü ildə ingilis dilinə tərcümə olunaraq Nyu-Yorkda nəşr olunmuşdur. Bu günə qədər Almaniyada əsərin 1.200.000-dən çox nüsxəsi satılmışdır. Avropa mədəniyyətinə vida edərkən həyata da vida etməyi seçən Svayq, həyata vida etmədən öncə dünya ədəbiyyatına “Şahmat” kimi bir miras bəxş etmişdir. Natiq qeyd etmişdir ki, psixoloji janrda qələmə alınan, qəhrəmanın ruhi pozuntularının əks olunması ilə qısa, amma hər baxımdan insanda dərin hissləri yerindən oynadan bir əsər təsiri bağışlayan “Şahmat” eyni zamanda fərqli dünyaların qapısını üzümüzə açır.

Sonda isə əsər ətrafında müzakirələr olmuşdur.

1 saat çəkən tədbirdə 25 nəfər kitabxana işçisi və fəal oxucu iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.06.2020      İyun ayının 24-də “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində növbəti onlayn ekskursiya keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin bələdçisi Əfsanə İbrahimova aparıb.

Ekskursiyanın əvvəlində muzey kompleksinin yaradılma tarixi haqqında məlumat verilərkən bildirilib ki, Naxçıvanqalanın bərpasına 2010-cu ildən başlanmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

“Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinin yaradılması haqqında 2013-cü il 5 iyun tarixli Sərəncamına əsasən muzey yaradılmış, 2014-cü il 7 aprel tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinin açılışı olmuşdur.

“Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi 1 ekspozisiya zalından, Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsindən, yeraltı sığınacaq - mağara hissədən ibarətdir. Vurğulanıb ki, Naxçıvanqala Naxçıvan şəhərinin cənub-şərqində yerləşən arxeoloji abidədir. Elmi ədəbiyyatda və xalq arasında

Naxçıvanqala, Köhnəqala adları ilə tanınmış qala 632-652-ci illərdə inşa olunmuşdur. Qala haqqında bir sıra tarixi faktlar məlumdur ki, həmin tarixi faktlardan biri XVI əsrdə yaşamış məşhur türk səyyahı Övliya Çələbinin Səyahətnamə əsəridir. Əsərdə Naxçıvanqalanın monqol işğallarına məruz qalması və bir neçə dəfə dağıdılması qeyd olunmuşdur. Qalanın adı fransız səyyahları Jan Şarden və Frehanqın da əsərlərində çəkilir.

Onlayn ekskursiya zamanı ekspozisiya zalında nümayiş olunan eksponatlar haqqında geniş məlumat verilərək bildirilib ki, e.ə. V minilliyə aid təsərrüfat küpü, e.ə. V-III minillik, e.ə. IV-III minilliyə aid daş əmək alətləri, daş baltalar, daş gürzlər, dən daşları, həvəng və dəstəklər məişətdə geniş istifadə olunmaqla yanaşı, duz mədənlərində duz sallarının parçalanmasında, nisbətən iri həcmli daş əmək alətləri isə tunellərin qazılmasında istifadə olunmuşdur. Muzeydə nümayiş olunan qədim eksponatlar sırasında e.ə. III-II minilliyə aid boyalı qablar da vardır ki, bu qablar II Kültəpə yaşayış yerindən aşkar olunmuşdur.

Son Tunc və Erkən Dəmir dövrünə, yəni E.ə. II-I minilliyə aid keramika məmulatları və gil qablar muzeyin dəyərli eksponatları sırasındadır.

Qeyd olunub ki, muzeydə nümayiş olunan məzarüstü sənduqələr XV əsrə aid olub, indiki dövrdə sinə daşı sayılır. Məzarüstü baş daşları və sənduqələrin üzərində xalqımızın inancları, dini təsəvvürləri, həyat və ölüm haqqında düşüncələri əks olunub.

Ekspozisiyada XVIII-XIX əsrlərə aid milli geyim nümunələri, xalçalar, məfrəş, odlu və soyuq silahlar, mis məişət əşyaları, saxsı su borusu və quyu qapaqları, o cümlədən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi Şamil Qazıyevin Naxçıvanın qədim tarixini, mədəniyyətini, adət ənənələrini, məişətini əks etdirən rəsm əsərlərinin surəti muzeyə gələn tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.06.2020      Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında görkəmli şair, yazıçı və dramaturq Cəfər Cabbarlının “Aydın” pyesi tamaşaya qoyulur.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru və rəssamı Həcərxanım Məmmədova, musiqi tərtibatçısı Səyyad Məmmədovdur.Tamaşada əsas rolları gənc aktyorlar ifa edirlər.

Aydın pyesinin əsas leytmotivində insanın özünə inamı, ona qarşı olan məkrli münasibətlərə qarşı apardığı mübarizə dayanır. Əsərin qəhrəmanı olan Aydın cəmiyyətin təsiri ilə ruhi əzablara düçar olsa da mənəvi gözəlliyini, insani saflığını itirmir.

Tamaşa yaxın vaxtlarda izləyicilərə təqdim ediləcək.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.06.2020      İyunun 19-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə gənclər arasında “Yaşa və öyrən - onlayn" intellektual bilik yarışı keçirilmişdir.

Nazirliyin Gənclər Təşkilatının, həmçinin Şərur, Babək, Ordubad, Culfa, Kəngərli, Şahbuz rayon mədəniyyət şöbəsinin gənclər birliklərinin üzvlərinin qatıldığı onlayn yarışda 17 komandanın nəzdində 51 gənc iştirak etmişdir. Gənclərə "Tarix", "Mədəniyyət və incəsənət", "Ədəbiyyat", "Musiqi", "Film", "Teatr", "Folklor", "Video oyunlar" və "Ardını sən de" kateqoriyaları üzrə səsli və videogörüntülü suallar ünvanlanmışdır.

3 hissədən ibarət olan onlayn yarışın sonunda Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin "Əlincəqala" komandası, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin "Bermuda" komandası və Nazirliyin Gənclər birliyinin "Araz qayası" komandası daha çox suala cavab verərək fərqlənməyi bacarıblar.

Qeyd edək ki, ilk dəfə olaraq yoxlama xarakterli təşkil olunan yarışın gələcəkdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.06.2020      İyunun 20-də Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Kəmalə Ağayevanın müəllifi olduğu “Tıq-tıq xanım” pyesi əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşanı onlayn olaraq balaca teatrsevərlərə təqdim etmişdir.

Səhnə əsərində baş qəhrəman Tıq-tıq xanım özünə dost axtarmaq üçün yola çıxır. Qarşısına çıxan həmsöhbətləri onun qəmgin olduğunun səbəbini soruşanda yalqızlıqdan şikayətlənir, özünə əsl dost, yoldaş axtardığını bildirir. Qarşılaşdığı bütün dost olmaq istəyənlər sonda Tıq-tıq xanımı əziyyət verərək cəzalandıracaqlarını bildirirlər.

Nəhayət Tıq-tıq xanıma Siçan bəyə rast gəlir. “Acıqlandırsam səni, nəylə döyərsən məni?” sualına, Siçan bəy əsl dost cavabı verir. Bununla da onların dostluğu başlayır. Günlərin birində Siçan bəy xan evinə gedir. Evdə darıxan Tıq-tıq xanım həyətə çıxır və gölməçəyə düşür. Ətrafdakılar ona kömək etmək istədikdə o, öz dostu siçanı görmək istəyir. Siçan Tıq-tıq xanımın dara düşmək xəbərini eşidir və gəlib onu gölməçədən çıxarır. Onlar ömürlərinin axırına kimi firavan yaşayırlar.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Xalq artisti Şirzad Abutalıbov, quruluşçu rəssamı Rafael Qədimov, musiqi tərtibatçısı Əli Məmmədovdur. Tıq-tıq xanım (Ləman Əhmədova) tamaşadakı əsas obrazı kimi diqqəti cəlb edir. Digər aktyorlar – İlqar Babayev, İbad Nəbiyev, İlham Babayev, Arzu Səfərov, Süleyman Süleymanov, Ulduz Süleymanova, Vəsmə Quliyeva uğurlu oyunu ilə seçilirlər.

Qeyd edək ki, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı balaca tamaşaçılar üçün bu günə kimi “Buratino”, “Qoğalın sərgüzəşti” və “Ələddinin sehrli çırağı” və “Göyçək Fatma” tamaşalarını onlayn formada nümayiş etdirib.

Tamaşa Naxçıvan Dövlət Televiziyasının efirindən və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmış və izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.06.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Milli dəyərlərimiz düşüncəmizdə” adlı esse müsabiqəsi keçirilmişdir. Müsabiqəyə 15 may tarixdə başlayan qeydiyyat 16 iyunda yekunlaşmışdır. Onlayn müsabiqəyə ümumilikdə 42 iştirakçı tərəfindən, 43 esse təqdim olunmuşdur. Qeydiyyat bitdikdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş Münsiflər Heyəti müsabiqəyə təqdim olunmuş esselərə baxış keçirmişdir. Münsiflər Heyəti tərəfindən seçim zamanı mövzunun təsvir və ya tərənnüm gücü, eyni zamanda bəhs olunan mövzunun reallığı, essedəki mətnin mövzuya uyğun dolğunluğu, müəllif fikrinin anlaşılan formada, birmənalı şəkildə çatdırılması, essedə göstərilən faktın doğruluğu, heç bir yerdə dərc olunmaması, Azərbaycan ədəbi dilinin orfoqrafik, qrammatik və punktoqrafik (durğu işarələri) qaydaları əsasında yazılması nəzərə alınmışdır.

Münsiflər Heyətinin 20 iyun 2020-ci il tarixli yekun qərarına əsasən qaliblər və müsabiqədə fərqlənən şəxslər aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

II yerin qalibi:

Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Əsgərova Elnurə Hüseyn qızı

III yerin qalibi:

Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllimi Babayeva Fatma Əhməd qızı

Fəxri fərmanla təltif edilənlər:

1. Naxçıvan şəhər sakini Hüseynli Türkan Afiyət qızı;
2. “Şərq qapısı” qəzetinin əməkdaşı Şahməmmədli Güntac Şahməmməd qızı;

II yerin qalibi 200 AZN və diplom, III yerin qalibi 100 AZN və diplomla təltif olunur. Fərqlənən iştirakçılara fəxri fərmanlar təqdim edilir. Diplom, mükafat və fəxri fərmanlar qalib gələn və fərqlənən iştirakçıların evlərinə çatdırılacaqdır.

Qeyd edək ki, esse müsabiqəsində I yer üzrə qalib olmamışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.06.2020      İyunun 18-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Şərur və Sədərək rayon MKS-lərin əməkdaşları üçün onlayn təcrübə məşğələsi keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova təcrübə və onun əhəmiyyəti barədə iştirakçılara məlumat vermişdir.

Sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Südabə Heydərova “Kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin iş prinsipi” adlı mövzu ilə çıxış edərək bildirmişdir ki, kataloqlaşdırma işi kitabxana kataloqlarının yaradılması və istiqamətini təmin edən proseslərin məcmusudur. Kataloq - kitabla oxucu arasında vasitəçi rolunu oynayır. Kitabxana kataloqu kitabxananın fondunda olan çap əsərlərinin və digər sənədlərin tərkibini göstərən bir siyahıdır. Oxucu kataloqa baxmaqla kitabxanada onu maraqlandıran hansı kitabların olduğunu, müəyyən bir kitabın olub-olmadığını, hər hansı bir müəllifin hansı əsərlərinin olduğunu öyrənir.

“Oxuculara xidmət işinin təşkili” mövzusunda çıxış edən oxuculara xidmət şöbəsinin müdiri Dilarə Əliyeva bildirmişdir ki, kitabxana fondlarında mühafizə edilən çap məhsullarından həm kitabxana şəraitində, həm də kitabxanadan kənarda oxucular tərəfindən istifadə oluna bilər. Oxucuların kitabxana ilə ilk tanışlığı qeydiyyat bölməsindən başlayır. Oxucuya fərdi yanaşılaraq kimlik əsasında ona oxucu bileti yazılır. Oxucuların qeydiyyatı qeyd kartoçkasında aparılır. Kitabxanalarda oxuculara kitabxana xidməti həm abonement, həm də oxu zallarının köməyi ilə həyata keçirilir. Kütləvi kitabxanalarda istifadə olunan gündəlik 3 hissədən ibarətdir. Birinci hissədə oxucuların ucotu, ikinci hissədə kitab verilişinin ucotu, ücüncü hissədə isə kütləvi tədbirlərin uçotu aparılır. Oxucuların, gəlişin və kitab verilişinin ucotunu aparmaq ücün əsas sənəd oxucu formulyarıdır. Oxucuların ümimi sayı oxucu formulyarlarının hesablanması əsasında müəyyənləşdirilir.

Daha sonra müzakirələr aparılmış MKS əməkdaşlarının sualları cavablandırılmışdır.

3 saata yaxın çəkən tədbirdə 30 nəfər kitabxana əməkdaşı iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.06.2020      A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası oxucuları ilə növbəti onlayn görüşündə İsveç yazıçısı Antuan de Sent Ekzüperinin “Balaca şahzadə” kitabının onlayn müzakirəsini keçirmişdir.

Kitabxananın direktor müavini Kəmalə Ağayeva çıxış edərək Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli “Oxunması zəruri olan kitablar” haqqındakı sərəncamından və bu sərəncamdan irəli gələn vəzifələrdən danışmışdır.

Sonra Kitabxananın Metodika və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri Mehriban Seyidova çıxışında “Balaca şahzadə” əsəri haqqında geniş məlumat verdi. O, qeyd etdi ki, “Balaca şahzadə kitabı” 1943-cü ildə ingilis dilinə, 1987-ci ildə isə Cəfər Bağır tərəfindən azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir. Romanda uzaq bir planetdən gələn kiçik şahzadənin gözü ilə böyüklərin dünyasına baxılır. İnsanların hamısı nə zamansa uşaq olublar, lakin indi onların heç biri o günləri xatırlamır. Balaca şahzadə isə oxucuları, bəşəriyyəti II Dünya Müharibəsinin baş verdiyi illərdə uşaqlıq dünyasına aparır. Ona görə də bu roman uşaqlar üçün olduğu qədər həm də böyüklər üçündür.

Sonda kitabın oxucularla geniş müzakirə aparıldı və oxucuları maraqlandıran suallar kitabxanaçılar tərəfindən cavablandırıldı.

Bir saata yaxın davam edən müzakirədə bu müzakirədə 16 nəfər oxucu və 6 nəfər kitabxana əməkdaşı iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.06.2020      İyunun 17-də gənclər arasında “Milli adət - ənənələr” mövzusunda maarifləndirici tədbir keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi Elvin Əhmədov görüş barədə iştirakçılara məlumat vermişdir.

Daha sonra Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Cavan Qənbərli və birliyin üzvü Aysel Şəfiyeva, Şərur Rayon Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədr müavini Nurşən İbrahimova mövzu ilə əlaqədar fikirlərini bölüşmüşlər.

Qeyd edilmişdir ki, xalqımızın mənəvi dünyasını zənginləşdirən, tariximizi və mədəniyyətimizi ucaldan, birliyimizi təmin edən milli-mənəvi dəyərləri qoruyub saxlamaq hər birimizin müqəddəs borcudur. İlk növbədə hər bir gənc əsrlər boyu cilalanmış, zamanın kəşməkəşli sınaqlarından çıxmış, ələnmiş, saflaşmış, bu günümüzün həyati tələbatı olan, xalqımızın özünəməxsus milli mentaliteti meyarlarına çevrilən mənəvi dəyərlər yüksək əxlaqi xüsusiyyətlərin təcəssümüdür və hamımıza əzizdir.

Minillər boyu formalaşan və Azərbaycan xalqının yüksək mənəvi dəyərlərə malik olduğunu göstərən əvəzedilməz adət və ənənələr millətimizin keçmişi, bu günü və gələcəyi arasında sarsılmaz bir mənəvi körpü rolunu oynayır. Dünyanın ən qədim xalqlarından olan azərbaycanlılar özünün zəngin milli, əxlaqi və mənəvi dəyərləri ilə bəşər sivilizasiyasına əvəzsiz töhfələr veriblər. Müstəqillik illərində muxtar respublikamızda milli dəyərlərimizin, adət ənənələrimizin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması istiqamətində görülən mühüm işlər də müzakirə olunub.

Bir saata yaxın davam edən tədbirdə 40-a yaxın gənc iştirak edib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.06.2020      Milli Qurtuluşdan ötən dövrdə Azərbaycan yüksək inkişaf yolu keçib, bütün sahələrdə böyük uğurlar qazanılıb. “Bütün həyatımı təhlil edəndə görürəm ki, mən Azərbaycanın müstəqilliyini təmin edə bilmişəm. Onu daxili çəkişmələr alovunda, dağıntılar və qan içində məhv olmağa qoymamışam”, - deyən ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyalarına sədaqət digər sahələr kimi, mədəniyyətimizin, rəssamlıq sənətinin də inkişafına səbəb olub. Bu gün yaradıcı insanlar, rəssamlar da ulu öndər Heydər Əliyevə sevgi və ehtiramlarını öz əsərlərində yaşadırlar.

İyunun 15-də Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Heydər Əliyev Muzeyinin qarşısında muzeyin fondunda saxlanan rəsm əsərlərinin və xalçaların sərgisi açılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov sərgiyə baxıb.

Bildirilib ki, Heydər Əliyev Muzeyində dahi şəxsiyyətin siyasi irsini, həyatını və ömür yolunu əks etdirən dəyərli eksponatlar saxlanılır. Muzeyin fondunda Ümummilli Liderlə bağlı tarixi sənədlərlə yanaşı, həm də Ona həsr olunmuş rəsm əsərləri, portret və xalçalar da mühafizə edilir.

Sərgidə Heydər Əliyev Muzeyinin fondunda mühafizə olunan 20 portret və 3 xalça nümayiş etdirilir. Ulu Öndərə həsr olunmuş portretlər yağlı boya ilə kətan, sulu boya ilə kağız, parça üzərində quaş və qarışıq texnika ilə işlənib. Sərgidə rəssamlardan Səyyad Bayramovun, Əli Səfərovun, Cavid İsmayılovun, İlham Mirzəyevin, Firudin Quliyevin, Şamil Mustafayevin Ulu Öndərə həsr edilən “Heydər Əliyev”, “Ömür yollarında”, “Mənalı ömür”, “Prezident Heydər Əliyev”, “Şərqin günəşi”, “Ümummilli lider Heydər Əliyev” rəsm əsərləri, Ulu Öndərin rəngli qaşlarla və muncuqla işlənmiş portretləri, həmçinin “Nəvə”, “Qayıdışın mübarək”, “Nurlu gələcək” adlı xalçalar yüksək sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə seçilir.

Sərgi ilə tanışlıqdan sonra Ali Məclisin Sədri deyib: Ölkəmizdə Ümummilli Liderimizə həsr olunmuş minlərlə rəsm əsəri, portret vardır. Bu da Vətəninə, xalqına, dövlətinə ləyaqətlə xidmət edən dahi şəxsiyyətə olan xalq sevgisinin nəticəsidir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ömür yolu Vətənə və xalqa xidmət nümunəsidir. Çünki Ulu Öndər Azərbaycan dövlətinin qurucusudur. Bu gün də Azərbaycan Ulu Öndərin yolu ilə gedərək inkişaf edir. Ölkəmizin gələcək inkişafı da dahi şəxsiyyətin ideyalarının davamındadır. Ümummilli Liderin özünün də dediyi kimi, “Nə qədər ki, Azərbaycan var, mən də varam. Mən isə Azərbaycanda əbədi olacağam”.

“15 İyun - Milli Qurtuluş Günü sadəcə rəhbərin hakimiyyətə gəldiyi gün deyil. 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan dövlətinin həyatında dönüş və qurtuluş tarixinin əsası qoyulub. Milli Qurtuluşa Azərbaycan xalqının görkəmli şəxsiyyəti Heydər Əliyevin və vətənpərvər insanların zəhməti hesabına nail olunub. Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan dövlətini parçalanmaq və məhv olmaqdan xilas etdi”, - deyən Ali Məclisin Sədri Milli Qurtuluş Günü münasibətilə təbriklərini çatdırıb, sərgilərin davam etdirilməsi barədə tapşırıqlar verib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.06.2020      İyun ayının 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə muzey əməkdaşları üçün “Muzeylərdə onlayn tədbirlərin keçirilməsinin muzeylərin tanıdılmasında rolu” mövzusunda onlayn seminar keçirilmişdir.

Tədbirin moderatoru Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova onlayn seminarın keçirilməsinin əhəmiyyəti barədə məlumat verərək bildirmişdir ki, bu gün Nazirliyin sisteminə daxil olan bütün muzeylər onlayn fəaliyyət göstərməklə sosial şəbəkələrdə öz fəaliyyətini geniş kütlələrə çatdırır, onlayn ekskursiyalar vasitəsilə muzey haqqında tamaşaçılara məlumat verir.

Sonra C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru Aləmzər İbrahimova çıxış edərək bildirib ki, hazırki dövdə muzeylərin təbliğ olunmasında sosial şəbəkələrin rolu danılmazdır. Burada paylaşılan məlumatların geniş ictimaiyyət tərəfindən izlənilməsi muzey əməkdaşlarına tariximizi, mədəniyyətimizi, adət-ənənələrimizi özündə yaşadan muzeylər haqqında məlumatları daha çox insana çatdırmağa imkan verir. Muzeylərdə görülən işlər barədə, həmçinin keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlər barədə sosial şəbəkələrdə yayılan informasiyalar da muzey işinin təbliğinə xidmət edir.

Sosial şəbəkələrin digər bir üstünlüyü odur ki, burada paylaşılan məlumatlar fəaliyyət göstərdiyi ərazidən asılı olmayaraq hər kəs tərəfindən izlənə bilir. Digər muzeylər kimi, C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyinin əməkdaşları da sosial şəbəkələrin gücündən istifadə etməklə görülmüş işlər haqqında məlumatlar, onlayn ekskursiylar və digər məlumatları paylaşmaqla bu muzeyi tanıdır, Azərbaycan ədəbiyyatını daha dərindən təbliğ edir.

Muzey əməkdaşlarının onlayn olaraq qoşulduğu seminarın sonunda müzakirə aparılmış, onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.06.2020      İyunun 15-də Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında “Milli Qurtuluş Günü”nə həsr olunmuş onlayn tədbir keçirilib. Tədbirin rəsmi hissəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış etmişdir.

Nazir qeyd edib ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı xidmətləri misilsiz və əvəzsizdir. Ulu öndərin 1969-cu il iyulun 14-də ölkəmizdə birinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycanın inkişaf və tərəqqi, 1993-cü il iyunun 15-də xalqın tələbi ilə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışı isə Milli Qurtuluş tarixinə çevrilmişdir. Vurğulanmışdır ki, həmin tarixdən ötən dövrdə Azərbaycan möhtəşəm inkişaf yolu keçmiş, bütün sahələrdə böyük uğurlar qazanılmış, tərəqqiyə nail olunmuşdur. Bu gün müstəqil Azərbaycan və onun Naxçıvan Muxtar Respublikası ulu öndər Heydər Əliyevin yolu ilə inamla irəliləyir. Sosial-iqtisadi və mədəni həyatın bütün sahələrində davamlı inkişaf, sabitlik və rifah vardır. Bütün bunlar isə Milli Qurtuluşun bəhrələridir.

Bayram tədbirinin bədii hissəsində Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestri konsert proqramı ilə çıxış edib. Proqram Müslüm Maqomayevin “Azərbaycan” mahnısı ilə start götürüb. Daha sonra Frans Şubertin “Serenada”, Tofiq Quliyevin “Əziz surət”, Astor Piazollanın “Unudulma”, Volfanq Amadey Motsartın “Sehirli Fleyta” operasından “Şahzadənin” ariyası, Fikrət Əmirovun “Sevil” operasından “Dilbərin nəğməsi”, xalq mahnısı “Küçələrə su səpmişəm”, Rauf Hacıyevin “Sevgilim”, Kamalın “Heydər Xalq”, Qara Qarayevin “Böyük xilaskar” əsərləri ilə davam etdirilib. Xüsusi peşəkarlıqla təqdim olunun musiqili proqramda xor kollektivinin də ifası maraqla qarşılanıb və konsert Eldar Mansurovun “Odlar Yurdu” süitası ilə rəqs kollektivinin ifasında sona çatıb.

Əsərləri Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Tural Nəcəfov, Mübariz Əsgərov və Gülyanaq Fərzəliyeva, gənc ifaçılar Bəsti Qasımova, İlkin Abdullayev ifa etmişdir. Peşəkar skripka ifaçıları Cahangir Qurbanov və Ceyhun Süleymanlının ifası da maraqla qarşılanmışdır.

Tədbir Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və Naxçıvan Televiziyasının rəsmi internet resurslarında və sosial şəbəkə hesablarından canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin onlayn mədəni tədbirlərində fəal iştirak edir. Filarmoniyanın solistləri, gənc vokalist İlkin Abdullayevin və skripka ifaçısı Cahangir Qurbanovun və saksofon ifaçısı Rəşad Əmiyevin solo, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü münasibətlə təşkil olunmuş Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera və “28 May – Respublika Günü”nə həsr edilmiş Estrada orkestrlərinin konsertləri belə tədbirlərdəndir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.06.2020      Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası solistlərinin onlayn solo konsertləri çərçivəsində iyunun 13-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında növbəti konsert proqramı musiqisevərlərə təqdim edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə təqdim edilən konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solisti, saksofon və klarnet ifaçısı Rəşad Əmiyev Azərbaycan və dünya klassiklərinin əsərlərindən nümunələr səsləndirib.

Estrada ansamblının müşayiəti ilə təqdim edilən solo konsertdə istedadlı ifaçı Rəşad Əmiyev ilk olaraq alt saksofonda Tofiq Quliyevin “Zibeydə” mahnısını musiqisevərlərə təqdim edib. Konsert proqramının davamında istedadlı ifaçı Azərbaycan bəstəkarlarından Rauf Hacıyevin “Leyla”, Polad Bülbüloğlunun “Gəl, ey səhər”, dünya bəstəkarlarından Frank Sinatranın “Mənim yolum” və “Çəkin”, Tofiq Quliyevin “Mən oldum”, Bleyk Edvardsın “Çəhrayı Panter”, Lusio Dallanın “Karuzo”, Konsuelo Velazquezin “Bessame muçio” və Paul Desmondun “Beş almaq” mahnılarını uğurla ifa edib.

Böyük izləyici sayı ilə maraqla qarşılanan və təqribən, 40 dəqiqəyə yaxın davam edən onlayn solo konsert proqramı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və Naxçıvan Televiziyasının rəsmi internet resurslarında və sosial şəbəkə hesablarından canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin onlayn mədəni tədbirlərində fəal iştirak edir. Filarmoniyanın solistləri, gənc vokalist İlkin Abdullayevin və skripka

ifaçısı Cahangir Qurbanovun solo, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü münasibətlə təşkil olunmuş Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera və “28 May – Respublika

Günü”nə həsr edilmiş Estrada orkestrlərinin konsertləri belə tədbirlərdəndir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.06.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Mədəniyyət və Təhsil nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün Heydər Əliyev Muzeyinə onlayn ekskursiya təşkil olunub.

Onlayn ekskursiyada muzeyin bələdçisi dahi şəxsiyyətin çoxcəhətli siyasi və dövlətçilik fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən eksponatlar haqqında ətraflı məlumat verib.

Qeyd olunub ki, 420 eksponatla fəaliyyətə başlayan muzeydə hazırda 4700-dən çox eksponat mühafizə olunur. Həmin eksponatlar ümummilli liderin dövlətçilik və siyasi fəaliyyətinin öyrənilməsində, onun mənalı həyatı, zəngin və çoxşaxəli fəaliyyəti barədə faktların gələcək nəslə çatdırılmasında böyük rol oynayır.

Muzeydə nümayiş etdirilən və Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin həyatının və siyasi fəaliyyətinin tarixi məqamlarını əks etdirən eksponatlar uşaqlar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.06.2020      İyun ayının 10-da Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə uşaq musiqi incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərində qanun ixtisası tədris aparan müəllimlərə onlayn ustad dərs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri aparan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova aid təhsil müəssisələrində qanun ixtisasının tədris proqramı haqqında ümumi məlumat vermişdir.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Məhəbbət Babayeva “Texniki əsərlərin tədris olunma metodikası” mövzusunda mühazırə demişdir. Məhəbbət Babayeva hər bir şagirdin texniki imkanlarının inkişaf etməsi üçün qammaların əhəmiyyətindən danışmış və proqrama əsasən keçirilən ifa texnikasını inkişaf etdirən kiçik həcmli əsərlərin öyrədilməsini geniş şəkildə izah etmişdir. Vurğulanmışdır ki, proqram seçimində müxtəlif siniflərdə təhsil alan şagirdin texniki imkanlarını nəzərə almaq lazımdır. Proqramın seçilmə mərhələsində müəllimin əsas rol oynadığını qeyd edən M.Babayeva fərdi seçimin nə qədər vacib olduğunu xüsusilə qeyd etmişdir. Müəllim tərəfindən düzgün seçilmiş proqram hər bir şagirdin öz imkanları çərçivəsində texniki bacarığının inkişafına nail olmağın başlıca amillərindən biri olduğunu qeyd etmişdir.

Sonda metodik kurs iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.06.2020      Dünən “Gəmiqaya” Tarix-Bədii Qoruğu və Muzey binasında “Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri” adlı kitabın təqdimat mərasimi ­keçirilib.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının Humanitar siyasət məsələləri və ictimai təşkilatlarla iş şöbəsinin müdiri Surə Seyid çıxış edərək bildirib ki, ümummilli lider Heydər Əliyev 2002-ci ilin 12 avqustunda AMEA Naxçıvan Bölməsinin yaradılmasına həsr olunmuş müşavirədə Naxçıvanın qədim və zəngin tarixini, Gəmiqaya abidələrinin öyrənilməsini müqəddəs və vacib vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur.

Qeyd edilib ki, xalqımızın tarixən bu torpağa məxsusluğunun daş pasportu olan Gəmiqaya tarixi-etnoqrafik abidələr kompleksi daşüstü rəsmlərlə zəngindir. Bu abidələrin tədqiqinə 1970-ci illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana siyasi rəhbərliyinin birinci dövründə başlanıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin tədqiq edilməsi haqqında” 2001-ci il 26 aprel tarixli Sərəncamına əsasən elmi-tədqiqat işlərinin aparılması üçün “Gəmiqaya” ekspedisiyası təşkil edilib, yaradılan şərait nəticəsində 2002-ci il iyun ayının 10-dan başlayaraq arxeoloji tədqiqatlar daha da genişləndirilib. Muxtar respublika rəhbəri 2001, 2002, 2005 və 2013-cü illərdə Gəmiqayaya səfər edərək qayaüstü rəsmlərin yayıldığı ərazilərlə tanış olub, ərazidə tədqiqat aparan alimlərlə görüşüb, tədqiqat işləri ilə bağlı tövsiyə və tapşırıqlarını verib. Ekspedisiya Gəmiqaya abidələrinin qorunub saxlanması, ardıcıl və sistemli şəkildə öyrənilməsi üçün aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsi barədə elmi rəy hazırlayıb Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə təqdim edib.

Diqqətə çatdırılıb ki, 2006-cı ildə Gəmiqaya Tarix-Bədii Qoruğu, 2013-cü ildə “Gəmiqaya” Muzeyi yaradılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondunun Tədbirlər Planına əsasən 2016-cı ildə “Gəmiqaya” Tarix-Bədii Qoruğunda və ona bitişik ərazilərdəki daşüstü təsvirləri ilə bağlı tədqiqat işləri aparılıb. Tədqiqat nəticəsində, ümumilikdə, 136 hektar ərazidə 2040 daş üzərində 7477 təsvir müəyyənləşdirilərək qeydiyyata alınıb. Gəmiqaya abidələrinin elmi təsvirindən və fotoşəkillərdən ibarət fundamental nəşr – albom-kataloq hazırlanıb.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev çıxış edərək bildirib ki, Gəmiqaya abidəsinin geniş tədqiqinə ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin ilkin mərhələsində başlanılıb və ümummilli liderin ölkəmizdə ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra bu sahəyə yenidən diqqət artırılıb. Muxtar respublikamızda Gəmiqaya abidələrinə dövlət qayğısı həmişə diqqət mərkəzində olub. Gəmiqaya təsvirlərinin tədqiqi sahəsində atılan ən mühüm addımlardan biri də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq sərəncamından sonra Gəmiqaya ərazisinə bir neçə dəfə elmi səfərlərin təşkil edilməsi, çoxlu təsvirlərin qeydə alınması, bir neçə monoqrafiya və çox sayda məqalələrin işıq üzü görməsidir. Ali Məclis Sədrinin tapşırığına əsasən 2016-cı ilin avqustunda Gəmiqayaya təşkil olunan yeni ekspedisiya ilə qeydə alınan təsvirlər sistemləşdirilib və onların əsasında bu gün təqdimat mərasiminə toplaşdığımız “Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri” kitabı hazırlanıb. Qeydə alınmış təsvirlərin əsasında hazırlanmış yeni nəşr Gəmiqaya abidələrinə həsr olunmuş ən möhtəşəm və mükəmməl ­kitabdır.

İsmayıl Hacıyev Naxçıvan ərazisində tarixi-memarlıq abidələrinin tədqiqi, bərpası, mühafizəsi və bununla əlaqədar kitabların nəşr olunmasına göstərilən diqqət və qayğıya görə muxtar respublikanın ziyalıları, elm və təhsil işçiləri adından dövlətimizə minnətdarlıq edib.

Sonra AMEA-nın müxbir üzvləri – AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun direktoru, Fəxrəddin Səfərli və AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun şöbə müdiri Vəli Baxşəliyev, “Gəmiqaya”ekspedisiyasının rəhbəri, sənətşünas Nizami Alıyev, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nazim Bababəyli çıxış ediblər. Çıxışlarda tariximiz və milli-mənəvi dəyərlərimizin yaşadılmasına qiymətli töhfə olan kitabın üstünlükləri, tarixi abidədə aparılan tədqiqatlar barədə ətraflı məlumat verilib.

Bildirilib ki, yeni nəşrin əsas üstünlükləri ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq Gəmiqaya təsvirlərinin yerləşdikləri ərazilərin sahəsi çox dəqiqliklə hesablanıb, kitaba daxil olan təsvirlərin fotoşəkilləri qeydə alındığı ərazilərin ardıcıllığı üzrə verilib, hər bir şəklin altında daşın materialı, ölçüsü qısa təsvir olunub. Şərhlər kitabın digər materialları kimi üç dildə (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) verilib. Çıxış edənlər tarix və mədəniyyətimizə göstərilən böyük diqqət və qayğıya görə dövlətimizə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Sonda tədbir iştirakçıları “Gəmiqaya” Tarix-Bədii Qoruğu və Muzeyi ilə yaxından tanış olublar.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondunun Himayəçilik Şurasının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi ilə birlikdə hazırladığı, “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyində nəşr olunan “Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri” adlı nəfis tərtibatlı, yüksək poliqrafik keyfiyyətə malik yeni kitabın layihə rəhbəri Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab ­Vasif Talıbovdur. Elmi redaktoru AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev, müəllifi “Gəmiqaya” ekspedisiya qrupunun rəhbəri, sənətşünas Nizami Alıyev, fotolar və qrafik cızmaların müəllifləri Nizami Alıyev və Arzu Novruzov, dizayner Ziya Məmmədov, mətnlərin rus və ingilis dillərinə tərcüməçiləri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qurban Qurbanlı, Aidə Cəlilzadə, Bayram Əliyev və Fatimə İsmayıllıdır. Yeni nəşr Naxçıvanşünaslığa və milli tariximizə ən böyük töhfədir. Kitab Gəmiqaya təsvirlərinin tədqiqi tarixində xüsusi və mükəmməl mərhələ təşkil etməklə Azərbaycan sərhədləri çərçivəsindən çıxaraq dünya miqyasında geniş oxucu kütləsinin və elmi ictimaiyyətin diqqətini cəlb edə biləcəkdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.06.2020      İyunun 10-da C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Gənclik” İnstrumental Ansamblının canlı yayımla konserti olub. Konsert proqramında Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığından və muğam sənətimizdən nümunələr səsləndirən ansamblın bədii rəhbəri musiqi kollecin müəllimi Sahil Qasımovdur.

Onlayn konsertdə ansamblın solistləri İlkin Abdullayev və Samir İsmayılov Azərbaycan bəstəkarlarından E.Sabitoğlunun “Sən olmuşam”, T.Quliyevin “Sevdiyim qız” və “Badamlı”, N.Əsgərovun “Vurulmuşam”, C.Cahangirovun “Yenilməz batalyon” filmindəki Teymurun mahnısını, E.Atayevin “Azərbaycan” mahnılarını, həmçinin “Bayatı şiraz” təsnifini ifa ediblər. Qeyd edək ki, ansamblın ifasında musiqisevərlər üçün maraqlı musiqili kompozisiya da təqdim olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə təqdim edilən və sayca yeddinci onlayn konsert olan Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Gənclik” İnstrumental Ansamblının onlayn konserti böyük izləyici sayı ilə maraqla qarşılanıb və təqribən bir saata yaxın davam edib.

Bu günə qədər təqdim edilmiş digər konsertlər kimi, bu onlayn konsert proqramı da Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet resurslarında canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə onlayn formada təqdim edilən mədəni tədbirlər ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanmaqla yanaşı, həm də insanların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə əməli töhfədir.

“Gənclik” İnstrumental Ansamblı Naxçıvan Musiqi Kollecinin musiqi kollektivləri arasında geniş repertuarı ilə diqqəti cəlb edən kollektivlərdən biridir. Ansambl artıq 10 ildir ki, fəaliyyət göstərən və Naxçıvanda musiqi mədəniyyətinin, ifaçılıq sənətinin inkişafına töhfələr verən ansamblın üzvləri Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimlərindən ibarətdir.

Vurğulayaq ki, Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Gənclik” İnstrumental Ansamblı Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilən müxtəlif səpgili mədəni tədbirlərdə etdiyi uğurlu çıxışlarla muxtar respublika sakinlərinin rəğbətini qazanıb. Ansambl, eyni zamanda, musiqi kollecində təhsil alan istedadlı gənclərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması, istiqamətləndirilməsi və onların professional musiqi sənətinə cəlb edilməsi işinə də dəyərli töhfələr verməkdədir.

“Gənclik” İnstrumental Ansamblı özünün peşəkar ifa tərzi və repertuarının rəngarəngliyi ilə hər zaman uğurlu kollektiv kimi tanınıb. Bugünkü onlayn konsert proqramı da ansamblın növbəti uğuru hesab edilə bilər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.06.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən keçirilən “Milli ornamentlərimiz rəsm əsərlərində” adlı rəsm müsabiqəsinin 11 may-3 iyun tarixlərində qeydiyyatı yekunlaşmışdır. Onlayn müsabiqəyə ümumilikdə 93 nəfər uşaq, yeniyetmə və gəncin 148 rəsm əsəri buraxılmışdır. Bunlardan 7-12 yaş kateqoriyası üzrə 31 nəfər 45 rəsm əsəri, 13-17 yaş kateqoriyası üzrə isə 50 nəfər 82 rəsm əsəri, 18-29 yaş kateqoriyası üzrə12 nəfər 21 rəsm əsəri təqdim etmişdir. Qeydiyyat bitdikdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş Münsiflər Heyəti müsabiqəyə təqdim olunmuş rəsm əsərlərinə baxış keçirmişdir. Münsiflər Heyəti tərəfindən seçim zamanı müəllifin yaşı nəzərə alınaraq düzgün kompozisiya, rəng seçimi və ideya əsas götürülmüş, müsabiqəyə təqdim olunan işlərin bədii dəyəri nəzərə alınmışdır.

Münsiflər Heyətinin 8 iyun 2020-ci il tarixli yekun qərarına əsasən qaliblər və müsabiqədə fərqlənən şəxslər aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

7-12 YAŞ KATEQORİYASI ÜZRƏ:

I yerin qalibi:

1. Bakı şəhəri Binəqədi rayon 248 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Nəcəfova Zeynəb Seyran qızı (9 yaş)

II yerin qalibi:

1. Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsi 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Kazımova Şəbnəm Arzuman qızı (12 yaş)

III yerin qalibi:

1. Sumqayıt şəhəri Verbal Tədris Mərkəzinin şagirdi Əmirxanlı Ruqəyyə Samir qızı (8 yaş)

Fəxri fərmanla təltif edilənlər:

1. Xətai rayonunun Asudə Vaxt Mərkəzinin rəsm kursunun şagirdi Əhmədova Gülya Məcnun qızı (11 yaş)
2. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Şahsuvarlı Faiq Elnur oğlu (12 yaş)
3. Bakı şəhəri Nəriman Nərimanov adına 248 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Nadirova Aysu Şahin qızı (10 yaş)
4. Bakı şəhəri 159 nömrəli tam orta məktəbin çagirdi Əlisoy Nəzrin Samir qızı (9 yaş)
5. Culfa Şəhər Klubu "Bacarıqlı əllər" dərnəyinin üzvü Mirzəyeva Fatimə Fail qızı (11 yaş)

13-17 YAŞ KATEQORİYASI ÜZRƏ:

I yerin qalibi:

1.Naxçıvan şəhər Afiyəddin Cəlilov adına 12 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Hacıyeva Əzizə Telman qızı (17 yaş)

II yerin qalibi:

1. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Zamanlı Şənay Toğrul qızı (13 yaş)

III yerin qalibi:

1. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Qasımlı Murad Sakit oğlu (13 yaş)

Fəxri fərmanla təltif edilənlər:

1. Babək rayon Zeynəddin kənd tam orta məktəbinin şagirdi Nağıyeva Zeynəb Orxan qızı (16 yaş)
2. Babək rayon Sirab kənd tam orta məktəbinin şagirdi Ələkbərova Fatimə Faiq qızı (14 yaş)
3. Babək Rayon Vayxır Kənd Mədəniyyət Evinin rəsm dərnəyinin üzvü Qarayeva Fidan Adəm qızı (14 yaş)
4. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi İsmayılov Rəşid Mahir oğlu (13 yaş)
5. Şərur Şəhər Bəhruz Kəngərli adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Mirzəyeva Xanımzər Kamran qızı (13 yaş)
6. Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsi 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Şirinova Ləman Ənvər qızı (14 yaş)
7. Naxçıvan şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Hacıyeva Aygün Emin qızı (15 yaş)
8. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Yusifova Aygün Aqil qızı (15 yaş)
9. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Tahirov Bayram Tural oğlu (13 yaş)
10. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Abbasov Pərvin Eldəniz oğlu (14 yaş)

18-29 YAŞ KATEQORİYASI ÜZRƏ:

I yerin qalibi:

1. Naxçıvan Dövlət Universitetinin təsviri incəsənət ixtisası üzrə tələbəsi Əsədova Türkan İlham qızı (18 yaş)

III yerin qalibi:

1. Naxçıvan Şəhər Xalq Teatrının rəssamı Axundova Nərmin Əbülfəz qızı (22 yaş)

7-12 yaş kateqoriyası üzrə qaliblər diplom və hədiyyələr ilə, 13-17 yaş kateqoriyası üzrə 1-ci yerin qalibi 150 AZN və diplomla, 2-ci yerin qalibi 100 AZN və diplomla, 3-cü yerin qalibi 50 AZN mükafat və diplomla təltif olunur. 18-29 yaş kateqoriyası üzrə 1-ci yerin qalibi 300 AZN və diplomla, 3-cü yerin qalibi 100 AZN mükafat və diplomla təltif olunur. Hər üç yaş kateqoriyası üzrə fərqlənən iştirakçılara fəxri fərmanlar təqdim edilir. Diplom, mükafat və fəxri fərmanlar qalib gələn və fərqlənən iştirakçıların evlərinə çatdırılacaqdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.06.2020      İyun ayının 6-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında "Zoom" mobil tətbiqi vasitəsi ilə Fransız yazıçısı V.Hüqonun “Edam məhkumunun son günü” əsərinin müzakirəsi keçirilmişdir.

Onlayn kitab müzakirəsini giriş sözü ilə açan Nazirliyin İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Elvin Əhmədov tədbir barədə iştirakçılara məlumat verib.

Daha sonra Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Cavan Qənbərli və birliyin üzvü Aysel Şəfiyeva, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər birliyinin sədri Həcər Əsgərova əsər barədə digər gənclərə və müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermişdir.

Bildirilmişdir ki, fransız yazıçısı Viktor Hüqonun, 1829-cu ildə nəşr olunmuş ilk əsərlərindən olan qısa bir romanıdır. Əsərdə, edama məhkum edilmiş şəxsin öz dilindən son günləri nəql edilir. Romanın əsas məqsədi edam qanununun faciəvi gerçəkliyini göz önünə sərməkdir. Belə ki, məhkum üçün düzəlməz olan edam qorxusu, həm də, sağalacaq bir çox yaranı da çiy qoyur.

Edam, sadəcə məhkum üçün deyil, eyni zamanda onun yaxınları üçün də bir faciə xarakteri daşıyır. Məzmun etibarilə olduqca təsirli olan bu əsər, xüsusən də, məhkumun kiçik qızı ilə olan görüş səhnəsi ilə insanda qəribə bir əhval yaradır. Kitabda məhkum: “Bir müddət öncə mən də hər kəs kimi bir insan idim” - deyir. Lakin, bir müddət ərzində O, zahirən o qədər dəyişir ki, hətta öz qızı belə onu tanımır. Bu ifadələr öz ölümünü gözləmənin insan üzərində yaratdığı təsirin bir nümunəsidir. Bəli, edamı qorxunc qılan, başın Gilyotin adı verilən xüsusi bir mexanizm arasında kəsilməsi ilə yanaşı, həm də, insanın, onun üçün müəyyənləşdirilmiş bir ölüm gününü bilməsi və gözləməsidir. Ölüm hər kəs üçün var. Kitabda belə bir cümlə mövcuddur: “Əslində hər kəs, günü nəməlum bir ölümün məhkumudur”. Lakin, öləcəyimiz anı bilmək, hətta ölümün özündən belə daha qorxuncdur.

40 dəqiqə davam edən müzakirədə digər gənclər də öz fikirlərini bölüşmüş və onlayn tədbir qarşılıqlı müzakirə formasında davam etdirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
07.06.2020      İyunun 6-da Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Kəmalə Ağayevanın “Göyçək Fatma” pyesi əsasında hazırladığı tamaşanı onlayn formada balaca teatrsevərlərə təqdim edib.

Xalq artisti Şirzad Abutalıbovun səhnələşdirdiyi “Göyçək Fatma” tamaşasında xeyirlə şərin mübarizəsindən və sonda xeyrin şər qüvvələr üzərində qalib gəlməsindən bəhs edilir. Tamaşanın süjet xəttini baş qəhrəman Fatmanın başına gələn hadisələr təşkil edir. Fatma balaca ikən anasını xəstəlikdən itirir və o, ögey ana himayəsində böyüyür. Ögey ana Fatmanı hər zaman danlayır, incidir öz çirkin qızını isə əzizləyir. Bir gün Fatma inəyi otarmağa apararkən başına gələn hadisələrdən sonra günü daha da qara olur. Fatma inəyi otardığı zaman güclü əsən külək yumağı qarı nənənin həyətinə atır. Qarı Fatmanın ağıllı və yaraşıqlı olduğunu görür, onu sınağa çəkir. “Mənim evimi yığışdırarsanmı?” sualına Fatma can-başla “hazıram”, - deyir. Yumağını alıb getmək istəyəndə, qarı ona yaxınlıqdakı bulaqlarda daha da gözəlləşəcəyini təklif edir. Fatma evə gələndə analığı ondan bu qədər gözəlləşməsinin səbəbini soruşur. Fatma başına gələn hadisələri danışır. Paxıllıqdan ögey ana bu dəfə inəyi otarmağa öz qızını göndərir, lakin ögey qız öz xəbis və kor xislətinin qurbanına çevrilir. Daha da çirkinləşib qayıdan qız anasının tənəsi ilə qarşılaşır.

Fatma xidmətlərinin sayəsində qarı tərəfindən qızıl ayaqqabı və libasla mükafatlandırılır, lakin qayıdanda dərədə ayaqqabının tayını itirir. Şahın adamları ayaqqabını tapıb şaha təqdim edirlər. Şah ayaqqabı sahibinin tapılıb gətirilməsini əmr edir. Əgər ayaqqabının əsl sahibini taparlarsa, onunla ailə quracağını bildirir. Fatmanın analığı şahın adamlarına öz çirkin qızını göstərir. Sonda şahın adamları Fatmanı təndirdən çıxarır, onu şah sarayına yollayırlar. Tamaşa xeyrin şər üzərində qələbəsi ilə yekunlaşır.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Xalq artisti Şirzad Abutalıbov, quruluşçu rəssamı Rafael Qədimov, musiqi tərtibatçısı Əli Məmmədovdur. Fatma (Ləman Əhmədova) tamaşadakı dramatik təqdimatın əsas obrazı kimi diqqəti cəlb edir. Onun daxili aləmi ögey anası (Ulduz Süleymanova) və qarı nənə ilə (İlqar Babayev) dialoqunda tamaşaçıya tam açılmış olur.

Tamaşadakı digər surətlər – ögey bacı (Vəsmə Quliyeva), inək (İlham Babayev), xoruz (Süleyman Süleymanov) elçilər (İbad Nəbiyev, Arzu Səfərov) və yengə (Əfqanə Ələsgərova) obrazları hadisələrin təqdimatında uğurlu aktyor oyunu ilə seçilirlər.

Qeyd edək ki, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla teatrı balaca teatrsevərlər üçün bu günə kimi – may ayının 2-si, 16-sı və 30-da “Buratino”, “Qoğalın sərgüzəşti” və “Ələddinin sehrli çırağı” tamaşalarını onlayn formada nümayiş etdirib.

Tamaşa Naxçıvan Dövlət Televiziyasının efirində və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.06.2020      05 iyun tarixində M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Republika Kitabxanası tərəfindən “Oxunması zəruri olan kitablar”ın siyahısına daxil olan Reyhan Mirzəzadənin “A.S.Qriboyedov: şair-diplomat” əsərinin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir. Onlayn müzakirəyə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərovanın moderatorluğu ilə start verilmişdir. O, “Oxunması zəruri olan kitablar” haqqında Sərəncamın əhəmiyyətindən danışmış, keçirilən tədbirin məqsəd və mahiyyətini vurğulayaraq əsər haqqında ümumi məlumat vermişdir.

Sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşı Aysel Əhmədova “A.S.Qriboyedovun həyatında Naxçıvan” mövzusunda çıxış etmişdir. O, bildirmişdir ki, “Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedov: şair-diplomat” əsərində Naxçıvanla bağlı bir çox məqamlar var. Qriboyedovun “İrəvan yürüşü” adı ilə məşhur olan qeydlərində Naxçıvan barədə xeyli məlumatlara rast gəlinir. O, Naxçıvanda Bakıxanovla birlikdə İran tərəfi ilə danışıqlara başlamış, İrandan köçürülmüş ermənilərin qəbulu ilə əlaqədar təkliflərin müzakirəsində iştirak etmişdir. Nəhayət 1829-cu ildə Rusiyanın Tehrandakı səfirliyinə hücum zamanı işgəncə ilə öldürülən yazıçının cənazəsi də Naxçıvanda qarşılanmışdır. Ölkəmizin bir çox şəhərlərində olan şair-diplomatın 1819-cu ildə Naxçıvanla tanışlığı, burada qalması, onun yazılarında Naxçıvan, Qazançı, Culfa, Sədərək kimi şəhər və kəndlərin adlarının çəkilməsi, Naxçıvanla bağlı qeydlərindən aydın olur ki, Naxçıvan diplomat-yazıçının daim diqqətində olub.

Daha sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşı Xurşud Budaqova “A.S.Qriboyedovun diplomatik fəaliyyəti” adlı çıxışında A.S.Qriboyedovun diplomatik fəaliyyəti haqqında məlumat vermişdir. O, vurğulamışdır ki, Reyhan Mirzəzadənin “A.S.Qriboyedov: şair-diplomat” kitabında diqqəti çəkən ən əsas məqamlardan biri də Qriboyedovun 1828-ci ilin oktyabrında Culfa şəhərində yazdığı məktubur. Qafqazın ali baş komandanı, general Paskeviçə ünvanlanan məktub işğalçı ermənilərin Cənubi Qafqazın əzəli sakinləri olmaları yönümündəki sayıqlamalarına ən tutarlı cavablardan biridir.

Sonda isə əsər ətrafında müzakirələr olmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.06.2020      A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasında “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 3 aprel 2019-cu il tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təsdiq etdiyi iş planına uyğun olaraq 04 iyun 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun kitabxana-informasiya ixtisası üzrə təhsil alan III kurs tələbələrinə “Çap əsərlərinin uçota alınması və onlara biblioqrafik təsvirin verilməsi” mövzusunda onlayn açıq dərs keçirilmişdir.

Tədbirin moderatoru A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının direktoru Kamal Axundov bildirmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” 2015-ci il 27 iyul tarixli, “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 03 aprel 2019-cu il tarixli sərəncamları ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil alan tələbələrin təcrübə qazanmaları, onların bacarıqlı mütəxəssis kimi yetişmələri baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Müasir dünyada hər bir sahədə inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsi ixtisaslı kadrlar hesab olunur. Gələcəkdə müvafiq sahələrdə çalışacaq kadrların daha peşəkar yetişməsi, onların seçdikləri ixtisasların sirlərinə dərindən yiyələnmələri sürətli və dayanıqlı inkişafın əsas amillərindən biridir. K.Axundov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamının muxtar respublikanın ali və orta ixtisas təhsili müəsissələrində təhsil alan gənclərimizin dərin elmi biliklərə yiyələnmələrində və onların seçdikləri ixtisaslar üzrə tam hazırlıqlı mütəxəsislər kimi yetişdirilməsində böyük əhəmiyyətindən və sərəncamın icrası ilə bağlı görülmüş işlər haqqında məlumat vermişdir.

Kitabxananın Kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Nüşabə Seyidova tələbələrə kitabxana işinin əsas sahələrindən biri hesab edilən “Çap əsərlərinin uçota alınması və onlara biblioqrafik təsvirlərinin verilməsi” mövzusunda geniş mühazirə ilə çıxış etdi.

Sonra mövzu ətrafında tələbələrlə geniş müzakirələr aparıldı və tələbələri maraqlandıran suallar kitabxana əməkdaşları tərəfindən ətraflı cavablandırıldı.

Sonda Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Təbiət və incəsənət fakultəsinin dekanı pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Rövşən Vəliyev çıxış edərək Sərəncamın əhəmiyyətindən və kadr hazırlığı sahəsində aparılan birgə iş barədə məlumat verdi. Belə bir tədbirin təşkili üçün Kitabxana kollektivinə təşəkkürünü bildirərək qeyd etdi ki, tələbələrimiz gələcəkdə öz fəaliyyətlərində kitabxanaçıların verdikləri tövsiyələri daim yüksək səviyyədə icra etməyə çalışacaqlar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.06.2020      Özbəkistanın orol24.uz portalında əsrlərə şahidlik etmiş, qədim tariximizin, zəngin mədəniyyətimizin nümunəsi olan Azərbaycanın əfsanəvi qalaları haqqında rus dilində məqalə verilib.

NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, məqalədə Azərbaycanda çoxsaylı qədim abidələrin və qalaların olduğu qeyd edilir, bütün bu abidə və qalaların qədim dövrlərdə hökmdarlar tərəfindən tikildiyi vurğulanır.

Materialda İsmayıllı rayonundakı Cavanşir qalası, Şamaxı rayonundakı Gülüstan qalası, Şəkidəki Gələrsən-Görərsən və Narınca qalaları və Naxçıvandakı Əlincəqala haqqında ətraflı məlumat verilir.

Cavanşir qalası haqqında bildirilir ki, rayonun qədim dövrlərə aid abidələrinin böyük əksəriyyəti Albaniya tarixinə aiddir. Məlumdur ki, Albaniya tarixinin son dövrləri Girdiman vilayəti və tanınmış sərkərdə Cavanşirin adı ilə bağlıdır və qala VII əsrdə tikilib.

Şəki Narınca qalası haqqında deyilir ki, abidə dəniz səviyyəsindən yüksəklikdə, səfalı bir ərazidə yerləşir. Qala Azərbaycanın ilk müstəqil xanlığının əsasını qoyan Şəki xanı Hacı Çələbinin dövründə (1743-1755) tikilib.

Gələrsən-Görərsən qalası haqqında bildirilir ki, abidə Kiş kəndinin şimal-şərqində, Kiş çayının qollarından biri olan Damarçın çayının sol sahilində, Qaratəpə dağının üzərində yerləşir.

Gülüstan qalası haqqında deyilir ki, abidə IX yüzilliyə aid olsa da, XIII əsrin əvvəllərində köklü şəkildə yenidən qurulub və möhkəmləndirilib.

Əlincəqala haqqında isə bildirilir ki, Naxçıvan şəhərindən 30 km şərqdə, Əlincəçayın sağ sahilində, 1800 metr hündürlüyündə olan Əlincə dağının üzərində yerləşir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.06.2020      İyun ayının 3-də Bəhruz Kəngərli Muzeyində onlayn ekskursiya keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin əməkdaşları Rəna Əliyeva və Səmanə Rüstəmova aparıb.

Ekskursiyanın əvvəlində muzeyin yaradılma tarixi haqqında məlumat verilərək bildirilib ki, Bəhruz Kəngərli Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəhruz Kəngərli Muzeyinin yaradılması haqqında” 2001-ci il 22 may tarixli Sərəncamı ilə yaradılmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 2002-ci il iyunun 18-də muzeyin açılış mərasimində iştirak etməsi muzeyin tarixində əlamətdar hadisələrdən biridir.

Vurğulanıb ki, muxtar respublikamızda Bəhruz Kəngərli irsi hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri “Bəhruz Kəngərlinin adının əbədiləşdirilməsi haqqında” 15 fevral 2001-ci il tarixli Sərəncam imzalamışdır. Sərəncama əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Sərgi Salonuna Bəhruz Kəngərlinin adı verilmiş, Bəhruz Kəngərlinin əsərlərindən ibarət albom-kataloq hazırlanmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəhruz Kəngərlinin 120 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2012-ci il 12 yanvar tarixli Sərəncamı ilə Bəhruz Kəngərlinin 120 illik yubileyi muxtar respublikada geniş şəkildə qeyd olunmuşdur.

Onlayn ekskursiya zamanı muzeyin ekspozisiya zallarında nümayiş olunan eksponatlar haqqında geniş məlumat verilərək bildirilib ki, zallarda Bəhruz Kəngərlinin “Qaçqınlar” silsiləsinə daxil olan “Qaçqın qız”, “Qaçqın oğlan”, “Qaçqın İmran çanta ilə”, “Qaçqınlar arabada”, “Xanım adlı qaçqın qadının portreti”, “Əyləşmiş qaçqın oğlan” kimi ölməz əsərlərinin fotosurətləri, vətənə bağlı, milli ruhlu rəssamın sevərək yaratdığı mənzərə janrında çəkilmiş əsərlərinin, həmçinin rəssama məxsus müxtəlif eskizlərin fotosurətləri ekspozisiyada sərgilənir. Müxtəlif rəssamlar tərəfindən çəkilmiş Bəhruz Kəngərlinin portretləri, “Molla Nəsrəddin” jurnalının 2 orijinal nüsxəsi və rəssamın heykəli muzeyin dəyərli eksponatları sırasındadır.

Ekskursiyanın davamında muzeyin ikinci mərtəbəsində sərgilənən eksponatlarla izləyicilər yaxından tanış etmək məqsədilə vurğulanmışdır ki, burada ulu öndər Heydər Əliyevin xatirə otağı yerləşməkdədir. Otaqda rəssam Səyyad Bayramovun ümummilli lider Heydər Əliyevin həyatının müxtəlif anlarını əks etdirən rəsm əsəri, sənədlər, fotoşəkillər, ulu öndərin muzeyin binası və Bəhruz Kəngərli haqqında söylədiyi müdrik fikirlər, çəkdiyi rəsm əsəri və həll etdiyi riyazi tənlik, ona aid olan sənədlərin albom-kataloqu nümayiş olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 50 illik yubileyi zamanı çəkilmiş fotoşəkil və muzey binasının 1939-cu ilə aid fotoşəkli də ekspozisiyada sərgilənir.

İkinci mərtəbədə yerləşən ekspozisiya zallarında nümayiş olunan rəssamın 61 ədəd orijinal rəsm əsəri və mərkəz hissəsində Bəhruz Kəngərlinin avtoportreti, ətrafında isə rəssamın mənzərə və tarixi abidələr janrında çəkdiyi əsərlərindən ibarət kompozisiya olan “Bəhruz Kəngərli dünyası” adlanan xalça tamaşaçıların diqqətini xüsusi cəlb edir. Nəzərə çatdırılmışdır ki, Azərbaycanın realist rəssamlıq məktəbinin banisi olan Bəhruz Kəngərli həm də ölkəmizdə ilk avtoportret janrının da müəllifidir.

Onlayn ekskursiyada qeyd olunub ki, muzeyin 2018-ci ildə internet saytı da istifadəyə verilib. Bu da muzeyi virtual ziyarət etməyə, ziyarətçilərə ekspozisiyadakı eksponatlarla bağlı məlumatlar verməyə, tarixi keçmişimizi öyrənməyə imkan yaradıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.06.2020      Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında yeni tamaşa dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poeması əsasında hazırlananıb. Poema Azərbaycan səhnəsində ilk dəfə olaraq Naxçıvanlı aktyorlar tərəfindən səhnələşdirilib. İlin sonuna qədər teatrsevərlərə təhvil verilməsi nəzərdə tutulan tamaşanın hazırda məşqləri gedir.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Tofiq Seyidov, rejissoru Nurbəniz Niftəliyeva, rəssamı Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Rəssamı Ülviyyə Həmzəyeva, musiqi tərtibatçısı, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Natəvan Qədimovadır.

Rolları Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Həsən Ağasoy, Ələsgər Quliyev, Zakir Fətəliyev, Vüsal Rzayev, Anar Eyvazov, aktrisalardan Mehri Nəbiyeva və başqaları ifa edirlər. Qeyd edək ki, teatrda paralel olaraq dramaturq Cəfər Cabbarlının “Aydın” əsərinin məşqləri də davam etdirilir. Gənc rejissor Həcərxanım Məmmədovanın quruluş verdiyi bu tamaşadan bir hissə Naxçıvan Televiziyasında onlayn olaraq tamaşaçılara təqdim edilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.06.2020      May ayında onlayn formada mədəni xidmət göstərilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və tabe müəssisələrin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən olmuşdur. Ötən ay Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü münasibətilə Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Muzeyində, görkəmli hərbçi general Cəmşid Naxçıvanski Muzeyində, Beynəlxalq Muzeylər Günü münasibətilə isə Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində keçirilən onlayn ekskursiyalar Naxçıvan televiziyasında, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin “nmn.az” saytında və “@nmr_medeniyyet_nazirliyi” İnstaqram səhifəsində canlı olaraq yayımlanmışdır. Bundan başqa, may ayında Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki mədəniyyət müəssisələrinin hamısında tarixi və əlamətdar günlərlə, eləcə də tanınmış şəxsiyyətlərin doğum və anım günləri ilə bağlı slaydlar, audio və video materiallar hazırlanaraq sosial şəbəkə istifadəçilərinə nümayiş etdirilmşdir.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü və “28 May – Respublika Günü” münasibətilə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera və Estrada orkestrlərinin, həmçinin Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistləri, gənc vokalist İlkin Abdullayevin və gənc skripka ifaçısı Cahangir Qurbanovun onlayn konsertləri geniş internet istifadəçiləri tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

May ayında C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedovun eyniadlı əsəri əsasında hazırlanmış “Ağıldan bəla” tamaşasının ilk dəfə olaraq onlayn premyerasını və Cəfər Cabbarlının “Aydın” pyesi əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşadan bir hissəni nümayiş etdirmişdir. Mayın 11-də Naxçıvan teatrının yaradılmasının 137-ci ildönümü münasibətilə onlayn tədbir keçirilmiş, Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevin “Teleskop” əsəri əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşa onlayn formada teatrsevərlərə göstərilmişdir. May ayındakı əlamətdar mədəni hadisələrdən biri də Naxçıvan xanlığının tarixinin səhnələşdirildiyi ilk tamaşa olan və yazıçı-dramaturq Xaqani Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illiyinə həsr etdiyi “Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramının onlayn formada təqdim edilməsi olmuşdur.

M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı da ötən ay balaca teatrsevərlər üçün “Buratino”, “Qoğalın sərgüzəşti” və “Ələddinin sehrli çırağı” tamaşalarını onlayn olaraq təqdim etmişdir.

“Muzeylərin təbliğ olunmasında sosial şəbəkələrin rolu” və “Kitabxanalarda kütləvi işin təşkili” mövzularındakı onlayn seminarlarda, həmçinin “Milli dəyərlərimizi virtual aləmdə necə təbliğ edirik?” mövzusundakı onlayn diskussiyada xeyli sayda mədəniyyət müəssisələri əməkdaşları və internet istifadəçiləri iştirak etmişdir.

May ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Bir neçə dəqiqədə mədəniyyət” adlı videoçarx, “Milli ornamentlərimiz rəsm əsərlərində” adlı rəsm və “Milli dəyərlərimiz düşüncəmizdə” adlı esse müsabiqələri elan olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 24 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncamından irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar “Yallılar dünəndən bu günə” kitabının çapa hazırlanması işi davam etdirilmiş, yallıların çəkilişi aparılaraq, yallı sənətinin təbliği ilə əlaqədar paylaşımlar olmuşdur.

Muxtar respublikanın muzeylərində ötən ay da onlayn ekskursiyaların keçirilməsi davam etdirilmiş, sosial şəbəkələrdə təbliğat xarakterli paylaşımlar edilmişdir. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində 28 May – Respublika Günü ilə əlaqədar Naxçıvan şəhərindəki tam orta məktəblərin bir qrup şagirdləri üçün onlayn ekskursiya keçirilmişdir. Ay ərzində əlamətdar və tarixi günlərlə, eləcə də tanınmış şəxsiyyətlərin doğum və anım günləri ilə bağlı muzeylərin sosial şəbəkə hesablarında, ümumilikdə, 5 min sayda paylaşım edilmişdir. Onlardan 97-si onlayn ekskursiya olmuşdur. Bu dövrdə Kəngərli rayonu ərazisindəki Şahtaxtı Govurqalası, Şərur rayonu ərazisində olan Yengicə hamamı haqqında videomateriallar hazırlanaraq sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdır.

Muxtar respublikanın kitabxanaları da may ayında oxucular üçün onlayn fəaiyyət göstərmişdir. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin anadan olmasının150 illik yubileyi münasibətilə “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150” adlı onlayn konfransın keçirilməsi və Cek Londonun “Həyat eşqi” əsərinin onlayn müzakirəsinin təşkili kitab həvəskarları üçün olduqca maraqlı olmuşdur. May ayında muxtar respublikanın kitabxanaları tərəfindən 564 nəfər oxucuya səyyar kitabxana xidməti göstərilmiş, onlara min 767 kitab verilmişdir. “Nağıl günləri” layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən paylaşımlar da izləyicilərin marağına səbəb olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitablarla bağlı, ümumilikdə, 45 audio-video material hazırlanmış və 80 paylaşım edilmişdir.

Onlayn tədbirlər Naxçıvan Musiqi Kolleci, həmçinin uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri üçün də davam etdirilmiş, tələbə və şagirdlərin iştirakı ilə onlayn ustad dərsləri və metodik kurslar təşkil olunmuşdur. May ayı ərzində təhsil müəssisələri tərəfindən, ümumilikdə, 6 min 059 onlayn dərs keçilmişdir. Bununla yanaşı, Naxçıvan Musiqi Kolleci, Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyası və uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri tərəfindən ümumilikdə, 200-dən çox videomaterial hazırlanaraq, sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilmişdir.

Gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədi ilə onlayn formada keçirilmiş film və kitab müzakirələrində “Modigiliani” və “Yaşıl kitab” filmləri, həmçinin Xalid Hüseyninin “Çərpələng uçuran” əsəri müzakirə edilmişdir. Bu cür onlayn müzakirələr gənclər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Sosial şəbəkə istifadəçilərinin maraqla qarşıladığı onlayn layihələrdən biri də “Biz birlikdə güclüyük” ideyası çərçivəsində Naxçıvan Dövlət və Uşaq filarmoniyalarının, Naxçıvan Musiqi Kollecinin musiqiçilərinin ifasında Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən hazırlanmış bir sıra sosial videomateriallar olmuşdur.

Şərur rayonunun Muğancıq-Mehrab və Məmmədsabir kənd kitabxana filiallarının və klublarının fəaliyyəti üçün may ayının 18-də istifadəyə verilən kənd mərkəzlərində müasir iş şəraiti yaradılmışdır. Həmçinin tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası ilə əlaqədar Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kəndindəki XIX əsrə aid hamam bərpa edilmişdir.

May ayında Mədəniyyət Nazirliyinin sisteminə daxil olan müəssisələrdə çalışan işçilərdən 10 nəfər Prezident mükafatına layiq görülmüşdür.

Qeyd edək ki, Mədəniyyət Nazirliyinin “Yutub” (“Youtube”) kanalına may ayında 99 (indiyədək 236) videomaterial yerləşdirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.06.2020      Mayın 30-da Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı balaca teatrsevərlər üçün onlayn formada növbəti tamaşa təqdim edib. Ərəb xalq nağılı əsasında Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Şirzad Abutalıbovun səhnələşdirdiyi “Ələddinin sehrli çırağı” tamaşasının sujet xətti Ələddinin başına gələn hadisələrdən ibarətdir.

Ərəb əfsanələrinin mifik qəhrəmanlarından olan cin cadugərə bildirir ki, dünyada hər şeyə sahib olmaq istəyirsənsə, uzaq Şam şəhərindəki xarabalıqların birində dərin bir quyu var. Həmin quyuda bir çıraq gizlədilib. Əgər sən o çırağı ələ keçirsən, bütün dünyaya hökmranlıq edərsən. O çırağı quyudan götürməkdə isə sənə yalnız bir nəfər kömək edə bilər. Bu, uzaq Şam şəhərində yaşayan dərzi Mustafanın oğlu Ələddindir. Cadugər günlərlə Ələddini axtarır. Nəhayət, onu tapıb Ələddinə onun əmisi olduğunu bildirir. Ələddini və anasını hiylələri ilə ovsunlayıb inandırır. Cadugər Ələddinin onunla getməsini, qarşılığında isə tez bir zamanda varlanıb qayıdacaqlarını bildirir. Ana və oğul bu təklifə razılıq verirlər.

Ələddin çırağı tapır. Bunu görən cadugər çırağı alıb onu öldürmək istəyir. Lakin Ələddin kələyi başa düşür. Cadugər nə qədər hiylə və ovsun işlətsə də, çırağı Ələddindən ala bilmir. Beləcə, Ələddinin həyatı tamam dəyişir. O, dünyanın ən varlı adamı olur və şahın qızı ilə evlənir. Ələddinin göstərişi ilə cin cadugəri çox uzaqlara sürgün edir.

Tamaşada çatdırılan əsas ideya bundan ibarətdir ki, hiylə və bədxahlıq hez zaman insanlara uğur gətirməyib, əksinə bu cür xəbis niyyətlər insanları utandırıb, onların arzularına çatmasına əngəl olub.

M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının son illərdə hazırladığı “Niyyət açarı”, “Göyçək Fatma”, “Ələddinin sehrli çırağı”, “Sirli sözlər”, “Tovuzquşunun nəğmələri”, “Tülkülərə inanmayaq”, “Qırmızı, yaşıl, mavi”, “Qırmızıpapaq”, “Buratino” və başqa tamaşalar uşaq və məktəblilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Bu tamaşalarda təbliğ edilən yüksən insani keyfiyyətlər gələcəyimiz olan övladlarımızın kamil fərd kimi yetişmələrində əsaslı rol oynayır.

Qeyd edək ki, balaca tamaşaçıların ən sevimli ünvanı olan Naxçıvan Dövlət Kukla teatrı bu günə kimi – may ayının 2-si və 16-da “Buratino” və “Qoğalın sərgüzəşti” tamaşalarını onlayn formada nümayiş etdirib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.05.2020      Muxtar respublikada tarixi abidələrin bərpası dəyərlərimizə və mədəni irsimizə sahiblik nümunəsi kimi böyük əhəmiyyət daşıyır. Ali Məclis Sədrinin tapşırığına əsasən muxtar respublikanın qədim yaşayış məntəqələrindən olan Şahtaxtı kəndindəki Şərq hamamı bərpa olunmuşdur.

Mayın 27-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov aparılan bərpa işləri ilə maraqlanmışdır.

Tarixi abidələrin bərpası üzrə mütəxəssis, memar Arif Əzizov məlumat vermişdir ki, 2 günbəzli Şahtaxtı hamamı düzbucaqlı arxitektura quruluşuna malikdir. Hamamın günbəzləri eyni ölçülü olub, diametri 5, xaricdən hündürlüyü isə 1,3 metrdir. Tavanda açılmış bacalar vasitəsilə işıqlandırılan hamam yarımyeraltı formada inşa edilmişdir ki, bu da istiliyin qorunmasına və su ilə təchizatın yaxşılaşmasına şərait yaratmışdır. Hamam xaricdən travertin daşlarla, daxili divarları, tağ və günbəzləri qədim növlü kərpiclə, binanın dam örtüyü və günbəzlərin üst qatı isə alüminium vərəqlərlə üzlənmişdir. Sahəsi 215 kvadratmetr olan hamamda qadın gözəllik salonu, dərzi, rəssam və fotoqraf otaqları ayrılmışdır. Yeni xidmət sahələrində 4 nəfər işlə təmin olunmuşdur. Arif Əzizov tarixi-mədəni irsimizin qorunub yaşadılması sahəsində görülən işlərə görə bərpaçılar adından Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlıq etmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Şahtaxtı kəndindəki Şərq hamamının bərpa və yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilməsi münasibətilə tədbir iştirakçılarını təbrik edərək demişdir: Muxtar respublikada Şərq üslubunda tikilmiş 10-a yaxın tarixi hamam qeydiyyata alınmış, Ordubad və Naxçıvan şəhərlərindəki, Şərur rayonunun Yengicə kəndindəki qədim hamamlar bərpa olunmuşdur. Bu gün isə Şahtaxtı kəndindəki hamam yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilir.

Ali Məclisin Sədri demişdir: Şahtaxtı kəndindəki Şərq hamamı uzun illər bu ərazidə yaşayan insanların sağlamlağına və təmizliyinə xidmət edib. Hamamın tarixi abidə kimi bərpası vaxtilə onu tikənlərin də xatirəsinin yad edilməsidir. Bu abidə xalqımızın mədəniyyətinin və təfəkkürünün göstəricisi olmaqla yanaşı, həm də muxtar respublikada bioqazla qızdırılan ilk hamam olmuşdur. Hamamı tikdirən İsa Sultan Şahtaxtinski Azərbaycanın qədim İrəvan şəhərində anadan olmasına baxmayaraq sonradan ailəsi Şahtaxı kəndinə köçmüşdür. O, Tiflisdə realnı gimnaziyanı bitirmiş, Sankt-Peterburqda təbiət elmləri üzrə təhsil almışdır. İsa Sultan Şahtaxtinski təbiət elmlərini dərindən bildiyi üçün bioqazla qızdırılan ilk hamamı da Şahtaxtı kəndində quraraq əhalinin istifadəsinə vermişdir. Ötən əsrin 80-ci illərinə qədər fəaliyyət göstərən hamam sonradan dağıntılara məruz qalmışdır. Lakin muxtar respublikada tarixi-mədəni irsin qorunması sahəsində görülən işlərin davamı olaraq hamam abidə kimi qeydiyyata alınmış və 2019-cu ildən etibarən bərpa olunmuşdur.

Ali Məclisin Səri abidənin yenidənqurulmasında iştirak edən bütün bərpaçılara təşəkkür etmişdir.

Hamamda yaradılan xidmət sahəsində işlə təmin olunan rəssam Fikrət Babayev demişdir: Bu gün hər birimiz üçün tarixi və yaddaqalan gündür. Hər birimiz üçün qürurvericidir ki, muxtar respublikamızda tarixi abidələrə böyük dəyər verilir, onlar qorunub gələcək nəsillərə ötürülür. Bu tədbirləri kəndimizdə qədim hamamın bərpası ilə bir daha gördük. Digər tərəfdən rəssam kimi mənə də bu binada işləmək üçün şərait yaradılmışdır. İndiyədək işləmək üçün mənim ayrıca emalatxanam olmamışdır. Fikrət Babayev kənd sakinləri və kollektiv adından yaradılan şəraitə görə Ali Məclis Sədrinə minnətdarlığını bildirmiş, qarşıdan gələn 28 May Respublika Günü münasibətilə təbriklərini çatdırmışdır.

Abidənin ətrafı abadlaşdırılmış, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmış, yola asfalt örtüyü verilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.05.2020      Mayın 28-də Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin “28 May – Respublika Günü”nə həsr edilmiş onlayn konserti olub. Konsert proqramında Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığından nümunələr səsləndirən Estrada Orkestrinin bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Məmmədovdur.

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Məmmədovun və gənc dirijor Elvin Əliyarovun dirijorluğu ilə təqdim edilən onlayn konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistlərindən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Mübariz Əsgərov, Gülyanaq Fərzəliyeva, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Azər Cəfərli, Ruhiyyə Hüseynova, Elçin Nağıyev, Nərmin Hüseynova, Samir İsmayılov, İlkin Abdullayev, Bəsti Qasımova və gənc ifaçı Nağı Nağızadə konsertdə maraqlı musiqi nömrələri ilə çıxış ediblər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə təqdim edilən və sayca altıncı onlayn konsert olan Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin “28 May – Respublika Günü”nə həsr edilmiş onlayn konsert böyük izləyici sayı ilə maraqla qarşılanmış və təqribən 1 saata yaxın davam edib.

Bu onlayn konsert proqramı da bu günə kimi təqdim edilmiş digər konsertlər kimi Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet resurslarında canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, ümumilikdə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə onlayn formada təqdim edilən mədəni tədbirlər ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanmaqla yanaşı, həm də insanların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə əməli töhfədir.

2012-ci ilin yanvar ayında yaradılan Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestri muxtar respublikada istedadlı gənclərin yaradıcılıq potensialına əsaslanaraq qısa vaxt ərzində uğurlu konsert təqdimatları ilə tamaşaçı rəğbəti qazanıb. Bu musiqi kollektivinin fəaliyyəti üçün lazımi şərait yaradılıb, orkestrin musiqiçiləri və solistləri üçün geyim dəstləri və musiqi alətləri alınaraq kollektivin istifadəsinə verilib. Bütün bunların nəticəsidir ki, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestri muxtar respublikanın mədəni həyatında fəal iştirak edir, repertuar zənginliyinə diqqət yetirməklə ictimaiyyət qarşısında uğurlu konsert proqramları ilə çıxışlar edir. İndiyədək keçirilən bir çox dövlət və bayram tədbirlərində də iştirak edən Estrada Orkestrinin kollektivi zaman keçdikcə dövlət qayğısını daha çox hiss edir. Yaradıcı gənclərin kollektivə cəlb edilməsi, repertuar yeniliyi, ifa səviyyəsinin yüksəldilməsi kollektiv qarşısında duran əsas məsələlərdəndir.

Estrada Orkestri özünün peşəkar ifa tərzi və repertuarının rəngarəngliyi ilə ictimaiyyət tərəfindən muxtar respublikamızın mədəni həyatında seçilən kollektiv kimi tanınır. Bugünkü onlayn konsert proqramı da kollektivin növbəti uğuru kimi dəyərləndirilir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.05.2020      Mayın 26-da Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında yazıçı-dramaturq Xaqani Əliyevin “Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramı əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşa canlı yayımla teatrsevərlərə təqdim edilmişdir.

Naxçıvan xanlığının tarixinin səhnələşdirildiyi ilk tamaşa olan “Ehsan xan Kəngərli” səhnə əsərində XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvan xanlığında baş verən ictimai-siyasi hadisələr canlandırılır. Rusiya-İran müharibəsi və Naxçıvanın ruslar tərəfindən işğal olunması tamaşanın əsas süjet xəttini təşkil edir. “Ehsan xan Kəngərli” tamaşasında Naxçıvan xanlığının düşdüyü çətin vəziyyətdən çıxış yolu axtaran Ehsan xanın siyasi düşüncələri və xüsusən ermənilərin Naxçıvana yerləşdirilməsinin qarşısını almaq üçün rus diplomatı Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedovla apardığı söhbətlər, Naxçıvanın gələcək taleyi ilə bağlı məsələlər tamaşanın əsas leytmotivini təşkil edir.

Tamaşada Ehsan xanla yanaşı, Abbasqulu ağa Bakıxanovun da bədii obrazı diqqəti cəlb edir. A.Bakıxanov erməni fitnələrinin qarşısını almaq üçün Ehsan xana çıxış yolu tapmaqda kömək edir. “Ehsan xan Kəngərli” tamaşasında dövrün ictimai-siyasi hadisələri dolğun tarixi faktlarla səhnəyə gətirilir ki, bu, tamaşaçıda bəhs olunan dövr haqqında geniş təəssürat yaradır.

1827-ci ilin yayında Naxçıvan xanlığı rus ordusu tərəfindən işğal olunur. Şah rejimi ağır məğlubiyyətinin acısını Naxçıvan əhalisindən çıxaraq onları zorla, silah gücünə dədə-baba torpaqlarından şah İranına köçürür. Çarizmin erməni sevgisi hopmuş siyasətini Cənubi Qafqazda həyata keçirən komandan İ.F.Paskeviç Urmiya gölü ətrafında yaşayan, Naxçıvana köç etməyə hazır vəziyyətdə olan, “farsın çörəyini yeməkdənsə, rusun ot-ələfini yeməyə hazır” olan 15 min erməni və yunan ailəsini boşaldılmış Naxçıvanda məskunlaşdırmağa hazırlaşır. Hətta onlara yola düşmələri üçün xəbər də göndərir.

Bu köçürmə baş verərsə, sonralar böyük fəsadlara səbəb olacağını, şəhərin həmişəlik itiriləcəyinə əmin olan Abbasabad qalasındakı Kəngərli süvarilərinin başçısı Ehsan xan qəti siyasi addımlar atır, A.Bakıxanovun və A.S.Qriboyedovun köməyi ilə İ.F.Paskeviçlə danışıqlar aparır və ermənilərin köçürülməsinə imkan vermir, böyük faciələrə səbəb ola biləcək bu hadisənin qarşısını alır. Beləliklə, qaçqın düşmüş naxçıvanlılar tezliklə öz yurdlarına qayıdırlar.

Tamaşanın elmi məsləhətçisi akademik İsmayıl Hacıyev, quruluşçu rejissoru Xalq artisti Kamran Quliyev, quruluşçu rəssamı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı mərhum Əbülfəz Axundov, musiqi tərtibatçısı Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi İmamqulu Əhmədovdur.

Xalq artistləri Rza Xudiyev (Ehsan xan), Rövşən Hüseynov (Kalbalı xan), Həsən Ağasoy (Kərim xan), Əməkdar artist Bəhruz Haxverdiyev (Şıxəli bəy), Səyyad Məmmədov (Qriboyedov) və digərləri maraqlı obraz və personajlar yaratmaqla əsərin uğurlu səhnə həllinə nail olmuşlar. İlk dəfə Naxçıvan teatrında səhnəyə qoyulan tamaşada professional aktyor heyəti təmsil olunur.

Qeyd edək ki, “Ehsan xan Kəngərli” tamaşası Naxçıvan Dövlət Dram Teatrı tərəfindən onlayn formada təqdim edilən sayca 6-cı tamaşadır. Bundan əvvəl təqdim olunan digər tamaşalar kimi, “Ehsan xan Kəngərli” tamaşası da Naxçıvan Dövlət Televiziyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resursları vasitəsilə canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
26.05.2020      23 may tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında “Zoom” mobil tətbiqi vasitəsi ilə Piter Farellinin rejissorluğu ilə çəkilmiş “Green book” filminin müzakirəsi keçirilmişdir.

Görüşü giriş sözü ilə açan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi, Nazirliyin Gənclər Təşkilatının sədri Elvin Əhmədov onlayn görüş barədə iştirakçılara məlumat vermişdir. Sonra Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Əzizə Süleymanova, Şərur Rayon Gənclər Birliyinin üzvü Ülkər Vəliyeva və Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər birliyinin sədr müavini Nurşən İbrahimova film barədə müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermiş, fikirlərini bölüşmüşlər.

Bildirilmişdir ki, rejissor Piter Farellinin “Green Book” – “Yaşıl kitab” filmi tamamilə müxtəlif təbəqələrdən olan iki şəxsin, məşhur afroamerikalı pianoçu ilə Nyu-York şəhərindən olan italyan mənşəli gözətçi arasındakı dostluqdan danışır. Onların dostluğu 1960-cı illərdə Amerikanın cənubunda konsert turu zamanı, afroamerikalıların Cim Krou ərazisində təhlükəsiz səyahət etmələri üçün yazılan “Yaşıl kitab” adlı kitabçadan istifadə edərkən başlayıb.

Filmin süjeti real hadisələrə əsaslanır. Konsert üçün hazırlıqlar görən məşhur afroamerikan pianoçu Don Şirly irqçiliyin pik həddə olduğu Amerikanın cənubuna sağ-salamat çatmaq üçün özünə sürücü və eyni zamanda dost axtarır. Bu əsnada işdən qovulan mühafizəçi Tony Lip ailəsinə baxa bilmək üçün məşhur pianoçunun sürücüsü olmağı qəbul edir. Toni bu səyahət müddətində bütün təhlükələrdən uzaqlaşmaq və evlərinə sağ - salamat qayıtmaq üçün “Yaşıl kitab” adlı kitabçadan istifadə edir. Kitabçada afroamerikalılara nisbətən yaxşı münasibət göstərilən yerlər və xidmətlər göstərilir. Kitabçadakı məsləhətlərin faydasına baxmayaraq Don Şirly və Tony səyahət zamanı bir çox çətinliklərlə rastlaşır, təqiblərə məruz qalır, həbsxanaya düşürlər. İrqçilik, təhlükə və filmin sonunda isə gözləmədikləri nəzakətlə qarşılaşırlar.

Film barədə müzakirəyə qoşulan digər gənclər də fikirlərini çatdırmış və qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılmışdır. 45 dəqiqə davam edən müzakirədə ümumilikdə 18 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.05.2020      Naxçıvan şəhərində yerləşən Bəhruz Kəngərli Muzeyi ötən əsrin əvvəllərində baş verən tarixi, ictimai-siyasi hadisələri təsviri sənətin qüdrəti ilə özündə əks etdirən əhəmiyyətli mədəniyyət ocaqlarındandır.

AZƏRTAC-ın Naxçıvan bürosu xəbər verir ki, muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2001-ci il 22 may tarixli Sərəncamı ilə yaradılıb. Ümummilli lider Heydər Əliyev 2002-ci il iyunun 18-də muzeyin açılışında iştirak edib.

Muzeyin fondunda, ümumilikdə, 1300-ə yaxın eksponat var. Bunlardan 388-i muzeyin ekspozisiyasında sərgilənir.

Binanın birinci mərtəbəsində yerləşən 4 ekspozisiya zalında 181, ikinci mərtəbəsində yerləşən 5 ekspozisiya zalında isə 206 eksponat nümayiş olunur. Bunlardan 61-i orijinal rəsm əsəridir.

Teatr rəssamlığı, qrafika və digər janrlara müraciət edən, portret janrında dəyərli əsərlər yaradan Bəhruz Kəngərli bütün ömrü boyu mədəniyyətimizin inkişafı naminə yorulmadan çalışıb. Görkəmli rəssam doğma Vətəninin gözəlliklərini tərənnüm edib. Onun kömür, karandaş, akvarel və yağlı boya ilə müxtəlif janrlarda yaratdığı 500-ə yaxın əsəri indi də incəsənət muzeylərinin dəyərli eksponatları sırasındadır. O, dövrünün görkəmli şəxslərinin rəsmlərini çəkib, portret janrında dəyərli əsərlər yaradıb.

Bəhruz Kəngərli Muzeyinin direktoru Səbinə Əlincəli qeyd edib ki, ötən əsrin əvvəllərində azərbaycanlıların başına gətirilən müsibətləri, ermənilər tərəfindən doğma yurdundan zorla qovulmuş azərbaycanlı qaçqınların taleyini əks etdirən “Qaçqınlar” silsiləsinə daxil olan əsərləri Azərbaycan tarixinin, xalqın dəyərli sənət yaddaşıdır. Rəssamın bu mövzuda yaratdığı əsərlər baş verən ədalətsizliyə qarşı bir sənətkar – vətəndaş, ziyalı etirazıdır. Həmin əsərlərdəki insanlar həm də məğrurdurlar. Hüzn, kədər, iztirab bu portretlərin qəhrəmanlarının simasında mükəmməl şəkildə təsvir olunub. “Canfəda kəndindən qaçqın oğlan”, “Yaycı kəndindən qaçqın oğlan Cümşün”, “Avşar kəndindən qaçqın qız”, “İki qaçqın qız”, “Ağ ləçəkli qaçqın qız” əsərlərindəki kədər fərdi kədər deyil, ümumxalq kədəridir. Ekspozisiyadakı bu əsərləri seyr etdikcə bir daha düşünürsən: rəssamın peşəkarlığıdır ki, bu insanların daxili sarsıntılarını təsvir edə, onların simasına hopan təlatümlü daxili aləmlərini göstərə bilib. Rəssam “Ayaqyalın qadın”, “Qaçqınlar”, “Əyləşmiş qaçqın oğlan”, “Qaçqın İmran çanta ilə”, “Qaçqınlar arabada” əsərlərini yaratmaqla bir amala xidmət edib, bu da ondan ibarətdir ki, vətənpərvər rəssam kimi tarixi həqiqətləri gələcək nəsillərə çatdırsın, əsərlərini sübut olaraq tarixi sənəd kimi ortaya qoysun. Bu baxımdan rəssamın sənət ideyaları bir maarifpərvər, vətənpərvər ziyalı uzaqgörənliyi kimi dəyərlidir.

Sağlamlıq imkanları məhdud olan sənətkar cəmi 30 il ömür sürüb. O, təkcə tanınmış rəssam kimi deyil, həm də maddi çətinliklərinə baxmayaraq, əsərlərini sərgiləməklə kasıb ailələrin uşaqları üçün məktəb pulu toplayan, onların təhsil almasına köməklik göstərən görkəmli şəxsiyyət kimi tarixdə yaşayır.

Muxtar respublikada Bəhruz Kəngərli irsi də hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəhruz Kəngərlinin adının əbədiləşdirilməsi haqqında” 2001-ci il 15 fevral tarixli Sərəncamına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Sərgi Salonuna Bəhruz Kəngərlinin adı verilib, rəssamın əsərlərindən ibarət albom-kataloq hazırlanıb. Ali Məclis Sədrinin 2012-ci il 12 yanvar tarixli Sərəncamına əsasən rəssamın 120 illik yubileyi muxtar respublikada geniş şəkildə qeyd olunub. 2016-cı ilin may ayının 25-də isə Naxçıvan şəhərində Bəhruz Kəngərli adına Rəssamlar Parkı istifadəyə verilib, parkda görkəmli rəssamın abidəsi ucaldılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.05.2020      22 may 2020-ci il tarixdə İxtisasların hamiliyə verilməsi ilə əlaqədar M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Naxçıvan Musiqi Kollecinin kitabxana-informasiya ixtisası üzrə təhsil alan II kurs tələbələri üçün onlayn açıq dərs keçirilmişdir. Açıq dərsə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərovanın moderatorluğu ilə start verilmişdir. O, bildirmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” 2015-ci il 27 iyul tarixli, “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 03 aprel 2019-cu il tarixli Sərəncamları ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil alan tələbələrin təcrübə qazanmaları, onların bacarıqlı mütəxəssis kimi yetişmələri baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Müasir dünyada hər bir sahədə inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsi ixtisaslı kadrlar hesab olunur. Gələcəkdə müvafiq sahələrdə çalışacaq kadrların daha peşəkar yetişməsi, onların seçdikləri ixtisasların sirlərinə dərindən yiyələnmələri sürətli və dayanıqlı inkişafın əsas amillərindən biridir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kütləvi iş şöbəsinin müdiri Nərmin Allahverdiyeva “Kütləvi tədbirlərin təşkili qaydaları” haqqında geniş məlumat verərək, qeyd etmişdir ki, kütləvi tədbirlər şifahi və əyani təbliğat vasitələri ilə həyata keçirilir. Ədəbiyyatın təbliğinin şifahi fоrması məruzə və mühazirələr, söhbətlər, охucu kоnfransları, kitab müzakirələri, ədəbi-bədii gеcələr, kitab təqdimatları, görüşlər, bibliоqrafik icmallar və s. üsullarla həyata keçirilir. Başqa növlərə nisbətən şifahi təbliğat özünün fərqləndirici xüsusiyyətləri, üstünlükləri ilə seçilir. Onun əsas üstünlüyü auditoriya ilə canlı ünsiyyətin olmasıdır. Şifahi üsullar охucu qruplarına еyni vaхtda təbliğat təsiri göstərmək məqsədilə canlı sözdən istifadəyə əsaslanır. Bu zaman kitab və оnun məzmunu ilə охucuların tanışlığı təmin еdilir, həm də оnlara şəхsi təhsil, mütaliə vərdişləri və bacarıqları aşılanır. Əyani təbliğat dedikdə, yəni gözümüzlə gördüklərimiz nəzərdə tutulur. Bunlara sərgilər, guşələr, fotostendlər, plakatlar aiddir. Sərgilər əyani təbliğat fоrmasının ən gеniş yayılmış üsuludur.

Sonra mövzu üzrə müzakirə aparılmış, tələbələrin sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.05.2020      Mayın 21-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistlərinin onlayn solo konsertləri çərçivəsində Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında növbəti konsert proqramı musiqisevərlərə təqdim edilib. Bu dəfəki onlayn konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solisti, skripka ifaçısı Cahangir Qurbanov Azərbaycan və dünya klassiklərinin əsərlərindən nümunələr səsləndirib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Nərminə Qədimovanın (fortepiano) və Rauf Bünyətzadənin (skripka) müşayiəti ilə təqdim edilən solo konsertdə istedadlı ifaçı Cahangir Qurbanov ilk olaraq Arif Məlikovun Nazim Hikmətin librettosu əsasında bəstələdiyi “Məhəbbət əfsanəsi” baletindən bir parçanı musiqisevərlərə təqdim edib. Konsert proqramının davamında istedadlı skripkaçı Azərbaycan bəstəkarlarından Tofiq Bakıxanovun skripka və fortepiano üçün bəstələdiyi “Elegiya”, Fikrət Əmirovun “Nəsimi” dastanından “Rəqs”, Arif Məlikovun özbək şairi və filosofu Mirzə Əbdülqadir Bedilin “Komde və Modan” poeması əsasında bəstələdiyi və librettosu müəllifə aid olan “İki qəlbin dastanı” baletindən “Komdenin arzuları” və Asəf Zeynallının skripka və fortepiano üçün yazdığı “Muğamsayağı” əsərlərini uğurla ifa edib.

Dünya musiqi incəsənəti nümunələrinin də ifa edildiyi solo konsertdə istedadlı skripkaçı Hendelin Sonatasının ikinci hissəsini, Frits Kreyslerin I, II və III valslarını, Dmitri Şostakoviçin “Romans”nı, Ennio Morrikonenin “Sevgi cənnəti”, Vittorio Montinin “Çardaş” və Antonin Dvorjakın “Melodiya” əsərlərini səsləndirib.

Böyük izləyici sayı ilə maraqla qarşılanan və təqribən 45 dəqiqə davam edən onlayn solo konsert proqramı Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet resurslarında canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil etdiyi onlayn mədəni tədbirlərdə fəal iştirak edir. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü münasibətlə təşkil olunmuş onlayn konserti, “Muğam üçlüyü”nün, “Simli kvartet”in onlayn konserti, Filarmoniyanın solisti, gənc vokalist İlkin Abdullayevin solo konserti də belə tədbirlərdəndir.

Məlumat üçün bildirək ki, may ayının 28-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin Respublika Gününə həsr olunmuş onlayn konsert proqramının keçirilməsi nəzərdə tutulub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.05.2020      21 may tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Nazirliyin sistemində fəaliyyət göstərən kitabxanaların əməkdaşları üçün “Kitabxanalarda kütləvi işin təşkili” mövzusunda “Zoom” mobil tətbiqi vasitəsilə online seminar keçirilmişdir. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublikası, A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası, rayon (şəhər) MKS-lərin iştirak etdiyi online seminarı giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin aparıcı məsləhətçisi Şəfəq Abbasova qeyd etmişdir ki, mədəniyyətimizi, tariximizi, ədəbi əlaqələrimizi geniş oxucu kütlələri arasında yaymaq kitabxanaların əsas vəzifəsi olmalıdır. Bunun həyata keçirilməsində isə kütləvi tədbirlər mühüm əhəmiyyətə malikdir. Hər bir kütləvi tədbirin düzgün təşkili oxucu ilə kitabxanaçı arasında ünsiyyəti daha da genişləndirir, oxucunun kitab mütaliəsinə olan marağını artırır.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının Kütləvi iş şöbəsinin müdiri Nərmin Allahverdiyeva və A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının Komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri Xədicə Hüseynova “Kütləvi tədbirlərin növləri” və “Kütləvi tədbirlərin təşkili qaydaları” adlı çıxışlarla kütləvi işin növləri və təşkili haqqında geniş məlumat vermişlər. Bildirilmişdir ki, kütləvi tədbirlər şifahi , əyani və yazılı şəkildə planlaşdırılır. Bunların isə müxtəlif növləri mövcud olur.

Planlaşdırılmış kütləvi tədbirlər əsasən oxucu konfransları, görüşlər, ədəbi-bədii gecələr, biblioqrafik icmallar, sual-cavab gecələri, söhbətlər və s. ibarətdir. Vurğulanmışdır ki, hər bir kütləvi tədbirin keçirilməsində təşkilati məsələlərin həlli, çıxışçı və ya aparıcıların düzgün seçilməsi və s. xüsusi önəm daşıyır.

Daha sonra mövzu ətrafında müzakirə aparılmış və suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.05.2020      Mayın 20-də Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin və Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə “Milli dəyərlərimizi virtual aləmdə necə təbliğ edirik?” mövzusunda onlayn diskussiya keçirilib. Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin və Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyindəki mədəniyyət müəssisələrində çalışan əməkdaşların iştirakı ilə keçirilən tədbiri Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov açaraq onlayn diskussiyanın əhəmiyyətindən danışıb. Bildirilib ki, milli dəyərlərimiz milli mövcudluğumuzun, bir xalq olaraq yaşam tərzimizin, milli kimliyimizin göstəricisi, fərdi, eyni zamanda, fərqli modelimizdir. Xalqımızın mənəvi dünyasını zənginləşdirən, tariximizi və mədəniyyətimizi ucaldan milli-mənəvi dəyərləri qoruyub saxlamaq hər bir azərbaycanlının müqəddəs, mənəvi borcudur.

Vurğulanıb ki, günümüzün aktual hadisələrindən olan virtual aləmdən istifadə istiqamətlərindən biri də sahib olduğumuz milli dəyərlərimizi nümayiş etmək, onun təbliğinə nail olmaqdan ibarətdir. Virtual aləmin imkanlarından istifadə etməklə milli dəyərlərimizin təbliği həm də ölkəmizin dünya arenasında təbliği deməkdir.

Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Fətəli Axundzadə bildirib ki, milli dəyərlərimizin təbliği hər bir vətəndaşımızın mənəvi borcudursa, onun internet resurslarında təbliği də mədəniyyət sahəsində çalışan əməkdaşların vəzifə borcudur. Folklorumuzun, milli musiqimizin, ümumilikdə, milli mədəniyyətimizin virtual aləmdə tanıdılması günümüzün sosial tələblərindəndir.

Diskussiyada Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin əməkdaşları Günel Sangur, Türkay Məmmədli, Babək Rayon Yarımca Kənd Mədəniyyət Evinin direktoru Gülşən Güləliyeva, Babək Rayon MKS-nin tərtibatçı rəssamı Fidan Quliyeva, Babək Rayon Uşaq Kitabxanasının əməkdaşı Fəridə Həsənli, Babək Rayon MKS-nin Nehrəm kənd filialının müdiri Nuray Mehdiyeva çıxış edərək xalqımızın əsrlərdən bəri qoruyub yaşatdığı xalq yaradıcılığımızın xüsusilə gənc nəslin yüksək mənəvi dəyərlərə sahib insanlar kimi formalaşmasında əhəmiyyətindən danışıb, bəşər sivilizasiyasına misilsiz töhfələr vermiş milli dəyərlərimizin sosial şəbəkələrdə təbliğinin əhəmiyyəti yollarından bəhs ediblər.

Maraqla qarşılanan diskussiyada müzakirələr aparılıb, iştirakçıların sualları cavablandırılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.05.2020      Mayın 20-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Tofiq Seyidov tərəfindən görkəmli dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər”, “Anamın kitabı”, “Dəli yığıncağı” və “Ər” pyesləri əsasında səhnələşdirilən “Ölülər və dəlilər” tamaşası canlı yayımla teatrsevərlərə təqdim edilmişdir.

Qeyd edək ki, Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər”, “Anamın kitabı” və “Dəli yığıncağı” pyesləri müxtəlif illərdə Naxçıvan teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. “Ər” pyesi isə akademik İsa Həbibbəyli tərəfindən 1987-ci ildə yazıçının arxivindən tapılaraq çap etdirilmişdir.

Tamaşanın rejissoru Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Tofiq Seyidov səhnə əsərində Cəlil Məmmədquluzadənin 4 pyesini sintez edərək bir mövzu üzərində birləşdirmiş və tamaşanın uğurlu səhnə həllinə nail olmuşdur. Tamaşanın süjet xətti cəmiyyətdə ölülər və dəlilərin kimliyi, onları ittiham edənlərin üzə çıxarılması üzərində qurulmuşdur. Səhnə əsərində parçaların birinin o birinə birləşməsi isə əvvəlcədən Molla Abbas tərəfindən elan olunur. Tamaşanı izlədikcə sanki Cəlil Məmmədquluzadə dramaturgiyasına səyahət edirsən.

Tamaşanın “Ölülər” əsərindən götürülmüş hissəsi yalançı, fırıldaqçı din xadimlərinin əməlləri ilə səciyyənlənir. “Anamın kitabı” əsərinin bir hissəsindən Azərbaycançılıq əqidəsi və ideologiyasının təcəssümü kimi “Ölülər və dəlilər” tamaşasının səhnələşdirilməsində istifadə olunmuşdur. “Dəli yığıncağı” tragikomediyasından ədalətsiz eybəcər ictimai mühitin ağıllı insanları dəliyə çevirdiyi məqamlardan, “Ər” pyesindəki cəmiyyəti dəyişdirmək və yenidən qurub möhkəmləndirmək üçün xalqın öz içindən çıxmış layiqli bir başçıya ehtiyac olması ideyasından bəhrələnməklə uğurlu səhnə əsəri ərsəyə gətirilmişdir.

Tamaşada Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının bütün yaradıcı kollektivi iştirak edir. Tamaşanın rejissor assistenti Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Nurbəniz Niftəliyeva, quruluşçu rəssamı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Səyyad Bayramov, musiqi tərtibatçısı isə Ariz Ağayevdir.

Xatırladaq ki, “Ölülər və dəlilər” tamaşası ötən ilin may ayında Azərbaycanın Qarsdakı Baş Konsulluğunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 101-ci ildönümü münasibətilə Türkiyənin Qars şəhərində teatrsevərlərə uğurla təqdim edilmişdir. Naxçıvan Dövlət Dram Teatrı bu günə qədər “Burla Xatun”, “Ağıldan bəla”, “Teleskop” tamaşalarını və “Aydın” tamaşasından bir hissəni onlayn formada teatrsevərlərə təqdim etmişdir.

Bundan əvvəl təqdim olunan digər tamaşalar kimi, “Ölülər və dəlilər” tamaşası da Naxçıvan Dövlət Televiziyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resursları vasitəsilə canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.05.2020      20 may 2020-ci il tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərovanın moderatorluğu ilə Culfa və Kəngərli rayon MKS-lərin əməkdaşları üçün “Zoom” tətbiqi vasitəsi ilə onlayn-təcrübə məşğələsi keçirilmişdir. T.Əsgərova təcrübənin əhəmiyyətindən danışmış və onlayn-təcrübənin kitabxana əməkdaşlarının bilik və bacarığının artmasında əhəmiyyətli olacağını bildirmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova “Abonement və oxu zallarında xidmət işinin təşkili” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, kitabxanalarda oxuculara kitabxana xidməti həm abonement, həm də oxu zallarının köməyi ilə həyata keçirilir. Abonement şöbəsindən istifadə edən hər bir oxucuya kitabxanadan istifadə etmək qaydaları haqqında məlumat verilir və oxucu formulyarı doldurulur. Həmçinin, oxucu kitabxana qaydası ilə tanış olduğunu təsdiq etmək üçün formulyarda imza etməlidir. Abonement şöbəsindən oxuculara evdə istifadə üçün 5 kitab verilə bilər. Kitablar 15 gün ərzində istifadə olunub kitabxanaya qaytarılmalıdır. Qeyd edilmişdir ki, oxucuların kitabxana xidmətindən səmərəli istifadə etməsi baxımından abonement şöbəsi ilə müqayisədə oxu zalının üstünlüyü daha böyükdür. Vurğulanmışdır ki, lüğətlər, ensiklopediyalar, məlumat kitabları və dövri nəşrlər kitabxanadan kənarda istifadə üçün verilmir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının metodika və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri Fəridə Ələsgərova “Metodika və biblioqrafiya şöbəsinin iş prinsipi” adlı mövzu ilə çıxış edərək bildirmişdir ki, kitabxanalarda məlumat-biblioqrafiya işinin müvəffəqiyyətlə aparılması soraq-biblioqrafiya aparatının düzgün tərtib edilməsindən, kitabxanaçı biblioqrafın biblioqrafiya işinə nə dərəcədə bələd olmasından, oxuculara məlumat-biblioqrafiya xidməti işinin təşkilindən asılıdır. Ümumiyyətlə, soraq- biblioqrafiya aparatı oxuculara məlumat nəşrlərindən, kataloq və kartotekalardan istifadəni təmin etmək məqsədi daşıyır. Kitabxananın soraq-biblioqrafiya aparatının mühüm hissəsi qəzet və jurnalların, həmçinin ardı davam edən məcmuələrin, kitabların müəyyən fəslinin məzmununu analitik qaydada açan kartotekalardan ibarətdir. Oxucu sorğularına cavab axtarılarkən və yaxud biblioqrafik vəsaitlər (tövsiyə ədəbiyyat siyahıları, göstəricilər və s.) tərtib edərkən kataloqlarla yanaşı kartotekalardan da geniş istifadə edilir. Kartotekalar kataloqları tamamlayan daha bir bilioqrafik aparatdır. Elm və texnikanın yeni bir məsələləri və ya problemləri kitablardan fərqli olaraq operativ şəkildə dövri mətbuatda öz əksini tapır. Bu nöqteyi-nəzərdən kartotekalar oxucu sorğularını operativ ödəməkdə istifadə olunan ən səmərəli mənbədir.

40 nəfərə yaxın iştirakçının qatıldığı və 80 dəqiqə davam edən tədbirdə mövzu ilə bağlı müzakirələr aparılmış, MKS əməkdaşlarının sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.05.2020      “18 May – Beynəlxalq Muzeylər Günü” münasibətilə Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində onlayn ekskursiya keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin bələdçisi Sevinc Səbzəliyeva aparıb.

O, əvvəlcə muzeyin yaradılma tarixi haqqında danışaraq bildirib ki, 1998-ci ildən fəaliyyət göstərən muzey 2010-cu ildən yeni binaya köçürülüb. 2013-cü ildə muzeydə yenidənqurma işləri aparılmış, ekspozisiya yenidən təşkil olunmuşdur. Qeyd olunub ki, Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin xalçaçılıq sənətinin təbliği, yaşadılması sahəsində özünəməxsus yeri var və muzeyin fəaliyyətində yaddaqalan mədəni hadisələr, görüşlər olub. 1999-cu ilin oktyabr ayında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 75 illiyi ilə əlaqədar Naxçıvana səfəri zamanı bu muzeydə olması da əlamətdar hadisələrdən ən mühümüdür.

Bildirilib ki, Naxçıvan xalçaları qədim zamanlardan Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin ən gözəl nümunələri hesab edilir. Muzeyin fonduna 4000-ə yaxın eksponat toplanmışdır ki, onlardan 400-dən çoxu ekspozisiyada sərgilənir. Bunlar Naxçıvan qrupuna aid çoxlu sayda xovlu və xovsuz xalça nümunələri, xalçaçılıq məmulatları, məişət əşyalarıdır. Palaz, cecim, kilim, şəddə, zili kimi xovsuz xalçalar, sujetli, portret və miniatür xalçalar, o cümlədən müxtəlif əl işləri, tikmələr, toxuculuq alətləri, xurcun, duz torbası və digər eskponatlardır.

Vurğulanıb ki, keçə-xalça sənətinin ibtidai dövrünü təşkil edir. Sonrakı dövr üçün qamış yarpağından toxunan və el arasında həsir adı ilə tanınan çətən toxunmuşdur. Sonralar xovsuz xalçalar – palaz, cecim, kilim, zili, şəddə, inkişafının sonrakı dövrlərində xovlu xalçalar toxunmuşdur.

Məlumat verilmişdir ki, xalçalar üzərində olan naxışlar 4 qrupa bölünür: həndəsi naxışlar, zoomorf naxışlar (heyvan təsvirləri:quş, maral, qoç, əjdaha və s.), nəbati naxışlar (gül, yarpaq, ağac), antropomorf naxışlar (insan təsvirləri) vardır. Qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycan xalçaları 2010-cu ildə UNESCO-nun “Qeyri madii mədəni irs” siyahısına daxil edilmişdir.

Onlayn ekskursiyada bildirilmişdir ki, muzeyin 2013-cü ildə üç dildə internet saytı istifadəyə verilib. Bu da muzeyi virtual səyahət etməyə, ziyarətçilərə ekspozisiyadakı eksponatlarla bağlı məlumatlar verməyə, tarixi keçmişimizi öyrənməyə imkan yaradıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.05.2020      Hər il mayın 18-i dünya ölkələrində Beynəlxalq Muzeylər Günü kimi geniş qeyd edilir.

Beynəlxalq Muzeylər Şurası (ICOM) tərəfindən xalqlar arasında mədəni mübadilə və əməkdaşlığın inkişafına kömək məqsədilə təsis olunmuş bu bayram hər il müxtəlif deviz altında keçirilir. Bu il Beynəlxalq Muzeylər Günü “Muzeylər bərabərlik üçün: müxtəliflik və inklüzivlik” mövzusuna həsr olunub. Beynəlxalq Muzeylər Günü ICOM-un təşəbbüsü ilə 1977-ci ildə təsis edilib. Bu günün məqsədi muzeylərin cəmiyyətin həyatında nə dərəcədə mühüm rol oynadığını göstərməkdir.
Bu bayram qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik Azərbaycanda da geniş miqyasda qeyd edilir.

Eramızdan əvvəl XVI əsrdə Krit, XIII-XII əsrlərdə Çin, III əsrdə Qədim Roma və Yunanıstanda estetik dəyərə malik əşyaların, əsərlərin, sənədlərin saxlandığı məkanların müasir muzeylərin sələfləri hesab olunduğunu nəzərə alaraq, ölkəmiz ərazisində qurulmuş Atropatena və Albaniya dövlətləri hökmdarlarının saraylarını da belə yerlər kimi qeyd etmək yerinə düşər. Erkən və orta əsrlərdə isə Azərbaycanda hakim sülalələr tərəfindən kolleksiyaçılıq ənənələrinə maraq güclənib, qiymətli əşyalar xəzinələrdə, saray kitabxanalarında mühafizə edilib.

Azərbaycanın ictimai-siyasi, mədəni həyatında XIX əsrin ikinci yarısından etibarən sürətlə cərəyan edən proseslər muzey işinin təşkilinə təkan verib. İlk belə muzeylərdən biri görkəmli ədib Cəlil Məmmədquluzadənin təşəbbüsü və yaxından iştirakı ilə XIX əsrin sonlarında Naxçıvanın Nehrəm kənd məktəbində təşkil olunub.

Ötən əsrin əvvəllərində isə Bakıda, xalq məktəbləri müdiriyyəti nəzdində pedaqoji, həmçinin Ümumrusiya Texniki Cəmiyyətinin Bakı şöbəsi nəzdində qapalı muzeylər yaradılıb. Lakin Nehrəm kəndindəki muzey istisna olmaqla, adları qeyd edilən məkanlar çarizmin mənafeyinə uyğun fəaliyyət göstərib. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda aşkar edilən qiymətli arxeoloji əşyalar Tiflis, Moskva, Peterburq muzeylərinə göndərilib. Azərbaycanda dövlət səviyyəsində 1919-cu ildə - Xalq Cümhuriyyətinin dövründə təməli qoyulmuş ilk milli muzey 1920-ci ildən Azərbaycan Dövlət Muzeyi kimi fəaliyyət göstərib.

Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Murtuza Muxtarov, Musa Nağıyev kimi Bakı milyonçularından müsadirə edilmiş qiymətli sənət əsərləri bu muzeyin eksponatları olub. H.Z.Tağıyevin mülkündə yerləşən Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinin binasının özü də tariximizdən xəbər verən daş abidə kimi qiymətlidir. Ona görə də bu yerə bəzən “Muzey içində muzey” də deyirlər.

Ötən əsrin 30-cu illərindən etibarən bir-birinin ardınca mahiyyətinə görə müxtəlif təmayüllü – dövlət, memorial, səyyar, ədəbiyyat, incəsənət, tarix, musiqi, qoruq, teatr muzeyləri yaradılıb. Sonrakı illərdə Azərbaycanda yeni muzeylər fəaliyyətə başlayıb.

Təəssüf ki, neçə-neçə tarixi abidə və muzeylərimiz ötən əsrin 90-cı illərində erməni işğalçıları tərəfindən qarət olunub və dağıdılıb. İşğal olunmuş torpaqlarımızda 762 mədəniyyət abidəsi və 1431 mədəniyyət müəssisəsi qalıb. Erməni faşistləri 22 muzeyi, 4 rəsm qalereyasını tamamilə məhv ediblər.

Canlı muzey olan və bu gün düşmən tapdağı altında qalan Şuşada 8 muzey fəaliyyət göstərib. Dövlət Qarabağ Tarixi Muzeyi, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin ev, vokal sənətimizin banisi Bülbülün memorial, görkəmli musiqiçi və rəssam Mir Möhsün Nəvvabın xatirə muzeyləri, Azərbaycan Xalça Muzeyinin Şuşa filialı, görkəmli musiqiçi Qurban Pirimovun Ağdam rayonundakı xatirə, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam, Füzuli, Xocalı rayonlarının tarix-diyarşünaslıq muzeyləri tamamilə qarət edilib. Keçmiş SSRİ-də yeganə olan Ağdam Çörək Muzeyi ermənilər tərəfindən tamamilə yerlə-yeksan olunub.

Azərbaycanda milli-mənəvi dəyərlərimizə, o cümlədən muzey işinə daim dövlət qayğısı olub. Ölkəmizdə muzey işinin inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Xalqımızın milli tarixi və mədəni irsinin qorunmasında muzeylərin dəyərini dərindən və həssaslıqla duyan Ulu Öndər respublikada müvafiq şəbəkənin genişləndirilməsini, onun maddi-texniki bazasının gücləndirilməsini daim diqqətdə saxlayıb. Azərbaycan mədəniyyətinin Üzeyir Hacıbəyli, Hüseyn Cavid, Cəlil Məmmədquluzadə, Məmməd Səid Ordubadi, Cəfər Cabbarlı, Bülbül, Səməd Vurğun, Niyazi və digər nəhəng simalarının memorial-xatirə, mənzil, bölgələrdə tarix-diyarşünaslıq muzeyləri məhz ulu öndər Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü sayəsində yaradılıb.

Dahi rəhbərimizin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra digər sahələrlə yanaşı, muzey işi də öz inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyub. Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə 1993-cü ildə Nazirlər Kabinetində muzey işçilərinin respublika müşavirəsi keçirilib, 1994-cü ildə isə bu müşavirənin materialları əsasında “Respublikada muzey işinin vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılması haqqında” qərar qəbul edilib. 2000-ci il martın 24-də qüvvəyə minmiş “Muzeylər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ölkəmizdə muzeylərin fəaliyyətinin təşkilati-hüquqi əsaslarını və müvafiq münasibətləri tənzimləyir. Bu sənədə əsasən muzey - maddi mədəniyyət abidələrinin komplektləşdirilməsi, mühafizəsi, öyrənilməsi, kütləvi nümayişinin və təbliğinin həyata keçirildiyi mədəniyyət, elmi-tədqiqat müəssisəsidir.

Ümummilli Lider tərəfindən muzey işinin inkişafı üzrə müəyyən edilmiş prioritetlər bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və ölkəmizin birinci xanımı, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev Fondu tərəfindən uğurla davam etdirilir.

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasını həyata keçirmək məqsədilə Prezident İlham Əliyevin 2013-cü il 27 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunan “Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq milli mədəni irsimizin qorunması dövlət əhəmiyyətli prioritet məqsəd kimi qarşıya qoyulub.

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın böyük zəhməti sayəsində “Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi”, Qız qalası və Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğu, “Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi” UNESCO-nun Dünya İrsi Siyahısına daxil edilib. Fondun həyata keçirdiyi müxtəlif layihələr çərçivəsində Qarabağ muzeyləri haqqında məlumatlar mötəbər beynəlxalq təşkilatlara çatdırılır.

Azərbaycan dövlətinin uğurlu mədəniyyət siyasəti nəticəsində son illər muzeylərimizin dünyanın nüfuzlu muzeyləri ilə əlaqələri genişlənib, bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində yeni nailiyyətlər əldə edilib.

Ümummilli Liderimizin siyasi irsinin öyrənilməsi, azərbaycançılıq məfkurəsinin formalaşdırılaraq inkişaf etdirilməsi məqsədilə yaradılan Heydər Əliyev muzeyləri isə respublikada muzey şəbəkəsinin genişləndirilməsi sahəsində mühüm hadisə kimi qiymətləndirilməlidir.

Hazırda ölkəmizdə 200-dən çox muzey fəaliyyət göstərir və onların ekspozisiyaları azərbaycançılıq məfkurəsini uğurla təbliğ edirlər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.05.2020      Mayın 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə gənclər arasında "Zoom" mobil tətbiqi vasitəsi ilə Xalid Hüseyninin "Çərpələng uçuran" əsərinin müzakirəsi keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Gənclər Təşkilatının sədri Elvin Əhmədov müəllifin yaradıcılığı haqqında məlumat vermişdir.

Daha sonra Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Əzizə Süleymanova və Naxçıvan Musiqi Kollecinin Gənclər Təşkilatının sədri Həlimə İbrahimli müzakirə iştirakçılarına əsərlə bağlı təəssüratlarını çatdırıb.

Qeyd olunmuşdur ki, “Çərpələng uçuran” 21-ci əsrin ən çox oxunan romanlarından biridir, yazıçı isə canlı klassik hesab edilir. Əsərdə dostluq və sadiqlik, satqınlıq və günah işlər kimi təzadlı epizodlarla öz əksini tapır. Əsərin baş qəhrəmanları Əmir və Həsən yaxın dostlardır. Aralarındakı sosial fərqlər çox olsa da, uşaq dünyasında bunun əhəmiyyəti yoxdur. Hadisələr isə Kabildə cərəyan edir. Bu iki uşağı isə çərpələngə oxşatmaq olar, sonra ayrı-ayrı yerlərə istiqamət götürürlər. Hərəsinin öz taleyi və tragediyası olsa da, onların bir-biriləri ilə olan əlaqəsi heyranedici, təsiredici, qırılmaz və qaçılmazdır.

Roman bu gün müasir ədəbiyyatın təmsilçilərindən birisinə çevrilmişdir. Oxucuları Əfqanıstan, onun və insanlarının başına gələnlər haqqında xeyli informasiya ilə təmin edir. Romanın adı ilə yazıçı əfqan uşaqların kağız çərpələng uçurtmaqla yarış keçirtmələrini xatırladaraq, onların bununla xoşbəxt olduğunu təsvir edir.

Sonda müzakirədə iştirak edən digər gənclər də əsər barədə fikirlərini bölüşüb, suallar cavablandırılıb. 40 dəqiqə davam edən müzakirədə ümumilikdə 20 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.05.2020      Mayın 16-da Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Şirzad Abutalıbov tərəfindən səhnələşdirilən “Qoğalın sərgüzəşti” tamaşasını onlayn olaraq balaca teatrsevərlərə təqdim edib.

Teatr yarandığı dövrdən uşaq və məktəblilərin zövqünü oxşayan tamaşalar hazırlamış, onların estetik zövqünü formalaşdırmış, mənəvi-estetik prinsipləri əsas tutmuşdur. Teatrın son illərdə hazırladığı “Niyyət açarı”, “Göyçək Fatma”, “Ələddinin sehrli çırağı”, “Sirli sözlər”, “Tovuzquşunun nəğmələri”, “Tülkülərə inanmayaq”, “Qırmızı, yaşıl, mavi”, “Qırmızı papaq”, “Buratino” və başqa tamaşalar uşaq və məktəblilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Məşhur rus xalq nağılı olan “Qoğalın sərgüzəşti” haqqında çoxsaylı filmlər, cizgi filmləri çəkilib, tamaşalar hazırlanmışdır.

Tamaşada hadisələr lovğa və təkəbbürlü Qoğalın başına gələn sərgüzəştlər üzərində qurulmuşdur. “Qoğalın sərgüzəşti” tamaşasında da bütün nağıl-tamaşalarda olduğu kimi xeyirin şər, yaxşılığın pislik, ədalətin haqsızlıq üzərində qələbəsi əsas ideyadır. Bundan başqa lovğalıq, özündənrazılıq kimi hisslər tənqid edilir. Nağıldan fərqli olaraq tamaşa nikbin sonluqla başa çatır. İvan Qoğalı Tülkünün kələyindən xilas edir.

Bu maraqlı tamaşada Dovşan, Tülkü, Şir, Canavar, Kirpi, İvan, Marusya, Ayı personajlarını teatrın aktyorları Əfqanə Ələsgərova, Vəsmə Quliyeva, İlqar Babayev, İlham Babayev, Süleyman Süleymanov, Ulduz Süleymanova, İbad Nəbiyev və başqaları xarakterik və təbii canlandırırlar.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynov, quruluşçu rəssamı Ədalət Quliyev, bəstəkarı Əli Məmmədovdur.

Qeyd edək ki, tamaşa Naxçıvan Dövlət Televiziyasının efirində və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.05.2020      M.S. Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə 15 may 2020-ci il tarixdə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin anadan olmasının150 illik yubileyi münasibətilə “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150” adlı onlayn konfrans keçirilmişdir. Konfransda M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova giriş sözü iə çıxış etmişdir. O, bildirmişdir ki, ölkəmizdə mədəniyyət və incəsənətin inkişafında xidmətləri olan şəxslərə dövlət tərəfindən həmişə yüksək diqqət və qayğı göstərilmiş, yaradıcı insanların irsi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Bədii irsinə yüksək qiymət verilən böyük sənətkarlardan biri də Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, böyük dramaturq, nasir, publisist və teatr təşkilatçısı, tanınmış ictimai xadim Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevdir. Məhz belə bir sənətkarın müasir dövrdə yeni nəslə tanıdılması qarşıda duran ən əsas vəzifələrdən biridir.

Sonra Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi, AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Hüseyn Həşimli “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dramaturgiyası” adlı məruzə ilə çıxış edərək görkəmli ədibin 20-dən artıq dram əsəri yazdığını bildirmiş, ədibin pyeslərinin mövzu, ideya və sənətkarlıq xüsusiyyətlərindən söz açmışdır. Məruzəçi Ə.Haqverdiyevin Azərbaycan dramaturgiyası tarixindəki mövqeyindən, onun inkişafındakı mühüm xidmətlərindən, gətirdiyi yeniliklərdən ətraflı bəhs etmiş, ədibin müxtəlif vaxtlarda qələmə aldığı “Dağılan tifaq”, “Bəxtsiz cavan”, “Ağa Məhəmməd şah Qacar”, “Pəri cadu”, “Köhnə dudman”, “Ağac kölgəsində”, “Ac həriflər”, “Millət dostları” və digər pyeslərinin əsas məziyyətlərini diqqətə çatdırmışdır. O, Ə.Haqverdiyevin pyeslərinin səhnə təcəssümü, həmçinin dramaturgiya və teatr məsələlərinə həsr olunmuş məqalələri barədə də müfəssəl məlumat vermişdir.

AMEA Naxçıvan bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Qasımov məruzəsində Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin nəsr yaradıcılığı barədə çıxış edərək qeyd etmişdir ki, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev həm də böyük nasirdir. O, Azərbaycan bədii nəsrinin inkişafı, forma və məzmunca zənginləşməsində böyük xidmətlər göstərmişdir. Onun “Marallarım”, “Xortdanın cəhənnəm məktubları”, “Mozalan bəyin səyahətnaməsi”, “Mirzə Səfər”, “Bomba”, “Pir”, “Zorən təbib”, “Ayın şahidliyi” və başqa çoxsaylı nəsr nümunələri oxucuların yaddaşında dərin izlər buraxmış, milli oyanışa böyük töhfələr vermişdir. NDU-nun dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nəzakət İsmayılova “Azərbaycan ədəbiyyatında Haqverdiyev zirvəsi” adlı çıxışında bildirmişdir ki, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev yeniliyi duyan sənətkar olmuşdur. Onun bütün yaradıcılığında, elmi məqalələrinin və hətta məktublarının əsasında ədəbiyyatımızın inkişafına xidmət edəcək fəlsəfi, ədəbi-elmi fikir dayanır.

AMEA Naxçıvan bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elxan Yurdoğlu-Məmmədov “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və folklor” mövzusunda çıxış edərək, görkəmli ədibin hekayə və dram əsərlərində müraciət etdiyi folklor mövzularından, istifadə etdiyi folklor janrlarından bəhs etmişdir. Eyni zamanda gənc tədqiqatçı yazıçı-dramaturqun yaradıcılığında nağıl təhkiyəsi, alqış və qarğışlardan yararlanması, şifahi xalq ədəbiyyatından simvol kimi istifadəsi məsələlərinə də toxunmuşdur.

Onlayn konfransda yazıçının ədəbi-bədii yaradıcılığı ilə yanaşı, onun mədəni-ictimai fəaliyyətindən, milli ideologiyanın oyanışında misilsiz xidmətlərindən də söz açılıb.

M.S. Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin rejissorluq və tərcüməçilik fəaliyyəti haqqında məlumat vermişdir. Tədbirin sonunda mövzu ətrafında müzakirələr olmuşdur. Müzakirədə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Kitabxanasının direktoru Aypara Behbudova, Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru Aləmzər İbrahimova, Naxçıvan şəhər MKS-nin direktoru Minayə Nəbisoy Ə.Haqverdiyev yaradıcılığı ilə bağlı öz fikirlərini bildirmişlər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.05.2020      14 may 2020-ci il tarixdə İxtisasların hamiliyə verilməsi ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Musiqi Kollecinin kitabxana-informasiya ixtisası üzrə təhsil alan III kurs tələbələri üçün “Zoom” tətbiqi vasitəsilə onlayn- təcrübə məşğələsi keçirilmişdir.

Təcrübəyə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərovanın moderatorluğu ilə start verilmişdir. O, bildirmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 2015-ci il 27 iyul tarixində “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında”, 03 aprel 2019-cu il tarixdə isə “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində İxtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” Sərəncamlar imzalanmışdır. Bu Sərəncamlara əsasən hami təşkilatlar və təhsil müəssisələri arasında əlaqələr genişlənmiş, kadr hazırlığı ilə bağlı birgə yaradıcı iş aparılmasına diqqət daha da artırılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında son illərdə təhsilin davamlı inkişafını təmin edən sərəncamların qəbul edilməsi, güclü təhsil infrastrukturunun, maddi-texniki bazanın yaradılması, yüksək ixtisaslı kadr hazırlığını təmin edən dövlət proqramlarının, layihələrin uğurlu tətbiqi təhsilin beynəlxalq standartlar səviyyəsinə uyğunlaşmasına təkan vermişdir. Daim yeniləşən və təhsilin inkişafını tələb edən informasiyalı cəmiyyət kadr hazırlığı işinin yeni müstəvidə hazırlanmasını tələb edir. Qeyd edilmişdir ki, hər bir iş təcrübə əsasında öyrənilir, bu təcrübələrin tələbələrin bilik və bacarığının artmasında çox böyük əhəmiyyəti vardır.

Sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri Rahilə Məmmədova “Komplektləşdirmə şöbəsinin iş prinsipi” haqqında geniş məlumat vermişdir. Qeyd edilmişdir ki, bütün çap məhsulları ilk növbədə komplektləşdirmə şöbəsinə daxil olur. Qoşma sənədlərlə tutuşdurulub yoxlanıldıqdan sonra ümumi və fərdi uçot kitablarında qeydə alınır. Çıxışçı ümumi və fərdi uçot kitabları, onların rəsmiləşdirilməsi, bölmələr üzrə işlənməsi qaydaları haqqında əyani vəsaitlərlə geniş məlumat verdi. Vurğulanmışdır ki, çap məhsullarının növünə görə-kitab, qəzet və jurnallar üçün ayrı-ayrılıqda inventar kitabları götürülməlidir. Kitabların titul vərəqinə və 17-ci səhifəsinə inventar nömrəsi, ştamp vurulduqdan sonra kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinə təhvil verilir. Məşğələnin sonunda tələbələrin sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.05.2020      May ayının 13-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə muzey əməkdaşları üçün “Muzeylərin təbliğ olunmasında sosial şəbəkələrin rolu” mövzusunda onlayn seminar keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova onlayn seminarın keçirilməsinin əhəmiyyəti barədə məlumat vermişdir. Sonra Bəhruz Kəngərli Muzeyinin direktoru Səbinə Əlincəli çıxış edərək bildirib ki, hazırki dövdə sosial şəbəkələr mühüm təsir gücünə malikdir. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlar geniş ictimaiyyət tərəfindən izlənilir. Buna görə də görülən işlər və keçirilən tədbirlərin təbliği və işıqlandırılması üçün hər zaman kütləvi–informasiya vasitələrinə məlumat verilməklə yanaşı sosial şəbəkələrin gücündən də istifadə edilməlidir.

Muzeylərdə görülən işlər barədə, həmçinin keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlər barədə sosial şəbəkələrdə yayılan informasiyalar muzey işinin təbliğinə xidmət edir. Sosial şəbəkələrin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, burada informasiya sərhəd tanımır. Bu gün biz öz evimizdə oturub bütün dünyanı virtual gəzə, dünyanın istənilən güşəsindən məlumat əldə edə bilərik. Burada sərhədlərin olmaması çox böyük bir fürsətdir. Bir fürsətdir ki, biz öz muzeylərimizi digər xalqlara da tanıdaq, xalqın mədəniyyətini, tarixini, incəsənətini təbliğ edək.

Muzey əməkdaşlarının onlayn olaraq qoşulduğu seminarın sonunda müzakirə aparılmış, onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.05.2020      May ayının 13-də Cəmşid Naxçıvanski Muzeyində onlayn ekskursiya keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin baş fond mühafizi-elmi işçisi Gülnaz Hüseynova və bələdçi Aygül Xəlilova aparıb.

Ekskursiyada əvvəlcə muzeyin yaradılma tarixi haqqında məlumat verilərək bildirilib ki, milli hərb tariximizdə xüsusi yeri olan Azərbaycanın görkəmli sərkərdəsi Cəmşid Naxçıvanskinin adını daşıyan muzey böyük bir nəslin qəhrəmanlıq tarixini özündə yaşadır. Muzeyin yaradılması Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər Cəmşid Naxçıvanskinin xalqımıza tanıdılmasında çox mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. İlk dəfə ümummilli liderin sədrliyi ilə 1971-ci il iyunun 23-də keçirilən Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Büro iclasında görkəmli sərkərdənin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında 4 bəndlik qərar qəbul olunmuş, hərbi istiqamətdə yenidən qurulan Respublika İnternat orta məktəbinə generalın adı verilmişdir. 1981-ci il avqustun 8-də ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsində Cəmşid Naxçıvanskinin anadan olmasının 85 illiyi haqqında məsələ müzakirə edilmiş, qərar qəbul edilərək Cəmşid Naxçıvanskinin doğulduğu Naxçıvan şəhərində onun Muzeyinin yaradılması qərara alınmışdır.

Qeyd olunub ki, 10 avqust 1895-ci ildə Naxçıvan şəhərində dünyaya göz açan Cəmşid Naxçıvanski 43 illik ömrünün 26 ilini hərb sənətinə həsr edib. O, bu sənətə sıravi əsgər kimi gəlsə də, igidliyi, sədaqəti, qəhrəmanlığı və şücaəti sayəsində general kimi yüksək rütbəyə yüksəlməyə nail olub. Hərb sənətinin inkişafında və kadr hazırlığı sahəsində mühüm rol oynayan sərkərdə dəfələrlə yüksək mükafatlara layiq görülüb. Misilsiz xidmətlərinə, böyük şücaətlərinə baxmayaraq, ötən əsrin 30-cu illərinin repressiyası Azərbaycanın digər görkəmli nümayəndələri kimi, böyük sərkərdə Cəmşid Naxçıvanskidən də yan keçməyib. 1938-ci il avqustun 26-sı görkəmli hərbi xadim Cəmşid Naxçıvanski repressiyaya məruz qalıb və totalitarizmin qurbanına çevrilib.

Vurğulanıb ki, hal-hazırda muzeyin fondunda 5400-ə yaxın eksponat toplanmışdır. Həmin eksponatlar sərkərdənin keçdiyi şərəfli ömür yolu və hərbi fəaliyyəti ilə bağlı sənəd və materiallar, özünə, ailə üzvlərinə, yaxın qohumlarına aid fotoşəkillər, rəsm əsərləri, xatirə əşyaları və hal-hazırda muzey kimi fəaliyyət göstərən bu binada iqamətgahı yerləşən Araz-Türk Respublikasının yaranması və fəaliyyətini əks etdirən materiallar və digər dəyərli maddi-mədəniyyət nümunələrindən ibarətdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.05.2020      Azərbaycan milli teatr tarixinə parlaq və şərəfli səhifələr yazmış Naxçıvan teatrının yaradılmasından 137-ci ildönümü tamam olur. Mayın 11-də bu münasibətlə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında tədbir keçirilib.

Tədbiri Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açaraq bu sənət ocağının keçdiyi inkişaf yolundan danışıb. Bildirilib ki, Azərbaycan milli teatrının inkişafında böyük rol oynamış, maarifçilik düşüncəsinin geniş yayılması, xalqın mədəni intibahı, milli oyanışı və gənclərin milli-mənəvi dəyərlərə bağlılıq ruhunda tərbiyəsi işinə layiqli töhfələr vermişdir. Dövrün maarifpərvər ziyalısı Hacı Nəcəf Zeynalovun Naxçıvan şəhərindəki evində M.F.Axundzadənin “Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli şah” komediyasının səhnələşdirilməsi ilə qoyulmuşdur.

Qeyd olunmuşdur ki, Naxçıvan peşəkar teatrının yaranması maarifçi düşüncədən, xalqımızın mədəniyyətini yeni mərhələyə qaldırmaq zərurətindən irəli gəlmişdir. Bu mədəniyyətin təşəkkül və inkişafında Azərbaycan ziyalı nəslinin böyük korifeylərinin - Eynəlibəy Sultanovun, Cəlil Məmmədquluzadənin, Məhəmməd Tağı Sidqinin, Qurbanəlibəy Şərifovun, Əliqulu Qəmküsarın, Hüseyn Cavidin, Bəhruz Kəngərlinin, Rza Təhmasibin və bir sıra digər ziyalıların çox böyük və misilsiz xidmətləri olmuşdur. Azərbaycan teatr sənətinin böyük ustadları – Zülfüqar Hacıbəyov, Hüseyn Ərəblinski, Sidqi Ruhulla, Mirzə Ağa Əliyev, Hüseynqulu Sarabski, Abbas Mirzə Şərifzadə kimi şəxsiyyətlər də bu teatrın püxtələşməsi və peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üçün aktyor və rejissorlarla sıx əlaqə saxlamışlar. Bu gün Naxçıvan Teatrı əsl sənət məbədi və yaradıcılıq mərkəzidir.

Teatrlara, sənət adamlarına böyük qayğı ilə yanaşıldığını qeyd edən nazir ölkəmizə rəhbərliyinin hər iki dövründə Azərbaycan milli teatrının inkişafına böyük əhəmiyyət verən ümummilli lider Heydər Əliyev daim Naxçıvan Teatrının inkişafını da diqqətdə saxladığını, bu sahədə böyük uğurlara imza atıldığı, peşəkar aktyor və rejissor kollektivi formalaşdığını bildirmişdir.

Ulu öndərin siyasi kursunun davamçısı olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən teatrlara diqqət və qayğı bu gün uğurla davam etdirilir. Son illər ərzində bu sahədə mühüm islahatlar həyata keçirilmiş, bu sahənin inkişafı istiqamətində əsaslı qanunvericilik bazası yaradılmışdır. Nazir qeyd edib ki, muxtar respublikada da teatrlar hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. Teatr müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilmiş, Naxçıvan teatrının tədqiqi ilə bağlı ardıcıl tədbirlər həyata keçirilərək, monoqrafiya və kitablar nəşr olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı ilə nəşr olunan “Naxçıvan teatrının salnaməsi” kitabı bu baxımdan yüksək dəyərə malikdir.

Bundan əlavə Muxtar Respublikada teatr sənətinin inkişafında xidmətləri olan insanların əməyi də dövlətimiz tərəfindən daim yüksək qiymətləndirilir. Yaradıcı insanlar Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının fəxri adlarına, orden və medallara, Prezident təqaüdü və mükafatlara layiq görülürlər.

Nazir çıxışının sonunda Naxçıvan teatrının yaradılmasının 137-ci ildönümü münasibətilə bütün teatrsevərləri və teatr xadimlərini təbrik etmiş, teatrın inkişafına və sənət adamlarına göstərilən diqqət və qayğıya görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinə minnətdarlığını bildirmişdir.

Tədbirdə Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevin “Teleskop” əsəri əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşanın nümayişi olmuşdur. Yazıçının yüksək tirajlarla müxtəlif dillərə tərcümə olunmuş əsərləri Azərbaycanda, həmçinin dünyanın müxtəlif ölkələrində sevilərək oxunur, səhnələşdirilir. Onun yaradıcılığının ən səciyyəvi cəhətlərindən biri insanların daxili aləmini, onların mənəvi dünyasındakı ziddiyyətləri əsərlərinin əsas süjet xəttinə çevirməsidir. Müəllifin "Teleskop" tragikomediyası da bu baxımdan xüsusi qeyd olunmalıdır. İnsanın ölümü və bundan sonra baş verənlərin səhnə həllini tapdığı tamaşada hadisələr qeyri-real olanla real olanın müstəvisində təqdim olunur. Rejissor tamaşa boyu gərgin, psixoloji məqamlarda sevinc və məyusluq, yaşamaq, yoxsa ölmək sualının cavabını tamaşaçıların ixtiyarına buraxır.

Gənc rejissor Həcərxanım Məmmədovanın quruluş verdiyi tamaşanın rəssamı Azərbaycan Respublikasının "Əməkdar rəssamı" Ülviyyə Həmzəyeva, musiqi tərtibatçısı sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Natəvan Qədimovadır. Xalq artistləri Rza Xudiyev, Həsən Ağasoy, Rövşən Hüseynov, əməkdar artistlər Tofiq Seyidov, Əli Əliyev, Nazlı Hüseynquliyeva, aktyorlardan Zəminə Məmmədova, gənc aktyorlar Səyyad Məmmədov, Anar Eyvazov, Səkinə Məmmədova, Heyran Abdullayeva və başqaları obrazların dili ilə qarşıya qoyulan əsas məqsədə nail olmuş, tamaşaçıya real dünya ilə əbədi dünyanın müqayisəsində həyat gerçəkliklərini çatdırmışlar.

Qeyd edək ki, tədbir Naxçıvan Dövlət Televiziyası ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.05.2020      11 may 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ordubad və Culfa rayon mədəniyyət şöbələrinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərinin ümumi nəzəri fənlər üzrə müəllimlərinin iştirakı ilə onlayn metodiki kurs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri aparan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin təhsil müəssisələri ilə iş üzrə baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinində beşillik təhsil sistemində ikinci, yeddiillik təhsil sistemdə isə dördüncü sinifdən tədris olunan musiqi ədəbiyyatı fənninin proqramının tədris olunma metodikası barədə ümumi məlumat vermişdir.

Sonra Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Ruhiyyə Dünyamalıyeva Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli simalarından biri olan “Müslüm Maqomayevin həyat yolu və yaradıcılıq irsi” haqqında mühazirə oxumuş, “Şah İsmayıl” və “Nərgiz” operaları haqqında müəllimləri məlumatlandırmışdır. Tədris prosesində mühazirələrin hazırlanması üçün hansı musiqi ədəbiyyatı kitablardan istifadə edilməsi istiqamətində də müəllimlərə tövsiyələr vermişdir. Eyni zamanda dərs prosesi zamanı müəyyən musiqi nömrələrinin dinlənilməsinin vacib olduğunu qeyd edən R.Dünyamalıyava bunun şagirdlərin musiqi duyumunun formalaşmasında əsas rol oynadığını bildirmişdir.

Sonda metodik kurs iştiraçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.05.2020      10 may 2020-ci il tarixdə Naxçıvan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev Sarayında Azərbaycan tarixində misilsiz xidmətləri olan, dahi şəxsiyyət, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü münasibətlə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin onlayn konserti keçirilmişdir.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin çıxışları musiqisevərlər tərəfindən həmişə rəğbətlə qarşılanır. Orkestrin repertuarında Avropa bəstəkarlarının əsərləri, klassik instrumental kamera musiqisi ilə yanaşı, Azərbaycan bəstəkarlarının musiqi əsərləri də mühüm yer tutur. Orkestrin bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Çingiz Axundovdur.

Rəngarəng konsert proqramında Azərbaycan bəstəkarlarından Niyazinin, Emin Sabitoğlunun, Ramiz Mirişlinin, Vasif Adıgözəlovun, Eldar Mansurovun, İlham Abdullayevin, Ceyhun Allahverdiyevin, xarici bəstəkarlardan Astor Piazollanın musiqi əsərləri, həmçinin xalq mahnıları təqdim olunmuşdur. Konsertdə ümummilli liderə həsr olunmuş nəğməkar bəstəkarımız Ramiz Mirişlinin “Adın şöhrət şan yerimiz” və “Məşəl kimi yanan ürək”, həmçinin İlham Abdullayevin “Heydər Ata” mahnıları da yer almışdır.

Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Gülyanaq Fərzəliyeva, Mübariz Əsgərov və Tural Nəcəfov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Ruhiyyə Hüseynova və digər ifaçılar Samir İsmayılov və İlkin Abdullayevin, skripka ifaçısı Cahangir Qurbanov, xor və rəqs qrupu ifalarını yüksək səviyyədə təqdim edə bilmişlər.

Qeyd edək ki, konsert proqramı Naxçıvan Dövlət Televiziyası ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmışdır.

Digər onlayn tədbirlər kimi bu konsert də televiziya tamaşaçıları və internet istifadəçiləri tərəfində maraqla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.05.2020      May ayının 10-da Heydər Əliyev Muzeyində onlayn ekskursiya keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin direktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Ramil Orucəliyev aparıb.

O, əvvəlcə Heydər Əliyevin misilsiz dövlət idarəçiliyindən bəhs edərək vurğulayıb ki, Azərbaycanın son qırx ildən artıq bir dövrünü əhatə edən tarixi taleyi Heydər Əliyevin adı ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Bu illər ərzində xalqın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəliş məhz ulu öndərin idarəçilik bacarığının bariz göstəricisidir. Ümummilli lider Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi illər ərzində daim tərəqqisi üçün çalışdığı, zəngin mədəniyyəti, böyük tarixi keçmişi ilə həmişə qürur duyduğu, doğma yurdu Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxarıb.

Daha sonra Muzeyin yaradılması barədə ətraflı məlumat verilərək qeyd olunub ki, Heydər Əliyev Muzeyi müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu və yaradıcısı, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, xalqın böyük oğlu Heydər Əliyevin həyatı və ictimai-siyasi fəaliyyətinə dair materialların toplanmasını, komplektləşdirilməsini, mühafizəsini, tədqiq və təbliğini həyata keçirən mədəniyyət və elmi-tədqiqat müəssisəsidir.

Vurğulanıb ki, görkəmli ictimai-siyasi xadim, dünya şöhrətli siyasətçi, Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin adını daşıyan bu muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 18 fevral 1999-cu il tarixli Sərəncamla Naxçıvan şəhərində yaradılıb, 1999-cu il 10 may tarixdən fəaliyyət göstərməyə başlayıb. 2005-2006-cı illərdə əsaslı olaraq yenidən qurulan muzeyin 20 dekabr 2006-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə təntənəli açılış mərasimi keçirilib.

Onlayn ekskursiya zamanı bildirilib ki, fəaliyyətə başlayanda 420 eksponatla tamaşaçılara xidmət göstərən muzeydə hazırda 4700-dən çox eksponat mühafizə olunur. Həmin eksponatlar ümummilli liderin dövlətçilik və siyasi fəaliyyətinin öyrənilməsində, onun mənalı həyatı, zəngin və çoxşaxəli fəaliyyəti barədə faktların gələcək nəslə çatdırılmasında böyük rol oynayır. Heydər Əliyev Muzeyində hər bir eksponat ayrı-ayrılıqda elmi-tədqiqat mövzusudur. Azərbaycanın müasir dövlətçilik tarixinin və ümummilli liderimizin siyasi irsinin tədqiqatçıları burada elmi axtarışları üçün dəyərli faktlar əldə edirlər. Ekskursiya zamanı ekspozisiyada nümayiş olunan eksponatlar haqqında geniş məlumat verilib.

Onlayn ekskursiya Naxçıvan Dövlət Televiziyası ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.05.2020      9 may 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında "Zoom" mobil tətbiqi vasitəsi ilə Mik Deyvisin rejissorluğu ilə İtaliyalı rəssam Amadeu Modiglianinin həyatından bəhs edən "Modilyani" filminin müzakirəsi keçirilmişdir.

Görüşü giriş sözü ilə açan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi Elvin Əhmədov görüşün əhəmiyyətindən bəhs etmiş və bu cür görüşlərin davam edəcəyini bildirmişdir.

Daha sonra Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov film barədə, A.Modilyaninin həyat və yaradıcılığı, filmin real hadisələrdən təsirlənərək çəkildiyi barədə gənclərə ətraflı məlumat vermişdir. Qeyd edilmişdir ki, filmdə rəssamın XIX əsrin əvvəllərində Parisdə fəaliyyəti, rəssamlıq akademiyasında gələcək həyat yoldaşı ilə tanışlığı, rəssamın sadəcə ruhunu gördüyü insanların gözlərini rəsm əsrlərində təsvir etdiyi izləyicinin diqqətini çəkən məqamlardan biridir.

Tüfeyli həyat tərzi sürən Modilyaninin zadəgan nəslinə məxsus ailənin qızı olan Janna ilə evlənməsi lakin buna baxmayaraq gözünün pulda olmaması rəssamın həyatını daha da çətinləşdirir.

Filmdə diqqət çəkən digər rəssam isə dünyaca məşhur Pablo Picassodur. Modilyani ilə daim sənət mübarizəsində olan Picasso 1920-ci ilin qışında Parisdə keçirilən professional rəsm müsabiqəsində Modilyaninin üstünlüyünü qəbul edir.

Film dramatik şəkildə Modilyaninin ölümü və onun ölümünə dayana bilməyən bətnində uşaq olan Jannanın da intiharı ilə bitir.

60 dəqiqə davam edən müzakirədə ümumilikdə 20 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.05.2020      9 may 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Musiqi Kollecinin Nəzəriyyə şöbəsinin müəllimlərinin iştirakı ilə “Harmoniya” fənni üzrə onlayn ustad dərs keçirilmişdir.

Ustad dərsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri iş şöbəsinin təhsil müəssisələri ilə iş üzrə baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova “Keçici və köməkçi kvartsekstakkordlar” mövzusunda keçmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, orta ixtisas musiqi təhsili müəssisələrində ikinci kursdan etibarən tədris olunan harmoniya fənni müxtəlif ixtisaslar üzrə tərtib olunmuş proqram əsasında tədris olunur.

Elementar musiqi nəzəriyyəsinin öyrənilməsindən sonra tədris olunan harmoniya fənni hər bir musiqiçinin formalaşmasında müstəsna rol oynayır. Üçsəslilər fəsli bu mövzunun tədrisi ilə yekunlaşır. Mövzunun keçirilməsi zamanı ilk növbədə üçsəsli və onun sekstakkordunun arasında istifadə olunan, sonra isə iki eyni üçsəsli arasında istifadə olunan kvartsekstakkordların birləşmə üsullarının izah olunması daha məqsədəuyğundur.

Sonra mövzunun tam şəkildə mənimsənilməsi üçün qammalarda birləşmələrə aid nümunələrin və məsələlərin (dövrlərin) yazılmasına yer verilməlidir. Mövzu tam şəkildə mənimsənildikdən sonra fortepianoda ifa olunan məşğələlərə də zaman ayırmaq lazımdır.

Məlumat verilmişdir ki, harmoniya fənninin tədrisi prosesində şifahi, yazılı və praktiki qaydalara əməl edildikdə mövzunu mükəmməl və tam şəkildə mənimsənilməsinə nail olmaq olar. Sonda ustad dərs iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.05.2020      Prezident İlham Əliyev mayın 7-də "İncəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatlarının verilməsi haqqında" Sərəncam imzalayıb.

Təltif olunanlar arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının incəsənət xadimləri də var.

Prezidentin Sərəncamı ilə Abdullayev Sərxan Qəhrəman oğlu, Eyvazov Anar Əli oğlu, Əhmədov Əhməd Ural oğlu, Hacıyev Ümüd Səyyad oğlu, Qurbanov Cahangir Vahid oğlu, Nəbiyev İbad Fərrux oğlu, Rzayev Vüsal Elman oğlu, Süleymanlı Ceyhun Təvəkkül oğlu, Şeyxov Nizami Hüseyn oğlu və Şirəliyeva İlhamə Şərbətəli qızına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatları verilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.05.2020      Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında “Xalçaçı günü” peşə bayramının təsis edilməsi haqqında” 2016-cı il 25 noyabr tarixli Sərəncamına əsasən, hər il mayın 5-i ölkəmizdə “Xalçaçı günü” peşə bayramı kimi qeyd edilir.

Azərbaycanda toxuculuğun tarixi 5-7 min il bundan əvvələ gedib çıxır. Naxçıvanda duz istehsalına başlanması, duzun tədavülü və daşınmasında torba və xurcunlardan istifadə toxuculuq sənətinin də qədim tarixindən xəbər verir. Toxuculuğun inkişafı isə xalçaçılıq sənətinin yaranması üçün geniş imkanlar açmışdır. Herodot, Klavdi Elian, Ksenofont və digər qədim dünya tarixçilərinin əsərlərində, "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında, Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında Azərbaycan xalçaları haqqında məlumatlar verilmiş, bu dəyərli mədəni irsimiz tərənnüm olunmuşdur. Görkəmli Azərbaycan və dünya rəssamlarının tablolarında da təsvir olunan xalçalarımız bu gün dünyanın məşhur muzeylərinin ən dəyərli eksponatlarındandır.

“Hər bir xalqın mədəni irsi onun milli sərvəti, tarixi və bu günüdür”, – deyən Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərlik etdiyi hər iki dövrdə xalçaçılığın yaşadılması və inkişafı istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. Ötən əsrin 70-ci illərində Azərbaycanda Xalça Muzeyinin yaradılması, bu sahə ilə məşğul olan tədqiqatçıların, xalçaçıların diqqət və qayğı ilə əhatə edilməsi ulu öndərimizin mühüm xidmətlərindəndir. Xalçaçılıq sənətinin inkişafı sahəsində aparılan iş bu gün uğurla davam etdirilir. Ölkə rəhbərinin mədəniyyətimizin inkişafı ilə bağlı tövsiyə və tapşırıqları milli-mənəvi dəyərlərimizin, xalq sənəti növlərinin mühafizəsi və inkişafı üçün zəmin yaratmışdır. Bu baxımdan “Azərbaycan xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyi üçün yeni binanın inşa edilməsi barədə 2007-ci ildə imzaladığı Sərəncam bu sənətə verilən yüksək qiymət və qayğının ifadəsidir. 2010-cu ildə xalça sənətimiz YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ irs siyahısına daxil edilmişdir. Azərbaycan Prezidentinin 28 fevral 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı” təsdiq olunmuşdur.

Azərbaycan xalçaçılıq sənəti tarixində Naxçıvan xalçaçılıq məktəbinin də özünəməxsus yeri və rolu vardır. Zəngin koloriti, təkrarsız naxışları və orijinal kompozisiyaları ilə seçilən Naxçıvan xalçaları Azərbaycan xalça sənətini ənənəvi naxış və elementləri, özünəməxsus rəng çalarları ilə zənginləşdirmişdir. Tarixən Naxçıvanda xalqımızın qədim mədəniyyətini, məşğuliyyətini və həyat tərzini özündə əks etdirən dəyərli xalça nümunələri yaradılmış, bu sənət nəsildən-nəslə ötürülərək yaşadılmışdır. Xüsusilə heyvandarlığın və qoyunçuluğun inkişafı xalçaçılıq sənətinin formalaşmasında mühüm amil olmuşdur. Xalçaçılığın inkişafı isə boyaqxanaların yaranmasını zəruri etmiş, boyaqçılar bu torpaqda bitən gül çiçəklərdən, ağac qabıqlarından istifadə edərək min illərin yadigarı olan və əlvanlığını itirməyən xalçalarımızın təbii rəngini almışlar. Naxçıvan xalçalarının, ümumilikdə, özünəməxsus çalarları vardır. Bu elementlərdən şaquli istiqamətli zolaqlar, romblar, qarmaqlı həndəsi elementlər və nəbati ornamentlər, heyvan təsvirləri kimi naxışlar xalqın genetik yaddaşından silinməyən inanc və təsəvvürlərlə bağlıdır. Xovsuz xalça növündə atların, atlıların və dəvələrin, çullarla bəzədilmiş dəvə karvanının təsviri, xovlu xalçaların bəzəyinə çevrilən buta elementi Naxçıvan xalçalarını öz spesifik toxunuşu və bədii quruluşu ilə fərqləndirir. Araşdırmalar nəticəsində xalçaçılıq sənətinə daxil olan keçəçiliyin lap qədim dövrdə mövcud olduğunu qeyd etmək olar.

Tariximiz qədər qədim olan xalçaçılıq və bununla bağlı sənət sahəsi Naxçıvanda Tunc dövründən başlayaraq inkişaf etmiş, daha da zənginləşərək bu günümüzə gəlib çatmışdır. Orta əsr ərəbdilli mənbələrdə Naxçıvanda xalçaçılığın inkişafı və bu ərazidə toxunan xalçaların dünya bazarında satılması haqqında maraqlı məlumatlara rast gəlmək mümkündür. Miladi tarixi ilə 982-ci ildə ərəb dilində yazılmış “Hüdüd-əl-Aləm” (“Dünyanın sərhədləri”) adlı əsərdə Naxçıvanda toxuculuğun inkişafı haqqında qeydlər öz əksini tapmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun dediyi kimi: "Xalça toxumaq sənəti tarixən Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda aparıcı peşə sahələrindən biri olmuşdur. Təbiəti, ictimai və mədəni inkişaf səviyyəsi, həyat və məişət şəraiti Naxçıvanda xalçaçılığı hələ uzaq keçmişlərdə sənətkarlığın mühüm sahələrindən birinə çevirmişdir. Bu ərazidə istehsal edilən iri ölçülü, qalın toxunuşa malik xovlu və xovsuz xalçalardan məişətdə geniş istifadə edilmişdir. Arxeoloji qazıntılar zamanı əldə olunmuş ibtidai gil cəhrələr və sümükdən hazırlanmış iy ucları Naxçıvanın qədim toxuculuq mərkəzlərindən biri olduğunu təsdiq edir."

Qədim ənənələrə malik xalçaçılıq sənəti bu gün də Naxçıvanda yaşadılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında” 2009-cu il 7 fevral tarixli Sərəncamı bu qədim sənətin inkişafı və təbliği sahəsində də yeni imkanlar açmışdır. Naxçıvanda xalça sənətinin inkişafı üçün görülən işlərin miqyası genişdir. Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi ölkəmizdə müstəqillik illərində yaradılan ilk muzeylərdəndir. 1998-ci ildə yaradılan bu muzey 2010-cu ildə yeni binaya köçürülmüşdür. Yarandığı vaxt 359 eksponatla fəaliyyətə başlayan muzeyin eksponatlarının sayı bu gün 3 mindən artıqdır. 2013-cü ildə muzey yenidən qurulmuşdur. Həmin il “Naxçıvan xalçaçıları” kitabının, “Azərbaycan xalçaları: Naxçıvan qrupu” jurnalının, “Naxçıvan xalçaları” sənədli filminin və muzeyin internet saytının təqdimat mərasimi olmuşdur. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində nəşr olunmuş “Naxçıvan xalçaçıları” kitabında 254 toxucu haqqında məlumatlar toplanmışdır. Muzeyin internet saytının yaradılması ilə dünyanın hər yerindən muzeyi virtual ziyarət etməyə, ziyarətçilərin ekspozisiyadakı eksponatlarla bağlı məlumatlar almalarına, həmçinin tarixi keçmişimizi öyrənmələrinə imkan yaratmışdır. Muzeyin ekspozisiyasında 264 xovlu və xovsuz xalça, müxtəlif əl işləri, tikmələr, toxuculuq alətləri, 60 mis və saxsı qab nümayiş etdirilir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 19 dekabr tarixli "Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında" Sərəncamına uyğun olaraq Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinə də ekskursiyalar təşkil olunur. Bu gün Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi mədəni mərkəzə çevrilmişdir. Burada xalçaçılıqla bağlı mütəmadi sərgilər təşkil olunur, kitab təqdimatları, elmi konfranslar keçirilir. Hazırda Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi də günün tələblərinə uyğun olaraq, öz fəaliyyətini onlayn şəkildə davam etdirir. Muzeyin sosial şəbəkə hesablarından Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin ekspozisiyasında nümayiş etdirilən eksponatları izləmək mümkündür.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunan “Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı” bu sahədə görülən işləri daha da sürətləndirmiş, xalçaçılıq ənənələrinin daha dərindən öyrənilməsi, araşdırılması və təbliği üçün geniş imkanlar açmışdır. Dövlət proqramında milli xalçaçılıq ənənələrinin qorunması və inkişaf etdirilməsi, ixrac potensialının artırılması və əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi yeni vəzifələr kimi müəyyənləşdirilmişdir. Dövlət Proqramının icrası ilə bağlı yaradılmış “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə 585 xalça haqqında məlumatlar daxil edilmişdir.

Muxtar respublikada xalq yaradıcılığı sahələrinin inkişafı, insanların bu sənətə olan marağının artırılması məqsədilə Şərur rayonundakı Cəlilkənddə XIX əsrə aid “Buzxana” Kompleksində xalçatoxuma sahəsi fəaliyyətə başlamışdır. Həmçinin “Ənənəni qoruyaq, evdə xalça toxuyaq” sosial layihəsi çərçivəsində naxçıvanlı xalçaçı qadınlarla müqavilələr bağlanılmış, milli çeşnilər əsasında evlərdə xalça toxunması məqsədilə onlar material və avadanlıqlarla təmin olunmuşlar. Bu, məşğulluğu təmin etməklə yanaşı, həm də xalçaçılıq sənətinin yaşadılması istiqamətində atılan mühüm addımlardandır.

Xalçaçılıq sahəsini inkişaf etdirmək məqsədilə yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması da davam etdirilmişdir. Hazırda Naxçıvan şəhərində xalça istehsalı emalatxanasının tikintisi davam etdirilir.

Bu gün Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində Naxçıvan Dövlət Universitetində və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda Təsviri incəsənət ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin iştirakı ilə açıq dərslər təşkil olunur. Muxtar respublikanın bölgələrində xalçaçılıq kursları fəaliyyət göstərir. Xalçatoxuyanlar üçün lazımi şərait yaradılır. Həmçinin Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində xalçaçılıq üzrə peşə kurslarının, Naxçıvan Qızlar Liseyində “Tikiş, toxuculuq və xalçaçılıq” dərnəyinin fəaliyyət göstərməsi, “Naxçıvan Biznes Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin xalq yaradıcılığı emalatxanasında xalça toxunmasının təşkili, muxtar respublikanın kəndlərində xalçatoxuyan qadınların hana və digər zəruri ləvazimatlarla təmin olunması xalçaçılığın inkişafına öz töhfəsini verir.

Xalqımızın istedad və bacarığını, tükənməz sənət imkanlarını göstərən xalçaçılıq əbədiyaşar sənətdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun dediyi kimi: “Naxçıvan xalçaları, sadəcə xalça deyil, bunlar həm də xalqımızın tarixini, mədəniyyətini, incəsənətini və məişət tərzini özündə yaşadan qiymətli nümunələrdir. Ona görə də bu nümunələrin öyrənilməsi, tədqiqat işlərinin davam etdirilməsi bundan sonra da diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır”.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.05.2020      05 may 2020-ci il tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Republika Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısı”na daxil olan Amerika yazıçısı Cek Londonun “Həyat eşqi” hekayəsinin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir. Onlayn müzakirənin aparıcısı M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova iştirakçılara Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il 28 avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısı”nın əhəmiyyətindən danışmış, keçirilən tədbirin məqsəd və mahiyyətini vurğulayaraq əsər haqqında ümumi məlumat vermişdir.

Kitabxananın elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova əsərin ideyası haqqında məlumat verərək bildirmişdir ki, hekayə Kanadanın soyuq meşəsində həyatda qalmağa çalışan bir insanın əzmindən bəhs edilir. Hekayə boyunca qəhrəmanın qarşısına olduqca çətin vəziyyətlər çıxır, lakin bu insan hələ də sağ qalacağına ümid edir, məqsədindən dönmür. Nəticədə, istəyinə nail olur və o öldürücü soyuğa və bütün çətinliklərə rəğmən meşədən sağ çıxmağı bacarır. Bu insandakı ümidə, istəyə, əzmə heyran olmamaq mümkün deyil.

Fəal oxuculardan Həsənova Gülnar, Abdullayeva Aynur, Əliyeva Aidə, Əliyeva Gülay, Heydərli Gülzar, Sülemanzadə Əzizə və başqaları əsər haqqında öz fikirlərini bildirmişdir. Müzakirədə Cek Londonun şöhrəti və onu digər yazıçılardan fərqləndirən əsas səbəblər, qəhrəmanın təbiətlə mübarizəsi və s. fikirlər səsləndirilmişdir. Müzakirə iştirakçıları hekayənin gənclərin həyatında tərbiyəvi əhəmiyyətindən danışaraq qeyd etmişdir ki, yolçunun ümidi, əzmi, istəyi bizə bir örnəkdir. Bir məqsədə çatmaq üçün onu istəmək, əldə etmək üçün əzmlə çalışmaq və məqsədin gerçəkləşməsi üçün qəlbimizdə olan ümid işıgını söndürməmək lazımdır. Əsərdə baş qəhrəman Yolçunun yaşamaq üçün həyatla, təbiətlə apardığı mübarizə bu günkü gənclər üçün nümunədir. Bildirilmişdir ki, Cek London bu hekayə ilə nəyin bahasına olursa olsun insanları yaşamağa səsləyir, insana həyat sevinci bəxş edir.

Müzakirədə kitabxananın oxucuları və əməkdaşları olmaqla, ümumilikdə 20 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.05.2020      5 may 2020-ci il tarixdə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedovun eyniadlı əsəri əsasında hazırlanmış “Ağıldan bəla” tamaşasının onlayn premyerası keçirilib.

Rus realist dramaturgiyasının, rus tənqidi realizminin və rus ədəbi-bədii dilinin inkişafına Qriboyedovun yaradıcı­lığı, xüsusən onun “Ağıldan bəla” komediyası çox qüvvətli təsir göstər­mişdir. Əsər XIX əsrin 20-ci illərində gənc nəslin mövcud ictimai-siyasi quruluşa qarşı müxalifət ru­hunda tərbiyəsində mühüm rol oynayan yüksək sənət nümunəsi olmuşdur. “Ağıldan bəla” hər şeydən əvvəl, fikirlərdə əmələ gələn bu yeniliyin təbiiliyini, qanunauyğunluğunu, həyatiliyini və gec-tez Rusiyada hər hansı bir şəkil­də üsyanın baş verəcəyinin labüdlüyünü təsdiq və sübut üçün diqqəti cəlb etmişdir. Əsərdə dvoryan cəmiyyətinin içəridən çürüməsi prosesi və bu cəmiyyətin “sütunları” sayılan dvoryan-saray zadəganlığının mühafizə­karlığı, böyük rütbə sahiblərinin cəhaləti, mədəniyyətsizliyi, kübar aləminin vətənpərvərlik hissindən tamamilə məhrum olması, ümumi əxlaqi eybəcərlikləri, tipik məişət səhnələri və tipik surətlərlə inandırıcı şəkildə ortaya çıxarılmışdır.

Tamaşada rolları Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Behruz Haxverdiyev, Nazlı Hüseynquliyeva, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Günay Qurbanova, həmçinin Zakir Fətəliyev, Mirsaleh Seyidov, Nəsimi Məmmədzadə, Ələsgər Quliyev, Səyyad Məmmədov, Səkinə Məmmədova, Anar Eyvazov, Cəbrayıl Nəbiyev, Nihad Mahmudov, Uğur Nəsirli, Aysu Dünyamalıyeva, Nurgül Məmmədova, Tamara Ələsgərova, Nurlan Sultanlı və Alim Alışov ifa etmişdir.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Tofiq Seyidov, quruluşçu rəssamı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Səyyad Bayramov və musiqi tərtibatçısı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Səməd Əsgərovdur.

Naxçıvan teatrının bir ilkə daha imza ataraq onlayn premyerasını keçirdiyi “Ağıldan bəla” tamaşası izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Səhnə əsəri Naxçıvan Dövlət Televiziyası ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı nümayiş olunmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.05.2020      Mövcud vəziyyətlə bağlı olaraq aprel ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Nazirliyin sistemində fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən onlayn mədəni xidmət göstərilmişdir.

Ötən ay əlamətdar və tarixi günlər, tanınmış şəxsiyyətlərlə, muzeylərdə olan eksponatlarla bağlı materiallar, ekskursiyalar hazırlanmış, sosial şəbəkələrdə geniş paylaşılmışdır. “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrə başlamasının 114 illiyi, Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 150 illik yubileyi, “Beynəlxalq Mədəniyyət Günü”, “Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü”, “Kitab və Müəllif Hüquqları Günü” və s. ilə bağlı videomateriallar, slaydlar, məlumatlar hazırlanmış və sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilmişdir.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam üçlüyü”nün və “Simli kvarteti”nin onlayn konserti, eləcə də C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı tərəfindən Nəbi Xəzrinin “Burla Xatun” əsəri əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşanın onlayn formada nümayişi musiqisevərlər və teatrsevərlər tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. Bundan əlavə, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı da onlayn tamaşaların nümayişi üçün hazırlıq işləri aparmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 28 yanvar 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planının icrası ilə əlaqədar ötən ay tanınmış bəstəkarın əsərlərindən ibarət yeni konsert proqramının Naxçıvan Dövlət Televiziyası vasitəsilə videoçəkilişi həyata keçirilmişdir. Aparılan çəkilişlər nazirliyin rəsmi vebsaytlarında, “Yutub” (“Youtube”) video kanalında və sosial şəbəkələrdə geniş şəkildə işıqlandırılmışdır.

Aprel ayında “Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü”, “Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları Günü” və “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrə başlamasının 114 illiyi ilə əlaqədar məruzə-videolar, muxtar respublika ərazisində olan abidələrin nümayişindən ibarət slaydlar, eyni zamanda, yeni bərpa edilmiş dünya əhəmiyyətli Yusif Küseyiroğlu türbəsi haqqında videomateriallar hazırlanaraq internet resurslarında paylaşılmışdır.

Aprel ayının maraqla qarşılanan tədbirlərdən biri də onlayn görüşlərin keçirilməsi olmuşdur. Belə onlayn tədbirlərdə muxtar respublikada fəaliyyət göstərən mədəniyyət müəssisələrində işləyən və təhsil alan gənclərə İslam əxlaqi dəyərlərinin təbliği ilə bağlı mühazirə oxunmuş, milli kinomuzun nadir incilərindən sayılan “Tütək səsi” və dünya kinosu incilərindən Çarli Çaplinin “Uşaq” filmlərinin müzakirəsi keçirilmişdir.

“Biz birlikdə güclüyük” ideyası çərçivəsində Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının və Naxçıvan Musiqi Kollecinin musiqiçilərinin ifasında Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən hazırlanmış bir sıra sosial videomateriallar geniş izləyici rəğbəti qazanmışdır.

Muzeylər də ötən ay onlayn fəaliyyət göstərmiş, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi və “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksindəki onlayn ekskursiyalar Naxçıvan televiziyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nmn.az saytında, eləcə də “nmr_medeniyyet_nazirliyi” rəsmi instaqram (@instagram) səhifəsindən canlı olaraq yayımlanmışdır. Qeyd edək ki, muxtar respublikadakı muzeylərdə ötən ay, ümumilikdə, 630 sayda onlayn ekskursiya sosial şəbəkə istifadəçilərinə nümayiş etdirilmişdir.

Aprel ayında sosial şəbəkələr üzərindən 133 nəfər uşaq, yeniyetmə və gəncin iştirakı ilə “Evdə qal, sən də yarat” adlı rəsm müsabiqəsi keçirilmiş, müsabiqənin nəticələri nazirliyin internet resurslarında elan olunmuşdur.

Aprel ayında muxtar respublikadakı kitabxanalar tərəfindən 650 oxucuya sifarişləri əsasında evəçatdırma xidməti göstərilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitablarla bağlı 141 video və audio material hazırlanmış, 189 sayda paylaşım edilmişdir. Həmçinin Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyorları və digər mədəniyyət müəssisələrinin əməkdaşları tərəfindən şeir və poemalardan parçaların bədii qiraət edildiyi 60-dan çox videomaterial hazırlanaraq sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilmişdir. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Kitabxana-informasiya” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri üçün təşkil edilmiş onlayn təcrübə məşğələləri maraqla qarşılanmışdır. Ölkə kitabxanaları arasında təcrübə mübadiləsi məqsədilə A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası və Bakı Şəhər Xətai Rayon MKS arasında onlayn bağlantı olmuşdur.

Aprel ayında şəhər (rayon) mədəniyyət şöbələrinin tabeliyindəki müəssisələr tərəfindən də Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin təbliği və yaşadılması istiqamətində sosial şəbəkələrdə videomateriallarlar paylaşılmışdır.

Ötən ay Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki təhsil müəssisələrində, ümumilikdə, 5 min 667 onlayn dərs keçilmişdir. Bununla yanaşı, Naxçıvan Musiqi Kolleci, Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyası və uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri tərəfindən 376 videomaterial hazırlanaraq, sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilmişdir.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyə Nazirliyinin aprelin 7-dən etibarən fəaliyyət göstərən “Yutub” (“Youtube”) kanalına 132 videomaterial yerləşdirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.05.2020      Mayın 2-də Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Aleksey Tolstoyun qələmə aldığı "Qızıl açar və yaxud Buratinonun macəraları” povestinin motivləri əsasında Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Şirzad Abutalıbov tərəfindən səhnələşdirilən “Buratino” tamaşasını onlayn olaraq balaca teatrsevərlərə təqdim edib.

Tamaşa Karlo atanın hazırladığı Buratinonun başına gələn hadisələr fonunda cərəyan edir. Əsərdə Quldur, Tülkü Alisa və Pişik Bazilio Buratinonu aldadaraq öz kələkləri ilə onu məğlub etməyə çalışırlar. Lakin, xeyirxah bağa Buratinoya köməklik edir və göldən çıxardığı qızıl açarı ona verir. Həmin qızıl açar sayəsində Buratino geniş və yaraşıqlı teatra sahib olur. Karlo ata digər kuklalarla birlikdə həmin teatrda həyatlarını davam etdirirlər.

Tamaşada rolları Ləman Əhmədova, Süleyman Süleymanov, İlqar Babayev, Ulduz Süleymanova, Əfqanə Ələsgərova, Vəsmə Quliyeva, İlham Babayev və Arzu Səfərov oynayırlar. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Şirzad Abutalıbov, quruluşçu rəssamı Rafael Qədimov və musiqi tərtibatçısı Əli Məmmədovdur.

Qeyd edək ki, tamaşa Naxçıvan Dövlət Televiziyasının efirində və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
02.05.2020      Mayın 1-də Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Elman Əliyev muxtar respublikanın uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin tar ixtisası üzrə müəllimlərinə onlayn ustad dərs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisləri ilə iş şöbəsinin təhsil müəssisələri ilə iş ürzə baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova ustad dərslərin keçirilməsinin əhəmiyyəti barədə məlumat vermişdir.

Sonra Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Elman Əliyev “Şagirdlərin ifa texnikası və musiqi duyumunun inkişafı” mövzusu ilə ustad dərs aparmışdır. O, mövzu ilə bağlı iştirakçılara ətraflı məlumat vermiş, tarda ifa edərək dərs nümunələri göstərmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, siniflər üzrə dərsliklərdən istifadə olunması, şagirdlərə proqram əsasında əsərlərin verilməsi vacib məqamlardandır.

Eyni zamanda aşağı siniflərdə muğamlarla yanaşı rənglərin, təsniflərin öyrədilməsinə də yer verilməlidir. Sonda müəllimləri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
02.05.2020      1 may 2020-ci il tarixdə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Cəfər Cabbarlının “Aydın” pyesi əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşadan bir hissə onlayn formada tamaşaçılara təqdim olunub.

XX əsrin əvvəllərinin görkəmli nümayəndələrindən olan Cəfər Cabbarlı əsasən dramaturq kimi tanınsa da, o, həm də şair və nasir, teatrşünas, kinoşünas, tərcüməçi, kinossenarist, jurnalist və s. kimi də Azərbaycan incəsənətinə böyük töhfələr vermişdir.

Dramaturqun uzaqgörənliyinin məhsulu olan “Aydın” pyesi mövzu etibari ilə onun bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayan əsərlərindəndir. Təbəqələşmənin, varlı-kasıb münasibətlərinin, pul hökmünün vicdana və ləyaqətə üstün gəldiyi göstərilən bu pyes 1919-cu ildə qələmə alınıb. C.Cabbarlı əsərdə var-dövlət və güc altında əzilən sadə, kasıb insanların həyatını o qədər təsirli şəkildə təsvir edib ki, tamaşaçı hadisələrə biganə və münasibətsiz qala bilmir.

Gənc mütəxəssis Həcərxanım Məmmədovanın rejissorluğu ilə hazırlanan səhnə əsərində Aydın rolunda Səyyad Məmmədov, Gültəkin rolunda isə Səkinə Məmmədova çıxış edir.

Əvvəllər də C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında bir neçə dəfə səhnələşdirilən tamaşa Naxçıvan Dövlət Televiziyası ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
01.05.2020      1 may 2020-ci il tarixdə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası solistlərinin onlayn solo konsertlərinə start verilib. İlk konsert proqramı gənc vokalist İlkin Abdullayevin ifasında təqdim olunub.

İstedadlı müğənnini fortepianoda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Nərminə Qədimova müşayiət etmişdir.

Konsert Asəf Zeynallının “Ölkəm” əsərinin ifası ilə başlamış, Üzeyir Hacıbəylinin, Fikrət Əmirovun, Tofiq Quliyevin, Vasif Adıgözəlovun, Polad Bülbüloğlunun və başqalarının əsərləri ilə davam etdirilmişdir. Onlayn proqram Tofiq Quliyevin “Zibeydə” mahnısı ilə başa çatmışdır. Solo konsert Naxçıvan Dövlət Televiziyasının efirindən və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
01.05.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi sosial şəbəkələr üzərindən fəaliyyətin daha da genişləndirilməsi, aktivliyin artırılması, izləyicilərə mədəniyyət sahəsində baş verən yeniliklərin çatdırılması, xidmətlərin əhatəsinin və səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə bağlı müvafiq işlər həyata keçirir.

Rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələrinin tabeliyində olan uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri də ölkədə tətbiq olunan sosial izolyasiya şəraitində musiqi təhsilinin inkişafdan qalmaması, təhsilalanların yaradıcılıq potensialının yüksəldilməsi məqsədilə müəllimlər tərəfindən bu günə qədər müxtəlif ixtisaslar üzrə 4450 onlayn dərs keçiblər.

Sosial şəbəkələr vasitəsilə şagird və müəllimlərin, gənc istedadların yaradıcılıq uğurlarının işıqlandırılması, təbliği onları yeni nailiyyətlər qazanmağa daha da ruhlandırır. Uşaq musiqi və incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri də bununla bağlı müxtəlif videomateriallar hazırlanıb rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələrinin “Facebook” və “Instagram” səhifələrində paylaşılmasını da həyata keçiriblər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.04.2020      Muxtar respublikanın Ordubad rayonu zəngin memarlıq nümunələrinə malikdir. Onlardan biri də Ordubad şəhərində yerləşən Cümə məscididir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinin tapşırığına əsasən hazırda bərpa işlərinin aparıldığı məscid özünün tarixiliyi ilə diqqəti cəlb edir.

Abidə barədə yazan V.M.Sısoyev qeyd edib ki, şəhərdə ən böyük məscid olan Cümə məscidi lap mərkəzdə, demək olar, düz bazarın içində tikilib. Məscid bir qədər hündürlükdə yerləşdiyindən onu uzaqdan və çox yerdən görmək mümkündür. Böyük, demək olar ki, kvadratşəkilli, yastı damlı bina olan məscidin 6 kiçik günbəzi olsa da, minarəsizdir. Hündürlüyü içəridən 4 metr olan məscidin döşəməsi daş lövhələrlə döşənib. Əsas girişinin qarşısında hovuzu olan kiçik düzbucaqlı bina tikilib. Bu məscidin tikilmə tarixi dəqiq məlum olmasa da, onun XVII əsrdən xeyli əvvəl inşa olunduğu şübhə doğurmur. Səfəvi hökmdarı I Şah Abbasın Ordubad əhalisinin xəzinəyə ödəyəcəyi vergilərdən azad edilməsi haqqında 1604-cü ildə verdiyi fərmanın mətni məhz bu məscidin giriş qapısının baş tərəfinə yerləşdirilmiş kitabəyə həkk olunub.

Qeyd edək ki, İslam dininin yayıldığı dövrlərdə bütün naxçıvanlılar kimi, ordubadlılar da bu dini könüllü qəbul edərək, burada ibadət yerlərinin ucaldılmasında yaxından iştirak ediblər. Uzun illər ərzində həmin abidələrin sayı xeyli artıb. XIX əsrin 30-cu illərində tərtib edilmiş “Qafqaz arxasındakı Rusiya mülklərinin icmalı”nda Ordubadda 63 məscidin fəaliyyət göstərdiyi qeyd olunub. Təxminən elə həmin dövrdə tərtib edilmiş başqa bir mənbədə isə burada 6 böyük, 25 kiçik məscidin olması haqqında məlumat verilib. Ordubad şəhərinin tarixini tədqiq etmiş A.S.Fərəcovun əsərində də buradakı məscidlərin sayı haqqında fərqli məlumatlara rast gəlinir. Məscidlərin sayının çoxluğuna heyrətlə yanaşan müəllif yazıb: “Çətin ki, müsəlman dünyasında 3-4 min insana 41 məscid, daha doğrusu, hər 100 nəfərə 1 məscidin düşdüyü başqa bir şəhər tapılsın. Burada ümumşəhər və məhəllə məscidlərindən başqa daha 35 kiçik məscid var idi”.

Həmin məscidlər arasında Cümə məscidi özünəməxsus yerə malikdir. Ordubad şəhərindəki “Təkeşiyi” (şiə təkyəsi) məscidi də status baxımından Cümə məscidi olub. Mütəxəssislərin fikrincə, tikintisi xeyli qədimlərə aid olan məscid hicri təqvimi ilə 1921-ci ildə bərpa edilib. Sufi dərvişlərinin əsas mərkəzlərindən biri olan bu məscidi “İrfan əhlinin səcdəgahı” kimi yüksək qiymətləndiriblər. Bundan əlavə, Ordubad şəhərində xeyli sayda məhəllə məscidləri də inşa olunub. Ambaras, Kürdətal, Mingis, Sərşəhər, Üçtərəngə məhəllələrində tikilmiş məscidlər məhəllə məscidi funksiyasını yerinə yetirib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.04.2020      29 aprel 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərinin ümumi nəzəri fənlər üzrə müəllimlərinin iştirakı ilə onlayn metodiki kurs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin təhsil müəssisələri ilə baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova beşillik və yeddiillik siniflərdə “Akkord” mövzusunun tədris olunma metodikasından danışmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, “Akkord” mövzusunun tədrisi zamanı mərhələli prinsinə əsaslanmaq ən vacib şərtlərdən biridir. Bu zaman şagirdin mövzunu daha dərin və asan yolla mənimsəməsinə nail olmaq olar. İlk növbədə üçsəsli akkordlar, onların dörd növü və dönmələri haqqında məlumat vermək lazımdır. Sonra isə qammaların pillələrindən qurulan əsas, artırılmış, əskildilmiş üçsəslilər və dönmələri tədris edilməlidir. Septakkordların tədrisində isə 5 illik siniflərdə dominant septakkorda, yeddi illik siniflərdə bütün septakkordların izahına dərs saatının ayrılması əsas götürülməlidir. Müəyyən zamandan sonra isə akkordların səslərdən qurulması da öyrədilməlidir.

Sonda mövzu müəllimlərin iştiraki ilə ətraflı müzakirə olunmuş və onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.04.2020      29 aprel 2020-ci il tarixdə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Nəbi Xəzrinin “Burla Xatun” əsəri əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşa onlayn formada tamaşaçılara təqdim olunub.

Əsərin müəllifi Nəbi Xəzri 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış dramaturqlarındandır. Onun mənzum dramları Azərbaycan teatrlarında dəfələrlə səhnələşdirilmişdir. Xalq şairinin “Burla Xatun” əsəri Dədə Qorqud dastanının “Qazan xanın evinin yağmalanması” boyunun motivləri əsasında yazılmışdır. Əsərdə vətənpərvərlik ruhu, düşmənə nifrət hissi və Oğuz elinin qadınlarının mübarizliyi öz əksini tapmışdır. Müəllif Şöklü Məlik obrazı ilə Oğuz qadınları arasında gedən dialoqlar vasitəsi ilə güclü dramatik konflikt yarada bilmişdir ki, bu da əsərdə dinamiklik və emosionallıq yaradır.

Mənzum dramda Dədə Qorqud dilinin qorunub saxlanması, epik janrın estetik prinsiplərinə uyğun işlənməsi vətənpərvərlik ruhunu daha qabarıq verməyə imkan yaradır. Sonda Burla Xatunun Şöklü Məliyə qalıb gəlməsi və Dədə Qorqudun Oğuz elini vətənpərvərliyə çağırması əsərin bədii gücünü daha da artırır.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Kamran Quliyev, quruluşçu rəssamı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Səyyad Bayramov, musiqi tərtibatçısı Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi İmamqulu Əhmədovdur.

Tamaşada əsas rolları Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Nazlı Hüseynquliyeva (Burla Xatun), Nəsimi Məmmədzadə (Şöklü Məlik), Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Həsən Ağasoy (Dədə Qorqud) ifa etmişdir. Bundan əlavə Azərbaycan Respblikasının Əməkdar artistləri Əbülfəz İmanov və Behruz Haxverdiyev, aktyorlar Səkinə Məmmədova, Zülfiyyə Zeynalova, Mehri Nəbiyeva, Heyran Abdullayeva, Rəhman Dünyamalıyev və Səyyad Məmmədov rolları xüsusi peşəkarlıqla təqdim edə bilmişlər.

Səhnə əsəri Naxçıvan Dövlət Televiziyası ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmışdır. Naxçıvanda ilk dəfə onlayn olaraq təqdim edilən tamaşa izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.04.2020      Aprelin 28-də “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksinə daxil olan “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyindən onlayn ekskursiya keçirilmişdir. Ekskursiyanı muzeyin bələdçiləri Nərgiz Kəngərli və Jalə Mirzəyeva aparmışdır.

Ekskursiyada Kompleks haqqında ümumi məlumat verilərək vurğulanmışdır ki, muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2010-cu il 23 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə yaradılmış, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2015-ci il 04 fevral tarixli Sərəncamına əsasən “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksi kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir.

Qeyd olunmuşdur ki, 4200 kv.metr ümumi sahəyə malik olan “Xan Sarayı” XVIII əsrə aid tarixi memarlıq abidəsidir. Bina 1760-cı illərdə Naxçıvan xanı Ehsan xanın atası Kalbalı xan Kəngərli tərəfindən tikdirilmişdir. Şərq memarlığı üslubunda tikilmiş abidə XVIII əsrin ortalarından XX əsrin əvvəllərinədək Naxçıvan xanlarının yaşayış yeri olmuş, bununla yanaşı xanlığın siyasi iqamətgahı funksiyasını yerinə yetirmişdir. Kompleksin fonduna 3000-dək eksponat daxildir ki, onlardan 400-dən çoxu ekspozisiya zallarında nümayiş olunmaqdadır.

İzləyicilərin nəzərinə çatdırılmışdır ki, 9 ekspozisiya zalından ibarət olan muzeydə Naxçıvan Xanlığı, Kəngərlilər sülaləsi, bu sülalənin tanınmış nümayəndələri haqqında yazılı materiallar, çap əsərləri, fotoşəkillər, xatirə əşyaları sərgilənir. Vurğulanmışdır ki, xanlıq dövrünə aid məişət-etnoqrafiya nümunələri, Naxçıvan xalçaçılığına aid dəyərli nümunələr, rəsm əsərləri,

Naxçıvan xanlığının dövlət və döyüş bayraqları, Kəngərli süvarilərinin döyüş bayrağı və digər dəyərli eksponatlar ekspozisiyada nümayiş olunmaqdadır.

Ekskursiya izləyicilərdə Naxçıvan Xanlığı və Kəngərlilər sülaləsi haqqında geniş təsəvvür yaratmışdır.

Onlayn ekskursiya NTV kanalından, Naxçıvan Muxtar Respubliksının Mədəniyyət Nazirliyinin nmn.az saytından və nmr_medeniyyet_nazirliyi instaqram səhifəsindən canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.04.2020      Aprel 27-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin ümumi nəzəri fənlər üzrə müəllimlərinin iştirakı ilə onlayn metodiki kurs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin təhsil müəssisələri ilə iş üzrə baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova "Qamma" mövzusunun tədris olunma metodikasından danışmışdır. Qeyd edilmişdir ki, qamma fəslinin tədrisi zamanı tetraxordlar mövzusunun da öyrədilməsi əsas götürülməlidir ki, şagird qammanın əsas mahiyyətini dərk edə bilsin. Ondan sonra major və minor qammaları tədris olunmalıdır. Kvinta dairəsinin hərəkətinin isə siniflər üzrə tənzimlənməsi daha məqsədə uyğundur. Eyni zamanda xromatik qammanın tədrisi mütləq şərtlərdən biri olmalıdır.

Mövzu müəllimlərin iştirakı ilə ətraflı şəkildə müzakirə edilmiş və onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.04.2020      Aprelin 27-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə həmin institutun İxtisasartırma və yenidənhazırlanma üzrə prorektoru, psixoloq Çapay Quliyevin tələbə və gənclərlə “Şəxsiyyətin formalaşdırılması” layihəsi çərçivəsində “Şəxsiyyətin əsas keyfiyyətləri və istiqamətlənməsi” mövzusunda onlayn görüşü keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elmi Metodik Mərkəzinin direktoru Səyyar Məmmədov iştirakçılara görüşün mahiyyəti barədə məlumat vermişdir. Sonra Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun prorektoru, psixoloq Çapay Quliyev şəxsiyyətin əsas keyfiyyətləri və istiqamətlənməsi ilə bağlı geniş mühazirə söyləmişdir.

Qeyd edilmişdir ki, Şəxsiyyət ictimаi-tаrixi kаteqоriyаdır. İnsаn bir tərəfdən, biоlоji vаrlıq kimi şüurlа, nitqlə əhаtə оlunub, əmək bаcаrığı ilə fərqlənməklə, ətrаf аləmi dərk edərək, оnа fəаl təsir edib dəyişdirə, yeniləşdirə bilirsə, digər tərəfdən insаn həm də ictimаi vаrlıqdır. Şəxsiyyətin zənginliyi оnun bаşqаlаrı ilə çоxşаxəli əlаqələrindən, həyаt və təbiətlə münаsibətlərinin fəаllığındаn аsılıdır. Sоsiаl və istehsаl əlаqələrinin çоxşаxəliliyində insаn inkişаf edir və bu inkişаf оnun psixikаsının fоrmаlаşmаsı, şəxsiyyətin xüsusiyyətlərinin təkmilləşməsi üçün reаl zəmin yаrаdır. Şəxsiyyətin xаssələrinin fоrmаlаşmаsı sinir sistemi fəаliyyətinin xüsusiyyətlərindən-temperаmentdən, neyrоdinаmik və kоnstitusiоn-biоkimyəvi prоseslərdən də аsılıdır. Bu mənаdа müаsir psixologiya elmində şəxsiyyət fərdi inteqrаsiyа оrqаnı kimi də tədqiq edilir.

Vurğulanıb ki, hazırda cəmiyyətin qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi xeyli dərəcədə fəal və hərəkətli inkişaf etmiş şəxsiyyətin formalaşdırılması prosesinin səmərəliliyindən asılıdır. Şəxsiyyətin inkişafı ilə əlaqədar olaraq yalnız bugünkü təcrübənin deyil, həm də pedaqoji fikrin zəngin ideyalarını nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycan maarifpərvərləri şəxsiyyətin ən müsbət cəhətlərini onun cəmiyyətdəki münasibət və fəaliyyətində axtarmışlar, çünki münasibətlər insanın həyat təcrübəsinin nəticəsi olmaqla onun hərəkətlərini və daxili hisslərini müəyyənləşdirir.

Qeyd olunub ki, cəmiyyətdə yeni nəslin əxlaq tərbiyəsi gələcəyimiz üçün zəruri şərtdir. Ən mütərəqqi və insani əxlaqı olan Azərbaycan xalqının adət və ənənələri çox zəngindir. Milli dəyərlərimizə və xalqımıza sədaqət, müstəqil respublikamıza məhəbbət, dövlətçiliyimizin xeyrinə vicdanla işləmək, milli sərvətlərimizi qoruyub saxlamaq, artırmaq qayğısına qalmaqdır.

80 dəqiqədən artıq davam edən və ümumilikdə 50-ə yaxın iştirakçının qatıldığı onlayn tədbirdə onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.04.2020Aprel 25-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında "Zoom" mobil tətbiqi vasitəsilə dünya kinosunun incilərindən sayılan Çarli Çaplinin "Uşaq" filminin müzakirəsi keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi Elvin Əhmədov bu cür görüşlərin əhəmiyyətindən bəhs etmişdir. Qeyd edilmişdir ki, belə tədbirlər gənclərin də istəkləri nəzərə alınaraq davam etdiriləcəkdir.

Daha sonra Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov Ç.Çaplinin həyat və yaradıcılığı, filmin ərsəyə gəlməsində çəkilən zəhmətlər barədə gənclərə ətraflı məlumat vermişdir.

Bildirilmişdir ki, filmdə tənha ana maddi sıxıntılar ucbatından yeni doğulmuş körpəsini ona gözəl həyat gətirəcəyi ümidi ilə varlı bir avtomobilə qoyub gedir. Həmin maşın iki soyğunçu tərəfindən oğurlanır. Maşında körpəni görən soyğunçular onu xarabalığa atıb gedirlər.

Uşaq təsadüfən Avaranın (Çarli Çaplin) gəzdiyi xarabalıqda atılır. Onu tapan avara uşağı öz kasıb daxmasına aparmağı qərarlaşdırır. Uşağın böyüyüb avara ilə birgə yaşamasından, onların arasında ata-oğul münasibətinin formalaşmasından və filmin sonunda uşağın öz doğma anasına qovuşmasından bəhs edilir.

Gənclərin fəal müzakirəyə qatıldığı tədbir bir saata yaxın davam etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
27.04.202013 aprel 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Evdə qal, sən də yarat” rəsm müsabiqəsi elan edilmiş, müsabiqəyə ümumilikdə 133 nəfər uşaq, yeniyetmə və gəncin 225 rəsm əsəri təqdim edilmişdir.

Bunlardan 13-18 yaş kateqoriyası üzrə 77 nəfər 139 rəsm əsəri, 4-12 yaş kateqoriyası üzrə isə 56 nəfər 87 rəsm əsəri təqdim etmişdir. 25 aprel 2020-ci il tarixdə müsabiqənin Münsiflər Heyəti yaradılmış və təqdim olunmuş rəsm əsərlərinə baxış keçirilmişdir. Müsabiqəyə təqdim olunan işlərin bədii dəyəri nəzərə alınaraq Münsiflər Heyəti tərəfindən qalib yerlərin müəyyən edilməsi ilə bağlı şərtlərdə dəyişiklik edilməsi təklif edilmiş və onların təklifi qəbul olunmuşdur. Münsiflər Heyətinin 27 aprel 2020-ci il tarixli yekun qərarına əsasən qaliblər və müsabiqədə fərqlənən şəxslər aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

4-12 YAŞ KATEQORİYASI ÜZRƏ:

I yerin qalibi:

1. Bakı şəhər N.Nərimanov adına 248 saylı tam orta məktəbin şagirdi Nadirova Aysu Şahin qızı (10 yaş)

II yerin qalibləri:

1. Naxçıvan şəhər Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin şagirdi İbrahimova Aysu Səbuhi qızı (12 yaş)
2. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Talıblı Arif Bəhruz oğlu (12 yaş)

III yerin qalibləri:

1. Naxçıvan şəhər sakini Şirzadova Aysu Yusif qızı (6 yaş)
2. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Yusifli Damla Hafiz qızı (10 yaş)

Fəxri fərmanla təltif edilənlər:

1. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Qədimova Fidan Əli qızı
2. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Məmmədova Gülnaz Hüseyn qızı
3. Dəmirçi kənd tam orta məktəbinin şagirdi Qafarlı Çinar Çingiz oğlu
4. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Qalayeva Sevgi Bayram qızı
5. Şərur rayon Danyeri kənd klubunun rəsm dərnəyinin üzvü Həsənov Elxan Əmir oğlu
6. Şərur rayon Danyeri kənd klubunun rəsm dərnəyinin üzvü Nağıyev Abbas Fikrət oğlu
7. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Əmiyeva Aylin Azər qızı
8. Naxçıvan şəhər Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin şagirdi Nəsirov Sənan Səməndər oğlu
9. Vayxır kənd mədəniyyət evinin rəsm dərnəyinin üzvü Rəhimova Fidan Ramal qızı
10. Naxçıvan şəhər 12 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Hüseynova Jalə Camal qızı

13-18 YAŞ KATEQORİYASI ÜZRƏ:

I yerin qalibləri:

1. Şərur rayon Muğancıq Müslüm kənd sakini Babayeva Nisəbəyim Ələsgər qızı (17 yaş)
2. Sirab kənd tam orta məktəbinin şagirdi Bağırlı Turac Çərkəz qızı (16 yaş)
3. Şərur rayon Muğanlı kənd klubunun rəsm dərnəyinin üzvü Novruzova Gülçin Elçin qızı (14 yaş)

II yerin qalibləri:

1. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Babayeva Şəhla İlham qızı (15 yaş)
2. Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin rəsm dərnəyinin üzvü Cabbarlı Nazifə Həsən qızı (13 yaş)
3. Şərur şəhər B.Kəngərli adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Okutan Murat Hüseyin oğlu (14 yaş)

III yerin qalibləri:

1. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Zamanlı Şənay Toğrul qızı (13 yaş)
2. Tənənəm kənd tam orta məktəbinin şagirdi Babayev Özcan Fərmayıl oğlu (17 yaş)
3. Naxçıvan şəhər 7 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Əliyeva Sona Şahin qızı (15 yaş)
4. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Əliyeva Ruqayyə Müşfiq qızı (14 yaş)

Fəxri fərmanla təltif edilənlər:

1. Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecinin tələbəsi Qənbərova İnci Mahir qızı
2. Şərur şəhər B.Kəngərli adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Əliyeva Durna Mənsim qızı
3. Zeynəddin kənd tam orta məktəbinin şagirdi Nağıyeva Zeynəb Orxan qızı
4. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Rəcəbov Ayxan Cəlal oğlu
5. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Əbilov İlham Əhməd oğlu
6. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Əliyev Cabbar İlqar oğlu
7. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Abbasov Pərviz Eldəniz oğlu
8. Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin rəsm dərnəyinin üzvü Hacıyev Elşən Elçin oğlu
9. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Cəfərli Nurlan Ramin oğlu
10. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Qasımlı Murad Şakir oğlu
11. Naxçıvan şəhər Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin şagirdi Hüseynli Rəqibə Anar qızı
12. Naxçıvan şəhər Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin şagirdi Hüseynova Aydan Hilal qızı
13. Şərur şəhər B.Kəngərli adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Mehdiyeva Gülçin Elşad qızı
14. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Tahirov Bayram Tural oğlu
15. Naxçıvan şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Hüseynov Arif Tofiq oğlu
16. Culfa rayon Yaycı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Nəcəfli Aysun Vaqif qızı


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
27.04.2020      Aprel 25-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında "Zoom" mobil tətbiqi vasitəsilə dünya kinosunun incilərindən sayılan Çarli Çaplinin "Uşaq" filminin müzakirəsi keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi Elvin Əhmədov bu cür görüşlərin əhəmiyyətindən bəhs etmişdir. Qeyd edilmişdir ki, belə tədbirlər gənclərin də istəkləri nəzərə alınaraq davam etdiriləcəkdir. Daha sonra Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov Ç.Çaplinin həyat və yaradıcılığı, filmin ərsəyə gəlməsində çəkilən zəhmətlər barədə gənclərə ətraflı məlumat vermişdir.

Bildirilmişdir ki, filmdə tənha ana maddi sıxıntılar ucbatından yeni doğulmuş körpəsini ona gözəl həyat gətirəcəyi ümidi ilə varlı bir avtomobilə qoyub gedir. Həmin maşın iki soyğunçu tərəfindən oğurlanır. Maşında körpəni görən soyğunçular onu xarabalığa atıb gedirlər.

Uşaq təsadüfən Avaranın (Çarli Çaplin) gəzdiyi xarabalıqda atılır. Onu tapan avara uşağı öz kasıb daxmasına aparmağı qərarlaşdırır. Uşağın böyüyüb avara ilə birgə yaşamasından, onların arasında ata-oğul münasibətinin formalaşmasından və filmin sonunda uşağın öz doğma anasına qovuşmasından bəhs edilir.

Gənclərin fəal müzakirəyə qatıldığı tədbir bir saata yaxın davam etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
26.04.2020      Bu gün Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Simli kvarteti”nin onlayn konserti olub. Konsert Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və onun internet resurslarından, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin saytından və sosial şəbəkə hesablarından canlı olaraq yayımlanıb.

Naxçıvan televiziyasının əməkdaşları bununla bağlı videomaterial hazırlayıblar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.04.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi pandemiya dövründə sosial layihələrini davam etdirir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının incəsənət ustaları öz ifaları ilə “Biz birlikdə güclüyük” sosial layihəsinə qoşulublar. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Gülyanaq Fərzəliyeva, Tural Nəcəfov, Mübariz Əsgərov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artistləri – Zülfüqar Mahmudov, Ruhiyyə Hüseynova, solistlər Cəfər Tağıyev, Bəhruz Quliyev, Samir İsmayılov, musiqiçilər Sərxan Abdullayev, Ahim Güləliyev, Sahil Qasımov, Rəşad Əmiyev, Cahangir Qurbanov, Ziya Fətullayev, Mahir Rüstəmov və Nüsrət Məmmədovun ifaları sosial şəbəkələrdə və Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında paylaşılıb və maraqla izlənilib. İncəsənət ustaları “Biz birlikdə güclüyük” sosial mesajını verərək insanları evlərində qalaraq özlərini və yaxınlarını qorumağa çağırıblar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.04.2020      Aprelin 23-də Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində onlayn ekskursiya keçirilmişdir. Ekskursiyanı muzeyin bələdçiləri Tünzalə Dilanova və Nuri Xavər aparmışdır.

Ekskursiyada Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin tarixi haqqında məlumat verilərək vurğulanmışdır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2019-cu il 2 avqust tarixli Sərəncamına əsasən muxtariyyətin yaşıdı olan muzeyin 95 illik yubileyi muxtar respublikada geniş şəkildə qeyd edilmişdir.

1924-cü ildə bir neçə yüz eksponatla fəaliyyətə başlayan muzeyin fondunda hazırda 49 mindən çox eksponat qorunub saxlanır ki, onlardan da 3 mindən çoxu ekspozisiyada sərgilənir. İbtidai insanların vaxtilə məskunlaşdığı və Şərur rayonunun Tənənəm kəndində yerləşən Qazma mağarası, Ordubad rayonu ərazisində dəniz səviyyəsindən 3907 metr hündürlükdə olan Gəmiqaya və Naxçıvan şəhərindən 12 km aralıda yerləşən “Əshabi-Kəhf” ziyarətgahı, Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi, Naxçıvan ərazisində aşkar olunan kurqanlar, daş qutu və küp qəbirlər, qəbirüstü və epiqrafik abidələr, dulusçuluq nümunələri və mis məişət əşyaları, Naxçıvan memarlıq məktəbi və bu ərazidə olan memarlıq abidələri, dövlətçilik tarixi haqqında izləyicilərə məlumat verilmişdir. Həmçinin ekspozisiyada sərgilənən Azərbaycan xalqının adət-ənənələrini, tarix və mədəniyyətini özündə əks etdirən eksponatlarla izləyicilər tanış edilmişdir.

Ekskursiyanın sonunda “Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik illərində” guşəsi haqqında məlumat verilmişdir.

Onlayn ekskursiya NTV kanalından, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nmn.az saytından və nmr_medeniyyet_nazirliyi instagram səhifəsindən canlı yayımlanmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.04.2020      “Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları Günü” YUNESCO-nun 1995-ci il noyabrın 15-də Parisdə keçirilən 28-ci sessiyasında elan edilmişdir. 23 aprel dünya şöhrətli yazıçılar Vilyam Şekspir, Migel de Servantes və yazıçı-tarixçi İnka Qarsilaso de la Veqanın şərəfinə Beynəlxalq Kitab və Müəlliflik Hüququ Günü kimi qeyd edilir. Kitablara və müəlliflərə ehtiram məqsədi ilə təsis olunan Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları günü hamını, xüsusilə də gəncləri mütaliədən zövq almağa, bəşəriyyətin sosial və mədəni inkişafında əməyi olmuş sənətkarların əvəzsiz irsinə hörmətlə yanaşmağa çağırış günüdür. Bu gününün elan edilməsi barədə qərarda mədəni ənənələrin inkişafı və dərk edilməsi, həmçinin, biliklərin yayılması və qorunması üçün kitabların və maarifləndirmənin ən böyük vasitə və ən etibarlı üsul olması vurğulanır, müəlliflərin cəmiyyətdəki xüsusi rolu qeyd olunur və bununla müəlliflik hüququnun dəstəklənməsi göstərilir.

Əlamətdar gün münasibətilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən videomaterial hazırlamışdır. Videomaterial Nazirliyin youtube kanalında yerləşdirilmiş (https://www.youtube.com/watch?v=5GVCBqKkdJU), facebook və instagram səhifələrində paylaşılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.04.2020      Aprelin 22-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə gənclər arasında "Oxunması zəruri olan kitablar siyahısı"na daxil olan Q.Səidin “Əli və Nino” əsərinin onlayn müzakirəsi keçirilib. Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən mədəniyyət müəssisələrində işləyən gənclərin və Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələrinin iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Gənclər Təşkilatının sədri Elvin Əhmədov görüşün məqsədindən bəhs etmişdir. Daha sonra AMEA Naxçıvan bölməsinin Folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Elxan Məmmədov və M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktor müavini Yeganə Rüstəmova əsər haqqında ətraflı məlumat vermişdir. Qeyd edilmişdir ki, əsərdəki hadisələr Rusiya inqilabı, müstəqil və demokratik Azərbaycanın qurulması və Qızıl Ordunun Bakını işğal etdiyi dövrləri əhatə edir. Hadisələrin cərəyan etdiyi əsas məkan isə "tərəqqi etmiş" Qərb və "geridə qalmış" Şərqin qovuşduğu Bakıdır.

Əli xan Şirvanşir rus məktəbində təhsil alan əsilzadə müsəlman gəncidir. Ailəsinin tamamilə şərq-müsəlman adət-ənənələrinə sadiq olmasına baxmayaraq, Əli oxuduğu məktəb və Qərb-xristian dünyasına məxsus olan gürcü qızı Ninoya bəslədiyi məhəbbətinin təsirindən Avropa təsirinə məruz qalmışdır. Lakin bununla belə əsərdə öz əcdadlarının adət-ənələrinə ömrü boyu sadiq qalacaq, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda həyatını qurban verəcək əsl azərbaycanlı vətənpərvər gənc Əli obrazı yaradılmışdır.

Əsərdə Əlinin Ninoya məhəbbəti və Əli xan Şirvanşirin Dağıstan, Qarabağ, Gürcüstan və İrana səyahətlərindən söhbət açılır. Məktəbi bitirdikdən sonra Əli və Nino evlənmək qərarına gəlirlər. Əlinin atası qadınlara, xüsusən başqa dinə məxsus qadına qarşı mühafizəkar fikirlərinə baxmayaraq nigahı dəstəkləyir. Ninonun atası isə əvvəlcə tərəddüd edir, lakin erməni əsilli dostunun məsələyə müdaxiləsi ilə sonda mövqeyini yumşaldır.

Bildirilmişdir ki, əsərin sonunda Əlinin gənc ömrü rusların 1920-ci ildə bir daha Azərbaycana yönəlmısi ilə başa çatır. Nino isə yenicə dünyaya gəlmiş körpəsi ilə Gürcüstana qaçır. Əli xan Şirvanşir Gəncənin bolşeviklərdən müdafiəsi döyüşlərində şəhid olur.

Rayon (şəhər) gənclər birliklərinin sədrləri də müzakirəyə qoşulmuş, 80 dəqiqə davam edən və ümumilikdə 60 nəfərin iştirak etdiyi onlayn tədbirdə gəncləri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.04.2020     
Kitablar tarixin əbədi yaddaşıdır

Kitab və kitab mütaliəsinin önəmini nəzərə alaraq YUNESKO 1995-ci il noyabrın 15-də Parisdə keçirilən 28-ci sessiyasında hər il aprel ayının 23-nü “Ümumdünya Kitab və Müəllif Hüquqları Günü” elan etmişdir. Ölkəmizdə də bu tarixi gün geniş qeyd olunur.

Kitab bəşər mədəniyyətinin inkişafında mühüm rol oynayan ən böyük kəşflərdən biridir. Əfsanələr, əsatirlər, rəvayətlər, qəhrəmanlıq dastanları, əmək mahnıları əvvəllər şifahi formada yazılmış, sonralar isə daş, dəri və ağac üzərinə yazılaraq bu günə qədər gəlib çatmışdır. Əlifba və yazının yaranması, kağızın kəşfi, əlyazmalar, çapçılığın ixtira edilməsi, kitabxanaların yaranması kitabın inkişaf mərhələsində ən mühüm səhifələrdir. Kitabın insan həyatına daxil olması, kitabların çoxalması həm də müəlliflik hüququnun yaranması zərurətini meydana gətirmişdir. Orta əsrlərdə Azərbaycan şairləri öz şeirlərinin sonunda poetik adlarını işlətməklə müəlliflik hüququnun səmərəli qorunma formasını yaratmışlar.

Azərbaycan kitab mədəniyyətinin X-XII əsrlərdən başlayaraq yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması ədəbiyyat, coğrafiya, təbabət, astronomiya, tarix, fəlsəfə, məntiq və elmin başqa sahələrinə aid əsərlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu dövrdə Azərbaycan kitab tarixini zənginləşdirən böyük alimlər, şairlər yaşamışdır. Eyni zamanda bu dövrdə yaşamış Xətib Təbrizi, Məhsəti Gəncəvi, Nizami Gəncəvi, Əfzələddin Xaqani, Nəcməddin Naxçıvani, Hinduşah Naxçıvani, Nəsirəddin Tusi, Qətran Təbrizi, Bəhmənyar, Mahmud Şəbüstəri və başqalarının müəllif hüquqlarının qorunmasını ortaya qoyan əlyazmaları bu günə qədər gəlib çatmışdır. Kitab tariximizin ilk mərhələsinə aid olan əlyazmalar ölkəmizdən başqa, dünyanın Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Fransa, Almaniya, Vatikan, Polşa, Çexiya, Çin, Türkiyə, İran, Özbəkistan və başqa ölkələrində qorunub saxlanılmaqdadır. “Kitab”, “Müəllif” və “Müəlliflik hüququ” anlayışları yaranan andan bir-biri ilə qırılmaz təmasda olub. Dahi Nizaminin “tükənməz mənəvi qida”, Şekspirin “tacdan qiymətli”, böyük Sabirin “ilk dostum”, maarifçi-alim Zərdabinin “qiymətli dəfinə” adlandırdıqları kitab bilik mənbəyi olaraq qalmaqdadır. Dünya mədəniyyətinin inciləri sırasında Azərbaycanın “Kitabi-Dədə Qorqud” unu xüsusi qeyd etmək lazımdır.

İntibah və bilik mənbəyi olan klassik Azərbaycan kitabı xüsusilə orta əsrlərdə böyük şöhrət qazanmışdı. Sonrakı dövrlərdə də Azərbaycanın Naxçıvan, Ordubad, Bakı, Şamaxı, Gəncə, Bərdə, Şəki, Qarabağ və başqa bölgələrində yaradılan kitablar dərin məzmunu, dilinin bədiiliyi, tərtibatının gözəlliyi ilə seçilirdi. Kitab sənətkarlarımız xəttat Mirəli Təbrizi, Qazı Məhəmməd Bağır Ordubadi, Hacı Məhəmməd Naxçıvani, Hacı Hüseyn Naxçıvani, Əbdülbaqi Danişmənd, Qasım bəy Səhhaf və onlarla başqaları kitab mədəniyyətimizin formalaşmasında və inkişafında böyük xidmətlər göstərmişlər.

“Kitab nəşri hər bir ölkənin, xalqın mədəniyyətində, ümumiyyətlə, mədəni-ictimai həyatında çox görkəmli yer tutur. Ona görə də hər birimiz kitablara borcluyuq”, – deyən Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev milli sərvətimiz olan mədəniyyətimizi, ədəbiyyatımızı, kitab nəşrini, bir sözlə, xalqımızın mədəni səviyyəsini yüksək qiymətləndirmişdir.

Ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq ulu öndərimizin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda mətbəə və nəşriyyat sahələri yenidən qurulmuş, kitab nəşrinin kütləviliyini təmin etmək üçün mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, bu sahədə çalışan intellektual və yaradıcı insanlara hərtərəfli qayğı göstərilmişdir. Müstəqillik illərində də ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən kitab nəşri və müəlliflik hüququ sahəsində ardıcıl tədbirlər görülmüşdür. 1996-cı ildə “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında”, 1998-ci ildə “Kitabxana işi haqqında”, 2000-ci ildə “Nəşriyyat işi haqqında”, 2003-cü ildə “Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunlarının qəbul edilməsi ilə bu sahədə zəngin qanunvericilik bazası yaradılmışdır. Ölkəmizdə Müəllif Hüquqları Agentliyi yaradılmış, Azərbaycan Respublikası “Ədəbi-bədii əsərlərin qorunması haqqında” Bern Konvensiyası və “Müəllif hüquqları haqqında” Ümumdünya Konvensiyasına qoşularaq geniş beynəlxalq əməkdaşlığa da başlamışdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında, “Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında”, “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” Sərəncamları, eləcə də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 6 sentyabr 2017-ci il tarixli Fərmanı müəllif hüquqları sahəsində uğurlu və sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsinə səbəb olmuşdur.

Müasir dövrdə kitab həm də hər bir xalqı beynəlxalq arenaya çıxaran və onu təbliğ edən bir vasitədir. Xalq bir çox hallarda dünya miqyasında öz yaradıcı şəxsiyyətlərinin əsərləri ilə tanınır. Bu gün Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, musiqisi, xalçaları, muğamları, xalq yaradıcılığı, ədəbiyyatı, memarlığı, milli mətbəxi və geyimləri, eləcə də mədəni irsi haqqında nəşr olunan kitablar, elektron daşıyıcılar zəngin elmi və mədəni potensialımızın dünyada tanıdılması, xalqımızın müəlliflik hüququnun beynəlxalq aləmdə qorunması istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlərdir. Xalqımızın min illər boyu yaratdığı zəngin mədəniyyətinin və tarixinin ən gözəl inciləri YUNESKO tərəfindən bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmişdir. YUNESKO-nun Təcili Qorunma Siyahısına salınmış “Tənzərə” və “Köçəri” yallıları bu qədim və nadir sənətin də xalqımıza məxsusluğunun bir daha dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından böyük nailiyyətdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında da kitab nəşri və müəllif hüquqlarının qorunmasına ciddi diqqət yetirilir, bu sahədə görülən işlərin əhatə dairəsi getdikcə genişlənir. “Kitabxanaya və kitablara olan diqqət hər bir ölkənin inkişaf və tərəqqisində başlıca şərtdir”, – deyən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun diqqət və qayğısı ilə son illər muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanaların yenidən qurulması, müasir binalara köçürülməsi, maddi-texniki bazalarının möhkəmləndirilməsi, elektron kitabxanaların istifadəyə verilməsi, kənd mərkəzlərində və ümumtəhsil məktəblərində zəngin kitabxana fondlarının yaradılması, nəşriyyatların müasir çap avadanlıqları və yeni bina ilə təmin olunması geniş mütaliə imkanları yaratmaqla yanaşı, həm də kitab nəşrinin sürətləndirilməsinə, müəlliflərin azad və maneəsiz fəaliyyətinə şərait yaratmışdır. Bu məqsədlə həyata keçirilən tədbirlərin tərkib hissəsi olaraq, Naxçıvan şəhərində Kitab Evi fəaliyyətə başlamış, Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının binası əsaslı şəkildə yenidən qurularaq elektron kitabxana sistemi istifadəyə verilmişdir. 2017-ci ildə Heydər Əliyev Sarayında Azərbaycan Miniatür Kitab Muzeyinin filialı fəaliyyətə başlamışdır.

Qədim diyarımızda təhsil və elm müəssisələrində də kitabxanaların yenidən qurulması davamlı olaraq həyata keçirilir. Naxçıvan Dövlət Universitetində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsində elektron kitabxanaların istifadəyə verilməsi bunun göstəricisidir. Muxtar respublikanın paytaxtında Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində audio və elektron kitabxana istifadəyə verilmiş, müvafiq kateqoriyadan olan insanların mütaliəsi üçün lazımi şərait yaradılmışdır.

Bu gün muxtar respublikada kitabxanaların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi ilə yanaşı, kitab fondlarının zənginləşdirilməsi istiqamətində də ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 12 yanvar tarixli Sərəncamına əsasən, muxtar respublikanın kitabxanalarına yüz minlərlə elmi və bədii ədəbiyyat paylanmışdır. Təkcə 2018-ci ildə muxtar respublikanın mədəniyyət ocaqlarına 15 mindən çox kitab və çap məhsulu daxil olmuşdur.

Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsidir ki, bu gün muxtar respublikada kitabxana işi müasir tələblər səviyyəsində qurulmuşdur. Bu da insanların kitaba olan marağının artmasına səbəb olmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin qayğı və himayəsi sayəsində nəşr olunmuş “Naxçıvan Ensiklopediyası”, “Naxçıvan Abidələri Ensiklopediyası”, “Naxçıvan xanlığı”, “Naxçıvan tarixi atlası”, “Naxçıvan folkloru”, “Naxçıvan teatrının salnaməsi”, “Naxçıvan milli geyimləri”, “Naxçıvanda arxeoloji tədqiqatlar”, “Nuh Peyğəmbər: dünya tufanı və Naxçıvan”, “Naxçıvan tikmələri”, ‘‘Uşaqlar və Günəş”, “Naxçıvan mətbəxi”, ‘‘Naxçıvan-Şərur el yallıları”, “Naxçıvan bəstəkarlarının uşaq mahnıları”, “Naxçıvan tarixi” çoxcildliyi, “Gülüstan türbəsi”, “Əlincəqala”, “Qarabağlar türbəsi”, “Naxçıvan muzeyləri”, “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı - 2018”, “Nemətullah Naxçıvani: taleyi və sənəti”, “Pedaqoji fikir tarixindən”, “Naxçıvanın xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri” və başqa kitablar tariximizi və milli dəyərlərimizi öyrənmək üçün dəyərli kitablardır.

Uşaq və gənclərdə vətənpərvərlik, torpağa bağlılıq, ləyaqət, mərhəmət, xeyirxahlıq kimi mənəvi dəyərlərin inkişafında kitab əvəzsiz xəzinədir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 28 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”nın təsdiq edilməsi təkcə qədim diyarımızda deyil, ölkəmizin təhsil işçiləri, tanınmış ziyalılar tərəfindən də rəğbətlə qarşılanmışdır. Bu Sərəncam muxtar respublikamızda intellektual gələcəyimizin daha mükəmməl formalaşdırılması, mütaliə vərdişlərinin yaradılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Siyahıda gəncliyin hərtərəfli inkişafına, şəxsiyyət kimi formalaşmasına mühüm təsir göstərəcək nümunələr seçilmişdir.

Muxtar respublikada müasir nəşriyyat və mətbəələrin fəaliyyət göstərməsi bu sahənin inkişafında mühüm rol oynayır. Naxçıvanda yaşayan yaradıcı şəxslər bu gün kitab nəşri sarıdan heç bir çətinlik çəkmirlər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin xətti ilə son on ildə hazırlanan “Dünyanın bəzəyi”, “Uşaqlar və günəş”, “Təmsillər”, “Şeir və hekayələr”, “Şeirlər”, “Poema və pyeslər”, “”Xoş baharlı Naxçıvanım”, “Əlincəqala” və 3 kitabdan ibarət “Dünyaya pəncərə” adlı tərcümə kitabları da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin kitab nəşrinə göstərdiyi qayğının daha bir ifadəsidir. Həmçinin son illər Yazıçılar Birliyi üzvlərinin mindən artıq kitabı nəşr olunmuşdur. Bütün bunlar bir daha muxtar respublikada müəllif hüquqlarına və kitab işinə göstərilən qayğının bariz nümunəsidir.

Kitab bütün zamanlarda bəşəriyyətə gərək olub, insanlığın yoluna işıq salıb, gələcəkdə də xalqların tərəqqi və intibahına xidmət edəcəkdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.04.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən uşaq və yeniyetmələr arasında "Evdə qal, sən də yarat" adlı onlayn rəsm müsabiqəsi keçirilir.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 18 yaşadək uşaq va yeniyetmələr çəkdikləri bir və ya iki rəsm əsərinin fotosunu evdegalresmyarat@gmail.com e-mail adresinə və yaxud (050) 867-57-57 vatsap nömrəsinə göndərə bilərlər.

Müsabiqəyə əvvəlcədən heç yerdə sərgilənməmiş və yeni çəkilmiş əsərlər təqdim olunmalıdır. Mövzu seçimi sərbəstdir, lakin sağlamlıqla bağlı və insanların səhhətini qoruması ilə əlaqədar orijinal düşüncəni özündə əks etdirən əsərlərə daha çox üstünlük verilir.

Müsabiqəyə təqdim olunan əsərlərə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş münsiflər heyəti baxaraq qalibləri müəyyən edəcək. Nəticələr 27 aprel tarixində nazirliyin internet saytında və sosial şəbəkə hesablarından elan olunacaq. Qaliblər nazirliyin diplom və hədiyyələri ilə mükafatlandırılacaq.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.04.2020     

Görkəmli dramaturq, yazıçı və ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığının zirvəsi hesab edilən “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrə başlamasından 114 il ötür. Jurnal 1906-cı il aprel ayının 20də Tiflis şəhərində işıq üzü görmüşdür. 25 il ərzində fasilələrlə fəaliyyətini davam etdirən jurnalın ümumilikdə 748 nömrəsi çapdan çıxmışdır. Jurnal həftəlik, iri şəkilli, rəngli, 8 səhifəlik tərtib olunmuş, 1000 tirajla nəşrə başlamışdır. Bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi videomaterial hazırlamışdır (link).

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.04.2020     

Aprelin 18-i hər il dünyada Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü kimi qeyd olunur. Bu əlamətdar gün tarixi yerlər və Abidələrin mühafizəsi şurasının təklifi ilə UNESKO tərəfindən 1983-cü ildə təsis olunubdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 18 Aprel - Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü ilə bağlı (link) və Yusif Küseyr oğlu türbəsi haqqında videomateriallar hazırlanmışdır (link).

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.04.2020      Aprelin 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə gənclər arasında milli kinomuzun nadir incilərindən sayılan “Tütək səsi” filminin onlayn müzakirəsi keçirilib.

Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən mədəniyyət müəssisələrində işləyən gənclərin və Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələrinin iştirak etdiyi onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Gənclər Təşkilatının sədri Elvin Əhmədov görüşün məqsədindən və əhəmiyyətindən bəhs etmişdir. Daha sonra Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov film barədə gənclərə ətraflı məlumat vermişdir. Bildirilmişdir ki, “Tütək səsi” filmi İsa Hüseynovun “Tütək səsi” və “Saz” povestlərinin motivləri əsasında ekranlaşdırılıb. Hadisələr II Dünya Müharibəsi illərində Azərbaycan kəndlərinin birində gərgin zəhmət, ümumxalq birliyi, eyni zamanda, mürəkkəb insan münasibətləri mühitində cərəyan edir. Bu kənddə hər bir evdə müharibənin nəfəsi duyulur. Qadınlar və uşaqlar cəbhəyə getmiş ərlərin, ataların, oğulların yerinə çöl işlərini görürlər. Film özünün sarsıdıcı mövzusu ilə hər zaman yaddaşlardadır. 1976-cı ildə Bişkekdə IX Ümumittifaq kinofestivalında filmin ssenari müəllifi İsa Hüseynova Qırğızıstan Yazıçılar İttifaqının Diplom və prizi verilib. Filmin quruluşçu rejissoru Rasim Ocaqov, operatoru Teyyub Axundov olub.

Sonra müzakirə diskussiya şəraitində davam etdirilmiş və qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılmışdır. Müzakirə daha çox Sayalı obrazı üzərində dayanılmışdır. Belə ki, Sayalının səngərdə düşmənlə üz-üzə dayanmış ərini gözləməyib Cəbrayılla evlənməsi qınanmışdır. O zaman üçün Sayalının hərəkəti ehkamları ayaq altına almaq idi və cəmiyyət də bunu ona bağışlamırdı.

90 dəqiqə davam edən müzakirədə ümumilikdə 42 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.04.2020      Naxçıvan qədim, orta əsrlər və yeni dövr tariximizi özündə əks etdirən nadir memarlıq abidələri ilə zəngindir. Muxtar respublika ərazisindəki mağaralar, ilk insan məskənləri, möhtəşəm qalalar, qayaüstü rəsmlər, daş qoç heykəlləri və türbələr xalqımızın qədim tarixindən soraq verir. Son illər tarixi abidələrin qorunması, tədqiqi, bərpası və tanıdılması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilmişdir. Ali Məclis Sədrinin tapşırığına əsasən Naxçıvan şəhərindəki Yusif Küseyir oğlu türbəsi də bərpa olunmuşdur.

Aprelin 15-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov türbədə aparılan bərpa işləri ilə maraqlanmışdır.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Sədri, akademik İsmayıl Hacıyev çıxış edərək demişdir ki, Naxçıvan memarlıq abidələri ilə çox zəngindir. Ali Məclis Sədrinin müvafiq Sərəncamı ilə muxtar respublika ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələri pasportlaşdırılmış, 70-dən artıq abidə bərpa olunmuşdur. Bu abidələr içərisində Yusif Küseyir oğlu türbəsi öz orijinal quruluşuna görə xüsusi ilə diqqəti cəlb edir. Abidə qülləvari türbələr sırasına aiddir. Muxtar respublikada tarixi-mədəni irsimizə göstərilən qayğının daha bir ifadəsi kimi Yusif Küseyir oğlu türbəsi də bərpa olunmuşdur. İsmayıl Hacıyev tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası, tədqiqi və təbliği sahəsində həyata keçirilən tədbirlərə görə muxtar respublika ziyalıları adından minnətdarlığını bildirmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Naxçıvan Azərbaycan xalqının tarixini əks etdirən abidələri özündə cəmləşdirən diyardır”, - fikrini xatırladaraq demişdir: Tariximizi yaşadan abidələrdən biri də 850 il bundan əvvəl memar Əcəmi Naxçıvani tərəfindən tikilmiş, el arasında isə “Atababa günbəzi” kimi tanınan Yusif Küseyir oğlu türbəsidir.

Ali Məclisin Sədri türbənin bərpaçılarına təşəkkürünü bildirərək demişdir: Tarixi abidələri qoruyub saxlamaq onu tikməkdən daha çətindir. Yusif Küseyiroğlu türbəsi tikildiyi dövrdən bugünə qədər qorunub saxlanılmışdır. Bərpadan sonra isə abidəyə ikinci həyat verilmişdir. Abidələrin pasportlaşdırılması, onların qorunması və bərpası vacib məsələdir. Çünki abidələr xalqımızın daş pasportudur. Tarixi abidələr xalqın neçə yüz il bundan əvvəl hansı mədəniyyətə malik olduğunu təsdiq edir. Ona görə də abidələr qorunmalı, ilkin görkəmi saxlanılmaqla bərpa olunmalı və gələcək nəsillərə çatdırılmalıdır.

“O şəxslər xoşbəxtdirlər ki, onlar əməllərinə və xidmətlərinə görə tarixdə yaşayırlar. Memar Əcəmi Naxçıvani yaratdığı abidə, Yusif Küseyir oğlu isə xalqımıza göstərdiyi xidmətlərlə tarixdə yaşayırlar”, - deyən Ali Məclisin Sədri bildirmişdir ki, abidələrin bərpası və qorunub saxlanılması xalqın tarixinin yaşadılması deməkdir. Bu gün muxtar respublikada qədim, orta əsrlər və son dövrlərə aid abidələrimiz bərpa olunur. Lakin təəssüflə deməliyik ki, ötən əsrin 90-cı illərinin acı nəticələri tarixi abidələrimizə təsirsiz qalmamışdır. Həmin dövrdə anbar kimi istifadə olunan Yusif Küseyir oğlu türbəsinin memarlıq quruluşuna ciddi ziyan vurulmuşdu. Sonrakı dövrdə abidədə bəzi bərpa işləri aparıldı. Bu gün isə abidə əsaslı şəkildə bərpa olunaraq ikinci həyat verilmişdir. Muxtar respublika ərazisindəki digər abidələrimiz kimi, bu abidə də tədqiq olunmalı, abidə ilə bağlı materiallar toplanılaraq kitab halında nəşr edilməlidir. Çünki abidələrin bərpası ilə yanaşı, həm də onların öyrənilməsi qarşıda duran əsas vəzifədir. Tariximiz həm abidələrdə, həm də yazılı mənbələrdə - kitablarda yaşadılmalıdır.

Sonra abidəyə baxış olmuşdur. Tarixi abidələrin bərpası üzrə mütəxəssis, memar Arif Əzizov məlumat vermişdir ki, türbənin bərpasına 2019-cu ilin iyun ayında başlanılmış, ətrafı dəmir beton istinad divarları ilə bərkidilmiş və kərpiclə üzlənmişdir. Türbənin xarici və daxili, həmçinin sərdabə divarlarının aşınmış hissələri, həndəsi və nəbati naxışlar ilkin forması saxlanılmaqla bərpa edilmişdir. Abidədə haşiyə, eləcə də qapı üzərindəki kitabə yazıları da bərpa olunmuş, açıq və qızılı rənglərlə boyanmışdır. Türbənin daxilindəki nəmliyin götürülməsi üçün gümbəz hissədə və üst piramida örtüyündə nəfəsliklər açılmışdır.

Bildirilmişdir ki, Yusif Küseyir oğlu türbəsi yeraltı sərdabədən və yerüstü türbədən ibarətdir. Daxildən və xaricdən səkkizguşəli şəkildə ucaldılan türbə piramida şəkilli günbəzlə örtülmüşdür. Türbə ölkəmizin qülləvari türbələri içərisində üst piramida örtüyü olduğu kimi bu günə qədər qalan yeganə abidədir. Giriş qapısının baş tərəfindəki kitabədə türbənin hicri təqvimi ilə 557-ci il, yəni 1162-ci ildə Yusif Küseyir oğlunun xatirəsinə inşa edildiyi göstərilmişdir. Abidənin qurşağında Qurani-Kərimin “Al-i İmran” surəsindən 15-17-ci ayələr, tağı üzərində isə “Bənna Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin əməlidir” sözləri yazılmışdır.

Abidənin ətrafı abadlaşdırılmış, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır.

Ordubad şəhərindəki qədim Cümə məscidi bərpa olunacaq

Muxtar respublikada mənəvi dəyərlərimizin qorunub yaşadılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər sırasında dini abidələrin bərpası xüsusi yer tutur. Qədim ziyarətgahlar və məscidlər bərpa olunaraq dindarların istifadəsinə verilir.

Aprelin 15-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Ordubad şəhərindəki qədim Cümə məscidinin bərpa layihəsinə baxmışdır.

Məlumat verilmişdir ki, XVII-XVIII əsrlərə aid olan məscid memarlıq quruluşu saxlanılmaqla bərpa olunacaq, dindarlar üçün lazımi ibadət şəraiti yaradılacaqdır.

Ali Məclisin Sədri Cümə məscidində bərpa işlərinə başlanılması barədə müvafiq tapşırıqlar vermişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.04.2020      Aprelin 15-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “İslam əxlaqi dəyərlərinin təbliği”nə həsr olunmuş onlayn görüş keçirilib.

Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən mədəniyyət müəssisələrində işləyən gənclərin iştirak etdiyi onlayn görüşdə Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədovun moderatorluğunda “Qurani-Kərim”də əmr olunan əxlaq qaydalarının təfsiri”ndən bəhs olunub. Bildirilib ki, müqəddəs dinimizdə diqqət mərkəzində olan, insanı ədalətə, doğru yola səsləyən hökmlərdən biri də əxlaq normaları ilə yaşamaqdır. İslamda əksər ibadətlərin təməli gözəl əxlaq üzərində bina edilmişdir. Yer üzünə göndərilmiş bütün peyğəmbərlər insanları pis əməllərdən uzaq durmağa çağırmış və əxlaqi dəyərlərin yayılması üçün çalışmışlar. Yaşadığımız aləmdə, eləcə də “QuraniKərim”də vəd edilmiş axirət yurdunda zərər verən hər şey, pis əxlaqdan qaynaqlanmaqdadır. Bunun üçün yer üzünün əşrəfi olaraq yaradılmış insan həm bu dünyada, həm də axirət dünyasında sevindirici aqibətlə müjdələnməsi naminə Allah-Taalanın buyurduqları ilə yaşamağa çalışmalı, insanlığa xidmət edən əxlaqi dəyərləri özündə ehtiva etməlidir. Bunun üçün iman gətirmək, ibadət ədəbinə və elm öyrənmə vərdişinə yiyələnmək əsas şərtdir. Bütün bu keyfiyyətlər insanoğlunu kamilliyə aparır və onu gözəl əxlaq sahibi edir. Elə ona görə də Allah ən son olaraq Həzrət Məhəmməd Peyğəmbəri təkcə iman, ibadət, hüquq, cəza qanunlarını aşılamaq üçün deyil, eləcə də bəşəriyyət üçün əxlaqi mövzularda, islah və kamilliyə yetişmək məqsədilə müjdələyici bir elçi olaraq göndərmişdir. Hz.Məhəmməd Peyğəmbər yüksək əxlaq sahibi olmaqla, əsla çirkin söz söyləməz, lənət etməz və küfür danışmazdı. Daim təbəssüm göstərər, çox zaman sükut edər, susması danışmasından daha çox olardı. Yumşaq və başqalarına qarşı sərt davranmayan, tənə etməyən elçi idi. Bütün bu keyfiyyətlər insandakı əxlaqi davranışları təcəssüm etdirəm amillərdir.

Vurğulanıb ki, insan fərd və ya cəmiyyət olaraq yaşayışında müxtəlif cür çətinliklərə, sıxıntılara, dərd və bəlalara uğrayır, dünyanı özünə zindan edirsə, bunun səbəbi, heç şübhəsiz, yaşayış və həyat tərzini əxlaqi prinsiplərə uyğunlaşdırmaması ilə əlaqədardır. Yaradana və onun yaratdıqlarına qarşı bütün vəzifələrini hiss etmiş, dünyadakı həyatın mənasını anlamış xoşbəxt şəxslər yaşayış və davranışlarını Allahın əmrinə uyğunlaşdıran, əxlaq yolunda gedən insanlardır.

Qeyd olunub ki, bütün dinlər insanları əxlaqlı olmaları üçün tərbiyə ediblər. Amma əxlaq mövzusuna ən böyük qiyməti və yeri yenə də İslam dini verib. Bu dinin gözəlliklərindən biri də gözəl əxlaqa, yüksək ədəbə dəvət etməsi, pis əxlaq və xüsusiyyətlərdən isə çəkindirməsidir. Bu din kamil din olduğundan, şəriət və ağıl baxımından bəyənilən hər şeyi özündə cəm etmişdir. Həmçinin fərdlər və toplumlar üçün məsləhətli və xeyirli olanları da özündə toplayıb, bu dinə iman gətirib, ehkamlarına riayət edən hər kimsəyə İslam gözəl həyat bəxş edər. AllahTaala buyurur: “Mömin olub yaxşı işlər görən (Allaha itaət edən) kişi və qadına (dünyada və axirətdə) xoş həyat nəsib edəcək və etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik”.

Maraqla qarşılanan onlayn görüşdə tələbələrin sualları cavablandırılıb, İslam əxlaqı mövzusunda müzakirələr aparılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.04.2020      15 aprel tarixdə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam üçlüyü”nün onlayn konserti baş tutmuşdur. Qeyd edək ki, Filarmoniyada uzun illərdir ki, Muğam studiyası fəaliyyət göstərir. Studiyanın tərkibində tanınmış xanəndələrlə yanaşı gənc muğam ifaçıları da bu sənəti yaşadır və təbliğ edirlər. Muğam sənəti Azərbaycan xalqının bədii yaradıcılığını və musiqi mədəniyyətinin zəngin sərvəti olmaqla nadir sənət nümunəsi, xalqımızın dünya mədəni irsinə bəxş etdiyi ən böyük xəzinədir. Muğam sənətimizdə xalqımızın təfəkkürü və düşüncə tərzi öz əksini tapır. Xalqımızın yaratdığı bu sənət nümunəsi zənginliyi, ucalığı, kamilliyi, müdrikliyi, hikməti, əbədiyaşarlığı ilə insanı düşündürür. Təsadüfi deyil ki, 2002-ci ildə UNESKO tərəfindən muğam sənəti bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi üzrə reprezentativ siyahısına salınmışdır.

Konsertdə əvvəlcə istedadlı müğənni Məhərrəm Quliyev “Şur” və “Mahur” təsniflərini ifa etdikdən sonra digər müğənni Bəhruz Quliyev “Şüştər” təsnifini və Əlibaba Məmmədovun “Ağrıma ürəyim” mahnısını səsləndirmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Ruhiyyə Hüseynova Şəfiqə Axundovanın “Mehriban olaq” mahnısını və “Aman təklik əlindən” xalq mahnısını ifa etmişdir.

Daha sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Zülfüqar Mahmudovun ifasında Ələkbər Tağıyev “Qonşu qız” mahnısı, həmçinin “Ay qız” və “Bülbüllər oxur” xalq mahnıları səsləndirilmişdir.

Konsert Naxçıvan Dövlət Televiziyası, Nazirliyin “Youtube” kanalı və sosial şəbəkə hesablarından canlı olaraq yayımlanmışdır. Bir saata yaxın davam edən konsert izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.04.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin sisteminə daxil olan digər müəssisələr kimi muzeylər də onlayn fəaliyyətə başlayıblar.

Nazirliyin naxcivan_muzeyleri instagram səhifəsində muzeylərlə bağlı müxtəlif paylaşımlar edilir. Həmçinin muxtar respublikada fəaliyyət göstərən muzeylərdən qısa virtual ekskursiyalar hazırlanaraq Nazirliyin saytında və Nazirliyin sistemində fəaliyyət göstərən müəssisələrin sosial şəbəkə hesablarında paylaşılır. Eyni zamanda görkəmli şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılığı, əlamətdar və tarixi günlər, milli adət-ənənələr haqqında məlumatları, video materialları da muzeylərin sosial şəbəkə hesablarından izləyə bilərsiniz.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.04.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin sisteminə daxil olan bir sıra müəssisələr onlayn fəaliyyətə başlamışlar. Belə ki, M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası, A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası, rayon (şəhər) Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemləri tərəfindən evlərə sifarişlər əsasında kitabların çatdırılması xidmətinə start verilmişdır. Qeyd edilmiş kitabxanaların rəsmi sosial şəbəkə səhifələrində göstərilmiş əlaqə telefonlarına zəng vurmaqla oxucunun istəyinə müvafiq kitablar ünvanına çatdırılır. Həmçinin, oxucular M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elektron kitabxanasının http://e-kitab.nakhchivan.az vebsaytına daxil olmaqla elektron kitabxanadan yararlana bilərlər.

A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası və rayon (şəhər) Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemləri ənənəvi “Nağıl Gün”lərinin onlayn təqdimatına başlamış, kitabxanasının əməkdaşları tərəfindən nağılların oxunması və cizgi filmlərinin nümayişi sosial şəbəkə hesablarında paylaşılır (Məsələn: İnstaqram səhifəsi: nmr_usaq_kitabxanasi)

“Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitablar haqqında audio təqdimatlar və məlumatlar hazırlanaraq paylaşılır.

Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən muzeylərdən onlayn qısa virtual ekskursiyaların hazırlanaraq Nazirliyin saytında və Nazirliyin sistemində fəaliyyət göstərən müəssisələrin sosial şəbəkə hesablarında paylaşılması da davam edir. (Məsələn: Facebook səhifəsi: Xalça Muzeyi, İnstaqram səhifəsi: mirzajalil_museum) Həmçinin, görkəmli şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılığı, əlamətdar və tarixi günlər, milli adət-ənənələr haqqında məlumatlar və video materiallara mədəniyyət müəssisələrinin sosial şəbəkələrində də rast gələ bilərsiniz. (Məsələn: İnstaqram səhifəsi: elmi_metodik_merkez)

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan təhsil müəssisələrində onlayn dərslər davam edir.

İzləyicilər həmçinin Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam üçlüyü”nün onlayn konsertini aprelin 15-də saat 12.00-da Naxçıvan televiziyasında və nazirliyin internet resurslarında canlı izləyə biləcəklər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.04.2020      Xalqımızın ən qiymətli sərvəti olan, minilliklərboyu təşəkkül tapan adət-ənənələrə, xalq yaradıcılığı örnəklərinə, milli dəyərlərə həmişə böyük ehtiramla yanaşmışıq. Naxçıvanlılar bu dəyərlərin qorunub-saxlanılmasını, təbliğini, gələcək nəsillərə ötürülməsini özlərinin vətəndaşlıq borcu sayıblar. Bu gün də həmin vəzifələr ehtiramla yerinə yetirilir.

Xalq yaradıcılığının yaşadılması, təbliği məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında” 2009-cu il fevralın 7-də Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən muxtar respublikada xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi ilə əlaqədar həmin il fevral ayının 19-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində müşavirə keçirilib. Müşavirədə müxtəlif aidiyyəti qurumların sərəncamla bağlı fəaliyyət istiqamətləri, vəzifələr müəyyənləşdirilib. Vəzifələrin yerinə yetirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılıb, məqsədyönlü tədbirlərin keçirilməsi sistemli xarakter alıb.

İlk olaraq onu qeyd edək ki, AMEA Naxçıvan Bölməsi tərəfindən hazırlanmış üç cilddə “Naxçıvan folkloru antologiyası”, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən ərsəyə gətirilən “Naxçıvan teatrının salnaməsi”, nazirliyin Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzi tərəfindən tərtib olunan “Naxçıvan milli geyimləri” və “Naxçıvan tikmələri”, Prezident təqaüdçüsü Əkrəm Məmmədlinin “Naxçıvan-Şərur el yallıları” kitabları nəşr edilib, Şərur yallılarından ibarət disk buraxılıb. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər davam etdirilir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu gün muxtar respublikada “Şərur” Xalq Yallı Ansamblı və rayon mədəniyyət şöbələrinin nəzdində yallı qrupları fəaliyyət göstərir. “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının ifasından ibarət kompakt disklər hazırlanıb. Bu sahədə görülən işlərin davamı olaraq Ali Məclis Sədrinin tapşırığına əsasən AMEA Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yallı sənəti ilə bağlı tədqiqatlar aparıb, bu irsin UNESCO səviyyəsində qorunması sahəsində tədbirlər həyata keçirib, “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının fəaliyyəti və Naxçıvanda yallı sənəti ilə bağlı məlumatlar hazırlanıb aidiyyəti üzrə təqdim olunub. UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 2018-ci il 26 noyabr-1 dekabr tarixlərdə keçirilən 13-cü sessiyasında qəbul edilən qərarla “Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” UNESCO-nun Təcili Qorunma Siyahısına daxil olunub.

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, ötən ilin avqust ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasına 18 adda 20 qədim musiqi aləti hədiyyə olunub. Alətlər içərisində bərbəd, kamanlı rübab, şirud tənbur, coğur, bəm rübab, çəng, qabaq kaman, musiqar, ağız qopuzu, ovuc neyi var. Bu alətlərdən dövrümüzdə ilk dəfə olaraq istifadə edilməyə başlanılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondunun dəstəyi ilə ötən il nəşr olunan və cari ilin mart ayında təqdimatı keçirilən kitablar arasında “Milli dəyərlərimiz rəsmi sənədlərdə” adlı toplu da var. Bu nəşrdə muxtar respublikada milli dəyərlərimizin yaşadılması ilə bağlı sərəncamlar toplanıb, görülən işlər işıqlandırılıb. Bilik Fondu tərəfindən yazıçı Rövşən Novruzoğlunun “Əshabi-Kəhf”ə məktub: Sürgündə qalan əhli-əyalım var” adlı kitabı nəşrə hazırlanıb və təqdimat mərasimi keçirilib, “Naxçıvan: İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı beynəlxalq konfransın materialları” jurnalı çap edilib. Həmin nəşrlər gələcək nəslin milli özünüdərk, vətənpərvərlik, milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə edilməsində mühüm rol oynamaqdadır.

Ozan-aşıq yaradıcılığının geniş tətbiq olunması, Naxçıvanda aşıq poeziyasının inkişaf mərhələlərinin araşdırılması davam etdirilir, xalq mahnı və rəqslərinin sistemli şəkildə təbliği, unudulmuş mahnı və rəqslərin bərpa olunması, onların aşkar edilib nota köçürülməsi, həmin nümunələrin folklor rəqs kollektivlərinin repertuarlarına daxil edilməsi və qədim xalq çalğı alətlərində ifaların nümayiş etdirilməsi sahəsində müvafiq tədbirlər görülüb, muxtar respublikanın ayrı-ayrı bölgələrindən toplanan yallı və saz havaları nota salınıb. Bu tədbirlərin davamı kimi muxtar respublikada yaşayan peşəkar və həvəskar aşıqlar haqqında məlumat bazası yaradılıb, 2009-cu il dekabrın 22-dən Naxçıvan Aşıqlar Birliyi fəaliyyətə başlayıb.

Naxçıvan Dövlət Universitetində xalq çalğı alətləri orkestri, Naxçıvan Musiqi Kollecində Qədim xalq çalğı alətləri ansamblı fəaliyyətə başlayıb, unudulmuş qədim musiqi alətlərinin bərpası davam etdirilir. Peşəkar musiqi kollektivlərinə, folklor kollektiv və qruplarına, bədii özfəaliyyət kollektivlərinə milli geyim dəstləri verilib. Dövlət tədbirlərində, əlamətdar və tarixi günlərdə, həmçinin bayramlarda həmin musiqi kollektivlərinin çıxışları təşkil edilir, gənc­lərdə qədim musiqi alətlərinə maraq artırılır.

Maddi və mənəvi mədəniyyətimizin qaynaqları kimi milli mətbəx nümunələrimiz xalqımızın tarixini, etnoqrafiya və bədii xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Bu sahədə də xeyli iş görülüb, tədqiqat materialları toplanılıb, sorğu-metodik vəsait hazır­lanıb. Milli mətbəxin inkişafı ilə bağlı tədbirləri sistemləşdirmək və vahid mərkəzdən idarə etmək məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində “Naxçıvan Mətbəxi” Kulinariya Mərkəzi yaradılıb, qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün mərkəzin hərtərəfli fəaliyyəti təmin olunub, mərkəz tərəfindən hazırlanmış “Naxçıvan mətbəxi” kitabı oxuculara təqdim edilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində 2009-cu ilin iyun ayından başlayaraq təşkil edilən xalçaçı, toxuculuq, misgərlik, keçəçi, qalayçı, ağac üzərində oyma kurslarını yüzlərlə gənc bitirib. Qədim tarixə malik olan xalçaçılığın inkişafını təmin etmək məqsədilə adıçəkilən nazirlik tərəfindən “Ənənəni qoruyaq, evdə xalça toxuyaq” layihəsi həyata keçirilir, muxtar respublikanın bütün rayonları üzrə bu sahə ilə məşğul olanlara dəzgahlar və xalça toxumaq üçün lazım olan materiallar verilir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2018-ci il 15 fevral tarixdə imzaladığı Sərəncama əsasən Naxçıvan şəhərində xalça istehsalı emalatxanasının tikilməsi bu sahənin daha da inkişafına şərait yaradıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Pro­qramı” isə xalçaçılığın inkişafına yeni töhfələrini verməkdədir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalq yaradıcılığı və sənəti ilə məşğul olan şəxslərin iş şəraitinin öyrənilməsi, onlara lazımi köməkliklərin göstərilməsi, muxtar respublikanın bölgələrində xalq sənətinin müxtəlif sahələri ilə məşğul olan sənətkarların əl işlərindən ibarət satış-sərgilərin təşkil olunması məqsədilə müvafiq qurumlarla qarşılıqlı fəaliyyət təmin edilib, xalq yaradıcılığı ilə məşğul olan sənətkarlar haqqında məlumat bazası yaradılıb.

2012-ci ildə, “Milli dəyərlər ili”ndə muxtar respublikada beynəlxalq rəsm, folklor, muğam və xalq teatrları festivalları, ədəbi tədbirlər, yaradıcılıq təşkilatları üzrə müsabiqələr keçirilib. Bu tədbirlər indi də davam etdirilir. Belə ki, son illərdə muxtar respublikada “Milli geyimlər”, “Yaradıcı əllər”, “İstedadlı uşaqlar”, “Naxçıvan çörəkləri”, “Plov”, “Yallı” və “Kətə” kimi festivalların keçirilməsi milli-mənəvi dəyərlərimizə diqqət və ehtiramın ifadəsi kimi böyük rəğbətlə qarşılanır.

O da xüsusilə vurğulanmalıdır ki, xalqımızın ən əziz bayramı olan Novruz şənliklərində xalq yaradıcılığı nümunələri daha geniş təbliğ olunur. Bunun üçün hər il Naxçıvan şəhərində və rayon mərkəzlərində təşkil olunan Novruz şənliklərində belə nümunələrdən ibarət sərgilərin təşkili, musiqi kollektivlərinin çıxışları bayramı daha təmtəraqlı edir. Naxçıvan Dövlət və Uşaq filarmoniyalarının rəqs qrupları, Dövlət Filarmoniyasının Qədim musiqi alətləri ansamblı, Muğam studiyası, Tulum kvarteti, Naxçıvan Musiqi Kollecinin Sazçalanlar ansamblı, “Yallı” rəqs və “Naxçıvanqala” ritm qrupları, Muğam üçlüyü, Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin Nağaraçalanlar ansamblı və rəqs qrupu, həmçinin digər musiqi kollektivlərinin ifası tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.

Xalqımızın müstəqillik yolunda inamla irəlilədiyi indiki şəraitdə xalq yaradıcılığının, əsrlərboyu yaranan mənəvi və maddi mədəniyyət nümunələrinin öyrənilməsi, ənənəvi sənət sahələrinin dirçəldilməsi, onların geniş şəkildə tətbiq və təbliğ olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan muxtar respublikamızda xalq yaradıcılığı sahələrinin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər naxçıvanlılar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, onlar bu tədbirlərdə fəallıq göstərirlər.

Novruz inancları

Qədim zamanlardan xalqımız baharın, yazın gəlişini bayram edər, əsrlərin sınağından çıxmış adət-ənənələri qoruyub yaşadar. Zamanla insanlar arasında bu adət-ənənələrin bir çoxu ilə bağlı fərqli inanclar formalaşıb. Bu inanclar bütün ilboyu insanların həyatında müxtəlif dəyişikliklərlə xarakterizə olunur.

Novruzun simvolu olan göyərdilmiş səməni bərəkət, bolluq rəmzi sayılır. Deyərlər ki, səməni düz, şax vəziyyətdə qalxarsa, həmin il məhsul bol, əyri, nazik olduqda isə qıtlıq olacaq. Bayramdan sonra səməni axar suya axıdılır, arxasınca da şirni səpilir. Bununla da ilboyu evdə ruzi, bərəkətin bol olacağına inanılır.

Novruz bayramını od-ocaqsız, gur tonqalsız təsəvvür etmək mümkün deyil. İnsanlar, xüsusilə İlaxır çərşənbə axşamı böyük tonqallar yandırar və bu tonqalların üzərindən atlanarlar. Bununla da bədxah qüvvə və nəfəslərdən, qorxu və çətinliklərdən xilas olacaqlarına inanarlar. Tonqalda üzərlik yandırma da yenilənmə ilə bağlı icra olunan ayinlərdəndir. İnsanlar bununla hər hansı mənfi nəzəri dəf edəcəklərinə, onun vasitəsilə bədnəzər, pis niyyətlərin təmizlənəcəyinə inanırlar. Bayram axşamı hər kəs öz evində, öz ocağının başında olmalıdır. İnanca görə, əgər belə olmazsa, həmin insan yeddi il bayram süfrəsi görməz. Həmçinin həmin gün ailənin sayı qədər süfrədə şam yandırılar, niyyət tutular. Əgər şam sona qədər yanarsa, tutulan diləklərin qəbul olunacağına inanılar. Səhər tezdən isə axar suyun üstündən “ağırlığım-uğurluğum tökül bu suyun üstünə”, – deyib üç və ya yeddi dəfə tullanır, dərd-bəlaların, sıxıntıların köhnə ildə qalmasını arzu edərlər.

İnanclar, əsasən, Novruz fallarında qorunur, yaşadılır. Qulaq falı, qapıpusma hər bir bölgəmizdə, eləcə də Naxçıvanda geniş yayılıb. Bu fallar, xüsusilə İlaxır çərşənbə axşamı icra edilir. Hava qaralandan sonra ürəkdə niyyət tutub gizlincə qohum-qonşunun qapısına gedər, qapı dalında durub, ayağın altına açar atıb, içəriyə qulaq asarlar. Eşidilən ilk söz niyyətin yerinə yetib-yetməyəcəyinə işarə edər.

İlaxır çərşənbə axşamı yerinə yetirilən mərasimlərdən biri də üzüksalmadır. Bu vaxt subay qızlar üzüklərini bir qabın içərisinə salar, növbə ilə bayatı deyərlər. Bayatı oxunub başa çatandan sonra tasın içindəki üzüklərdən biri götürülər. Kimin üzüyü qabdan çıxarılsa, onun diləyi həmin bayatıdakı mətləbə uyğun yozular. Novruz axşamı arx kənarına bir yumurta, iki rəngli qələm qoyular və hər hansı bir iş üçün niyyət edilər. Səhər gedib arxın kənarına qoyulan yumurtaya baxılar. Yumurtanın tən ortasından qırmızı xətt “çəkildikdə”, bu, niyyətlərinin baş tutacağı, qara xətt “çəkildikdə” isə əksi düşünülər.

Ümumiyyətlə, Novruz falları ilə bağlı inanclar say və məzmunca zəngindir. Məsələn, kuzə, açar, qıfıl, alma, iynə , qovurğa, ulduz və digərləri maraqlı olmaqla yanaşı, bir çoxu əski təbiət kultları ilə bağlı təsəvvürləri özlərində əks etdirirlər. Bu inanclar xalqımızın qədim mifoloji görüşlərini, mədəniyyət və folklor tariximizi öyrənmək, tədqiq etmək baxımından dəyərli nümunələrdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.03.2020      Martın 13-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında “Muzeylərdə tarixi və əlamətdar günlərlə bağlı sərgilərin qurulmasının təşkili” mövzusunda seminar-treninq keçirilmişdir.

Nazirliyin sisteminə daxil olan muzeylərin əməkdaşlarının iştirakı ilə keçirilən seminar-treninqi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin baş məsləhətçisi Qumral Əsədova açaraq muxtar respublikada tariximizi əks etdirən materialların qorunması və təbliği işində muzeylərin rolundan danışmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, zəngin mədəniyyət ocaqları olan muzeylər xalqımızın keçmiş yaşayış tərzini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini gələcək nəsillərə ötürərək mədəni irsimizin qorunması və təbliğində əvəzsiz rol oynayır.

Qumral Əsədova diqqətə çatdırmışdır ki, ölkəmizdə muzeylər şəbəkəsinin formalaşdırılması ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Belə ki, ulu öndərin rəhbərliyi illərində muzey işi ilə bağlı mühim tədbirlər həyata keçirilmiş, muzey sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri, dövlətin vəzifələri, muzeylərin hüquqları və muzey fondları ilə bağlı məsələlər müəyyənləşdirilmiş, muzeylərin fəaliyyətinin təşkilati-hüquqi və iqtisadi əsasları tənzimlənmişdir.

Hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən də bu sahədə uğurlu addımlar atılır, mühüm işlər həyata keçirilir. Dövlət başçısının “Azərbaycanda muzey işinin yaxşılaşdırılması haqqında” 2007-ci il 6 mart tarixli Sərəncamı və “Azərbaycanın regionlarında fəaliyyət göstərən muzeylərin müasir standartlara uyğun təmirinə, yeni avadanlıq və zəruri eksponatlarla təchizatına dair xüsusi “Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 22 may tarixli Sərəncamı muzey sahəsinin inkişafına böyük töhfələr verir.

Tədbirin davamında Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Hökümə Məmmədlinin “Sərgilərin qurulmasında muzey əməkdaşlarının rolu” və qelereyanın bələdçisi Tomris Cəlilovanın “Sərgilərin qurulmasında muzey fondlarından istifadə qaydaları” mövzularında çıxışları dinlənilib. Çıxışlarda qeyd olunub ki, muzeylər elmi-tədqiqat müəssisəsi olmaqla yanaşı, həm də öz fəaliyyəti istiqamətində müxtəlif mədəni-kütləvi tədbirlər həyata keçirir. Bu tədbirlər arasında sərgilərin qurulması da özünəməxsus yer tutur. Belə ki, tarixi və əlamətdar günlərlə, görkəmli şəxslərin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı qurulmuş sərgilər tamaşaçılar və tədbir iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılanır. Muzeylərin ekspozisiya və fond otaqlarında mühafizə olunan eksponatlardan hazırlanmış sərgilər həm də muzeyin ekspozisiyasında sərgilənməyən eksponatların da müəyyən müddət ərzində nümayiş etdirilməsinə imkan verməklə yanaşı, həm də əks etdirdiyi tarixi və əlamətdar günlərlə bağlı əyani şəkildə dolğun təəssürat yaradır.

Sonra mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb, iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının ekspozisiyasına baxış keçirildikdən sonra tədbirə yekun vurulub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.03.2020      Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında 10 mart – Milli Teatr Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açıb.

Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında teatrların fəaliyyətinə hərtərəfli dövlət qayğısı göstərilir, onların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Teatr binaları yenidən qurularaq istifadəyə verilir, qastrol səfərləri ­genişləndirilir.

Bildirilib ki, bu gün qədim diyarımızda Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı, Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı, Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı, 5 xalq teatrı klassik və çağdaş dramaturgiyanın dəyərli nümunələri, dünya klassiklərinin əsərləri əsasında hazırlanmış tamaşaları səhnəyə qoymaqla tamaşaçıların mənəvi və estetik zövqünün formalaşmasında, asudə vaxtlarının səmərəli təşkilində əhəmiyyətli rol oynayır.

Qeyd olunub ki, müstəqillik illərində Naxçıvan teatrının tədqiqi ilə bağlı da bir sıra uğurlu işlər həyata keçirilib, monoqrafiya və kitablar nəşr olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı ilə nəşr olunan “Naxçıvan teatrının salnaməsi” kitabı bu baxımdan yüksək qiymətə layiqdir.

Diqqətə çatdırılıb ki, muxtar respublikada teatr sənətinin inkişafında xidmətləri olan insanların əməyi də dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.

Nazir Naxçıvanda teatr sənətinin inkişafına göstərdiyi böyük diqqət və qayğıya görə muxtar respublikanın mədəniyyət ictimaiyyəti adından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbova minnətdarlığını ifadə edib, teatrsevərlərə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb.

Sonda Nəbi Xəzrinin “Burla xatun” əsəri əsasında hazırlanan tamaşa nümayiş olunub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.03.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 21-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sahələrində səmərəli fəaliyyətlərinə görə:

Abbasova Zəriş Tofiq qızına Hüseynova Məryəm Rzaqulu qızına – “Əməkdar müəllim” fəxri adı;

Hacıyeva Nəsibə Şəmil qızına – “Əməkdar tibb işçisi” fəxri adı;

Hüseynova Ruhiyyə Nəriman qızına – “Əməkdar artist” fəxri adı verilsin.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri
Vasif TALIBOV
Naxçıvan şəhəri, 6 mart 2020-ci ilNaxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.03.2020      Mart ayının 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Film Fondunda “Azərbayacan musiqi tarixindən” mövzusunda tədbir keçirilib.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllim və tələbə kollektivinin həmçinin uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin müəllimlərinin iştirakı ilə baş tutan tədbirdə Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Aysel Qalayevanın “Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli siması Fikrət Əmirovun həyat və yaradıcılıq irsi” mövzusunda mühazirəsi dinlənilib.

Bu zaman diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycanın və SSRİ-nin Xalq artisti, görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirov XX əsr Azərbaycan musiqisinin aparıcı simalarından biri hesab edilir.

Musiqinin demək olar ki, bütün janrlarına müraciət edən Fikrət Əmirov yaşadığı dövr ərzində çox dəyərli sənət əsərləri yaradıb. Sənətkarın professionallıqla qələmə aldığı “Sevil” operası, “Nəsimi” dastanı, “Min bir gecə”, “Nizami” baletləri, “Azərbaycan kapriççiosu”, “Azərbaycan qravürləri”, “Ürəkçalanlar”, “Gözün aydın” musiqili komediyaları, fortepiano üçün «12 miniatür» uşaq pyesləri, bəstələdiyi müxtəlif mahnılar, romanslar və digər zəngin və rəngarəng yaradıcılıq əsərləri milli musiqi tariximizin parlaq səhifələrində özünəməxsus izlər buraxıb.

Vurğulanıb ki, Fikrət Əmirov dünya musiqisində heç bir analoqu olmayan simfonik muğam janrının da yaradıcısıdır. Bəstəkarın bu janrda bəstələdiyi “Şur”, “Kürd-ovşarı” və “Gülüstan Bayatı-Şiraz” əsərləri Fikrət Əmirov yaradıcılığının xüsusi mərhələsi hesab edilir və Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada tanıdılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Sonda Fikrət Əmirovun həyat və yaradıcılıq irsinə həsr olunmuş sənədli film nümayiş olunub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.03.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bu ilin fevral ayında tarixi və əlamətdar günlərlə, tanınmış şəxsiyyətlərin anım günləri və yubileyləri ilə əlaqədar tədbirlər keçirilmiş, ustad və açıq dərslər keçilmiş, eləcə də “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil edilmiş müvafiq kitabların müzakirələri təşkil olunmuşdur.

Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Gənclər Günü münasibətilə aid təşkilatlarla birgə keçirilən tədbirdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin ifasında Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Teymur Göyçayevin dirijorluğu ilə konsert proqramının təqdim edilməsi fevral ayı keçirilən əlamətdar mədəni tədbir kimi yaddaqalan olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən “Naxçıvandan dünyaya” sosial çarx və qısa filmlər müsabiqəsinə fevral ayında yekun vurulmuş, qaliblər müsabiqəni keçirən təşkilatların diplomları və pul mükafatı, fərqlənənlər isə fəxri fərmanlarla təltif olunmuşlar.

AMEA Naxçıvan Bölməsinə Nazirlik tərəfindən hədiyyə olunmuş 24 ədəd qədim əlyazma və kitabın, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində isə 89 ədəd maddi-mədəniyyət nümunəsinin təqdimat mərasimlərinin keçirilməsi onu göstərir ki, muxtar respublikadakı müvafiq elm və mədəniyyət müəssisələrinə eksponatların hədiyyə edilməsi işi bu ilin fevral ayında da diqqətdə saxlanmışdır. Ümumilikdə, ötən ay muzeylərə 171 ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur. Muzeylərimizi fevral ayında 32 min 844 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir ki, onlardan 3 min 952 nəfəri əcnəbi, 28 min 892 nəfəri yerli vətəndaşlar olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil və Mədəniyyət nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən “Məktəblilərin dram müsabiqəsi”nin və digər müsabiqələrin qaliblərinin mükafatlandırılması ilə bağlı tədbir keçirilmiş, qaliblər təşkilatçılar tərəfindən diplom və oxunması zəruri olan kitablarla mükafatlandırılmışlar.

Fevral ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi Yaşar Xəlilovun yeni işıq üzü görmüş “Azərbaycan xalq mahnıları - a capella” adlı kitabının təqdimat mərasiminin keçirilmiş, tədbirdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xor kollektivi kitabda əks olunan a kapella janrındakı xalq mahnılarını ifa etmişdir.

Ötən ay Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 9 aprel 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı yaradılmış “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə salınmaq üçün muzeylərə daxil olmuş 12 ədəd xalça pasportlaşdırılmışdır.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyətinin öyrənilməsi və gənc nəslə təbliği işinin daha da yüksəldilməsi məqsədilə Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Muzeyində Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələri üçün açıq dərs, mühazirə və ekskursiya təşkil edilmişdir.

Ötən ayın əlamətdar hadisələrindən biri də Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin internet portalının və Dövlət Bayrağı Muzeyinin internet saytının fəaliyyətə başlaması olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksində naxçıvanlı şairə Qönçəbəyimin yaradıcılığına həsr olunmuş “Qönçəbəyim nəğməsi” adlı tədbir keçirilmiş, “Mən bu yurdun övladıyam” adlı rəsm müsabiqəsinin Kəngərli rayon turu olmuşdur.

Ötən ay muxtar respublikanın kitabxanalarında yeni oxucu sayı 403 nəfər, oxucu gəlişi 9 min 644 nəfər, kitab verilişi isə 46 min 768 nüsxə olmuşdur. Ay ərzində elektron kitabxanadan isə 366 oxucu istifadə etmişdir.

Muxtar respublikanın yaşayış məntəqələrindəki klub müəssisələrində fəaliyyət göstərən musiqi və bədii-qiraət dərnəklərinin üzvləri, musiqi özfəaliyyət kollektivləri və rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələrinin instrumental ansambllarının iştirakilə keçirilən “Səsin sehri, sözün sirri” müsabiqəsinin Naxçıvan şəhərində, eləcə də Şərur və Culfa rayonlarında seçim turları keçirilmişdir.

Fevral ayında “Dünya kinosu – kino dünyası” layihəsi çərçivəsində Naxçıvan Dövlət Film Fondunda, Şahbuz rayonunun Külüs və Ordubad rayonunun kəndlərində sakinlərə filmlər nümayiş olunmuşdur. Həmçinin Naxçıvan Dövlət Film Fondunda Naxçıvan şəhərindəki bir neçə tam orta məktəblərin şagirdlərinə Xocalı faciəsi ilə əlaqədar film nümayiş etdirilmişdir.

Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında ötən ay Nəbi Xəzrinin “Burla Xatın” əsəri əsasında hazırlanan tamaşanın məşqləri davam etdirilmiş, Elçinin “Teleskop” əsəri əsasında hazırlanmış tamaşa teatrsevərlərə təqdim olunmuşdur. M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında da ay ərzində Hüseyn Əsgərovun “Qorxaq Əhməd” tamaşasının məşqləri davam etdirilmiş, biri xeyriyyə məqsədli olmaqla, ümumilikdə, 9 tamaşa göstərilmişdir. Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı tərəfindən ay ərzində “Mavi işıq” tamaşasının məşqləri aparılmış, Sədərək Rayon Mədəniyyət Sarayında “Siçanlar və pişiklər” tamaşası nümayiş edilmişdir.

Fevral ayı ərzində Babək Rayon Xalq Teatrı Cavad Məcnunbəyovun “İldırım”, Ordubad Rayon Xalq Teatrı Firuz Mustafanın “Sevməsəm, ölləm”, Şərur Rayon Xalq Teatrı Əziz Nesinin “Öldürsənə, can-ciyər”, Naxçıvan Şəhər Xalq Teatrı Rauf İçərişəhərlinin “Arzum çin oldu”, Şahbuz Rayon Xalq Teatrı isə Sahib İbrahimlinin "Sadığın toyu” əsərləri əsasında hazırlanan tamaşaların məşqlərini davam etdirmişdir.

Ötən ay Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Muğam Studiyası Kəngərli Rayon Mədəniyyət Sarayında, Mahnı və Rəqs Ansamblı isə Şərur Rayon Mədəniyyət Sarayında bilet satışı ilə konsert vermişdir.

Fevral ayı Naxçıvan şəhərindəki Gənclər Mərkəzində Naxçıvan Musiqi Kollecinin komandaları və muxtar respublikanın uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin komandaları arasında “Lira” musiqili intellektual oyununun birinci mərhələsi keçirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.03.2020      Bu gün Naxçıvan şəhərindəki “Gənclər Mərkəzi”ndə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin şagirdləri arasında keçirilən “Lira” musiqili-intellektual oyunu başa çatıb.

Oyun başlanmazdan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təhsil müəssisələri ilə iş üzrə baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova çıxış edərək bildirib ki, “Lira” musiqili-intellektual oyununda muxtar respublikanın 26 uşaq musiqi incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin hamısının iştirak etməsi nəzərdə tutulub və bununla bağlı qrafik tərtib edilib. Vurğulanıb ki, “Lira” musiqili-intellektual oyunlarının keçirilməsi şagirdlərin dünyagörüşü və intellektual səviyyəsinin artmasına böyük təsir göstərir.

Daha sonra komandalara oyunun şərtləri izah edilib.

Qeyd edilib ki, bugünkü oyunda Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbi, Babək və Sədərək rayon uşaq musiqi məktəbləri, Kolanı, Aralıq, Bənəniyar və Zeynəddin kənd uşaq musiqi məktəblərinin şagirdlərindən ibarət komandalar iştirak edəcəklər.

Sonra oyun başlayıb və şagirdlər musiqinin ümumi-nəzəri məsələləri ilə yanaşı Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının əsərləri ilə bağlı sualları cavablandırıblar.

Sonda Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin “Harmoniya” kamandası I dərəcəli, Bənəniyar Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin “Əlincə” komandasə II dərəcəli, Zeynəddin Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin “Retro” komandası III dərəcəli diplomlara layiq görülüblər. Babək Rayon Uşaq Musiqi Məktəbinin “Turan” komandası diplomla təltif edilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.02.2020      Fevralın 28-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Motivasiya formalaşdırıcı fəaliyyətin əsas şərtidir” mövzusunda görüş keçirilib.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələrinin iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov açaraq görüşün mahiyyəti barədə məlumat vermişdir.

Tədbirdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun müəllimi, psixoloq Çapay Quliyev mövzu ilə əlaqədar mühazirə söyləmişdir. Qeyd edilmişdir ki, motivasiya insanın iş görməsini dəstəkləyən təhrikedici psixoloji qüvvədir. O, insan davranışlarını istiqamətləndirməklə onların fəaliyyətsizliyini aradan qaldırır, fəaliyyətin davamlılığını təmin edir. Təlimdə motivasiya təhsilalanlarla əlaqəli olub, onları təlim prosesində iştirak etmək arzuları ilə təmin edir. Fəaliyyətsizlik, zəif motivasiya ilə müşayiət olunan təlimdə təhsilalanlar özləri özlərini ruhlandırmaqda çətinlik çəkirlər.

Yüksək motivasiya olunmuş öyrənənlərlə qoyulmuş məqsədlərə, təlimin nəticələrinə yiyələnmək mümkün və asan olduğu halda, zəif motivasiya edilmiş öyrənənlərlə təlimin məqsədlərinə nail olmaq çətinləşir. Fəal təlim prosesində motivasiya açar rolunu oynayır və ən güclü təhrikedici, təsiredici bir faktordur. Müəyyən bir təlim üçün nəzərdə tutulan situativ motivasiyadan, hər hansı konkret bir təlimin strukturundan deyil, daha çox motivasiyanın psixoloji amil kimi əhəmiyyəti, onun növləri və öyrənənlərdə yaranma səbəbləri, təlimdə təzahür formaları, təlim prosesinə təsiri, davamlılığı, nəticələri haqqında bəhs edilmişdir.

Tədbirdə mühazirəçi ilə tələbələr arasında qurulan maraqlı diskusiyada motivasiyanın növləri-yaxın və uzaq motivasiya, şəxsiyyətin formalaşmasinda düzgün motivasiya, təhsil müddətində tələbə fəallığı, gənc nəslin cəmiyyətə uyğunlaşması prosesində fəal mövqenin rolu haqqında ətraflı fikir mübadiləsi aparılmış, müəllim və tələbələri maraqlandıran suallar mühazirəçi tərəfindən cavablandırılmışdır.

Qeyd edək ki, bu cür görüşlərin növbəti aylarda da keçirilməsi nəzərdə tutulur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.02.2020      Dünən Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyində şairə Qönçəbəyimin yaradıcılığına həsr olunmuş “Qönçəbəyim nəğməsi” adlı tədbir keçirilib.

Əvvəlcə Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov giriş sözü ilə çıxış edərək tədbirin mahiyyəti barədə iştirakçılara məlumat verib.

AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, professor Hüseyn Həşimli çıxış edərək bildirib ki, XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühitinin görkəmli nümayəndələrindən biri də şairə Qönçəbəyimdir. Tarixi faktlara əsaslanıb demək olar ki, şairə 1827-ci ildə Naxçıvanda anadan olub. 1837-ci ildə Naxçıvanda açılmış rus məktəbinə daxil olub, rus və fars dillərini öyrənib, Şərq ədəbiyyatına maraq göstərib. “Qönçeyi-ülfət” ədəbi məclisinin iştirakçılarından olan şairə ağlı, istedadı, nəzakəti, yüksək saray mədəniyyəti, lirik şeirləri ilə dövrünün bir sıra məşhur simalarını heyran edib, Gürcüstanda və Rusiyada məşhurlaşıb. Gürcü şairi Nikoloz Barataşvilinin məktublarında Qönçəbəyim haqqında məlumatlar öz əksini tapıb. Gürcü şairi Naxçıvanda ikən onunla görüşüb, yaradıcılığı ilə maraqlanıb, bir şeirini gürcü əlifbası ilə köçürərək, tərcümə olunmaq üçün Tiflisə göndərib. Hər iki xalqın dilinə çevrilən şeirləri ilə Qönçəbəyim öz könül rübabını onu sevən qəlblərdə dilə gətirib. Naxçıvanlı şairə klassik şeirlə yanaşı, xalq şeiri tərzində də gözəl örnəklər yaradıb. Onun həyatı ilə bağlı bəzi hadisələr epikləşərək dastana çevrilib.

AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin müdiri, dosent Ramiz Qasımov, Folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Elxan Məmmədov, Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin böyük elmi işçisi, dosent Nərgiz İsmayılova, “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksinin direktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nəzakət Əsədova çıxış ediblər.

Tədbirin bədii hissəsində Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Muğam studiyasının, Naxçıvan Musiqi Kollecinin saz ixtisası üzrə tələbələrinin ifaları dinlənilib, Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyorlarının ifasında şairə Qönçəbəyimin şeirləri bədii qiraət edilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.02.2020      Fevralın 25-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bəstəkarlar Təşkilatının sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Yaşar Xəlilovun yeni işıq üzü görən “Azərbaycan xalq mahnıları - a capella” adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının, Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Naxçıvan Musiqi Kollecinin, M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası və Uşaq Filarmoniyasının həmçinin Naxçıvan şəhərində yerləşən uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin əməkdaşları iştirak etmişdir.

Mərasimi giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açaraq qeyd etmişdir ki, bu günlərdə “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bəstəkarlar Təşkilatının sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Yaşar Xəlilovun “Azərbaycan xalq mahnıları - a capella” adlı musiqi kitabı işıq üzü görmüşdür.

Kitabda Azərbaycan xalq mahnıları instrumental müşayiətsiz xor janrı olan a kapella janrında təqdim edilir. Polifoniyanın ilkin nümunələrinin aid olduğu a kapella bənzərsiz və əvəzolunmaz bədii dəyərə malik olduğu üçün müstəqil bir musiqi janrı olaraq dövrümüzə qədər qorunub saxlanılmışdır.

Nazir bildirib ki, dünya musiqisində olduğu kimi, Azərbaycan musiqi tarixində də digər musiqi janrlarına nisbətən bu sahədə yaradılan nümunələrin sayı olduqca azdır. Bu baxımdan Yaşar Xəlilovun təqdim etdiyi bu kitab Azərbaycan professional musiqisi üçün bu janrda yazılmış dəyərli kitablardan hesab edilə bilər. Müəllifin də qeyd etdiyi kimi, a kapella janrı zəngin çalarlara və əvəzolunmaz bədii dəyərə məxsus olduğu üçün, onun qorunması və bu janrda əsərlərin ərsəyə gətirilməsi vacibdir.

Nazir çıxışında qeyd etmişdir ki, müəllif haqlı olaraq göstərir ki, uşaq musiqi məktəblərində, musiqi kolleclərində, ali musiqi təhsili verən ocaqlarda, o cümlədən müstəqil xor kollektivlərində a kapella janrından vacib proqram elementi kimi istifadə olunsa da, təhsil müəssisələrində bu janrda yazılan milli nümunələrə ehtiyac duyulmaqdadır. Bu ehtiyacı nəzərə alan müəllif Azərbaycan xalq mahnılarını a kapella janrında işləməyi qarşıya məqsəd qoymuşdur. “Azərbaycan xalq mahnıları - a capella” kitabı bu sahədə ehtiyacın müəyyən qədər aradan qaldırılması, xor kollektivlərinin repertuarında istifadə olunması, Azərbaycan xalq mahnılarının çoxsəsli şəkildə təqdim olunması kimi məsələlərin həllində, həmçinin, təhsil müəssisələrində dərs vəsaiti kimi istifadə olunması üçün olduqca təqdirəlayiq əsər kimi qiymətləndirilməlidir. Bu musiqi kitabı, eyni zamanda, qədim xalq mahnılarımızın xarici ölkələrdə tanıdılmasına da töhfələr verəcəkdir. Belə ki, dünya musiqi mədəniyyəti, əsasən, çoxsəsli formada ifa olunan musiqiləri özündə birləşdirməkdədir.

Qeyd olunmuşdur ki, “Azərbaycan xalq mahnıları - a capella” kitabında 1967-ci ildə çap olunmuş Səid Rüstəmovun “Azərbaycan xalq mahnıları” və 1981-ci ildə çap olunmuş çoxmüəllifli “Azərbaycan xalq mahnıları” kitablarından seçilmiş təksəsli mahnıların melodiyalarından istifadə olunmuşdur. Melodiyaların əksəriyyətinin not yazısı Səid Rüstəmova, digərləri Fikrət Əmirova, biri, “Sarı gəlin” mahnısı isə Yaşar Xəlilova aiddir. Ümumilikdə isə musiqi kitabındakı “Ahu kimi”, “Sarı bülbül”, “Qara qaşın vəsməsi”, “Almanı atdım xarala”, “Apardı sellər Saranı” və digər xalq mahnılarının çoxsəsli musiqi formasında və kapella üslubunda təqdim edilməsi musiqisevərlər üçün bənzərsiz sənət nümunəsi hədiyyəsidir.

Böyük azərbaycanlı alim Əllamə Seyyid Məhəmmədhüseyn Təbatəbainin xatirəsinə ithaf edilmiş “Azərbaycan xalq mahnıları - a capella” musiqi kitabı Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi şurasının qərarı ilə dərs vəsaiti olaraq çap edilmişdir. Musiqi kitabından mahnıların əksəriyyətinin dördsəsli olmasına baxmayaraq, diapazona görə bəzi mahnıların uşaq və yeniyetmələrdə a kapella, onun ifa tərzi haqqında təsəvvür və təəssüratın formalaşması baxımından musiqi kolleci və uşaq musiqi məktəblərində də istifadə edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Təqdim olunmuş bu kitab son illərdə Naxçıvan musiqi mədəniyyəti sahəsində musiqinin inkişafı istiqamətində çap olunmuş dəyərli kitabların davamıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin xüsusi diqqəti və qayğısı sayəsində işıq üzü görmüş bu kitab ümid edirik ki, professional xor kollektivlərində və musiqi təhsili verən məktəblərdə istifadə edilməklə konsert proqramlarının zənginləşməsinə, həmçinin, gələcəkdə kapella üslubuna marağın artmasına və bir musiqi üslubu kimi daha geniş formada tanınmasına səbəb olacaqdır. Bu kitabın təqdimat mərasimi düşünürük ki, Naxçıvanda musiqi mədəniyyətinin inkişafı, xalq musiqisinin tədqiq və təbliğ edilərək yaşadılması istiqamətində gənc tədqiqatçılar üçün də nümunə olacaqdır.

Nazir çıxışının sonunda kitabın müəllifi Yaşar Xəlilovu təbrik etmiş və Naxçıvanda musiqi mədəniyyətinin inkişafına və yaşadılmasına göstərilən diqqət və qayğıya görə bütün tədbir iştirakçıları adından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinə minnətdarlığını bildirmişdir.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bəstəkarlar Təşkilatının sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Yaşar Xəlilov çıxış edərək vurğulamışdır ki, bu gün təqdimatı keçirilən kitabın təhsil müəssisələrində dərs vasitəsi kimi istifadə edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Kitabda mahnıların əksəriyyətinin tonallıqları və ölçüləri xor janrına uyğun olaraq sadələşdirilmişdir. Mahnıların bir çoxunun dördsəsli olmasına baxmayaraq, diapozona görə münasib olan nümunələrindən musiqi məktəblərində də istifadə etmək olar.

Yaşar Xəlilov sonda bugünkü təqdimat mərasiminin təşkilatçılarına öz minnətdarlığını bildirmişdir.

Tədbirin davamında təqdimatı keçirilən kitab kitabxana, konsert və təhsil müəssisələrinə hədiyyə edilmişdir.

Tədbir sonda Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xor kollektivi tərəfindən kitabda əks olunan a kapella janrındakı xalq mahnılarının səsləndirilməsi ilə yekunlaşmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.02.2020      Fevralın 24-də Nehrəm kənd sakini, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Akif Hacıyev tərəfindən qədim tariximizi, mədəniyyətimizi əks etdirən xalçalar, toxuculuq nümunələri və alətləri, milli geyim nümunələri, mis və saxsı qablar və digər maddi mədəniyyət nümunələrdən ibarət 89 ədəd yeni eksponat Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinə təqdim edilib.

Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, son illər sürətli yüksəliş dövrü yaşayan Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli-mədəni sərvətlərin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması işinə lazımi diqqət göstərilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı nəticəsində mədəniyyət sahəsində ardıcıl mühüm işlər aparılır, bir sıra muzeylər yaradılır, mövcud muzey binaları əsaslı şəkildə yenidən bərpa edilir. Həmçinin, muzeylərin fəaliyyətinin canlandırılması, bu mədəniyyət ocaqlarının ekspozisiyalarında Azərbaycan tarixinin əksini tapması, o cümlədən, muxtar respublikada olan tarix-mədəniyyət abidələrinin qorunması, onların bərpası və konservasiyası son illər ərzində geniş vüsət almış, tariximizin və mədəniyyətimizin saxlanc yeri olan yeni muzeylər muzeyşünaslığın yeni nailiyyətlərinə əsaslanaraq qurulmuşdur.

Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində 30 muzey və muzeytipli müəssisə fəaliyyət göstərir ki, bu muzeylərdə xalqımızın tarixini, həyat tərzini, adət-ənənələrini özündə əks etdirən 140 mindən çox maddi-mədəniyyət nümunələri mühafizə olunaraq qorunub saxlanılır.

Bütün bu tədbirlərin nəticəsidir ki, ildən-ilə muzeyləri ziyarət edənlərin sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmaqdadır. Belə ki, ötən il muxtar respublikanın muzeylərini 180 min nəfərə yaxın əcnəbi vətəndaş olan, ümumilikdə, 642 mindən çox tamaşaçı ziyarət etmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 19 dekabr tarixli “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” Sərəncamı isə muxtar respublikada dövlət orqanları işçilərinin muzeylərə kollektiv gedişinin təmin olunması ilə yanaşı, həm də qədim oğuz yurdunun tarixi keçmişinin, mədəniyyətinin öyrənilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli Sərəncamına əsasən, bu gün muxtar respublikamızda olan muzeylərlə ümumtəhsil məktəbləri arasında distant dərslər, həmçinin yetişməkdə olan gənc nəsil üçün açıq dərslər keçirilir. Bundan başqa, muzey əməkdaşlarının peşə biliklərinin artırılması, təcrübə mübadiləsinin aparılması və muzey işçilərinin bütün muzeyləri tanıması məqsədilə seminar-treninqlər təşkil olunur, muzey fondları zənginləşdirilir.

Qeyd olunub ki, muxtar respublikada muzey fondlarının zənginləşdirilməsi, onların yeni eksponatlarla təmin olunması daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu prosesdə muzeylərin əməkdaşları və muxtar respublika vətəndaşları yaxından iştirak edirlər. Məhz bu cür vətəndaşlıq mövqeyinin sərgilənməsinin nəticəsidir ki, ötən il muzeylərimizə 2 min 348, bu ilin yanvar ayında isə 238 ədəd eksponat daxil olmuşdur. 2019-cu ildə 15, bu ilin ilk iki ayı ərzində isə 3 eksponat təqdimatı keçirilmiş, bu təqdimatlarda xalqımızın tarixini özündə yaşadan maddi-mədəniyyət nümunələrini muzeylərə könüllü şəkildə təqdim edən vətəndaşlar yaxından iştirak etmişlər. Bu gün Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində keçirilən tədbir də görülən işlərin nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir.

Nazir bildirib ki, bu günədək bir sıra istiqamətdə olan təqdimatlar keçirilmişdir. Bunların arasında maddi-mədəniyyət nümunələrinin, qədim əlyazma və kitabların, rəsm əsərlərinin təqdimat mərasimlərini qeyd etmək olar. Bu gün keçirilən təqdimat mərasimində də xalqımızın həyat tərzini, məişətini özündə yaşadan maddi-mədəniyyət nümunələri - xalça məmulatları, tariximizin müxtəlif dövrlərinə aid dekorativ-tətbiqi sənət və milli geyim nümunələri, eləcə də məişətdə istifadə edilən mis qablar Babək rayonunun Nehrəm kənd sakini, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, Nehrəm kəndindəki Cəlil Məmmədquluzadənin Xatirə Muzeyinin direktoru Akif Hacıyev tərəfindən muxtar respublikanın muzeylərində sərgilənməsi üçün təhvil verilir. Muzey eksponatlarının toplanması, muzeylərə təhvil verilməsi aksiyasına ilk dəfə qoşulan və əsl vətənpərvərlik nümunəsi göstərən Akif Hacıyev bu gün də 89 sayda yeni eksponatı muxtar respublikanın muzeylərinə təqdim edir. Təhvil verilən eksponatlar muzeylərimizin fondunun və ekspozisiyasının daha da zənginləşməsinə imkan verəcəkdir.

Nazir sonda muzey ekspozisiyalarının eksponatlarla zənginləşdirilməsi işində mütəmadi olaraq iştirak etdiyinə görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi adından Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Akif Hacıyevə təşəkkürünü bildirib.

Sonra Akif Hacıyev çıxış edərək hər kəsi bu təşəbbüsə qoşulmağa dəvət edib və bildirib ki, bundan sonra da bu təşəbbüsü davam etdirəcək.

Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Rəhimov muzeyə təqdim olunun eksponatlar üçün öz minnətdarlığını bildirib.

Sonda muzeyə təqdim olunan eksponatlara baxış olub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.02.2020      Fevralın 22-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında sağlamlıq imkanları məhdud, valideyn himayəsindən məhrum və aztəminatlı ailələrin uşaqları üçün tanınmış yazıçı Əyyub Abbasovun “Keçinin qisası” tamaşası göstərilib.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə Dövlət Proqramı”nda muxtar respublikanın bir sıra nazirlikləri, komitələri, idarələri qarşısında mühüm vəzifələr qoyulmuş, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli və mənalı təşkili nəzərdə tutulmuşdur. Muxtar respublikamızda bu kateqoriyadan olan uşaqların təhsili, təlim-tərbiyəsinin yüksək səviyyədə təşkili, distant dərslərin keçirilməsi, onların idman məktəblərinə və məktəbdənkənar müəssisələrə cəlbi, istedadlarının üzə çıxarılması üçün bir sıra işlər görülür. Muxtar respublikamızda bu qəbildən olan uşaqların tarix-memarlıq abidələri və muzeylərlə tanışlığı, onlara tətil günlərində kino, konsert və teatr tamaşalarının göstərilməsi də diqqət mərkəzindədir.

Azərbaycanlı yazıçısı Əyyub Abbasovun “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm” adlı nağılı əsasında hazırlanmış “Keçinin qisası” tamaşanın müəllifi də məhz yazıçının özüdür. Uşaqlar arasında məşhur və sevilən “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm” nağılı haqqında çoxsaylı cizgi filmləri çəkilib, tamaşalar hazırlanmışdır. Tamaşada hadisələr Canavarın keçinin 3 balasını yeməsi və keçinin balalarını qurtarmaq üçün canavarla apardığı mübarizə üzərində qurulmuşdur. Tamaşanın əsas personajları Keçi, Canavar və Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülümdür.

“Keçinin qisası” tamaşasında da bütün nağıl-tamaşalarda olduğu kimi xeyrin şər, yaxşılığın pislik, ədalətin haqsızlıq üzərində qələbəsi əsas ideyadır. Sehrli nağıllardan fərqli olaraq burada baş verən hadisələr həyat və məişət üzərində qurulub. Keçinin evdə olmamasını fürsət bilən canavar onun üç balasını yeyir ki, bu da nağıl-tamaşanın əsas mövzusudur. Keçinin Qurda qalib gəlməsi və tamaşanın nikbin sonluqla bitməsi xeyrin şər qüvvələr üzərində qələbəsi kimi səslənir.

Bu maraqlı tamaşada Keçi, Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm, Canavar, Dəmirçi, Qazı personajlarını teatrın aktyorları Əfqanə Ələsgərova, Ləman Əhmədova, Vəsmə Quliyeva, Arzu Səfərov, Süleyman Süleymanov, Ulduz Süleymanova, İlham Babayev, İbad Nəbiyev və İlqar Babayev xarakterik və təbii canlandırırlar.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynov, quruluşçu rəssamı Rafael Qədimov, bəstəkarı Əli Məmmədov, rejissor assistenti Ulduz Süleymanovadır.

“Keçinin qisası” tamaşası uşaq və məktəblilərə xoş əhval-ruhiyyə bəxş edib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.02.2020      21 fevral – Beynəlxalq Ana Dili Günü ilə bağlı ümumtəhsil məktəbləri ilə Cəlil Məmməd­quluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədəbiyyat Muzeyi arasında “Azərbaycan dili milli varlığımızdır” mövzusunda interaktiv dərs keçilib.

Dərsdə ana dilimizin zənginliyi, onun yaşadılması və təbliğ edilməsi barədə geniş məlumat verilərək şagirdlərin diqqətinə çatdırılıb ki, bu gün Azərbaycan dilinin hərtərəfli inkişafı, dövlət dilinə çevrilməsi ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan dil siyasəti ilə bağlıdır. Ulu öndər ölkəmizə rəhbərliyinin birinci dövründən başlayaraq Azərbaycan dilinin inkişafı istiqamətində məqsədyönlü iş aparmışdır. Görkəmli dövlət xadimi 1978-ci ildə qəbul edilən Azərbaycan SSR Konstitusiyasında, 1995-ci ildə isə ilk milli Konstitusiyamızda ana dilimizin dövlət dili kimi təsbit edilməsinə nail olmuşdur.

Bildirilib ki, hazırda bu siyasəti ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev uğurla davam etdirməkdədir. Dövlət başçısının 2004-cü il 12 yanvar tarixli “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında”, 2012-ci il 23 may tarixli “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı haqqında” sərəncamları və bu istiqamətdə görülən digər işlər dilimizin inkişafına böyük qayğının təzahürüdür.

Qeyd olunub ki, muxtar respublikamızda da dövlət dilimizin qorunub yaşadılmasına xüsusi diqqət yetirilir, dövlət-dil siyasəti uğurla həyata keçirilir, ana dilimizin daha da inkişaf etdirilməsi və zənginləşdirilməsi, təbliğ olunması diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu istiqamətdə reallaşdırılan tədbirlər ictimaiyyət tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanır. Naxçıvan şəhərində ucaldılmış “Ana dili” abidəsi dilimizə ehtiramın ən böyük ifadəsidir.

Vurğulanıb ki, Ali Məclis Sədrinin müvafiq sərəncamı ilə “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısı”nın təsdiq olunması, bədii sözün daşıyıcısı olan dəyərli ədəbi nümunələrin gənc­lərə tövsiyə edilməsi onlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşmasına dəstək olmaqla yanaşı, dilimizin təbliğinə verilən qiymətdir. Dilimizin tarixinin öyrənilməsi, onun qorunub inkişaf etdirilməsi çərçivəsində Ali Məclis Sədrinin tapşırığı ilə “Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası”, “Naxçıvanda “Kitabi-Dədə Qorqud” toponimləri” və digər kitabların nəşri dilimizin qorunub yaşadılması sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin tərkib hissəsi olmaqla yanaşı, inkişafına da mühüm töhfədir.

İnteraktiv dərs Naxçıvan Muxtar Respublikasının 200-dən çox ümumtəhsil məktəbində izlənilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.02.2020      Fevralın 21-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblı Şərur Rayon Mədəniyyət Sarayında geniş konsert proqramı ilə çıxış edib. Ansamblın üzvlərinin ifasında xalq və bəstəkar mahnıları, aşıq havaları, xalq rəqsləri tamaşaçılara təqdim olunub.

Mahnı və Rəqs Ansamblının üzvlərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Zülfiqar Mahmudovun, Məhərrəm Quliyevin, Habil Qasımovun, Bəhruz Quliyevin, Tural Bağırovun, Cəfər Tağıyevin, Ruhiyyə Hüseynovanın, rəqqaslar Türkanə Aydının, Haqverdi Əliyevin və Zəlihə Hüseynquliyevanın, həmçinin ansamblın rəqs qrupunun çıxışları tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.

Xatırladaq ki, Ansamblın bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Zeynalabdin Babayev, baletmeysteri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Tamerlan Bağırovdur. Kollektiv fəaliyyətə başladığı gündən ciddi yaradıcılıq axtarışları nəticəsində repertuar zənginliyinə nail olub. Fəaliyyət göstərdiyi 60 ildən artıq bir dövrdə an­samblda istedadlı musiqiçilər – müğənnilər, rəqqaslar yetişib.

Muxtar respublikamızda musiqi sənətinin formalaşmasında ansamblın böyük xidmətləri olub. Bu gün böyük bir nəğməli kollektivi birləşdirən ansambl muxtar respublikanın mədəni həyatında fəal iştirak edir. Ansambl müxtəlif tədbirlərdə, bayram şənliklərində çıxışları ilə musiqisevərlərdə xoş ovqat yaradır. Tez-tez muxtar respublikanın rayon mərkəzlərində qastrolda olan ansambl öz zəngin repertuarı ilə milli musiqimizi və rəqslərimizi təbliğ edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.02.2020      “Dilin müstəqil inkişafı, zənginləşməsi və nüfuzu bilavasitə dövlətçiliklə bağlı olduğu üçün dil dövlətçiliyin ən aparıcı atributlarından biri hesab olunur. Məhz dövlətçilik zəminində dilin cəmiyyətdəki rolu artır, informasiya imkanları genişlənir.” Bu fikirlər fevral ayının 21-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında keçirilən “Beynəlxalq Ana Dili Günü” ilə bağlı tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova tərəfindən səsləndirilib.

Nazir çıxışında qeyd edib ki, hər bir xalqı, milləti başqalarından fərqləndirən mühüm amillərdən biri və ən başlıcası onun ana dilidir. Hər il 21 fevralın dünyada “Beynəlxalq Ana Dili Günü” kimi qeyd olunması da öz ana dilini yaşadan dünya xalqlarının dilə böyük ehtiramının ifadəsidir. Azərbaycan dili də özünəməxsus zənginliyi ilə başqa dillərdən seçilir. XVIII əsrdə Qafqaza səfər etmiş məşhur fransız yazıçısı və səyyahı Aleksandr Düma yazırdı: “Avropada fransız dili necə əhəmiyyətə malikdirsə, Qafqazda da Azərbaycan dili o cür əhəmiyyətə malikdir”.

Vurğulanıb ki, “İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə sahib olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük gələcəyə malikdir. Ona görə də xalqımıza ulu babalardan miras qalan ana dilini hər bir Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi qorumalı, daim qayğı ilə əhatə etməlidir” – deyən ümummilli lider Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərliyinin birinci dövründən başlayaraq Azərbaycan dilinin inkişafı istiqamətində məqsədyönlü iş aparmış, mövcud tarixi təcrübəni və müasir dövrün tələblərini nəzərə alaraq mükəmməl dil siyasəti həyata keçirmişdir.

Ölkəmiz müstəqillik qazanandan sonra bütün sahələrdə olduğu kimi, dil sahəsində də yeni qanunların qəbul edilməsinə zərurət yarandı. Ulu öndərin hakimiyyətə qayıdışından sonra ana dilimizin nüfuzunun artırılması istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü iş aparıldı, onun qorunması, inkişaf etdirilməsi, bütün idarə və təşkilatlarda dövlət dili kimi tətbiq edilməsi istiqamətində qətiyyətli addımlar atıldı. Və nəhayət, 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında Azərbaycan dili dövlət dili kimi təsbit edildi. Ulu öndərin “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 2001-ci il 18 iyun və “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2003-cü il 2 yanvar tarixli fərmanları dilimizin və dilçiliyimizin inkişafında yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoydu. Həmçinin ümummilli liderin 2001-ci il 9 avqust tarixli Fərmanına əsasən hər il avqustun 1-i ölkəmizdə “Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü” kimi qeyd olunur.

Qeyd edilib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının nəşri haqqında” və “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 2004-cü il 12 yanvar tarixli Sərəncamlarına əsasən latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası ilə dərsliklər, elmi əsərlər, lüğətlər və bədii ədəbiyyatlar çap olundu. Ölkə Prezidentinin 2013-cü il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair” Dövlət Proqramının qəbul edilməsi dövlət-dil siyasətinin bütün parametrlər üzrə həyata keçirilməsinə şərait yaratmışdır. Həmçinin təhsil sahəsində dərsliklərin təkmilləşdirilməsi işi aktuallaşmış, ali məktəblərin texniki ixtisaslarının tədris planına “Nitq mədəniyyəti” fənni daxil edilmişdir.

Ölkə başçısının “Azərbaycan dilinin elektron məkanda daha geniş istifadəsinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” 2018-ci il 17 iyul tarixli Sərəncamı və “Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dövlət dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2018-ci il 1 noyabr tarixli Fərmanı müstəqil ölkəmizdə dövlət dili istiqamətində ardıcıl olaraq aparılan məqsədyönlü siyasətin məntiqi davamı, dilimizə dövlət səviyyəsində göstərilən qayğının daha bir nümunəsidir.

Muxtar respublikamızda da ən ali milli dəyərimiz olan dövlət dilimizin qorunub yaşadılmasına xüsusi diqqət yetirilir, dövlət-dil siyasəti uğurla həyata keçirilir. İstər danışıq, istərsə də yazı dilindən düzgün istifadə olunması, ana dilimizin daha da inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi, təbliğ olunması diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu istiqamətdə reallaşdırılan tədbirlər ictimaiyyət tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanır. Naxçıvan şəhərində ucaldılmış “Ana dili” abidəsi dilimizə ehtiramın ən böyük ifadəsidir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq Sərəncamı ilə “Oxunması zəruri olan kitablar”ın siyahısının təsdiq olunması, bədii sözün daşıyıcısı olan dəyərli ədəbi nümunələrin gənclərə tövsiyə edilməsi həm də ana dilimizin təbliğinə verilən qiymət kimi dəyərləndirilməlidir. XI əsrdə qələmə alınmış “Qutadqu bilik” mənzum romanının muxtar respublikada nəşri də böyük mədəni-ictimai əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Bu məqsədyönlü fəaliyyətin nəticəsi olaraq, dilimizin tarixinin öyrənilməsi, onun qorunub inkişaf etdirilməsi çərçivəsində Ali Məclis Sədrinin tapşırığı ilə “Dədə Qorqud yurdu Naxçıvan atlası”, “Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası”, “Naxçıvanda “Kitabi-Dədə Qorqud” toponimləri” və bu kimi yüzlərlə kitabların Azərbaycan dilində nəşri eyni zamanda dilimizin qorunub yaşadılması sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin tərkib hissəsidir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin Sədri, Əməkdar mədəniyyət işçisi Asim Əliyev çıxış edərək dilimizin qədimliyindən və zənginliyindən danışıb, ana dilimizi əsrlərin sınağından çıxaran, anadilli poeziyamızı yüksəklərə qaldıran şair və yazıçılarımızın yaradıcılığından bəhs edib. Bildirib ki, milli dəyərlərimizlə yanaşı ana dilimizin qorunması və inkişaf etdirilməsi bizim hər birimizin ən böyük vətəndaşlıq borcudur.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktor müavini, professor, filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi Hüseyn Həşimli çıxışında böyük ədəbi şəxsiyyətləri, görkəmli şair və yazıçılarının ana dilimizin saflığı uğrunda apardığı mübarizədən söhbət açıb, dilimizin gözəlliyini, zənginliyini və saflığını mühafizə etməyin vacibliyini vurğulayan maarifçi ziyalılarımızın fikirlərindən sitatlar gətirib.

Tədbirdə Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyorları Zakir Fətəliyev və Anar Eyvazov şairlərimizin Ana dili ilə bağlı şeirlərini bədii qiraət ediblər.

Sonda tədbir iştirakçıları “Beynəlxalq Ana Dili Günü”nə həsr olunmuş sərgi ilə tanış olublar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.02.2020      Yazıçı, dramaturq və publisist Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 151-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir.

Fevralın 20-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyində “Böyük demokrat yazıçı-Cəlil Məmmədquluzadə” mövzusunda tədbir keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə muzeyin direktoru Aləmzər İbrahimova açaraq bildirmişdir ki, qüdrətli dramaturq və yazıçı, publisist Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, milli istiqlal uğrunda mübarizənin ön cərgəsində durmaqla bizim müasirimiz olmuş və bundan sonra da olacaqdır. Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, böyük yazıçı, dramaturq, publisist və ictimai xadimin anadan olmasının 150 illiyi ilə bağlı imzalanan sərəncamda deyilir: “Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatının yeni mərhələyə yüksəlməsində müstəsna rol oynamış və bütöv bir ədəbi məktəb formalaşdırmış qüdrətli şəxsiyyətdir. Vətəndaş yazıçının bədii nailiyyətlərlə zəngin irsində Azərbaycançılıq məfkurəsi dövrün ictimai-siyasi fikrinin aparıcı amili kimi dolğun ifadəsini tapmışdır. Sənətkar həyat həqiqətlərini, ictimai mühiti hərtərəfli əks etdirən və bədii-estetik dəyər daşıyıcısına çevrilən rəngarəng obrazlar qalereyası yaratmışdır. Ana dilinin saflığı uğrunda daim mübarizə aparmış Cəlil Məmmədquluzadənin meydana gətirdiyi qiymətli dram və nəsr əsərləri, parlaq publisistika dərin humanist məzmuna malik olub, özündə milli və ümumbəşəri dəyərlərin vəhdətini ehtiva edir. Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda geniş yayılaraq milli oyanışa, yeniləşmə hərəkatına yol açan və azadlıq ideyalarının inkişafına qüvvətli təsir göstərən “Molla Nəsrəddin” jurnalı məhz Mirzə Cəlil dühasının məhsuludur”.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun dosenti, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi Kamal Camalov “Cəlil Məmmmədquluzadə hekayələrində təlim-tərbiyə məsələləri” mövzusunda çıxış edərək Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatı taixində görkəmli jurnalist və publisist olmaqla bərabər, həm də böyük bir dramaturq və nasir kimi tanınmışdır. Kəndlərdə müəllim işlədiyi illər ədibin gələcək yaradıcılığı üçün zəngin material vermişdir. Bir sıra kiçik hekayələrini, “Danabaş kəndinin əhvalatları” povestini də bu dövrdə yazmışdır.

NDU-nun dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Nəzakət İsmayılova “Cəlil Məmmmədquluzadə yaradıcılığında uşaq ədəbiyyatının təhlili” mövzusunda çıxış edərək bildirib ki, böyük ədib həm də gözəl psixoloq idi. Cəlil Məmmədquluzadənin uşaq psixologiyasını yaxşı bilməsi isə onun 10 illik müəllimlik təcrübəsindən irəli gəlirdi. O, təlimdə əyaniliyi vacib məsələ sayırdı. Çünki əyani vəsaitlə keçirilən dərsi uşaq bütün hiss üzvləri ilə qavrayır və dərk edir. Mirzə Cəlil xalqı başa salırdı ki, yeni üsullu məktəblərdə təlim ardıcıl, sistemli, yaxından-uzağa və möhkəm proqram əsasında keçirilir. “Molla Nəsrəddin” jurnalı yeni məktəblə köhnə məktəbləri qarşılaşdırır, onların əsaslı fərqini, dünyəvi elmlərin digər elmlərdən üstün olmasını, Günəşin Yer ətrafında deyil, Yerin Günəş ətrafında fırlanmasını, tədris edilən fənlərin dinə deyil, elmə əsaslanmasını, molla ilə pedaqoji təhsil görmüş müəllimlərin fərqini aydınlaşdırırdı.

Tədbirin bədii hissəsində muzey əməkdaşlarının ifasında “Molla Nəsrəddin” jurnalında çap olunmuş felyetonların bədii qiraəti olmuşdur.

Tədbir iştirakçıların muzey ekspozisiyası ilə tanışlığından sonra başa çatmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.02.2020      Fevralın 20-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının konsert zalında Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “İslam əxlaqi dəyərlərinin təbliği” mövzusunda görüş keçirilib.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələrinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov “İslam dinin tələbləri ilə eynilik təşkil edən adət-ənənələrimiz: İslam mədəniyyəti və qədim türk gələnəkləri konteksində” mövzusunda çıxış edib. Bildirilib ki, əxlaq mövzusu üzərində bütün dinlər dayanmışdır. Əslində bütün batil dinlərin qurucuları insanları əxlaqlı olmaları üçün tərbiyə ediblər. Amma əxlaq mövzusuna ən böyük qiyməti və yeri yenə də islam dini verib. Bu dinin gözəlliklərindən biri də gözəl əxlaqa, yüksək ədəbə dəvət etməsi, pis əxlaq və xüsusiyyətlərdən isə çəkindirməsidir. Bu din kamil din olduğundan, şəriət və ağıl baxımından bəyənilən hər şeyi özündə cəm etmişdir. Həmçinin fərdlər və toplumlar üçün məsləhətli və xeyirli olanları da özündə toplayıb. Bu dinə iman gətirib, ehkamlarına riayət edən hər kimsəyə İslam gözəl həyat bəxş edər. Allah-Təala buyurur: “Mömin olub yaxşı işlər görən (Allaha itaət edən) kişi və qadına (dünyada və axirətdə) xoş həyat nəsib edəcək və etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik”.

“Qədim türklərdə mövcud olmuş bir sıra adət-ənənələr sonrakı illərdə İslam mədəniyyəti ilə səsləşib”, - deyən Səyyar Məmmədov əlavə edib ki, əski türklərin həyat tərzindəki gələnəklərin böyük əksəriyyəti müxtəlif dövlətlər qurmuş mövcud türk xalqlarının adət-ənənələrində bu gün də yaşamaqdadır. Və bu adət-ənənələr əski çağlardan etibarən qədim türk boylarını İslam dininə yaxınlaşdırmışdır. İslam dinində göstərilən və müsəlmanlara hökm olaraq bildirilən qaydalar hələ İslam dini yaranmazdan əvvəl türk tayfalarında həyat tərzi kimi qəbul edilmişdi.

Vurğulanıb ki, yaşanmış hər hansı bir hadisənin Allah-Təalanın iradəsi çərçivəsində baş verməsinə inam türklərdə hələ İslamdan əvvəl mövcud olmuş inanclar sisteminin tərkib hissəsi idi. Yaxud toy mərasimlərində İslam mədəniyyətinə görə icrası vacib hesab edilən bəzi adətlər İslamdan çox-çox öncə türklərdə yerinə yetirilən gələnəklərdən olub. İslam mədəniyyətinin və dinin əsas tələblərindən olan insanpərvərlik, xeyirxahlıq, dürüstlük, sədaqət kimi keyfiyyətlər İslamı qəbul etməzdən əvvəl də türklərdə mövcud olmuş yüksən insani dəyərlərdən hesab edilib. Ölümdən sonrakı həyat və müqəddəs ruhla bağlı inanclar da İslam dini ilə türk törəsində eynilik təşkil edən inanclardandır.

Maraqla qarşılanan görüşdə tələbələrin sualları cavablandırılıb, ulu türk gələnəyi ilə İslam dəyərlərinin müqayisəli izahı verilib.

Qeyd edək ki, bu cür görüşlərin növbəti aylarda da keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.02.2020      Dünən Naxçıvan şəhərindəki Dövlət Bayrağı Muzeyinin 6 əsas, 5 altbölmədən ibarət bayraqmuzeyi.nmr.az rəsmi internet saytı istifadəyə verilib. Saytın ana səhifəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan şəhərində Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeyinin yaradılması haqqında” 2014-cü il 22 avqust tarixli Sərəncamı, ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Dövlət Bayrağı haqqındakı dəyərli fikirləri və muzeyin ekspozisiyasından görüntülər yer alır.

Saytın altbölmələrində izləyicilər muzey haqqında məlumatlarla, rəsmi sənədlərlə, Dövlət Bayrağı ilə bağlı yazılan məqalələrlə, keçirilən tədbirlərlə, muzeydə yerləşən bayraqlarla yaxından tanış olmaq imkanı əldə edirlər. “Virtual səyahət” bölməsi vasitəsilə dünyanın müxtəlif ölkələrindən muzeyi virtual olaraq gəzmək mümkündür. “Fotoqalereya” və “Videoqalereya” bölmələrində muzey və ekspozisiya haqqında foto­şəkil və videolar yerləşdirilib. “Əlaqə” bölməsində muzeyin ünvanı, e-mail adresi və telefon nömrəsi ilə bağlı məlumatlar var.

“Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı”na əsasən bu mədəniyyət müəssisəsinin də rəsmi internet saytı istifadəyə verilib.

Özünəməxsus dizaynı ilə seçilən portal 6 əsas və 8 altbölmədən ibarətdir. tarixmuzeyi.nmr.az elektron ünvanı ilə təqdim olunan saytın ana səhifəsində izləyicilər Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin ekspozisiyasından görüntülərlə tanış ola, bölmə və altbölmələrə keçid edə bilərlər. “Muzey haqqında” bölmə 4 altbölmədən ibarətdir. Burada Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2019-cu il 2 avqust tarixli Sərəncamı yerləşdirilib, muzey və ekspozisiya zalları barədə ətraflı məlumatlar öz əksini tapıb.

Portalın maraq cəlb edən bölmələrindən biri də “Elektron kitabxana”dır. Burada qədim diyarımızın tarixi və Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi ilə bağlı çap olunmuş dəyərli kitabların, elmi mənbələrin elektron variantları yerləşdirilib. Saytın “Media bölməsi” tədbirlər, məqalələr, fotoqalereya və videoqalereya olmaqla, 4 altbölmədən ibarətdir. Bu bölmələrdə izləyicilər muzey haqqında müxtəlif multimedia materialları ilə tanış ola bilərlər. Burada muzeydə keçirilən tədbirlər, məqalələr, eyni zamanda muzey ekspozisiyasının fotoşəkil və videolarını da izləmək mümkündür. “Virtual səyahət” bölməsi isə Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinə virtual səyahət imkanı yaradır. Buraya keçid etməklə dünyanın istənilən nöqtəsindən muzeyin ekspozisiyası ilə əyani tanış olmaq mümkündür. Saytda “Bizimlə əlaqə” bölməsi də yaradılıb ki, burada muzeyin ünvanı, əlaqə telefonları, elektron poçt ünvanı və sosial şəbəkə hesabları barədə məlumatlar yerləşdirilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.02.2020      Ali təhsil müəssisələrində təhsil alan əcnəbi tələbələrin “Welcome to Nakhchivan” adı altında Şərur rayonunda yerləşən muzeylərə ekskursiyası təşkil olunub.

Ekskursiyanın təşkil olunmasında məqsəd Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən ali təhsil müəsissələrinə daxil olmuş əcnəbi tələbələri muxtar respublikanın turzim məkanları, tarixi abidələri və muzeyləri ilə tanış etməkdir.

Gənclərin gəzintiləri yazıçı, dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin Cəlil kənddə yerləşən Ev Muzeyindən başlanıb. Muzeyin bələdçisi gənclərə böyük ədibin həyat və yaradıcılığı, onun mütaliə etdiyi əsərlər və şəxsi kitabxanası haqqında məlumat verib. Sonra gənclər Şərur Rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi ilə yaxından tanış olublar. Yengicə Hamamı və Şərur rayonunda yerləşən İdman Kompleksi ilə tanış olan qonaqlar üçün çay süfrəsi təşkil olunub.

Qeyd edək ki, 20 nəfər əcnəbi tələbənin iştirak etdiyi ekskursiya Gənclər və İdman Nazirliyinin, Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının və Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.02.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə muxtar respublika üzrə keçirilən “Səsin sehri, sözün sirri” müsabiqəsinin seçim turları yekunlaşıb.

Gənc istedadların axtarışı, onların üzə çıxarılması və peşəkar inkişafının istiqamətləndirilməsi, mədəni dəyərlərimizin ayrılmaz tərkib hissəsi olan milli musiqilərin, bədii əsərlərin yeniyetmə və gənc nəsil arasında təbliğinin təmin edilməsi, mədəniyyət müəssisələrinin yaradıcılıq fəaliyyətinin canlandırılması məqsədi ilə keçirilən müsabiqənin seçim turlarına muxtar respublikanın rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələrinin tərkibində fəaliyyət göstərən 8 ansambl, 13 musiqi dərnəyi , 25 bədii-qiraətçi qatılıb.

Fevralın 12-də Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrında keçirilən birinci seçim turunda Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən 1 ansambl, 1 musiqi dərnəyi, 3 bədii qiraətçinin ifasında 7 nömrə, Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən 1 ansambl, 7 musiqi dərnəyi, 3 bədii qiraətçinin ifasında 14 nömrə, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən 1 ansambl, 5 bədii qiraətçinin ifasında 7 nömrə, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən 1 ansambl, 4 bədii qiraətçinin ifasında 6 nömrə səsləndirilib.

Fevral ayının 13-də müsabiqənin Şərur Rayon Mədəniyyət Sarayında təşkil olunan ikinci seçim turunda Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən 1 ansambl, 2 musiqi dərnəyi, 2 bədii qiraətçi 14 nömrə ilə, Sədərək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən 1 ansambl, 1 musiqi dərnəyi isə 3 nömrə ilə çıxış edib.

Müsabiqənin sonuncu seçim turu fevralın 17-də Culfa Rayon Mədəniyyət Sarayında təşkil olunub. Bu turda Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən 1 ansambl, 2 musiqi dərnəyi, 4 bədii qiraətçinin tərəfindən 10 nömrə, Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən 1 ansambl və 4 bədii qiraətçi tərəfindən isə 6 nömrə səsləndirilib.

Keçirilən hər üç seçim turunun yekununa görə müsabiqənin münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirmə aparılıb və final turuna vəsiqə qazanan iştirakçılar müəyyənləşdirilib. Belə ki, rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələrinin tərkibində fəaliyyət göstərən 8 ansambl, Şərur, Babək, Şahbuz və Ordubad rayon mədəniyyət şöbələri üzrə 6 bədii qiraətçi, Sədərək, Babək, Culfa və Şərur rayon mədəniyyət şöbələrinin tabeliyində olan klub müəssisələrində fəaliyyət göstərən 8 musiqi dərnəyi final turuna vəsiqə qazanıb.

Diqqətinizə çatdıraq ki, müsabiqənin sonunda keçiriləcək yekun konsertdə “Ən yaxşı bədii qiraətçi”, “Ən yaxşı instrumental ifaçı”, “ Ən yaxşı xalq çalğı alətləri ifaçısı”, “Ən yaxşı solo oxuma ifaçısı”, “Ən yaxşı duet”, “Ən yaxşı ansambl”, “Ən yaxşı kollektiv” nominasiyaları üzrə qaliblər Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin diplomları ilə fərqlənən iştirakçılar isə fəxri fərmanlarla təltif olunacaqlar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.02.2020      Ali təhsil müəssisələrində təhsil alan əcnəbi tələbələrin “Welcome to Nakhchivan” adı altında Şərur rayonunda yerləşən muzeylərə ekskursiyası təşkil olunub.

Ekskursiyanın təşkil olunmasında məqsəd Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən ali təhsil müəsissələrinə daxil olmuş əcnəbi tələbələri muxtar respublikanın turzim məkanları, tarixi abidələri və muzeyləri ilə tanış etməkdir.

Gənclərin gəzintiləri yazıçı, dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin Cəlil kənddə yerləşən Ev Muzeyindən başlanıb. Muzeyin bələdçisi gənclərə böyük ədibin həyat və yaradıcılığı, onun mütaliə etdiyi əsərlər və şəxsi kitabxanası haqqında məlumat verib. Sonra gənclər Şərur Rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi ilə yaxından tanış olublar. Yengicə Hamamı və Şərur rayonunda yerləşən İdman Kompleksi ilə tanış olan qonaqlar üçün çay süfrəsi təşkil olunub.

Qeyd edək ki, 20 nəfər əcnəbi tələbənin iştirak etdiyi ekskursiya Gənclər və İdman Nazirliyinin, Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının və Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.02.2020      AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi kitabxanası Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası ilə birgə “Kitabxanalar və gənclik” mövzusunda konfrans keçirib.

Tədbiri kitabxananın direktoru Tamella Əsgərova açaraq ölkəmizin gələcəyi olan gənclərin hərtərəfli inkişafında həyata keçirilən tədbirlərdən və qarşıda duran vəzifələrdən danışıb. O, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan gənclər siyasətinin bu gün Naxçıvanda da uğurla həyata keçirildiyini bildirib. Vurğulayıb ki, bu gün gənc­lərin kitabxanalara cəlb olunmasına, mütaliə mədəniyyətinin formalaşmasına, xidmət edən hər cür şəraitə malik zəngin ənənəvi və elektron kitabxanalar yaradılıb. Qeyd olunub ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Oxunması zəruri olan kitablar haqqında” 2017-ci il 28 avqust tarixli Sərəncamı gənclərin mütaliə mədəniyyətinin inkişafında, kitabların daha geniş təbliğində mühüm rol oynayır.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi kitabxanasının direktoru Sahab Əliyeva “Gənc nəslin formalaşmasında kitabxanaların rolu” mövzusunda çıxış edərək gənc nəsildə mütaliəyə marağın artırılması baxımından kitabxanaların üzərinə düşən vəzifələrdən söz açıb. Bildirib ki, yaradılan şəraitin və kitabxana fondlarının zəngin olmasının nəticəsidir ki, mütaliəyə maraq əvvəlki illərlə müqayisədə nəzərəçarpacaq dərəcədə artıb.

Sonra çıxışlar dinlənilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.02.2020      Fevralı 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Süleyman Sani Axundovun eyniadlı əsəri əsasında Aybəniz Ağaqızının səhnələşdirdiyi “Qaraca qız” tamaşasını Babək rayonunda uşaq və məktəblilərə göstərmişdir.

“Qaraca qız” tamaşasında hadisələr əsərdə olduğu kimi cərəyan edir. Belə ki, zəlzələ zamanı valideynlərini itirən Tutunu Yasəmən adlı bir qaraçı övladlığa götürür. Hamı bu qıza “Qaraca” deyir. Lakin Yasəmən gənc bir qaraçı ilə qaçıb getdiyindən Qaraca Orucla qalmalı olur. Oruc onu küçələrdə oynadıb pul qazanır. Günün birində Qaraca bəy evinə düşür və onun qızı Ağca ilə dostluq edir. İlan çalan Ağcanın əlindən zəhəri sorub çıxardan Qaraca çox sevdiyi müdrik Piri babanın yanında ölür.

Tamaşada Qaraca qız rolunu gənc aktyor Ləman Əhmədova təqdim edir. Digər aktyorlar Ulduz Süleymanova (Yasəmən), Vəsmə Quliyeva (Ana), Əfqanə Ələsgərova (Ağca), Arzu Səfərov (Hüseynqulu bəy), İbad Nəbiyev (Rəhim bəy), İlqar Babayev (Səlim bəy), İlham Babayev (Yusif) və başqaları personajları peşəkarlıqla canlandırırlar.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynov maraqlı tamaşa yaratmağa nail olmuşdur. Quruluşçu rəssam Ədalət Quliyevin səhnə tərtibatı uğurludur. Tamaşanın bəstəkarı Əli Məmmədov isə tamaşanın ahəngini tutmağı bacarmışdır.

“Qaraca qız” tamaşası Babək rayonunda yaşayan uşaq və məktəblilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.02.2020      Həftə ərzində dərslərində fərqlənən Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin kursantları və hərbi xidmətdə yüksək nəticələr göstərən əsgərlər Heydər Əliyev Muzeyini, Cəmşid Naxçıvanski, Milli Dəyərlər, Dövlət Bayrağı, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeylərini, Hüseyn Cavidin Ev Muzeyini, “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksini və muxtar respublikanın rayonlarında fəaliyyət göstərən tarix-diyarşünaslıq muzeylərini ziyarət ediblər. Adı çəkilən mədəniyyət ocaqlarında bələdçilər tərəfindən zəngin tariximizi, mədəniyyətimizi, görkəmli şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətini özündə əks etdirən eksponatlar haqqında ziyarətçilərə ətraflı məlumat verilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.02.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil və Mədəniyyət nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında keçirilən “Məktəblilərin dram müsabiqəsi”nin və digər müsabiqələrin qaliblərinin mükafatlandırılması ilə bağlı tədbir keçirilib.

Tədbirdə Təhsil naziri Rəhman Məmmədov muxtar respublikada təhsilə göstərilən dövlət qayğısından danışıb. Bildirib ki, “Məktəblilərin dram müsabiqəsi” birgə layihə kimi artıq ikinci ildir, keçirilir. Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd şagirdlərdə mütaliə və nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması, onların özünü cəmiyyətdə müstəqil şəkildə düzgün ifadə etmələri, “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısı”nda olan əsərlərin, Azərbaycan və dünya xalqlarının şifahi xalq ədəbiyyatının məktəblilər arasında təbliği, yetişməkdə olan nəslin maraq və bacarıqlarının, intellektual səviyyə və yaradıcı qabiliyyətlərinin aşkarlanması olub.

Nazir vurğulayıb ki, 3 mərhələdə keçirilən müsabiqədə 127 məktəb üzrə 900-ə yaxın şagird iştirak edib. Əsərlərdən səhnələşdirilən parçalar münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilib. Şagirdlərin hazırladıqları səhnələrin tərtibatı, bəhs olunan dövrlə səsləşən geyim və aksesuarlardan istifadə etmələri, əsərlərin mahiyyəti və ideyasını tamaşaçıya çatdıra bilmələri, dialoq və kompozisiyaları canlı ifa etmələri onu deməyə əsas verir ki, müsabiqə yüksək səviyyədə təşkil edilib.

Diqqətə çatdırılıb ki, bu gün məktəblərdə yaradılan laboratoriyalar şagirdlərin tədqiqatlar aparmasına, yeni informasiya texnologiyalarından istifadə etmələrinə geniş imkanlar açır. Belə əlverişli şəraitdən səmərəli istifadə etmək məqsədilə fənn müəllimləri laborator təlimlərə, 50-dən çox şagird isə “Sabahın tədqiqatçıları” layihəsi çərçivəsində tədqiqatlara cəlb ediliblər. Görülən işlərin və göstərilən dövlət qayğısının nəticəsidir ki, muxtar respublika məktəbliləri ilk dəfə olaraq “Sabahın alimləri” IX Respublika müsabiqəsinə qatılıblar. 11-13 fevral tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilən həmin müsabiqədə Azərbaycan üzrə 187 layihə içərisində Naxçıvan şəhər 8 nömrəli tam orta məktəbin XI sinif şagirdləri Siyavuş Bağırov və Araz Qulusoy hazırladıqları layihə ilə III yerə layiq görülüblər.

Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, son illər muxtar respublikanın yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərən klub müəssisələrində dram dərnəklərinin yaradılması və təhsil müəssisələrinin buna qoşulması, buradakı canlanma, təhsil və mədəniyyət ocaqlarında teatr sənətinə olan marağın artması sevindirici haldır. Həmin dram dərnəkləri muxtar respublikadakı mövcud xalq teatrları üçün əsaslı baza rolunu oynamaqdadır. İstedadlı yeniyetmə və gənclərin aşkar edilməsi ilə xalq teatrlarının, gələcəkdə isə professional teatrın inkişafına xidmət deməkdir.

Nazir vurğulayıb ki, V-Xl sinif şagirdləri arasında keçirilən “Məktəblilərin dram müsabiqəsi” şagirdlərin estetik zövqünün və bədii qiraət bacarığının formalaşmasına, nəhayət, muxtar diyarımızda teatr sənətinə olan marağın güclənməsinə dəyərli töhfə olacaqdır.

Müsabiqənin seçim mərhələlərində münsiflər heyətinin üzvü kimi iştirak edən Yazıçılar Birliyinin sədri Asim Əliyev çıxışında deyib ki, belə tədbirlərin təşkili şagirdlərdə ədəbiyyata, xüsusən də dram əsərlərinə marağın oyanmasına səbəb olur.

Qeyd edək ki, “Məktəblilərin dram müsabiqəsi”ndə Şahbuz rayon Yuxarı Qışlaq kənd tam orta məktəbinin hazırladığı “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı və Şərur Şəhər Fizika-Riyaziyyat Təmayüllü Liseyi Moris Meterlinkin “Göy quş” əsəri ilə III, Culfa rayon Əbrəqunus kənd tam orta məktəbi təqdim etdiyi Səməd Vurğunun “Vaqif” dramı ilə II yerlərə layiq görülüblər. Heydər Əliyev Uşaq-Gənc­lər Yaradıcılıq Mərkəzinin kollektivi isə Moris Meterlinkin “Göy quş” əsəri ilə I yerin qalibi olub. Qaliblər təşkilatçılar tərəfindən diplom və oxunması zəruri olan kitablarla mükafatlandırılıblar.

Tədbirdə, eyni zamanda “Sabahın alimləri” IX Respublika müsabiqəsinin iştirakçıları və qalibləri, onların elmi rəhbərləri, Moskvada keçirilən məktəblilərin “Elmə start” VIII Beynəlxalq elmi-tədqiqat və yaradıcılıq müsabiqəsinin birinci mərhələsində iştirak edən, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi yeraltı sularının minerallığının təyini” adlı layihə ilə diploma layiq görülən Naxçıvan Qızlar Liseyinin IX sinif şagirdi Nuray Məmmədova, onun elmi rəhbəri Fizzə Məmmədova Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən diplom və hədiyyə ilə mükafatlandırılıblar.

Sonra “Məktəblilərin dram müsabiqəsi”nin seçim mərhələləri ilə bağlı hazırlanan videoçarx təqdim edilib və müsabiqənin qalibi olan məktəblərin hazırladıqları səhnələrə baxılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.02.2020      Fevralın 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Kəngərli Rayon Mədəniyyət Sarayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Muğam studiyasının Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş konserti olub.

Qeyd edək ki, filarmoniyada Muğam studiyası uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Studiyanın tərkibində tanınmış xanəndələrlə yanaşı gənc muğam ifaçıları da bu sənəti yaşadır və təbliğ edirlər. Muğam studiyasına İlqar Hüseynov rəhbərlik edir. Muğam sənəti Azərbaycan xalqının bədii yaradıcılığını və musiqi mədəniyyətinin zəngin sərvəti olmaqla nadir sənət nümunəsidir. Muğam xalqımızın dünya mədəni irsinə bəxş etdiyi ən böyük xəzinədir. Muğam sənətimizdə xalqımızın təfəkkürü və düşüncə tərzi öz əksini tapır. Xalqımızın yaratdığı bu sənət nümunəsi zənginliyi, ucalığı, kamilliyi, müdrikliyi, hikməti, əbədiyaşarlığı ilə insanı düşündürür. Təsadüfi deyil ki, 2002-ci ildə UNESKO tərəfindən muğam sənəti bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi reprezentativ siyahısına salınmışdır.

Konsertdə əvvəlcə Muğam tudiyasının ifasında “Turacı” rəqsi səsləndirilib.

İstedadlı müğənni Məhərrəm Quliyevin ifasında “Şur” təsnifləri və xalq mahnısı “Aman təklik əlindən” səsləndirildikdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Xatirə Səfərova “Bayatı-qacar” və “Dilkeş” təsnifllərini ifa etmişdir.

İstedadlı müğənni Bəhruz Quliyevin ifa etdiyi xalq mahnısı “Duy-duy” və Nərmin Hüseynovanın səsləndirdiyi “Segah” təsnifləri alqışlarla qarşılanmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Hünər Əliyevin ifasında “Zəbul” təsnifləri də konsertə xoş əhval-ruhiyyə gətirmişdir.

Konsertdə xalq mahnıları ilə yanaşı, bəstəkar mahnıları da səslənmiş və tamaşaçılarda xoş ovqat yaratmışdır.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Muğam studiyasının bir saatdan artıq davam edən konserti rayon sakinləri və qonaqlar tərəfindən maraqla qarşılanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.02.2020      Fevralın 13-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən qədim tarixə malik 24 sayda əlyazma və kitab AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fonduna hədiyyə olunub.

Bu münasibətlə keçirilən tədbiri giriş sözü ilə AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açaraq qeyd edib ki, yazılı abidələr təkcə xalqımızın deyil, Yaxın və Orta Şərqin orta və sonrakı yüzilliklərdəki ictimai-siyasi vəziyyətini, eləcə də elmi-mədəni mühitini öyrənmək baxımından qiymətli mənbələrdir. Bu zəngin və əhatəli kitab xəzinəsi təkcə Azərbaycan üçün deyil, ümumilikdə, bəşər sivilizasiyasının və dünya tarixinin araşdırılmasında olduqca etibarlı mənbələr hesab olunurlar.

Akademik diqqətə çatdırıb ki, bu cür nadir əşyalar, kitab və əlyazmalar elm və mədəniyyət müəssisələrinə təqdim olunmalıdır ki, lazımınca araşdırılıb təbliğ edilsin. Xalqımızın qədim və zəngin tarixini özündə əks etdirən maddi-mədəniyyət nümunələri bu müəssisələrdə həm lazımi şəkildə qorunur, həm də məxsus olduğu dövr haqqında əlavə məlumatlar verir.

“Bu sahədə həyata keçirilən əsaslı tədbirlər arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən qədim əlyazma və kitabların AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fonduna təqdim edilməsi mühüm yer tutur” - deyən İsmayıl Hacıyev vurğulayıb ki, bundan sonra da muxar respublikanın Mədəniyyət Nazirliyi ilə əməkdaşlıq davam etdiriləcəkdir.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edərək qeyd edib ki, tarixin müxtəlif dövrlərində əlyazma və kitab şəklində yazıya alınmış qədim kitab nümunələri xalqımızın milli mədəniyyətini və qədim keçmişini, eləcə də dərin bilik və mədəni qabiliyyətini özündə ehtiva etməkdədir. Dəyərli mənbələr olan əlyazma və kitab nümunələrinin elmi əsaslarla tədqiqi qədim tariximiz və zəngin mədəniyyətimiz haqqında tarixi gerçəklikləri ortaya çıxarmaqdadır. Qədim əlyazma və kitabların əksəriyyəti ərəb əlifbası ilə yazıya alındığından belə kitab və əlyazmaların toplanması, tədqiqi, öyrənilməsi və nəşrə hazırlanması mütəxəssis işi tələb edir.

Nazir diqqətə çatdırıb ki, tarixi və mədəni əhəmiyyət kəsb edən eksponatların, həmçinin qədim əlyazma və kitab nümunələrinin profil istiqamətləri üzrə muzeylərə və elmi-tədqiqat müəssisələrinə hədiyyə edilməsi muxtar respublikada qədim tariximizə, zəngin mədəniyyətimizə göstərilən yüksək diqqət və qayğının əməli nəticəsi kimi dəyərləndirilməlidir.

Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki muzeylərə bu ilin yanvar ayında 238 ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur. İstər muzeylərimizə, istərsə də AMEA Naxçıvan Bölməsinin müvafiq elmi-tədqiqat müəssisələrinə hədiyyə edilən hər bir eksponat, eləcə də qədim əlyazma və kitab qədim diyarımızın tarixinin, burada mövcud olmuş zəngin mədəniyyətimizin elmi şəkildə və əhatəli formada öyrənilməsində, eyni zamanda, təbliğində böyük rola malikdir.

Natəvan Qədimova çıxışının sonunda Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəniyyətin, tarixin öyrənilməsinə və bu sahələrdə elmi əsaslarla əhatəli tədqiqatların aparılmasına göstərdiyi böyük diqqət və qayğıya görə muxtar respublikanın Mədəniyyət Nazirliyi adından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə dərin minnətdarlığını bildirib.

Sonra AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondunun direktoru, filologiya elmlər doktoru Fərman Xəlilov təqdim olunan kitablar haqqında ətraflı məlumat verərək bildirib ki, hədiyyə edilən qədim kitab və dərsliklər əski əlifba ilə Azərbaycan dilində həmçinin ərəb və fars dillərindədir. Bu kitablar arasında XX əsrin əvvəllərində nəşr edilmiş və dünya ədəbiyyatından tərcümə olunmuş nümunələr də yer alır.

Fərman Xəlilov vurğulayıb ki, qədim əlyazma və kitabları tədqiq etmək, bu dəyərli əsərləri mühafizə edib gələcək nəsillərə çatdırmaq xalqımızın tarixinin və keçmişinin gələcəyə çatdırılması deməkdir.

Sonda AMEA Naxçıvan Bölməsinə hədiyyə edilən kitablara baxış olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.02.2020      Fevralın 13-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndində yerləşən mədəniyyət evində Kəngərli rayonunda fəaliyyət göstərən müəssisələrdə çalışan gənclər arasında “Oxunması zəruri olan kitablar”ın siyahısına daxil olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının müzakirəsi keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi İlkin Cabbarov bildirib ki, gənc nəsildə vətənpərvərlik, torpağa bağlılıq, ləyaqət, mərhəmət, xeyirxahlıq kimi mənəvi dəyərlərin inkişafında kitab əvəssiz xəzinədir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 2017-ci il 28 avqust tarixli Sərəncamı ilə “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi təkcə qədim diyarımızda deyil, ölkə ictimaiyyəti, tanınmış ziyalılar tərəfindən də rəğbətlə qarşılanmışdır. Siyahıda adları qeyd edilən kitablar yeniyetmə və gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinə, tarixi keçmişə, milli kökə bağlılığına və siyasi dünyagörüşünün artırılmasına, ailədə, ictimai mühitdə davranış qaydalarına yiyələnməsinə xidmət edir.

Sonra “Kitabi-Dədə Qorqud dastanında etnik-psixoloji xüsusiyyətlərin inikası” mövzusunda M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının Kütləvi iş şöbəsinin müdiri Nərmin Allahverdiyeva, “Kitabi-Dədə Qorqud milli tariximizin keçmişi” mövzusunda Xurşud Budaqova, “Kitabi-Dədə Qorqud dastanı xalqımızın söz abidəsidir” mövzusunda Kəngərli Rayon MKS-nin Mərkəzi kitabxanasının əməkdaşı Miralməmməd Seyidov, “Kitabi-Dədə Qorqud dastanında xalqımızın qəhrəmanlıq eposu” mövzusunda Qıvraq Qəsəbə Kitabxana Filialının müdiri Gülnarə Abbasova, “Kitabi-Dədə Qorqud dastanı tarixi aynamızdır” mövzusunda Çalxanqala Kənd Kitabxana Filialının müdiri Ruhin Əhmədov çıxış etmişlər.

Qeyd olunub ki, qədim Oğuz dastanı olan “Kitabi-Dədə Qorqud” ümumtürk mədəniyyətinin, o cümlədən Azərbaycan tarixi və folklorunun, dilimizin və mənəviyyatımızın şah əsəridir. Müstəqillik qazanmış Azərbaycanımızda milli tarixi özünüdərketmənin, soy-kökə qayıdışın dərinləşməsində “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının oyada biləcəyi təsiri əvəz edən ikinci bir yazılı və ya şifahi ədəbi abidə tapmaq mümkün deyildir. Bu mənada Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illiyinin qeyd olunması haqqındakı 20 aprel 1997-ci il tarixli Fərmanı xalqımızın milli özünüdərkə, müstəqillik və millilik düşüncəsinə qəti dönüşün təmin olunması baxımından müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bu, respublika prezidentinin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının öyrənilməsi sahəsində açdığı yeni üfüq olmaqla bərabər, həm də xalqımızın təşəkkülü tarixinin yenidən, obyektiv şəkildə tədqiq edilməsinə, müəyyən olunmasına, məmləkətimizin və millətimizin dünyada tanıdılmasına da göstərdiyi yüksək dövlət qayğısının bariz ifadəsidir. “Dədə Qorqud” dastanı bizi həm ən qədim tariximizə, əsl-kökümüzə qayıdışda, həm də müstəqil bir dövlət və millət kimi XXI əsrə aparmaqda əvəzsiz bələdçidir. Ata kitabımızın yenidən və daha dərindən, həm də milli mövqedən araşdırılması ulu keçmişimizdən bu günə və sabaha doğru olan bütün yolların güzgüdəki kimi gerçək şəkildə aşkar edilməsi, əks etdirilməsi deməkdir.

Tədbirdə mövzunun müzakirəsi ilə bağlı gənclərin fikirləri dinlənilmiş və onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır. Tədbirin yekununda “Oxunması zəruri olan kitablar”dan təşkil olunmuş sərgiyə baxış keçirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.02.2020      Fevralın 13-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında tanınmış rəssam Babək Abuzərlinin yaradıcılığına həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan müəssisələrin əməkdaşlarının, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rəssamlar Birliyinin üzvlərinin və sənətkarın ailə üzvlərinin iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə Nazirliyin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova açıb. O bildirib ki, muxtar respublikada rəssamlıq sənətinə xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Rəsm festivallarının keçirilməsi, sərgilərinin təşkili və istedadlı rəssamların əməyinin dövlətimiz tərəfindən yüksək səviyyədə qiymətləndirilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəssamlıq sənətinin inkişafına böyük töhfələr verir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən də bu sahədə işlər həyata keçirilir, muxtar respublikada yaşayıb yaratmış və rəssamlıq sənətində özünəməxsus iz buraxmış dəyərli rəssamların yaradıcılığına həsr olunan tədbirlər təşkil olunur. Belə tədbirlərdən biri də bu gün təşkil olunub və Naxçıvan rəssamlıq məktəbinin tanınmış nümayəndəsi olan Babək Abuzərlinin həyat və yaradıcılığına həsr edilib.

Sonra Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Hökümə Məmmədli çıxış edərək rəssamın həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat verib.

Bildirilib ki, Babək Abuzərli 1944-cü ildə mart ayının 23-də Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya göz açıb. 1961-ci ildə Ə.Əzimzadə adına Bakı rəssamlıq texnikumuna qəbul olunan rəssam təhsilini başa vurduqdan sonra Naxçıvan şəhərinə qayıdıb, 1970-ci ildə SSRİ Rəssamlar Birliyinin və Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin üzvü olub. İstedadlı rəssamın müxtəlif dövrlərdə Ulduz jurnalında “Leyla”, Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində “Bağda”, “Qızlar bulağı”, Bakı qəzetində “Tarladan qayıdırlar” əsərlərinin fotosu dərc edilib. Sənətkar həm də Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan” əsərinin tərtibatçı rəssamı olub.

1985-ci ildə Naxçıvan rəssamlarının Moskva şəhərində keçirilən sərgisində Babək Abuzərlinin də əsərləri nümayiş etdirilib. 1995-ci ildə İran İslam Respublikasının Urmiya, Xoy, Mehabatan şəhərlərində keçirilmiş sərgidə rəssamın “Araz”, “Yanan ağaclar”, “Qış”, “Natürmort” və digər əsərləri sərgilənib.

Babək Abuzərli 1989-cu ildən 2000-ci ilədək Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin sədri vəzifəsində çalışıb və dövlət səviyyəli bütün tədbirlərdə fəal iştirak edib.

Hökümə Məmmədli qeyd edib ki, 30 yanvar 2000-ci ildə Naxçıvan şəhərində vəfat edən rəssamın hazırda 13 ədəd rəsm əsəri Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında mühafizə olunur.

Sonra rəssamın həyat yoldaşı Azadə Abuzərli və yaxınları çıxış edərək sənətkarla bağlı xatirələrini danışıb, tədbirin təşkilatçılarına təşəkkür ediblər.

Tədbirdə Xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyev, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamları Cavid İsmayılov və Həmzə Sadiqov çıxış edərək Babək Abuzərlinin özünəməxsus yaradıcılıq yolundan, fərqli təxəyyülündən və təsvir etdiyi bənzərsiz rəsm əsərlərindən söhbət açıblar.

Rəssamın əsərlərindən ibarət sərgiyə baxış keçirildikdən sonra tədbir yekunlaşıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.02.2020      Fevral ayının 11-i, 12-i və 13-ü tarixlərində Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında Nazirliyin sisteminə daxil olan müəssisələrdə kadr və kargüzarlıq işinin düzgün təşkili ilə bağlı 3 günlük seminar keçirilib. Seminarda Nazirliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatların rəhbərləri və kadr işi üzrə mütəxəssislər iştirak edib.

Seminarda Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin sektor müdiri Kamandar Ələkbərov “Kargüzarlığın aparılması və sənədlərlə iş” mövzusunda çıxış edərək bildirib ki, dövlətimiz tərəfindən kadr və kargüzarlıq işinin təşkili məsələsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən dövlət orqanları, müəssisə və təşkilatların bu sahədə apardığı işlərin düzgün təşkili üçün mütəmadi olaraq seminarlar keçirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin 2020-ci il üçün iş planına əsasən təşkil olunan bu seminarın əsas məqsədi də Nazirliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda kadr və kargüzarlıq işinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır.

Qeyd olunmuşdur ki, sənədlərin qəbulu, göndərilməsi, icra edilməsi, icraçıya çatdırılması, icraya nəzarət, daxil olan sənədlərin qeydə alınması, sənədlərin, məktubların hazırlanması və tərtibi, əmrlərin hazırlanması zamanı kargüzarlıq işinin qaydalarına riayət edilməlidir.

Çıxışda bu işlərin ümumi qaydaları haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.

Vurğulanıb ki, Nazirliyin nəzdində fəaliyyət göstərən müəssisələrdə kadr və kargüzarlıq işinin düzgün təşkil edilməsi məsələləri əsas məqsəd kimi qarşıya qoyulmalı, kargüzarlıq və sənədləşmə işi mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun səviyyədə qurulmalı, əmək qanunvericiliyinə və müvafiq təlimatın tələblərinə ciddi əməl olunmalı, işçilərin şəxsi işində olan sənədlər tam və səliqəli yığılmalı, kadr anket və tərcümeyi halları, əmək müqavilələri və əmək kitabçaları düzgün şəkildə yazılmalıdır.

Seminarda Nazirliyin sisteminə daxil olan müəssisələrdə aparılan yoxlamalar zamanı müşahidə olunan vəziyyət təhlil olunub, çatışmazlıqların aradan qaldırılması sahəsində qarşıda duran vəzifələrdən bəhs edilib.

Seminarın davamında kargüzarlıq işinin aparılması qaydası izah edilib. Şəxsi işlərin tərtib edilmə qaydalarından və şəxsi işdə toplanmalı olan sənədlərdən bəhs olunub. Əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi qaydasından və əmək müqaviləsi üzrə elektron informasiya sistemindən istifadə haqqında ətraflı məlumat verilib.

Seminarda sənədlərin işlənməsi qaydaları müvafiq slaydlar vasitəsilə əyani nümayiş etdirilmiş və iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılmış və onlara Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış metodiki tövsiyələr təqdim edilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.02.2020      Fevralın 12-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan şəhərindəki Xatirə Muzeyində “Tariximizi əks etdirən materialların qorunmasında və təbliğində muzeylərin rolu” mövzusunda seminar-treninq keçirilmişdir.

Nazirliyin sisteminə daxil olan muzeylərin əməkdaşlarının iştirakı ilə keçirilən seminar-treninqi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin baş məsləhətçisi Qumral Əsədova açaraq muxtar respublikada tariximizi əks etdirən materialların qorunması və təbliği işində muzeylərin rolundan danışmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, zəngin mədəniyyət ocaqları olan muzeylər xalqımızın keçmiş yaşayış tərzini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini gələcək nəsillərə ötürərək mədəni irsimizin qorunması və təbliğində əvəzsiz rol oynayır.

Qumral Əsədova diqqətə çatdırmışdır ki, ölkəmizdə muzeylər şəbəkəsinin formalaşdırılması ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Belə ki, ulu öndərin rəhbərliyi illərində muzey işi ilə bağlı mühim tədbirlər həyata keçirilmiş, muzey sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri, dövlətin vəzifələri, muzeylərin hüquqları və muzey fondları ilə bağlı məsələlər müəyyənləşdirilmiş, muzeylərin fəaliyyətinin təşkilati-hüquqi və iqtisadi əsasları tənzimlənmişdir.

Hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən də bu sahədə uğurlu addımlar atılır, mühüm işlər həyata keçirilir. Dövlət başçısının “Azərbaycanda muzey işinin yaxşılaşdırılması haqqında” 2007-ci il 6 mart tarixli Sərəncamı və “Azərbaycanın regionlarında fəaliyyət göstərən muzeylərin müasir standartlara uyğun təmirinə, yeni avadanlıq və zəruri eksponatlarla təchizatına dair xüsusi “Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 22 may tarixli Sərəncamı muzey sahəsinin inkişafına böyük töhfələr verir.

Muxtar respublikamızda da muzey işi diqqət mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov muzeylərin yaradılması və inkişafına xüsusi qayğı ilə yanaşır. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində maddi-mənəvi sərvətlər xəzinəsi olan muzeylərə maraq günü-gündən artır, yaradılan şərait tariximizin, mədəni irsimizin və dövlətçilik ənənələrimizin hərtərəfli təbliğinə geniş imkanlar açır.

Tədbirin davamında Xatirə Muzeyinin direktor əvəzi Leyla Məmmədova və Bəhruz Kəngərli Muzeyinin baş fond mühafizi-elmi işçisi Səmanə Rüstəmovanın mövzu ətrafında çıxışları dinlənilib. Çıxışlarda qədim və zəngin tariximizi əks etdirən materialların muzeylərə gələn qonaqlarda yaratdığı təəssüratdan bəhs olunmuş, milli dəyərlərimiz və mədəni irsimizlə bağlı gənclərdə dərin biliklər formalaşmasına muzeylərin göstərdiyi təsirdən söhbət açılmışdır.

Mövzu ilə bağlı müzakirələr aparıldıqdan sonra muzeyin ekspozisiyasına baxış olmuş və tədbir iştirakçılarının sualları ətraflı şəkildə cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.02.2020      Fevralı 11-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Süleyman Sani Axundovun eyniadlı əsəri əsasında Aybəniz Ağaqızının səhnələşdirdiyi “Qaraca qız” tamaşasını Culfa rayonunda uşaq və məktəblilərə göstərmişdir.

“Qaraca qız” tamaşasında hadisələr əsərdə olduğu kimi cərəyan edir. Belə ki, zəlzələ zamanı valideynlərini itirən Tutunu Yasəmən adlı bir qaraçı övladlığa götürür. Hamı bu qıza “Qaraca” deyir. Lakin Yasəmən gənc bir qaraçı ilə qaçıb getdiyindən Qaraca Orucla qalmalı olur. Oruc onu küçələrdə oynadıb pul qazanır. Günün birində Qaraca bəy evinə düşür və onun qızı Ağca ilə dostluq edir. İlan çalan Ağcanın əlindən zəhəri sorub çıxardan Qaraca çox sevdiyi müdrik Piri babanın yanında ölür.

Tamaşada Qaraca qız rolunu gənc aktyor Ləman Əhmədova canlı və təbii təqdim edir. Digər aktyorlar Ulduz Süleymanova (Yasəmən), Vəsmə Quliyeva (Ana), Əfqanə Ələsgərova (Ağca), Arzu Səfərov (Hüseynqulu bəy), İbad Nəbiyev (Rəhim bəy), İlqar Babayev (Səlim bəy), İlham Babayev (Yusif) və başqaları personajları peşəkarlıqla canlandırırlar.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynov maraqlı tamaşa yaratmağa nail olmuşdur. Quruluşçu rəssam Ədalət Quliyevin səhnə tərtibatı uğurludur. Tamaşanın bəstəkarı Əli Məmmədov isə tamaşanın ahəngini tutmağı bacarmışdır.

“Qaraca qız” tamaşası Culfa rayonunda yaşayan uşaq və məktəblilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.02.2020      Fevralın 11-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərinin müəllim və şagirdləri üçün müxtəlif ixtisaslar üzrə ustad dərsləri keçirilib.

Dərslər başlamazdan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin təhsil müəssisləri ilə iş üzrə baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova çıxış edərək qeyd edib ki, ustad dərslərin keçirilməsində əsas məqsəd tədrisin səviyyəsinin yüksəldilməsi, şagirdlərin bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi və onlarda ixtisaslarına olan marağın daha da artırılmasından ibarətdir.

Sonra muxtar respublikanın tanınmış müəllim və musiqiçilərindən tar ixtisası üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Dünyamalı Abdullayev, fortepiano ixtisası üzrə Aynur Rəcəbova, kamança ixtisası üzrə Məmməd Xəlilov, skripka ixtisası üzrə Ceyhun Süleymanov və qarmon ixtisası üzrə Elşən İsmayılov ustad dərs keçiblər.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Dünyamalı Abdullayev ustad dərsdə bildirib ki, tar Azərbaycan xalqının qədim musiqi alətidir. Müəllim tədris prosesində tar musiqi alətində çalmağı öyrədərkən şagirdə təcrübə vərdişlərini də aşılamalı, fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onlara yaradıcı mövqedən yanaşmalıdır. Müəllim tar tədrisinin metodikasını dərindən bilməlidir.

Fortepiano ixtisası üzrə ustad dərsi aparan Aynurə Rəcəbova bildirib ki, tədris prosesində əsərlərin ifası zamanı intonasiya, fikir, obraz, dramaturgiya və başqa bədii ifadə vasitələrini düzgün yerinə yetirmək lazımdır. Pianoçular həm də ifa etdikləri janrlara, üslublara bələd olmalıdırlar.

Kamança ixtisası üzrə ustad dərsində Məmməd Xəlilov bu qədim musiqi alətimiz haqqında geniş məlumat verərək onun yaradıcılıq imkanlarını izah etdikdən sonra kamançada ifa olunan əsərlər haqqında şagirdləri məlumatlandırıb. Qeyd edilib ki, bir sıra milli musiqi alətləri kimi kamançada da şagirdə təcrübə vərdişləri aşılamaq və onlara fərdi mövqedən yanaşmaq lazımdır.

Skripka ixtisası üzrə ustad dərsi keçən Ceyhun Süleymanov isə bildirmişdir ki, bu dərslərin tədrisi zamanı şagirdlərin kollektiv və ya fərdi ifaya üstünlük vermələri də nəzərə alınmalıdır. Skripka ifası zamanı ifa olunan əsərlər qarşısında qoyulan tapşırıq və tələblər dəqiqliklə yerinə yetirilməlidir. Şagird əsərləri forma, üslub, faktura və ifaçılıq baxımından təhlil etməyi bacarmalı, notu üzdən oxuma səviyyəsi tələb olunan vəziyyətdə olmalıdır.

Qarmon ixtisası üzrə ustad dərsi keçən Elşən İsmayılov bildirmişdir ki, bu dərslərin tədrisi zamanı şagirdlərin kollektiv və ya fərdi ifaya üstünlük vermələri də nəzərə alınmalıdır. Dərsdə bu musiqi alətində ifa olunan milli musiqi janrlarının xüsusiyyətləri də geniş izah edilmişdir.

Dərsi aparan mütəxəssislər qeyd ediblər ki, müəllim tədris prosesində şagirdlərə yalnız elmi bilikləri deyil, təcrübə vərdişlərini də aşılamalıdır. Ustad dərsi keçənlər müəllimlərə uşaqların dünyagörüşünün formalaşması üçün onlara fərdi yanaşmağı da tövsiyə ediblər.

Ustad dərs başa çatdıqdan sonra müəllim və şagirdləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.02.2020      Fevralın 11-də Naxçıvan Şəhər Gənclər Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən “Naxçıvandan dünyaya” sosial çarx və qısa filmlər müsabiqəsinin yekun tədbiri keçirilib.

Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, son illər sosial-iqtisadi, elmi-mədəni inkişafı ilə tərəqqiyə qovuşan Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəniyyətin bütün sahələrinin inkişafına böyük diqqət və qayğı göstərilir. Məhz bu qayğının nəticəsində əldə olunan nailiyyətlər bu sahədə çalışan insanları daha böyük uğurlar qazanmağa sövq edir. Muxtar respublikada keçirilən mədəni tədbirlər, təşkil edilən festival və müsabiqələr xüsusilə gənc nəslin mədəni tərbiyəsində, onların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin aşkar olunmasında və istiqamətləndirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

“Sevindirici haldır ki, son illər qədim diyarımızda gənclərin incəsənətin müxtəlif sahələrinə marağı gün-gündən artmaqdadır. Bu isə, öz növbəsində, gənc nəsildə yaradıcı düşüncənin formalaşmasına səbəb olur. Bugünkü tədbir də gənclərin yaradıcılıq potensialını nümayiş etdirən “Naxçıvandan dünyaya” sosial çarx və qısa filmlər müsabiqəsi”nin yekununa həsr olunmuşdur”,-deyən nazir diqqətə çatdırıb ki, ötən il noyabr ayının 15-dən elan olunan “Naxçıvandan dünyaya” sosial çarx və qısa filmlər müsabiqəsi” Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmişdir. Bu yaradıcılıq müsabiqəsinin keçirilməsində əsas məqsəd gənc istedadların axtarışı və onların üzə çıxarılması, aşkar edilmiş istedadlı gənclərin yaradıcılıq potensialının inkişaf etdirilməsi, qədim Naxçıvan diyarının görkəmli şəxsiyyətlərinin, xalqımızın milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərinin, adət-ənənələrinin, həmçinin müstəqillik illərində muxtar respublikanın inkişafının, müasir tərəqqisinin təbliğindən ibarət olmuşdur. Müsabiqə müddəti müsabiqənin Təşkilat Komitəsi tərəfindən videomaterial təqdim etmək istəyən müəlliflər üçün sosial çarxın və qısa filmin hazırlanması mövzusunda seminarlar təşkil edilmiş, bu istiqamətdə geniş maarifləndirmə işi aparılmışdır.

Nazir qeyd edib ki, müsabiqəyə təqdim edilmiş sosial çarx və ya qısa filmlərə əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş münsiflər heyəti tərəfindən iki mərhələdə olmaqla baxış keçirilmiş və 10 ballıq sistem üzrə qiymətləndirmə aparılmışdır. Qiymətləndirmə zamanı təqdim edilən sosial çarx və ya qısa filmlərin bədii səviyyəsi və keyfiyyəti, təqdim olunan mövzulara görə faktların dəqiqliyi, ideyanın orijinallığı, həsr olunan mövzunun təqdimatı və onun açılması, müəllif mətninin Azərbaycan ədəbi dilinin normalarına uyğunluğu, işin təsiredici qüvvəyə malik olması və asan qavranılması və həsr olunmuş mövzuya uyğun nəticəli final kimi meyarlar əsas götürülmüşdür.

İki mərhələdən ibarət olan müsabiqənin şərtlərinə görə, müsabiqəyə təqdim ediləcək sosial çarxlar və ya qısa filmlər Naxçıvan diyarının yetişdirdiyi tarixi şəxsiyyətlərin, sənətkarların həyatı və onların yaradıcılığına, xalq yaradıcılığına, milli musiqimizin, eləcə də cəmiyyət və din mövzusunun tolerantlıq amili əsasında təbliğinə, müasir Naxçıvanın inkişafına, Vətənə məhəbbət mövzusunun müxtəlif aspektlərdə təqdiminə həsr olunmuşdur. Müsabiqədə 18-35 yaşları arasında həvəskar müəlliflər iştirak etmiş, 13 müəllif tərəfindən 17 sayda sosial çarx və ya qısa film təqdim olunmuşdur. Xronometrajı 15 dəqiqədən çox olmayan və 2019-2020-ci illərdə istehsal edilən bu videomateriallar heç yerdə yayımlanmamışdır.

Müsabiqənin keçirilməsi həvəskar və peşəkar müəlliflər arasında elan olunmuşdur. Lakin, Münsiflər heyətinin təklifi nəzərə alınaraq qaliblər həfəskar nominasiya üzrə I, II və III yerlər olmaqla, I yer üzrə bir, II və III yerlərin hər biri üzrə isə iki olmaqla müəyyənləşdirilmişdir.

“Sosial çarx və qısa filmlər müsabiqəsi istedadlı gənclərin aşkar edilməsində və onların yaradıcılıq potensialının inkişafında əhəmiyyətli rol oynayacaqdır”,- deyən Natəvan Qədimova çıxışının sonunda qalibləri təbrik edib, müsabiqənin bütün iştirakçılarına gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondunun icraçı direktoru Cəbi Quliyev çıxış edərək qeyd edib ki, muxtar respublikamızda milli dəyərlərimizə, adət-ənənələrimizə sahib çıxan, geniş dünyagörüşlü, təhsilli və intellektli gənc nəsilin yetişdirilməsi, onların cəmiyyətin bütün sferalarında təmsil olunmalarına şəraitin yaradılması qarşıda duran əsas vəzifədir. Muxtar respublikada bu sahədə ardıcıl tədbirlər görülür, müasir gəncliyin inkişafı üçün hərtərəfli şərait yaradılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmiş “Naxçıvandan dünyaya” sosial çarx və qısa filmlər müsabiqəsi də bu istiqamətdə görülən işlərin səmərəliliyini artırmağa xidmət edir.

Gənclərin aktivliyinin artırılması və onların yaradıcılıq fəaliyyətlərinə cəlb edilməsi məqsədilə bu cür tədbirlərin davamlı olaraq təşkil olunacağını diqqətə çatdıran Cəbi Quliyev çıxışının sonunda müsabiqə iştirakçılarına, Təşkilat Komitəsinə və Münsiflər Heyətinə təşəkkür edib, qalib müəllifləri təbrik edərək onlara müvəffəqiyyətlər arzulayıb.

Sonra müsabiqə qaliblərinin təltifetmə mərasimi başlayıb. Quliyev Asim Hidayət oğlu (“Sevgi dünyanı xilas edəcək” filmi) I yer, Nağıyev Nail Zahir oğlu (“Hara gedir sabahımız” filmi) və Əliyev Tural Haxverdi oğlu (“Qəhrəman olmaq istəyirəm” filmi) II yer, İbadov Kamal Müşfiq oğlu (“İlğım” filmi) və Cəfərli Əzim Elşən oğlu (“Dünyanı sevgi xilas edəcək” filmi) III yerə layiq görülərək müsabiqəni keçirən təşkilatların diplomları və pul mükafatı ilə təltif ediliblər. Müsabiqədə fərqlənən Məmmədli Kamil Rahib oğlu (“Sabahın da sabahı var” filmi) və Əliyeva Südabə Hüseyn qızı (“Memar Əcəmi irsi” filmi) isə fəxri fərmanla təltif edilib.

Tədbirdə qalib sosial çarx və qısa filmlər - “Sevgi dünyanı xilas edəcək”, “Hara gedir sabahımız”, “Qəhrəman olmaq istəyirəm”, “İlğım”, “Dünyanı sevgi xilas edəcək...” nümayiş olunub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.02.2020      Bu gün Bəhruz Kəngərli Muzeyində XX əsr Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafında müstəsna xidmətləri olan Bəhruz Kəngərlinin anım gününə həsr olunmuş “Əbədiyyət qazanan rəssam” adlı tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə muzeyin direktoru Səbinə Əlincəli açaraq görkəmli rəssamın həyat və yaradıcılığından danışıb. Bildirilib ki, istedadlı rəssam cəmi 30 il ömür sürməsinə baxmayaraq, dəyərli rəsm əsərləri ilə zəngin irs yarada bilmişdir. Onun portret və mənzərə janrında yaratdığı əsərləri yüksək bədii sənətkarlıqdan xəbər verir. Qeyd olunub ki, realist dəzgah boyakarlığının təşəkkülü, mənzərə janrının müstəqil janra çevirilməsi, ilk sərginin açılması, ilk avtoportret janrında çəkilmiş əsər, Naxçıvanda teatr sənətinin inkişafı Bəhruz Kəngərlinin adı ilə bağlıdır. Məhz buna görədir ki, əbədiyyət qazanan rəssamın yaradıcılığı Azərbaycan incəsənəti tarixində yeni bir hadisə kimi qiymətləndirilir. Qəlbi vətən eşqi ilə dolu olan rəssam dövrünün ictimai-siyasi həqiqətlərini əks etdirməklə yurdunun ağrı-acılarını qabardıb, bununla da əsl milli ruhlu sənətkar olduğunu sübuta yetirib. Muzeyin direktoru vurğulayıb ki, sənəti ilə xalqımıza başucalığı gətirən Bəhruz Kəngərlinin irsi dövlətimiz tərəfindən layiqincə qiymətləndirilir, rəssamın xatirəsinə diqqət və ehtiram göstərilir. Bəhruz Kəngərli Azərbaycan xalqının qəlbində və yaddaşında hər zaman əsl vətənpərvər rəssam olaraq qalacaqdır.

Tədbirdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Təsviri və Dekorativ Tətbiqi Sənətlər Şöbəsinin müdiri Fizzə Quliyeva “Bəhruz Kəngərlinin sənət dünyası”, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təsviri İncəsənət kafedrasının baş müəllimi Ləman Məmmədova “Əbədiyyət qazanan rəssam” mövzularında çıxış ediblər. Çıxışlarda diqqətə çatdırılıb ki, yaşadığı qısa ömründə Bəhruz Kəngərli hər kəsə örnək ola biləcək həyat hekayəsi və yaradıcılıq dövrünün məsuldarlığı ilə zirvədə əbədi yaşamağa layiq sənətkardır. Azərbaycan incəsənətinin tarixində özünəməxsus xidmətləri olan Bəhruz Kəngərli cəmi 30 illik ömründə əbədiyaşar əsərlərə həyat vermiş, incəsənət tariximizin unudulmayan nümayəndəsinə çevrilmişdir. Ölməz sənətkar həmişə müasirimiz olaraq bizimlə bərabər gələcəyə addımlayır.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar Rəssamı Əli Səfərov və rəssam Səməd Məmmədov da çıxış edərək görkəmli rəssamın həyatı və təkrarolunmaz yaradıcılığı haqqında söhbət açmışdır. Bildirilmişdir ki, Bəhruz bəy Kəngərlinin firavanlıqdan uzaq bir vəziyyətdə yaratdığı “Qaçqınlar” qrafik silsiləsi bu gün vətənpərvər sənətkar vətəndaş mövqeyinin təzahürü kimi dəyərləndirilir. Ürəklərdə yaşayan görkəmli realist sənətkar Bəhruz Kəngərli xalqımız tərəfindən həmişə hörmətlə xatırlanır, yeni nəsillərə örnək ola biləcək həyatı və yaradıcılığı təbliğ edilir.

Sonda muzeyin ekspozisiyasına baxış olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
07.02.2020      Fevralın 7-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və mədəniyyət şöbələrinin tabeliyində olan müəssisələrində çalışan gənclərin Xalq şairi Məmməd Arazın Ev Muzeyinə və Şahbuz Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinə ekskursiyası təşkil olunub.

Gənclər əvvəlcə Məmməd Arazın Ev Muzeyini ziyarət ediblər. Burda onlara muzeyin yaranma tarixindən bəhs edilib. Bildirilib ki, muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 iyun 2013-cü il tarixli Sərəncamına əsasən xalq şairinin doğulub boya-başa çatdığı Şahbuz rayonunun Nursu kəndində yaradılıb. Muzeydə şairin zəngin irsini əks etdirən 1000-dən çox eksponat qorunub saxlanılır ki, onlardan 280-i ekspozisiya zallarında nümayiş olunur. Gənclər görkəmli söz ustasının həyat və yaradıcılığından bəhs edən kitablarla, mənalı həyat yolunun müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotoşəkillərlə və digər materiallarla tanış olublar.

Sonra ekskursiya iştirakçıları Şahbuz Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində olublar. Muzeyin ekspazisiyası ilə tanışlıq zamanı gəclərə məlumat verilib ki, Şahbuz Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi 1982-ci ildən fəaliyyət göstərir. Muzeydə Şahbuz rayonu ərazisində müxtəlif dövrləri əhatə edən milli-mədəni nümunələr, dəyərli eksponatlar mühafizə olunur və nümayiş etdirilir. Bildirilib ki, muzeyin fondunda 4600-dən çox eksponat qorunub saxlanılır ki, onlardan 1000-ə yaxını ekspozisiya zalında nümayiş olunur.

Qədim bəzək əşyaları, numizmatika məmulatları, müxtəlif məişət əşyaları və təsərrüfat alətləri ilə tanış olan gənclərə rayon ərazisində arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanmış küplər, məzarüstü daşlar və sənduqələr, qədim toxuculuq alətləri, rayonun flora və faunasını əks etdirən nümunələr, kitablar və digər dəyərli eksponatlar barədə məlumat verilib.

Ekskursiya zamanı gəncləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Ekskursiya iştirakçılarda xoş təəssürat yaradıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
07.02.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin 2020-ci il üçün iş planına əsasən fevral ayının 7-də Şahtaxtinskilər Muzeyinin yaradılmasının 10-cu ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan müəssisələrin əməkdaşlarının iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova açaraq bildirib ki, muzey işinin inkişafına dövlətimiz tərəfindən göstərilən diqqət və qayğı gündən-günə artır, muxtar respublikamızda muzeylərin fəaliyyətinin canlandırılması və yeni muzeylərin yaradılması sahəsində mühüm işlər görülür.

Qumral Əsədova qeyd etmişdir ki, yaradılmasının 10-cu ildönümünü qeyd etdiyimiz Şahtaxtinskilər Muzeyi də muxtar respublikanın muzey şəbəkəsində özünəməxsus yer tutur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2010-cu il 9 fevral tarixli Sərəncamına əsasən Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kəndində yaradılan muzeydə Şahtaxtinskilər haqqında məlumatlar, əlyazmalar, fotoşəkillər və digər eksponatlar sərgilənir.

Muzeydə həmçinin müxtəlif dövrlərdə yaşayıb fəaliyyət göstərmiş və xalqımıza layiqincə xidmət etmiş Şahtaxtinskilər nəslinin nümayəndələri haqqında materiallar mühafizə olunur ki, bu da ziyarətçilərə Şahtaxtinskilər nəslinin nümayəndələri haqqında ətraflı məlumat almaq imkanı yaradır.

Tədbirdə Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Məhərrəm Əliyev çıxış edərək tariximizə, mədəniyyətimizə və milli dəyərlərimizə göstərilən dövlət qayğısından bəhs etmişdir. Bildirmişdir ki, Kəngərli rayonunda yerləşən digər mədəniyyət müəssisələri ilə yanaşı muzeylərdə iş şəraitinin yaxşılaşdırılması, maddi texniki bazanın möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm işlər həyata keçirilir.

Sonra muzeyinin direktoru Ruzugül Qazıbəyova çıxış edərək muzeyin bu günə kimi davam edən fəaliyyətindən söhbət açmışdır.

Qeyd etmişdir ki, muzeydə il ərzində mədəni-kütləvi tədbirlər, o cümlədən açıq dərslər keçirilir, muzeyin fondunun zənginləşdirilməsi istiqamətində işlər görülür. Bununla yanaşı, Şahtaxtinskilər nəslinin tanıdılmasında əvəzsiz rol oynayan muzeyi ziyarət edənlərin sayı əvvəlki illərə nisbətən artmışdır. 2019-cu il ərzində muzeyi 700-dən çox tamaşaçı ziyarət etmişdir.

Tədbirin yekununda muzeyin ekspozisiyasına baxış olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
07.02.2020      Fevral ayının 6-da Vənənd Kənd Uşaq Musiqi Məktəbində müəllimlər üçün solfecio, musiqi ədəbiyyatı və xor fənləri üzrə metodiki kurs keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin təhsil müəssisələri ilə iş üzrə baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova bildirmişdir ki, uşaq musiqi məktəblərində tədris olunan musiqi ədəbiyyatı, solfecio və xor fənlərinin tədrisi zamanı şagirdlərin bilik səviyyəsini, musiqi duyumunu və dünyagörüşünü zənginləşdirmək ən vacib məsələlərdən biridir. Şagirdlərin həm dünya, həm də Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı ilə tanışlığı onların formalaşmasında və hərtərəfli inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Dərs prosesində musiqi nömrələrini dinləmək əsas şərtlərdən biridir. Metodiki kursların keçirilməsində əsas məqsəd də bu fənni tədris edən müəllimlərə müəyyən istiqamət göstərmək və məktəblərdə tədrisin daha da səmərəli təşkilinə nail olmaqdır.

Naxçıvan Şəhər S.Rəcəbov adına 3 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru Lamiyə Nəcəfova solfecio fənni üzrə metodiki dərs keçərək musiqi məktəblərində solfecio fənninin tədrisi zamanı şagirdlərə major-minor sistemi və nəzəri biliklərlə yanaşı Azərbaycan ladlarının öyrənilməsi, solfecio oxuma və imla yazmağın əhəmiyyəti barədə danışmışdır. Sonra o, musiqi ədəbiyyatı fənni üzrə tədris proqramı əsasında mühazirələrin hazırlanması qaydalarını izah etmiş, tədris zamanı şagirdlərin musiqi ədəbiyyatı ilə yanaşı müxtəlif xalq və professional musiqi formaları, musiqi ifadə vasitələri, musiqi alətləri, simfonik orkestr, ansambl quruluşları haqqında biliklərin də əldə edilməsinin vacib olduğunu qeyd etmişdir.

Həmin musiqi məktəbinin müəllimi Möhtərəmə Qafarova xor fənninin tədrisi və kollektivinin yaradılması mövzusunda məlumat vermişdir. Tədris zamanı uşaqlar üçün yazılmış xor əsərlərinə daha çox müraciət etməyi məsləhət görmüşdur.

Metodik dərslərin sonunda mövzular müzakirə edilmiş və suallar cavablandırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.02.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və tabe müəssisələr tərəfindən bu ilin yanvar ayında tarixi və əlamətdar günlərlə, tanınmış şəxsiyyətlərin anım günləri və yubileyləri ilə əlaqədar tədbirlər keçirilmiş, ustad və açıq dərslər keçilmiş, yeni il münasibəti ilə konsert və tamaşalardan ibarət proqramlar, eləcə də “Oxunması zəriri olan kitabların siyahısı”na daxil edilmiş kitabların müzakirələri təşkil olunmuşdur.

Ötən ay Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 9 aprel 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı Nazirlik tərəfindən yaradılmış “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil edilmək üçün 6 xalça haqqında məlumatlar hazırlanmışdır.

Artıq ənənə halını almış muxtar respublikadakı muzeylərə yeni eksponatların hədiyyə edilməsi işi bu ilin ilk ayında da diqqətdə saxlanmış, Babək rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində Babək rayon sakinləri tərəfindən muzeyə hədiyyə olunmuş 110 ədəd maddi-mədəniyyət nümunəsinin təqdimatı keçirilmişdir. Ümumilikdə, bu ilin ilk ayında muzeylərə 238 ədəd yeni eksponat təqdim edilmişdir. Ay ərzində muzeylərdə 3 interaktiv, 29 açıq dərs və mühazirələr keçirlmiş, bir sıra tədbirlər, seminar-treninq və ekskursiyalar təşkil olunmuşdur. Həmçinin, Bəhruz Kəngərli Muzeyində rəssamın anadan olmasının 128-ci ildönümünə, Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında isə Naxçıvan rəssamlıq məktəbinin nümayəndəsi Nəriman Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlər keçirilmişdir.

Məlumat üçün qeyd edək ki, muxtar respublikanın muzeylərini yanvar ayında 30 min 34 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir. Bu tamaşaçılardan 7 min 17 nəfəri əcnəbi, 23 min 17 nəfəri isə yerli vətəndaşlar olmuşlar.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası və A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası tərəfindən fiziki imkanları məhdud insanlar da daxil olmaqla, ümumilikdə, 33 şəxsə səyyar kitabxana xidməti göstərilmişdir. Bundan başqa, yanvar ayında Naxçıvan şəhərində, eləcə də Kəngərli və Culfa rayonlarında fəaliyyət göstərən 135 kitabxana əməkdaşları üçün 5 günlük təlim kursları təşkil edilmişdir. Ötən ay muxtar respubikanın kitabxanalarında yeni oxucu sayı 341 nəfər, oxucu gəlişi 9212 nəfər, kitab verilişi isə 47 min 282 nüsxə olmuşdur. Yanvar ayında elektron kataloqda kitabların sayı 14 min 966-dan 15 min 469-a, şəbəkədə isə 2 min 715-dən 2 min 765-ə çatdırılmışdır.

Hesabat dövründə klub və mədəniyyət evi işçilərinin üçün keçirilən dərnəklərdə işlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə nazirlik tərəfindən rəqs, dram, yallı, rəssamlıq üzrə kurslar təşkil olunmuş, kurslarda yallı üzrə 15 nəfər, rəqs üzrə 12 nəfər, rəssamlıq üzrə 15 nəfər, dram üzrə isə 21 nəfər olmaqla, ümumilikdə, 63 nəfər iştirak etmişdir. Kursları Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının, Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının ixtisaslı mütəxəssisləri, Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin müəllimləri və “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının bədii rəhbəri aparmışdır.

Yanvar ayında Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən “Dünya kinosu – kino dünyası” layihəsi çərçivəsində Ordubad, Sədərək və Culfa rayonlarında məktəblilər, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud, aztəminatlı, qaçqın və məcburi köçkün, hər iki valideynini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar üçün filmlər nümayiş olunmuşdur.

Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı ötən ay ərzində Elçin Əfəndiyevin “Teleskop” əsəri əsasında hazırlanmış tamaşanı üç dəfə olmaqla stasionarda nümayiş etdirmişdir. Bundan əlavə, bu ilin yanvar ayından etibarən Nəbi Xəzrinin “Burla Xatın” əsəri əsasında hazırlanacaq tamaşanın məşqlərinə başlanmışdır. M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı tərəfindən isə ötən ay ərzində “Qorxaq Əhməd” tamaşasının və “Novruz gəlir” kompozisiyasının məşqləri aparılmışdır. Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı da 2020-ci ilin repertuar planına əsasən, yanvar ayı ərzində “Mavi işıq” tamaşasının və “Kosanın toyu” kompozisiyasının məşqlərini davam etdirmişdir.

Əhalinin mədəni tələbatının qarşılanması məqsədilə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının Culfa şəhərində konserti olmuşdur. Həmçinin ötən ay Xalq artisti Teymur Göyçayevin dirijorluğu ilə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin 2 fevral - Gənclər Gününə həsr edilmiş konsert proqramının məşqləri aparılmışdır.

Yanvar ayında Ordubad Rayon Vənənd Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin yeni binası istifadəyə verilmiş, kitabxana və mədəniyyət evinin fəaliyyəti üçün müasir iş şəraiti yaradılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.02.2020      Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin bədii rəhbəri, tanınmış dirijor, Xalq artisti, “Şöhrət” ordenli Teymur Göyçayev ötən həftə yenidən Naxçıvanda olub. Tanınmış dirijor Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin və Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının Uşaq xor kollektivləri üçün ustad dərsləri keçib. Həmin dərslərin bəhrəsi kimi fevralın 1-də Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında 2 fevral – Gənclər Günü münasibətilə uğurlu və maraq dolu bir konsert proqramının şahidi olduq.

Teymur müəllimin rəhbərliyi ilə keçirilən məşq proseslərini və konsert proqramını yaxından izlədikdən sonra onunla səfərinin məqsədi və təəssüratları barədə söhbətləşmək imkanı əldə etdik. Həmin müsahibəni oxucularımıza təqdim edirik:

– Teymur müəllim, bu, sizin qısa zaman ərzində Naxçıvana ikinci gəlişinizdir. Biz də öz adımızdan xoş gəlmisiniz, – deyirik. İlk olaraq bu səfərlərin məqsədi və təəssüratı barədə söhbətimizə başlayaq.

– Xoş sözləriniz və qonaqpərvərliyiniz üçün sizə və bütün Naxçıvan ictimaiyyətinə təşəkkür edirəm. Bəli, bir neçə ay ərzində ikinci dəfədir ki, bu gözəl diyarda oluram. Ötən il noyabr ayında gəlmişdim. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının kollektivi ilə qısa bir tanışlıq imkanım oldu. Birlikdə fikir mübadiləsi apardıq, qərara gəldik ki, yenidən görüşək və daha geniş ustad dərsləri keçilsin. Nəticə olaraq isə birlikdə konsert proqramı təşkil etməyi planlaşdırdıq. Qismət bu günə imiş... Düşünürəm ki, istəyimizə nail olduq.

– Bəli, gözəl konsertdən bir tamaşaçı kimi biz də yüksək zövq aldıq. Konsertiniz 2 fevral – Gənclər Gününə həsr edilmişdi. Bu, əvvəlcədən planlaşdırılmışdı?

– Pedaqoji fəaliyyətimlə əlaqədar Naxçıvana ikinci səfəri qış tətilinə qərarlaşdırdım. Görüşümüz Gənclər Günü ərəfəsinə təsadüf etdiyindən və Naxçıvanda bu əlamətdar gün özünəməxsus şəkildə qeyd olunduğu üçün biz də konserti həmin günə həsr etdik.

Onu da qeyd edim ki, mən buraya tək gəlməmişəm. Həyat yoldaşım Esmira xanım pianoda, əslən Ordubaddan olan Anar Yusifov isə skripkada bizi müşayiət etdi. Gəldiyimiz gündən etibarən bir həftə ərzində gərgin məşq prosesi keçdik. Kollektiv məşqlərə çox ciddi yanaşdı. Pro­qramımız da çox rəngarəng idi. Konserti izlədikdə özünüz də bunun şahidi oldunuz. Solistlərin hamısı Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının üzvləri idi və bir saat ərzində tamaşaçıların zövqünü oxşamağa çalışdıq.

– Kollektivdəki gənclərin musiqi bilikləri və təcrübəsi sizi qane etdimi?

– İlk növbədə, özümə, eyni zamanda qarşımda olan kollektivə hər zaman çox tələbkaram. Bu qısa zamanda, təbii ki, bəzi çatışmazlıqların olduğunu müəyyənləşdirdik. Məsələn, müxtəlif aplikasiyalar, barmaqların ifa ritminə uyğunlaşdırılması kimi nöqsanlarla rastlaşdıq. Bu isə hər bir kollektivdə olması gözlənilən bir nüansdır. Bu cür halların aradan qaldırılması isə müəyyən zaman tələb edir.

Sözün açığı, inanırdım ki, kollektivin üzvləri, o cümlədən gənclərin hər biri istedadlıdır və proqramın öhdəsindən layiqincə gələcəklər. Kollektivin musiqi duyumu, bacarıq və səriştəsi, ən əsası isə işə məsuliyyəti bizə hər şeyi qısa zamanda yekunlaşdırmağa imkan verdi.

Bilirsiniz, önəmli olan istək və həvəsdir. İstək, yanarlılıq olanda isə aşa bilməyəcəyiniz çətinlik, baryer qalmır. Məşq prosesi zamanı kollektivdə bu səy və maraq hesabına uğurlu nəticə alındı. Biz də qazandığımız təcrübəni gənc musiqiçilərlə bölüşməkdən yüksək zövq aldıq.

– Təbii ki, konsertdəki professional ifa həm də gənclərin yüksək musiqi təhsilindən xəbər verir. Gənc musiqiçilərimizin yetişdirilməsi üçün mövcud şərait barədə qənaətləriniz də bizim üçün maraqlı olardı.

– Ümumilikdə, belə deyə bilərəm ki, Naxçıvanın gözəlliyi fonunda burada musiqi tədrisi şəraiti də çox gözəldir. Hər dəfə mən buraya gələndə çox heyrətlənirəm. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbova Ulu Tanrıdan uzun ömür arzulayıram. Onun Naxçıvanı necə sevdiyi, naxçıvanlıların isə muxtar respublika rəhbəri­nə sevgi və ehtiramı hər addımda hiss olunur. Hər yerdə hökm sürən təmizlik-abadlıq, nizam-intizam insana xoş təəssürat bağışlayır. Muxtar respublikada digər sahələr kimi, musiqi mədəniyyəti də diqqət və qayğıdan kənarda qalmayıb. Elə qısa zamanda birgə çalışdığım kollektivin də timsalında bunun şahidi oldum. Onlarla söhbətimiz zamanı göstərilən diqqət və qayğını xüsusi hiss etdik. Bu da bir musiqiçi kimi məni çox sevindirir.

Qısaca onu deyə bilərəm ki, yaxşı təhsil və uğurlu nəticə üçün hər şey var. Sadəcə, təcrübəli pedaqoqları bu işə daha çox cəlb etməklə, musiqiçiləri kiçik yaşlarından yetişdirməklə ürəkaçan nəticələr qazanmaq olar. Naxçıvanda bu məsələyə önəm verilməsini alqışlayırıq. Biz də əlimizdən nə gəlirsə, gənclərə aşılamağı, öyrətməyi, peşəkar kollektivlər yetişdirməyi özümüzə borc bilirik.

Kollektivin hazırlıq vəziyyəti barədə isə onu deyə bilərəm ki, buradakı üzvlərin hər biri musiqi duyumu yüksək olan səriştəli gənclərdir. Onlar ən çətin konsert proqramının hazırlanmasında belə, iştirak etməyə qadirdirlər. Lakin yenə də təkrar edirəm, işləmək, daha çox öyrənmək və təcrübəni artırmaq lazımdır. Deyə bilərəm ki, ötən bir həftə ərzində bir saatlıq ağır proqramın öhdəsindən gəldilərsə, deməli, daha böyük uğurlar əldə etmək üçün də potensial vardır. Göstərilən xüsusi diqqət və qayğı hər kəs kimi, bizi də daha böyük səylə çalışmağa ruhlandırdı.

– Teymur müəllim, bilirsiniz ki, Naxçıvanda musiqi mədəniyyəti qədim köklərə dayanır. Bu ənənələr yaşadılmaqla və müasir metodların tətbiqi ilə yeni musiqiçilər nəsli yetişdirilir. Bir musiqişünas kimi bu barədə də fikirlərinizi öyrənmək istərdik.

– Bəli, biz hər zaman izləyir, müşahidə edir və çox sevinirik ki, milli musiqimiz yaşadılır və inkişaf etdirilir. Bir sözlə, milli musiqi mədəniyyətimiz fəth etdiyi zirvəni qoruyub saxlayır. Ölkə rəhbəri bu işlərə çox böyük önəm verir. Muğamımızın, qədim musiqi mədəniyyətimizin, xüsusilə də Şərur yallılarının, milli musiqi alətlərimizin YUNESKO səviyyəsində tanıdılması bu nailiyyətlərdə əsas rol oynayıb.

Təbii ki, Naxçıvan bu prosesdə qabaqcıl mövqedə dayanır. Burada bacarıqlı və peşəkar musiqiçilər yetişib fəaliyyət göstərir. Xüsusilə Naxçıvanda klassik musiqi ilə yanaşı, xalq çalğı alətlərindən istifadəyə daha çox önəm verilməsi diqqətimi çəkdi. Bu, çox önəmli bir addımdır. Bu istiqamətdə musiqiçilərin yetişdirilməsi milli musiqi mədəniyyətimizin qorunub saxlanmasına və inkişafına mühüm töhfədir.

– Son olaraq Naxçıvanla bağlı ümumi təəssüratlarınızı öyrənmək istərdik.

– Naxçıvanda dəfələrlə olmuşam. Həmişə buradan qayıtdıqdan çox keçmir ki, bu qədim diyar üçün darıxıram. Etiraf edim ki, bir də muxtar respublikaya nə zaman səfər etmək imkanımın olacağını gözləyirəm. Ötən 15 il ərzindəki səfərlərim bu diyarı mənə daha da doğmalaşdırıb və əlaqələrimiz getdikcə genişlənib. Bugünkü layihə də bu səfərlərin tərkib hissəsi və davamı kimi məni çox sevindirir. Burada mədəniyyət sahəsinin inkişafı da yüksək səviyyədədir. Bilirsiniz, bir yerdə ki yüksək mədəniyyət var, orada inkişaf danılmazdır.

Esmira xanım ikinci dəfədir, Naxçıvana gəlir. O da mənim kimi bu cənnət diyarın vurğunudur.

Esmira xanım söhbətimizə qoşulur:

– Bu konsert bizim üçün çox məsuliyyətli idi. Ona görə hər şeyə ciddi hazırlaşdıq. 2019-cu ilin noyabrında Naxçıvana gələndə ilk olaraq buranın saf havası mənə xoş təsir bağışladı. Daha sonra isə şəhərinizin təmizliyinə, abadlığına, müasir görkəminə valeh oldum. Allah bu gözəllikləri qurub-yaradanların canını sağ eləsin. İnsanların qonaqpərvərliyi, mehribanlığından zövq aldım. Qismət olarsa, yenə də gəlmək istəyərəm.

Naxçıvandakı gənc musiqiçilərin bacarıq səviyyəsinə gəlincə, 1995-ci ildən bu sənətin içindəyəm və hər zaman, hər gün, hər saat bizim özümüz də nələrisə öyrənirik. Ustad dərsi keçdiyimiz musiqiçilərdən belə nələrisə mənimsəyib təcrübəmizə əlavə edirik. Bu baxımdan sənətdə yaş fərqi yox, sadəcə, istedad fərqi olur. Naxçıvanda ustad dərsi keçdiyimiz orkestrin tərkibində təcrübəli musiqiçilərlə yanaşı, gənc ifaçılar da var idi. Biz onların hər birinə eyni cür yanaşırıq. Buna görə də işimiz heç də çətin olmadı. Naxçıvanda musiqiçi kadrların yetişdirilməsi barədə fikrimi isə sadəcə, bir cümlə ilə ifadə edə bilərəm: hər şeyi, məncə, keçirdiyimiz uğurlu konsert proqramı dedi.

Çox sağ olun. Hər ikinizə qısa zaman ərzində müsahibə üçün vaxt ayırdığınıza görə minnətdarıq.

“Şərq qapısı” qəzeti
05.02.2020


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.02.2020      Muzey günləri çərçivəsində “Cahan Holdinq” Kommersiya Şirkətlər İttifaqının kollektivi Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyini ziyarət edib.

Kollektivə məlumat verilib ki, Azərbaycan xalçalarının böyük bir qolunu Naxçıvan xalçaları təşkil edir. Vaxtilə evlərdə palaz, kilim, sumax, vərni, şəddə, zilli və cecim kimi xalça növləri toxunub, xalçatoxuma sənəti inkişaf etdirilib. Hal-hazırda bu sənət dövlətimizin dəstəyi ilə yaşadılır. Naxçıvanın Şərur, Şahbuz, Ordubad, Culfa bölgələrində daha geniş yayılan xalça sənəti xalq yaradıcılığı növlərindən biri kimi diqqəti cəlb edir.

Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin himayəsi ilə 1998-ci ildə yaradılan Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi 2010-cu ildə yeni bina ilə təmin olunub. Muzeyin 2013-cü ildə üç dildə internet saytı istifadəyə verilib. Bu da muzeyi virtual ziyarət etməyə, ziyarətçilərə ekspozisiyadakı eksponatlarla bağlı məlumatlar verməyə, tarixi keçmişimizi öyrənməyə imkan yaradıb.

Diqqətə çatdırılıb ki, Naxçıvanda xalçaçılığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir, tədqiqatlar aparılır, yeni nəşrlər hazırlanır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunan “Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı” bu işlərin uğurla həyata keçirilməsinə öz töhfəsini verir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.02.2020      Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestri Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Teymur Göyçayevin dirijorluğu ilə konsert proqramı ilə çıxış edib. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında 2 fevral – Gənclər Günü münasibətilə keçirilən tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət, Gənclər və İdman nazirliklərinin, Gənclər Fondunun əməkdaşları, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta-ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri, nazirliyin sistemində olan müəssisələrdə çalışan gənclər iştirak ediblər.

Tədbirdə çıxış edən Gənclər və İdman naziri Azad Cabbarov bildirib ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev sağlam gənc nəslin yetişdirilməsini, onların dövlətin və cəmiyyətin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatında iştirakının təmin edilməsini dövlət və cəmiyyətin mühüm vəzifəsi kimi daim diqqət mərkəzində saxlamışdır. 1996-cı il fevralın 2-də Azərbaycan gənclərinin I formunun keçirilməsi, bundan sonra hər il fevralın 2-nin ölkəmizdı Gənclər Günü elan olunması bu sahədə görülən işlərin tərkib hissəsi kimi mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Vurğulanıb ki, dövlət gənclər siyasəti muxtar respublikamızda da uğurla həyata keçirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin fərmanları ilə Gənc İstedadların “Qızıl kitabı”nın təsis edilməsi, onlara aylıq təqaüdlərin verilməsi, Gənclər Fondunun yaradılması muxtar respublikada gənclərin cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevrilməsi istiqamətində atılan mühüm addımlardır. Hazırda muxtar respublika əhalisinin 140 min nəfərdən çoxunu, yaxud 30,8 faizini 14-29 yaş arası gənclər təşkil edir. Onların yüksək səviyyəli təhsillə təmin olunmaları məqsədilə ardıcıl tədbirlər görülüb, 200-dən çox ümumtəhsil məktəbinin, 3 ali və 3 orta ixtisas məktəbinin, Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin, 26 Uşaq Musiqi Məktəbinin, 5 peşə məktəbinin fəaliyyəti təmin edilib. Nazir diqqətə çatdırıb ki, muxtar respublika rəhbərinin müvafiq Sərəncamına uyğun olaraq muxtar respublikada ali və orta ixtisas məktəblərindəki ixtisaslar müvafiq dövlət orqanlarının hamiliyindədir ki, bu da gənclərin peşəkar kadr kimi yetiməsinə öz töhfəsini verir. Gənclərin sosial problemlərinin həlli, xüsusilə mənzil şəraitiin yaxşılaşdırılması istiqamətində də tədbirlər görülür. Naxçıvan şəhərində və rayon mərkəzlərində gənclər üçün yeni yaşayış kompleksləri və binalar tikilərək istifadəyə verilir, gənc ailələr mənzillə təmin olunur. Azad Cabbarov çıxışının sonunda yaradına şəraitə görə Ali Məclis Sədrinə minnətdarlığını bildirib, gəncləri əlamətdar gün münasibətilə təbrik edib.

Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, muxtar respublikada mədəniyyət sahəsində görülən işlər, həmçinin musiqi və incəsənət məktəblərinin yaradılması, maddi-texniki bazalarının gücləndirilməsi, Naxçıvan Dövlət Universitetində, eləcə də Naxçıvan Musiqi Kollecində mədəniyyətin, incəsənətin müxtəlif sahələrinə aid ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi milli mədəniyyətimizin, o cümlədən musiqi sənətinin gənclərə əsaslı şəkildə öyrədilməsinə imkan verir. Bütün bu tədbirlərin nəticəsidir ki, gənclər aləmdə mədəniyyət sahəsində respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli uğurlara imza atır, milli musiqimizi layiqincə təbliğ edirlər. Qeyd olunub ki, 2 fevral Gənclər Günü münasibətilə keçirilən konsert də görülən işlərin məntiqi davamıdır. Konsertdə Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, “Şöhrət” ordenli Teymur Göyçayevin dirijorluğu ilə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin ifasında tanınmış Azərbaycan və dünya klassiklərinin əsərləri təqdim edilir. Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin bədii rəhbəri Teymur Göyçayev dəfələrlə muxtar respublikada olub, konsert proqramları ilə çıxış edib, musiqi təhsili müəssisələrində ustad dərsləri keçib Mədəniyyət naziri çıxışının sonunda konsertin təşkilində irəli sürdüyü təşəbbüsə görə görkəmli dirijor, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, “Şöhrət” ordenli Teymur Göyçayevə təşəkkürünü bildirib, gənclərin bayramını təbrik edib.

Sonra Teymur Göyçayevin dirijorluğu ilə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin konsert proqramı başlayıb. Anar Yusifov skripkada Arif Məlikovun “İki ürəyin dastanı” baletindən “Komdenin arzuları”nı, Françesko Maria Veraçinin “Largo”, Asəf Zeynallının “Muğamsayağı” əsərlərini, Ahim Güləliyev kamançada, Sərxan Əliyev isə balabanda Azərbaycan xalq mahnısı “Sarı gəlin”i səsləndiriblər. İlkin Abdullayev Fikrət Əmirovun “Sevil” operasından “Balaşın ariyası”nı, Rahim Əsgərzadə Ernesto De Kurtisin “Sorentoya qayıt”, Tural Nəcəfov Tofiq Quliyevin “Bakı”, Mübariz Əsgərov Tofiq Quliyevin “Sənə də qalmaz”, Sərxan Abdullayev Vasif Adıgözəlovun “Lay-lay”, Mübariz Əsgərov və Gülyanaq Fərzəliyeva Rauf Hacıyevin “Sevgilim”, Gülyanaq Fərzəliyeva Vasif Adıgözəlovun “Naz-naz” əsərlərini ifa ediblər. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xor Kollektivinin oxuduğu “Bana-bana gəl” xalq mahnısı, Naxçıvan Dövlət və Uşaq filarmoniyalarının birləşmiş xoru tərəfindən ifa olunan “El oğlu”, Kamera Orkestrinin səsləndirdiyi Qara Qarayevin “Gənclər valsı”, Üzeyir Hacıbəylinin “Arazbarı” əsərləri tamaşaçılar tərəfindən böyük alqışlarla qarşılanıb. Gənclər üçün əsl bayram ərməğanı olan möhtəşəm konsert proqramı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni ilə başa çatıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.02.2020