Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyi

XƏBƏRLƏR
      06 avqust tarixində M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin sistemində fəaliyyət göstərən kitabxanaların əməkdaşları və fəal oxucuların iştirakı ilə “Oxunması zəruri olan kitablar”ın siyahısına daxil olan Faruk Sümerin “Oğuzlar” kitabının onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova müzakirəni giriş sözü ilə açaraq iştirakçılara “Oxunması zəruri olan kitablar” haqqında Sərəncamın əhəmiyyətindən danışmış, keçirilən tədbirin məqsəd və mahiyyətini vurğulayaraq əsər haqqında ümumi məlumat vermişdir. Bildirmişdir ki, məşhur türk tarixçisi, professor Faruk Sümerin kitabı onun uzun axtarışlarının əvəzsiz bəhrəsidir. Oğuzların həyatı, məişəti, bir etnos kimi ən qədim zamanlardan təşəkkül tapması, dövlət qurma bacarığı monoqrafiyada öz əksini tapmışdır. Kitab üç hissədən ibarətdir. İlk hissə oğuzların tarixindən bəhs edir. Müəllif burada “Oğuz” adının etimologiyası, qədim dövrdə Barlıq çayı sahilində, Tula boyunda, göytürklər və uyğurlar dövründə yaşayan oğuzlar haqqında bilgilər verdikdən sonra onların vətəni, həyat tərzi, iqtisadi həyatı, dini inamları, adət-ənənələri barədə söz açır. Kitabın “Boy təşkilatı və boylar” adlanan II hissəsində Kaşğari, Yazıçıoğlu və Rəşidəddinə görə oğuz boylarının adları, mənaları təsvir edilmişdir. Kitabın dastanlardan bəhs edən son hissəsində onların mövzusu, yazıldığı zaman və yer, dastan qəhrəmanları və onların iqtisadi həyatı, siyasi fəaliyyəti, ailə həyatı maraqlı faktlar əsasında göstərilmiş, oğuzlarda ordu, minicilik, geyim, ovçuluq, əyləncələr ayrıca başlıqlar altında araşdırılmışdır. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının sistem inzibatçısı Nuray Qasımova “Faruk Sümerin həyatı və yaradıcılığı” mövzusunda çıxışında qeyd etmişdir ki, Faruk Sümer 1924-cü ildə Konyanın 120 kilometr cənubunda yerləşən Bozqır qəsəbəsində istiqlal savaşı qazisi Məhmət Zəki əfəndinin ailəsində doğulmuşdur. O, İstanbulun Ələmdar səmtində yerləşən 49 saylı ibtidai məktəbi bitirmiş, daha sonra təhsilini İstanbul liseyində davam etdirmişdir. 1942-ci ildə liseyi başa vuraraq İstanbul Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olmuşdur. İstanbul Üniversiteti tarix fakültəsini bitirən Sümer Ankara Üniversitetndə doktorluq çalışmasını tamamladıqdan sonra akademik həyatına burada davam etmişdir. Türk tarixinə saysız əsər qazandıran Faruk Sümer, dünya çapında dəyərə sahib çox kitab yazmışdır. O, “Qaraqoyunlular: başlanğıcdan Cahan şaha qədər”, “Səfəvi dövlətinin quruluşu (qurulması) və gəlişməsində (inkişafında) Anadolu türklərinin rolu (Şah İsmayıl ilə xələfləri və Anadolu türkləri)” “Türklərdə atçılıq və minicilik”, “Əski türklərdə şəhərçilik”, “Yabanlu bazarı”, “Əshabül-Kəhf”, “Səlcuqlular dövründə Doğu Anadoluda türk bəylikləri”, “Çəpnilər” və s. kitabların müəllifidir. “Türk cümhuriyyətlərini meydana gətirən ellər və türk dastanları” və “Türk dövlətləri tarixində şəxs adları” kitabları isə alimin ölümündən sonra işıq üzü görmüşdür.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsinin müdiri Heyran Ələsgərova “Qədim türk xalqlarının tarixi “Oğuzlar” kitabında” adlı çıxışında bildirmişdir ki, məşhur tarixçinin şah əsəri sayılan “Oğuzlar” əsəri bütün dünyada oğuzlar haqqında yazılmış ən gözəl kitablardan biridir. Kitab oğuz tayfalarının tarixindən, öz vətəni, xalqı, milli istiqlaliyyəti uğrunda mərdanə döyüşlərindən bəhs edir. Oğuzların qurmuş olduqları böyük və möhtəşəm Səlcuq imperiyasının Yaxın və Orta Şərq xalqlarının taleyində oynadığı misilsiz rol, eşsiz türk qəhrəmanı Alparslanın 1040-cı ildə Dandənəkan meydan müharibəsində İranı, 1071-ci il Malazgirt meydan müharibəsində isə Bizansı məğlub etməsi, oğuzların Orta Asiyada və Qafqazda, İranda və Anadoluda, İraqda və Suriyada gerçəkləşdirdikləri qələbələr, səlib yürüşlərinə və monqol istilasına son qoymaları, Osmanlı, Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu dövlətlərini meydana gətirmələri, daha sonra Misiri, Hicazı, Əlcəzairi, Mərakeşi, Balkanları ələ keçirmələri, Vyana qapılarına qədər getmələri, bir sözlə, üç qitəyə hakim olmaları ilkin mənbələrin dili ilə inandırıcı bir şəkildə göstərilmişdir. Heyran Ələsgərova vurğulamışdır ki, oğuzların davranışlarına xüsusi bölmə həsr edən Faruk Sümer onların psixologiyasını, şərəf, ləyaqət və heysiyyət duyğularını, ülvi ruhunu, daim zəiflərin və gücsüzlərin tərəfində olmalarını, oğuzlara xas olan dərin humanizmi, sonsuz mərdlik, cəsarət və cəngavərliyi, bir sözlə, saysız-hesabsız müsbət məziyyətləri dastanların özündən gətirdiyi faktlar əsasında çox böyük ustalıqla göstərmişdir. O, bu kitabı yazarkən ərəb və fars dillərindəki qədim mənbələrə, qərb səyyahlarından Marko Polo, Rubruk, Nibur, Klavixo kimi şəxsiyyətlərin əsərlərinə, eləcə də çağdaş tarixçilərin bu dövr və mövzu ilə bağlı araşdırmalarına, təqribən 400 adda elmi ədəbiyyata müraciət etmişdir.

Sonra əsər ətrafında müzakirələr olmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.08.2020      Naxçıvan Şəhər Peşə Liseyinin "Turizm agenti" kursunun müdavimləri İyul ayının 28-dən başlayaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan muzeylərdə təcrübə keçirlər. Kursun müdavimləri avqustun 6-da Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində ekskursiyada olmuşlar. Muzeyin bələdçisi Tünzalə Dilanova ekskursiya iştirakçılarını muzeyin yaranma tarixi və Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisi Sədrinin "Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" 02 avqust 2019-cu il tarixli Sərəncamı, eyni zamanda həmin Sərəncamla təsdiq edilmiş Tədbirlər Planı haqqında məlumatlandırmışdır. Daha sonra muzeyin bələdçisi tərəfindən onlara Naxçıvan tarixinin bütün dövrlərini özündə əks etdirən muzeyin ekspozisiyası haqqında ətraflı məlumatlar verilmişdir. Ekskursiyanın sonunda isə tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır. Məlumat üçün qeyd edək ki, təcrübə 02 setyabradək davam edəcək və Nazirliyin tabeliyində olan muzey və muzeytipli müəssisələrdə qrafik əsasında təcrübə keçiriləcəkdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.08.2020      Avqustun 5-də Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Naxçıvan ədəbi mühiti” mövzusunda onlayn tədbir keçirilmişdir.

Onlayn tədbirdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ramiz Qasımov, Folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Elxan Məmmədov, həmçinin Nazirliyin Gənclər birliyinin sədr müavini, Şərur və Culfa rayon mədəniyyət şöbələrinin gənclər birliklərinin sədrləri və Naxçıvan Musiqi Kollecinin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri iştirak etmişdir.

Tədbirin aparıcısı Əzizə Süleymanova tədbir və onun mahiyyəti barədə məlumat vermişdir. Sonra Ramiz Qasımov “Naxçıvan ədəbi mühiti: qədim dövrlərdən bu günə”, Elxan Məmmədov isə “Naxçıvan ədəbi mühitində nakam imzalar” mövzusunda çıxış etmişdir. Çıxışlarda qeyd edilib ki, Naxçıvan ədəbi mühiti Azərbaycan ədəbiyyatının ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bu ədəbi mühit qədim dövrlərdən bu günə qədər Azərbaycan ədəbiyyatına parlaq ədəbi simalar, qiymətli əsərlər bəxş edib. Həmçinin çıxışlarda gənc yazarların fəaliyyətinə də nəzər salınıb. Daha sonra Şahbuz Rayon Gənclər Birliyinin sədr müavini Nurşən İbrahimova “XX əsr Naxçıvan ədibi Ələkbər Abbasov”, birliyin üzvlərindən Nurşən Rüstəmxanlı “Sovet hakimiyyəti illərində yazıb yaradan yazıçılar”, Xəyal Abbasov isə “Naxçıvan ədəbi mühitinin dahi şairi Məmməd Araz" mövzusunda çıxış etmişlər.

Tədbirin sonunda gənclərin sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.08.2020      Avqustun 5-də Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının onlayn konserti olub. Konsert proqramında xalq mahnıları və Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığından nümunələr səsləndirilib. Ansamblın bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Zeynalabdin Babayev, baletmeysteri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Tamerlan Bağırov, xormeysteri İlhamə Şirəliyevadır.

1959-cu ilin sentyabrında Naxçıvan Dövlət “Araz” Mahnı və Rəqs Ansamblı kimi fəaliyyətə başlayaraq Azərbaycanın bütün bölgələrində, Orta Asiya və Qafqaz ölkələrində qastrol çıxışları ilə dinləyicilərin rəğbətini qazanan kollektiv muxtar respublikada gənc musiqiçi kadrların yetişməsində də əvəzsiz rol oynamışdır. Ansambl ətrafına topladığı istedadlı musiqiçilərin uğurlu fəaliyyəti nəticəsində kifayət qədər böyüyüb, professional ifaçılıq qabiliyyətinə görə mükəmməl kollektivə çevrilib. 1983-cü ildə həmin ansamblın bazası əsasında bugünkü Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası yaradılmışdır. Xatırladaq ki, ötən il Ansamblının yaradılmasının 60 illiyi qeyd olunmuşdur.

Onlayn konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistlərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Zülfiqar Mahmudov “Gül açdı” xalq mahnısını, “Heyratı” ritmik muğamını (Nərmin Hüseynova ilə birlikdə), Ruhiyyə Hüseynova (Bəhruz Quliyev ilə birlikdə) Ramiz Mirişlinin “Səadət” mahnısını, müğənnilərdən Cəfər Tağıyev “Dilkeş” təsnifini, Samiddin Vəliyev “Tel oynasın” xalq mahnısını, Hüseyn Qasımov E.Sabitoğlunun “Heç xəbərin yoxdur sənin”, Nərmin Hüseynova T.Əkbərin “Gülüb getdi”, Məhərrəm Quliyev S.Rüstəmovun “Gəl-gəl, maralım mahnılarını ifa ediblər.

Konsert proqramında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Sona Əliyeva “Yüzbiri” xalq rəqsini, ansamblın qızlardan ibarət rəqs qrupu isə C.Cahangirovun “İncəlik” rəqslərini izləyicilərə təqdim ediblər.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının rəqqaslarının “Gənclik” rəqsi ilə başa çatan onlayn konsert, təqribən bir saata yaxın davam edib. Bugünkü konsert proqramı da bu günə kimi təqdim edilmiş digər konsertlər kimi Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet resurslarında canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, mövcud vəziyyətlə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə onlayn formada təqdim edilən mədəni tədbirlər ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanır və bu cür tədbirlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.08.2020      4 avqust tarixində kitabxana əməkdaşları və oxucular üçün “Müasir dövrümüzdə elektron kitabxana resurslarından istifadə qaydaları” mövzusunda növbəti onlayn seminar keçirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil etdiyi seminara moderatorluğu nazirliyin aparıcı məsləhətçisi Abbasova Şəfəq etmişdir. O, tədbiri giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, kompüter texnologiyalarının sürətlə inkişaf etməsi cəmiyyətin hər bir sahəsində dəyişikliyə səbəb olmuşdur. Bu texnologiyanın inkişafı nəticəsində bir sıra kitabxanalar ənənəvi kitabxana xidmətilə birlikdə həm də elektron kitabxana xidməti göstərir. Son dövrdə “COVİD-19” virusunun geniş yayılması ilə əlaqədar olaraq elektron kitabxana xidmətinə ehtiyac daha da artmışdır. Elektron kitabxananın ənənəvi kitabxana xidmətindən üstün cəhətlərindən biri də zaman və məkan anlayışının olmamasıdır. İstənilən oxucu, istənilən zaman, günün istənilən saatında elektron kitabxana xidmətindən yararlana bilər.

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən kitabxanalar” adlı çıxışında M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova bildirmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilən “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” bu sahədə əsaslı islahatların aparılmasını, fondların müasir informasiya daşıyıcıları ilə zənginləşdirilməsini, dünyanın qabaqcıl kitabxana-informasiya müəssisələrinin təcrübəsindən istifadə edilməsini, elektron məlumat banklarının yaradılmasını, kitabxanaların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsini mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Ötən dövrdə bu sahədə müvafiq iş aparılmışdır.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının Elektron oxu zalının müdiri Zeynab Sadıqova “Kitabxananın elektron resurslarına giriş-çıxış qaydaları” mövzusunda çıxışında bildirmişdir ki, istifadəçi kitabxanaya gəlmədən, hansı coğrafi ərazidə yerləşməsindən asılı olmayaraq istənilən kitabxananın elektron resurslarından birbaşa istifadə edə bilər. Elektron kitabxana ən qiymətli və nadir nüsxəli ədəbiyyatı mühafizə edir, çap əsərlərini istənilən yerdə oxumaq üçün daha əlverişli şərait yaradır. Elektron kitabxana ümumi istifadə üçün açıq olan lokal və uzaq məsafədə yerləşən paylanmış informasiya ehtiyatlarına malikdir. Elektron kitabxanaların informasiya ehtiyatı rəqəmli formada hazırlanmış müxtəlif formatlı sənədlərdən ibarətdir. Bu sənədlərin bir qismi kitabxananın mülkiyyəti olub, mərkəzləşmiş formada elektron kitabxananın Web serverlərində toplanmışdır. Ənənəvi ədəbiyyatın elektron nüsxələrindən və kitabxana tərəfindən ödənişli və ya mübadilə üsulu ilə alınmış elektron sənəd və nəşr toplusundan ibarətdir. Uzaq məsafədə yerləşən ehtiyatlara kitabxana tərəfindən seçilmiş, dəqiqliyinə və etibarlılığına zəmanət verilən "istifadə üçün açıq" olan İnternet ehtiyatları aiddir.

Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.08.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki mədəniyyət müəssisələri xüsusi qaydalara ciddi riayət etməklə iyul ayında da xeyli sayda onlayn tədbirlər həyata keçirmişlər.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının və M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının təqdim etdiyi konsert və tamaşa, muzeylərdən onlayn ekskursiyalar internet istifadəçiləri tərəfindən böyük izləyici marağı ilə qarşılanmaqdadır.

İyul ayında M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı növbəti dəfə balaca tamaşaçıların görüşünə gəlmiş, onlayn formada “Qızıl xoruz” tamaşasını nümayiş etdirmişdir.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası da iyul ayında konsert proqramlarını davam etdirərək, Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin onlayn solo konsertini musiqisevərlər üçün təqdim etmişdir.

Ənənə halını almış muxtar respublikadakı muzeylərdən onlayn ekskursiyaların keçirilməsi iyul ayında da davam etdirilmişdir. Ötən ay Cəlil Məmmədquluzadənin və Hüseyn Cavidin Ev muzeylərindən keçirilən onlayn ekskursiyalar Naxçıvan televiziyasından və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin “nmn.az” saytından, eləcə də “nmr_medeniyyet_nazirliyi” instaqram səhifəsindən canlı olaraq yayımlanmışdır. Bundan başqa, Təhsil Nazirliyi ilə birgə iyulun 22-də “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksində məktəblilərin asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədilə məktəbdənkənar müəssisələrin dərnək üzvlərinə, iyulun 29-da isə Yusif Məmmədəliyevin Ev Muzeyində Ordubad rayon məktəbliləri üçün onlayn ekskursiyalar keçirilmişdir. Ümumilikdə, muxtar diyarımızdakı muzeylər tərəfindən onlayn fəaliyyətə uyğun olaraq, müxtəlif audio və video materiallar, o cümlədən 124 onlayn ekskursiya hazırlanaraq sosial şəbəkə hesablarında paylaşılmışdır.

İyul ayında da muzeylər tamaşaçı qəbulunu davam etdirmişdir. Ötən ay muzeyləri 1964 nəfər yerli, 31 nəfər əcnəbi olmaqla, ümumilikdə, 1995 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir.

İyul ayında əlamətdar günlərlə bağlı yaddaqalan tədbirlərdən biri nazirliyin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan şəhərindəki “Ana dili” abidəsinin qarşısında “1 Avqust – Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü” münasibətilə tədbirin keçirilməsi olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2020-ci il 28 yanvar tarixli Sərəncamına uyğun olaraq, tanınmış bəstəkarın həyat və yaradıcılığından bəhs edən, eləcə də əsərlərindən ibarət “Məmməd Məmmədov – 100” adlı kitab nəşr edilmiş, video diski (DVD) buraxılmışdır.

Bundan başqa, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 24 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncamından irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar nazirlik tərəfindən “Yallılar dünəndən bu günə” kitabının çapa hazırlanması və video diskinin (DVD) video yazısı işlərinin davam etdirilməsi də ötən ay qarşıda duran vəzilərədən olmuşdur. Bu günədək, ümumilikdə, 18 sayda yallı ifasının videoçəkilişi aparılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Saz sənətini yaşadırıq” adlı onlayn saz ifaçılığı müsabiqəsinə iyul ayında yekun vurulmuşdur. Müsabiqənin qalibləri nazirliyin diplomları, fərqlənən ifaçılar isə fəxri fərmanları ilə təltif olunmuşlar.

Ötən aylarda olduğu kimi, iyul ayında da muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanalar onlayn formada bir sıra tədbirlər həyata keçirmişlər. Bu tədbirlərə onlayn təcrübə məşğələləri, kitab müzakirələri və kitab təqdimatlarını aid edə bilərik. Kitabxanalar tərəfindən onlayn fəaliyyətlə bağlı onu da qeyd edə bilərik ki, videomateriallar, slaydlar, məlumatlar olmaqla, ümumilikdə 188 material hazırlamışdır. Bundan başqa, şeir, hekayə və poemalardan parçalardan bədii qiraət edilməsi ilə 130-dan çox videomaterial və audiokitab hazırlanmış, nazirliyin Youtube kanalına yerləşdirilmiş, eyni zamanda, sosial şəbəkə hesablarında paylaşılmışdır.

Kitabxanaların onlayn fəaliyyəti məktəblilərin də asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə töhfə vermişdir. Belə ki, “Nağıl Günləri” layihəsi çərçivəsində iyul ayında 51 audio nağıl hazırlanaraq sosial şəbəkə hesablarında 168 paylaşım edilmişdir.

Ötən ay muxtar respublikanın kitabxanalarına 3 min 41 nəfər müraciət etmiş, oxuculara 15 min 823 nüsxə kitab verilmişdir. O cümlədən A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası və rayon (şəhər) MKS-lərin uşaq kitabxanaları tərəfindən sağlamlıq imkanı məhdud 22 uşağa səyyar kitabxana xidməti göstərilmişdir.

İyul ayında klub müəssisələri tərəfindən milli dəyərlərimizin təbliği və yaşadılması işinə töhfə ola biləcək 67 sayda videomaterial hazırlanmışdır. Bu materiallar nazirliyin “Youtube” kanalına yerləşdirilmiş, sosial şəbəkə hesablarında paylaşılmışdır. Bundan başqa, xalq yaradıcılığının öyrənilməsi, yaşadılması və gələcək nəsillərə çatdırılması ilə bağlı iyul ayında Ordubad rayon mədəniyyət evləri və klublarının hazırladıqları xalq yaradıcılığı nümunələrinin Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən çəkilişləri aparılmışdır.

Ay ərzində gənclərlə iş sahəsində “Naxçıvan: tarix və mədəniyyətin qovşağı” adlı onlayn müzakirə keçirilmişdir. Bildirək ki, onlayn formada kitab və film müzakirələrinin, eləcə də dəyirmi masaların, diskussiyaların keçirilməsi gənclər tərəfindən rəğbətlə qarşılanan mədəni tədbirlərdəndir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondu ilə birgə gənclər arasında “Yaşa və öyrən – Dostluq” onlayn intellektual bilik yarışının keçirilməsi gənc sosial şəbəkə istifadəçilərinin geniş marağına səbəb olmuşdur.

İyul ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin “Youtube” kanalına 64 (cəmi 375) videomaterial yerləşdirilmişdir. Bu paylaşımları bu günədək 70 minə yaxın internet istifadəçisi izləmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.08.2020      Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Azərbaycan kinosu gününün təsis edilməsi haqqında” 2000-ci il 18 dekabr tarixli Sərəncamına əsasən hər il 2 avqust ölkəmizdə Azərbaycan Kinosu Günü kimi qeyd olunur.

Bu il milli kinomuzun yaranmasından 122 il ötür. Azərbaycanda kino sənətinin inkişafında dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığının böyük rolu olmuşdur. Onun dəfələrlə ekranlaşdırılmış əsərləri milli kino sənətimizə böyük uğur qazandırmışdır. Dünya kinosunun tarixi ilə üst-üstə düşən Azərbaycan kinosu ilk vaxtlar səssiz və ağ-qara, sonradan isə rəngli və səsli formatda olmuşdur. XIX əsrdən etibarən cərəyan edən maarifçilik hərəkatının, dünyəvi teatrın və mətbuatın inkişafı kinonun yaranmasına təkan vermişdir. 1898-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda “Şəhər bağında xalq gəzintisi”, “Bazar küçəsi sübh çağı”, “Qatarın dəmiryol vağzalına daxil olması”, “Balaxanıda neft fontanı”, “Qafqaz rəqsi”, “Bibiheybətdə neft fontanı yanğını” və başqa filmlər çəkilmişdir.

1945-ci ildə yaradılan və ekran sənətimizin qızıl fonduna daxil olan “Arşın mal alan” filmi kinomuzda yeni keyfiyyət dəyişikliyindən xəbər verir. Bu günə qədər Azərbaycan milli kinosunun ən uğurlu və parlaq nümunələri sırasında dayanan “Arşın mal alan” bədii filmi indiyədək 136 ölkədə nümayiş etdirilmiş və 86 dilə tərcümə olunmuşdur. 1956-cı ildə kinomuzda daha bir keyfiyyət dəyişikliyi baş verir: bu gün də sevilə-sevilə baxılan “O olmasın, bu olsun” ilk rəngli bədii filmi ekranlaşdırılır.

İncəsənətimizin böyük hamisi ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərliyinin birinci dövründə milli kinonun inkişafı üçün mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. 1970-1980-ci illərdə Azərbaycan kinematoqrafçılarının yaratdıqları filmlər milli-mənəvi dəyərlərin təbliğində, milli özünüdərk duyğularının oyadılmasında, milli şüurun formalaşmasında və yetişməkdə olan gənc nəslin tərbiyəsində mühüm rol oynamışdır. Bu filmlər məzmun və janr etibarilə kino sənətimizə yeniliklər gətirmiş və bu sevilən sənəti xalqa daha da yaxınlaşdırmışdır. Azərbaycan filmləri içərisində müxtəlif peşə və sənət adamlarının həyatından bəhs edən, tarixi yaddaşı özünə qaytaran filmlərin çox olması ekran sənətimizin mövzu əlvanlığının göstəricisidir.

Ötən əsrin 70-80-ci illərində kino salnaməmizin unudulmaz səhifələrini təşkil edən və mədəniyyətimizin qızıl fonduna daxil olan tarixi filmlər yaradılmış, nüfuzlu əsərlər ekranlaşdırılmış, müasir mövzulu və sənətkarlıq baxımından diqqətəlayiq filmlər çəkilmişdir. Həmin illərdə Azərbaycanda 110 bədii, 500 sənədli və elmi-kütləvi film, “Mozalan” satirik jurnalının 96 nömrəsi, eləcə də 44 cizgi filmi istehsal olunmuşdur. “Bir cənub şəhərində”, “Bizim Cəbiş müəllim”, “Dəli Kür”, “Şərikli çörək”, “Dərviş Parisi partladır”, “Yeddi oğul istərəm”, “Axırıncı aşırım”, “Nəsimi”, “Dədə Qorqud”, “Babək”, “Nizami”, “Alma almaya bənzər”, “O qızı tapın”, “Babamızın babasının babası”, “Səmt küləyi”, “Tütək səsi”, “Qərib cinlər diyarında” və başqa bədii filmlərimiz bu illərdə çəkilmişdir. Bu filmlərimizi fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri də xalqımızın həyatına, başlıcası isə çoxəsrlik tariximizə, adət-ənənələrimizə, milli dəyərlərimizə daha dərindən nüfuz etməsində idi. Sovet imperiyası dövründə nə qədər çətin olsa da, ulu öndərin təşəbbüsü ilə milli kinomuzun qızıl fondu sayılan bu cür sənət nümunələri yaradılmışdır.

Müstəqillik illərində milli kinomuza xüsusi diqqətin yönəldilməsi də məhz ulu öndərin adı ilə bağlıdır. Ötən əsrin 90-cı illərində məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşən incəsənətin bu vacib sahəsi 1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 1998-ci il avqustun 19-da “Kinematoqrafiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmiş və bununla da, dövlət kinematoqrafiyasının hüquqi bazası yaradılmışdır. 1996-cı ildə isə Azərbaycan Dövlət Film Fondu yaradılmış, filmlərin qorunması təmin edilmişdir.

Azərbaycan kinosu zamanın böyük sınaqlarından şərəflə çıxaraq xalqa xidmət yolunu tutmuş və sevilən sənət sahəsinə çevrilmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin dediyi kimi: “Azərbaycan xalqının bir çox nəsilləri kino sənəti ilə tərbiyələnib, kinonun təsiri altında formalaşıb, inkişaf edib və mədəniyyətə qovuşubdur... Xalqımızın inkişafı yolunda Azərbaycan kinosunun xidmətləri əvəzsizdir”.

Bu gün ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən milli kino sənətinin inkişafı üçün mühüm işlər həyata keçirilir. Ölkə başçısının 2008-ci il 4 avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq etdiyi “Azərbaycan kinosunun 2008-2018-ci illər üçün inkişafına dair Dövlət Proqramı” buna bariz nümunədir. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan kinosunun 120 illiyinin qeyd edilməsi haqqında” 2018-ci il 31 yanvar tarixli Sərəncamı isə ekran sənətimizə diqqət və qayğının daha bir ifadəsidir.

Son illər ölkəmizdə kinostudiyaların maddi-texniki bazaları gücləndirilmiş, yeni filmlər çəkilmiş, kino sənətimiz inkişafın müasir mərhələsinə qədəm qoymuşdur. “Azərbaycanfilm” kino­studiyasının istehsalı olan aktual mövzulu filmlər təkcə son illər 50-dən çox beynəlxalq film festivalında iştirak edərək Azərbaycan gerçəkliklərini dünyanın kino auditoriyasına çatdırmış və nüfuzlu mükafatlara layiq görülmüşdür. “Nabat”, “Çölçü”, “Buta”, “Dolu”, “Axırıncı dayanacaq”, “Qırmızı bağ”, “Dəyərli adlar”, “Yarımçıq xatirələr”, “Qala”, “40-cı qapı”, “Qisas almadan ölmə”, “Sahə”, “Aktrisa”, “Xeyirlə Şərin rəqsi” və başqa filmlərimiz müstəqillik illərində Azərbaycan kinosunun zəngin mövzu və sənət axtarışlarından xəbər verir.

Azərbaycan kino sənətinin inkişafında Naxçıvan torpağının yetirdiyi sənətkarlar Qəmər Salamzadə, Rza Təhmasib, Həbib İsmayılov, Məmmədhüseyn Təhmasib, Şamil Mahmudbəyov, Ramiz Mirişli, Elxan Qasımov və başqalarının dəyərli xidmətləri olmuşdur. Unudulmaz filmlərimizdən olan “Nəsimi”, “Dədə Qorqud”, “Babək”, “Əzablı yollar”, “Gümüşgöl əfsanəsi”, “Doğma sahillər” və başqa ekran əsərlərinin müəyyən hissələri və natura çəkilişləri Naxçıvan Muxtar Respublikada aparılmışdır. Bu gün də muxtar respublikada kino sənətinin inkişafına böyük diqqət və qayğı göstərilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin qayğısı ilə Naxçıvan şəhərində “Gənclik” Mərkəzi yaradılmış, Şərurda “Bahar”, Şahbuzda “Araz” kinoteatrları yenidən qurulmuş, Ordubad, Culfa, Babək, Kəngərli, Sədərək və Şahbuz Rayon Mədəniyyət sarayları müasir videoproyektorlarla, lazımi texniki avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Muxtar respublikamızda Dövlət Film Fondunun fəaliyyət göstərməsi də bu sahəyə olan qayğının daha bir nümunəsidir. Fondda 4800-dən çox film saxlanılır. Azərbaycan filmləri ilə yanaşı, burada müxtəlif ölkələrdə istehsal olunmuş bədii, sənədli filmlər, cizgi filmləri, qısametrajlı, elmi-kütləvi, Azərbaycan dilinə dublyaj edilmiş filmlər də mühafizə olunur. Eyni zamanda fondda 100-dən çox Azərbaycan filminin ssenarisi ilə tanış olmaq imkanı da mövcuddur.

Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən filmlərin qorunub saxlanılması, təbliği, fondun arxivinin yeni filmlərlə zənginləşdirilməsi istiqamətində mütəmadi olaraq işlər görülür. Nazirliyin sistemində fəaliyyət göstərən kinoteatrlar və mədəniyyət saraylarına fondun arxivində olan filmlərin nüsxələrinin verilməsi təmin edilmiş, Naxçıvan Dövlət Film Fondunda olmayan bədii və sənədli filmlər əldə edilərək fondun arxivi zənginləşdirilmişdir. Filmlərin nömrələnməsi, pasportlarının yenilənməsi və lentlərin təmizlənməsi işləri də diqqət mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən “Azərbaycan Kinosu Günü” və “Dünya kinosu – kino dünyası” layihələri çərçivəsində muxtar respublikanın rayon mərkəzlərində və kənd yaşayış məntəqələrində hər həftənin cümə günləri film nümayişləri təşkil edilir. Həmçinin milli kinomuzun təbliği istiqamətində ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında “Milli filmlərimiz” və “Mən kinonu sevirəm” adlı kinoviktorinalar, “Qısa filmlər üçün ssenari müsabiqəsi” keçirilmişdir. O cümlədən Mədəniyyət və Təhsil nazirliklərinin təşkilatçılığı ilə Film Fondu tərəfindən hərbi hissələrdə əsgər və zabitlərə, ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinə, məktəbdənkənar müəssisələrin dərnək üzvlərinə və sosial qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara film nümayişləri təşkil olunmuşdur. Dövrün tələbinə uyğun olaraq Naxçıvan Dövlət Film Fondu da fəaliyyətini onlayn quraraq görkəmli kino xadimləri, dünya və Azərbaycan kinosunun inciləri haqqında, film çəkilişlərindən maraqlı məlumatlar hazırlayaraq sosial şəbəkələrdə paylaşımlar edir. Həmçinin “Yallılar dünəndən bu günə” kitabı ilə bağlı yallıların çəkilişi Film Fondu tərəfindən həyata keçirilir.

Ötən dövrdə muxtar respublikanın tarixi, maddi mədəniyyət abidələri, zəngin ədəbiyyatı, incəsənəti və musiqi mədəniyyəti, təbiəti, iqlimi, təbii sərvətlərinin zənginliyi, təsərrüfat həyatı, ordu quruculuğu ilə bağlı Naxçıvan Dövlət Televiziyasında 156 televiziya filmi hazırlanmışdır. Həmçinin Naxçıvan Dövlət Televiziyasında 700-ə yaxın, “Kanal 35” televiziyasında isə 165 sənədli film dublyaj olunmuşdur.

Azərbaycan kinosu zamanın böyük sınaqlarından şərəflə çıxaraq xalqa xidmət yolunu tutmuş və sevilən sənət sahəsinə çevrilmişdir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin dediyi kimi: “Bizim kinonun tarixi və əldə etdiyi nailiyyətlər milli sərvətimizdir, mədəni sərvətimizdir və bunu qorumalıyıq”.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
02.08.2020      1 avqust 2020-ci il tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən “Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili” gününə həsr olunmuş “Mənim doğma dilim” adlı onlayn tədbir keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova tədbiri giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, hər il 1 Avqust Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü kimi qeyd edilir. Bu əlamətdar gün ümummilli lider Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 avqust tarixli Fərmanına əsasən təsis edilib. Dilimizin hərtərəfli inkişafı, dövlət dilinə çevrilməsi, diplomatiya aləminə yol açması, dünyanın ən mötəbər tədbirlərində eşidilməsi qürurvericidir. Çünki dil təkcə ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də xalqın xalqın tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyətidir. Hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı öz ana dilini, dinini, milli adət və ənənələrini unutmamalı, onları təbliğ etməlidir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin dediyi kimi: “Dil ədəbiyyatla, mədəniyyətlə, mənəviyyatla bağlıdır. Bunlarsız isə vətənpərvərlik formulu yoxdur”.

AMEA Naxçivan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zülfiyyə İsmayıl “Ana dili milli qürurumuzun bərqərar olduğu ali dəyərimizdir” mövzusunda çıxış edərək, qeyd etmişdir ki, dil millətin ən əsas milli dəyəri və onun milliliyini təmin edən vacib atributudur. Çünki milli varlığımızı mədəni təməllərə bağlayan dilimizdir. Milli birlik və həmrəyliyimizi təmin edən ana dilimizi qorumaq, inkişaf etdirmək və yaşatmaq hər bir azərbaycanlının vətəndaşlıq borcu olduğunu vurğulayan alim dilimizin keçdiyi tarixi inkişaf yoluna nəzər salaraq, böyük mütəfəkkirlərin dilimizlə bağlı fikir və kəlamlarını diqqətə çatdırmış, həmçinin ana dilinin inkişafına dövlət qayğısından geniş şəkildə bəhs edərək milli dəyərlərimizə fəaliyyəti boyu himayədarlıq edən ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi elə ilk gündən ana dilimizə layiq olduğu statusu verməsi və bunu bütün fəaliyyəti boyu ən yüksək səviyyədə davam etdirməsini vurğulamışdır. Z.İsmayıl mühüm əhəmiyyətə malik olan bu məsələnin muxtar respublika rəhbərliyinin qayğısı ilə əhatə edildiyini vurğulayaraq, əlaqədar qurumlar tərəfindən tez-tez monitorinqlərin, reydlərin keçirilməsini, küçə və meydanlardakı lövhələrdə adi qrammatik qaydalar gözlənilmədikdə, reklam bazarında, ticarət və iaşə obyektlərində ana dili normalarının pozulması hallarına qarşı müntəzəm tədbirlər həyata keçirilməsini ziyalı-vətandaş kimi məmnunluq hissi ilə dilə gətirmişdir. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri Rahilə Məmmədova “Ən böyük milli dəyərimiz-ana dilimiz” mövzusunda çıxış edərək qeyd etmişdir ki, milli-mənəvi sərvətimizdən, mənəviyyatımızdan söhbət düşəndə, ilk növbədə ana dilimiz yada düşür. Əgər bir xalqın ana dili yoxdursa, demək həmin xalqın özü də yoxdur. Ana dilimizi qorumaq, inkişaf etdirmək və yaşatmaq hər bir azərbaycanlının vətəndaşlıq borcudur. Hər bir azərbaycanlı untmamalıdır ki, xalqımızı dünyada tanıdan ana dilimizdir. Belə olan halda xalqımız zəngin dil mədəniyyətinə sahib olar.

Tədbirin sonunda Sədərək Rayon MKS-nin direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin üzvü, şairə Kəmalə Əliyeva özünün müəllifi olduğu “Ana dilim” adlı şeirini qiraət etmişdir. 60 dəqiqə çəkən tədbirdə 35 nəfər - M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşları, AMEA Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşları, rayon (şəhər) MKS-lərin direktorları, iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
01.08.2020      Avqustun 1-də Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidovun moderatorluğu ilə 2 avqust – Azərbaycan Kinosu Günü münasibətilə “Azərbaycan kinosu – dünən və bu gün” mövzusunda onlayn tədbir keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov açaraq, Azərbaycan kinosunun tarixindən, keçdiyi inkişaf yolundan, müxtəlif zaman qovşaqlarında kinomuzda olan yeniliklərdən, milli kinomuzun son dövlərdəki inkişafı və əldə etdiyi uğurlardan danışmışdır. Bildirilmişdir ki, bu il milli kinomuzun yaranmasından 122 il ötür. 1898-ci il avqust ayının 2-də Aleksandr Mişonun çəkdiyi “Balaxanıda neft fontanı” filmi ilk dəfə nümayiş etdirilir. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin “Azərbaycan Kinosu Gününün təsis edilməsi haqqında” 2000-ci il 18 dekabr tarixli Sərəncamına əsasən, hər il avqustun 2-si ölkəmizdə “Azərbaycan Kinosu Günü” kimi qeyd olunur.

Dünya kinosunun tarixi ilə üst-üstə düşən Azərbaycan kinosu ilk vaxtlar səssiz və ağ-qara, sonradan isə rəngli və səsli formatda olmuşdur. XIX əsrdən etibarən cərəyan edən maarifçilik hərəkatının, dünyəvi teatrın və mətbuatın inkişafı kinonun yaranmasına təkan vermişdir. 1898-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda “Şəhər bağında xalq gəzintisi”, “Bazar küçəsi sübh çağı”, “Qatarın dəmiryol vağzalına daxil olması”, “Balaxanıda neft fontanı”, “Qafqaz rəqsi”, “Bibiheybətdə neft fontanı yanğını” və başqa filmlər çəkilmişdir.

Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının direktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti İntiqam Soltan “Azərbaycan kinosu və uşaqlar” mövzusunda çıxış edərək uşaq auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuş filmlərdən, həmçinin cizgi filmlərindən söhbət açmış, kinomuzdakı müxtəlif uşaq obrazlarından danışmışdır. Vurğulanmışdır ki, dünya kinosunun təşəkkül tarixi ilə üst-üstə düşən Azərbaycan kinematoqrafiyasında uşaq filmlərinin xüsusi yeri var. Bu filmlərdən “Asif, Vasif, Ağasif”, “Qaraca qız”, “Mən mahnı qoşuram”, “Qərib cinlər diyarında”, “Şərikli çörək”, “Ögey ana”, “Skripkanın sərgüzəştləri”, “Bir qalanın sirri”, “Sehrli xalat” və digərlərinin adlarını çəkmək olar.

Azərbaycan Dövlət Film Fondunun direktor müavini, kinoşünas Rəşad Qasımov Azərbaycan kinosunun bu günü, kinomuzda olan problemlər, kino təbliğatının vəziyyəti ilə bağlı fikirlərini bildirmişdir.

Sonra təsiredici və tərbiyəvi əhəmiyyəti baxımından Azərbaycan və dünya kinosunun incilərindən olan bir neçə film haqqında qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılmışdır.

Maraqla qarşılanan və 2 saat davam edən onlayn tədbirdə kino mütəxəssisləri, aktyorlar, rejissorlar və gənclər də olmaqla 30 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
01.08.2020      İyulun 30-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondunun və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə gənclər arasında “Yaşa və öyrən” onlayn dostluq oyunu keçirilmişdir.

Oyununda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondu tərəfindən “Qasırğa”, “Simurq”, “Titanik” və “Rose” komandaları, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tərəfindən isə “Uğur”, “Bermuda”, “Şahbuz”, “Əlincə”, “Hünər” və “Araz qayası” komandaları iştirak etmişdir. Ümumilikdə hər birində 3 nəfər olmaqla 10 komandanın tərkibində cəmi 30 gənc yarışmışdır.

İştirakçılara “Tarix”, “Mədəniyyət və incəsənət”, “Ədəbiyyat”, “Teatr”, “Folklor” və “Ardını sən de” kateqoriyaları üzrə suallar ünvanlanmışdır. 3 hissədən ibarət olan dostluq oyununun yekun nəticələrinə əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Birliyinin “Araz qayası” komandası 1-ci, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondunun “Qasırğa” komandası 2-ci, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin “Bermuda” komandası 3-cü yerin qalibi olmuş və Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin “Şahbuz” komandası isə digərlərindən fərqlənmişdir.

Qeyd edək ki, qalib komandalar Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və Gənclər Fondunun diplomları, fərqlənən komanda isə fəxri fərmanla təltif ediləcəkdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
31.07.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə iyul ayının 30-da “Ana dili” abidəsinin qarşısında “1 Avqust - Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü”ilə bağlı tədbir təşkil olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin, Nazirliyin tabeliyində olan mədəni-maarif müəssisələrinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin üzvlərinin iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açıb.

Nazir qeyd edib ki, dünyanın qədim və zəngin tarixə malik dillərindən olan Azərbaycan dili minillərin sərt sınaqlarından keçərək xalqımızın ən böyük milli dəyəri, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin sarsılmaz təməli, müstəqilliyimizin başlıca rəmzlərindən birinə çevrilmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 avqust tarixli Fərmanı ilə hər il avqustun 1-i ölkəmizdə “Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü” kimi qeyd edilir.

Çıxışda vuğulanıb ki, dilimizin saflığı və yaşaması uğrunda mübarizə XIX əsrin əvvəllərindən XX əsrin ortalarına qədər davam etsə də, onun dövlət dili səviyyəsinə qaldırılması, qorunması və inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Azərbaycan dilinin hərtərəfli inkişafına, onun rəsmi dövlət dili statusuna malik olmasına, beynəlxalq münasibətlər sisteminə yol tapmasına, zənginləşməsinə və nüfuz qazanmasına böyük qayğı göstərmişdir. Həmin dövrdə Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşunun elmi şəkildə öyrənilməsinə başlanılmış, dilçi alimlərin fəaliyyəti üçün geniş imkanlar açılmış, elmi-tədqiqat materialları və kitablar nəşr olunmuşdur.

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə ikinci qayıdışından sonra Azərbaycan dilinin inkişafına dövlət qayğısı davam etdirildi. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 21-ci maddəsində Azərbaycan dili dövlət dili kimi təsbit olundu. Ulu öndərin “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 2001-ci il 18 iyun tarixli Fərmanı, eləcə də 2003-cü il 2 yanvar tarixli Fərmanı ilə qəbul olunmuş “Azərbaycan Respublikasında Dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu mühüm dövlət sənədləridir.

Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş dövlət dil siyasəti bu gün ölkə başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Dövlət başçısının “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 2004-cü il 12 yanvar və “Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında” 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamları, həmçinin, ölkə başçısının 2013-cü il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dövlət dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 1 noyabr 2018-ci il tarixli Fərmanı ölkəmizdə dövlət dilinin daim diqqət mərkəzində saxlanıldığını bir daha təsdiq edir.

Nazir qeyd etmişdir ki, muxtar respublikamızda ən ali milli dəyərimiz olan dövlət dilimizin qorunub yaşadılmasına xüsusi diqqət yetirilir, dövlət-dil siyasəti uğurla həyata keçirilir. İstər danışıq, istərsə də yazı dilindən düzgün istifadə olunması, ana dilimizin daha da inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi, təbliğ olunması diqqət mərkəzində saxlanılır. Son illər muxtar respublikada Ali Məclis Sədrinin tapşırığı ilə nəşr olunmuş “Naxçıvan Ensiklopediyası”, “Naxçıvan Abidələri Ensiklopediyası”, 3 cilddə “Naxçıvan folkloru antologiyası”, 3 cildlik “Naxçıvan tarixi” kitabı, “Dədə Qorqud yurdu Naxçıvan atlası”, “Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası”, “Naxçıvanda “Kitabi-Dədə Qorqud” toponimləri” və xeyli sayda digər nəşrlər tariximiz və mədəniyyətimizlə yanaşı, dilimizin də qorunub yaşadılması sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin tərkib hissəsidir.

Tədbirin davamında çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Asim Əliyev və AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Qasımov Azərbaycan dilinin qədim və zəngin tarixindən, zamanın sərt sınaqlarından keçərək mənəvi dəyərlərimizi özündə əks etdirməyi bacaran ana dilimizin zənginliyindən, poetik ifadəliyindən bəhs etmişlər. Vurğulanıb ki, dilimizin saflığını qorumaq, onu inkişaf etdirmək və gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün mühafizə etmək hər bir azərbaycanlının əsas vəzifələrindən biridir.

Sonda C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyorlarının ifasında ana dilimizə həsr olunmuş şeirlər səsləndirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.07.2020      İyulun 29-da Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin onlayn konserti olub. Konsert proqramında dünya və Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığından nümunələr səsləndirilib.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Orkestri filarmoniya yaradılarkən onun tərkibində fəaliyyətə başlayan ilk orkestrlərdən biri olmuşdur. Kollektivin tanınmış müğənni və xanəndələrinin ifalarını musiqisevərlər həmişə rəğbətlə qarşılayırlar. Orkestrin bədii rəhbəri və dirijoru Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Elman Əliyevdir.

Onlayn konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistlərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Zülfiqar Mahmudov Qəmbər Hüseynlinin “Yar yolunda” mahnısını, Azər Cəfərli Şəfiqə Axundovanın “Vətənim Azərbaycan” mahnısını, Hünər Əliyev Cahangir Cahangirovun “Koroğlu” kinofilmindən “Aşıq Cununun” mahnısını, Elçin Nağıyev (yeni nəslin nümayəndələrindən olan Nağı Nağızadə ilə birlikdə) Ernesto de Kurtisin “Sorrentoya qayet” əsərini, müğənnilərdən İlkin Abdullayev Üzeyir Hacıbəylinin “Sənsiz” romansını, Nərmin Hüseynova Tofiq Əhmədovun “Güldür məni” və Samir İsmayılov Niyazinin “Vətən nəğməsi” mahnılarını ifa ediblər.

Konsert proqramında Toğrul Həsənov Həsən Rzayevin “Cahargah rapsodiyası”nı, Sərxan Abdullayev isə Hacı Xanməmmədovun 1-ci konsertinin I hissəsini tarda təqdim ediblər.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Elçin Nağıyevin bəstəkar Ramiz Mirişlinin ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr etdiyi “Məşəl kimi yanan ürək” mahnısı ilə başa çatan onlayn konsert təqribən bir saata yaxın davam edib. Bugünkü proqram da təqdim edilmiş digər onlayn konsertlər kimi Naxçıvan Dövlət Televiziyasından və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet resurslarında və sosial şəbəkə hesablarında canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə onlayn formada təqdim edilən mədəni tədbirlər ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanır və insanların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə əməli töhfədir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.07.2020      İyulun 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyində 2020-ci ilin birinci yarısında görülən işlər və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı kollegiya iclası keçirilib. İclasda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova məruzə ilə çıxış edərək bildirib ki, nazirlik tərəfindən yanvar-mart aylarında ənənəvi qaydada, aprel-iyul aylarında pandemiya dövrünə uyğun xüsusi qaydalara ciddi riayət edilməklə onlayn mədəni tədbirlərin keçirilməsi diqqətdə saxlanılmışdır. Yanvar-iyun aylarında əlamətdar və tarixi günlərlə, görkəmli şəxsiyyətlərin anım günləri və yubileyləri ilə bağlı mədəni tədbirlər keçirilmiş, konsert proqramları və tamaşalar nümayiş etdirilməklə sakinlərin asudə vaxtının səmərəli təşkilinə çalışılmışdır.

Qeyd edilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil və Mədəniyyət nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında “Məktəblilərin dram müsabiqəsi” keçirilmiş, müsabiqənin qalibləri təşkilatçılar tərəfindən mükafatlandırılmışlar.

Vurğulanıb ki, dövr ərzində Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam üçlüyü”nün, “Simli kvarteti”nin, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü münasibətilə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin, “28 May – Respublika Günü”nə həsr olunmuş Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin, “15 İyun – Milli Qurtuluş Günü” münasibətilə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin, Bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Naxçıvan Dövlət Filarmoniyanın Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin, Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Gənclik” İnstrumental Ansamblının konserti, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyanın Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin hesabat konserti, filarmoniyanın solistlərindən vokalist İlkin Abdullayevin, skripka ifaçısı Cahangir Qurbanovun, saksofon və klarnet ifaçısı Rəşad Əmiyevin onlayn solo konsertləri təşkil olunmuşdur. Beləliklə, aprel-iyul ayları ərzində, ümumilikdə, 10 onlayn konsert keçirilmişdir.

“Hesabat dövrü ərzində onlayn tamaşaların da nümayişinə başlanılmışdır”, – deyən nazir əlavə edib ki, ölkə mədəniyyəti üçün əlamətdar hadisə kimi qeyd olunan C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı tərəfindən Nəbi Xəzrinin “Burla Xatun” əsəri, Xaqani Əliyevin “Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramı, A.S.Qriboyedovun “Ağıldan bəla” əsəri, Xalq yazıçısı E.Əfəndiyevin “Teleskop” əsəri əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşaları və C.Cabbarlının “Aydın” pyesi əsasında hazırlanmış tamaşadan bir hissə onlayn teatrsevərlərə təqdim edilmişdir. Həmçinin, balaca teatrsevərlərin də marağı nəzərə alınaraq M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı tərəfindən “Buratino”, “Qoğalın sərgüzəşti”, “Ələddinin sehrli çırağı”, “Göyçək Fatma”, “Tıq-tıq xanım” və “Qızıl xoruz” pyesləri əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşalar onlayn formatda balaca tamaşaçılara təqdim edilmişdir.

Ümumilikdə dövr ərzində C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram və M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla teatrları tərəfindən tamaşaçılara 11 sayda onlayn tamaşa nümayiş olunmuşdur.

Nazir diqqətə çatdırıb ki, onlayn formada təqdim edilən konsert və tamaşalar Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və onun internet resurslarında, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet saytında və sosial şəbəkə hesablarında canlı olaraq yayımlanmışdır.

Aprel-iyul aylarında nazirliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən muzeylərdə 9 onlayn ekskursiya keçirilmiş, bu ekskursiyalar Naxçıvan televiziyasından, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nmn.az saytından və nmr_medeniyyet_nazirliyi İnstagram səhifəsindən canlı olaraq yayımlanmışdır.

Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 28 yanvar 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planının icrası ilə əlaqədar aprel ayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistlərinin iştirakı ilə Məmməd Məmmədovun əsərlərindən ibarət konsert proqramı təqdim edilmiş və Naxçıvan televiziyasının efirində, Nazirliyin rəsmi vebsaytlarında, Youtube video kanalında və sosial şəbəkələrdə nümayiş olunmuşdur. Həmçinin Filarmoniyanın Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin bəstəkar Məmməd Məmmədovun əsərlərindən ibarət onlayn konserti olmuşdur. Tədbirlər Planının bəstəkarın musiqi əsrlərindən ibarət kitabın nəşr edilməsi ilə bağlı müvafiq bəndinin icrası ilə əlaqədar iş aparılmışdır.

Xalq yaradıcılığı nümunələrinin təbliği və tanıdılması ilə bağlı həyata həyata keçirilən tədbirlərdən də bəhs edən Natəvan Qədimova qeyd edib ki, 2020-ci ilin ilk altı ayı ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 24 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar “Yallılar dünəndən bu günə” kitabının hazırlanması ilə bağlı iş diqqətdə saxlanılmış, yallıların çəkilişi aparılmış və sosial şəbəkələrdə yallı sənətinin təbliği ilə əlaqədar paylaşımlar edilmişdir. Bundan başqa, Şahbuz, Kəngərli, Babək və Culfa rayonlarındakı klub müəssisələri əməkdaşlarının hazırladıqları xalq yaradıcılığı nümunələrinin Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən çəkilişləri aparılmış, 25-i yallı olmaqla, 40 videomaterial hazırlanmışdır. Ümumilikdə isə xalq yaradıcılığı ilə bağlı 63 videomaterial hazırlanmış, bu materiallar nazirliyin Youtube kanalında yerləşdirilmiş, sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdır. Aprel-iyul ayları ərzində rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələri tərəfindən sosial şəbəkələrdə 4 min 376 paylaşım edilmişdir.

Aprel-iyul aylarında ölkə miqyasında ilk dəfə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə onlayn “Evdə qal, sən də yarat” və “Milli ornamentlərimiz rəsm əsərlərində” adlı rəsm, “Milli dəyərlərimiz düşüncəmizdə” adlı esse, “Bir neçə dəqiqədə mədəniyyət” adlı videoçarx və “Saz sənətini yaşadırıq” adlı onlayn saz ifaçılığı müsabiqələri keçirilmişdir. Ölkənin müxtəlif bölgələrindən də izləyicilərin qatıldığı müsabiqələrin qalibləri Nazirliyin diplomları və pul mükafatı, fərqlənənlər isə fəxri fərmanları ilə təltif edilmişlər. İyun ayından etibarən isə il ərzində davam edəcək “Mədəniyyətin izi ilə” Sosial Mədəniyyət Layihəsinə start verilmişdir.

Qeyd olunub ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitabların oxunmasının təşviqi ilə əlaqədar yanvar-mart aylarında, ümumilikdə, 92 kitab müzakirəsi olmuşdur. Bundan başqa, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanalar tərəfindən fiziki imkanları məhdud insanlar da olmaqla, ümumilikdə, 94 sakinə səyyar kitabxana xidməti göstərilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti ilə bağlı nazir bildirib ki, aprel-iyul aylarında Naxçıvan Musiqi Kollecinin və muxtar respublikada fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrinin müəllimləri tərəfindən tədris proqramına uyğun, ümumilikdə,13 min 940 onlayn dərs keçilmişdir.

Diqqətə çatdırılıb ki, nazirliyin Youtube kanalına, ümumilikdə, 366 videomaterial yerləşdirilmiş, bu günədək 1108 abunəçi, 59 min 448 izlənmə sayı olmuşdur.

Natəvan Qədimova çıxışının sonunda qeyd edib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi bundan sonra da qədim diyarımızda mədəniyyət və incəsənətin inkişafı sahəsində qarşıya qoyulan vəzifələri layiqincə həyata keçirəcəkdir.

Sonra məruzə ətrafında çıxışlar olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.07.2020      24 iyul 2020-ci il tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Republika Kitabxanası tərəfindən tanınmış Qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun “Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş” adlı əsərinin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova müzakirəni giriş sözü ilə açaraq, tədbirin məqsəd və mahiyyətini vurğulamış və qeyd etmişdir ki, məşhur qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovu dünyada məşhurlaşdıran “Cəmilə” povesti olsa da, onun başlıca əsərləri “Gün var əsrə bərabər” romanı, “Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş”, “Ağ gəmi” povestləri hesab olunur. 1977-ci ildə yazılmış “Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş” əsərində dörd ovçunun dənizə çıxmasından, hadisələrin onların gözlədiklərindən tamamilə fərqli cərəyan etməsindən və Kirisk adlı oğlanın keçdiyi sınaqlardan bəhs olunur. Müəllifin yazdığına görə bu əsərin süjetini ona Nivx xalqının yazıçısı Vladimir Sangi vermişdir. Aytmatov süjetdəki macəra elementini kənara atmış, adamların mənəvi dünyasını, əxlaqi keyfiyyətlərini, ölüm qarşısındakı həyəcanlarını ön plana çəkmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabsaxlama şöbəsinin müdiri Gülnisə Zeynallı “Çingiz Aytmatovun həyat və yaradıcılığı” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, Qırğızıstanın Xalq yazıçısı, çoxsaylı mükafatlar laureatı Çingiz Aytmatov 12 dekabr 1928-ci ildə Qırğızıstanın Şəkər kəndində anadan olmuşdur. O, 1952-ci ildə yerli qəzetlərdə dərc edilən bir neçə hekayəsi ilə ədəbi mühitə qədəm qoymuşdur. 1958-ci ilin avqust ayında “Yeni dünya” (“Novıy mir”) jurnalında Çingiz Aytmatovun “Cəmilə” povesti dərc edilmişdir. Povest ədəbi ictimaiyyət və oxucular arasında geniş əks-səda yaratmış, “dünyanın ən gözəl eşq hekayəsi” adlandırılmışdır. Sonralar Çingiz Aytmatov “Qırmızı yaylıqlı qovağım mənim”, “Köşək gözü” əsərlərini də məharətlə işləyib, obrazların daxili aləminə nüfuz etməyi bacarmışdır. Çingiz Aytmatovun qəhrəmanları mənəvi cəhətdən güclü, mərhəmətli və aktiv insanlar idi. Buna görə yazıçını psixoloji portret ustası da adlandırırlar. “Ağ gəmi” (1970), “Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş” (1977), “Gün var əsrə bərabər” (1980) əsərlərində yazıçı dövrün kəskin fəlsəfi, etik və sosial problemlərinə toxunmuşdur. Əsərlərində dövrün mənəvi-əxlaqi problemlərini əhatə edən Çingiz Aytmatov adi bir həyat hadisəsini qlobal səviyyəyə qaldırmağı, ona yüksək fikir zirvəsindən baxmağı bacarmışdır. Təsvir etdiyi hadisələrin fəlsəfəsini, mahiyyətini görüb və göstərmişdir. Buna görə də onun əsərləri təkcə öz ölkəsində deyil, bütün dünyada maraqla qarşılanmışdır.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabxanaçısı Aysel Əhmədova “Dəniz və fədakarlıq” adlı çıxışında qeyd etmişdir ki, Çingiz Aytmatovun həcmcə kiçik, mənaca böyük olan “Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş” povesti dəniz və insan fədakarlığı mövzüsunda qurulmuşdur. Cox böyük ümidlə dənizə ova çıxan 4 insan heç gözləmədikləri hadisələrlə qarşılaşırlar. Dənizdə güclü fırtına başlayır və onların qayıqları duman buludunun içinə düşür. Keçib gedər deyə, ümid etdikləri duman dağılmır. Əsər 4 insanın həyat mücadiləsi ilə başlasa da, onlardan sadəcə biri qalib gəlir-11 yaşlı Kirisk. Burada insanların bir- biri uğrunda etdikləri fədakarlıq əsas diqqət mərkəzindədir. İçməli suyun qurtarmaq üzrə olduğunu bilən baba növbəsi çatanda öz su payını içmir, nə qədər dilə tutsalar da rədd edir, onları yuxuya verib, nəvəsi naminə özünü dənizə atır. Ata Əmrayin oğlu Kirisk yaşasın deyə öz həyatından keçir. Kirisk balaca bir oğlandır və qohumları onun yaşaması, gələcəkdə ailəsinin yeganə balıq ovlayacaq ovçu olması üçün əllərindən gələni edirlər. Bu obrazlar düşdükləri çıxılmaz vəziyyətdə belə, insan olaraq əxlaqi keyfiyyətlərini saxlayırlar.

Sonda əsər ətrafında müzakirələr olmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.07.2020      Bu gün muxtar respublikamızın şəhər və rayonlarında genişmiqyaslı tikinti-quruculuq və abadlıq işləri aparılır, səliqə-sahman yaradılır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının cari ilin yanvar-iyun aylarının nəticələrinə nəzər salsaq görərik ki, vəsait qoyuluşlarının 537 milyon 652 min 100 manatı və ya 95,6 faizi tikinti-quraşdırma işlərində istifadə edilib ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 0,4 faiz çoxdur. Görülən işlər çərçivəsində bəhs olunan dövrdə muxtar respublikada 145 müxtəlif təyinatlı obyekt tikilib, yenidən qurulub və ya əsaslı təmir olunub, 182 müxtəlif təyinatlı obyektin tikintisi, yenidən qurulması və ya əsaslı təmiri hazırda uğurla davam etdirilir. Görülən tikinti-quruculuq işləri təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sahələrini də əhatə edib.

Təhsil sahəsi üzrə infrastruktur quruculuğu tədbirləri çərçivəsində Şərur rayonunun Muğancıq-Mehrab kəndində 224, Ordubad rayonunun Vənənd kəndində 432 şagird yerlik tam orta məktəb binalarının yenidən qurulması başa çatdırılıb. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xarici Dillər fakültəsinin, Şərur rayonunun Şəhriyar, Culfa rayonunun Camaldın, Ordubad rayonunun Nüsnüs, Şərur rayonunun Qaraburc, Babək rayonunun Nəcəfəlidizə kəndlərində məktəb binalarının və Ordubad şəhərində 1 nömrəli tam orta məktəbin binasının yenidən qurulması, tikintisi davam etdirilir. Həmçinin Ordubad rayonunun Vənənd kəndində uşaq musiqi məktəbi üçün binanın tikintisi başa çatdırılıb, Şərur rayonunun Şəhriyar kəndində isə eynitipli obyektin yenidən qurulması davam etdirilir. Bundan əlavə, Culfa Rayon Təhsil Şöbəsinin inzibati binasının yenidən qurulması işləri uğurla həyata keçirilir.

Əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətlərinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində Ordubad rayonunun Vənənd, Şərur rayonunun Məmmədsabir kəndlərində həkim ambulatoriyası binalarının, Muğancıq-Mehrab kəndində feldşer-mama məntəqəsinin tikintisi başa çatdırılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin, Şərur rayonunun Şəhriyar, Ordubad rayonunun Nüsnüs və Yuxarı Əndəmic, Culfa rayonunun Camaldın, Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndlərində həkim ambulatoriyasının, Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin inzibati binasının tikintisi davam etdirilir. Ordubad rayonunda əhalinin sayının 50 min nəfəri keçməsi ilə əlaqədar olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2020-ci il 7 yanvar tarixli Sərəncamı ilə Ordubad Rayon Uşaq Xəstəxanası yaradılıb və səhiyyə müəssisəsi üçün bina yenidən qurulur.

Ötən illərdə olduğu kimi bu il də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına, tariximizi, mədəniyyətimizi özündə yaşadan abidələrin bərpasına xüsusi diqqət yetirilir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan şəhərində buzxananın yenidən qurulması, Yusif Küseyir oğlu türbəsinin və Kəngərli rayonunda Şahtaxtı hamamının bərpası başa çatdırılıb. Naxçıvan şəhərindəki Naxçıvançay sahilində “Sahil Parkı”, Şərur şəhərində musiqili fəvvarə tikilib, Təqaüdçülər Klubu yenidən qurulub, Şərur Rayon Mədəniyyət Sarayının və “Saat Meydanı”nın tikintisi aparılır. Bundan əlavə, Şərur, Ordubad və Sədərək rayonlarında bayraq meydanları inşa edilir. Şərur şəhərində Mərasim evi və dini icma üçün iş otaqlarının yenidən qurulub, Naxçıvan şəhərində və Culfa rayonunun Qazançı kəndində hər birində bir məscidin tikintisi, Ordubad şəhərində Cümə məscidinin yenidən qurulması davam etdirilir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.07.2020      Növbəti onlayn ekskursiya iyulun 23-də görkəmli dramaturq Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksində keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin bələdçisi Sona Mirzəyeva təqdim edib.

Ekskursiyanın əvvəlində bələdçi muzey kompleksinin yaradılma tarixi haqqında məlumat verərək bildirib ki, filosof-şair və dramaturq Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin böyük sənətkarın anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə 21 iyul 1981-ci il tarixdə qəbul etdiyi qərara əsasən yaradılmışdır.

Azərbaycan xalqının böyük oğlu Heydər Əliyevin ən böyük töhfələrindən biri də Cavidin nəşinin qalıqlarının uzaq Sibirdən gətirilərək doğma şəhərində dəfn olunması olmuşdur. Hüseyn Cavidin məzarı üzərində ucaldılmış məqbərə ulu öndər Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü və himayəsi ilə 1996-cı ildə tikilmişdir. Məqbərə üst və aşağı - sərdabə hissələrindən ibarətdir. Hüseyn Cavidlə yanaşı, dahi şairin ailə üzvləri - həyat yoldaşı Mişkinaz Cavidin, oğlu Ərtoğrol Cavidin və qızı Turan Cavidin qəbirləri məqbərənin sərdabəsindədir. Abidənin layihəsinin müəllifi Azərbaycan Respublikasının Əməkdar memarı Rasim Əliyev, heykəltəraşı isə xalq rəssamı Ömər Eldarovdur. 2015-ci ildə Cavidlər ailəsinin uyuduğu məqbərə də muzey ərazisinə daxil edilərək bura “Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksi” adlandırılmışdır.

Onlayn ekskursiya zamanı bildirilib ki, girişdən və 5 ekspozisiya zalından ibarət olan muzeyin fonduna 10 minə yaxın eksponat toplanmışdır. Onların arasında Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığını əks etdirən fotoşəkillər, əsərlərinin ilk nəşrləri, üzərində şairin avtoqrafı olan əsərləri, tamaşaya qoyulmuş dram əsərlərinin afişa və proqramları, müxtəlif xatirə və ev əşyaları və s. var. Ekspozisiyada cavidşünasların tədqiqat əsərləri və xatirələri, Hüseyn Cavidin və onun ailə üzvlərinin büstləri də sərgilənir.

Qeyd olunub ki, birinci ekspozisiya zalında Hüseyn Cavidin uşaqlıq və təhsil illərinə aid eksponatlar sərgilənir. Burada Cavidin yaşadığı dövrə aid məişət əşyaları, rəssam Əli Verdiyev tərəfindən çəkilmiş və görkəmli dramaturqun təhsil illərinə həsr olunmuş rəsm əsəri, muzeyin binasının köhnə görünüşünün fotoşəkli və digər eksponatlar yer almaqdadır.

İkinci ekspozisiya zalında görkəmli dramaturqun “Şeyx Sənan” və “Uyuyur” əsərlərinə xalq rəssamı Elmira Şahtaxtinskaya tərəfindən çəkilmiş illustrasiyalar, rəssam Elxan Tahirov tərəfindən çəkilmiş portretləri, bir neçə əlyazmasının surəti, rəssam Solmaz Musayeva tərəfindən Cavidin “Şeyx Sənan”, “İblis” və “Xəyyam” əsərlərindəki obrazların sümükdən və parçadan hazırlanmış maketləri, o cümlədən, Hüseyn Cavidin müxtəlif illərdə çap olunmuş əsərləri, görkəmli dramaturqun həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş ithaf əsərləri və digər dəyərli eksponatlar nümayiş olunur. Həmçinin Hüseyn Cavidin Azərbaycan teatrlarında tamaşaya qoyulmuş əsərlərinin afişaları və tamaşalardan çəkilmiş fotoşəkillər də bu zalda yer almaqdadır.

Üçüncü zal şairin iş otağını əks etdirir. Burada ədibin Azərbaycanın xalq rəssamı Oqtay Sadıqzadə tərəfindən çəkilmiş portreti, “İblis” tamaşasının səhnə tərtibatı, Cavidlər ailəsinin müxtəlif illərdə çəkilmiş fotoşəkilləri, o cümlədən, yazı masası və yazı dəsti nümayiş olunmaqdadır.

Bələdçi S.Mirzəyeva qeyd edib ki, millətini, xalqını canından artıq sevən böyük mütəfəkkir 1937-ci ilin qəzəbli möhürünə - “vətən xaini” damğasına məruz qalmış, 1937-ci ildə Bakı şəhərində həbs olunmuş, 1939-cu ildə Sibirə sürgün edilmiş və 5 dekabr 1941-ci ildə İrkutsk vilayətinin Tayşet rayonunun Şevçenko kəndində həlak olmuşdur. Dördüncü ekspozisiya zalında ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə uzaq Sibirin əlçatmaz yerlərindən H.Cavidin məzarının tapılması və cənazəsinin qalıqlarının doğma yurdu Naxçıvana gətirilməsi zamanı çəkilmiş fotoşəkillər, məzarından götürülmüş torpaq, məzarı üzərinə qoyulmuş taxta parçası və digər eksponatlar sərgilənməkdədir.

Sonuncu ekspozisiya zalında ədibin oğlu Ərtoğrol Cavid, qızı Turan Cavidə aid eksponatlar, görkəmli ədibin əsərlərinə çəkilmiş illustrasiyalar, Cavidin 100 illiyinə həsr olunmuş portret xalça, naxçıvanlı rəssamlar tərəfindən çəkilmiş portretləri və ədibin həyat yoldaşı Mişkinaz Cavid, oğlu Ərtoğrol Cavid, qızı Turan Cavidin heykəltəraş Ömər Eldarov tərəfindən hazırlanmış büstləri nümayiş olunur.

Ekskursiyanın sonunda qeyd olunub ki, xalqımızın bir çox klassik sənətkarları kimi, Hüseyn Cavid irsinin və sənətkar şəxsiyyətinin də əsl qiymətini Azərbaycan xalqının XX əsrdə yetirdiyi daha bir dahi, sözün-sənətin böyük bilicisi və hamisi ümummilli liderimiz Heydər Əliyev verib. Cavid yaradıcılığı əbədiyaşar söz sənəti kimi dünya durduqca daim insan mənəviyyatının zənginləşməsinə xidmət edəcək, bəşəri duyğularla və zəngin fikirlər dünyası ilə insanları düşündürəcəkdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.07.2020      İyulun 21-də altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin üçüncü sessiyası keçirilmişdir.

Sessiyanın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər verilmişdir.

1. 2020-ci ilin birinci yarısında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları

2. Cari məsələ

Sessiyada gündəlikdə duran birinci məsələ ilə bağlı çıxışlar olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş Nazirinin birinci müavini Elşad Əliyev demişdir ki, aqrar sahədə həyata keçirilən kompleks tədbirlər kənd təsərrüfatının davamlı və dinamik inkişafını təmin etmiş, “Bərəkət Toxumçuluq” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti istifadəyə verilmişdir. Ali Məclis Sədrinin 17 fevral 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə “2020-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında baytarlıq təbabətinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” qəbul edilmiş, Babək Rayon Baytarlıq İdarəsi və laboratoriyaları üçün yeni bina tikilmiş, 23 süni mayalanma məntəqəsi lazımi avadanlıqlar, yedəkli motosikletlərlə təmin olunmuşdur. Yeni yaradılan Süni Mayalanma Mərkəzi baytarlıq məntəqələrini yüksək məhsuldarlığı olan törədici toxumla təmin edəcəkdir. Muxtar respublikada cari ilin məhsulu üçün 36 min 879 hektar sahədə taxıl əkini aparılmışdır. Artıq 35 min hektardan artıq sahədə biçin aparılmışdır. Bu il tədarük məntəqələri məhsul istehsalçılarından buğdanın hər kiloqramını 38, arpanın hər kiloqramını 35, qarğıdalının isə hər kiloqramını 40 qəpikdən qəbul edir. Hesabat dövründə kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı banklar və kredit təşkilatları tərəfindən 5 milyon 598 min 400 manat kredit verilmiş, məhsul istehsalçıları 9 min 8 ton mineral gübrə ilə təmin olunmuş, 177 yeni kənd təsərrüfatı texnikası alınmış, torpaq mülkiyyətçiləri tərəfindən 2 min ton kartof toxumu və tələb olunan miqdarda gübrə, dərman preparatları gömrük rüsumları ödənilmədən idxal olunmuşdur. Arıçılığın inkişafı da davam etdirilmiş, dövlət proqramının uğurlu icrası nəticəsində arı ailələrinin sayı 98 min 400-ə çatdırılmışdır. Yaz iməciliklərində muxtar respublika ərazisində 282 hektar sahədə yaşıllaşdırma, meşəsalma, meşəbərpa, toxumla əkin, 71 hektar sahədə isə bərpa əkini aparılmışdır. Hazırda muxtar respublikada 5 min 157 hektar meyvə bağları mövcuddur ki, bunun da 4 min 600 hektarı bar verən bağlardır. Tingçilik kompleksi və İqlim otağında ötən dövrdə 19 min 450 ədəd müxtəlif növ ağac, gül, bəzək bitkiləri yetişdirilmişdir. Torpaqların su təminatı da diqqətdə saxlanılmış, 1070 hektar sahədə qapalı suvarma şəbəkəsinin və 400 hektarı suvarma suyu ilə təmin edəcək yeni nasos stansiyasının və təzyiqli boru xəttinin tikintisi davam etdirilmişdir. 2020-ci ilin ötən dövründə muxtar respublikada diri çəkidə 12 min 669 ton ət, 50 min 225 ton süd, 859 tondan artıq yun, 55 milyon 296 min ədəd yumurta istehsal edilmişdir. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ət istehsalı 2,5, süd istehsalı 1,6, yun istehsalı 1,3, yumurta istehsalı isə 2,3 faiz artmışdır. 2020-ci ilin ötən dövründə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 139 milyon 887 min manat təşkil etmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,4 faiz çoxdur. Kənd təsərrüfatının dinamik inkişafı ixracın həcminə də müsbət təsir göstərmiş, nəticədə bu ilin 6 ayında muxtar respublika üzrə 40 milyon 629 min 800 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat naziri Tapdıq Əliyev çıxış edərək demişdir ki, muxtar respublikada bu ilin birinci yarısında iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 12-si özəl investisiyalı olmaqla 81 istehsal və xidmət sahəsi istifadəyə verilmişdir. Yeni yaradılan sahələrdə 352 iş yeri açılmışdır. Hazırda müxtəlif xidmətlər üzrə 38 sahənin yaradılması davam etdirilir. Cari ilin ilk yarısında Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən 62 layihənin maliyyələşdirilməsinə 7 milyon 42 min manatdan çox güzəştli kredit ayrılmışdır ki, bunun da 6 milyon 236 min manatı sənayenin, 806 min 500 manatı kənd təsərrüfatının payına düşmüşdür. Sahibkarlıq fəaliyyətinə kənar müdaxilələrin qarşısının alınması, onların hüquqlаrının müdаfiəsi daim diqqətdə saxlanılmış, xüsusi fəaliyyət növləri üzrə 748 lisenziya, dəyəri 652 min 200 manat olan layihəyə təsdiqedici sənəd verilmişdir. Həmçinin ixracın təşviqi və sənaye məhsullarının ixracı zamanı çəkilən xərclərin bir hissəsinin qaytarılması mexanizmi çərçivəsində yerli ixracatçılara 11 ixrac əməliyyatı üzrə 21 min 150 manatdan çox məbləğdə ixrac təşviqinin ödənilməsi təmin edilmişdir. Ötən dövrdə 27 heyvandarlıq təsərrüfatının yaradılması, 14 heyvandarlıq təsərrüfatının genişləndirilməsi, tutumu 2700 ton olan 2 soyuducu anbarın yaradılması, bir soyuducu anbarın genişləndirilməsi başa çatdırılmış, 8 heyvandarlıq təsərrüfatının yaradılması, 3 heyvandarlıq təsərrüfatının genişləndirilməsi davam etdirilmişdir. Muxtar respublikada istehsal olunan vafli məhsulları, tütün məmulatları, sement, travertin, mərmər, mebel məmulatları, mineral sular 11 ölkəyə ixrac olunmuşdur. Ənənəvi ixrac bazarları ilə yanaşı, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən şirkətlər tərəfindən Oman Sultanlığı, Belçika Krallığı kimi ölkələrə də məhsul ixrac edilmiş, ərzaq məhsulları nüfuzlu beynəlxalq qida sərgilərində nümayiş olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Hicran Rüstəmov çıxış edərək demişdir ki, 2020-ci ilin birinci yarımilində muxtar respublikada Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin xətti ilə 61 milyon 966 min 400 manat həcmində inşaat işləri yerinə yetirilmişdir ki, bunun da 57 milyon 559 min manatını və ya 92,9 faizini tikinti-quraşdırma işləri təşkil etmişdir. Bu ilin ötən dövründə 2 məktəb binası, 1 musiqi məktəbi, 2 səhiyyə müəssisəsi, 2 kənd mərkəzi, 3 xidmət mərkəzi, “Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının 3-cü Sərhəd Dəstəsi üçün kompleks, Ordubad rayonunda Dəstə Radio-Televiziya Ötürücü Stansiyası, Badamlı zavodu, Culfa şəhərində Rabitə Evi istifadəyə verilmişdir. Naxçıvan şəhərində 7 mərtəbəli 6 mənzilli yaşayış binasının tikintisi və 2 yaşayış binasının yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. Hazırda Naxçıvan şəhərində 44 mənzilli, Şərur şəhərində 40 mənzilli, Ordubad şəhərində 28 mənzilli, Culfa şəhərində 18 mənzilli, Şahbuz rayon “N” saylı hərbi hissədə 44 mənzilli və Şahbuz şəhərində 40 mənzilli yaşayış binalarının tikintisi davam etdirilir. Ötən dövrdə Naxçıvan şəhər Buzxanası, Ordubad rayon Dar kəndində Su dəyirmanı, Yusif Kuseyir oğlu türbəsi, Şahtaxtı hamamı bərpa olunmuş, Naxçıvan şəhərində “Sahil Parkı” istifadəyə verilmişdir. Hazırda Naxçıvan şəhərində məscidin, Şərur rayonunda Mədəniyyət Sarayının, Şərur və Sədərək rayonlarında Bayraq meydanlarının, Babək şəhərində bazarın, Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndində Xizək Mərkəzinin, Ordubad və Tivi su elektrik stansiyalarının tikintisi davam etdirilir. Muxtar respublikada yol nəqliyyat kompleksinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində də ardıcıl tədbirlər görülmüş, Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolunun, Şərur rayonunun Qarxun-Muğancıq-Mehrab-Məmmədsabir, Ordubad rayonunda Xanağa-Ağrı-Dizə-Vənənd-Darkənd avtomobil yollarının, Culfa şəhərində avtomobil yolunun yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. Tikintisi həyata keçirilən obyektlərin maya dəyərinin aşağı salınması, yerli istehsal materiallarından istifadəyə üstünlük verilməsi, tikintidə təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsi tədbirləri diqqətdə saxlanılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 2020-ci ilin birinci yarısında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları barədə məruzə etmişdir. (Ali Məclis Sədrinin məruzəsi qəzetin bugünkü nömrəsində dərc olunur)

Sessiyada cari məsələyə - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatlarının əməkhaqlarının artırılmasına da baxılmışdır. Ali Məclisin Sədri demişdir ki, son dövrlərdə muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı və əməkhaqlarının mərhələlərlə bir neçə dəfə artması bu məsələyə də baxılmasını zəruri etmişdir. Bütün bunlar əsas götürülərək Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatlarının əməkhaqlarının artırılması ilə bağlı qərar layihəsi hazırlamışdır.

Qərar layihəsi oxunmuş və səsə qoyularaq qəbul edilmişdir.

Ali Məclisin Sədri 2020-ci ilin birinci yarısında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında əməyi, sabitliyin və təhlükəsizliyin qorunmasında xidməti olanlara təşəkkürünü bildirmiş, qarşıdakı dövrdə inkişafın təmin olunmasında sessiya iştirakçılarına, muxtar respublikanın hər bir sakininə uğurlar arzulamışdır.

Bununla da altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin üçüncü sessiyası öz işini başa çatdırmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.07.2020      İyulun 18-də Naxçıvan Musiqi Kollecinin Musiqi nəzəriyyəsi şöbəsinin müəllimləri üçün harmoniya fənni üzrə metodiki kurs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri aparan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova Harmoniya fənninin tədris olunma metodikası haqqında danışmış, “Dominant septakkord və dönmələri” mövzusu üzrə məlumat vermişdir. O, mövzunun tədris olunması barədə danışaraq, onun tam şəkildə mənimsənilməsinin yollarını izah etmişdir. Vurğulanmışdır ki, tədris zamanı dominant septakkord və döngələrinin tonikaya həlli prosesinin ayrılıqda izah olunması daha məqsədyönlüdür. Akkordların birləşməsi zamanı yol verilən sıçrayış və keçici hərəkətlərin də mənimsənilməsi vacibdir. Sonra isə mütləq fortepianoda olan məşğələlərə vaxt ayırmaq lazımdır. Bununla da tələbənin harmoniya sahəsində biliklərin möhkəmlənməsinə nail olmaq olar. Digər musiqi sahələri kimi klassik harmoniya da yarandığı dövrdən başlayaraq inkişaf edərək müasir bəstəkarların yaradıcılığında daha da zənginləşmişdir. Klassik harmoniyanın qanunlarını mükəmməl şəkildə mənimsəməsi tələbənin nəzəri biliklərinin daha da zənginləşməsinə gətirib çıxarır.

Sonda metodik kurs iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.07.2020      İyulun 17-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası və AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə “Pandemiya dövründə kitabxanaların qarşısında duran vəzifələr” adlı onlayn tədbir keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova onlayn tədbiri giriş sözü ilə açaraq bildirmişdir ki, hazırda bütün dünyada COVİD-19 virusunun yayılması ilə əlaqədar Dünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiya elan etmişdir. Mövcud vəziyyət ölkəmizdən də yan keçməmiş, infeksiyanın qarşısının alınması məqsədilə təxirəsalınmaz tədbirlər görülmüşdür. Belə bir şəraitdə onlayn xidmət kitabxanaların əsas fəaliyyət istiqamətinə çevrilmişdir. Kitabxanaların üzərinə düşən əsas vəzifə elektron formada oxuculara xidmət etmək, cəmiyyətin informasiyaya olan tələbatını təmin etmək, insanlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılmasını istiqamətləndirmək, kitaba olan marağı artırmaqdır. Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin sisteminə daxil olan kitabxanalar öz fəaliyyət istiqamətlərini şəraitə uyğun quraraq onlayn formada oxuculara kitabxana-informasiya xidmətini davam etdirir. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası elektron kitabxana vasitəsilə, həmçinin digər kitabxanalar tərəfindən sosial şəbəkələrdə, “İnstaqram” və “Facebook” səhifələrində elektron kitabxana xidmətləri təklif edilərək oxuculara müxtəlif kreativ formatlarda onlayn xidmətlər göstərilir.

Sonra AMEA Naxçıvan Bolməsinin Elmi Kitabxanasının direktoru Sahab Əliyeva “Pandemiya dövründə kitabxana-oxucu münasibətləri” adlı mövzu ilə çıxış edərək qeyd etmişdir ki, Müasir dövrün informasiya bolluğunda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması və düzgün istiqamətləndirilməsi həyati zərurətə çevrilmişdir. Bu mənada kitabxanalar mütaliə mədəniyyətinin düzgün istiqamətləndirilməsində, informasiyanın yayılmasında, maarifləndirici missiyanın yerinə yetirilməsində əsas məsuliyyət daşıyan sosial institutlardır. Pandemiya günlərində dünya kitabxanaları oxucularına virtual rejimdə xidmət edir. Hazırda internet üzərindən yayım kitabxanaların məsafədən xidmət göstərməsi baxımından ən optimal təcrübədir. Məhz buna görə müasir kitabxanaların elektron bazalarını genişləndirmək öhdəliyi getdikcə artmaqdadır. Bu, eyni zamanda, kitabxanaların qarşısına onlayn rejimdə yeni xidmət formalarını tətbiq etmək zərurətini qoyur.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kütləvi iş şöbəsinin müdiri Nərmin Allahverdiyeva “Pandemiya dövründə oxuculara xidmət işinin təşkili” adlı çıxışında qeyd etmişdir ki, sosial izolyasiya dövründə kitabxana fəaliyyətini davam etdirmiş, oxucular onlara təqdim edilmiş onlayn xidmətlərdən geniş istifadə etmişdir. Kitabxanaya onlayn müraciət edən oxucular üçün səyyar kitabxana xidməti göstərilmiş, onların tələbatı nəzərə alınaraq dərsliklərin, kitabların pdf variantları hazırlanmış, sosial şəbəkələr üzərindən oxuculara çatdırılmışdır. Oxuculara xidmət işinin səviyyəsini daha da yüksəltmək məqsədilə keçirilən tədbirlər “Zoom Meeting” mobil tətbiqi üzərindən onlayn formatda təşkil edilmişdir. Hazırkı şəraitdə kitabxanaçıların başlıca vəzifəsi kitabxanalarda keçirilən onlayn tədbirləri sistemli şəkildə istiqamətləndirmək, oxucuların mütaliə mədəniyyəti və bilik dairəsinin genişlənməsinə səy göstərməkdən ibarətdir.

Sonda mövzu ətrafında müzakirələr aparılmışdır. Müzakirələrdə çıxış edən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasının direktoru F.Əhmədov, mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin direktorları qeyd etmişlər ki, kitabxanaların oxuculara göstərdiyi onlayn xidmətlər daha da təkmilləşdirilməli, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayıb-yaradan yazıçı və şairlərin, Azərbaycan və dünya klassiklərinin əsərlərinin onlayn qaydada müzakirəsinə daha geniş yer verilməlidir. Həmçinin latın qrafikası ilə nəşr olunmayan kiril qrafikalı əsərlərin təbliği də nəzərdə saxlanılmalıdır.

80 dəqiqə davam edən tədbirdə 30 nəfər kitabxana əməkdaşı iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.07.2020      İyulun 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında Frank Darabontun rejissorluğu ilə eyniadlı əsər əsasında çəkilən “Green mile” filminin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Musiqi Kollecinin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Həlimə İbrahimli bu cür onlayn müzakirələrin əhəmiyyətindən danışmış, daha sonra filmin müzakirəsinə başlanılmış və söz gənclərə verilmişdir.

Nazirliyin Gənclər Birliyinin üzvləri Cəlal Rzayev və Nərmin Yaqublu, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gəclər Birliyinin üzvləri Müzəffər Yusifov və Ceyran Sultanova, Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gəclər Birliyinin üzvləri Ələkbər İsmayılov və Rasim Qasımov, Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gəclər Birliyinin sədr müavini Arzu Bağırlı və birliyin üzvü Səmra Əlizadə, Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gəclər Birliyinin üzvləri Səma Rzayeva və Aygül Cəfərova, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gəclər Birliyinin sədri Cavan Qənbərli və birliyin üzvü Miralməmməd Seyidov və Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gəclər Birliyinin sədr müavini Nurşən İbrahimova, birliyin üzvü Nurşən Rüstəmxanlı və digərləri film barədə müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermişlər.

Bildirilmişdir ki, 1999-cu ildə çəkilən bu filmin rejissoru və ssenaristi Frenk Darabotdur. Film Stephen Kingin eynıadlı romanı əsasında çəkilmişdir. Kifayət qədər yekəpər insan olan Con Koffi iki balaca qızın öldürülməsində təqsirli bilinir. Vahiməli görüntüsünün əksinə olduqca incə və qarışıq iç dünyası olan Koffi bəzi fövqəlbəşər güclərə sahibdir. Təcridxananın edam otağı baş gözətçisi Paul Edgecombun ondan həqiqətən günahkar olub olmadığını soruşması ilə birlikdə aralarında bir dialoq başlayır. Xəstə olan Paul Edgecomb Koffinin gücləri sayəsində sağalması ilə hadisələr inkişaf etməyə başlayır. Koffi fövqəlbəşər gücü sayəsində öz içinə çəkdiyi xəstəlikləri ağzından sərbəst buraxaraq həyatına davam edir. Koffinin bu gücünün fərqinə olması ilə ona olan münasibəti dəyişməyə başlayır. O, bu gücü sayəsində möcüzələr yaradır və Edgecomb bu möcüzə insanın həyatına davam etməsinin vacib olduğunu düşünür. İrəliləyən süjetdə hadisələr bu xətt üzrə inkişaf edir.

90 dəqiqə davam edən müzakirəyə muxtar respublikanın bütün bölgələrindən ümumilikdə 70 nəfər gənc qatılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.07.2020      Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının oxucuları ilə bu dəfəki görüşündə E.Heminqueyin “Qoca və dəniz” əsərinin müzakirəsi keçirilmişdir.

Onlayn müzakirənin moderatoru, kitabxananın direktor müavini Kəmalə Ağayeva tədbiri açaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Oxunması zəruri olan kitablar siyahısı”na daxil edilmiş kitabların böyüməkdə olan uşaq və yeniyetmələrin tərbiyəsində xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulamışdır.

A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının böyük kitabxanaçısı Məsmə Cəfərova Ernest Heminqueyin həyat və yaradıcılığından danışaraq qeyd etdi ki, XX əsrin görkəmli Amerika yazıçısı Ernest Heminquey öz bədii yaradıcılığı ilə Amerika ədəbiyyatının şöhrətini bütün dünyada təsdiqlədən böyük söz ustalarından biridir.

O, 1899-cu il iyulun 21-də Şimali Miçiqanda, həkim ailəsində doğulmuş, altmış iki illik ömrünün xeyli hissəsini öz ölkəsindən kənarda keçirərək öz əsərlərini Fransada, İtaliyada, İspaniyada, Kubada və s. yazmışdır. E.Heminquey erkən yaşlarında I dünya müharibəsində iştirak etmişdir. O, birinci dünya müharibəsinin mənasızlığını “Əlvida silah!” adlı məşhur romanı ilə damğaladığı kimi ikinci dünya müharibəsinə gətirib çıxaran faşizmin eybəcər mahiyyətini də “Əcəl zəngi” romanında ustalıqla ifşa etmişdir. Onun “Məğlubedilməzlər”, “Qatillər”, “Qadınlarsız kişilər”, “Fırtınadan sonra” və s. əsərləri oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. E.Heminquey 1954-cü ildə Nobel mükafatına laiq görülmüş, 1961-ci ilin iyulun 2-də vəfat etmişdir.

Kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Nüşabə Seyidova “Qoca və dəniz” əsərində oxucuya ötürülən müsbət keyfiyyətlər” mövzusundakı çıxışında qeyd etdi ki, Ernest Heminqueyin əsərlərinin ən yaxşılarından hesab edilən “Qoca və dəniz” povesti ömrünü balıq tutmaqla keçirən qoca Santyaqonın həyatından söhbət açır, onun öz balıqçı sənətini gənclərə öyrətməsindən bəhs edir. Qoca dənizçinin dənizi və oradakı balıqları necə sevdiyini, hətta balıqların aclıq məcburiyyətindən tora düşdüyünü bilsə də özünün yaşaması üçün balığın ölməsinin vacib olduğunu gənc dostlarına həmişə danışmağı xoşlardı. N.Seyidova “Qoca və dəniz” povestinin oxuuculara, xüsusilə yeniyetmə və gənclərə təsiri haqqında fikirlərini bildirmiş, onların mübarizə ilə həyatda çox şeyə nail ola biləcəklərini vurğulamışdır.

Heminquey yaradıcılığına münasibəti birmənalı olmasa da və bəzən münasibətini ucadan səsləndirməklə yazıçının xətrinə dəysə də, dahi Folkner də “Qoca və dəniz”i yüksək dəyərləndirmişdi: “Bu əsər Heminqueyin ən yaxşı əsəridir, çünki bu əsərdə Heminquey əvəllər tapa bilmədiyi allahı tapıb. Buna qədər onun qəhrəmanları vakuumda hərəkət edirdilər, onların keçmişi yox idi, lakin qəfildən-“Qoca və dəniz”də Heminquey Allahı tapdı. Orada nəhəng balıq var; Allah bu nəhəng balığı yaradıb ki, onu ovlasınlar. Allah qocanı da yaradıb ki, bu nəhəng balığı tutsun. Allah bu balığı yeməli olan akulanı da yaradıb və Allah onların hamısını eyni məhəbbətlə sevir”.

Sonda kitab haqqında geniş müzakirələr aparıldı, müzakirə iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırıldı.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.07.2020      15 iyul tarixində M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən növbəti onlayn təcrübə məşğələsi Ordubad Rayon MKS-nin əməkdaşlarına keçirilmişdir.

“Daxil olan çap məhsullarının təsviri” mövzusunda keçirilən onlayn təcrübənin moderatoru M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova iştirakçıları salamlamış, təcrübənin məqsəd və mahiyyəti haqqında məlumat verərək bildirmişdir ki, təcrübəsiz heç bir işin nəticəsi uğurlu olmaz. Hər bir nəzəri bilik təcrübə ilə möhkəmlənməlidir. O, onlayn təcrübənin kitabxana əməkdaşlarının bilik və bacarığının artmasında əhəmiyyətli olacağına inandığını bildirmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Südabə Heydərova “Daxil olan çap məhsullarının təsviri” adlı mövzu ilə çıxış edərək bildirmişdir ki, biblioqrafik təsvir sənəd haqqında biblioqrafik məlumatları əks etdirir və biblioqrafik yazının əsas hissəsini təşkil edir. Sənədlər biblioqrafik təsvirdə elə əks olunmalıdır ki, oxucu sənəd haqqında ən mühüm məlumatı əldə edə bilsin. Təsvirin ünsürləri dəqiq, düzgün, konkret, məntiqi ardıcıllıqla verilməlidir. Hər hansı ünsürün səhv ifadə edilməsi oxucu tərəfindən məlumatın əldə edilməsini çətinləşdirər. Biblioqrafik təsvirlər kortəbii yaranmır və standartlara əsaslanır. Yeni dövlət standartı - 7.1-2003 öz tərtibi keyfiyyətləri ilə əvvəlki 7.1-84 standartından xeyli fərqlənir və bir sıra yenilikləri özündə əks etdirir. Təsvirin tərtib edilməsinin obyektini bütün dərc edilən sənəd növləri və müxtəlif daşıyıcılarda dərc edilməmiş sənədlər - kitablar, seriyalı və digər nəşri davam edən resurslar, notlar, kartoqrafik və audiovizual sənədlər, təsviri-incəsənət, normativ-texniki sənədlər, mikrofilmlər, elektron informasiya resursları və s. təşkil edir.

Vurğulanmışdır ki, təsvirin quruluşundan asılı olaraq birsəviyyəli və çoxsəviyyəli biblioqrafik təsvirlər müəyyən edilir. Birsəviyyəli təsvir bir hissəli sənədə, ümumilikdə, ayrıca fıziki vahidə, həmçinin də çoxhissəli sənədin bir qrup fıziki vahidinə tərtib edilə bilər. Çoxsəviyyəli təsvir iki və daha artıq səviyyədən ibarətdir. Bu təsvir çoxhissəli sənədə -çoxcildli və ya komplekt sənədə, ümumilikdə, seriyalı və ya digər ardı davam edən resursa, həmçinin çoxhissəli sənədin bir qrup fıziki vahidinə, çoxcildli sənədin bir və yaxud bir neçə cildinə tərtib edilə bilər.

Qeyd edilmişdir ki, biblioqrafik yazıda (təsvirdə) sahə və ünsürlər müəyyən edilmiş ardıcıllıqla əks etdirilir. Sənədin növündən və informasiyanın hansı daşıyıcıda yerləşdirilməsindən asılı olmayaraq biblioqrafik təsvirin sahə və ünsürlərinin tamlığı onlar arasında tətbiq edilən durğu işarələri (punktuasiya), biblioqrafik təsvirin bütün obyektləri üçün ümumi qaydalara əsaslanır. Kitabxanalarda müxtəlif növ sənədlər - kitablar, qəzet və jurnallar, ardı davam edən nəşrlər, not nəşrləri və digər sənəd növləri düzgün və vahid qaydada təsvir edilməlidir.

Məşğələnin sonunda MKS əməkdaşlarının sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.07.2020Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Saz sənətini yaşadırıq” adlı onlayn saz ifaçılığı müsabiqəsi keçirilmiş və qaliblər müəyyənləşdirilmişdir. İki yaş kateqoriyası (8-13), (14-18) və iki nominasiya “Saz havası” və “Aşıq havası” üzrə keçirilən müsabiqəyə qeydiyyat 12 iyun tarixdə başlamış və 12 iyul tarixdə yekunlaşmışdır. 13 və 14 iyul tarixlərdə qeydiyyata alınan ifalara Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət nazirinin əmri ilə yaradılmış Münsiflər Heyəti tərəfindən baxış keçirilmiş və hər iki yaş kateqoriyası və nominasiyalar üzrə müsabiqənin qalibləri və fərqlənən ifaçılar seçilmişdir.

Münsiflər heyətinin 14 iyul tarixli yekun qərarına əsasən müsabiqənin nəticələri aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

8-13 yaş kateqoriyası:

“Aşıq havası” nominasiyası üzrə diplomla təltif edilir:

- I yerin qalibi – Naxçıvan Şəhər Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin şagirdi Quliyeva Sevinc Arif qızı

- II yerin qalibi – Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Babayeva Dinarə Mahir qızı

“Aşıq havası” nominasiyası üzrə fərqləndiyinə görə fəxri fərmanla təltif edilir:

- Kolanı Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Dadaşova Röya Rövşən qızı

- Şərur Şəhər B.Kəngərli adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Məmmədov Vüsal Mehman oğlu

“Saz havası” nominasiyası üzrə diplomla təltif edilir:

- I yerin qalibi – Naxçıvan Şəhər Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin şagirdi Məmmədov Asiman Ziya oğlu

- II yerin qalibi – Vənənd Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Cəfərov Elmir Elçin oğlu

“Saz havası” nominasiyası üzrə fərqləndiyinə görə fəxri fərmanla təltif edilir:

- Yuxarı Daşarx Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Hənifəyeva Nurgül Məhəmməd qızı

- Şərur Şəhər B.Kəngərli adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Osmanova Hədiyyə Osman qızı

14-18 yaş kateqoriyası:

“Aşıq havası” nominasiyası üzrə diplomla təltif edilir:

- I yerin qalibi – Şahbuz Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Camalova Sibel Elnur qızı

- II yerin qalibi – Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbəsi Ağalarova Sevinc Rəhman qızı

- III yerin qalibi – Kolanı Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Şirinzadə Mətləb Xaliq oğlu

“Aşıq havası” nominasiyası üzrə fərqləndiyinə görə fəxri fərmanla təltif edilir:

- Naxçıvan Şəhər M.Məmmədov adına 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Əhmədova Songül Həsrət qızı

- Ələkli Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Salahova Aysel Vüqar qızı

“Saz havası” nominasiyası üzrə diplomla təltif edilir:

- I yerin qalibi – Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbəsi Məmiyeva Nurçin Əli qızı

“Saz havası” nominasiyası üzrə fərqləndiyinə görə fəxri fərmanla təltif edilir:

- Yuxarı Daşarx Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Əliyev Hümbət Nəsimi oğlu
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.07.2020      İyulun 11-də uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin skripka ixtisası üzrə müəllimlərinə ustad dərs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri aparan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova skripka ixtisasının tədris olunma metodikası haqqında ümumi məlumat vermişdir.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, Musiqi Kollecinin skripka ixtisası üzrə müəllimi İlahə Əliyeva skripka alətinin tarixi haqqında ümumi məlumat vermiş və “Qamma və texniki əsərlərin öyrədilməsi” mövzusunda çıxış etmişdir. Tədris zamanı əl quruluşunun, bir sıra vərdişlərin inkişaf etdirilməsinin vacibliyindən danışan İ.Əliyeva ifa zamanı yayın düzgün bölüşdürülməsi, vibrasiya və səs keyfiyyətinin zəruriliyini də qeyd etmişdir. Tədris zamanı ifa olunan qammalar şagirdin texnikasının formalaşmasında xüsusi rol oynadığını qeyd etmişdir. O, ilk növbədə şagirdlərin musiqi-bədii və texniki inkişafinin istiqamələrinin dəqiq olaraq müəyyən etməyin yollarını izah etmiş və dərs vəsaitləri haqqında məlumat vermişdir.

Sonda metodik kurs iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.07.2020      İyulun 14-də Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin və Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin təşkilatçılığı ilə “Mili dəyərlərimiz milli varlığımızdır” mövzusunda onlayn dəyirmi masa keçirilib. Mədəniyyət üzrə Elmi-Metidik Mərkəzin və Culfa rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyindəki mədəniyyət evi və klub əməkdaşlarının iştirak etdiyi dəyirmi masanı giriş sözü ilə Mədəniyyət üzrə Elmi-Metidik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov açaraq onlayn dəyirmi masanın əhəmiyyətindən danışıb.

“Milli adətlərimizi təbliğ etmək varlığımızın qarantıdır” mövzusunda çıxış edən Mədəniyyət üzrə Elmi-Metidik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov bildirib ki, milli dəyərlər xalqların kimliyinin formalaşmasında müstəsna rola malikdir. Milli dəyərlər dedikdə, əsas etibarilə, milli ideologiya, mədəni yaddaş, milli tarix, milli dil, milli mədəniyyət və incəsənət, milli ədəbiyyat, milli özünüdərk nəzərdə tutulur. Tarixi təcrübə göstərir ki, öz soykökündən, tarixindən, milli dəyərlərindən uzaq düşən millətlər və dövlətlər müəyyən zaman kəsiyində yox olmaq, tarix səhnəsindən silinmək təhlükəsi ilə üzləşiblər. Bu mənada milli adətlərimizi yaşatmaq millət olaraq gələcək varlığımızın vacib şərtlərindəndir.

Sonra Culfa Rayon Mədəniyyət Sarayının direktoru Aqil Adilzadənin “Mədəniyyətimiz milli sərvətimizdir”, Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin metodisti Elçin Əsədovun “Adət-ənənələrimiz keçmiş tariximizi bu günümüzə çatdıran ən etibarlı milli dəyərlərimizdir”, Culfa Rayon Kırna Kənd Mədəniyyət Evinin direktoru Sona Əsgərovanın “Mədəniyyətimizin tədqiqində el dili” mövzularında çıxışları olub. Bildirilib ki, Vətən, ata-ana, el-oba, yurd yeri, doğma ocaq sevgisi, vətənpərvərlik, böyük-kiçik, ədəb-ərkan, etik dəyərlər, unudulmaz inam və inanclarımız, nəhayət, müqəddəs milli adət-ənənələrimiz ümumən milli mentalitetimizin məhək daşıdır.

Vurğulanıb ki, keçmişimiz tariximizin həm də ibrət dərsləridir. Bu baxımdan keçmişimiz, eyni zamanda, sabahımızın müəllimidir. Gənc nəslin azərbaycançılıq ideyaları ruhunda tərbiyəsi qələbələrimizin, nailiyyətlərimizin təminatçısıdır. Əsrlər boyu böyük mənlik şüuru, əxlaqi dəyərlərə sədaqətimiz sayəsində xalqımız öz dilini, milli adət-ənənələrini qoruyub saxlaya bilmişdir.

“Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizlə fəxr etməliyik. Bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz əsrlərboyu xalqımızın həyatında, yaşayışında formalaşıbdır, xalqımızın fəaliyyətində formalaşıbdır. Milli-mənəvi dəyərləri olmayan millət həqiqi millət, həqiqi xalq ola bilməz”, - deyən ümummilli lider Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə milli adət-ənənələrimizin təbliğinə və yaşadılmasına xüsusi önəm vermişdir. Bu, milli mədəniyyətimizi özündə yaşadan folklor nümunələrimizin fundamental elmi əsaslarla tədqiq edilməsinə geniş imkanlar açmışdır. Xalqımızın mənəvi dünyasını zənginləşdirən, tariximizi və mədəniyyətimizi ucaldan, birliyimizi təmin edən milli dəyərləri qoruyub saxlamaq hər birimizin müqəddəs borcudur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.07.2020      Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyi ilə birgə şair Kamil Arazın “Göy qurşağı” və “Qəzəllər” kitablarının təqdimatı keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan kitabxananın direktoru Kəmaləddin Axundov şairin balaca oxucularla görüşünün artıq üçüncü dəfə olduğunu qeyd edərək bildirmişdir ki, bundan əvvəlki görüşlərdə Kamil Arazın “Göydən üç alma düşdü” və “Xəzinə” kitablarının təqdimatı keçirilmiş, bir dəfə isə şair oxucuların xahişi ilə kitabxanada görüşə dəvət olunmuşdur. Vurğulanmışdır ki, Kamil müəllimlə keçirilən hər bir görüş oxucularımızda xoş təəssürat yaratmışdır.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublika Yazıçılar Birliyinin sədri Asim Yadigar Kamil Arazın yaradıcılığı haqqında məruzə ilə çıxış edərək qeyd etmişdir ki, Kamil Araz muxtar respublikamızda uşaqlar üçün yazan az sayda şairlərdən biridir. Natiq Kamil müəllimin uşaqlara olan sevgisinin şeirlərində ifadəsinin hər zaman hiss olunduğunu vurğulayaraq şairin şeirlərindən nümunələr oxumuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Gülər Əhmədova “Göy qurşağı kitabı uşaqlara qiymətli hədiyyədir”, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi, şairin dostu Ədalət Cəfərli “Uşaq ədəbiyyatına yeni töhfə” və kitabın tərtibatçı rəssamı Gülsabah Fərzəliyeva “Uşaqlar üçün maraqlı kitab” mövzularında çıxışlar etmişlər.

Məktəbli oxucular şairin şeirlərini qiraət etdikdən sonra Kamil Araz öz oxucuları qarşısında yeni kitabları haqqında və gələcək planlarından ətraflı söhbət edərək, öz oxucularına xoş arzularını bildirmiş, onlara daim mütaliə etməyi tövsiyə etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.07.2020      İyulun 10-da Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Culfa rayonunda yerləşən maddi-mədəniyyət nümunələri” mövzusunda onlayn görüş keçirilmişdir. Onlayn görüşdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor Vəli Baxşəliyev iştirak etmişdir.

Görüşün aparıcısı, Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Aidə İbrahimova görüş və onun mahiyyəti barədə məluamat vermişdir. Sonra Gənclər birliyinin üzvlərindən Günay Xudaverdiyeva “Gülüstan türbəsinin ornamentləri”, Səma Rzayeva “Haçadağ” və “Əlincəqala”, Aygül Cəfərova “Camaldın kəndindəki tarixi yerlər”, Kəmalə Kərimova “Yaycı kəndi və orada yerləşən maddi-mədəniyyət nümunələri”, Aynur Mustafazadə “Yaycı kəndindəki ziyarətgah” mövzusunda çıxış etmişlər.

Diskussiya şəklində davam edən onlayn görüşdə AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev gənclərin suallarını cavablamış və sonda fikir mübadiləsi aparılmışdır.

Sonda belə görüşlərin davamlı olması, gənclər tərəfindən öz yaşadığı ərazilərdə olan rəvayətlər, əsatirlər, mifoloji görüşlər, maddi-mədəniyyət nümunələri barədə olan məlumatların toplanması və rayon mədəniyyət şöbəsinə göndərilməsi qərara alınmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.07.2020      İyulun 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvlərinin iştirakı ilə Fransız yazıçı Alber Kamyunun “Taun” əsərinin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Aidə İbrahimova bu cür onlayn müzakirələrin əhəmiyyətindən danışmış, gənclərin pandemiya dövründə diqqətdən kənarda qalmadığına görə Gənclər birliyinin adından Mədəniyyət Nazirliyinə minnətdarlığını bildirmişdir.

Daha sonra əsərin müzakirəsinə başlanılmış və söz gənclərə verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Birliyinin sədri Bənövşə Afətli və birliyin sədr müavini Qumral Mahmudova, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova, Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Süqarə Mirzəli, Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Gülşən Güləliyeva və sədr müavini Nuray Mehdiyeva, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Cavan Qənbərli və birliyin üzvü Aysel Şəfiyeva, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Əzizə Süleymanova və birliyin sədr müavini Nurşən ibrahimova və digər gənclər əsər barədə müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermişlər.

Bildirilmişdir ki, Taun Əlcəzairin şəhərlərindən biri olan Oranda başlayan taun epidemiyasına qarşı insanın mübarizəsini əks etdirir. Əslində romanda taun dünyadakı pislikləri təmsil edir və bir növ onların simvoludur. Bu xəstəlik vasitəsilə yazıçı insanların ölümün bir addımlığında olduqları zaman düşdükləri psixoloji vəziyyəti, onların özləri ilə, öz vicdanları ilə daxili hesablaşmasını, həyat öz adi axarı ilə davam etdiyi zamanlarda fərqinə vara bilmədikləri xırdalıqlara necə diqqət ayırmalarını, dünənə kimi əllərini uzatsalar çata biləcəkləri qədər yaxınlarında olan doğmalarından, həyat yoldaşlarından, sevgililərindən, dostlarından gözlənilmədən ayrı düşməyin onlarda yaratdığı əbədi ayrılıq qorxusunu oxucuya çatdırır. İnsanların bəzi şeyləri yalnız başlarının üstünü bəla aldığı zaman, fəlakətə düçar olduqda dərk etdiyini göstərir.

Keşiş Paneluo taunu insanların bu günə kimi işlətdikləri günahların cəzası olaraq görür və bu cəzaya layiq olduqlarını düşünür. Tanrının varlığına inanmayan Həkim Bernar Ryö isə taunu bir pislik olaraq qəbul edir və pisliyə qarşı mübarizə aparmalı olduğuna inanır. İnsanları sevir, onlara kömək etməyə çalışır.

Sonda əsər barədə geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır. Əsərin günümüzdəki mövcud vəziyyətlə səsləşməsi gənclərin marağına səbəb olduğunu söyləmək mümkündür. 80 dəqiqə davam edən müzakirədə ümumilikdə 40-a yaxın gənc iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.07.2020      İyulun 11-də Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Mirmehdi Seyidzadənin “Qızıl xoruz” pyesi əsasında hazırladığı tamaşanı onlayn formada balaca teatrsevərlərə təqdim edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynovun səhnələşdirdiyi “Qızıl xoruz” tamaşasında zülmə qarşı mübarizə və sonda zülmkarın məhv edilib, ədalətin bərqərar olmasından bəhs edilir.

Gülşən qarının (Ulduz Süleymanova) sarı inəyi (Vəsmə Quliyeva) sağmağı ilə başlayan tamaşadakı hadisələr bu cür davam edir. Qarı nənə inəyi sağıb qutardıqdan sonra nəvəsi Elşəndən (Ləman Əhmədova) inəyi otarmasını istəyir. Həmin vaxt kəndin yaxınlığındakı meşədə şah (İlham Babayev) vəziri (İbad Nəbiyev), fərraş (İlqar Babayev) və naib-nökərləri (Arzu Səfərov) ilə dincəlirmiş. Bu zaman meşədə bir xoruz (Süleyman Süleymanov) banlayaraq deyir: “Bir manqur tapmışam!”. Şah nökərinə (Arzu Səfərov) əmr edir ki, həmin xoruzu tutub gətirsinlər. Nökərlər nə qədər cəhd etsələr də, xoruzu tuta bilmirlər. Şah bu dəfə naiblərə əmr edir ki, xoruzun sahibini tutub gətirsinlər. İnəyi otarmaqdan gətirən Elşən nənəsinin naiblər tərəfindən döyüldüyünü görüb kömək etmək istəyir. Lakin buna imkan verməyən nökərlər Elşənin qollarını bağlayıb, xoruzu tutmaq istəyirlər. Xoruz budaqdan-budağa qonur və naibin gözünü çıxarır. Nəhayət, xoruzu tuturlar. Şah xoruzun bişirilməsini əmr edir. Naib xoruzu sarayın aşpazına (Əfqanə Ələsgərova) verir ki, şaha gözəl bir yemək bişirsin. Bişirilmiş xoruzu şah iştahla yeyir, lakin nahaq kəsilmiş, zülmə düçar olmuş xoruz şahın qarnında fəryad edir və onu öldürür. Zülümdən qurtaran xoruz və onun sahibləri şad-firavan yaşayırlar.

Balaca teatrsevərlər tərəfindən maraqla qarşılanan tamaşanın quruluşçu rejissoru Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynov, quruluşçu rəssamı Ədalət Quliyev, musiqi tərtibatçısı Əli Məmmədovdur.

Qeyd edək ki, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı balaca tamaşaçılar üçün bu günə kimi “Buratino”, “Qoğalın sərgüzəşti”, “Ələddinin sehrli çırağı”, “Tık-tık xanım” və “Göyçək Fatma” tamaşalarını onlayn formada nümayiş etdirib.

Digər tamaşalar kimi, bu tamaşa da Naxçıvan Dövlət Televiziyasının efirindən və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmış və izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.07.2020      İyul ayının 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə muzey əməkdaşları üçün “Muzeylərdə onlayn tədbirlərin keçirilməsinin təşkili” mövzusunda onlayn seminar keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova seminarın keçirilməsinin əhəmiyyəti barədə məlumat verərək bildirmişdir ki, günümüzün tələbinə uyğun olaraq bu gün Nazirliyin sisteminə daxil olan muzeylərdə tədbirlər onlayn olaraq keçirilir. Tədbirlərin onlayn formada keçirilməsi muzey əməkdaşlarının qarşısına yeni tələblər qoyur.

Vurğulanıb ki, aprel ayından başlayaraq muzeylərdə 8 onlayn ekskursiya keçirilmiş, bu ekskursiyalar Naxçıvan Televiziyasının efirindən və Nazirliyin internet resurslarında canlı olaraq yayımlanmışdır. Dövr ərzində muzeylər tərəfindən onlayn tədbirlər keçirilməklə yanaşı, onlayn ekskursiyalar, məlumat xarakterli, həmçinin tarixi və əlamətdar günlərlə bağlı videomateriallar hazırlanaraq paylaşılır. Paylaşılan materiallar sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən maraqla qarşılanır.

Sonra Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyinin direktoru Aytən Ələkbərova çıxış edərək bildirib ki, hazırki dövrdə muzeylərin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri də tarixi və əlamətdar günlərlə, görkəmli şəxslərin yubiley və anım günləri ilə bağlı materialların, o cümlədən, tədbirlərin onlayn olaraq təqdim edilməsidir. Öz profilinə uyğun olmaqla mütəmadi olaraq mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkil olunması ötən dövrlərdə olduğu kimi hal-hazırda da muzeylərin əsas fəaliyyət sahəsindən biridir. Ötən aylar ərzində təkcə Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyində “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrə başlamasının 114 illiyi, Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyinin yaradılmasının 22 illiyi ilə bağlı onlayn tədbirlər keçirilmiş, Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyindən canlı onlayn ekskursiya təqdim edilmişdir.

Muzeylərdə onlayn tədbirlərin təşkili həm də muzey əməkdaşlarının üzərinə yeni vəzifələr qoyur. Çünki sosial şəbəkələrdə paylaşılan bu tədbirlər daha geniş tamaşaçı kütləsinə təqdim edilməklə həm də muzeylərin təbliğinə xidmət edir.

Muzey əməkdaşlarının onlayn olaraq qoşulduğu seminarın sonunda müzakirə aparılmış, iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.07.2020      9 iyul tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Republika Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə görkəmli şair, maarif və mətbuat xadimi Seyid Əzim Şirvaninin anadan olmasının 185 illiyi münasibətilə əsərlərinin onlayn biblioqrafik icmalı keçirilib.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova tədbiri giriş sözü ilə açaraq, onun məqsəd və mahiyyəti haqqında məlumat vermişdir. O, qeyd etmişdir ki, zəngin ədəbi yaradıcılığa malik olan Azərbaycan şairi və maarifçisi Seyid Əzim Şirvaninin bədii irsi dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli, 211 nömrəli Qərarı ilə Seyid Əzim Şirvani Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Südabə Heydərova “Seyid Əzim Şirvaninin həyatı və yaradıcılığı” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, Seyid Əzim Şirvani 1835-ci il iyul ayının 10-da Şamaxıda ruhani ailəsində anadan olmuşdur. Kiçik yaşlarında ikən Şamaxının tanınmış, mötəbər şəxslərindən olan atası Seyid Məhəmməd vəfat etmişdir. Seyid Əzim ana babası molla Hüseynin himayəsi altında yaşamışdır. Babasından ərəb və fars dillərini öyrənən Seyid Əzim təxminən 10 il sonra Şamaxıya qayıdır və burada mədrəsədə oxuyub orta ruhani təhsilini tamamlayır. 1856-cı ildə ali ruhani təhsili almaq həvəsi 21 yaşlı gənc Seyid Əzimi İraqa, əvvəl Nəcəf və Bağdada, sonra isə Suriyanın Şam şəhərinə aparır. Gənc şair İraqda oxuyarkən dünyəvi elmlərə də böyük maraq göstərir. Şamaxıya qayıtdıqdan sonra 1869-cu ildə orada yeni üsul üzrə məktəb açaraq ömrünün axırına qədər burada müəllimlik edir. Köhnə mollaxanalardan fərqli olaraq o, bu məktəbdə uşaqlara dini elmlərlə yanaşı, Azərbaycan və fars dillərini tədris edir, tarix, coğrafiya, hesab və s. fənlərdən ibtidai məlumat da verirdi. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın görkəmli şairi Mirzə Ələkbər Sabir, məşhur yazıçı və pedaqoq Sultan Məcid Qənizadə və bir sıra başqa yazıçılar məhz onun məktəbində oxumuşlar. Öz zəngin yaradıcılığı ilə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə qızıl səhifələr əlavə edən Seyid Əzim Şirvani 1888-ci il mayın 20-də Şamaxıda vəfat etmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının metodika və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri Fəridə Ələsgərova Seyid Əzim Şirvaninin kitabxananın fondunda olan əsərləri haqqında məlumat vermişdir. O, qeyd etmişdir ki, kitabxananın fondunda şairin latın və kiril qrafikası ilə çap olunmuş bir sıra əsərləri vardır. Bunlara misal olaraq şairin müxtəlif illərdə yazdığı şeirləri, qəzəlləri, nəsihətləri, təmsilləri, mənzum və mənsur hekayələrini misal göstərmək olar. 2013-cü ildə çap edilmiş 2 cildlik seçilmiş əsərlərində isə şairin klassik şeirin bütün janrlarında yazdığı əsərləri, həmcinin, görkəmli şəxslərə ünvanladığı məktubları da yer almışdır.

Bir saata yaxın davam edən tədbirdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşları və fəal oxucular iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.07.2020      İyul ayının 8-də görkəmli dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin Naxçıvan şəhərində yerləşən ev-muzeyində onlayn ekskursiya keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin bələdçisi Nəsrin Abdullayeva təqdim edib.

Ekskursiyanın əvvəlində bələdçi muzeyin yaradılma tarixi haqqında məlumat verərək bildirib ki, Azarbaycanın görkəmli dramaturqu və nasiri Cəlil Məmmədquluzadənin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə Naxçıvan şəhərində ev muzeyinin yaradılması haqqında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev 1998-ci il 19 iyun tarixli Sərəncam imzalamışdır. 1999-cu il oktyabrın 13-də Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 2002-ci il iyunun 18-də Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyinin açılış mərasimində iştirak etməsi muzeyin tarixində əlamətdar hadisələrdən biridir.

Qeyd olunub ki, ulu öndər Heydər Əliyev böyük yazıçı və dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığına və şəxsiyyətinə, onun əsərlərinin tədqiqi və nəşrinə, eləcə də adının əbədiləşdirilməsinə həmişə böyük diqqət və qayğı ilə yanaşmışdır. Məhz ümummilli liderin hakimiyyəti illərində yazıçı haqqında yeni və sanballı tədqiqat əsərləri kütləvi şəkildə nəşr olunub, xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün böyük işlər həyata keçirilib, yubileyləri təntənəli şəkildə qeyd edilib. Redaktoru olduğu “Molla Nəsrəddin” jurnalının faksimilesinin nəşr edilməsi böyük ədəbi hadisə olmaqla, ictimaiyyət tərəfindən mirzəcəlilşünaslığa göstərilən diqqət və qayğı kimi dəyərləndirilib.

Qeyd olunub ki, Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyi iki ekspozisiya zalı və foyedan ibarətdir. Muzeyin fondunda 2500-ə yaxın eksponat vardır ki, onlardan 300-dən çoxu ekspozisiya zallarında nümayiş olunur. Onlardan Cəlil Məmmədquluzadəyə və onun ailəsinə məxsus şəxsi, məişət əşyaları, o cümlədən yazıçının əsərləri, “Molla Nəsrəddin” jurnalının müxtəlif illərə aid nüsxələri, ədibin müasirləri və tədqiqatçılarının əsərləri, rəsm əsərləri və s. muzeyin qiymətli eksponatları sırasındadır.

Birinci ekspozisiya zalında ədibin və ailə üzvlərinin porterləri və fotoşəkilləri, məişət əşyaları, qızına aid piano, ədibin yaşadığı dövrə aid məişət əşyaları və kamança, ədibin 1889-1920-ci illərə aid bədii fəaliyyətini əks etdirən əsərlərinə rəssam Əli Səfərli tərəfindən hazırlanmış panoramla birlikdə maketləri, sevdiyi klassiklərin seçilmiş əsərləri nümayiş olunmaqdadır.

Bunlardan əlavə birinci zalda “Nəslin davamçıları” guşəsi də tamaşaçıların diqqətini cəlb edir.

İkinci ekspozisiya zalında ədibin dəyərli əsərlərinə çəkilmiş qrafik illustrasiyalar, M.S.Ordubadi, M.Ə.Sabir, Ə.Əzimzadə kimi görkəmli şəxslərin portretləri, Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyinin, “Ölülər” tamaşasının və “Molla Nəsrəddin” obrazının rəssam Əli Səfərli tərəfindən hazırlanmış maketləri, Mirzə Cəlilə aid şəxsi sənədlər, sevdiyi klassiklərin fotoportretləri sərgilənməkdədir.

Vurğulanmışdır ki, burada yer alan ən dəyərli eksponatlar sırasında “Molla Nəsrəddin” jurnalının orijinal nüsxələri xüsusi yer tutur. Tamaşaçıların nəzərinə çatdırılıb ki, Azərbaycan satirik mətbuatının zirvəsi sayılan “Molla Nəsrəddin” jurnalının ilk sayı 1906-cı il aprel ayının 20-də Tiflisdə işıq üzü görüb. Xalqımızın milli şüurunun formalaşmasında məhz “Molla Nəsrəddin” jurnalının və jurnalın redaktoru Mirzə Cəlilin fəaliyyətinin rolu misilsizdir.

Zalda ədibin Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyev tərəfindən yaradılmış büstü də nümayiş olunur.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə həsr olunmuş guşədə muzeyin açılışı zamanı çəkilmiş fotoşəkillər və ulu öndər haqqında yazılmış kitablar sərgilənir.

Nəzərə çatdırılıb ki, böyük yazıçı-dramaturqun irsinə dövlətimiz və xalqımız daim ehtiramla yanaşır. Böyük yazıçının vaxtilə müəllimlik etdiyi Nehrəmdə və Cəlilkənddə xatirə muzeylərinin istifadəyə verilməsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illiyinin ölkəmizdə və muxtar respublikada geniş qeyd edilməsi kimi diqqətəlayiq işlər bunun bariz nümunəsidir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.07.2020      İyulun 3-də Naxçıvan Muxtar Respubilkası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə gənclər arasında “Naxçıvan: Tarix və mədəniyyətin qovşağı” adlı onlayn müzakirə keçirilmişdir.

Tədbiri görüşü giriş sözü ilə açan Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova görüşün məqsədindən və əhəmiyyətindən bəhs etmişdir.

Daha sonra Nazirliyin Gənclər birliyinin sədr müavini Qumral Mahmudova “Ən ali milli dəyərimiz: Ana dilimiz”, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Əzizə Süleymanova “Adət ənənələrimizin şölələndiyi xalçalar” və həmin birliyin sədr müavini Nurşən İbrahimova “Qədim ipək yolu və Naxçıvan”, Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Gülşən Güləliyeva “Qaş piri”, Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədr müavini Nuray Mehdiyeva “Heydər məscidi”, Nazirliyin Gənclər birliyinin üzvü Məsmə Cəfərova “Keçmişimizin izində”, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvü Alməmməd Seyidov “Naxçıvan ilkin şəhərsalma mədəniyyəti”, Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Aidə İbrahimova “Milli geyimlər və bədii tikmələr”, Naxçıvan Musiqi Kollecinin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Həlimə İbrahimli və kollecin tələbələri “Naxçıvanda aşıq sənəti” və Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova "Nuh peyğəmbər: Dünya tufanı və Naxçıvan” mövzuları üzrə məlumat vermişlər.

Maraqlı diskussiya formasında təşkil olunan və 100 dəqiqə davam edən müzakirədə ümumilikdə 45 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.07.2020      07 iyul 2020-ci il tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Republika Kitabxanasında növbəti onlayn kitab müzakirəsi keçirilib.

Tədbirdə “Oxunması zəruri olan kitablar”ın siyahısına daxil olan Cəlil Məmmədquluzadənin “Hekayələr” adlı kitabından “Xanın təsbihi” və “Usta Zeynal” hekayələri müzakirə edilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova açaraq “Oxunması zəruri olan kitablar” haqqında Sərəncamın əhəmiyyətindən danışmış, keçirilən tədbirin məqsəd və mahiyyətini vurğulayaraq müzakirə olunacaq hekayələr haqqında ümumi məlumat vermişdir.

Sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının şöbə müdiri Rahilə Məmmədova “Təsbihin gücü” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatında kiçik hekayənin böyük və qüdrətli yaradıcısı kimi tanınmışdır. Belə hekayələrdən biri də” Xanın təsbihi”dir. Xanın təsbihi” hekayəsi Cənubi Azərbaycan mövzusuna həsr olunmuşdur. Bu hekayəni qələmə almaqda ədibin əsas məqsədi İran mütləqiyyətinin amansızlığını ifşa etmək, gülüş hədəfinə çevirməkdir. Hekayədə təsvir olunan təsbih məmləkəti idarə etməyin gülünclüyünə mənalı eyhamdır. Təsvir olunan xan da, onun təsbihi də feodal cəmiyyətinin çürüklüyünü ifşa etmək üçün vasitədir. Təsbihin belə güclü olması isə onun arxasında hakim qüvvələrin dayandığından irəli gəlir. Buna görə də bütün kənd Nəzərəli xanın təsbihi qarşısında dilsiz-ağızsız qula çevrilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabxanaçısı Yusifova Rəsmiyyə “Usta Zeynal reallıqdan ədəbiyyata gətirilmiş qəhrəmandır” adlı çıxışında qeyd etmişdir ki, "Usta Zeynal" klassik Azərbaycan ədəbiyyatının şedevr hekayələrindən biri sayılır. Hekayədə yazıçı onu narahat edən dini möhvumatın əsiri olan insanların acınacaqlı vəziyyətini göstərmək istəmişdir.

Hekayənin qəhrəmanı Usta Zeynal bizi həm güldürür, həm düşündürür. Usta Zeynal mədəni-tərəqqi baxımından irəlidə gedən millətləri bəyənmir, Muğdusi Akopu və müsəlman olmayanları bədbəxt hesab edir. Oruc-namazdan xəbəri olmayanların axirət cəzasına inanır. Bu obrazın timsalında bir xalqın geriliyinin, bədbəxtliyinin, elmdən məhrum olduğunun şahidi oluruq. Onun simasında biz dinin təsiri ilə zehni kütləşmiş, möhvumatın əsiri olmuş, öz istəklərini unutmuş bir miskin insanı görürük.

Sonda əsər ətrafında müzakirələr olmuşdur.

Müzakirədə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşları və fəal oxucular iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.07.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən iyun ayında onlayn tədbirlərin əhatə dairəsi dah da genişləndirilmişdir.

Ötən ay Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası və M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı tərəfindən təqdim edilən onlayn konsert və tamaşalar, muzeylər tərəfindən həyata keçirilən onlayn ekskursiyalar sosial şəbəkə və internet istifadəçilərinin marağına səbəb olmuşdur.

İyunun 15-də Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin və Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin tanınmış bəstəkar Məmməd Məmmədovun əsərlərindən ibarət konsert proqramları filarmoniyanın daha bir onlayn təqdimatı kimi rəğbətlə qarşılanmışdır. Həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Heydər Əliyev Muzeyində onlayn ekskursiya keçirilmişdir.

Ötən ayın əlamətdar mədəni hadisələrindən olan “15 İyun – Milli Qurtuluş Günü” münasibətilə Heydər Əliyev Muzeyinin qarşısında təşkil edilən muzeyin fonduna daxil olan rəsm əsərləri və xalçalardan ibarət sərgi sakinlər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 24 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə əlaqədar iyun ayında “Yallılar dünəndən bu günə” kitabı çapa hazırlanmış, qədim Naxçıvan diyarına məxsus bir neçə yallı lentə alınmışdır. Qeyd edək ki, Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən çəkilişi aparılan həmin yallıları nazirliyin internet resusrlarından izləmək mümkündür.

Ötən ay A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası tərəfindən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Kitabxana-informasiya” ixtisası üzrə təhsil alan III kurs tələbələri üçün onlayn açıq dərs keçirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən və təkcə muxtar respublika sakinlərinin deyil, ölkənin müxtəlif bölgələrində yaşayan vətəndaşların da qatıldığı “Bir neçə dəqiqədə mədəniyyət” adlı videoçarx, “Milli ornamentlərimiz rəsm əsərlərində” adlı rəsm və “Milli dəyərlərimiz düşüncəmizdə” adlı esse müsabiqələrinə iyun ayında yekun vurularaq, qaliblər diplomlar və pul mükafatları, fərqlənənlər isə fəxri fərmanlarla təltif edilmişlər. Ölkə vətəndaşları tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanan bu cür onlayn müsabiqələr muxtar respublikada, eləcə də ölkə miqyasında ilk dəfə həyata keçirilən mədəni hadisələr kimi yaddaqalan olmuşdur.

Qeyd edək ki, Mədəniyyət nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən və il ərzində davam edəcək “Mədəniyyətin izi ilə” Sosial Mədəniyyət Layihəsi”nə iyun ayından start verilmişdir.

İyun ayında muxtar respublikada fəaliyyət göstərən muzeylər tərəfindən muzey həvəskarlarına onlayn xidmət göstərilmiş, 716 sayda müxtəlif məlumat, audio və videomaterial hazırlanaraq sosial şəbəkələrdə paylaşımlar edilmişdir. Bu paylaşımlardan məhz 118-i onlayn ekskursiya olmuşdur.

Muxtar respublikadakı kitabxanalar da iyun ayında onlayn xidmət göstərilməsi işini diqqətdə saxlamış, onlayn formada kitab müzakirələri, həmçinin kitabxana əməkdaşları üçün onlayn təcrübə məşğələləri təşkil edilmişdir.

Ötən ay sosial şəbəkə izləyicilərinin marağına səbəb olan onlayn fəaliyyət növlərindən biri də “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitablarla bağlı video və audio materialların, audio kitabların hazırlanması olmuşdur. Ümumilikdə, muxtar resublikada mövcud olan kitabxanalar tərəfindən tarixi və əlamətdar günlər, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin yubileyləri ilə əlaqədar 175 sayda material hazırlanaraq sosial şəbəkə hesablarında 1182 paylaşım edilmişdir. Qeyd edək ki, “Nağıl Günləri” layihəsi çərçivəsində kitabxana əməkdaşlarının iyun ayında uşaq və yeniyetmələr üçün hazırladığı 40 audionağıl sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilmişdir.

İyun ayında Kəngərli və Culfa rayonlarında fəaliyyət göstərən folklor kollektivlərinin iştirakı ilə xalq yaradıcılığı nümunələrinin, həmçinin Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Tar” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinin ifasında musiqi nömrələrinin çəkilişi aparılmış, videomateriallar internet resurslarında paylaşılmışdır.

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poeması və görkəmli şair, yazıçı və dramaturq Cəfər Cabbarlının “Aydın” pyesi əsasında, həmçinin M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında Hüseyn Əsgərovun eyniadlı əsəri əsasında hazırlanan “Qorxaq Əhməd” və Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrında Nuray Nəzərovanın eyniadlı “Mavi işıq” tamaşalarının məşqləri aparılmışdır.

Onlayn fəaliyyət Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki təhsil müəssisələrində də davam etdirilmiş, iyun ayı ərzində uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərində, ümumilikdə, 1905 onlayn dərs keçilmişdir. Onlayn dərslərdə tədris proqramına uyğun nəzəri və praktik dərslər aparılmış, mövzular üzrə mühazirələr oxunmuşdur.

Ötən ayda da həyata keçirilən onlayn kitab və film müzakirələri, eləcə də “Yaşa və öyrən – onlayn” intellektual bilik yarışı Mədəniyyət Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən gənclərin kütləvi şəkildə iştirakı ilə yaddaqalan olmuşdur.

İyun ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin “yutub” (“youtube”) kanalına 75 (cəmi 311) videomaterial yerləşdirilmişdir. Həmçinin ötən ay nazirliyin “instaqram” (“instagram”) və “feysbuk” (“Facebook”) hesablarında, ümumilikdə, 378 paylaşım edilmişdir.

Bütün bunlar əsas verir deyək ki, pandemiya dövründə muxtar respublika sakinlərinin mədəni tələbatının ödənilməsi istiqamətində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki mədəniyyət müəssisələri tərəfəndən milli mədəniyyətimizin təbliği ilə bağlı onlayn fəaliyyət uğurla davam etdirilmişdir. Canlı formada nümayiş olunan mədəni tədbirlər, eləcə də videomateriallar sakinlər tərəfindən geniş izləyici sayı ilə rəğbətlə qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.07.2020“Bir neçə dəqiqədə mədəniyyət” adlı videoçarx müsabiqəsinə yekun vurulub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Bir neçə dəqiqədə mədəniyyət” adlı videoçarx müsabiqəsi keçirilmiş və qaliblər müəyyənləşdirilmişdir. İki yaş kateqoriyası üzrə (14-25) və (26-35) aparılan qeydiyyat 1 iyun tarixdə başlamış və 25 iyun tarixdə yekunlaşmışdır. 26 və 27 iyun tarixdə qeydiyyata alınan videoçarxlara Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi Münsiflər Heyəti tərəfindən baxış keçirilmiş və hər iki kateqoriya üzrə müsabiqənin qalibləri seçilmişdir. Münsiflər heyəti tərəfindən seçim zamanı təqdim olunan videoçarxların mövzunu əhatə etməsi, çəkilişin keyfiyyəti, şəxsi yaradıcılıq, nitq mədəniyyəti və videoçarxın heç yerdə yayımlanmaması nəzərə alınmışdır.

Münsiflər heyətinin 27 iyun tarixli yekun qərarına əsasən qalib şəxslər aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

14-25 yaş kateqoriyası üzrə:

- I yerin qalibi – Əsgərova Həcər Vasif qızı

- II yerin qalibi – Nuriyeva Nəzrin Habil qızı

- III yerin qalibi – Nağıyev Nail Zahir oğlu

26-35 yaş kateqoriyası üzrə:

- I yerin qalibi – Əliyev Tural Haxverdi oğlu

- II yerin qalibi – Abdullayev Sərxan Qəhrəman oğlu

- III yerin qalibi – Məmmədov Əbülfəz Səid oğlu

Hər iki kateqoriya üzrə I yerin qalibi 250, II yerin qalibi 150, III yerin qalibi isə 100 manat məbləğində pul mükafatı ilə, həmçinin müvafiq diplomla təltif olunurlar. Qeyd edək ki, Bakı şəhərindən qatılan və qalib olan iştirakçıların mükafatları onların ünvanına çatdırılacaqdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.06.2020      İyunun 27-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə solfecio fənni üzrə ustad dərs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri aparan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova solfecio fənni üzrə təhsil sistemində proqramların tərtib və tədris olunma metodikası haqqında ümumi məlumat vermişdir. Solfecio dərsinin düzgün təşkil olunmasının müəllim üçün ən vacib amillərdən biri olduğunu qeyd edən Leyla Əlimərdanova təcrübi biliklərlə yanaşı nəzəri biliklərin də əsas götürülməsini xüsusi olaraq vurğulamışdır. Nəticənin əldə olunması üçün dərs zamanı musiqi duyumunu nəzərə alaraq hər bir şagirdə müxtəlif sistem və metodiki istiqamətlərdən yanaşmaq lazımdır. Bunun da musiqili qabiliyyətin formalaşmasında rolu olduqca vacibdir.

Sonra Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Ruhiyyə Dünyamalıyeva Solfecio fənninin tədrisi zamanı bir sıra vərdişlərin inkişaf etdirilməsinin və dərs zamanı istifadə olunacaq kitabların seçim mərhələsindən danışmışdır. Naxçıvan Musiqi Kollecinin və uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin iştirakı ilə solfecio fənninin tədrisi zamanı “Musiqi dinləmə qabiliyyətinin formalaşması” mövzusu ətrafında müzakirələr aparılmışdır.

Sonda ustad dərs iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.06.2020      İyunun 27-də Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş onlayn konsert proqramı izləyicilərə təqdim edilmişdir.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 yanvar 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvanda musiqi sənətinin və təhsilinin inkişafına xidmət etmiş, bir çox ansambl və xor kollektivlərinin yaradılmasının təşəbbüskarı olmuş Məmməd Məmmədov 100 illik yubileyi qeyd edilir. Onun 1956-cı ildə yaratdığı “Əlvan çiçəklər” mahnı və rəqs ansamblı muxtar respublikada musiqi və rəqs mədəniyyətinin inkişafında mühüm mərhələ təşkil edir.

Bəstəkar kamera-instrumental musiqinin bir çox janrlarında əsərlər, nəfəsli alətlər orkestri üçün marşlar, pyeslər, fortepiano üçün mahnı və romanslar yazmış, xalq mahnı və rəqslərini toplayaraq nota köçürmüş, Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında hazırlanan 30-dan artıq tamaşaya musiqi bəstələmişdir. Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən 1 nömrəli uşaq musiqi məktəbi Məmməd Məmmədovun adını daşıyır.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Orkestri filarmoniya yaradılarkən onun tərkibində fəaliyyətə başlayan ilk orkestrlərdən biri olmuşdur. Kollektivin tanınmış müğənni və xanəndələrinin ifalarını musiqisevərlər həmişə rəğbətlə qarşılayırlar. Orkestrin bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Elman Əliyevdir.

Yubileyinə həsr olunmuş konsert proqramı bəstəkarın “Azərbaycan” mahnısı ilə start götürmüşdür. Daha sonra “Olaydım mən”, “Yar gəlmədi”, “Nəğmə çalır ürəyim”, “Marş”, “Güllər açarkən”, “Gənclik mahnısı”, “Naxçıvan” əsərləri ilə davam etdirilmiş və xor kollektivinin ifasında “Ana vətən” mahnısı ilə konsert proqramına yekun vurulmuşdur.

Bəstəkarın musiqi əsərlərini Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Mübariz Əsgərov, Naxçıvan Muxtar Respublikası Əməkdar artistləri Elçin Nağıyev, Azər Cəfərli, Ruhiyyə Hüseynova və digər ifçılar Nərmin Hüseynova, İlkin Abdullayev, Samir İsmayılov və Ülvi Əhmədov təqdim etmişdir.

Onlayn tədbir Naxçıvan Dövlət Televiziyasından və onun internet resurslarından, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet saytında və sosial şəbəkə hesablarında canlı olaraq yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
27.06.2020      İyunun 24-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə gənclər arasında Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə çəkilmiş “Son iclas” filminin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Qumral Bektaşi bu cür onlayn müzakirələrin əhəmiyyətindən danışmış, gənclərin pandemiya dövründə diqqətdən kənarda qalmadığına görə Gənclər birliyinin adından Mədəniyyət Nazirliyinə təşəkkürünü bildirmişdir.

Daha sonra filmin müzakirəsinə başlanılmış və söz gənclərə verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Birliyinin sədri Bənövşə Afətli, birliyin üzvləri Günel Sangur və Jalə Mirzəyeva, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova və həmin birliyin üzvü Nuran Əliyev, Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Süqarə Mirzəli, Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədr müavini Nuray Mehdiyev, birliyin üzvü Rasim Qasımov və digərləri film barədə müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermişlər.

Bildirilmişdir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC-nin) fəaliyyətinə və cümhuriyyətin süqutuna həsr olunmuş bu filmdə xalqımızın əzmkarlığı, istiqlal mübarizəsi öz əksini tapmışdır.

Film AXC-nin 27 aprel 1920-ci ildə keçirilmiş sonuncu iclası ilə başlayır. Filmdə xalqımızın son anadək apardığı dönməz və qətiyyətli mübarizəsi əks olunur. Mübarizə faciə ilə başa çatsa da, bu mübarizənin Azərbaycanın istiqlal tarixinin şərəfli bir səhifəsi olduğu göstərilir. "Son iclas" filmində Azərbaycanın dövlət bayrağının-üçrəngli bayrağımızın müqəddəsliyi də öz əksini tapmışdır. Filmin sonunda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müsəlman Şərqində ilk demokratik, hüquqi dövlət nümunəsi yaratdığı və insanlara istiqlalın nə demək olduğunu anladan kadrlar göstərilir. Göstərilir ki, 71 illik sovet rejimi Azərbaycan xalqının müstəqillik arzularını boğa bilmədi. Xalqımız yenidən azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxdı və qalib gəldi. Ona görə ki, ötən əsrin əvvəllərindən fərqli olaraq xalq təhsil almışdı. Nəhayət, bu Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin yaşatdığı müstəqillik ideyalarını 71 il nəsildən-nəslə ötürə bilmişdi. Məhz buna görə cümhuriyyət bayrağı yenidən göylərə ucaldı. 1990-cı il noyabrın 17-də ümummilli lider Heydər Əliyevin sədrlik etdiyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin iclasında bu bayraq ilk dəfə dövlət tədbirində qaldırıldı və rəsmi status qazandı.

Daha sonra gənclər film barədə düşüncələrini paylaşmış və fikir mübadiləsi aparılmışdır. 1 saat davam edən müzakirədə ümumilikdə 40 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.06.2020      24 iyun 2020-ci il tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Avstriya yazıçısı Ştefan Svayqın “Şahmat” adlı novellasının onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova giriş sözü ilə çıxış edərək keçirilən tədbirin məqsəd və mahiyyətini vurğulamış, əsər haqqında ümumi məlumat vermişdir.

Sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi katibi Günay Kəngərli “Ştefan Svayqın həyat və yaradıcılığı” mövzusunda çıxış etmişdir. O, bildirmişdir ki, Stevan Şvayq 1881-ci ildə Vyanada doğulub, atası yəhudi əsilli varlı bir fabrikant olub. 1900-cü ildə gimnaziyanı bitirdikdən sonra Svayq Vyana Universitetinə daxil olub və tələbəlik illərində öz vəsaiti hesabına “Gümüş Simlər” (Silberne Saiten) adlı ilk şeirlər kitabını dərc etdirib. Vyana Universitetində elmi dərəcəsini tamamladıqdan sonra 1905-ci ildə Londona və Parisə yollanıb, daha sonra İtaliyanı və İspaniyanı (1906), Hindistanı, ABŞ-ı, Kubanı, Panamanı (1912) səyahət edib. Yaradıcılığının ilk illərində Verlendən, Bodlerdən və Emil Verxarndan etdiyi tərcümələrlə tanınıb. O çoxlu sayda esse, hekayə, romanlarla yanaşı, çox böyük ustalıqla qələmə aldığı bioqrafik oçerkləri ilə də şöhrət qazanıb. Psixologiyaya və Freyd təliminə böyük marağı Svayqın əsərlərində insan xarakterlərinin dərindən analiz edilməsində öz ifadəsini tapır. Özəlliklə də tarixi xarakterlər haqqında yazdığı əsərlər psixoloji dərinlik baxımından diqqəti cəlb edir. Svayq müharibəyə etiraz edərək və Avropanın içərisində olduğu böhrana dözməyərək 1942-ci ildə Braziliyada həyat yoldaşı ilə birlikdə intihar etmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşı Rəsmiyyə Yusifova “Şahmat” əsərinin əsas məzmunu” haqqında çıxış edərək qeyd etmişdir ki, Ştefan Svayq əsəri Braziliyada sürgündə olarkən qələmə almış və 1942-ci ilin fevral ayında etdiyi intihardan bir neçə ay öncə tamamlamışdır. İlk öncə 1942-ci ildə Argentinanın paytaxtı Buenos-Ayresdə 250 nüsxə ilə buraxılan əsər, daha sonra 1944-cü ildə ingilis dilinə tərcümə olunaraq Nyu-Yorkda nəşr olunmuşdur. Bu günə qədər Almaniyada əsərin 1.200.000-dən çox nüsxəsi satılmışdır. Avropa mədəniyyətinə vida edərkən həyata da vida etməyi seçən Svayq, həyata vida etmədən öncə dünya ədəbiyyatına “Şahmat” kimi bir miras bəxş etmişdir. Natiq qeyd etmişdir ki, psixoloji janrda qələmə alınan, qəhrəmanın ruhi pozuntularının əks olunması ilə qısa, amma hər baxımdan insanda dərin hissləri yerindən oynadan bir əsər təsiri bağışlayan “Şahmat” eyni zamanda fərqli dünyaların qapısını üzümüzə açır.

Sonda isə əsər ətrafında müzakirələr olmuşdur.

1 saat çəkən tədbirdə 25 nəfər kitabxana işçisi və fəal oxucu iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.06.2020      İyun ayının 24-də “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində növbəti onlayn ekskursiya keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin bələdçisi Əfsanə İbrahimova aparıb.

Ekskursiyanın əvvəlində muzey kompleksinin yaradılma tarixi haqqında məlumat verilərkən bildirilib ki, Naxçıvanqalanın bərpasına 2010-cu ildən başlanmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

“Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinin yaradılması haqqında 2013-cü il 5 iyun tarixli Sərəncamına əsasən muzey yaradılmış, 2014-cü il 7 aprel tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinin açılışı olmuşdur.

“Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi 1 ekspozisiya zalından, Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsindən, yeraltı sığınacaq - mağara hissədən ibarətdir. Vurğulanıb ki, Naxçıvanqala Naxçıvan şəhərinin cənub-şərqində yerləşən arxeoloji abidədir. Elmi ədəbiyyatda və xalq arasında

Naxçıvanqala, Köhnəqala adları ilə tanınmış qala 632-652-ci illərdə inşa olunmuşdur. Qala haqqında bir sıra tarixi faktlar məlumdur ki, həmin tarixi faktlardan biri XVI əsrdə yaşamış məşhur türk səyyahı Övliya Çələbinin Səyahətnamə əsəridir. Əsərdə Naxçıvanqalanın monqol işğallarına məruz qalması və bir neçə dəfə dağıdılması qeyd olunmuşdur. Qalanın adı fransız səyyahları Jan Şarden və Frehanqın da əsərlərində çəkilir.

Onlayn ekskursiya zamanı ekspozisiya zalında nümayiş olunan eksponatlar haqqında geniş məlumat verilərək bildirilib ki, e.ə. V minilliyə aid təsərrüfat küpü, e.ə. V-III minillik, e.ə. IV-III minilliyə aid daş əmək alətləri, daş baltalar, daş gürzlər, dən daşları, həvəng və dəstəklər məişətdə geniş istifadə olunmaqla yanaşı, duz mədənlərində duz sallarının parçalanmasında, nisbətən iri həcmli daş əmək alətləri isə tunellərin qazılmasında istifadə olunmuşdur. Muzeydə nümayiş olunan qədim eksponatlar sırasında e.ə. III-II minilliyə aid boyalı qablar da vardır ki, bu qablar II Kültəpə yaşayış yerindən aşkar olunmuşdur.

Son Tunc və Erkən Dəmir dövrünə, yəni E.ə. II-I minilliyə aid keramika məmulatları və gil qablar muzeyin dəyərli eksponatları sırasındadır.

Qeyd olunub ki, muzeydə nümayiş olunan məzarüstü sənduqələr XV əsrə aid olub, indiki dövrdə sinə daşı sayılır. Məzarüstü baş daşları və sənduqələrin üzərində xalqımızın inancları, dini təsəvvürləri, həyat və ölüm haqqında düşüncələri əks olunub.

Ekspozisiyada XVIII-XIX əsrlərə aid milli geyim nümunələri, xalçalar, məfrəş, odlu və soyuq silahlar, mis məişət əşyaları, saxsı su borusu və quyu qapaqları, o cümlədən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi Şamil Qazıyevin Naxçıvanın qədim tarixini, mədəniyyətini, adət ənənələrini, məişətini əks etdirən rəsm əsərlərinin surəti muzeyə gələn tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.06.2020      Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında görkəmli şair, yazıçı və dramaturq Cəfər Cabbarlının “Aydın” pyesi tamaşaya qoyulur.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru və rəssamı Həcərxanım Məmmədova, musiqi tərtibatçısı Səyyad Məmmədovdur.Tamaşada əsas rolları gənc aktyorlar ifa edirlər.

Aydın pyesinin əsas leytmotivində insanın özünə inamı, ona qarşı olan məkrli münasibətlərə qarşı apardığı mübarizə dayanır. Əsərin qəhrəmanı olan Aydın cəmiyyətin təsiri ilə ruhi əzablara düçar olsa da mənəvi gözəlliyini, insani saflığını itirmir.

Tamaşa yaxın vaxtlarda izləyicilərə təqdim ediləcək.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.06.2020      İyunun 19-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə gənclər arasında “Yaşa və öyrən - onlayn" intellektual bilik yarışı keçirilmişdir.

Nazirliyin Gənclər Təşkilatının, həmçinin Şərur, Babək, Ordubad, Culfa, Kəngərli, Şahbuz rayon mədəniyyət şöbəsinin gənclər birliklərinin üzvlərinin qatıldığı onlayn yarışda 17 komandanın nəzdində 51 gənc iştirak etmişdir. Gənclərə "Tarix", "Mədəniyyət və incəsənət", "Ədəbiyyat", "Musiqi", "Film", "Teatr", "Folklor", "Video oyunlar" və "Ardını sən de" kateqoriyaları üzrə səsli və videogörüntülü suallar ünvanlanmışdır.

3 hissədən ibarət olan onlayn yarışın sonunda Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin "Əlincəqala" komandası, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin "Bermuda" komandası və Nazirliyin Gənclər birliyinin "Araz qayası" komandası daha çox suala cavab verərək fərqlənməyi bacarıblar.

Qeyd edək ki, ilk dəfə olaraq yoxlama xarakterli təşkil olunan yarışın gələcəkdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.06.2020      İyunun 20-də Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Kəmalə Ağayevanın müəllifi olduğu “Tıq-tıq xanım” pyesi əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşanı onlayn olaraq balaca teatrsevərlərə təqdim etmişdir.

Səhnə əsərində baş qəhrəman Tıq-tıq xanım özünə dost axtarmaq üçün yola çıxır. Qarşısına çıxan həmsöhbətləri onun qəmgin olduğunun səbəbini soruşanda yalqızlıqdan şikayətlənir, özünə əsl dost, yoldaş axtardığını bildirir. Qarşılaşdığı bütün dost olmaq istəyənlər sonda Tıq-tıq xanımı əziyyət verərək cəzalandıracaqlarını bildirirlər.

Nəhayət Tıq-tıq xanıma Siçan bəyə rast gəlir. “Acıqlandırsam səni, nəylə döyərsən məni?” sualına, Siçan bəy əsl dost cavabı verir. Bununla da onların dostluğu başlayır. Günlərin birində Siçan bəy xan evinə gedir. Evdə darıxan Tıq-tıq xanım həyətə çıxır və gölməçəyə düşür. Ətrafdakılar ona kömək etmək istədikdə o, öz dostu siçanı görmək istəyir. Siçan Tıq-tıq xanımın dara düşmək xəbərini eşidir və gəlib onu gölməçədən çıxarır. Onlar ömürlərinin axırına kimi firavan yaşayırlar.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Xalq artisti Şirzad Abutalıbov, quruluşçu rəssamı Rafael Qədimov, musiqi tərtibatçısı Əli Məmmədovdur. Tıq-tıq xanım (Ləman Əhmədova) tamaşadakı əsas obrazı kimi diqqəti cəlb edir. Digər aktyorlar – İlqar Babayev, İbad Nəbiyev, İlham Babayev, Arzu Səfərov, Süleyman Süleymanov, Ulduz Süleymanova, Vəsmə Quliyeva uğurlu oyunu ilə seçilirlər.

Qeyd edək ki, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı balaca tamaşaçılar üçün bu günə kimi “Buratino”, “Qoğalın sərgüzəşti” və “Ələddinin sehrli çırağı” və “Göyçək Fatma” tamaşalarını onlayn formada nümayiş etdirib.

Tamaşa Naxçıvan Dövlət Televiziyasının efirindən və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmış və izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.06.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Milli dəyərlərimiz düşüncəmizdə” adlı esse müsabiqəsi keçirilmişdir. Müsabiqəyə 15 may tarixdə başlayan qeydiyyat 16 iyunda yekunlaşmışdır. Onlayn müsabiqəyə ümumilikdə 42 iştirakçı tərəfindən, 43 esse təqdim olunmuşdur. Qeydiyyat bitdikdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş Münsiflər Heyəti müsabiqəyə təqdim olunmuş esselərə baxış keçirmişdir. Münsiflər Heyəti tərəfindən seçim zamanı mövzunun təsvir və ya tərənnüm gücü, eyni zamanda bəhs olunan mövzunun reallığı, essedəki mətnin mövzuya uyğun dolğunluğu, müəllif fikrinin anlaşılan formada, birmənalı şəkildə çatdırılması, essedə göstərilən faktın doğruluğu, heç bir yerdə dərc olunmaması, Azərbaycan ədəbi dilinin orfoqrafik, qrammatik və punktoqrafik (durğu işarələri) qaydaları əsasında yazılması nəzərə alınmışdır.

Münsiflər Heyətinin 20 iyun 2020-ci il tarixli yekun qərarına əsasən qaliblər və müsabiqədə fərqlənən şəxslər aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

II yerin qalibi:

Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Əsgərova Elnurə Hüseyn qızı

III yerin qalibi:

Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllimi Babayeva Fatma Əhməd qızı

Fəxri fərmanla təltif edilənlər:

1. Naxçıvan şəhər sakini Hüseynli Türkan Afiyət qızı;
2. “Şərq qapısı” qəzetinin əməkdaşı Şahməmmədli Güntac Şahməmməd qızı;

II yerin qalibi 200 AZN və diplom, III yerin qalibi 100 AZN və diplomla təltif olunur. Fərqlənən iştirakçılara fəxri fərmanlar təqdim edilir. Diplom, mükafat və fəxri fərmanlar qalib gələn və fərqlənən iştirakçıların evlərinə çatdırılacaqdır.

Qeyd edək ki, esse müsabiqəsində I yer üzrə qalib olmamışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.06.2020      İyunun 18-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Şərur və Sədərək rayon MKS-lərin əməkdaşları üçün onlayn təcrübə məşğələsi keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova təcrübə və onun əhəmiyyəti barədə iştirakçılara məlumat vermişdir.

Sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Südabə Heydərova “Kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin iş prinsipi” adlı mövzu ilə çıxış edərək bildirmişdir ki, kataloqlaşdırma işi kitabxana kataloqlarının yaradılması və istiqamətini təmin edən proseslərin məcmusudur. Kataloq - kitabla oxucu arasında vasitəçi rolunu oynayır. Kitabxana kataloqu kitabxananın fondunda olan çap əsərlərinin və digər sənədlərin tərkibini göstərən bir siyahıdır. Oxucu kataloqa baxmaqla kitabxanada onu maraqlandıran hansı kitabların olduğunu, müəyyən bir kitabın olub-olmadığını, hər hansı bir müəllifin hansı əsərlərinin olduğunu öyrənir.

“Oxuculara xidmət işinin təşkili” mövzusunda çıxış edən oxuculara xidmət şöbəsinin müdiri Dilarə Əliyeva bildirmişdir ki, kitabxana fondlarında mühafizə edilən çap məhsullarından həm kitabxana şəraitində, həm də kitabxanadan kənarda oxucular tərəfindən istifadə oluna bilər. Oxucuların kitabxana ilə ilk tanışlığı qeydiyyat bölməsindən başlayır. Oxucuya fərdi yanaşılaraq kimlik əsasında ona oxucu bileti yazılır. Oxucuların qeydiyyatı qeyd kartoçkasında aparılır. Kitabxanalarda oxuculara kitabxana xidməti həm abonement, həm də oxu zallarının köməyi ilə həyata keçirilir. Kütləvi kitabxanalarda istifadə olunan gündəlik 3 hissədən ibarətdir. Birinci hissədə oxucuların ucotu, ikinci hissədə kitab verilişinin ucotu, ücüncü hissədə isə kütləvi tədbirlərin uçotu aparılır. Oxucuların, gəlişin və kitab verilişinin ucotunu aparmaq ücün əsas sənəd oxucu formulyarıdır. Oxucuların ümimi sayı oxucu formulyarlarının hesablanması əsasında müəyyənləşdirilir.

Daha sonra müzakirələr aparılmış MKS əməkdaşlarının sualları cavablandırılmışdır.

3 saata yaxın çəkən tədbirdə 30 nəfər kitabxana əməkdaşı iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.06.2020      A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası oxucuları ilə növbəti onlayn görüşündə İsveç yazıçısı Antuan de Sent Ekzüperinin “Balaca şahzadə” kitabının onlayn müzakirəsini keçirmişdir.

Kitabxananın direktor müavini Kəmalə Ağayeva çıxış edərək Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli “Oxunması zəruri olan kitablar” haqqındakı sərəncamından və bu sərəncamdan irəli gələn vəzifələrdən danışmışdır.

Sonra Kitabxananın Metodika və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri Mehriban Seyidova çıxışında “Balaca şahzadə” əsəri haqqında geniş məlumat verdi. O, qeyd etdi ki, “Balaca şahzadə kitabı” 1943-cü ildə ingilis dilinə, 1987-ci ildə isə Cəfər Bağır tərəfindən azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir. Romanda uzaq bir planetdən gələn kiçik şahzadənin gözü ilə böyüklərin dünyasına baxılır. İnsanların hamısı nə zamansa uşaq olublar, lakin indi onların heç biri o günləri xatırlamır. Balaca şahzadə isə oxucuları, bəşəriyyəti II Dünya Müharibəsinin baş verdiyi illərdə uşaqlıq dünyasına aparır. Ona görə də bu roman uşaqlar üçün olduğu qədər həm də böyüklər üçündür.

Sonda kitabın oxucularla geniş müzakirə aparıldı və oxucuları maraqlandıran suallar kitabxanaçılar tərəfindən cavablandırıldı.

Bir saata yaxın davam edən müzakirədə bu müzakirədə 16 nəfər oxucu və 6 nəfər kitabxana əməkdaşı iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.06.2020      İyunun 17-də gənclər arasında “Milli adət - ənənələr” mövzusunda maarifləndirici tədbir keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi Elvin Əhmədov görüş barədə iştirakçılara məlumat vermişdir.

Daha sonra Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Cavan Qənbərli və birliyin üzvü Aysel Şəfiyeva, Şərur Rayon Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədr müavini Nurşən İbrahimova mövzu ilə əlaqədar fikirlərini bölüşmüşlər.

Qeyd edilmişdir ki, xalqımızın mənəvi dünyasını zənginləşdirən, tariximizi və mədəniyyətimizi ucaldan, birliyimizi təmin edən milli-mənəvi dəyərləri qoruyub saxlamaq hər birimizin müqəddəs borcudur. İlk növbədə hər bir gənc əsrlər boyu cilalanmış, zamanın kəşməkəşli sınaqlarından çıxmış, ələnmiş, saflaşmış, bu günümüzün həyati tələbatı olan, xalqımızın özünəməxsus milli mentaliteti meyarlarına çevrilən mənəvi dəyərlər yüksək əxlaqi xüsusiyyətlərin təcəssümüdür və hamımıza əzizdir.

Minillər boyu formalaşan və Azərbaycan xalqının yüksək mənəvi dəyərlərə malik olduğunu göstərən əvəzedilməz adət və ənənələr millətimizin keçmişi, bu günü və gələcəyi arasında sarsılmaz bir mənəvi körpü rolunu oynayır. Dünyanın ən qədim xalqlarından olan azərbaycanlılar özünün zəngin milli, əxlaqi və mənəvi dəyərləri ilə bəşər sivilizasiyasına əvəzsiz töhfələr veriblər. Müstəqillik illərində muxtar respublikamızda milli dəyərlərimizin, adət ənənələrimizin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması istiqamətində görülən mühüm işlər də müzakirə olunub.

Bir saata yaxın davam edən tədbirdə 40-a yaxın gənc iştirak edib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.06.2020      Milli Qurtuluşdan ötən dövrdə Azərbaycan yüksək inkişaf yolu keçib, bütün sahələrdə böyük uğurlar qazanılıb. “Bütün həyatımı təhlil edəndə görürəm ki, mən Azərbaycanın müstəqilliyini təmin edə bilmişəm. Onu daxili çəkişmələr alovunda, dağıntılar və qan içində məhv olmağa qoymamışam”, - deyən ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyalarına sədaqət digər sahələr kimi, mədəniyyətimizin, rəssamlıq sənətinin də inkişafına səbəb olub. Bu gün yaradıcı insanlar, rəssamlar da ulu öndər Heydər Əliyevə sevgi və ehtiramlarını öz əsərlərində yaşadırlar.

İyunun 15-də Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Heydər Əliyev Muzeyinin qarşısında muzeyin fondunda saxlanan rəsm əsərlərinin və xalçaların sərgisi açılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov sərgiyə baxıb.

Bildirilib ki, Heydər Əliyev Muzeyində dahi şəxsiyyətin siyasi irsini, həyatını və ömür yolunu əks etdirən dəyərli eksponatlar saxlanılır. Muzeyin fondunda Ümummilli Liderlə bağlı tarixi sənədlərlə yanaşı, həm də Ona həsr olunmuş rəsm əsərləri, portret və xalçalar da mühafizə edilir.

Sərgidə Heydər Əliyev Muzeyinin fondunda mühafizə olunan 20 portret və 3 xalça nümayiş etdirilir. Ulu Öndərə həsr olunmuş portretlər yağlı boya ilə kətan, sulu boya ilə kağız, parça üzərində quaş və qarışıq texnika ilə işlənib. Sərgidə rəssamlardan Səyyad Bayramovun, Əli Səfərovun, Cavid İsmayılovun, İlham Mirzəyevin, Firudin Quliyevin, Şamil Mustafayevin Ulu Öndərə həsr edilən “Heydər Əliyev”, “Ömür yollarında”, “Mənalı ömür”, “Prezident Heydər Əliyev”, “Şərqin günəşi”, “Ümummilli lider Heydər Əliyev” rəsm əsərləri, Ulu Öndərin rəngli qaşlarla və muncuqla işlənmiş portretləri, həmçinin “Nəvə”, “Qayıdışın mübarək”, “Nurlu gələcək” adlı xalçalar yüksək sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə seçilir.

Sərgi ilə tanışlıqdan sonra Ali Məclisin Sədri deyib: Ölkəmizdə Ümummilli Liderimizə həsr olunmuş minlərlə rəsm əsəri, portret vardır. Bu da Vətəninə, xalqına, dövlətinə ləyaqətlə xidmət edən dahi şəxsiyyətə olan xalq sevgisinin nəticəsidir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ömür yolu Vətənə və xalqa xidmət nümunəsidir. Çünki Ulu Öndər Azərbaycan dövlətinin qurucusudur. Bu gün də Azərbaycan Ulu Öndərin yolu ilə gedərək inkişaf edir. Ölkəmizin gələcək inkişafı da dahi şəxsiyyətin ideyalarının davamındadır. Ümummilli Liderin özünün də dediyi kimi, “Nə qədər ki, Azərbaycan var, mən də varam. Mən isə Azərbaycanda əbədi olacağam”.

“15 İyun - Milli Qurtuluş Günü sadəcə rəhbərin hakimiyyətə gəldiyi gün deyil. 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan dövlətinin həyatında dönüş və qurtuluş tarixinin əsası qoyulub. Milli Qurtuluşa Azərbaycan xalqının görkəmli şəxsiyyəti Heydər Əliyevin və vətənpərvər insanların zəhməti hesabına nail olunub. Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan dövlətini parçalanmaq və məhv olmaqdan xilas etdi”, - deyən Ali Məclisin Sədri Milli Qurtuluş Günü münasibətilə təbriklərini çatdırıb, sərgilərin davam etdirilməsi barədə tapşırıqlar verib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.06.2020      İyun ayının 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə muzey əməkdaşları üçün “Muzeylərdə onlayn tədbirlərin keçirilməsinin muzeylərin tanıdılmasında rolu” mövzusunda onlayn seminar keçirilmişdir.

Tədbirin moderatoru Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova onlayn seminarın keçirilməsinin əhəmiyyəti barədə məlumat verərək bildirmişdir ki, bu gün Nazirliyin sisteminə daxil olan bütün muzeylər onlayn fəaliyyət göstərməklə sosial şəbəkələrdə öz fəaliyyətini geniş kütlələrə çatdırır, onlayn ekskursiyalar vasitəsilə muzey haqqında tamaşaçılara məlumat verir.

Sonra C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru Aləmzər İbrahimova çıxış edərək bildirib ki, hazırki dövdə muzeylərin təbliğ olunmasında sosial şəbəkələrin rolu danılmazdır. Burada paylaşılan məlumatların geniş ictimaiyyət tərəfindən izlənilməsi muzey əməkdaşlarına tariximizi, mədəniyyətimizi, adət-ənənələrimizi özündə yaşadan muzeylər haqqında məlumatları daha çox insana çatdırmağa imkan verir. Muzeylərdə görülən işlər barədə, həmçinin keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlər barədə sosial şəbəkələrdə yayılan informasiyalar da muzey işinin təbliğinə xidmət edir.

Sosial şəbəkələrin digər bir üstünlüyü odur ki, burada paylaşılan məlumatlar fəaliyyət göstərdiyi ərazidən asılı olmayaraq hər kəs tərəfindən izlənə bilir. Digər muzeylər kimi, C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyinin əməkdaşları da sosial şəbəkələrin gücündən istifadə etməklə görülmüş işlər haqqında məlumatlar, onlayn ekskursiylar və digər məlumatları paylaşmaqla bu muzeyi tanıdır, Azərbaycan ədəbiyyatını daha dərindən təbliğ edir.

Muzey əməkdaşlarının onlayn olaraq qoşulduğu seminarın sonunda müzakirə aparılmış, onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.06.2020      İyunun 15-də Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında “Milli Qurtuluş Günü”nə həsr olunmuş onlayn tədbir keçirilib. Tədbirin rəsmi hissəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış etmişdir.

Nazir qeyd edib ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı xidmətləri misilsiz və əvəzsizdir. Ulu öndərin 1969-cu il iyulun 14-də ölkəmizdə birinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycanın inkişaf və tərəqqi, 1993-cü il iyunun 15-də xalqın tələbi ilə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışı isə Milli Qurtuluş tarixinə çevrilmişdir. Vurğulanmışdır ki, həmin tarixdən ötən dövrdə Azərbaycan möhtəşəm inkişaf yolu keçmiş, bütün sahələrdə böyük uğurlar qazanılmış, tərəqqiyə nail olunmuşdur. Bu gün müstəqil Azərbaycan və onun Naxçıvan Muxtar Respublikası ulu öndər Heydər Əliyevin yolu ilə inamla irəliləyir. Sosial-iqtisadi və mədəni həyatın bütün sahələrində davamlı inkişaf, sabitlik və rifah vardır. Bütün bunlar isə Milli Qurtuluşun bəhrələridir.

Bayram tədbirinin bədii hissəsində Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestri konsert proqramı ilə çıxış edib. Proqram Müslüm Maqomayevin “Azərbaycan” mahnısı ilə start götürüb. Daha sonra Frans Şubertin “Serenada”, Tofiq Quliyevin “Əziz surət”, Astor Piazollanın “Unudulma”, Volfanq Amadey Motsartın “Sehirli Fleyta” operasından “Şahzadənin” ariyası, Fikrət Əmirovun “Sevil” operasından “Dilbərin nəğməsi”, xalq mahnısı “Küçələrə su səpmişəm”, Rauf Hacıyevin “Sevgilim”, Kamalın “Heydər Xalq”, Qara Qarayevin “Böyük xilaskar” əsərləri ilə davam etdirilib. Xüsusi peşəkarlıqla təqdim olunun musiqili proqramda xor kollektivinin də ifası maraqla qarşılanıb və konsert Eldar Mansurovun “Odlar Yurdu” süitası ilə rəqs kollektivinin ifasında sona çatıb.

Əsərləri Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Tural Nəcəfov, Mübariz Əsgərov və Gülyanaq Fərzəliyeva, gənc ifaçılar Bəsti Qasımova, İlkin Abdullayev ifa etmişdir. Peşəkar skripka ifaçıları Cahangir Qurbanov və Ceyhun Süleymanlının ifası da maraqla qarşılanmışdır.

Tədbir Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və Naxçıvan Televiziyasının rəsmi internet resurslarında və sosial şəbəkə hesablarından canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin onlayn mədəni tədbirlərində fəal iştirak edir. Filarmoniyanın solistləri, gənc vokalist İlkin Abdullayevin və skripka ifaçısı Cahangir Qurbanovun və saksofon ifaçısı Rəşad Əmiyevin solo, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü münasibətlə təşkil olunmuş Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera və “28 May – Respublika Günü”nə həsr edilmiş Estrada orkestrlərinin konsertləri belə tədbirlərdəndir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.06.2020      Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası solistlərinin onlayn solo konsertləri çərçivəsində iyunun 13-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında növbəti konsert proqramı musiqisevərlərə təqdim edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə təqdim edilən konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solisti, saksofon və klarnet ifaçısı Rəşad Əmiyev Azərbaycan və dünya klassiklərinin əsərlərindən nümunələr səsləndirib.

Estrada ansamblının müşayiəti ilə təqdim edilən solo konsertdə istedadlı ifaçı Rəşad Əmiyev ilk olaraq alt saksofonda Tofiq Quliyevin “Zibeydə” mahnısını musiqisevərlərə təqdim edib. Konsert proqramının davamında istedadlı ifaçı Azərbaycan bəstəkarlarından Rauf Hacıyevin “Leyla”, Polad Bülbüloğlunun “Gəl, ey səhər”, dünya bəstəkarlarından Frank Sinatranın “Mənim yolum” və “Çəkin”, Tofiq Quliyevin “Mən oldum”, Bleyk Edvardsın “Çəhrayı Panter”, Lusio Dallanın “Karuzo”, Konsuelo Velazquezin “Bessame muçio” və Paul Desmondun “Beş almaq” mahnılarını uğurla ifa edib.

Böyük izləyici sayı ilə maraqla qarşılanan və təqribən, 40 dəqiqəyə yaxın davam edən onlayn solo konsert proqramı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və Naxçıvan Televiziyasının rəsmi internet resurslarında və sosial şəbəkə hesablarından canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin onlayn mədəni tədbirlərində fəal iştirak edir. Filarmoniyanın solistləri, gənc vokalist İlkin Abdullayevin və skripka

ifaçısı Cahangir Qurbanovun solo, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü münasibətlə təşkil olunmuş Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera və “28 May – Respublika

Günü”nə həsr edilmiş Estrada orkestrlərinin konsertləri belə tədbirlərdəndir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.06.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Mədəniyyət və Təhsil nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün Heydər Əliyev Muzeyinə onlayn ekskursiya təşkil olunub.

Onlayn ekskursiyada muzeyin bələdçisi dahi şəxsiyyətin çoxcəhətli siyasi və dövlətçilik fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən eksponatlar haqqında ətraflı məlumat verib.

Qeyd olunub ki, 420 eksponatla fəaliyyətə başlayan muzeydə hazırda 4700-dən çox eksponat mühafizə olunur. Həmin eksponatlar ümummilli liderin dövlətçilik və siyasi fəaliyyətinin öyrənilməsində, onun mənalı həyatı, zəngin və çoxşaxəli fəaliyyəti barədə faktların gələcək nəslə çatdırılmasında böyük rol oynayır.

Muzeydə nümayiş etdirilən və Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin həyatının və siyasi fəaliyyətinin tarixi məqamlarını əks etdirən eksponatlar uşaqlar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.06.2020      İyun ayının 10-da Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə uşaq musiqi incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərində qanun ixtisası tədris aparan müəllimlərə onlayn ustad dərs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri aparan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova aid təhsil müəssisələrində qanun ixtisasının tədris proqramı haqqında ümumi məlumat vermişdir.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Məhəbbət Babayeva “Texniki əsərlərin tədris olunma metodikası” mövzusunda mühazırə demişdir. Məhəbbət Babayeva hər bir şagirdin texniki imkanlarının inkişaf etməsi üçün qammaların əhəmiyyətindən danışmış və proqrama əsasən keçirilən ifa texnikasını inkişaf etdirən kiçik həcmli əsərlərin öyrədilməsini geniş şəkildə izah etmişdir. Vurğulanmışdır ki, proqram seçimində müxtəlif siniflərdə təhsil alan şagirdin texniki imkanlarını nəzərə almaq lazımdır. Proqramın seçilmə mərhələsində müəllimin əsas rol oynadığını qeyd edən M.Babayeva fərdi seçimin nə qədər vacib olduğunu xüsusilə qeyd etmişdir. Müəllim tərəfindən düzgün seçilmiş proqram hər bir şagirdin öz imkanları çərçivəsində texniki bacarığının inkişafına nail olmağın başlıca amillərindən biri olduğunu qeyd etmişdir.

Sonda metodik kurs iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.06.2020      Dünən “Gəmiqaya” Tarix-Bədii Qoruğu və Muzey binasında “Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri” adlı kitabın təqdimat mərasimi ­keçirilib.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının Humanitar siyasət məsələləri və ictimai təşkilatlarla iş şöbəsinin müdiri Surə Seyid çıxış edərək bildirib ki, ümummilli lider Heydər Əliyev 2002-ci ilin 12 avqustunda AMEA Naxçıvan Bölməsinin yaradılmasına həsr olunmuş müşavirədə Naxçıvanın qədim və zəngin tarixini, Gəmiqaya abidələrinin öyrənilməsini müqəddəs və vacib vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur.

Qeyd edilib ki, xalqımızın tarixən bu torpağa məxsusluğunun daş pasportu olan Gəmiqaya tarixi-etnoqrafik abidələr kompleksi daşüstü rəsmlərlə zəngindir. Bu abidələrin tədqiqinə 1970-ci illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana siyasi rəhbərliyinin birinci dövründə başlanıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin tədqiq edilməsi haqqında” 2001-ci il 26 aprel tarixli Sərəncamına əsasən elmi-tədqiqat işlərinin aparılması üçün “Gəmiqaya” ekspedisiyası təşkil edilib, yaradılan şərait nəticəsində 2002-ci il iyun ayının 10-dan başlayaraq arxeoloji tədqiqatlar daha da genişləndirilib. Muxtar respublika rəhbəri 2001, 2002, 2005 və 2013-cü illərdə Gəmiqayaya səfər edərək qayaüstü rəsmlərin yayıldığı ərazilərlə tanış olub, ərazidə tədqiqat aparan alimlərlə görüşüb, tədqiqat işləri ilə bağlı tövsiyə və tapşırıqlarını verib. Ekspedisiya Gəmiqaya abidələrinin qorunub saxlanması, ardıcıl və sistemli şəkildə öyrənilməsi üçün aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsi barədə elmi rəy hazırlayıb Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə təqdim edib.

Diqqətə çatdırılıb ki, 2006-cı ildə Gəmiqaya Tarix-Bədii Qoruğu, 2013-cü ildə “Gəmiqaya” Muzeyi yaradılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondunun Tədbirlər Planına əsasən 2016-cı ildə “Gəmiqaya” Tarix-Bədii Qoruğunda və ona bitişik ərazilərdəki daşüstü təsvirləri ilə bağlı tədqiqat işləri aparılıb. Tədqiqat nəticəsində, ümumilikdə, 136 hektar ərazidə 2040 daş üzərində 7477 təsvir müəyyənləşdirilərək qeydiyyata alınıb. Gəmiqaya abidələrinin elmi təsvirindən və fotoşəkillərdən ibarət fundamental nəşr – albom-kataloq hazırlanıb.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev çıxış edərək bildirib ki, Gəmiqaya abidəsinin geniş tədqiqinə ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin ilkin mərhələsində başlanılıb və ümummilli liderin ölkəmizdə ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra bu sahəyə yenidən diqqət artırılıb. Muxtar respublikamızda Gəmiqaya abidələrinə dövlət qayğısı həmişə diqqət mərkəzində olub. Gəmiqaya təsvirlərinin tədqiqi sahəsində atılan ən mühüm addımlardan biri də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq sərəncamından sonra Gəmiqaya ərazisinə bir neçə dəfə elmi səfərlərin təşkil edilməsi, çoxlu təsvirlərin qeydə alınması, bir neçə monoqrafiya və çox sayda məqalələrin işıq üzü görməsidir. Ali Məclis Sədrinin tapşırığına əsasən 2016-cı ilin avqustunda Gəmiqayaya təşkil olunan yeni ekspedisiya ilə qeydə alınan təsvirlər sistemləşdirilib və onların əsasında bu gün təqdimat mərasiminə toplaşdığımız “Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri” kitabı hazırlanıb. Qeydə alınmış təsvirlərin əsasında hazırlanmış yeni nəşr Gəmiqaya abidələrinə həsr olunmuş ən möhtəşəm və mükəmməl ­kitabdır.

İsmayıl Hacıyev Naxçıvan ərazisində tarixi-memarlıq abidələrinin tədqiqi, bərpası, mühafizəsi və bununla əlaqədar kitabların nəşr olunmasına göstərilən diqqət və qayğıya görə muxtar respublikanın ziyalıları, elm və təhsil işçiləri adından dövlətimizə minnətdarlıq edib.

Sonra AMEA-nın müxbir üzvləri – AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun direktoru, Fəxrəddin Səfərli və AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun şöbə müdiri Vəli Baxşəliyev, “Gəmiqaya”ekspedisiyasının rəhbəri, sənətşünas Nizami Alıyev, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nazim Bababəyli çıxış ediblər. Çıxışlarda tariximiz və milli-mənəvi dəyərlərimizin yaşadılmasına qiymətli töhfə olan kitabın üstünlükləri, tarixi abidədə aparılan tədqiqatlar barədə ətraflı məlumat verilib.

Bildirilib ki, yeni nəşrin əsas üstünlükləri ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq Gəmiqaya təsvirlərinin yerləşdikləri ərazilərin sahəsi çox dəqiqliklə hesablanıb, kitaba daxil olan təsvirlərin fotoşəkilləri qeydə alındığı ərazilərin ardıcıllığı üzrə verilib, hər bir şəklin altında daşın materialı, ölçüsü qısa təsvir olunub. Şərhlər kitabın digər materialları kimi üç dildə (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) verilib. Çıxış edənlər tarix və mədəniyyətimizə göstərilən böyük diqqət və qayğıya görə dövlətimizə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Sonda tədbir iştirakçıları “Gəmiqaya” Tarix-Bədii Qoruğu və Muzeyi ilə yaxından tanış olublar.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondunun Himayəçilik Şurasının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi ilə birlikdə hazırladığı, “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyində nəşr olunan “Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri” adlı nəfis tərtibatlı, yüksək poliqrafik keyfiyyətə malik yeni kitabın layihə rəhbəri Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab ­Vasif Talıbovdur. Elmi redaktoru AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev, müəllifi “Gəmiqaya” ekspedisiya qrupunun rəhbəri, sənətşünas Nizami Alıyev, fotolar və qrafik cızmaların müəllifləri Nizami Alıyev və Arzu Novruzov, dizayner Ziya Məmmədov, mətnlərin rus və ingilis dillərinə tərcüməçiləri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qurban Qurbanlı, Aidə Cəlilzadə, Bayram Əliyev və Fatimə İsmayıllıdır. Yeni nəşr Naxçıvanşünaslığa və milli tariximizə ən böyük töhfədir. Kitab Gəmiqaya təsvirlərinin tədqiqi tarixində xüsusi və mükəmməl mərhələ təşkil etməklə Azərbaycan sərhədləri çərçivəsindən çıxaraq dünya miqyasında geniş oxucu kütləsinin və elmi ictimaiyyətin diqqətini cəlb edə biləcəkdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.06.2020      İyunun 10-da C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Gənclik” İnstrumental Ansamblının canlı yayımla konserti olub. Konsert proqramında Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığından və muğam sənətimizdən nümunələr səsləndirən ansamblın bədii rəhbəri musiqi kollecin müəllimi Sahil Qasımovdur.

Onlayn konsertdə ansamblın solistləri İlkin Abdullayev və Samir İsmayılov Azərbaycan bəstəkarlarından E.Sabitoğlunun “Sən olmuşam”, T.Quliyevin “Sevdiyim qız” və “Badamlı”, N.Əsgərovun “Vurulmuşam”, C.Cahangirovun “Yenilməz batalyon” filmindəki Teymurun mahnısını, E.Atayevin “Azərbaycan” mahnılarını, həmçinin “Bayatı şiraz” təsnifini ifa ediblər. Qeyd edək ki, ansamblın ifasında musiqisevərlər üçün maraqlı musiqili kompozisiya da təqdim olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə təqdim edilən və sayca yeddinci onlayn konsert olan Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Gənclik” İnstrumental Ansamblının onlayn konserti böyük izləyici sayı ilə maraqla qarşılanıb və təqribən bir saata yaxın davam edib.

Bu günə qədər təqdim edilmiş digər konsertlər kimi, bu onlayn konsert proqramı da Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet resurslarında canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə onlayn formada təqdim edilən mədəni tədbirlər ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanmaqla yanaşı, həm də insanların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə əməli töhfədir.

“Gənclik” İnstrumental Ansamblı Naxçıvan Musiqi Kollecinin musiqi kollektivləri arasında geniş repertuarı ilə diqqəti cəlb edən kollektivlərdən biridir. Ansambl artıq 10 ildir ki, fəaliyyət göstərən və Naxçıvanda musiqi mədəniyyətinin, ifaçılıq sənətinin inkişafına töhfələr verən ansamblın üzvləri Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimlərindən ibarətdir.

Vurğulayaq ki, Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Gənclik” İnstrumental Ansamblı Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilən müxtəlif səpgili mədəni tədbirlərdə etdiyi uğurlu çıxışlarla muxtar respublika sakinlərinin rəğbətini qazanıb. Ansambl, eyni zamanda, musiqi kollecində təhsil alan istedadlı gənclərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması, istiqamətləndirilməsi və onların professional musiqi sənətinə cəlb edilməsi işinə də dəyərli töhfələr verməkdədir.

“Gənclik” İnstrumental Ansamblı özünün peşəkar ifa tərzi və repertuarının rəngarəngliyi ilə hər zaman uğurlu kollektiv kimi tanınıb. Bugünkü onlayn konsert proqramı da ansamblın növbəti uğuru hesab edilə bilər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.06.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən keçirilən “Milli ornamentlərimiz rəsm əsərlərində” adlı rəsm müsabiqəsinin 11 may-3 iyun tarixlərində qeydiyyatı yekunlaşmışdır. Onlayn müsabiqəyə ümumilikdə 93 nəfər uşaq, yeniyetmə və gəncin 148 rəsm əsəri buraxılmışdır. Bunlardan 7-12 yaş kateqoriyası üzrə 31 nəfər 45 rəsm əsəri, 13-17 yaş kateqoriyası üzrə isə 50 nəfər 82 rəsm əsəri, 18-29 yaş kateqoriyası üzrə12 nəfər 21 rəsm əsəri təqdim etmişdir. Qeydiyyat bitdikdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş Münsiflər Heyəti müsabiqəyə təqdim olunmuş rəsm əsərlərinə baxış keçirmişdir. Münsiflər Heyəti tərəfindən seçim zamanı müəllifin yaşı nəzərə alınaraq düzgün kompozisiya, rəng seçimi və ideya əsas götürülmüş, müsabiqəyə təqdim olunan işlərin bədii dəyəri nəzərə alınmışdır.

Münsiflər Heyətinin 8 iyun 2020-ci il tarixli yekun qərarına əsasən qaliblər və müsabiqədə fərqlənən şəxslər aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

7-12 YAŞ KATEQORİYASI ÜZRƏ:

I yerin qalibi:

1. Bakı şəhəri Binəqədi rayon 248 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Nəcəfova Zeynəb Seyran qızı (9 yaş)

II yerin qalibi:

1. Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsi 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Kazımova Şəbnəm Arzuman qızı (12 yaş)

III yerin qalibi:

1. Sumqayıt şəhəri Verbal Tədris Mərkəzinin şagirdi Əmirxanlı Ruqəyyə Samir qızı (8 yaş)

Fəxri fərmanla təltif edilənlər:

1. Xətai rayonunun Asudə Vaxt Mərkəzinin rəsm kursunun şagirdi Əhmədova Gülya Məcnun qızı (11 yaş)
2. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Şahsuvarlı Faiq Elnur oğlu (12 yaş)
3. Bakı şəhəri Nəriman Nərimanov adına 248 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Nadirova Aysu Şahin qızı (10 yaş)
4. Bakı şəhəri 159 nömrəli tam orta məktəbin çagirdi Əlisoy Nəzrin Samir qızı (9 yaş)
5. Culfa Şəhər Klubu "Bacarıqlı əllər" dərnəyinin üzvü Mirzəyeva Fatimə Fail qızı (11 yaş)

13-17 YAŞ KATEQORİYASI ÜZRƏ:

I yerin qalibi:

1.Naxçıvan şəhər Afiyəddin Cəlilov adına 12 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Hacıyeva Əzizə Telman qızı (17 yaş)

II yerin qalibi:

1. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Zamanlı Şənay Toğrul qızı (13 yaş)

III yerin qalibi:

1. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Qasımlı Murad Sakit oğlu (13 yaş)

Fəxri fərmanla təltif edilənlər:

1. Babək rayon Zeynəddin kənd tam orta məktəbinin şagirdi Nağıyeva Zeynəb Orxan qızı (16 yaş)
2. Babək rayon Sirab kənd tam orta məktəbinin şagirdi Ələkbərova Fatimə Faiq qızı (14 yaş)
3. Babək Rayon Vayxır Kənd Mədəniyyət Evinin rəsm dərnəyinin üzvü Qarayeva Fidan Adəm qızı (14 yaş)
4. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi İsmayılov Rəşid Mahir oğlu (13 yaş)
5. Şərur Şəhər Bəhruz Kəngərli adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Mirzəyeva Xanımzər Kamran qızı (13 yaş)
6. Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsi 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Şirinova Ləman Ənvər qızı (14 yaş)
7. Naxçıvan şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Hacıyeva Aygün Emin qızı (15 yaş)
8. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Yusifova Aygün Aqil qızı (15 yaş)
9. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Tahirov Bayram Tural oğlu (13 yaş)
10. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Abbasov Pərvin Eldəniz oğlu (14 yaş)

18-29 YAŞ KATEQORİYASI ÜZRƏ:

I yerin qalibi:

1. Naxçıvan Dövlət Universitetinin təsviri incəsənət ixtisası üzrə tələbəsi Əsədova Türkan İlham qızı (18 yaş)

III yerin qalibi:

1. Naxçıvan Şəhər Xalq Teatrının rəssamı Axundova Nərmin Əbülfəz qızı (22 yaş)

7-12 yaş kateqoriyası üzrə qaliblər diplom və hədiyyələr ilə, 13-17 yaş kateqoriyası üzrə 1-ci yerin qalibi 150 AZN və diplomla, 2-ci yerin qalibi 100 AZN və diplomla, 3-cü yerin qalibi 50 AZN mükafat və diplomla təltif olunur. 18-29 yaş kateqoriyası üzrə 1-ci yerin qalibi 300 AZN və diplomla, 3-cü yerin qalibi 100 AZN mükafat və diplomla təltif olunur. Hər üç yaş kateqoriyası üzrə fərqlənən iştirakçılara fəxri fərmanlar təqdim edilir. Diplom, mükafat və fəxri fərmanlar qalib gələn və fərqlənən iştirakçıların evlərinə çatdırılacaqdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.06.2020      İyun ayının 6-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında "Zoom" mobil tətbiqi vasitəsi ilə Fransız yazıçısı V.Hüqonun “Edam məhkumunun son günü” əsərinin müzakirəsi keçirilmişdir.

Onlayn kitab müzakirəsini giriş sözü ilə açan Nazirliyin İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Elvin Əhmədov tədbir barədə iştirakçılara məlumat verib.

Daha sonra Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Cavan Qənbərli və birliyin üzvü Aysel Şəfiyeva, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər birliyinin sədri Həcər Əsgərova əsər barədə digər gənclərə və müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermişdir.

Bildirilmişdir ki, fransız yazıçısı Viktor Hüqonun, 1829-cu ildə nəşr olunmuş ilk əsərlərindən olan qısa bir romanıdır. Əsərdə, edama məhkum edilmiş şəxsin öz dilindən son günləri nəql edilir. Romanın əsas məqsədi edam qanununun faciəvi gerçəkliyini göz önünə sərməkdir. Belə ki, məhkum üçün düzəlməz olan edam qorxusu, həm də, sağalacaq bir çox yaranı da çiy qoyur.

Edam, sadəcə məhkum üçün deyil, eyni zamanda onun yaxınları üçün də bir faciə xarakteri daşıyır. Məzmun etibarilə olduqca təsirli olan bu əsər, xüsusən də, məhkumun kiçik qızı ilə olan görüş səhnəsi ilə insanda qəribə bir əhval yaradır. Kitabda məhkum: “Bir müddət öncə mən də hər kəs kimi bir insan idim” - deyir. Lakin, bir müddət ərzində O, zahirən o qədər dəyişir ki, hətta öz qızı belə onu tanımır. Bu ifadələr öz ölümünü gözləmənin insan üzərində yaratdığı təsirin bir nümunəsidir. Bəli, edamı qorxunc qılan, başın Gilyotin adı verilən xüsusi bir mexanizm arasında kəsilməsi ilə yanaşı, həm də, insanın, onun üçün müəyyənləşdirilmiş bir ölüm gününü bilməsi və gözləməsidir. Ölüm hər kəs üçün var. Kitabda belə bir cümlə mövcuddur: “Əslində hər kəs, günü nəməlum bir ölümün məhkumudur”. Lakin, öləcəyimiz anı bilmək, hətta ölümün özündən belə daha qorxuncdur.

40 dəqiqə davam edən müzakirədə digər gənclər də öz fikirlərini bölüşmüş və onlayn tədbir qarşılıqlı müzakirə formasında davam etdirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
07.06.2020      İyunun 6-da Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Kəmalə Ağayevanın “Göyçək Fatma” pyesi əsasında hazırladığı tamaşanı onlayn formada balaca teatrsevərlərə təqdim edib.

Xalq artisti Şirzad Abutalıbovun səhnələşdirdiyi “Göyçək Fatma” tamaşasında xeyirlə şərin mübarizəsindən və sonda xeyrin şər qüvvələr üzərində qalib gəlməsindən bəhs edilir. Tamaşanın süjet xəttini baş qəhrəman Fatmanın başına gələn hadisələr təşkil edir. Fatma balaca ikən anasını xəstəlikdən itirir və o, ögey ana himayəsində böyüyür. Ögey ana Fatmanı hər zaman danlayır, incidir öz çirkin qızını isə əzizləyir. Bir gün Fatma inəyi otarmağa apararkən başına gələn hadisələrdən sonra günü daha da qara olur. Fatma inəyi otardığı zaman güclü əsən külək yumağı qarı nənənin həyətinə atır. Qarı Fatmanın ağıllı və yaraşıqlı olduğunu görür, onu sınağa çəkir. “Mənim evimi yığışdırarsanmı?” sualına Fatma can-başla “hazıram”, - deyir. Yumağını alıb getmək istəyəndə, qarı ona yaxınlıqdakı bulaqlarda daha da gözəlləşəcəyini təklif edir. Fatma evə gələndə analığı ondan bu qədər gözəlləşməsinin səbəbini soruşur. Fatma başına gələn hadisələri danışır. Paxıllıqdan ögey ana bu dəfə inəyi otarmağa öz qızını göndərir, lakin ögey qız öz xəbis və kor xislətinin qurbanına çevrilir. Daha da çirkinləşib qayıdan qız anasının tənəsi ilə qarşılaşır.

Fatma xidmətlərinin sayəsində qarı tərəfindən qızıl ayaqqabı və libasla mükafatlandırılır, lakin qayıdanda dərədə ayaqqabının tayını itirir. Şahın adamları ayaqqabını tapıb şaha təqdim edirlər. Şah ayaqqabı sahibinin tapılıb gətirilməsini əmr edir. Əgər ayaqqabının əsl sahibini taparlarsa, onunla ailə quracağını bildirir. Fatmanın analığı şahın adamlarına öz çirkin qızını göstərir. Sonda şahın adamları Fatmanı təndirdən çıxarır, onu şah sarayına yollayırlar. Tamaşa xeyrin şər üzərində qələbəsi ilə yekunlaşır.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Xalq artisti Şirzad Abutalıbov, quruluşçu rəssamı Rafael Qədimov, musiqi tərtibatçısı Əli Məmmədovdur. Fatma (Ləman Əhmədova) tamaşadakı dramatik təqdimatın əsas obrazı kimi diqqəti cəlb edir. Onun daxili aləmi ögey anası (Ulduz Süleymanova) və qarı nənə ilə (İlqar Babayev) dialoqunda tamaşaçıya tam açılmış olur.

Tamaşadakı digər surətlər – ögey bacı (Vəsmə Quliyeva), inək (İlham Babayev), xoruz (Süleyman Süleymanov) elçilər (İbad Nəbiyev, Arzu Səfərov) və yengə (Əfqanə Ələsgərova) obrazları hadisələrin təqdimatında uğurlu aktyor oyunu ilə seçilirlər.

Qeyd edək ki, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla teatrı balaca teatrsevərlər üçün bu günə kimi – may ayının 2-si, 16-sı və 30-da “Buratino”, “Qoğalın sərgüzəşti” və “Ələddinin sehrli çırağı” tamaşalarını onlayn formada nümayiş etdirib.

Tamaşa Naxçıvan Dövlət Televiziyasının efirində və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.06.2020      05 iyun tarixində M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Republika Kitabxanası tərəfindən “Oxunması zəruri olan kitablar”ın siyahısına daxil olan Reyhan Mirzəzadənin “A.S.Qriboyedov: şair-diplomat” əsərinin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir. Onlayn müzakirəyə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərovanın moderatorluğu ilə start verilmişdir. O, “Oxunması zəruri olan kitablar” haqqında Sərəncamın əhəmiyyətindən danışmış, keçirilən tədbirin məqsəd və mahiyyətini vurğulayaraq əsər haqqında ümumi məlumat vermişdir.

Sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşı Aysel Əhmədova “A.S.Qriboyedovun həyatında Naxçıvan” mövzusunda çıxış etmişdir. O, bildirmişdir ki, “Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedov: şair-diplomat” əsərində Naxçıvanla bağlı bir çox məqamlar var. Qriboyedovun “İrəvan yürüşü” adı ilə məşhur olan qeydlərində Naxçıvan barədə xeyli məlumatlara rast gəlinir. O, Naxçıvanda Bakıxanovla birlikdə İran tərəfi ilə danışıqlara başlamış, İrandan köçürülmüş ermənilərin qəbulu ilə əlaqədar təkliflərin müzakirəsində iştirak etmişdir. Nəhayət 1829-cu ildə Rusiyanın Tehrandakı səfirliyinə hücum zamanı işgəncə ilə öldürülən yazıçının cənazəsi də Naxçıvanda qarşılanmışdır. Ölkəmizin bir çox şəhərlərində olan şair-diplomatın 1819-cu ildə Naxçıvanla tanışlığı, burada qalması, onun yazılarında Naxçıvan, Qazançı, Culfa, Sədərək kimi şəhər və kəndlərin adlarının çəkilməsi, Naxçıvanla bağlı qeydlərindən aydın olur ki, Naxçıvan diplomat-yazıçının daim diqqətində olub.

Daha sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşı Xurşud Budaqova “A.S.Qriboyedovun diplomatik fəaliyyəti” adlı çıxışında A.S.Qriboyedovun diplomatik fəaliyyəti haqqında məlumat vermişdir. O, vurğulamışdır ki, Reyhan Mirzəzadənin “A.S.Qriboyedov: şair-diplomat” kitabında diqqəti çəkən ən əsas məqamlardan biri də Qriboyedovun 1828-ci ilin oktyabrında Culfa şəhərində yazdığı məktubur. Qafqazın ali baş komandanı, general Paskeviçə ünvanlanan məktub işğalçı ermənilərin Cənubi Qafqazın əzəli sakinləri olmaları yönümündəki sayıqlamalarına ən tutarlı cavablardan biridir.

Sonda isə əsər ətrafında müzakirələr olmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.06.2020      A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasında “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 3 aprel 2019-cu il tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təsdiq etdiyi iş planına uyğun olaraq 04 iyun 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun kitabxana-informasiya ixtisası üzrə təhsil alan III kurs tələbələrinə “Çap əsərlərinin uçota alınması və onlara biblioqrafik təsvirin verilməsi” mövzusunda onlayn açıq dərs keçirilmişdir.

Tədbirin moderatoru A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının direktoru Kamal Axundov bildirmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” 2015-ci il 27 iyul tarixli, “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 03 aprel 2019-cu il tarixli sərəncamları ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil alan tələbələrin təcrübə qazanmaları, onların bacarıqlı mütəxəssis kimi yetişmələri baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Müasir dünyada hər bir sahədə inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsi ixtisaslı kadrlar hesab olunur. Gələcəkdə müvafiq sahələrdə çalışacaq kadrların daha peşəkar yetişməsi, onların seçdikləri ixtisasların sirlərinə dərindən yiyələnmələri sürətli və dayanıqlı inkişafın əsas amillərindən biridir. K.Axundov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamının muxtar respublikanın ali və orta ixtisas təhsili müəsissələrində təhsil alan gənclərimizin dərin elmi biliklərə yiyələnmələrində və onların seçdikləri ixtisaslar üzrə tam hazırlıqlı mütəxəsislər kimi yetişdirilməsində böyük əhəmiyyətindən və sərəncamın icrası ilə bağlı görülmüş işlər haqqında məlumat vermişdir.

Kitabxananın Kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Nüşabə Seyidova tələbələrə kitabxana işinin əsas sahələrindən biri hesab edilən “Çap əsərlərinin uçota alınması və onlara biblioqrafik təsvirlərinin verilməsi” mövzusunda geniş mühazirə ilə çıxış etdi.

Sonra mövzu ətrafında tələbələrlə geniş müzakirələr aparıldı və tələbələri maraqlandıran suallar kitabxana əməkdaşları tərəfindən ətraflı cavablandırıldı.

Sonda Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Təbiət və incəsənət fakultəsinin dekanı pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Rövşən Vəliyev çıxış edərək Sərəncamın əhəmiyyətindən və kadr hazırlığı sahəsində aparılan birgə iş barədə məlumat verdi. Belə bir tədbirin təşkili üçün Kitabxana kollektivinə təşəkkürünü bildirərək qeyd etdi ki, tələbələrimiz gələcəkdə öz fəaliyyətlərində kitabxanaçıların verdikləri tövsiyələri daim yüksək səviyyədə icra etməyə çalışacaqlar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.06.2020      Özbəkistanın orol24.uz portalında əsrlərə şahidlik etmiş, qədim tariximizin, zəngin mədəniyyətimizin nümunəsi olan Azərbaycanın əfsanəvi qalaları haqqında rus dilində məqalə verilib.

NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, məqalədə Azərbaycanda çoxsaylı qədim abidələrin və qalaların olduğu qeyd edilir, bütün bu abidə və qalaların qədim dövrlərdə hökmdarlar tərəfindən tikildiyi vurğulanır.

Materialda İsmayıllı rayonundakı Cavanşir qalası, Şamaxı rayonundakı Gülüstan qalası, Şəkidəki Gələrsən-Görərsən və Narınca qalaları və Naxçıvandakı Əlincəqala haqqında ətraflı məlumat verilir.

Cavanşir qalası haqqında bildirilir ki, rayonun qədim dövrlərə aid abidələrinin böyük əksəriyyəti Albaniya tarixinə aiddir. Məlumdur ki, Albaniya tarixinin son dövrləri Girdiman vilayəti və tanınmış sərkərdə Cavanşirin adı ilə bağlıdır və qala VII əsrdə tikilib.

Şəki Narınca qalası haqqında deyilir ki, abidə dəniz səviyyəsindən yüksəklikdə, səfalı bir ərazidə yerləşir. Qala Azərbaycanın ilk müstəqil xanlığının əsasını qoyan Şəki xanı Hacı Çələbinin dövründə (1743-1755) tikilib.

Gələrsən-Görərsən qalası haqqında bildirilir ki, abidə Kiş kəndinin şimal-şərqində, Kiş çayının qollarından biri olan Damarçın çayının sol sahilində, Qaratəpə dağının üzərində yerləşir.

Gülüstan qalası haqqında deyilir ki, abidə IX yüzilliyə aid olsa da, XIII əsrin əvvəllərində köklü şəkildə yenidən qurulub və möhkəmləndirilib.

Əlincəqala haqqında isə bildirilir ki, Naxçıvan şəhərindən 30 km şərqdə, Əlincəçayın sağ sahilində, 1800 metr hündürlüyündə olan Əlincə dağının üzərində yerləşir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.06.2020      İyun ayının 3-də Bəhruz Kəngərli Muzeyində onlayn ekskursiya keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin əməkdaşları Rəna Əliyeva və Səmanə Rüstəmova aparıb.

Ekskursiyanın əvvəlində muzeyin yaradılma tarixi haqqında məlumat verilərək bildirilib ki, Bəhruz Kəngərli Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəhruz Kəngərli Muzeyinin yaradılması haqqında” 2001-ci il 22 may tarixli Sərəncamı ilə yaradılmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 2002-ci il iyunun 18-də muzeyin açılış mərasimində iştirak etməsi muzeyin tarixində əlamətdar hadisələrdən biridir.

Vurğulanıb ki, muxtar respublikamızda Bəhruz Kəngərli irsi hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri “Bəhruz Kəngərlinin adının əbədiləşdirilməsi haqqında” 15 fevral 2001-ci il tarixli Sərəncam imzalamışdır. Sərəncama əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Sərgi Salonuna Bəhruz Kəngərlinin adı verilmiş, Bəhruz Kəngərlinin əsərlərindən ibarət albom-kataloq hazırlanmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəhruz Kəngərlinin 120 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2012-ci il 12 yanvar tarixli Sərəncamı ilə Bəhruz Kəngərlinin 120 illik yubileyi muxtar respublikada geniş şəkildə qeyd olunmuşdur.

Onlayn ekskursiya zamanı muzeyin ekspozisiya zallarında nümayiş olunan eksponatlar haqqında geniş məlumat verilərək bildirilib ki, zallarda Bəhruz Kəngərlinin “Qaçqınlar” silsiləsinə daxil olan “Qaçqın qız”, “Qaçqın oğlan”, “Qaçqın İmran çanta ilə”, “Qaçqınlar arabada”, “Xanım adlı qaçqın qadının portreti”, “Əyləşmiş qaçqın oğlan” kimi ölməz əsərlərinin fotosurətləri, vətənə bağlı, milli ruhlu rəssamın sevərək yaratdığı mənzərə janrında çəkilmiş əsərlərinin, həmçinin rəssama məxsus müxtəlif eskizlərin fotosurətləri ekspozisiyada sərgilənir. Müxtəlif rəssamlar tərəfindən çəkilmiş Bəhruz Kəngərlinin portretləri, “Molla Nəsrəddin” jurnalının 2 orijinal nüsxəsi və rəssamın heykəli muzeyin dəyərli eksponatları sırasındadır.

Ekskursiyanın davamında muzeyin ikinci mərtəbəsində sərgilənən eksponatlarla izləyicilər yaxından tanış etmək məqsədilə vurğulanmışdır ki, burada ulu öndər Heydər Əliyevin xatirə otağı yerləşməkdədir. Otaqda rəssam Səyyad Bayramovun ümummilli lider Heydər Əliyevin həyatının müxtəlif anlarını əks etdirən rəsm əsəri, sənədlər, fotoşəkillər, ulu öndərin muzeyin binası və Bəhruz Kəngərli haqqında söylədiyi müdrik fikirlər, çəkdiyi rəsm əsəri və həll etdiyi riyazi tənlik, ona aid olan sənədlərin albom-kataloqu nümayiş olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 50 illik yubileyi zamanı çəkilmiş fotoşəkil və muzey binasının 1939-cu ilə aid fotoşəkli də ekspozisiyada sərgilənir.

İkinci mərtəbədə yerləşən ekspozisiya zallarında nümayiş olunan rəssamın 61 ədəd orijinal rəsm əsəri və mərkəz hissəsində Bəhruz Kəngərlinin avtoportreti, ətrafında isə rəssamın mənzərə və tarixi abidələr janrında çəkdiyi əsərlərindən ibarət kompozisiya olan “Bəhruz Kəngərli dünyası” adlanan xalça tamaşaçıların diqqətini xüsusi cəlb edir. Nəzərə çatdırılmışdır ki, Azərbaycanın realist rəssamlıq məktəbinin banisi olan Bəhruz Kəngərli həm də ölkəmizdə ilk avtoportret janrının da müəllifidir.

Onlayn ekskursiyada qeyd olunub ki, muzeyin 2018-ci ildə internet saytı da istifadəyə verilib. Bu da muzeyi virtual ziyarət etməyə, ziyarətçilərə ekspozisiyadakı eksponatlarla bağlı məlumatlar verməyə, tarixi keçmişimizi öyrənməyə imkan yaradıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.06.2020      Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında yeni tamaşa dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poeması əsasında hazırlananıb. Poema Azərbaycan səhnəsində ilk dəfə olaraq Naxçıvanlı aktyorlar tərəfindən səhnələşdirilib. İlin sonuna qədər teatrsevərlərə təhvil verilməsi nəzərdə tutulan tamaşanın hazırda məşqləri gedir.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Tofiq Seyidov, rejissoru Nurbəniz Niftəliyeva, rəssamı Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Rəssamı Ülviyyə Həmzəyeva, musiqi tərtibatçısı, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Natəvan Qədimovadır.

Rolları Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Həsən Ağasoy, Ələsgər Quliyev, Zakir Fətəliyev, Vüsal Rzayev, Anar Eyvazov, aktrisalardan Mehri Nəbiyeva və başqaları ifa edirlər. Qeyd edək ki, teatrda paralel olaraq dramaturq Cəfər Cabbarlının “Aydın” əsərinin məşqləri də davam etdirilir. Gənc rejissor Həcərxanım Məmmədovanın quruluş verdiyi bu tamaşadan bir hissə Naxçıvan Televiziyasında onlayn olaraq tamaşaçılara təqdim edilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.06.2020      May ayında onlayn formada mədəni xidmət göstərilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və tabe müəssisələrin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən olmuşdur. Ötən ay Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü münasibətilə Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Muzeyində, görkəmli hərbçi general Cəmşid Naxçıvanski Muzeyində, Beynəlxalq Muzeylər Günü münasibətilə isə Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində keçirilən onlayn ekskursiyalar Naxçıvan televiziyasında, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin “nmn.az” saytında və “@nmr_medeniyyet_nazirliyi” İnstaqram səhifəsində canlı olaraq yayımlanmışdır. Bundan başqa, may ayında Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki mədəniyyət müəssisələrinin hamısında tarixi və əlamətdar günlərlə, eləcə də tanınmış şəxsiyyətlərin doğum və anım günləri ilə bağlı slaydlar, audio və video materiallar hazırlanaraq sosial şəbəkə istifadəçilərinə nümayiş etdirilmşdir.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü və “28 May – Respublika Günü” münasibətilə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera və Estrada orkestrlərinin, həmçinin Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistləri, gənc vokalist İlkin Abdullayevin və gənc skripka ifaçısı Cahangir Qurbanovun onlayn konsertləri geniş internet istifadəçiləri tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

May ayında C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedovun eyniadlı əsəri əsasında hazırlanmış “Ağıldan bəla” tamaşasının ilk dəfə olaraq onlayn premyerasını və Cəfər Cabbarlının “Aydın” pyesi əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşadan bir hissəni nümayiş etdirmişdir. Mayın 11-də Naxçıvan teatrının yaradılmasının 137-ci ildönümü münasibətilə onlayn tədbir keçirilmiş, Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevin “Teleskop” əsəri əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşa onlayn formada teatrsevərlərə göstərilmişdir. May ayındakı əlamətdar mədəni hadisələrdən biri də Naxçıvan xanlığının tarixinin səhnələşdirildiyi ilk tamaşa olan və yazıçı-dramaturq Xaqani Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illiyinə həsr etdiyi “Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramının onlayn formada təqdim edilməsi olmuşdur.

M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı da ötən ay balaca teatrsevərlər üçün “Buratino”, “Qoğalın sərgüzəşti” və “Ələddinin sehrli çırağı” tamaşalarını onlayn olaraq təqdim etmişdir.

“Muzeylərin təbliğ olunmasında sosial şəbəkələrin rolu” və “Kitabxanalarda kütləvi işin təşkili” mövzularındakı onlayn seminarlarda, həmçinin “Milli dəyərlərimizi virtual aləmdə necə təbliğ edirik?” mövzusundakı onlayn diskussiyada xeyli sayda mədəniyyət müəssisələri əməkdaşları və internet istifadəçiləri iştirak etmişdir.

May ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Bir neçə dəqiqədə mədəniyyət” adlı videoçarx, “Milli ornamentlərimiz rəsm əsərlərində” adlı rəsm və “Milli dəyərlərimiz düşüncəmizdə” adlı esse müsabiqələri elan olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 24 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncamından irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar “Yallılar dünəndən bu günə” kitabının çapa hazırlanması işi davam etdirilmiş, yallıların çəkilişi aparılaraq, yallı sənətinin təbliği ilə əlaqədar paylaşımlar olmuşdur.

Muxtar respublikanın muzeylərində ötən ay da onlayn ekskursiyaların keçirilməsi davam etdirilmiş, sosial şəbəkələrdə təbliğat xarakterli paylaşımlar edilmişdir. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində 28 May – Respublika Günü ilə əlaqədar Naxçıvan şəhərindəki tam orta məktəblərin bir qrup şagirdləri üçün onlayn ekskursiya keçirilmişdir. Ay ərzində əlamətdar və tarixi günlərlə, eləcə də tanınmış şəxsiyyətlərin doğum və anım günləri ilə bağlı muzeylərin sosial şəbəkə hesablarında, ümumilikdə, 5 min sayda paylaşım edilmişdir. Onlardan 97-si onlayn ekskursiya olmuşdur. Bu dövrdə Kəngərli rayonu ərazisindəki Şahtaxtı Govurqalası, Şərur rayonu ərazisində olan Yengicə hamamı haqqında videomateriallar hazırlanaraq sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdır.

Muxtar respublikanın kitabxanaları da may ayında oxucular üçün onlayn fəaiyyət göstərmişdir. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin anadan olmasının150 illik yubileyi münasibətilə “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150” adlı onlayn konfransın keçirilməsi və Cek Londonun “Həyat eşqi” əsərinin onlayn müzakirəsinin təşkili kitab həvəskarları üçün olduqca maraqlı olmuşdur. May ayında muxtar respublikanın kitabxanaları tərəfindən 564 nəfər oxucuya səyyar kitabxana xidməti göstərilmiş, onlara min 767 kitab verilmişdir. “Nağıl günləri” layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən paylaşımlar da izləyicilərin marağına səbəb olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitablarla bağlı, ümumilikdə, 45 audio-video material hazırlanmış və 80 paylaşım edilmişdir.

Onlayn tədbirlər Naxçıvan Musiqi Kolleci, həmçinin uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri üçün də davam etdirilmiş, tələbə və şagirdlərin iştirakı ilə onlayn ustad dərsləri və metodik kurslar təşkil olunmuşdur. May ayı ərzində təhsil müəssisələri tərəfindən, ümumilikdə, 6 min 059 onlayn dərs keçilmişdir. Bununla yanaşı, Naxçıvan Musiqi Kolleci, Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyası və uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri tərəfindən ümumilikdə, 200-dən çox videomaterial hazırlanaraq, sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilmişdir.

Gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədi ilə onlayn formada keçirilmiş film və kitab müzakirələrində “Modigiliani” və “Yaşıl kitab” filmləri, həmçinin Xalid Hüseyninin “Çərpələng uçuran” əsəri müzakirə edilmişdir. Bu cür onlayn müzakirələr gənclər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Sosial şəbəkə istifadəçilərinin maraqla qarşıladığı onlayn layihələrdən biri də “Biz birlikdə güclüyük” ideyası çərçivəsində Naxçıvan Dövlət və Uşaq filarmoniyalarının, Naxçıvan Musiqi Kollecinin musiqiçilərinin ifasında Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən hazırlanmış bir sıra sosial videomateriallar olmuşdur.

Şərur rayonunun Muğancıq-Mehrab və Məmmədsabir kənd kitabxana filiallarının və klublarının fəaliyyəti üçün may ayının 18-də istifadəyə verilən kənd mərkəzlərində müasir iş şəraiti yaradılmışdır. Həmçinin tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası ilə əlaqədar Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kəndindəki XIX əsrə aid hamam bərpa edilmişdir.

May ayında Mədəniyyət Nazirliyinin sisteminə daxil olan müəssisələrdə çalışan işçilərdən 10 nəfər Prezident mükafatına layiq görülmüşdür.

Qeyd edək ki, Mədəniyyət Nazirliyinin “Yutub” (“Youtube”) kanalına may ayında 99 (indiyədək 236) videomaterial yerləşdirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.06.2020      Mayın 30-da Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı balaca teatrsevərlər üçün onlayn formada növbəti tamaşa təqdim edib. Ərəb xalq nağılı əsasında Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Şirzad Abutalıbovun səhnələşdirdiyi “Ələddinin sehrli çırağı” tamaşasının sujet xətti Ələddinin başına gələn hadisələrdən ibarətdir.

Ərəb əfsanələrinin mifik qəhrəmanlarından olan cin cadugərə bildirir ki, dünyada hər şeyə sahib olmaq istəyirsənsə, uzaq Şam şəhərindəki xarabalıqların birində dərin bir quyu var. Həmin quyuda bir çıraq gizlədilib. Əgər sən o çırağı ələ keçirsən, bütün dünyaya hökmranlıq edərsən. O çırağı quyudan götürməkdə isə sənə yalnız bir nəfər kömək edə bilər. Bu, uzaq Şam şəhərində yaşayan dərzi Mustafanın oğlu Ələddindir. Cadugər günlərlə Ələddini axtarır. Nəhayət, onu tapıb Ələddinə onun əmisi olduğunu bildirir. Ələddini və anasını hiylələri ilə ovsunlayıb inandırır. Cadugər Ələddinin onunla getməsini, qarşılığında isə tez bir zamanda varlanıb qayıdacaqlarını bildirir. Ana və oğul bu təklifə razılıq verirlər.

Ələddin çırağı tapır. Bunu görən cadugər çırağı alıb onu öldürmək istəyir. Lakin Ələddin kələyi başa düşür. Cadugər nə qədər hiylə və ovsun işlətsə də, çırağı Ələddindən ala bilmir. Beləcə, Ələddinin həyatı tamam dəyişir. O, dünyanın ən varlı adamı olur və şahın qızı ilə evlənir. Ələddinin göstərişi ilə cin cadugəri çox uzaqlara sürgün edir.

Tamaşada çatdırılan əsas ideya bundan ibarətdir ki, hiylə və bədxahlıq hez zaman insanlara uğur gətirməyib, əksinə bu cür xəbis niyyətlər insanları utandırıb, onların arzularına çatmasına əngəl olub.

M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının son illərdə hazırladığı “Niyyət açarı”, “Göyçək Fatma”, “Ələddinin sehrli çırağı”, “Sirli sözlər”, “Tovuzquşunun nəğmələri”, “Tülkülərə inanmayaq”, “Qırmızı, yaşıl, mavi”, “Qırmızıpapaq”, “Buratino” və başqa tamaşalar uşaq və məktəblilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Bu tamaşalarda təbliğ edilən yüksən insani keyfiyyətlər gələcəyimiz olan övladlarımızın kamil fərd kimi yetişmələrində əsaslı rol oynayır.

Qeyd edək ki, balaca tamaşaçıların ən sevimli ünvanı olan Naxçıvan Dövlət Kukla teatrı bu günə kimi – may ayının 2-si və 16-da “Buratino” və “Qoğalın sərgüzəşti” tamaşalarını onlayn formada nümayiş etdirib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.05.2020      Muxtar respublikada tarixi abidələrin bərpası dəyərlərimizə və mədəni irsimizə sahiblik nümunəsi kimi böyük əhəmiyyət daşıyır. Ali Məclis Sədrinin tapşırığına əsasən muxtar respublikanın qədim yaşayış məntəqələrindən olan Şahtaxtı kəndindəki Şərq hamamı bərpa olunmuşdur.

Mayın 27-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov aparılan bərpa işləri ilə maraqlanmışdır.

Tarixi abidələrin bərpası üzrə mütəxəssis, memar Arif Əzizov məlumat vermişdir ki, 2 günbəzli Şahtaxtı hamamı düzbucaqlı arxitektura quruluşuna malikdir. Hamamın günbəzləri eyni ölçülü olub, diametri 5, xaricdən hündürlüyü isə 1,3 metrdir. Tavanda açılmış bacalar vasitəsilə işıqlandırılan hamam yarımyeraltı formada inşa edilmişdir ki, bu da istiliyin qorunmasına və su ilə təchizatın yaxşılaşmasına şərait yaratmışdır. Hamam xaricdən travertin daşlarla, daxili divarları, tağ və günbəzləri qədim növlü kərpiclə, binanın dam örtüyü və günbəzlərin üst qatı isə alüminium vərəqlərlə üzlənmişdir. Sahəsi 215 kvadratmetr olan hamamda qadın gözəllik salonu, dərzi, rəssam və fotoqraf otaqları ayrılmışdır. Yeni xidmət sahələrində 4 nəfər işlə təmin olunmuşdur. Arif Əzizov tarixi-mədəni irsimizin qorunub yaşadılması sahəsində görülən işlərə görə bərpaçılar adından Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlıq etmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Şahtaxtı kəndindəki Şərq hamamının bərpa və yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilməsi münasibətilə tədbir iştirakçılarını təbrik edərək demişdir: Muxtar respublikada Şərq üslubunda tikilmiş 10-a yaxın tarixi hamam qeydiyyata alınmış, Ordubad və Naxçıvan şəhərlərindəki, Şərur rayonunun Yengicə kəndindəki qədim hamamlar bərpa olunmuşdur. Bu gün isə Şahtaxtı kəndindəki hamam yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilir.

Ali Məclisin Sədri demişdir: Şahtaxtı kəndindəki Şərq hamamı uzun illər bu ərazidə yaşayan insanların sağlamlağına və təmizliyinə xidmət edib. Hamamın tarixi abidə kimi bərpası vaxtilə onu tikənlərin də xatirəsinin yad edilməsidir. Bu abidə xalqımızın mədəniyyətinin və təfəkkürünün göstəricisi olmaqla yanaşı, həm də muxtar respublikada bioqazla qızdırılan ilk hamam olmuşdur. Hamamı tikdirən İsa Sultan Şahtaxtinski Azərbaycanın qədim İrəvan şəhərində anadan olmasına baxmayaraq sonradan ailəsi Şahtaxı kəndinə köçmüşdür. O, Tiflisdə realnı gimnaziyanı bitirmiş, Sankt-Peterburqda təbiət elmləri üzrə təhsil almışdır. İsa Sultan Şahtaxtinski təbiət elmlərini dərindən bildiyi üçün bioqazla qızdırılan ilk hamamı da Şahtaxtı kəndində quraraq əhalinin istifadəsinə vermişdir. Ötən əsrin 80-ci illərinə qədər fəaliyyət göstərən hamam sonradan dağıntılara məruz qalmışdır. Lakin muxtar respublikada tarixi-mədəni irsin qorunması sahəsində görülən işlərin davamı olaraq hamam abidə kimi qeydiyyata alınmış və 2019-cu ildən etibarən bərpa olunmuşdur.

Ali Məclisin Səri abidənin yenidənqurulmasında iştirak edən bütün bərpaçılara təşəkkür etmişdir.

Hamamda yaradılan xidmət sahəsində işlə təmin olunan rəssam Fikrət Babayev demişdir: Bu gün hər birimiz üçün tarixi və yaddaqalan gündür. Hər birimiz üçün qürurvericidir ki, muxtar respublikamızda tarixi abidələrə böyük dəyər verilir, onlar qorunub gələcək nəsillərə ötürülür. Bu tədbirləri kəndimizdə qədim hamamın bərpası ilə bir daha gördük. Digər tərəfdən rəssam kimi mənə də bu binada işləmək üçün şərait yaradılmışdır. İndiyədək işləmək üçün mənim ayrıca emalatxanam olmamışdır. Fikrət Babayev kənd sakinləri və kollektiv adından yaradılan şəraitə görə Ali Məclis Sədrinə minnətdarlığını bildirmiş, qarşıdan gələn 28 May Respublika Günü münasibətilə təbriklərini çatdırmışdır.

Abidənin ətrafı abadlaşdırılmış, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmış, yola asfalt örtüyü verilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.05.2020      Mayın 28-də Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin “28 May – Respublika Günü”nə həsr edilmiş onlayn konserti olub. Konsert proqramında Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığından nümunələr səsləndirən Estrada Orkestrinin bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Məmmədovdur.

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Məmmədovun və gənc dirijor Elvin Əliyarovun dirijorluğu ilə təqdim edilən onlayn konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistlərindən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Mübariz Əsgərov, Gülyanaq Fərzəliyeva, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Azər Cəfərli, Ruhiyyə Hüseynova, Elçin Nağıyev, Nərmin Hüseynova, Samir İsmayılov, İlkin Abdullayev, Bəsti Qasımova və gənc ifaçı Nağı Nağızadə konsertdə maraqlı musiqi nömrələri ilə çıxış ediblər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə təqdim edilən və sayca altıncı onlayn konsert olan Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin “28 May – Respublika Günü”nə həsr edilmiş onlayn konsert böyük izləyici sayı ilə maraqla qarşılanmış və təqribən 1 saata yaxın davam edib.

Bu onlayn konsert proqramı da bu günə kimi təqdim edilmiş digər konsertlər kimi Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet resurslarında canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, ümumilikdə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə onlayn formada təqdim edilən mədəni tədbirlər ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanmaqla yanaşı, həm də insanların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə əməli töhfədir.

2012-ci ilin yanvar ayında yaradılan Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestri muxtar respublikada istedadlı gənclərin yaradıcılıq potensialına əsaslanaraq qısa vaxt ərzində uğurlu konsert təqdimatları ilə tamaşaçı rəğbəti qazanıb. Bu musiqi kollektivinin fəaliyyəti üçün lazımi şərait yaradılıb, orkestrin musiqiçiləri və solistləri üçün geyim dəstləri və musiqi alətləri alınaraq kollektivin istifadəsinə verilib. Bütün bunların nəticəsidir ki, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestri muxtar respublikanın mədəni həyatında fəal iştirak edir, repertuar zənginliyinə diqqət yetirməklə ictimaiyyət qarşısında uğurlu konsert proqramları ilə çıxışlar edir. İndiyədək keçirilən bir çox dövlət və bayram tədbirlərində də iştirak edən Estrada Orkestrinin kollektivi zaman keçdikcə dövlət qayğısını daha çox hiss edir. Yaradıcı gənclərin kollektivə cəlb edilməsi, repertuar yeniliyi, ifa səviyyəsinin yüksəldilməsi kollektiv qarşısında duran əsas məsələlərdəndir.

Estrada Orkestri özünün peşəkar ifa tərzi və repertuarının rəngarəngliyi ilə ictimaiyyət tərəfindən muxtar respublikamızın mədəni həyatında seçilən kollektiv kimi tanınır. Bugünkü onlayn konsert proqramı da kollektivin növbəti uğuru kimi dəyərləndirilir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.05.2020      Mayın 26-da Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında yazıçı-dramaturq Xaqani Əliyevin “Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramı əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşa canlı yayımla teatrsevərlərə təqdim edilmişdir.

Naxçıvan xanlığının tarixinin səhnələşdirildiyi ilk tamaşa olan “Ehsan xan Kəngərli” səhnə əsərində XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvan xanlığında baş verən ictimai-siyasi hadisələr canlandırılır. Rusiya-İran müharibəsi və Naxçıvanın ruslar tərəfindən işğal olunması tamaşanın əsas süjet xəttini təşkil edir. “Ehsan xan Kəngərli” tamaşasında Naxçıvan xanlığının düşdüyü çətin vəziyyətdən çıxış yolu axtaran Ehsan xanın siyasi düşüncələri və xüsusən ermənilərin Naxçıvana yerləşdirilməsinin qarşısını almaq üçün rus diplomatı Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedovla apardığı söhbətlər, Naxçıvanın gələcək taleyi ilə bağlı məsələlər tamaşanın əsas leytmotivini təşkil edir.

Tamaşada Ehsan xanla yanaşı, Abbasqulu ağa Bakıxanovun da bədii obrazı diqqəti cəlb edir. A.Bakıxanov erməni fitnələrinin qarşısını almaq üçün Ehsan xana çıxış yolu tapmaqda kömək edir. “Ehsan xan Kəngərli” tamaşasında dövrün ictimai-siyasi hadisələri dolğun tarixi faktlarla səhnəyə gətirilir ki, bu, tamaşaçıda bəhs olunan dövr haqqında geniş təəssürat yaradır.

1827-ci ilin yayında Naxçıvan xanlığı rus ordusu tərəfindən işğal olunur. Şah rejimi ağır məğlubiyyətinin acısını Naxçıvan əhalisindən çıxaraq onları zorla, silah gücünə dədə-baba torpaqlarından şah İranına köçürür. Çarizmin erməni sevgisi hopmuş siyasətini Cənubi Qafqazda həyata keçirən komandan İ.F.Paskeviç Urmiya gölü ətrafında yaşayan, Naxçıvana köç etməyə hazır vəziyyətdə olan, “farsın çörəyini yeməkdənsə, rusun ot-ələfini yeməyə hazır” olan 15 min erməni və yunan ailəsini boşaldılmış Naxçıvanda məskunlaşdırmağa hazırlaşır. Hətta onlara yola düşmələri üçün xəbər də göndərir.

Bu köçürmə baş verərsə, sonralar böyük fəsadlara səbəb olacağını, şəhərin həmişəlik itiriləcəyinə əmin olan Abbasabad qalasındakı Kəngərli süvarilərinin başçısı Ehsan xan qəti siyasi addımlar atır, A.Bakıxanovun və A.S.Qriboyedovun köməyi ilə İ.F.Paskeviçlə danışıqlar aparır və ermənilərin köçürülməsinə imkan vermir, böyük faciələrə səbəb ola biləcək bu hadisənin qarşısını alır. Beləliklə, qaçqın düşmüş naxçıvanlılar tezliklə öz yurdlarına qayıdırlar.

Tamaşanın elmi məsləhətçisi akademik İsmayıl Hacıyev, quruluşçu rejissoru Xalq artisti Kamran Quliyev, quruluşçu rəssamı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı mərhum Əbülfəz Axundov, musiqi tərtibatçısı Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi İmamqulu Əhmədovdur.

Xalq artistləri Rza Xudiyev (Ehsan xan), Rövşən Hüseynov (Kalbalı xan), Həsən Ağasoy (Kərim xan), Əməkdar artist Bəhruz Haxverdiyev (Şıxəli bəy), Səyyad Məmmədov (Qriboyedov) və digərləri maraqlı obraz və personajlar yaratmaqla əsərin uğurlu səhnə həllinə nail olmuşlar. İlk dəfə Naxçıvan teatrında səhnəyə qoyulan tamaşada professional aktyor heyəti təmsil olunur.

Qeyd edək ki, “Ehsan xan Kəngərli” tamaşası Naxçıvan Dövlət Dram Teatrı tərəfindən onlayn formada təqdim edilən sayca 6-cı tamaşadır. Bundan əvvəl təqdim olunan digər tamaşalar kimi, “Ehsan xan Kəngərli” tamaşası da Naxçıvan Dövlət Televiziyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resursları vasitəsilə canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
26.05.2020      23 may tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında “Zoom” mobil tətbiqi vasitəsi ilə Piter Farellinin rejissorluğu ilə çəkilmiş “Green book” filminin müzakirəsi keçirilmişdir.

Görüşü giriş sözü ilə açan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi, Nazirliyin Gənclər Təşkilatının sədri Elvin Əhmədov onlayn görüş barədə iştirakçılara məlumat vermişdir. Sonra Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Əzizə Süleymanova, Şərur Rayon Gənclər Birliyinin üzvü Ülkər Vəliyeva və Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər birliyinin sədr müavini Nurşən İbrahimova film barədə müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermiş, fikirlərini bölüşmüşlər.

Bildirilmişdir ki, rejissor Piter Farellinin “Green Book” – “Yaşıl kitab” filmi tamamilə müxtəlif təbəqələrdən olan iki şəxsin, məşhur afroamerikalı pianoçu ilə Nyu-York şəhərindən olan italyan mənşəli gözətçi arasındakı dostluqdan danışır. Onların dostluğu 1960-cı illərdə Amerikanın cənubunda konsert turu zamanı, afroamerikalıların Cim Krou ərazisində təhlükəsiz səyahət etmələri üçün yazılan “Yaşıl kitab” adlı kitabçadan istifadə edərkən başlayıb.

Filmin süjeti real hadisələrə əsaslanır. Konsert üçün hazırlıqlar görən məşhur afroamerikan pianoçu Don Şirly irqçiliyin pik həddə olduğu Amerikanın cənubuna sağ-salamat çatmaq üçün özünə sürücü və eyni zamanda dost axtarır. Bu əsnada işdən qovulan mühafizəçi Tony Lip ailəsinə baxa bilmək üçün məşhur pianoçunun sürücüsü olmağı qəbul edir. Toni bu səyahət müddətində bütün təhlükələrdən uzaqlaşmaq və evlərinə sağ - salamat qayıtmaq üçün “Yaşıl kitab” adlı kitabçadan istifadə edir. Kitabçada afroamerikalılara nisbətən yaxşı münasibət göstərilən yerlər və xidmətlər göstərilir. Kitabçadakı məsləhətlərin faydasına baxmayaraq Don Şirly və Tony səyahət zamanı bir çox çətinliklərlə rastlaşır, təqiblərə məruz qalır, həbsxanaya düşürlər. İrqçilik, təhlükə və filmin sonunda isə gözləmədikləri nəzakətlə qarşılaşırlar.

Film barədə müzakirəyə qoşulan digər gənclər də fikirlərini çatdırmış və qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılmışdır. 45 dəqiqə davam edən müzakirədə ümumilikdə 18 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.05.2020      Naxçıvan şəhərində yerləşən Bəhruz Kəngərli Muzeyi ötən əsrin əvvəllərində baş verən tarixi, ictimai-siyasi hadisələri təsviri sənətin qüdrəti ilə özündə əks etdirən əhəmiyyətli mədəniyyət ocaqlarındandır.

AZƏRTAC-ın Naxçıvan bürosu xəbər verir ki, muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2001-ci il 22 may tarixli Sərəncamı ilə yaradılıb. Ümummilli lider Heydər Əliyev 2002-ci il iyunun 18-də muzeyin açılışında iştirak edib.

Muzeyin fondunda, ümumilikdə, 1300-ə yaxın eksponat var. Bunlardan 388-i muzeyin ekspozisiyasında sərgilənir.

Binanın birinci mərtəbəsində yerləşən 4 ekspozisiya zalında 181, ikinci mərtəbəsində yerləşən 5 ekspozisiya zalında isə 206 eksponat nümayiş olunur. Bunlardan 61-i orijinal rəsm əsəridir.

Teatr rəssamlığı, qrafika və digər janrlara müraciət edən, portret janrında dəyərli əsərlər yaradan Bəhruz Kəngərli bütün ömrü boyu mədəniyyətimizin inkişafı naminə yorulmadan çalışıb. Görkəmli rəssam doğma Vətəninin gözəlliklərini tərənnüm edib. Onun kömür, karandaş, akvarel və yağlı boya ilə müxtəlif janrlarda yaratdığı 500-ə yaxın əsəri indi də incəsənət muzeylərinin dəyərli eksponatları sırasındadır. O, dövrünün görkəmli şəxslərinin rəsmlərini çəkib, portret janrında dəyərli əsərlər yaradıb.

Bəhruz Kəngərli Muzeyinin direktoru Səbinə Əlincəli qeyd edib ki, ötən əsrin əvvəllərində azərbaycanlıların başına gətirilən müsibətləri, ermənilər tərəfindən doğma yurdundan zorla qovulmuş azərbaycanlı qaçqınların taleyini əks etdirən “Qaçqınlar” silsiləsinə daxil olan əsərləri Azərbaycan tarixinin, xalqın dəyərli sənət yaddaşıdır. Rəssamın bu mövzuda yaratdığı əsərlər baş verən ədalətsizliyə qarşı bir sənətkar – vətəndaş, ziyalı etirazıdır. Həmin əsərlərdəki insanlar həm də məğrurdurlar. Hüzn, kədər, iztirab bu portretlərin qəhrəmanlarının simasında mükəmməl şəkildə təsvir olunub. “Canfəda kəndindən qaçqın oğlan”, “Yaycı kəndindən qaçqın oğlan Cümşün”, “Avşar kəndindən qaçqın qız”, “İki qaçqın qız”, “Ağ ləçəkli qaçqın qız” əsərlərindəki kədər fərdi kədər deyil, ümumxalq kədəridir. Ekspozisiyadakı bu əsərləri seyr etdikcə bir daha düşünürsən: rəssamın peşəkarlığıdır ki, bu insanların daxili sarsıntılarını təsvir edə, onların simasına hopan təlatümlü daxili aləmlərini göstərə bilib. Rəssam “Ayaqyalın qadın”, “Qaçqınlar”, “Əyləşmiş qaçqın oğlan”, “Qaçqın İmran çanta ilə”, “Qaçqınlar arabada” əsərlərini yaratmaqla bir amala xidmət edib, bu da ondan ibarətdir ki, vətənpərvər rəssam kimi tarixi həqiqətləri gələcək nəsillərə çatdırsın, əsərlərini sübut olaraq tarixi sənəd kimi ortaya qoysun. Bu baxımdan rəssamın sənət ideyaları bir maarifpərvər, vətənpərvər ziyalı uzaqgörənliyi kimi dəyərlidir.

Sağlamlıq imkanları məhdud olan sənətkar cəmi 30 il ömür sürüb. O, təkcə tanınmış rəssam kimi deyil, həm də maddi çətinliklərinə baxmayaraq, əsərlərini sərgiləməklə kasıb ailələrin uşaqları üçün məktəb pulu toplayan, onların təhsil almasına köməklik göstərən görkəmli şəxsiyyət kimi tarixdə yaşayır.

Muxtar respublikada Bəhruz Kəngərli irsi də hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəhruz Kəngərlinin adının əbədiləşdirilməsi haqqında” 2001-ci il 15 fevral tarixli Sərəncamına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Sərgi Salonuna Bəhruz Kəngərlinin adı verilib, rəssamın əsərlərindən ibarət albom-kataloq hazırlanıb. Ali Məclis Sədrinin 2012-ci il 12 yanvar tarixli Sərəncamına əsasən rəssamın 120 illik yubileyi muxtar respublikada geniş şəkildə qeyd olunub. 2016-cı ilin may ayının 25-də isə Naxçıvan şəhərində Bəhruz Kəngərli adına Rəssamlar Parkı istifadəyə verilib, parkda görkəmli rəssamın abidəsi ucaldılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.05.2020      22 may 2020-ci il tarixdə İxtisasların hamiliyə verilməsi ilə əlaqədar M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Naxçıvan Musiqi Kollecinin kitabxana-informasiya ixtisası üzrə təhsil alan II kurs tələbələri üçün onlayn açıq dərs keçirilmişdir. Açıq dərsə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərovanın moderatorluğu ilə start verilmişdir. O, bildirmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” 2015-ci il 27 iyul tarixli, “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 03 aprel 2019-cu il tarixli Sərəncamları ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil alan tələbələrin təcrübə qazanmaları, onların bacarıqlı mütəxəssis kimi yetişmələri baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Müasir dünyada hər bir sahədə inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsi ixtisaslı kadrlar hesab olunur. Gələcəkdə müvafiq sahələrdə çalışacaq kadrların daha peşəkar yetişməsi, onların seçdikləri ixtisasların sirlərinə dərindən yiyələnmələri sürətli və dayanıqlı inkişafın əsas amillərindən biridir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kütləvi iş şöbəsinin müdiri Nərmin Allahverdiyeva “Kütləvi tədbirlərin təşkili qaydaları” haqqında geniş məlumat verərək, qeyd etmişdir ki, kütləvi tədbirlər şifahi və əyani təbliğat vasitələri ilə həyata keçirilir. Ədəbiyyatın təbliğinin şifahi fоrması məruzə və mühazirələr, söhbətlər, охucu kоnfransları, kitab müzakirələri, ədəbi-bədii gеcələr, kitab təqdimatları, görüşlər, bibliоqrafik icmallar və s. üsullarla həyata keçirilir. Başqa növlərə nisbətən şifahi təbliğat özünün fərqləndirici xüsusiyyətləri, üstünlükləri ilə seçilir. Onun əsas üstünlüyü auditoriya ilə canlı ünsiyyətin olmasıdır. Şifahi üsullar охucu qruplarına еyni vaхtda təbliğat təsiri göstərmək məqsədilə canlı sözdən istifadəyə əsaslanır. Bu zaman kitab və оnun məzmunu ilə охucuların tanışlığı təmin еdilir, həm də оnlara şəхsi təhsil, mütaliə vərdişləri və bacarıqları aşılanır. Əyani təbliğat dedikdə, yəni gözümüzlə gördüklərimiz nəzərdə tutulur. Bunlara sərgilər, guşələr, fotostendlər, plakatlar aiddir. Sərgilər əyani təbliğat fоrmasının ən gеniş yayılmış üsuludur.

Sonra mövzu üzrə müzakirə aparılmış, tələbələrin sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.05.2020      Mayın 21-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistlərinin onlayn solo konsertləri çərçivəsində Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında növbəti konsert proqramı musiqisevərlərə təqdim edilib. Bu dəfəki onlayn konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solisti, skripka ifaçısı Cahangir Qurbanov Azərbaycan və dünya klassiklərinin əsərlərindən nümunələr səsləndirib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Nərminə Qədimovanın (fortepiano) və Rauf Bünyətzadənin (skripka) müşayiəti ilə təqdim edilən solo konsertdə istedadlı ifaçı Cahangir Qurbanov ilk olaraq Arif Məlikovun Nazim Hikmətin librettosu əsasında bəstələdiyi “Məhəbbət əfsanəsi” baletindən bir parçanı musiqisevərlərə təqdim edib. Konsert proqramının davamında istedadlı skripkaçı Azərbaycan bəstəkarlarından Tofiq Bakıxanovun skripka və fortepiano üçün bəstələdiyi “Elegiya”, Fikrət Əmirovun “Nəsimi” dastanından “Rəqs”, Arif Məlikovun özbək şairi və filosofu Mirzə Əbdülqadir Bedilin “Komde və Modan” poeması əsasında bəstələdiyi və librettosu müəllifə aid olan “İki qəlbin dastanı” baletindən “Komdenin arzuları” və Asəf Zeynallının skripka və fortepiano üçün yazdığı “Muğamsayağı” əsərlərini uğurla ifa edib.

Dünya musiqi incəsənəti nümunələrinin də ifa edildiyi solo konsertdə istedadlı skripkaçı Hendelin Sonatasının ikinci hissəsini, Frits Kreyslerin I, II və III valslarını, Dmitri Şostakoviçin “Romans”nı, Ennio Morrikonenin “Sevgi cənnəti”, Vittorio Montinin “Çardaş” və Antonin Dvorjakın “Melodiya” əsərlərini səsləndirib.

Böyük izləyici sayı ilə maraqla qarşılanan və təqribən 45 dəqiqə davam edən onlayn solo konsert proqramı Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet resurslarında canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil etdiyi onlayn mədəni tədbirlərdə fəal iştirak edir. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü münasibətlə təşkil olunmuş onlayn konserti, “Muğam üçlüyü”nün, “Simli kvartet”in onlayn konserti, Filarmoniyanın solisti, gənc vokalist İlkin Abdullayevin solo konserti də belə tədbirlərdəndir.

Məlumat üçün bildirək ki, may ayının 28-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin Respublika Gününə həsr olunmuş onlayn konsert proqramının keçirilməsi nəzərdə tutulub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.05.2020      21 may tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Nazirliyin sistemində fəaliyyət göstərən kitabxanaların əməkdaşları üçün “Kitabxanalarda kütləvi işin təşkili” mövzusunda “Zoom” mobil tətbiqi vasitəsilə online seminar keçirilmişdir. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublikası, A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası, rayon (şəhər) MKS-lərin iştirak etdiyi online seminarı giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin aparıcı məsləhətçisi Şəfəq Abbasova qeyd etmişdir ki, mədəniyyətimizi, tariximizi, ədəbi əlaqələrimizi geniş oxucu kütlələri arasında yaymaq kitabxanaların əsas vəzifəsi olmalıdır. Bunun həyata keçirilməsində isə kütləvi tədbirlər mühüm əhəmiyyətə malikdir. Hər bir kütləvi tədbirin düzgün təşkili oxucu ilə kitabxanaçı arasında ünsiyyəti daha da genişləndirir, oxucunun kitab mütaliəsinə olan marağını artırır.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının Kütləvi iş şöbəsinin müdiri Nərmin Allahverdiyeva və A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının Komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri Xədicə Hüseynova “Kütləvi tədbirlərin növləri” və “Kütləvi tədbirlərin təşkili qaydaları” adlı çıxışlarla kütləvi işin növləri və təşkili haqqında geniş məlumat vermişlər. Bildirilmişdir ki, kütləvi tədbirlər şifahi , əyani və yazılı şəkildə planlaşdırılır. Bunların isə müxtəlif növləri mövcud olur.

Planlaşdırılmış kütləvi tədbirlər əsasən oxucu konfransları, görüşlər, ədəbi-bədii gecələr, biblioqrafik icmallar, sual-cavab gecələri, söhbətlər və s. ibarətdir. Vurğulanmışdır ki, hər bir kütləvi tədbirin keçirilməsində təşkilati məsələlərin həlli, çıxışçı və ya aparıcıların düzgün seçilməsi və s. xüsusi önəm daşıyır.

Daha sonra mövzu ətrafında müzakirə aparılmış və suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.05.2020      Mayın 20-də Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin və Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə “Milli dəyərlərimizi virtual aləmdə necə təbliğ edirik?” mövzusunda onlayn diskussiya keçirilib. Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin və Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyindəki mədəniyyət müəssisələrində çalışan əməkdaşların iştirakı ilə keçirilən tədbiri Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov açaraq onlayn diskussiyanın əhəmiyyətindən danışıb. Bildirilib ki, milli dəyərlərimiz milli mövcudluğumuzun, bir xalq olaraq yaşam tərzimizin, milli kimliyimizin göstəricisi, fərdi, eyni zamanda, fərqli modelimizdir. Xalqımızın mənəvi dünyasını zənginləşdirən, tariximizi və mədəniyyətimizi ucaldan milli-mənəvi dəyərləri qoruyub saxlamaq hər bir azərbaycanlının müqəddəs, mənəvi borcudur.

Vurğulanıb ki, günümüzün aktual hadisələrindən olan virtual aləmdən istifadə istiqamətlərindən biri də sahib olduğumuz milli dəyərlərimizi nümayiş etmək, onun təbliğinə nail olmaqdan ibarətdir. Virtual aləmin imkanlarından istifadə etməklə milli dəyərlərimizin təbliği həm də ölkəmizin dünya arenasında təbliği deməkdir.

Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Fətəli Axundzadə bildirib ki, milli dəyərlərimizin təbliği hər bir vətəndaşımızın mənəvi borcudursa, onun internet resurslarında təbliği də mədəniyyət sahəsində çalışan əməkdaşların vəzifə borcudur. Folklorumuzun, milli musiqimizin, ümumilikdə, milli mədəniyyətimizin virtual aləmdə tanıdılması günümüzün sosial tələblərindəndir.

Diskussiyada Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin əməkdaşları Günel Sangur, Türkay Məmmədli, Babək Rayon Yarımca Kənd Mədəniyyət Evinin direktoru Gülşən Güləliyeva, Babək Rayon MKS-nin tərtibatçı rəssamı Fidan Quliyeva, Babək Rayon Uşaq Kitabxanasının əməkdaşı Fəridə Həsənli, Babək Rayon MKS-nin Nehrəm kənd filialının müdiri Nuray Mehdiyeva çıxış edərək xalqımızın əsrlərdən bəri qoruyub yaşatdığı xalq yaradıcılığımızın xüsusilə gənc nəslin yüksək mənəvi dəyərlərə sahib insanlar kimi formalaşmasında əhəmiyyətindən danışıb, bəşər sivilizasiyasına misilsiz töhfələr vermiş milli dəyərlərimizin sosial şəbəkələrdə təbliğinin əhəmiyyəti yollarından bəhs ediblər.

Maraqla qarşılanan diskussiyada müzakirələr aparılıb, iştirakçıların sualları cavablandırılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.05.2020      Mayın 20-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Tofiq Seyidov tərəfindən görkəmli dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər”, “Anamın kitabı”, “Dəli yığıncağı” və “Ər” pyesləri əsasında səhnələşdirilən “Ölülər və dəlilər” tamaşası canlı yayımla teatrsevərlərə təqdim edilmişdir.

Qeyd edək ki, Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər”, “Anamın kitabı” və “Dəli yığıncağı” pyesləri müxtəlif illərdə Naxçıvan teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. “Ər” pyesi isə akademik İsa Həbibbəyli tərəfindən 1987-ci ildə yazıçının arxivindən tapılaraq çap etdirilmişdir.

Tamaşanın rejissoru Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Tofiq Seyidov səhnə əsərində Cəlil Məmmədquluzadənin 4 pyesini sintez edərək bir mövzu üzərində birləşdirmiş və tamaşanın uğurlu səhnə həllinə nail olmuşdur. Tamaşanın süjet xətti cəmiyyətdə ölülər və dəlilərin kimliyi, onları ittiham edənlərin üzə çıxarılması üzərində qurulmuşdur. Səhnə əsərində parçaların birinin o birinə birləşməsi isə əvvəlcədən Molla Abbas tərəfindən elan olunur. Tamaşanı izlədikcə sanki Cəlil Məmmədquluzadə dramaturgiyasına səyahət edirsən.

Tamaşanın “Ölülər” əsərindən götürülmüş hissəsi yalançı, fırıldaqçı din xadimlərinin əməlləri ilə səciyyənlənir. “Anamın kitabı” əsərinin bir hissəsindən Azərbaycançılıq əqidəsi və ideologiyasının təcəssümü kimi “Ölülər və dəlilər” tamaşasının səhnələşdirilməsində istifadə olunmuşdur. “Dəli yığıncağı” tragikomediyasından ədalətsiz eybəcər ictimai mühitin ağıllı insanları dəliyə çevirdiyi məqamlardan, “Ər” pyesindəki cəmiyyəti dəyişdirmək və yenidən qurub möhkəmləndirmək üçün xalqın öz içindən çıxmış layiqli bir başçıya ehtiyac olması ideyasından bəhrələnməklə uğurlu səhnə əsəri ərsəyə gətirilmişdir.

Tamaşada Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının bütün yaradıcı kollektivi iştirak edir. Tamaşanın rejissor assistenti Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Nurbəniz Niftəliyeva, quruluşçu rəssamı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Səyyad Bayramov, musiqi tərtibatçısı isə Ariz Ağayevdir.

Xatırladaq ki, “Ölülər və dəlilər” tamaşası ötən ilin may ayında Azərbaycanın Qarsdakı Baş Konsulluğunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 101-ci ildönümü münasibətilə Türkiyənin Qars şəhərində teatrsevərlərə uğurla təqdim edilmişdir. Naxçıvan Dövlət Dram Teatrı bu günə qədər “Burla Xatun”, “Ağıldan bəla”, “Teleskop” tamaşalarını və “Aydın” tamaşasından bir hissəni onlayn formada teatrsevərlərə təqdim etmişdir.

Bundan əvvəl təqdim olunan digər tamaşalar kimi, “Ölülər və dəlilər” tamaşası da Naxçıvan Dövlət Televiziyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resursları vasitəsilə canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.05.2020      20 may 2020-ci il tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərovanın moderatorluğu ilə Culfa və Kəngərli rayon MKS-lərin əməkdaşları üçün “Zoom” tətbiqi vasitəsi ilə onlayn-təcrübə məşğələsi keçirilmişdir. T.Əsgərova təcrübənin əhəmiyyətindən danışmış və onlayn-təcrübənin kitabxana əməkdaşlarının bilik və bacarığının artmasında əhəmiyyətli olacağını bildirmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova “Abonement və oxu zallarında xidmət işinin təşkili” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, kitabxanalarda oxuculara kitabxana xidməti həm abonement, həm də oxu zallarının köməyi ilə həyata keçirilir. Abonement şöbəsindən istifadə edən hər bir oxucuya kitabxanadan istifadə etmək qaydaları haqqında məlumat verilir və oxucu formulyarı doldurulur. Həmçinin, oxucu kitabxana qaydası ilə tanış olduğunu təsdiq etmək üçün formulyarda imza etməlidir. Abonement şöbəsindən oxuculara evdə istifadə üçün 5 kitab verilə bilər. Kitablar 15 gün ərzində istifadə olunub kitabxanaya qaytarılmalıdır. Qeyd edilmişdir ki, oxucuların kitabxana xidmətindən səmərəli istifadə etməsi baxımından abonement şöbəsi ilə müqayisədə oxu zalının üstünlüyü daha böyükdür. Vurğulanmışdır ki, lüğətlər, ensiklopediyalar, məlumat kitabları və dövri nəşrlər kitabxanadan kənarda istifadə üçün verilmir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının metodika və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri Fəridə Ələsgərova “Metodika və biblioqrafiya şöbəsinin iş prinsipi” adlı mövzu ilə çıxış edərək bildirmişdir ki, kitabxanalarda məlumat-biblioqrafiya işinin müvəffəqiyyətlə aparılması soraq-biblioqrafiya aparatının düzgün tərtib edilməsindən, kitabxanaçı biblioqrafın biblioqrafiya işinə nə dərəcədə bələd olmasından, oxuculara məlumat-biblioqrafiya xidməti işinin təşkilindən asılıdır. Ümumiyyətlə, soraq- biblioqrafiya aparatı oxuculara məlumat nəşrlərindən, kataloq və kartotekalardan istifadəni təmin etmək məqsədi daşıyır. Kitabxananın soraq-biblioqrafiya aparatının mühüm hissəsi qəzet və jurnalların, həmçinin ardı davam edən məcmuələrin, kitabların müəyyən fəslinin məzmununu analitik qaydada açan kartotekalardan ibarətdir. Oxucu sorğularına cavab axtarılarkən və yaxud biblioqrafik vəsaitlər (tövsiyə ədəbiyyat siyahıları, göstəricilər və s.) tərtib edərkən kataloqlarla yanaşı kartotekalardan da geniş istifadə edilir. Kartotekalar kataloqları tamamlayan daha bir bilioqrafik aparatdır. Elm və texnikanın yeni bir məsələləri və ya problemləri kitablardan fərqli olaraq operativ şəkildə dövri mətbuatda öz əksini tapır. Bu nöqteyi-nəzərdən kartotekalar oxucu sorğularını operativ ödəməkdə istifadə olunan ən səmərəli mənbədir.

40 nəfərə yaxın iştirakçının qatıldığı və 80 dəqiqə davam edən tədbirdə mövzu ilə bağlı müzakirələr aparılmış, MKS əməkdaşlarının sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.05.2020      “18 May – Beynəlxalq Muzeylər Günü” münasibətilə Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində onlayn ekskursiya keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin bələdçisi Sevinc Səbzəliyeva aparıb.

O, əvvəlcə muzeyin yaradılma tarixi haqqında danışaraq bildirib ki, 1998-ci ildən fəaliyyət göstərən muzey 2010-cu ildən yeni binaya köçürülüb. 2013-cü ildə muzeydə yenidənqurma işləri aparılmış, ekspozisiya yenidən təşkil olunmuşdur. Qeyd olunub ki, Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin xalçaçılıq sənətinin təbliği, yaşadılması sahəsində özünəməxsus yeri var və muzeyin fəaliyyətində yaddaqalan mədəni hadisələr, görüşlər olub. 1999-cu ilin oktyabr ayında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 75 illiyi ilə əlaqədar Naxçıvana səfəri zamanı bu muzeydə olması da əlamətdar hadisələrdən ən mühümüdür.

Bildirilib ki, Naxçıvan xalçaları qədim zamanlardan Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin ən gözəl nümunələri hesab edilir. Muzeyin fonduna 4000-ə yaxın eksponat toplanmışdır ki, onlardan 400-dən çoxu ekspozisiyada sərgilənir. Bunlar Naxçıvan qrupuna aid çoxlu sayda xovlu və xovsuz xalça nümunələri, xalçaçılıq məmulatları, məişət əşyalarıdır. Palaz, cecim, kilim, şəddə, zili kimi xovsuz xalçalar, sujetli, portret və miniatür xalçalar, o cümlədən müxtəlif əl işləri, tikmələr, toxuculuq alətləri, xurcun, duz torbası və digər eskponatlardır.

Vurğulanıb ki, keçə-xalça sənətinin ibtidai dövrünü təşkil edir. Sonrakı dövr üçün qamış yarpağından toxunan və el arasında həsir adı ilə tanınan çətən toxunmuşdur. Sonralar xovsuz xalçalar – palaz, cecim, kilim, zili, şəddə, inkişafının sonrakı dövrlərində xovlu xalçalar toxunmuşdur.

Məlumat verilmişdir ki, xalçalar üzərində olan naxışlar 4 qrupa bölünür: həndəsi naxışlar, zoomorf naxışlar (heyvan təsvirləri:quş, maral, qoç, əjdaha və s.), nəbati naxışlar (gül, yarpaq, ağac), antropomorf naxışlar (insan təsvirləri) vardır. Qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycan xalçaları 2010-cu ildə UNESCO-nun “Qeyri madii mədəni irs” siyahısına daxil edilmişdir.

Onlayn ekskursiyada bildirilmişdir ki, muzeyin 2013-cü ildə üç dildə internet saytı istifadəyə verilib. Bu da muzeyi virtual səyahət etməyə, ziyarətçilərə ekspozisiyadakı eksponatlarla bağlı məlumatlar verməyə, tarixi keçmişimizi öyrənməyə imkan yaradıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.05.2020      Hər il mayın 18-i dünya ölkələrində Beynəlxalq Muzeylər Günü kimi geniş qeyd edilir.

Beynəlxalq Muzeylər Şurası (ICOM) tərəfindən xalqlar arasında mədəni mübadilə və əməkdaşlığın inkişafına kömək məqsədilə təsis olunmuş bu bayram hər il müxtəlif deviz altında keçirilir. Bu il Beynəlxalq Muzeylər Günü “Muzeylər bərabərlik üçün: müxtəliflik və inklüzivlik” mövzusuna həsr olunub. Beynəlxalq Muzeylər Günü ICOM-un təşəbbüsü ilə 1977-ci ildə təsis edilib. Bu günün məqsədi muzeylərin cəmiyyətin həyatında nə dərəcədə mühüm rol oynadığını göstərməkdir.
Bu bayram qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik Azərbaycanda da geniş miqyasda qeyd edilir.

Eramızdan əvvəl XVI əsrdə Krit, XIII-XII əsrlərdə Çin, III əsrdə Qədim Roma və Yunanıstanda estetik dəyərə malik əşyaların, əsərlərin, sənədlərin saxlandığı məkanların müasir muzeylərin sələfləri hesab olunduğunu nəzərə alaraq, ölkəmiz ərazisində qurulmuş Atropatena və Albaniya dövlətləri hökmdarlarının saraylarını da belə yerlər kimi qeyd etmək yerinə düşər. Erkən və orta əsrlərdə isə Azərbaycanda hakim sülalələr tərəfindən kolleksiyaçılıq ənənələrinə maraq güclənib, qiymətli əşyalar xəzinələrdə, saray kitabxanalarında mühafizə edilib.

Azərbaycanın ictimai-siyasi, mədəni həyatında XIX əsrin ikinci yarısından etibarən sürətlə cərəyan edən proseslər muzey işinin təşkilinə təkan verib. İlk belə muzeylərdən biri görkəmli ədib Cəlil Məmmədquluzadənin təşəbbüsü və yaxından iştirakı ilə XIX əsrin sonlarında Naxçıvanın Nehrəm kənd məktəbində təşkil olunub.

Ötən əsrin əvvəllərində isə Bakıda, xalq məktəbləri müdiriyyəti nəzdində pedaqoji, həmçinin Ümumrusiya Texniki Cəmiyyətinin Bakı şöbəsi nəzdində qapalı muzeylər yaradılıb. Lakin Nehrəm kəndindəki muzey istisna olmaqla, adları qeyd edilən məkanlar çarizmin mənafeyinə uyğun fəaliyyət göstərib. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda aşkar edilən qiymətli arxeoloji əşyalar Tiflis, Moskva, Peterburq muzeylərinə göndərilib. Azərbaycanda dövlət səviyyəsində 1919-cu ildə - Xalq Cümhuriyyətinin dövründə təməli qoyulmuş ilk milli muzey 1920-ci ildən Azərbaycan Dövlət Muzeyi kimi fəaliyyət göstərib.

Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Murtuza Muxtarov, Musa Nağıyev kimi Bakı milyonçularından müsadirə edilmiş qiymətli sənət əsərləri bu muzeyin eksponatları olub. H.Z.Tağıyevin mülkündə yerləşən Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinin binasının özü də tariximizdən xəbər verən daş abidə kimi qiymətlidir. Ona görə də bu yerə bəzən “Muzey içində muzey” də deyirlər.

Ötən əsrin 30-cu illərindən etibarən bir-birinin ardınca mahiyyətinə görə müxtəlif təmayüllü – dövlət, memorial, səyyar, ədəbiyyat, incəsənət, tarix, musiqi, qoruq, teatr muzeyləri yaradılıb. Sonrakı illərdə Azərbaycanda yeni muzeylər fəaliyyətə başlayıb.

Təəssüf ki, neçə-neçə tarixi abidə və muzeylərimiz ötən əsrin 90-cı illərində erməni işğalçıları tərəfindən qarət olunub və dağıdılıb. İşğal olunmuş torpaqlarımızda 762 mədəniyyət abidəsi və 1431 mədəniyyət müəssisəsi qalıb. Erməni faşistləri 22 muzeyi, 4 rəsm qalereyasını tamamilə məhv ediblər.

Canlı muzey olan və bu gün düşmən tapdağı altında qalan Şuşada 8 muzey fəaliyyət göstərib. Dövlət Qarabağ Tarixi Muzeyi, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin ev, vokal sənətimizin banisi Bülbülün memorial, görkəmli musiqiçi və rəssam Mir Möhsün Nəvvabın xatirə muzeyləri, Azərbaycan Xalça Muzeyinin Şuşa filialı, görkəmli musiqiçi Qurban Pirimovun Ağdam rayonundakı xatirə, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam, Füzuli, Xocalı rayonlarının tarix-diyarşünaslıq muzeyləri tamamilə qarət edilib. Keçmiş SSRİ-də yeganə olan Ağdam Çörək Muzeyi ermənilər tərəfindən tamamilə yerlə-yeksan olunub.

Azərbaycanda milli-mənəvi dəyərlərimizə, o cümlədən muzey işinə daim dövlət qayğısı olub. Ölkəmizdə muzey işinin inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Xalqımızın milli tarixi və mədəni irsinin qorunmasında muzeylərin dəyərini dərindən və həssaslıqla duyan Ulu Öndər respublikada müvafiq şəbəkənin genişləndirilməsini, onun maddi-texniki bazasının gücləndirilməsini daim diqqətdə saxlayıb. Azərbaycan mədəniyyətinin Üzeyir Hacıbəyli, Hüseyn Cavid, Cəlil Məmmədquluzadə, Məmməd Səid Ordubadi, Cəfər Cabbarlı, Bülbül, Səməd Vurğun, Niyazi və digər nəhəng simalarının memorial-xatirə, mənzil, bölgələrdə tarix-diyarşünaslıq muzeyləri məhz ulu öndər Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü sayəsində yaradılıb.

Dahi rəhbərimizin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra digər sahələrlə yanaşı, muzey işi də öz inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyub. Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə 1993-cü ildə Nazirlər Kabinetində muzey işçilərinin respublika müşavirəsi keçirilib, 1994-cü ildə isə bu müşavirənin materialları əsasında “Respublikada muzey işinin vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılması haqqında” qərar qəbul edilib. 2000-ci il martın 24-də qüvvəyə minmiş “Muzeylər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ölkəmizdə muzeylərin fəaliyyətinin təşkilati-hüquqi əsaslarını və müvafiq münasibətləri tənzimləyir. Bu sənədə əsasən muzey - maddi mədəniyyət abidələrinin komplektləşdirilməsi, mühafizəsi, öyrənilməsi, kütləvi nümayişinin və təbliğinin həyata keçirildiyi mədəniyyət, elmi-tədqiqat müəssisəsidir.

Ümummilli Lider tərəfindən muzey işinin inkişafı üzrə müəyyən edilmiş prioritetlər bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və ölkəmizin birinci xanımı, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev Fondu tərəfindən uğurla davam etdirilir.

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasını həyata keçirmək məqsədilə Prezident İlham Əliyevin 2013-cü il 27 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunan “Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq milli mədəni irsimizin qorunması dövlət əhəmiyyətli prioritet məqsəd kimi qarşıya qoyulub.

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın böyük zəhməti sayəsində “Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi”, Qız qalası və Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğu, “Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi” UNESCO-nun Dünya İrsi Siyahısına daxil edilib. Fondun həyata keçirdiyi müxtəlif layihələr çərçivəsində Qarabağ muzeyləri haqqında məlumatlar mötəbər beynəlxalq təşkilatlara çatdırılır.

Azərbaycan dövlətinin uğurlu mədəniyyət siyasəti nəticəsində son illər muzeylərimizin dünyanın nüfuzlu muzeyləri ilə əlaqələri genişlənib, bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində yeni nailiyyətlər əldə edilib.

Ümummilli Liderimizin siyasi irsinin öyrənilməsi, azərbaycançılıq məfkurəsinin formalaşdırılaraq inkişaf etdirilməsi məqsədilə yaradılan Heydər Əliyev muzeyləri isə respublikada muzey şəbəkəsinin genişləndirilməsi sahəsində mühüm hadisə kimi qiymətləndirilməlidir.

Hazırda ölkəmizdə 200-dən çox muzey fəaliyyət göstərir və onların ekspozisiyaları azərbaycançılıq məfkurəsini uğurla təbliğ edirlər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.05.2020      Mayın 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə gənclər arasında "Zoom" mobil tətbiqi vasitəsi ilə Xalid Hüseyninin "Çərpələng uçuran" əsərinin müzakirəsi keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Gənclər Təşkilatının sədri Elvin Əhmədov müəllifin yaradıcılığı haqqında məlumat vermişdir.

Daha sonra Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Əzizə Süleymanova və Naxçıvan Musiqi Kollecinin Gənclər Təşkilatının sədri Həlimə İbrahimli müzakirə iştirakçılarına əsərlə bağlı təəssüratlarını çatdırıb.

Qeyd olunmuşdur ki, “Çərpələng uçuran” 21-ci əsrin ən çox oxunan romanlarından biridir, yazıçı isə canlı klassik hesab edilir. Əsərdə dostluq və sadiqlik, satqınlıq və günah işlər kimi təzadlı epizodlarla öz əksini tapır. Əsərin baş qəhrəmanları Əmir və Həsən yaxın dostlardır. Aralarındakı sosial fərqlər çox olsa da, uşaq dünyasında bunun əhəmiyyəti yoxdur. Hadisələr isə Kabildə cərəyan edir. Bu iki uşağı isə çərpələngə oxşatmaq olar, sonra ayrı-ayrı yerlərə istiqamət götürürlər. Hərəsinin öz taleyi və tragediyası olsa da, onların bir-biriləri ilə olan əlaqəsi heyranedici, təsiredici, qırılmaz və qaçılmazdır.

Roman bu gün müasir ədəbiyyatın təmsilçilərindən birisinə çevrilmişdir. Oxucuları Əfqanıstan, onun və insanlarının başına gələnlər haqqında xeyli informasiya ilə təmin edir. Romanın adı ilə yazıçı əfqan uşaqların kağız çərpələng uçurtmaqla yarış keçirtmələrini xatırladaraq, onların bununla xoşbəxt olduğunu təsvir edir.

Sonda müzakirədə iştirak edən digər gənclər də əsər barədə fikirlərini bölüşüb, suallar cavablandırılıb. 40 dəqiqə davam edən müzakirədə ümumilikdə 20 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.05.2020      Mayın 16-da Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Şirzad Abutalıbov tərəfindən səhnələşdirilən “Qoğalın sərgüzəşti” tamaşasını onlayn olaraq balaca teatrsevərlərə təqdim edib.

Teatr yarandığı dövrdən uşaq və məktəblilərin zövqünü oxşayan tamaşalar hazırlamış, onların estetik zövqünü formalaşdırmış, mənəvi-estetik prinsipləri əsas tutmuşdur. Teatrın son illərdə hazırladığı “Niyyət açarı”, “Göyçək Fatma”, “Ələddinin sehrli çırağı”, “Sirli sözlər”, “Tovuzquşunun nəğmələri”, “Tülkülərə inanmayaq”, “Qırmızı, yaşıl, mavi”, “Qırmızı papaq”, “Buratino” və başqa tamaşalar uşaq və məktəblilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Məşhur rus xalq nağılı olan “Qoğalın sərgüzəşti” haqqında çoxsaylı filmlər, cizgi filmləri çəkilib, tamaşalar hazırlanmışdır.

Tamaşada hadisələr lovğa və təkəbbürlü Qoğalın başına gələn sərgüzəştlər üzərində qurulmuşdur. “Qoğalın sərgüzəşti” tamaşasında da bütün nağıl-tamaşalarda olduğu kimi xeyirin şər, yaxşılığın pislik, ədalətin haqsızlıq üzərində qələbəsi əsas ideyadır. Bundan başqa lovğalıq, özündənrazılıq kimi hisslər tənqid edilir. Nağıldan fərqli olaraq tamaşa nikbin sonluqla başa çatır. İvan Qoğalı Tülkünün kələyindən xilas edir.

Bu maraqlı tamaşada Dovşan, Tülkü, Şir, Canavar, Kirpi, İvan, Marusya, Ayı personajlarını teatrın aktyorları Əfqanə Ələsgərova, Vəsmə Quliyeva, İlqar Babayev, İlham Babayev, Süleyman Süleymanov, Ulduz Süleymanova, İbad Nəbiyev və başqaları xarakterik və təbii canlandırırlar.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynov, quruluşçu rəssamı Ədalət Quliyev, bəstəkarı Əli Məmmədovdur.

Qeyd edək ki, tamaşa Naxçıvan Dövlət Televiziyasının efirində və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.05.2020      M.S. Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə 15 may 2020-ci il tarixdə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin anadan olmasının150 illik yubileyi münasibətilə “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150” adlı onlayn konfrans keçirilmişdir. Konfransda M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova giriş sözü iə çıxış etmişdir. O, bildirmişdir ki, ölkəmizdə mədəniyyət və incəsənətin inkişafında xidmətləri olan şəxslərə dövlət tərəfindən həmişə yüksək diqqət və qayğı göstərilmiş, yaradıcı insanların irsi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Bədii irsinə yüksək qiymət verilən böyük sənətkarlardan biri də Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, böyük dramaturq, nasir, publisist və teatr təşkilatçısı, tanınmış ictimai xadim Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevdir. Məhz belə bir sənətkarın müasir dövrdə yeni nəslə tanıdılması qarşıda duran ən əsas vəzifələrdən biridir.

Sonra Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi, AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Hüseyn Həşimli “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dramaturgiyası” adlı məruzə ilə çıxış edərək görkəmli ədibin 20-dən artıq dram əsəri yazdığını bildirmiş, ədibin pyeslərinin mövzu, ideya və sənətkarlıq xüsusiyyətlərindən söz açmışdır. Məruzəçi Ə.Haqverdiyevin Azərbaycan dramaturgiyası tarixindəki mövqeyindən, onun inkişafındakı mühüm xidmətlərindən, gətirdiyi yeniliklərdən ətraflı bəhs etmiş, ədibin müxtəlif vaxtlarda qələmə aldığı “Dağılan tifaq”, “Bəxtsiz cavan”, “Ağa Məhəmməd şah Qacar”, “Pəri cadu”, “Köhnə dudman”, “Ağac kölgəsində”, “Ac həriflər”, “Millət dostları” və digər pyeslərinin əsas məziyyətlərini diqqətə çatdırmışdır. O, Ə.Haqverdiyevin pyeslərinin səhnə təcəssümü, həmçinin dramaturgiya və teatr məsələlərinə həsr olunmuş məqalələri barədə də müfəssəl məlumat vermişdir.

AMEA Naxçıvan bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Qasımov məruzəsində Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin nəsr yaradıcılığı barədə çıxış edərək qeyd etmişdir ki, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev həm də böyük nasirdir. O, Azərbaycan bədii nəsrinin inkişafı, forma və məzmunca zənginləşməsində böyük xidmətlər göstərmişdir. Onun “Marallarım”, “Xortdanın cəhənnəm məktubları”, “Mozalan bəyin səyahətnaməsi”, “Mirzə Səfər”, “Bomba”, “Pir”, “Zorən təbib”, “Ayın şahidliyi” və başqa çoxsaylı nəsr nümunələri oxucuların yaddaşında dərin izlər buraxmış, milli oyanışa böyük töhfələr vermişdir. NDU-nun dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nəzakət İsmayılova “Azərbaycan ədəbiyyatında Haqverdiyev zirvəsi” adlı çıxışında bildirmişdir ki, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev yeniliyi duyan sənətkar olmuşdur. Onun bütün yaradıcılığında, elmi məqalələrinin və hətta məktublarının əsasında ədəbiyyatımızın inkişafına xidmət edəcək fəlsəfi, ədəbi-elmi fikir dayanır.

AMEA Naxçıvan bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elxan Yurdoğlu-Məmmədov “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və folklor” mövzusunda çıxış edərək, görkəmli ədibin hekayə və dram əsərlərində müraciət etdiyi folklor mövzularından, istifadə etdiyi folklor janrlarından bəhs etmişdir. Eyni zamanda gənc tədqiqatçı yazıçı-dramaturqun yaradıcılığında nağıl təhkiyəsi, alqış və qarğışlardan yararlanması, şifahi xalq ədəbiyyatından simvol kimi istifadəsi məsələlərinə də toxunmuşdur.

Onlayn konfransda yazıçının ədəbi-bədii yaradıcılığı ilə yanaşı, onun mədəni-ictimai fəaliyyətindən, milli ideologiyanın oyanışında misilsiz xidmətlərindən də söz açılıb.

M.S. Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin rejissorluq və tərcüməçilik fəaliyyəti haqqında məlumat vermişdir. Tədbirin sonunda mövzu ətrafında müzakirələr olmuşdur. Müzakirədə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Kitabxanasının direktoru Aypara Behbudova, Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru Aləmzər İbrahimova, Naxçıvan şəhər MKS-nin direktoru Minayə Nəbisoy Ə.Haqverdiyev yaradıcılığı ilə bağlı öz fikirlərini bildirmişlər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.05.2020      14 may 2020-ci il tarixdə İxtisasların hamiliyə verilməsi ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Musiqi Kollecinin kitabxana-informasiya ixtisası üzrə təhsil alan III kurs tələbələri üçün “Zoom” tətbiqi vasitəsilə onlayn- təcrübə məşğələsi keçirilmişdir.

Təcrübəyə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərovanın moderatorluğu ilə start verilmişdir. O, bildirmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 2015-ci il 27 iyul tarixində “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında”, 03 aprel 2019-cu il tarixdə isə “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində İxtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” Sərəncamlar imzalanmışdır. Bu Sərəncamlara əsasən hami təşkilatlar və təhsil müəssisələri arasında əlaqələr genişlənmiş, kadr hazırlığı ilə bağlı birgə yaradıcı iş aparılmasına diqqət daha da artırılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında son illərdə təhsilin davamlı inkişafını təmin edən sərəncamların qəbul edilməsi, güclü təhsil infrastrukturunun, maddi-texniki bazanın yaradılması, yüksək ixtisaslı kadr hazırlığını təmin edən dövlət proqramlarının, layihələrin uğurlu tətbiqi təhsilin beynəlxalq standartlar səviyyəsinə uyğunlaşmasına təkan vermişdir. Daim yeniləşən və təhsilin inkişafını tələb edən informasiyalı cəmiyyət kadr hazırlığı işinin yeni müstəvidə hazırlanmasını tələb edir. Qeyd edilmişdir ki, hər bir iş təcrübə əsasında öyrənilir, bu təcrübələrin tələbələrin bilik və bacarığının artmasında çox böyük əhəmiyyəti vardır.

Sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri Rahilə Məmmədova “Komplektləşdirmə şöbəsinin iş prinsipi” haqqında geniş məlumat vermişdir. Qeyd edilmişdir ki, bütün çap məhsulları ilk növbədə komplektləşdirmə şöbəsinə daxil olur. Qoşma sənədlərlə tutuşdurulub yoxlanıldıqdan sonra ümumi və fərdi uçot kitablarında qeydə alınır. Çıxışçı ümumi və fərdi uçot kitabları, onların rəsmiləşdirilməsi, bölmələr üzrə işlənməsi qaydaları haqqında əyani vəsaitlərlə geniş məlumat verdi. Vurğulanmışdır ki, çap məhsullarının növünə görə-kitab, qəzet və jurnallar üçün ayrı-ayrılıqda inventar kitabları götürülməlidir. Kitabların titul vərəqinə və 17-ci səhifəsinə inventar nömrəsi, ştamp vurulduqdan sonra kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinə təhvil verilir. Məşğələnin sonunda tələbələrin sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.05.2020      May ayının 13-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə muzey əməkdaşları üçün “Muzeylərin təbliğ olunmasında sosial şəbəkələrin rolu” mövzusunda onlayn seminar keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova onlayn seminarın keçirilməsinin əhəmiyyəti barədə məlumat vermişdir. Sonra Bəhruz Kəngərli Muzeyinin direktoru Səbinə Əlincəli çıxış edərək bildirib ki, hazırki dövdə sosial şəbəkələr mühüm təsir gücünə malikdir. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlar geniş ictimaiyyət tərəfindən izlənilir. Buna görə də görülən işlər və keçirilən tədbirlərin təbliği və işıqlandırılması üçün hər zaman kütləvi–informasiya vasitələrinə məlumat verilməklə yanaşı sosial şəbəkələrin gücündən də istifadə edilməlidir.

Muzeylərdə görülən işlər barədə, həmçinin keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlər barədə sosial şəbəkələrdə yayılan informasiyalar muzey işinin təbliğinə xidmət edir. Sosial şəbəkələrin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, burada informasiya sərhəd tanımır. Bu gün biz öz evimizdə oturub bütün dünyanı virtual gəzə, dünyanın istənilən güşəsindən məlumat əldə edə bilərik. Burada sərhədlərin olmaması çox böyük bir fürsətdir. Bir fürsətdir ki, biz öz muzeylərimizi digər xalqlara da tanıdaq, xalqın mədəniyyətini, tarixini, incəsənətini təbliğ edək.

Muzey əməkdaşlarının onlayn olaraq qoşulduğu seminarın sonunda müzakirə aparılmış, onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.05.2020      May ayının 13-də Cəmşid Naxçıvanski Muzeyində onlayn ekskursiya keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin baş fond mühafizi-elmi işçisi Gülnaz Hüseynova və bələdçi Aygül Xəlilova aparıb.

Ekskursiyada əvvəlcə muzeyin yaradılma tarixi haqqında məlumat verilərək bildirilib ki, milli hərb tariximizdə xüsusi yeri olan Azərbaycanın görkəmli sərkərdəsi Cəmşid Naxçıvanskinin adını daşıyan muzey böyük bir nəslin qəhrəmanlıq tarixini özündə yaşadır. Muzeyin yaradılması Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər Cəmşid Naxçıvanskinin xalqımıza tanıdılmasında çox mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. İlk dəfə ümummilli liderin sədrliyi ilə 1971-ci il iyunun 23-də keçirilən Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Büro iclasında görkəmli sərkərdənin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında 4 bəndlik qərar qəbul olunmuş, hərbi istiqamətdə yenidən qurulan Respublika İnternat orta məktəbinə generalın adı verilmişdir. 1981-ci il avqustun 8-də ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsində Cəmşid Naxçıvanskinin anadan olmasının 85 illiyi haqqında məsələ müzakirə edilmiş, qərar qəbul edilərək Cəmşid Naxçıvanskinin doğulduğu Naxçıvan şəhərində onun Muzeyinin yaradılması qərara alınmışdır.

Qeyd olunub ki, 10 avqust 1895-ci ildə Naxçıvan şəhərində dünyaya göz açan Cəmşid Naxçıvanski 43 illik ömrünün 26 ilini hərb sənətinə həsr edib. O, bu sənətə sıravi əsgər kimi gəlsə də, igidliyi, sədaqəti, qəhrəmanlığı və şücaəti sayəsində general kimi yüksək rütbəyə yüksəlməyə nail olub. Hərb sənətinin inkişafında və kadr hazırlığı sahəsində mühüm rol oynayan sərkərdə dəfələrlə yüksək mükafatlara layiq görülüb. Misilsiz xidmətlərinə, böyük şücaətlərinə baxmayaraq, ötən əsrin 30-cu illərinin repressiyası Azərbaycanın digər görkəmli nümayəndələri kimi, böyük sərkərdə Cəmşid Naxçıvanskidən də yan keçməyib. 1938-ci il avqustun 26-sı görkəmli hərbi xadim Cəmşid Naxçıvanski repressiyaya məruz qalıb və totalitarizmin qurbanına çevrilib.

Vurğulanıb ki, hal-hazırda muzeyin fondunda 5400-ə yaxın eksponat toplanmışdır. Həmin eksponatlar sərkərdənin keçdiyi şərəfli ömür yolu və hərbi fəaliyyəti ilə bağlı sənəd və materiallar, özünə, ailə üzvlərinə, yaxın qohumlarına aid fotoşəkillər, rəsm əsərləri, xatirə əşyaları və hal-hazırda muzey kimi fəaliyyət göstərən bu binada iqamətgahı yerləşən Araz-Türk Respublikasının yaranması və fəaliyyətini əks etdirən materiallar və digər dəyərli maddi-mədəniyyət nümunələrindən ibarətdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.05.2020      Azərbaycan milli teatr tarixinə parlaq və şərəfli səhifələr yazmış Naxçıvan teatrının yaradılmasından 137-ci ildönümü tamam olur. Mayın 11-də bu münasibətlə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında tədbir keçirilib.

Tədbiri Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açaraq bu sənət ocağının keçdiyi inkişaf yolundan danışıb. Bildirilib ki, Azərbaycan milli teatrının inkişafında böyük rol oynamış, maarifçilik düşüncəsinin geniş yayılması, xalqın mədəni intibahı, milli oyanışı və gənclərin milli-mənəvi dəyərlərə bağlılıq ruhunda tərbiyəsi işinə layiqli töhfələr vermişdir. Dövrün maarifpərvər ziyalısı Hacı Nəcəf Zeynalovun Naxçıvan şəhərindəki evində M.F.Axundzadənin “Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli şah” komediyasının səhnələşdirilməsi ilə qoyulmuşdur.

Qeyd olunmuşdur ki, Naxçıvan peşəkar teatrının yaranması maarifçi düşüncədən, xalqımızın mədəniyyətini yeni mərhələyə qaldırmaq zərurətindən irəli gəlmişdir. Bu mədəniyyətin təşəkkül və inkişafında Azərbaycan ziyalı nəslinin böyük korifeylərinin - Eynəlibəy Sultanovun, Cəlil Məmmədquluzadənin, Məhəmməd Tağı Sidqinin, Qurbanəlibəy Şərifovun, Əliqulu Qəmküsarın, Hüseyn Cavidin, Bəhruz Kəngərlinin, Rza Təhmasibin və bir sıra digər ziyalıların çox böyük və misilsiz xidmətləri olmuşdur. Azərbaycan teatr sənətinin böyük ustadları – Zülfüqar Hacıbəyov, Hüseyn Ərəblinski, Sidqi Ruhulla, Mirzə Ağa Əliyev, Hüseynqulu Sarabski, Abbas Mirzə Şərifzadə kimi şəxsiyyətlər də bu teatrın püxtələşməsi və peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üçün aktyor və rejissorlarla sıx əlaqə saxlamışlar. Bu gün Naxçıvan Teatrı əsl sənət məbədi və yaradıcılıq mərkəzidir.

Teatrlara, sənət adamlarına böyük qayğı ilə yanaşıldığını qeyd edən nazir ölkəmizə rəhbərliyinin hər iki dövründə Azərbaycan milli teatrının inkişafına böyük əhəmiyyət verən ümummilli lider Heydər Əliyev daim Naxçıvan Teatrının inkişafını da diqqətdə saxladığını, bu sahədə böyük uğurlara imza atıldığı, peşəkar aktyor və rejissor kollektivi formalaşdığını bildirmişdir.

Ulu öndərin siyasi kursunun davamçısı olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən teatrlara diqqət və qayğı bu gün uğurla davam etdirilir. Son illər ərzində bu sahədə mühüm islahatlar həyata keçirilmiş, bu sahənin inkişafı istiqamətində əsaslı qanunvericilik bazası yaradılmışdır. Nazir qeyd edib ki, muxtar respublikada da teatrlar hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. Teatr müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilmiş, Naxçıvan teatrının tədqiqi ilə bağlı ardıcıl tədbirlər həyata keçirilərək, monoqrafiya və kitablar nəşr olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı ilə nəşr olunan “Naxçıvan teatrının salnaməsi” kitabı bu baxımdan yüksək dəyərə malikdir.

Bundan əlavə Muxtar Respublikada teatr sənətinin inkişafında xidmətləri olan insanların əməyi də dövlətimiz tərəfindən daim yüksək qiymətləndirilir. Yaradıcı insanlar Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının fəxri adlarına, orden və medallara, Prezident təqaüdü və mükafatlara layiq görülürlər.

Nazir çıxışının sonunda Naxçıvan teatrının yaradılmasının 137-ci ildönümü münasibətilə bütün teatrsevərləri və teatr xadimlərini təbrik etmiş, teatrın inkişafına və sənət adamlarına göstərilən diqqət və qayğıya görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinə minnətdarlığını bildirmişdir.

Tədbirdə Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevin “Teleskop” əsəri əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşanın nümayişi olmuşdur. Yazıçının yüksək tirajlarla müxtəlif dillərə tərcümə olunmuş əsərləri Azərbaycanda, həmçinin dünyanın müxtəlif ölkələrində sevilərək oxunur, səhnələşdirilir. Onun yaradıcılığının ən səciyyəvi cəhətlərindən biri insanların daxili aləmini, onların mənəvi dünyasındakı ziddiyyətləri əsərlərinin əsas süjet xəttinə çevirməsidir. Müəllifin "Teleskop" tragikomediyası da bu baxımdan xüsusi qeyd olunmalıdır. İnsanın ölümü və bundan sonra baş verənlərin səhnə həllini tapdığı tamaşada hadisələr qeyri-real olanla real olanın müstəvisində təqdim olunur. Rejissor tamaşa boyu gərgin, psixoloji məqamlarda sevinc və məyusluq, yaşamaq, yoxsa ölmək sualının cavabını tamaşaçıların ixtiyarına buraxır.

Gənc rejissor Həcərxanım Məmmədovanın quruluş verdiyi tamaşanın rəssamı Azərbaycan Respublikasının "Əməkdar rəssamı" Ülviyyə Həmzəyeva, musiqi tərtibatçısı sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Natəvan Qədimovadır. Xalq artistləri Rza Xudiyev, Həsən Ağasoy, Rövşən Hüseynov, əməkdar artistlər Tofiq Seyidov, Əli Əliyev, Nazlı Hüseynquliyeva, aktyorlardan Zəminə Məmmədova, gənc aktyorlar Səyyad Məmmədov, Anar Eyvazov, Səkinə Məmmədova, Heyran Abdullayeva və başqaları obrazların dili ilə qarşıya qoyulan əsas məqsədə nail olmuş, tamaşaçıya real dünya ilə əbədi dünyanın müqayisəsində həyat gerçəkliklərini çatdırmışlar.

Qeyd edək ki, tədbir Naxçıvan Dövlət Televiziyası ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.05.2020      11 may 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ordubad və Culfa rayon mədəniyyət şöbələrinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərinin ümumi nəzəri fənlər üzrə müəllimlərinin iştirakı ilə onlayn metodiki kurs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri aparan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin təhsil müəssisələri ilə iş üzrə baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinində beşillik təhsil sistemində ikinci, yeddiillik təhsil sistemdə isə dördüncü sinifdən tədris olunan musiqi ədəbiyyatı fənninin proqramının tədris olunma metodikası barədə ümumi məlumat vermişdir.

Sonra Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Ruhiyyə Dünyamalıyeva Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli simalarından biri olan “Müslüm Maqomayevin həyat yolu və yaradıcılıq irsi” haqqında mühazirə oxumuş, “Şah İsmayıl” və “Nərgiz” operaları haqqında müəllimləri məlumatlandırmışdır. Tədris prosesində mühazirələrin hazırlanması üçün hansı musiqi ədəbiyyatı kitablardan istifadə edilməsi istiqamətində də müəllimlərə tövsiyələr vermişdir. Eyni zamanda dərs prosesi zamanı müəyyən musiqi nömrələrinin dinlənilməsinin vacib olduğunu qeyd edən R.Dünyamalıyava bunun şagirdlərin musiqi duyumunun formalaşmasında əsas rol oynadığını bildirmişdir.

Sonda metodik kurs iştiraçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.05.2020      10 may 2020-ci il tarixdə Naxçıvan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev Sarayında Azərbaycan tarixində misilsiz xidmətləri olan, dahi şəxsiyyət, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü münasibətlə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin onlayn konserti keçirilmişdir.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin çıxışları musiqisevərlər tərəfindən həmişə rəğbətlə qarşılanır. Orkestrin repertuarında Avropa bəstəkarlarının əsərləri, klassik instrumental kamera musiqisi ilə yanaşı, Azərbaycan bəstəkarlarının musiqi əsərləri də mühüm yer tutur. Orkestrin bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Çingiz Axundovdur.

Rəngarəng konsert proqramında Azərbaycan bəstəkarlarından Niyazinin, Emin Sabitoğlunun, Ramiz Mirişlinin, Vasif Adıgözəlovun, Eldar Mansurovun, İlham Abdullayevin, Ceyhun Allahverdiyevin, xarici bəstəkarlardan Astor Piazollanın musiqi əsərləri, həmçinin xalq mahnıları təqdim olunmuşdur. Konsertdə ümummilli liderə həsr olunmuş nəğməkar bəstəkarımız Ramiz Mirişlinin “Adın şöhrət şan yerimiz” və “Məşəl kimi yanan ürək”, həmçinin İlham Abdullayevin “Heydər Ata” mahnıları da yer almışdır.

Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Gülyanaq Fərzəliyeva, Mübariz Əsgərov və Tural Nəcəfov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Ruhiyyə Hüseynova və digər ifaçılar Samir İsmayılov və İlkin Abdullayevin, skripka ifaçısı Cahangir Qurbanov, xor və rəqs qrupu ifalarını yüksək səviyyədə təqdim edə bilmişlər.

Qeyd edək ki, konsert proqramı Naxçıvan Dövlət Televiziyası ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmışdır.

Digər onlayn tədbirlər kimi bu konsert də televiziya tamaşaçıları və internet istifadəçiləri tərəfində maraqla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.05.2020      May ayının 10-da Heydər Əliyev Muzeyində onlayn ekskursiya keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin direktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Ramil Orucəliyev aparıb.

O, əvvəlcə Heydər Əliyevin misilsiz dövlət idarəçiliyindən bəhs edərək vurğulayıb ki, Azərbaycanın son qırx ildən artıq bir dövrünü əhatə edən tarixi taleyi Heydər Əliyevin adı ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Bu illər ərzində xalqın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəliş məhz ulu öndərin idarəçilik bacarığının bariz göstəricisidir. Ümummilli lider Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi illər ərzində daim tərəqqisi üçün çalışdığı, zəngin mədəniyyəti, böyük tarixi keçmişi ilə həmişə qürur duyduğu, doğma yurdu Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxarıb.

Daha sonra Muzeyin yaradılması barədə ətraflı məlumat verilərək qeyd olunub ki, Heydər Əliyev Muzeyi müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu və yaradıcısı, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, xalqın böyük oğlu Heydər Əliyevin həyatı və ictimai-siyasi fəaliyyətinə dair materialların toplanmasını, komplektləşdirilməsini, mühafizəsini, tədqiq və təbliğini həyata keçirən mədəniyyət və elmi-tədqiqat müəssisəsidir.

Vurğulanıb ki, görkəmli ictimai-siyasi xadim, dünya şöhrətli siyasətçi, Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin adını daşıyan bu muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 18 fevral 1999-cu il tarixli Sərəncamla Naxçıvan şəhərində yaradılıb, 1999-cu il 10 may tarixdən fəaliyyət göstərməyə başlayıb. 2005-2006-cı illərdə əsaslı olaraq yenidən qurulan muzeyin 20 dekabr 2006-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə təntənəli açılış mərasimi keçirilib.

Onlayn ekskursiya zamanı bildirilib ki, fəaliyyətə başlayanda 420 eksponatla tamaşaçılara xidmət göstərən muzeydə hazırda 4700-dən çox eksponat mühafizə olunur. Həmin eksponatlar ümummilli liderin dövlətçilik və siyasi fəaliyyətinin öyrənilməsində, onun mənalı həyatı, zəngin və çoxşaxəli fəaliyyəti barədə faktların gələcək nəslə çatdırılmasında böyük rol oynayır. Heydər Əliyev Muzeyində hər bir eksponat ayrı-ayrılıqda elmi-tədqiqat mövzusudur. Azərbaycanın müasir dövlətçilik tarixinin və ümummilli liderimizin siyasi irsinin tədqiqatçıları burada elmi axtarışları üçün dəyərli faktlar əldə edirlər. Ekskursiya zamanı ekspozisiyada nümayiş olunan eksponatlar haqqında geniş məlumat verilib.

Onlayn ekskursiya Naxçıvan Dövlət Televiziyası ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.05.2020      9 may 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında "Zoom" mobil tətbiqi vasitəsi ilə Mik Deyvisin rejissorluğu ilə İtaliyalı rəssam Amadeu Modiglianinin həyatından bəhs edən "Modilyani" filminin müzakirəsi keçirilmişdir.

Görüşü giriş sözü ilə açan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi Elvin Əhmədov görüşün əhəmiyyətindən bəhs etmiş və bu cür görüşlərin davam edəcəyini bildirmişdir.

Daha sonra Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov film barədə, A.Modilyaninin həyat və yaradıcılığı, filmin real hadisələrdən təsirlənərək çəkildiyi barədə gənclərə ətraflı məlumat vermişdir. Qeyd edilmişdir ki, filmdə rəssamın XIX əsrin əvvəllərində Parisdə fəaliyyəti, rəssamlıq akademiyasında gələcək həyat yoldaşı ilə tanışlığı, rəssamın sadəcə ruhunu gördüyü insanların gözlərini rəsm əsrlərində təsvir etdiyi izləyicinin diqqətini çəkən məqamlardan biridir.

Tüfeyli həyat tərzi sürən Modilyaninin zadəgan nəslinə məxsus ailənin qızı olan Janna ilə evlənməsi lakin buna baxmayaraq gözünün pulda olmaması rəssamın həyatını daha da çətinləşdirir.

Filmdə diqqət çəkən digər rəssam isə dünyaca məşhur Pablo Picassodur. Modilyani ilə daim sənət mübarizəsində olan Picasso 1920-ci ilin qışında Parisdə keçirilən professional rəsm müsabiqəsində Modilyaninin üstünlüyünü qəbul edir.

Film dramatik şəkildə Modilyaninin ölümü və onun ölümünə dayana bilməyən bətnində uşaq olan Jannanın da intiharı ilə bitir.

60 dəqiqə davam edən müzakirədə ümumilikdə 20 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.05.2020      9 may 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Musiqi Kollecinin Nəzəriyyə şöbəsinin müəllimlərinin iştirakı ilə “Harmoniya” fənni üzrə onlayn ustad dərs keçirilmişdir.

Ustad dərsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri iş şöbəsinin təhsil müəssisələri ilə iş üzrə baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova “Keçici və köməkçi kvartsekstakkordlar” mövzusunda keçmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, orta ixtisas musiqi təhsili müəssisələrində ikinci kursdan etibarən tədris olunan harmoniya fənni müxtəlif ixtisaslar üzrə tərtib olunmuş proqram əsasında tədris olunur.

Elementar musiqi nəzəriyyəsinin öyrənilməsindən sonra tədris olunan harmoniya fənni hər bir musiqiçinin formalaşmasında müstəsna rol oynayır. Üçsəslilər fəsli bu mövzunun tədrisi ilə yekunlaşır. Mövzunun keçirilməsi zamanı ilk növbədə üçsəsli və onun sekstakkordunun arasında istifadə olunan, sonra isə iki eyni üçsəsli arasında istifadə olunan kvartsekstakkordların birləşmə üsullarının izah olunması daha məqsədəuyğundur.

Sonra mövzunun tam şəkildə mənimsənilməsi üçün qammalarda birləşmələrə aid nümunələrin və məsələlərin (dövrlərin) yazılmasına yer verilməlidir. Mövzu tam şəkildə mənimsənildikdən sonra fortepianoda ifa olunan məşğələlərə də zaman ayırmaq lazımdır.

Məlumat verilmişdir ki, harmoniya fənninin tədrisi prosesində şifahi, yazılı və praktiki qaydalara əməl edildikdə mövzunu mükəmməl və tam şəkildə mənimsənilməsinə nail olmaq olar. Sonda ustad dərs iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.05.2020      Prezident İlham Əliyev mayın 7-də "İncəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatlarının verilməsi haqqında" Sərəncam imzalayıb.

Təltif olunanlar arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının incəsənət xadimləri də var.

Prezidentin Sərəncamı ilə Abdullayev Sərxan Qəhrəman oğlu, Eyvazov Anar Əli oğlu, Əhmədov Əhməd Ural oğlu, Hacıyev Ümüd Səyyad oğlu, Qurbanov Cahangir Vahid oğlu, Nəbiyev İbad Fərrux oğlu, Rzayev Vüsal Elman oğlu, Süleymanlı Ceyhun Təvəkkül oğlu, Şeyxov Nizami Hüseyn oğlu və Şirəliyeva İlhamə Şərbətəli qızına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatları verilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.05.2020      Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında “Xalçaçı günü” peşə bayramının təsis edilməsi haqqında” 2016-cı il 25 noyabr tarixli Sərəncamına əsasən, hər il mayın 5-i ölkəmizdə “Xalçaçı günü” peşə bayramı kimi qeyd edilir.

Azərbaycanda toxuculuğun tarixi 5-7 min il bundan əvvələ gedib çıxır. Naxçıvanda duz istehsalına başlanması, duzun tədavülü və daşınmasında torba və xurcunlardan istifadə toxuculuq sənətinin də qədim tarixindən xəbər verir. Toxuculuğun inkişafı isə xalçaçılıq sənətinin yaranması üçün geniş imkanlar açmışdır. Herodot, Klavdi Elian, Ksenofont və digər qədim dünya tarixçilərinin əsərlərində, "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında, Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında Azərbaycan xalçaları haqqında məlumatlar verilmiş, bu dəyərli mədəni irsimiz tərənnüm olunmuşdur. Görkəmli Azərbaycan və dünya rəssamlarının tablolarında da təsvir olunan xalçalarımız bu gün dünyanın məşhur muzeylərinin ən dəyərli eksponatlarındandır.

“Hər bir xalqın mədəni irsi onun milli sərvəti, tarixi və bu günüdür”, – deyən Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərlik etdiyi hər iki dövrdə xalçaçılığın yaşadılması və inkişafı istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. Ötən əsrin 70-ci illərində Azərbaycanda Xalça Muzeyinin yaradılması, bu sahə ilə məşğul olan tədqiqatçıların, xalçaçıların diqqət və qayğı ilə əhatə edilməsi ulu öndərimizin mühüm xidmətlərindəndir. Xalçaçılıq sənətinin inkişafı sahəsində aparılan iş bu gün uğurla davam etdirilir. Ölkə rəhbərinin mədəniyyətimizin inkişafı ilə bağlı tövsiyə və tapşırıqları milli-mənəvi dəyərlərimizin, xalq sənəti növlərinin mühafizəsi və inkişafı üçün zəmin yaratmışdır. Bu baxımdan “Azərbaycan xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyi üçün yeni binanın inşa edilməsi barədə 2007-ci ildə imzaladığı Sərəncam bu sənətə verilən yüksək qiymət və qayğının ifadəsidir. 2010-cu ildə xalça sənətimiz YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs üzrə reprezentativ irs siyahısına daxil edilmişdir. Azərbaycan Prezidentinin 28 fevral 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı” təsdiq olunmuşdur.

Azərbaycan xalçaçılıq sənəti tarixində Naxçıvan xalçaçılıq məktəbinin də özünəməxsus yeri və rolu vardır. Zəngin koloriti, təkrarsız naxışları və orijinal kompozisiyaları ilə seçilən Naxçıvan xalçaları Azərbaycan xalça sənətini ənənəvi naxış və elementləri, özünəməxsus rəng çalarları ilə zənginləşdirmişdir. Tarixən Naxçıvanda xalqımızın qədim mədəniyyətini, məşğuliyyətini və həyat tərzini özündə əks etdirən dəyərli xalça nümunələri yaradılmış, bu sənət nəsildən-nəslə ötürülərək yaşadılmışdır. Xüsusilə heyvandarlığın və qoyunçuluğun inkişafı xalçaçılıq sənətinin formalaşmasında mühüm amil olmuşdur. Xalçaçılığın inkişafı isə boyaqxanaların yaranmasını zəruri etmiş, boyaqçılar bu torpaqda bitən gül çiçəklərdən, ağac qabıqlarından istifadə edərək min illərin yadigarı olan və əlvanlığını itirməyən xalçalarımızın təbii rəngini almışlar. Naxçıvan xalçalarının, ümumilikdə, özünəməxsus çalarları vardır. Bu elementlərdən şaquli istiqamətli zolaqlar, romblar, qarmaqlı həndəsi elementlər və nəbati ornamentlər, heyvan təsvirləri kimi naxışlar xalqın genetik yaddaşından silinməyən inanc və təsəvvürlərlə bağlıdır. Xovsuz xalça növündə atların, atlıların və dəvələrin, çullarla bəzədilmiş dəvə karvanının təsviri, xovlu xalçaların bəzəyinə çevrilən buta elementi Naxçıvan xalçalarını öz spesifik toxunuşu və bədii quruluşu ilə fərqləndirir. Araşdırmalar nəticəsində xalçaçılıq sənətinə daxil olan keçəçiliyin lap qədim dövrdə mövcud olduğunu qeyd etmək olar.

Tariximiz qədər qədim olan xalçaçılıq və bununla bağlı sənət sahəsi Naxçıvanda Tunc dövründən başlayaraq inkişaf etmiş, daha da zənginləşərək bu günümüzə gəlib çatmışdır. Orta əsr ərəbdilli mənbələrdə Naxçıvanda xalçaçılığın inkişafı və bu ərazidə toxunan xalçaların dünya bazarında satılması haqqında maraqlı məlumatlara rast gəlmək mümkündür. Miladi tarixi ilə 982-ci ildə ərəb dilində yazılmış “Hüdüd-əl-Aləm” (“Dünyanın sərhədləri”) adlı əsərdə Naxçıvanda toxuculuğun inkişafı haqqında qeydlər öz əksini tapmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun dediyi kimi: "Xalça toxumaq sənəti tarixən Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda aparıcı peşə sahələrindən biri olmuşdur. Təbiəti, ictimai və mədəni inkişaf səviyyəsi, həyat və məişət şəraiti Naxçıvanda xalçaçılığı hələ uzaq keçmişlərdə sənətkarlığın mühüm sahələrindən birinə çevirmişdir. Bu ərazidə istehsal edilən iri ölçülü, qalın toxunuşa malik xovlu və xovsuz xalçalardan məişətdə geniş istifadə edilmişdir. Arxeoloji qazıntılar zamanı əldə olunmuş ibtidai gil cəhrələr və sümükdən hazırlanmış iy ucları Naxçıvanın qədim toxuculuq mərkəzlərindən biri olduğunu təsdiq edir."

Qədim ənənələrə malik xalçaçılıq sənəti bu gün də Naxçıvanda yaşadılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında” 2009-cu il 7 fevral tarixli Sərəncamı bu qədim sənətin inkişafı və təbliği sahəsində də yeni imkanlar açmışdır. Naxçıvanda xalça sənətinin inkişafı üçün görülən işlərin miqyası genişdir. Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi ölkəmizdə müstəqillik illərində yaradılan ilk muzeylərdəndir. 1998-ci ildə yaradılan bu muzey 2010-cu ildə yeni binaya köçürülmüşdür. Yarandığı vaxt 359 eksponatla fəaliyyətə başlayan muzeyin eksponatlarının sayı bu gün 3 mindən artıqdır. 2013-cü ildə muzey yenidən qurulmuşdur. Həmin il “Naxçıvan xalçaçıları” kitabının, “Azərbaycan xalçaları: Naxçıvan qrupu” jurnalının, “Naxçıvan xalçaları” sənədli filminin və muzeyin internet saytının təqdimat mərasimi olmuşdur. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində nəşr olunmuş “Naxçıvan xalçaçıları” kitabında 254 toxucu haqqında məlumatlar toplanmışdır. Muzeyin internet saytının yaradılması ilə dünyanın hər yerindən muzeyi virtual ziyarət etməyə, ziyarətçilərin ekspozisiyadakı eksponatlarla bağlı məlumatlar almalarına, həmçinin tarixi keçmişimizi öyrənmələrinə imkan yaratmışdır. Muzeyin ekspozisiyasında 264 xovlu və xovsuz xalça, müxtəlif əl işləri, tikmələr, toxuculuq alətləri, 60 mis və saxsı qab nümayiş etdirilir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 19 dekabr tarixli "Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında" Sərəncamına uyğun olaraq Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinə də ekskursiyalar təşkil olunur. Bu gün Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi mədəni mərkəzə çevrilmişdir. Burada xalçaçılıqla bağlı mütəmadi sərgilər təşkil olunur, kitab təqdimatları, elmi konfranslar keçirilir. Hazırda Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi də günün tələblərinə uyğun olaraq, öz fəaliyyətini onlayn şəkildə davam etdirir. Muzeyin sosial şəbəkə hesablarından Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin ekspozisiyasında nümayiş etdirilən eksponatları izləmək mümkündür.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunan “Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı” bu sahədə görülən işləri daha da sürətləndirmiş, xalçaçılıq ənənələrinin daha dərindən öyrənilməsi, araşdırılması və təbliği üçün geniş imkanlar açmışdır. Dövlət proqramında milli xalçaçılıq ənənələrinin qorunması və inkişaf etdirilməsi, ixrac potensialının artırılması və əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi yeni vəzifələr kimi müəyyənləşdirilmişdir. Dövlət Proqramının icrası ilə bağlı yaradılmış “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə 585 xalça haqqında məlumatlar daxil edilmişdir.

Muxtar respublikada xalq yaradıcılığı sahələrinin inkişafı, insanların bu sənətə olan marağının artırılması məqsədilə Şərur rayonundakı Cəlilkənddə XIX əsrə aid “Buzxana” Kompleksində xalçatoxuma sahəsi fəaliyyətə başlamışdır. Həmçinin “Ənənəni qoruyaq, evdə xalça toxuyaq” sosial layihəsi çərçivəsində naxçıvanlı xalçaçı qadınlarla müqavilələr bağlanılmış, milli çeşnilər əsasında evlərdə xalça toxunması məqsədilə onlar material və avadanlıqlarla təmin olunmuşlar. Bu, məşğulluğu təmin etməklə yanaşı, həm də xalçaçılıq sənətinin yaşadılması istiqamətində atılan mühüm addımlardandır.

Xalçaçılıq sahəsini inkişaf etdirmək məqsədilə yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması da davam etdirilmişdir. Hazırda Naxçıvan şəhərində xalça istehsalı emalatxanasının tikintisi davam etdirilir.

Bu gün Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində Naxçıvan Dövlət Universitetində və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda Təsviri incəsənət ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin iştirakı ilə açıq dərslər təşkil olunur. Muxtar respublikanın bölgələrində xalçaçılıq kursları fəaliyyət göstərir. Xalçatoxuyanlar üçün lazımi şərait yaradılır. Həmçinin Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində xalçaçılıq üzrə peşə kurslarının, Naxçıvan Qızlar Liseyində “Tikiş, toxuculuq və xalçaçılıq” dərnəyinin fəaliyyət göstərməsi, “Naxçıvan Biznes Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin xalq yaradıcılığı emalatxanasında xalça toxunmasının təşkili, muxtar respublikanın kəndlərində xalçatoxuyan qadınların hana və digər zəruri ləvazimatlarla təmin olunması xalçaçılığın inkişafına öz töhfəsini verir.

Xalqımızın istedad və bacarığını, tükənməz sənət imkanlarını göstərən xalçaçılıq əbədiyaşar sənətdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun dediyi kimi: “Naxçıvan xalçaları, sadəcə xalça deyil, bunlar həm də xalqımızın tarixini, mədəniyyətini, incəsənətini və məişət tərzini özündə yaşadan qiymətli nümunələrdir. Ona görə də bu nümunələrin öyrənilməsi, tədqiqat işlərinin davam etdirilməsi bundan sonra da diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır”.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.05.2020      05 may 2020-ci il tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Republika Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısı”na daxil olan Amerika yazıçısı Cek Londonun “Həyat eşqi” hekayəsinin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir. Onlayn müzakirənin aparıcısı M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova iştirakçılara Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il 28 avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısı”nın əhəmiyyətindən danışmış, keçirilən tədbirin məqsəd və mahiyyətini vurğulayaraq əsər haqqında ümumi məlumat vermişdir.

Kitabxananın elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova əsərin ideyası haqqında məlumat verərək bildirmişdir ki, hekayə Kanadanın soyuq meşəsində həyatda qalmağa çalışan bir insanın əzmindən bəhs edilir. Hekayə boyunca qəhrəmanın qarşısına olduqca çətin vəziyyətlər çıxır, lakin bu insan hələ də sağ qalacağına ümid edir, məqsədindən dönmür. Nəticədə, istəyinə nail olur və o öldürücü soyuğa və bütün çətinliklərə rəğmən meşədən sağ çıxmağı bacarır. Bu insandakı ümidə, istəyə, əzmə heyran olmamaq mümkün deyil.

Fəal oxuculardan Həsənova Gülnar, Abdullayeva Aynur, Əliyeva Aidə, Əliyeva Gülay, Heydərli Gülzar, Sülemanzadə Əzizə və başqaları əsər haqqında öz fikirlərini bildirmişdir. Müzakirədə Cek Londonun şöhrəti və onu digər yazıçılardan fərqləndirən əsas səbəblər, qəhrəmanın təbiətlə mübarizəsi və s. fikirlər səsləndirilmişdir. Müzakirə iştirakçıları hekayənin gənclərin həyatında tərbiyəvi əhəmiyyətindən danışaraq qeyd etmişdir ki, yolçunun ümidi, əzmi, istəyi bizə bir örnəkdir. Bir məqsədə çatmaq üçün onu istəmək, əldə etmək üçün əzmlə çalışmaq və məqsədin gerçəkləşməsi üçün qəlbimizdə olan ümid işıgını söndürməmək lazımdır. Əsərdə baş qəhrəman Yolçunun yaşamaq üçün həyatla, təbiətlə apardığı mübarizə bu günkü gənclər üçün nümunədir. Bildirilmişdir ki, Cek London bu hekayə ilə nəyin bahasına olursa olsun insanları yaşamağa səsləyir, insana həyat sevinci bəxş edir.

Müzakirədə kitabxananın oxucuları və əməkdaşları olmaqla, ümumilikdə 20 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.05.2020      5 may 2020-ci il tarixdə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedovun eyniadlı əsəri əsasında hazırlanmış “Ağıldan bəla” tamaşasının onlayn premyerası keçirilib.

Rus realist dramaturgiyasının, rus tənqidi realizminin və rus ədəbi-bədii dilinin inkişafına Qriboyedovun yaradıcı­lığı, xüsusən onun “Ağıldan bəla” komediyası çox qüvvətli təsir göstər­mişdir. Əsər XIX əsrin 20-ci illərində gənc nəslin mövcud ictimai-siyasi quruluşa qarşı müxalifət ru­hunda tərbiyəsində mühüm rol oynayan yüksək sənət nümunəsi olmuşdur. “Ağıldan bəla” hər şeydən əvvəl, fikirlərdə əmələ gələn bu yeniliyin təbiiliyini, qanunauyğunluğunu, həyatiliyini və gec-tez Rusiyada hər hansı bir şəkil­də üsyanın baş verəcəyinin labüdlüyünü təsdiq və sübut üçün diqqəti cəlb etmişdir. Əsərdə dvoryan cəmiyyətinin içəridən çürüməsi prosesi və bu cəmiyyətin “sütunları” sayılan dvoryan-saray zadəganlığının mühafizə­karlığı, böyük rütbə sahiblərinin cəhaləti, mədəniyyətsizliyi, kübar aləminin vətənpərvərlik hissindən tamamilə məhrum olması, ümumi əxlaqi eybəcərlikləri, tipik məişət səhnələri və tipik surətlərlə inandırıcı şəkildə ortaya çıxarılmışdır.

Tamaşada rolları Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Behruz Haxverdiyev, Nazlı Hüseynquliyeva, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Günay Qurbanova, həmçinin Zakir Fətəliyev, Mirsaleh Seyidov, Nəsimi Məmmədzadə, Ələsgər Quliyev, Səyyad Məmmədov, Səkinə Məmmədova, Anar Eyvazov, Cəbrayıl Nəbiyev, Nihad Mahmudov, Uğur Nəsirli, Aysu Dünyamalıyeva, Nurgül Məmmədova, Tamara Ələsgərova, Nurlan Sultanlı və Alim Alışov ifa etmişdir.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Tofiq Seyidov, quruluşçu rəssamı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Səyyad Bayramov və musiqi tərtibatçısı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Səməd Əsgərovdur.

Naxçıvan teatrının bir ilkə daha imza ataraq onlayn premyerasını keçirdiyi “Ağıldan bəla” tamaşası izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Səhnə əsəri Naxçıvan Dövlət Televiziyası ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı nümayiş olunmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.05.2020      Mövcud vəziyyətlə bağlı olaraq aprel ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Nazirliyin sistemində fəaliyyət göstərən müəssisələr tərəfindən onlayn mədəni xidmət göstərilmişdir.

Ötən ay əlamətdar və tarixi günlər, tanınmış şəxsiyyətlərlə, muzeylərdə olan eksponatlarla bağlı materiallar, ekskursiyalar hazırlanmış, sosial şəbəkələrdə geniş paylaşılmışdır. “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrə başlamasının 114 illiyi, Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 150 illik yubileyi, “Beynəlxalq Mədəniyyət Günü”, “Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü”, “Kitab və Müəllif Hüquqları Günü” və s. ilə bağlı videomateriallar, slaydlar, məlumatlar hazırlanmış və sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilmişdir.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam üçlüyü”nün və “Simli kvarteti”nin onlayn konserti, eləcə də C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı tərəfindən Nəbi Xəzrinin “Burla Xatun” əsəri əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşanın onlayn formada nümayişi musiqisevərlər və teatrsevərlər tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. Bundan əlavə, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı da onlayn tamaşaların nümayişi üçün hazırlıq işləri aparmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 28 yanvar 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planının icrası ilə əlaqədar ötən ay tanınmış bəstəkarın əsərlərindən ibarət yeni konsert proqramının Naxçıvan Dövlət Televiziyası vasitəsilə videoçəkilişi həyata keçirilmişdir. Aparılan çəkilişlər nazirliyin rəsmi vebsaytlarında, “Yutub” (“Youtube”) video kanalında və sosial şəbəkələrdə geniş şəkildə işıqlandırılmışdır.

Aprel ayında “Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü”, “Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları Günü” və “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrə başlamasının 114 illiyi ilə əlaqədar məruzə-videolar, muxtar respublika ərazisində olan abidələrin nümayişindən ibarət slaydlar, eyni zamanda, yeni bərpa edilmiş dünya əhəmiyyətli Yusif Küseyiroğlu türbəsi haqqında videomateriallar hazırlanaraq internet resurslarında paylaşılmışdır.

Aprel ayının maraqla qarşılanan tədbirlərdən biri də onlayn görüşlərin keçirilməsi olmuşdur. Belə onlayn tədbirlərdə muxtar respublikada fəaliyyət göstərən mədəniyyət müəssisələrində işləyən və təhsil alan gənclərə İslam əxlaqi dəyərlərinin təbliği ilə bağlı mühazirə oxunmuş, milli kinomuzun nadir incilərindən sayılan “Tütək səsi” və dünya kinosu incilərindən Çarli Çaplinin “Uşaq” filmlərinin müzakirəsi keçirilmişdir.

“Biz birlikdə güclüyük” ideyası çərçivəsində Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının və Naxçıvan Musiqi Kollecinin musiqiçilərinin ifasında Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən hazırlanmış bir sıra sosial videomateriallar geniş izləyici rəğbəti qazanmışdır.

Muzeylər də ötən ay onlayn fəaliyyət göstərmiş, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi və “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksindəki onlayn ekskursiyalar Naxçıvan televiziyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nmn.az saytında, eləcə də “nmr_medeniyyet_nazirliyi” rəsmi instaqram (@instagram) səhifəsindən canlı olaraq yayımlanmışdır. Qeyd edək ki, muxtar respublikadakı muzeylərdə ötən ay, ümumilikdə, 630 sayda onlayn ekskursiya sosial şəbəkə istifadəçilərinə nümayiş etdirilmişdir.

Aprel ayında sosial şəbəkələr üzərindən 133 nəfər uşaq, yeniyetmə və gəncin iştirakı ilə “Evdə qal, sən də yarat” adlı rəsm müsabiqəsi keçirilmiş, müsabiqənin nəticələri nazirliyin internet resurslarında elan olunmuşdur.

Aprel ayında muxtar respublikadakı kitabxanalar tərəfindən 650 oxucuya sifarişləri əsasında evəçatdırma xidməti göstərilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitablarla bağlı 141 video və audio material hazırlanmış, 189 sayda paylaşım edilmişdir. Həmçinin Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyorları və digər mədəniyyət müəssisələrinin əməkdaşları tərəfindən şeir və poemalardan parçaların bədii qiraət edildiyi 60-dan çox videomaterial hazırlanaraq sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilmişdir. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Kitabxana-informasiya” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri üçün təşkil edilmiş onlayn təcrübə məşğələləri maraqla qarşılanmışdır. Ölkə kitabxanaları arasında təcrübə mübadiləsi məqsədilə A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası və Bakı Şəhər Xətai Rayon MKS arasında onlayn bağlantı olmuşdur.

Aprel ayında şəhər (rayon) mədəniyyət şöbələrinin tabeliyindəki müəssisələr tərəfindən də Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin təbliği və yaşadılması istiqamətində sosial şəbəkələrdə videomateriallarlar paylaşılmışdır.

Ötən ay Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki təhsil müəssisələrində, ümumilikdə, 5 min 667 onlayn dərs keçilmişdir. Bununla yanaşı, Naxçıvan Musiqi Kolleci, Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyası və uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri tərəfindən 376 videomaterial hazırlanaraq, sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilmişdir.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyə Nazirliyinin aprelin 7-dən etibarən fəaliyyət göstərən “Yutub” (“Youtube”) kanalına 132 videomaterial yerləşdirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.05.2020      Mayın 2-də Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Aleksey Tolstoyun qələmə aldığı "Qızıl açar və yaxud Buratinonun macəraları” povestinin motivləri əsasında Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Şirzad Abutalıbov tərəfindən səhnələşdirilən “Buratino” tamaşasını onlayn olaraq balaca teatrsevərlərə təqdim edib.

Tamaşa Karlo atanın hazırladığı Buratinonun başına gələn hadisələr fonunda cərəyan edir. Əsərdə Quldur, Tülkü Alisa və Pişik Bazilio Buratinonu aldadaraq öz kələkləri ilə onu məğlub etməyə çalışırlar. Lakin, xeyirxah bağa Buratinoya köməklik edir və göldən çıxardığı qızıl açarı ona verir. Həmin qızıl açar sayəsində Buratino geniş və yaraşıqlı teatra sahib olur. Karlo ata digər kuklalarla birlikdə həmin teatrda həyatlarını davam etdirirlər.

Tamaşada rolları Ləman Əhmədova, Süleyman Süleymanov, İlqar Babayev, Ulduz Süleymanova, Əfqanə Ələsgərova, Vəsmə Quliyeva, İlham Babayev və Arzu Səfərov oynayırlar. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Şirzad Abutalıbov, quruluşçu rəssamı Rafael Qədimov və musiqi tərtibatçısı Əli Məmmədovdur.

Qeyd edək ki, tamaşa Naxçıvan Dövlət Televiziyasının efirində və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
02.05.2020      Mayın 1-də Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Elman Əliyev muxtar respublikanın uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin tar ixtisası üzrə müəllimlərinə onlayn ustad dərs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisləri ilə iş şöbəsinin təhsil müəssisələri ilə iş ürzə baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova ustad dərslərin keçirilməsinin əhəmiyyəti barədə məlumat vermişdir.

Sonra Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Elman Əliyev “Şagirdlərin ifa texnikası və musiqi duyumunun inkişafı” mövzusu ilə ustad dərs aparmışdır. O, mövzu ilə bağlı iştirakçılara ətraflı məlumat vermiş, tarda ifa edərək dərs nümunələri göstərmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, siniflər üzrə dərsliklərdən istifadə olunması, şagirdlərə proqram əsasında əsərlərin verilməsi vacib məqamlardandır.

Eyni zamanda aşağı siniflərdə muğamlarla yanaşı rənglərin, təsniflərin öyrədilməsinə də yer verilməlidir. Sonda müəllimləri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
02.05.2020      1 may 2020-ci il tarixdə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Cəfər Cabbarlının “Aydın” pyesi əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşadan bir hissə onlayn formada tamaşaçılara təqdim olunub.

XX əsrin əvvəllərinin görkəmli nümayəndələrindən olan Cəfər Cabbarlı əsasən dramaturq kimi tanınsa da, o, həm də şair və nasir, teatrşünas, kinoşünas, tərcüməçi, kinossenarist, jurnalist və s. kimi də Azərbaycan incəsənətinə böyük töhfələr vermişdir.

Dramaturqun uzaqgörənliyinin məhsulu olan “Aydın” pyesi mövzu etibari ilə onun bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayan əsərlərindəndir. Təbəqələşmənin, varlı-kasıb münasibətlərinin, pul hökmünün vicdana və ləyaqətə üstün gəldiyi göstərilən bu pyes 1919-cu ildə qələmə alınıb. C.Cabbarlı əsərdə var-dövlət və güc altında əzilən sadə, kasıb insanların həyatını o qədər təsirli şəkildə təsvir edib ki, tamaşaçı hadisələrə biganə və münasibətsiz qala bilmir.

Gənc mütəxəssis Həcərxanım Məmmədovanın rejissorluğu ilə hazırlanan səhnə əsərində Aydın rolunda Səyyad Məmmədov, Gültəkin rolunda isə Səkinə Məmmədova çıxış edir.

Əvvəllər də C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında bir neçə dəfə səhnələşdirilən tamaşa Naxçıvan Dövlət Televiziyası ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
01.05.2020      1 may 2020-ci il tarixdə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası solistlərinin onlayn solo konsertlərinə start verilib. İlk konsert proqramı gənc vokalist İlkin Abdullayevin ifasında təqdim olunub.

İstedadlı müğənnini fortepianoda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Nərminə Qədimova müşayiət etmişdir.

Konsert Asəf Zeynallının “Ölkəm” əsərinin ifası ilə başlamış, Üzeyir Hacıbəylinin, Fikrət Əmirovun, Tofiq Quliyevin, Vasif Adıgözəlovun, Polad Bülbüloğlunun və başqalarının əsərləri ilə davam etdirilmişdir. Onlayn proqram Tofiq Quliyevin “Zibeydə” mahnısı ilə başa çatmışdır. Solo konsert Naxçıvan Dövlət Televiziyasının efirindən və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
01.05.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi sosial şəbəkələr üzərindən fəaliyyətin daha da genişləndirilməsi, aktivliyin artırılması, izləyicilərə mədəniyyət sahəsində baş verən yeniliklərin çatdırılması, xidmətlərin əhatəsinin və səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə bağlı müvafiq işlər həyata keçirir.

Rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələrinin tabeliyində olan uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri də ölkədə tətbiq olunan sosial izolyasiya şəraitində musiqi təhsilinin inkişafdan qalmaması, təhsilalanların yaradıcılıq potensialının yüksəldilməsi məqsədilə müəllimlər tərəfindən bu günə qədər müxtəlif ixtisaslar üzrə 4450 onlayn dərs keçiblər.

Sosial şəbəkələr vasitəsilə şagird və müəllimlərin, gənc istedadların yaradıcılıq uğurlarının işıqlandırılması, təbliği onları yeni nailiyyətlər qazanmağa daha da ruhlandırır. Uşaq musiqi və incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri də bununla bağlı müxtəlif videomateriallar hazırlanıb rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələrinin “Facebook” və “Instagram” səhifələrində paylaşılmasını da həyata keçiriblər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.04.2020      Muxtar respublikanın Ordubad rayonu zəngin memarlıq nümunələrinə malikdir. Onlardan biri də Ordubad şəhərində yerləşən Cümə məscididir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinin tapşırığına əsasən hazırda bərpa işlərinin aparıldığı məscid özünün tarixiliyi ilə diqqəti cəlb edir.

Abidə barədə yazan V.M.Sısoyev qeyd edib ki, şəhərdə ən böyük məscid olan Cümə məscidi lap mərkəzdə, demək olar, düz bazarın içində tikilib. Məscid bir qədər hündürlükdə yerləşdiyindən onu uzaqdan və çox yerdən görmək mümkündür. Böyük, demək olar ki, kvadratşəkilli, yastı damlı bina olan məscidin 6 kiçik günbəzi olsa da, minarəsizdir. Hündürlüyü içəridən 4 metr olan məscidin döşəməsi daş lövhələrlə döşənib. Əsas girişinin qarşısında hovuzu olan kiçik düzbucaqlı bina tikilib. Bu məscidin tikilmə tarixi dəqiq məlum olmasa da, onun XVII əsrdən xeyli əvvəl inşa olunduğu şübhə doğurmur. Səfəvi hökmdarı I Şah Abbasın Ordubad əhalisinin xəzinəyə ödəyəcəyi vergilərdən azad edilməsi haqqında 1604-cü ildə verdiyi fərmanın mətni məhz bu məscidin giriş qapısının baş tərəfinə yerləşdirilmiş kitabəyə həkk olunub.

Qeyd edək ki, İslam dininin yayıldığı dövrlərdə bütün naxçıvanlılar kimi, ordubadlılar da bu dini könüllü qəbul edərək, burada ibadət yerlərinin ucaldılmasında yaxından iştirak ediblər. Uzun illər ərzində həmin abidələrin sayı xeyli artıb. XIX əsrin 30-cu illərində tərtib edilmiş “Qafqaz arxasındakı Rusiya mülklərinin icmalı”nda Ordubadda 63 məscidin fəaliyyət göstərdiyi qeyd olunub. Təxminən elə həmin dövrdə tərtib edilmiş başqa bir mənbədə isə burada 6 böyük, 25 kiçik məscidin olması haqqında məlumat verilib. Ordubad şəhərinin tarixini tədqiq etmiş A.S.Fərəcovun əsərində də buradakı məscidlərin sayı haqqında fərqli məlumatlara rast gəlinir. Məscidlərin sayının çoxluğuna heyrətlə yanaşan müəllif yazıb: “Çətin ki, müsəlman dünyasında 3-4 min insana 41 məscid, daha doğrusu, hər 100 nəfərə 1 məscidin düşdüyü başqa bir şəhər tapılsın. Burada ümumşəhər və məhəllə məscidlərindən başqa daha 35 kiçik məscid var idi”.

Həmin məscidlər arasında Cümə məscidi özünəməxsus yerə malikdir. Ordubad şəhərindəki “Təkeşiyi” (şiə təkyəsi) məscidi də status baxımından Cümə məscidi olub. Mütəxəssislərin fikrincə, tikintisi xeyli qədimlərə aid olan məscid hicri təqvimi ilə 1921-ci ildə bərpa edilib. Sufi dərvişlərinin əsas mərkəzlərindən biri olan bu məscidi “İrfan əhlinin səcdəgahı” kimi yüksək qiymətləndiriblər. Bundan əlavə, Ordubad şəhərində xeyli sayda məhəllə məscidləri də inşa olunub. Ambaras, Kürdətal, Mingis, Sərşəhər, Üçtərəngə məhəllələrində tikilmiş məscidlər məhəllə məscidi funksiyasını yerinə yetirib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.04.2020      29 aprel 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərinin ümumi nəzəri fənlər üzrə müəllimlərinin iştirakı ilə onlayn metodiki kurs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin təhsil müəssisələri ilə baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova beşillik və yeddiillik siniflərdə “Akkord” mövzusunun tədris olunma metodikasından danışmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, “Akkord” mövzusunun tədrisi zamanı mərhələli prinsinə əsaslanmaq ən vacib şərtlərdən biridir. Bu zaman şagirdin mövzunu daha dərin və asan yolla mənimsəməsinə nail olmaq olar. İlk növbədə üçsəsli akkordlar, onların dörd növü və dönmələri haqqında məlumat vermək lazımdır. Sonra isə qammaların pillələrindən qurulan əsas, artırılmış, əskildilmiş üçsəslilər və dönmələri tədris edilməlidir. Septakkordların tədrisində isə 5 illik siniflərdə dominant septakkorda, yeddi illik siniflərdə bütün septakkordların izahına dərs saatının ayrılması əsas götürülməlidir. Müəyyən zamandan sonra isə akkordların səslərdən qurulması da öyrədilməlidir.

Sonda mövzu müəllimlərin iştiraki ilə ətraflı müzakirə olunmuş və onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.04.2020      29 aprel 2020-ci il tarixdə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Nəbi Xəzrinin “Burla Xatun” əsəri əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşa onlayn formada tamaşaçılara təqdim olunub.

Əsərin müəllifi Nəbi Xəzri 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış dramaturqlarındandır. Onun mənzum dramları Azərbaycan teatrlarında dəfələrlə səhnələşdirilmişdir. Xalq şairinin “Burla Xatun” əsəri Dədə Qorqud dastanının “Qazan xanın evinin yağmalanması” boyunun motivləri əsasında yazılmışdır. Əsərdə vətənpərvərlik ruhu, düşmənə nifrət hissi və Oğuz elinin qadınlarının mübarizliyi öz əksini tapmışdır. Müəllif Şöklü Məlik obrazı ilə Oğuz qadınları arasında gedən dialoqlar vasitəsi ilə güclü dramatik konflikt yarada bilmişdir ki, bu da əsərdə dinamiklik və emosionallıq yaradır.

Mənzum dramda Dədə Qorqud dilinin qorunub saxlanması, epik janrın estetik prinsiplərinə uyğun işlənməsi vətənpərvərlik ruhunu daha qabarıq verməyə imkan yaradır. Sonda Burla Xatunun Şöklü Məliyə qalıb gəlməsi və Dədə Qorqudun Oğuz elini vətənpərvərliyə çağırması əsərin bədii gücünü daha da artırır.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Kamran Quliyev, quruluşçu rəssamı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Səyyad Bayramov, musiqi tərtibatçısı Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi İmamqulu Əhmədovdur.

Tamaşada əsas rolları Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Nazlı Hüseynquliyeva (Burla Xatun), Nəsimi Məmmədzadə (Şöklü Məlik), Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Həsən Ağasoy (Dədə Qorqud) ifa etmişdir. Bundan əlavə Azərbaycan Respblikasının Əməkdar artistləri Əbülfəz İmanov və Behruz Haxverdiyev, aktyorlar Səkinə Məmmədova, Zülfiyyə Zeynalova, Mehri Nəbiyeva, Heyran Abdullayeva, Rəhman Dünyamalıyev və Səyyad Məmmədov rolları xüsusi peşəkarlıqla təqdim edə bilmişlər.

Səhnə əsəri Naxçıvan Dövlət Televiziyası ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmışdır. Naxçıvanda ilk dəfə onlayn olaraq təqdim edilən tamaşa izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.04.2020      Aprelin 28-də “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksinə daxil olan “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyindən onlayn ekskursiya keçirilmişdir. Ekskursiyanı muzeyin bələdçiləri Nərgiz Kəngərli və Jalə Mirzəyeva aparmışdır.

Ekskursiyada Kompleks haqqında ümumi məlumat verilərək vurğulanmışdır ki, muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2010-cu il 23 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə yaradılmış, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2015-ci il 04 fevral tarixli Sərəncamına əsasən “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksi kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir.

Qeyd olunmuşdur ki, 4200 kv.metr ümumi sahəyə malik olan “Xan Sarayı” XVIII əsrə aid tarixi memarlıq abidəsidir. Bina 1760-cı illərdə Naxçıvan xanı Ehsan xanın atası Kalbalı xan Kəngərli tərəfindən tikdirilmişdir. Şərq memarlığı üslubunda tikilmiş abidə XVIII əsrin ortalarından XX əsrin əvvəllərinədək Naxçıvan xanlarının yaşayış yeri olmuş, bununla yanaşı xanlığın siyasi iqamətgahı funksiyasını yerinə yetirmişdir. Kompleksin fonduna 3000-dək eksponat daxildir ki, onlardan 400-dən çoxu ekspozisiya zallarında nümayiş olunmaqdadır.

İzləyicilərin nəzərinə çatdırılmışdır ki, 9 ekspozisiya zalından ibarət olan muzeydə Naxçıvan Xanlığı, Kəngərlilər sülaləsi, bu sülalənin tanınmış nümayəndələri haqqında yazılı materiallar, çap əsərləri, fotoşəkillər, xatirə əşyaları sərgilənir. Vurğulanmışdır ki, xanlıq dövrünə aid məişət-etnoqrafiya nümunələri, Naxçıvan xalçaçılığına aid dəyərli nümunələr, rəsm əsərləri,

Naxçıvan xanlığının dövlət və döyüş bayraqları, Kəngərli süvarilərinin döyüş bayrağı və digər dəyərli eksponatlar ekspozisiyada nümayiş olunmaqdadır.

Ekskursiya izləyicilərdə Naxçıvan Xanlığı və Kəngərlilər sülaləsi haqqında geniş təsəvvür yaratmışdır.

Onlayn ekskursiya NTV kanalından, Naxçıvan Muxtar Respubliksının Mədəniyyət Nazirliyinin nmn.az saytından və nmr_medeniyyet_nazirliyi instaqram səhifəsindən canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.04.2020      Aprel 27-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin ümumi nəzəri fənlər üzrə müəllimlərinin iştirakı ilə onlayn metodiki kurs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin təhsil müəssisələri ilə iş üzrə baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova "Qamma" mövzusunun tədris olunma metodikasından danışmışdır. Qeyd edilmişdir ki, qamma fəslinin tədrisi zamanı tetraxordlar mövzusunun da öyrədilməsi əsas götürülməlidir ki, şagird qammanın əsas mahiyyətini dərk edə bilsin. Ondan sonra major və minor qammaları tədris olunmalıdır. Kvinta dairəsinin hərəkətinin isə siniflər üzrə tənzimlənməsi daha məqsədə uyğundur. Eyni zamanda xromatik qammanın tədrisi mütləq şərtlərdən biri olmalıdır.

Mövzu müəllimlərin iştirakı ilə ətraflı şəkildə müzakirə edilmiş və onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.04.2020      Aprelin 27-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə həmin institutun İxtisasartırma və yenidənhazırlanma üzrə prorektoru, psixoloq Çapay Quliyevin tələbə və gənclərlə “Şəxsiyyətin formalaşdırılması” layihəsi çərçivəsində “Şəxsiyyətin əsas keyfiyyətləri və istiqamətlənməsi” mövzusunda onlayn görüşü keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elmi Metodik Mərkəzinin direktoru Səyyar Məmmədov iştirakçılara görüşün mahiyyəti barədə məlumat vermişdir. Sonra Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun prorektoru, psixoloq Çapay Quliyev şəxsiyyətin əsas keyfiyyətləri və istiqamətlənməsi ilə bağlı geniş mühazirə söyləmişdir.

Qeyd edilmişdir ki, Şəxsiyyət ictimаi-tаrixi kаteqоriyаdır. İnsаn bir tərəfdən, biоlоji vаrlıq kimi şüurlа, nitqlə əhаtə оlunub, əmək bаcаrığı ilə fərqlənməklə, ətrаf аləmi dərk edərək, оnа fəаl təsir edib dəyişdirə, yeniləşdirə bilirsə, digər tərəfdən insаn həm də ictimаi vаrlıqdır. Şəxsiyyətin zənginliyi оnun bаşqаlаrı ilə çоxşаxəli əlаqələrindən, həyаt və təbiətlə münаsibətlərinin fəаllığındаn аsılıdır. Sоsiаl və istehsаl əlаqələrinin çоxşаxəliliyində insаn inkişаf edir və bu inkişаf оnun psixikаsının fоrmаlаşmаsı, şəxsiyyətin xüsusiyyətlərinin təkmilləşməsi üçün reаl zəmin yаrаdır. Şəxsiyyətin xаssələrinin fоrmаlаşmаsı sinir sistemi fəаliyyətinin xüsusiyyətlərindən-temperаmentdən, neyrоdinаmik və kоnstitusiоn-biоkimyəvi prоseslərdən də аsılıdır. Bu mənаdа müаsir psixologiya elmində şəxsiyyət fərdi inteqrаsiyа оrqаnı kimi də tədqiq edilir.

Vurğulanıb ki, hazırda cəmiyyətin qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi xeyli dərəcədə fəal və hərəkətli inkişaf etmiş şəxsiyyətin formalaşdırılması prosesinin səmərəliliyindən asılıdır. Şəxsiyyətin inkişafı ilə əlaqədar olaraq yalnız bugünkü təcrübənin deyil, həm də pedaqoji fikrin zəngin ideyalarını nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycan maarifpərvərləri şəxsiyyətin ən müsbət cəhətlərini onun cəmiyyətdəki münasibət və fəaliyyətində axtarmışlar, çünki münasibətlər insanın həyat təcrübəsinin nəticəsi olmaqla onun hərəkətlərini və daxili hisslərini müəyyənləşdirir.

Qeyd olunub ki, cəmiyyətdə yeni nəslin əxlaq tərbiyəsi gələcəyimiz üçün zəruri şərtdir. Ən mütərəqqi və insani əxlaqı olan Azərbaycan xalqının adət və ənənələri çox zəngindir. Milli dəyərlərimizə və xalqımıza sədaqət, müstəqil respublikamıza məhəbbət, dövlətçiliyimizin xeyrinə vicdanla işləmək, milli sərvətlərimizi qoruyub saxlamaq, artırmaq qayğısına qalmaqdır.

80 dəqiqədən artıq davam edən və ümumilikdə 50-ə yaxın iştirakçının qatıldığı onlayn tədbirdə onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.04.2020Aprel 25-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında "Zoom" mobil tətbiqi vasitəsilə dünya kinosunun incilərindən sayılan Çarli Çaplinin "Uşaq" filminin müzakirəsi keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi Elvin Əhmədov bu cür görüşlərin əhəmiyyətindən bəhs etmişdir. Qeyd edilmişdir ki, belə tədbirlər gənclərin də istəkləri nəzərə alınaraq davam etdiriləcəkdir.

Daha sonra Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov Ç.Çaplinin həyat və yaradıcılığı, filmin ərsəyə gəlməsində çəkilən zəhmətlər barədə gənclərə ətraflı məlumat vermişdir.

Bildirilmişdir ki, filmdə tənha ana maddi sıxıntılar ucbatından yeni doğulmuş körpəsini ona gözəl həyat gətirəcəyi ümidi ilə varlı bir avtomobilə qoyub gedir. Həmin maşın iki soyğunçu tərəfindən oğurlanır. Maşında körpəni görən soyğunçular onu xarabalığa atıb gedirlər.

Uşaq təsadüfən Avaranın (Çarli Çaplin) gəzdiyi xarabalıqda atılır. Onu tapan avara uşağı öz kasıb daxmasına aparmağı qərarlaşdırır. Uşağın böyüyüb avara ilə birgə yaşamasından, onların arasında ata-oğul münasibətinin formalaşmasından və filmin sonunda uşağın öz doğma anasına qovuşmasından bəhs edilir.

Gənclərin fəal müzakirəyə qatıldığı tədbir bir saata yaxın davam etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
27.04.202013 aprel 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Evdə qal, sən də yarat” rəsm müsabiqəsi elan edilmiş, müsabiqəyə ümumilikdə 133 nəfər uşaq, yeniyetmə və gəncin 225 rəsm əsəri təqdim edilmişdir.

Bunlardan 13-18 yaş kateqoriyası üzrə 77 nəfər 139 rəsm əsəri, 4-12 yaş kateqoriyası üzrə isə 56 nəfər 87 rəsm əsəri təqdim etmişdir. 25 aprel 2020-ci il tarixdə müsabiqənin Münsiflər Heyəti yaradılmış və təqdim olunmuş rəsm əsərlərinə baxış keçirilmişdir. Müsabiqəyə təqdim olunan işlərin bədii dəyəri nəzərə alınaraq Münsiflər Heyəti tərəfindən qalib yerlərin müəyyən edilməsi ilə bağlı şərtlərdə dəyişiklik edilməsi təklif edilmiş və onların təklifi qəbul olunmuşdur. Münsiflər Heyətinin 27 aprel 2020-ci il tarixli yekun qərarına əsasən qaliblər və müsabiqədə fərqlənən şəxslər aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

4-12 YAŞ KATEQORİYASI ÜZRƏ:

I yerin qalibi:

1. Bakı şəhər N.Nərimanov adına 248 saylı tam orta məktəbin şagirdi Nadirova Aysu Şahin qızı (10 yaş)

II yerin qalibləri:

1. Naxçıvan şəhər Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin şagirdi İbrahimova Aysu Səbuhi qızı (12 yaş)
2. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Talıblı Arif Bəhruz oğlu (12 yaş)

III yerin qalibləri:

1. Naxçıvan şəhər sakini Şirzadova Aysu Yusif qızı (6 yaş)
2. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Yusifli Damla Hafiz qızı (10 yaş)

Fəxri fərmanla təltif edilənlər:

1. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Qədimova Fidan Əli qızı
2. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Məmmədova Gülnaz Hüseyn qızı
3. Dəmirçi kənd tam orta məktəbinin şagirdi Qafarlı Çinar Çingiz oğlu
4. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Qalayeva Sevgi Bayram qızı
5. Şərur rayon Danyeri kənd klubunun rəsm dərnəyinin üzvü Həsənov Elxan Əmir oğlu
6. Şərur rayon Danyeri kənd klubunun rəsm dərnəyinin üzvü Nağıyev Abbas Fikrət oğlu
7. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Əmiyeva Aylin Azər qızı
8. Naxçıvan şəhər Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin şagirdi Nəsirov Sənan Səməndər oğlu
9. Vayxır kənd mədəniyyət evinin rəsm dərnəyinin üzvü Rəhimova Fidan Ramal qızı
10. Naxçıvan şəhər 12 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Hüseynova Jalə Camal qızı

13-18 YAŞ KATEQORİYASI ÜZRƏ:

I yerin qalibləri:

1. Şərur rayon Muğancıq Müslüm kənd sakini Babayeva Nisəbəyim Ələsgər qızı (17 yaş)
2. Sirab kənd tam orta məktəbinin şagirdi Bağırlı Turac Çərkəz qızı (16 yaş)
3. Şərur rayon Muğanlı kənd klubunun rəsm dərnəyinin üzvü Novruzova Gülçin Elçin qızı (14 yaş)

II yerin qalibləri:

1. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Babayeva Şəhla İlham qızı (15 yaş)
2. Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin rəsm dərnəyinin üzvü Cabbarlı Nazifə Həsən qızı (13 yaş)
3. Şərur şəhər B.Kəngərli adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Okutan Murat Hüseyin oğlu (14 yaş)

III yerin qalibləri:

1. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Zamanlı Şənay Toğrul qızı (13 yaş)
2. Tənənəm kənd tam orta məktəbinin şagirdi Babayev Özcan Fərmayıl oğlu (17 yaş)
3. Naxçıvan şəhər 7 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Əliyeva Sona Şahin qızı (15 yaş)
4. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Əliyeva Ruqayyə Müşfiq qızı (14 yaş)

Fəxri fərmanla təltif edilənlər:

1. Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecinin tələbəsi Qənbərova İnci Mahir qızı
2. Şərur şəhər B.Kəngərli adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Əliyeva Durna Mənsim qızı
3. Zeynəddin kənd tam orta məktəbinin şagirdi Nağıyeva Zeynəb Orxan qızı
4. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Rəcəbov Ayxan Cəlal oğlu
5. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Əbilov İlham Əhməd oğlu
6. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Əliyev Cabbar İlqar oğlu
7. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Abbasov Pərviz Eldəniz oğlu
8. Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin rəsm dərnəyinin üzvü Hacıyev Elşən Elçin oğlu
9. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Cəfərli Nurlan Ramin oğlu
10. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Qasımlı Murad Şakir oğlu
11. Naxçıvan şəhər Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin şagirdi Hüseynli Rəqibə Anar qızı
12. Naxçıvan şəhər Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin şagirdi Hüseynova Aydan Hilal qızı
13. Şərur şəhər B.Kəngərli adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Mehdiyeva Gülçin Elşad qızı
14. Naxçıvan şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Tahirov Bayram Tural oğlu
15. Naxçıvan şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Hüseynov Arif Tofiq oğlu
16. Culfa rayon Yaycı kənd 2 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Nəcəfli Aysun Vaqif qızı


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
27.04.2020      Aprel 25-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında "Zoom" mobil tətbiqi vasitəsilə dünya kinosunun incilərindən sayılan Çarli Çaplinin "Uşaq" filminin müzakirəsi keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi Elvin Əhmədov bu cür görüşlərin əhəmiyyətindən bəhs etmişdir. Qeyd edilmişdir ki, belə tədbirlər gənclərin də istəkləri nəzərə alınaraq davam etdiriləcəkdir. Daha sonra Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov Ç.Çaplinin həyat və yaradıcılığı, filmin ərsəyə gəlməsində çəkilən zəhmətlər barədə gənclərə ətraflı məlumat vermişdir.

Bildirilmişdir ki, filmdə tənha ana maddi sıxıntılar ucbatından yeni doğulmuş körpəsini ona gözəl həyat gətirəcəyi ümidi ilə varlı bir avtomobilə qoyub gedir. Həmin maşın iki soyğunçu tərəfindən oğurlanır. Maşında körpəni görən soyğunçular onu xarabalığa atıb gedirlər.

Uşaq təsadüfən Avaranın (Çarli Çaplin) gəzdiyi xarabalıqda atılır. Onu tapan avara uşağı öz kasıb daxmasına aparmağı qərarlaşdırır. Uşağın böyüyüb avara ilə birgə yaşamasından, onların arasında ata-oğul münasibətinin formalaşmasından və filmin sonunda uşağın öz doğma anasına qovuşmasından bəhs edilir.

Gənclərin fəal müzakirəyə qatıldığı tədbir bir saata yaxın davam etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
26.04.2020      Bu gün Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Simli kvarteti”nin onlayn konserti olub. Konsert Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və onun internet resurslarından, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin saytından və sosial şəbəkə hesablarından canlı olaraq yayımlanıb.

Naxçıvan televiziyasının əməkdaşları bununla bağlı videomaterial hazırlayıblar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.04.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi pandemiya dövründə sosial layihələrini davam etdirir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının incəsənət ustaları öz ifaları ilə “Biz birlikdə güclüyük” sosial layihəsinə qoşulublar. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Gülyanaq Fərzəliyeva, Tural Nəcəfov, Mübariz Əsgərov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artistləri – Zülfüqar Mahmudov, Ruhiyyə Hüseynova, solistlər Cəfər Tağıyev, Bəhruz Quliyev, Samir İsmayılov, musiqiçilər Sərxan Abdullayev, Ahim Güləliyev, Sahil Qasımov, Rəşad Əmiyev, Cahangir Qurbanov, Ziya Fətullayev, Mahir Rüstəmov və Nüsrət Məmmədovun ifaları sosial şəbəkələrdə və Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında paylaşılıb və maraqla izlənilib. İncəsənət ustaları “Biz birlikdə güclüyük” sosial mesajını verərək insanları evlərində qalaraq özlərini və yaxınlarını qorumağa çağırıblar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.04.2020      Aprelin 23-də Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində onlayn ekskursiya keçirilmişdir. Ekskursiyanı muzeyin bələdçiləri Tünzalə Dilanova və Nuri Xavər aparmışdır.

Ekskursiyada Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin tarixi haqqında məlumat verilərək vurğulanmışdır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2019-cu il 2 avqust tarixli Sərəncamına əsasən muxtariyyətin yaşıdı olan muzeyin 95 illik yubileyi muxtar respublikada geniş şəkildə qeyd edilmişdir.

1924-cü ildə bir neçə yüz eksponatla fəaliyyətə başlayan muzeyin fondunda hazırda 49 mindən çox eksponat qorunub saxlanır ki, onlardan da 3 mindən çoxu ekspozisiyada sərgilənir. İbtidai insanların vaxtilə məskunlaşdığı və Şərur rayonunun Tənənəm kəndində yerləşən Qazma mağarası, Ordubad rayonu ərazisində dəniz səviyyəsindən 3907 metr hündürlükdə olan Gəmiqaya və Naxçıvan şəhərindən 12 km aralıda yerləşən “Əshabi-Kəhf” ziyarətgahı, Nuh peyğəmbərin məzarüstü türbəsi, Naxçıvan ərazisində aşkar olunan kurqanlar, daş qutu və küp qəbirlər, qəbirüstü və epiqrafik abidələr, dulusçuluq nümunələri və mis məişət əşyaları, Naxçıvan memarlıq məktəbi və bu ərazidə olan memarlıq abidələri, dövlətçilik tarixi haqqında izləyicilərə məlumat verilmişdir. Həmçinin ekspozisiyada sərgilənən Azərbaycan xalqının adət-ənənələrini, tarix və mədəniyyətini özündə əks etdirən eksponatlarla izləyicilər tanış edilmişdir.

Ekskursiyanın sonunda “Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik illərində” guşəsi haqqında məlumat verilmişdir.

Onlayn ekskursiya NTV kanalından, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nmn.az saytından və nmr_medeniyyet_nazirliyi instagram səhifəsindən canlı yayımlanmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.04.2020      “Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları Günü” YUNESCO-nun 1995-ci il noyabrın 15-də Parisdə keçirilən 28-ci sessiyasında elan edilmişdir. 23 aprel dünya şöhrətli yazıçılar Vilyam Şekspir, Migel de Servantes və yazıçı-tarixçi İnka Qarsilaso de la Veqanın şərəfinə Beynəlxalq Kitab və Müəlliflik Hüququ Günü kimi qeyd edilir. Kitablara və müəlliflərə ehtiram məqsədi ilə təsis olunan Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları günü hamını, xüsusilə də gəncləri mütaliədən zövq almağa, bəşəriyyətin sosial və mədəni inkişafında əməyi olmuş sənətkarların əvəzsiz irsinə hörmətlə yanaşmağa çağırış günüdür. Bu gününün elan edilməsi barədə qərarda mədəni ənənələrin inkişafı və dərk edilməsi, həmçinin, biliklərin yayılması və qorunması üçün kitabların və maarifləndirmənin ən böyük vasitə və ən etibarlı üsul olması vurğulanır, müəlliflərin cəmiyyətdəki xüsusi rolu qeyd olunur və bununla müəlliflik hüququnun dəstəklənməsi göstərilir.

Əlamətdar gün münasibətilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən videomaterial hazırlamışdır. Videomaterial Nazirliyin youtube kanalında yerləşdirilmiş (https://www.youtube.com/watch?v=5GVCBqKkdJU), facebook və instagram səhifələrində paylaşılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.04.2020      Aprelin 22-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə gənclər arasında "Oxunması zəruri olan kitablar siyahısı"na daxil olan Q.Səidin “Əli və Nino” əsərinin onlayn müzakirəsi keçirilib. Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən mədəniyyət müəssisələrində işləyən gənclərin və Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələrinin iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Gənclər Təşkilatının sədri Elvin Əhmədov görüşün məqsədindən bəhs etmişdir. Daha sonra AMEA Naxçıvan bölməsinin Folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Elxan Məmmədov və M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktor müavini Yeganə Rüstəmova əsər haqqında ətraflı məlumat vermişdir. Qeyd edilmişdir ki, əsərdəki hadisələr Rusiya inqilabı, müstəqil və demokratik Azərbaycanın qurulması və Qızıl Ordunun Bakını işğal etdiyi dövrləri əhatə edir. Hadisələrin cərəyan etdiyi əsas məkan isə "tərəqqi etmiş" Qərb və "geridə qalmış" Şərqin qovuşduğu Bakıdır.

Əli xan Şirvanşir rus məktəbində təhsil alan əsilzadə müsəlman gəncidir. Ailəsinin tamamilə şərq-müsəlman adət-ənənələrinə sadiq olmasına baxmayaraq, Əli oxuduğu məktəb və Qərb-xristian dünyasına məxsus olan gürcü qızı Ninoya bəslədiyi məhəbbətinin təsirindən Avropa təsirinə məruz qalmışdır. Lakin bununla belə əsərdə öz əcdadlarının adət-ənələrinə ömrü boyu sadiq qalacaq, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda həyatını qurban verəcək əsl azərbaycanlı vətənpərvər gənc Əli obrazı yaradılmışdır.

Əsərdə Əlinin Ninoya məhəbbəti və Əli xan Şirvanşirin Dağıstan, Qarabağ, Gürcüstan və İrana səyahətlərindən söhbət açılır. Məktəbi bitirdikdən sonra Əli və Nino evlənmək qərarına gəlirlər. Əlinin atası qadınlara, xüsusən başqa dinə məxsus qadına qarşı mühafizəkar fikirlərinə baxmayaraq nigahı dəstəkləyir. Ninonun atası isə əvvəlcə tərəddüd edir, lakin erməni əsilli dostunun məsələyə müdaxiləsi ilə sonda mövqeyini yumşaldır.

Bildirilmişdir ki, əsərin sonunda Əlinin gənc ömrü rusların 1920-ci ildə bir daha Azərbaycana yönəlmısi ilə başa çatır. Nino isə yenicə dünyaya gəlmiş körpəsi ilə Gürcüstana qaçır. Əli xan Şirvanşir Gəncənin bolşeviklərdən müdafiəsi döyüşlərində şəhid olur.

Rayon (şəhər) gənclər birliklərinin sədrləri də müzakirəyə qoşulmuş, 80 dəqiqə davam edən və ümumilikdə 60 nəfərin iştirak etdiyi onlayn tədbirdə gəncləri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.04.2020     
Kitablar tarixin əbədi yaddaşıdır

Kitab və kitab mütaliəsinin önəmini nəzərə alaraq YUNESKO 1995-ci il noyabrın 15-də Parisdə keçirilən 28-ci sessiyasında hər il aprel ayının 23-nü “Ümumdünya Kitab və Müəllif Hüquqları Günü” elan etmişdir. Ölkəmizdə də bu tarixi gün geniş qeyd olunur.

Kitab bəşər mədəniyyətinin inkişafında mühüm rol oynayan ən böyük kəşflərdən biridir. Əfsanələr, əsatirlər, rəvayətlər, qəhrəmanlıq dastanları, əmək mahnıları əvvəllər şifahi formada yazılmış, sonralar isə daş, dəri və ağac üzərinə yazılaraq bu günə qədər gəlib çatmışdır. Əlifba və yazının yaranması, kağızın kəşfi, əlyazmalar, çapçılığın ixtira edilməsi, kitabxanaların yaranması kitabın inkişaf mərhələsində ən mühüm səhifələrdir. Kitabın insan həyatına daxil olması, kitabların çoxalması həm də müəlliflik hüququnun yaranması zərurətini meydana gətirmişdir. Orta əsrlərdə Azərbaycan şairləri öz şeirlərinin sonunda poetik adlarını işlətməklə müəlliflik hüququnun səmərəli qorunma formasını yaratmışlar.

Azərbaycan kitab mədəniyyətinin X-XII əsrlərdən başlayaraq yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması ədəbiyyat, coğrafiya, təbabət, astronomiya, tarix, fəlsəfə, məntiq və elmin başqa sahələrinə aid əsərlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu dövrdə Azərbaycan kitab tarixini zənginləşdirən böyük alimlər, şairlər yaşamışdır. Eyni zamanda bu dövrdə yaşamış Xətib Təbrizi, Məhsəti Gəncəvi, Nizami Gəncəvi, Əfzələddin Xaqani, Nəcməddin Naxçıvani, Hinduşah Naxçıvani, Nəsirəddin Tusi, Qətran Təbrizi, Bəhmənyar, Mahmud Şəbüstəri və başqalarının müəllif hüquqlarının qorunmasını ortaya qoyan əlyazmaları bu günə qədər gəlib çatmışdır. Kitab tariximizin ilk mərhələsinə aid olan əlyazmalar ölkəmizdən başqa, dünyanın Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Fransa, Almaniya, Vatikan, Polşa, Çexiya, Çin, Türkiyə, İran, Özbəkistan və başqa ölkələrində qorunub saxlanılmaqdadır. “Kitab”, “Müəllif” və “Müəlliflik hüququ” anlayışları yaranan andan bir-biri ilə qırılmaz təmasda olub. Dahi Nizaminin “tükənməz mənəvi qida”, Şekspirin “tacdan qiymətli”, böyük Sabirin “ilk dostum”, maarifçi-alim Zərdabinin “qiymətli dəfinə” adlandırdıqları kitab bilik mənbəyi olaraq qalmaqdadır. Dünya mədəniyyətinin inciləri sırasında Azərbaycanın “Kitabi-Dədə Qorqud” unu xüsusi qeyd etmək lazımdır.

İntibah və bilik mənbəyi olan klassik Azərbaycan kitabı xüsusilə orta əsrlərdə böyük şöhrət qazanmışdı. Sonrakı dövrlərdə də Azərbaycanın Naxçıvan, Ordubad, Bakı, Şamaxı, Gəncə, Bərdə, Şəki, Qarabağ və başqa bölgələrində yaradılan kitablar dərin məzmunu, dilinin bədiiliyi, tərtibatının gözəlliyi ilə seçilirdi. Kitab sənətkarlarımız xəttat Mirəli Təbrizi, Qazı Məhəmməd Bağır Ordubadi, Hacı Məhəmməd Naxçıvani, Hacı Hüseyn Naxçıvani, Əbdülbaqi Danişmənd, Qasım bəy Səhhaf və onlarla başqaları kitab mədəniyyətimizin formalaşmasında və inkişafında böyük xidmətlər göstərmişlər.

“Kitab nəşri hər bir ölkənin, xalqın mədəniyyətində, ümumiyyətlə, mədəni-ictimai həyatında çox görkəmli yer tutur. Ona görə də hər birimiz kitablara borcluyuq”, – deyən Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev milli sərvətimiz olan mədəniyyətimizi, ədəbiyyatımızı, kitab nəşrini, bir sözlə, xalqımızın mədəni səviyyəsini yüksək qiymətləndirmişdir.

Ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq ulu öndərimizin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda mətbəə və nəşriyyat sahələri yenidən qurulmuş, kitab nəşrinin kütləviliyini təmin etmək üçün mühüm tədbirlər həyata keçirilmiş, bu sahədə çalışan intellektual və yaradıcı insanlara hərtərəfli qayğı göstərilmişdir. Müstəqillik illərində də ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən kitab nəşri və müəlliflik hüququ sahəsində ardıcıl tədbirlər görülmüşdür. 1996-cı ildə “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında”, 1998-ci ildə “Kitabxana işi haqqında”, 2000-ci ildə “Nəşriyyat işi haqqında”, 2003-cü ildə “Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikası qanunlarının qəbul edilməsi ilə bu sahədə zəngin qanunvericilik bazası yaradılmışdır. Ölkəmizdə Müəllif Hüquqları Agentliyi yaradılmış, Azərbaycan Respublikası “Ədəbi-bədii əsərlərin qorunması haqqında” Bern Konvensiyası və “Müəllif hüquqları haqqında” Ümumdünya Konvensiyasına qoşularaq geniş beynəlxalq əməkdaşlığa da başlamışdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında, “Azərbaycanda kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında”, “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” Sərəncamları, eləcə də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” 6 sentyabr 2017-ci il tarixli Fərmanı müəllif hüquqları sahəsində uğurlu və sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsinə səbəb olmuşdur.

Müasir dövrdə kitab həm də hər bir xalqı beynəlxalq arenaya çıxaran və onu təbliğ edən bir vasitədir. Xalq bir çox hallarda dünya miqyasında öz yaradıcı şəxsiyyətlərinin əsərləri ilə tanınır. Bu gün Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, musiqisi, xalçaları, muğamları, xalq yaradıcılığı, ədəbiyyatı, memarlığı, milli mətbəxi və geyimləri, eləcə də mədəni irsi haqqında nəşr olunan kitablar, elektron daşıyıcılar zəngin elmi və mədəni potensialımızın dünyada tanıdılması, xalqımızın müəlliflik hüququnun beynəlxalq aləmdə qorunması istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlərdir. Xalqımızın min illər boyu yaratdığı zəngin mədəniyyətinin və tarixinin ən gözəl inciləri YUNESKO tərəfindən bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmişdir. YUNESKO-nun Təcili Qorunma Siyahısına salınmış “Tənzərə” və “Köçəri” yallıları bu qədim və nadir sənətin də xalqımıza məxsusluğunun bir daha dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından böyük nailiyyətdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında da kitab nəşri və müəllif hüquqlarının qorunmasına ciddi diqqət yetirilir, bu sahədə görülən işlərin əhatə dairəsi getdikcə genişlənir. “Kitabxanaya və kitablara olan diqqət hər bir ölkənin inkişaf və tərəqqisində başlıca şərtdir”, – deyən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun diqqət və qayğısı ilə son illər muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanaların yenidən qurulması, müasir binalara köçürülməsi, maddi-texniki bazalarının möhkəmləndirilməsi, elektron kitabxanaların istifadəyə verilməsi, kənd mərkəzlərində və ümumtəhsil məktəblərində zəngin kitabxana fondlarının yaradılması, nəşriyyatların müasir çap avadanlıqları və yeni bina ilə təmin olunması geniş mütaliə imkanları yaratmaqla yanaşı, həm də kitab nəşrinin sürətləndirilməsinə, müəlliflərin azad və maneəsiz fəaliyyətinə şərait yaratmışdır. Bu məqsədlə həyata keçirilən tədbirlərin tərkib hissəsi olaraq, Naxçıvan şəhərində Kitab Evi fəaliyyətə başlamış, Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının binası əsaslı şəkildə yenidən qurularaq elektron kitabxana sistemi istifadəyə verilmişdir. 2017-ci ildə Heydər Əliyev Sarayında Azərbaycan Miniatür Kitab Muzeyinin filialı fəaliyyətə başlamışdır.

Qədim diyarımızda təhsil və elm müəssisələrində də kitabxanaların yenidən qurulması davamlı olaraq həyata keçirilir. Naxçıvan Dövlət Universitetində və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsində elektron kitabxanaların istifadəyə verilməsi bunun göstəricisidir. Muxtar respublikanın paytaxtında Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzində audio və elektron kitabxana istifadəyə verilmiş, müvafiq kateqoriyadan olan insanların mütaliəsi üçün lazımi şərait yaradılmışdır.

Bu gün muxtar respublikada kitabxanaların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi ilə yanaşı, kitab fondlarının zənginləşdirilməsi istiqamətində də ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 12 yanvar tarixli Sərəncamına əsasən, muxtar respublikanın kitabxanalarına yüz minlərlə elmi və bədii ədəbiyyat paylanmışdır. Təkcə 2018-ci ildə muxtar respublikanın mədəniyyət ocaqlarına 15 mindən çox kitab və çap məhsulu daxil olmuşdur.

Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsidir ki, bu gün muxtar respublikada kitabxana işi müasir tələblər səviyyəsində qurulmuşdur. Bu da insanların kitaba olan marağının artmasına səbəb olmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin qayğı və himayəsi sayəsində nəşr olunmuş “Naxçıvan Ensiklopediyası”, “Naxçıvan Abidələri Ensiklopediyası”, “Naxçıvan xanlığı”, “Naxçıvan tarixi atlası”, “Naxçıvan folkloru”, “Naxçıvan teatrının salnaməsi”, “Naxçıvan milli geyimləri”, “Naxçıvanda arxeoloji tədqiqatlar”, “Nuh Peyğəmbər: dünya tufanı və Naxçıvan”, “Naxçıvan tikmələri”, ‘‘Uşaqlar və Günəş”, “Naxçıvan mətbəxi”, ‘‘Naxçıvan-Şərur el yallıları”, “Naxçıvan bəstəkarlarının uşaq mahnıları”, “Naxçıvan tarixi” çoxcildliyi, “Gülüstan türbəsi”, “Əlincəqala”, “Qarabağlar türbəsi”, “Naxçıvan muzeyləri”, “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı - 2018”, “Nemətullah Naxçıvani: taleyi və sənəti”, “Pedaqoji fikir tarixindən”, “Naxçıvanın xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri” və başqa kitablar tariximizi və milli dəyərlərimizi öyrənmək üçün dəyərli kitablardır.

Uşaq və gənclərdə vətənpərvərlik, torpağa bağlılıq, ləyaqət, mərhəmət, xeyirxahlıq kimi mənəvi dəyərlərin inkişafında kitab əvəzsiz xəzinədir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 28 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”nın təsdiq edilməsi təkcə qədim diyarımızda deyil, ölkəmizin təhsil işçiləri, tanınmış ziyalılar tərəfindən də rəğbətlə qarşılanmışdır. Bu Sərəncam muxtar respublikamızda intellektual gələcəyimizin daha mükəmməl formalaşdırılması, mütaliə vərdişlərinin yaradılmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Siyahıda gəncliyin hərtərəfli inkişafına, şəxsiyyət kimi formalaşmasına mühüm təsir göstərəcək nümunələr seçilmişdir.

Muxtar respublikada müasir nəşriyyat və mətbəələrin fəaliyyət göstərməsi bu sahənin inkişafında mühüm rol oynayır. Naxçıvanda yaşayan yaradıcı şəxslər bu gün kitab nəşri sarıdan heç bir çətinlik çəkmirlər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin xətti ilə son on ildə hazırlanan “Dünyanın bəzəyi”, “Uşaqlar və günəş”, “Təmsillər”, “Şeir və hekayələr”, “Şeirlər”, “Poema və pyeslər”, “”Xoş baharlı Naxçıvanım”, “Əlincəqala” və 3 kitabdan ibarət “Dünyaya pəncərə” adlı tərcümə kitabları da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin kitab nəşrinə göstərdiyi qayğının daha bir ifadəsidir. Həmçinin son illər Yazıçılar Birliyi üzvlərinin mindən artıq kitabı nəşr olunmuşdur. Bütün bunlar bir daha muxtar respublikada müəllif hüquqlarına və kitab işinə göstərilən qayğının bariz nümunəsidir.

Kitab bütün zamanlarda bəşəriyyətə gərək olub, insanlığın yoluna işıq salıb, gələcəkdə də xalqların tərəqqi və intibahına xidmət edəcəkdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.04.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən uşaq və yeniyetmələr arasında "Evdə qal, sən də yarat" adlı onlayn rəsm müsabiqəsi keçirilir.

Müsabiqədə iştirak etmək istəyən 18 yaşadək uşaq va yeniyetmələr çəkdikləri bir və ya iki rəsm əsərinin fotosunu evdegalresmyarat@gmail.com e-mail adresinə və yaxud (050) 867-57-57 vatsap nömrəsinə göndərə bilərlər.

Müsabiqəyə əvvəlcədən heç yerdə sərgilənməmiş və yeni çəkilmiş əsərlər təqdim olunmalıdır. Mövzu seçimi sərbəstdir, lakin sağlamlıqla bağlı və insanların səhhətini qoruması ilə əlaqədar orijinal düşüncəni özündə əks etdirən əsərlərə daha çox üstünlük verilir.

Müsabiqəyə təqdim olunan əsərlərə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş münsiflər heyəti baxaraq qalibləri müəyyən edəcək. Nəticələr 27 aprel tarixində nazirliyin internet saytında və sosial şəbəkə hesablarından elan olunacaq. Qaliblər nazirliyin diplom və hədiyyələri ilə mükafatlandırılacaq.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.04.2020     

Görkəmli dramaturq, yazıçı və ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığının zirvəsi hesab edilən “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrə başlamasından 114 il ötür. Jurnal 1906-cı il aprel ayının 20də Tiflis şəhərində işıq üzü görmüşdür. 25 il ərzində fasilələrlə fəaliyyətini davam etdirən jurnalın ümumilikdə 748 nömrəsi çapdan çıxmışdır. Jurnal həftəlik, iri şəkilli, rəngli, 8 səhifəlik tərtib olunmuş, 1000 tirajla nəşrə başlamışdır. Bununla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi videomaterial hazırlamışdır (link).

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.04.2020     

Aprelin 18-i hər il dünyada Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü kimi qeyd olunur. Bu əlamətdar gün tarixi yerlər və Abidələrin mühafizəsi şurasının təklifi ilə UNESKO tərəfindən 1983-cü ildə təsis olunubdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 18 Aprel - Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü ilə bağlı (link) və Yusif Küseyr oğlu türbəsi haqqında videomateriallar hazırlanmışdır (link).

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.04.2020      Aprelin 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə gənclər arasında milli kinomuzun nadir incilərindən sayılan “Tütək səsi” filminin onlayn müzakirəsi keçirilib.

Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən mədəniyyət müəssisələrində işləyən gənclərin və Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələrinin iştirak etdiyi onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Gənclər Təşkilatının sədri Elvin Əhmədov görüşün məqsədindən və əhəmiyyətindən bəhs etmişdir. Daha sonra Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov film barədə gənclərə ətraflı məlumat vermişdir. Bildirilmişdir ki, “Tütək səsi” filmi İsa Hüseynovun “Tütək səsi” və “Saz” povestlərinin motivləri əsasında ekranlaşdırılıb. Hadisələr II Dünya Müharibəsi illərində Azərbaycan kəndlərinin birində gərgin zəhmət, ümumxalq birliyi, eyni zamanda, mürəkkəb insan münasibətləri mühitində cərəyan edir. Bu kənddə hər bir evdə müharibənin nəfəsi duyulur. Qadınlar və uşaqlar cəbhəyə getmiş ərlərin, ataların, oğulların yerinə çöl işlərini görürlər. Film özünün sarsıdıcı mövzusu ilə hər zaman yaddaşlardadır. 1976-cı ildə Bişkekdə IX Ümumittifaq kinofestivalında filmin ssenari müəllifi İsa Hüseynova Qırğızıstan Yazıçılar İttifaqının Diplom və prizi verilib. Filmin quruluşçu rejissoru Rasim Ocaqov, operatoru Teyyub Axundov olub.

Sonra müzakirə diskussiya şəraitində davam etdirilmiş və qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılmışdır. Müzakirə daha çox Sayalı obrazı üzərində dayanılmışdır. Belə ki, Sayalının səngərdə düşmənlə üz-üzə dayanmış ərini gözləməyib Cəbrayılla evlənməsi qınanmışdır. O zaman üçün Sayalının hərəkəti ehkamları ayaq altına almaq idi və cəmiyyət də bunu ona bağışlamırdı.

90 dəqiqə davam edən müzakirədə ümumilikdə 42 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.04.2020      Naxçıvan qədim, orta əsrlər və yeni dövr tariximizi özündə əks etdirən nadir memarlıq abidələri ilə zəngindir. Muxtar respublika ərazisindəki mağaralar, ilk insan məskənləri, möhtəşəm qalalar, qayaüstü rəsmlər, daş qoç heykəlləri və türbələr xalqımızın qədim tarixindən soraq verir. Son illər tarixi abidələrin qorunması, tədqiqi, bərpası və tanıdılması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilmişdir. Ali Məclis Sədrinin tapşırığına əsasən Naxçıvan şəhərindəki Yusif Küseyir oğlu türbəsi də bərpa olunmuşdur.

Aprelin 15-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov türbədə aparılan bərpa işləri ilə maraqlanmışdır.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Sədri, akademik İsmayıl Hacıyev çıxış edərək demişdir ki, Naxçıvan memarlıq abidələri ilə çox zəngindir. Ali Məclis Sədrinin müvafiq Sərəncamı ilə muxtar respublika ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələri pasportlaşdırılmış, 70-dən artıq abidə bərpa olunmuşdur. Bu abidələr içərisində Yusif Küseyir oğlu türbəsi öz orijinal quruluşuna görə xüsusi ilə diqqəti cəlb edir. Abidə qülləvari türbələr sırasına aiddir. Muxtar respublikada tarixi-mədəni irsimizə göstərilən qayğının daha bir ifadəsi kimi Yusif Küseyir oğlu türbəsi də bərpa olunmuşdur. İsmayıl Hacıyev tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası, tədqiqi və təbliği sahəsində həyata keçirilən tədbirlərə görə muxtar respublika ziyalıları adından minnətdarlığını bildirmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Naxçıvan Azərbaycan xalqının tarixini əks etdirən abidələri özündə cəmləşdirən diyardır”, - fikrini xatırladaraq demişdir: Tariximizi yaşadan abidələrdən biri də 850 il bundan əvvəl memar Əcəmi Naxçıvani tərəfindən tikilmiş, el arasında isə “Atababa günbəzi” kimi tanınan Yusif Küseyir oğlu türbəsidir.

Ali Məclisin Sədri türbənin bərpaçılarına təşəkkürünü bildirərək demişdir: Tarixi abidələri qoruyub saxlamaq onu tikməkdən daha çətindir. Yusif Küseyiroğlu türbəsi tikildiyi dövrdən bugünə qədər qorunub saxlanılmışdır. Bərpadan sonra isə abidəyə ikinci həyat verilmişdir. Abidələrin pasportlaşdırılması, onların qorunması və bərpası vacib məsələdir. Çünki abidələr xalqımızın daş pasportudur. Tarixi abidələr xalqın neçə yüz il bundan əvvəl hansı mədəniyyətə malik olduğunu təsdiq edir. Ona görə də abidələr qorunmalı, ilkin görkəmi saxlanılmaqla bərpa olunmalı və gələcək nəsillərə çatdırılmalıdır.

“O şəxslər xoşbəxtdirlər ki, onlar əməllərinə və xidmətlərinə görə tarixdə yaşayırlar. Memar Əcəmi Naxçıvani yaratdığı abidə, Yusif Küseyir oğlu isə xalqımıza göstərdiyi xidmətlərlə tarixdə yaşayırlar”, - deyən Ali Məclisin Sədri bildirmişdir ki, abidələrin bərpası və qorunub saxlanılması xalqın tarixinin yaşadılması deməkdir. Bu gün muxtar respublikada qədim, orta əsrlər və son dövrlərə aid abidələrimiz bərpa olunur. Lakin təəssüflə deməliyik ki, ötən əsrin 90-cı illərinin acı nəticələri tarixi abidələrimizə təsirsiz qalmamışdır. Həmin dövrdə anbar kimi istifadə olunan Yusif Küseyir oğlu türbəsinin memarlıq quruluşuna ciddi ziyan vurulmuşdu. Sonrakı dövrdə abidədə bəzi bərpa işləri aparıldı. Bu gün isə abidə əsaslı şəkildə bərpa olunaraq ikinci həyat verilmişdir. Muxtar respublika ərazisindəki digər abidələrimiz kimi, bu abidə də tədqiq olunmalı, abidə ilə bağlı materiallar toplanılaraq kitab halında nəşr edilməlidir. Çünki abidələrin bərpası ilə yanaşı, həm də onların öyrənilməsi qarşıda duran əsas vəzifədir. Tariximiz həm abidələrdə, həm də yazılı mənbələrdə - kitablarda yaşadılmalıdır.

Sonra abidəyə baxış olmuşdur. Tarixi abidələrin bərpası üzrə mütəxəssis, memar Arif Əzizov məlumat vermişdir ki, türbənin bərpasına 2019-cu ilin iyun ayında başlanılmış, ətrafı dəmir beton istinad divarları ilə bərkidilmiş və kərpiclə üzlənmişdir. Türbənin xarici və daxili, həmçinin sərdabə divarlarının aşınmış hissələri, həndəsi və nəbati naxışlar ilkin forması saxlanılmaqla bərpa edilmişdir. Abidədə haşiyə, eləcə də qapı üzərindəki kitabə yazıları da bərpa olunmuş, açıq və qızılı rənglərlə boyanmışdır. Türbənin daxilindəki nəmliyin götürülməsi üçün gümbəz hissədə və üst piramida örtüyündə nəfəsliklər açılmışdır.

Bildirilmişdir ki, Yusif Küseyir oğlu türbəsi yeraltı sərdabədən və yerüstü türbədən ibarətdir. Daxildən və xaricdən səkkizguşəli şəkildə ucaldılan türbə piramida şəkilli günbəzlə örtülmüşdür. Türbə ölkəmizin qülləvari türbələri içərisində üst piramida örtüyü olduğu kimi bu günə qədər qalan yeganə abidədir. Giriş qapısının baş tərəfindəki kitabədə türbənin hicri təqvimi ilə 557-ci il, yəni 1162-ci ildə Yusif Küseyir oğlunun xatirəsinə inşa edildiyi göstərilmişdir. Abidənin qurşağında Qurani-Kərimin “Al-i İmran” surəsindən 15-17-ci ayələr, tağı üzərində isə “Bənna Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin əməlidir” sözləri yazılmışdır.

Abidənin ətrafı abadlaşdırılmış, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır.

Ordubad şəhərindəki qədim Cümə məscidi bərpa olunacaq

Muxtar respublikada mənəvi dəyərlərimizin qorunub yaşadılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər sırasında dini abidələrin bərpası xüsusi yer tutur. Qədim ziyarətgahlar və məscidlər bərpa olunaraq dindarların istifadəsinə verilir.

Aprelin 15-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Ordubad şəhərindəki qədim Cümə məscidinin bərpa layihəsinə baxmışdır.

Məlumat verilmişdir ki, XVII-XVIII əsrlərə aid olan məscid memarlıq quruluşu saxlanılmaqla bərpa olunacaq, dindarlar üçün lazımi ibadət şəraiti yaradılacaqdır.

Ali Məclisin Sədri Cümə məscidində bərpa işlərinə başlanılması barədə müvafiq tapşırıqlar vermişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.04.2020      Aprelin 15-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “İslam əxlaqi dəyərlərinin təbliği”nə həsr olunmuş onlayn görüş keçirilib.

Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən mədəniyyət müəssisələrində işləyən gənclərin iştirak etdiyi onlayn görüşdə Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədovun moderatorluğunda “Qurani-Kərim”də əmr olunan əxlaq qaydalarının təfsiri”ndən bəhs olunub. Bildirilib ki, müqəddəs dinimizdə diqqət mərkəzində olan, insanı ədalətə, doğru yola səsləyən hökmlərdən biri də əxlaq normaları ilə yaşamaqdır. İslamda əksər ibadətlərin təməli gözəl əxlaq üzərində bina edilmişdir. Yer üzünə göndərilmiş bütün peyğəmbərlər insanları pis əməllərdən uzaq durmağa çağırmış və əxlaqi dəyərlərin yayılması üçün çalışmışlar. Yaşadığımız aləmdə, eləcə də “QuraniKərim”də vəd edilmiş axirət yurdunda zərər verən hər şey, pis əxlaqdan qaynaqlanmaqdadır. Bunun üçün yer üzünün əşrəfi olaraq yaradılmış insan həm bu dünyada, həm də axirət dünyasında sevindirici aqibətlə müjdələnməsi naminə Allah-Taalanın buyurduqları ilə yaşamağa çalışmalı, insanlığa xidmət edən əxlaqi dəyərləri özündə ehtiva etməlidir. Bunun üçün iman gətirmək, ibadət ədəbinə və elm öyrənmə vərdişinə yiyələnmək əsas şərtdir. Bütün bu keyfiyyətlər insanoğlunu kamilliyə aparır və onu gözəl əxlaq sahibi edir. Elə ona görə də Allah ən son olaraq Həzrət Məhəmməd Peyğəmbəri təkcə iman, ibadət, hüquq, cəza qanunlarını aşılamaq üçün deyil, eləcə də bəşəriyyət üçün əxlaqi mövzularda, islah və kamilliyə yetişmək məqsədilə müjdələyici bir elçi olaraq göndərmişdir. Hz.Məhəmməd Peyğəmbər yüksək əxlaq sahibi olmaqla, əsla çirkin söz söyləməz, lənət etməz və küfür danışmazdı. Daim təbəssüm göstərər, çox zaman sükut edər, susması danışmasından daha çox olardı. Yumşaq və başqalarına qarşı sərt davranmayan, tənə etməyən elçi idi. Bütün bu keyfiyyətlər insandakı əxlaqi davranışları təcəssüm etdirəm amillərdir.

Vurğulanıb ki, insan fərd və ya cəmiyyət olaraq yaşayışında müxtəlif cür çətinliklərə, sıxıntılara, dərd və bəlalara uğrayır, dünyanı özünə zindan edirsə, bunun səbəbi, heç şübhəsiz, yaşayış və həyat tərzini əxlaqi prinsiplərə uyğunlaşdırmaması ilə əlaqədardır. Yaradana və onun yaratdıqlarına qarşı bütün vəzifələrini hiss etmiş, dünyadakı həyatın mənasını anlamış xoşbəxt şəxslər yaşayış və davranışlarını Allahın əmrinə uyğunlaşdıran, əxlaq yolunda gedən insanlardır.

Qeyd olunub ki, bütün dinlər insanları əxlaqlı olmaları üçün tərbiyə ediblər. Amma əxlaq mövzusuna ən böyük qiyməti və yeri yenə də İslam dini verib. Bu dinin gözəlliklərindən biri də gözəl əxlaqa, yüksək ədəbə dəvət etməsi, pis əxlaq və xüsusiyyətlərdən isə çəkindirməsidir. Bu din kamil din olduğundan, şəriət və ağıl baxımından bəyənilən hər şeyi özündə cəm etmişdir. Həmçinin fərdlər və toplumlar üçün məsləhətli və xeyirli olanları da özündə toplayıb, bu dinə iman gətirib, ehkamlarına riayət edən hər kimsəyə İslam gözəl həyat bəxş edər. AllahTaala buyurur: “Mömin olub yaxşı işlər görən (Allaha itaət edən) kişi və qadına (dünyada və axirətdə) xoş həyat nəsib edəcək və etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik”.

Maraqla qarşılanan onlayn görüşdə tələbələrin sualları cavablandırılıb, İslam əxlaqı mövzusunda müzakirələr aparılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.04.2020      15 aprel tarixdə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam üçlüyü”nün onlayn konserti baş tutmuşdur. Qeyd edək ki, Filarmoniyada uzun illərdir ki, Muğam studiyası fəaliyyət göstərir. Studiyanın tərkibində tanınmış xanəndələrlə yanaşı gənc muğam ifaçıları da bu sənəti yaşadır və təbliğ edirlər. Muğam sənəti Azərbaycan xalqının bədii yaradıcılığını və musiqi mədəniyyətinin zəngin sərvəti olmaqla nadir sənət nümunəsi, xalqımızın dünya mədəni irsinə bəxş etdiyi ən böyük xəzinədir. Muğam sənətimizdə xalqımızın təfəkkürü və düşüncə tərzi öz əksini tapır. Xalqımızın yaratdığı bu sənət nümunəsi zənginliyi, ucalığı, kamilliyi, müdrikliyi, hikməti, əbədiyaşarlığı ilə insanı düşündürür. Təsadüfi deyil ki, 2002-ci ildə UNESKO tərəfindən muğam sənəti bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi üzrə reprezentativ siyahısına salınmışdır.

Konsertdə əvvəlcə istedadlı müğənni Məhərrəm Quliyev “Şur” və “Mahur” təsniflərini ifa etdikdən sonra digər müğənni Bəhruz Quliyev “Şüştər” təsnifini və Əlibaba Məmmədovun “Ağrıma ürəyim” mahnısını səsləndirmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Ruhiyyə Hüseynova Şəfiqə Axundovanın “Mehriban olaq” mahnısını və “Aman təklik əlindən” xalq mahnısını ifa etmişdir.

Daha sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Zülfüqar Mahmudovun ifasında Ələkbər Tağıyev “Qonşu qız” mahnısı, həmçinin “Ay qız” və “Bülbüllər oxur” xalq mahnıları səsləndirilmişdir.

Konsert Naxçıvan Dövlət Televiziyası, Nazirliyin “Youtube” kanalı və sosial şəbəkə hesablarından canlı olaraq yayımlanmışdır. Bir saata yaxın davam edən konsert izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.04.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin sisteminə daxil olan digər müəssisələr kimi muzeylər də onlayn fəaliyyətə başlayıblar.

Nazirliyin naxcivan_muzeyleri instagram səhifəsində muzeylərlə bağlı müxtəlif paylaşımlar edilir. Həmçinin muxtar respublikada fəaliyyət göstərən muzeylərdən qısa virtual ekskursiyalar hazırlanaraq Nazirliyin saytında və Nazirliyin sistemində fəaliyyət göstərən müəssisələrin sosial şəbəkə hesablarında paylaşılır. Eyni zamanda görkəmli şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılığı, əlamətdar və tarixi günlər, milli adət-ənənələr haqqında məlumatları, video materialları da muzeylərin sosial şəbəkə hesablarından izləyə bilərsiniz.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.04.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin sisteminə daxil olan bir sıra müəssisələr onlayn fəaliyyətə başlamışlar. Belə ki, M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası, A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası, rayon (şəhər) Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemləri tərəfindən evlərə sifarişlər əsasında kitabların çatdırılması xidmətinə start verilmişdır. Qeyd edilmiş kitabxanaların rəsmi sosial şəbəkə səhifələrində göstərilmiş əlaqə telefonlarına zəng vurmaqla oxucunun istəyinə müvafiq kitablar ünvanına çatdırılır. Həmçinin, oxucular M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elektron kitabxanasının http://e-kitab.nakhchivan.az vebsaytına daxil olmaqla elektron kitabxanadan yararlana bilərlər.

A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası və rayon (şəhər) Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemləri ənənəvi “Nağıl Gün”lərinin onlayn təqdimatına başlamış, kitabxanasının əməkdaşları tərəfindən nağılların oxunması və cizgi filmlərinin nümayişi sosial şəbəkə hesablarında paylaşılır (Məsələn: İnstaqram səhifəsi: nmr_usaq_kitabxanasi)

“Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitablar haqqında audio təqdimatlar və məlumatlar hazırlanaraq paylaşılır.

Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən muzeylərdən onlayn qısa virtual ekskursiyaların hazırlanaraq Nazirliyin saytında və Nazirliyin sistemində fəaliyyət göstərən müəssisələrin sosial şəbəkə hesablarında paylaşılması da davam edir. (Məsələn: Facebook səhifəsi: Xalça Muzeyi, İnstaqram səhifəsi: mirzajalil_museum) Həmçinin, görkəmli şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılığı, əlamətdar və tarixi günlər, milli adət-ənənələr haqqında məlumatlar və video materiallara mədəniyyət müəssisələrinin sosial şəbəkələrində də rast gələ bilərsiniz. (Məsələn: İnstaqram səhifəsi: elmi_metodik_merkez)

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan təhsil müəssisələrində onlayn dərslər davam edir.

İzləyicilər həmçinin Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam üçlüyü”nün onlayn konsertini aprelin 15-də saat 12.00-da Naxçıvan televiziyasında və nazirliyin internet resurslarında canlı izləyə biləcəklər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.04.2020      Xalqımızın ən qiymətli sərvəti olan, minilliklərboyu təşəkkül tapan adət-ənənələrə, xalq yaradıcılığı örnəklərinə, milli dəyərlərə həmişə böyük ehtiramla yanaşmışıq. Naxçıvanlılar bu dəyərlərin qorunub-saxlanılmasını, təbliğini, gələcək nəsillərə ötürülməsini özlərinin vətəndaşlıq borcu sayıblar. Bu gün də həmin vəzifələr ehtiramla yerinə yetirilir.

Xalq yaradıcılığının yaşadılması, təbliği məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında” 2009-cu il fevralın 7-də Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən muxtar respublikada xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi ilə əlaqədar həmin il fevral ayının 19-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində müşavirə keçirilib. Müşavirədə müxtəlif aidiyyəti qurumların sərəncamla bağlı fəaliyyət istiqamətləri, vəzifələr müəyyənləşdirilib. Vəzifələrin yerinə yetirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılıb, məqsədyönlü tədbirlərin keçirilməsi sistemli xarakter alıb.

İlk olaraq onu qeyd edək ki, AMEA Naxçıvan Bölməsi tərəfindən hazırlanmış üç cilddə “Naxçıvan folkloru antologiyası”, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən ərsəyə gətirilən “Naxçıvan teatrının salnaməsi”, nazirliyin Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzi tərəfindən tərtib olunan “Naxçıvan milli geyimləri” və “Naxçıvan tikmələri”, Prezident təqaüdçüsü Əkrəm Məmmədlinin “Naxçıvan-Şərur el yallıları” kitabları nəşr edilib, Şərur yallılarından ibarət disk buraxılıb. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər davam etdirilir. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu gün muxtar respublikada “Şərur” Xalq Yallı Ansamblı və rayon mədəniyyət şöbələrinin nəzdində yallı qrupları fəaliyyət göstərir. “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının ifasından ibarət kompakt disklər hazırlanıb. Bu sahədə görülən işlərin davamı olaraq Ali Məclis Sədrinin tapşırığına əsasən AMEA Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yallı sənəti ilə bağlı tədqiqatlar aparıb, bu irsin UNESCO səviyyəsində qorunması sahəsində tədbirlər həyata keçirib, “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının fəaliyyəti və Naxçıvanda yallı sənəti ilə bağlı məlumatlar hazırlanıb aidiyyəti üzrə təqdim olunub. UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin 2018-ci il 26 noyabr-1 dekabr tarixlərdə keçirilən 13-cü sessiyasında qəbul edilən qərarla “Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” UNESCO-nun Təcili Qorunma Siyahısına daxil olunub.

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, ötən ilin avqust ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasına 18 adda 20 qədim musiqi aləti hədiyyə olunub. Alətlər içərisində bərbəd, kamanlı rübab, şirud tənbur, coğur, bəm rübab, çəng, qabaq kaman, musiqar, ağız qopuzu, ovuc neyi var. Bu alətlərdən dövrümüzdə ilk dəfə olaraq istifadə edilməyə başlanılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondunun dəstəyi ilə ötən il nəşr olunan və cari ilin mart ayında təqdimatı keçirilən kitablar arasında “Milli dəyərlərimiz rəsmi sənədlərdə” adlı toplu da var. Bu nəşrdə muxtar respublikada milli dəyərlərimizin yaşadılması ilə bağlı sərəncamlar toplanıb, görülən işlər işıqlandırılıb. Bilik Fondu tərəfindən yazıçı Rövşən Novruzoğlunun “Əshabi-Kəhf”ə məktub: Sürgündə qalan əhli-əyalım var” adlı kitabı nəşrə hazırlanıb və təqdimat mərasimi keçirilib, “Naxçıvan: İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı beynəlxalq konfransın materialları” jurnalı çap edilib. Həmin nəşrlər gələcək nəslin milli özünüdərk, vətənpərvərlik, milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə edilməsində mühüm rol oynamaqdadır.

Ozan-aşıq yaradıcılığının geniş tətbiq olunması, Naxçıvanda aşıq poeziyasının inkişaf mərhələlərinin araşdırılması davam etdirilir, xalq mahnı və rəqslərinin sistemli şəkildə təbliği, unudulmuş mahnı və rəqslərin bərpa olunması, onların aşkar edilib nota köçürülməsi, həmin nümunələrin folklor rəqs kollektivlərinin repertuarlarına daxil edilməsi və qədim xalq çalğı alətlərində ifaların nümayiş etdirilməsi sahəsində müvafiq tədbirlər görülüb, muxtar respublikanın ayrı-ayrı bölgələrindən toplanan yallı və saz havaları nota salınıb. Bu tədbirlərin davamı kimi muxtar respublikada yaşayan peşəkar və həvəskar aşıqlar haqqında məlumat bazası yaradılıb, 2009-cu il dekabrın 22-dən Naxçıvan Aşıqlar Birliyi fəaliyyətə başlayıb.

Naxçıvan Dövlət Universitetində xalq çalğı alətləri orkestri, Naxçıvan Musiqi Kollecində Qədim xalq çalğı alətləri ansamblı fəaliyyətə başlayıb, unudulmuş qədim musiqi alətlərinin bərpası davam etdirilir. Peşəkar musiqi kollektivlərinə, folklor kollektiv və qruplarına, bədii özfəaliyyət kollektivlərinə milli geyim dəstləri verilib. Dövlət tədbirlərində, əlamətdar və tarixi günlərdə, həmçinin bayramlarda həmin musiqi kollektivlərinin çıxışları təşkil edilir, gənc­lərdə qədim musiqi alətlərinə maraq artırılır.

Maddi və mənəvi mədəniyyətimizin qaynaqları kimi milli mətbəx nümunələrimiz xalqımızın tarixini, etnoqrafiya və bədii xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Bu sahədə də xeyli iş görülüb, tədqiqat materialları toplanılıb, sorğu-metodik vəsait hazır­lanıb. Milli mətbəxin inkişafı ilə bağlı tədbirləri sistemləşdirmək və vahid mərkəzdən idarə etmək məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində “Naxçıvan Mətbəxi” Kulinariya Mərkəzi yaradılıb, qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün mərkəzin hərtərəfli fəaliyyəti təmin olunub, mərkəz tərəfindən hazırlanmış “Naxçıvan mətbəxi” kitabı oxuculara təqdim edilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Naxçıvan Regional Peşə Tədris Mərkəzində 2009-cu ilin iyun ayından başlayaraq təşkil edilən xalçaçı, toxuculuq, misgərlik, keçəçi, qalayçı, ağac üzərində oyma kurslarını yüzlərlə gənc bitirib. Qədim tarixə malik olan xalçaçılığın inkişafını təmin etmək məqsədilə adıçəkilən nazirlik tərəfindən “Ənənəni qoruyaq, evdə xalça toxuyaq” layihəsi həyata keçirilir, muxtar respublikanın bütün rayonları üzrə bu sahə ilə məşğul olanlara dəzgahlar və xalça toxumaq üçün lazım olan materiallar verilir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2018-ci il 15 fevral tarixdə imzaladığı Sərəncama əsasən Naxçıvan şəhərində xalça istehsalı emalatxanasının tikilməsi bu sahənin daha da inkişafına şərait yaradıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Pro­qramı” isə xalçaçılığın inkişafına yeni töhfələrini verməkdədir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalq yaradıcılığı və sənəti ilə məşğul olan şəxslərin iş şəraitinin öyrənilməsi, onlara lazımi köməkliklərin göstərilməsi, muxtar respublikanın bölgələrində xalq sənətinin müxtəlif sahələri ilə məşğul olan sənətkarların əl işlərindən ibarət satış-sərgilərin təşkil olunması məqsədilə müvafiq qurumlarla qarşılıqlı fəaliyyət təmin edilib, xalq yaradıcılığı ilə məşğul olan sənətkarlar haqqında məlumat bazası yaradılıb.

2012-ci ildə, “Milli dəyərlər ili”ndə muxtar respublikada beynəlxalq rəsm, folklor, muğam və xalq teatrları festivalları, ədəbi tədbirlər, yaradıcılıq təşkilatları üzrə müsabiqələr keçirilib. Bu tədbirlər indi də davam etdirilir. Belə ki, son illərdə muxtar respublikada “Milli geyimlər”, “Yaradıcı əllər”, “İstedadlı uşaqlar”, “Naxçıvan çörəkləri”, “Plov”, “Yallı” və “Kətə” kimi festivalların keçirilməsi milli-mənəvi dəyərlərimizə diqqət və ehtiramın ifadəsi kimi böyük rəğbətlə qarşılanır.

O da xüsusilə vurğulanmalıdır ki, xalqımızın ən əziz bayramı olan Novruz şənliklərində xalq yaradıcılığı nümunələri daha geniş təbliğ olunur. Bunun üçün hər il Naxçıvan şəhərində və rayon mərkəzlərində təşkil olunan Novruz şənliklərində belə nümunələrdən ibarət sərgilərin təşkili, musiqi kollektivlərinin çıxışları bayramı daha təmtəraqlı edir. Naxçıvan Dövlət və Uşaq filarmoniyalarının rəqs qrupları, Dövlət Filarmoniyasının Qədim musiqi alətləri ansamblı, Muğam studiyası, Tulum kvarteti, Naxçıvan Musiqi Kollecinin Sazçalanlar ansamblı, “Yallı” rəqs və “Naxçıvanqala” ritm qrupları, Muğam üçlüyü, Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin Nağaraçalanlar ansamblı və rəqs qrupu, həmçinin digər musiqi kollektivlərinin ifası tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanır.

Xalqımızın müstəqillik yolunda inamla irəlilədiyi indiki şəraitdə xalq yaradıcılığının, əsrlərboyu yaranan mənəvi və maddi mədəniyyət nümunələrinin öyrənilməsi, ənənəvi sənət sahələrinin dirçəldilməsi, onların geniş şəkildə tətbiq və təbliğ olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan muxtar respublikamızda xalq yaradıcılığı sahələrinin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər naxçıvanlılar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, onlar bu tədbirlərdə fəallıq göstərirlər.

Novruz inancları

Qədim zamanlardan xalqımız baharın, yazın gəlişini bayram edər, əsrlərin sınağından çıxmış adət-ənənələri qoruyub yaşadar. Zamanla insanlar arasında bu adət-ənənələrin bir çoxu ilə bağlı fərqli inanclar formalaşıb. Bu inanclar bütün ilboyu insanların həyatında müxtəlif dəyişikliklərlə xarakterizə olunur.

Novruzun simvolu olan göyərdilmiş səməni bərəkət, bolluq rəmzi sayılır. Deyərlər ki, səməni düz, şax vəziyyətdə qalxarsa, həmin il məhsul bol, əyri, nazik olduqda isə qıtlıq olacaq. Bayramdan sonra səməni axar suya axıdılır, arxasınca da şirni səpilir. Bununla da ilboyu evdə ruzi, bərəkətin bol olacağına inanılır.

Novruz bayramını od-ocaqsız, gur tonqalsız təsəvvür etmək mümkün deyil. İnsanlar, xüsusilə İlaxır çərşənbə axşamı böyük tonqallar yandırar və bu tonqalların üzərindən atlanarlar. Bununla da bədxah qüvvə və nəfəslərdən, qorxu və çətinliklərdən xilas olacaqlarına inanarlar. Tonqalda üzərlik yandırma da yenilənmə ilə bağlı icra olunan ayinlərdəndir. İnsanlar bununla hər hansı mənfi nəzəri dəf edəcəklərinə, onun vasitəsilə bədnəzər, pis niyyətlərin təmizlənəcəyinə inanırlar. Bayram axşamı hər kəs öz evində, öz ocağının başında olmalıdır. İnanca görə, əgər belə olmazsa, həmin insan yeddi il bayram süfrəsi görməz. Həmçinin həmin gün ailənin sayı qədər süfrədə şam yandırılar, niyyət tutular. Əgər şam sona qədər yanarsa, tutulan diləklərin qəbul olunacağına inanılar. Səhər tezdən isə axar suyun üstündən “ağırlığım-uğurluğum tökül bu suyun üstünə”, – deyib üç və ya yeddi dəfə tullanır, dərd-bəlaların, sıxıntıların köhnə ildə qalmasını arzu edərlər.

İnanclar, əsasən, Novruz fallarında qorunur, yaşadılır. Qulaq falı, qapıpusma hər bir bölgəmizdə, eləcə də Naxçıvanda geniş yayılıb. Bu fallar, xüsusilə İlaxır çərşənbə axşamı icra edilir. Hava qaralandan sonra ürəkdə niyyət tutub gizlincə qohum-qonşunun qapısına gedər, qapı dalında durub, ayağın altına açar atıb, içəriyə qulaq asarlar. Eşidilən ilk söz niyyətin yerinə yetib-yetməyəcəyinə işarə edər.

İlaxır çərşənbə axşamı yerinə yetirilən mərasimlərdən biri də üzüksalmadır. Bu vaxt subay qızlar üzüklərini bir qabın içərisinə salar, növbə ilə bayatı deyərlər. Bayatı oxunub başa çatandan sonra tasın içindəki üzüklərdən biri götürülər. Kimin üzüyü qabdan çıxarılsa, onun diləyi həmin bayatıdakı mətləbə uyğun yozular. Novruz axşamı arx kənarına bir yumurta, iki rəngli qələm qoyular və hər hansı bir iş üçün niyyət edilər. Səhər gedib arxın kənarına qoyulan yumurtaya baxılar. Yumurtanın tən ortasından qırmızı xətt “çəkildikdə”, bu, niyyətlərinin baş tutacağı, qara xətt “çəkildikdə” isə əksi düşünülər.

Ümumiyyətlə, Novruz falları ilə bağlı inanclar say və məzmunca zəngindir. Məsələn, kuzə, açar, qıfıl, alma, iynə , qovurğa, ulduz və digərləri maraqlı olmaqla yanaşı, bir çoxu əski təbiət kultları ilə bağlı təsəvvürləri özlərində əks etdirirlər. Bu inanclar xalqımızın qədim mifoloji görüşlərini, mədəniyyət və folklor tariximizi öyrənmək, tədqiq etmək baxımından dəyərli nümunələrdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.03.2020      Martın 13-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında “Muzeylərdə tarixi və əlamətdar günlərlə bağlı sərgilərin qurulmasının təşkili” mövzusunda seminar-treninq keçirilmişdir.

Nazirliyin sisteminə daxil olan muzeylərin əməkdaşlarının iştirakı ilə keçirilən seminar-treninqi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin baş məsləhətçisi Qumral Əsədova açaraq muxtar respublikada tariximizi əks etdirən materialların qorunması və təbliği işində muzeylərin rolundan danışmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, zəngin mədəniyyət ocaqları olan muzeylər xalqımızın keçmiş yaşayış tərzini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini gələcək nəsillərə ötürərək mədəni irsimizin qorunması və təbliğində əvəzsiz rol oynayır.

Qumral Əsədova diqqətə çatdırmışdır ki, ölkəmizdə muzeylər şəbəkəsinin formalaşdırılması ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Belə ki, ulu öndərin rəhbərliyi illərində muzey işi ilə bağlı mühim tədbirlər həyata keçirilmiş, muzey sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri, dövlətin vəzifələri, muzeylərin hüquqları və muzey fondları ilə bağlı məsələlər müəyyənləşdirilmiş, muzeylərin fəaliyyətinin təşkilati-hüquqi və iqtisadi əsasları tənzimlənmişdir.

Hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən də bu sahədə uğurlu addımlar atılır, mühüm işlər həyata keçirilir. Dövlət başçısının “Azərbaycanda muzey işinin yaxşılaşdırılması haqqında” 2007-ci il 6 mart tarixli Sərəncamı və “Azərbaycanın regionlarında fəaliyyət göstərən muzeylərin müasir standartlara uyğun təmirinə, yeni avadanlıq və zəruri eksponatlarla təchizatına dair xüsusi “Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 22 may tarixli Sərəncamı muzey sahəsinin inkişafına böyük töhfələr verir.

Tədbirin davamında Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Hökümə Məmmədlinin “Sərgilərin qurulmasında muzey əməkdaşlarının rolu” və qelereyanın bələdçisi Tomris Cəlilovanın “Sərgilərin qurulmasında muzey fondlarından istifadə qaydaları” mövzularında çıxışları dinlənilib. Çıxışlarda qeyd olunub ki, muzeylər elmi-tədqiqat müəssisəsi olmaqla yanaşı, həm də öz fəaliyyəti istiqamətində müxtəlif mədəni-kütləvi tədbirlər həyata keçirir. Bu tədbirlər arasında sərgilərin qurulması da özünəməxsus yer tutur. Belə ki, tarixi və əlamətdar günlərlə, görkəmli şəxslərin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı qurulmuş sərgilər tamaşaçılar və tədbir iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılanır. Muzeylərin ekspozisiya və fond otaqlarında mühafizə olunan eksponatlardan hazırlanmış sərgilər həm də muzeyin ekspozisiyasında sərgilənməyən eksponatların da müəyyən müddət ərzində nümayiş etdirilməsinə imkan verməklə yanaşı, həm də əks etdirdiyi tarixi və əlamətdar günlərlə bağlı əyani şəkildə dolğun təəssürat yaradır.

Sonra mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb, iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının ekspozisiyasına baxış keçirildikdən sonra tədbirə yekun vurulub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.03.2020      Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında 10 mart – Milli Teatr Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açıb.

Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında teatrların fəaliyyətinə hərtərəfli dövlət qayğısı göstərilir, onların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Teatr binaları yenidən qurularaq istifadəyə verilir, qastrol səfərləri ­genişləndirilir.

Bildirilib ki, bu gün qədim diyarımızda Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı, Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı, Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı, 5 xalq teatrı klassik və çağdaş dramaturgiyanın dəyərli nümunələri, dünya klassiklərinin əsərləri əsasında hazırlanmış tamaşaları səhnəyə qoymaqla tamaşaçıların mənəvi və estetik zövqünün formalaşmasında, asudə vaxtlarının səmərəli təşkilində əhəmiyyətli rol oynayır.

Qeyd olunub ki, müstəqillik illərində Naxçıvan teatrının tədqiqi ilə bağlı da bir sıra uğurlu işlər həyata keçirilib, monoqrafiya və kitablar nəşr olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı ilə nəşr olunan “Naxçıvan teatrının salnaməsi” kitabı bu baxımdan yüksək qiymətə layiqdir.

Diqqətə çatdırılıb ki, muxtar respublikada teatr sənətinin inkişafında xidmətləri olan insanların əməyi də dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.

Nazir Naxçıvanda teatr sənətinin inkişafına göstərdiyi böyük diqqət və qayğıya görə muxtar respublikanın mədəniyyət ictimaiyyəti adından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbova minnətdarlığını ifadə edib, teatrsevərlərə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb.

Sonda Nəbi Xəzrinin “Burla xatun” əsəri əsasında hazırlanan tamaşa nümayiş olunub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.03.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 21-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sahələrində səmərəli fəaliyyətlərinə görə:

Abbasova Zəriş Tofiq qızına Hüseynova Məryəm Rzaqulu qızına – “Əməkdar müəllim” fəxri adı;

Hacıyeva Nəsibə Şəmil qızına – “Əməkdar tibb işçisi” fəxri adı;

Hüseynova Ruhiyyə Nəriman qızına – “Əməkdar artist” fəxri adı verilsin.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri
Vasif TALIBOV
Naxçıvan şəhəri, 6 mart 2020-ci ilNaxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.03.2020      Mart ayının 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Film Fondunda “Azərbayacan musiqi tarixindən” mövzusunda tədbir keçirilib.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllim və tələbə kollektivinin həmçinin uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin müəllimlərinin iştirakı ilə baş tutan tədbirdə Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Aysel Qalayevanın “Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli siması Fikrət Əmirovun həyat və yaradıcılıq irsi” mövzusunda mühazirəsi dinlənilib.

Bu zaman diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycanın və SSRİ-nin Xalq artisti, görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirov XX əsr Azərbaycan musiqisinin aparıcı simalarından biri hesab edilir.

Musiqinin demək olar ki, bütün janrlarına müraciət edən Fikrət Əmirov yaşadığı dövr ərzində çox dəyərli sənət əsərləri yaradıb. Sənətkarın professionallıqla qələmə aldığı “Sevil” operası, “Nəsimi” dastanı, “Min bir gecə”, “Nizami” baletləri, “Azərbaycan kapriççiosu”, “Azərbaycan qravürləri”, “Ürəkçalanlar”, “Gözün aydın” musiqili komediyaları, fortepiano üçün «12 miniatür» uşaq pyesləri, bəstələdiyi müxtəlif mahnılar, romanslar və digər zəngin və rəngarəng yaradıcılıq əsərləri milli musiqi tariximizin parlaq səhifələrində özünəməxsus izlər buraxıb.

Vurğulanıb ki, Fikrət Əmirov dünya musiqisində heç bir analoqu olmayan simfonik muğam janrının da yaradıcısıdır. Bəstəkarın bu janrda bəstələdiyi “Şur”, “Kürd-ovşarı” və “Gülüstan Bayatı-Şiraz” əsərləri Fikrət Əmirov yaradıcılığının xüsusi mərhələsi hesab edilir və Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada tanıdılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Sonda Fikrət Əmirovun həyat və yaradıcılıq irsinə həsr olunmuş sənədli film nümayiş olunub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.03.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bu ilin fevral ayında tarixi və əlamətdar günlərlə, tanınmış şəxsiyyətlərin anım günləri və yubileyləri ilə əlaqədar tədbirlər keçirilmiş, ustad və açıq dərslər keçilmiş, eləcə də “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil edilmiş müvafiq kitabların müzakirələri təşkil olunmuşdur.

Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Gənclər Günü münasibətilə aid təşkilatlarla birgə keçirilən tədbirdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin ifasında Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Teymur Göyçayevin dirijorluğu ilə konsert proqramının təqdim edilməsi fevral ayı keçirilən əlamətdar mədəni tədbir kimi yaddaqalan olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən “Naxçıvandan dünyaya” sosial çarx və qısa filmlər müsabiqəsinə fevral ayında yekun vurulmuş, qaliblər müsabiqəni keçirən təşkilatların diplomları və pul mükafatı, fərqlənənlər isə fəxri fərmanlarla təltif olunmuşlar.

AMEA Naxçıvan Bölməsinə Nazirlik tərəfindən hədiyyə olunmuş 24 ədəd qədim əlyazma və kitabın, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində isə 89 ədəd maddi-mədəniyyət nümunəsinin təqdimat mərasimlərinin keçirilməsi onu göstərir ki, muxtar respublikadakı müvafiq elm və mədəniyyət müəssisələrinə eksponatların hədiyyə edilməsi işi bu ilin fevral ayında da diqqətdə saxlanmışdır. Ümumilikdə, ötən ay muzeylərə 171 ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur. Muzeylərimizi fevral ayında 32 min 844 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir ki, onlardan 3 min 952 nəfəri əcnəbi, 28 min 892 nəfəri yerli vətəndaşlar olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil və Mədəniyyət nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən “Məktəblilərin dram müsabiqəsi”nin və digər müsabiqələrin qaliblərinin mükafatlandırılması ilə bağlı tədbir keçirilmiş, qaliblər təşkilatçılar tərəfindən diplom və oxunması zəruri olan kitablarla mükafatlandırılmışlar.

Fevral ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi Yaşar Xəlilovun yeni işıq üzü görmüş “Azərbaycan xalq mahnıları - a capella” adlı kitabının təqdimat mərasiminin keçirilmiş, tədbirdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xor kollektivi kitabda əks olunan a kapella janrındakı xalq mahnılarını ifa etmişdir.

Ötən ay Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 9 aprel 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı yaradılmış “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə salınmaq üçün muzeylərə daxil olmuş 12 ədəd xalça pasportlaşdırılmışdır.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyətinin öyrənilməsi və gənc nəslə təbliği işinin daha da yüksəldilməsi məqsədilə Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Muzeyində Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələri üçün açıq dərs, mühazirə və ekskursiya təşkil edilmişdir.

Ötən ayın əlamətdar hadisələrindən biri də Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin internet portalının və Dövlət Bayrağı Muzeyinin internet saytının fəaliyyətə başlaması olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksində naxçıvanlı şairə Qönçəbəyimin yaradıcılığına həsr olunmuş “Qönçəbəyim nəğməsi” adlı tədbir keçirilmiş, “Mən bu yurdun övladıyam” adlı rəsm müsabiqəsinin Kəngərli rayon turu olmuşdur.

Ötən ay muxtar respublikanın kitabxanalarında yeni oxucu sayı 403 nəfər, oxucu gəlişi 9 min 644 nəfər, kitab verilişi isə 46 min 768 nüsxə olmuşdur. Ay ərzində elektron kitabxanadan isə 366 oxucu istifadə etmişdir.

Muxtar respublikanın yaşayış məntəqələrindəki klub müəssisələrində fəaliyyət göstərən musiqi və bədii-qiraət dərnəklərinin üzvləri, musiqi özfəaliyyət kollektivləri və rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələrinin instrumental ansambllarının iştirakilə keçirilən “Səsin sehri, sözün sirri” müsabiqəsinin Naxçıvan şəhərində, eləcə də Şərur və Culfa rayonlarında seçim turları keçirilmişdir.

Fevral ayında “Dünya kinosu – kino dünyası” layihəsi çərçivəsində Naxçıvan Dövlət Film Fondunda, Şahbuz rayonunun Külüs və Ordubad rayonunun kəndlərində sakinlərə filmlər nümayiş olunmuşdur. Həmçinin Naxçıvan Dövlət Film Fondunda Naxçıvan şəhərindəki bir neçə tam orta məktəblərin şagirdlərinə Xocalı faciəsi ilə əlaqədar film nümayiş etdirilmişdir.

Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında ötən ay Nəbi Xəzrinin “Burla Xatın” əsəri əsasında hazırlanan tamaşanın məşqləri davam etdirilmiş, Elçinin “Teleskop” əsəri əsasında hazırlanmış tamaşa teatrsevərlərə təqdim olunmuşdur. M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında da ay ərzində Hüseyn Əsgərovun “Qorxaq Əhməd” tamaşasının məşqləri davam etdirilmiş, biri xeyriyyə məqsədli olmaqla, ümumilikdə, 9 tamaşa göstərilmişdir. Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı tərəfindən ay ərzində “Mavi işıq” tamaşasının məşqləri aparılmış, Sədərək Rayon Mədəniyyət Sarayında “Siçanlar və pişiklər” tamaşası nümayiş edilmişdir.

Fevral ayı ərzində Babək Rayon Xalq Teatrı Cavad Məcnunbəyovun “İldırım”, Ordubad Rayon Xalq Teatrı Firuz Mustafanın “Sevməsəm, ölləm”, Şərur Rayon Xalq Teatrı Əziz Nesinin “Öldürsənə, can-ciyər”, Naxçıvan Şəhər Xalq Teatrı Rauf İçərişəhərlinin “Arzum çin oldu”, Şahbuz Rayon Xalq Teatrı isə Sahib İbrahimlinin "Sadığın toyu” əsərləri əsasında hazırlanan tamaşaların məşqlərini davam etdirmişdir.

Ötən ay Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Muğam Studiyası Kəngərli Rayon Mədəniyyət Sarayında, Mahnı və Rəqs Ansamblı isə Şərur Rayon Mədəniyyət Sarayında bilet satışı ilə konsert vermişdir.

Fevral ayı Naxçıvan şəhərindəki Gənclər Mərkəzində Naxçıvan Musiqi Kollecinin komandaları və muxtar respublikanın uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin komandaları arasında “Lira” musiqili intellektual oyununun birinci mərhələsi keçirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.03.2020      Bu gün Naxçıvan şəhərindəki “Gənclər Mərkəzi”ndə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin şagirdləri arasında keçirilən “Lira” musiqili-intellektual oyunu başa çatıb.

Oyun başlanmazdan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təhsil müəssisələri ilə iş üzrə baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova çıxış edərək bildirib ki, “Lira” musiqili-intellektual oyununda muxtar respublikanın 26 uşaq musiqi incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin hamısının iştirak etməsi nəzərdə tutulub və bununla bağlı qrafik tərtib edilib. Vurğulanıb ki, “Lira” musiqili-intellektual oyunlarının keçirilməsi şagirdlərin dünyagörüşü və intellektual səviyyəsinin artmasına böyük təsir göstərir.

Daha sonra komandalara oyunun şərtləri izah edilib.

Qeyd edilib ki, bugünkü oyunda Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbi, Babək və Sədərək rayon uşaq musiqi məktəbləri, Kolanı, Aralıq, Bənəniyar və Zeynəddin kənd uşaq musiqi məktəblərinin şagirdlərindən ibarət komandalar iştirak edəcəklər.

Sonra oyun başlayıb və şagirdlər musiqinin ümumi-nəzəri məsələləri ilə yanaşı Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının əsərləri ilə bağlı sualları cavablandırıblar.

Sonda Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin “Harmoniya” kamandası I dərəcəli, Bənəniyar Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin “Əlincə” komandasə II dərəcəli, Zeynəddin Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin “Retro” komandası III dərəcəli diplomlara layiq görülüblər. Babək Rayon Uşaq Musiqi Məktəbinin “Turan” komandası diplomla təltif edilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.02.2020      Fevralın 28-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Motivasiya formalaşdırıcı fəaliyyətin əsas şərtidir” mövzusunda görüş keçirilib.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələrinin iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov açaraq görüşün mahiyyəti barədə məlumat vermişdir.

Tədbirdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun müəllimi, psixoloq Çapay Quliyev mövzu ilə əlaqədar mühazirə söyləmişdir. Qeyd edilmişdir ki, motivasiya insanın iş görməsini dəstəkləyən təhrikedici psixoloji qüvvədir. O, insan davranışlarını istiqamətləndirməklə onların fəaliyyətsizliyini aradan qaldırır, fəaliyyətin davamlılığını təmin edir. Təlimdə motivasiya təhsilalanlarla əlaqəli olub, onları təlim prosesində iştirak etmək arzuları ilə təmin edir. Fəaliyyətsizlik, zəif motivasiya ilə müşayiət olunan təlimdə təhsilalanlar özləri özlərini ruhlandırmaqda çətinlik çəkirlər.

Yüksək motivasiya olunmuş öyrənənlərlə qoyulmuş məqsədlərə, təlimin nəticələrinə yiyələnmək mümkün və asan olduğu halda, zəif motivasiya edilmiş öyrənənlərlə təlimin məqsədlərinə nail olmaq çətinləşir. Fəal təlim prosesində motivasiya açar rolunu oynayır və ən güclü təhrikedici, təsiredici bir faktordur. Müəyyən bir təlim üçün nəzərdə tutulan situativ motivasiyadan, hər hansı konkret bir təlimin strukturundan deyil, daha çox motivasiyanın psixoloji amil kimi əhəmiyyəti, onun növləri və öyrənənlərdə yaranma səbəbləri, təlimdə təzahür formaları, təlim prosesinə təsiri, davamlılığı, nəticələri haqqında bəhs edilmişdir.

Tədbirdə mühazirəçi ilə tələbələr arasında qurulan maraqlı diskusiyada motivasiyanın növləri-yaxın və uzaq motivasiya, şəxsiyyətin formalaşmasinda düzgün motivasiya, təhsil müddətində tələbə fəallığı, gənc nəslin cəmiyyətə uyğunlaşması prosesində fəal mövqenin rolu haqqında ətraflı fikir mübadiləsi aparılmış, müəllim və tələbələri maraqlandıran suallar mühazirəçi tərəfindən cavablandırılmışdır.

Qeyd edək ki, bu cür görüşlərin növbəti aylarda da keçirilməsi nəzərdə tutulur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.02.2020      Dünən Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyində şairə Qönçəbəyimin yaradıcılığına həsr olunmuş “Qönçəbəyim nəğməsi” adlı tədbir keçirilib.

Əvvəlcə Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov giriş sözü ilə çıxış edərək tədbirin mahiyyəti barədə iştirakçılara məlumat verib.

AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, professor Hüseyn Həşimli çıxış edərək bildirib ki, XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühitinin görkəmli nümayəndələrindən biri də şairə Qönçəbəyimdir. Tarixi faktlara əsaslanıb demək olar ki, şairə 1827-ci ildə Naxçıvanda anadan olub. 1837-ci ildə Naxçıvanda açılmış rus məktəbinə daxil olub, rus və fars dillərini öyrənib, Şərq ədəbiyyatına maraq göstərib. “Qönçeyi-ülfət” ədəbi məclisinin iştirakçılarından olan şairə ağlı, istedadı, nəzakəti, yüksək saray mədəniyyəti, lirik şeirləri ilə dövrünün bir sıra məşhur simalarını heyran edib, Gürcüstanda və Rusiyada məşhurlaşıb. Gürcü şairi Nikoloz Barataşvilinin məktublarında Qönçəbəyim haqqında məlumatlar öz əksini tapıb. Gürcü şairi Naxçıvanda ikən onunla görüşüb, yaradıcılığı ilə maraqlanıb, bir şeirini gürcü əlifbası ilə köçürərək, tərcümə olunmaq üçün Tiflisə göndərib. Hər iki xalqın dilinə çevrilən şeirləri ilə Qönçəbəyim öz könül rübabını onu sevən qəlblərdə dilə gətirib. Naxçıvanlı şairə klassik şeirlə yanaşı, xalq şeiri tərzində də gözəl örnəklər yaradıb. Onun həyatı ilə bağlı bəzi hadisələr epikləşərək dastana çevrilib.

AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin müdiri, dosent Ramiz Qasımov, Folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Elxan Məmmədov, Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin böyük elmi işçisi, dosent Nərgiz İsmayılova, “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksinin direktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nəzakət Əsədova çıxış ediblər.

Tədbirin bədii hissəsində Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Muğam studiyasının, Naxçıvan Musiqi Kollecinin saz ixtisası üzrə tələbələrinin ifaları dinlənilib, Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyorlarının ifasında şairə Qönçəbəyimin şeirləri bədii qiraət edilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.02.2020      Fevralın 25-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bəstəkarlar Təşkilatının sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Yaşar Xəlilovun yeni işıq üzü görən “Azərbaycan xalq mahnıları - a capella” adlı kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının, Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Naxçıvan Musiqi Kollecinin, M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası və Uşaq Filarmoniyasının həmçinin Naxçıvan şəhərində yerləşən uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin əməkdaşları iştirak etmişdir.

Mərasimi giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açaraq qeyd etmişdir ki, bu günlərdə “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bəstəkarlar Təşkilatının sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Yaşar Xəlilovun “Azərbaycan xalq mahnıları - a capella” adlı musiqi kitabı işıq üzü görmüşdür.

Kitabda Azərbaycan xalq mahnıları instrumental müşayiətsiz xor janrı olan a kapella janrında təqdim edilir. Polifoniyanın ilkin nümunələrinin aid olduğu a kapella bənzərsiz və əvəzolunmaz bədii dəyərə malik olduğu üçün müstəqil bir musiqi janrı olaraq dövrümüzə qədər qorunub saxlanılmışdır.

Nazir bildirib ki, dünya musiqisində olduğu kimi, Azərbaycan musiqi tarixində də digər musiqi janrlarına nisbətən bu sahədə yaradılan nümunələrin sayı olduqca azdır. Bu baxımdan Yaşar Xəlilovun təqdim etdiyi bu kitab Azərbaycan professional musiqisi üçün bu janrda yazılmış dəyərli kitablardan hesab edilə bilər. Müəllifin də qeyd etdiyi kimi, a kapella janrı zəngin çalarlara və əvəzolunmaz bədii dəyərə məxsus olduğu üçün, onun qorunması və bu janrda əsərlərin ərsəyə gətirilməsi vacibdir.

Nazir çıxışında qeyd etmişdir ki, müəllif haqlı olaraq göstərir ki, uşaq musiqi məktəblərində, musiqi kolleclərində, ali musiqi təhsili verən ocaqlarda, o cümlədən müstəqil xor kollektivlərində a kapella janrından vacib proqram elementi kimi istifadə olunsa da, təhsil müəssisələrində bu janrda yazılan milli nümunələrə ehtiyac duyulmaqdadır. Bu ehtiyacı nəzərə alan müəllif Azərbaycan xalq mahnılarını a kapella janrında işləməyi qarşıya məqsəd qoymuşdur. “Azərbaycan xalq mahnıları - a capella” kitabı bu sahədə ehtiyacın müəyyən qədər aradan qaldırılması, xor kollektivlərinin repertuarında istifadə olunması, Azərbaycan xalq mahnılarının çoxsəsli şəkildə təqdim olunması kimi məsələlərin həllində, həmçinin, təhsil müəssisələrində dərs vəsaiti kimi istifadə olunması üçün olduqca təqdirəlayiq əsər kimi qiymətləndirilməlidir. Bu musiqi kitabı, eyni zamanda, qədim xalq mahnılarımızın xarici ölkələrdə tanıdılmasına da töhfələr verəcəkdir. Belə ki, dünya musiqi mədəniyyəti, əsasən, çoxsəsli formada ifa olunan musiqiləri özündə birləşdirməkdədir.

Qeyd olunmuşdur ki, “Azərbaycan xalq mahnıları - a capella” kitabında 1967-ci ildə çap olunmuş Səid Rüstəmovun “Azərbaycan xalq mahnıları” və 1981-ci ildə çap olunmuş çoxmüəllifli “Azərbaycan xalq mahnıları” kitablarından seçilmiş təksəsli mahnıların melodiyalarından istifadə olunmuşdur. Melodiyaların əksəriyyətinin not yazısı Səid Rüstəmova, digərləri Fikrət Əmirova, biri, “Sarı gəlin” mahnısı isə Yaşar Xəlilova aiddir. Ümumilikdə isə musiqi kitabındakı “Ahu kimi”, “Sarı bülbül”, “Qara qaşın vəsməsi”, “Almanı atdım xarala”, “Apardı sellər Saranı” və digər xalq mahnılarının çoxsəsli musiqi formasında və kapella üslubunda təqdim edilməsi musiqisevərlər üçün bənzərsiz sənət nümunəsi hədiyyəsidir.

Böyük azərbaycanlı alim Əllamə Seyyid Məhəmmədhüseyn Təbatəbainin xatirəsinə ithaf edilmiş “Azərbaycan xalq mahnıları - a capella” musiqi kitabı Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi şurasının qərarı ilə dərs vəsaiti olaraq çap edilmişdir. Musiqi kitabından mahnıların əksəriyyətinin dördsəsli olmasına baxmayaraq, diapazona görə bəzi mahnıların uşaq və yeniyetmələrdə a kapella, onun ifa tərzi haqqında təsəvvür və təəssüratın formalaşması baxımından musiqi kolleci və uşaq musiqi məktəblərində də istifadə edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Təqdim olunmuş bu kitab son illərdə Naxçıvan musiqi mədəniyyəti sahəsində musiqinin inkişafı istiqamətində çap olunmuş dəyərli kitabların davamıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin xüsusi diqqəti və qayğısı sayəsində işıq üzü görmüş bu kitab ümid edirik ki, professional xor kollektivlərində və musiqi təhsili verən məktəblərdə istifadə edilməklə konsert proqramlarının zənginləşməsinə, həmçinin, gələcəkdə kapella üslubuna marağın artmasına və bir musiqi üslubu kimi daha geniş formada tanınmasına səbəb olacaqdır. Bu kitabın təqdimat mərasimi düşünürük ki, Naxçıvanda musiqi mədəniyyətinin inkişafı, xalq musiqisinin tədqiq və təbliğ edilərək yaşadılması istiqamətində gənc tədqiqatçılar üçün də nümunə olacaqdır.

Nazir çıxışının sonunda kitabın müəllifi Yaşar Xəlilovu təbrik etmiş və Naxçıvanda musiqi mədəniyyətinin inkişafına və yaşadılmasına göstərilən diqqət və qayğıya görə bütün tədbir iştirakçıları adından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinə minnətdarlığını bildirmişdir.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bəstəkarlar Təşkilatının sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Yaşar Xəlilov çıxış edərək vurğulamışdır ki, bu gün təqdimatı keçirilən kitabın təhsil müəssisələrində dərs vasitəsi kimi istifadə edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Kitabda mahnıların əksəriyyətinin tonallıqları və ölçüləri xor janrına uyğun olaraq sadələşdirilmişdir. Mahnıların bir çoxunun dördsəsli olmasına baxmayaraq, diapozona görə münasib olan nümunələrindən musiqi məktəblərində də istifadə etmək olar.

Yaşar Xəlilov sonda bugünkü təqdimat mərasiminin təşkilatçılarına öz minnətdarlığını bildirmişdir.

Tədbirin davamında təqdimatı keçirilən kitab kitabxana, konsert və təhsil müəssisələrinə hədiyyə edilmişdir.

Tədbir sonda Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xor kollektivi tərəfindən kitabda əks olunan a kapella janrındakı xalq mahnılarının səsləndirilməsi ilə yekunlaşmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.02.2020      Fevralın 24-də Nehrəm kənd sakini, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Akif Hacıyev tərəfindən qədim tariximizi, mədəniyyətimizi əks etdirən xalçalar, toxuculuq nümunələri və alətləri, milli geyim nümunələri, mis və saxsı qablar və digər maddi mədəniyyət nümunələrdən ibarət 89 ədəd yeni eksponat Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinə təqdim edilib.

Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, son illər sürətli yüksəliş dövrü yaşayan Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli-mədəni sərvətlərin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması işinə lazımi diqqət göstərilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı nəticəsində mədəniyyət sahəsində ardıcıl mühüm işlər aparılır, bir sıra muzeylər yaradılır, mövcud muzey binaları əsaslı şəkildə yenidən bərpa edilir. Həmçinin, muzeylərin fəaliyyətinin canlandırılması, bu mədəniyyət ocaqlarının ekspozisiyalarında Azərbaycan tarixinin əksini tapması, o cümlədən, muxtar respublikada olan tarix-mədəniyyət abidələrinin qorunması, onların bərpası və konservasiyası son illər ərzində geniş vüsət almış, tariximizin və mədəniyyətimizin saxlanc yeri olan yeni muzeylər muzeyşünaslığın yeni nailiyyətlərinə əsaslanaraq qurulmuşdur.

Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində 30 muzey və muzeytipli müəssisə fəaliyyət göstərir ki, bu muzeylərdə xalqımızın tarixini, həyat tərzini, adət-ənənələrini özündə əks etdirən 140 mindən çox maddi-mədəniyyət nümunələri mühafizə olunaraq qorunub saxlanılır.

Bütün bu tədbirlərin nəticəsidir ki, ildən-ilə muzeyləri ziyarət edənlərin sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmaqdadır. Belə ki, ötən il muxtar respublikanın muzeylərini 180 min nəfərə yaxın əcnəbi vətəndaş olan, ümumilikdə, 642 mindən çox tamaşaçı ziyarət etmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 19 dekabr tarixli “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” Sərəncamı isə muxtar respublikada dövlət orqanları işçilərinin muzeylərə kollektiv gedişinin təmin olunması ilə yanaşı, həm də qədim oğuz yurdunun tarixi keçmişinin, mədəniyyətinin öyrənilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli Sərəncamına əsasən, bu gün muxtar respublikamızda olan muzeylərlə ümumtəhsil məktəbləri arasında distant dərslər, həmçinin yetişməkdə olan gənc nəsil üçün açıq dərslər keçirilir. Bundan başqa, muzey əməkdaşlarının peşə biliklərinin artırılması, təcrübə mübadiləsinin aparılması və muzey işçilərinin bütün muzeyləri tanıması məqsədilə seminar-treninqlər təşkil olunur, muzey fondları zənginləşdirilir.

Qeyd olunub ki, muxtar respublikada muzey fondlarının zənginləşdirilməsi, onların yeni eksponatlarla təmin olunması daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu prosesdə muzeylərin əməkdaşları və muxtar respublika vətəndaşları yaxından iştirak edirlər. Məhz bu cür vətəndaşlıq mövqeyinin sərgilənməsinin nəticəsidir ki, ötən il muzeylərimizə 2 min 348, bu ilin yanvar ayında isə 238 ədəd eksponat daxil olmuşdur. 2019-cu ildə 15, bu ilin ilk iki ayı ərzində isə 3 eksponat təqdimatı keçirilmiş, bu təqdimatlarda xalqımızın tarixini özündə yaşadan maddi-mədəniyyət nümunələrini muzeylərə könüllü şəkildə təqdim edən vətəndaşlar yaxından iştirak etmişlər. Bu gün Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində keçirilən tədbir də görülən işlərin nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir.

Nazir bildirib ki, bu günədək bir sıra istiqamətdə olan təqdimatlar keçirilmişdir. Bunların arasında maddi-mədəniyyət nümunələrinin, qədim əlyazma və kitabların, rəsm əsərlərinin təqdimat mərasimlərini qeyd etmək olar. Bu gün keçirilən təqdimat mərasimində də xalqımızın həyat tərzini, məişətini özündə yaşadan maddi-mədəniyyət nümunələri - xalça məmulatları, tariximizin müxtəlif dövrlərinə aid dekorativ-tətbiqi sənət və milli geyim nümunələri, eləcə də məişətdə istifadə edilən mis qablar Babək rayonunun Nehrəm kənd sakini, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, Nehrəm kəndindəki Cəlil Məmmədquluzadənin Xatirə Muzeyinin direktoru Akif Hacıyev tərəfindən muxtar respublikanın muzeylərində sərgilənməsi üçün təhvil verilir. Muzey eksponatlarının toplanması, muzeylərə təhvil verilməsi aksiyasına ilk dəfə qoşulan və əsl vətənpərvərlik nümunəsi göstərən Akif Hacıyev bu gün də 89 sayda yeni eksponatı muxtar respublikanın muzeylərinə təqdim edir. Təhvil verilən eksponatlar muzeylərimizin fondunun və ekspozisiyasının daha da zənginləşməsinə imkan verəcəkdir.

Nazir sonda muzey ekspozisiyalarının eksponatlarla zənginləşdirilməsi işində mütəmadi olaraq iştirak etdiyinə görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi adından Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Akif Hacıyevə təşəkkürünü bildirib.

Sonra Akif Hacıyev çıxış edərək hər kəsi bu təşəbbüsə qoşulmağa dəvət edib və bildirib ki, bundan sonra da bu təşəbbüsü davam etdirəcək.

Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Rəhimov muzeyə təqdim olunun eksponatlar üçün öz minnətdarlığını bildirib.

Sonda muzeyə təqdim olunan eksponatlara baxış olub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.02.2020      Fevralın 22-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında sağlamlıq imkanları məhdud, valideyn himayəsindən məhrum və aztəminatlı ailələrin uşaqları üçün tanınmış yazıçı Əyyub Abbasovun “Keçinin qisası” tamaşası göstərilib.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə Dövlət Proqramı”nda muxtar respublikanın bir sıra nazirlikləri, komitələri, idarələri qarşısında mühüm vəzifələr qoyulmuş, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli və mənalı təşkili nəzərdə tutulmuşdur. Muxtar respublikamızda bu kateqoriyadan olan uşaqların təhsili, təlim-tərbiyəsinin yüksək səviyyədə təşkili, distant dərslərin keçirilməsi, onların idman məktəblərinə və məktəbdənkənar müəssisələrə cəlbi, istedadlarının üzə çıxarılması üçün bir sıra işlər görülür. Muxtar respublikamızda bu qəbildən olan uşaqların tarix-memarlıq abidələri və muzeylərlə tanışlığı, onlara tətil günlərində kino, konsert və teatr tamaşalarının göstərilməsi də diqqət mərkəzindədir.

Azərbaycanlı yazıçısı Əyyub Abbasovun “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm” adlı nağılı əsasında hazırlanmış “Keçinin qisası” tamaşanın müəllifi də məhz yazıçının özüdür. Uşaqlar arasında məşhur və sevilən “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm” nağılı haqqında çoxsaylı cizgi filmləri çəkilib, tamaşalar hazırlanmışdır. Tamaşada hadisələr Canavarın keçinin 3 balasını yeməsi və keçinin balalarını qurtarmaq üçün canavarla apardığı mübarizə üzərində qurulmuşdur. Tamaşanın əsas personajları Keçi, Canavar və Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülümdür.

“Keçinin qisası” tamaşasında da bütün nağıl-tamaşalarda olduğu kimi xeyrin şər, yaxşılığın pislik, ədalətin haqsızlıq üzərində qələbəsi əsas ideyadır. Sehrli nağıllardan fərqli olaraq burada baş verən hadisələr həyat və məişət üzərində qurulub. Keçinin evdə olmamasını fürsət bilən canavar onun üç balasını yeyir ki, bu da nağıl-tamaşanın əsas mövzusudur. Keçinin Qurda qalib gəlməsi və tamaşanın nikbin sonluqla bitməsi xeyrin şər qüvvələr üzərində qələbəsi kimi səslənir.

Bu maraqlı tamaşada Keçi, Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm, Canavar, Dəmirçi, Qazı personajlarını teatrın aktyorları Əfqanə Ələsgərova, Ləman Əhmədova, Vəsmə Quliyeva, Arzu Səfərov, Süleyman Süleymanov, Ulduz Süleymanova, İlham Babayev, İbad Nəbiyev və İlqar Babayev xarakterik və təbii canlandırırlar.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynov, quruluşçu rəssamı Rafael Qədimov, bəstəkarı Əli Məmmədov, rejissor assistenti Ulduz Süleymanovadır.

“Keçinin qisası” tamaşası uşaq və məktəblilərə xoş əhval-ruhiyyə bəxş edib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.02.2020      21 fevral – Beynəlxalq Ana Dili Günü ilə bağlı ümumtəhsil məktəbləri ilə Cəlil Məmməd­quluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədəbiyyat Muzeyi arasında “Azərbaycan dili milli varlığımızdır” mövzusunda interaktiv dərs keçilib.

Dərsdə ana dilimizin zənginliyi, onun yaşadılması və təbliğ edilməsi barədə geniş məlumat verilərək şagirdlərin diqqətinə çatdırılıb ki, bu gün Azərbaycan dilinin hərtərəfli inkişafı, dövlət dilinə çevrilməsi ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan dil siyasəti ilə bağlıdır. Ulu öndər ölkəmizə rəhbərliyinin birinci dövründən başlayaraq Azərbaycan dilinin inkişafı istiqamətində məqsədyönlü iş aparmışdır. Görkəmli dövlət xadimi 1978-ci ildə qəbul edilən Azərbaycan SSR Konstitusiyasında, 1995-ci ildə isə ilk milli Konstitusiyamızda ana dilimizin dövlət dili kimi təsbit edilməsinə nail olmuşdur.

Bildirilib ki, hazırda bu siyasəti ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev uğurla davam etdirməkdədir. Dövlət başçısının 2004-cü il 12 yanvar tarixli “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında”, 2012-ci il 23 may tarixli “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı haqqında” sərəncamları və bu istiqamətdə görülən digər işlər dilimizin inkişafına böyük qayğının təzahürüdür.

Qeyd olunub ki, muxtar respublikamızda da dövlət dilimizin qorunub yaşadılmasına xüsusi diqqət yetirilir, dövlət-dil siyasəti uğurla həyata keçirilir, ana dilimizin daha da inkişaf etdirilməsi və zənginləşdirilməsi, təbliğ olunması diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu istiqamətdə reallaşdırılan tədbirlər ictimaiyyət tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanır. Naxçıvan şəhərində ucaldılmış “Ana dili” abidəsi dilimizə ehtiramın ən böyük ifadəsidir.

Vurğulanıb ki, Ali Məclis Sədrinin müvafiq sərəncamı ilə “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısı”nın təsdiq olunması, bədii sözün daşıyıcısı olan dəyərli ədəbi nümunələrin gənc­lərə tövsiyə edilməsi onlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşmasına dəstək olmaqla yanaşı, dilimizin təbliğinə verilən qiymətdir. Dilimizin tarixinin öyrənilməsi, onun qorunub inkişaf etdirilməsi çərçivəsində Ali Məclis Sədrinin tapşırığı ilə “Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası”, “Naxçıvanda “Kitabi-Dədə Qorqud” toponimləri” və digər kitabların nəşri dilimizin qorunub yaşadılması sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin tərkib hissəsi olmaqla yanaşı, inkişafına da mühüm töhfədir.

İnteraktiv dərs Naxçıvan Muxtar Respublikasının 200-dən çox ümumtəhsil məktəbində izlənilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.02.2020      Fevralın 21-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblı Şərur Rayon Mədəniyyət Sarayında geniş konsert proqramı ilə çıxış edib. Ansamblın üzvlərinin ifasında xalq və bəstəkar mahnıları, aşıq havaları, xalq rəqsləri tamaşaçılara təqdim olunub.

Mahnı və Rəqs Ansamblının üzvlərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Zülfiqar Mahmudovun, Məhərrəm Quliyevin, Habil Qasımovun, Bəhruz Quliyevin, Tural Bağırovun, Cəfər Tağıyevin, Ruhiyyə Hüseynovanın, rəqqaslar Türkanə Aydının, Haqverdi Əliyevin və Zəlihə Hüseynquliyevanın, həmçinin ansamblın rəqs qrupunun çıxışları tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.

Xatırladaq ki, Ansamblın bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Zeynalabdin Babayev, baletmeysteri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Tamerlan Bağırovdur. Kollektiv fəaliyyətə başladığı gündən ciddi yaradıcılıq axtarışları nəticəsində repertuar zənginliyinə nail olub. Fəaliyyət göstərdiyi 60 ildən artıq bir dövrdə an­samblda istedadlı musiqiçilər – müğənnilər, rəqqaslar yetişib.

Muxtar respublikamızda musiqi sənətinin formalaşmasında ansamblın böyük xidmətləri olub. Bu gün böyük bir nəğməli kollektivi birləşdirən ansambl muxtar respublikanın mədəni həyatında fəal iştirak edir. Ansambl müxtəlif tədbirlərdə, bayram şənliklərində çıxışları ilə musiqisevərlərdə xoş ovqat yaradır. Tez-tez muxtar respublikanın rayon mərkəzlərində qastrolda olan ansambl öz zəngin repertuarı ilə milli musiqimizi və rəqslərimizi təbliğ edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.02.2020      “Dilin müstəqil inkişafı, zənginləşməsi və nüfuzu bilavasitə dövlətçiliklə bağlı olduğu üçün dil dövlətçiliyin ən aparıcı atributlarından biri hesab olunur. Məhz dövlətçilik zəminində dilin cəmiyyətdəki rolu artır, informasiya imkanları genişlənir.” Bu fikirlər fevral ayının 21-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında keçirilən “Beynəlxalq Ana Dili Günü” ilə bağlı tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova tərəfindən səsləndirilib.

Nazir çıxışında qeyd edib ki, hər bir xalqı, milləti başqalarından fərqləndirən mühüm amillərdən biri və ən başlıcası onun ana dilidir. Hər il 21 fevralın dünyada “Beynəlxalq Ana Dili Günü” kimi qeyd olunması da öz ana dilini yaşadan dünya xalqlarının dilə böyük ehtiramının ifadəsidir. Azərbaycan dili də özünəməxsus zənginliyi ilə başqa dillərdən seçilir. XVIII əsrdə Qafqaza səfər etmiş məşhur fransız yazıçısı və səyyahı Aleksandr Düma yazırdı: “Avropada fransız dili necə əhəmiyyətə malikdirsə, Qafqazda da Azərbaycan dili o cür əhəmiyyətə malikdir”.

Vurğulanıb ki, “İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə sahib olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük gələcəyə malikdir. Ona görə də xalqımıza ulu babalardan miras qalan ana dilini hər bir Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi qorumalı, daim qayğı ilə əhatə etməlidir” – deyən ümummilli lider Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərliyinin birinci dövründən başlayaraq Azərbaycan dilinin inkişafı istiqamətində məqsədyönlü iş aparmış, mövcud tarixi təcrübəni və müasir dövrün tələblərini nəzərə alaraq mükəmməl dil siyasəti həyata keçirmişdir.

Ölkəmiz müstəqillik qazanandan sonra bütün sahələrdə olduğu kimi, dil sahəsində də yeni qanunların qəbul edilməsinə zərurət yarandı. Ulu öndərin hakimiyyətə qayıdışından sonra ana dilimizin nüfuzunun artırılması istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü iş aparıldı, onun qorunması, inkişaf etdirilməsi, bütün idarə və təşkilatlarda dövlət dili kimi tətbiq edilməsi istiqamətində qətiyyətli addımlar atıldı. Və nəhayət, 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında Azərbaycan dili dövlət dili kimi təsbit edildi. Ulu öndərin “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 2001-ci il 18 iyun və “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” 2003-cü il 2 yanvar tarixli fərmanları dilimizin və dilçiliyimizin inkişafında yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoydu. Həmçinin ümummilli liderin 2001-ci il 9 avqust tarixli Fərmanına əsasən hər il avqustun 1-i ölkəmizdə “Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü” kimi qeyd olunur.

Qeyd edilib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının nəşri haqqında” və “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 2004-cü il 12 yanvar tarixli Sərəncamlarına əsasən latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası ilə dərsliklər, elmi əsərlər, lüğətlər və bədii ədəbiyyatlar çap olundu. Ölkə Prezidentinin 2013-cü il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair” Dövlət Proqramının qəbul edilməsi dövlət-dil siyasətinin bütün parametrlər üzrə həyata keçirilməsinə şərait yaratmışdır. Həmçinin təhsil sahəsində dərsliklərin təkmilləşdirilməsi işi aktuallaşmış, ali məktəblərin texniki ixtisaslarının tədris planına “Nitq mədəniyyəti” fənni daxil edilmişdir.

Ölkə başçısının “Azərbaycan dilinin elektron məkanda daha geniş istifadəsinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” 2018-ci il 17 iyul tarixli Sərəncamı və “Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dövlət dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 2018-ci il 1 noyabr tarixli Fərmanı müstəqil ölkəmizdə dövlət dili istiqamətində ardıcıl olaraq aparılan məqsədyönlü siyasətin məntiqi davamı, dilimizə dövlət səviyyəsində göstərilən qayğının daha bir nümunəsidir.

Muxtar respublikamızda da ən ali milli dəyərimiz olan dövlət dilimizin qorunub yaşadılmasına xüsusi diqqət yetirilir, dövlət-dil siyasəti uğurla həyata keçirilir. İstər danışıq, istərsə də yazı dilindən düzgün istifadə olunması, ana dilimizin daha da inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi, təbliğ olunması diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu istiqamətdə reallaşdırılan tədbirlər ictimaiyyət tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanır. Naxçıvan şəhərində ucaldılmış “Ana dili” abidəsi dilimizə ehtiramın ən böyük ifadəsidir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq Sərəncamı ilə “Oxunması zəruri olan kitablar”ın siyahısının təsdiq olunması, bədii sözün daşıyıcısı olan dəyərli ədəbi nümunələrin gənclərə tövsiyə edilməsi həm də ana dilimizin təbliğinə verilən qiymət kimi dəyərləndirilməlidir. XI əsrdə qələmə alınmış “Qutadqu bilik” mənzum romanının muxtar respublikada nəşri də böyük mədəni-ictimai əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Bu məqsədyönlü fəaliyyətin nəticəsi olaraq, dilimizin tarixinin öyrənilməsi, onun qorunub inkişaf etdirilməsi çərçivəsində Ali Məclis Sədrinin tapşırığı ilə “Dədə Qorqud yurdu Naxçıvan atlası”, “Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası”, “Naxçıvanda “Kitabi-Dədə Qorqud” toponimləri” və bu kimi yüzlərlə kitabların Azərbaycan dilində nəşri eyni zamanda dilimizin qorunub yaşadılması sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin tərkib hissəsidir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin Sədri, Əməkdar mədəniyyət işçisi Asim Əliyev çıxış edərək dilimizin qədimliyindən və zənginliyindən danışıb, ana dilimizi əsrlərin sınağından çıxaran, anadilli poeziyamızı yüksəklərə qaldıran şair və yazıçılarımızın yaradıcılığından bəhs edib. Bildirib ki, milli dəyərlərimizlə yanaşı ana dilimizin qorunması və inkişaf etdirilməsi bizim hər birimizin ən böyük vətəndaşlıq borcudur.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktor müavini, professor, filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi Hüseyn Həşimli çıxışında böyük ədəbi şəxsiyyətləri, görkəmli şair və yazıçılarının ana dilimizin saflığı uğrunda apardığı mübarizədən söhbət açıb, dilimizin gözəlliyini, zənginliyini və saflığını mühafizə etməyin vacibliyini vurğulayan maarifçi ziyalılarımızın fikirlərindən sitatlar gətirib.

Tədbirdə Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyorları Zakir Fətəliyev və Anar Eyvazov şairlərimizin Ana dili ilə bağlı şeirlərini bədii qiraət ediblər.

Sonda tədbir iştirakçıları “Beynəlxalq Ana Dili Günü”nə həsr olunmuş sərgi ilə tanış olublar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.02.2020      Yazıçı, dramaturq və publisist Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 151-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir.

Fevralın 20-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyində “Böyük demokrat yazıçı-Cəlil Məmmədquluzadə” mövzusunda tədbir keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə muzeyin direktoru Aləmzər İbrahimova açaraq bildirmişdir ki, qüdrətli dramaturq və yazıçı, publisist Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, milli istiqlal uğrunda mübarizənin ön cərgəsində durmaqla bizim müasirimiz olmuş və bundan sonra da olacaqdır. Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, böyük yazıçı, dramaturq, publisist və ictimai xadimin anadan olmasının 150 illiyi ilə bağlı imzalanan sərəncamda deyilir: “Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatının yeni mərhələyə yüksəlməsində müstəsna rol oynamış və bütöv bir ədəbi məktəb formalaşdırmış qüdrətli şəxsiyyətdir. Vətəndaş yazıçının bədii nailiyyətlərlə zəngin irsində Azərbaycançılıq məfkurəsi dövrün ictimai-siyasi fikrinin aparıcı amili kimi dolğun ifadəsini tapmışdır. Sənətkar həyat həqiqətlərini, ictimai mühiti hərtərəfli əks etdirən və bədii-estetik dəyər daşıyıcısına çevrilən rəngarəng obrazlar qalereyası yaratmışdır. Ana dilinin saflığı uğrunda daim mübarizə aparmış Cəlil Məmmədquluzadənin meydana gətirdiyi qiymətli dram və nəsr əsərləri, parlaq publisistika dərin humanist məzmuna malik olub, özündə milli və ümumbəşəri dəyərlərin vəhdətini ehtiva edir. Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda geniş yayılaraq milli oyanışa, yeniləşmə hərəkatına yol açan və azadlıq ideyalarının inkişafına qüvvətli təsir göstərən “Molla Nəsrəddin” jurnalı məhz Mirzə Cəlil dühasının məhsuludur”.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun dosenti, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi Kamal Camalov “Cəlil Məmmmədquluzadə hekayələrində təlim-tərbiyə məsələləri” mövzusunda çıxış edərək Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatı taixində görkəmli jurnalist və publisist olmaqla bərabər, həm də böyük bir dramaturq və nasir kimi tanınmışdır. Kəndlərdə müəllim işlədiyi illər ədibin gələcək yaradıcılığı üçün zəngin material vermişdir. Bir sıra kiçik hekayələrini, “Danabaş kəndinin əhvalatları” povestini də bu dövrdə yazmışdır.

NDU-nun dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Nəzakət İsmayılova “Cəlil Məmmmədquluzadə yaradıcılığında uşaq ədəbiyyatının təhlili” mövzusunda çıxış edərək bildirib ki, böyük ədib həm də gözəl psixoloq idi. Cəlil Məmmədquluzadənin uşaq psixologiyasını yaxşı bilməsi isə onun 10 illik müəllimlik təcrübəsindən irəli gəlirdi. O, təlimdə əyaniliyi vacib məsələ sayırdı. Çünki əyani vəsaitlə keçirilən dərsi uşaq bütün hiss üzvləri ilə qavrayır və dərk edir. Mirzə Cəlil xalqı başa salırdı ki, yeni üsullu məktəblərdə təlim ardıcıl, sistemli, yaxından-uzağa və möhkəm proqram əsasında keçirilir. “Molla Nəsrəddin” jurnalı yeni məktəblə köhnə məktəbləri qarşılaşdırır, onların əsaslı fərqini, dünyəvi elmlərin digər elmlərdən üstün olmasını, Günəşin Yer ətrafında deyil, Yerin Günəş ətrafında fırlanmasını, tədris edilən fənlərin dinə deyil, elmə əsaslanmasını, molla ilə pedaqoji təhsil görmüş müəllimlərin fərqini aydınlaşdırırdı.

Tədbirin bədii hissəsində muzey əməkdaşlarının ifasında “Molla Nəsrəddin” jurnalında çap olunmuş felyetonların bədii qiraəti olmuşdur.

Tədbir iştirakçıların muzey ekspozisiyası ilə tanışlığından sonra başa çatmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.02.2020      Fevralın 20-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının konsert zalında Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “İslam əxlaqi dəyərlərinin təbliği” mövzusunda görüş keçirilib.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələrinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov “İslam dinin tələbləri ilə eynilik təşkil edən adət-ənənələrimiz: İslam mədəniyyəti və qədim türk gələnəkləri konteksində” mövzusunda çıxış edib. Bildirilib ki, əxlaq mövzusu üzərində bütün dinlər dayanmışdır. Əslində bütün batil dinlərin qurucuları insanları əxlaqlı olmaları üçün tərbiyə ediblər. Amma əxlaq mövzusuna ən böyük qiyməti və yeri yenə də islam dini verib. Bu dinin gözəlliklərindən biri də gözəl əxlaqa, yüksək ədəbə dəvət etməsi, pis əxlaq və xüsusiyyətlərdən isə çəkindirməsidir. Bu din kamil din olduğundan, şəriət və ağıl baxımından bəyənilən hər şeyi özündə cəm etmişdir. Həmçinin fərdlər və toplumlar üçün məsləhətli və xeyirli olanları da özündə toplayıb. Bu dinə iman gətirib, ehkamlarına riayət edən hər kimsəyə İslam gözəl həyat bəxş edər. Allah-Təala buyurur: “Mömin olub yaxşı işlər görən (Allaha itaət edən) kişi və qadına (dünyada və axirətdə) xoş həyat nəsib edəcək və etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik”.

“Qədim türklərdə mövcud olmuş bir sıra adət-ənənələr sonrakı illərdə İslam mədəniyyəti ilə səsləşib”, - deyən Səyyar Məmmədov əlavə edib ki, əski türklərin həyat tərzindəki gələnəklərin böyük əksəriyyəti müxtəlif dövlətlər qurmuş mövcud türk xalqlarının adət-ənənələrində bu gün də yaşamaqdadır. Və bu adət-ənənələr əski çağlardan etibarən qədim türk boylarını İslam dininə yaxınlaşdırmışdır. İslam dinində göstərilən və müsəlmanlara hökm olaraq bildirilən qaydalar hələ İslam dini yaranmazdan əvvəl türk tayfalarında həyat tərzi kimi qəbul edilmişdi.

Vurğulanıb ki, yaşanmış hər hansı bir hadisənin Allah-Təalanın iradəsi çərçivəsində baş verməsinə inam türklərdə hələ İslamdan əvvəl mövcud olmuş inanclar sisteminin tərkib hissəsi idi. Yaxud toy mərasimlərində İslam mədəniyyətinə görə icrası vacib hesab edilən bəzi adətlər İslamdan çox-çox öncə türklərdə yerinə yetirilən gələnəklərdən olub. İslam mədəniyyətinin və dinin əsas tələblərindən olan insanpərvərlik, xeyirxahlıq, dürüstlük, sədaqət kimi keyfiyyətlər İslamı qəbul etməzdən əvvəl də türklərdə mövcud olmuş yüksən insani dəyərlərdən hesab edilib. Ölümdən sonrakı həyat və müqəddəs ruhla bağlı inanclar da İslam dini ilə türk törəsində eynilik təşkil edən inanclardandır.

Maraqla qarşılanan görüşdə tələbələrin sualları cavablandırılıb, ulu türk gələnəyi ilə İslam dəyərlərinin müqayisəli izahı verilib.

Qeyd edək ki, bu cür görüşlərin növbəti aylarda da keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.02.2020      Dünən Naxçıvan şəhərindəki Dövlət Bayrağı Muzeyinin 6 əsas, 5 altbölmədən ibarət bayraqmuzeyi.nmr.az rəsmi internet saytı istifadəyə verilib. Saytın ana səhifəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan şəhərində Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeyinin yaradılması haqqında” 2014-cü il 22 avqust tarixli Sərəncamı, ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Dövlət Bayrağı haqqındakı dəyərli fikirləri və muzeyin ekspozisiyasından görüntülər yer alır.

Saytın altbölmələrində izləyicilər muzey haqqında məlumatlarla, rəsmi sənədlərlə, Dövlət Bayrağı ilə bağlı yazılan məqalələrlə, keçirilən tədbirlərlə, muzeydə yerləşən bayraqlarla yaxından tanış olmaq imkanı əldə edirlər. “Virtual səyahət” bölməsi vasitəsilə dünyanın müxtəlif ölkələrindən muzeyi virtual olaraq gəzmək mümkündür. “Fotoqalereya” və “Videoqalereya” bölmələrində muzey və ekspozisiya haqqında foto­şəkil və videolar yerləşdirilib. “Əlaqə” bölməsində muzeyin ünvanı, e-mail adresi və telefon nömrəsi ilə bağlı məlumatlar var.

“Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı”na əsasən bu mədəniyyət müəssisəsinin də rəsmi internet saytı istifadəyə verilib.

Özünəməxsus dizaynı ilə seçilən portal 6 əsas və 8 altbölmədən ibarətdir. tarixmuzeyi.nmr.az elektron ünvanı ilə təqdim olunan saytın ana səhifəsində izləyicilər Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin ekspozisiyasından görüntülərlə tanış ola, bölmə və altbölmələrə keçid edə bilərlər. “Muzey haqqında” bölmə 4 altbölmədən ibarətdir. Burada Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2019-cu il 2 avqust tarixli Sərəncamı yerləşdirilib, muzey və ekspozisiya zalları barədə ətraflı məlumatlar öz əksini tapıb.

Portalın maraq cəlb edən bölmələrindən biri də “Elektron kitabxana”dır. Burada qədim diyarımızın tarixi və Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi ilə bağlı çap olunmuş dəyərli kitabların, elmi mənbələrin elektron variantları yerləşdirilib. Saytın “Media bölməsi” tədbirlər, məqalələr, fotoqalereya və videoqalereya olmaqla, 4 altbölmədən ibarətdir. Bu bölmələrdə izləyicilər muzey haqqında müxtəlif multimedia materialları ilə tanış ola bilərlər. Burada muzeydə keçirilən tədbirlər, məqalələr, eyni zamanda muzey ekspozisiyasının fotoşəkil və videolarını da izləmək mümkündür. “Virtual səyahət” bölməsi isə Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinə virtual səyahət imkanı yaradır. Buraya keçid etməklə dünyanın istənilən nöqtəsindən muzeyin ekspozisiyası ilə əyani tanış olmaq mümkündür. Saytda “Bizimlə əlaqə” bölməsi də yaradılıb ki, burada muzeyin ünvanı, əlaqə telefonları, elektron poçt ünvanı və sosial şəbəkə hesabları barədə məlumatlar yerləşdirilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.02.2020      Ali təhsil müəssisələrində təhsil alan əcnəbi tələbələrin “Welcome to Nakhchivan” adı altında Şərur rayonunda yerləşən muzeylərə ekskursiyası təşkil olunub.

Ekskursiyanın təşkil olunmasında məqsəd Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən ali təhsil müəsissələrinə daxil olmuş əcnəbi tələbələri muxtar respublikanın turzim məkanları, tarixi abidələri və muzeyləri ilə tanış etməkdir.

Gənclərin gəzintiləri yazıçı, dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin Cəlil kənddə yerləşən Ev Muzeyindən başlanıb. Muzeyin bələdçisi gənclərə böyük ədibin həyat və yaradıcılığı, onun mütaliə etdiyi əsərlər və şəxsi kitabxanası haqqında məlumat verib. Sonra gənclər Şərur Rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi ilə yaxından tanış olublar. Yengicə Hamamı və Şərur rayonunda yerləşən İdman Kompleksi ilə tanış olan qonaqlar üçün çay süfrəsi təşkil olunub.

Qeyd edək ki, 20 nəfər əcnəbi tələbənin iştirak etdiyi ekskursiya Gənclər və İdman Nazirliyinin, Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının və Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.02.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə muxtar respublika üzrə keçirilən “Səsin sehri, sözün sirri” müsabiqəsinin seçim turları yekunlaşıb.

Gənc istedadların axtarışı, onların üzə çıxarılması və peşəkar inkişafının istiqamətləndirilməsi, mədəni dəyərlərimizin ayrılmaz tərkib hissəsi olan milli musiqilərin, bədii əsərlərin yeniyetmə və gənc nəsil arasında təbliğinin təmin edilməsi, mədəniyyət müəssisələrinin yaradıcılıq fəaliyyətinin canlandırılması məqsədi ilə keçirilən müsabiqənin seçim turlarına muxtar respublikanın rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələrinin tərkibində fəaliyyət göstərən 8 ansambl, 13 musiqi dərnəyi , 25 bədii-qiraətçi qatılıb.

Fevralın 12-də Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrında keçirilən birinci seçim turunda Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən 1 ansambl, 1 musiqi dərnəyi, 3 bədii qiraətçinin ifasında 7 nömrə, Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən 1 ansambl, 7 musiqi dərnəyi, 3 bədii qiraətçinin ifasında 14 nömrə, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən 1 ansambl, 5 bədii qiraətçinin ifasında 7 nömrə, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən 1 ansambl, 4 bədii qiraətçinin ifasında 6 nömrə səsləndirilib.

Fevral ayının 13-də müsabiqənin Şərur Rayon Mədəniyyət Sarayında təşkil olunan ikinci seçim turunda Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən 1 ansambl, 2 musiqi dərnəyi, 2 bədii qiraətçi 14 nömrə ilə, Sədərək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən 1 ansambl, 1 musiqi dərnəyi isə 3 nömrə ilə çıxış edib.

Müsabiqənin sonuncu seçim turu fevralın 17-də Culfa Rayon Mədəniyyət Sarayında təşkil olunub. Bu turda Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən 1 ansambl, 2 musiqi dərnəyi, 4 bədii qiraətçinin tərəfindən 10 nömrə, Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən 1 ansambl və 4 bədii qiraətçi tərəfindən isə 6 nömrə səsləndirilib.

Keçirilən hər üç seçim turunun yekununa görə müsabiqənin münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirmə aparılıb və final turuna vəsiqə qazanan iştirakçılar müəyyənləşdirilib. Belə ki, rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələrinin tərkibində fəaliyyət göstərən 8 ansambl, Şərur, Babək, Şahbuz və Ordubad rayon mədəniyyət şöbələri üzrə 6 bədii qiraətçi, Sədərək, Babək, Culfa və Şərur rayon mədəniyyət şöbələrinin tabeliyində olan klub müəssisələrində fəaliyyət göstərən 8 musiqi dərnəyi final turuna vəsiqə qazanıb.

Diqqətinizə çatdıraq ki, müsabiqənin sonunda keçiriləcək yekun konsertdə “Ən yaxşı bədii qiraətçi”, “Ən yaxşı instrumental ifaçı”, “ Ən yaxşı xalq çalğı alətləri ifaçısı”, “Ən yaxşı solo oxuma ifaçısı”, “Ən yaxşı duet”, “Ən yaxşı ansambl”, “Ən yaxşı kollektiv” nominasiyaları üzrə qaliblər Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin diplomları ilə fərqlənən iştirakçılar isə fəxri fərmanlarla təltif olunacaqlar.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.02.2020      Ali təhsil müəssisələrində təhsil alan əcnəbi tələbələrin “Welcome to Nakhchivan” adı altında Şərur rayonunda yerləşən muzeylərə ekskursiyası təşkil olunub.

Ekskursiyanın təşkil olunmasında məqsəd Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən ali təhsil müəsissələrinə daxil olmuş əcnəbi tələbələri muxtar respublikanın turzim məkanları, tarixi abidələri və muzeyləri ilə tanış etməkdir.

Gənclərin gəzintiləri yazıçı, dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin Cəlil kənddə yerləşən Ev Muzeyindən başlanıb. Muzeyin bələdçisi gənclərə böyük ədibin həyat və yaradıcılığı, onun mütaliə etdiyi əsərlər və şəxsi kitabxanası haqqında məlumat verib. Sonra gənclər Şərur Rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi ilə yaxından tanış olublar. Yengicə Hamamı və Şərur rayonunda yerləşən İdman Kompleksi ilə tanış olan qonaqlar üçün çay süfrəsi təşkil olunub.

Qeyd edək ki, 20 nəfər əcnəbi tələbənin iştirak etdiyi ekskursiya Gənclər və İdman Nazirliyinin, Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının və Heydər Əliyev adına Gənclər Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.02.2020      AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi kitabxanası Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası ilə birgə “Kitabxanalar və gənclik” mövzusunda konfrans keçirib.

Tədbiri kitabxananın direktoru Tamella Əsgərova açaraq ölkəmizin gələcəyi olan gənclərin hərtərəfli inkişafında həyata keçirilən tədbirlərdən və qarşıda duran vəzifələrdən danışıb. O, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan gənclər siyasətinin bu gün Naxçıvanda da uğurla həyata keçirildiyini bildirib. Vurğulayıb ki, bu gün gənc­lərin kitabxanalara cəlb olunmasına, mütaliə mədəniyyətinin formalaşmasına, xidmət edən hər cür şəraitə malik zəngin ənənəvi və elektron kitabxanalar yaradılıb. Qeyd olunub ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Oxunması zəruri olan kitablar haqqında” 2017-ci il 28 avqust tarixli Sərəncamı gənclərin mütaliə mədəniyyətinin inkişafında, kitabların daha geniş təbliğində mühüm rol oynayır.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi kitabxanasının direktoru Sahab Əliyeva “Gənc nəslin formalaşmasında kitabxanaların rolu” mövzusunda çıxış edərək gənc nəsildə mütaliəyə marağın artırılması baxımından kitabxanaların üzərinə düşən vəzifələrdən söz açıb. Bildirib ki, yaradılan şəraitin və kitabxana fondlarının zəngin olmasının nəticəsidir ki, mütaliəyə maraq əvvəlki illərlə müqayisədə nəzərəçarpacaq dərəcədə artıb.

Sonra çıxışlar dinlənilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.02.2020      Fevralı 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Süleyman Sani Axundovun eyniadlı əsəri əsasında Aybəniz Ağaqızının səhnələşdirdiyi “Qaraca qız” tamaşasını Babək rayonunda uşaq və məktəblilərə göstərmişdir.

“Qaraca qız” tamaşasında hadisələr əsərdə olduğu kimi cərəyan edir. Belə ki, zəlzələ zamanı valideynlərini itirən Tutunu Yasəmən adlı bir qaraçı övladlığa götürür. Hamı bu qıza “Qaraca” deyir. Lakin Yasəmən gənc bir qaraçı ilə qaçıb getdiyindən Qaraca Orucla qalmalı olur. Oruc onu küçələrdə oynadıb pul qazanır. Günün birində Qaraca bəy evinə düşür və onun qızı Ağca ilə dostluq edir. İlan çalan Ağcanın əlindən zəhəri sorub çıxardan Qaraca çox sevdiyi müdrik Piri babanın yanında ölür.

Tamaşada Qaraca qız rolunu gənc aktyor Ləman Əhmədova təqdim edir. Digər aktyorlar Ulduz Süleymanova (Yasəmən), Vəsmə Quliyeva (Ana), Əfqanə Ələsgərova (Ağca), Arzu Səfərov (Hüseynqulu bəy), İbad Nəbiyev (Rəhim bəy), İlqar Babayev (Səlim bəy), İlham Babayev (Yusif) və başqaları personajları peşəkarlıqla canlandırırlar.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynov maraqlı tamaşa yaratmağa nail olmuşdur. Quruluşçu rəssam Ədalət Quliyevin səhnə tərtibatı uğurludur. Tamaşanın bəstəkarı Əli Məmmədov isə tamaşanın ahəngini tutmağı bacarmışdır.

“Qaraca qız” tamaşası Babək rayonunda yaşayan uşaq və məktəblilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.02.2020      Həftə ərzində dərslərində fərqlənən Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin kursantları və hərbi xidmətdə yüksək nəticələr göstərən əsgərlər Heydər Əliyev Muzeyini, Cəmşid Naxçıvanski, Milli Dəyərlər, Dövlət Bayrağı, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeylərini, Hüseyn Cavidin Ev Muzeyini, “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksini və muxtar respublikanın rayonlarında fəaliyyət göstərən tarix-diyarşünaslıq muzeylərini ziyarət ediblər. Adı çəkilən mədəniyyət ocaqlarında bələdçilər tərəfindən zəngin tariximizi, mədəniyyətimizi, görkəmli şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətini özündə əks etdirən eksponatlar haqqında ziyarətçilərə ətraflı məlumat verilib.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.02.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil və Mədəniyyət nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında keçirilən “Məktəblilərin dram müsabiqəsi”nin və digər müsabiqələrin qaliblərinin mükafatlandırılması ilə bağlı tədbir keçirilib.

Tədbirdə Təhsil naziri Rəhman Məmmədov muxtar respublikada təhsilə göstərilən dövlət qayğısından danışıb. Bildirib ki, “Məktəblilərin dram müsabiqəsi” birgə layihə kimi artıq ikinci ildir, keçirilir. Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd şagirdlərdə mütaliə və nitq mədəniyyətinin formalaşdırılması, onların özünü cəmiyyətdə müstəqil şəkildə düzgün ifadə etmələri, “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısı”nda olan əsərlərin, Azərbaycan və dünya xalqlarının şifahi xalq ədəbiyyatının məktəblilər arasında təbliği, yetişməkdə olan nəslin maraq və bacarıqlarının, intellektual səviyyə və yaradıcı qabiliyyətlərinin aşkarlanması olub.

Nazir vurğulayıb ki, 3 mərhələdə keçirilən müsabiqədə 127 məktəb üzrə 900-ə yaxın şagird iştirak edib. Əsərlərdən səhnələşdirilən parçalar münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndirilib. Şagirdlərin hazırladıqları səhnələrin tərtibatı, bəhs olunan dövrlə səsləşən geyim və aksesuarlardan istifadə etmələri, əsərlərin mahiyyəti və ideyasını tamaşaçıya çatdıra bilmələri, dialoq və kompozisiyaları canlı ifa etmələri onu deməyə əsas verir ki, müsabiqə yüksək səviyyədə təşkil edilib.

Diqqətə çatdırılıb ki, bu gün məktəblərdə yaradılan laboratoriyalar şagirdlərin tədqiqatlar aparmasına, yeni informasiya texnologiyalarından istifadə etmələrinə geniş imkanlar açır. Belə əlverişli şəraitdən səmərəli istifadə etmək məqsədilə fənn müəllimləri laborator təlimlərə, 50-dən çox şagird isə “Sabahın tədqiqatçıları” layihəsi çərçivəsində tədqiqatlara cəlb ediliblər. Görülən işlərin və göstərilən dövlət qayğısının nəticəsidir ki, muxtar respublika məktəbliləri ilk dəfə olaraq “Sabahın alimləri” IX Respublika müsabiqəsinə qatılıblar. 11-13 fevral tarixlərdə Bakı şəhərində keçirilən həmin müsabiqədə Azərbaycan üzrə 187 layihə içərisində Naxçıvan şəhər 8 nömrəli tam orta məktəbin XI sinif şagirdləri Siyavuş Bağırov və Araz Qulusoy hazırladıqları layihə ilə III yerə layiq görülüblər.

Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, son illər muxtar respublikanın yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərən klub müəssisələrində dram dərnəklərinin yaradılması və təhsil müəssisələrinin buna qoşulması, buradakı canlanma, təhsil və mədəniyyət ocaqlarında teatr sənətinə olan marağın artması sevindirici haldır. Həmin dram dərnəkləri muxtar respublikadakı mövcud xalq teatrları üçün əsaslı baza rolunu oynamaqdadır. İstedadlı yeniyetmə və gənclərin aşkar edilməsi ilə xalq teatrlarının, gələcəkdə isə professional teatrın inkişafına xidmət deməkdir.

Nazir vurğulayıb ki, V-Xl sinif şagirdləri arasında keçirilən “Məktəblilərin dram müsabiqəsi” şagirdlərin estetik zövqünün və bədii qiraət bacarığının formalaşmasına, nəhayət, muxtar diyarımızda teatr sənətinə olan marağın güclənməsinə dəyərli töhfə olacaqdır.

Müsabiqənin seçim mərhələlərində münsiflər heyətinin üzvü kimi iştirak edən Yazıçılar Birliyinin sədri Asim Əliyev çıxışında deyib ki, belə tədbirlərin təşkili şagirdlərdə ədəbiyyata, xüsusən də dram əsərlərinə marağın oyanmasına səbəb olur.

Qeyd edək ki, “Məktəblilərin dram müsabiqəsi”ndə Şahbuz rayon Yuxarı Qışlaq kənd tam orta məktəbinin hazırladığı “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı və Şərur Şəhər Fizika-Riyaziyyat Təmayüllü Liseyi Moris Meterlinkin “Göy quş” əsəri ilə III, Culfa rayon Əbrəqunus kənd tam orta məktəbi təqdim etdiyi Səməd Vurğunun “Vaqif” dramı ilə II yerlərə layiq görülüblər. Heydər Əliyev Uşaq-Gənc­lər Yaradıcılıq Mərkəzinin kollektivi isə Moris Meterlinkin “Göy quş” əsəri ilə I yerin qalibi olub. Qaliblər təşkilatçılar tərəfindən diplom və oxunması zəruri olan kitablarla mükafatlandırılıblar.

Tədbirdə, eyni zamanda “Sabahın alimləri” IX Respublika müsabiqəsinin iştirakçıları və qalibləri, onların elmi rəhbərləri, Moskvada keçirilən məktəblilərin “Elmə start” VIII Beynəlxalq elmi-tədqiqat və yaradıcılıq müsabiqəsinin birinci mərhələsində iştirak edən, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi yeraltı sularının minerallığının təyini” adlı layihə ilə diploma layiq görülən Naxçıvan Qızlar Liseyinin IX sinif şagirdi Nuray Məmmədova, onun elmi rəhbəri Fizzə Məmmədova Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən diplom və hədiyyə ilə mükafatlandırılıblar.

Sonra “Məktəblilərin dram müsabiqəsi”nin seçim mərhələləri ilə bağlı hazırlanan videoçarx təqdim edilib və müsabiqənin qalibi olan məktəblərin hazırladıqları səhnələrə baxılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.02.2020      Fevralın 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Kəngərli Rayon Mədəniyyət Sarayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Muğam studiyasının Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş konserti olub.

Qeyd edək ki, filarmoniyada Muğam studiyası uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Studiyanın tərkibində tanınmış xanəndələrlə yanaşı gənc muğam ifaçıları da bu sənəti yaşadır və təbliğ edirlər. Muğam studiyasına İlqar Hüseynov rəhbərlik edir. Muğam sənəti Azərbaycan xalqının bədii yaradıcılığını və musiqi mədəniyyətinin zəngin sərvəti olmaqla nadir sənət nümunəsidir. Muğam xalqımızın dünya mədəni irsinə bəxş etdiyi ən böyük xəzinədir. Muğam sənətimizdə xalqımızın təfəkkürü və düşüncə tərzi öz əksini tapır. Xalqımızın yaratdığı bu sənət nümunəsi zənginliyi, ucalığı, kamilliyi, müdrikliyi, hikməti, əbədiyaşarlığı ilə insanı düşündürür. Təsadüfi deyil ki, 2002-ci ildə UNESKO tərəfindən muğam sənəti bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi reprezentativ siyahısına salınmışdır.

Konsertdə əvvəlcə Muğam tudiyasının ifasında “Turacı” rəqsi səsləndirilib.

İstedadlı müğənni Məhərrəm Quliyevin ifasında “Şur” təsnifləri və xalq mahnısı “Aman təklik əlindən” səsləndirildikdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Xatirə Səfərova “Bayatı-qacar” və “Dilkeş” təsnifllərini ifa etmişdir.

İstedadlı müğənni Bəhruz Quliyevin ifa etdiyi xalq mahnısı “Duy-duy” və Nərmin Hüseynovanın səsləndirdiyi “Segah” təsnifləri alqışlarla qarşılanmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Hünər Əliyevin ifasında “Zəbul” təsnifləri də konsertə xoş əhval-ruhiyyə gətirmişdir.

Konsertdə xalq mahnıları ilə yanaşı, bəstəkar mahnıları da səslənmiş və tamaşaçılarda xoş ovqat yaratmışdır.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Muğam studiyasının bir saatdan artıq davam edən konserti rayon sakinləri və qonaqlar tərəfindən maraqla qarşılanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.02.2020      Fevralın 13-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən qədim tarixə malik 24 sayda əlyazma və kitab AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fonduna hədiyyə olunub.

Bu münasibətlə keçirilən tədbiri giriş sözü ilə AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açaraq qeyd edib ki, yazılı abidələr təkcə xalqımızın deyil, Yaxın və Orta Şərqin orta və sonrakı yüzilliklərdəki ictimai-siyasi vəziyyətini, eləcə də elmi-mədəni mühitini öyrənmək baxımından qiymətli mənbələrdir. Bu zəngin və əhatəli kitab xəzinəsi təkcə Azərbaycan üçün deyil, ümumilikdə, bəşər sivilizasiyasının və dünya tarixinin araşdırılmasında olduqca etibarlı mənbələr hesab olunurlar.

Akademik diqqətə çatdırıb ki, bu cür nadir əşyalar, kitab və əlyazmalar elm və mədəniyyət müəssisələrinə təqdim olunmalıdır ki, lazımınca araşdırılıb təbliğ edilsin. Xalqımızın qədim və zəngin tarixini özündə əks etdirən maddi-mədəniyyət nümunələri bu müəssisələrdə həm lazımi şəkildə qorunur, həm də məxsus olduğu dövr haqqında əlavə məlumatlar verir.

“Bu sahədə həyata keçirilən əsaslı tədbirlər arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən qədim əlyazma və kitabların AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fonduna təqdim edilməsi mühüm yer tutur” - deyən İsmayıl Hacıyev vurğulayıb ki, bundan sonra da muxar respublikanın Mədəniyyət Nazirliyi ilə əməkdaşlıq davam etdiriləcəkdir.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edərək qeyd edib ki, tarixin müxtəlif dövrlərində əlyazma və kitab şəklində yazıya alınmış qədim kitab nümunələri xalqımızın milli mədəniyyətini və qədim keçmişini, eləcə də dərin bilik və mədəni qabiliyyətini özündə ehtiva etməkdədir. Dəyərli mənbələr olan əlyazma və kitab nümunələrinin elmi əsaslarla tədqiqi qədim tariximiz və zəngin mədəniyyətimiz haqqında tarixi gerçəklikləri ortaya çıxarmaqdadır. Qədim əlyazma və kitabların əksəriyyəti ərəb əlifbası ilə yazıya alındığından belə kitab və əlyazmaların toplanması, tədqiqi, öyrənilməsi və nəşrə hazırlanması mütəxəssis işi tələb edir.

Nazir diqqətə çatdırıb ki, tarixi və mədəni əhəmiyyət kəsb edən eksponatların, həmçinin qədim əlyazma və kitab nümunələrinin profil istiqamətləri üzrə muzeylərə və elmi-tədqiqat müəssisələrinə hədiyyə edilməsi muxtar respublikada qədim tariximizə, zəngin mədəniyyətimizə göstərilən yüksək diqqət və qayğının əməli nəticəsi kimi dəyərləndirilməlidir.

Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki muzeylərə bu ilin yanvar ayında 238 ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur. İstər muzeylərimizə, istərsə də AMEA Naxçıvan Bölməsinin müvafiq elmi-tədqiqat müəssisələrinə hədiyyə edilən hər bir eksponat, eləcə də qədim əlyazma və kitab qədim diyarımızın tarixinin, burada mövcud olmuş zəngin mədəniyyətimizin elmi şəkildə və əhatəli formada öyrənilməsində, eyni zamanda, təbliğində böyük rola malikdir.

Natəvan Qədimova çıxışının sonunda Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəniyyətin, tarixin öyrənilməsinə və bu sahələrdə elmi əsaslarla əhatəli tədqiqatların aparılmasına göstərdiyi böyük diqqət və qayğıya görə muxtar respublikanın Mədəniyyət Nazirliyi adından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə dərin minnətdarlığını bildirib.

Sonra AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondunun direktoru, filologiya elmlər doktoru Fərman Xəlilov təqdim olunan kitablar haqqında ətraflı məlumat verərək bildirib ki, hədiyyə edilən qədim kitab və dərsliklər əski əlifba ilə Azərbaycan dilində həmçinin ərəb və fars dillərindədir. Bu kitablar arasında XX əsrin əvvəllərində nəşr edilmiş və dünya ədəbiyyatından tərcümə olunmuş nümunələr də yer alır.

Fərman Xəlilov vurğulayıb ki, qədim əlyazma və kitabları tədqiq etmək, bu dəyərli əsərləri mühafizə edib gələcək nəsillərə çatdırmaq xalqımızın tarixinin və keçmişinin gələcəyə çatdırılması deməkdir.

Sonda AMEA Naxçıvan Bölməsinə hədiyyə edilən kitablara baxış olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.02.2020      Fevralın 13-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndində yerləşən mədəniyyət evində Kəngərli rayonunda fəaliyyət göstərən müəssisələrdə çalışan gənclər arasında “Oxunması zəruri olan kitablar”ın siyahısına daxil olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının müzakirəsi keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi İlkin Cabbarov bildirib ki, gənc nəsildə vətənpərvərlik, torpağa bağlılıq, ləyaqət, mərhəmət, xeyirxahlıq kimi mənəvi dəyərlərin inkişafında kitab əvəssiz xəzinədir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 2017-ci il 28 avqust tarixli Sərəncamı ilə “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi təkcə qədim diyarımızda deyil, ölkə ictimaiyyəti, tanınmış ziyalılar tərəfindən də rəğbətlə qarşılanmışdır. Siyahıda adları qeyd edilən kitablar yeniyetmə və gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinə, tarixi keçmişə, milli kökə bağlılığına və siyasi dünyagörüşünün artırılmasına, ailədə, ictimai mühitdə davranış qaydalarına yiyələnməsinə xidmət edir.

Sonra “Kitabi-Dədə Qorqud dastanında etnik-psixoloji xüsusiyyətlərin inikası” mövzusunda M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının Kütləvi iş şöbəsinin müdiri Nərmin Allahverdiyeva, “Kitabi-Dədə Qorqud milli tariximizin keçmişi” mövzusunda Xurşud Budaqova, “Kitabi-Dədə Qorqud dastanı xalqımızın söz abidəsidir” mövzusunda Kəngərli Rayon MKS-nin Mərkəzi kitabxanasının əməkdaşı Miralməmməd Seyidov, “Kitabi-Dədə Qorqud dastanında xalqımızın qəhrəmanlıq eposu” mövzusunda Qıvraq Qəsəbə Kitabxana Filialının müdiri Gülnarə Abbasova, “Kitabi-Dədə Qorqud dastanı tarixi aynamızdır” mövzusunda Çalxanqala Kənd Kitabxana Filialının müdiri Ruhin Əhmədov çıxış etmişlər.

Qeyd olunub ki, qədim Oğuz dastanı olan “Kitabi-Dədə Qorqud” ümumtürk mədəniyyətinin, o cümlədən Azərbaycan tarixi və folklorunun, dilimizin və mənəviyyatımızın şah əsəridir. Müstəqillik qazanmış Azərbaycanımızda milli tarixi özünüdərketmənin, soy-kökə qayıdışın dərinləşməsində “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının oyada biləcəyi təsiri əvəz edən ikinci bir yazılı və ya şifahi ədəbi abidə tapmaq mümkün deyildir. Bu mənada Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illiyinin qeyd olunması haqqındakı 20 aprel 1997-ci il tarixli Fərmanı xalqımızın milli özünüdərkə, müstəqillik və millilik düşüncəsinə qəti dönüşün təmin olunması baxımından müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bu, respublika prezidentinin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının öyrənilməsi sahəsində açdığı yeni üfüq olmaqla bərabər, həm də xalqımızın təşəkkülü tarixinin yenidən, obyektiv şəkildə tədqiq edilməsinə, müəyyən olunmasına, məmləkətimizin və millətimizin dünyada tanıdılmasına da göstərdiyi yüksək dövlət qayğısının bariz ifadəsidir. “Dədə Qorqud” dastanı bizi həm ən qədim tariximizə, əsl-kökümüzə qayıdışda, həm də müstəqil bir dövlət və millət kimi XXI əsrə aparmaqda əvəzsiz bələdçidir. Ata kitabımızın yenidən və daha dərindən, həm də milli mövqedən araşdırılması ulu keçmişimizdən bu günə və sabaha doğru olan bütün yolların güzgüdəki kimi gerçək şəkildə aşkar edilməsi, əks etdirilməsi deməkdir.

Tədbirdə mövzunun müzakirəsi ilə bağlı gənclərin fikirləri dinlənilmiş və onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır. Tədbirin yekununda “Oxunması zəruri olan kitablar”dan təşkil olunmuş sərgiyə baxış keçirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.02.2020      Fevralın 13-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında tanınmış rəssam Babək Abuzərlinin yaradıcılığına həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan müəssisələrin əməkdaşlarının, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rəssamlar Birliyinin üzvlərinin və sənətkarın ailə üzvlərinin iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə Nazirliyin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova açıb. O bildirib ki, muxtar respublikada rəssamlıq sənətinə xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Rəsm festivallarının keçirilməsi, sərgilərinin təşkili və istedadlı rəssamların əməyinin dövlətimiz tərəfindən yüksək səviyyədə qiymətləndirilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəssamlıq sənətinin inkişafına böyük töhfələr verir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən də bu sahədə işlər həyata keçirilir, muxtar respublikada yaşayıb yaratmış və rəssamlıq sənətində özünəməxsus iz buraxmış dəyərli rəssamların yaradıcılığına həsr olunan tədbirlər təşkil olunur. Belə tədbirlərdən biri də bu gün təşkil olunub və Naxçıvan rəssamlıq məktəbinin tanınmış nümayəndəsi olan Babək Abuzərlinin həyat və yaradıcılığına həsr edilib.

Sonra Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Hökümə Məmmədli çıxış edərək rəssamın həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat verib.

Bildirilib ki, Babək Abuzərli 1944-cü ildə mart ayının 23-də Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya göz açıb. 1961-ci ildə Ə.Əzimzadə adına Bakı rəssamlıq texnikumuna qəbul olunan rəssam təhsilini başa vurduqdan sonra Naxçıvan şəhərinə qayıdıb, 1970-ci ildə SSRİ Rəssamlar Birliyinin və Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin üzvü olub. İstedadlı rəssamın müxtəlif dövrlərdə Ulduz jurnalında “Leyla”, Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində “Bağda”, “Qızlar bulağı”, Bakı qəzetində “Tarladan qayıdırlar” əsərlərinin fotosu dərc edilib. Sənətkar həm də Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyevin “Bəxtsiz cavan” əsərinin tərtibatçı rəssamı olub.

1985-ci ildə Naxçıvan rəssamlarının Moskva şəhərində keçirilən sərgisində Babək Abuzərlinin də əsərləri nümayiş etdirilib. 1995-ci ildə İran İslam Respublikasının Urmiya, Xoy, Mehabatan şəhərlərində keçirilmiş sərgidə rəssamın “Araz”, “Yanan ağaclar”, “Qış”, “Natürmort” və digər əsərləri sərgilənib.

Babək Abuzərli 1989-cu ildən 2000-ci ilədək Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin sədri vəzifəsində çalışıb və dövlət səviyyəli bütün tədbirlərdə fəal iştirak edib.

Hökümə Məmmədli qeyd edib ki, 30 yanvar 2000-ci ildə Naxçıvan şəhərində vəfat edən rəssamın hazırda 13 ədəd rəsm əsəri Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında mühafizə olunur.

Sonra rəssamın həyat yoldaşı Azadə Abuzərli və yaxınları çıxış edərək sənətkarla bağlı xatirələrini danışıb, tədbirin təşkilatçılarına təşəkkür ediblər.

Tədbirdə Xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyev, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamları Cavid İsmayılov və Həmzə Sadiqov çıxış edərək Babək Abuzərlinin özünəməxsus yaradıcılıq yolundan, fərqli təxəyyülündən və təsvir etdiyi bənzərsiz rəsm əsərlərindən söhbət açıblar.

Rəssamın əsərlərindən ibarət sərgiyə baxış keçirildikdən sonra tədbir yekunlaşıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.02.2020      Fevral ayının 11-i, 12-i və 13-ü tarixlərində Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında Nazirliyin sisteminə daxil olan müəssisələrdə kadr və kargüzarlıq işinin düzgün təşkili ilə bağlı 3 günlük seminar keçirilib. Seminarda Nazirliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatların rəhbərləri və kadr işi üzrə mütəxəssislər iştirak edib.

Seminarda Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin sektor müdiri Kamandar Ələkbərov “Kargüzarlığın aparılması və sənədlərlə iş” mövzusunda çıxış edərək bildirib ki, dövlətimiz tərəfindən kadr və kargüzarlıq işinin təşkili məsələsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən dövlət orqanları, müəssisə və təşkilatların bu sahədə apardığı işlərin düzgün təşkili üçün mütəmadi olaraq seminarlar keçirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin 2020-ci il üçün iş planına əsasən təşkil olunan bu seminarın əsas məqsədi də Nazirliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən müəssisə və təşkilatlarda kadr və kargüzarlıq işinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır.

Qeyd olunmuşdur ki, sənədlərin qəbulu, göndərilməsi, icra edilməsi, icraçıya çatdırılması, icraya nəzarət, daxil olan sənədlərin qeydə alınması, sənədlərin, məktubların hazırlanması və tərtibi, əmrlərin hazırlanması zamanı kargüzarlıq işinin qaydalarına riayət edilməlidir.

Çıxışda bu işlərin ümumi qaydaları haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.

Vurğulanıb ki, Nazirliyin nəzdində fəaliyyət göstərən müəssisələrdə kadr və kargüzarlıq işinin düzgün təşkil edilməsi məsələləri əsas məqsəd kimi qarşıya qoyulmalı, kargüzarlıq və sənədləşmə işi mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun səviyyədə qurulmalı, əmək qanunvericiliyinə və müvafiq təlimatın tələblərinə ciddi əməl olunmalı, işçilərin şəxsi işində olan sənədlər tam və səliqəli yığılmalı, kadr anket və tərcümeyi halları, əmək müqavilələri və əmək kitabçaları düzgün şəkildə yazılmalıdır.

Seminarda Nazirliyin sisteminə daxil olan müəssisələrdə aparılan yoxlamalar zamanı müşahidə olunan vəziyyət təhlil olunub, çatışmazlıqların aradan qaldırılması sahəsində qarşıda duran vəzifələrdən bəhs edilib.

Seminarın davamında kargüzarlıq işinin aparılması qaydası izah edilib. Şəxsi işlərin tərtib edilmə qaydalarından və şəxsi işdə toplanmalı olan sənədlərdən bəhs olunub. Əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi qaydasından və əmək müqaviləsi üzrə elektron informasiya sistemindən istifadə haqqında ətraflı məlumat verilib.

Seminarda sənədlərin işlənməsi qaydaları müvafiq slaydlar vasitəsilə əyani nümayiş etdirilmiş və iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılmış və onlara Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış metodiki tövsiyələr təqdim edilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.02.2020      Fevralın 12-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan şəhərindəki Xatirə Muzeyində “Tariximizi əks etdirən materialların qorunmasında və təbliğində muzeylərin rolu” mövzusunda seminar-treninq keçirilmişdir.

Nazirliyin sisteminə daxil olan muzeylərin əməkdaşlarının iştirakı ilə keçirilən seminar-treninqi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin baş məsləhətçisi Qumral Əsədova açaraq muxtar respublikada tariximizi əks etdirən materialların qorunması və təbliği işində muzeylərin rolundan danışmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, zəngin mədəniyyət ocaqları olan muzeylər xalqımızın keçmiş yaşayış tərzini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini gələcək nəsillərə ötürərək mədəni irsimizin qorunması və təbliğində əvəzsiz rol oynayır.

Qumral Əsədova diqqətə çatdırmışdır ki, ölkəmizdə muzeylər şəbəkəsinin formalaşdırılması ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Belə ki, ulu öndərin rəhbərliyi illərində muzey işi ilə bağlı mühim tədbirlər həyata keçirilmiş, muzey sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri, dövlətin vəzifələri, muzeylərin hüquqları və muzey fondları ilə bağlı məsələlər müəyyənləşdirilmiş, muzeylərin fəaliyyətinin təşkilati-hüquqi və iqtisadi əsasları tənzimlənmişdir.

Hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən də bu sahədə uğurlu addımlar atılır, mühüm işlər həyata keçirilir. Dövlət başçısının “Azərbaycanda muzey işinin yaxşılaşdırılması haqqında” 2007-ci il 6 mart tarixli Sərəncamı və “Azərbaycanın regionlarında fəaliyyət göstərən muzeylərin müasir standartlara uyğun təmirinə, yeni avadanlıq və zəruri eksponatlarla təchizatına dair xüsusi “Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2009-cu il 22 may tarixli Sərəncamı muzey sahəsinin inkişafına böyük töhfələr verir.

Muxtar respublikamızda da muzey işi diqqət mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov muzeylərin yaradılması və inkişafına xüsusi qayğı ilə yanaşır. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində maddi-mənəvi sərvətlər xəzinəsi olan muzeylərə maraq günü-gündən artır, yaradılan şərait tariximizin, mədəni irsimizin və dövlətçilik ənənələrimizin hərtərəfli təbliğinə geniş imkanlar açır.

Tədbirin davamında Xatirə Muzeyinin direktor əvəzi Leyla Məmmədova və Bəhruz Kəngərli Muzeyinin baş fond mühafizi-elmi işçisi Səmanə Rüstəmovanın mövzu ətrafında çıxışları dinlənilib. Çıxışlarda qədim və zəngin tariximizi əks etdirən materialların muzeylərə gələn qonaqlarda yaratdığı təəssüratdan bəhs olunmuş, milli dəyərlərimiz və mədəni irsimizlə bağlı gənclərdə dərin biliklər formalaşmasına muzeylərin göstərdiyi təsirdən söhbət açılmışdır.

Mövzu ilə bağlı müzakirələr aparıldıqdan sonra muzeyin ekspozisiyasına baxış olmuş və tədbir iştirakçılarının sualları ətraflı şəkildə cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.02.2020      Fevralı 11-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Süleyman Sani Axundovun eyniadlı əsəri əsasında Aybəniz Ağaqızının səhnələşdirdiyi “Qaraca qız” tamaşasını Culfa rayonunda uşaq və məktəblilərə göstərmişdir.

“Qaraca qız” tamaşasında hadisələr əsərdə olduğu kimi cərəyan edir. Belə ki, zəlzələ zamanı valideynlərini itirən Tutunu Yasəmən adlı bir qaraçı övladlığa götürür. Hamı bu qıza “Qaraca” deyir. Lakin Yasəmən gənc bir qaraçı ilə qaçıb getdiyindən Qaraca Orucla qalmalı olur. Oruc onu küçələrdə oynadıb pul qazanır. Günün birində Qaraca bəy evinə düşür və onun qızı Ağca ilə dostluq edir. İlan çalan Ağcanın əlindən zəhəri sorub çıxardan Qaraca çox sevdiyi müdrik Piri babanın yanında ölür.

Tamaşada Qaraca qız rolunu gənc aktyor Ləman Əhmədova canlı və təbii təqdim edir. Digər aktyorlar Ulduz Süleymanova (Yasəmən), Vəsmə Quliyeva (Ana), Əfqanə Ələsgərova (Ağca), Arzu Səfərov (Hüseynqulu bəy), İbad Nəbiyev (Rəhim bəy), İlqar Babayev (Səlim bəy), İlham Babayev (Yusif) və başqaları personajları peşəkarlıqla canlandırırlar.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynov maraqlı tamaşa yaratmağa nail olmuşdur. Quruluşçu rəssam Ədalət Quliyevin səhnə tərtibatı uğurludur. Tamaşanın bəstəkarı Əli Məmmədov isə tamaşanın ahəngini tutmağı bacarmışdır.

“Qaraca qız” tamaşası Culfa rayonunda yaşayan uşaq və məktəblilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.02.2020      Fevralın 11-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərinin müəllim və şagirdləri üçün müxtəlif ixtisaslar üzrə ustad dərsləri keçirilib.

Dərslər başlamazdan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin təhsil müəssisləri ilə iş üzrə baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova çıxış edərək qeyd edib ki, ustad dərslərin keçirilməsində əsas məqsəd tədrisin səviyyəsinin yüksəldilməsi, şagirdlərin bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi və onlarda ixtisaslarına olan marağın daha da artırılmasından ibarətdir.

Sonra muxtar respublikanın tanınmış müəllim və musiqiçilərindən tar ixtisası üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Dünyamalı Abdullayev, fortepiano ixtisası üzrə Aynur Rəcəbova, kamança ixtisası üzrə Məmməd Xəlilov, skripka ixtisası üzrə Ceyhun Süleymanov və qarmon ixtisası üzrə Elşən İsmayılov ustad dərs keçiblər.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Dünyamalı Abdullayev ustad dərsdə bildirib ki, tar Azərbaycan xalqının qədim musiqi alətidir. Müəllim tədris prosesində tar musiqi alətində çalmağı öyrədərkən şagirdə təcrübə vərdişlərini də aşılamalı, fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onlara yaradıcı mövqedən yanaşmalıdır. Müəllim tar tədrisinin metodikasını dərindən bilməlidir.

Fortepiano ixtisası üzrə ustad dərsi aparan Aynurə Rəcəbova bildirib ki, tədris prosesində əsərlərin ifası zamanı intonasiya, fikir, obraz, dramaturgiya və başqa bədii ifadə vasitələrini düzgün yerinə yetirmək lazımdır. Pianoçular həm də ifa etdikləri janrlara, üslublara bələd olmalıdırlar.

Kamança ixtisası üzrə ustad dərsində Məmməd Xəlilov bu qədim musiqi alətimiz haqqında geniş məlumat verərək onun yaradıcılıq imkanlarını izah etdikdən sonra kamançada ifa olunan əsərlər haqqında şagirdləri məlumatlandırıb. Qeyd edilib ki, bir sıra milli musiqi alətləri kimi kamançada da şagirdə təcrübə vərdişləri aşılamaq və onlara fərdi mövqedən yanaşmaq lazımdır.

Skripka ixtisası üzrə ustad dərsi keçən Ceyhun Süleymanov isə bildirmişdir ki, bu dərslərin tədrisi zamanı şagirdlərin kollektiv və ya fərdi ifaya üstünlük vermələri də nəzərə alınmalıdır. Skripka ifası zamanı ifa olunan əsərlər qarşısında qoyulan tapşırıq və tələblər dəqiqliklə yerinə yetirilməlidir. Şagird əsərləri forma, üslub, faktura və ifaçılıq baxımından təhlil etməyi bacarmalı, notu üzdən oxuma səviyyəsi tələb olunan vəziyyətdə olmalıdır.

Qarmon ixtisası üzrə ustad dərsi keçən Elşən İsmayılov bildirmişdir ki, bu dərslərin tədrisi zamanı şagirdlərin kollektiv və ya fərdi ifaya üstünlük vermələri də nəzərə alınmalıdır. Dərsdə bu musiqi alətində ifa olunan milli musiqi janrlarının xüsusiyyətləri də geniş izah edilmişdir.

Dərsi aparan mütəxəssislər qeyd ediblər ki, müəllim tədris prosesində şagirdlərə yalnız elmi bilikləri deyil, təcrübə vərdişlərini də aşılamalıdır. Ustad dərsi keçənlər müəllimlərə uşaqların dünyagörüşünün formalaşması üçün onlara fərdi yanaşmağı da tövsiyə ediblər.

Ustad dərs başa çatdıqdan sonra müəllim və şagirdləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.02.2020      Fevralın 11-də Naxçıvan Şəhər Gənclər Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən “Naxçıvandan dünyaya” sosial çarx və qısa filmlər müsabiqəsinin yekun tədbiri keçirilib.

Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, son illər sosial-iqtisadi, elmi-mədəni inkişafı ilə tərəqqiyə qovuşan Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəniyyətin bütün sahələrinin inkişafına böyük diqqət və qayğı göstərilir. Məhz bu qayğının nəticəsində əldə olunan nailiyyətlər bu sahədə çalışan insanları daha böyük uğurlar qazanmağa sövq edir. Muxtar respublikada keçirilən mədəni tədbirlər, təşkil edilən festival və müsabiqələr xüsusilə gənc nəslin mədəni tərbiyəsində, onların yaradıcılıq qabiliyyətlərinin aşkar olunmasında və istiqamətləndirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

“Sevindirici haldır ki, son illər qədim diyarımızda gənclərin incəsənətin müxtəlif sahələrinə marağı gün-gündən artmaqdadır. Bu isə, öz növbəsində, gənc nəsildə yaradıcı düşüncənin formalaşmasına səbəb olur. Bugünkü tədbir də gənclərin yaradıcılıq potensialını nümayiş etdirən “Naxçıvandan dünyaya” sosial çarx və qısa filmlər müsabiqəsi”nin yekununa həsr olunmuşdur”,-deyən nazir diqqətə çatdırıb ki, ötən il noyabr ayının 15-dən elan olunan “Naxçıvandan dünyaya” sosial çarx və qısa filmlər müsabiqəsi” Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmişdir. Bu yaradıcılıq müsabiqəsinin keçirilməsində əsas məqsəd gənc istedadların axtarışı və onların üzə çıxarılması, aşkar edilmiş istedadlı gənclərin yaradıcılıq potensialının inkişaf etdirilməsi, qədim Naxçıvan diyarının görkəmli şəxsiyyətlərinin, xalqımızın milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərinin, adət-ənənələrinin, həmçinin müstəqillik illərində muxtar respublikanın inkişafının, müasir tərəqqisinin təbliğindən ibarət olmuşdur. Müsabiqə müddəti müsabiqənin Təşkilat Komitəsi tərəfindən videomaterial təqdim etmək istəyən müəlliflər üçün sosial çarxın və qısa filmin hazırlanması mövzusunda seminarlar təşkil edilmiş, bu istiqamətdə geniş maarifləndirmə işi aparılmışdır.

Nazir qeyd edib ki, müsabiqəyə təqdim edilmiş sosial çarx və ya qısa filmlərə əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş münsiflər heyəti tərəfindən iki mərhələdə olmaqla baxış keçirilmiş və 10 ballıq sistem üzrə qiymətləndirmə aparılmışdır. Qiymətləndirmə zamanı təqdim edilən sosial çarx və ya qısa filmlərin bədii səviyyəsi və keyfiyyəti, təqdim olunan mövzulara görə faktların dəqiqliyi, ideyanın orijinallığı, həsr olunan mövzunun təqdimatı və onun açılması, müəllif mətninin Azərbaycan ədəbi dilinin normalarına uyğunluğu, işin təsiredici qüvvəyə malik olması və asan qavranılması və həsr olunmuş mövzuya uyğun nəticəli final kimi meyarlar əsas götürülmüşdür.

İki mərhələdən ibarət olan müsabiqənin şərtlərinə görə, müsabiqəyə təqdim ediləcək sosial çarxlar və ya qısa filmlər Naxçıvan diyarının yetişdirdiyi tarixi şəxsiyyətlərin, sənətkarların həyatı və onların yaradıcılığına, xalq yaradıcılığına, milli musiqimizin, eləcə də cəmiyyət və din mövzusunun tolerantlıq amili əsasında təbliğinə, müasir Naxçıvanın inkişafına, Vətənə məhəbbət mövzusunun müxtəlif aspektlərdə təqdiminə həsr olunmuşdur. Müsabiqədə 18-35 yaşları arasında həvəskar müəlliflər iştirak etmiş, 13 müəllif tərəfindən 17 sayda sosial çarx və ya qısa film təqdim olunmuşdur. Xronometrajı 15 dəqiqədən çox olmayan və 2019-2020-ci illərdə istehsal edilən bu videomateriallar heç yerdə yayımlanmamışdır.

Müsabiqənin keçirilməsi həvəskar və peşəkar müəlliflər arasında elan olunmuşdur. Lakin, Münsiflər heyətinin təklifi nəzərə alınaraq qaliblər həfəskar nominasiya üzrə I, II və III yerlər olmaqla, I yer üzrə bir, II və III yerlərin hər biri üzrə isə iki olmaqla müəyyənləşdirilmişdir.

“Sosial çarx və qısa filmlər müsabiqəsi istedadlı gənclərin aşkar edilməsində və onların yaradıcılıq potensialının inkişafında əhəmiyyətli rol oynayacaqdır”,- deyən Natəvan Qədimova çıxışının sonunda qalibləri təbrik edib, müsabiqənin bütün iştirakçılarına gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondunun icraçı direktoru Cəbi Quliyev çıxış edərək qeyd edib ki, muxtar respublikamızda milli dəyərlərimizə, adət-ənənələrimizə sahib çıxan, geniş dünyagörüşlü, təhsilli və intellektli gənc nəsilin yetişdirilməsi, onların cəmiyyətin bütün sferalarında təmsil olunmalarına şəraitin yaradılması qarşıda duran əsas vəzifədir. Muxtar respublikada bu sahədə ardıcıl tədbirlər görülür, müasir gəncliyin inkişafı üçün hərtərəfli şərait yaradılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmiş “Naxçıvandan dünyaya” sosial çarx və qısa filmlər müsabiqəsi də bu istiqamətdə görülən işlərin səmərəliliyini artırmağa xidmət edir.

Gənclərin aktivliyinin artırılması və onların yaradıcılıq fəaliyyətlərinə cəlb edilməsi məqsədilə bu cür tədbirlərin davamlı olaraq təşkil olunacağını diqqətə çatdıran Cəbi Quliyev çıxışının sonunda müsabiqə iştirakçılarına, Təşkilat Komitəsinə və Münsiflər Heyətinə təşəkkür edib, qalib müəllifləri təbrik edərək onlara müvəffəqiyyətlər arzulayıb.

Sonra müsabiqə qaliblərinin təltifetmə mərasimi başlayıb. Quliyev Asim Hidayət oğlu (“Sevgi dünyanı xilas edəcək” filmi) I yer, Nağıyev Nail Zahir oğlu (“Hara gedir sabahımız” filmi) və Əliyev Tural Haxverdi oğlu (“Qəhrəman olmaq istəyirəm” filmi) II yer, İbadov Kamal Müşfiq oğlu (“İlğım” filmi) və Cəfərli Əzim Elşən oğlu (“Dünyanı sevgi xilas edəcək” filmi) III yerə layiq görülərək müsabiqəni keçirən təşkilatların diplomları və pul mükafatı ilə təltif ediliblər. Müsabiqədə fərqlənən Məmmədli Kamil Rahib oğlu (“Sabahın da sabahı var” filmi) və Əliyeva Südabə Hüseyn qızı (“Memar Əcəmi irsi” filmi) isə fəxri fərmanla təltif edilib.

Tədbirdə qalib sosial çarx və qısa filmlər - “Sevgi dünyanı xilas edəcək”, “Hara gedir sabahımız”, “Qəhrəman olmaq istəyirəm”, “İlğım”, “Dünyanı sevgi xilas edəcək...” nümayiş olunub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.02.2020      Bu gün Bəhruz Kəngərli Muzeyində XX əsr Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafında müstəsna xidmətləri olan Bəhruz Kəngərlinin anım gününə həsr olunmuş “Əbədiyyət qazanan rəssam” adlı tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə muzeyin direktoru Səbinə Əlincəli açaraq görkəmli rəssamın həyat və yaradıcılığından danışıb. Bildirilib ki, istedadlı rəssam cəmi 30 il ömür sürməsinə baxmayaraq, dəyərli rəsm əsərləri ilə zəngin irs yarada bilmişdir. Onun portret və mənzərə janrında yaratdığı əsərləri yüksək bədii sənətkarlıqdan xəbər verir. Qeyd olunub ki, realist dəzgah boyakarlığının təşəkkülü, mənzərə janrının müstəqil janra çevirilməsi, ilk sərginin açılması, ilk avtoportret janrında çəkilmiş əsər, Naxçıvanda teatr sənətinin inkişafı Bəhruz Kəngərlinin adı ilə bağlıdır. Məhz buna görədir ki, əbədiyyət qazanan rəssamın yaradıcılığı Azərbaycan incəsənəti tarixində yeni bir hadisə kimi qiymətləndirilir. Qəlbi vətən eşqi ilə dolu olan rəssam dövrünün ictimai-siyasi həqiqətlərini əks etdirməklə yurdunun ağrı-acılarını qabardıb, bununla da əsl milli ruhlu sənətkar olduğunu sübuta yetirib. Muzeyin direktoru vurğulayıb ki, sənəti ilə xalqımıza başucalığı gətirən Bəhruz Kəngərlinin irsi dövlətimiz tərəfindən layiqincə qiymətləndirilir, rəssamın xatirəsinə diqqət və ehtiram göstərilir. Bəhruz Kəngərli Azərbaycan xalqının qəlbində və yaddaşında hər zaman əsl vətənpərvər rəssam olaraq qalacaqdır.

Tədbirdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Təsviri və Dekorativ Tətbiqi Sənətlər Şöbəsinin müdiri Fizzə Quliyeva “Bəhruz Kəngərlinin sənət dünyası”, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təsviri İncəsənət kafedrasının baş müəllimi Ləman Məmmədova “Əbədiyyət qazanan rəssam” mövzularında çıxış ediblər. Çıxışlarda diqqətə çatdırılıb ki, yaşadığı qısa ömründə Bəhruz Kəngərli hər kəsə örnək ola biləcək həyat hekayəsi və yaradıcılıq dövrünün məsuldarlığı ilə zirvədə əbədi yaşamağa layiq sənətkardır. Azərbaycan incəsənətinin tarixində özünəməxsus xidmətləri olan Bəhruz Kəngərli cəmi 30 illik ömründə əbədiyaşar əsərlərə həyat vermiş, incəsənət tariximizin unudulmayan nümayəndəsinə çevrilmişdir. Ölməz sənətkar həmişə müasirimiz olaraq bizimlə bərabər gələcəyə addımlayır.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar Rəssamı Əli Səfərov və rəssam Səməd Məmmədov da çıxış edərək görkəmli rəssamın həyatı və təkrarolunmaz yaradıcılığı haqqında söhbət açmışdır. Bildirilmişdir ki, Bəhruz bəy Kəngərlinin firavanlıqdan uzaq bir vəziyyətdə yaratdığı “Qaçqınlar” qrafik silsiləsi bu gün vətənpərvər sənətkar vətəndaş mövqeyinin təzahürü kimi dəyərləndirilir. Ürəklərdə yaşayan görkəmli realist sənətkar Bəhruz Kəngərli xalqımız tərəfindən həmişə hörmətlə xatırlanır, yeni nəsillərə örnək ola biləcək həyatı və yaradıcılığı təbliğ edilir.

Sonda muzeyin ekspozisiyasına baxış olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
07.02.2020      Fevralın 7-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və mədəniyyət şöbələrinin tabeliyində olan müəssisələrində çalışan gənclərin Xalq şairi Məmməd Arazın Ev Muzeyinə və Şahbuz Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinə ekskursiyası təşkil olunub.

Gənclər əvvəlcə Məmməd Arazın Ev Muzeyini ziyarət ediblər. Burda onlara muzeyin yaranma tarixindən bəhs edilib. Bildirilib ki, muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 iyun 2013-cü il tarixli Sərəncamına əsasən xalq şairinin doğulub boya-başa çatdığı Şahbuz rayonunun Nursu kəndində yaradılıb. Muzeydə şairin zəngin irsini əks etdirən 1000-dən çox eksponat qorunub saxlanılır ki, onlardan 280-i ekspozisiya zallarında nümayiş olunur. Gənclər görkəmli söz ustasının həyat və yaradıcılığından bəhs edən kitablarla, mənalı həyat yolunun müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotoşəkillərlə və digər materiallarla tanış olublar.

Sonra ekskursiya iştirakçıları Şahbuz Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində olublar. Muzeyin ekspazisiyası ilə tanışlıq zamanı gəclərə məlumat verilib ki, Şahbuz Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi 1982-ci ildən fəaliyyət göstərir. Muzeydə Şahbuz rayonu ərazisində müxtəlif dövrləri əhatə edən milli-mədəni nümunələr, dəyərli eksponatlar mühafizə olunur və nümayiş etdirilir. Bildirilib ki, muzeyin fondunda 4600-dən çox eksponat qorunub saxlanılır ki, onlardan 1000-ə yaxını ekspozisiya zalında nümayiş olunur.

Qədim bəzək əşyaları, numizmatika məmulatları, müxtəlif məişət əşyaları və təsərrüfat alətləri ilə tanış olan gənclərə rayon ərazisində arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanmış küplər, məzarüstü daşlar və sənduqələr, qədim toxuculuq alətləri, rayonun flora və faunasını əks etdirən nümunələr, kitablar və digər dəyərli eksponatlar barədə məlumat verilib.

Ekskursiya zamanı gəncləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Ekskursiya iştirakçılarda xoş təəssürat yaradıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
07.02.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin 2020-ci il üçün iş planına əsasən fevral ayının 7-də Şahtaxtinskilər Muzeyinin yaradılmasının 10-cu ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan müəssisələrin əməkdaşlarının iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova açaraq bildirib ki, muzey işinin inkişafına dövlətimiz tərəfindən göstərilən diqqət və qayğı gündən-günə artır, muxtar respublikamızda muzeylərin fəaliyyətinin canlandırılması və yeni muzeylərin yaradılması sahəsində mühüm işlər görülür.

Qumral Əsədova qeyd etmişdir ki, yaradılmasının 10-cu ildönümünü qeyd etdiyimiz Şahtaxtinskilər Muzeyi də muxtar respublikanın muzey şəbəkəsində özünəməxsus yer tutur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2010-cu il 9 fevral tarixli Sərəncamına əsasən Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kəndində yaradılan muzeydə Şahtaxtinskilər haqqında məlumatlar, əlyazmalar, fotoşəkillər və digər eksponatlar sərgilənir.

Muzeydə həmçinin müxtəlif dövrlərdə yaşayıb fəaliyyət göstərmiş və xalqımıza layiqincə xidmət etmiş Şahtaxtinskilər nəslinin nümayəndələri haqqında materiallar mühafizə olunur ki, bu da ziyarətçilərə Şahtaxtinskilər nəslinin nümayəndələri haqqında ətraflı məlumat almaq imkanı yaradır.

Tədbirdə Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Məhərrəm Əliyev çıxış edərək tariximizə, mədəniyyətimizə və milli dəyərlərimizə göstərilən dövlət qayğısından bəhs etmişdir. Bildirmişdir ki, Kəngərli rayonunda yerləşən digər mədəniyyət müəssisələri ilə yanaşı muzeylərdə iş şəraitinin yaxşılaşdırılması, maddi texniki bazanın möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm işlər həyata keçirilir.

Sonra muzeyinin direktoru Ruzugül Qazıbəyova çıxış edərək muzeyin bu günə kimi davam edən fəaliyyətindən söhbət açmışdır.

Qeyd etmişdir ki, muzeydə il ərzində mədəni-kütləvi tədbirlər, o cümlədən açıq dərslər keçirilir, muzeyin fondunun zənginləşdirilməsi istiqamətində işlər görülür. Bununla yanaşı, Şahtaxtinskilər nəslinin tanıdılmasında əvəzsiz rol oynayan muzeyi ziyarət edənlərin sayı əvvəlki illərə nisbətən artmışdır. 2019-cu il ərzində muzeyi 700-dən çox tamaşaçı ziyarət etmişdir.

Tədbirin yekununda muzeyin ekspozisiyasına baxış olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
07.02.2020      Fevral ayının 6-da Vənənd Kənd Uşaq Musiqi Məktəbində müəllimlər üçün solfecio, musiqi ədəbiyyatı və xor fənləri üzrə metodiki kurs keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin təhsil müəssisələri ilə iş üzrə baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova bildirmişdir ki, uşaq musiqi məktəblərində tədris olunan musiqi ədəbiyyatı, solfecio və xor fənlərinin tədrisi zamanı şagirdlərin bilik səviyyəsini, musiqi duyumunu və dünyagörüşünü zənginləşdirmək ən vacib məsələlərdən biridir. Şagirdlərin həm dünya, həm də Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı ilə tanışlığı onların formalaşmasında və hərtərəfli inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Dərs prosesində musiqi nömrələrini dinləmək əsas şərtlərdən biridir. Metodiki kursların keçirilməsində əsas məqsəd də bu fənni tədris edən müəllimlərə müəyyən istiqamət göstərmək və məktəblərdə tədrisin daha da səmərəli təşkilinə nail olmaqdır.

Naxçıvan Şəhər S.Rəcəbov adına 3 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru Lamiyə Nəcəfova solfecio fənni üzrə metodiki dərs keçərək musiqi məktəblərində solfecio fənninin tədrisi zamanı şagirdlərə major-minor sistemi və nəzəri biliklərlə yanaşı Azərbaycan ladlarının öyrənilməsi, solfecio oxuma və imla yazmağın əhəmiyyəti barədə danışmışdır. Sonra o, musiqi ədəbiyyatı fənni üzrə tədris proqramı əsasında mühazirələrin hazırlanması qaydalarını izah etmiş, tədris zamanı şagirdlərin musiqi ədəbiyyatı ilə yanaşı müxtəlif xalq və professional musiqi formaları, musiqi ifadə vasitələri, musiqi alətləri, simfonik orkestr, ansambl quruluşları haqqında biliklərin də əldə edilməsinin vacib olduğunu qeyd etmişdir.

Həmin musiqi məktəbinin müəllimi Möhtərəmə Qafarova xor fənninin tədrisi və kollektivinin yaradılması mövzusunda məlumat vermişdir. Tədris zamanı uşaqlar üçün yazılmış xor əsərlərinə daha çox müraciət etməyi məsləhət görmüşdur.

Metodik dərslərin sonunda mövzular müzakirə edilmiş və suallar cavablandırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.02.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və tabe müəssisələr tərəfindən bu ilin yanvar ayında tarixi və əlamətdar günlərlə, tanınmış şəxsiyyətlərin anım günləri və yubileyləri ilə əlaqədar tədbirlər keçirilmiş, ustad və açıq dərslər keçilmiş, yeni il münasibəti ilə konsert və tamaşalardan ibarət proqramlar, eləcə də “Oxunması zəriri olan kitabların siyahısı”na daxil edilmiş kitabların müzakirələri təşkil olunmuşdur.

Ötən ay Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 9 aprel 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı Nazirlik tərəfindən yaradılmış “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil edilmək üçün 6 xalça haqqında məlumatlar hazırlanmışdır.

Artıq ənənə halını almış muxtar respublikadakı muzeylərə yeni eksponatların hədiyyə edilməsi işi bu ilin ilk ayında da diqqətdə saxlanmış, Babək rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində Babək rayon sakinləri tərəfindən muzeyə hədiyyə olunmuş 110 ədəd maddi-mədəniyyət nümunəsinin təqdimatı keçirilmişdir. Ümumilikdə, bu ilin ilk ayında muzeylərə 238 ədəd yeni eksponat təqdim edilmişdir. Ay ərzində muzeylərdə 3 interaktiv, 29 açıq dərs və mühazirələr keçirlmiş, bir sıra tədbirlər, seminar-treninq və ekskursiyalar təşkil olunmuşdur. Həmçinin, Bəhruz Kəngərli Muzeyində rəssamın anadan olmasının 128-ci ildönümünə, Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında isə Naxçıvan rəssamlıq məktəbinin nümayəndəsi Nəriman Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlər keçirilmişdir.

Məlumat üçün qeyd edək ki, muxtar respublikanın muzeylərini yanvar ayında 30 min 34 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir. Bu tamaşaçılardan 7 min 17 nəfəri əcnəbi, 23 min 17 nəfəri isə yerli vətəndaşlar olmuşlar.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası və A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası tərəfindən fiziki imkanları məhdud insanlar da daxil olmaqla, ümumilikdə, 33 şəxsə səyyar kitabxana xidməti göstərilmişdir. Bundan başqa, yanvar ayında Naxçıvan şəhərində, eləcə də Kəngərli və Culfa rayonlarında fəaliyyət göstərən 135 kitabxana əməkdaşları üçün 5 günlük təlim kursları təşkil edilmişdir. Ötən ay muxtar respubikanın kitabxanalarında yeni oxucu sayı 341 nəfər, oxucu gəlişi 9212 nəfər, kitab verilişi isə 47 min 282 nüsxə olmuşdur. Yanvar ayında elektron kataloqda kitabların sayı 14 min 966-dan 15 min 469-a, şəbəkədə isə 2 min 715-dən 2 min 765-ə çatdırılmışdır.

Hesabat dövründə klub və mədəniyyət evi işçilərinin üçün keçirilən dərnəklərdə işlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə nazirlik tərəfindən rəqs, dram, yallı, rəssamlıq üzrə kurslar təşkil olunmuş, kurslarda yallı üzrə 15 nəfər, rəqs üzrə 12 nəfər, rəssamlıq üzrə 15 nəfər, dram üzrə isə 21 nəfər olmaqla, ümumilikdə, 63 nəfər iştirak etmişdir. Kursları Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının, Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının ixtisaslı mütəxəssisləri, Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin müəllimləri və “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının bədii rəhbəri aparmışdır.

Yanvar ayında Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən “Dünya kinosu – kino dünyası” layihəsi çərçivəsində Ordubad, Sədərək və Culfa rayonlarında məktəblilər, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud, aztəminatlı, qaçqın və məcburi köçkün, hər iki valideynini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar üçün filmlər nümayiş olunmuşdur.

Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı ötən ay ərzində Elçin Əfəndiyevin “Teleskop” əsəri əsasında hazırlanmış tamaşanı üç dəfə olmaqla stasionarda nümayiş etdirmişdir. Bundan əlavə, bu ilin yanvar ayından etibarən Nəbi Xəzrinin “Burla Xatın” əsəri əsasında hazırlanacaq tamaşanın məşqlərinə başlanmışdır. M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı tərəfindən isə ötən ay ərzində “Qorxaq Əhməd” tamaşasının və “Novruz gəlir” kompozisiyasının məşqləri aparılmışdır. Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı da 2020-ci ilin repertuar planına əsasən, yanvar ayı ərzində “Mavi işıq” tamaşasının və “Kosanın toyu” kompozisiyasının məşqlərini davam etdirmişdir.

Əhalinin mədəni tələbatının qarşılanması məqsədilə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının Culfa şəhərində konserti olmuşdur. Həmçinin ötən ay Xalq artisti Teymur Göyçayevin dirijorluğu ilə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin 2 fevral - Gənclər Gününə həsr edilmiş konsert proqramının məşqləri aparılmışdır.

Yanvar ayında Ordubad Rayon Vənənd Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin yeni binası istifadəyə verilmiş, kitabxana və mədəniyyət evinin fəaliyyəti üçün müasir iş şəraiti yaradılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.02.2020      Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin bədii rəhbəri, tanınmış dirijor, Xalq artisti, “Şöhrət” ordenli Teymur Göyçayev ötən həftə yenidən Naxçıvanda olub. Tanınmış dirijor Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin və Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının Uşaq xor kollektivləri üçün ustad dərsləri keçib. Həmin dərslərin bəhrəsi kimi fevralın 1-də Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında 2 fevral – Gənclər Günü münasibətilə uğurlu və maraq dolu bir konsert proqramının şahidi olduq.

Teymur müəllimin rəhbərliyi ilə keçirilən məşq proseslərini və konsert proqramını yaxından izlədikdən sonra onunla səfərinin məqsədi və təəssüratları barədə söhbətləşmək imkanı əldə etdik. Həmin müsahibəni oxucularımıza təqdim edirik:

– Teymur müəllim, bu, sizin qısa zaman ərzində Naxçıvana ikinci gəlişinizdir. Biz də öz adımızdan xoş gəlmisiniz, – deyirik. İlk olaraq bu səfərlərin məqsədi və təəssüratı barədə söhbətimizə başlayaq.

– Xoş sözləriniz və qonaqpərvərliyiniz üçün sizə və bütün Naxçıvan ictimaiyyətinə təşəkkür edirəm. Bəli, bir neçə ay ərzində ikinci dəfədir ki, bu gözəl diyarda oluram. Ötən il noyabr ayında gəlmişdim. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının kollektivi ilə qısa bir tanışlıq imkanım oldu. Birlikdə fikir mübadiləsi apardıq, qərara gəldik ki, yenidən görüşək və daha geniş ustad dərsləri keçilsin. Nəticə olaraq isə birlikdə konsert proqramı təşkil etməyi planlaşdırdıq. Qismət bu günə imiş... Düşünürəm ki, istəyimizə nail olduq.

– Bəli, gözəl konsertdən bir tamaşaçı kimi biz də yüksək zövq aldıq. Konsertiniz 2 fevral – Gənclər Gününə həsr edilmişdi. Bu, əvvəlcədən planlaşdırılmışdı?

– Pedaqoji fəaliyyətimlə əlaqədar Naxçıvana ikinci səfəri qış tətilinə qərarlaşdırdım. Görüşümüz Gənclər Günü ərəfəsinə təsadüf etdiyindən və Naxçıvanda bu əlamətdar gün özünəməxsus şəkildə qeyd olunduğu üçün biz də konserti həmin günə həsr etdik.

Onu da qeyd edim ki, mən buraya tək gəlməmişəm. Həyat yoldaşım Esmira xanım pianoda, əslən Ordubaddan olan Anar Yusifov isə skripkada bizi müşayiət etdi. Gəldiyimiz gündən etibarən bir həftə ərzində gərgin məşq prosesi keçdik. Kollektiv məşqlərə çox ciddi yanaşdı. Pro­qramımız da çox rəngarəng idi. Konserti izlədikdə özünüz də bunun şahidi oldunuz. Solistlərin hamısı Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının üzvləri idi və bir saat ərzində tamaşaçıların zövqünü oxşamağa çalışdıq.

– Kollektivdəki gənclərin musiqi bilikləri və təcrübəsi sizi qane etdimi?

– İlk növbədə, özümə, eyni zamanda qarşımda olan kollektivə hər zaman çox tələbkaram. Bu qısa zamanda, təbii ki, bəzi çatışmazlıqların olduğunu müəyyənləşdirdik. Məsələn, müxtəlif aplikasiyalar, barmaqların ifa ritminə uyğunlaşdırılması kimi nöqsanlarla rastlaşdıq. Bu isə hər bir kollektivdə olması gözlənilən bir nüansdır. Bu cür halların aradan qaldırılması isə müəyyən zaman tələb edir.

Sözün açığı, inanırdım ki, kollektivin üzvləri, o cümlədən gənclərin hər biri istedadlıdır və proqramın öhdəsindən layiqincə gələcəklər. Kollektivin musiqi duyumu, bacarıq və səriştəsi, ən əsası isə işə məsuliyyəti bizə hər şeyi qısa zamanda yekunlaşdırmağa imkan verdi.

Bilirsiniz, önəmli olan istək və həvəsdir. İstək, yanarlılıq olanda isə aşa bilməyəcəyiniz çətinlik, baryer qalmır. Məşq prosesi zamanı kollektivdə bu səy və maraq hesabına uğurlu nəticə alındı. Biz də qazandığımız təcrübəni gənc musiqiçilərlə bölüşməkdən yüksək zövq aldıq.

– Təbii ki, konsertdəki professional ifa həm də gənclərin yüksək musiqi təhsilindən xəbər verir. Gənc musiqiçilərimizin yetişdirilməsi üçün mövcud şərait barədə qənaətləriniz də bizim üçün maraqlı olardı.

– Ümumilikdə, belə deyə bilərəm ki, Naxçıvanın gözəlliyi fonunda burada musiqi tədrisi şəraiti də çox gözəldir. Hər dəfə mən buraya gələndə çox heyrətlənirəm. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbova Ulu Tanrıdan uzun ömür arzulayıram. Onun Naxçıvanı necə sevdiyi, naxçıvanlıların isə muxtar respublika rəhbəri­nə sevgi və ehtiramı hər addımda hiss olunur. Hər yerdə hökm sürən təmizlik-abadlıq, nizam-intizam insana xoş təəssürat bağışlayır. Muxtar respublikada digər sahələr kimi, musiqi mədəniyyəti də diqqət və qayğıdan kənarda qalmayıb. Elə qısa zamanda birgə çalışdığım kollektivin də timsalında bunun şahidi oldum. Onlarla söhbətimiz zamanı göstərilən diqqət və qayğını xüsusi hiss etdik. Bu da bir musiqiçi kimi məni çox sevindirir.

Qısaca onu deyə bilərəm ki, yaxşı təhsil və uğurlu nəticə üçün hər şey var. Sadəcə, təcrübəli pedaqoqları bu işə daha çox cəlb etməklə, musiqiçiləri kiçik yaşlarından yetişdirməklə ürəkaçan nəticələr qazanmaq olar. Naxçıvanda bu məsələyə önəm verilməsini alqışlayırıq. Biz də əlimizdən nə gəlirsə, gənclərə aşılamağı, öyrətməyi, peşəkar kollektivlər yetişdirməyi özümüzə borc bilirik.

Kollektivin hazırlıq vəziyyəti barədə isə onu deyə bilərəm ki, buradakı üzvlərin hər biri musiqi duyumu yüksək olan səriştəli gənclərdir. Onlar ən çətin konsert proqramının hazırlanmasında belə, iştirak etməyə qadirdirlər. Lakin yenə də təkrar edirəm, işləmək, daha çox öyrənmək və təcrübəni artırmaq lazımdır. Deyə bilərəm ki, ötən bir həftə ərzində bir saatlıq ağır proqramın öhdəsindən gəldilərsə, deməli, daha böyük uğurlar əldə etmək üçün də potensial vardır. Göstərilən xüsusi diqqət və qayğı hər kəs kimi, bizi də daha böyük səylə çalışmağa ruhlandırdı.

– Teymur müəllim, bilirsiniz ki, Naxçıvanda musiqi mədəniyyəti qədim köklərə dayanır. Bu ənənələr yaşadılmaqla və müasir metodların tətbiqi ilə yeni musiqiçilər nəsli yetişdirilir. Bir musiqişünas kimi bu barədə də fikirlərinizi öyrənmək istərdik.

– Bəli, biz hər zaman izləyir, müşahidə edir və çox sevinirik ki, milli musiqimiz yaşadılır və inkişaf etdirilir. Bir sözlə, milli musiqi mədəniyyətimiz fəth etdiyi zirvəni qoruyub saxlayır. Ölkə rəhbəri bu işlərə çox böyük önəm verir. Muğamımızın, qədim musiqi mədəniyyətimizin, xüsusilə də Şərur yallılarının, milli musiqi alətlərimizin YUNESKO səviyyəsində tanıdılması bu nailiyyətlərdə əsas rol oynayıb.

Təbii ki, Naxçıvan bu prosesdə qabaqcıl mövqedə dayanır. Burada bacarıqlı və peşəkar musiqiçilər yetişib fəaliyyət göstərir. Xüsusilə Naxçıvanda klassik musiqi ilə yanaşı, xalq çalğı alətlərindən istifadəyə daha çox önəm verilməsi diqqətimi çəkdi. Bu, çox önəmli bir addımdır. Bu istiqamətdə musiqiçilərin yetişdirilməsi milli musiqi mədəniyyətimizin qorunub saxlanmasına və inkişafına mühüm töhfədir.

– Son olaraq Naxçıvanla bağlı ümumi təəssüratlarınızı öyrənmək istərdik.

– Naxçıvanda dəfələrlə olmuşam. Həmişə buradan qayıtdıqdan çox keçmir ki, bu qədim diyar üçün darıxıram. Etiraf edim ki, bir də muxtar respublikaya nə zaman səfər etmək imkanımın olacağını gözləyirəm. Ötən 15 il ərzindəki səfərlərim bu diyarı mənə daha da doğmalaşdırıb və əlaqələrimiz getdikcə genişlənib. Bugünkü layihə də bu səfərlərin tərkib hissəsi və davamı kimi məni çox sevindirir. Burada mədəniyyət sahəsinin inkişafı da yüksək səviyyədədir. Bilirsiniz, bir yerdə ki yüksək mədəniyyət var, orada inkişaf danılmazdır.

Esmira xanım ikinci dəfədir, Naxçıvana gəlir. O da mənim kimi bu cənnət diyarın vurğunudur.

Esmira xanım söhbətimizə qoşulur:

– Bu konsert bizim üçün çox məsuliyyətli idi. Ona görə hər şeyə ciddi hazırlaşdıq. 2019-cu ilin noyabrında Naxçıvana gələndə ilk olaraq buranın saf havası mənə xoş təsir bağışladı. Daha sonra isə şəhərinizin təmizliyinə, abadlığına, müasir görkəminə valeh oldum. Allah bu gözəllikləri qurub-yaradanların canını sağ eləsin. İnsanların qonaqpərvərliyi, mehribanlığından zövq aldım. Qismət olarsa, yenə də gəlmək istəyərəm.

Naxçıvandakı gənc musiqiçilərin bacarıq səviyyəsinə gəlincə, 1995-ci ildən bu sənətin içindəyəm və hər zaman, hər gün, hər saat bizim özümüz də nələrisə öyrənirik. Ustad dərsi keçdiyimiz musiqiçilərdən belə nələrisə mənimsəyib təcrübəmizə əlavə edirik. Bu baxımdan sənətdə yaş fərqi yox, sadəcə, istedad fərqi olur. Naxçıvanda ustad dərsi keçdiyimiz orkestrin tərkibində təcrübəli musiqiçilərlə yanaşı, gənc ifaçılar da var idi. Biz onların hər birinə eyni cür yanaşırıq. Buna görə də işimiz heç də çətin olmadı. Naxçıvanda musiqiçi kadrların yetişdirilməsi barədə fikrimi isə sadəcə, bir cümlə ilə ifadə edə bilərəm: hər şeyi, məncə, keçirdiyimiz uğurlu konsert proqramı dedi.

Çox sağ olun. Hər ikinizə qısa zaman ərzində müsahibə üçün vaxt ayırdığınıza görə minnətdarıq.

“Şərq qapısı” qəzeti
05.02.2020


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.02.2020      Muzey günləri çərçivəsində “Cahan Holdinq” Kommersiya Şirkətlər İttifaqının kollektivi Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyini ziyarət edib.

Kollektivə məlumat verilib ki, Azərbaycan xalçalarının böyük bir qolunu Naxçıvan xalçaları təşkil edir. Vaxtilə evlərdə palaz, kilim, sumax, vərni, şəddə, zilli və cecim kimi xalça növləri toxunub, xalçatoxuma sənəti inkişaf etdirilib. Hal-hazırda bu sənət dövlətimizin dəstəyi ilə yaşadılır. Naxçıvanın Şərur, Şahbuz, Ordubad, Culfa bölgələrində daha geniş yayılan xalça sənəti xalq yaradıcılığı növlərindən biri kimi diqqəti cəlb edir.

Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin himayəsi ilə 1998-ci ildə yaradılan Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi 2010-cu ildə yeni bina ilə təmin olunub. Muzeyin 2013-cü ildə üç dildə internet saytı istifadəyə verilib. Bu da muzeyi virtual ziyarət etməyə, ziyarətçilərə ekspozisiyadakı eksponatlarla bağlı məlumatlar verməyə, tarixi keçmişimizi öyrənməyə imkan yaradıb.

Diqqətə çatdırılıb ki, Naxçıvanda xalçaçılığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir, tədqiqatlar aparılır, yeni nəşrlər hazırlanır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunan “Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı” bu işlərin uğurla həyata keçirilməsinə öz töhfəsini verir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.02.2020      Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestri Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Teymur Göyçayevin dirijorluğu ilə konsert proqramı ilə çıxış edib. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında 2 fevral – Gənclər Günü münasibətilə keçirilən tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət, Gənclər və İdman nazirliklərinin, Gənclər Fondunun əməkdaşları, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta-ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri, nazirliyin sistemində olan müəssisələrdə çalışan gənclər iştirak ediblər.

Tədbirdə çıxış edən Gənclər və İdman naziri Azad Cabbarov bildirib ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev sağlam gənc nəslin yetişdirilməsini, onların dövlətin və cəmiyyətin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatında iştirakının təmin edilməsini dövlət və cəmiyyətin mühüm vəzifəsi kimi daim diqqət mərkəzində saxlamışdır. 1996-cı il fevralın 2-də Azərbaycan gənclərinin I formunun keçirilməsi, bundan sonra hər il fevralın 2-nin ölkəmizdı Gənclər Günü elan olunması bu sahədə görülən işlərin tərkib hissəsi kimi mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Vurğulanıb ki, dövlət gənclər siyasəti muxtar respublikamızda da uğurla həyata keçirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin fərmanları ilə Gənc İstedadların “Qızıl kitabı”nın təsis edilməsi, onlara aylıq təqaüdlərin verilməsi, Gənclər Fondunun yaradılması muxtar respublikada gənclərin cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevrilməsi istiqamətində atılan mühüm addımlardır. Hazırda muxtar respublika əhalisinin 140 min nəfərdən çoxunu, yaxud 30,8 faizini 14-29 yaş arası gənclər təşkil edir. Onların yüksək səviyyəli təhsillə təmin olunmaları məqsədilə ardıcıl tədbirlər görülüb, 200-dən çox ümumtəhsil məktəbinin, 3 ali və 3 orta ixtisas məktəbinin, Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin, 26 Uşaq Musiqi Məktəbinin, 5 peşə məktəbinin fəaliyyəti təmin edilib. Nazir diqqətə çatdırıb ki, muxtar respublika rəhbərinin müvafiq Sərəncamına uyğun olaraq muxtar respublikada ali və orta ixtisas məktəblərindəki ixtisaslar müvafiq dövlət orqanlarının hamiliyindədir ki, bu da gənclərin peşəkar kadr kimi yetiməsinə öz töhfəsini verir. Gənclərin sosial problemlərinin həlli, xüsusilə mənzil şəraitiin yaxşılaşdırılması istiqamətində də tədbirlər görülür. Naxçıvan şəhərində və rayon mərkəzlərində gənclər üçün yeni yaşayış kompleksləri və binalar tikilərək istifadəyə verilir, gənc ailələr mənzillə təmin olunur. Azad Cabbarov çıxışının sonunda yaradına şəraitə görə Ali Məclis Sədrinə minnətdarlığını bildirib, gəncləri əlamətdar gün münasibətilə təbrik edib.

Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, muxtar respublikada mədəniyyət sahəsində görülən işlər, həmçinin musiqi və incəsənət məktəblərinin yaradılması, maddi-texniki bazalarının gücləndirilməsi, Naxçıvan Dövlət Universitetində, eləcə də Naxçıvan Musiqi Kollecində mədəniyyətin, incəsənətin müxtəlif sahələrinə aid ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi milli mədəniyyətimizin, o cümlədən musiqi sənətinin gənclərə əsaslı şəkildə öyrədilməsinə imkan verir. Bütün bu tədbirlərin nəticəsidir ki, gənclər aləmdə mədəniyyət sahəsində respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli uğurlara imza atır, milli musiqimizi layiqincə təbliğ edirlər. Qeyd olunub ki, 2 fevral Gənclər Günü münasibətilə keçirilən konsert də görülən işlərin məntiqi davamıdır. Konsertdə Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, “Şöhrət” ordenli Teymur Göyçayevin dirijorluğu ilə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin ifasında tanınmış Azərbaycan və dünya klassiklərinin əsərləri təqdim edilir. Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin bədii rəhbəri Teymur Göyçayev dəfələrlə muxtar respublikada olub, konsert proqramları ilə çıxış edib, musiqi təhsili müəssisələrində ustad dərsləri keçib Mədəniyyət naziri çıxışının sonunda konsertin təşkilində irəli sürdüyü təşəbbüsə görə görkəmli dirijor, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, “Şöhrət” ordenli Teymur Göyçayevə təşəkkürünü bildirib, gənclərin bayramını təbrik edib.

Sonra Teymur Göyçayevin dirijorluğu ilə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin konsert proqramı başlayıb. Anar Yusifov skripkada Arif Məlikovun “İki ürəyin dastanı” baletindən “Komdenin arzuları”nı, Françesko Maria Veraçinin “Largo”, Asəf Zeynallının “Muğamsayağı” əsərlərini, Ahim Güləliyev kamançada, Sərxan Əliyev isə balabanda Azərbaycan xalq mahnısı “Sarı gəlin”i səsləndiriblər. İlkin Abdullayev Fikrət Əmirovun “Sevil” operasından “Balaşın ariyası”nı, Rahim Əsgərzadə Ernesto De Kurtisin “Sorentoya qayıt”, Tural Nəcəfov Tofiq Quliyevin “Bakı”, Mübariz Əsgərov Tofiq Quliyevin “Sənə də qalmaz”, Sərxan Abdullayev Vasif Adıgözəlovun “Lay-lay”, Mübariz Əsgərov və Gülyanaq Fərzəliyeva Rauf Hacıyevin “Sevgilim”, Gülyanaq Fərzəliyeva Vasif Adıgözəlovun “Naz-naz” əsərlərini ifa ediblər. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xor Kollektivinin oxuduğu “Bana-bana gəl” xalq mahnısı, Naxçıvan Dövlət və Uşaq filarmoniyalarının birləşmiş xoru tərəfindən ifa olunan “El oğlu”, Kamera Orkestrinin səsləndirdiyi Qara Qarayevin “Gənclər valsı”, Üzeyir Hacıbəylinin “Arazbarı” əsərləri tamaşaçılar tərəfindən böyük alqışlarla qarşılanıb. Gənclər üçün əsl bayram ərməğanı olan möhtəşəm konsert proqramı Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni ilə başa çatıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.02.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə rayon (şəhər) MKS-lərin kitabxanaçıları üçün təlim kursları keçirilir...

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin 09 yanvar 2020-ci il tarixli əmrinə əsasən bu ilin yanvar-iyun aylarında rayon (şəhər) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin kitabxanaçıları üçün 5 günlük təlim kursları keçiriləcəkdir. Təlim kurslarının təşkil edilməsində əsas məqsəd kitabxanaların fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması, kitabxana işinin təşkilində yeni, daha mütərəqqi metodların tətbiqi, oxuculara yüksək keyfiyyətli kitabxana xidmətinin göstərilməsini təmin etmək, kitabxanaçıların öz işini təkmilləşdirməsi, kitabxana işinin müasir standartlar səviyyəsində qurulmasından ibarətdir.

Təlim kursunda Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının, Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının və Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin təcrübəli əməkdaşları tərəfindən tədris aparılacaqdır.

27-31 yanvar tarixlərində Culfa Rayon Mədəniyyət Sarayında təşkil edilən təlim kursunda Culfa Rayon MKS-nin əməkdaşları iştirak ediblər.

Növbəti təlim kursunun 10-14 fevral 2020-ci il tarixlərdə Şahbuz Rayon MKS-nin əməkdaşları üçün “Araz” kinoteatrında keçirilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin aprel ayında Ordubad Rayon MKS-nin əməkdaşları üçün, may ayında isə Şərur və Sədərək Rayon MKS-lərin əməkdaşları üçün təlim kursları keçiriləcəkdir.

Qeyd edək ki, 16-20 dekabr 2019-cu il tarixlərində Babək Rayon MKS-nin, 13-17 yanvar tarixlərində İ.Qasımov adına Naxçıvan Şəhər MKS və Kəngərli Rayon MKS-nin əməkdaşları üçün təlim kursu təşkil olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.01.2020      Qara Qarayev adına Dövlət Kamera Orkestrinin bədii rəhbəri, tanınmış dirijor, Xalq artisti Teymur Göyçayev yenidən Naxçıvandadır.

Tanınmış dirijor bu dəfə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının kamera orkestrinin və Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının Uşaq xor kollektivləri üçün ustad dərsləri keçirib. Qeyd edək ki, bir neçə gün ərzində davam edən məşqlərin sonunda - fevral ayının 1-də Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram teatrında konsert proqramı təşkil olunacaq. Konsert 2 fevral Gənclər Gününə həsr olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.01.2020      Yanvarın 29-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 2020-ci il üçün iş planına əsasən Şahbuz Rayon Uşaq Musiqi Məktəbində “Oxunması zəruri olan kitablar”ın siyahısına daxil olan Qurban Səidin“Əli və Nino” romanının müzakirəsi keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi İlkin Cabbarov bildirib ki, bu gün böyüməkdə olan nəsildə vətənpərvərlik, tarixi köklərə bağlılıq hissləri aşılayan kitabların oxunması, mütaliə vərdişinin formalaşdırılması, onların dünyagörüşünün inkişaf etdirilməsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il 28 avqust tarixli “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısının təsdiq edilməsi” haqqında Sərəncamı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu Sərəncam təkcə muxtar respublikamızın deyil, ölkəmizin tanınmış ziyalıları tərəfindən də müsbət addım kimi dəyərləndirilmişdir. Çünki kitab ideoloji mənbədir, dünyagörüşünü zənginləşdirir, gənclərə, dövlətə, dövlətçiliyə, vətənə, xalqa bağlılıq hissləri aşılayır.

Sonra Qurban Səidin “Əli və Nino”əsərinin yaranma tarixi mövzusunda” M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşı Rəqsanə Aslanova, Qurban Səidin “Əli və Nino” əsərinin süjet xətti” mövzusunda həmin kitabxananın digər əməkdaşı Aysel Əhmədova, Qurban Səidin “Əli və Nino” əsərinin məzmunu” mövzusunda Şahbuz Rayon MKS-nın Mərkəzi kitabxanasının əməkdaşı Rəsmiyə Mehdiyeva çıxış etmişlər.

Qeyd olunub ki, bir eşq macərası əsasında tariximizin 1918-1920-ci illərinin qaranlıq səhifələrini işıqlandıran “Əli və Nino” əsəri öz qəhrəmanları kimi ziddiyətli və çətin bir yol keçib. Roman XX əsrin 20-ci illərinin sonunda qələmə alınıb, ilk dəfə 1937-ci ildə Vyanada alman dilində çapdan çıxıb, sonralar fransız, türk və başqa dillərə tərcümə olunub. İndiyədək kim tərəfindən və hansı dildə yazıldığı barədə mübahisələrin kəsilmədiyi bu roman hətta populyarlığın miqyası, coğrafiyasına görə kiçik həcmli şeirləri belə arxada qoyur. Nəinki mühacirət ədəbiyyatı, eləcə də vətəndə yazılan bütün bədii düşüncə məhsullarından başqa dillərə tərcüməsi baxımından da roman hələ ki, milli arenada öncüllüyü özündə saxlayır. Təkcə bunu demək kifayətdir ki, otuzdan çox dilə tərcümə olunan bu əsər son on ildə dünyada ən çox oxunan əsərlərdən olmuşdur.

Vurğulanıb ki, əsərdəki hadisələr Rusiya inqilabı, müstəqil və demokratik Azərbaycanın qurulması və Qızıl Ordunun Bakını işğal etdiyi dövrləri əhatə edir. Hadisələrin cərəyan etdiyi əsas məkan isə "tərəqqi etmiş" Qərb və "geridə qalmış" Şərqin qovuşduğu Bakıdır.

Tədbirdə mövzunun müzakirəsi ilə bağlı gənclərin fikirləri dinlənilmiş və onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır. Tədbirin yekununda “Oxunması zəruri olan kitablar”dan təşkil olunmuş sərgiyə baxış keçirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.01.2020      Ulu öndər Heydər Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyətinin öyrənilməsi və gənc nəslə təbliği işinin daha da yüksəldilməsi məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət nazirinin 7 yanvar 2020-ci il tarixli əmrinə əsasən Ümummilli lider Heydər Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyətinin öyrənilməsi və gənc nəslə təbliği ilə bağlı “Tədbirlər Planı” təsdiq edilib, Nazirliyin tabeliyində olan müəssisə və təşkilatlarda çalışan əməkdaşlara mühazirələrin keçirilməsi, həmçinin bu müəssisələrdə işləyən gənclərin və Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllim-tələbə kollektivlərinin Heydər Əliyev Muzeyinə ekskursiyalarının təşkili ilə əlaqədar qrafik hazırlanıb.

Bu qrafikə uyğun olaraq yanvar ayının 29-da Heydər Əliyev Muzeyində Naxçıvan Dövlət Tarix və Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat muzeylərinin əməkdaşları üçün mühazirə keçirilib.

Tədbirdə “Heydər Əliyev və Azərbaycan Gəncliyi” mövzusunda çıxış edən Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru Ramil Orucəliyev vurğulayıb ki, Azərbaycan gənclərinin günümüzün müasir, inkişaf etmiş, yüksək intellektli aparıcı qüvvə kimi formalaşmasında, birmənalı olaraq, dövlətimizin apardığı gənclər siyasətinin mühüm rolu var. Bu siyasətin banisi isə xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyevdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin gənclər siyasəti əsrlər boyu xalqımızın malik olduğu milli-mənəvi dəyərlər əsasında müstəqillik, dövlətçilik, azadlıq və onların qorunması uğrunda mübariz ruhlu gənc nəslin yetişdirilməsindən ibarət olub.

“Gənc nəslin yetişdirilməsi hər bir ölkə üçün ən başlıca məsələdir”,-deyən Ramil Orucəliyev qeyd edib ki, Respublikaya rəhbərliyinin bütün dövrlərində Ulu Öndər sağlam, normal gəncliyin, bu dövlətə sahib çıxa biləcək bir nəslin yetişməsinə xidmət etmişdir. Ulu Öndərin ən böyük xidmətlərindən biri də o idi ki, gənclərlə bağlı məsələləri həmişə öz siyasətinin əsas tərkib hissələrindən biri hesab etmişdir. Gənclərin imkan və bacarıqlarını yüksək qiymətləndirən, onların problemlərinin həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə xüsusi önəm verən Ümummilli lider Heydər Əliyev bu siyasəti müstəqil Azərbaycan dövlətinin ən mühüm fəaliyyət istiqamətlərindən biri kimi dəyərləndirirdi.

Qeyd edilib ki, milli dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, demokratik cəmiyyət quruculuğu, siyasi, hüquqi və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlı Ulu Öndərin ideyaları və irəli sürdüyü prinsiplər Azərbaycanın hazırkı və gələcək inkişaf strategiyasının əsasını təşkil edir.

Sonda gənclər muzeyin ekspozisiyası ilə tanış olublar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.01.2020     

2020-ci il aprelin 28-də bəstəkar Məmməd Qəzənfər oğlu Məmmədovun anadan olmasının 100 illiyi tamam olur.

Məmməd Məmmədov Naxçıvanda musiqi sənətinin və təhsilinin inkişafına xidmət etmiş, bir çox ansambl və xor kollektivlərinin yaradılmasının təşəbbüskarı olmuşdur. Onun 1956-cı ildə yaratdığı “Əlvan çiçəklər” mahnı və rəqs ansamblı muxtar respublikada musiqi və rəqs mədəniyyətinin inkişafında mühüm mərhələ təşkil edir.

Bəstəkar kamera-instrumental musiqinin bir çox janrlarında əsərlər, nəfəsli alətlər orkestri üçün marşlar, pyeslər, fortepiano üçün mahnı və romanslar yazmış, xalq mahnı və rəqslərini toplayaraq nota köçürmüş, Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında hazırlanan 30-dan artıq tamaşaya musiqi bəstələmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq, musiqi sənətinin inkişafında xidmətləri olmuş bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinin keçirilməsini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. Bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyi Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilsin.

2. “Bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri
Vasif TALIBOV

Naxçıvan şəhəri, 28 yanvar 2020-ci il


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.01.2020      Yanvar ayının 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında tanınmış rəssam Nəriman Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova açaraq bildirib ki, muxtar respublikamızda incəsənətin digər sahələri kimi, rəssamlıq sənəti də dövlətimiz tərəfindən xüsusi diqqət və qayğı ilə əhatə olunub. İstedadlı rəssamların rəsm əsərlərindən ibarət sərgilərinin təşkili, rəsm festivallarının keçirilməsi və tanınmış rəssamların əməyinin dövlətimiz tərəfindən layiqincə qiymətləndirilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəssamlığın inkişafına göstərilən böyük dövlət qayğısının bariz ifadəsidir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən də bu sahədə bəzi işlər həyata keçirilir, muxtar respublikada yaşayıb yaratmış və rəssamlıq sənətində özünəməxsus iz buraxmış dəyərli rəssamların yaradıcılığına həsr olunan tədbirlər təşkil olunur. Belə tədbirlərdən biri də bu gün təşkil olunub və Naxçıvan rəssamlıq məktəbinin tanınmış nümayəndəsi olan Nəriman Əliyevin həyat və yaradıcılığına həsr edilib.

Sonra Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Hökümə Məmmədli çıxış edərək rəssamın ömür yolundan bəhs edib.

Bildirib ki, istedadı və təxəyyülü ilə təsviri sənətdə özünəməxsus yaradıcılıq yoluna sahib olan Nəriman Əliyev 1948-ci il avqust ayının 14-də Naxçıvan şəhərində dünyaya göz açmış, ilk təhsilini də elə doğulduğu Naxçıvan şəhərində almışdır.

Rəssamın bacarığı və bu sənətə olan sevgisi onun yolunu Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Texnikumuna salmışdır. 1972-ci ildə həmin təhsil müəssisəsini bitirdikdən sonra doğma yurduna geri qayıdan gənc rəssam bir müddət Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında çalışmışdır.

“Daim dinamik və məhsuldar rəssamlardan olan Nəriman Əliyev 1975-ci ildə Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin, 1981-ci ildə isə SSRİ Rəssamlar Birliyinin üzvü seçilmişdir. Naxçıvan Rəssamlar Birliyinin müxtəlif mövzularda təşkil etdiyi sərgilərdə öz bənzərsiz rəsm əsərləri ilə fəal iştirak etmiş rəssam qədim Naxçıvan rəssamlıq məktəbinin fəaliyyətinə dəyərli töhfələr vermişdir”,- deyən Hökümə Məmmədli qeyd edib ki, yaradıcı rəssam 2002-ci il yanvar ayının 26-da əbədiyyətə qovuşmuşdur.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamları Həbibə Allahverdiyeva, Məmmədəli Ələkbərov, Həmzə Sadiqov çıxış edərək Nəriman Əliyevin istedadından, təbiətə olan vurğunluğundan, öz fırçası ilə rəsm sənətində qoyduğu bənzərsiz izlərdən bəhs ediblər.

Sonra rəssamın həyat yoldaşı Rəna Əliyeva və yaxınları çıxış edərək rəssamla bağlı xatirələrindən danışıblar və tədbirin təşkilində əməyi keçənlərə təşəkkür ediblər.

Sonda rəssamın əsərlərindən ibarət sərgiyə baxış olub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.01.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” 2014-cü il 19 dekabr tarixli Sərəncamına uyğun olaraq muxtar respublikada dövlət orqanları əməkdaşlarının muzeylərə kollektiv gedişi davam edir.

Yanvarın 25-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin kollektivləri Cəlil Məmmədquluzadənin Naxçıvan şəhərindəki ev-muzeyini ziyarət ediblər.

Məlumat verilib ki, Azərbaycanın görkəmli dramaturqu və nasiri Cəlil Məmmədquluzadənin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün onun doğulduğu Naxçıvan şəhərində ev-muzeyinin yaradılması haqqında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev 1998-ci il 19 iyun tarixli Sərəncam imzalayıb, 1999-cu il oktyabrın 13-də muzeyin açılışı olub. Mədəniyyət müəssisəsində görkəmli dramaturqun özünə və ailə üzvlərinə həsr olunmuş rəsm əsərləri, dövrə məxsus məişət əşyaları, ədibin qızı Münəvvər xanımın şəxsi pianosu, ədibin hekayələri əsasında hazırlanmış panoramlar və maketlər nümayiş etdirilir. Muzeyin fondunda 2300-dən artıq eksponat mühafizə olunur. Onların 300-dən çoxu ekspozisiyada nümayiş etdirilir, muzey fondunun zənginləşdirilməsinə diqqət yetirilir, ədibin həyat və yaradıcılığına aid dərslər burada əyani şəkildə keçilir.

Həmin gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin əməkdaşları Hüseyn Cavidin ev-muzeyi və xatirə kompleksini, Ali Məhkəmənin, Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin və ixtisaslaşdırılmış məhkəmələrin kollektivləri Xatirə Muzeyini, Daxili İşlər Nazirliyinin və nazirliyin Veteranlar Şurasının əməkdaşları Qarabağlar Türbə Kompleksini, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin kollektivi Cəmşid Naxçıvanski Muzeyini, Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğu, Hərbi Prokurorluq və Naxçıvan Şəhər Prokurorluğunun əməkdaşları “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksini, Ədliyyə Nazirliyinin və Penitensiar Xidmətin kollektivləri Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyini, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və struktur qurumlarının əməkdaşları “Əlincəqala” Tarix-­Mədəniyyət Muzey Kompleksi və Gülüstan türbəsini, Dövlət Gömrük Komitəsinin kollektivi “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksini, İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) Aparatının əməkdaşları Ədəbiyyat Muzeyini ziyarət ediblər.

Maliyyə Nazirliyinin kollektivi Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində, İqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Heydər Əliyev Muzeyində, Dövlət Vergi Xidmətinin əməkdaşları Dövlət Bayrağı Muzeyində, Dövlət Nəqliyyat Xidmətinin əməkdaşları Bəhruz Kəngərli Muzeyində, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin kollektivi Nəbatat bağında, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşları Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında, Təhsil, Mədəniyyət, Gənclər və İdman nazirliklərinin, Dövlət İmtahan Mərkəzinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Regional Bölməsinin kollektivləri Biznes Mərkəzində, Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsi, “Şərq qapısı” qəzeti redaksiyasının və Televiziya və Radio Şurasının əməkdaşları Duz Muzeyində olublar.

Qeyd edək ki, yanvarın 25-də muxtar respublikanın şəhər və rayon İcra hakimiyyətlərinin, eləcə də mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının şəhər və rayonlardakı idarə, müəssisə və təşkilatlarının əməkdaşları da rayon mərkəzlərində və kənd yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərən muzeyləri ziyarət ediblər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.01.2020      Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasında şair, dramatuq, publisist Adil Babayevin anadan olmasının 95 illik yubileyinin qeyd olunması məqsədilə tərtib edilmiş tədbirlər planına əsasən keçirilən “Adil Babayev həftəsi” başa çatıb.

Şair-dramaturqun adını daşıyan kitabxanada ilk olaraq “Adil Babayev-95” başlıqlı sərgi təşkil edilib, həftə ərzində kitabxanaya müraciət edən hər bir məktəbli ilə ədibin həyat və yaradıcılığı barədə söhbətlər aparılıb, onlara müəllifin əsərlərinin mütaliə edilməsi tövsiyə olunub. Tədbirlərin davamı kimi Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev adına, həmçinin 12 və 14 nömrəli tam orta məktəblərdə müəllifin “Babəkdən sonra” poemasının müzakirələri keçirilib və məktəblilərlə Adil Babayevin həyat və yaradıcılığı haqqında ətraflı söhbətlər aparılıb. Tədbirlər planına uyğun olaraq kitabxanada “Adil Babayev: şair, dramaturq, publisist” mövzusunda dəyirmi masa, müəllifin şeirləri əsasında gecə təşkil olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
27.01.2020      Yanvarın 25-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirliklərinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Film Fondunda sağlamlıq imkanları məhdud, valideyin himayəsindən məhrum və aztəminatlı ailələrin uşaqları üçün “Buta” filmi nümayiş olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə Dövlət Proqramı”nda muxtar respublikanın bir sıra nazirlikləri, komitələri, idarələri qarşısında mühüm vəzifələr qoyulmuş, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli və mənalı təşkili nəzərdə tutulmuşdur. Muxtar respublikamızda bu kateqoriyadan olan uşaqların təhsili, təlim-tərbiyəsinin yüksək səviyyədə təşkili, distant dərslərin keçirilməsi, onların idman məktəblərinə və məktəbdənkənar müəssisələrə cəlbi, istedadlarının üzə çıxarılması üçün bir sıra işlər görülür. Muxtar respublikamızda uşaqların tarix-memarlıq abidələri və muzeylərlə tanışlığı, onlara tətil günlərində kino, konsert və teatr tamaşalarının göstərilməsi də diqqət mərkəzində saxlanılır.

Azərbaycan kino tarixində bir sıra filmlər vardır ki, bunların içərisində uşaq filmlərinin özünə məxsus yeri olmuşdur. Belə uşaq filmlərindən biri də uşaqların çox sevdiyi Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında istehsal olunan “Buta” filmidir.

Erkən yaşlarından valideynlərini itirən Buta (Tofiq Əliyev) ucqar dağ kəndində nənəsi ilə birgə yaşayır. Onun ağıllı düşüncə tərzi və hərəkətləri yaşıdları tərəfindən qısqanclıqla qarşılanır. Buta, həmyaşıdlarının təzyiqlərinə və zorakılığına məruz qalır. Belə ağır günlərin birində, onun köməyinə qoca (Rafiq Əzimo) gəlir. Bu o qocadır ki, uzun illər öncə kənddə taxıl dəyirmanını işlədirdi. Və kənddə keçirilən covkan oyununun qalibi olardı. O, cavanlıqda kənddə sevdiyi qızı ona vermədikləri üçün, kəndi tərk edərək getmişdi. Biz filmin sonuna yaxın bilirik ki, qocanın cavanlıqda sevdiyi qız, Butanın hal-hazırda birgə yaşadığı nənəsi (Kimyaxanım Daşdıyeva) olmuşdur. Hansı ki, Buta bundan xəbərsizdir. Ağır günlərin birində, Qocanın ona yaxınlaşması və onunla danışması Butada azacıq ümid yaradır. Qoca Butaya mənəvi kömək olur. Və sanki, Buta daxilən böyüyür.

Filmin rejissoru İlqar Nəcəf, bəstəkarı Cavanşir Quliyev, quruluşçu rəssamı Əziz Məmmədovdur. Filmdə baş rollarda Xalq artisti Rafiq Əzimov və Tofiq Əliyev, digər rollarda isə aktyor Ləman Nəbiyeva və başqaları çəkilmişlər. Film 2011-ci ildə Avstraliyanın Kvinslend şəhərində keçirilmiş V Asiya-Sakit Okean Kino Akademiyasında ilin “Ən yaxşı uşaq filmi” nominasiyasında qalib olmuşdur.

Film uşaqlar tərəfindən maraqla izlənilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
27.01.2020      Yanvarın 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan Vənənd Kənd Uşaq Musiqi Məktəbində müəllim və şagirdlər üçün ustad dərsləri təşkil olunub.

Dərslər başlanmazdan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təhsil müəssisələri ilə iş üzrə baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərində keçirilən tədbirin məqsəd və əhəmiyyətindən danışaraq bildirib ki, ustad dərslərin keçirilməsi tədrisin səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi, müəllimlərin bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi məqsədi daşıyır. Ustad dərslərdə şagirdlərə musiqinin incəlikləri öyrədilir və onları maraqlandıran məsələlərə aydınlıq gətirilir.

Sonra muxtar respublikanın tanınmış müəllim və musiqiçilərindən tar ixtisası üzrə Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin direktoru Elşən Xəlilov, fortepiano ixtisası üzrə Naxçıvan Şəhər Ərtoğrol Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin müəllimi Aynur Rəcəbova, kamança ixtisası üzrə Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Məmməd Xəlilov, qarmon ixtisası üzrə musiqi kollecinin müəllimi Elşən İsmayılov, saz ixtisası üzrə isə Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi İxtiyar Seyidov ustad dərsləri keçiblər.

Elşən Xəlilov dərs zamanı bildirib ki, şagirdin bir musiqiçi kimi yetişməsində ixtisas müəlliminin rolu böyükdür. Müəllim tədris prosesində tar musiqi alətində çalmağı öyrədərkən şagirdə təcrübə vərdişlərini də aşılamalı, onlara yaradıcı mövqedən yanaşmalıdır.

Fortepiano ixtisası üzrə ustad dərsi aparan Aynur Rəcəbova əsərlər üzərində təhlil göstərib və məktəbin müəllimlərinə metodiki tövsiyələr verib.

Kamança ixtisası üzrə keçirilən ustad dərsində Məmməd Xəlilov bu qədim musiqi aləti haqqında geniş məlumat verdikdən sonra kamançada ifa olunan əsərlər haqqında şagirdləri məlumatlandırıb.

Qarmon ixtisası üzrə ustad dərsi keçən Elşən İsmayılov qarmon alətində ifa olunan milli musiqi janrlarının xüsusiyyətlərini izah edib. Bildirib ki, ki, bu dərslərin tədrisi zamanı şagirdlərin kollektiv və ya fərdi ifaya üstünlük vermələri də nəzərə alınmalıdır.

Saz ixtisası üzrə keçirilən dərsdə İxtiyar Seyidov vurğulayıb ki, bir sıra musiqi alətləri kimi saz dərslərinin tədrisi zamanı da şagirdə təcrübə vərdişləri aşılamaq və onlara fərdi mövqedən yanaşmaq lazımdır.

Dərslər başa çatdıqdan sonra müəllim və şagirdləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.01.2020      Yanvarın 23-də Nehrəm kənd sakini, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Akif Hacıyev, Vayxır kənd sakini Əli İsmayılov, Şıxmahmud kənd sakini Həcər Musayeva və Kültəpə kənd sakini Məhsəti Səfərova tərəfindən Babək Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinə qədim tariximizi və mədəniyyətimizi əks etdirən müxtəlif toxuculuq alətləri, xalça, kilim, cecim, mis məişət əşyaları və digər nümunələrdən ibarət 110 eksponat hədiyyə edilib.

Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, xalqımızın ən qədim zamanlardan müasir dövrədək tarixini və mədəniyyətinin inkişaf yolunu əks etdirən muzeylər ölkəmizdə, eləcə də muxtar respublikada zəngin mədəni irsin qorunması və təbliğ olunması işində mühüm rol oynayır. Bu gün muzeylərimiz nadir sənət incilərinin və milli sərvətlərin nümayiş etdirildiyi geniş bir şəbəkəyə malik olub, respublikamızın bütün bölgələrini əhatə edir.

Ölkəmizdə muzey işi qədim dövrlərdən başlayaraq özünəməxsus yol keçmişdir. Azərbaycan hökmdarlarının saraylarında, məbədlərdə, həmçinin digər tikililərdə mədəniyyət tariximizin müxtəlif dövrlərinə aid qiymətli əşyalar və sənət nümunələri mühafizə edilmişdir. Tarixi və bədii əhəmiyyət daşıyan eksponatların mühüm bir qismi sonrakı dövrlərdə əsas etibarilə şəxsi kolleksiyalarda toplanmışdır. Eyni zamanda, tarixən regionda baş vermiş geosiyasi hadisələr nəticəsində Azərbaycan mədəniyyətinin, elminin, incəsənətinin unikal nümunələri yüksək estetik dəyərə malik əsl sənət möcüzələri kimi dünyanın ən məşhur muzeylərinin daimi eksponatları sırasında yer almışdır.

XIX əsrin ikinci yarısından etibarən Azərbaycanın ictimai-siyasi, mədəni fikir həyatında sürətlə cərəyan edən proseslər öz növbəsində muzey işinin təşkilinə təkan vermiş və ölkəmizdə müasir tipli muzeylərin yaradılmasına başlanmışdır. İlk belə muzeylərdən biri görkəmli maarifpərvər yazıçı Cəlil Məmmədquluzadənin təşəbbüsü və yaxından iştirakı ilə XIX əsrin sonlarında təşkil olunmuşdur.

Bildirilmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında muzeylərin fəaliyyətinin canlandırılması, yeni muzeylərin yaradılması sahəsində mühüm işlər görülür, bu mədəniyyət ocaqları muzeyşünaslığın yeni nailiyyətlərinə əsaslanaraq qurulur, Azərbaycan tarixinin yeni uğurlu səhifələri muzey ekspozisiyalarında əksini tapır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı nəticəsində muxtar respublikada tarix-mədəniyyət abidələrinin qorunması, onların bərpası və konservasiyası son illər ərzində geniş vüsət almış, tariximizin və mədəniyyətimizin saxlanc yeri olan yeni muzeylər istifadəyə verilmiş, onların maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmişdir.

Qeyd olunmuşdur ki, bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində 30 muzey və muzeytipli müəssisə fəaliyyət göstərir. Muxtar respublikanın muzeylərində xalqımızın tarixini, həyat tərzini, adət-ənənələrini özündə əks etdirən 140 mindən çox maddi-mədəniyyət nümunələri mühafizə olunaraq qorunub saxlanılır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 19 dekabr tarixli “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” Sərəncamı isə muxtar respublikada dövlət orqanları işçilərinin muzeylərə kollektiv gedişinin təmin olunması ilə yanaşı, həm də qədim Oğuz yurdunun tarixi keçmişinin, mədəniyyətinin öyrənilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli Sərəncamına əsasən, bu gün muxtar respublikamızda olan muzeylərlə ümumtəhsil məktəbləri arasında distant dərslər, həmçinin yetişməkdə olan gənc nəsil üçün açıq dərslər keçilir. Bundan başqa, muzey əməkdaşlarının peşə biliklərinin artırılması, təcrübə mübadiləsinin aparılması və muzey işçilərinin bütün muzeyləri tanıması məqsədilə seminar-treninqlər təşkil olunur. Muzeyşünaslıq işinə göstərilən qayğının və verilən əhəmiyyətin məntiqi davamıdır ki, keçən il Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 02 avqust 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə muzeyin yubileyi geniş şəkildə qeyd olunmuş, tanıtım kitabı və muzeyin internet saytı hazırlanmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, bu gün muxtar respublikada fəaliyyət göstərən bir sıra muzeylərin virtual səyahətə imkan verən internet saytları fəaliyyət göstərir. Görülən işlər nəticəsində muzey ziyarətçilərinin sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmış, keçən il ərzində 176 min 901 nəfəri əcnəbi vətəndaş olmaqla, ümumilikdə, 642 min 220 nəfər tamaşaçı muzeyləri ziyarət etmişdir.

Vurğulanıb ki, muxtar respublikada muzey fondlarının zənginləşdirilməsi, onların yeni eksponatlarla təmin olunması daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu prosesdə muzeylərin əməkdaşları və muxtar respublika vətəndaşları yaxından iştirak edirlər. Məhz bu cür vətəndaşlıq mövqeyinin sərgilənməsinin nəticəsidir ki, ötən il muzeylərimizə 2348 ədəd eksponat daxil olmuşdur. 2019-cu ildə 15 eksponat təqdimatı keçirilmiş, bu təqdimatlarda xalqımızın tarixini özündə yaşadan maddi-mədəniyyət nümunələrini muzeylərə könüllü şəkildə təqdim edən vətəndaşlar yaxından iştirak etmişlər. Bu gün Babək Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində keçirilən tədbir də görülən işlərin nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir.

Bu günədək bir sıra istiqamətdə olan təqdimatlar keçirilmişdir ki, bunların arasında maddi-mədəniyyət nümunələrinin, qədim əlyazma və kitabların, rəsm əsərlərinin təqdimat mərasimlərini qeyd etmək olar. Bu gün keçirilən təqdimat mərasimində də xalqımızın həyat tərzini, məişətini özündə yaşadan maddi-mədəniyyət nümunələri - xalça məmulatları, tariximizin müxtləif dövrlərin aid toxuculuq alətləri, məişətdə istifadə edilən miş qablar Babək Rayon Tarix-Diyarşünaslıq muzeyinə təhvil verilir. İnanırıq ki, bu maddi-mədəniyyət nümunələri də qədim diyarımızın sakinlərinin mədəni həyatı, etnoqrafik yaradıcılıq fəaliyyəti haqqında muzey ziyarətçilərində dərin təəssürat yaratmaqla yanaşı, tədqiqatçı alimlərin də elmi-tədqiqat işlərini faktlarla zənginləşdirilmələri işinə mühüm töhfə olacaqdır.

Nazir çıxışının sonunda muzey ekspozisiyalarının eksponatlarla zənginləşdirilməsi işində yaxından iştirak etdiklərinə görə eksponat hədiyyə edən vətəndaşlara muzey əməkdaşları adından təşəkkür edib.

Tədbirdə eksponat hədiyyə edən vətəndaşlardan Nehrəm kənd sakini, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Akif Hacıyev, Babək rayon Vayxır kənd sakini Əli İsmayılov, Babək rayon Kültəpə kənd sakini Məhsəti Səfərova çıxış edərək bildiriblər ki, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və yaşadılması istiqamətində görülən işləri davam etdirəcək, maddi-mədəniyyət nümunələrinin toplanmasında bundan sonra da fəal iştirak edəcəklər.

Sonra Babək Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin direktoru Sərxan Abdullayev muzey fondlarının zənginləşdirilməsinə işinə dəyərli töhfə verən rayon sakinlərinə öz minnətdarlığını bildirib.

Yeni eksponatlara baxış keçirildikdən sonra tədbir yekunlaşıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.01.2020      Dünən Bəhruz Kəngərli Muzeyində tanınmış realist rəssamın anadan olmasının 128-ci ildönümü münasibətilə “Görkəmli rəssamın sənət dünyası” mövzusunda interaktiv dərs keçilib. Muzeyin bələdçisi Rəna Əliyeva tərəfindən aparılan dərsdə 1892-ci il yanvarın 22-də Naxçıvanda dövrünün qabaqcıl ziyalılarından sayılan Şirəli bəy Kəngərlinin ailəsində dünyaya göz açan görkəmli rəssamın həyat və yaradıcılığından söhbət açılıb. Hələ körpəlikdə anasını itirən, 9 yaşından isə səhhətində problem yaranan gənc rəssamın yaradıcılığı ilə adını Azərbaycanın sənət tarixinə yaza bilməsi vurğulanıb.

Bildirilib ki, məşhur Kəngərlilər nəslinin nümayəndəsi, Azərbaycan milli rəssamlıq sənətinin tanınmış simalarından olan Bəhruz Kəngərlinin anadan olmasından 128 il keçir. 30 il ömür sürən Bəhruz Kəngərli cəmi yeddi il yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olsa da, zəngin irs qoyub, 2 minə qədər rəsm əsəri yaradıb. O, realist portret və mənzərə rəsm yaradıcılığının, eləcə də Azərbaycan boyakarlığında realizmin əsasını qoymaqla milli sənət xəzinəsinə dəyərli nümunələr bəxş edib, onu yeni ictimai məzmun və janr, təsvir metodu və ifadə vasitələri ilə zənginləşdirib.

Vurğulanıb ki, görkəmli sənətkarın sənət dünyasına, əbədiyaşar yaradıcılığına onun doğulub boya-başa çatdığı doğma diyarında daim yüksək diqqət və qayğı göstərilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Görkəmli rəssam Bəhruz Kəngərlinin 120 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” Sərəncamı ilə 2012-ci ildə görkəmli sənətkarın yubileyi geniş şəkildə qeyd olunub. Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin fondunda saxlanılan bir çox əsərlərinin surəti çıxarılaraq Bəhruz Kəngərli Muzeyinə təqdim edilib. Rəssamın əsərlərinin tam külliyyatı ilk dəfə olaraq albom-kataloq şəklində nəşr olunub. Eyni zamanda muxtar respublikada yubiley münasibətilə poçt markası buraxılıb. Naxçıvan televiziyası tərəfindən görkəmli rəssamın həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş sənədli film hazırlanıb.

Qeyd olunub ki, Bəhruz Kəngərli Muzeyinin yerləşdiyi bina 2013-cü ildə yenidən qurularaq istifadəyə verilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2015-ci il 14 noyabr tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan şəhərində Bəhruz Kəngərli adına Rəssamlar Parkı yaradılıb və rəssamın heykəli qoyulub.

Diqqətə çatdırılıb ki, dövrünün reallıqlarını əsərlərində böyük şövqlə təsvir edən Bəhruz Kəngərli xalqımız qarşısında mühüm xidmətlər göstərib. O, tarixi keçmişimizi və dövrün ictimai-siyasi hadisələrini yaradıcılığında dolğun əks etdirən bir sənətkar kimi yüksək qiymətə layiqdir. Son illər tanınmış rəssamın Azərbaycan mədəniyyəti xəzinəsinə daxil olan zəngin sənət irsinin xalqımızın milli sərvəti kimi qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması istiqamətində mühüm işlər görülür.

Bildirilib ki, milli rəssamlıq, boyakarlıq sənətinin zirvəsində dayanan əvəzsiz sənətkar Bəhruz Kəngərli 1922-ci il fevralın 7-də Naxçıvanda dünyasını dəyişib.

Vurğulanıb ki, Azərbaycan incəsənətinin tarixində özünəməxsus xidmətləri ilə yaşayan Bəhruz Kəngərli kimi sənətkarlar bəşəri ideyalı insanlar olublar. Cəmi 30 illik ömründə əbədiyaşar əsərlərə həyat verən, incəsənət tariximizin unudulmayan nümayəndəsinə çevrilən Bəhruz Kəngərli həmişə müasirimiz olaraq gələcəyə bizimlə bərabər addımlayır.

İnteraktiv dərs muxtar respublikanın 200-dən çox ümumtəhsil müəssisəsində izlənilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.01.2020      Bəhruz Kəngərli Muzeyində realist fırça ustasının anadan olmasının 128-ci ildönümünə həsr olunmuş “Nuh torpağının rəssamı” adlı tədbir keçirilib.

Tədbirdə muzeyin direktoru Səbinə Əlincəli Azərbaycan rəssamlığına əvəzsiz xidmətlər göstərmiş görkəmli sənətkarın çox zəngin və mövzu etibarilə əhatəli yaradıcılığına nəzər salıb, böyük rəssamın irsinə göstərilən diqqət və qayğıdan söhbət açıb.

Bildirilib ki, istedadlı sənətkarın yaradıcılığını Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev həmişə yüksək qiymətləndirib. Naxçıvan şəhərində Bəhruz Kəngərli Muzeyinin, görkəmli sənətkarın adını daşıyan Rəssamlar Parkının yaradılması, parkda abidəsinin ucaldılması, 2012-ci ildə rəssamın 120 illik yubileyinin qeyd olunması görkəmli sənətkarın irsinə göstərilən diqqətin, muxtar respublikada rəssamlıq sənətinə verilən yüksək dəyərin ifadəsidir.

Vurğulanıb ki, Bəhruz Kəngərlinin çox zəngin və mövzu etibarilə əhatəli yaradıcılığı gənc nəsillər üçün örnəkdir. Böyük rəssamın vətənpərvərliyinin ifadəsidir ki, onun ustalıqla yaratdığı əsərlər Bəhruz Kəngərlini incəsənət tariximizin unudulmayan nümayəndəsinə çevirib.

Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyev, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Həbibə Allahverdiyeva çıxış edərək Bəhruz Kəngərli ənənələrinin naxçıvanlı rəssamların yaradıcılığındakı mühüm rolundan, görkəmli sənətkarın irsinin təbliğindən danışıblar.

Sonda realist rəssamın əsərlərindən ibarət ekspozisiyaya baxış olub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.01.2020      Muzeylər mədəniyyət, elmi-­tədqiqat və təbliğat müəssisələri kimi tarixi-mədəni irsi toplayır, öyrənir və mühafizə edir. Bununla da əhalinin mədəni şüur səviyyəsinin yüksəlməsinə, cəmiyyətin mənəvi inkişafına, bütövlükdə, dövlətin tərəqqisinə çalışırlar. Muzeylərin yaranma tarixinin eramızdan əvvələ təsadüf etdiyini nəzərə alsaq, belə mədəniyyət müəssisələrinin inkişaf yolunu da göz önünə gətirmiş olarıq.

Azərbaycanda muzey işinin inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Əgər 1969-cu ilədək ölkəmizdə 29 muzey fəaliyyət göstərirdisə, ulu öndərin hakimiyyəti illərində Azərbaycanda 111 müxtəlif profilli muzey yaradılıb. Hazırda onların sayı 200-dən çoxdur.

Muxtar respublikamızda da dövlətin və millətin maddi və mənəvi sərvətinin toplanması, qorunması, təbliğ olunması və gələcək nəsillərə çatdırılması işi diqqət mərkəzində saxlanılır. Fəaliyyət göstərən hər bir muzey və muzey əməkdaşları Vətənə, dövlətə, xalqa xidmət kimi tarixi vəzifələrini dərk edir, bu işin öhdəsindən məsuliyyətlə gəlməyə çalışırlar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 2001-ci il 22 may tarixli Sərəncamı ilə yaradılan Bəhruz Kəngərli Muzeyi XX əsrin əvvəllərində baş verən tarixi, ictimai-siyasi hadisələri təsviri sənətin qüdrəti ilə özündə əks etdirən mədəniyyət ocaqlarındandır. Belə ki, muzeydə qorunan və nümayiş etdirilən Bəhruz Kəngərlinin “Qaçqınlar” portret silsiləsi, həmçinin rəssamın yaratmış olduğu etnoqrafik rəsm əsərləri xalqımızın milli mədəni sərvəti, qiymətli sənət əsərləridir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin açılışında şəxsən iştirak edərək xeyir-dua verdiyi bu muzey hərtərəfli dövlət qayğısından yararlanaraq fəaliyyətini günün tələbləri səviyyəsində qurmağa çalışır.

Onu da qeyd edək ki, artıq muzeylərə yeni baxış formalaşıb, muzey işinə innovativ yanaşma gözə çarpır. Bir çox dünya muzeyləri mədəni fəaliyyətin yeni növ və formalarını axtarır və inkişaf etdirirlər. Dünya muzeylərinin təcrübəsində interaktiv oyunlardan, viktorinalardan, səhnəciklərdən, müxtəlif profilli sərgilərdən, tarixi və əlamətdar günlərlə bağlı açıq dərslərdən geniş istifadə olunur. Bu mənada, muxtar respublikamızdakı muzeylər şəbəkəsi tamamilə dünya standartlarına cavab verir.

Kompüter texnikasının və internetin inkişafı ilə diyarımızda da muzey sahəsində yeniliklər yaranıb. Məsələn, bu gün dünyada virtual muzeylər fəaliyyət göstərir. Bu da uğurlu muzey layihələrindən biridir. Zamanın tələbindən yaranıb özünü doğruldan bu yeniliklərin tətbiqi məqsədilə Bəhruz Kəngərli Muzeyinin behruzkengerli.nakhchivan.az saytında da virtual səyahət bölməsi yaradılıb. Həmin bölməyə daxil olan bütün izləyicilər dünyanın istənilən yerindən bu mədəniyyət müəssisəsi ilə virtual tanış ola bilərlər.

Muzeylər xalqın milli-mənəvi dəyərlərini gələcək nəsillərə ötürməklə bərabər, həm də maarifləndirici və tərbiyəedici kimi funksiyaların daşıyıcısıdır. Bu mədəniyyət ocaqları insanlarda milli-mənəvi dəyərlərə sədaqət, Vətənə məhəbbət, onun tarixinə, adət-ənənələrinə hörmət hissləri aşılayır. Muzeylərdə keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlər isə bu işlərə təkan verir.

Muzey xüsusi elm, tədris mühitidir. Bu mədəniyyət ocaqlarının əsas missiyalarından biri onun tədris fəaliyyətidir. Müdriklər deyiblər ki, ağıllı valideyn kapitalı övladına qoyur. Yəni onun təhsilinə, tərbiyəsinə, ümumən, səviyyəsinin yüksəldilməsinə sərf edir. Bu gün dövlətimiz də bu mühüm məramı bir valideyn həssaslığı və qayğısı ilə layiqincə icra edir. Muxtar respublikada milli dəyərlərimizin yaşadılması, mədəni irsimizin təbliği istiqamətində görülən çoxşaxəli işlər sırasında ayrı-ayrı görkəmli sənətkarların həyat və yaradıcılığının gənc nəslə təqdim olunması başlıca yer tutur.

Görkəmli fırça ustası Bəhruz Kəngərlinin anadan olmasının 120 illik yubileyi ilə əlaqədar tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri demişdir: “Bəhruz Kəngərli irsi, onun xalqımız, Vətənimiz qarşısındakı xidmətləri daim təbliğ olunmalı, muzeydən həm də muzey-məktəb kimi istifadə edilməlidir... Muzeydə dərslər təşkil olunmalı, rəssamın irsi və həyat yolu gənc nəsillərə olduğu kimi çatdırılmalıdır. Çünki bu cür sənətkarların həyat və yaradıcılığı gənc nəsillər üçün nümunədir”.

Bu gün Naxçıvanda həyata keçirilən maarifləndirmə siyasəti və bu siyasətin nəticəsi olaraq muzeylərdə distant və açıq dərslərin keçilməsi gənc nəslin dünyagörüşünün formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əgər bu gün şagirdlər muzeylərdə istər tariximiz, istərsə də ədəbiyyatımız, incəsənətimiz ilə bağlı nə isə öyrənə bilirlərsə, bəhrələnirlərsə, bu, gələcəyin milli ziyalısının yetişdirilməsi istiqamətində mühüm addım deməkdir. Eyni zamanda illər sonra Vətənə və xalqına qulluq edəcək kadrın zəngin dünyagörüşünün təməlinin bu gün möhkəm qoyulması deməkdir.

Bəhruz Kəngərli Muzeyi ilə əlaqə də şagirdlərdə milli dəyərlərimizə bağlılıq yaradır, o bağı möhkəmləndirir, şagirdlərin milli şüurunu formalaşdırır. Onlarda şəxsiyyət, zövq, düşüncə tərzi formalaşır. Məktəblilər əyani surətdə gördükləri bir rəsm əsərinə, tarixi bir əşyaya öz düşüncə tərzi ilə yanaşırlar. Muxtar respublikada gələcək nəsillərin daha da dünyagörüşlü, məntiqli, millətpərvər böyümələri, sərbəst fikrə sahiblənmələri, cəsarətli olmaları və öz düşüncə tərzlərini irəli sürmələri üçün muzeylərdə açıq dərs ənənəsinə xüsusi önəm verilir. Muzey ekspozisiyası şagirdlərə emosional təsir göstərir, onları mənən inkişaf etdirir. Bu proses həm də uşaqlarda məntiqin inkişafına stimul olur, mənəvi tərəqqiyə təkan verir, tarixi yaddaşı möhkəmləndirir. Bu mənada, açıq dərslərə cəmiyyəti düzgün istiqamətləndirməyə xidmət edən ideoloji bir proses kimi baxmaq lazımdır. Belə dərslər muxtar respublikamızda təhsil siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bəhruz Kəngərli Muzeyinin əməkdaşları da bunu dərindən dərk edərək açıq dərslərin səmərəli təşkilinə məsuliyyətlə yanaşırlar.

Vətənpərvərlik hər bir insanın əməlləri ilə ölçülür. Bəhruz Kəngərli də əsl vətəndaş kimi Vətənlə bağlı heç bir hadisəyə laqeyd qalmayıb. O gah vətəndaşlıq mətanəti göstərərək “Qaçqınlar” portret silsiləsini yaratmaqla tarixin ağrı-acılarını gələcək nəsillərə ötürüb, gah yurdunun gözəl təbiətini böyük məhəbbətlə tərənnüm edib, gah da çoxəsrlik keçmişdən yadigar qalan tarix və mədəniyyət abidələrinə öz ehtiramını bildirib. Bununla da xalqın tarixini, mədəniyyətini, sənətkarlıq qabiliyyətini vəsf edib.

Bəhruz Kəngərli yaradıcılığının ana xəttini milli təəssübkeşlik təşkil edir. Görkəmli realist rəssamın mövzusundan asılı olmayaraq, bütün əsərlərində milli təəssübkeşlik özünü açıq-aydın büruzə verir. Məlumdur ki, Bəhruz Kəngərli çox zəngin portret qalereyası yaradıb. Bir çox müasirlərinin portretlərini çəkib, hətta bu istiqamətdə sifarişlər qəbul edib. Tanınmış fırça ustasının muzeydə də sərgilənən “Qaçqınlar” silsiləsinə daxil olan əsərlərinə isə qətiyyən adi portret kimi yanaşmaq olmaz. Bu əsərləri rəssam bütöv bir xalqın həqiqətlərini var qüvvəsi ilə hayqıraraq gələcək nəsillərə ötürmək məqsədilə, özü də böyük vətənpərvərlik yanğısı ilə yaradıb.

Bəhruz Kəngərli muzey ekspozisiyasında da xüsusi maraqdoğuran “Qaçqınlar” silsiləsində bu gün Ermənistan adlandırılan, əsl həqiqətdə isə qədim Azərbaycan torpağı olan Qərbi Azərbaycandan – öz doğma yurdlarından mənfur ermənilər tərəfindən didərgin salındıqları üçün Naxçıvana pənah gətirmiş insanları – qaçqınları təsvir edib. Bu, baş verən ədalətsizliyə qarşı bir sənətkar – vətəndaş, ziyalı etirazıdır. Həmin əsərlərdəki insanlar nə qədər məğrurdurlar. Hüzn, kədər, iztirab bu portretlərin qəhrəmanlarının simasında mükəmməl şəkildə təsvir olunub. “Canfəda kəndindən qaçqın oğlan”, “Yaycı kəndindən qaçqın oğlan Cümşün”, “Avşar kəndindən qaçqın qız”, “İki qaçqın qız”, “Ağ ləçəkli qaçqın qız” əsərlərindəki kədər fərdi kədər deyil, ümumxalq kədəridir.

Bu insanlar qəmli ola bilərlər, çünki onlar torpaq itiriblər, yurd itiriblər. Lakin nə qədər də məğrur tuturlar özlərini. Ekspozisiyadakı bu əsərləri seyr etdikcə bir daha düşünürsən: rəssamın peşəkarlığıdır ki, bu insanların daxili sarsıntılarını təsvir edə bilib bu portretlərdə, onların simasına hopan təlatümlü daxili aləmlərini göstərə bilib. Rəssam “Ayaqyalın qadın”, “Qaçqınlar”, “Əyləşmiş qaçqın oğlan”, “Qaçqın İmran çanta ilə”, “Qaçqınlar arabada” əsərlərini yaratmaqla bir amala xidmət edib. Bu da ondan ibarətdir ki, vətənpərvər rəssam kimi tarixi həqiqətləri gələcək nəsillərə çatdırsın, əsərlərini sübut olaraq tarixi sənəd kimi ortaya qoysun. Bu baxımdan rəssamın sənət ideyaları bir maarifpərvər, vətənpərvər ziyalı uzaqgörənliyi kimi dəyərlidir. Bir faktı da qeyd etmək yerinə düşər ki, həmin əsərlərdən rəssam pul qazanmayıb. Bəhruz Kəngərli fırçasını silaha çevirərək tarixi ədalətsizliyə qarşı üsyan edirdi. Əsl Vətən oğlu adlandırılmağa layiq olan görkəmli rəssamımız çox gözəl anlayırdı ki, hər bir vətəndaşın ilk vəzifəsi xalqının, millətinin istiqbalıdır. Rəssam bütün varlığı, milli təfəkkürü ilə düşünürdü ki, Vətənin dərdinə biganə qalmaq olmaz, çünki biganəlik milləti çökdürər. Bəhruz Kəngərlinin yaradıcılığına daha yaxından bələd olduqca insanı bir sual düşündürür: – Bəs biz Bəhruz Kəngərlinin vətənpərvərliyindən dərs götürə bilirikmi?

Adını bu gün fəxarətlə çəkdiyimiz milli ruhlu sənətkarımız yaşadığı qısa ömründə vətənpərvərliyin ən gözəl nümunəsini nümayiş etdirib. Bu vətənpərvərlik duyğusu muzey əməkdaşlarının fitrətinə hopub, muzeyin fəaliyyətinə yansıyıb. Xalqımızın millətpərvər oğlunun adına layiq keçirilən hər bir mədəni-kütləvi tədbirin ana xəttini millilik və vətənpərvərlik təşkil edir, rəssamın Vətən sevgisi hər kəsə nümunədir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən muzey işində peşə vərdişləri formalaşdırılması məqsədilə fond mühafizləri, bələdçilər üçün mütəmadi olaraq keçilən təkmilləşdirmə kursları, seminar-treninqlərdə, təşkil olunan dəyirmi masalarda Bəhruz Kəngərli Muzeyinin əməkdaşları da fəal iştirak edirlər. Diyarımızda muzey işi sahəsində istər düzgün kadr siyasətinin aparılması, istərsə də peşəkarlığın artırılması istiqamətində görülən bu tədbirlər muxtar respublikada muzeyşünaslığın inkişafına sanballı töhfələrini verməklə yanaşı, kollektivimizi də mədəni irsimizin daha dolğun, planlı şəkildə təbliğinə səfərbər olmağa sövq edir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.01.2020      Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 2019-cu il dekbarın 13-də “20 Yanvar faciəsinin otuzuncu ildönümü haqqında” Sərəncam imzalamış, ölkəmizdə 20 Yanvar faciəsinin otuzuncu ildönümünə həsr olunmuş anma mərasimlərinin keçirilməsi qərara alınmışdır.

Yanvarın 20-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Qanlı Yanvar faciəsində həlak olanların və şəhidlərin əziz xatirəsini yad etmək üçün Naxçıvan şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanına gəlmişdir.

Ali Məclisin Sədri xiyabandakı Ana abidəsinin önünə əklil qoymuş, şəhidlərin xatirəsinə ehtiramını bildirmişdir.

Sonra Dövlət Himni səslənmişdir.

Ali Məclisin Sədri şəhidlərin məzarlarını və 1918-1920-ci illərdə erməni daşnakları ilə mübarizədə Naxçıvanın köməyinə gələn qardaş Türk ordusunun şəhid olmuş əsgərlərinin xatirəsinə ucaldılmış abidəni ziyarət edərək güllər qoymuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin, Nazirlər Kabinetinin, nazirlik, komitə və digər mərkəzi təşkilatların, məhkəmə, hüquq-mühafizə orqanlarının, hərbi hissələrin, elm, təhsil,mədəniyyət və səhiyyə müəssisələrinin kollektivləri, Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin, ictimai təşkilatların və yaradıcılıq birliklərinin, kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşları, şəhər sakinləri şəhidlərin əziz xatirəsini ehtiramla yad etmişlər.

1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Sovet ordusunun hissələri və xüsusi təyinatlılar tərəfindən Bakı şəhərində dinc əhaliyə divan tutulmuş, yüzlərlə insan qətlə yetirilmiş, yaralanmış, itkin düşmüşdür. Faciə zamanı 147 Azərbaycan vətəndaşı şəhid olmuş, 744 nəfər yaralanmış və xəsarət almışdır.

Bu qanlı hadisənin törədilməsində əsas məqsəd azadlıq, suverenlik uğrunda mübarizə aparan Azərbaycan xalqının iradəsini qırmaq, insanların müstəqillik arzularını əzmək idi. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi: “20 Yanvarda Azərbaycanın azadlıqsevər, vətənpərvər insanları xalqımıza qarşı göstərilən ədalətsizliyə görə, Azərbaycan torpaqlarına erməni silahlı qüvvələrinin təcavüzünün qarşısı alınmadığına görə və milli azadlığa nail olmaq üçün ayağa qalxdılar, etirazlarını bildirdilər. Onları boğmaq üçün, əzmək üçün Sovet İttifaqının qoşunları, sovet ordusunun hissələri ölkəmizə basqın etdi. Ancaq qəhrəman övladlarımız özünü qurban verərək Azərbaycan xalqının milli azadlığı üçün, Azərbaycanın müstəqilliyi üçün yol açdılar”.

Ümummilli liderimiz yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək xalqımıza qarşı törədilən qanlı cinayətə ilk dəfə etirazını bildirmiş, bəyanatla çıxış edərək faciəni törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb etmişdir. Həmin dövrdə Sovet imperiyasının rəhbərliyi tərəfindən ciddi nəzarət altında saxlanılmasına baxmayaraq, ulu öndərimizin bu cəsarətli addımı, qətiyyətli mövqeyi Azərbaycan xalqının milli azadlıq uğrunda mübarizə əzmini daha da artırmışdır.

Qanlı Yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının azadlıq istəyinin qarşısını almaq cəhdi ilə yanaşı, həm də ermənilərin işğalçılıq siyasətinin həyata keçirilməsinə xidmət edən terror aktı idi. Ermənilərin faciədən bir neçə gün əvvəl Naxçıvana hücumları bunu bir daha təsdiq edir. 1990-cı il yanvarın 18-də Kərki kəndi SSRİ Müdafiə Nazirliyinin 7-ci ordusunun köməyi ilə ermənilər tərəfindən işğal olundu. Muxtar respublikanın ərazi bütövlüyü və vətəndaşlarının həyatı təhlükə altında qaldığından, beynəlxalq Qars müqaviləsinin şərtləri kobud surətdə pozulduğundan Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Ali Soveti 1990-cı il yanvarın 19-da “Naxçıvan MSSR-də yaranmış ictimai-siyasi vəziyyət haqqında” tarixi qərar qəbul etdi. Bu qərara əsasən Naxçıvan MSSR Sovet imperiyasının tərkibindən çıxdı. 1990-cı il yanvarın 20-də, Qanlı Yanvar hadisələrinin törədilməsindən 8 saat əvvəl Sədərəyə erməni silahlı dəstələrinin hücumları başladı və bununla da 20 Yanvar faciəsinin ilk qanlı səhifəsi yazıldı.

Ulu öndərimiz Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayıb fəaliyyət göstərdiyi dövrdə 20 Yanvar faciəsinə ilk dəfə siyasi qiymət vermişdir. Dahi şəxsiyyətin rəhbərliyi ilə Ali Məclis 1990-cı il 21 noyabr tarixli “1990-cı ilin yanvar ayında Bakı hadisələrinə siyasi qiymət verilməsi haqqında” Qərar qəbul etmiş, həmin qərarda 20 Yanvarın hər il Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Milli Matəm Günü” kimi qeyd olunması əksini tapmışdır. 1992-ci il yanvarın 13-də isə daha bir tarixi addım atılmış, “1990-cı ilin yanvar ayında Bakı faciəsi ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Rəyasət Heyətinin bəyanatı” qəbul olunmuşdur.

Bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi, adlarının uca tutulması, o cümlədən onların ailələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsini daim diqqət mərkəzində saxlayır, bu istiqamətdə mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Azərbaycan dövlətinin iqtisadi, siyasi və hərbi qüdrətinin günbəgün artması, haqq səsimizin beynəlxalq tribunalardan səslənməsi xalqımızın bir daha faicələrlə, soyqırımlarla sınağa çəkilməcəyinə təminat verir.

Bugünkü müstəqil, qüdrətli Azərbaycan şəhidlərimizin ruhuna ehtiramın ən yüksək ifadəsidir. 20 Yanvar isə qəhrəmanlıq tariximizdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “20 yanvar faciəsinin otuzuncu ildönümü haqqında” imzaladığı Sərəncamda da qeyd olunduğu kimi: “1990-cı ilin 20 yanvarında Azərbaycan xalqı öz azadlığı və müstəqilliyi uğrunda çox sayda şəhid verdi. Lakin onun iradəsi sınmadı və milli ruhu sarsılmadı. Həmin qırğın zamanı ümummilli mənafelərin müdafiəsi naminə canlarından keçmiş və şəhidlik zirvəsinə ucalmış Vətən övladları misilsiz fədakarlıqları ilə xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinə yeni parlaq səhifə yazdılar”.

Tədbirdən sonra Ali Məclisin Sədri Xatirə Muzeyinə gəlmişdir.

Məlumat verilmişdir ki, muzeydə şəhidlərin fotoşəkilləri, şəxsi sənədləri, döyüş fəaliyyətlərini əhatə edən materiallar, eyni zamanda qəhrəmanlıq tariximizin müxtəlif dövlərinə aid kitablar mühafizə və nümayiş etdirilir. Muzeyin fondundakı 2 minə yaxın eksponat xalqımızın soyqırımı tarixi üzrə dövrləşdirilərək yerləşdirilmişdir.

Ali Məclisin Sədri Xatirə Muzeyində məktəblilərin iştirakı ilə açıq dərslərin keçirilməsi və qəhrəmanlıq tariximiz barədə gənc nəslin məlumatlandırılmasının vacibliyini vurğulamışdır.

Həmin gün saat 12:00-da muxtar respublikada şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayon mərkəzlərində də 20 Yanvar faciəsinin otuzuncu ildönümü ilə bağlı tədbirlər keçirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.01.2020      “20 Yanvar faciəsi təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bəşəriyyətə, humanizmə, insanlığa qarşı həyata keçirilən dəhşətli terror aktıdır”. Bu fikir Naxçıvan şəhərindəki Xatirə Muzeyi ilə muxtar respublikanın 200-dən çox ümumtəhsil məktəbi arasında “20 Yanvar – Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq tarixi” mövzusunda keçilən interaktiv dərsdə səsləndirilib.

İnteraktiv dərsdə bələdçi Elvira Qədimova bildirib ki, muzeydə 2 mindən çox eksponat var və onlardan 400-ə yaxını ekspozisiyada nümayiş etdirilir. Ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq təcavüzkar erməni daşnaklarının azərbaycanlılara qarşı müxtəlif illərdə törətdikləri dəhşətli cinayətlərin izləri bu eksponatlarda öz əksini tapıb. Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak olanların xatirəsinin əbədiləşdirildiyi muzeydə şəhidlərin fotoşəkilləri, şəxsi sənədləri, döyüş yollarını əks etdirən materiallar saxlanılır. Eyni zamanda bu mədəniyyət müəssisəsində qəhrəmanlıq tariximizin müxtəlif dövrlərinə aid kitablar nümayiş etdirilir. Xatirə Muzeyində azərbaycanlılara qarşı 1905-1907-ci, 1918-1920-ci illərdə törədilən kütləvi soyqırımı aktlarını, həmçinin 1948-1953-cü illərdə soydaşlarımızın öz dədə-baba torpaqlarından deportasiyasını, 1990-cı il 20 Yanvar, 1992-ci il Xocalı faciələrini özündə əks etdirən eksponatlar sərgilənir..

Bildirilib ki, Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak olanların xatirəsinin əbədiləşdirildiyi muzeydə ümummilli lider Heydər Əliyevin 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı imzaladığı fərmanların surətləri, şəhidlərin fotoşəkilləri, şəxsi sənədləri, döyüş şücaətlərini əhatə edən materiallar, eyni zamanda qəhrəmanlıq tariximizin müxtəlif dövrlərinə aid kitablar nümayiş etdirilir.

Vurğulanıb ki, 1990-cı il yanvarın 20-də, Qanlı Yanvar hadisələrinin törədilməsindən 8 saat əvvəl Sədərəyə erməni silahlı dəstələrinin hücumları başlanıb və bununla da 20 Yanvar faciəsinin ilk qanlı səhifəsi yazılıb, ilk şəhidlər verilib. Buna baxmayaraq, naxçıvanlılar düşmənin önündə mərdliklə dayanaraq qəhrəmancasına mübarizə aparıb, Naxçıvanı qoruyub saxlayıblar.

Azərbaycan xalqının milli azadlıq hərəkatına və müstəqillik tarixinə 20 Yanvar hadisəsi şanlı səhifə kimi daxil olub. Bu hadisəni Azərbaycan tarixinə milli əsarətə, qətliama qarşı mübarizə günü kimi yazan qəhrəman şəhidlərimizin müqəddəs xatirəsi xalqımızın qəlbində daim yaşayacaqdır. Qeyd edək ki, həmin gün muxtar respublikanın bütün ümumtəhsil məktəblərində bir dərs saatı 20 Yanvar faciəsinə həsr olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.01.2020      Yanvarın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günü” ilə əlaqədar Nazirliyə tabe müəssisələrdə çalışan gənclərin və hamiliyinə verilmiş ixtisaslarda təhsil alan tələbələrin Naxçıvan şəhərindəki Xatirə Muzeyinə ekskursiyası təşkil olunmuşdur.

Tədbiri Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi İlkin Cabbarov açaraq bildirmişdir ki, XX əsr tarixinə insanlığa və bəşəriyyətə qarşı ən amansız və dəhşətli cinayətlərdən biri kimi düşmüş 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələrinin 30-cu il dönümü ərəfəsində şəhidlərimizin əziz xatirəsi müxtəlif tədbirlərlə yad edilir. Bu faciənin başvermə səbəbləri ilə bağlı zaman-zaman müxtəlif rəylərə rast gəlinsə də, bütün əks mövqelər məhz bir nöqtədə kəsişir: bu tarixi gündə Azərbaycan xalqı əsrlər boyu qəlbində yaşatdığı milli azadlıq və istiqlal istəyindən geri çəkilməyəcəyini, bu müqəddəs amal uğrunda hətta canından belə keçməyə hazır olduğunu bütün dünyaya nümayiş etdirdi. 20 yanvar hadisələri eyni vaxtda həm faciə, həm də qəhrəmanlıq səhifəsi kimi tariximizə yazıldı.

Qeyd olunmuşdur ki, bu qanlı hadisəyə ilk olaraq öz münasibətini bildirən şəxs ümummilli lider Heydər Əliyev olmuşdur. Belə ki, Heydər Əliyev 21 yanvar 1990-cı il tarixdə faciə ilə əlaqədar Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyində keçirilən yığıncaqda çıxış edərək bu hadisəni törədən şəxsləri kəskin şəkildə tənqid etmiş, bu hadisəni hüquqa, demokratiyaya yad, humanizmə və ölkədə elan olunmuş hüquqi dövlət quruculuğu prinsiplərinə zidd hesab etdiyini bildirmişdir.

Ümummilli lider 20 Yanvar günü imperiya qoşunları qarşısında mərdi-mərdanə dayanan Azərbaycanın mərd oğul və qızlarının bu dəyanətini çox yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Azərbaycan xalqı 20 Yanvarda hərbi, siyasi, mənəvi təcavüzə məruz qalsa da, öz tarixi qəhrəmanlıq ənənələrinə sadiq olduğunu, Vətənin azadlığı və müstəqilliyi naminə ən ağır sınaqlara sinə gərmək, hətta, şəhid vermək əzmini bütün dünyaya nümayiş etdirdi. 1990-cı ilin Qanlı Yanvarında Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalmış Vətən övladları özlərinin fədakarlığı, şəhidliyi ilə xalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsinə parlaq səhifə yazdılar. Bu gün Azərbaycan xalqı özünün milli mənliyini qorumaq üçün canlarından keçən övladları ilə fəxr edir.”

Daha sonra gənclər muzeylə tanış olublar. Burada gənclərə məlumat verilmişdir ki, 1997-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sərəncamı ilə Şəhidlər Muzeyi kimi yaradılmış müəssisə 8 avqust 2000-ci il tarixdə adı dəyişilərək Xatirə Muzeyi adlandırılmışdır. Hazırda burada 2000-ə yaxın eksponat qorunub saxlanılır.

Qeyd edilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 19 dekabr tarixdə imzaladığı “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” Sərəncamına əsasən muxtar respublikanın bütün idarə, müəssisə və təşkilatlarının kollektivləri digər muzeylərdə olduğu kimi Xatirə Muzeyində də olurlar. Muzeydə gənc nəslin xalqımızın azadlığı uğrunda canlarından keçərək şəhidlik məqamına ucalanların şərəfli ömür yolunun öyrənilməsi, Vətənə, dövlətə, müstəqilliyimizə sadiq ruhda böyüməsi fəaliyyətin əsas istiqamətini təşkil edir.

Ekskursiya zamanı gəncləri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.01.2020      Yanvarın 16-da Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin və Şahbuz Şəhər Mədəniyyət Evinin təşkilatçılığı ilə Şahbuz Şəhər Mədəniyyət Evində 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş “Xalqımızın qəhrəmanlıq səhifəsi” adlı tədbir keçirilib.

Əvvəlcə 20 yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla anılıb. Daha sonra Şahbuz Şəhər Mədəniyyət Evinin direktoru Zəkiyyə Rüstəmova, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Mübariz Əliyev, Şahbuz Rayon Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəis müavini Elşən Mərdanlı, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları və Şəhir Ailələri Şahbuz Rayon Təşkilatının sədri Xəqani Həsənov, rayon MKS-nin əməkdaşı Kifayət Əliyeva və şəhid ailələri üzvlərindən Azədə Əsgərova çıxış etmişlər.

Çıxışlarda bildirilib ki, qanlı 20 Yanvar hadisəsi sovet imperiyasının millətimizə qarşı törətditiyi tarixi faciədir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan xalqının mübarizə əzmini qırmaq, onun suverenlik istəyini sarsıtmaq mümkün olmadı. Həmin gün küçələrə, meydanlara çıxaraq azadlıq və müstəqillik uğrunda haqq səsini ucaldan günahsız insanların ölümündən belə qorxmadılar. Elə ona görədir ki, 29 il bundan əvvəl baş vermiş 20 Yanvar hadisələri Azərbaycanın müstəqillik tarixinə şərəfli gün, qəhrəmanlıq simvolu kimi həkk olundu. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə sovet imperiyasının xüsusi hazırlıqlı ordusu tərəfindən planlı şəkildə azərbaycan xalqına qarşı törədilən faciə xalqın yaddaşında silinməz iz qoydu. Həmin gecə xalqda bir təlatüm, , coşqunluq, həyəcan vardı. İnsanların qəlbində mübarizəyə çağırış hissi baş qaldırmışdı.

Vurğulanıb ki, tarixin müxtəlif sınaqlarından çıxmış, həmişə mübarizliyi ilə seçilən Azərbaycan xalqı ağır itkilər versədə, öz qürurunu, vətənə bağlılığını bu dəfə də sübut etdi. Bu təcvüz Azərbaycan xalqına qarşı edilmişdi, həlak olanlar Azərbaycanın milli azadlığı uğrunda qurban getmişdilər. Xalqımızın başına gətirilmiş müsibətin əsl səbəbkarı olan Mixail Qorbaçov ali səlahiyyət imkanlarından istifadə edərək Azərbaycan xalqına 20 Yanvar faciəsini tez bir zamanda unutdurmağa çalışsa da, bu, mümkün olmadı.

Diqqətə çatdırılıb ki, ölkədə xaos özbaşnalıq, şəxsi maraqlara hesablanmış siyasi çəkişmələr böyük vüsət almışdı. Xarici müdaxilələr və daxili çəkişmələr ölkəni parçalanmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qoymuşdu. Bu zaman xalqın etibarlı, vətəninə, xalqına sadiq bir liderə böyük ehtiyacı yaranmışdı. 20 Yanvar faciəsinə ilk olaraq etirazını bildirən və bunu dünya ictimaiyyətinə çatdıran ulu öndər Heydər Əliyev xalqın haq səsinə səs verərək hadisədən bir gün sonra Moskvada yerləşən azərbaycan nümayəndəliyində mətbuat konfransı keçirdi. Baş verənlərlə bağlı açıqlama verərək xalqımıza qarşı törədilən cinayəti ifşa etdi və xalqla, millətlə həmrəy olduğunu bildirdi.

Sonra Şahbuz Rayon Şahbuz Şəhər Mədəniyyət Evinin bədii qiraət dərnəyi üzvlərinin ifasında 20 Yanvar faciəsinə və qəhrəmanlıq tarixinə həsr olunmuş şeirlər bədii qiraət edilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.01.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən klub və mədəniyyət evlərinin əməkdaşları üçün peşə kursları təşkil olunub.

Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrında təşkil olunan yallı kursunda 15, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasında keçirilən rəqs kurslarında 12, Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbində keçirilən rəssamlıq kurslarında 11, Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında təşkil olunan dram kurslarında isə 21 nəfər iştirak edir.

Bir ay davam edəcək kurslarda öz peşələrinə dərindən bələd olan təcrübəli müəllimlər və ustalar tərəfindən kurs iştirakçılarının seçdiyi peşəyə uyğun olaraq müəyyən istiqamət veriləcək, nəzəri biliklərlə yanaşı, praktiki bacarıqların inkişafına da köməklik göstəriləcək.

Tanınmış mütəxəssislərin apardığı peşə kursları dərnək işinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə keçirilir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Peşə Liseyində də xalçaçılıq, toxuculuq, dülgərlik, dərzilik, misgərlik sənətləri ilə bağlı kursların keçirilməsi də nəzərdə tutulub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.01.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasında musiqi təhsilinin inkişafı və dövlət musiqi təhsili müəssisələrinin şəbəkəsinin genişləndirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanan məsələlərdən biridir. Dövlətimizin göstərdiyi qayğı nəticəsində son illər ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin sisteminə daxil olan təhsil müəssisələri üçün yeni binalar tikilir və ya binalar yenidən qurularaq istifadəyə verilir. Naxçıvan Musiqi Kollecində və uşaq musiqi məktəblərində təhsilin yüksək səviyyədə aparılması üçün hərtərəfli şərait yaradılır.

Uşaq musiqi, incəsənət və bədii yaradıcılıq məktəblərində və musiqi kollecində tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə, şagirdlərin, müəllimlərin bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi üçün bir sıra işlər həyata keçirilir. Tədris zamanı elmi biliklərlə yanaşı bacarıq və vərdişlərinin də inkişafına xidmət edən ustad dərsləri təşkil olunur, müəllimlərə düzgün istiqamət vermək və məktəblərdə tədrisin daha səmərəli təşkilini təmin etmək məqsədi ilə metodiki kurslar keçirilir, gənclərə stimul verən müsabiqələr və solo konsertlər hazırlanır.

Dövlət musiqi təhsili müəssisələrində tədrisin keyfiyyət göstəricisi kimi qəbul edilən hesabat konsertləri də gənclərin yaradıcılıq potensialını nümayiş etdirməsi üçün onlara geniş imkanlar yaradır.

Qeyd edək ki, bu il də 2019-2020-ci tədris ilinin birinci yarısının başa çatması ilə əlaqədar olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin sisteminə daxil olan təhsil müəssisələrində hesabat konsertlərinin keçirilməsinə start verilib.

Naxçıvan şəhərində və rayonlarda keçirilən hesabat konsertlərində Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələrinin və uşaq musiqi məktəblərinin şagirdlərinin ifasında xalq mahnıları, görkəmli Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib. Muğam, saz havaları, xor musiqisi və rəqslər ifa olunub.

Dövlət musiqi təhsili müəssisələrində yaradılan xalq çalğı alətləri orkestrləri, nağaraçalanlar, sazçalanlar, skripkaçalanlar ansamblları və s. yaradıcı kollektivlərin ifasında təqdim olunan musiqi əsərləri konsert proqramlarını daha maraqlı və yaddaqalan edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.01.2020      Muxtar respublikada gənc nəslin təhsili ilə yanaşı, onların istedad və bacarıqlarının üzə çıxarılması, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili istiqamətində də ardıcıl tədbirlər görülür. Uşaq musiqi məktəbləri üçün yeni binaların tikilməsi də bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Yanvarın 13-də Vənənd kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin yeni binası istifadəyə verilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən lenti kəsmişdir.

Məlumat verilmişdir ki, 3 mərtəbəli məktəb binasında tədris üçün bütün imkanlar yaradılmışdır. Binada direktor və müəllimlər otaqları, musiqi ədəbiyyatı, solfecio, nağara, qarmon, saz, kamança, nəfəsli alətlər, tar, fortepiano, xanəndəlik sinfi olmaqla, 34 sinif otağı, 22 yerlik konsert zalı, musiqi ədəbiyyatı və oxunması zəruri olan kitablarla təmin edilmiş kitabxana, musiqi alətlərinin təmiri otağı və arxiv yerləşir.

Musiqi alətlərinin təmiri ustası-müəllim Vahid Məmmədov yaradılan şəraitin fəaliyyət üçün geniş imkanlar açdığını bildirmiş, daha səylə çalışacaqlarına söz vermişdir.

Məktəbdə Xalq Çalğı Alətləri və Nəfəsli Alətlər orkestrləri, Sazçalanlar və Nağaraçalanlar ansamblları, eləcə də Xor kollektivi fəaliyyət göstərir, fortepiano, tar, kamança, nağara, saz, qarmon, klarnet və xanəndəlik ixtisasları tədris olunur.

Ali Məclisin Sədri musiqi məktəbinin müəllimləri ilə görüşmüşdür.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edərək demişdir ki, muxtar respublikada mədəniyyətin, xüsusilə musiqisənətinin inkişafı əsas vəzifələr sırasındadır. Uşaq musiqi və bədii sənətkarlıq məktəbləri üçün yeni binalar tikilərək istifadəyə verilir, gənc nəslə milli musiqi sənətimizin öyrədilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Yaradılan şəraitin nəticəsidir ki, bu gün muxtar respublikada uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin şagirdləri ölkəmizdə, eləcə də beynəlxalq miqyasda keçirilən müsabiqələrdə uğurla iştirak edirlər. Ordubad rayonunun Vənənd kəndində musiqi məktəbi üçün yeni binanın istifadəyə verilməsi də bu sahədə görülən işlərin davamıdır. Natəvan Qədimova muxtar respublikanın mədəniyyət ictimaiyyəti adından Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlıq etmişdir.

Məktəbin müəllimi Leyla Yaqubova demişdir: “Kəndimizdəki musiqi məktəbi Sovet dönəmindən qalmış köhnə və heç bir şəraiti olmayan binada yerləşirdi. Lakin Ali Məclis Sədrinin qayğısı ilə Vənənd kəndində aparılan geniş quruculuq işləri musiqi məktəbini də əhatə etmişdir. Bu gün müasir tələblər səviyyəsində, yüksək standartlara cavab verən musiqi məktəbi kollektivin istifadəsinə verilir. Çalışacağıq ki, yaradılan şəraitin müqabilində daha əzmlə fəaliyyət göstərək, musiqisənətinin sirlərini gənc nəslə öyrədək. Yaradılan şəraitə və göstərilən qayğıya görə kollektiv adından minnətdarlığımızı bildirir, qarşıdan gələn doğum gününüz münasibətilə təbrik edir və dövlətçilik fəaliyyətinizdə daha böyük uğurlar arzulayırıq”.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov musiqi məktəbinin istifadəyə verilməsi münasibətilə kollektivi təbrik edərək demişdir: Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında 26 uşaq musiqi məktəbi fəaliyyət göstərir. Onlardan 2-si Ordubad rayonunda – Ordubad şəhərində və Vənənd kəndində yerləşir. Bu gün muxtar respublikada musiqi təhsilinin bütün pillələri üzrə hərtərəfli şərait yaradılmışdır. Uşaq musiqi məktəbləri ilə yanaşı, Naxçıvan Musiqi Kolleci, Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsi və konservatoriyası fəaliyyət göstərir. Ona görə də musiqi məktəblərinin üzərinə mühüm vəzifə düşür. Uşaq musiqi məktəblərində təhsil alan gənclərə gələcəkdə musiqi təhsillərini davam etdirmələri üçün seçdiyi ixtisaslar dərindən öyrədilməlidir. Bu gün musiqi məktəblərində ixtisaslı müəllimlər dərs deyir. Bunlar da imkan verir ki, musiqi təhsili gənclərə yaxşı öyrədilsin. Çünki musiqi məktəblərində təhsilin düzgün təşkili ölkənin mədəniyyətinin inkişafına da böyük töhfədir. Milli musiqimiz, xalq və bəstəkar mahnıları, dünya musiqisi gənc nəslə musiqi məktəblərində öyrədilir.

Ali Məclisin Sədri demişdir: Azərbaycan milli musiqisinin və mədəniyyətinin inkişafı ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər ölkəmizə rəhbərliyi dövründə musiqi mədəniyyətimizin inkişafını diqqətdə saxlamış, yeni əsərlər yazılmışdır. Ölkəmizdə ümummilli liderin yolunun uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir ki, bu gün də musiqi sənətinin inkişafı sahəsində nailiyyətlər vardır. Vaxtilə Azərbaycan gəncləri yalnız Sovetlər Birliyindəki məktəblərdə təhsil ala bilirdilərsə, bu gün müstəqil Azərbaycanın gəncləri dünya konservatoriyalarında tanınmış musiqiçilərdən dərs alırlar.

Qeyd olunmuşdur ki, peşəkar musiqiçilərin yetişməsində ilkin musiqi təhsili mühüm əhəmiyyət daşıyır. Ona görə də musiqi məktəblərində gənclərə yaxşı təhsil verilməli, milli musiqinin sirləri dərindən öyrədilməlidir. Vənənd kənd Uşaq Musiqi Məktəbində bu vəzifələrin icrası üçün lazımi şərait yaradılıb. Burada 8 ixtisas üzrə 119 şagird təhsil alır. 34 nəfərdən ibarət pedaqoji kollektiv şagirdlərə musiqi təhsili verir. Ona görə də təhsilin səviyyəsi daim yüksək olmalı, musiqiyə marağı olan şagirdlər məktəbə cəlb edilməlidir.

Ali Məclisin Sədri məktəbin nailiyyətlərinə görə kollektivə təşəkkürünü bildirmiş, onlara təhsildə uğurlar arzulamışdır. Konsert zalında məktəbin şagirdləri musiqi nömrələri təqdim etmişlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.01.2020      Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasında dövlət quruculuğu işlərində xüsusi xidmətlərinə görə Vasif Yusif oğlu Talıbov “Şərəf” ordeni ilə təltif edilsin.

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 13 yanvar 2020-ci il


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.01.2020      Bu gün Cəmşid Naxçıvanski Muzeyində “2020-ci ildə muzeylərdə mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkili” mövzusunda seminar-treninq keçirilib.

Nazirliyin sisteminə daxil olan muzeylərin əməkdaşlarının iştirak etdiyi tədbirin məqsəd və əhəmiyyətindən danışan nazirliyin baş məsləhətçisi Qumral Əsədova bildirib ki, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən müxtəlif profilli muzeylər bu gün dövlətin göstərdiyi hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunur, onların maddi-texniki bazası gücləndirilir, əməkdaşlarının peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” 2014-cü il 19 dekabr tarixli Sərəncamından sonra muzeylərin ziyarətçilərinin sayında əhəmiyyətli dərəcədə artım müşahidə olunur. Bu səbəbdən muzey əməkdaşları öz işlərini düzgün qurmağı bacarmalı, öz qonaqlarına yüksək səviyyədə xidmət göstərməlidir.

Hər il mütəmadi olaraq keçirilən seminar-treninqlərin əsas məqsədi də muzey əməkdaşlarının vəzifə funksiyalarını dərindən öyrənməyinə şərait yaradaraq onları muzey işi haqqında ətraflı məlumatlandırmaqdan ibarətdir. Eyni zamanda, seminar-treninqlər muzey işçilərinin muxtar diyarımızın bütün bölgələrində yerləşən muzeylərlə tanış olmalarına şərait yaratmaq baxımından da əhəmiyyətlidir. Belə tədbirlərdə muzey əməkdaşlarına bu sahədə həyata keçirilən yeniliklərdən söhbət açılır, onların sualları cavablandırılır.

Tədbirdə Cəmşid Naxçıvanski Muzeyinin direktoru Abasət Nuriyev mədəni-kütləvi tədbirlərin səmərəli təşkili məsələsindən danışaraq bildirmişdir ki, hər il olduğu kimi 2020-ci ildə keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlərin əsas məqsədi maarifçilik və məlumatlandırmaq istiqamətində olmalı, keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlər muzeyin profilinə uyğun olaraq təşkil edilməlidir. Abasət Nuriyev qeyd edib ki, Cəmşid Naxçıvanski Muzeyində mədəni kütləvi tədbirlər təşkil olunarkən bu məsələlər diqqət mərkəzində saxlanılır. Səmərəli tədbirlərin keçirilməsi əsas məqsəd olaraq qarşıya qoyulur.

Sonra Cəmşid Naxçıvanski Muzeyinin əməkdaşı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Gülnaz Hüseynova çıxış edərək bildirib ki, mədəni-kütləvi tədbilərin keçirilməsi həm muzey əməkdaşlarının peşə biliklərinin artırılmasına, həm də tədbir iştirakçılarının dünyagörüşünün inkişafına xüsusi təsir göstərir. Muzeylərdə əlamətdar və tarixi günlərlə bağlı tədbirlərin keçirilməsi gənc nəslin maarifləndirilməsinə, onların xalqımızın tarixi, mədəniyyəti ilə bağlı biliklərinin artırılmasına xidmət göstərir.

Sonra mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb, muzey əməkdaşlarını maraqlandıran sualları cavablandırılıb. Muzey ekspozisiyasına baxış keçirildikdən sonar tədbir yekunlaşıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.01.2020      Muxtar respublikanın rayonlarında bir sıra idarə, müəssisə və təşkilatların kollektivləri muzeylərdə olublar.

Şərur rayonunun idarə, müəssisə və təşkilatlarının kollektivləri Cəlil Məmmədquluzadənin Cəlilkənddəki Xatirə Muzeyində olublar. Məlumat verilib ki, muzeydə ədibin 150 illik yubileyi ilə bağlı guşə də yaradılıb.

Ordubad rayonunun idarə, müəssisə və təşkilatlarının kollektivləri də rayonda fəaliyyət göstərən bir sıra muzeyləri ziyarət ediblər.

Ordubad Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində olan tamaşaçılara məlumat verilib ki, muzey XVII əsrə aid ölkə əhəmiyyətli Qeysəriyyə memarlıq abidəsində yerləşir.

Kəngərli Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində olan rayonun idarə, müəssisə və təşkilatların kollektivləri burada rayonun tarixi, mədəniyyəti və incəsənəti ilə bağlı maddi-mədəniyyət nümunələri ilə yaxından tanış olublar.

Şahbuz rayon idarə, müəssisə və təşkilatların kollektivləri Nursu kəndində görkəmli sənətkar, xalq şairi Məmməd Arazın Ev Muzeyi və Rayon Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində olublar.

Sədərək rayon idarə və müəssisələrin kollektivləri isə Rayon Tarix Diyarşünaslıq muzeyini ziyarət ediblər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.01.2020      2019-cu il də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin fəaliyyətində uğurlu illərdən biri kimi tarixə qovuşdu. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və tabeliyindəki mədəniyyət müəssisələri tərəfindən ötən ildə də xalqımızın milli dəyərlərinin yaşadılması, qorunması və təbliği, muxtar respublika əhalisinin mədəni tələbatının ödənilməsi istiqamətində festival, konsert, müsabiqə, əlamətdar və tarixi günlərlə, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümü, eləcə də tanınmış şəxsiyyətlərin yubileyləri ilə bağlı mədəni-kütləvi tədbirlər, kitab müzakirələri və təqdimatları, dəyirmi masa və diskussiyalar, ədəbi-bədii gecələr və sərgilər təşkil olunmuş, tamaşa və filmlər göstərilmiş, açıq və distant dərslər, ustad dərsləri keçilmişdir.

Novruz bayramı münasibətilə martın 19-da “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində keçirilən bayram şənliyində Nazirliyin tabeliyində olan Naxçıvan Musiqi Kollecinin, uşaq musiqi və bədii sənətkarlıq məktəblərinin, musiqi, folklor və rəqs kollektivlərinin çıxışları olmuşdur. Bayram günlərində Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı və Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı tamaşalar nümayiş etdirmişlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı”nın icrasını təmin etmək məqsədilə Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında keçirilən tədbirlərin bədii hissəsində Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Simfonik Orkestrinin konserti olmuş, Xaqani Əliyevin “Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramı əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşa nümayiş etdirilmişdir.

Ötən ilin mart ayında Bakı Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95-ci ildönümü münasibətilə Naxçıvan Dövlət və Uşaq filarmoniyaları kollektivlərinin konserti olmuşdur. Bundan başqa, aprel ayında “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində keçirilən “Yaradıcı gənclər festivalı”nda Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin “Şəlalə” İnstrumental Ansamblı və Musiqi Kollecinin musiqi və rəqs qrupları, sazçalanlar ansamblı, həmçinin uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin yaradıcı kollektivləri, eləcə də istedadlı yeniyetmə və gənclər, klub müəssisələrinin folklor qrupları və dərnək üzvləri konsert proqramları ilə iştirak etmişlər.

2019-cu il Mədəniyyət Nazirliyinin fəaliyyətində olduqca əlamətdar günlərlə yadda qalacaqdır. Belə əlamətdar hadisələrdən biri də ötən ilin may ayında “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində konsert proqramı ilə çıxış etməsi olmuşdur. Azərbaycan Diplomatiyasının 100 illiyi, 28 May - Respublika Günü və Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illik yubileyi münasibətilə keçirilən həmin tədbirdə ansambl Naxçıvan yallılarını nümayiş etdirmiş, tədbirdə Naxçıvanla bağlı çap məhsulları və Naxçıvan nemətləri sərgilənmişdir. Bundan başqa, iyunun 18-də Azərbaycanın Türkiyənin Qars şəhərindəki Baş Konsulluğunun təşkilatçılığı ilə Milli Qurtuluş Günü, Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95-ci ildönümü, Respublika Günü və Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanlarının 100 illik yubileyi münasibətilə Ərzurum şəhərində keçirilmiş təntənəli mərasimdə “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının ifasında Naxçıvan yallılarından nümunələr təqdim edilmişdir.

Ötən ilin noyabr ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə muxtar respublikada yaşayan məhdud fiziki imkanlı şəxslər və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar arasında solo oxuma, instrumental ifaçılıq və bədii qiraət növləri üzrə bədii yaradıcılıq müsabiqəsi keçirilmişdir.

2019-cu ildə “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində keçirilən “Kətə”, “Göycə”, “Arıçılıq məhsulları – bal” və “Ailə təsərrüfatı məhsulları - 2019” festivallarının bədii hissələrində Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının, Naxçıvan Musiqi Kollecinin və Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin yaradıcı kollektivlərinin ifalarında musiqi və rəqs nömrələri təqdim edilmiş, “Fləşmob” nümayiş olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2009-cu il 7 fevral tarixli Sərəncamına uyğun olaraq, 22 may-19 iyun tarixlərində xalq teatrlarının muxtar respublika festivalı keçirilmişdir. Festival çərçivəsində Naxçıvan şəhər, Şərur, Ordubad, Şahbuz və Babək rayon xalq teatrlarının üzvləri teatrsevərlərə tamaşalar nümayiş etdirmiş, festivalın sonunda xalq teatrları Nazirliyin diplomları ilə təltif olunmuşdur. Ötən dövrdə, ümumilikdə, xalq teatrları 5 yeni tamaşa hazırlamış və bu tamaşalar 10 dəfə nümayiş etdirilmişdir. Şərur Rayon Xalq Teatrı iyun ayında Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında baş tutan III Respublika Xalq Teatrları Festivalının final mərhələsində “Motsart və Salyeri” tamaşası ilə çıxış etmişdir. Festivalda iştirak edən kollektivlər arasında Şərur Rayon Xalq Teatrının tamaşası II yerə layiq görülmüşdür. Baş rolların ifaçıları Nəsimi Məmmədzadə “Ən yaxşı rejissor”, Neymət Sultanov isə “Ən yaxşı aktyor” nominasiyaları üzrə mükafatlandırılmışlar. Adıçəkilən sərəncamına uyğun olaraq, muxtar respublikanın bütün rayonlarında və Naxçıvan şəhərində 8 “Xalq yaradıcılığı günü” keçirilmişdir.

İyunun 14-də Heydər Əliyev Sarayında Xalq artisti Yalçın Adıgözəlovun rəhbərliyi ilə Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin Milli Qurtuluş Gününə və ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərliyinin 50 illiyinə həsr edilmiş konserti olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə əlaqədar Nazirlik tərəfindən müvafiq Tədbirlər Planı hazırlanmış, müxtəlif səpkidə mədəni-kütləvi tədbirlər təşkil edilmişdir. Həmçinin ədibin əsərləri əsasında “Ölülər və dəlilər” tamaşası hazırlanmış, mayın 25-də Türkiyə Respublikasının Qars şəhərində, iyunun 28-də isə Naxçıvan şəhərində həmin tamaşa nümayiş etdirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 24 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Şərur yallılarının tədqiqi, təbliği və qorunması ilə əlaqədar Tədbirlər Planı”nın icrası ilə bağlı iş aparılmış, Şərur yallılarının reyestrə alınması davam etdirilmişdir. “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının ifasında 21 yallının yallının çəkilişi aparılmış, 94 yallı təhlil edilərək nota köçürülmüş, yallı ilə bağlı müxtəlif mövzularında dəyirmi masalar və seminarlar təşkil edilmiş, “Keçmişdən bu günə Naxçıvan yallıları” adlı yallı müsabiqəsi keçirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 3 aprel 2019-cu il tarixli Sərəncamının, aprelin 15-də “Naxçıvan Muxtar Respublikasında ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinin vəziyyəti və innovasiyaların dəstəklənməsi barədə” keçirilmiş müşavirədə verilmiş tapşırıqların icrası ilə bağlı ötən ilin aprel ayında Naxçıvan Dövlət Universitetində Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun və Naxçıvan Musiqi Kollecinin Nazirliyin hamiliyinə verilmiş ixtisaslar üzrə müəllim və tələbələri ilə görüş keçirilmişdir. Görüşdə Sərəncamdan irəli gələn vəzifələrin icrası ilə bağlı müvafiq ixtisaslar üçün Nazirlik tərəfindən hazırlanmış təkliflər müzakirə edilmişdir.

May ayında norveçli məşhur xor dirijoru Hildre Per Oddvar və Azərbaycanın incəsənət xadimlərindən ibarət nümayəndə heyəti tərəfindən Heydər Əliyev Sarayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin xor kollektivləri üçün keçilən ustad dərsində Nazirliyin hamiliyinə verilmiş müvafiq ixtisaslarda təhsil alan tələbələrin də iştirakı təmin edilmişdir.

Ötən ilin avqust ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasına hədiyyə edilmiş qədim musiqi alətlərinin təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Mərasimdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasına 18 adda 20 sayda qədim musiqi alətləri təqdim olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2 avqust 2019-cu il tarixli Sərəncamının icrası ilə bağlı muzeyin internet portalının hazırlanması ilə bağlı iş davam etdirilmişdir. Noyabrın 30-da Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik yubiley qeyd edilmiş, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 28 noyabr tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəniyyət sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə görə muzeyin 2 nəfər əməkdaşı "Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi" fəxri adı, 5 nəfər əməkdaşı isə “Rəşadətli əməyə görə” nişanı ilə təltif olunmuşdur.

Sentyabr ayında Nazirliyin təşkilatçılığı ilə “Milli Musiqi Günü”nə həsr olunmuş müxtəlif formatlı tədbirlər təşkil edilmiş, “Yallı festivalı” keçirilmişdir.

Oktyabr ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş “Səni tərənnüm edirəm, doğma Naxçıvan” devizi ilə peşəkar və həvəskar bəstəkarlar arasında mahnı müsabiqəsi keçirilmiş, qaliblər diplom və pul mükafatları ilə təltif edilmişlər. Həmçinin oktyabr ayında görkəmli musiqişünas, rəssam, tərcüməçi və dramaturq Ərtoğrol Cavidin anadan olmasının 100 illik yubileyi münasibətilə tədbir keçirilmiş, Naxçıvan televiziyasının hazırladığı “Yarımçıq ömrün akkordları” filmi və istedadlı bəstəkarın əsərlərindən ibarət konsert proqramı təqdim edilmişdir.

Yola saldığımız 2019-cu ilin noyabr ayında rayon mədəniyyət şöbələrinin nəzdində fəaliyyət göstərən klub müəssisələrinin, eləcə də ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin özfəaliyyət kollektivləri arasında “Ritmi hiss et, sən də qatıl” rəqs müsabiqəsinin final turu keçirilmiş, qaliblər Nazirliyin diplomları, müsabiqədə fərqlənən iştirakçılar isə fəxri fərmanlarla təltif edilmişlər.

Ötən il nümunəvi muzey xidməti göstərilməsi işi də diqqət mərkəzində saxlanılmış, muzeylərimizi 2019-cu ildə, ümumilikdə, 642 min 220 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir ki, onlardan 176 min 901 nəfəri əcnəbi vətəndaşlardır. Ötən il də muzey fondlarının yeni eksponatlarla zənginləşdirilməsi işi mütəşəkkilliklə davam etdirilmişdir. Belə ki, 2019-cu ildə Mədəniyyət Nazirliyinə 1102 maddi-mədəniyyət nümunəsi təqdim edilmiş, 15 eksponat təqdimatı mərasimi keçirilmişdir. Bəhs olunan dövrdə muzeylərə 2346 ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur. Bunlarla yanaşı, Nazirlik tərəfindən AMEA Naxçıvan Bölməsinə qədim əlyazma və kitabların verilməsi ilə bağlı 3 təqdimat keçirilmiş, 57 ədəd qədim əlyazma və kitab hədiyyə edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli Sərəncamına uyğun olaraq, ötən il muxtar respublikanın müxtəlif muzeylərindən ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri və Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbələri üçün 20 distant dərs keçilmişdir.

2019-cu ildə kitabxanaların da fəaliyyətində nailiyyətlər əldə olunmuş, keçirilən tədbirlərin səmərəliliyinə nəzarət artırılmışdır. Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanalar tərəfindən ahıl və sağlamlıq imkanları məhdud 318 nəfərə səyyar kitabxana xidməti də göstərilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi tərəfindən Nazirliyə 599 adda 14 min 79 nüsxə çap məhsulu daxil olmuş və həmin kitablar aidiyyəti üzrə paylanmışdır. Ümumilikdə, il ərzində kitabxanalara 1887 adda 16 min 211 nüsxə çap məhsulu daxil olmuşdur. Yanvar-dekabr ayları ərzində kitabxanalarda yeni oxucu sayı 3870, oxucu gəlişi 110 min 213 nəfər təşkil etmişdir. Elektron kataloqa işlənmiş kitabların ümumi sayı 14 min 966-ya çatdırılmışdır. Ümumilikdə, elektron kitabxanadan il ərzində 2342 oxucu istifadə etmişdir.

Ötən il Heydər Əliyev Sarayında Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin Milli Qurtuluş Gününə və ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərliyinin 50 illiyinə həsr edilmiş, dekabr ayında Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Rafael İskəndərov və Coşqun Rəhimovun iştirakı ilə “Bu şəhərdə”nin “Hamı 19 ilə” adlı konsertləri keçirilmişdir. Həmçinin sarayda aid təşkilatlar tərəfindən keçirilən 10 günlük “İstedadlı qadınlar və məhdud fiziki imkanlıların əl işləri sərgisi”nin keçirilməsi üçün şərait yaradılmışdır.

2019-cu ildə Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və Azərbaycan Kinosu Günü ilə, əlamətdar və tarixi günlərlə bağlı, eləcə də Azərbaycan kinofilmlərinin nümayişini təşkil etmək məqsədilə 63 film nümayiş etdirilmişdir. Bundan başqa, Naxçıvan Dövlət Film Fondunda olmayan 37 adda bədii və sənədli film Fondun arxivinə daxil edilmiş, filmlərin nömrələnməsi, pasportlarının yenilənməsi və lentlərin təmizlənməsi işləri davam etdirilmişdir.

Ötən il C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Xaqani Əliyevin “Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramı, Elçin Əfəndiyevin “Teleskop” pyesi əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşalar və “Ölülər və dəlilər” tamaşası teatrsevərlərə təqdim edilmiş, Aleksandr Serqeyeviç Qriboyedovun “Ağıldan bəla” tamaşaları istehsalata buraxılmışdır.

2019-cu ildə M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı tərəfindən “Qoğalın sərgüzəşti”, “Qızıl xoruz”, “Buratino” və “Qaraca qız” tamaşaları istehsalata buraxılmış, H.X.Andersenin nağılları əsasında “Qar kraliçası” tamaşası hazırlanmış, 128 dəfə tamaşa göstərilmişdir. Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı isə “Məlik Məmməd”, Siçanlar və pişiklər” və Arzu Soltanın “Adam-badam iysi gəlir” əsəri əsasında eyniadlı tamaşalar hazırlamış, 38 dəfə tamaşa oynamışdır.

Ötən ilin noyabr ayında Ordubad Rayon Mədəniyyət Sarayında Kazım Ziya adına Ordubad Rayon Xalq Teatrının 55 illik yubileyi qeyd edilmiş, xalq teatrının üzvlərinin təqdimatında Hüseynbala Mirələmovun eyniadlı əsəri əsasında hazırlanmış “Axirətdən gələn zəng” tamaşası nümayiş etdirilmişdir. Noyabr ayında həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində fəaliyyət göstərən tələbə teatr studiyaları arasında festival-müsabiqə keçirilmişdir.

Dekabr ayında C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Azərbaycan Televiziyası “Mədəniyyət” kanalının yeni layihəsi əsasında ölkəmizdə ilk dəfə keçirilən “Azərbaycan vokalçıları” festivalının Naxçıvan turu çərçivəsində Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin müşayiəti ilə muxtar respublikanın peşəkar və gənc vokal ifaçılarının çıxışları olmudur.

Ötən il Babək və Şərur Rayon Xalq teatrları S.S.Axundovun eyni adlı əsəri əsasında hazırlanmış “Tamahkar” komediyasını və M.F.Axundzadənin əsəri əsasında hazırlanan “Lənkəran xanının vəziri” tamaşasını rayon sakinlərinə təqdim etmişlər.

2019-cu il ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 9 aprel 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı yaradılmış “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil edilmək üçün 585 ədəd xalça haqqında məlumatlar hazırlanmışdır.

İl ərzində Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının yaradıcı kollektivləri 49-u xeyriyyə, 14-ü bilet satışı ilə olmaqla, 63 konsert proqramı ilə çıxış etmişdir.

Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyası hesabat dövründə Şahbuz, Culfa, Ordubad və Kəngərli Rayon mədəniyyət saraylarında, əlamətdar günlərlə bağlı dövlət tədbirlərində, eləcə də Naxçıvan şəhərində keçirilən "Yallı" festivalında konsert proqramları ilə çıxışlar etmişdir. Ötən il Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasına 21 nəfər istedadlı uşaq cəlb edilmişdir.

Nazirliyin tabeliyində olan təhsil müəssisələri üçün də 2019-cu il uğurlar ili kimi yaddaqalan olmuşdur. Naxçıvan Musiqi Kollecinin bir qrup müəllim və tələbələri mart ayında Bakı şəhərində keçirilən “Testene ART Baku - 2019” III Beynəlxalq İncəsənət festival-müsabiqəsində instrumental ifaçılıq və xalq çalğı alətləri nominasiyaları üzrə iştirak etmişdir. Kollecin nağara ixtisası üzrə IV kurs tələbəsi Hacılı Nəcəf Nadir oğlu müsabiqənin Qran-pri mükafatına layiq görülmüşdür. Həmçinin kollecin 1 nəfər müəllimi və 6 nəfər tələbəsi qeyd olunan festival-müsabiqənin qalibləri olmuş, müxtəlif ixtisaslar üzrə I, II, III yerlərə və diplomlara layiq görülmüşlər. Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbəsi, nağara ifaçısı Nəcəf Hacılı mayın 2-dən 5-dək Latviyanın paytaxtı Riqa və İsveçin paytaxtı Stokolmda keçirilən I Beynəlxalq İncəsənət Festival-Müsabiqəsində iştirak edərək birinci yerə layiq görülmüş, Stokolmda keçirilən möhtəşəm Qala konsertində uğurla çıxış etmişdir.

Nazirliyin təşkilatçılığı ilə ötən ilin aprel və oktyabr aylarında xalq artisti, professor, görkəmli bəstəkar Tofiq Bakıxanov, iyun ayında tanınmış pianoçu, beynəlxalq müsabiqələr laureatı Teymur Şəmsiyev, noyabr ayında isə Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, “Şöhrət” ordenli dirijor, skripka ixtisası üzrə pedaqoq Teymur Göyçayevin iştirakı ilə Naxçıvan Musiqi Kolleci, uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin müəllim, tələbə və şagirdləri üçün ustad dərslər keçilmişdir.

Ötən il də yaradıcı gənclərlə iş sahəsində bir sıra işlər görülmüş, Nazirliyin tabeliyində olan müəssisələrdə çalışan aktiv gənclərin və hamiliyə verilmiş ixtisaslarda təhsil alan tələbələrin "Naxçıvanı tanıyaq və tanıdaq" başlığı altında şəhər və rayonlarımızda yerləşən muzeylərə, tarixi abidələrə ekskursiyaları təşkil olunmuş, maarifləndirici tədbirlər keçirilmiş, müxtəlif mövzularda dəyirmi masalar təşkil edilmişdir.

2019-cu ildə mədəniyyət və incəsənət müəssisələrinin maddi-texniki bazalarının gücləndirilməsi işi də diqqətdə saxlanılmış, yanvar ayında Şahbuz Rayon Mədəniyyət Sarayının yeni binasının açılış mərasimi olmuş, Cəmşid Naxçıvanski Muzeyi əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmiş, Culfa rayonundakı Ərəfsə körpüsü bərpa edilmişdir. Həmçinin 2019-cu il ərzində Ordubad rayonunun Dəstə, Şərur rayonunun Kərimbəyli, Qışlaqabbas, Muğanlı, Alışar, Yeni Havuş, Xətai, Xələc, Babək rayonunun Kültəpə, Gülşənabad və Şahbuz rayonunun Türkeş kənd kitabxana filiallarının və klub müəssisələrinin fəaliyyəti üçün yeni tikilmiş kənd mərkəzlərində yüksək iş şərait yaradılmışdır. Bundan başqa, Sədərək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan Heydərabad Qəsəbə Kitabxana Filialı və Heydərabad Qəsəbə Klubuna yeni istifadəyə verilən yaşayış binasında yer ayrılmışdır.

Yanvar-dekabr ayları ərzində Mədəniyyət Nazirliyinin sisteminə daxil olan müəssisələrdə çalışan işçilərdən Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin inkişafında xidmətlərinə görə 1 nəfər “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti”, 1 nəfər “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi”, 3 nəfər “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adlarına, 10 nəfər isə Prezident mükafatına layiq görülmüş, 1 nəfər “Tərəqqi” medalı, 5 nəfər isə “Rəşadətli əməyə görə” nişanı ilə təltif edilmişdir. Həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin "Gənc istedadların xüsusi təqaüdə layiq görülməsi haqqında"ilə Culfa Şəhər Klubunun pantomim dərnəyinin üzvü Duyqu Əliyeva incəsənət sahəsi üzrə xüsusi təqaüdə layiq görülmüş və adı Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənc İstedadlarının “Qızıl kitabı”na yazılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
07.01.2020      Milli və bütövlükdə Şərq teatr sənətinin inkişafında özünəməxsus xidmətləri olan qədim Naxçıvan teatrı yeni ili teatrsevərlərə yeni sənət sevinci bəxş etməklə qarşıladı.

Tanınmış yazıçı-dramaturq, ictimai və dövlət xadimi Elçin Əfəndiyevin on bir şəkil və iki epiloqdan ibarət "Teleskop" pyesi uğurlu səhnə taleyi ilə yaddaşlara yazıldı.

Qeyd etmək yerinə düşər ki, belə bir tragikomediyanın səhnələşdirilməsi bir neçə cəhətdən məsuliyyətli və cox ciddi bir iş idi. Belə ki, müasir Azərbaycan dramaturgiyasının zirvəsi sayılan İlyas Əfəndiyev ədəbi irsini və ziyalılıq etalonunu təkrarsız şəkildə yaşadıb özünəxas çalarlarla zənginləşdirməklə Elçin olan müəllif dünya səhnəsindən belə sevilərək izlənilən bir dramaturqdur. Eyni zamanda tələbkar Naxçıvan tamaşaçısı da Xalq yazıçısının səhnə əsərlərinə nabələd deyil. Bu teatrda dramaturqun “Mənim ərim dəlidir”, “Mənim sevimli dəlim”, “Ah, Paris, Paris”, “Arılar arasında” pyesləri uğurla tamaşaya qoyulub. Yazıçının XIX əsrin əvvəllərinə aid tariximizi, o dövrdə baş verən siyasi prosesləri əks etdirən “Baş” romanı isə naxçıvanlı oxuculara “Oxunması zəruri olan kitablar Siyahısı” ilə yaxşı tanışdır.

Müraciət olunan əsərin səhnə quruluşunun Akademik Milli Dram Teatrda, Rus Dram Teatrında reallaşması, Londonda keçirilən ikinci Beynəlxalq "Buta" Azərbaycan incəsənəti festivalı çərçivəsində ingilis dilində səhnələşdirilməsi, Türkiyənin ən nüfuzlu festivallarından olan Bursa Beynəlxalq Teatr Festivalında Akademik Milli Dram Teatrın ifasında uğurla nümayiş olunması əsərə yeni quruluş verəcək rejissorun məsuliyyətini birəbeş artırırdı desək, yanılmarıq. Bütün bunları nəzərə alan, özü də peşəkar aktyorlarla yanaşı gənc qüvvələrdən də istifadə edən gənc rejissor Həcərxanım Məmmədova belə bir çətin və məsuliyyətli işin öhdəsindən layiqincə gələ bilib.

Tragikomediya maraqlı bir süjet üzərində qurulub. Əsər avtomobil qəzası nəticəsində komaya düşüb bu dünya ilə o dünyanın arasında qalan birindən bəhs edir. Yəni tamaşa hər kəsin maraq dairəsinə aid olan ölümdən sonrakı həyat, özündən sonra həyatda baş verənlərdən agah olmaq istəyi kimi bir mövzu ilə cəlbedicidir.

Rejissor tapıntısı və istedadlı aktyor heyətinin uğurudur ki, həssas tamaşaçı ilk səhnədə dərhal anlayır ki, xətəxanada ölümlə çarpışan Kişinin arvadının, uşaqlarının, qayınanasının, dostu və dostunun həyat yoldaşının vay-şivəni əslində bir səmimiyyətsizlik şousu, oyun içində oyundur.

Cərəyan edən hadisələr dirilərin yaşadığı Yer Kürəsi ilə mələklər və ruhlar məkanı – Keçid Stansiyası arasında sürətlə dəyişir, tamaşa tragikomik situasiyanın dərinliyi ilə seçilir. Uğurlu səhnə quruluşu, teatrın yüksək texniki imkanlarından istifadə nəticəsində real həyatla mistik dünya – Yer və Göy səhnələri ustalıqla, dinamik şəkildə dəyişilir. Bu zaman, məkan kəsişmələri nəticəsində tamaşaçı bəzən özünü bir ruh kimi axirətdə - ağappaq buludların üzərində, mələklər arasında, bəzən də eybəcərlikləri də az olmayan real həyatda hiss edir. Bu da insanın daxili, mənəvi ziddiyyətlərinin düzgün səhnə təqdimatının həllidir.

Əsərin qəhrəmanı, ölüm ayağında olan Kişi (Xalq artisti Rza Xudiyev) cənnət və cəhənnəmin ərəfəsində infarktdan dünyasını dəyişmiş birinci həyat yoldaşı (Mehri Nəbiyeva) ilə qarşılaşır və onun sayəsində bir çox həqiqətləri üzə çıxarır. Tamaşa əsasən bu iki baş qəhrəmanın dialoqu üzərində qurulub və bu mənada iki aktyorun uğurlu teatrı da adlandırıla bilər. Tamaşaçı Mehri Nəbiyəvanın peşəkar aktyor ifası vasitəsilə o dünyanın özünəməxsusluqları –“gündəlik həyatları”, “qayda-qanunları”, “adət-ənənələri” ilə tanış olur. Bu ağappaq dünyada ruhlar quş kimi azaddırlar, bütün maddiyyatlardan, cismani təlabatlardan uzaqdırlar, artıq günah işləyə, yalan danışa, dalaşa bilməzlər. Cənnətlə cəhənnəmin yol ayrıcında kimliyindən, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hamı bərabərhüquqlu və hətta eyni çəkiyə, yəni elə eyni dəyərə malikdir. Əsərdəki müharibə və terrorun, dövrün faciəvi xəstəliklərinin ölüm sayının artmasının başlıca səbəbləri olması kimi aktual məsələ də tamaşaçıya yetərincə çatdırılıa bilir.

Maraqlı cəhət burasındadır ki, axirət dünyasının astanasında Rəyasət Heyəti, restoran, test imtahanları, dispetçer məntəqəsi, məhkəmə, apelyasiya şikayəti, kargüzarlıq işləri, iclas, hətta teleskop kimi müasir anlayışlarla qarşılarıq. Rejissor böyük ustalıqla müəllifin əsas qayəsini – bu məfhumları insanların daxili aləmindəki ziddiyyətləri, mənəvi-psixoloji aləmini açmaq üçün o dünyaya “apararaq” mistikləşdirdiyini tamaşaçıya çatdıra bilir. Yeri gəlmişkən, Elçinin dramaturgiyasında konkret insan adlarından istifadə etməyib qəhrəmanların “Kişi”, “Xanım”, “Oğul” adlandırması da problematikanın ictimailiyini, qloballığını çatdırmaq istəyindən irəli gələn spesifik ədəbi priyomdur.

Kişi ruhlar və mələklər məkanında teleskop sayəsində hamının başına and içdiyi, peyğəmbər kimi tanıdığı Həkimin əxlaqsız olduğunu görür. Aktyor Səyyad Məmmədov bu obrazı tamaşaçıya ustaliqla təqdim edə bilir. "Mələk" qayınanası kürəkəni dəfn olunmamışdan ona nə qədər pensiya verəcəkləri barədə düşünür. Aktrisa Nazlı Hüseynquliyeva bu riyakarlığı məharətlə yaradır. Aktrisa Zəminə Məmmədova isə Ruhun sevimli arvadının onun komaya düşməsi ilə yeni ər axtarışlarına çıxdığını təfərrüatı ilə tamaşaçıya çatdırır. Kişinin oğlu və qızı isə atalarının halına acımaq əvəzinə onun gizlətdiyi pulları tapmaq və özlərinə maşın almaq üstündə mübahisə edirlər. Aktyorlar – Anar Eyvazov və Səkinə Məmmədova var-dövlət hərisi olan övlad obrazları ilə tamaşaçıda ikrah hissi doğurmağa müvəffəq ola bilirlər. Teleskop müşahidəsindən aydın olur ki, ən yaxın dostu və onun xanımı xəstəxanaya onu yoluxmağa məcburiyyət qarşısında – el qınağına gedirlər. Aktyrorlar Ələsgər Quliyev və Kəklilk Novruzova ifalarındakı bu üzüdönüklük və səmimiyyətsizliyi ustalıqla ifa edirlər.

Xalq artisti Rza Xudiyev ölümü ilə barışmayıb həyat uğrunda çarpışan, lakin hər dəfə teleskopla doğmalarının iç üzünü gördükdə yenidən ölüb-dirilən,buna görə də onların yanına geriyə – həyata qayıtmaq istəyindən vaz keçən bir obrazı məharətlə canlandırır. Aktyor teleskopun Yeri ona yaxınlaşdırdıqca onu Yerdən bir o qədər uzaqlaşdırmasını – mənəvi iztirablarını, daxili təbəddülatlarını dolğunluqla tamaşaçıya çatdırır. Əsər əsas obrazın “mən insan olmaq istəmirəm” etirazı ilə kuliminasiya nöqtəsinə çatır. Ruhun dilindən deyilən “Bəs Vətən? Vətən!.. Müqəddəs Vətəndən əbədi ayrılmısan! Vətəni, doğma yurdu unutmaq olar?” çağırışı isə əsl vətənpərvərlik və həyatsevərlik şüarı kimi tamaşaçıya həmişəlik sirayət etmək gücunə malikdir.

Əsər ideya etibarı ilə dahi Mirzə Cəlilin “Ölülər” tragikomediyasındakı məşhur qəbiristanlıq səhnəsini də xatırladır. Tamaşa bir əsr öncə ölülərinin dirildilməsinə razılıq verməyən “dirilərin” müasir prototipləri ilə bizləri qarşı-qarşıya qoyur.

Nəhayət, Kişi heç kim qoyub gəldiyi, inandığı, etibar etdiyi yaxınlarının iç üzünü görüb nifrət etməsin deyə teleskopu tərsinə çevirir. Ruhlar və Mələklər dünyasında aləm bir-birinə dəyir. Əcəl vaxtı çatmamış adamın səhvən o dünyaya aparılması böyük qalmaqala səbəb olur. Ruhların hamısının teleskopdan imtina etməklə Kişi ilə həmrəy, həmfikir olması isə pisliklərə qarşı güclü etiraz dalğası kimi səslənir. “O” isə indiyədək teleskopla həyata baxanların ürəkaçan, fəxr edəcək, qürur duyacaq mənzərə görmədikləri üçün teleskopun ləğv edilməsinə qərar verir. Mələklərin Rəyasət Heyətinin keçirdiyi iclasda isə ruhun hələ tam yetişmədiyi üçün geri qaytarılması qərara alınır. Bu səhnədə mistik obrazlarla - Cənab Cəbrail (Xalq artisti Həsən Ağasoy), Cənab Mikail (Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Tofiq Seyidov), Cənab İsrail (Azərbaycan Republikasının Əməkdar artisti Əli Əliyev) ilə yaxından tanış oluruq. Ruh nə qədər etiraz etsə də Cənab Əzrail onu yenidən Yer kürəsinə qaytarır.

Bu yerdə onu qeyd etmək yerinə düşər ki, adətən şifahi xalq ədəbiyyatından, dini rəvayətlərdən ölüm xəbərçisi və icraçısı kimi qorxunc və dəhşətli, arzuolunmaz mifik obraz olan Əzrail tamaşada sadə, bir az da saf bir varlıq kimi canlandırılır. Bəlkə də canalma məqamlarında həyatla, insanlarla daha çox ünsiyyətdə olduğu üçündür ki, xalq artisti Rövşən Hüseynov Əzrail obrazına kəskin psixoloji-dramatik situasiyalarda vəziyyəti yumşaltmağa xidmət edəcək bir mülayimlik də qatır.

Koma vəziyyətində olan adam həyata qayıdır. Sevinc, məyusluq bir-birinə qarışır. Yaşamaq, yoxsa ölmək? Rejissor müəllif ideyasından çıxış edərək tamaşaçını Şekspirin məşhur Hamletinin “Olum, ya ölüm?” dilemması qədər çətin seçim qarşısında qoya bilir.

Bu məqamda diqqəti ikinci epiloqa yönəltməklə demək istərdim ki, ailəni mikrocəmiyyət kimi götürsək Kişinin həyata qayıtması ilə ailə üzvlərinin tamaşanın əvvəlindən fərqli olaraq səmimi şəkildə ailə başçısı ətrafında bir birlik nümayiş etdirməsi özü tamaşaçıya çox söz deyir.

Gözoxşayan səhnə tərtibatı, dekorasiyaların məkana uyğun olaraq yenilənməsindən danışarkən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı Ülviyyə Həmzəyevanın əməyini qeyd etmək yerinə düşər. Musiqi tərtibatçısı, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Natəvan Qədimova isə klassik dünya və milli musiqi nümunələrindən istifadə etməklə tamaşaçını hər iki dünyaya kökləyə bilir.

Tamaşay baxan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov səhnə əsərini yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Rejissor işi, aktyorların ifası, musiqi tərtibatı və digər bütün cəhətləri ilə "Teleskop" tamaşasını Naxçıvan teatrının səhnəsində oynanılan tragikomediyaların şahı hesab etmək olar. Bu tamaşa "Ölülər"dən sonra Naxçıvan teatrında oynanılan ən uğurlu səhnə əsəridir. Çünki "Ölülər"dən fərqli olaraq "Teleskop" əsərində real həyat gerçəklikləri müasir dövrə uyğun təqdim olunur... Bugünkü tamaşanın əsas uğurlarından biri də peşəkar heyətlə birlikdə gənclərin də üzərlərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirməsi idi. İstər rejissor işində, istərsə də aktyorların ifasında bu bir daha özünü təsdiq etdi. Naxçıvan teatrında bu cür tamaşaların nümayişi bir daha göstərir ki, ötən illər ərzində muxtar respublikada teatr sənətinin inkişafı ilə bağlı görülən işlər, çəkilən birgə zəhmət hədər getməmişdir. Teatr hər bir xalqın mədəni inkişafını göstərən birinci amildir. 130 ildən artıqdır ki, Naxçıvan teatrı da öz ənənələrini yaşadır və inkişaf edir”.

Tamaşanın rejissoru Həcərxanım Məmmədova ilə söhbətimiz zamanı Ali Məclis Sədrinin onun sənətdəki ilk ciddi işini belə yüksək qiymətləndirməsinin ona hədsiz qürür hissi yaşatdığını və gələcək sənət uğurları üçün böyük stimul olduğunu söylədi.

Tamaşanın başlıca uğuru ondadır ki, dünyanın faniliyi və haqq dünyasının əbədi gözəllikləri haqqında dolğun təəssürat yaratmaqla yanaşı həm də ibrətamiz, faciəvi situasiyaları ilə düşünməyə vadar edir. Belə ki, insanların maddi aləmdə yüksək dəyərləndirdiyi məhfumlar mənəvi aləmdə tamimlə dəyərsizləşir. Həqiqət və ədalət isə yalnız dünyanı xəlq edən Uca Yaradanın iradəsi ilə bərqərar olur.

Bir məsələni də də qeyd etmək yerinə düşər ki, tanınmış dramaturqun Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında vaxtilə səhnələşdirilən, cəmiyyətdəki problemlərin həllini arılardakı zəhmətkeşlik və halallıqdan nümunə götürməkdə görən “Arılar arasında” əsəri ideya etibarı ilə Nobel mükafatı laureatı, yazıçı Moris Metterlinkin “Arıların həyatı” əsəri ilə səsləşir. Yeni tamaşaya qoyulan “Teleskop” isə mistik üslubu, xoşbəxtlik axtarışı ideyası ilə dünya şöhrətli dramaturqun digər bir əsəri – “Göy quş” pyesi ilə həmahənglik təşkil edir.

Baxdığımız “Teleskop” adi astronomik cihaz olmayıb gözlə görünməyənləri daha aydın görmək, müşahidə və dərk etmək, proqnozlaşdırmaq, nəticə çıxarmaq kimi böyük məna tutumuna malikdir. Daha geniş mənada teleskop bəsirət gözü, vicdanın səsi, mənəviyyat güzgüsü deməkdir. Nə acı ki, uzaq Amerikadan, Yaponiyadan, Hindistandan gələnlər Naxçıvanı bütün reallıqları ilə görüb onu sanki qalaktikadakı qeyri-adi planet kimi yenidən kəşf etməklə təqdir etdikləri halda bəzi “özümüzünkülər” Naxçıvan həqiqətlərini nəinki etiraf etmək böyüklüyünə malik deyillər, hətta bu diyarda yaradılan gözəllikləri, əldə olunan inkişafı var-qüvvələri ilə qaralamaq, ləkələmək istəyirlər. Əsərdə belə bir maraqlı məqam vardır: teleskop tez-tez ağ rənglə rənglənməsinə baxmayaraq qaralır. Bəli, günümüzdə də gördükləri reallıqları dilə gətirmək istəməyənlər, hətta xaincəsinə təhrif edənlər nə qədər ağ rəngə boyanmağa çalışsalar da qaraniyyətlilikləri, mənfurluqları onları hər zaman ifşa edəcək. Elə “Teleskop”un Naxçıvanda “qurulması” da həqiqəti olduğu kimi görmək, dərk etmək və çatdırmağa cağırış kimi bir ülvi niyyətdən irəli gəldiyi üçün belə uğulu alındı, böyük tamaşaçı rəğbəti ilə qarşılandı. Yalnız həqiqəti deyənlərə əsərdəki Cənab Mikailin söylədiyi kimi nə vaxtsa həyatda yaşayanlar üçün sevinmək qismət ola bilər. Əgər 150 illik ömrü tamaşadakı kimi cəza olaraq qəbul etmək istəmiriksə, bu səhnə əsərindən ibrət götürüb Vətənə, xalqa, dövlətə layiq biri olmalıyıq. Bax onda, Vətən bağında əsərdəki kimi mənfur qarğalar yox, gözəl bülbüllər oxuyar!..


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
07.01.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazırliyinin iş planına əsasən mədəniyyət şöbələrinin tabeliyində olan uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərində tədris ilinin birinci yarısının yekunlaşması ilə əlaqədar olaraq hesabat konsertləri təşkil olunmuşdur. 29 dekabr tarixdə Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan Şahbuz Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbində hesabat konserti keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə məktəbinin direktoru Elcan Müzəffərli açaraq konsert iştirakçılarını salamlamış, tədris ili ərzində məktəbdə görülən işlər və yaradılan yeni kollektivlərin fəaliyyəti haqqında məlumat vermişdir.

Sonra məktəbin müəllim və şagirdlərinin iştirakı ilə konsert keçirilmişdir Konsertdə kollektivinin ifasında Üzeyir Hacıbəylinin “Arşın mal alan” operettasından “Qızların xoru”, Xalq çalğı alətləri ansamblının ifasında Azərbaycan xalq mahnısı “Bəri bax”, sazçalanlar ansamblının ifasında saz havası “Ovşarı”, nağaraçalanlar ansamblının ifasında “Azərbaycan ritmləri” və müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil alan şagirdlərin ifasında rəngarəng əsərlər səsləndirilmişdir.

Sonda tədris ili ərzində fərqlənən şagirdlər fəxri fərman və müxtəlif hədiyyələrlə mükafalandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.12.2019      Dekabrın 29-da Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevin “Teleskop” əsəri əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşanın nümayişi olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tamaşaya baxmışdır.

Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevin yüksək tirajlarla müxtəlif dillərə tərcümə olunmuş əsərləri Azərbaycanda, həmçinin dünyanın müxtəlif ölkələrində sevilərək oxunur, səhnələşdirilir. Onun yaradıcılığının ən səciyyəvi cəhətlərindən biri insanların daxili aləmini, onların mənəvi dünyasındakı ziddiyyətləri əsərlərinin əsas süjet xəttinə çevirməsidir. Müəllifin "Teleskop" tragikomediyası da bu baxımdan xüsusi qeyd olunmalıdır. İnsanın ölümü və bundan sonra baş verənlərin səhnə həllini tapdığı tamaşada hadisələr qeyri-real olanla real olanın müstəvisində təqdim olunur. Rejissor tamaşa boyu gərgin, psixoloji məqamlarda sevinc və məyusluq, yaşamaq, yoxsa ölmək sualının cavabını tamaşaçıların ixtiyarına buraxır.

Gənc rejissor Həcərxanım Məmmədovanın quruluş verdiyi tamaşanın rəssamı Azərbaycan Respublikasının "Əməkdar rəssamı" Ülviyyə Həmzəyeva, musiqi tərtibatçısı sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Natəvan Qədimovadır. Xalq artistləri Rza Xudiyev, Həsən Ağasoy, Rövşən Hüseynov, əməkdar artistlər Tofiq Seyidov, Əli Əliyev, aktyorlardan Zəminə Məmmədova, Nazlı Hüseynquliyeva, gənc aktyorlar Səyyad Məmmədov, Anar Eyvazov, Səkinə Məmmədova, Heyran Abdullayeva və başqaları obrazların dili ilə qarşıya qoyulan əsas məqsədə nail olmuş, tamaşaçıya real dünya ilə əbədi dünyanın müqayisəsində həyat gerçəkliklərini çatdırmışlar.

Tamaşadan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov səhnə arxasına keçərək yaradıcı heyətlə görüşmüşdür.

Ali Məclisin Sədri uğurlu tamaşa münasibətilə kollektivi təbrik edərək demişdir: Rejissor işi, aktyorların ifası, musiqi tərtibatı və digər bütün cəhətləri ilə "Teleskop" tamaşasını Naxçıvan teatrının səhnəsində oynanılan tragikomediyaların şahı hesab etmək olar. Bu tamaşa "Ölülər"dən sonra Naxçıvan teatrında oynanılan ən uğurlu səhnə əsəridir. Çünki "Ölülər"dən fərqli olaraq "Teleskop" əsərində real həyat gerçəklikləri müasir dövrə uyğun təqdim olunur.

Ali Məclisin Sədri demişdir: Bugünkü tamaşanın əsas uğurlarından biri də peşəkar heyətlə birlikdə gənclərin də üzərlərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirməsi idi. İstər rejissor işində, istərsə də aktyorların ifasında bu bir daha özünü təsdiq etdi. Naxçıvan teatrında bu cür tamaşaların nümayişi bir daha göstərir ki, ötən illər ərzində muxtar respublikada teatr sənətinin inkişafı ilə bağlı görülən işlər, çəkilən birgə zəhmət hədər getməmişdir. Teatr hər bir xalqın mədəni inkişafını göstərən birinci amildir. 130 ildən artıqdır ki, Naxçıvan teatrı da öz ənənələrini yaşadır və inkişaf edir.

Ali Məclisin Sədri bundan sonra da Naxçıvan teatrında uğurlu tamaşaların səhnəyə qoyulacağına əminliyini bildirmiş, tamaşanın rejissoruna və yaradıcı heyətinə təşəkkür etmiş, qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il bayramı münasibətilə təbriklərini çatdırmışdır.

"Naxçıvan teatrının bütün uğurlarının arxasında Ali Məclis Sədrinin yüksək diqqət və qayğısı dayanır. Yaradıcı kollektiv əldə olunanlara görə Ali Məclisin Sədrinə minnətdardır", - deyən Xalq artisti Rza Xudiyev Ali Məclisin Sədrini qarşıdan gələn bayramlar münasibətilə Naxçıvan teatrının kollektivi, eləcə də onların timsalında muxtar respublikanın mədəniyyət işçiləri adından təbrik etmişdir.

Sonda xatirə şəkli çəkdirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.12.2019      Dekabrın 29-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan şəhər Musiqi Kollecində “Gənclik: ənənə və müasirlik” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib.

Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin müdiriİman Alırzayev bildirib ki, mədəniyyət nazirliyinin iş planına uyğun olaraq gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili, onların dünyagörüşünün artırılması, onlara vətənpərvərlik hislərinin aşılanması məqsədilə müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Adət ənənələrimizin qorunması və dəyişdirilmədən gələcək nəsillərə çatdırılması çox vacib məsələlərdən biri olduğuna görə bugünkü tədbirimizin mövzusunu “Gənclik: ənənə və müasirlik” olaraq seçilmişdir.

Qeyd edilib ki,muxtar respublikamızda milli dəyərlərimizin, o cümlədən adət ənənələrimizin yaşadılması istiqamətində əhəmiyyətli qərarlar qəbul edilib. Belə ki, Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri tərəfindən “Xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında” sərəncamın imzalanması, bundan başqa 2012-ci ilin “Milli dəyərlər ili” elan olunması, Şərur yallıları, xalça sənətinin qorunması ilə bağlı dövlət proqramının qəbul edilməsi bu istiqamətdə mühüm işlərin həyata keçirilməsinə zəmin yaratmışdır.

Sonra mövzu ilə bağlı müzakirələr olmuşdur. Mövzu ilə bağlı Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin direktoru,Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Rəhimov, M.S.Ordubadi adına Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru TamellaƏsgərova, Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov və Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Həlimə İbrahimli müzakirələrdə iştirak edərək fikirlərini bildirmişdir.

Dəyirmi masa tələbələrin suallarının cavablandırılması ilə yekunlaşıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.12.2019      Dünən Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyində 2019-cu ildə görülən işlər və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı kollegiya iclası keçirilib.

İclasda Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova məruzə ilə çıxış edərək bildirib ki, 2019-cu il ərzində, ümumilikdə, 1503 mədəni-kütləvi tədbir keçirilib, 197 sərgi təşkil edilib. Xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin yaşadılması, qorunması və təbliğ edilməsi, görkəmli şəxsiyyətlərin yubileylərinin, tarixi və əlamətdar günlərin qeyd olunması diqqətdə saxlanılıb.

Vurğulanıb ki, hesabat dövründə nazirliyin sistemində fəaliyyət göstərən kitabxanalarda “Naxçıvan Muxtar Respublikası – 95” mövzusunda guşələr yaradılıb, mədəniyyət müəssisələrində müxtəlif səpkili tədbirlər keçirilib.

Hesabat dövründə sosial qayğıya ehtiyacı olan və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün aidiyyəti təşkilatlarla birgə 14 müxtəlif tədbir təşkil edilib, 158 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud uşağa evlərində səyyar kitabxana xidməti göstərilib.

Ötən dövrdə, ümumilikdə, xalq teatrları tərəfindən 11 yeni tamaşa hazırlanıb. Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyi ilə bağlı nazirlik tərəfindən, ümumilikdə, 50-dən çox tədbir keçirilib. Ərtoğrol Cavidin 100 illik yubileyi qeyd olunub.

Diqqətə çatdırılıb ki, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin internet portalının hazırlanması ilə bağlı iş davam etdirilib. Noyabrın 30-da Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında bu mədəniyyət müəssisəsinin 95 illik yubileyi qeyd edilib.

Hesabat dövrü ərzində muzeyləri, ümumilikdə, 642 min 220 nəfər tamaşaçı ziyarət edib ki, onlardan 176 min 901-i əcnəbi vətəndaşdır. Muzey bələdçilərinin peşə biliklərinin artırılması, təcrübə mübadiləsinin aparılması və muzey işçilərinin bütün muzeyləri tanımaları məqsədilə 12 seminar-treninq və 4 dəyirmi masa keçirilib.

Ötən dövr ərzində muzey fondlarının yeni eksponatlarla zənginləşdirilməsi işi də diqqətdə saxlanılıb, cari ildə muzeylərə 2 min 348 eksponat daxil olub.

Hesabat dövründə kitabxanaların da fəaliyyəti diqqət mərkəzində saxlanılıb, keçirilən tədbirlərin səmərəliliyinə nəzarət artırılıb. Ümumilikdə, 325 kitab müzakirəsi keçirilib və il ərzində kitabxanalara 1887 adda 16 min 211 nüsxə çap məhsulu daxil olub, elektron kataloqda olan kitabların ümumi sayı 14 min 966-ya çatdırılıb, elektron kitabxanadan il ərzində 2 min 342 oxucu istifadə edib. Hesabat dövrü ərzində Naxçıvan Dövlət Film Fonduna 37 bədii və sənədli film daxil edilib, filmlərin nömrələnməsi, pasportlarının yenilənməsi və lentlərin təmizlənməsi işləri davam etdirilib.

Qeyd olunub ki, Nazirliyin tabeliyində olan təhsil müəssisələri üçün də 2019-cu il uğurlar ili kimi yaddaqalan olub. Bakı şəhərində keçirilən “Testene ART Baku - 2019” III Beynəlxalq İncəsənət festival-müsabiqəsində Qran-pri mükafatının qalibi Nəcəf Hacılı Latviyanın paytaxtı Riqa və İsveçin paytaxtı Stokholmda keçirilən I Beynəlxalq İncəsənət Festival-Müsabiqəsində iştirak edərək birinci yerə layiq görülüb, Stokholmda keçirilən möhtəşəm Qala konsertində uğurla çıxış edib.

Hesabat dövrü ərzində “Əllə ­toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil edilmək üçün 585 ədəd xalça haqqında məlumatlar hazırlanıb.

Nazir çıxışında 2019-cu il ərzində mədəniyyət xadimlərinin əməyinin dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilməsi haqqında da məlumat verib.

Kollegiya iclası məruzə ətrafında çıxışlarla davam edib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.12.2019      Dekabrın 27-də Rza Təhmasib adına Şərur Rayon Xalq Teatrı rayon mədəniyyət sarayında milli dramaturgiyamızın banisi, ölməz Mirzə Fətəli Axundzadənin “Sərgüzəşti Vəziri Xani Lənkəran” əsəri əsasında hazırlanmış “Lənkəran xanın vəziri” tamaşasını rayon sakinlərinə təqdim etmişdir.

Şərur Rayon Xalq Teatrının muxtar respublikamızda teatr sənətinin inkişafında və təbliğində özünəməxsus yeri vardır. Teatr müxtəlif məzmunlu və janrlı tamaşalarla rayon sakinlərinin estetik zövqünün formaşalmasında, gənclərin milli dəyərlər ruhunda tərbiyəsində, insanların asudə vaxtının mənalı və səmərəli təşkilində əhəmiyyətli rol oynayıb. Tanınmış kollektiv həm komik, həm də dramatik əsərləri yüksək səviyyədə tamaşaçılara təqdim etməyi bacarır. Qeyd edək ki, 1938-ci ildə “Arşın mal alan” musiqili komediyasından bir səhnə hazırlayaraq təqdim edən kollektivə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin xeyir-duası ilə dram dərnəyi, 1981-ci ildə böyük uğurla Qəni Hüseynovun “Nicat” əsərini tamaşaya hazırlayan dram dərnəyinə isə böyük pedaqoq, rejissor Rza Təhmasibin adını daşımaqla “Xalq teatrı” statusu verilmişdir. Ötən dövrdə teatrda istedadlı aktyor və rejissor nəsli yetişib. Bu günə qədər xalq teatrı tərəfindən Səməd Vurğunun “Vaqif”, Cəfər Cabbarlının “Solğun çiçəklər”, Süleyman Sani Axundovun “Tamahkar”, Altay Məmmədovun “Yadındamı”, Gəray Fəzlinin “Yeddi ulduzlu səma” əsərinin motivləri əsasında “Gənclik bir də qayıtmır”, Qəni Hüseynovun “Nicat”, Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər” əsərinin motivləri əsasında hazırlanmış “Yuxu”, Anton Pavloviç Çexovun “Ayı”, M.F.Axundovun “Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah”, S.Rüstəmin “Çimnaz xanım yuxudadır”, Qeybulla Rəsulovun “Rəhmə gəl, mələyim”, Cahangir Aslanoğlunun “Qısqanc ər”, Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin “Motsart və Salyeri” və başqa tamaşalara səhnə həyatı vermişdir.

Qeyd edək ki, xalq teatrı cari ilin iyun ayında Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında baş tutan III Respublika Xalq Teatrları Festivalının final mərhələsində "Motsart və Salyeri" tamaşası ilə çıxış etmişdir. Festivalda iştirak edən kollektivlər arasında Şərur Rayon Xalq Teatrının tamaşası II yerə layiq görülmüşdür. Baş rolların ifaçıları Nəsimi Məmmədzadə “Ən yaxşı rejissor”, Neymət Sultanov isə “Ən yaxşı aktyor” nominasiyaları üzrə mükafatlandırılmışlar.

Xatırladaq ki, Azərbaycan dramaturgiyasının banisi M.F.Axundzadənin "Sərgüzəşti-vəziri-xani-Lənkəran" komediyası ilə 1873-cü ildə milli teatrımızın bünövrəsi qoyulmuşdur. Bu komediyaya müxtəlif illərdə, müxtəlif yozumlarda səhnə həyatı verilmişdir. Şərur Rayon Xalq Teatrının təqdim etdiyi yeni quruluşda milli kolorit, şən yumorla yanaşı, 18-ci əsrdə hökm sürən idarəçilik üsul-idarəsinə sarkazmla işarələr vurulur.

Xalq teatrının aktyorları – Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Nemət Sultanov (Vəzir Mirzə Həbib), Sabir Cəfərov (Lənkəran xanı), Arif Nağıyev (Teymur ağa), İlkanə Cavadova (Şölə xanım), Zərifə Əliyeva (Ziba xanım), Nazilə Rzayeva (Pəri xanım), Sevinc Qasımova (Nisə xanım), İlham Quliyev (Səməd bəy), Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Mədəniyyət işçisi Elçin Arzumanov (Xacə Məsud), Salman Şirəliyev (Vəli bəy), Məhərrəm Əbilsoy və Duman Məmmədbəyli (ərizəçilər) surətləri təbii və canlı təqdim edirlər. İl ərzində uğurlu tamaşaları ilə çıxış edən kollektiv üzvləri səhnə danışığı, dinamika və obrazları peşəkar canlandırmaları ilə tamaşaçıları heyrətləndirməyi bacarıblar.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Nəsimi Məmmədzadə, musiqi tərtibatçısı Turan Əsədov, quruluşçu rəssamı Məlahət Həsənovadır.

Tamaşadan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova, Şərur Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Kamal Cəfərov xalq teatrının kollektivini təbrik etmiş və onlara yaradıcılıq uğurları arzulamışlar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
27.12.2019      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin iş planına əsasən mədəniyyət şöbələrinin tabeliyində olan uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərində tədris ilinin birinci yarısının yekunlaşması ilə əlaqədar olaraq hesabat konsertləri təşkil olunur.

Bu münasibətlə 26 dekabr 2019-cu il tarixdə Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan Ərtoğrol Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbində hesabat konserti keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə Uşaq Musiqi və İncəsənət məktəbinin direktoru Elşən Xəlilov açaraq konsert iştirakçılarını salamlamışdır.

Sonra Ərtoğrol Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məkəbinin müəllim və şagirdlərinin iştirakı ilə konsert keçirilmişdir. Konsertdə skripka ixtisası üzrə 6-cı sinif şagirdi Zəhra Heydərovanın ifasında Azərbaycan bəstəkarlarından Ərtoğrol Cavidin “Noktürn”, qarmon ixtisası üzrə 5-ci sinif şagirdi Furqan Həmidlinin ifasında Tofiq Quliyevin “Qayağı”, tar ixtisası üzrə 5-ci sinif şagirdi Cəsarət Əsgərovun ifasında Süleyman Ələsgərovun “Daimi hərəkət” sazçalanlar ansamblının ifasında saz havası “Gözəlləmə”, və digər Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri təqdim edilmişdir. Bundan əlavə Avropa bəstəkarlarından Klementinin “Sonata” əsərini fortepiano ixtisası üzrə 2-ci sinif şagirdi Fatimə Hüseynzadə, Hendelin “Sanata” əsərini skripka ixtisası üzrə 6-cı sinif şagirdi Vüqar İsmayılzadə, Bizenin “Uvertura”sını qanun ixtisası üzrə 4-cü sinif şagirdi Ləman Kəngərli məharətlə səsləndirilmişdir. Şagirdlərin ifası alqışlarla qarşılanmışdır.

Şagirdlərin ifasında təqdim olunan hesabat konserti alqışlarla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
27.12.2019      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin iş planına əsasən “Azərbaycan musiqi tarixindən” mövzusunda silsilə tədbirlər davam etdirilir. Belə ki, 26 dekabr 2019-cu il tarixdə Naxçıvan şəhərindəki Gənclik Mərkəzində Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllim və tələbələrinin, həmçinin Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin müəllimlərinin iştirakı ilə “Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında kino musiqisi” mövzusunda mühazirə keçirilmişdir. Naxçıvan Musiqi Kollecinin musiqi nəzəri fənləri üzrə müəllimi Həlimə İbrahimli kinoda əsas rol oynayan musiqi janrından və Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında kino musiqisindən mühazirə demişdir.

Sonra musiqisi bəstəkar Tofiq Quliyevə məxsus olan “Bəxtiyar” bədii filminin nümayişi olmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
26.12.2019      Dekabrın 26-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 2019-cu il üçün iş planına əsasən Naxçıvan Musiqi Kollecində “Oxunması zəruri olan kitablar”ın siyahısına daxil olan M.S.Ordubadinin “Qılınc və qələm” romanının müzakirəsi keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının incəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi İlkin Cabbarov bildirib ki, bu gün böyüməkdə olan nəsildə vətənpərvərlik, tarixi köklərə bağlılıq hissləri aşılayan kitabların oxunması, mütaliə vərdişinin formalaşdırılması, onların dünyagörüşünün inkişaf etdirilməsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il 28 avqust tarixli “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısının təsdiq edilməsi” haqqında Sərəncamı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu sərəncam təkcə muxtar respublikamızın deyil, ölkəmizin tanınmış ziyalıları tərəfindən də müsbət addım kimi dəyərləndirilmişdir. Çünki kitab ideoloji mənbədir, dünyagörüşü zənginləşdirir, gənclərə, dövlətə, dövlətçiliyə, vətənə, xalqa bağlılıq hissləri aşılayır. Siyahıda qeyd olunan kitabları oxuyan istənilən gənc Vətənə olan sevginin müqəddəsliyini dərindən anlayacaq, vətəni, xalqı naminə çalışacaq, cəmiyyətə yararlı bir vətəndaş olacaqdır.

Sonra M.S.Ordubadinin “Qılınc və qələm” romanının məzmunu mövzusunda Naxçıvan Musiqi Kollecinin Gənclər Birliyinin sədri Həlimə İbrahimli, M.S.Ordubadinin “Qılınc və qələm” romanında mənəvi və fiziki qüvvənin rəmzi” mövzusunda M.S.Ordubadi adına Muxtar Respublika kibxanasının əməkdaşı Aysel Əhmədova, “Qılınc və qələm” romanının ideyası” mövzusunda isə M.S.Ordubadi adına Muxtar Respublika kibxanasının əməkdaşı Rəqsanə Aslanova çıxış etmişlər.

Qeyd olunub ki, "Qılınc və qələm" Nizami dövründə geniş təbəqələrin vəziyyətini ölkənin xarici əlaqələrini, əsrin ədəbiyyat və incəsənətini, sənətkarlarını, dövlət xadimlərini, xalqın azadlıq mübarizələrini əks etdirən bir romandır. Ümumiyyətlə, M.S.Ordubadi romanda bir şəxsin taleyi, bir hadisə, bir qısa dövrün konkret mənzərəsini verməklə kifayətlənmir, onun ilhamı bir qayda olaraq geniş meydan axtarır, geniş səmada qanad çalmağı sevir, məzmun dolğunluğu şərtilə genişlik də verir. "Qılınc və qələm"də də belədir. Müəllif Nizaminin həyat və fəaliyyətini müxtəlif dövrlə, xalq həyatı və məişəti ilə sıx əlaqədə təsvir etmiş, xalq həyatının geniş lövhələrini yaratmışdır.

Vurğulanıb ki, ictimai hadisələrin son dərəcə maraqlı təsvir olunduğu "Qılınc və qələm" Ordubadi yaradıcılığına xas macəraçılıq romanı üslubunda yazılmışdır. Maraqlı və yığcam quruluşlu bu əsər Ordubadinin zəngin ədəbi irsində, şübhəsiz, mühüm yer tutan, oxucularda Nizami və onun dövrünü öyrənməyə böyük həvəs oyadan romandır.

Tədbirdə Naxçıvan Musiqi Kollecinin IV kurs tələbəsi İbrahimov Sərvət və III kurs tələbəsi Heydərli Gülüzar mövzu ilə bağlı çıxış etmişdir. Tədbirdə mövzunun müzakirəsi ilə bağlı gənclərin fikirləri dinlənilmiş və onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.Tədbirin yekununda Oxunması zəruri olan kitablardan təşkil olunmuş sərgiyə baxış keçirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
26.12.2019      Dekabrın 25-də C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının Babək rayonuna qastrol səfəri təşkil olunub. Səfər zamanı rayon mədəniyyət sarayında C.Məmmədquluzadənin əsərləri əsasında hazırlanmış “Ölülər və dəlilər” tamaşası göstərilmişdir.

Qeyd edək ki, ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin “Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında”, eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun “Cəlil Məmməd­quluzadənin 150 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında sərəncamlarına uyğun olaraq ölkəmizdə, o cümlədən muxtar respublikada silsilə tədbirlər keçirilir. Naxçıvan teatrının qurucularından biri olan C.Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyi münasibəti ilə ədibin adını daşıyan musiqili dram teatrında onun əsərləri əsasında “Ölülər və dəlilər” tamaşası hazırlanmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Tofiq Seyidov ədibin “Ölülər”, “Anamın kitabı”, “Dəli yığıncağı” və “Ər” pyeslərini bir mövzu üzərində birləşdirərək maraqlı tamaşa yaratmağa nail olmuşdur. “Ölülər”, “Anamın kitabı”, “Dəli yığıncağı” müxtəlif illərdə teatrımızda tamaşaya qoyulmuşdur. “Ər” pyesi isə akademik İsa Həbibbəyli tərəfindən 1987-ci ildə yazıçının arxivindən tapılaraq çap etdirilmişdir.

Tamaşadakı bu 4 pyesdəki obraz və personajların bir çoxu ilə rastlaşırıq. “Ölülər və dəlilər” tamaşasında Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Həsən Ağasoy, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Tofiq Seyidov, Əli Əliyev, Bəhruz Haxverdiyev, Əbülfəz İmanov və teatrın gənc yaradıcı qüvvələri də rol almışlar. Tamaşanın quruluşçu rejissorları, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Tofiq Seyidov, Nurbəniz Niftəliyeva, quruluşçu rəssamı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Səyyad Bayramov, musiqi tərtibatçısı Ariz Ağayevdir.

Tamaşa rayon sakinləri tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.12.2019      Dekabrın 24-də M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Şərur Rayon Mədəniyyət Sarayında uşaqlar və məktəblilər üçün “Qoğalın sərgüzəşti” tamaşasını göstərib.

Qeyd edək ki, Teatr yarandığı dövrdən uşaq və məktəblilərin zövqünü oxşayan tamaşalar hazırlamış, onların estetik zövqünü formalaşdırmış, mənəvi-estetik prinsipləri əsas tutmuşdur. Teatrın son illərdə hazırladığı “Niyyət açarı”, “Göyçək Fatma”, “Ələddinin sehrli çırağı”, “Sirli sözlər”, “Tovuzquşunun nəğmələri”, “Tülkülərə inanmayaq”, “Qırmızı, yaşıl, mavi”, “Qırmızı papaq” və başqa tamaşalar uşaq və məktəblilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Məşhur rus xalq nağılı olan “Qoğalın sərgüzəşti” haqqında çoxsaylı filmlər, cizgi filmləri çəkilib, tamaşalar hazırlanmışdır. Tamaşada hadisələr lovğa və təkəbbürlü Qoğalın başına gələn sərgüzəştlər üzərində qurulmuşdur.

“Qoğalın sərgüzəşti” tamaşasında da bütün nağıl-tamaşalarda olduğu kimi xeyirin şər, yaxşılığın pislik, ədalətin haqsızlıq üzərində qələbəsi əsas ideyadır. Bundan başqa lovğalıq, özündənrazılıq kimi hisslər tənqid edilir. Nağıldan fərqli olaraq tamaşa nikbin sonluqla başa çatır. İvan Qoğalı Tülkünün kələyindən xilas edir.

Bu maraqlı tamaşada Dovşan, Tülkü, Şir, Canavar, Kirpi, İvan, Marusya, Ayı personajlarını teatrın aktyorları Əfqanə Ələsgərova, Vəsmə Quliyeva, İlqar Babayev, İlham Babayev, Süleyman Süleymanov, Ulduz Süleymanova, İbad Nəbiyev və başqaları xarakterik və təbii canlandırırlar.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynov, quruluşçu rəssamı Ədalət Quliyev, bəstəkarı Əli Məmmədovdur.

“Qoğalın sərgüzəşti” tamaşası uşaqlara xoş əhval-ruhiyyə bəxş edib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.12.2019      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və tabe müəssisələr tərəfindən noyabr ayında konsert proqramları təşkil edilmiş, sərgilər nümayiş olunmuş, tarixi və əlamətdar günlərlə, tanınmış şəxsiyyətlərin yubileyləri ilə əlaqədar tədbirlər, ustad və açıq dərslər keçilmişdir.

Ötən ay “Ritmi hiss et, sən də qatıl” rəqs müsabiqəsinin final turu və yekun tədbiri olmuş, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu ilə birgə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində fəaliyyət göstərən tələbə teatr studiyaları arasında festival-müsabiqə təşkil edilmişdir. Həmçinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı yaradılmış “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil edilmək üçün 6 xalça haqqında məlumatlar hazırlanmışdır. Artıq ənənə halını almış muzeylərə eksponat hədiyyə edilməsi işi noyabr ayında da davam etdirilmiş, bu mədəniyyət müəssisələrinə 135 yeni eksponat daxil olmuş, muxtar respublika muzeylərini 63 min 504 tamaşaçı ziyarət etmişdir. Onlardan 12 min 90-ı əcnəbi vətəndaş olmuşdur.

Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanalarda yeni oxucu sayı 340, oxucu gəlişi 9110 nəfər, kitab verilişi isə 15 min 739 nüsxə olmuş, elektron kitabxanadan 428 oxucu istifadə etmişdir. Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən “Azərbaycan Kinosu Günü” layihəsi çərçivəsində muxtar respublikanın müxtəlif yaşayış məntəqələrində Azərbaycan filmləri nümayiş olunmuş, ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinə Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti ilə bağlı sənədli filmlər göstərilmişdir.

Hesabat dövründə nazirliyin tabeliyində olan teatrlar tərəfindən də fəaliyyət istiqaməti üzrə işlər davam etdirilmiş, Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Elçinin “Teleskop” və A.S.Qriboyedovun “Ağıldan bəla” əsərlərinin məşqləri aparılmış, Sədərək, Şərur və Ordubad rayonlarında “Ölülər və dəlilər” tamaşası nümayiş etdirilmişdir. Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı “Qaraca qız” və “Qar kraliçası” tamaşalarının məşqlərini davam etdirmiş, 11 tamaşa ilə teatrsevərlərin qonağı olmuşdur. Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrında “Mavi işıq” tamaşası hazırlanmış, Naxçıvan Şəhər Xalq Teatrı “Arzum çin oldu”, Babək Rayon Xalq Teatrı “Tamahkar”, Şərur Rayon Xalq Teatrı “Lənkəran xanının vəziri”, Ordubad Rayon Xalq Teatrı isə “Axirətdən gələn zəng” tamaşalarının məşqlərini davam etdirmişdir.

Ötən ay nazirliyin hamiliyinə verilmiş ixtisaslarda təhsil alan və tabe müəssisələrdə çalışan gənclərin Naxçıvan şəhərindəki Dövlət Bayrağı Muzeyinə ekskursiyaları təşkil olunmuş, “Müasir gənclik və mədəniyyətimiz” devizi altında “Mədəni irs” intellektual oyunu keçirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.12.2019      Dekabrın 24-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı Telman Abdinov və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Əli Səfərli tərəfindən muzeylərə hədiyyə edilmiş rəsm əsərlərinin təqdimatı keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açaraq bildirib ki, bu günlərdə muxtar respublikada yaşayıb fəaliyyət göstərən istedadlı rəssamlar, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı Telman Abdinov və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Əli Səfərli müəllifi olduqları rəsm əsərlərini Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin sistemində fəaliyyət göstərən muzeylərə və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamentinin Milli Dəyərlər Muzeyinə hədiyyə etmişlər.

Qeyd edilib ki, Naxçıvan rəssamlıq məktəbinin layiqli davamçıları olan rəssamlarımız son illər bu cür təqdimat mərasimlərinin fəal iştirakçısına çevrilmişlər. Fəxrlə demək olar ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən muzeylərin ekspozisiyalarını Naxçıvan rəssamlarının bir-birindən dəyərli rəsm əsərləri zənginləşdirir.

Nazir rəssamların həyat və yaradıcılığı haqqında söhbət açaraq bildirib ki, 1972-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinə qəbul olmuş Telman Abdinovun əsərləri hələ tələbə ikən respublika səviyyəli müxtəlif sərgilərdə nümayiş etdirilmişdir. Onun hələ üçüncü kursda oxuduğu zaman təsviri sənətin qobelen üslubunda işlənmiş “Abşeron filmləri” və “Milli qadın çantaları” əsərləri xalça rəssamı Lətif Kərimovun diqqətini cəlb etmişdir.

Fırça ustasının yaradıcılığı müxtəlif mövzulu və janrlı rəsm əsərlərinin məcmusundan ibarətdir. Rəssamın böyük şövqlə çəkdiyi müxtəlif süjetli tabloları dolğunluğu və insanı duyğulandıracaq məqamları ilə diqqəti cəlb edir.

Rəssamın əsərləri Moskva, Yekaterinburq, Sankt-Peterburq, İstanbul, Ərzurum, Qars, Bodrum və başqa şəhərlərdə nümayiş etdirilmiş, 2002, 2004, 2014-cü illərdə Naxçıvanda rəssamın fərdi sərgiləri təşkil olunmuşdur.

Telman Abdinov, eyni zamanda, muzeylərimizə ən çox rəsm əsərləri hədiyyə edən rəssamlardandır. Onun əsərləri muxtar respublikamızın əksər muzeylərində nümayiş olunmaqdadır.

Əli Səfərlinin həyat və yaradıclığından bəhs edən nazir qeyd edib ki, 1978-ci ildə Ə.Əzimzadə adına Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbini bədii tərtibatçı-rəssam ixtisası üzrə bitirmiş Əli Səfərli 1983-cü ildə Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında əmək fəaliyyətinə başlamış, quruluşçu rəssam kimi bir sıra tamaşalara səhnə tərtibatı vermişdir. Ə.Səfərli 1990-cı ildən Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında baş rəssam kimi fəaliyyət göstərmiş, onlarla tamaşaya səhnə quruluşu vermiş, kukla eskizləri hazırlamışdır. Həmin tamaşalardan bir çoxu Bakıda, eləcə də xarici ölkələrdə keçirilən festivallarda uğurla nümayiş olunmuşdur.

Əli Səfərli Babək Rayon Xalq Teatrında da uzun illər fəaliyyət göstərmiş, ümumilikdə, 60-dək tamaşaya səhnə tərtibatı və geyim eskizləri vermişdir.

Teatr rəssamı olmaqla yanaşı, o, həm də tanınmış qrafik və rəngkardır. Əli Səfərlinin yaradıcılığında mənzərə, portret, süjetli kompozisiyalar üstünlük təşkil edir. Rəssam ölkəmizdə və xaricdə təşkil edilən sərgilərin fəal iştirakçısıdır. 2012, 2014-cü illərdə Naxçıvan Rəssamlar Birliyində fərdi sərgiləri keçirilmişdir. Sənətkarın bir çox maket və səhnə eskizləri, yağlı boya ilə işlənmiş əsərləri Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində, Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyində, Cəlil Məmmədquluzadənin və Hüseyn Cavidin ev muzeylərində, həmçinin Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında saxlanılır.

Natəvan Qədimova vurğulayıb ki, mədəniyyətimizin inkişafına töhfə olan muzeylərimizə eksponat hədiyyə edilməsi işi bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında ənənə halını almışdır. Son illər muxtar respublikada fəaliyyət göstərən muzeylərə eksponatların təhvil verilməsi Naxçıvanda mədəniyyətin təbliğinə, bu sahənin inkişafına göstərilən qayğı kimi dəyərləndirilir.

Nazir çıxışının sonunda bu sahələrə göstərilən qayğıya görə mədəniyyət sahəsində çalışan insanlar adından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə minnətdarlığını bildirib. Nazir Telman Abdinov və Əli Səfərliyə həmçinin, bu təşəbbüsə qoşulan digər rəssamlara təşəkkür edib, onlara yaradıcılıq uğurları arzulayıb.

Sonra Əməkdar rəssamlar Telman Abdinov və Əli Səfərli çıxış edərək hədiyyə etdikləri rəsm əsərlərinin tarix və mədəniyyətimizin saxlanc yeri olan muzeylərdə laiqincə mühafizə olunaraq gələcək nəsillərə çatdırılacağına əmin olduqlarını bildiriblər. Qeyd ediblər ki, bundan sonra da muzeylərlə əlaqələri davam etdirəcəklər.

Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksinin direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Bəhruz Axundov, Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru Aləmzər İbrahimova, Naxçıvan Muxtar Respublikası Turizm Departamentinin sektor müdiri Həsən Kərimov əsərləri hədiyyə edən rəssamlara minnətdarlıq edərək bildiriblər ki, bu əsərlər dəyərli eksponat kimi muzeylərimizdə qorunub saxlanılacaq və nümayiş etdiriləcəkdir.

Sonda hədiyyə olunmuş rəsm əsərlərinin sərgisinə baxış keçirilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.12.2019      Dekabrın 24-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ordubad Rayon Mədəniyyət Sarayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Muğam studiyasının Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş konserti olub.

Qeyd edək ki, filarmoniyada Muğam studiyası uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Studiyanın tərkibində tanınmış xanəndələrlə yanaşı gənc muğam ifaçıları da bu sənəti yaşadır və təbliğ edirlər. Muğam studiyasına İlqar Hüseynov rəhbərlik edir. Muğam sənəti Azərbaycan xalqının bədii yaradıcılığını və musiqi mədəniyyətinin zəngin sərvəti olmaqla nadir sənət nümunəsidir. Muğam xalqımızın dünya mədəni irsinə bəxş etdiyi ən böyük xəzinədir. Muğam sənətimizdə xalqımızın təfəkkürü və düşüncə tərzi öz əksini tapır. Xalqımızın yaratdığı bu sənət nümunəsi zənginliyi, ucalığı, kamilliyi, müdrikliyi, hikməti, əbədiyaşarlığı ilə insanı düşündürür. Təsadüfi deyil ki, 2002-ci ildə UNESKO tərəfindən muğam sənəti bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi reprezentativ siyahısına salınmışdır.

Konsertdə əvvəlcə istedadlı müğənni Məhərrəm Quliyev “Şur” təsniflərini ifa etdikdən sonra Əlibaba Məmmədovun “Söylə” mahnısını səsləndirmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Xatirə Səfərova “Segah” təsniflərini ifa etmişdir.

İstedadlı müğənnilər Bəhruz Quliyevin ifa etdiyi Qulu Əsgərovun “İlk eşqim” mahnısı və Habil Qasımovun ifasında səslənən Əlibaba Məmmədovun “Vətən yaxşıdır” mahnıları, eyni zamanda konsertdə səslənən “Mahur” təsnifləri alqışlarla qarşılanmışdır.

Konsertdə xalq mahnıları ilə yanaşı, bəstəkar mahnıları da səslənmiş və tamaşaçılarda xoş ovqat yaratmışdır.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Muğam studiyasının bir saatdan artıq davam edən konserti rayon sakinləri tərəfindən maraqla qarşılanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.12.2019      Dekabrın 20-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Azərbaycan Televiziyası “Mədəniyyət” kanalının yeni layihəsi, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə ölkəmizdə ilk dəfə keçirilən “Azərbaycan vokalçıları” festivalının Naxçıvan turu çərçivəsində konsert təşkil olunub.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda təməli görkəmli müğənnimiz, Şərq və Qərb klassik oxuma və milli vokal üslubunu sintez edərək unikal bir sənət nümunəsi yaratmış Bülbül tərəfindən qoyulan vokal sənəti böyük inkişaf yolu keçib. Azərbaycan vokalçıları dünyanın böyük səhnələrində, mötəbər festival və müsabiqələrdə ölkəmizi layiqincə təmsil edirlər.

Bu gün qədim diyarımızda da milli musiqimizin inkişafına hərtərəfli dövlət qayğısı göstərilir, bunun nəticəsində muxtar respublika mədəniyyəti özünün yeni inkişaf dövrünü yaşayır. Bu yüksəlişin fonunda milli musiqi sənəti də inkişaf edir. Son illər Naxçıvan şəhərində, rayon mərkəzlərində və kəndlərdə yeni musiqi məktəbləri tikilib istifadəyə verilib, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının, Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının, Naxçıvan Musiqi Kollecinin maddi-texniki bazası gücləndirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının və Aşıqlar Birliyinin fəaliyyəti təmin edilib. Muxtar respublikada milli musiqimizin təbliği istiqamətində də mühüm tədbirlər görülür, yaradıcı kollektivlərin xarici ölkələrə qastrolsəfərləri təşkil edilir. Görülən tədbirlər uşaq musiqi, incəsənət və bədiisənətkarlıq məktəblərini də əhatə edib. Son illər 20-dən çox musiqi məktəbi üçün bina inşa olunaraq və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilib.

Naxçıvan Dövlət Universitetində və Naxçıvan Musiqi Kollecində vokal sənəti ixtisası üzrə kadrlar hazırlanır. Opera sənətinin inkişaf etdirilməsi, tələbələrin vokal musiqi formalarına daha dərindən yiyələnmələri məqsədilə Naxçıvan Dövlət Universitetində Tələbə Opera Studiyası da fəaliyyət göstərir. Həmin studiya hazırladığı operettalarla bir sıra xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində olub.

Tədbirdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin konserti olub. Orkestrin bədii rəhbəri və dirijoru Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Çingiz Axundovdur. Konsertdə görkəmli Azərbaycan bəstəkarları Üzeyir Hacıbəyovun, Qara Qarayevin, Tofiq Quliyevin, Fikrət Əmirovun, Niyazinin, Müslüm Maqomayevin, Asəf Zeynallının və Rauf Hacıyevin əsərlərindən parçalar ifa olunub. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Tural Nəcəfovun, Gülyanaq Fərzəliyevanın, Mübariz Əsgərovun və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Elçin Nağıyevin, həmçinin gənc ifaçılar Rahim Əsgərzadə və İlkin Abdullayevin çıxışları alqışlarla qarşılanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.12.2019      Dekabrın 20-də Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında Azərbaycan Respublikasnın Əməkdar rəssamı Məmmədəli İsmayılovun yaradıcılığına həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan mədəni-maarif müəssisələrinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvlərinin, eyni zamanda, Naxçıvan Dövlət Universitetinin muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması və rəngkarlıq ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələrinin iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova açaraq bildirib ki, təsviri incəsənətin ən qədim növlərindən biri olan rəssamlıq sənəti insan ruhunu oxşayan, insanın mənəvi aləmindəki daxili duyğularını ifadə edən sənət növüdür.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında incəsənətin digər sahələri kimi, rəssamlıq sənətinin də inkişafına böyük dövlət qayğısı göstərilir. Son illər muxtar diyarımızda rəsm festivallarının keçirilməsi, istedadlı gənc rəssamların rəsm əsərlərindən ibarət sərgilərinin təşkili və tanınmış rəssamların əməyinin dövlətimiz tərəfindən layiqincə qiymətləndirilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəssamlığın inkişafına göstərilən böyük dövlət qayğısının bariz ifadəsidir.

Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Hökümə Məmmədli çıxış edərək bildirib ki, Məmmədəli İsmayılov 20 iyul 1933-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. Gələcək rəssamın ilham mənbəyi bu qədim diyar olmuşdur. Hələ uşaqlıq illərində sənətə olan marağı, vətəninə olan vurğunluğu və rəsm çəkmək bacarığı onun yolunu Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Texnikumuna salmışdır. Məmmədəli İsmayılov 1964-1967-ci illərdə burada təhsil almışdır. Texnikumu bitirdikdən sonra doğma diyara, Naxçıvana qayıtmış və burada yaradıcılığa davam etmişdir.

Vurğulanmışdır ki, rəssamın kompozisiya janrında çəkdiyi rəsm əsərləri gözəl diyarımızın məişət mədəniyyətini, quruculuq işlərini öyrənmək baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Buna misal olaraq “Kənddə”, “İşdən sonra”, “Sağın”, “Arpa çay su tikintisi” və s. əsərlərini göstərmək olar.

Məmmədəli İsmayılov ölkəmizdə və ölkəmizin hüdudlarından kənarda da sərgilərdə fəal iştirak etmişdir. 1990-cı ildə Bakı şəhərində rəssamın fərdi sərgisi keçirilmişdir. Sərgidə rəssamın 100-dən çox rəsm əsərinümayiş olunmuşdur. Rusiyanın Moskva, Türkiyənin Qars və İran İslam Respublikasının Urmiya şəhərində keçirilən Naxçıvan rəssamlarının rəsm əsərlərindən ibarət sərgilərdə iştirak etmişdir. Tanınmış rəssam 2010-cu il avqustun 21-də dünyasını dəyişmişdir.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Əli Səfərli, Naxçıvan Şəhər Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin rəsm müəllimi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvü Ələsgər Əsgərli, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Məmmədəli Ələkbərov və rəssamın yaxın qohumları çıxış edərək Məmmədəli İsmayılovla bağlı öz xatirələrini bölüşmüşlər.

Sonda rəssamın əsərlərindən ibarət sərgiyə baxış olmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.12.2019      Dekabrın 19-da Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrında Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə 29 noyabr tarixdə keçirilmiş ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində fəaliyyət göstərən tələbə teatr studiyaları arasında festival-müsabiqənin yekun tədbiri baş tutmuşdur.

Tədbirin aparıcısı qeyd etmişdir ki, festival-müsabiqə bu ilin noyabr ayında muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrindən qatılan 5 tələbə teatr studiyası arasında keçirilmişdir. Kollektivlərin təqdimatları təsdiq edilmiş Münsiflər Heyəti tərəfindən 10 ballıq sistemlə qiymətləndirilmişdir. Qiymətləndirmə təqdim edilən səhnə əsərinin mövzu aktuallığı, aktyor ifası, rejissor yorumu, musiqi tərtibatı, ifaçıların səhnə mədəniyyəti meyarları üzrə aparılmışdır.

Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirmişdir ki, bədii təfəkkür forması olan incəsənətin insanlar tərəfindən sevilən sahələrindən biri də teatr sənətidir. Teatr sənəti həm də həyat və həyat hadisələrini bədii obrazların dili ilə tamaşaçılara çatdıran canlı təqdimat üsuludur. Teatr keçmişi və gələcəyi göstərir. Buna görədir ki, teatrı həyatın əyani və canlı dərsliyi adlandırmaq mümkündür. Teatrın öyrənmək və öyrətmək qüdrəti çox güclüdür.

İncəsənətin digər növlərindən fərqli olaraq, teatr bədii obrazı real formada tamaşaçıya göstərərək, onun istər maddi, istərsə də mənəvi baxımdan kamilləşməsinə yardımçı olur. Teatr sənəti incəsənətin, demək olar ki, bütün növlərini özündə birləşdirir. Söz sənəti, rəssamlıq, musiqi, rəqs və digər növlərin sintezindən yaranan tamaşanın ərsəyə gəlməsində dramaturqun, rejissorun, rəssamın, bəstəkarın, aktyorun birgə əməyi tələb olunur.

Qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycan teatrının tarixi 1873-cü ildən başlayır. Naxçıvanda teatr sənətinin yaranması da XIX əsrin ikinci yarısına təsadüf etmişdir. 1883-cü il mayın 11-də görkəmli ədib Mirzə Fətəli Axundzadənin “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah” komediyasının səhnələşdirilməsi ilə Naxçıvan teatrının əsası qoyulmuşdur.

“Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında teatrların fəaliyyətinə hərtərəfli dövlət qayğısı göstərilir” - deyən Natəvan Qədimova vurğulamışdır ki, son illər muxtar respublikada teatrların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmiş, teatr binaları yenidən qurulmuş və ya əsaslı təmir olunaraq istifadəyə verilmişdir. Hazırda muxtar respublikada fəaliyyət göstərən C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı, Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı, bögələrdə fəaliyyət göstərən 5 xalq teatrı tamaşaçıların mənəvi və estetik zövqünün formalaşmasında, asudə vaxtlarının mənalı təşkilində əhəmiyyətli rol oynayır.

Nazir qeyd etmişdir ki, bu gün yekun tədbirinə toplaşdığımız “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində fəaliyyət göstərən tələbə teatr studiyalarının festival-müsabiqəsi” də Naxçıvanda teatr sənətinin inkişafına dəyərli töhfə olacaqdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun birgə təşəbbüsü ilə keçirilən festival-müsabiqənin əsas məqsədi tələbə gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkilindən və onlarda bədii zövqün formalaşdırılmasından, tələbələr arasında istedadlı gənclərin aşkar edilməsindən, həmçinin xalqımıza məxsus milli dəyərlərin gənclər tərəfindən öyrənilməsindən ibarət olmuşdur.

Nazir Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi adından festival-müsabiqədə iştirak edən hər kollektivə təşəkkürünü bildirmiş, qalib olmuş tələbə teatr studiyasının üzvlərini təbrik edərək kollektiv rəhbərlərinə və üzvlərinə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulamış, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaradıcı gənclərin formalaşmasına, elecə də teatr sənətinin yaşadılmasına və inkişafına göstərilən diqqət və qayğıya görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinə minnətdarlığını bildirmişdir.

Tədbirdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elbrus İsayev çıxış edərək bu cür layihələrin tələbə gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili, onlarda bədii zövqün formalaşdırılması, istedadlı gənclərin üzə çıxarılması və tələbələrdə teatr sənətinə maraq yaradılması baxımından əhəmiyyətindən bəhs edib. Rektor qeyd edib ki, ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində teatr studiyalarının yaradılması, həmin təhsil ocaqlarında teatr sənətinə olan marağın artması bizi sevindirir. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tələbə Teatr Studiyası artıq uzun illərdir ki, digər ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrindəki tələbə teatr studiyalarının yaranması üçün təcrübə nümunəsidir. Naxçıvan Dövlət Universitetində teatr sənəti istiqaməti üzrə ixtisaslı kadr hazırlığı Naxçıvan teatr sənətinin gələcək inkişafının təminatçısıdır.

Sonra festival-müsabiqənin qalibləri mükafatlandırılmışdır. Qeyd edək ki, Naxçıvan Musiqi Kollecinin Tələbə Teatr Studiyası Tofiq Seyidovun “Vaqif” əsəri ilə 1-ci dərəcəli, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Tələbə Teatr Studiyası Həsənəli Eyvazlı tərəfindən səhnələşdirilən “Ruhların görüşü” əsəri ilə 2-ci dərəcəli, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tələbə Teatr Studiyası Nəbi Xəzrinin “Burla Xatın” əsəri ilə 3-cü dərəcəli diploma, “Naxçıvan” Universitetinin Tələbə Teatr Studiyası Zakir Fətəliyev tərəfindən səhnələşdirilən “Ayrılarmı könül candan!” kompozisiyası və Naxçıvan Texniki Kollecinin Tələbə Teatr Studiyası Cəlil Məmmədquluzadə “Anamın kitabı” əsasında səhnələşdirilən eyniadlı tamaşa həvəsləndirici diploma layiq görülmüşdür.

Tədbirin bədii hissəsində festival-müsabiqənin qalibi Naxçıvan Musiqi Kollecinin Tələbə Teatr Studiyasının Tofiq Seyidovun “Vaqif” əsəri əsasında Nurbəniz Niftəliyeva tərəfindən hazırlanmış tamaşa təqdim olunmuşdur. Vətənpərvərlik mövzulu tamaşa tədbir iştirakçıları tərəfindən alqışlarla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.12.2019      Ustad dərslərində iştirak edən şagirdlərin, həmçinin yaradıcı uşaqların rəsm və əl işlərindən ibarət “Balaca İstedadlar” adlı sərgi-müsabiqə təşkil olunub.

Sərgi-müsabiqədə muxtar respublikada fəaliyyət göstərən 17 müəssisədən 95 uşağın 200-ə yaxın əl işi sərgilənib.

Tədbirdə iştirak edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin sədri Ülviyyə Həmzəyeva, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil naziri Rəhman Məmmədov bu ilin yanvar ayından məktəblərdə və mərkəzlərdə tədris olunan ustad dərslərin balaca rəssamların yaradıcılığına təsiri və bu sənətə marağından danışıblar. Qeyd edilib ki, məktəbdənkənar dərnəklər və belə ustad dərsləri uşaqlarda dünyagörüşü formalaşdırır, onların gələcəkdə nümunəvi və yaradıcı insan kimi yetişməsində mühüm rol oynayır.

Sonra həvəskar rəssamlar tərəfindən çəkilən rəsm əsərləri qiymətləndirilib və müsabiqənin qaliblərinə, həmçinin muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ümumtəhsil və məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin direktorlarına təşkilatçılar tərəfindən diplomlar təqdim olunub. Eyni zamanda paytaxt Bakı şəhərində uşaqlar arasında keçirilən “Mənim yay tətilim” müsabiqəsində yer tutanlar da diplomla təltif olunublar.

Müsabiqənin yekunlarına əsasən 11 şagird birinci, 8 şagird ikinci, 10 şagird üçüncü olublar. 5 şagird isə həvəsləndirici yerlərə layiq görülüblər.

Sonda müsabiqə iştirakçıları sərgi ilə tanış olublar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.12.2019      Dekabrın 17-də Babək Rayon Xalq Teatrı rayon mədəniyyət sarayında görkəmli dramaturq, nasir, maarif xadimi S.S.Axundovun ilk yaradıcılıq əsəri olan “Tamahkar” komediyası əsasında hazırladığı tamaşanı rayon sakinlərinə təqdim etmişdir.

Qeyd edək ki, Babək Rayon Xalq Teatrı 2009-cu ildə yaradılsa da muxtar respublikanın tanınmış maraqlı kollektivlərindəndir. Bu il teatrın yaradılmasının 10 illiyi qeyd edilmişdir. Xalq teatrının müxtəlif illərdə hazırladığı tamaşalar ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. “Ezop”, “Yollara iz düşür”, “İkinci səs”, “Şeyx Rəhmətulla”, “Ana”, “Məhəbbət nişanəsi”, “Solğun çiçəklər”, “Durna”, “Yağışdan çıxdıq yağmura düşdük”, “Xəcalət”, “Unuda bilmirəm”, “Bəxtsiz cavan” və başqa tamaşalar həm də gənc xalq teatrının müxtəlif mövzulu əsərlərə müraciət etdiyini göstərir.

Görkəmli dramaturq S.S.Axundovun ilk yaradıcılıq əsəri olan “Tamahkar” komediyasının mövzusu bütün dövrlər üçün aktual olan tamahkarlıq və xəsislikdir. Əsərin baş qəhrəmanı Hacı Murad pula görə hər cür riyakarlığa hazırdır. Teatr bu tamaşanı səhnələşdirməklə hələ də rast gəlinən bu cür insanlara təsir etmək, onları bu yoldan çəkinməyə sövq etməkdən ibarətdir. Tamaşa dövrünün mənfiliklərini ifşa etməklə kifayətlənməyərək İmran, Gülzar, Şərəf xanım kimi müsbət surətlərin dili ilə insanları fədakarlığa, gözəl həyat qurmağa çağırır.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Yusif Əliyev, rejissoru Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Vidadi Rəcəbli və musiqi tərtibatçısı Fətəli Axundzadədir.

Xalq teatrının aktyorları – Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Vidadi Rəcəbli (Hacı Murad), Abbasəli Babayev (İmran), Nuray Mehdiyeva (Gülüzar), Stella Babayeva (Şərəf xanım), İsmayıl Qurbanov (Məhərrəm bəy), Gülşən Güləliyeva (Nabat), Rasim Qasımov (Qulu), Ələkbər İsmayılov (Əliqulu) surətləri təbii və canlı təqdim edirlər. Xalq teatrının bu aktyorları yaşlı və gənc nəslin nümayəndələri olan personajları özünəməxsus xarakterik cizgilərlə yarada biliblər.

Tamaşa rayon ictimaiyyəti tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Tamaşadan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova, Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rasim Hüseynov xalq teatrının kollektivini təbrik etmiş və onlara yaradıcılıq uğurları arzulamışlar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.12.2019      Dekabrın 16-da Cəmşid Naxçıvanski Muzeyində muzeyin yaradılmasının 38-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən muzeylərin əməkdaşlarının, Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin kursantlarının və Cəmşid Naxçıvanski adına Naxçıvan şəhər 11 №-li tam orta məktəbin şagirdlərinin iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə Cəmşid Naxçıvanski Muzeyinin direktoru Abasət Nuriyev açaraq bildirmişdir ki, yurdumuzun şanlı tarixinə adını qızıl hərflərlə yazmış elə nəsillər, elə sərkərdələr olub ki, onlar öz mərdliyi, igidliyi ilə vətənimizin azadlığına, müstəqilliyinə mühüm töhfələr veriblər. Azərbaycanın hərb tarixində görkəmli rol oynamış belə sərkərdələrdən biri də milli hərb tariximizə 6 general bəxş etmiş Kəngərlilər nəslinin sonuncu generalı Cəmşid xan Naxçıvanskidir.

Ölkəmizin müstəqilliyi və suverenliyi yolunda misilsiz xidmət göstərən qəhrəmanın həyatından geniş məlumat verən Abasət Nuriyev Cəmşid Naxçıvanski Muzeyinin yaradılması və fəaliyyətindən də söhbət açıb.

Vurğulanıb ki, 1981-ci ilin avqustunda ümummilli lider Heydər Əliyev yığıncaqda Cəmşid Naxçıvanskinin 85 illik yubileyinin keçirilməsi, generalın vətənində - Naxçıvan şəhərində onun ev muzeyinin yaradılması haqqında qərar qəbul edir. Ümummilli liderin siyasi məktəbinin davamçıları bu gün onun yolunu uğurla davam etdirirlər. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin imzaladığı “Cəmşid Naxçıvanskinin 120 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2 aprel 2015-ci il tarixli Sərəncamı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun imzaladığı “Cəmşid Naxçıvanskinin 120 illik yubileyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar “Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında” 09 aprel 2015-ci il tarixli Sərancamı Naxçıvanskilərə göstərilən dövlət qayğısının bariz nümunəsidir.

Qeyd olunub ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin xüsusi diqqət və qayğısı sayəsində Cəmşid Naxçıvanskinin Ev Muzeyi kimi fəaliyyət göstərən ata evi əsaslı təmir və bərpa işləri aparıldıqdan sonra sentyabr ayının 23-də istifadəyə verilib.

Sonra “Naxçıvan” Universitetinin müəllimi, tədqiqatçı Rəna Qurbanova çıxış edərək görkəmli sərkərdənin şərəfli ömür yolu haqqında geniş məlumat verib.

Cəmşid Naxçıvanski Muzeyinin baş fond mühafizi-elmi işçisi Gülnaz Hüseynova muzeyin fəaliyyətindən, Cəmşid Naxçıvanski irsinin yaşadılması, gələcək nəsillərə çatdırılması işində əvəzsiz rolundan bəhs edib.

Tədbirin davamında Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey kursantlarının və məktəblilərin ifasında hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda ədəbi-bədii kompozisiya təqdim edilib.

Sonda tədbir iştirakçıları muzeyin ekspozisiyası ilə tanış olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.12.2019      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fonduna hədiyyə olunan 12 əlyazma və çap kitabının təqdimatı keçirilib.

Tədbiri bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açaraq muxtar respublika ərazisindən toplanılan əlyazma və qədim çap kitablarının tariximizin və mədəniyyətimizin öyrənilməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıdığını söyləyib və bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərdən danışıb. Bildirilib ki, müxtəlif tarixi qaynaqları əhatə edən nadir sənət əsərləri bir çox sahələrin öyrənilməsində yeni mənbə rolunu oynayır.

İsmayıl Hacıyev cari ildə Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən, ümumilikdə, 55 adda əlyazma və kitabın bölməyə hədiyyə edildiyini diqqətə çatdırıb.

Sonra Mədəniyyət Nazirliyinin aparat rəhbəri Piri Nağıyev muxtar respublikada mədəniyyətə, xalq yaradıcılığının inkişafına dövlət tərəfindən daim yüksək qayğı göstərildiyini deyib, muzeylərin yaradılması ilə bağlı imzalanan sərəncamların əhəmiyyətindən danışıb. Piri Nağıyev hədiyyə olunan kitablarla bağlı məlumat verərək bildirib ki, nəşrlər Əməkdar mədəniyyət işçisi Akif Hacıyev tərəfindən nazirliyə təqdim olunub. O, gələcəkdə də bölmə ilə nazirlik arasında bu cür tədbirlərin davam etdiriləcəyini bildirib.

Əlyazmalar Fondunun direktoru, filologiya üzrə elmlər doktoru Fərman Xəlilov rəhbərlik etdiyi müəssisənin apardığı tədqiqatlarla bağlı ümumi məlumat verərək tədbir iştirakçılarını yeni əlyazma və çap kitabları ilə yaxından tanış edib. Bildirib ki, hədiyyə olunan nəşrlər arasında ərəb və fars dillərində dini mövzularla bağlı “Risalə” əlyazması, “Qurani-Kərim”in dörd nüsxəsi, Məhəmmədbağır ibn-Məhəmmədtəqinin “Məclis”, Şeyx Molla Əbülqasim Gənci Axundzadənin “Gülzari-həqiqət”, Bəhaəddin Məhəmməd Amilinin “Cameyi-Abbasi”, eləcə də müxtəlif tarixi əsərlər, dini hekayələr toplusu və digər kitablar var.

Sonda Akif Hacıyev çıxış edərək tarixi əhəmiyyət kəsb edən maddi mədəniyyət, nadir sənət nümunələrinin toplanılması, öyrənilməsi və təbliğinin zəruriliyini qeyd edib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.12.2019      Dekabrın 12-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərindəki abidəsi önünə gül dəstəsi qoymuş, xalqımızın böyük oğlunun xatirəsinə ehtiramını bildirmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin, Nazirlər Kabinetinin, Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin, nazirlik, komitə, şirkət və baş idarələrin, müəssisə və təşkilatların, ali məktəblərin kollektivləri, hərbi hissələrin, ictimaiyyətin nümayəndələri ulu öndərin abidəsi önünə gələrək əziz xatirəsini yad etmişlər.

Azərbaycanın müstəqil və inkişaf etmiş dövlət kimi regionda söz sahibi olması görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin nəticəsidir. Dahi rəhbərin şərəfli ömür yolu Vətənə xidmət nümunəsi, qürür və fəxarət rəmzidir. Ulu öndərin “Mənim həyat amalım bütün varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mənəvi inkişafına xidmət olub”,– fikirləri Onun bütün həyat amalının ifadəsidir.

Ümummilli lider elə bir fenomen şəxsiyyətdir ki, zaman keçdikcə, illər ötdükcə, onun böyüklüyünü daha dərindən dərk edirik. Xalqımızın böyük oğlu Azərbaycanın uğurlu gələcəyinə işıq salan mükəmməl inkişaf konsepsiyası hazırlamış və mənalı ömrünü bu ideyaların həyata keçirilməsinə həsr etmişdir. O, hər dəfə Azərbaycanın müqəddəratının həll olunduğu təhlükəli və mürəkkəb məqamlarda xalqın köməyinə çatmış, onu zamanın ağır sınaqlarında məharətlə çıxarmışdır.

Dahi liderin ölkəmizə rəhbərliyinin 1969-1982-ci illəri Azərbaycan tarixinə iqtisadi və milli-mədəni yüksəliş dövrü kimi daxil olmuşdur. Həmin dövrdə respublika həyatının bütün sahələrində kompleks tədbirlər həyata keçirilmiş, Azərbaycan ittifaq respublikaları içərisində inkişaf tempinə görə öncül mövqeyə yüksəlmiş, tarixi-mədəni irsimiz, milli dəyərlərimiz qorunub yaşadılmışdır. Məhz ulu öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi o illərdə dövlət müstəqilliyimizin möhkəm təməli qoyulmuşdur.

Heydər Əliyev şəxsiyyəti və dühası müstəqil Azərbaycanın uğurlu inkişafının təməlində dayanan əsas amildir. Ümummilli liderimizin Azərbaycan naminə fəaliyyətinin 1990-cı ildən sonrakı mərhələsi şərəfli xilaskarlıq və quruculuq missiyasına həsr edilmişdir. 1990-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayan və fəaliyyət göstərən ulu öndər müstəqilliyimizin əsasını təşkil edən mühüm tarixi qərarlar qəbul etmiş, muxtar respublikanın erməni təcavüzündən xilas edilməsi, böhranlı vəziyyətdən çıxarılması üçün ardıcıl tədbirlər görmüşdür. Üçrəngli bayrağımızın ilk dəfə 1990-cı il noyabrın 17-də ulu öndərin rəhbərliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində qaldırılması, Naxçıvan Muxtar Respublikasının adından “Sovet Sosialist” sözlərinin çıxarılması, SSRİ-nin qorunub saxlanması ilə bağlı keçirilən referendumda Naxçıvan Muxtar Respublikasının iştirak etməməsi, aqrar islahatların keçirilməsinə, Azərbaycanda ilk milli ordu quruculuğuna Naxçıvan Muxtar Respublikasından başlanılması müstəqil dövlətçilik yolunda atılan uğurlu addımlar idi.

1993-cü ildə xalqımız ümummilli liderinə yenidən üz tutdu, nicatını onun hakimiyyətə qayıdışında gördü. Görkəmli dövlət xadimi Azərbaycanı hərc-mərclikdən, müstəqilliyini itirmək təhlükəsindən xilas edərək ictimai-siyasi sabitlik və hərtərəfli inkişaf yoluna çıxardı. 1993-2003-cü illərdə Vətənə və xalqına xidmət nümunəsi göstərən ümummilli liderimiz doğma Azərbaycanın davamlı inkişafını təmin etdi, onu tərəqqiyə qovuşduraraq bütün dünyada tanıtdı.

Bu gün ulu öndərin siyasi kursunun ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir ki, Azərbaycan öz tarixinin yeni, şanlı səhifələrini yazır. Heydər Əliyev yolu Azərbaycanı daha böyük zəfərlərə qovuşdurur. Xalqımız ümummilli liderin şah əsəri olan müstəqil, inkişaf etmiş Azərbaycanın vətəndaşları olmaqdan qürur duyur, ulu öndərə dərin məhəbbətlərini onun ideyaları ətrafında sıx birləşməklə nümayiş etdirir.

Bu yolun davam etdirilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasını da yeni inkişaf mərhələsinə qovuşdurmuşdur. Muxtar respublikada quruculuq işləri geniş vüsət almış, iqtisadiyyatın dinamik inkişafı, sosial proqramların icrası, enerji, ərzaq və müdafiə təhlükəsizliyi təmin edilmişdir. Qazanılan bütün bu uğurlar dahi şəxsiyyətin ideya və amallarının dönmədən həyata keçirilməsi nəticəsində mümkün olmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun dediyi kimi:“Müstəqil Azərbaycan cəmiyyətində inkişafın bir hərəkətverici qüvvəsi var: bu–Heydər Əliyev ideyalarıdır. Heydər Əliyev yoluna sadiq qalan xalqımız özünün milli liderinin ideyalarını yaşatdıqca, onun zəngin xəzinəsindən bəhrələndikcə, daim irəliyə gedəcək, yaşayacaq və rifaha qovuşacaqdır”.

Həmin gün muxtar respublikanın bütün rayon mərkəzlərində də ümummilli liderimizin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.12.2019      Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin VIII Ümumrespublika Bədii yaradıcılıq baxış-müsabiqəsində iştirak edən muxtar respublika təmsilçisi Sənan Salmanov uğurla çıxış edərək müsabiqədə II yerə layiq görülüb.

Qeyd edək ki, Sənan Salmanov muxtar respublikada fəaliyyət göstərən sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərdən ibarət “İnam” musiqi qrupunun üzvüdür. O, noyabrın 7-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən muxtar respublikada yaşayan məhdud fiziki imkanlı şəxslər və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar arasında solo oxuma (xanəndəlik və vokal), rəqs, instrumental ifaçılıq və bədii qiraət növləri üzrə bədii yaradıcılıq müsabiqəsinin ən yaxşısı olub. Bu müsabiqənin qalibi kimi VIII Ümumrespublika Bədii yaradıcılıq baxış-müsabiqəsində iştirak edib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.12.2019      Dekabrın 11-də muxtar respublikanın 200-dən artıq ümumtəhsil məktəbi ilə Heydər Əliyev Muzeyi arasında “Ürəklərdə yaşayan dahi” mövzusunda interaktiv dərs keçilib.

İnteraktiv dərsdə muzeyin direktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Ramil Orucəliyev əvvəlcə mədəniyyət müəssisəsi barədə şagirdlərə ətraflı məlumat verib. Bildirilib ki, Heydər Əliyev Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 1999-cu il fevralın 18-də imzaladığı Sərəncam əsasında yaradılıb və həmin il may ayının 10-dan fəaliyyətə başlayıb. Hələ ümummilli liderin sağlığında yaradılan muzeydə ulu öndərin həyatının müxtəlif dövrlərinə həsr olunmuş eksponatlar, eləcə də dahi şəxsiyyətin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində işlədiyi dövrdə qəbul etdiyi müxtəlif tarixi sənədlər toplanıb.

Açıq dərsdə vurğulanıb ki, dahi rəhbərin Vətənimizin suverenliyi, ölkəmizin düşdüyü bəlalardan xilası, Azərbaycanın inkişafı naminə mübarizədə əvəzolunmaz xidmətləri Onu hələ sağlığında xalqımızın ümummilli liderinə çevirib. Heyrətamiz idarəçilik istedadına, mətin iradəyə və böyük əzmkarlığa malik ulu öndərimiz Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə ölkəmizi tənəzzül burulğanından çıxararaq respublikamızı qısa vaxt ərzində qabaqcıl və nüfuzlu ölkə səviyyəsinə yüksəldə bilib. Qüdrətli siyasətçinin əzmi və iradəsi ilə Azərbaycan dövləti 1990-1993-cü illərin ağır sınaqlarından keçərək məhv olmaq təhlükəsindən qurtarıb. Müstəqil dövlətçilik yolunda ilk addımları məhz Naxçıvanda atan ümummilli liderin təşəbbüsü ilə üçrəngli bayrağımız ilk dəfə olaraq 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan parlamentində qaldırılıb, Naxçıvan Muxtar Respublikasının adından “sovet sosialist” sözləri çıxarılıb, Azərbaycanda ilk milli ordu quruculuğuna Naxçıvan Muxtar Respublikasında başlanılıb.

Vurğulanıb ki, ulu öndərin 1993-cü ilin iyununda siyasi hakimiyyətə yenidən qayıdışından sonra Azərbaycanda nail olduğu milli birlik xalqımızın ən qiymətli mənəvi-ideoloji sərvətinə çevrilib. Bugünkü güclü, qüdrətli Azərbaycanı dahi rəhbər qurub-yaradıb, inkişaf etdirib, bütün dünyaya tanıdıb. Ulu öndər ölkəmizin siyasi, sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyalarını işləyib hazırlayıb və reallaşdırılmasını təmin edib. Ona görə də xalqımız ümummilli liderin ölməz xatirəsini qəlbində əbədi yaşadır, Onun ideyalarını həyata keçirməyə çalışır. “Mənim həyat amalım bütün varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi-siyasi, mənəvi inkişafına xidmət olub”, – deyən ulu öndər Heydər Əliyevin dövlətçiliyimizin ən ağır günlərində göstərdiyi qətiyyət bu sözlərdəki gerçəkliyi dəfələrlə təsdiqləyib. Müdrik rəhbər xalqımıza zəngin maddi və mənəvi dəyərlər, siyasi-iqtisadi cəhətdən etibarlı dayaqlar üzərində qurulmuş müstəqil Azərbaycan dövlətini miras qoyub. Ulu öndər Heydər Əliyev xalqımız qarşısında misilsiz xidmətləri ilə dövlətçilik tarixində əbədiyyət zirvəsinə yüksəlib. Bu böyük insanın həyat yolu bundan sonra da hər bir məktəbliyə, hər bir gəncə örnək olacaq.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.12.2019      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2019-cu il 2 avqust tarixli Sərəncamı­nın icrası istiqamətində görülən tədbirlər çərçivəsində “Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi – 95” adlı tanıtım kitabı nəşr edilib.

Kitabın ilk səhifəsində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin muzeylərimiz haqqında “Milli ənənələrimizin nə qədər dəyərli olduğunu dünyaya gələn yeni nəsillərə çatdırmaq və onları bu ənənələr əsasında tərbiyə etmək üçün muzeylər lazımdır” dəyərli fikri yer alıb.

Yeni nəşrdə “Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı oxuculara təqdim olunur. Sərəncamda deyilir: “Beş min illik tarixə malik qədim mədəniyyət mərkəzi Naxçıvanın milli-mədəni və tarixi irsinin daşıyıcısı olan Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin yaradılmasının 95 ili tamam olur. 1924-cü il oktyabrın 30-da Naxçıvan şəhərində qurulan ilk Tarix-Etnoqrafiya Muzeyinin maddi-­mədəniyyət nümunələrinin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılmasında böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Muzey fəaliyyətinin ilk illərində tarixi əhəmiyyətə malik eksponatların toplanması və mühafizəsi işini təşkil edərək muxtar respublikada muzeyşünaslığın əsasını qoymuşdur”.

Bu sərəncama əsasən təsdiq edilən “Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı” da tanıtım kitabında yer alıb.

Kitabda Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin direktoru Nizami Rəhimovun “Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin yaranması, təşəkkülü və inkişafı”, arxeoloq-alim V.M.Sısoyevin “Balabəy Əlibəyovun Naxçıvan Muzeyi”, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Musa Quliyevin “Naxçıvanda ilk Tarix-Etnoqrafiya Muzeyinin yaradıcısı Balabəy Əlibəyov (Əlixanov) haqqında bəzi qeydlər”, Əməkdar mədəniyyət işçisi Nəzakət Əsədovanın “Əsrə yaxın tarix və ya bir ekspedisiyanın izi ilə”, AMEA-nın müxbir üzvü Hacıfəxrəddin Səfərlinin “Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində nümayiş etdirilən epiqrafik abidələr”, filologiya üzrə elmlər doktoru Fərman Xəlilovun “Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin fəaliyyətinə dair bəzi sənədlər”, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Leyla Səfərova və tarix müəllimi Şəhla Talıbovanın birlikdə yazdıqları “Mirbağır Mirheydərzadə Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin yaradıcılarından biri kimi” irihəcmli məqalələri muzeyin tarixini əks etdirən fotoşəkillərlə birgə özünə yer tapıb. Məlumat üçün onu da bildirək ki, bu mədəniyyət müəssisəsinin 95 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması ilə əlaqədar yuxarıda adıçəkilən elmi-tədqiqat xarakterli məqalələrin əksəriyyəti “Şərq qapısı” qəzetində də dərc olunub.

Yeni nəşrdə Naxçıvanda muzey işinin təşəkkülündə və inkişafında mühüm rolu olan Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin ekspozisiyasında nümayiş etdirilən, Naxçıvanın qədim və zəngin tarixi ilə bağlı fotoqalereya bölməsi də vardır. Bu, bir əsrə yaxındır ki, tarixi-mədəni irsimizin yaradılması və təbliği ilə məşğul olan bu mədəniyyət müəssisəsinin fototəqdimatı baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Qeyd edək ki, tanıtım kitabı “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyində yüksək poliqrafik keyfiyyət və nəfis tərtibatla nəşr edilib. Bu nəşrdə təqdim edilən tarixi və elmi məqalələr, eləcə də fotolar həm tədqiqatçılar, həm də geniş oxucu kütləsi üçün zəngin məlumat mənbəyi rolunu oynayacaq.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.12.2019      Heydər Əliyev Muzeyində “Əbədi yaşar lider” mövzusunda açıq dərs keçirilib.

Dərsdə bildirilib ki, ümummilli liderin bütün həyat və fəaliyyəti Azərbaycanla bağlı olub. Dahi şəxsiyyət respublikamıza rəhbərliyinin hər iki dövründə ölkəmizi düşdüyü ağır vəziyyətdən xilas edərək inkişaf yoluna çıxarıb. Müstəqil Azərbaycan isə ümummilli lider Heydər Əliyevin şah əsəridir.

Qeyd olunub ki, ötən əsrin sonlarında Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etsədə, böyük çətinliklərlə qarşılaşıb. Ulu öndərin rəhbərliyi ilə 1990-1993-cü illərdə Naxçıvandan başlanan müstəqillik yolu Azərbaycanın siyasi mühitində aparıcı qüvvəyə çevrilərək milli dövlətçiliyimizin bərpası istiqamətində qəti addımların atılmasına rəvac verib. Dahi şəxsiyyətin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında qəbul olunan tarixi qərarlar müstəqillik yolunda irəliləyən Azərbaycanın dövlətçilik tarixində mühüm yer tutur.

Vurğulanıb ki, 1993-cü ilin iyun ayında xalqın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdan Ulu öndərimizin qətiyyəti və əzmkarlığı sayəsində ölkə parçalanmaqdan, məhv olmaqdan qurtulub. Məhz ümummilli liderimizin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan dünyanın ən dinamik inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilib.

Sonra şagirdlər ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən eksponatlara baxıblar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.12.2019      Dekabr ayının 10-da Babək Rayon Zeynəddin Kənd Uşaq Musiqi Məktəbində müəllimlər üçün solfecio, musiqi ədəbiyyatı və xor fənləri üzrə metodiki kurs keçirilmişdir.

Kursu giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova uşaq musiqi məktəblərində tədris olunan musiqi ədəbiyyatı, solfecio və xor fənlərinin şagirdlərin bilik səviyyəsinin, musiqi duyumunu və dünyagörüşünün formalaşması istiqamətində vacib olduğunun bildirmişdir. Metodiki kursların keçirilməsində əsas məqsəd bu fənni tədris edən müəllimlərə müəyyən istiqamət göstərərək, məktəblərdə tədrisin daha da səmərəli təşkilindən ibarətdir.

Sonra Naxçıvan Şəhər Ərtoğrol Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin müəllimi Ülviyyə Sadıqlı solfecio fənni üzrə metodiki dərs keçərək, musiqi məktəblərində solfecio fənninin tədrisi zamanı şagirdlərə nəzəri biliklərlə yanaşı musiqi duyumunun inkişafı üçün solfecio oxuma və musiqili imlaların yazılmasının əsas şərtlərdən biri olduğunu qeyd etmişdir.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Rühiyyə Dünyamalıyeva müəllimlərə musiqi ədəbiyyatı fənni üzrə tədris proqramı əsasında mühazirələrin hazırlanması qaydalarını izah edərək, eyni zamanda tədris zamanı şagirdlərin musiqi ədəbiyyatı ilə yanaşı müxtəlif xalq və professional musiqi formaları, musiqi ifadə vasitələri, musiqi alətləri, simfonik orkestr, ansambl quruluşları haqqında biliklərin də əldə edilməsinin vacib olduğunu qeyd etmişdir. Musiqi ədəbiyyatı dərslərində musiqi nömrələrinin dinlənilməsinin də ən vacib amillərdən birinin olduğunu bildirən Ruhiyyə Dunyamalıyeva proqram əsasında tərtib olunmuş testlərdən də istifadə etməyi məsləhət görmüşdür .

Naxçıvan Şəhər S.Rəcəbov adına Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllimi Möhtərəmə Qafarova xor fənninin tədrisi, kollektivinin yaradılması və uşaqlarda səsin inkişaf olunması üçün görüləcək işlərdən danışmışdır. Tədris zamanı uşaqlar üçün yazılmış xor əsərlərinə daha çox müraciət etməyi məsləhət görmüşdur. Xorda səslərin düzgün seçilməsinin ən vacib amillərdən biri olduğunu qeyd etmişdir

Metodik dərslərin sonunda mövzular müzakirə edilmiş və suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.12.2019      Dekabrın 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Nazirliyin tabe müəssisələrində çalışan gənclərin və nazirliyin hamiliyinə verilmiş ixtisaslarda təhsil alan tələbələrin Heydər Əliyev Muzeyinə ekskursiyası təşkil olunub.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi İlkin Cabbarov açaraq bildirmişdir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin tarixində silinməz iz qoymuşdur. Bu böyük insan bütün həyatını canından artıq sevdiyi doğma xalqına həsr etmişdir. Bu qiymətli ömrün hər anı, hər dəqiqəsi vətənə, millətə sədaqətlə xidmətdə keçmişdir.

Qeyd olunmuşdur ki, ötən illərə nəzər salarkən Azərbaycan xalqının öz müdrik liderinin rəhbərliyi ilə qazanmış olduğu mühüm tarixi nailiyyətlərin bir daha şahidi oluruq. İntibah və milli şüurun oyanışı Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə başlamış, müstəqilliyimiz məhz onun sayəsində əbədi və dönməz xarakter almışdır. Ölkəmiz dünyada layiq olduğu mərtəbəyə Ulu öndərin uzaqgörənliyi, müdrikliyi, qətiyyəti, dəmir iradəsi, zəngin dövlətçilik təcrübəsi sayəsində yüksələ bilmişdir.

Bildirilib ki, dövlət gənclər siyasəti də dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli liderimiz ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə sağlam düşüncəli gənc nəslin yetişdirilməsini, gənclərin ölkənin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatında iştirakının təmin edilməsini diqqət mərkəzində saxlayıb. Bu gün ölkəmizdə dövlət gənclər siyasəti keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəlib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər nəticəsində gənclərin hərtərəfli inkişafı təmin olunub, onlar cəmiyyətin fəal təbəqəsinə çevrilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da dövlət gənclər siyasəti bu gün uğurla həyata keçirilir. Son illər gənclərin muxtar respublikanın ictimai-siyasi, iqtisadi-mədəni həyatında fəal iştirakı, sosial problemlərinin həll edilməsi, gənclər siyasətinin bütün istiqamətləri üzrə müvafiq dövlət proqramlarının səmərəli həyata keçirilməsi, gənc istedadlara dövlət qayğısının artırılması, elm, təhsil, iqtisadiyyat, mədəniyyət, dövlət idarəçiliyi və digər sahələrdə gənclərin irəli çəkilməsi və xidmətlərinin qiymətləndirilməsi bu istiqamətdə atılan mühüm addımlardandır.

Daha sonra gənclər muzeylə tanış olmuşlar. Burada gənclərə məlumat verilmişdir ki, muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 1999-cu il 18 fevral tarixli Sərəncamına əsasən yaradılmışdır. Muzey ümummilli liderimizin həyat və fəaliyyətinin ictimai-siyasi, elmi-nəzəri, dövlətçilik irsinin, azərbaycançılıq məfkurəsinin öyrənilməsi, elmi cəhətdən araşdırılıb təbliğ edilməsi və gələcək nəsillərə çatdırılması kimi şərəfli və çox lazımlı bir vəzifəni həyata keçirir. Muzeyin ekspozisiyalarında ulu öndərimizin xalqımızın tarixinə, mədəniyyətinə, incəsənətinə, elminə göstərdiyi diqqət və qayğı, xarici ölkələrə səfərləri haqqında materiallar, kitablar, qəzet-jurnallar, məktublar, teleqramlar və başqa sənədlər elmi cəhətdən əsaslandırılmış bədii cəhətdən tərtib olunaraq nümayiş etdirilir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.12.2019      Azərbaycan xalq musiqi sənətinin kökləri çox qədim dövrlərə gedib çıxır. Heç də təsadüfi deyil ki, mədəniyyət tariximizi araşdıranlar tədqiqatlar zamanı bölgədə musiqi alətlərinin yaranması ilə bağlı elmi faktları da əsas götürürlər. Çünki musiqi o zaman kütləvi xarakter alaraq xalqın mədəniyyətinə hopur ki, onu ifa edəcək musiqi alətləri yaradılır. Aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı ən qədim maddi mədəniyyət nümunələri sırasında musiqi alətlərinə də rast gəlirik.

Tədqiqatlar sübut edib ki, yaranma tarixi eramızdan çox-çox əvvəllərə təsadüf edilən simli, nəfəsli və zərb musiqi alətlərinin çoxsaylı növləri orta əsrlərdə Azərbaycan ərazisində geniş yayılıb və xalqımızın mədəni həyatında uzun illər istifadə olunub. Ümumiyyətlə, X əsrdən etibarən Azərbaycanın orta əsr musiqi mədəniyyətində geniş inkişaf mərhələsi başlayıb. Həmin dövrlərdə istifadə olunan musiqi alətlərinin sayı 60-dan çox olub. Bu alətlər haqqında dahi Nizami Gəncəvinin, XVI əsrdə yaşayıb-yaratmış görkəmli şair Məhəmməd Füzulinin, Şərq musiqi mədəniyyətinin yaradıcılarından sayılan Səfiəddin Urməvinin, Əbdül Qadir Marağayinin, Mir Möhsün Nəvvabın əsərlərində məlumat verilir. XV-XVI əsrlərdə yaşayıb-yaratmış istedadlı rəssamlarımız Sultan Məhəmməd, Ağa Mirək, Mirzə Əli, Müzəffər Əli, Mir Səid Əlinin miniatür sənət əsərlərində orta əsrlərdə istifadə edilmiş musiqi alətlərinin çox geniş təsviri verilib.

Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanda da qədim musiqi alətləri geniş yayılıb. Sevindirici haldır ki, əsrlərboyu mədəni irsinə sahib çıxan xalqımız qədim xalq çalğı alətlərini də qoruyub saxlayıb, gələcək nəsillərə ötürüb. Muxtar respublikamızda bu gün də qədim musiqi alətləri qorunub saxlanılır, təbliğ olunur, gənc nəslə aşılanır. Bunun nəticəsidir ki, diyarımızda keçirilən el şənliklərində, müxtəlif festivallarda, konsert və digər tədbirlərdə qədim xalq çalğı alətlərinin də sədasını eşidir, milli musiqi mədəniyyətimizin zənginliyi ilə öyünürük.

Bu il Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasına qədim musiqi alətləri hədiyyə edilib. Avqustun 30-da hədiyyə edilmiş 18 adda, 20 sayda qədim musiqi alətləri filarmoniyaya təqdim olunub. Bu alətlər içərisində bərbəd, kamanlı rübab, şirud tənbur, çoğur, bəm rübab, çəng, qabaq kaman, musiqar, ağız qopuzu, ovuc neyi kimi alətlər dövrümüzdə ilk dəfə olaraq istifadə edilir. Gəlin bu alətlərin bəziləri haqqında mənbələrdən qısaca məlumat alaq.

Dahi Nizami Gəncəvinin əsərlərində adıçəkilən bərbəd XVI-XVII əsrlərə kimi Azərbaycanda istifadə olunmuş mizrabla çalınan simli musiqi alətidir. Udtipli alətlər ailəsinə mənsub olan bərbədin gövdəsi uda nisbətən böyük, qolu isə xeyli uzundur. Tarixi mənbələrdən, eləcə də Nizaminin “Xosrov və Şirin” poemasından məlum olur ki, bu alətin yaradıcısı öz dövrünün məşhur musiqiçisi və ifaçısı Barbəd olub.

Ud bir çox Şərq xalqları kimi, Azərbaycan ərazisində də geniş yayılmış mizrabla çalınan simli-dartımlı musiqi alətidir. Eyniadlı ağacdan düzəldiyi güman edilir. Udun özünəməxsus qüdrətli səsini dahi Məhəmməd Füzuli “Yeddi cam” əsərində təsvir edib.

Tənbur və ya şirud qopuzun bir növü olub, “qolça qopuz” adı ilə də tanınıb. “Dədə Qorqud” filmində həmin alətdən istifadə edilib.

Şərq ölkələrinə məxsus ən qədim musiqi alətlərindən biri də kamanlı rübabdır. XVII əsrədək Azərbaycanda da istifadə olunub və bir çox növləri yaranıb. Kamanlı rübabın iki simi olur. Bu alət, əsasən, rəqqasları, müğənniləri müşayiət edib.

Rübabın digər bir növü isə bəm rübabdır. Adından da göründüyü kimi bu alət bəm səsə malikdir.

XVII əsrədək Azərbaycanda çoğurdan da istifadə edilib. Bu alət qopuzdan sonra yaranmış ilk alətdir. Çoğurun əsasında isə saz aləti meydana çıxıb. Bu alətin adına Şah İsmayıl Xətainin əsərlərində də rast gəlinir.

Bu alətlər içərisində ən qədimi çəngdir. O, eramızdan əvvəlki dövrlərə aid edilən arfanın əcdadı sayılır. Diatonik şəkildə səslənir.

Balqabaqdan yaradılan musiqi aləti olan qabaq kaman isə kamançanın əcdadı hesab edilir. Bu alətdən sonra daha bir qədim musiqi alətimiz çəğanə, onun ardınca isə daha da təkmilləşdirilmə əsasında kamança formalaşıb.

Ney Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə və İranda da geniş yayılıb. Bu nəfəsli alət ərazisinə görə fərqli formalarda istifadə edilir. Çox az rast gəlinən ovuc neyi də bu alətin növlərindən biridir. Bir oktava səsində diatonik səs düzümü ilə istifadə olunur.

Qədim nəfəsli alətlərdən biri də musiqardır. Ondan XVII əsrədək ölkəmizdə istifadə edilib, hazırda isə dünyanın bir çox yerlərində ifa olunur.

Tulum, əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikasına məxsus qədim musiqi alətidir. Mənbələrə görə, çobanlar tərəfindən qoyun dərisindən hazırlanıb. Tarixi çox qədimlərə gedib çıxır.

Güclü və zil səsə malik zurna musiqi aləti də Azərbaycan ərazisində geniş yayılıb və mədəni həyatımızda özünəməxsus yer tutub. Zurnanın bir çox növləri vardır. Orkestrin tərkibində ifa olunan qara zurna da onlardan biridir.

Hədiyyə edilən qədim musiqi alətləri sırasında olan balabanın isə əsasən, iki növünə rast gəlinir: ansambl balabanı və aşı balabanı.

Azərbaycan muğam üçlüyündə istifadə olunan qaval qədim musiqi alətlərimiz sırasında özünəməxsus yer tutur. Bu zərb aləti xanəndələrin ifaçılıq məharətini nümayiş etdirməsində əsas rol oynayır.

Orkestrə hədiyyə edilmiş digər bir qədim musiqi aləti isə ağız qopuzudur. Ağızda saxlanılmaqla ifa olunduğu üçün bu adla məşhurlaşıb.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının nəzdində haqqında bəhs etdiyimiz hədiyyə olunmuş musiqi alətlərindən ibarət Xalq Çalğı Alətləri Orkestri formalaşdırılıb.

Bu günlərdə həmin orkestrin fəaliyyəti ilə tanış olmaq üçün filarmoniyaya getdik, bu mədəniyyət müəssisəsində orkestrin məşq prosesinin şahidi olduq. Necə deyərlər, hər musiqi alətinin özünəməxsus ifa tərzini eşitdik. Bu alətlərin ifaçıları çox böyük həvəslə tarixi yaşadan həmin alətləri “dilə gətirir”dilər. Çox keçməyəcək ki, məşq zamanı yüksələn bu səs-səda təkmilləşərək daha bir milli musiqi nümunəmizin peşəkar səviyyədə təqdimatı ilə nəticələnəcək.

Mövzu ilə bağlı söhbətimiz zamanı Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının direktoru, Əməkdar artist Səməd Əsgərov filarmoniyaya qədim musiqi alətlərinin hədiyyə edilməsini tarixi keçmişimizə, musiqi mədəniyyətimizə sahiblənməyimizin ən ali göstəricisi kimi dəyərləndirdi. Onun sözlərinə görə, bu təşəbbüs musiqi mədəniyyətinin zəngin tarixini yaşadan gənc musiqiçilər nəslinin formalaşmasında, orkestr üzvlərinin peşəkar ifaçılığına, nəticə etibarilə, konsert proqramlarının professional formada təqdim olunmasına xidmət edir. Həmçinin həmin qədim musiqi alətləri musiqi mədəniyyətimizin təbliği və tanıdılmasında da müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, həm ifaçılar, həm də konsert proqramlarının iştirakçıları həmin qədim musiqi alətləri, eləcə də onlardan istifadə haqqında müvafiq bilik və təsəvvürə yiyələnirlər.

Orkestrin bədii rəhbəri, Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbəsi Orxan Məmmədov bildirdi ki, belə musiqi alətlərimizin araşdırılaraq öyrənilməsi, onların bərpa edilərək yenidən səsləndirilməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Xalqımızın qədimlərdə istifadə etdiyi belə musiqi alətlərinin əsasında orkestrin yaradılması gənc­lərdə milli musiqi mədəniyyətimizə sahiblik hissini daha da yüksəldir. Orkestr üzvlərinin əksəriyyəti gənc­lərdən ibarətdir. Onlar bu alətlərin mükəmməl mənimsədicisi və gələcək nəsillərə daşıyıcısı rolunda iştirak edirlər.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbəsi Zakir Məmmədova qədim çəğanə aləti həvalə edilib. O, müəllimlərindən bu alətin sirlərini öyrənərək orkestrin heyətində öz yerini alıb. Onunla söhbətimiz zamanı bildirdi ki, çəğanə alətində ifa etməyi öyrənə bildiyim üçün çox qürurluyam. Bununla qədim musiqi alətimizi yaşadır, təbliğ edir, Naxçıvan musiqi mədəniyyətinin inkişafına, kiçik də olsa, töhfəmizi veririk.

Sözügedən orkestrin fəaliyyətə başlamasında Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi İxtiyar Seyidovun da danılmaz əməyi vardır. O, 2000-ci ildən kollecdə Saz ixtisasını tədris etməklə yanaşı, milli musiqi alətlərinin hazırlanması ilə də məşğul olur. Bu günədək yüzlərlə gəncə aşıq sənətinin incəliklərini öyrədib. Qədim musiqi alətlərimizi böyük ustalıqla hazırlayan İxtiyar Seyidov emalatxanasında unudulmuş qədim musiqi alətlərinin elmi tədqiqi, bərpası və təkmilləşdirilməsi üzrə bir çox işlər görüb və yüksək nəticələr əldə edib.

İxtiyar Seyidov bildirdi ki, sazın tarixini araşdırarkən onda bu işlərə həvəs yaranıb. Araşdırma apararkən bu alətlər ortaya çıxıb. Elə o zamandan da bərpa işlərinə başlayıb. Bunların hər birindən bir nümunə düzəltməyə səy göstərib. Bu alətlərin hər biri bir tarixdir.

İstedadlı sənətkar qədim musiqi alətləri əsasında özünəməxsus musiqi alətləri də hazırlayıb. Onlardan Naxçıvan təmburu, buta səntur, ovuc ney, bəm rübab, böyük türk dövlətlərinin simvolik aləti olan üçtərəfli simli alətin adını çəkə bilərik. Bu alətlərin gələcək nəsillərə çatdırılması üçün onları ifa etməyi tələbələrə öyrədirik.

İxtiyar Seyidovun bərpa etdiyi qopuz, rud, çəğanə, rübab, təmbur kimi qədim musiqi alətləri Naxçıvan Musiqi Kollecinə verilib və onların tədrisi həyata keçirilir. Onun düzəltdiyi və Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasına hədiyyə edilən 20-yə yaxın alət əsasında isə yuxarıda da qeyd etdiyimiz orkestrin əsası qoyulub. Məqsəd isə odur ki, musiqi alətləri orkestr şəklində istifadə olunmaqla yaşadılsın, təbliğ edilsin.

Adıçəkilən musiqi alətləri incəsənətimizin mühüm parçasıdır. Bu alətlərin ifasında dahi Nizaminin hikməti, Füzuli məhəbbətinin qüdrəti, Koroğlunun nərəsi, Xətai hünərinin sədası, Aşıq Ələsgərin xoş avazı yüksəlir. Muxtar respublikamızda qədim musiqi alətlərinin bərpa edilməsi və onları ifa edən gənc nəslin yetişdirilməsi qədim tariximizə, zəngin mədəniyyətimizə sahiblik amalı kimi yüksək dəyərə malikdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.12.2019      Dünən Hüseyn Cavidin ev-muzeyi və xatirə kompleksində dahi şair və dramaturqun anım gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Əvvəlcə Hüseyn Cavidin məqbərəsi ziyarət edilib.

Muzeydə davam edən tədbiri giriş sözü ilə Hüseyn Cavidin ev-muzeyi və xatirə kompleksinin direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Bəhruz Axundov açaraq böyük Azərbaycan şairinin həyat və yaradıcılığından, Cavid şəxsiyyətinə və irsinə dövlət qayğısından danışıb.

Bildirilib ki, məhz görkəmli dövlət xadimi, ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük qayğısı və diqqəti nəticəsində Hüseyn Cavidin 100 illik yubileyi Azərbaycanda təntənə ilə keçirilib, cənazəsi Uzaq Sibirdən Azərbaycana gətirilərək doğulduğu Naxçıvan torpağına tapşırılıb. Bakı və Naxçıvan şəhərlərində ustad sənətkarın abidələri ucaldılıb, xatirə muzeyləri yaradılıb.

Sonra filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Xanəli Kərimli “Azərbaycan ədəbiyyatında repressiya dövrü”, pedaqogika üzrə elmlər doktoru, dosent Kamal Camalov “Əbədiyaşar Cavid”, Hüseyn Cavidin ev-muzeyi və xatirə kompleksinin bələdçisi Sona Mirzəyeva “Vətənə qayıdış” mövzularında çıxış ediblər.

Tədbirin sonunda görkəmli şairin şeirləri bədii qiraət edilib, muzeyin ekspozisiyasına baxış olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.12.2019      Dekabrın 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Kəngərli Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində “Tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin maddi-mədəni irsimizin toplanması və təbliğində rolu” mövzusunda muzey əməkdaşları üçün seminar-treninq keçirilib.

Muzey əməkdaşlarının iştirak etdiyi tədbiri Nazirliyin baş məsləhətçisi Qumral Əsədova giriş sözü ilə açaraq bildirib ki, keçirilən seminar-treninqlərin əsas məqsədi muzey işinin təşkili ilə bağlı muzey əməkdaşlarının nəzəri və praktik bilik səviyyəsini yüksəltməkdir. Bu tədbirlər zamanı muzey əməkdaşları vəzifə funksiyalarını dərindən öyrənməyə səy göstərməklə yanaşı, muzey işi haqqında da ətraflı məlumat alırlar. Eyni zamanda seminar-treninqlər muzey işçilərinin qədim diyarımızın bütün bölgələrində yerləşən muzeylərlə tanış olmasına şərait yaratmaq baxımından da əhəmiyyətlidir. Qeyd olunmuşdur ki, bu gün keçirilən seminar-treninq il ərzində təşkil olunmuş 12-ci seminar-treninqdir. Keçirilən seminar-treninqlərdə muzey əməkdaşları vəzifə funksiyalarını dərindən öyrənməyə səy göstərməklə yanaşı, muzey işi haqqında ətraflı məlumat əldə etmiş olurlar. Eyni zamanda, seminar-treninqlər muzey işçilərinin muxtar diyarımızın bütün bölgələrində yerləşən muzeylərlə tanış olmalarına şərait yaratmaq baxımından da əhəmiyyətlidir. Belə tədbirlərdə muzey əməkdaşlarına bu sahədə həyata keçirilən yeniliklərdən söhbət açılır, onların sualları cavablandırılır.

Vurğulanıb ki, 2019-cu ilin 11 ayında muxtar respublikanın muzeylərinə 2179 yeni eksponat daxil olmuşdur. Bu müddətdə muzeyləri ümumilikdə 584 min 810 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir ki, onlardan 166 min 233 nəfəri əcnəbi vətəndaşlardır. Muzeylərdə 12 seminar-treninq keçirilmiş, muzey işi ilə bağlı 4 dəyirmi masa təşkil edilmişdir.

Daha sonra “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinin direktoru Rəhim Rəhimov “Tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin maddi-mədəni irsimizin toplanması və təbliğində rolu” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, muxtar respublikada 30 muzey və muzeytipli müəssisə fəaliyyət göstərir ki, onlardan tarix-diyarşünaslıq muzeylərinin özünəməxsus yeri vardır. Tarix-diyarşünaslıq muzeyləri yerləşdiyi bölgənin həm tarixini, həm mədəniyyət və incəsənətini, həm də məişət və etnoqrafiyasını özündə əks etdirir. Muxtar respublikada yerləşən tarix-diyarşünaslıq muzeyləri fondunun zənginliyi ilə də seçilir. Qədim tarixə malik olan muxtar respublikamızın bütün rayonlarında öz qədimliyi və gözəlliyi ilə seçilən maddi-mədəniyyət nümunələrini toplamaq, qoruyub saxlamaq və təbliğ etmək baxımından müstəsna əhəmiyyətə malikdir.

Seminar-treninqdə muzey əməkdaşlarının sualları cavablandırılmış, muzeyin ekspozisiyasına baxış keçirilmişdir.

Daha sonra seminar-treninqin iştirakçıları Qarabağlar Türbə Kompleksində də olmuş və ekspozisiya ilə tanış olmuşlar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.12.2019      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və tabe müəssisələr tərəfindən ötən ay muxtar respublikanın bölgələrində və paytaxtı Naxçıvan şəhərində konsert proqramları təşkil edilmiş, tarixi və əlamətdar günlərlə, tanınmış şəxsiyyətlərin yubileyləri ilə əlaqədar tədbirlər keçirilmiş, sərgilər nümayiş olunmuşdur.

Noyabrın 30-da Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik yubiley tədbiri keçirilmişdir. Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin yaranmasının 95 illiyi münasibətilə tədbir iştirakçılarını, muzeyin kollektivini və muxtar respublika əhalisini təbrik etmişdir. Tədbirdə muzey işçiləri təltif edilmiş və Naxçıvan Dövlət Televiziyasının hazırladığı “Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi-95” filminə baxış olmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı ilə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xidmətlərinə görə Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin əməkdaşlarından 2 nəfər Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adı, 5 nəfər “Rəşadətli əməyə görə” nişanı ilə təltif edilmişdir.

Noyabr ayında 170-ə yaxın gəncin iştirak etdiyi və muxtar respublikada rəqs sənətinin inkişaf etdirilməsi, istedadlı gənclərin aşkar edilməsi, onların peşəkar sənətə istiqamətləndirilməsi, eləcə də mədəniyyət müəssisələrinin yaradıcılıq fəaliyyətinin daha da canlandırılmasına töhfə ola biləcək “Ritmi hiss et, sən də qatıl” rəqs müsabiqəsinin final turu və yekun tədbiri keçirilmiş, qaliblər nazirlik tərəfindən təltif edilmişlər.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasında Naxçıvan Musiqi Kollecinin hamiliyə verilmiş ixtisaslarda təhsil alan tələbələri ilə görüş keçirilmiş, tədbirdə “startup.nakhchivan.az” internet portalı haqqında məlumat verilmişdir. Bundan əlavə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam Studiyası”nın məşq prosesi tələbələrə nümayiş etdirilmiş, onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə birgə Ümumdünya Uşaq Günü, Uşaq Hüquqları Haqqında Bəyannamənin qəbul olunmasının 60 illiyi və Uşaq Hüquqları Haqqında Konvensiyanın qəbul olunmasının 30 illiyi ilə əlaqədar silsilə tədbirlər keçirilmiş, həmin mədəni tədbirlərdə M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla və Naxçıvan Dövlət Uşaq teatrları, Naxçıvan Dövlət Film Fondu tamaşa və filmlər nümayiş etdirmişlər.

Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında rəssam Qədirulla Bağırova həsr olunmuş “Palitraya sığmayan ömür”adlı tədbir keçirilmiş, sonda Qədirulla Bağırovun əsərlərindən ibarət sərgiyə baxış olmuşdur.

Ordubad Rayon Mədəniyyət Sarayında Kazım Ziya adına Ordubad Rayon Xalq Teatrının 55 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən tədbir rayon sakinləri üçün yaddaqalan olmuşdur. Yubiley tədbirində Hüseynbala Mirələmovun eyniadlı əsəri əsasında xalq teatrı tərəfindən hazırlanan “Axirətdən gələn zəng” tamaşası teatrsevərlərə təqdim edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Müəllimlər İnstitutu ilə birgə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində fəaliyyət göstərən tələbə teatr studiyaları arasında festival-müsabiqəsi keçirilmişdir. Tədbirdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin, “Naxçıvan” Universitetinin, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun, Naxçıvan Texniki Kollecinin və Naxçıvan Musiqi Kollecinin olmaqla 5 tələbə teatr studiyası qatılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2018-ci il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı yaradılmış “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil edilmək üçün altı xalça haqqında məlumatlar hazırlanmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə muxtar respublikada yaşayan məhdud fiziki imkanlı şəxslər və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar arasında bədii yaradıcılıq müsabiqəsi də noyabr ayında keçirilən mədəni tədbirlərdən olmuşdur.

Son illər ənənə halını almış muzeylərə eksponat hədiyyə edilməsi işi noyabr ayında da davam etdirilmiş, ay ərzində muzeylərə 135 ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur. Muzeylərimizi isə 63 min 504 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir. Bunlardan 12 min 90 nəfəri əcnəbi, 51 min 414 nəfəri isə yerli vətəndaşlar olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli və “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” 2015-ci il 27 iyul tarixli sərəncamlarına uyğun olaraq, aid təşkilatlarla birgə Dövlət Bayrağı Muzeyi ilə Yeni Havuş və Xətai, Heydər Əliyev Muzeyi ilə Türkeş kənd tam orta məktəbləri arasında interaktiv, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Kitabxanaçılıq və informasiya, həmçinin Naxçıvan Dövlət Unversitetinin Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələrinə isə nazirliyin təşkilatçılığı ilə açıq dərslər keçirilmişdir.

Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyası tərəfindən ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında “Mən bu yurdun övladıyam “ rəsm müsabiqəsinin Sədərək və Şərur rayon turları keçirilmişdir.

Noyabr ayında muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanalar tərəfindən də tarixi və əlamətdar günlər, görkəmli mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin yubileyləri ilə əlaqədar 50-yə yaxın mədəni-kütləvi tədbirlər təşkil edilmiş, “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı"na daxil olan kitabların müzakirələri ilə bağlı 30-dan çox kitab müzakirəsi və C.Məmmədquluzadənin anadan olmasının 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi ilə əlaqədar “Ədəbiyyatımızın və mətbuatımızın istiqlal günəşi” mövzusunda oxucu konfransı keçirilmişdir. Noyabr ayında 31 şəxsə səyyar kitabxana xidməti də göstərilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi tərəfindən 3 adda 39, digər mənbələrdən 12 adda 832 nüsxə olmaqla, ümumilikdə 15 adda 871 nüsxə çap məhsulu daxil olmuş və aidiyyəti üzrə paylanmışdır. Noyabr ayında da kitabxanalardakı oxucu sayında artım müşahidə olunmuş, yeni oxucu sayı 340 nəfər, oxucu gəlişi 9110 nəfər, kitab verilişi isə 15 min 739 nüxsə olmuşdur. Ay ərzində elektron kitabxanadan 428 oxucu istifadə etmişdir. Bunlardan 164-ü lokal, 264-ü isə qlobal şəbəkə istifadəçiləri olmuşdur.

Dövr ərzində klub müəssisələrində də əlamətdar və tarixi günlərlə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilmiş, mədəniyyət evi və klub əməkdaşlarına əməli köməkliklər göstərilmişdir.

Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən “Azərbaycan Kinosu Günü” layihəsi çərçivəsində muxtar respublikanın müxtəlif yaşayış məntəqələrində sakinlərə Azərbaycan filmləri nümayiş olunmuş, ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinə Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti ilə bağlı sənədli filmlər göstərilmişdir. Ay ərzində nazirliyin sisteminə daxil olan müəssisə və təşkilatlarda saxlanılan filmlərin və onların nümayişinin qeydiyyatının aparılması və pasportlaşdırılması işi davam etdirilmişdir.

Noyabr ayında mədəniyyət müəssisələrinin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması davam etdirilmiş, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan Xətai Kənd Kitabxana Filialı, Yeni Havuş Kənd Klubu, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan Türkeş Kənd Kitabxana Filialı və Türkeş Kənd Mədəniyyət Evinin fəaliyyəti üçün yeni tikilmiş kənd mərkəzlərində müasir iş şərait yaradılmışdır.

Hesabat dövründə Nazirliyin tabeliyində olan teatrlar tərəfindən də fəaliyyət istiqaməti üzrə işlər davam etdirilmişdir. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı ay ərzində Elçinin “Teleskop” və A.S.Qriboyedovun “Ağıldan bəla” əsərlərinin məşqləri aparılmış, stasionarda və Sədərək, Şərur və Ordubad rayonlarında “Ölülər və dəlilər” tamaşası nümayiş etdirilmişdir.

M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı ay ərzində “Qaraca qız” və “Qar kraliçası” tamaşalarının məşqlərini davam etdirmiş, Kukla Teatrı 2-si xeyriyyə olmaqla, 11 tamaşa oynamışdır. Bunlardan 4-ü muxtar respublikanın rayonlarında 7-si isə stasionarda göstərilmişdir. Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı isə ay ərzində “Mavi işıq” tamaşasını hazırlamış, uşaq teatrı tərəfindən 2-si bilet satışı, 2-si isə xeyriyyə məqsədilə 4 tamaşa oynanılmışdır.

Muxtar resublikada fəaliyyət göstərən Naxçıvan Şəhər Xalq Teatrı “Arzum çin oldu”, Babək Rayon Xalq Teatrı “Tamahkar”, R.Təhmasib adına Şərur Rayon Xalq Teatrı “Lənkəran xanın vəziri”, Ordubad Rayon Xalq Teatrı isə “Axirətdən gələn zəng” tamaşalarının məşqlərini davam etdirmişdir

Ay ərzində nazirliyin və yerli şöbələrinin tabeliyində olan təhsil müəssiələrində də yaradıcı tədris fəaliyyəti uğurla davam etdirilmiş, Naxçıvan Musiqi kollecində, eləcə də uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərində ustad və metodik dərslər keçilmişdir.

Ötən ay nazirliyin hamiliyinə verilmiş ixtisaslarda təhsil alan və tabe müəssisələrdə çalışan gənclərin Naxçıvan şəhərindəki Dövlət Bayrağı Muzeyinə ekskursiyası təşkil olunmuş, “Müasir gənclik və mədəniyyətimiz” devizi altında “Mədəni irs” intellektual oyunu keçrilmişdir.

Ay ərzində nazirliyin və tabeliyində olan müəssisələrin əməkdaşlarının muxtar respublikada fəaliyyət göstərən KİV-ləri ilə əlaqələri davam etdirilmiş, “Şərq qapısı” qəzetində və rayon qəzetlərində milli mədəniyyətimizə həsr olunmuş məqalələr dərc edilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.12.2019      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərinin müxtəlif ixtisaslar üzrə müəllim və şagirdlər üçün ustad dərsləri keçirilib. Dərslər başlamazdan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşı Leyla Əlimərdanova qeyd edib ki, ustad dərslərin keçirilməsində əsas məqsəd tədrisin səviyyəsinin yüksəldilməsinə, şagirdlərin bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə, onlarda ixtisaslarına olan marağın daha da artırılmasından ibarətdir. Sonra muxtar respublikanın tanınmış müəllim və musiqiçilərindən tar ixtisası üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Dünyamalı Abdullayev, Naxçıvan Musiqi Kollecinin fortepiano ixtisası üzrə müəllimi Zülfiyyə Sadiqova, kamança ixtisası üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Mahirə Məmmədova, skripka ixtisası üzrə Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Cahangir Qurbanov, qarmon ixtisası üzrə Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Elşən İsmayılov müəllim və şagirdlərə ustad dərsi keçiblər.

Müəllimlər tədris prosesində şagirdlərə yalnız elmi bilikləri deyil, təcrübə vərdişlərini də aşılamalı, onların dünyagörüşünü formalaşdırmağı, şagirdlərin psixoloji, fiziki və digər fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onlara yaradıcı mövqedən yanaşmağı tövsiyə etdilər. Ustad dərs başa çatdıqdan sonra müəllim və şagirdləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.12.2019      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 2019-cu il avqustun 2-də “Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” Sərəncam imzalamış, bununla bağlı Tədbirlə Planı təsdiq edilmişdir.

Noyabrın 30-da Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik yubiley tədbiri keçirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin yaranmasının 95 illiyi münasibətilə tədbir iştirakçılarını, muzeyin kollektivini və muxtar respublika əhalisini təbrik edərək demişdir: Tarixi-mədəni irsi qorumaq, mühafizə və təbliğ etmək gələcəyimizə olan diqqətdir. Əgər elm müəssisələri tarixi öyrənir, tədqiq edərək üzə çıxarırlarsa, muzeylər də onu yaşadaraq gələcək nəsillərə çatdırır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycana hər iki rəhbərliyi dövründə bu amili əsas götürərək muzeyşünaslığın inkişafına böyük qayğı göstərmişdir. Ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq tarixi-mədəni irsə və milli dəyərlərə qayıdış siyasətinin tərkib hissəsi olaraq ölkəmizdə geniş muzeylər şəbəkəsi yaradılmış, rayonlarda tarix-diyarşünaslıq muzeyləri, görkəmli şəxsiyyətlərin, ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin ev muzeyləri, xatirə muzeyləri istifadəyə verilmişdir. Müstəqillik illərində isə ulu öndərin rəhbərliyi ilə muzey işi inkişafın yeni mərhələsinə qədəm qoymuş, bu sahədə fəaliyyəti tənzimləyən qanunvericilik bazası yaradılmışdır.

Muzey işinin vacibliyini önə çəkən ulu öndər deyirdi ki, “Milli ənənələrimizin, tarixi irsimizin nə qədər dəyərli olduğunu dünyaya gələn yeni nəsillərə çatdırmaq və onları bu əsasda tərbiyə etmək üçün muzeylər lazımdır”. Bu gün Azərbaycanda və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında muzeylərin yaradılması və inkişafı diqqətdə saxlanılır. Ən qədim insan yaşayış məskənlərinin və tarixi abidələrin mövcudluğu, dünya tufanı və Nuh peyğəmbərlə bağlılıq, 5-7 min illik şəhərsalma mədəniyyəti, sənətkarlığın inkişafı Naxçıvanda Azərbaycan xalqının böyük tarixi-mədəni irsinin, milli dəyərlər və adət-ənənələr sisteminin yaranmasına, bununla yanaşı həm də muzeylərin formalaşmasına səbəb olmuşdur. Muxtar respublikanın bütün rayonlarında tarix-diyarşünaslıq muzeyləri açılmış, görkəmli şəxsiyyətlərin ev və xatirə muzeyləri yaradılmışdır. Hazırda muxtar respublikada 30 muzey fəaliyyət göstərir.

Ali Məclisin Sədri demişdir: Naxçıvanın müasir inkişafı, xüsusilə bütün sahələrdə yeni texnologiyaların tətbiqi və sürətli internetə çıxış imkanlarının yaradılması muzey işinin də dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılmasını zərurətə çevirmişdir. Muxtar respublikada məktəb-muzey şəbəkəsinin yaradılması və interaktiv dərslərin keçirilməsi, muzey günlərinin təşkil olunması bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu gün Naxçıvan Dövlət Universitetində Muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisası tədris olunur. Tələbələr muzeylərdə açıq dərslərə və praktik işə cəlb olunur, kadr hazırlığı diqqətdə saxlanılır. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin ötən 95 ildəki fəaliyyəti də muxtar respublikada muzeyşünaslığın inkişafında mühüm mərhələ kimi dəyərləndirilməlidir. 1924-cü il oktyabrın 30-da Naxçıvan şəhərində yaradılan və muxtariyyətin yaşıdı olan bu mədəniyyət müəssisəsi ilk illər Tarix-Etnoqrafiya Muzeyi adı ilə fəaliyyət göstərmişdir. Muzeyin formalaşmasında 1925-ci ildə Naxçıvanda yaradılan Naxçıvan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin və ziyalıların xüsusi əməyi olmuşdur. Muzey sonrakı illərdə Naxçıvan Tarix-Ölkəşünaslıq Muzeyinə çevrilmiş və muzeyə Azərbaycanın ilk realist rəssamı Bəhruz Kəngərlinin adı verilmiş, 1968-ci ildən Dövlət Tarix Muzeyi kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir.

“Muzeyləri qorumaq hər kəsin vətəndaşlıq borcudur”, - deyən ulu öndərin qayğısı ilə ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi də mühüm inkişaf yolu keçmişdir. Müstəqillik dövründə muxtar respublikada aparılan quruculuq işlərinin tərkib hissəsi kimi Tarix Muzeyi üçün yeni bina ayrılmış, aparılan tədqiqat işləri fondu zənginləşdirmiş, yeni şöbələr yaradılmışdır. Bu gün muzeydə xalqımızın qədim və zəngin tarixi, mədəniyyəti və etnoqrafiyası ilə bağlı 49 mindən çox eksponat qorunub saxlanılır.

Ali Məclisin Sədri demişdir: Muzeylərə sadəcə maddi mədəniyyət nümunələrinin saxlanc yeri kimi baxmaq düzgün deyil. Muzeylər həm də elm ocaqlarıdır. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi də ötən dövrdə Naxçıvanda tarixşünaslıq elminin inkişafına mühüm töhfə vermişdir. Hazırda muzeydə mühafizə olunan hər bir eksponat ayrıca tədqiqat mövzusudur. Xalq o zaman mütərəqqi dəyərlərə malik xalq hesab olunur ki, onun qədim tarixi, dövlətçilik ənənələri və zəngin mədəniyyəti olsun. Son illər Naxçıvan tarixi ilə bağlı elmi araşdırmalar aparılmış, beynəlxalq konfranslar keçirilmiş, arxeoloji tədqiqatlar zamanı mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edən maddi-mədəniyyət nümunələri, elmi materiallar aşkar edilmiş və toplanmışdır. Həmin maddi-mədəniyyət nümunələrinin qorunub saxlandığı, təbliğ və nümayiş olunduğu mərkəz kimi Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin fəaliyyəti xüsusi qeyd olunmalıdır.

Qeyd olunmuşdur ki, muzey bir tərəfdən də Naxçıvanın turizm potensialının inkişafına töhfə verir. Hər il minlərlə turist muzeyə ekskursiya edərək tariximiz, mədəniyyətimiz və etnoqrafiyamız haqqında ətraflı məlumat toplayır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev deyirdi ki, “Muzeyin mənası, əhəmiyyəti xalqın tarixini təbliğ etdirməkdən, mədəniyyətin səviyyəsini göstərməkdən ibarətdir”. Bu mənada Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi tariximizin və mədəniyyətimizin təbliği, gənc nəslin dəyərlərimizə sədaqət ruhunda tərbiyəsi sahəsində mühüm bir missiyanı yerinə yetirir. Çünki tariximiz gələcək nəsillərə təkcə kitablarda yazılmaqla deyil, həm də muzeylərdə qorunmaqla, nümayiş etdirilməklə öyrədilməlidir. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi bundan sonra da tarixi-mədəni irsimizin qorunub saxlandığı mərkəz kimi fəaliyyətini davam etdirməli, elm və təhsil müəssisələri, alim və tədqiqatçılarla, gənclərlə muzey arasında əlaqələr daha da gücləndirilməlidir.

“Müdrik fikirlərin birində deyilir ki, tarix gələcək haqqında elmdir. Bu fikirdə böyük həqiqət vardır. Əgər biz tariximizə sahib çıxır, onu öyrənir və təbliğ ediriksə, deməli gələcəyimiz üçün əsaslı təminat yaratmış oluruq. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin bundan sonrakı fəaliyyəti də keçmişimizi yaşatmaq və gələcəyimizə xidmət amalı olmalıdır”- deyən Ali Məclisin Sədri bu yolda muzeyin kollektivinə uğurlar arzulamış, yubiley münasibətilə bir daha təbrik etmişdir.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası təltiflərinin təqdimatı olmuşdur.

Qeyd olunmuşdur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 28 noyabr tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəniyyət sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə muzeyin 2 əməkdaşı Naxçıvan Muxtar Respublikasının "Əməkdar mədəniyyət işçisi" fəxri adı, 5 əməkdaşı isə "Rəşadətli əməyə görə" nişanı ilə təltif olunmuşlar.

Ali Məclisin Sədri təltifləri təqdim etmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edərək demişdir ki, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik yubileyinin keçirilməsi muxtar respublikada muzey işinin inkişafına göstərilən qayğının daha bir ifadəsidir. Qədim diyarımızda muzeylərin fəaliyyətinin canlandırılması, yeni muzeylərin yaradılması sahəsində mühüm işlər görülür, bu mədəniyyət ocaqları muzeyşünaslığın yeni nailiyyətlərinə əsaslanaraq qurulur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı nəticəsində muzeylərimiz müasir tələblər əsasında yenidən qurulmuş, bu sahədə mühüm işlər həyata keçirilmişdir. Son 24 ildə muxtar respublikada müxtəlif profilli 17 muzey yaradılmışdır. Muxtar respublika əhəmiyyətli muzeylərlə yanaşı, tarix-diyarşünaslıq muzeyləri, ev-muzeyləri, xatirə muzeyləri, muzey kompleksləri, dövlətçilik tariximizlə bağlı muzeylərin yaradılması həmişə diqqət mərkəzində saxlanılır. Muzeylərdə 140 mindən artıq eksponat qorunaraq mühafizə edilir. Bu ilin ötən dövründə muzeylərimizi 584 mindən çox tamaşaçı ziyarət etmişdir ki, onlardan 166 mindən çoxu xarici ölkə vətəndaşıdır. Ötən dövrdə muxtar respublika sakinləri tərəfindən muzeylərimizə 5083 eksponat təqdim edilmişdir.

Qeyd olunmuşdur ki, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi tariximizə göstərilən yüksək qayğının daha bir ifadəsi olmaqla yanaşı, həm də muzey kollektivlərinin, ümumilikdə mədəniyyət işçilərinin əməyinə verilən yüksək qiymətdir. Natəvan Qədimova bu diqqət və qayğıya görə muxtar respublikanın bütün mədəniyyət işçiləri adından Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlığını bildirmişdir.

Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin direktoru Nizami Rəhimov kollektiv adından minnətdarlıq edərək demişdir ki, muzeylərə qayğı sahəsində əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan ənənələr bu gün uğurlu davam etdirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında müxtəlif profilli muzeylərin yaradılması haqqında imzalanan Sərəncamlar, Ali Məclis Sədrinin təşəbbüsü ilə mövcud muzeylərin şəraitinin yaxşılaşdırılması və maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər tariximizə, mədəniyyətimizə, milli dəyərlərimizə göstərilən qayğının ifadəsidir. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi də diqqət və qayğıdan kənarda qalmamışdır. Məhz, Ali Məclis Sədrinin təşəbbüsü ilə 2000-ci ilin noyabrında muzey yenidən qurulan indiki binasına köçürülmüş, 2007-ci ildə muzey binası əsaslı təmir olunmuş, lazımi avadanlıqlarla təchiz olunaraq kollektivin istifadəsinə verilmişdir. Son 20 ildə muzey fonduna 12 minə yaxın eksponat daxil edilmişdir.

Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin əməkdaşı Nuri Xavər çıxış edərək demişdir: "Mən 2017-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsindən məzun olmuş və həmin il Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində bələdçi kimi işə başlamışam. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində yaradılan iş şəraiti, gənc kadrlara və muzey işinə göstərilən diqqət qısa zamanda işimin öhdəsində layiqincə gəlməyə imkan verdi. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində işləmək həm qürurverici, həm də çətindir. Çünki bu işdə dünyagörüş, dərin bilik tələb olunur. Muzeyimizdəki hər bir eksponat tariximiz, bugünümüz və gələcəyimizdir. Buna görə də mən hər zaman muzey işinin sirlərinə dərindən yiyələnməyi, bu sahədə biliyimi daha da artırmağı özümə borc hesab edirəm. İşimin ən şərəfli tərəfi isə tariximizi yerli vətəndaşlarla yanaşı, dünyanın bir çox fərqli ölkələrindən gələn turistlərə çatdırmaq və təbliğ etməkdir. Bu gün yubiley tədbiri muzey kollektivi üçün ikiqat qürurvericidir. Çünki Ali Məclis Sədrinin Sərəncamı ilə Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin əməkdaşlarından ikisi Naxçıvan Muxtar Respublikasının "Əməkdar mədəniyyət işçisi" fəxri adı, 5 əməkdaş isə "Rəşadətli əməyə görə" nişanı ilə təltif olunmuşlar. "Rəşadətli əməyə görə" nişanı ilə təltif olunan əməkdaşlar arasında mənim də adım vardır. Bu, gənc əməkdaş kimi fəaliyyətimə verilən yüksək qiymətdir.Yaradılan şəraitə, eləcə də əməyimizə verilən yüksək qiymətə görə təltif olunan muzey işçiləri adından Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlığımızı bildiririk".

Sonra Naxçıvan Dövlət Televiziyasının hazırladığı “Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi-95” filminə baxış olmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
02.12.2019      Noyabrın 29-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Müəllimlər İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində fəaliyyət göstərən tələbə teatr studiyaları arasında festival-müsabiqə keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının rəhbəri Piri Nağıyev muxtar respublikada mədəniyyət sahələrinə göstərilən dövlət qayğısından bəhs etmişdir. Bildirilmişdir ki, bu gün muxtar respublikada həyata keçirilən quruculuq işləri mədəniyyət və təhsil sahəsini də əhatə etmişdir. Bu gün yerlərdə fəaliyyət göstərən klub müəssisələrində dram dərnəklərinin, xalq teatrlarının fəaliyyəti, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində aktyor sənəti və bədii yaradıcılıq işi ixtisası üzrə tələbələrin yetişdirilməsi, həmçinin tələbə teatr studiyalarının fəaliyyət göstərməsi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan dövlət teatrları üçün kadr hazırlanması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Qeyd edilmişdir ki, cari ilin aprel ayında elan olunan festival-müsabiqəyə xalqımızın tarixini, adət-ənənənəsini, folklorunu, müasir günümüzdə gedən inkişaf, quruculuq işlərini dünya və Azərbaycan pedaqogika tarixinin görkəmli nümayəndələrinin əsər və hikmətli fikirlərini əks etdirən, həmçinin vətənpərvərlik mövzusunda 30-60 dəqiqəlik tamaşa və kompozisiyalar təqdim edilmişdir.

Müsabiqənin məqsədi tələbə gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili, onlarda bədii zövqün formalaşdırılması, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil alan tələbələr arasında olan istedadlı gənclərin üzə çıxarılması, tələbələrdə teatr sənətinə maraq yaradılması və gəncləri xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini öyrənməyə həvəsləndirməkdən ibarətdir.

Sonra festival müsabiqəyə təqdim olunan tamaşa və kompozisiyalar təqdim olunub. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tələbə Teatr Studiyası Gülxarə Əhmədova tərəfindən hazırlanan Nəbi Xəzrinin “Burla Xatın”, “Naxçıvan” Universitetinin Tələbə Teatr Studiyası Zakir Fətəliyev tərəfindən səhnələşdirilən “Ayrılarmı könül candan!”, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Tələbə Teatr Studiyası Həsənəli Eyvazlı tərəfindən səhnələşdirilən “Ruhların görüşü”, Naxçıvan Texniki Kollecinin Tələbə Teatr Studiyası Cəlil Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” əsəri əsasında Aysu Dünyamalıyeva tərəfindən səhnələşdirilən eyniadlı tamaşa və Naxçıvan Musiqi Kollecinin Tələbə Teatr Studiyası Tofiq Seyidovun “Vaqif” əsəri əsasında Nurbəniz Niftəliyeva tərəfindən hazırlanan tamaşaları təqdim etmişlər.

Qeyd edək ki, festival müsabiqənin qalibləri münsiflər heyəti tərəfindən müəyyənləşdiriləcək və qaliblər yekun tədbirdə mükafatlandırılacaqdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.11.2019      Noyabrın 29-da Şahbuz Rayon Mədəniyyət Sarayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Muğam studiyasının Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş konserti olub.

Qeyd olunmuşdur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamına əsasən “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı” təsdiq edilmiş, Tədbirlər Planında muxtar respublikanın 95 illik yubileyinin geniş qeyd edilməsi ilə bağlı müxtəlif silsilə tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Vurğulanmışdır ki, filarmoniyada Muğam studiyası uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Studiyanın tərkibində tanınmış xanəndələrlə yanaşı gənc muğam ifaçıları da bu sənəti yaşadır və təbliğ edirlər. Muğam studiyasına İlqar Hüseynov rəhbərlik edir. Muğam sənəti Azərbaycan xalqının bədii yaradıcılığını və musiqi mədəniyyətinin zəngin sərvəti olmaqla nadir sənət nümunəsidir. Muğam xalqımızın dünya mədəni irsinə bəxş etdiyi ən böyük xəzinədir. Muğam sənətimizdə xalqımızın təfəkkürü və düşüncə tərzi öz əksini tapır. Xalqımızın yaratdığı bu sənət nümunəsi zənginliyi, ucalığı, kamilliyi, müdrikliyi, hikməti, əbədiyaşarlığı ilə insanı düşündürür. Təsadüfi deyil ki, 2002-ci ildə UNESKO tərəfindən muğam sənəti bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi reprezentativ siyahısına salınmışdır.

Konsertdə əvvəlcə istedadlı müğənni Məhərrəm Quliyev “Segah” təsniflərini ifa etdikdən sonra xalq mahnısı “Əlimdə sazın qurbanı” mahnısını səsləndirmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Xatirə Səfərova “Bayatı-qacar” təsnifllərini ifa etmişdir. Daha sonra müğənninin ifasında“Segah” təsnifləri səsləndirilmişdir.

İstedadlı müğənnilər Bəhruz Quliyevin ifa etdiyi Qulu Əsgərovun “İlk eşqim” mahnısı və Habil Qasımovun səsləndirdiyi “Şur” təsnifləri alqışlarla qarşılanmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Hünər Əliyevin ifasında “Zabul” təsnifləri də konsertə xoş əhval-ruhiyyə gətirmişdir.

Konsertdə xalq mahnıları ilə yanaşı, bəstəkar mahnıları da səslənmiş və tamaşaçılarda xoş ovqat yaratmışdır.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Muğam studiyasının bir saatdan artıq davam edən konserti rayon sakinləri tərəfindən maraqla qarşılanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.11.2019      Noyabrın 29-da Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında Rəssam Qədirulla Bağırova həsr olunmuş “Palitraya sığmayan ömür”adlı tədbir keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə tabe müəssisələrin əməkdaşları, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvləri və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun tələbələrinin iştirakı ilə baş tutan tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova açaraq bildirib ki, bu gün Nazirliyin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan rəssamlıq məktəbinin görkəmli nümayəndələrinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş silsilə tədbirlərdən birincisi keçirilir. O, muxtar respublika rəhbərliyi tərəfindən yaradıcı şəxsiyyətlərə göstərilən dövlət qayğısından, yaradılmış şəraitdən danışmışdır. Q.Əsədova qeyd etmişdir ki, 1982-ci ildən fəaliyyət göstərən Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyası Azərbaycan eləcə də, Naxçıvan rəssamlıq məktəbinin nümayəndələrinin yaratdığı dəyərli rəsm əsərlərini qoruyub saxlamaq, təbliğ etmək və gələcək nəsillərə ötürülməsinə xidmət etməklə yanaşı, həmin rəssamların yaradıcılığının daha da dərindən öyrənilməsi sahəsində də işlər aparır. Qalereyanın fondunda 70-dən çox rəssamın 400-ə yaxın əl işi mühafizə olunur. Bu gün mərhum rəssam Qədirulla Bağırova həsr olunmuş tədbir iştirakçıların, o cümlədən tələbələrin rəssamın həyatını və yaradıcılığını, onun yaratdığı ölməz sənət əsərlərini daha da dərindən öyrənməsinə şərait yaradır.

Sonra Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Hökümə Məmmədli rəssamın həyat və yaradıclığından bəhs edərək bildirib ki, Qədirulla Bağırov 15 avqust 1949-cu ildə Şahbuz rayonunun Nursu kəndində anadan olmuş, 1968-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini bitirmişdir. XX əsrin 80-ci illərində Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında rəssam kimi fəaliyyət göstərmişdir. Rəssam SSRİ Rəssamlar İ