Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyi


XƏBƏRLƏR
      Aprelin 19-da Şərur şəhər “Bahar” kinoteatrnda Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam Studiyası”nın Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illiyinə həsr olunmuş konserti olub.

Konsertin aparıcısı qeyd edib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamına əsasən “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı” təsdiq edilmiş, Tədbirlər Planında muxtar respublikanın 95 illik yubileyinin geniş qeyd edilməsi ilə bağlı müxtəlif silsilə tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə Naxçıvanla bağlı verdiyi sərəncamlar, bu diyara tarixi səfərləri, ərazi bütövlüyü və təhlükəsizliyi üçün həyata keçirdiyi tədbirlər muxtariyyət statusunun hüquqi cəhətdən möhkəmləndirilməsi və taleyüklü digər məsələlərin yerinə yetirilməsi Naxçıvanın hərtərəfli inkişafını təmin etməklə onu çiçəklənən, günü-gündən müasirləşən bir diyara çevirmişdir.

Muğam sənəti Azərbaycan xalqının bədii yaradıcılığının və musiqi mədəniyyətinin zəngin sərvəti olmaqla nadir sənət nümunəsidir. Muğam xalqımızın dünya mədəni irsinə bəxş etdiyi ən böyük xəzinədir. Muğam sənətimizdə xalqımızın təfəkkürü və düşüncə tərzi öz əksini tapır. 2002-ci ildə UNESKO tərəfindən muğam sənəti “Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi reprezentativ siyahısı”na daxil edilmişdir.

Qeyd edək ki, maraqlı konsert proqramı ilə ictimaiyyət qarışında çıxış edən Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam studiyası”nın bədii rəhbəri İlqar Hüseynovdur. 2016-cı ilin sentyabrından fəaliyyətə başlayan “Muğam studiyası”nın konsertləri ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanır. Studiyanın əsas məqsədlərindən biri də gənc muğam ifaçılarını aşkara çıxarmaq və onları tanıtmaqdır.

Kollektivin gənc muğam ifaçıları çalışır ki, bu qüdrətli musiqini yüksək səviyyədə muğam həvəskarlarına çatdırsınlar. Muğam konsertində ilk olaraq gənc xanəndələr Məhərrəm Quliyev və Habil Qasımovun ifasında “Şur”, “Rast” təsnifləri səslənmişdir. Sonra ansamblın üzvlərindən Bəhruz Quliyev, Nərmin Hüseynova “Dilkeş” təsnifini ifa edib. Onların ifasında səslənən muğam və təsniflərimiz alqışlarla qarşılanıb.

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Qurban Qasımovun ifasında “Dilkeş” təsnifi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Zülfiqar Mahmudovun ifasında “Bayatı qacar” təsnifi və xalq mahnıları ifa edilib. Poeziyamızın və muğamımızın vəhdəti söz-sənət xəzinəmizin zənginliyini göstərib. Konsertdə Nəsimi, Füzuli, Əliağa Vahid və başqa şairlərimizin qəzəllərindən muğam və təsniflər səslənib.

Maraqla qarşılanan konsertdə xalq mahnıları və rənglər də səslənib.

“Muğam” studiyasının bir saatdan artıq davam edən konserti Şərur sakinlərində xoş ovqat yaradıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.04.2019


      Aprelin 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Naxçıvan şəhərindəki Ev Muzeyində “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrə başlamasının 113 illiyi ilə bağlı tədbir keçirilib.

Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən muzeyin direktoru Aytən Ələkbərova bildirib ki, mütərəqqi ideyaların carçısı olan “Molla Nəsrəddin” jurnalının Azərbaycan mətbuatı tarixində şərəfli yeri vardır. Jurnalın “Molla Nəsrəddin” adı ilə fəaliyyətə başlaması naşirin və əməkdaşların zəngin xalq ədəbiyyatımıza bağlılığından irəli gəlirdi. Böyük yazıçımız C.Məmmədquluzadə haqlı olaraq yazırdı ki, “Molla Nəsrəddin”i təbiət özü yaratdı, zəmanə özü yaratdı. Qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev 2019-cu il 17 yanvar tarixdə “Cəlil Məmmədquluzadənin 150 ilik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” Sərəncam imzalamışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə “Cəlil Məmmədquluzadənin 150 ilik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı”nı təsdiq etmişdir. Tədbirlər Planında böyük yazıçıya həsr olunmuş elmi konfransın keçirilməsi, təhsil və mədəniyyət mütəxəssislərinin kitabxanalarında sərgilərin təşkil olunması və oxucu konfranslarının keçirilməsi, böyük ədibin əsərlərindən ibarət tamaşanın hazırlanması, ədəbiyyat profilli muzeylərdə interaktiv dərslərin təşkil olunması, kütləvi informasiya vasitələrində materialların, verilişlərin hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur.

Tədbirdə AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Əbülfəz Quliyev “Molla Nəsrəddin” jurnalında dil məsələsi”, həmin institutun şöbə müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Qasımov “Milli mətbuatımızın sərkərdəsi - “Molla Nəsrəddin”, həmin institutun böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aygün Orucova “Molla Nəsrəddin” jurnalında çap edilmiş məşhur bir satiranın müəllifi barədə, həmin institutun elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Cəfərova “Molla Nəsrəddin jurnalı və folklor” mövzularında çıxış etmişlər.

Çıxışlarda vurğulanıb ki, 113 il bundan əvvəl böyük yazıçının redaktorluğu ilə nəşrə başlayan “Molla Nəsrəddin” jurnalı Azərbaycan mətbuat tarixinin ən parlaq səhifələrindən biridir. Jurnalın ana dilimizin saflığı uğrunda mübarizəsi dövrün bütün mətbuat dünyası üçün nümunə göstərilə bilər. Jurnalın nəşrə başlaması təkcə Azərbaycanda deyil, Yaxın və Orta Şərqdə, bütün İslam aləmində də mühüm hadisə idi. Nəşr olunan hər yeni nömrə, o zaman bütün Şərq dünyasında ictimai dairələrdə böyük maraqla qarşılanırdı. Bütövlükdə Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığı və “Molla Nəsrəddin” jurnalı xalqı təhsilə, elm və tərəqqiyə çağıran ideyaların carçısı kimi mütərəqqi insanlar tərəfindən rəğbətlə qarşılanırdı.

Bildirilib ki, bu gün böyük yazıçının ölməz əsərləri ədəbiyyatımızın qızıl fonduna daxil olmuşdur. Yeni gələn nəsillər onu təzədən kəşf edir, onu müasirləri kimi tanıyırlar. Cəlil Məmmədquluzadə şəxsiyyətinin və irsinin böyüklüyü də bundadır. “Molla Nəsrəddin” jurnalı isə Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında haqlı olaraq dönüş nöqtəsi adlandırılır. Bu jurnal həm də mətbuat və ədəbiyyat tariximizdə yeni bir məktəb yaratmışdır.

Tədbirin sonunda isə tədbir iştirakçıları sərgi ilə tanış olublar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.04.2019


      Aprelin 19-da Sədərək Rayon Uşaq Musiqi Məktəbində müəllimlər üçün solfecio, musiqi ədəbiyyatı və xor fənləri üzrə metodiki kurs keçirilmişdir.

Kursu giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova bildirmişdir ki, uşaq musiqi məktəblərində tədris olunan musiqi ədəbiyyatı fənninin tədrisində əsas məqsəd şagirdlərin dünyagörüşünü zənginləşdirməkdir. Şagirdlərin ümumi musiqi ədəbiyyatı ilə yanaşı, Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı ilə tanışlığı onların musiqi tərbiyəsinin formalaşmasında və hərtərəfli inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Metodiki kursların keçirilməsində əsas məqsəd müəllimlərin bilik səviyyəsinin yüksəldilməsi və bu fənni tədris edənlərə müəyyən istiqamət göstərməkdir. Müəllimlərə solfecio fənni haqqında da ətraflı məlumat verilmişdir.

Sonra Naxçıvan şəhər Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin müəllimi Ülviyyə Sadıqlı “Beş və yeddi illik təhsil sistemi üzrə solfecio və musiqi əədəbiyyatı fənnlərinin tədrisi” üzrə metodiki dərs keçmişdir. Bildirmişdir ki, musiqi məktəblərində solfecio fənninin tədrisi zamanı şagirdlərə Azərbaycan ladları səs sıralarını qurmaq, major-minor sistemi ilə yanaşı Azərbaycan ladlarını eşitmə qabiliyyətini formalaşdırmaq, ladlar üzərində müxtəlif intonasiya məqsədləri, eləcə də solfecio oxuma və imla yazmaq zamanı xalq musiqi nümunələrinə istinad edilməlidir.

Bildirmişdir ki, musiqi məktəblərində şagirdlərə ümumi musiqi ədəbiyyatı ilə yanaşı, Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı da tədris olunur. Tədris zamanı şagirdlər musiqi ədəbiyyatının geniş sahəsilə tanış olur, müxtəlif janr və xüsusiyyətləri, xalq və professional musiqi formaları, musiqi ifadə vasitələri, musiqi alətləri, simfonik orkestr, ansambl quruluşları haqqında biliklər əldə edirlər.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Mahirə Əsgərova “Beş və yeddi illik təhsil sistemi üzrə xor fənninin tədrisi” mövzusunda dərsdə bildirib ki, xor sənəti qədim tarixə malikdir. O hissləri, xəyalları, oxuyan insanların iradələrini birləşdirir, onların zövqlərini və qəlblərini tərbiyələndirir. Qeyd edilib ki, Azərbaycan bəstəkarları da uşaqlar üçün xor yazılmış əsərlərdə vətənə məhəbbət, vətənpərvərlik hisslərinə xüsusi diqqət yetirməlidirlər.

Metodik dərslərin sonunda mövzular müzakirə edilmiş və suallar cavablandırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.04.2019


      Görkəmli mütəfəkkir-şair Hüseyn Cavidin ailəsində anadan olan, Azərbaycan mədəniyyətinin dəyərli simalarından biri kimi zəngin irs yaradan, musiqişünas, rəssam və tədqiqatçı Ərtoğrol Cavidin (Ərtoğrol Cavid oğlu Rasizadə) 2019-cu il oktyabrın 22-də anadan olmasının 100 illiyi tamam olur.

Ali təhsilini Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda alan Ərtoğrol Cavid daha sonra musiqi təhsilini Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Üzeyir Hacıbəyovun sinfində almış, eyni zamanda Konservatoriya nəzdindəki musiqi məktəbində dərs demiş, gənc tədqiqatçı kimi musiqi folkloru nümunələrinin toplanması və tədqiqində iştirak etmişdir.

Ərtoğrol Cavid milli musiqi mədəniyyətimizin yeni yaradıcılıq nümunələri ilə zənginləşdirilməsində böyük rol oynamışdır. O, “9 Variasiya”, skripka ilə fortepiano üçün “Poema”, “Leylanın vəsfi” kimi romanslar, müharibə mövzusunda simfonik ballada və marşlar yaratmışdır.

Çoxcəhətli yaradıcılıq yolu keçən Ərtoğrol Cavid, eyni zamanda rəssamlığın müxtəlif janrlarına da müraciət edərək özündən sonra yaddaqalan sənət nümunələri qoyub getmişdir. Ərtoğrol Cavid bədii yaradıcılıqla da məşğul olmuş, pyes və şeirləri dövrümüzədək gəlib çatmışdır. Yaradıcılığı “Azərbaycan qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid” adlı 13 cildlik külliyyatda toplanmışdır.

Yaşadığı qısa müddətdə onun ədəbi-bədii, musiqi və ­boyakarlıq sənətinin inkişafındakı rolunu, Azərbaycan xalq mahnıları və folklorunun toplanması və tədqiqi sahəsindəki əvəzsiz xidmətlərini nəzərə alıb Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Ərtoğrol Cavidin 100 illik yubileyi Naxçıvan Muxtar Respublikasında geniş qeyd edilsin.

2. “Ərtoğrol Cavidin 100 illik yubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı” təsdiq edilsin.

Vasif TALIBOV
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri


Naxçıvan şəhəri, 18 aprel 2019-cu il


      Aprelin 18-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı Xaqani Əliyevin “Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramı əsasında hazırladığı tamaşanı Kəngərli Rayon Mədəniyyət Sarayında rayon sakinlərinə göstərmişdir.

“Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramı XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvan xanlığında baş verən ictimai-siyasi hadisələri əks etdirir. Rusiya-İran müharibəsi və Naxçıvanın ruslar tərəfindən işğal olunması əsərin əsas süjet xəttini təşkil edir.

İlk dəfə Naxçıvan teatrında səhnəyə qoyulan “Ehsan xan Kəngərli” tamaşasında Naxçıvan xanlığının düşdüyü çətin vəziyyətdən çıxış yolu axtaran Ehsan xanın siyasi düşüncələri və xüsusən ermənilərin Naxçıvana yerləşdirilməsinin qarşısını almaq üçün rus diplomatı Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedovla apardığı söhbətlər olduqca maraq doğurur. Naxçıvanın gələcək taleyi ilə bağlı Kəngərli xanları arasında yaranan fikir ayrılığı və Ehsan xanın təşəbbüsü ələ alaraq xalqın taleyini hər şeydən üstün tutması əsərdə konfliktin gərginliyini daha da artırır.

Tamaşada Ehsan xanla yanaşı, Abbasqulu ağa Bakıxanovun da bədii obrazı diqqəti cəlb edir. Bakıxanov erməni fitnələrinin qarşısını almaq üçün Ehsan xana çıxış yolu tapmaqda kömək edir.

“Ehsan xan Kəngərli” tamaşasında dövrün ictimai-siyasi hadisələri faktlarla səhnəyə gətirilir ki, bu da tamaşaçını cəlb edir.

Bu maraqlı tamaşanın elmi məsləhətçisi akademik İsmayıl Hacıyev, quruluşçu rejissoru, xalq artisti Kamran Quliyev, quruluşçu rəssamı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Əbülfəz Axundov, musiqi tərtibatçısı Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi İmamqulu Əhmədovdur.

Tamaşada Azərbaycan Respublikasının Xalq artistləri Rza Xudiyev (Ehsan xan), Rövşən Hüseynov (Kalbalı xan), Həsən Ağasoy (Kərim xan), Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Bəhruz Haqverdiyev (Şıxəli bəy), Əli Əliyev (Paskeviç), Əbülfəz İmanov (Safraz Saakov), aktyorlar Zəminə Məmmədova (Çimnaz xanım), Ələsgər Quliyev (Nəzərəli xan), Səyyad Məmmədov (Qriboyedov), Zakir Fətəliyev (Məmmədrza xan), Anar Eyvazov (rus zabiti), Nazlı Hüseynquliyeva (yaşlı qadın), Mehri Nəbiyeva (Nina Çavçavadze), Cəbrayıl Nəbiyev (Zeynal Sultan), Uğur Nəsirli (Əsgər) maraqlı obraz və personajlar yaratmışlar.

Tamaşa Kəngərli rayon sakinləri tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Qeyd edək ki, C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı “Ehsan xan Kəngərli” tamaşasını muxtar respublikanın bütün rayonlarında göstərməyi nəzərdə tutmuşdur.

  
Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.04.2019


      Aprelin 18-də Qarabağlar Türbə Kompleksində Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü” qeyd edilib.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açaraq bildirib ki, 1982-ci ildən etibarən UNESKO-nun Abidələrin Mühafizəsi Məsələləri üzrə Beynəlxalq Şurasının qərarı ilə hər il aprelin 18-i dünyada “Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü” kimi qeyd olunur.

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra isə bu tarixi günə xüsusi önəm verilir. Bu günün qeyd olunmasında məqsəd insanların diqqətini abidə və tarixi yerlərin qorunmasına yönəltməkdir. Tarixi abidələr keçmişdən gələcəyə körpü rolunu oynayır. Ulu babalarımızın bizə yadigar qoyduğu hər bir abidə Azərbaycan xalqının qədim mədəniyyətinin göstəricisidir. Tarixi abidələrin mühafizəsi həm də maddi və mənəvi irsimizin qorunub gələcək nəsillərə çatdırılması rolunu oynayır. Tarix və mədəniyyət abidələrimiz xalqımızın minilliklər boyu bu torpaqlarda yaşadığını sübut edən daşlaşmış yadigarlardır.

Nazir Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Naxçıvan tarixinin və qədim abidələrin öyrənilməsi sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlərdən və qəbul etdiyi qərarlardan danışıb.

Qeyd olunub ki, dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biri olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və bərpası istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür. Həyata keçirilən davamlı tədbirlər öz bəhrəsini verməkdədir. Nazir bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında son 23 ildə 70-dən artıq tarix və mədəniyyət abidəsi əsaslı təmir və bərpa olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin imzaladığı onlarla Sərəncamlardan sonra tarix-mədəniyət abidələri elmi əsaslarla öyrənilmiş, tariximizin və mədəni irsimizin öyrənilməsi, təbliği baxımından mühüm əhəmiyyətə malik olan onlarla elmi məqalə və kitablar yazılmışdır. Həmçinin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında” 6 dekabr 2005-ci il tarixli Sərəncamı ilə muxtar respublika ərazisində olan 1200-dən çox abidə qeydə alınaraq pasportlaşdırılmışdır.

Muxtar respublikada abidələrimizin tədqiq olması və mədəniyyətimizin beynəlxalq miqyasda təbliği istiqamətində də ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Muxtar respublikada xarici ölkələrin aparıcı elmi müəssisə və mütəxəssislərinin iştirakı ilə Naxçıvan tarixinə, arxeologiyasına, etnoqrafiyasına və folkloruna dair tədqiqatların, ekspedisiyaların aparılması, beynəlxalq simpoziumların və konfransların keçirilməsi, kitab, monoqrafiya, dərslik və elmi məqalələrin nəşr edilməsi bu mənada mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Nazir çıxışının sonunda qədim diyarımızda mədəniyyətə və incəsənətə göstərilən böyük dövlət qayğısına görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə tədbir iştirakçıları adından dərin minnətdarlığını bildirib.

Tədbirdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi Fəxrəddin Səfərli “Azərbaycan memarlığının möhtəşəm nümunəsi Qarabağlar Türbə Kompleksi” mövzusunda çıxış edərək bildirib ki, XII-XIV əsrlərə aid Qarabağlar Türbə Kompleksi Naxçıvan ərazisində yaradılan türk-islam mədəniyyətinin möhtəşəm nümunələrindən və Şərq memarlığının incilərindən biridir.

Kəngərli rayonunun Qarabağlar kəndində yerləşən kompleks bir türbə və qoşa minarəli baştağdan ibarətdir. Qoşa minarəli baştağın üzərindəki kitabədən aydın olmuşdur ki, abidənin tikilməsini Cahan Quti xatın əmr etmişdir. Hülakülər (Elxanilər) dövlətinin banisi Hülakü xanın həyat yoldaşı olan Quti xatın ağlı və bacarığı sayəsində dövlətin idarə olunmasında iştirak etmişdir.

Qeyd edilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 4 iyul 2016-cı il tarixli Sərəncamına əsasən Qarabağlar Türbə Kompleksi bərpa edilərək möhtəşəm abidəyə ikinci həyat verilib.

Alim eyni zamanda muxtar respublikada aparılan arxeoloji ekspedisiyalar və yeni tapıntılar haqqında fikirlərini də tədbir iştirakçıları ilə bölüşüb. Qeyd edilib ki, Ali Məclis Sədrinin diqqət və qayğısı ilə arxeoloji ekspedisiyaların fəaliyyəti və abidələrin bərpası yüksək səviyyədə həyata keçirilir.

Tədbirdə uşaq incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin rəsm ixtisası üzrə şagirdəri arasında etüd-dərs keçirilib və fərqlənənlərə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin fəxri fərmanları təqdim olunub.

Tədbir iştirakçıları burada təşkil olunmuş Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində olan abidələrlə bağlı nəşr olunmuş kitablardan, çap məhsullarından, rəsm əsərlərindən ibarət sərgiyə maraqla baxmışlar.

Sonra Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam Studiyası”nın və “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının konserti olmuşdur.

Muğam üçlüyünün ifasında “Şur”, “Dilkeş” təsnifləri, “Naxçıvandır” mahnısı səslənib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Zülfiqar Mahmudov, müğənnilər Məhərrəm Quliyev, Nərmin Hüseynovanın ifaları alqışlarla qarşılanıb. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının rəqs qrupu “Koroğlu” operasından “Cəngi”nin sədaları altında rəqs etməklə konsertə rəngarənglik gətirib. Rəqs qrupunun ifa etdiyi yallı maraqla qarşılanıb. “Şərur” Xalq Yallı Ansamblı “Göyçəməni” yallısını ifa edib. Tədbir ansamblın ifasında “Köçəri” yallısı ilə başa çatıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.04.2019      Aprelin 18-də Şahbuz Rayon Mədəniyyət Sarayında M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı rayonun uşaq və məktəbliləri üçün yazıçı Bayram İsgəndərlinin “Cırtdanın yeni sərgüzəşti” tamaşasını göstərib.

Tamaşanın nümayişindən əvvəl M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının bədii rəhbər-direktoru, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Şirzad Abutalıbov çıxış edərək uşaqların və məktəblilərin sevimli teatrı haqqında onlara qısa məlumat verib. Bildirilib ki, teatr yarandığı dövrdən uşaq və məktəblilərin zövqünü oxşayan tamaşalar hazırlamış, onların estetik zövqünü formalaşdırmış, mənəvi-estetik prinsipləri əsas tutmuşdur. Teatrın son illərdə hazırladığı “Niyyət açarı”, “Göyçək Fatma”, “Ələddinin sehrli çırağı”, “Sirli sözlər”, “Tovuz quşunun nəğmələri”, “Tülkülərə inanmayaq”, “Qırmızı, yaşıl, mavi”, “Qırmızı papaq” və başqa tamaşalar uşaq və məktəblilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Yazıçı-dramaturq Bayram İsgəndərlinin Azərbaycan xalq nağılı əsasında yazdığı “Cırtdanın yeni sərgüzəştləri” tamaşasının əsas qəhrəmanı yenə də uşaqların sevdiyi Cırtdandır. Cırtdan balaca olsa da öz ağlı və hazırcavablığı ilə Divə qalib gələrək öz dostlarını xilas edir. Tamaşada hadisələr Cırtdanın və onun dostlarının başına gələn sərgüzəştlər üzərində qurulmuşdur.

“Cırtdanın yeni sərgüzəşti” tamaşasında da uşaqlar üçün yazılmış bütün nağıl-tamaşalarda olduğu kimi xeyrin şər, yaxşılığın pislik, ədalətin haqsızlıq üzərində qələbəsi əsas ideyadır. Divin lovğalığı, özündənrazılığı onun Cırtdana məğlub olması ilə bitir. Nağıl tamaşa nikbin sonluqla başa çatır. Tamaşadakı şən musiqi və mahnı isə uşaqlarda xoş ovqat yaradır.

Bu maraqlı tamaşada Murad, Gürşad, Gürhan, Bərşad, Cırtdan, Div, Canavar personajlarını teatrın aktyorları Ləman Əhmədova, Əfqanə Ələsgərova, Ulduz Süleymanova, Süleyman Süleymanov, Vəsmə Quliyeva, Arzu Səfərov, İlqar Babayev və başqaları xarakterik və təbii canlandırırlar.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynov, quruluşçu rəssamı Ədalət Quliyev, bəstəkarı Əli Məmmədovdur.

“Cırtdanın yeni sərgüzəşti” tamaşası uşaqlara xoş əhval-ruhiyyə bəxş edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.04.2019      Qədim Nuh yurdunda xalqımıza məxsus milli və mənəvi dəyərlərin, folklorumuzun, adət-ənənələrimizin, o cümlədən milli mətbəx nümunələrimizin qorunub saxlanılmasına, onun təbliğ edilməsinə, yaşadılmasına böyük diqqət göstərilir. Artıq ənənə halını alan milli mətbəx günlərinin keçirilməsi, xalqımıza məxsus mətbəx nümunələrinin tanıdılması onların gələcək nəsillərə çatdırılması baxımındam mühüm əhəmiyyət daşıyır. Belə festivallardan biri də aprelin 16-17-də “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində keçirildi.

“Kətə” festivalına həm yerli sakinlər, həm də qonaqlar böyük maraq göstəriblər. “Ailə təsərrüfatları ili”nə təsadüf edən, hər il olduğu kimi, bu il də hamının səbirsizliklə gözlədiyi növbəti “Kətə” festivalının ikinci günü də rəngarəng olub. Festivalın sonuncu günü “Ən dadlı kətə” nominasiyası üzrə müsabiqənin nəticələri elan edilib. Nümayiş olunan məhsullar görünüşünə, çeşid müxtəlifliyi və dadına görə münsiflər tərəfindən seçilərək festivalın qalibi, ikinci və üçüncü yerlərin sahibləri müəyyənləşdirilib. Şahbuz rayon Aşağı Qışlaq kənd sakini Südabə Məhərrəmova, Culfa rayon Kırna kənd sakini Çiçək Bayramova, Babək rayon Babək qəsəbə sakini Güllü Əsgərova, Naxçıvan şəhər sakini Nümunə Məmişova müsabiqənin qalibləri elan olunublar. Şərur rayon Ələkli kənd sakini Sevda Kazımova, Sədərək rayon Sədərək kənd sakini Mehbarə Hüseynova, Kəngərli rayon Böyükdüz kəndindən Nəsibə Rzayeva ikinci, Ordubad rayon Yuxarı Əndəmic kəndindən Azadə Mirzəli isə üçüncü yerə layiq görülüblər. Qaliblərə və festivalda fərqlənən “Azad” şirniyyat müəssisəsindən Azad Quliyevə diplomlar təqdim olunub.

Müsabiqənin qaliblərindən Şahbuz rayon Aşağı Qışlaq kənd sakini, ailə təsərrüfatı başçısı Südabə Məhərrəmovanın dedikləri:

– Bir neçə ildir ki, ailə təsərrüfatı yaratmışıq. Təsərrüfatımızda süd və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edirik. Bu festivalların təşkili məhsullarımızı nümayiş etdirməyə, onlara alıcı tapmağa da şərait yaradır. Buraya gələn qonaqlar isə kətələrin hazırlanmasını və süfrəyə təqdim olunmasını canlı olaraq izləmək, təndirdə bişmiş kətə çeşidlərinin dadına baxmaq imkanı əldə edirlər. Bu cür tədbirlərin davamlı keçirilməsi xalqımıza məxsus mətbəx nümunələrini yaşatmaqda böyük rol oynayır. Göstərilən dövlət qayğısına, yaradılan şəraitə görə minnətdarlıq edirəm.

Digər müsahiblərim, ikinci yerə layiq görülən qadınlar da bu kimi tədbirlərin milli mətbəx nümunələrimizdən olan kətənin tanıdılmasında böyük rolu olduğunu qeyd edirlər. Bildirirlər ki, Naxçıvan mətbəxi öz bənzərsizliyi ilə seçilir. Özünəməxsus dad-tamı ilə qədimdən bəri mətbəximizdə yaşadılan kətə çeşidlərinin də tanıdılması üçün bu festivalların keçirilməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Muxtar respublikanın şəhər və rayonlarına xas müxtəlif çeşiddə kətələrin hazır­lanması qaydalarının nümayiş olunduğu festivala şəhər sakinlərinin, qonaqların, xüsusilə gənclərin marağı böyükdür. Onların içərisində xarici ölkələrdən gəlib burada təhsil alan tələbələr də az deyil. Eləsi var ki, kətənin dadına ilk dəfə baxır və çox dadlı olduğunu deyib bunun necə hazırlanması ilə maraqlanır. Bu da başqa millətlərdən olan insanların kətənin xalqımızın mətbəx nümunəsi olduğunu öyrənmələrinə səbəb olur.

Festivalda həmsöhbət olduğumuz Naxçıvan Dövlət Universitetində təhsil alan türk tələbə Özləm Nefis dedi ki, 4 ildir, Naxçıvanda yaşayıram. Bura təmiz, gözəl bir şəhərdir, insanları qonaqpərvərdir. İlk dəfədir, “Kətə” festivalında iştirak edirəm. Buna baxmayaraq, kətənin dadına bir neçə dəfə baxmışam. Təndirdə bişirilən kətəni isə ilk dəfə idi dadırdım. Çox dadlı və ləzzətlidir. Artıq necə bişirildiyini də öyrənmişəm.

İran İslam Respublikasının Urmiya şəhərindən gəlmiş Araz Əlizadə isə qeyd etdi ki, Naxçıvan mətbəxini hədsiz bəyənirəm. Naxçıvanda keçirilən “Plov”, “Göycə”, “Ailə təsərrüfatı məhsulları” festivallarının da iştirakçısı olmuşam. Belə festivallar insanları bir araya toplayır, adət-ənənələrin unudulmadığını göstərir, həmçinin milli və mənəvi dəyərlərin təbliğində mühüm rol oynayır.

Sədərək rayonundan gələn ailə təsərrüfatı sahibi Mehbarə xanım hazırladıqları kətə ilə bərabər, festivala Sədərəyin məşhur çörəyi olan dəstana da gətirmişdi. Onun dediyinə görə, bu gün bir saat ərzində 25-dən çox dəstana satıb. O vurğuladı ki, bişirdikləri 16 növ kətəyə də maraq çox olub.

Naxçıvanda keçirilən üçüncü “Kətə” festivalına yerli əhalinin və xarici qonaqların böyük maraq göstərmələri bunu bir daha sübut etdi ki, müxtəlif növ yeməkləri ilə yanaşı, Naxçıvan mətbəxinin ləziz dadı olan kətə hər zaman sevilə-sevilə hazırlanır və yeyilir.

Ötən iki gün ərzində buradakı qələbəlik zəngin xalq yaradıcılığımızın, milli dəyərlərimizin, bənzərsiz mətbəximizin təbliği baxımından belə festivalların təşkilinin əhəmiyyətinin çox böyük olduğunu bir daha nümayiş etdirdi.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.04.2019      Gözəlliklər məskəni, oğuz yurdu Naxçıvan ötən hər gün daha böyük uğura imza ataraq xoşbəxt gələcəyə doğru inamlı addımlarla irəliləyir. Açılan sabah, doğan Günəş özü ilə bu qədim diyara sevinc, bərəkət, bolluq gətirir, firavan yaşayış naminə çalışan insanların arzuları, xəyalları gerçəyə çevrilir. Ötən illərdən daha sayalı, düşərli gələn 2019-cu il də ömrümüzə, günümüzə xoş anlar bəxş edir. Cari ilin “Ailə təsərrüfatları ili” elan olunduğunu nəzərə alsaq, bu sahədə bir-birini əvəzləyən əlamətdar hadisələrin, tədbirlərin keçiriləcəyi gözləniləndir və bütün bunların hər birimizin yaddaşında unudulmaz, dərin izlər buraxacağı şübhəsizdir. Artıq ötən gün bu istiqamətdə növbəti tədbirə start verildi...

Aprel ayının 16-da şəhərimizdə əsl bayram ab-havası hökm sürürdü. Hər qarışında böyük bir tarix gizlənən Naxçıvanqala ikigünlük “Kətə” festivalının keçirilməsi münasibətilə yenə zəhmətkeş insanların yaratdığı bənzərsiz gözəlliklərlə bəzənmişdi. Onu da qeyd edək ki, Naxçıvan təbiəti min bir sərvəti, şəfalı və faydalı bitkiləri ilə burada hər fəslə, hər mövsümə uyğun zəngin mətbəx mədəniyyətinin əsasını qoymuşdur. Bu gün həmin məhsulların təbliğinə xidmət edən mövsümi festivalların keçirilməsi ənənəsinin formalaşdırılması isə əsl yurdsevərlik nümunəsidir. “Kətə”, “Göycə”, “Arıçılıq məhsulları – bal”, “Plov” kimi festivallar bunun bariz sübutudur.

Festivalda muxtar respublikanın şəhər və rayonlarına xas müxtəlif çeşiddə kətələrin hazırlanması qaydaları nümayiş olunur. Həmişə olduğu kimi, bu dəfə də muzey kompleksinin ərazisində muxtar respublikamızın rayonlarından gəlmiş festival iştirakçıları onlar üçün ayrılmış bölmələrdə öz yerlərini tutmuşdular. Eyni zamanda ictimai iaşə xidmətlərinin təşkili də yüksək səviyyədə idi.

Tədbirin aparıcıları iştirakçıları salamladıqdan sonra bildiriblər ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında” 2009-cu il 7 fevral tarixli, “Şərur yallıları haqqında” 2018-ci il 24 dekabr tarixli sərəncamları muxtar respublikamızda milli və mənəvi dəyərlərimizin, adət-ənənələrimizin qorunub saxlanılmasına və təbliğinə hərtərəfli şərait yaradıb. Aparıcılar naxçıvanlıların daha çox yaz mövsümündə hazırladıqları kətə növləri haqqında da məlumat veriblər. Qeyd olunub ki, xalqımızın qədim kulinariya mədəniyyətində mühüm yer tutan xəmir yeməkləri içərisində kətə məxsusi dadı ilə seçilir. Keçmiş dövrlərdən bu günə qədər Naxçıvanda bişirilən qarışıq göyərti, şomu, çiriş, gicitkən, mərəçüyüd, balqabaq, mərcimək, cəviz kətələri, halvalı kətə, şirin kətə, döymə kətə çox məşhur olub. Yazın ilk aylarında yeyilə bilən yabanı bitkilərdən hazırlanan kətə çeşidləri Naxçıvan mətbəxində xüsusi yerə malikdir. Muxtar respublikanın iqlim şəraiti burada müxtəlif minerallar və vitaminlərlə zəngin olan və yeyilə bilən yabanı bitkilərin yayılmasına imkan verir. Belə bitkilərdən hazırlanan kətə də insan orqanizmi üçün xeyli faydalıdır.

Tədbirdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun əməkdaşı, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Ələkbərov çıxış edərək bu barədə ətraflı məlumat verib.

Festivala gələnlər müxtəlif çeşiddə kətələrin hazırlanması və süfrəyə təqdim olunmasını canlı olaraq izləmək, təndirdə bişmiş kətə çeşidlərinin dadına baxmaq imkanı əldə ediblər.

Bölgələrə aid stendlərdə gətirilən məhsulların satışı təşkil olunub. Kətə hazırlamaq üçün lazımi mətbəx ləvazimatları gətirilib, ərazidə təndir qurulub.

Mütəşəkkilliyi, rəngarəngliyi ilə seçilən festivalda, əsasən, qadın təsərrüfat sahiblərinin fəallığı, çoxluğu nəzərə çarpırdı. Onlardan Ordubad rayonunun Vənənd kəndindən gəlmiş ailə təsərrüfatçısı Yaqut Babayeva deyir ki, festivala rayon ərazisindən yığılmış müxtəlif çeşiddə pencərlər, 5 kiloqram qovurma, 40 litr dovğa, 20 litr ayran çıxarıb. Onun sözlərinə görə, festivala gələnlərin mətbəximizin ləziz yemək növlərindən sayılan kətəyə marağı böyükdür. Qadın sahibkar yaradılan şəraitə və belə bir tədbirin təşkilinə görə zəhməti olan hər kəsə minnətdarlığını bildirdi.

Tədbirdə həmsöhbət olduğumuz Naxçıvan şəhər sakini Ramiz Əliyev belə mədəni tədbirlərin onlarda xoş ovqat yaratdığını deyir: Bu tədbirlərin keçirilməsi milli mətbəx nümunələrimizin tanıdılması, yaşadılması baxımından faydalıdır. Yazda Naxçıvanda ən çox bişirilən yeməklərdən biri də müxtəlif göyərti növlərindən hazırlanmış yeməklərdir. Naxçıvan təbiətinin bizə verdiyi çeşidli nemətlər süfrələrimizin bəzəyidir. Kimisi bu pencərləri qovurmaqla, kimisi kətə hazırlamaqla ondan istifadə edir. Festivalda satılan kətələrin dadı həm də ondadır ki, bu kətələr təndirdə odunla bişirilir. Digər tərəfdən, artıq bu gün şəhər sakinləri də muxtar respublikamızda yaz dövründə bitən hər hansı pencəri buradan tapa bilərlər. Qiymətləri də münasibdir. Mən də ailəmlə birlikdə festivalın təşkilatçılarına minnətdarlığımı bildirirəm.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə “Qadınların Dayanıqlı İnkişaf üçün Səlahiyyətləndirilməsi” adlı yeni layihənin icrası üçün Naxçıvana gələn qonaqlar da həm milli mətbəximizlə, həm də muxtar respublikamızdakı qadın ailə təsərrüfatlarının fəaliyyətləri ilə tanış olmaq üçün festivalda iştirak edirdilər. Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Kestutis Yankauskas təəssüratlarını bizimlə bölüşərək dedi: – Dördüncü dəfədir ki, Naxçıvana səfər edirəm. Bizi burada həmişə qonaqpərvərlik və sevinclə qarşılayırlar. Naxçıvana səfərimizin məqsədi Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyasının icra etdiyi yeni layihə ilə əlaqədardır. Layihə qadın sahibkarlara kömək məqsədi daşıyır. Bu, onların öz kiçik bizneslərini inkişaf etdirmələrinə səbəb olacaq, burada mövcud olan ənənəvi sənətkarlığın təbliğinə şərait yaradacaqdır.

İlk dəfədir ki, iştirak etdiyim “Kətə” festivalında da muxtar respublikanın müxtəlif rayonlarından və fərqli yaş qruplarından olan qadın ailə təsərrüfatçıları da diyarınızda qadınların sahibkarlığın inkişafında əhəmiyyətli rol oynadıqlarını bir daha təsdiq edirlər. Həyatımda ilk dəfədir ki, kətə yeyirəm, çox gözəl, özünəməxsus dadı var. “Kətə” festivalında tələbələrin təqdim etdiyi rəqs nümunələri də bizim çox xoşuma gəldi.

BMTİP-in Azərbaycandakı rezident nümayəndəsinin vəzifəsini icra edən Alessandro Frakassetti bildirdi ki, bu, mənim Naxçıvana ilk gəlişimdir. Şəhəriniz çox gözəl və təmizdir, insanlarınız isə qonaqpərvər. Burada keçirilən festival da çox möhtəşəmdir. Muxtar respublika gənclərinin də gülərüzlülüyü, yüksək əhval-ruhiyyəsi diqqətimi çəkdi. Keçirilən fləşmobda gənclərin fəal iştirakı və milli musiqinin təbliğ olunması da təqdirəlayiq haldır. Burada kətənin necə bişirildiyinin şahidi oldum. Kətəni ilk dəfə yedim və çox xoşuma gəldi. Elə düşünürəm ki, dünyanın hansı ölkəsindən bura gəlib bu yeməkləri dadan olsa, mütləq bundan ləzzət alacaq. Mən burada olarkən şahidi oldum ki, kətənin bir çox növü var. Bu ləzzətli təamlardan sevə-sevə dadacağam.

Avropa İttifaqının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin əməkdaşlıq bölməsinin rəhbəri Simona Gatti deyib ki, mən də ilk dəfədir ki, Naxçıvanda oluram. Çox şadam ki, bu səfər “Kətə” festivalı ilə üst-üstə düşübdür. Festival yüksək səviyyədə təşkil edilib. Mən də Azərbaycan xalqının qədim kulinariya mədəniyyətində mühüm yer tutan xəmir yeməklərindən biri olan kətənin hazırlanması və süfrəyə təqdim edilməsini gördüm, təndirdə bişmiş kətə çeşidlərinin dadına baxdım. İlk dəfə idi ki, kətə dadırdım. Onu deyim ki, çox ləzzətlidir, dadından doymaq olmur. Stendlərin birinə yaxınlaşıb soruşdum ki, bu kətəni belə ləzzətli edən nədir? Öyrəndim ki, onun içərisində minerallar və vitaminlərlə zəngin, insan orqanizmi üçün çox faydalı, Naxçıvanın gözəl təbiətinin bəhrəsi olan bitkilər – siz buna pencər deyirsiniz, – vardır.

Simona Gatti onu da qeyd edib ki, Naxçıvanda zəngin mətbəx ənənələri həssaslıqla qorunub yaşadılır. Bu həm də yüksək mədəniyyətin göstəricisidir. Digər tərəfdən, öyrəndik ki, bu il Naxçıvanda “Ailə təsərrüfatları ili”dir. Bu festivalda qadın sahibkarların üstünlük təşkil etməsi onu göstərir ki, muxtar respublikada nəinki kişi, həmçinin qadınlar üçün də əlverişli şərait yaradılıb. Onlar öz məhsullarını istehsal edib sata bilirlər. Bu həm də Naxçıvanın kənd yerlərində ailə əməyinə verilən dəyərin göstəricisidir. Əminliklə deyə bilərəm ki, qızımla birgə Naxçıvan səfərimiz çox yaddaqalan olacaq.

Festivala gələnlər arasında digər əcnəbi qonaqlar da az deyildi. Nigeriya vətəndaşı Emmanuel Olumuyiva festivalla bağlı təəssüratlarını bizimlə bölüşdü: – Naxçıvan mətbəxi çox zəngindir. Kətə haqqında onu deyə bilərəm ki, bu, çox dadlı bir yemək növüdür. Məlumatım var ki, bu kətələr Naxçıvanın dağlarında bitən təbii otlardan hazırlanır. Həmçinin kətə ilə birlikdə təqdim edilən dovğa bu əsrarəngiz ləzzəti tamamlayır. Bu festival Azərbaycan xalqının zəngin mədəniyyətə malik olduğunu göstərir.

Festivalda iştirak edən İran İslam Respublikasının vətəndaşı Gülçin Caviddostdan festivalla bağlı təəssüratlarını soruşduqda o bunları dedi: – Naxçıvana ilk səfərim deyil. Rəssam olduğum üçün bir neçə dəfə Naxçıvanda keçirilən festivallara dəvət almışam. Bu şəhərə hər səfərimdə onun daha da gözəlləşdiyinin şahidi oluram. Sanki bu şəhərə hər yeni gün rəssamın fırçasından yeni rənglər, gözəlliklər əlavə edilir. İştirak etdiyim “Kətə” festivalında ləziz təamların bişirilməsi qaydası ilə tanış oldum. Kətə haqqında onu deyə bilərəm ki, bu, çox dadlı bir yemək növüdür. İranda da belə ayaqüstü yemək növləri var. Ancaq kətədə xüsusi bir dad var. Digər tərəfdən, sizin mətbəx mədəniyyətiniz, süfrə təcrübəniz imkan verir ki, dadlı olanı daha ləzzətli şəkildə süfrəyə təqdim edəsiniz. Məlumat aldım ki, belə festivallar Naxçıvanda artıq ənənə halını alıb. Mən də çalışacağam ki, burada keçirilən festivallarda daha çox iştirak edim. Xatırladaq ki, tədbirdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin, Mahnı və Rəqs Ansamblının bir-birindən maraqlı çıxışları iştirakçılara xoş ovqat bəxş edib. Həmçinin festival üçün ilk sayılan, Naxçıvan Musiqi Kolleci tələbələrinin ifasında göstərilən “Yazın ritmi” adlı fləşmob həm yerli sakinlər, həm də xarici qonaqlar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Bu fləşmob gözlənilməz Azərbaycan milli rəqsi ilə başlayıb. Fləşmobda nağarada ifa olunan Azərbaycan ritmləri tələbələrin rəqsi ilə ahəngdarlıq təşkil edirdi. Sonra tələbələr yallı gediblər. Festivalda, həmçinin ağac üzərində oyma, xalçaçılıq, dulusçuluq, papaqçılıq nümunələri, duzdan, müxtəlif pencər növlərindən hazırlanan əl işləri göstərilib.

Qeyd edək ki, 17 ictimai iaşə obyektinin və 183 fiziki şəxsin iştirak etdiyi festival bu gün başa çatacaq. Muxtar respublikanın Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi, İqtisadiyyat, Kənd Təsərrüfatı, Mədəniyyət, Ekologiya və Təbii Sərvətlər nazirlikləri, AMEA Naxçıvan Bölməsi, şəhər və rayon İcra hakimiyyətlərinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən festivalın sonunda “Ən dadlı kətə” nominasiyası üzrə müsabiqənin qalibləri elan ediləcək. Nümayiş olunan məhsullar görünüşünə, çeşid müxtəlifliyi və dadına görə münsiflər tərəfindən seçiləcək, festivalın qalibi, ikinci və üçüncü yerlərin sahibləri müəyyənləşəcək, onlara diplomlar təqdim olunacaq.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.04.2019      Aprelin 15-də Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrında “Beynəlxalq Mədəniyyət Günü”nə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Tədbiri açan Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin aparıcı məsləhətçisi Elvin Əhmədov bildirib ki, 1935-ci il aprelin 15-də Vaşinqtonda “Bədii, elmi müəssisə və tarixi abidələrin mühafizəsi və qorunması haqqında” imzalanmış müqavilə ilə əlaqədar bu əlamətdar gün təsis olunub. 1998-ci ildə “Mədəniyyətin Müdafiəsi Beynəlxalq Liqası” adlı ictimai təşkilat bu tarixin Beynəlxalq Mədəniyyət Günü kimi qeyd olunması təşəbüsü ilə çıxış etmiş və həmin vaxtdan dünyanın bir çox ölkələrində Beynəlxalq Mədəniyyət Günü kimi qeyd olunmaqdadır. Azərbaycan UNESKO ilə mədəniyyət sahəsində sıx əməkdaşlıq edir.

Qeyd edilib ki, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən mədəniyyət siyasəti bu gün ölkəmizdə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında uğurla həyata keçirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin mədəniyyət və incəsənət sahələrinə qayğısı bunun bariz ifadəsidir. Qədim diyarımızda yeni mədəniyyət müəssisələri, muzeylər, kitabxanalar, uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri, teatrlar üçün yeni binalar inşa olunmuş və ya əsaslı təmir edilərək istifadəyə verimişdir. Mədəniyyət müəssisələrinin maddi-texniki bazalarının möhkəmləndirilməsi sahəsində görülən işlər bu gün uğurla davam etdirilir.

Bu gün qədim diyarımızda tarixi-mədəni irsin qorunub saxlanması sahəsində görülən işlər öz bəhrəsini vermişdir. Ötən il Naxçıvanda “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı” tədbirlərinin uğurla keçirilməsi, “Yallı” (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqslərini UNESCO-nun Təcili Qorunma Siyahısına daxil edilməsi hamımızda iftixar hissi doğurur.

Tədbirin bədii hissəsində Şərur Rayon Mədəniyyət Sarayının “Şərur qönçələri” uşaq yallı ansamblı “Tirməşal”, “Xələfi” yallılarını, Babək Rayon Nehrəm Kənd Mədəniyyət Evinin nağara dərnəyi “Azərbaycan ritmləri”, Babək Rayon Mədəniyyət Sarayının rəqs dərnəyi “Azərbaycan maralı” rəqsini, Babək Rayon Vayxır Kənd Mədəniyyət Evinin balaban dərnəyi “Nəlbəki rəqsi”ni, Culfa Şəhər Klubunun dram dərnəyi “Kitablar tozlanmasın” pantomim tamaşasını göstərmişlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.04.2019      Rayon Mədəniyyət Sarayında Xalq teatrının üzvləri Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Məşədi Qulam qiraət edir” pyesi əsasında eyniadlı tamaşanı yaxın günlərdə teatrsevərlərə təqdim edəcəklər. Hazırda tamaşanın səhnələşdirilməsi üçün məşqlər davam edir.

Rayon Mədəniyyət şöbəsinin müdiri Mübariz Əliyev bildirir ki, bu il rayon Mədəniyyət Sarayının istifadəyə verilməsi mədəniyyət işçilərinin böyük sevincinə səbəb oldu. Çünki kollektivimiz tamaşalar hazırlamaqda, tədbirlər keçirməkdə çətinliklər çəkirdi. Müasir arxitektura üslubunda tikilərək istifadəmizə verilən Mədəniyyət Sarayı sayəsində biz artıq mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirilməsində heç bir problemləüzləşmirik. Göstərilən diqqət və qayğıdan istifadə edən Xalq teatrının üzvləri də bu qayğıya əməli işi ilə cavab verməyə çalışırlar. Bunun üçün tez-tez mədəni-kütləvi tədbirlər təşkil edir, rayon sakinlərinin asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsinə çalışırlar. Elə “Məşədi Qulam qiraət edir” pyesi əsasında eyniadlı tamaşanın səhnələşdirilməsi də bu məqsədə xidmət edir.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Namiq Mehdiyev tamaşaçılara yaxşı bir əsər təqdim etmək üçün mütəmadi məşqlərin getdiyini vurğuladı. Bildirdi ki, teatrın musiqi tərtibatçısı Emin Hüseynovun, quruluşçu rəssam Səxavət Paşayevin və baş rolların ifaçılarının səyi ilə tamaşanı çox yüksək səviyyədə teatrsevərlərə təqdim etmək arzusundayıq. Ona görə də çox ciddi şəkildə qarşıya qoyulan məqsədə çatmağa çalışırıq.

Səhnə dekorasiyalarının maraqlı tərtibatı, musiqilərin tamaşanın ümumi ahənginə uyğunlaşdırılması, rolların daxili aləmini açan geyimlərin hazırlanması və başqa bir çox cəhətlərə də ciddi diqqət yetirilir. Bütün bunlar isə tamaşanın uğur qazanacağına təminat yaradan əsas səbəbdir.

Kollektiv komediyanın məşqlərinə yanvar ayının əvvəllərindən başlayıb. Komediya birpərdəlidir. Əsərin hazırlanmasında, ərsəyə gəlməsində Xalq teatrının üzvləri Elbəyi Qəhrəmanov, Emin Hüseynov, Vahid Məlikov, Səadət Abdinova, Abbasəli Abbasov və İlahə Nəcəfova əsərin məzmununun tam, dolğun açılması üçün bütün imkanlarından istifadə etməyə çalışırlar. Hər kəs də öz işini böyük ürəklə, məharət və bacarıqla yerinə yetirir. Müntəzəm olaraq keçirilən məşqlər davam etdirilir. Əminik ki, ötən illərdə Xalq teatrında səhnə həyatı verilən digər tamaşalar kimi, bu tamaşa da teatrsevərlərin rəğbətini qazanacaq.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.04.2019      Aprelin 13-də Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı böyük yazıçı və dramaturqumuz Cəlil Məmmədquluzadənin “Çay dəsgahı” pyesinin motivləri əsasında hazırladığı “Bu günün çay dəsgahı” iki şəkilli alleqorik komediyasını Culfa Rayon Mədəniyyət Sarayında rayonun uşaq və məktəbliləri üçün nümayiş etdirib.

Zahirən təmsilvari və əyləncəli təsir bağışlayan, ədəbiyyatımızda ilk alleqorik və mənzum dram əsəri olan bu dram əsərinin motivləri əsasında hazırlanan tamaşa bu günümüzlə əlaqələndirilib. Qeyd etmək lazımdır ki, bu əsər milli uşaq dramaturgiyamızda ilk nümunə kimi də diqqəti cəlb edə bilər. Böyük yazıçının əsərindəki əsas mövzu saxlanılsa da tamaşanın quruluşçu rejissoru Nurbəniz Niftəliyeva əsərin personajlarını həm də müasir dövrün elmi-texniki imkanları ilə uyğunlaşdırmağa çalışıb və personajların hamısına müasir adlar da verməyi unutmayıb. Əsərin süjet xətti müqəssirin tapılması üzərində qurulmuşdur. Tamaşadakı bütün dialoqlar da buna xidmət edir. Somavar (Sarvan), Padnos (Pərvanə), Truba (Totu), Çaynik (Ceka), Maşa (Məşdi), Qaşıq (Qoşqar), Stəkan (Sitarə), Nəlbəki (Nüşabə) həm də cansız əşyadan canlı personaja çevriliblər.

Əsərin yalnız bir canlı obrazının – Nökər Əlinin adı dəyişməyib.

Tamaşanın əsas mövzusu isə quruluşçu rejissor tərəfindən saxlanılıb. Rəqslərin də quruluşunu verən Nurbəniz Niftəliyeva və musiqi tərtibatçısı Mirsaleh Seyidov tamaşaya dinamiklik gətirə biliblər. Tamaşadakı rolları isə Uğur Nəsirli, Nurlan Qafarov, Səkinə Məmmədova, Nihad Mahmudov, Mirmehdi Seyidov, Tuncay Əşrəfov, Ülvi Bədəlov, Aysu Dünyamalıyeva, Heyran Abdullayeva maraqla təqdim etməyi bacarıblar. Balaca aktyorlar tamaşada əslində iki surət canlandırırlar.

Qeyd edək ki, “Çay dəsgahı” pyesi əsasında C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında və M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında vaxtilə eyni adlı tamaşa hazırlanıb.

Tamaşa maraqla qarşılanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.04.2019      “Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü” münasibətilə tədbir olub. Xan Sarayı Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksinin direktoru Nəzakət Əsədova qeyd edib ki, aprelin 18-i dünyada “Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü” kimi qeyd olunur. Bu əlamətdar gün Tarixi Yerlər və Abidələrin Mühafizəsi Şurasının təklifi üzrə UNESCO tərəfindən 1983-cü ildə təsis olunub. Məqsəd insanların diqqətini abidələrin və tarixi yerlərin qorunmasına yönəltməkdir.

Sonra AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun şöbə müdiri Toğrul Xəlilov bildirib ki, dünya sivilizasiyasına dəyərli töhfələr verən Naxçıvan qədim, orta əsrlər və yeni dövr tariximizin izlərini özündə əks etdirən nadir maddi mədəniyyət və bədii memarlıq abidələri ilə zəngindir. Möminə Xatın, Əlincəqala, Gülüstan türbəsi, Qarabağlar Türbə kompleksi, Əshabi-Kəhf, Xan Sarayı və digər bir-birindən gözəl, təkrarsız memarlıq nümunələri və arxeoloji abidələri bu diyarın tarixin səhifələrinə vurduğu özünütəsdiq möhürü və daş pasportudur.

Digər çıxış edənlər muxtar respublikada bu gün tarixi abidələrin əsaslı təmir və bərpa olunması, ziyarətgahlara, məscidlərə, hamamlara, türbə komplekslərinə ikinci həyat verilməsindən danışıblar.

Tədbirdə iştirak edən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun tələbələri, muzey direktorları və işçiləri muzeydə muxtar respublikanın tarixi abidələrinin əks olunduğu rəsmlərdən ibarət sərgiyə baxıblar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.04.2019      Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyində “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrə başlamasının 113-cü illiyinə həsr olunmuş “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəb yaratmış ilk mətbu orqandır” mövzusunda tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru Aləmzər İbrahimova açaraq qeyd edib ki, Azərbaycan mətbuatı tarixində əvəzsiz rol oynamış, XX əsr ictimai fikir və ədəbiyyat tariximizdə yeni dövr açmış, klassik irsimizin dəyərli abidələrindən biri, təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Yaxın və Orta Şərq ölkələrində siyasi satiranın ilk qaranquşu “Molla Nəsrəddin” jurnalı və onun nəşri tarixini öyrənməyin böyük əhəmiyyəti vardır.

Sonra Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi, dosent Kamal Camalovun və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi, dosent Nəzakət İsmayılovanın çıxışları dinlənilib.

Tədbirin bədii hissəsində muzey əməkdaşları “Molla Nəsrəddin” jurnalında çap olunmuş felyetonları bədii qiraət ediblər.

Sonda tədbir iştirakçıları Cəlil Məmmədquluzadə və “Molla Nəsrəddin” jurnalına həsr olunmuş guşəyə baxıblar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.04.2019      Aprelin 12-də Şahbuz Rayon Mədəniyyət Sarayında istedadlı müğənni Vəli Səfərovun Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş “Şahbuzum” adlı solo konserti olub. Konsert Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Şahbuz Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən təşkil olunmuşdur. Müğənnini Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblı müşaiyət edib. Ansamblın bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Zeynallabdin Babayevdir.

Konsertin aparıcısı bildirib ki, bu gün qədim tariximizin, milli dəyərlərimizin və mədəni irsimizin qorunub yaşadıldığı səfalı rayonlardan olan Şahbuzda sizinlə görüşmək bizim üçün xoşdur. Özünəməxsus adət-ənənələri, folklor nümunələri, musiqi mədəniyyəti və aşıq sənəti ilə seçilən Şahbuz rayonunda aparılan quruculuq işləri mədəniyyət müəssisələrini də əhatə etmişdir. Bu gözəl Mədəniyyət Sarayı da bu ilin töhfələrindəndir.

Qeyd edilib ki, bu il muxtar respublikamız üçün əlamətdar ildir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamına əsasən “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı” təsdiq edilmiş, Tədbirlər Planında muxtar respublikanın 95 illik yubileyinin geniş qeyd edilməsi ilə bağlı müxtəlif silsilə tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə Naxçıvanla bağlı verdiyi sərəncamlar, bu diyara tarixi səfərləri, ərazi bütövlüyü və təhlükəsizliyi üçün həyata keçirdiyi tədbirlər muxtariyyət statusunun hüquqi cəhətdən möhkəmləndirilməsi və taleyüklü digər məsələlərin yerinə yetirilməsi Naxçıvanın hərtərəfli inkişafını təmin etməklə onu çiçəklənən, günü-gündən müasirləşən bir diyara çevirmişdir.

Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə 20 ildən artıq dövrdə qədim diyarımızın siması dəyişmiş, şəhər, kənd və rayon mərkəzlərində irimiqyaslı tikinti-quruculuq, abadlıq və bərpa işləri həyata keçirilmiş, tarixə, mədəniyyətə, səhiyyəyə, təhsilə qayğı artmış, yeni infrastruktur obyektləri tikilmiş, muxtar respublika inkişaf və intibaha qovuşmuşdur.

Bildirilib ki, Vəli Səfərov Naxçıvan Dövlət Universitetində təhsil almışdır. Müğənni indiyədək Azərbaycanda keçirilən bir çox müsabiqələrdə iştirak etmişdir. Müğənninin konsert və televiziyalardakı çıxışları rəğbətlə qarşılanır.

Konsert Vəli Səfərovun ifasında “Şahbuzumun” mahnısı ilə başlayıb.

Müğənninin bir-birinin ardınca ifa etdiyi Tofiq Əhmədovun “Güldür məni”, Ələkbər Tağıyevin “Eşqimi sönməyə qoymaram”, “Tək sən səslə məni” Oqtay Kazıminin “Üzü dönsün bu dünyadan”, Zeynab Xanlarovanın “Unuda bilmirəm”, Bəhram Mansurovun “Ötən gənclik”, Razim Paşayevin “Peşmanı kim olacaq”, Elçin Cəlilovun “Yaşayıram el üçün” mahnıları alqışlarla qarşılanıb.

Konsertdə Vəli Səfərovun ifasında Azərbaycanı və Naxçvanı tərənnüm edən “Azərbaycanım”, “Naxçıvanım”, “İl nə gözəldir” və başqa mahnılar da səslənib. Konsert rayon sakinlərində xoş ovqat yaradıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.04.2019      Aprelin 12-də Culfa Rayon Qazançı Kənd Mədəniyyət Evində Naxçıvan Dövlət Film Fondu kənd ictimaiyyətinə Azərbaycan kinosu günü çərçivəsində “Yol əhvalatı” filmini göstərmişdir.

Filmin nümayişindən əvvəl Naxçıvan Dövlət Film Fondunun əməkdaşı Şənhəyat Səfərova çıxış edərək bildirib ki, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev milli kinomuzun inkişafına həmişə böyük diqqət və qayğı göstərmişdir. Kinomuzda baş verən inkişaf və yeniləşmə, tərəqqi, keyfiyyət dəyişiklikləri məhz bu dahi şəxsiyyətin müstəsna xidmətləri sayəsində mümkün olmuşdur.

Azərbaycan kinosu tarixin sınaqlarından həmişə şərəflə çıxmışdır. Kino tariximizdə çətin illər də olmuş, lakin buna baxmayaraq kinomuz mədəni hadisələr yaşamış, həmişə xalqımızın tarixini, milli adət-ənənələrini, milli dəyərlərini yaşatmış, həyatımızın bütün sahələrinə nüfuz edərək sevilən bir sənətə çevrilmişdir.

Qeyd edilib ki, Azərbaycan kino tarixinin əsl inkişaf dövrü sayılan 1970-1980-ci illərdə kino salnaməmizin unudulmaz səhifələrini təşkil edən, mədəniyyətimizin qızıl fonduna daxil olan tarixi filmlər yaradılmış, digər görkəmli əsərlər ekranlaşdırılmış, müasir mövzulu və sənətkarlıq baxımından diqqətəlayiq filmlər çəkilmişdir. Azərbaycan kinosunun bir sıra filmləri bu illərdə yüksək dövlət mükafatlarına layiq görülmüş, beynəlxalq kino festivallarında və müsabiqələrində mükafatlar almışdır.

Bu gün ümummilli liderimizin kinonun inkişafı üçün gördüyü işlər ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ölkə başçısı 2008-ci il 4 avqust tarixli Sərəncamla “Azərbaycan kinosunun 2008-2018-ci illər üçün inkişafına dair Dövlət Proqramı”nı təsdiq etmişdir.

Sonra 1980-ci ildə lentə alınan “Yol əhvalatı” filmi nümayiş etdirilmişdir. Quruluşçu rejissoru Teymur Bəkirzadə olan “Yol əhvalatı” filmində şən və xeyirxah sürücü, gənc Mustafa gözəl Zümrüdlə evlənmək arzusundadır. Ancaq oğlan qızın atasının, daha doğrusu, “işbaz”, alverçi Qurbanın heç ürəyincə deyil. Bu uğursuz nişanlının öz sevgilisinə qovuşması üçün çalışması onu çətin vəziyyətlərə salır, amma o, inadından dönmür, nəhayət qalib çıxır. Zümrüd məhz ona ərə gedir.

Film iki sevən gəncin məhəbbəti fonunda əli əyrilərin ifşası ilə sona yetir.

Filmin quruluşçu operatoru Şərif Şərifov, Ələsgər Ələkbərov, bəstəkarı Polad Bülbüloğludur. Rolları Səyavuş Aslan, Həmidə Ömərova, Yaşar Nuri, Hacı İsmayılov, Zərnigar Ağakişiyeva, Eldəniz Zeynalov və digərləri canlandırırlar.

“Yol əhvalatı” filmi tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.04.2019      Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının üzvləri və Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllim və tələbələri ilə Xalq artisti, “Şöhrət” ordenli, professor Tofiq Bakıxanovun görüşü və ustad dərsi keçirilib.

Naxçıvan Musiqi Kollecində keçirilən tədbiri giriş sözü ilə açan kollecin direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Günay Əliyeva deyib ki, görkəmli bəstəkarımız Tofiq Bakıxanov dəfələrlə qədim diyarımızda olmuşdur. Görkəmli bəstəkar bir sıra fəxri adları ilə bərabər Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi adını şərəflə daşıyır. Müxtəlif janrlarda əsərlər yazan Tofiq Bakıxanovun əsas yaradıcılıq meyarı istedad və bacarıq, zəhmət və iradə, yorulmaq bilmədən çalşmaqdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Yaşar Xəlilov çıxış edərək bildirib ki, Tofiq Bakıxanovun yaradıcılığı musiqi mədəniyyətimizin sevilən sənət nümunələridir. Onun musiqili komediyaları, “Xəzər balladası”, “Şərq poeması, Xeyir və Şər” baletləri, çoxsaylı simfonik əsərləri, simfonik muğamları, mahnıları, violonçel, tar, fortepiano üçün bəstələdiyi konsertlər, mahnı və romansları, kamera-instrumental əsərləri, kamera-vokal əsərləri, kino musiqisi zəhmət və istedadın vəhdətindən yaranmışdır. O, 1958-ci ildən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının İdarə Heyətinin üzvüdür. Musiqi sahəsindəki əməyinə görə Tofiq Bakıxanov dövlətimizin yüksək mükafatlarına layiq görülüb. Bu gün isə Naxçıvanla sıx yaradıcılıq əlaqələri saxlayan bəstəkara Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının fəxri üzvüdür.

Tədbirdə Tofiq Bakıxanov Naxçıvanda musiqi mədəniyyətinə göstərilən böyük qayğıdan danışıb. Qeyd edib ki, o yaradıcılığının bir hissəsini qədim Naxçıvana həsr edib. Hər dəfə Naxçıvana gələndə yeniliklərlə rastlaşır ki, bu da onun yeni əsərlərin yaranmasına sövq edir.

Kollecdə keçirilən ustad dərsdə bəstəkar bildirib ki, musiqiçi olmaq istəyən hər bir insan təcrübə vərdişlərini inkişaf etdirməli, fərdi xüsusiyyətlərdən yaradıcılıqla istifadə etməlidir. Bəstəkar müəllim və tələbələrin suallarını cavablandırıb.

Tədbirin bədii hissəsində Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələrinin konserti olub. Konsertdə muğamlarımızla yanaşı, dünya bəstəkarlarının əsərləri səslənib. Əvvəlcə kollecin “Buta” muğam ansamblının kompozisiya ifa olunub. Sonra xarici ölkə bəstəkarlarının skripka, fortepiano, qanun üçün yazdığı musiqilər səslənib. Konsert Qran-pri mükafatçısı, kollecin tələbəsi Nəcəf Hacılının nağarada ifa etdiyi kompozisiya ilə başa çatıb.

Həmin gün bəstəkar Tofiq Bakıxanov Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbində Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən uşaq musiqi incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin müəllimləri ilə də görüşüb və ustad dərs keçib.

Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova Tofiq Bakıxanovun həyat və yaradıcılığına nəzər salıb, onun Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbində böyük xidmətləri olduğunu qeyd edib. Bildirilib ki, 1930-cu ildə Xalq artisti Əhməd Bakıxanovun ailəsində dünyaya göz açmış Tofiq Bakıxanov mükəmməl musiqi təhsili alıb, Azərbaycan və dünya klassik musiqi ənənələrini mənimsəyib. Hələ gənclik illərində skripka ifaçısı kimi də tanınan görkəmli sənətkar bir çox səhnə əsərlərinə musiqi yazıb, baletlər, simfonik əsərlər, simfonik muğamlar, çoxlu sayda kamera-instrumental və kamera-vokal əsərləri, mahnılar, romanslar bəstələyib.

Tədbirdə çıxış edən Tofiq Bakıxanov əvvəlcə Naxçıvanda musiqinin inkişafına göstərilən böyük qayğıdan danışıb, Azərbaycan musiqisinin qədim və zəngin ənənələrindən söhbət açıb. Naxçıvan torpağının yetirmələri olan bəstəkarlar Ərtoğrol Cavid, Məmməd Nəsirbəyov, Nəriman Məmmədov, Rəşid Məmmədov haqqında xatirələrini bölüşüb.

Ustad dərsdə isə bəstəkar ifaçılıq texnikasından, üslub və forma yeniliklərindən danışıb. Bildirib ki, peşəkar musiqiçi olmaq istəyən şagirdlər uşaq musiqi məktəblərində bu sənətə dərindən yiyələnməlidir. Muxtar respublikanın məktəblərində musiqi təhsili üçün hər cür imkan və şərait yaradılmışdır.

Naxçıvan şəhər uşaq musiqi incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin müəllim və tələbələrinin ifasında Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu” operasından “Rəqs”, Ərtoğrol Cavidin “Ay nəğməsi”, “Sonatina”, “Melodiya”, “Batabat yaylaqları”, “Noktürn”, Vasif Adıgözəlovun “Qərənfil”, Faiq Sücəddinovun “Vətən balladası”, “Gül açdı” xalq mahnısı və başqa musiqi əsərləri ifa olunub.

Sonda Tofiq Bakıxanov gənc musiqiçilərə yaradıcılıq tövsiyələri verib, onların suallarını cavablandırıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.04.2019      Aprelin 10-da Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbində “Müasir gənclik və mədəniyyətimiz” devizi ilə “Adət-ənənələrimizin simvolikası – yallı” mövzusunda dəyirmi masa keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən dəyirmi masada Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov çıxış edərək bugünkü tədbirin əhəmiyyətindən danışıb. Bildirilib ki, yallılar əsrlərin süzgəcindən keçərək xalqımıza məxsus bütün xüsusiyyətləri - onun kimliyini, tarixini, mədəniyyətini, etnoqrafiyasını, mifoloji inanclarını keçmişimizdən bu günədək daşıyan və yaşadan xalq rəqslərimizdir. Qədim türk mədəniyyətinin nadir incilərindən olan yallılar nəsillər arasında mənəvi körpüdür. Qürur hissi duyuruq ki, muxtar respublikamızda bu mənəvi körpü yüksək ehtiramla qorunub saxlanılır.

Vurğulanıb ki, tarixi minilliklərlə ölçülən qədim mədəni irsimiz, o cümlədən yallılarımız bu gün beynəlxalq səviyyədə də yetərincə tanıdılır. Ötən il “Yallı” (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri”nin YUNESKO-nun Təcili Qorunma Siyahısına daxil edilməsi muxtar respublikamızda aparılan mədəniyyət siyasətinin bəhrəsi olmaqla, tükənməz milli sərvətimiz olan xalq yaradıcılığının təbliği ilə bağlı tarixə yazılan mühüm uğurdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun xalq yaradıcılığına diqqət və qayğısı bu uğurun əsas təminatçısıdır. Belə ki, Ali Məclis Sədrinin tapşırığına əsasən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yallı sənəti ilə bağlı tədqiqatlar aparıb, bu irsin YUNESKO səviyyəsində qorunması sahəsində tədbirlər həyata keçirib, “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının fəaliyyəti və Naxçıvanda yallı sənəti ilə bağlı məlumatlar hazırlanıb aidiyyəti üzrə təqdim olunub. Nəticədə, milli dəyərlərimizin tərkib hissəsi olan yallılarımızın YUNESKO-nun Təcili Qorunma Siyahısına daxil edilməsi kimi əhəmiyyətli tarixi uğur qazanılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun “Şərur yallıları haqqında” 2018-ci il 24 dekabr tarixli Sərəncamı da xalq yaradıcılığına böyük qayğının daha bir ifadəsidir. Təsdiq olunmuş Tədbirlər Planında yallı ilə bağlı tədqiqatların və nota köçürülmə işinin davam etdirilməsi, onların reyestrinin aparılması və digər mühüm məsələlər öz əksini tapmışdır.

Qeyd olunub ki, bu gün muxtar diyarımızın bir sıra bölgələrində, xüsusilə Şərur və Şahbuz toylarında, bayram tədbirlərində, xalq şənliklərində, konsert proqramlarında yallılarımız həvəslə ifa edilir. Yallı həm də bu yerlərin musiqi rəmzinə çevrilib. Yallıda əl-ələ tutub coşqunluqla ünsiyyətdə olan insanlar öz ritmik hərəkətləri ilə ətrafdakılara da olduqca xoş təsir bağışlayırlar.

Sonra Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının direüktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Səməd Əsgərovun, filarmoniyanın Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin bədii rəhbəri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Elman Əliyevin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşları Leyla Əlimərdanovanın, Elvin Əhmədovun, İlkin Cabbarovun, “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının direktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Kimya Babayevanın, ansamblın bədii rəhbəri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Əfsər Novruzovun, ansamblın üzvü Arif Nağıyevin, AMEA Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşları tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Asəf Orucovun, filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Elxan Məmmədovun, Aytən Cəfərovanın, Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Təranə Cəfərovanın, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Sarayının direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Tofiq Rüstəmovun və başqalarının iştirakı ilə “Adət-ənənələrimizin simvolikası – yallı” mövzusunda müzakrə aparılıb. Müzakirələrdə “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının yallılarımızın təbliği və tanıdılmasında rolundan, milli birlik rəmzi yallılarımızın həm də adət-ənənələrimizi özündə ehtiva etməsindən, Naxçıvan folklorunda yallılardan, yallılarımızın təbliği ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, eləcə də nazirliyə tabe müəssisələr tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərdən və yallılarımızın gənclər arasında təbliğindən söhbət açılıb.

Diskussiya şəklində keçən dəyirmi masada qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılıb, dinləyiciləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.04.2019      Aprelin 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində muzey əməkdaşları üçün seminar-treninq keçirilib.

Nazirliyin sisteminə daxil olan muzeylərin əməkdaşlarının iştirak etdiyi tədbirin məqsəd və əhəmiyyətindən danışan nazirliyin baş məsləhətçisi Qumral Əsədova giriş sözü ilə çıxış edərək bildirib ki, muxtar respublikada müxtəlif profilli muzeylər fəaliyyət göstərir. Muzeylərə bu gün xüsusi diqqət göstərilir, onların maddi-texniki bazası gücləndirilir, əməkdaşların peşəkarlıq səviyyəsi yüksəldilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” 2014-cü il 19 dekabr tarixli Sərəncamından sonra muzeylərin ziyarətçilərinin sayında əhəmiyyətli dərəcədə artım müşahidə olunur.

Qeyd olunub ki, keçirilən seminar-treninqlərdə muzey əməkdaşları vəzifə funksiyalarını dərindən öyrənməyə səy göstərməklə yanaşı, muzey işi haqqında ətraflı məlumat əldə etmiş olurlar. Eyni zamanda, seminar-treninqlər muzey işçilərinin muxtar diyarımızın bütün bölgələrində yerləşən muzeylərlə tanış olmalarına şərait yaratmaq baxımından da əhəmiyyətlidir. Belə tədbirlərdə muzey əməkdaşlarına bu sahədə həyata keçirilən yeniliklərdən söhbət açılır, onların sualları cavablandırılır.

Vurğulanıb ki, 2018-ci ildə muxtar respublikanın muzeylərinə 1564 eksponat daxil olmuşdur. Bu müddətdə muzeylərimizi 592 min 683 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir ki, onlardan da 178 mindən çoxu xarici ölkə vətəndaşı olmuşdur. Ötən il muzeylərimizdə 19 seminar-treninq keçirilmiş, muzey işi ilə bağlı 4 dəyirmi masa təşkil edilmişdir.

Tədbirdə Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Rəhimov “Muzeylərdə mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkili” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, bu mədəniyyət ocaqlarında əlamətdar və tarixi günlərlə bağlı keçirilən tədbirlərdə gənclərin və tələbələrin iştirakı təmin edilməlidir. Mədəni-kütləvi tədbirlərin keçirilməsində forma müxtəlifliyinə diqqət yetirmək də vacib məsələlərdəndir. Mədəni-kütləvi tədbirlərdə maarifçilik və məlumatlandırmaq istiqaməti də əsas olmalıdır. Muzeylərin öz profillərinə uyğun mədəni-kütləvi tədbir keçirməsi də əsas şərtlərdən biridir.

Tədbir iştirakçıları Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin ekspozisiyasına da baxmışlar. Onlara məlumat verilmişdir ki, muzeydə Şərur rayonunun tarixini, mədəniyyətini, etnoqrafiyasını və təbiətini əks etdirən 7 mindən çox eksponat mühafizə olunur. Seminar-treninqdə mövzu ilə bağlı muzey əməkdaşlarının sualları cavablandırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.04.2019      Aprelin 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Naxçıvan” Universitetində “Azərbaycan kinosu tarixi” mövzusunda tədbir keçirilib.

Tədbirdə Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov “Azərbaycan kinosu tarixi” mövzusunda çıxış edərək bildirib ki, Azərbaycan kinosu 120 ildən artıq bir tarixə malikdir. Milli kinomuzun xalqımızın maariflənməsində, estetik zövqünün formalaşmasında, milli və vətənpərvərlik duyğularının güclənməsində özünəməxsus rolu vardır. Kinomuz həmişə milli-mənəvi dəyərlərimizi və adət-ənənələrimizi yaşatmışdır.

Qeyd edilib ki, birinci Azərbaycan tammetrajlı filmi olan “Neft və milyonlar səltənətində” filmi 1916-cı ildə ekrana çıxmışdır. Bu film Bakıdan başqa, Qafqazın və Orta Asiyanın bir çox şəhərlərində də nümayiş etdirilmişdir.

Vurğulanıb ki, mədəniyyət və incəsənətimizin hamisi olan ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrdə milli kinomuz intibah dövrünü yaşamışdır. 1970-1980-cı illərdə Azərbaycanda 110 bədii, 500 sənədli və elmi-kütləvi, eləcə də 44 cizgi filmi istehsal olunmuşdur. Bu dövrdə çəkilən filmlərimizi fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri də xalqımızın həyatına, başlıcası isə çoxəsrlik tariximizə, adət-ənənələrimizə, milli dəyərlərimizə dərindən nüfuz etməsi idi.

Bildirilib ki, bu gün ölkə Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan kino sənətinin inkişafı üçün mühüm işlər görülür. Kinofilmlərin istehsalının artırılması, eləcə də kino və avadanlıqları və texnikası ilə təchizat, xarici ölkələrlə birgə film istehsalının genişləndirilməsi, kinoteatrların yenidən qurulması üçün tədbirlər həyata keçirilir.

Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Naxçıvanda kinonun təbliği və görülən işlər haqqında da tələbələrə məlumat verib.

Tədbirin sonunda Azərbaycan kinosu ilə bağlı sənədli filmə baxış olub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.04.2019      Aprelin 10-da Ordubad Rayon Mədəniyyət Sarayında “Şəlalə” instrumental ansamblının Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş konserti olmuşdur.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin “Şəlalə” instrumental ansamblı 15 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir. Ansambl repertuar zənginliyinə diqqət yetirməklə ictimaiyyət qarşısında və hərbi hissələrdə, müxtəlif tarixi və əlamətdar günlərlə bağlı keçirilən tədbirlərdə konsert proqramları ilə çıxış edir. Kollektivin üzvlərindən bir neçə nəfəri son illər fəxri adlara layiq görülmüşlər. Ansamblın bədii rəhbəri Əli Məmmədovdur.

Konsert ansamblın ifasında görkəmli bəstəkarımız Tofiq Quliyevin “İncilər” melodiyası ilə başlamışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Arzu Fərzəliyev və Qəmər Babayevanın ifa etdikləri “Güldür məni”, “Toy olsun, bayram olsun”, “Yaşayıram el üçün”, “Yaşa mənim xalqım”, “Səni gördüm”, “Olmaz-olmaz”, “Axtararsınız” və başqa şən və lirik mahnılar konsert iştirakçılarında xoş ovqat yaradıb.

Konsertdə ansamblın solistləri Ədalət Hüseynov, Səyavuş Nəcəfov, Bəhruz Quliyev, Emin Sabitoğlu, Ələkbər Tağıyev, Ramiz Mirişli, Hacı Xanməmmədov, Oqtay Rəcəbov, Vasif Adıgözəlov, İbrahim Topçubaşov və başqalarının populyar mahnılarını ifa ediblər. Solistlərin ifa etdiyi “Badamlı”, “Ah nə şadam mən”, “Kəpənək”, “Daha nə istəyirsən”, “Gözləməsin neyləsin”, “Getmə amandı”, “Süzdü keçdi”, “Bir xumar baxışla”, “Sənin gülüşlərin” və başqa mahnılar alqışlarla qarşılanıb. Konsertdə ansamblın ifasında instrumental musiqilər, təsnif və kino filmlərdən mahnılar da səslənib.

Bir saatdan artıq davam edən konsert Ordubad rayon sakinləri tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.04.2019      Aprelin 9-da Şahbuz Rayon Mədəniyyət Sarayında Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Gülyanaq Fərzəliyevanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş solo konserti olub. İstedadlı müğənnini Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestri müşaiyət edib. Kamera Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru Xalq artisti Çingiz Axundovdur.

Konsertin aparıcısı bildirib ki, bu gün qədim tariximizin, milli dəyərlərimizin və mədəni irsimizin qorunub yaşadıldığı səfalı rayonlardan olan Şahbuzda sizinlə görüşmək bizim üçün xoşdur. Özünəməxsus adət-ənənələri, folklor nümunələri, musiqi mədəniyyəti və aşıq sənəti ilə seçilən Şahbuz rayonunda aparılan quruculuq işləri mədəniyyət müəssisələrini də əhatə etmişdir. Bu gözəl Mədəniyyət Sarayı da bu ilin töhfələrindəndir.

Qeyd edilib ki, bu il muxtar respublikamız üçün əlamətdar ildir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamına əsasən “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı” təsdiq edilmiş, Tədbirlər Planında muxtar respublikanın 95 illik yubileyinin geniş qeyd edilməsi ilə bağlı müxtəlif silsilə tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə Naxçıvanla bağlı verdiyi sərəncamlar, bu diyara tarixi səfərləri, ərazi bütövlüyü və təhlükəsizliyi üçün həyata keçirdiyi tədbirlər muxtariyyət statusunun hüquqi cəhətdən möhkəmləndirilməsi və taleyüklü digər məsələlərin yerinə yetirilməsi Naxçıvanın hərtərəfli inkişafını təmin etməklə onu çiçəklənən, günü-gündən müasirləşən bir diyara çevirmişdir.

Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə 20 ildən artıq dövrdə qədim diyarımızın siması dəyişmiş, şəhər, kənd və rayon mərkəzlərində irimiqyaslı tikinti-quruculuq, abadlıq və bərpa işləri həyata keçirilmiş, tarixə, mədəniyyətə, səhiyyəyə, təhsilə qayğı artmış, yeni infrastruktur obyektləri tikilmiş, muxtar respublika inkişaf və intibaha qovuşmuşdur.

Bildirilib ki, Gülyanaq Fərzəliyevanı muxtar respublikamızda istedadlı müğənni kimi tanıyırlar. Tanınmış müğənnimizin əməyi dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Müğənniyə 2007-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti, 2010-cu ildə isə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti fəxri adı verilmişdir. 2012-ci ildə isə istedadlı müğənni Prezident mükafatına layiq görülüb.

Konsert Kamera Orkestrini ifasında böyük bəstəkarımız Fikrət Əmirovun “Min bir gecə” baletindən fraqmentlərlə başlayıb.

Sonra Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Gülyanaq Fərzəliyeva böyük sənətkarımız Niyazinin “Arzu” mahnısını ifa edib. Tanınmış müğənninin ifasında görkəmli bəstəkarlarımız Səid Rüstəmovun “Haralısan”, Tofiq Quliyevin “Axşam mahnısı”, Tofiq Əhmədovun “Çiçəklər sevinsin”, Mehriban Əhmədovanın “Ana”, Vasif Adıgözəlovun “Naznaz”, Tofiq Bakıxanovun “Görüş yerimiz” mahnıları alqışlarla qarşılanıb.

Müğənninin ifa etdiyi “Koroğlu” operasından Nigarın ariyası, “Sevil” operasından Sevilin ariyası, Dilbərin nəğməsi, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Tural Nəcəfov və Mübariz Əsgərovla birlikdə oxuduğu Rauf Hacıyevin “Sevgilim” mahnısı, “Arşın mal alan” operettasından Gülçöhrə və Əsgərin düeti və başqa mahnılar konsertə xoş ovqat və rəngarənglik gətirib.

Gülyanaq Fərzəliyevanın solo konserti solistlərin birgə ifa etdiyi görkəmli bəstəkarımız Ramiz Mirişlinin “Naxçıvan təranələri” ilə başa çatıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.04.2019      Aprelin 9-da Naxçıvan Musiqi Kollecində Culfa Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdlərinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş konserti olub.

Konsert başlamazdan əvvəl Culfa Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru Elşad Rzayev çıxış edərək bildirib ki, muxtar respublikamızda uşaq musiqi məktəblərinə böyük diqqət və qayğı göstərilir. Hər il muxtar respublikamızın rayon mərkəzlərində və kəndlərində uşaq musiqi məktəbləri üçün yeni binalar tikilərək istifadəyə verilir. Hazırda Culfa rayonunda 2 uşaq musiqi məktəbi fəaliyyət göstərir. Son illər rayondakı uşaq musiqi məktəbləri üçün yeni binalar inşa olunmuş, məktəblərin maddi-texniki bazası gücləndirilmişdir. Uşaq musiqi məktəblərində hər il yeni ixtisaslar açılır. Bu uşaq musiqi məktəblərində həm də şagirdlərdən ibarət müxtəlif ansambllar, orkestrlər və başqa musiqi kollektivləri yaradılır. İstedadlı şagirdlərə müəllimlər tərəfindən diqqət və qayğı göstərilir.

Tədbirin bədii hissəsində Culfa Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin fortepiano ixtisası üzrə şagirdlərinin ifasında musiqi nömrələri səsləndirilib. Şagirdlər görkəmli Azərbaycan bəstəkarları Üzeyir Hacıbəyov, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Tofiq Quliyev, Emin Sabitoğlu və başqalarının fortepiano üçün yazdığı musiqi əsərlərini səsləndiriblər. Şagirdlərin ifasında xarici ölkə bəstəkarlarından Y.Vesnyak, P.Sennevil, G.Lanqe, M.Qlinka, E.Doqi, A.Vanqles və başqalarının fortepiano üçün yazdığı əsərlər maraqla qarşılanıb.

Konsertdə məktəbin şagirdlərindən Turan Nağıyev, Günay Əliyeva, İnci Xəlilova, Fatimə Məmmədli, Aysun Muradlı, Aytac İsmayıllı, Nəsrin Əliyeva, Rəfiqə Bayramova, Səma Eylazlı, Vüsalə Ağayeva, Asiman Muradlı və başqalarının ifaları müəllim və şagirdlərdə xoş ovqat yaradıb.

Konsert 1 saatdan artıq davam edib.

Qeyd edək ki, Culfa Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbi muxtar respublikamızın tanınmış musiqi məktəblərindəndir. Bu uşaq musiqi məktəbi ötən əsrin 60-cı illərinin sonunda yaradılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.04.2019      Rusiyanın “Mədəniyyət” televiziyasının Azərbaycan elmi haqqında hazırladığı filmin çəkilişlərinin bir hissəsi muxtar respublikada aparılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin əməkdaşları verilişin çəkiliş prosesini izləyiblər.

Muxtar respublikada çəkilişlərinə aprelin 6-dan başlanılan verilişin redaktoru Marina Orlova, rejissoru Aleksey Jukov, kinooperatoru isə Maksim Xəlilovdur. İlk gün Heydər Əliyev Muzeyi, “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma altında Muzey Kompleksi, “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kompleksi və Gülüstan türbəsində çəkilişlər aparılıb. Aprelin 7-də isə çəkiliş heyəti Qarabağlar Türbə Kompleksində və Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzində olublar. Tarixi abidələrdə çəkiliş aparan televiziyanın əməkdaşlarına muxtar respublikanın qədim tarixi və adət-ənənələri haqqında ətraflı məlumat verilib.

Çəkilişlər zamanı muxtar respublikada türk-islam mədəniyyəti abidələrinin elmi tarixi əsaslarla bərpa və təmir edilməsi önə çəkilib.

Qeyd edək ki, Rusiyanın “Mədəniyyət” televiziyasının Naxçıvanda apardığı çəkilişlər dünən də davam etdirilib. Qonaqlar AMEA Naxçıvan Bölməsinin Təbii Ehtiyatlar İnstitutunda ayrı-ayrı şöbə və laboratoriyalarda olub, çəkilişlər aparıblar. Rusiyanın “Mədəniyyət” televiziyasının çəkiliş qrupu, həmçinin Naxçıvan teleradiosu ilə də tanış olub. Çəkiliş qrupunun rəhbəri Marina Orlova Naxçıvan televiziyasına müsahibə verib. O deyib:

– Naxçıvanda olduğumuz müddətdə bir sıra çəkilişlər apardıq, tarixi abidələriniz çox xoşuma gəldi. Buradakı hər bir tarixi abidənin fərqli memarlıq üslubunun olması diqqətimi çəkdi. Qarabağlar Türbə Kompleksində də olduq. Burada məlumat verildi ki, bu tarixi abidə qədim quruluşu qorunmaqla elmi əsaslarla yenidən bərpa edilib. Təəssüflənirəm ki, biz bu gün qayıdırıq. Bu qədim, zəngin diyardan xoş təəssüratlarla ayrılırıq. Çalışacağam, yenidən bu gözəl diyara gələm.

Onu da deyim ki, Naxçıvan məni çox təəccübləndirdi. Ona görə ki, buranın insanları gülərüz və qonaqpərvərdirlər. Şəhər çox təmizdir. Bu təmizliyi mən çoxdandır heç yerdə görmürdüm. Sanki bura müasir bir Almaniya şəhəridir və burada almanlar yaşayır. Lap ucqar kəndlərə gedəndə də gördüm ki, yollar çox abadlaşıb, hər bir kəndə qaz, işıq çəkilib. Çox gözəl haldır ki, kəndlərdə sürətli internet mövcuddur. Bu gün Naxçıvan televiziyasına gəldim və buradakı şəraiti görüb bir daha təəccübləndim. Televiziya müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz olunub. Mənə məlumat verildi ki, Naxçıvanda 2011-ci ildən rəqəmsal yayıma keçilib. Rusiyada rəqəmsal yayıma hələ indi keçirlər. Televiziyanın studiyaları, montaj otaqları, arxivi, radiosu, kitabxanası ən müasir standartlara cavab verir. Bunların hər biri gələcəyə hesablanmış işlərdir. Mən, həmçinin “Nuhçıxan” İnformasiya Agentliyinin fəaliyyəti ilə də tanış oldum. Burada kollektiv üçün müasir iş şəraiti yaradılıb, kompüter və digər avadanlıqlar istifadəyə verilib. Təbii ki, bütün bunların hər biri məndə xoş təəssürat yaratdı. Mən özüm peşəkar televiziya işçisiyəm və burada yaradılan şəraitə peşəkarcasına qiymət verirəm.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.04.2019      Aprelin 6-da Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Ansamblının, vokal və rəqs qruplarının Culfa Rayon Mədəniyyət Sarayında konserti olub.

Konsertdən əvvəl aparıcı bildirib ki, 2019-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illiyi tamam olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı” təsdiq edilmişdir. Tədbirlər Planının icrası ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə silsilə tədbirlərin, konsertlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bugünkü konsert proqramı da muxtar respublikanın 95 illik həsr olunmuşdur.

Bildirmişdir ki, muxtar respublikamızda uşaqların sağlam mühitdə böyümələri və təhsil almaları üçün gözəl şərait yaradılmışdır. İstedadlı uşaqların aşkara çıxarılması ilə yanaşı gənc nəslin asudə vaxtının səmərəli təşkili də bu gün diqqət mərkəzində olan sahələrdəndir. Bunun üçün muxtar respublikamızda bir sıra infrastruktur sahələri yaradılmış və onların istifadəsinə verilmişdir.

Qeyd edilmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2010-cu il 19 aprel tarixli Sərəncamı ilə yaradılan Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyası da belə mədəniyyət müəssisələrindən biridir. Filarmoniyada uşaqların yaradıcılıq potensialının inkişafı və istedadlı uşaqların bacarıq və qabiliyyətlərini göstərməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Burada uşaqlardan ibarət xalq çalğı alətləri ansamblı, kamera ansamblı, muğam və xor kollektivləri, vokal və rəqs qrupları fəaliyyət göstərir. Gənc istedadların vaxtaşırı konsertləri təşkil edilir, müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir.

Vurğulanıb ki, bugünkü konsertdə də Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının istedadları öz bacarıqlarını göstərəcək və rayon sakinlərinə xoş ovqat bəxş edəcəkdir.

Konsertdə Xalq Çalğı Alətləri Ansamblının ifasında Üzeyir Hacıbəyovun “Arazbarı” və “Mahur rəngi” səslənmişdir. Qeyd edək ki, ansamblın bədii rəhbəri Kənan Feyzullayevdir.

Filarmoniyanın solistləri Təyyar Mədədli, Mətləb Şirinzadənin ifasında Ələkbər Tağıyevin “Azərbaycan oğluyam” mahnısı alqışlarla qarşılanmışdır.

Filarmoniyanın solistləri Fuad Məmiyev, Mikayıl Nəsirov, Həsən Babazadə, Ələkbər Sadiqov, Əli Mehralıyev, Təyyar Mədədli, Vəli Əliyev, Xəzər Əliyev, Cilovxan Qurbanlı, Özər Hacıyev, Babək Səmədzadə, Ülkər Hüseynlinin ifasında bəstəkarlardan Tofiq Quliyev, Ramiz Mirişli, Cahangir Cahangirov, Bəhram Nəsibov, Rauf Məmmədovun “Neftçilər”, “Doğma diyar”, “Aylı gecə”, “Qarabağ”, “Naxçıvanım” və başqa mahnılar səslənmişdir.

Kollektivin istedadlı solistləri Özər Hacıyev, Əli Mehralıyev, Mətləb Şirinzadə, Həsən Babazadə, Ələkbər Sadiqovun ifasında “Mənsuriyyə” ritmik muğamı konsert iştirakçılarında xoş ovqat yaratmışdır.

Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının rəqs qrupunun ifasında “Tərəkəmə”, “Naz eləmə” və başqa rəqsləri konsertdə rəngarənglik yaratmışdır.

Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının konserti solistlərin birgə ifa etdiyi “Qarabağ şikəstəsi” ilə başa çatıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.04.2019      Azərbaycan barədə bələdçi kitabının müəllifi Mark Elliott Böyük Britaniyada nəşr olunan “Wanderlust” jurnalında Azərbaycanın turizm potensialını təbliğ edən “Bakıdan kənara səfər etmək üçün ən yaxşı yerlər” sərlövhəli məqalə yerləşdirmişdir. Məqalədə Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan 6 mühüm ərazi haqqında məlumat verilir ki, həmin ərazilərdən də 3-ü Naxçıvan Muxtar Respublikasındadır. Məqalədən həmin hissələri təqdim edirik.

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Azərbaycan Respublikasından ayrı düşmüş Naxçıvanda çoxlu sayda görməli, maraqlı yerlər var. Tarixi 1186-cı ilə aid olan və oyulmuş daşlardan tikilmiş qüllətipli Möminə xatın türbəsi çox gözəldir. Həmçinin Naxçıvanda içərisində gecələməklə astma xəstəliyinin müalicəsi üçün istifadə olunan duz mədəni var. Ordubadın gözəl və yaşıl kəndlərində yerli əhali bahalı, həddindən artıq az şirinli və ləzzətli limonlar yetişdirir.

Nuh Peyğəmbərin türbəsi

Fərz edək ki, biz “İncil”də bəhs olunan Dünya tufanını tarixi hadisə olaraq qəbul edirik. Deyə bilərsinizmi, gəmi yerə dəydikdən sonra Nuh Peyğəmbər öz ailəsi ilə harada məskən salıb və yaşayıbdır? Azərbaycanlıların fikrincə, bu yer Naxçıvandır. Bunu sübut etmək üçün Nuh Peyğəmbərin qəbirüstü türbəsinə baxa bilərsiniz. Burada havanın aydın olduğu günlər şərqdən baxdıqda uzaq səmada üzən Fuji dağı kimi Ağrı dağının qarla örtülmüş konusvarı zirvəsini görmək mümkündür. Nuh Peyğəmbərin qəbri başdan-başa mavi rəngli kaşı ilə bəzədilmiş və üst hissəsi konusvarı formada əhatələnmiş türbədən ibarətdir.

Azərbaycanın Maçu Piçusu olan Əlincəqala

Naxçıvanda dağın zirvəsində yerləşən Əlincə­qala möhtəşəmdir. Sonu bitməyən pilləkənlərlə qalxaraq Əlincəqalanın tarixi qalıqlarına baxmaq olar. Bu qala Azərbaycanın Maçu Piçusu adlanır. Bu qaladan Haçadağın qeyri-adi, dişəbənzər zirvəsini və Araz çayı boyunca İran ərazisində yerləşən dağ silsilələrini görmək olar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.04.2019      Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasında M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşları ilə birgə Məmməd Səid Ordubadinin “Qılınc və qələm” romanının müzakirəsi keçirilib.

Tədris və tərbiyə işləri üzrə prorektor Rafiq Rəhimov universitetdə “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil edilən kitabların müzakirəsinin keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışıb.

Sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova universitetdə mövcud olan Jurnalistika və kitabxanaçılıq kafedrasının fəaliyyət göstərməsinin muxtar respublikada kitabxanalara olan kadr ehtiyacının təmin edilməsində əhəmiyyətini vurğulayıb.

Mərkəzi Kitabxananın digər əməkdaşları “M.S.Ordubadinin həyat və yaradıcılığı” və “Qılınc və qələm” romanında tarixi həqiqətlər və Nizami obrazı” mövzusundakı çıxışlarında ədibin həyat və fəaliyyəti haqda ətraflı məlumat veriblər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.04.2019      Aprelin 5-də Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Azərbaycan xalq nağılı əsasında hazırlanmış “Göyçək Fatma” tamaşasını Şərur rayonundakı “Baharı kinoteatr”ında uşaq və məktəblilərə göstərmişdir. Qeyd edək ki, tamaşa Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış şairə-dramaturq Kəmalə Ağayevanın yazdığı pyes əsasında səhnələşdirilmişdir.

Nağılda olduğu kimi “Göyçək Fatma” tamaşasında da ictimai məsələlər, məişətdə baş verən ədalətsizliklər fonunda göstərilir. Tamaşada cərəyan edən hadisələr məişətdə baş verən münaqişələr üzərində qurulmuşdur. Kiçik bir ailədə baş verən münaqişə getdikcə böyüyür, həddini aşır, bütün xeyirxah qüvvələr bu ədalətsizlik əleyhinə çevrilir. Fatma gözəl və nəcib insani sifətlərə malikdir. Lakin bu gözəllik, nəciblik anası öldükdən sonra ona fəlakət gətirir.

Qara qüvvələr nə qədər çirkin, dəhşətli əməllərə əl atsalar da xeyrin, ədalətsizliyin qarşısında məğlub olurlar. Tamaşanın nikbin sonluqla bitməsi xeyrin şər qüvvələr üzərində qələbəsi kimi səslənir.

Onu da qeyd edək ki, Kəmalə xanımın bu əsəri təqribən 25 il bundan əvvəl yazılmış və Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında tamaşaya qoyulmuş, hətta Türkiyə Respublikasında da uğurla oynanılmışdır. O, zaman tamaşadakı bütün rollar kuklalar vasitəsilə canlandırılırdı.

Yeni tamaşada Göyçək Fatma rolunu gənc aktrisa Ləman Əhmədova canlı və təbii təqdim edir. Aktrisalar Ulduz Süleymanova (ögey ana), Vəsmə Quliyeva (ögey bacı) balaca Fatmanın taleyinə acımayan, ona əzab verən personajlar kimi yadda qalırlar.

Teatrın tanınmış aktyoru İlqar Babayevin Qarı nənə obrazı xüsusi ilə maraqlıdır. Tamaşada maskada rolunu canlandıran aktyor olduqca təbii görünür.

Aktyorlar İlham Babayev, Süleyman Süleymanov isə tamaşada alleqorik sürətlər vasitəsi ilə xeyir qüvvələri canlandırırlar.

Aktyorlar İbad Nəbiyev, Arzu Səfərov, Əfsanə Ələsgərova tamaşanın finalında görünsələr də hadisələrin açılmasında iştirak edirlər.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru, teatrın direktoru və bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Şirzad Abutalıbov maraqlı tamaşa yaratmağa nail olmuşdur. Quruluşçu rəssam Rəfael Qədimovun səhnə tərtibatı uğurludur. Səhnə açılan kimi rəssamın nağıl dünyasından xəbər verən işi aydın görünür. Tamaşanın bəstəkarı Əli Məmmədovun musiqisi, xüsusilə Fatmanın dilindən səslənən yanıqlı mahnılar tamaşanın ruhu ilə uyğundur.

“Göyçək Fatma” tamaşası Şərur rayonunda yaşayan uşaq və məktəblilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.04.2019      Aprelin 5-də Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 150 illiyi, “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrə başlamasının 113 illiyi ilə bağlı tədbir keçirilib.

Tədbiri Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Rəhimov giriş sözü ilə açaraq bildirib ki, böyük yazıçı ədəbiyyat və ictimai fikir tariximizə qüdrətli dramaturq və yazıçı, publisist, “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin banisi, böyük vətəndaş kimi əbədi daxil olmuşdur. Qüdrətli sənətkarın əbədiyaşar zəngin irsi dünən, bu gün və gələcək nəsillər üçün müstəqillik, azərbaycançılıq, millilik və vətəndaşlıq nümunəsidir.

Qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev 2019-cu il 17 yanvar tarixdə “Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” Sərəncam imzalamışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə “Cəlil Məmmədquluzadənin 150 ilik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı”nı təsdiq etmişdir. Tədbirlər Planında böyük yazıçıya həsr olunmuş elmi konfransın keçirilməsi, təhsil və mədəniyyət mütəxəssislərinin kitabxanalarında sərgilərin təşkil olunması və oxucu konfranslarının keçirilməsi, böyük ədibin əsərlərindən ibarət tamaşanın hazırlanması, ədəbiyyat profilli muzeylərdə interaktiv dərslərin təşkil olunması, kütləvi informasiya vasitələrində materialların, verilişlərin hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur.

Vurğulanıb ki, 113 il bundan əvvəl böyük yazıçının redaktorluğu ilə nəşrə başlayan “Molla Nəsrəddin” jurnalı Azərbaycan mətbuat tarixinin ən parlaq səhifələrindən biridir. Jurnalın nəşrə başlaması təkcə Azərbaycanda deyil, Yaxın və Orta Şərqdə, bütün İslam aləmində də mühüm hadisə idi. Nəşr olunan hər yeni nömrə, o zaman bütün Şərq dünyasında ictimai dairələrdə böyük maraqla qarşılanırdı. Bütövlükdə Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığı və “Molla Nəsrəddin” jurnalı xalqı təhsilə, elm və tərəqqiyə çağıran ideyaların carçısı kimi mütərəqqi insanlar tərəfindən rəğbətlə qarşılanırdı.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin baş məsləhətçisi Qumral Əsədova, C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru Aləmzər İbrahimova, C.Məmmədquluzadənin Naxçıvan şəhərindəki Ev Muzeyinin direktoru Aytən Ələkbərova çıxış edərək böyük yazıçının yaradıcılığı və “Molla Nəsrəddin” jurnalının xalqımızın siyasi və ictimai həyatında tutduğu mövqedən xalq həyatında oynadığı böyük maarifçilik ideyalarından ətraflı söhbət açıblar.

Çıxışlarda bildirilib ki, bu gün böyük yazıçının ölməz əsərləri ədəbiyyatımızın qızıl fonduna daxil olmuşdur. Yeni gələn nəsillər onu təzədən kəşf edir, onu müasirləri kimi tanıyırlar. Cəlil Məmmədquluzadə şəxsiyyətinin və irsinin böyüklüyü də bundadır. “Molla Nəsrəddin” jurnalı isə Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında haqlı olaraq dönüş nöqtəsi adlandırılır. Bu jurnal həm də mətbuat və ədəbiyyat tariximizdə yeni bir məktəb yaratmışdır.

Tədbirin sonunda isə muzeydə sərgiyə baxış olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.04.2019      Aprelin 4-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı Xaqani Əliyevin “Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramı əsasında hazırladığı tamaşanı Babək Rayon Mədəniyyət Sarayında rayon sakinlərinə göstərmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, “Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramı XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvan xanlığında baş verən ictimai-siyasi hadisələri əks etdirir. Rusiya-İran müharibəsi və Naxçıvanın ruslar tərəfindən işğal olunması əsərin əsas süjet xəttini təşkil edir.

İlk dəfə Naxçıvan teatrında səhnəyə qoyulan “Ehsan xan Kəngərli” tamaşasında Naxçıvan xanlığının düşdüyü çətin vəziyyətdən çıxış yolu axtaran Ehsan xanın siyasi düşüncələri və xüsusən ermənilərin Naxçıvana yerləşdirilməsinin qarşısını almaq üçün rus diplomatı Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedovla apardığı söhbətlər olduqca maraq doğurur. Naxçıvanın gələcək taleyi ilə bağlı Kəngərli xanları arasında yaranan fikir ayrılığı və Ehsan xanın təşəbbüsü ələ alaraq xalqın taleyini hər şeydən üstün tutması əsərdə konfliktin gərginliyini daha da artırır.

Tamaşada Ehsan xanla yanaşı, Abbasqulu ağa Bakıxanovun da bədii obrazı diqqəti cəlb edir. Bakıxanov erməni fitnələrinin qarşısını almaq üçün Ehsan xana çıxış yolu tapmaqda kömək edir.

“Ehsan xan Kəngərli” tamaşasında dövrün ictimai-siyasi hadisələri faktlarla səhnəyə gətirilir ki, bu da tamaşaçını cəlb edir.

Bu maraqlı tamaşanın elmi məsləhətçisi akademik İsmayıl Hacıyev, quruluşçu rejissoru, xalq artisti Kamran Quliyev, quruluşçu rəssamı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Əbülfəz Axundov, musiqi tərtibatçısı Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi İmamqulu Əhmədovdur.

Tamaşada Azərbaycan Respublikasının Xalq artistləri Rza Xudiyev (Ehsan xan), Rövşən Hüseynov (Kalbalı xan), Həsən Ağasoy (Kərim xan), Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Bəhruz Haqverdiyev (Şıxəli bəy), Əli Əliyev (Paskeviç), Əbülfəz İmanov (Safraz Saakov), aktyorlar Zəminə Məmmədova (Çimnaz xanım), Ələsgər Quliyev (Nəzərəli xan), Səyyad Məmmədov (Qriboyedov), Zakir Fətəliyev (Məmmədrza xan), Anar Eyvazov (rus zabiti), Nazlı Hüseynquliyeva (yaşlı qadın), Mehri Nəbiyeva (Nina Çavçavadze), Cəbrayıl Nəbiyev (Zeynal Sultan), Uğur Nəsirli (Əsgər) maraqlı obraz və personajlar yaratmışlar.

Tamaşa Babək rayon sakinləri tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Qeyd edək ki, C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı “Ehsan xan Kəngərli” tamaşasını muxtar respublikanın bütün rayonlarında göstərməyi nəzərdə tutmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.04.2019      Aprelin 3-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illik yubileyi ilə bağlı Sədərək Rayon Mədəniyyət Sarayında konserti olub.

Konsertin aparıcısı bildirib ki, bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illiyi tamam olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı”nı təsdiq etmişdir. Muxtar respublikanın musiqi kollektivləri də bu tədbirlərdə fəal iştirak edəcəklər. Bugünkü konsert proqramı da bu yubileyə həsr olunmuşdur.

Vurğulanıb ki, son 20 ildən artıq dövrdə qədim diyarımızın siması dəyişmiş, şəhər, kənd və rayon mərkəzlərində irimiqyaslı tikinti-quruculuq, abadlıq və bərpa işləri həyata keçirilmiş, tarixə, mədəniyyətə, səhiyyəyə, təhsilə qayğı artmış, yeni infrastruktur obyektləri tikilmiş, muxtar respublika inkişaf və intibaha qovuşmuşdur.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2012-ci il yanvarın 10-da imzaladığı Sərəncam ilə yaradılan bu musiqi kollektivi qısa vaxtda estrada həvəskarlarının rəğbətini qazanıb. Kollektiv rəngarəng repertuarı ilə ictimaiyyət qarşısında müntəzəm çıxış etməkdədir. Orkestrin bədii rəhbəri və baş dirijoru Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Məmmədovdur. Estrada orkestri yarandığı gündən repertuar zənginliyinə xüsusi diqqət yetirir. Orkestrin repertuarında Azərbaycan bəstəkarları ilə yanaşı, Avropa və rus bəstəkarlarının musiqi əsərlərinə də geniş yer verilir.

Konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası Estrada Orkestrinin solistləri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Gülyanaq Fərzəliyevanın və Tural Nəcəfovun ifa etdikləri Emin Sabitoğlunun “Özümdən küsürəm”, Polad Bülbüloğlunun “Gəl, ey səhər”, Rauf Hacıyevin “Sevgilim” mahnıları alqışlarla qarşılanmışdır. Sonra Estrada Orkestrinin gənc solistləri Samir İsmayılov, Rahim Əsgərzadə Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının şən və lirik mahnılarını ifa etmişlər. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Tural Nəcəfov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Azər Cəfərlinin ifalarında Azərbaycan bəstəkarlarının populyar estrada mahnıları səsləndirilib. Onların ifasında səslənən Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, Emin Sabitoğlu, Polad Bülbüloğlu, Elza İbrahimovanın “Lirik mahnı”, “Zaman”, “Həyat bizimdir”, “Bağçamızdan keçmisən” və başqa estrada mahnıları alqışlarla qarşılanıb.

Konsertdə estrada mahnıları ilə bərabər dünya musiqisinin böyük sənətkarlarının müxtəlif musiqi janrında yazdığı melodiyalar da səsləndirilib. Estrada orkestrinin bu dəfəki konserti də maraqlı repertuar zənginliyi ilə seçilirdi. Konsert “Naxçıvanım”, “Azərbaycan bayrağı dalğalanır” mahnılarının ifaları ilə başa çatıb.

Konsertə Elvin Əliyarov dirijorluq etmişdir.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin bir saatdan artıq davam edən konsert proqramı rayon sakinlərinə xoş ovqat bəxş edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.04.2019      Aprelin 2-də M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında “2 aprel – Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü” ilə bağlı tədbir keçirilib. Əvvəlcə tədbir iştirakçıları uşaq kitablarından ibarət sərgi ilə tanış olublar.

Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşı Elvin Əhmədov qeyd edib ki, uşaq ədəbiyyatının inkişafında əvəzsiz rolu olan danimarkalı yazıçı Hans Hristian Andersenin anadan olduğu gün – 2 aprel tarixi 1967-ci ildən etibarən YUNESKO-nun Uşaq və Gənclər Ədəbiyyatı Şurasının təşəbbüsü ilə bütün dünyada “Beynəlxalq Uşaq Kitabı Günü” kimi qeyd olunur. Bildirilib ki, bu günün keçirilməsində məqsəd uşaqların intellektual inkişafında kitabın rolunu göstərmək, kitaba sevgi aşılamaq və diqqəti uşaq kitablarının nəşrinə yönəltməkdir.

Bildirilib ki, kitab uşaqların intellektual inkişafında, nitq mədəniyyətinin formalaşmasında, uşaq təxəyyülünün genişləndirilməsində mühüm rola malikdir. Uşaqlarda mütaliə vərdişləri kiçik yaşlardan formalaşdırılmalıdır.

Vurğulanıb ki, XIX-XX əsrlər ölkəmizdə uşaq ədəbiyyatının inkişafı ilə xarakterizə olunur. Ötən əsrin əvvəllərində Mirzə Ələkbər Sabir, Abdulla Şaiq, Abbas Səhhət, Süleyman Sani Axundov, Cəlil Məmmədquluzadə, Sultanməcid Qənizadə və başqa görkəmli sənətkarlarımız həm də uşaqlar üçün gözəl əsərlər yazıblar.

Sonra adına Adil Babayev Naxçıvan Muxtar Respublikası Uşaq Kitabxanasının direktoru Kəmaləddin Axundov çıxış edərək bildirib ki, bu gün də ölkəmizdə uşaq kitablarının nəşrinə böyük diqqət yetirilir, uşaqlar üçün nəfis kitablar nəşr edilir. Muxtar respublikamızda da son illərdə uşaq kitablarının nəşrinə diqqət artırılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin kitabxanalara, kitab nəşrinə göstərdiyi diqqət və qayğı muxtar respublikada uşaq ədəbiyyatı nəşrlərinin sayının artmasına səbəb olub. Son illər uşaq kitablarının nəşri ilə bağlı müəyyən işlər görülüb. “Uşaqlar və Günəş” kitabı muxtar respublika rəhbərinin qayğısı ilə işıq üzü görüb və ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanıb. Bundan başqa, uşaq ədəbiyyatının nümunələrini əks etdirən bir neçə kitab hazırlanaraq nəşr edilib. Bu sahədə işlər bu gün də davam etdirilir. Uşaqlar üçün hazırlanan kitabların mövzu müxtəlifliyi və tərtibatı da hər zaman yazıçı və şairlərimizi düşündürən məsələdir. Maraqlı illüstrasiyalarla, mövzu rəngarəngliyi ilə zəngin olan kitablar uşaqları daha çox cəlb edir.

Vurğulanıb ki, hazırda muxtar respublikada fəaliyyət göstərən Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası, eləcə də rayon (şəhər) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin uşaq şöbələri tərəfindən uşaqlarda kitaba marağın artırılması, onlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması və inkişafı üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Bu baxımdan Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin “Nağıl günü” layihəsi çərçivəsində keçirilən tədbirlər xüsusilə diqqəti cəlb edir. Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasına son illər çoxlu sayda uşaq kitabları daxil olmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”nda uşaq və yeniyetmələrin hərtərəfli inkişafına, şəxsiyyət kimi formalaşmasına mühüm təsir göstərəcək kitablar da vardır. Siyahıda qeyd olunan kitablarda uşaq və yeniyetmələrin vətənpərvərlik tərbiyəsi, tarixi keçmişə, milli kökə bağlılığın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı çox vacib məsələlər yer almışdır.

Kitabın cəmiyyətdə rolu əvəzolunmazdır. Uşaq kitablarının balacaların əqli inkişafındakı rolu heç bir zaman əhəmiyyətini itirməyəcəkdir.

Tədbirdə uşaqlar arasında bilik yarışı keçirilib və qaliblər son illər dilimizdə nəfis şəkildə nəşr olunmuş dünya uşaq ədəbiyyatı nümunələrindən ibarət kitablarla mükafatlandırılıblar.

Bilik yarışından sonra isə balaca oxuculara M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının hazırladığı Kəmalə Ağayevanın “Göyçək Fatma” tamaşası göstərilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
02.04.2019      Görkəmli yazıçı-dramaturq, publisist, naşir, ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadə (1869-1932) Azərbaycan ədəbiyyatının yeni mərhələyə yüksəlməsində müstəsna rol oynayıb, ayrıca ədəbi məktəb formalaşdırıb. Yazıçının bədii nailiyyətlərlə zəngin irsində azərbaycançılıq məfkurəsi dövrün ictimai-siyasi fikrinin aparıcı amili kimi dolğun ifadəsini tapıb. Ədibin “Ölülər”, “Anamın kitabı”, “Dəli yığıncağı” və s. pyesləri Azərbaycan dramaturgiyasının parlaq nümunələridir. Sənətkar həyat həqiqətlərini, ictimai mühiti hərtərəfli əks etdirən və bədii-estetik dəyər daşıyıcısına çevrilən rəngarəng obrazlar qalereyası yaradıb.

Ana dilinin saflığı uğrunda mübarizə aparan Mirzə Cəlil qiymətli nəsr əsərləri, parlaq publisistikası ilə də ədəbi-mədəni və mətbu mühitdə şöhrət qazanıb. Böyük ədibin dühasının məhsulu olan “Molla Nəsrəddin” jurnalı milli oyanışa, yeniləşmə hərəkatına yol açıb, azadlıq ideyalarının inkişafına qüvvətli təsir göstərib.

Bu il demokrat ədibin anadan olmasının 150 illiyi tamam olur. Prezident İlham Əliyev yazıçının yubileyinin qeyd edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb. Sərəncamın icrasını təmin etmək məqsədilə Mədəniyyət Nazirliyinin əmri ilə tədbirlər planı təsdiq olunub.

Nazirlikdən NUHÇIXAN-a bildirilib ki, sənədə əsasən, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley tədbirinin keçirilməsi, həmçinin ölkəmizin mədəniyyət müəssisələrində yubileylə bağlı müxtəlif səpkili tədbirlərin təşkili nəzərdə tutulub.

Yubiley ilində mədəniyyət mərkəzləri, klub və mədəniyyət evlərinin nəzdində fəaliyyət göstərən xalq teatrları tərəfindən yazıçının əsərlərindən ibarət tamaşaların hazırlanması planlaşdırılır.

Tədbirlər planında Avstriya, Fransa və Özbəkistandakı Azərbaycan səfirliklərinin tabeliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət mərkəzləri tərəfindən həmin ölkələrdə ədibin yubileyinə həsr olunmuş tədbirlərin keçirilməsi də yer alıb. Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında “Cəlil Məmmədquluzadə və Molla Nəsrəddin ədəbi məkətbi” mövzusunda elmi-nəzəri konfrans və “Böyük demokrat publisist Cəlil Məmmədquluzadənin dramaturgiya yaradıcılığı” mövzusunda dəyirmi masa keçiriləcək.

Təhsil Nazirliyinin müəssisələrində yubileylə əlaqədar müxtəlif mövzularda elmi konfrans və fotolardan ibarət sərgilərin təşkili nəzərdə tutulub.

AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda “Cəlil Məmmədquluzadə idealları və müasir dövr” mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda “Cəlil Məmmədquluzadə və Azərbaycan dili” mövzusunda elmi sessiya, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda “Molla Nəsrəddin” jurnalının transliterasiya problemlərinə həsr olunmuş elmi sessiya, Folklor İnstitutunda “Cəlil Məmmədquluzadə və xalq gülüş mədəniyyəti” mövzusunda elmi konfrans, A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda “Cəlil Məmmədquluzadənin dövrü və ictimai-siyasi proseslərin başlıca problemləri” mövzusunda respublika konfransı, Fəlsəfə İnstitutunda “Maarifçilik və Cəlil Məmmədquluzadənin sosial-ideoloji görüşləri” mövzusunda respublika konfransı, həmçinin Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində “Bizi deyib gələn və bizimlə qalan Mirzə Cəlil” mövzusunda elmi sessiya keçiriləcək.

Bundan əlavə, Əlyazmalar İnstitutu və Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində ədibin həyat və yaradıcılığına və “Molla Nəsrəddin” jurnalına həsr olunan sərgilər planlaşdırılır.

Tədbirlər planına əsasən, yubiley ilində nəşr layihələri də olacaq. “Molla Nəsrəddin” Ensiklopediyası”nın, “Ustad Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə” monoqrafiyasının, “Azərbaycan satirik mətbuatında gizli imzalar (1906-1920)” adlı biblioqrafik göstəricinin nəşri nəzərdə tutulur.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin “Natəvan” klubunda, birliyin bütün filiallarında və Mirzə Cəlilin Bakıdakı ev-muzeyində anım gecələrinin keçirilməsi və s. tədbirlər də sənəddə yer alıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
02.04.2019      Türkiyə mətbuatında Naxçıvanda keçirilən Novruz bayramı haqqında yazılara geniş yer verilib. Belə ki, “İğdır” qəzetində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin iştirak etdiyi ümumxalq şənliyindən xəbər dərc olunub, qəzetin saytında “Nahçıvanda Nevruz Kutlamaları Başladı” xəbəri və fotoşəkillər yerləşdirilib. Bundan başqa martın 20-də qəzetdə “Nevruz gelir, yaz gelir” sərlövhəli məqalə verilib, Naxçıvanda keçirilən Novruz şənliyindən bəhs edilib.

Türkiyənin "Kanal 14" televiziyasının və "Doruk" media şirkətinin əməkdaşları martın 21-də Naxçıvan şəhərində olub, Novruz bayramı ilə bağlı keçirilən şənliklərdən çəkilişlər aparıblar. Həmçinin onlar AMEA Naxçıvan bölməsinin əməkdaşı Asəf Orucovdan Novruz adətləri ilə bağlı, o cümlədən yerli sakinlərdən və turistlərdən bayram təəssüratları barədə müsahibələr alıblar. Martın 22-də isə "TRT" kanalının İğdır bürosunun əməkdaşı Sərdar Ünsal ailəsi ilə birlikdə Naxçıvanda olub, Novruz tədbirlərindən çəkilişlər aparıb. "Kanal 14" və "TRT" televiziyasının, eləcə də "Doruk" media şirkətinin əməkdaşlarına Novruz bayramı münasibətilə martın 19-da Naxçıvanda keçirilən ümumxalq şənliyinin video materialları və fotoşəkilləri təqdim edilib. Martın 23-də "TRT Haber" kanalında Naxçıvanda keçirilən Novruz bayramı ilə bağlı süjet təqdim olunub.

Novruz bayramı tədbirləri haqqında hazırlanan materiallara, turistlərdən alınan müsahibələrə, paylaşılan fotoşəkillərə ölkə, o cümlədən muxtar respublika mediasında, Türkiyə mətbuatında və sosial şəbəkələrdə 1 milyondan artıq baxış olub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
02.04.2019      Martın 30-da Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı böyük yazıçı və dramaturqumuz Cəlil Məmmədquluzadənin “Çay dəsgahı” pyesinin motivləri əsasında hazırladığı “Bu günün çay dəsgahı” iki şəkilli alleqorik komediyasını Babək Rayon Mədəniyyət Sarayında rayonun uşaq və məktəbliləri üçün nümayiş etdirib.

Zahirən təmsilvari və əyləncəli təsir bağışlayan, ədəbiyyatımızda ilk alleqorik və mənzum dram əsəri olan bu dram əsərinin motivləri əsasında hazırlanan tamaşa bu günümüzlə əlaqələndirilib. Qeyd etmək lazımdır ki, bu əsər milli uşaq dramaturgiyamızda ilk nümunə kimi də diqqəti cəlb edə bilər. Böyük yazıçının əsərindəki əsas mövzu saxlanılsa da tamaşanın quruluşçu rejissoru Nurbəniz Niftəliyeva əsərin personajlarını həm də müasir dövrün elmi-texniki imkanları ilə uyğunlaşdırmağa çalışıb və personajların hamısına müasir adlar da verməyi unutmayıb. Əsərin süjet xətti müqəssirin tapılması üzərində qurulmuşdur. Tamaşadakı bütün dialoqlar da buna xidmət edir. Somavar (Sarvan), Padnos (Pərvanə), Truba (Totu), Çaynik (Ceka), Maşa (Məşdi), Qaşıq (Qoşqar), Stəkan (Sitarə), Nəlbəki (Nüşabə) həm də cansız əşyadan canlı personaja çevriliblər.

Əsərin yalnız bir canlı obrazının – Nökər Əlinin adı dəyişməyib.

Tamaşanın əsas mövzusu isə quruluşçu rejissor tərəfindən saxlanılıb. Rəqslərin də quruluşunu verən Nurbəniz Niftəliyeva və musiqi tərtibatçısı Mirsaleh Seyidov tamaşaya dinamiklik gətirə biliblər. Tamaşadakı rolları isə Uğur Nəsirli, Nurlan Qafarov, Səkinə Məmmədova, Nihad Mahmudov, Mirmehdi Seyidov, Tuncay Əşrəfov, Ülvi Bədəlov, Aysu Dünyamalıyeva, Heyran Abdullayeva maraqla təqdim etməyi bacarıblar. Balaca aktyorlar tamaşada əslində iki surət canlandırırlar.

Qeyd edək ki, “Çay dəsgahı” pyesi əsasında C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında və M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında vaxtilə eyni adlı tamaşa hazırlanıb.

Tamaşa maraqla qarşılanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.03.2019      Martın 29-da M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı tanınmış şairə-dramaturq, Əməkdar incəsənət xadimi Kəmalə Ağayevanın “Tıq-tıq xanım” tamaşasını Kəngərli Rayon Mədəniyyət Sarayında uşaq və məktəblilərə göstərmişdir. Tamaşadan əvvəl teatrın bədii rəhbər – direktoru, Xalq artisti Şirzad Abutalıbov çıxış edərək balaca tamaşaçılara Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının keçdiyi yaradıcılıq yolu haqqında qısa məlumat verib. Qeyd edilib ki, teatr uşaq və yeniyetmələrin milli-mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyəsində, estetik zövqünün formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. 1989-cu ildə yaradılan teatr xarici ölkələrdə də qastrol səfərlərində olmuş və teatr fevtivallarında iştirak edərək tamaşaçı sevgisi qazanıb. Bildirilib ki, teatrın “Niyyət açarı”, “Sirli sözlər”, “Göyçək Fatma”, “Qoğalın sərgüzəşti”, “Qırmızı papaq”, “Ələddinin sehrli çırağı”, “Qırmızı, yaşıl, mavi” və başqa tamaşaları uşaqlar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Azərbaycan xalq nağılının motivləri əsasında hazırlanmış “Tıq-tıq xanım” tamaşasında cərəyan edən hadisələr alleqorik şəkildə canlandırılır. Tamaşada xeyirxahlıq, mərhəmət rəmzi olan surətlərlə yanaşı lovğalıq, təkəbbür, özündənrazı kimi mənfi xüsusiyyətləri təmsil edən surətlər də yer almışdır. Tamaşadakı surətləri teatrın tanınmış aktyorları səsləndirirlər. Kuklalarla hazırlanmış tamaşada Vəsmə Quliyeva, Ulduz Süleymanova, Əfqanə Ələsgərova, Arzu Səfərov, İlham Babayev, Süleyman Süleymanov, İlqar Babayev, İbad Nəbiyev, Ləman Əhmədova məşhur xalq nağılının qəhrəmanlarını təbii və canlı səsləndirirlər. Balaca tamaşaçılar Tıq-tıq xanım, siçan, tülkü, xoruz, keçi kimi alleqorik surətləri maraqla qarşılamışlar. Tamaşada rolları səsləndirən aktyorlar olduqca təbii təsir bağışlayır. Tamaşanın nikbin sonluqla bitməsi balacalar tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. “Tıq-tıq xanım” tamaşasında səslənən şən mahnılar hadisələrin gedişi ilə uyğunluq təşkil edir. “Tıq-tıq xanım” tamaşasının quruluşçu rejissoru Şirzad Abutalıbov, rəssamı Rəfael Qədimov, bəstəkarı Əli Məmmədovdur. Tamaşada səslənən şən mahnılar hadisələrin gedişi ilə uyğunluq təşkil edir. Tamaşada rollarını canlandıran aktyorlar olduqca təbii təsir bağışlayır. Tamaşa məktəblilərə xoş əhval-ruhiyyə bəxş edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.03.2019      Martın 28-də Naxçıvan şəhərindəki “Gənclər Mərkəzi”ndə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin şagirdləri arasında “Lira” musiqili-intellektual oyununun ikinci mərhələsi keçirilib.

Oyun başlanmazdan əvvəl bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Lira” musiqili-intellektual oyununda muxtar respublikanın uşaq musiqi incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin hamısının iştirak etməsi nəzərdə tutulmuş və bununla bağlı qrafik tərtib edilmişdir. Qrafikə əsasən 2018-2019-cu tədris ili ərzində keçirilən oyunların nəticəsinə əsasən, I yer tutan komandalar 2019-cu ilin ortalarında keçiriləcək final oyununda iştirak edəcəklər. Bu oyunların keçirilməsində məqsəd şagirdlərin biliyinin artırılmasına, onların intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsinə kömək göstərməkdir.

Qeyd edilib ki, bugünkü oyunda 7 komanda iştirak edir. Sonra oyunda yarışacaq “Ruhani” (Naxçıvan Şəhər 5 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi), “Ariya” (Babək Rayon Şıxmahmud Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi), “Palitra” (Şərur Şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbi), “Harmoniya” (Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbi), “Nuh Yurdu” (Kəngərli Rayon Qıvraq Qəsəbə Uşaq Musiqi Məktəbi), “Buta” (Culfa Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbi), “Melodiya” (Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbi) komandaları iştirakçılara təqdim edilib.

Oyunun şərtlərinə görə, ilk olaraq komandalar arasında seçim mərhələsinin keçirilməsi haqqında məlumat verilib. Bildirilib ki, bu mərhələ iki turdan ibarətdir.

Əsas mərhələ hər biri 5 nəfərdən ibarət olan 4 komanda arasında keçiriləcək və 3 turdan ibarət olacaq. I və III mərhələdə görkəmli bəstəkarların həyat və yaradıcılığı, ümumi musiqi dünyagörüşünə dair suallar, II mərhələdə isə şagirdlərə musiqi əsərlərini dinləmə yolu ilə təyin etmə formatında suallar veriləcək. Hər sualın düzgün cavabı 100 balla qiymətləndiriləcək. Sonda ən yüksək bal toplamış komandalar I, II, III və IV yerlərə layiq görüləcəklər.

Maraqlı və gərgin keçən musiqili-intellektual oyunda musiqi məktəblərinin şagirdləri bəstəkarlarla bağlı sualları cavablandırmaqda fəallıq göstəriblər. Onlar görkəmli Azərbaycan və dünya bəstəkarları əsərlərini dinləmə yolu ilə təyin ediblər, musiqinin ümumi-nəzəri məsələləri ilə bağlı sualları cavablandırıblar.

Bütün suallar cavablandırıldıqdan sonra ən yüksək bal toplamış komandalar mükafatlandırılıblar. “Buta” komandası 3200 balla I, “Harmoniya” komandası 2000 balla II, “Palitra” komandası 900 balla III yerin qalibi olublar. Qaliblərə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin diplomları təqdim edilmişdir.

Müsabiqədə birinci yerlərin qalibləri ilin ortasında keçiriləcək final mərhələsində qarşılaşacaqlar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.03.2019      Martın 28-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı Xaqani Əliyevin “Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramı əsasında hazırladığı tamaşanı Ordubad Rayon Mədəniyyət Sarayında rayon sakinlərinə göstərmişdir.

Qeyd etmək lazımdır ki, “Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramı XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvan xanlığında baş verən ictimai-siyasi hadisələri əks etdirir. Rusiya-İran müharibəsi və Naxçıvanın ruslar tərəfindən işğal olunması əsərin əsas süjet xəttini təşkil edir.

İlk dəfə Naxçıvan teatrında səhnəyə qoyulan “Ehsan xan Kəngərli” tamaşasında Naxçıvan xanlığının düşdüyü çətin vəziyyətdən çıxış yolu axtaran Ehsan xanın siyasi düşüncələri və xüsusən ermənilərin Naxçıvana yerləşdirilməsinin qarşısını almaq üçün rus diplomatı Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedovla apardığı söhbətlər olduqca maraq doğurur. Naxçıvanın gələcək taleyi ilə bağlı Kəngərli xanları arasında yaranan fikir ayrılığı və Ehsan xanın təşəbbüsü ələ alaraq xalqın taleyini hər şeydən üstün tutması əsərdə konfliktin gərginliyini daha da artırır.

Tamaşada Ehsan xanla yanaşı, Abbasqulu ağa Bakıxanovun da bədii obrazı diqqəti cəlb edir. Bakıxanov erməni fitnələrinin qarşısını almaq üçün Ehsan xana çıxış yolu tapmaqda kömək edir.

“Ehsan xan Kəngərli” tamaşasında dövrün ictimai-siyasi hadisələri faktlarla səhnəyə gətirilir ki, bu da tamaşaçını cəlb edir.

Bu maraqlı tamaşanın elmi məsləhətçisi akademik İsmayıl Hacıyev, quruluşçu rejissoru, xalq artisti Kamran Quliyev, quruluşçu rəssamı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Əbülfəz Axundov, musiqi tərtibatçısı Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi İmamqulu Əhmədovdur.

Tamaşada Azərbaycan Respublikasının Xalq artistləri Rza Xudiyev (Ehsan xan), Rövşən Hüseynov (Kalbalı xan), Həsən Ağasoy (Kərim xan), Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Bəhruz Haqverdiyev (Şıxəli bəy), Əli Əliyev (Paskeviç), Əbülfəz İmanov (Safraz Saakov), aktyorlar Zəminə Məmmədova (Çimnaz xanım), Ələsgər Quliyev (Nəzərəli xan), Səyyad Məmmədov (Qriboyedov), Zakir Fətəliyev (Məmmədrza xan), Anar Eyvazov (rus zabiti), Nazlı Hüseynquliyeva (yaşlı qadın), Mehri Nəbiyeva (Nina Çavçavadze) maraqlı obraz və personajlar yaratmışlar.

Tamaşa rayon sakinləri tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.03.2019      Martın 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova Naxçıvan Musiqi Kollecində “Testene-ART Baku” III Beynəlxalq İncəsənət festival-müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova tələbələrlə görüşdə çıxış edərək bildirib ki, bu gün ölkəmizdə mədəniyyətin, xüsusilə də musiqi sənətinin inkişafına böyük diqqət və qayğı göstərilir. Həmçinin muxtar respublikada mədəniyyətin təbliği və inkişafı istiqamətində böyük işlər görülür. Mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətinin stimullaşdırılması, insanlarımızda mədəniyyətimizin təbliğinə marağın artırılması sahəsində müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılır.

Muxtar respublikamızda hər sahədə olduğu kimi musiqi sənəti də öz inkişaf dövrünü yaşayır. Hər il Naxçıvan şəhərində, yeni mədəniyyət müəssisələri üçün yeni binalar tikilərək istifadəyə verilir, gənc nəslə milli dəyərlərimizin və musiqi sənətimizin aşılanması istiqamətində tədbirlər görülür. Naxçıvanda yeni bəstəkarlar, ifaçılar, gənc musiqiçilər nəsli yetişir.

Nazir qeyd edib ki, ali musiqi məktəbləri üçün əsas baza rolunu oynayan Naxçıvan Musiqi Kollecinin muxtar respublikada mədəniyyətin inkişafında və orta ixtisaslı musiqiçi kadrların hazırlanmasında rolu böyükdür və onlar hazırda ölkəmizin mədəniyyət müəssisələrində çalışaraq mədəniyyətin və incəsənətin inkişafında xidmətlər göstərirlər. 1974-cü ildə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin tapşırığı və təşəbbüsü ilə yaradılmış Naxçıvan Orta İxtisas Musiqi Məktəbi kimi fəaliyyətə başlayan, 2005-ci ildən isə Naxçıvan Musiqi Kolleci kimi fəaliyyət göstərən bu təhsil ocağı ixtisaslı musiqiçi kadrların hazırlanmasında, xalqımıza məxsus musiqi ənənələrinin yaşadılmasında, mahnılarımızın, eləcə də dünya klassik musiqisinin təbliği və öyrənilməsi sahəsində fəaliyyəti çox əhəmiyyətlidir. Ötən illər ərzində Naxçıvan Musiqi Kollecinin 3000-dən çox məzunu olmuşdur. Hazırda burada 12 ixtisas üzrə, 530-dan çox tələbə təhsil alır. Bu tələbələrin təlim-tərbiyəsi ilə 160-a yaxın müəllim məşğul olur. Kollecdə hazırda bir sıra musiqi kollektivləri o cümlədən, Sazçalanlar ansamblı, Qədim musiqi alətləri ansamblı, “Naxçıvanqala” ritm qrupu, “Gənclik” instrumental ansamblı, rəqs qrupu, “Buta” muğam ansamblı, Kamera ansamblı və digərləri fəaliyyət göstərirlər.

Diqqətə çatdırılıb ki, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən təhsil siyasəti muxtar respublikamızda uğurla davam etdirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin bu sahəyə göstərdiyi diqqət və qayğının nəticəsidir ki, Naxçıvan Musiqi Kolleci maddi-texniki bazaya malik, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə təmin olunmuş müasir tipli bina ilə təmin edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamlarına əsasən bu təhsil ocağının 30 və 40 illik yubileyləri dövlət səviyyəsində qeyd edilmişdir. Kollecdə təhsil alan tələbələrin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olan müəllimlərin əməyi dövlətimiz tərəfindən daim yüksək qiymətləndirilir və onlar Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının fəxri adlarına layiq görülürlər.

Vurğulanıb ki, dövlət gənclər siyasəti Naxçıvan Muxtar Respublikasında uğurla həyata keçirilir, təhsilli, mədəniyyətimizə dərindən bələd olan gənc nəslin yetişdirilməsi daim diqqətdə saxlanılır, bu istiqamətdə genişmiqyaslı tədbirlər reallaşdırılır. Son illər gənclərin muxtar respublikanın ictimai-siyasi, iqtisadi-mədəni həyatında fəal iştirakı, sosial problemlərinin həlli və hüquqlarının müdafiəsinin təmin edilməsi, gənclər siyasətinin bütün istiqamətləri üzrə müvafiq dövlət proqramlarının səmərəli həyata keçirilməsi, gənc istedadlara dövlət qayğısının artırılması, xüsusilə elm, təhsil və mədəniyyət sahələrində gənclərin irəli çəkilməsi, onların xidmətlərinin qiymətləndirilməsi, bütövlükdə, dövlət gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində atılan mühüm addımlardır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında gənc istedadlara dövlət qayğısının artırılması haqqında” 2012-ci il 31 yanvar tarixli Fərmanı, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənc İstedadlarının “Qızıl kitabı”nın təsis edilməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Gənclər Fondunun, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondunun yaradılması regionumuzda gənclərin cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevrilməsi istiqamətində atılan mühüm addımlardır.

Muxtar respublikada istedadlı gənclər çoxdur. Bu gənclərin yüksək ixtisaslı kadrlar kimi yetişdirilməsi də diqqət mərkəzində olan əsas məsələlərdən biridir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2015-ci il 27 iyul tarixdə “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” imzaladığı Sərəncama əsasən, muxtar respublikada təhsil alan gənclərin müvafiq təşkilatlarda təcrübə keçərək ixtisaslarına daha dərin yiyələnmələri peşəkar kadr hazırlığı baxımından böyük töhfələr verməkdədir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə hamiliyə verilmiş ixtisaslar üzrə peşəkar kadrların hazırlanması, o cümlədən muxtar respublikanın mədəniyyət və musiqi müəssisələrində onların təcrübə keçmələri üçün lazımi şəraitin yaradılması və təhsil müddətini peşəkar kadr kimi başa vurması tələbələrin gələcəkdə müvafiq sahədə işlə təminatı xüsusi olaraq diqqətdə saxlanılır.

Musiqi Kolleci bir tərəfdən kadr hazırlığı baxımından əhəmiyyətlidirsə, digər tərəfdən də burada bizim gələcəyimiz olan gənclər yetişirlər və bu gənclərin peşəkar kadr kimi yetişdirilməsi ilə bərabər həm də sağlam, vətənpərvər bir nəsil kimi də yetişdirilməsi də çox önəmlidir. Burada təhsil alan gənclər bir mədəniyyət adamları kimi gələcəkdə muxtar respublikanın mədəni həyatında iştirak edəcək kadrlar olacaqlar. Bunun üçün də onların fəal həyat tərzləri, geniş dünyagörüşləri və intellektual səviyyələrinin formalaşması da diqqət mərkəzində saxlanılır.

Novruz bayramı ərəfəsində Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələrinin uğuru hamımızı sevindirdi. Naxçıvan Musiqi Kolleci mart ayının 13-dən 17-dək Bakı şəhərində keçirilən “Testene ART Baku - 2019” III Beynəlxalq İncəsənət festival-müsabiqəsində iştirak etmiş və öz uğurlu çıxışları ilə seçilərək Festival-müsabiqənin qalibi olmuşlar. Qeyd etmək lazımdır ki, bir sıra nominasiyalar üzrə təşkil edilmiş Festival-müsabiqənin münsiflər heyətinin tərkibində Azərbaycanla yanaşı, Rusiya, Litva, İsrail və İtaliyadan olan nüfuzlu və tanınmış sənət adamları yer almışdır.

Müxtəlif ölkələrdən 180-ə yaxın iştirakçının qatıldığı müsabiqədə Naxçıvan Musiqi Kollecindən 10 nəfər - 9 tələbə və 1 müəllim olmaqla instrumental ifaçılıq və xalq çalğı alətləri nominasiyaları üzrə iştirak etmişlər. Kollecin nağara ixtisası üzrə IV kurs tələbəsi Nəcəf Hacılı müsabiqənin Qran-pri mükafatına layiq görülmüşdür. Qanun ixtisası üzrə kollecin müəllimi Sevinc Babayeva və tar ixtisası üzrə kollecin IV kurs tələbəsi Məmməd Məmmədli I yeri, balaban ixtisası üzrə III kurs tələbəsi Sərxan Əliyev, qanun ixtisası üzrə III kurs tələbəsi İnci Bağırlı, tar ixtisası üzrə III kurs tələbəsi Murad Behbudov və skripka ixtisası üzrə Rauf Bünyətzadə II yeri, fortepiano ixtisası üzrə III kurs tələbəsi Arzu Abbasova III yerin qalibləri olmuş, fortepiano ixtisası üzrə III kurs tələbələri Lamiyə Quliyeva və Nilufər Əliyeva diplomla təltif edilmişlər.

Nazir qazanılan böyük uğur münasibətilə Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimlərini və tələbələrini təbrik edib və onlara gələcəkdə daha böyük uğurlar arzulayıb.

Nazirin çıxışından sonra müsabiqənin qalibləri və onların müəllimlərinə hədiyyələr təqdim edilib.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələri adından çıxış edən Naxçıvan Musiqi Kollecinin nağara ixtisası üzrə IV kurs tələbəsi, müsabiqənin Qran-pri mükafatçısı Nəcəf Hacılı bildirib ki, kollektivimizin sevincinin həddi-hüdudu yoxdur. Belə mötəbər festival-müsabiqənin qalibləri olmaq Naxçıvan Musiqi Kollecinin və muxtar respublikanın böyük uğurudur. Yaradılan şəraitə, yüksək tədris səviyyəsinə görə muxtar respublika rəhbərliyinə, müəllimlərimizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk.

Sonda müsabiqə qaliblərindən Məmməd Məmmədli (tar), Nəcəf Hacılı (nağara), İnci Bağırlı, Sevinc Babayeva (qanun), Arzu Abbasova (fortepiano), Rauf Bünyatzadənin (skripka) iştirakı ilə konsert olub. Konsertdə onların ifasında Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının müxtəlif janrlı, mövzulu musiqi əsərləri alqışlarla qarşılanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.03.2019      Martın 27-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında “Beynəlxalq Teatr Günü” münasibətilə tədbir keçirilib.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edərək bildirib ki, 1961-ci il mart ayının 27-də UNESCO-nun Beynəlxalq Teatr İnstitutunun Vyanada keçirilən IX konqresi səhnə sənətinin tarixinə əlamətdar gün kimi yazılmışdır. Konqresdə qəbul edilən qərara əsasən, hər il mart ayının 27-si “Beynəlxalq Teatr Günü” kimi qeyd edilir. Nazir bu əlamətdar gün münasibətilə teatrsevərləri və teatr xadimlərini təbrik edib.

Dünya teatr sənətində Azərbaycan teatrının da özünəməxsus yeri vardır. Əsası meydan tamaşalarından qoyulan və bu günə qədər gəlib çıxan bir sıra folklor nümunələri var ki, onlar səhnə sənətimizin ilk nümunələri hesab edilir.

Tədqiqatçılar Nizaminin “Xəmsə”sində, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında da dramaturgiya və teatr elementlərinin olduğunu qeyd edirlər.

Diqqətə çatdırılıb ki, 1873-cü ildə əsası qoyulan Azərbaycan milli teatrı o cümlədən, əsası 1883-cü ildə qoyulan Naxçıvan teatrı şərəfli inkişaf yolu keçmiş, xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin qorunmasında və təbliğində, estetik zövqünün formalaşmasında, maariflənməsində və mütərəqqi ideyaların yayılmasında böyük rol oynamışdır.

Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan teatrının inkişafı, teatrlarımızın yaradıcılıq axtarışının genişləndirilməsi ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli lider Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illərdə milli teatrımız əsl inkişaf və intibaha qovuşmuş, maddi-texniki bazası gücləndirilmiş, peşəkar aktyor və rejissor kollektivi yaranmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında da teatrların fəaliyyətinə hərtərəfli qayğı göstərilir. Son illər muxtar respublikada teatrların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmiş, teatr binalarının hamısı yenidən qurulmuş və ya əsaslı təmir olunaraq istifadəyə verilmişdir. Bu gün muxtar respublikada fəaliyyət göstərən C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı, Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı, 5 xalq teatrı qədim diyarımızda teatr sənətinin yaşadılmasına öz dəyərli töhfələrini verməkdədirlər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında teatrların fəaliyyətinə hərtərəfli dövlət qayğısı göstərilir, onların maddi-texniki bazası gücləndirilir. Teatrlarımızın yaradıcılıq axtarışları günü-gündən genişlənir, kollektivlər milli dəyərlərimizin peşəkar təbliğatçısına çevrilirlər. Naxçıvan teatrlarının kollektivləri dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilərək Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının fəxri adlarına, orden və medallarına, Prezident təqaüdü və mükafatlarına layiq görülürlər.

Nazir çıxışının sonunda bildirib ki, xalqımızın qədim və zəngin mədəniyyətini yaşatmaq, vətənpərvərlik duyğularını gücləndirmək, yüksək səviyyəli estetik-mənəvi təsirə malik olan əsərləri səhnəyə gətirmək teatrlarımızın mühüm vəzifəsi və məqsədi olmuş, gələcəkdə də olacaqdır.

Tədbirin bədii hissəsində yazıçı-dramaturq, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Əli Əmirlinin “Əli və Nino” tamaşasına baxış olub.

Əli Əmirlinin “Əli və Nino” pyesindəki hadisələr 1914-1920-ci illərdə Bakıda baş verir. Əsər Qurban Səidin “Əli və Nino” adlı romanının motivləri əsasında pyes şəklində yazılıb. Hadisələrin qəhrəmanı Bakıda yaşayan iki müxtəlif millətdən olan gəncdir. Azərbaycan türkü olan, kökü Şirvanşahlar nəslinə dayanan Əli xan gürcü knyazının qızı Ninonu sevir. Gənclərin hər ikisi də müasir, oxumuş əsilzadələrdir. Əlinin atası onun bu sevgisinə mane olmaq istəmir. Çünki o da müasir düşüncəli bir adamdır. Amma Ninonun knyaz atası Əliyə qızını vermək istəmir. Belə olan halda Əli Ninonu qaçırmaq məcburiyyətində qalır. Bu planı isə dostları ilə bölüşür. Dostlarının arasında erməni ailəsindən olan Narxaryan əvvəlcə özünü Əli xana sadiq bir adam kimi aparır. Amma operaya birlikdə getdikdən sonra Ninonu öz avtomobili ilə zorla qaçırır. Bunu görən dostu Əli xana erməninin xəyanəti barədə məlumat verir. Əli xan Narxaryanı xəncərlə öldürür, amma Ninonu öldürmür. Hadisədən sonra Dağıstanda bir müddət gizlənən Əli xan yenidən Bakıya qayıdır. Nino onların evinə gəlir. Əli xandan onu öldürməsini istəyir. Amma Əli xan onu sevdiyi üçün kəbin kəsdirib Nino ilə evlənir. Artıq Birinci Dünya Müharibəsi başlayıb. Hər yerdə döyüşlər gedir. Müharibə qurtaranda isə Azərbaycanda Demokratik Cümhuriyyət qurulur. Bu Respublikada Əli xan və Ninonun öz yeri var. Amma ruslar yenidən Azərbaycanı işğal edirlər. Əli xan Ninonu körpə qızı ilə birlikdə Tiflisə göndərir, özü isə vətənin azadlığı uğrunda döyüşərək şəhid olur.

Əsər 1914-1920-ci illərdə Bakıda baş verən hadisələri tam dolğunluğu ilə özündə əks etdirir. Avropa və Asiyanın arasında yerləşən bir şəhərdə mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların kəsişməsi, Azərbaycan xalqının tolerantlığı öz əksini tapıb.

Tamaşada Xalq artisti Həsən Ağasoy, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Əli Əliyev, Bəhruz Haxverdiyev, Əbülfəz İmanov, aktyorlar Rəhman Dünyamalıyev, Ələsgər Quliyev, Məmməd Mehdiyev, Anar Eyvazov rol almışlar.

Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Kamran Quliyevin quruluş verdiyi tamaşada teatrın tanınmış artistləri ilə yanaşı, gənc aktyorları da maraqlı obrazlar yaradıblar.

Tamaşanın quruluşçu rəssamı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Əbülfəz Axundov dövrün kaloritini canlandırmağa çalışmışdır. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi İmamqulu Əhmədovun musiqi tərtibatı da hadisələrlə səsləşir. Tamaşada görkəmli bəstəkarlarımız Q.Qarayevin, F.Əmirovun, S.Hacıbəyovun və başqalarının musiqisi ilə yanaşı gürcü, tatar melodiyalarından da istifadə edilmişdir.

Tamaşa maraqla qarşılanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
27.03.2019      “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi, "Xan Sarayı" Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksi, Heydər Əliyev Muzeyi, Xalça Muzeyi, Tarix Muzeyi bayram günlərində fəaliyyət göstərən mədəniyyət müəssisələrindəndir. Muzey bələdçilərinin verdiyi məlumata görə bayram günlərində muzeylərə gələnlərin sayı nəzərəçarpacaq dərəcədə artıb.

Ziyarət edənlər arasında muxtar respublikanın rayonlarından gələnlər daha çox üstünlük təşkil edir. Xarici qonaqlar isə əsasən İran, Türkiyə və Rusiya vətəndaşları olub.

Qonaqlar bu diyarin qədim tarixi və müasir memarlıq nümunələri ilə yaxından tanış olurlar. Tarixi abidələrin qorunub saxlanılması və muzeylərdəki eksponat zənginliyi qonaqlarda xüsusi maraq doğurub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.03.2019      Bu il də Novruz bayramı və məktəblilərin yaz tətili günlərində teatrlar uşaqları maraqlı, mövzu baxımından rəngarəng tamaşalarla sevindirir.

Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Novruz bayramı münasibətilə şair dramaturq Kəmalə Ağayevanın eyniadlı xalq nağılının motivləri əsasında yazdığı “Tıq-tıq xanım” tamaşasını balaca seyrçilərinə təqdim edib.

Uşaqlara xeyirxahlıq, fədakarlıq, dürüstlük və sadaqət kimi dəyərləri təlqin edən tamaşa üçün maraqlı musiqiləri Əli Məmmədov bəstələyib.

Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı seyrçilərə bu il bir neçə maraqlı tamaşa təqdim edəcək.

Uşaqların sevimli ünvanlarından biri olan Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı da bayram günlərində uşaqlara “Adam badam iyisi gəlir” tamaşasını təqdim edib. Tamaşanın rejissoru Nurbəniz Niftəliyevadır.

Maraqlı səhnələri olan tamaşa balacalara əsl bayram əhval ruhiyyəsi bəxş edib.

Qeyd edək ki, hər iki tamaşa mart ayının 26-dək izləyicilərə təqdim ediləcək.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.03.2019      Şahbuz rayonunun Kolanı, Ağbulaq və Keçili kəndlərində Novruz bayramına həsr olunan şənliklər təşkil olunub.

Şənliklərdə bayram tonqalı yandırılıb. Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin “Batabat” instrumental ansamblının, uşaq musiqi məktəblərinin şagirdlərinin ifasında mahnılar səsləndirilib.

Şənliklərdə Kolanı Kənd Mədəniyyət Evinin yallı qruplarının rəqsləri də sakinlərdə xoş ovqat yaradıb. Qara zurnanın sədaları ilə meydanda çıxış edən rəqs və yallı kollektivlərinə kənd sakinləri də qoşularaq əsl bayram sevinci yaşayıblar.

Ağbulaq kəndində isə bayram xüsusi qeyd olunub. Şənliyə "Ağbulaq" İstirahət Mərkəzində olan qonaqlar da qatılıb. Kənd sakinləri burda qədim əşyaları, toxuculuq və əl işlərini nümayiş etdiriblər. Ağbulaq kənd tam orta məktəbinin şagırdləri bayrama aid şeirlər səsləndiriblər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.03.2019      Xalqımızın qədim bayramı olan Novruz Naxçıvan Muxtar Respublikasında hər il xüsusi təntənə ilə keçirilir. Bu il isə Novruz bayramı “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində qeyd olunur. Bayram şənliyi martın 19-da saat 11:00-da başlayıb və “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində davam etdirilir.

Şənliklər çərçivəsində xalq yaradıcılığı və folklor nümunələrimiz, milli musiqi və yallılarımız, rəngarəng konsert proqramları, teatr tamaşalarından səhnəciklər şənlik iştirakçılarına təqdim edilir. Burada həmçinin milli mətbəx nümunələrimiz də bayram tədbirinin iştirakçılarına təklif edilir, əhaliyə, muxtar respublikaya gələn qonaqlara və turistlərə ictimai-iaşə xidməti göstərilir.

Bununla yanaşı, bayram günləri – 21, 22, 23 və 24 mart tarixlərində də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblı, Estrada Orkestri və Kamera Orkestri, Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Gənclik” instrumental ansamblı və Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin “Şəlalə” instrumental ansamblı hər gün “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində konsert proqramı ilə çıxış edəcək.

Bayram günlərində muxtar respublikadakı bütün muzey və muzeytipli müəssisələr də əhaliyə xidmət göstərəcəkdir. C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı 22 mart, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı 20-23 mart, Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı 20-25 mart tarixlərdə tamaşalar göstərəcəklər.

Martın 25-ə qədər muxtar respublikanın 19 kəndində rayon mədəniyyət şöbələrinin, kənd mədəniyyət evləri və klubların, uşaq musiqi məktəblərinin kollektivləri konsert proqramları ilə çıxış edəcəkdir. Eyni zamanda 25 mart tarixində Naxçıvan Dövlət Film Fondunda məktəblilər üçün film nümayişi təşkil ediləcəkdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.03.2019Şərur rayonu
      Mart ayının 19-da Şərur şəhərində də ümumrayon bayram şənliyi keçirilib. Əvvəlcədən baharı, Novruzu təmsil edən müxtəlif şüar və plakatlarla, üçrəngli bayrağımızla bəzədilmiş meydanda rayon Mədəniyyət Şöbəsi musiqi və teatr kollektivlərinin hazırladıqları əyləncəli, rəngarəng proqramlar bayram şənliyinə toplaşanların alqışları ilə qarşılanıb. Tədbirin aparıcıları rayonda həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişafdan danışıblar.

Şərur şəhərindəki 2 nömrəli tam orta məktəbin direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Sevil Hacıyeva ilə söhbətimiz zamanı dedi ki, müstəqillik illərində Şərur rayonunun 50-dək yaşayış məntəqəsində geniş quruculuq tədbirləri həyata keçirilib. Hazırda bir neçə kənddə yeni obyektlərin tikintisi davam etdirilir.

Tədbirin musiqili-əyləncəli hissəsi başa çatdıqdan sonra qədim misgərlik, dulusçuluq və mətbəx nümunələrinin, toxuculuq məmulatlarının, kənd təsərrüfatı alətlərinin nümayiş etdirildiyi sərgiyə baxış olub. Sərgiyə Şərur şəhərindən və rayonun, demək olar ki, bütün kəndlərindən milli dəyərlərimizi əks etdirən nümunələr çıxarılmışdı. Şənlikdə arzular, diləklər də bildirilib, Dədə Qorqud babamızın müdrik kəlamları xatırlanıb: “Torpağımız bərəkətli olsun, tonqallarımız heç vaxt sönməsin!”

Babək rayonu
      Babək rayonunda keçirilən bayram tədbirində rayonun mədəniyyət və incəsənət ustalarının ifalarında Novruzu, baharı vəsf edən mahnılar oxunub, xalq mahnıları, aşıq havaları səsləndirilib. Xalq çalğı alətləri, nağaraçalanlar və sazçalanlar ansambl­larının ifaları, rayon Mədəniyyət Sarayının yallı qrupunun təqdim etdikləri rəqslər şənlik iştirakçıları tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Tədbirdə yundarama, cəhrədə yunəyirmə, xalçatoxuma, kirkirədə qovut­çəkmə, daşda ətdöymə kimi qədim el nümunələrimiz də nümayiş etdirilib. Rayonun məktəbdənkənar müəssisələri üzvlərinin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil edilib, iaşə xidməti göstərilib. Qeyd edək ki, rayonun iri yaşayış məntəqələri olan Nehrəm və Cəhri kəndlərində də bayram şənlikləri təşkil edilib.

Ordubad rayonu
      Ordubad rayonunda da bayram şənliyi yüksək səviyyədə keçirilib. Rayon mərkəzindəki tədbirlər meydanında təşkil olunan şənlikdə Ordubad mətbəxinin inciləri sayılan məcmeyi paxlavası, şəkərbura, qayğanaq, alana, sucuq, miyanpur, bir-birindən ləziz Ordubad yeməkləri, səmənilər, sənətkarların əl işləri, qədim məişət avadanlıqları göz oxşayırdı.

Aparıcılar vurğulayıblar ki, bu gün muxtar respublikamızda Novruz bayramı xüsusi təmtəraqla keçirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin milli dəyərlərimizə hörmət və ehtiramı Novruzun ümumxalq şənliyinə çevrilməsini təmin edib. Xalq yaradıcı­lığı günləri çərçivəsində muxtar respublikamızda bir-birindən maraqlı tədbirlərin keçirilməsi Novruz bayramının ümumxalq şənliyinə çevrilməsinin göstəricisidir. Tədbirdə rayonun musiqi kollektivlərinin rəngarəng, maraqlı çıxışları olub.

Culfa rayonu
      Culfa şəhərindəki Mədəniyyət parkında ümumrayon şənliyi keçirilib. Parkdakı meydanda üzərində xalq yaradıcılığı nümunələri – misgərlik, dulusçuluq, toxuculuq, rəsm əsərləri və milli yeməklər olan masalar düzülüb, qədim xalçalarımız sərgilənib. Meydanın ortasında tonqal qurulub.

Ulu Dədə Qorqud musiqinin müşayiətilə meydana daxil olaraq tədbir iştirakçılarını salamlayıb.

Tədbirdə Culfa şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbin müəllimi Nəzakət Xudiyeva ilə həmsöhbət olduq. O, Novruzun xalqımızın yaranışı qədər qədim olduğunu söyləyərək qeyd etdi ki, zamanın müxtəlif dönəmlərində bu sevimli bayramımıza qadağalar qoyulsa da, Novruz ruhumuza hoparaq milli dəyərlərimizi toplu halında günümüzə qədər yaşadıb. Xalqımız öz müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra Novruz bayramı da yüksək səviyyədə qeyd edilir.

Bayram şənliyi xoş ovqatla davam edib. Kosa, Keçəl və Keçinin məzhəkəli oyunu, rayonun musiqi kollektivlərinin ifa etdikləri mahnı və rəqslər bayram əhval-ruhiyyəsini daha da təravətli edib.

Kəngərli rayonu
      Kəngərli rayonunda da Novruz yüksək əhval-ruhiyyə ilə qeyd olunub. Rayon Mədəniyyət Sarayının “Kəngər” instrumental ansamblının və rayon uşaq musiqi məktəbləri kollektivlərinin müşayiəti ilə müğənnilərin oxuduqları şən mahnılar tamaşaçılara xoş ovqat bəxş edib.

Beləcə, təbiətin oyanması, həyatın canlanması, ruzi-bərəkət, gözəllik, təravət rəmzi olan Novruz bayramı münasibətilə keçirilən ümumrayon şənliyi yüksək səviyyədə təşkili ilə yadda qalıb, hər kəs bu tədbirdən xoş təəssüratla, sevinc hissləri ilə ayrılıb.Vurğulanıb ki, bu günlər Kəngərli rаyonunun sakinləri üçün həm də əlamətdar tarixlərdən biridir. Çünki bu rаyon Novruz bаyrаmı ərəfəsində – 2004-cü il mаrtın 19-dа yаrаdılıb. Bu barədə də bayram şənliyində ətraflı məlumat verilib. Bu il yaranmasının 95 illiyini qeyd etdiyimiz Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən gənc rayonu olan Kəngərlidə ikiqat bayram havası yaşanır. Yaradıldığı gündən ötən müddət ərzində Kəngərli rayonu böyük inkişaf yolu keçib.

Şahbuz rayonu
      Şahbuz şəhərində təşkil olunan Novruz şənliyində rayon Mədəniyyət Sarayının “Batabat” instrumental ansamblının solistlərindən Bəhruz Quliyev, Bayram Qubadlı, Mürsəl Tağılı və başqalarının ifasında səslənən mahnılar alqışlarla qarşılandı. İncəsənət ustalarının baharı, Azərbaycanı tərənnüm edən mahnıları dalğa-dalğa hər tərəfə yayılırdı. Milli geyimli uşaqlar meydanda rəqs edirdilər.

Bayramın əsas personajları olan Kosa və Keçəlin sərgüzəştlərindən, duzlu-məzəli çıxışlarından sonra kənd mədəniyyət evlərində fəaliyyət göstərən folklor qrupları öz bacarıqlarını göstərdilər.

Bayram günü şəhərdəki Heydər Əliyev adına Mədəniyyət və İstirahət Parkında təşkil olunmuş geniş iaşə və ticarət xidmətləri, qoğallı, paxlavalı çay süfrəsi burada yazı birgə qarşılayan şahbuzlular üçün əsl asudə vaxt və məzmunlu istirahət ab-havası yaratmışdı.

Sədərək rayonu
      Sədərək rayonunda keçirilən tədbirdə qeyd olunub ki, Novruz xalqımızın mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini özündə əks etdirən, dünyaya tanıtdıran qədim el bayramıdır.

Tədbirdə rayonun mədəniyyət kollektivləri xalqımızın Novruz adət-ənənələrini, qədim el sənətkarlığı nümunələrini nümayiş etdiriblər. Sonra tədbir iştirakçıları Kosa və Keçəlin sərgüzəştlərinə tamaşa ediblər. Dədə Qorqud xeyir-dua verərək Novruz bayramının xalqımıza ruzi-bərəkət gətirməsini arzulayıb. Tədbir iştirakçıları xalq yaradıcılığı nümunələrindən və yerli sahibkarların istehsal etdikləri məhsullardan ibarət sərgiyə baxıblar. Sədərək Kənd Mərkəzində də bayram tədbiri keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.03.2019      Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev Novruz bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrikində demişdir: “Azərbaycan torpağında Novruz bayramı daim yad təsirlərdən uzaq tutulmuş və heç bir qüvvəyə onu insanlarımızın qəlbindən çıxarmaq imkanı verilməmişdir. Biz onun böyük mənəvi gücü sayəsində keçmişimizin mürəkkəb dövrlərində belə nikbinliyimizi və gələcəyə inamımızı qoruyub saxlamağı bacarmışıq”.

Hər il Naxçıvan Muxtar Respublikasında Novruz bayramının quruculuq, əmin-amanlıq və sabitlik şəraitində qeyd olunması ümummilli liderimiz Heydər Əliyev siyasi xəttinin bəhrəsidir.

Martın 19-da “Naxçıvanqala” Tarix Memarlıq Muzey Kompleksində Novruz bayramı münasibətilə ümumxalq şənliyi keçirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov ailə üzvləri ilə birlikdə bayram şənliyində iştirak etmişdir. Milli geyimli qız Ali Məclisin Sədrinə səməni təqdim etmişdir. El ağsaqqalı Dədə Qorqud Novruzun gəlişi münasibətilə xeyir-dua verərək demişdir: “Bu gün Oğuz yurduna Novruz gəlir. El-obaya yeni il qədəm qoyur. Ötən il də böyük əməllərlə yadda qaldı. Naxçıvanımız İslam mədəniyyətinin və Azərbaycan gənclərinin paytaxtı kimi möhtəşəm tarix yazdı; qədim Oğuz igidləri yurdumuzun bir parçası olan Günnütdə bayrağımızı yenidən dalğalandırdılar. Qorqud babanız deyir ki, uğurunuz davamlı olsun! Vuran əlləriniz var olsun! Adət-ənənələrimizi özündə yaşadan Novruz bayramını elimiz-obamız neçə illərdir ki, əmin-amanlıq içində qarşılayır. Düşərli olsun! Ey bayram libaslı Naxçıvanım! Qazanılan uğurların dillər əzbəridir. Hünərvər oğul və qızların abad olmuş ulus-oymaqda toy-büsat qurur, bugünkü xoş növrağınla fəxr edirlər. Qorqud atanız deyir ki, bu uğurların bir səbəbkarı, bir yaradanı var. Ömrü uzun olsun! Yaradan qollarınız var olsun! Siz xalqı yaşadırsınız, xalq da Sizi yaşadacaqdır!"

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Novruz bayramı və ilin axır çərşənbəsi olan Od çərşənbəsi münasibətilə muxtar respublika əhalisini, şəhid ailələrini, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yerləşən hərbi hissələrinin şəxsi heyətlərini təbrik etmiş, xoş bayram ovqatı arzulamışdır.

Ali Məclisin Sədri demişdir: Novruz bayramı göstərir ki, Azərbaycan xalqı nə qədər böyük tarixə və zəngin mənəvi irsə sahibdir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev xalqımızın tarixi yaddaşının, Novruz ənənələrinin yaşadılması qayğısına qalaraq demişdir: “Novruz bayramının müstəqil respublikamızda dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi öz milli köklərimizə, adət-ənənələrimizə, tarixi keçmişimizə dərin ehtiram bəslədiyimizi və sarsılmaz tellərlə bağlı olduğumuzu nümayiş etdirir”.

Bu gün ulu öndərimizin milli dəyərlərimizin yaşadılması ilə bağlı müəyyənləşdirdiyi yol uğurla davam etdirilir. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin məqsədyönlü fəaliyyəti sayəsində müstəqil Azərbaycan və onunla birlikdə milli-mənəvi dəyərlərimiz də dünyada tanınır və qəbul edilir. Xalqımızın milli dəyərləri içərisində Novruz bayramı mühüm yer tutur. Bu bayramın ən böyük üstünlüklərindən biri xalqımızın quruculuq əzmini yaşatmasıdır. Hər il olduğu kimi, bu il də Novruz bayramı ölkəmizdə və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında əmin-amanlıq və iqtisadi yüksəliş şəraitində qeyd olunur. Ötən il muxtar respublikada həyata keçirilən tədbirlər dayanıqlı inkişafı təmin etmiş, bütün makroiqtisadi göstəricilər üzrə artım əldə edilmişdir. Bu gün qeyd etmək xoşdur ki, sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində əldə olunan uğurlar əhali gəlirlərinin artmasına, məskunlaşmaya və demoqrafik vəziyyətə də öz təsirini göstərmiş, muxtar respublika əhalisinin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə artaraq 456 min nəfərdən çox olmuşdur.

“Şübhəsiz ki, insan əməyi, zəhməti olmadan bu inkişaf mümkün deyil”, - deyən Ali Məclisin Sədri muxtar respublikamızın inkişafına öz töhfəsini verənlərin hamısına təşəkkürünü bildirmişdir.

Ali Məclisin Sədri demişdir: "Builki Novruz bayramını Naxçıvanın muxtariyyət qazanmasının 95 illiyi və muxtar respublikada elan olunmuş "Ailə təsərrüfatları ili"ndə qeyd edirik. Əminik ki, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi xəttinə sədaqət və bu yolun ölkə Prezidenti tərəfindən uğurla davam etdirilməsi ölkəmizi və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasını daha böyük tərəqqiyə qovuşduracaq, dövlət müstəqilliyimiz və sabitlik daha da möhkəmlənəcəkdir".

Ali Məclisin Sədri bir daha tədbir iştirakçılarının Novruz bayramını təbrik etmiş və bayram tonqalını yandırmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında” 2009-cu il 7 fevral tarixli Sərəncamına uyğun olaraq muxtar respublikada xalq yaradıcılığının öyrənilməsi, ənənəvi sənət sahələrinin dirçəldilməsi, onların geniş şəkildə tətbiq və təbliğ olunması istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. Novruz bayramında "Xalq yaradıcılığı günləri"nin keçirilməsi də mühüm əhəmiyyətə malikdir. Builki Novruz bayramında da musiqi kollektivlərinin və xalq sənətkarlarının iştirakı, Novruz adətlərimizin və milli dəyərlərimizin nümayişi böyük marağa səbəb olmuşdur.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası və Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyası kollektivlərinin ifasında “Naxçıvan” rəqsi təqdim olunmuşdur. Xalqımızın qədim rəqs və musiqi mədəniyyəti ilə sıx bağlı olan qədim musiqi alətlərimizin təbliği və tanıdılması vacib məsələdir. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Qədim Musiqi Alətləri Ansamblının formalaşması və fəaliyyəti bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Şənlikdə ansamblın və muğam studiyasının ifasında xalq mahnılarımız səslənmişdir. Naxçıvan şəhər sakinləri Bəyməmməd Ağaməmmədov və Gülsüm Novruzova Ali Məclisin Sədri ilə görüşərək bayram təbriklərini çatdırmışlar. Azərbaycan aşıq sənəti xalq yaradıcılığının mühüm tərkib hissələrindən sayılır. Dastanlarımızdan, xalq deyimlərindən də məlum olduğu kimi, əcdadlarımızın bir əlində qılınc olanda, bir əlində də saz olub. Bu gün də xalqımızın milli dəyərlərinin, vətənpərvərlik duyğularının, torpaq, yurd sevgisinin yüksək poetik tərənnümü olan aşıq sənətinə muxtar respublikada xüsusi qayğı ilə yanaşılır. Keçirilən el şənliklərində saz havalarına geniş yer verilməsi bu diqqət və qayğının təzahürüdür. Naxçıvan Muxtar Respublikası Aşıqlar Birliyinin üzvlərinin ifa etdikləri "Naxçıvani" aşıq havası tədbir iştirakçılarında xoş ovqat yaratmışdır.

Musiqi kollektivlərinin ifasında təqdim olunan “Doğma yurdum Naxçıvanım” mahnısı və “Qarabağ” yallısı alqışlarla qarşılanmışdır. Tulum, zurna, balaban kimi qədim çalğı alətlərimiz musiqi mədəniyyətimizlə yanaşı, həm də dəyərlərimiz və adət-ənənələrimizlə sıx bağlıdır. "Kitabi Dədə Qorqud” və “Koroğlu” dastanlarında, eləcə də şair və yazıçılarımızın əsərlərində adları çəkilən qədim musiqi alətlərinin hər biri özünəməxsusluğu ilə fərqlənir. Bu gün muxtar respublikada bu alətlərinin bərpası diqqət mərkəzində saxlanılır, musiqi məktəblərində tədris olunur. Tədbirdə tulum, zurna, balaban və nağaradan ibarət “Tulum” kvartetinin ifası olmuşdur. Muxtar respublikanın beynəlxalq titullu şahmatçıları Ali Məclisin Sədrini bayramlar münasibətilə təbrik etmiş, xatirə şəkli çəkdirmişlər.

Culfa rayon Bənəniyar kənd sakini Həsənalı Əsgərov demişdir: Ölkəmizin hər yerində - şəhərlərdə, kəndlərdə bayramlar yüksək əhval-ruhiyyə ilə qeyd olunur. Sabitlik şəraitində yaşamaq, işləmək ən böyük xoşbəxtlikdir. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev Azərbaycanı dünyada tanıdır, ölkəmiz inkişaf edir. Azərbaycanın bir hissəsi olan doğma Naxçıvanımız da inkişaf edir, müasirləşir. Azərbaycan dünyanın, Naxçıvan isə Azərbaycanın parlayan günəşidir. Azyaşlı Vüqar Əmiraslanov Ali Məclisin Sədrinə təbriklərini, xoş arzu və diləklərini çatdırmışdır. Teatr sənəti hər bir xalqın mədəni inkişafının göstəricidir. Naxçıvanda teatr sənətinin tarixi qədim dövrlərə gedib çıxır. Xalq oyunları, meydan və qaravəlli, xüsusilə “Novruz” tamaşaları, bayram məzhəkələri teatr sənətinin ilk nümunələri olmaqla yanaşı, həm də xalqımızın yaradıcılıq təxəyyülünün imkanlarını və folklorumuzun zənginliyini göstərir. Bu gün muxtar respublikada teatrların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının təqdim etdiyi “Novruz kompozisiyası” kollektivin peşəkarlığını göstərmişdir.

Naxçıvan Dövlət Universitetində təhsil alan xarici tələbələr milli dəyərlərimiz, adət-ənənələrimizlə tanış olur, milli musiqilərimiz və rəqslərimizi öyrənirlər. Universitetinin yerli və xarici tələblərindən ibarət rəqs qrupunun təqdim etdiyi “Xələfi” yallısı bunu bir daha təsdiq etdi. Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Sazçalanlar” ansamblı “Ovşarı” aşıq havası üstündə bayram təbriklərini çatdırmışdır. Xalqımızın həyat tərzini və məişətini özündə əks etdirən folklorumuz çoxəsrlik tarixə malikdir. Həyat və məişətimizdə elə bir əhəmiyyətli hadisə olmamışdır ki, o, şifahi yaradıcılıqda öz əksini tapmasın. Bu səbəbdəndir ki, müxtəlif ayin, mərasim və əmək proseslərinin nəticəsi olaraq meydana gələn folklorumuz həm də milli kimliyimizin ifadəsidir. Baharın gəlişini təmtəraqla bayram edən əcdadlarımız Novruzla bağlı zəngin folklor nümunələri yaradıblar. Bu nümumələr bu gün də gənc nəslə öyrədilir, tədris və təbliğ edilir. Tədbirdə Naxçıvan Qızlar Liseyinin şagirdləri bayatılar, tapmacalar və inanclardan ibarət kompozisiya, eləcə də toxuculuq nümunələri nümayiş etdirmişlər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbələri - Sima Bayramova, Nərmin Abuzərova, Aytən Allahverdiyeva, Səbinə Babayeva, Təbrizə Bayramova, Ellada Bayramova və Aysu Nağısoy Ali Məclisin Sədri ilə görüşmüşlər. Tələbələr muxtar respublikada ali təhsil almaq üçün yaradılan şəraitə, gənc nəslin dəyərlərimizə, adət-ənənələrimizə sədaqət ruhunda böyüdülməsi sahəsində görülən işlərə görə minnətdarlıq etmişlər. Ali Məclisin Sədri tələbələrlə xatirə şəkili çəkdirmişdir.

Azərbaycan xalqının zəngin tarixi-mədəni irsinin mühüm bir qolunu da muğam sənəti təşkil edir. Xalq yaradıcılığı günlərində zəngin folklor nümunələri ilə yanaşı, muğamlarımız da gənc nəslə aşılanır. Muğam sənətinin öyrənilməsi, təbliği və tədrisi sahəsində mühüm işlər həyata keçirilir, gənc muğam ifaçıları yetişdirilir. Naxçıvan Musiqi Kollecinin muğam üçlüyünün ifası tədbir iştirakçılarının alqışları ilə müşayiət olunmuşdur.

Naxçıvan şəhər sakini Gövhər Bağırova demişdir: Bayramlar firavanlıqdır, sevincdir, xoş niyyətdir. Biz - muxtar respublika sakinləri xoşbəxtik. Çünki firavanlıq şəraitində yaşayır, bayramları əmin-amanlıq şəraitində, xoş niyyətlərlə qeyd edirik.

Naxçıvan yallıları bu qədim diyarın tarixi, etnoqrafiyası, mərasimləri, mifoloji inancları, adət-ənənələri, ifaçılıq mədəniyyəti ilə sıx bağlı şəkildə inkişaf edib. Gəmiqayada daş üzərində həkk olunan kütləvi rəqs elementləri yallı sənətinin çox qədim tarixə malik olduğundan xəbər verir. Naxçıvan yallılarını “Naxçıvanın tacı” adlandıran ulu öndərimiz Heydər Əliyev deyirdi: “Yallılar bizim keçmişimiz, bu günümüz, gələcəyimizdir. Yallı Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq, mərdlik rəmzidir, tarixidir. Bu tarixi heç vaxt unutmaq olmaz. Naxçıvan torpağında bu tarix yaşayır, inkişaf edir və örnək olaraq gələcək nəsillərə qalır”.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin qayğısı ilə Naxçıvanda yallı sənətinin inkişafı sahəsində kompleks tədbirlər görülmüş, yallılar ilk dəfə nota köçürülmüş, onun əsasında “Naxçıvan-Şərur el yallıları” kitabı nəşr olunmuşdur. Bu sahədə görülən işlərin davamı olaraq Ali Məclis Sədrinin tapşırığına əsasən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi yallı sənəti ilə bağlı tədqiqatlar aparmışlar. Görülən işlərin davamı yallı sənətinin UNESCO səviyyəsində qorunması ilə bağlı tədbirlər görülmüş, “Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” UNESCO-nun Təcili Qorunma Siyahısına daxil edilmişdir. Tədbirdə Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin “Əlvan çiçəklər” mahnı və rəqs ansamblının təqdim etdiyi “Köçəri” yallısı, Musiqi Kollecinin və Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının yallı qruplarının çıxışları birlik və bərabərliyimizin ifadəsinə çevrilmişdir.

Bayram tədbirində Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Naxçıvanqala” ritm qrupu da maraqlı kompozisiya ilə iştirak etmişdir.

Məktəbli Dərya Qənbərova Novruz bayramına həsr olunmuş şeir söyləmişdir. Minlərlə şəhər sakininin və turistin iştirak etdiyi tədbirdə muxtar respublikada fəaliyyət göstərən istehsal və xidmət müəssisələri tərəfindən ictimai-iaşə xidməti göstərilmişdir. Ailə əməyinə üstünlük vermək, təsərrüfat işlərinə başlamaq, məhsul istehsal etmək də Novruz bayramının mahiyyətində duran əsas amillərdəndir. Bayram tədbirinə ailə təsərrüfatları tərəfindən çıxarılan məhsullar, xüsusilə paketlənmiş milli şirniyyat və mətbəx nümunələri böyük marağa səbəb olmuşdur. Həmin gün muxtar respublikanın rayon mərkəzlərində də Novruz Bayramı münasibətilə şənliklər keçirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti
20.03.2019      Martın 18-də C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyində “Beynəlxalq Poeziya Günü” münasibətilə tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, 1999-cu ildə YUNESKO-nun 30-cu iclasında 21 mart tarixi Beynəlxalq Poeziya Günü elan olunmuşdur. Azərbaycanda isə “Beynəlxalq Poeziya Günü” 2007-ci ildən etibarən qeyd olunur.

Məqsəd poeziya sənətini təbliğ etmək, şeiri insanlara sevdirmək, xalqları ədəbiyyatın bu janrı ilə bir-birinə yaxınlaşdırmaqdır. Poeziya danışıq nitqi ilə musiqi arasında bir növ orta mövqe tutur. O da musiqi kimi adi danışıqla tam ifadə edilməyən gərgin emosiyadan, böyük həyəcandan yaranır.

Ən qədim zamanlardan başlayaraq poeziya insanın mənəvi ehtiyacına çevrilmiş, onun arzu və istəklərinin, duyğu və düşüncələrinin, sevinc və kədərinin poetik tərcümanı olmuşdur. Dünyanın bir sıra mədəni xalqlarının ədəbiyyatı kimi, bəşəriyyətin söz xəzinəsini zənginləşdirən Azərbaycan poeziyası da xalqımızın tarixi qədər qədim, mənəviyyatı qədər zəngindir. Azərbaycan şairləri, bütövlükdə, Yaxın və Orta Şərq, eləcə də dünya ədəbiyyatının inkişafına güclü təsir göstərmiş, özünəməxsus poeziya məktəbi yaratmışlar. Bu poeziya məktəbi nümayəndələrinin yaradıcılığında yüksək peşəkarlıq, sözün poetik imkanlarından istifadə bacarığı özünü daha aydın göstərmişdir.

Qeyd olunub ki, ədəbiyyatın ən böyük amalını və tarixi missiyasını mənsub olduğu xalqa xidmətdə görən xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına çalışmış, yaradıcı ziyalıları himayə etmiş, sağlam ədəbi mühitin yaradılmasını əsas vəzifələr sırasına çəkmişdir. Ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq ümummilli liderimizin rəhbərliyi ilə milli dəyərlərimizə qayğı, adət-ənənələrimizin qorunub yaşadılması, mədəniyyətimizin və incəsənətimizin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər ədəbiyyatımızın, eləcə də poeziyamızın yeni çalar qazanmasına səbəb olmuşdur. Bu dövrdə repressiya qurbanlarının əsərlərinə ikinci həyat verilmiş, Azərbaycan ədəbiyyatının qorunması və təbliği məqsədilə ardıcıl tədbirlər görülmüşdür.

Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra yazıçı və şairlərimizə qaygı daha da artmış, bədii fikrin nadir hadisəsi olan poeziya xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsi kimi yeni inkişaf mərhələsinə yüksəlmişdir. Bu gün də dövlətimizin hərtərəfli qayğısı ilə Azərbaycan şairləri yaradıcılıqları ilə dünya bədii təfəkkürünü elmi-fəlsəfi fikirlərlə zənginləşdirir, milli şeiriyyəti yüksəklərə qaldırırlar.

Vurğulanıb ki, ulu öndərin siyasi kursunu uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev də Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına, ədiblərin yaradıcılıq uğurlarının daha da artmasına xüsusi diqqət və qaygı göstərir. Dövlət başçısının imzaladığı sərəncamlarla söz sənətinin keşiyində duran şair və ədiblərin yubileyləri ölkə səviyyəsində qeyd olunur, onların yaradıcılıq yoluna bir daha nəzər salınır.

Muxtar respublikamızda da poeziya sənətinin inkişafına böyük qayğı göstərilir, Naxçıvanda yaşayıb-yaradan şair və yazıçıların əməyi yüksək qiymətləndirilir. Qədim diyarımızda görkəmli şairlərin yubileyləri dövlət səviyyəsində qeyd olunur, onların ev muzeyləri yaradılır. Hər il böyük romantik şairimiz Hüseyn Cavidin anadan olduğu gün Naxçıvanda “Hüseyn Cavid Poeziya Günü” keçirilir. Şair və yazıçılarımız orden və medallara, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünə, Prezident mükafatına layiq görülürlər. Müstəqillik dövründə yazıçı və şairlərimizin 1000-dən çox kitabı, 10-dan çox almanaxı nəşr olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il 28 avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmmuş “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”nda Azərbaycan və dünya ədəbiyyatının da klassik poeziya nümunələri vardır. Bu Sərəncam kitab, mütaliə ilə bərabər gözəl poeziya nümunlərinin təbliği üçün də geniş inkanlar açır.

Nazir çıxışının sonunda deyib ki, bu gün poeziyanı sevən oxucuların, şairlərin bayramıdır və bu münasibətlə onları təbrik edib, şairlərə gözəl şeirlər yazmaq üçün ilham, oxuculara isə şairlərin könül sirdaşı olmağı arzu edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Asim Əliyev “Ədəbiyyatımız dünən və bu gün” mövzusunda çıxışında deyib ki, Azərbaycan poeziyasının tarixi qədim dövrlərdən başlanır. 12-ci əsrdə bütövlükdə Yaxın və Orta Şərqin, eləcə də dünya ədəbiyyatının sonrakı inkişafına güclü təsir göstərmiş, Xaqani, Məhsəti, Nizami kimi dünya şöhrətli korifeyləri meydana gətirmiş Azərbaycan poeziya məktəbi əsaslı şəkildə formalaşmışdır.

Sonrakı əsrlərdə Azərbaycan poeziyası Nəsimi, Füzuli, Xətai, Kişvəri, Vaqif, Vidadi, Seyid Əzim və başqa böyük poeziya ustadları şerimizi yeni zirvəyə qaldırmışlar. XIX əsrdə isə poeziya məclisləri yeni vüsət almışdır.

XX əsrdə isə ədəbiyyatımız Hüseyn Cavid, Mirzə Ələkbər Sabir, Səməd Vurğun, Əliağa Vahid, Məmməd Araz, İslam Səfərli və başqa görkəmli söz ustadlarının poeziya nümunələri ilə zənginləşmişdir.

Əməkdar elm xadimi, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Hüseyn Həşimli, “Naxçıvan ədəbi mühitində poeziyanın inkişaf tarixi” mövzusunda çıxışında qeyd edib ki, Naxçıvan ədəbi mühitinin poeziyası həmişə olduğu kimi, bu gün də dövrümüzün aktual məsələlərini bədii dillə oxuculara çatdırmağa çalışır. Şairlər ədəbiyyatımızın ənənələrini davam etdirərək müasir ədəbiyyatımızı zənginləşdirirlər.

Sonda C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyorlarından Xalq artisti Həsən Ağasoy, Anar Eyvazov, Şölə Novruzbəyli, A.S.Puşkin, C.Q.Bayron, V.Şekspir, H.Cavid və M.Araz poeziyasından nümunələri bədii qiraət etdikdən sonra muzeyin ekspozisiyasına baxış olub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.03.2019      Naxçıvan Musiqi Kolleci bu günlərdə - mart ayının 13-dən 17-dək Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi, İtaliya Beynəlxalq Mədəniyyət Assosiasiyasının, Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin və Cövdət Hacıyev adına 3 nömrəli onbirillik musiqi məktəbinin təşkilatçılığı ilə “Testene ART Baku - 2019” III Beynəlxalq İncəsənət festival-müsabiqəsində iştirak etmişdir. Festival-müsabiqə instrumental, vokal, rəqs, teatr, folklor, moda və dizayn, dekorativ tətbiqi-sənət, xalq çalğı alətləri nominasiyaları üzrə təşkil edilmişdir. Festival-müsabiqənin münsiflər heyətinin tərkibində Azərbaycanla yanaşı, Rusiya, Qazaxıstan, Litva, İsrail və İtaliyadan olan nümayəndələr yer almışdır. Münsiflər heyətinin tərkibinə Pelenyaqre Viktor (sədr, Moskva Xalq şairi), Ağaverdi Paşayev (Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru, professor, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti), Françeska Pedoçi (İtaliya, Bolonya Konservatoriyasının vokal müəllimi), Petras Kunçsa (Vilnüs Teatr və Musiqi Akademiyasının professoru, skripkaçı), Lyudmila Sinyaqovskaya (M.P.Musorqski adına Sankt-Peterburq Musiqi Kollecinin tədris işləri üzrə direktor müavini, fortepiano müəllimi), Bibigul İzdenova, Gulnara Fyodorova (Moskva şəhər “Zolotoya tufelka” xalq rəqsləri ansamblının bədii rəhbəri, baletmeyster) kimi nüfuzlu və tanınmış sənət adamları daxil idi.

Azərbaycan, İtaliya, Pakistan, Qazaxıstan, Rusiya, Gürcüstan və digər ölkələrdən müxtəlif yaş qrupları üzrə 180-ə yaxın iştirakçının qatıldığı müsabiqədə Naxçıvan Musiqi Kollecindən 10 nəfər - 9 tələbə və 1 müəllim olmaqla instrumental ifaçılıq və xalq çalğı alətləri nominasiyaları üzrə iştirak etmişlər.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələri öz uğurlu çıxışları ilə seçilmiş və Festival-müsabiqənin qalibi olmuşlar.

Kollecin nağara ixtisası üzrə IV kurs tələbəsi Hacılı Nəcəf Nadir oğlu müsabiqənin qran-pri mükafatına layiq görülmüşdür. Qanun ixtisası üzrə kollecin müəllimi Sevinc Babayeva və tar ixtisası üzrə kollecin IV kurs tələbəsi Məmməd Məmmədli I yeri, balaban ixtisası üzrə III kurs tələbəsi Sərxan Əliyev, qanun ixtisası üzrə III kurs tələbəsi İnci Bağırlı, tar ixtisası üzrə III kurs tələbəsi Murad Behbudov və skripka ixtisası üzrə Rauf Bünyətzadə II yeri, fortepiano ixtisası üzrə III kurs tələbəsi Arzu Abbasova III yeri tutmuşlar. Fortepiano ixtisası üzrə III kurs tələbələri Lamiyə Quliyeva və Nilufər Əliyeva diplomla təltif edilmişdir.

“Testene ART Baku - 2019” III Beynəlxalq İncəsənət Festival-müsabiqəsi qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi və qala-konserti martın 17-də Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında keçirilmişdir.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələrinə daha böyük uğurlar arzulayırıq.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.03.2019      Martın 16-da Babək Rayon Cəhri Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin xanəndəlik ixtisası üzrə müəllim və şagirdlərinin Culfa Rayon Mədəniyyət Sarayında “Ritmik muğam kompozisiyası” adlı konsert proqramı olub.

Muğam sənəti Azərbaycan xalqının bədii yaradıcılığının və musiqi mədəniyyətinin zəngin sərvəti olmaqla nadir sənət nümunəsidir. Muğam xalqımızın dünya mədəni irsinə bəxş etdiyi ən böyük xəzinədir. Muğam sənətimizdə xalqımızın təfəkkürü və düşüncə tərzi öz əksini tapır. 2002-ci ildə YUNESKO tərəfindən muğam sənəti “Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi reprezentativ siyahısı”na daxil edilmişdir.

“Ritmik muğam kompozisiyası”nda Cəhri Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllimi Hünər Əliyev, şagirdləri Əli Mehralıyev, Həsən Babazadə, Ələkbər Sadiqovun ifasında muğamlarımız maraqla qarşılandı.

Qeyd edək ki, şifahi-professional Azərbaycan musiqisinin geniş yayılmış janrlarından olan ritmik muğamlar da başqa muğam dəsgahları kimi vokal instrumental hissələrinin müstəqilliyinə əsaslanan muğamlardır. Lakin ritmik muğamlar özünəməxsus səciyyəvi cəhətləri ilə seçilir. Ritmik muğamların da öz müstəqil adları vardır. Bu muğamlar fəal-emosional müqəddimə ilə başlayır və bütün bunlar sanki əsas melodiyada şərh edilir. Muğam dəsgahında olduğu kimi ritmik muğamlarda da sözün, qəzəlin seçiminə xüsusi diqqət yetirilir.

Muxtar respublikanın Əməkdar artisti Hünər Əliyev və onun şagirdlərinin ifasında “Ritmik muğam kompozisiyası” uğurlu alındı. Bir-birini əvəz edən “Heyratı”, “Arazbarı”, “Səmayi-şəms”, “Ovşarı”, “Qarabağ şikəstəsi” kimi ritmik muğamlar tamaşaçıda xoş ovqat yaratdı. “Heyratı”, “Qarabağ şikəstəsi” və başqa mərdlik, qəhrəmanlıq əhval-ruhiyyəsi aşılayan muğamlar alqışlarla qarşılandı.

Hünər Əliyev və onun istedadlı şagirdlərini musiqi məktəbinin Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı müşayiət edirdi. Bədii rəhbəri Hünər Əliyev və konsertmeysteri Taleh Əliyev olan ansamblın üzvləri Taleh Əliyev (tar), Günel Babayeva (kamança), Nurlan Nuriyev (kamança), Cabir Vəliyev (ud), Sahil Qasımov (qarmon), Mahir Rüstəmov və Ramal Cəfərov (zərb alətləri) və başqalarının əməyi ilə hazırlanan “Ritmik muğam kompozisiyası” xoş təsir yaratdı. Uşaq musiqi məktəblərində muğamla bağlı bu qəbildən olan konsertlərin hazırlanması şagirdlərdə qədim və zəngin milli dəyərlərimizə sevgi və marağın artmasında da mühüm rol oynayır. Son illərdə uşaq və gənclərdə muğam sənətinə marağın artması da bunun göstəricisidir.

Babək rayon Cəhri kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin konserti tamaşaçılarda xoş ovqat yaradıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.03.2019      Martın 15-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illik yubileyi ilə bağlı Ordubad Rayon Mədəniyyət Sarayında konserti olub.

Konsertin aparıcısı bildirib ki, bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illiyi tamam olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı”nı təsdiq etmişdir. Muxtar respublikanın musiqi kollektivləri də bu tədbirlərdə fəal iştirak edəcəklər. Bugünkü konsert proqramı da bu yubileyə həsr olunmuşdur.

Vurğulanıb ki, son 20 ildən artıq dövrdə qədim diyarımızın siması dəyişmiş, şəhər, kənd və rayon mərkəzlərində irimiqyaslı tikinti-quruculuq, abadlıq və bərpa işləri həyata keçirilmiş, tarixə, mədəniyyətə, səhiyyəyə, təhsilə qayğı artmış, yeni infrastruktur obyektləri tikilmiş, muxtar respublika inkişaf və intibaha qovuşmuşdur.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2012-ci il yanvarın 10-da imzaladığı Sərəncam ilə yaradılan bu musiqi kollektivi qısa vaxtda estrada həvəskarlarının rəğbətini qazanıb. Kollektiv rəngarəng repertuarı ilə ictimaiyyət qarşısında müntəzəm çıxış etməkdədir. Orkestrin bədii rəhbəri və baş dirijoru Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Məmmədovdur. Estrada orkestri yarandığı gündən repertuar zənginliyinə xüsusi diqqət yetirir. Orkestrin repertuarında Azərbaycan bəstəkarları ilə yanaşı, Avropa və rus bəstəkarlarının musiqi əsərlərinə də geniş yer verilir.

Konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası Estrada Orkestrinin solisti Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Tural Nəcəfovun ifa etdiyi Emin Sabitoğlunun “Kəpənək”, Polad Bülbüloğlunun “Gəl, ey səhər”, Nəriman Əzimovun “Dəniz” mahnıları alqışlarla qarşılanmışdır. Sonra Estrada Orkestrinin gənc solistləri Samir İsmayılov, Rahim Əsgərzadə, İlkin Abdullayev, Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının şən və lirik mahnılarını ifa etmişlər. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Tural Nəcəfov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Azər Cəfərli, Elçin Nağıyevin ifalarında Azərbaycan bəstəkarlarının populyar estrada mahnıları səsləndirilib. Onların ifasında səslənən Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, Emin Sabitoğlu, Polad Bülbüloğlu, Telman Hacıyev, Oqtay Kazımi, Elza İbrahimovanın “Badamlı”, “Zaman”, “Həyat sən nə qəribəsən”, “Bağçamızdan keçmisən”, “Könlümün yadigarı” və başqa estrada mahnıları alqışlarla qarşılanıb.

Konsertdə estrada mahnıları ilə bərabər dünya musiqisinin böyük sənətkarlarının müxtəlif musiqi janrında yazdığı melodiyalar da səsləndirilib. Estrada orkestrinin budəfəki konserti də maraqlı repertuar zənginliyi ilə seçilirdi. Konsert “Ulu yurdum”, “Naxçıvanım” mahnılarının ifaları ilə başa çatıb. Konsertə Elvin Əliyarov dirijorluq etmişdir.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin bir saatdan artıq davam edən konsert proqramı rayon sakinlərinə xoş ovqat bəxş edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.03.2019      Xalqımızın qədim bayramı olan Novruz hər il Naxçıvanda xüsusi təntənə ilə keçirilir. Ana yurdumuza baharın gəlişi bu il muxtariyyətinin 95 illiyini qeyd etdiyimiz doğma diyarımızda ikiqat bayram sevinci ilə qarşılanır.

Novruz bayramı münasibətilə muxtar respublikanın mədəniyyət müəssisələri və kollektivləri tərəfindən rəngarəng, silsilə tədbirlər hazırlanıb. Bayram günlərində muxtar respublika sakinlərinin, eləcə də şəhərimizə gələn qonaqların və turistlərin mədəni istirahətlərinin yüksək səviyyədə təşkili üçün mədəniyyət müəssisələri səmərəli fəaliyyət göstərəcək.

Bayram günləri – 20, 21, 22, 23 və 24 mart tarixlərdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblı, Estrada Orkestri və Kamera Orkestri, Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Gənclik” instrumental ansamblı və Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin “Şəlalə” instrumental ansamblı hər gün “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində konsert proqramı ilə çıxış edəcəklər.

Bayram günlərində muxtar respublikadakı bütün muzey və muzeytipli müəssisələr xidmət göstərəcəkdir. Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı 22 mart, Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı 20-23 mart, Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı 20-25 mart tarixlərdə tamaşalar göstərəcəklər.

19-25 mart tarixlərdə muxtar respublikanın 19 kəndində rayon mədəniyyət şöbələrinin, kənd mədəniyyət evləri və klubların, uşaq musiqi məktəblərinin kollektivləri konsert proqramları ilə çıxış edəcəklər. Eyni zamanda martın 25-də Naxçıvan Dövlət Film Fondunda məktəblilər üçün film nümayişi təşkil ediləcəkdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.03.2019      Martın 14-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı Xaqani Əliyevin “Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramı əsasında hazırladığı tamaşanı Şahbuz Rayon Mədəniyyət Sarayında rayon sakinlərinə göstərmişdir.

“Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramı XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvan xanlığında baş verən ictimai-siyasi hadisələri əks etdirir. Rusiya-İran müharibəsi və Naxçıvanın ruslar tərəfindən işğal olunması əsərin əsas süjet xəttini təşkil edir.

İlk dəfə Naxçıvan teatrında səhnəyə qoyulan “Ehsan xan Kəngərli” tamaşasında Naxçıvan xanlığının düşdüyü çətin vəziyyətdən çıxış yolu axtaran Ehsan xanın siyasi düşüncələri və xüsusən ermənilərin Naxçıvana yerləşdirilməsinin qarşısını almaq üçün rus diplomatı Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedovla apardığı söhbətlər olduqca maraq doğurur. Naxçıvanın gələcək taleyi ilə bağlı Kəngərli xanları arasında yaranan fikir ayrılığı və Ehsan xanın təşəbbüsü ələ alaraq xalqın taleyini hər şeydən üstün tutması əsərdə konfliktin gərginliyini daha da artırır.

Tamaşada Ehsan xanla yanaşı, Abbasqulu ağa Bakıxanovun da bədii obrazı diqqəti cəlb edir. Bakıxanov erməni fitnələrinin qarşısını almaq üçün Ehsan xana çıxış yolu tapmaqda kömək edir.

“Ehsan xan Kəngərli” tamaşasında dövrün ictimai-siyasi hadisələri faktlarla səhnəyə gətirilir ki, bu da tamaşaçını cəlb edir.

Bu maraqlı tamaşanın elmi məsləhətçisi akademik İsmayıl Hacıyev, quruluşçu rejissoru, xalq artisti Kamran Quliyev, quruluşçu rəssamı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Əbülfəz Axundov, musiqi tərtibatçısı Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi İmamqulu Əhmədovdur.

Tamaşada Azərbaycan Respublikasının Xalq artistləri Rza Xudiyev (Ehsan xan), Rövşən Hüseynov (Kalbalı xan), Həsən Ağasoy (Kərim xan), Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Bəhruz Haqverdiyev (Şıxəli bəy), Əli Əliyev (Paskeviç), Əbülfəz İmanov (Safraz Saakov), aktyorlar Zəminə Məmmədova (Çimnaz xanım), Ələsgər Quliyev (Nəzərəli xan), Səyyad Məmmədov (Qriboyedov), Zakir Fətəliyev (Məmmədrza xan), Anar Eyvazov (rus zabiti), Nazlı Hüseynquliyeva (yaşlı qadın), Mehri Nəbiyeva (Nina Çavçavadze) maraqlı obraz və personajlar yaratmışlar.

Tamaşa maraqla qarşılanmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.03.2019      Martın 13-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamına əsasən “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı” təsdiq edilmiş, Tədbirlər Planında muxtar respublikanın 95 illik yubileyinin geniş qeyd edilməsi ilə bağlı müxtəlif silsilə tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Azərbaycan dövlətçilik tarixində özünəməxsus yeri olan Naxçıvan çətin, mürəkkəb, gərgin mübarizə yolu keçmiş, hər dövrdə mərkəzi şəhər olmaqla yanaşı, həm də mədəniyyət mərkəzi olmuş və çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinə malik olmuşdur.

XX əsrin 20-ci illəri, xüsusilə 1918-1920-ci illərdə Naxçıvan ictimai-siyasi hadisələrin daha gərgin dövrünü yaşamışdır. 1921-ci il martın 16-dan başlayaraq əvvəlcə Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası, 1923-cü il iyunun 16-dan Naxçıvan diyarı, 1924-cü il fevralın 9-dan Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası, 1990-cı il noyabrın 17-dən isə Naxçıvan Muxtar Respublikası adlanan bu qədim diyar gərgin günlər yaşamaqla bərabər, şərəfi bir inkişaf yolu keçmişdir. Ümumiyyətlə, muxtar respublikanın yaradılması Azərbaycanın siyasi tarixinin mühüm, əhəmiyyətli hadisəsidir.

Qeyd edilib ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə Naxçıvanla bağlı verdiyi sərəncamlar, bu diyara tarixi səfərləri, ərazi bütövlüyü və təhlükəsizliyi üçün həyata keçirdiyi tədbirlər muxtariyyət statusunun hüquqi cəhətdən möhkəmləndirilməsi və taleyüklü digər məsələlərin yerinə yetirilməsi Naxçıvanın hərtərəfli inkişafını təmin etməklə onu çiçəklənən, günü-gündən müasirləşən bir diyara çevirmişdir.

Ulu öndərin Naxçıvan üçün həyata keçirdiyi tədbirlər bu gün ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Bu illər ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın iqtisadi və mədəni yüksəlişinə, hərtərəfli inkişafına da layiqli töhfəsini vermişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə 20 ildən artıq dövrdə qədim diyarımızın siması dəyişmiş, şəhər, kənd və rayon mərkəzlərində irimiqyaslı tikinti-quruculuq, abadlıq və bərpa işləri həyata keçirilmiş, tarixə, mədəniyyətə, səhiyyəyə, təhsilə qayğı artmış, yeni infrastruktur obyektləri tikilmiş, muxtar respublika inkişaf və intibaha qovuşmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərtərəfli inkişafından danışarkən mədəniyyətimizə, incəsənətimizə, tariximizə, milli dəyərlərimizə diqqət və qayğını xüsusi qeyd etməliyik. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin qayğısı ilə ötən dövrdə muxtar respublikamızda 70-dən artıq dünya əhəmiyyətli abidə təmir və bərpa olunmuşdur. Bu illər ərzində 15-dən çox muzey yaradılmış, yeni-yeni uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri, 100-lərlə digər mədəniyyət müəssisələri istifadəyə verilmişdir. Bütün bunlar xalqımızın tarixinə, mədəniyyətinə, milli dəyələrə, gənc nəslin sabahına göstərilən diqqət və qayğının bariz ifadəsidir.

Diqqətə çatdırıb ki, qədim diyarımızda tarixi-mədəni irsin qorunub saxlanması sahəsində görülən işlər öz bəhrəsini vermişdir. Naxçıvanda “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı” tədbirləri 2018-ci ildə uğurla keçirilmiş, “Yallı” (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqslərini UNESCO-nun Təcili Qorunma Siyahısına daxil edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası bu gün öz inkişaf və intibahının yeni mərhələsini yaşayır. Naxçıvan regionda beynəlxalq tədbirlərin, idman yarışlarının, elmi konfransların keçirildiyi bir məkana çevrilmişdir.

Nazir çıxışının sonunda deyib ki, bu gün sabitliyin və əmin-amanlığın hökm sürdüyü muxtar respublikamız özünün hərtərəfli inkişafı, abadlığı ilə hər kəsin diqqətini cəlb edir. Muxtar respublikamızın inkişafının nümunə göstərilməsi əldə edilən uğurlar nəticəsində mümkün olmuşdur.

Tədbirin bədii hissəsində Xaqani Əliyevin “Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramı göstərilmişdir. “Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramı XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvan xanlığında baş verən ictimai-siyasi hadisələri əks etdirir. Rusiya-İran müharibəsi və Naxçıvanın ruslar tərəfindən işğal olunması əsərin əsas süjet xəttini təşkil edir.

İlk dəfə Naxçıvan teatrında səhnəyə qoyulan “Ehsan xan Kəngərli” tamaşasında Naxçıvan xanlığının düşdüyü çətin vəziyyətdən çıxış yolu axtaran Ehsan xanın siyasi düşüncələri və xüsusən ermənilərin Naxçıvana yerləşdirilməsinin qarşısını almaq üçün rus diplomatı Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedovla apardığı söhbətlər olduqca maraq doğurur. Naxçıvanın gələcək taleyi ilə bağlı Kəngərli xanları arasında yaranan fikir ayrılığı və Ehsan xanın təşəbbüsü ələ alaraq xalqın taleyini hər şeydən üstün tutması əsərdə konfliktin gərginliyini daha da artırır.

Tamaşada Ehsan xanla yanaşı, Abbasqulu ağa Bakıxanovun da bədii obrazı diqqəti cəlb edir. Bakıxanov erməni fitnələrinin qarşısını almaq üçün Ehsan xana çıxış yolu tapmaqda kömək edir.

“Ehsan xan Kəngərli” tamaşasında dövrün ictimai-siyasi hadisələri faktlarla səhnəyə gətirilir ki, bu da tamaşaçını cəlb edir.

Bu maraqlı tamaşanın elmi məsləhətçisi akademik İsmayıl Hacıyev, quruluşçu rejissoru, Xalq artisti Kamran Quliyev, quruluşçu rəssamı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Əbülfəz Axundov, musiqi tərtibatçısı Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi İmamqulu Əhmədovdur.

Tamaşada Azərbaycan Respublikasının Xalq artistləri Rza Xudiyev (Ehsan xan), Rövşən Hüseynov (Kalbalı xan), Həsən Ağasoy (Kərim xan), Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Bəhruz Haqverdiyev (Şıxəli bəy), Əli Əliyev (Paskeviç), Əbülfəz İmanov (Safraz Saakov), aktyorlar Zəminə Məmmədova (Çimnaz xanım), Ələsgər Quliyev (Nəzərəli xan), Səyyad Məmmədov (Qriboyedov), Zakir Fətəliyev (Məmmədrza xan), Anar Eyvazov (rus zabiti), Nazlı Hüseynquliyeva (yaşlı qadın), Mehri Nəbiyeva (Nina Çavçavadze) maraqlı obraz və personajlar yaratmışlar.

Tamaşanın sonunda teatrsevərlər əsərin müəllifini və yaradıcı kollektivi alqışlarla qarşılamışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.03.2019      Martın 13-də Şərur rayonundakı “Bahar” kinoteatrında Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin “Şəlalə” instrumental ansamblının “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş konserti olmuşdur.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin “Şəlalə” instrumental ansamblı 15 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir. Konsert repertuar zənginliyinə diqqət yetirməklə ictimaiyyət qarşısında və hərbi hissələrdə, müxtəlif tarixi və əlamətdar günlərlə bağlı keçirilən tədbirlərdə konsert proqramları ilə çıxış edir. Kollektivin üzvlərindən bir neçə nəfəri son illər fəxri adlara layiq görülmüşlər. Ansamblın bədii rəhbəri Əli Məmmədovdur.

“Bahar” kinoteatrında keçirilən konsert Bəhruz Quliyevin ifa etdiyi həmyerlimiz mərhum bəstəkar və tarzən Vahid Axundovun məşhur “O Naxçıvandır” mahnısı ilə başlamışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Arzu Fərzəliyev və Qəmər Babayevanın ifa etdikləri “Güldür məni”, “Toy olsun, bayram olsun”, “Yaşayıram el üçün”, “Yaşa ey mənim xalqım” və başqa şən və lirik mahnılar konsert iştirakçılarında xoş ovqat yaradıb.

Konsertdə ansamblın solistləri Ədalət Hüseynov, Səyavuş Nəcəfov, Bəhruz Quliyev, Emin Sabitoğlu, Ələkbər Tağıyev, Ramiz Mirişli, Hacı Xanməmmədov, Oqtay Rəcəbov, Telman Hacıyev, Elçin Cəlilov və başqalarının populyar mahnılarını ifa ediblər. Solistlərin ifa etdiyi “Naxçıvanım”, “Bir xumar baxışla”, “Sənin gülüşlərin”, “Qonşu olmaq istəmirəm”, “Getmə dayan”, “Kəpənək”, “Getmə amandı” və başqa mahnılar alqışlarla qarşılanıb. Konsertdə ansamblın ifasında instrumental musiqilər, təsnif və kino filmlərdən mahnılar da səslənib.

Bir saatdan artıq davam edən konsert Şərur rayon sakinləri tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.03.2019      Martın 12-də Kəngərli Rayon Mədəniyyət Sarayında Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan musiqi kollektivlərinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş konserti olub.

Konsertin aparıcısı bildirib ki, bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illiyi tamam olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı”nı təsdiq etmişdir. Muxtar respublikanın musiqi kollektivləri də bu tədbirlərdə fəal iştirak edəcəklər. Bugünkü konsert proqramı da bu yubileyə həsr olunmuşdur.

Qeyd edilib ki, son 20 ildən artıq dövrdə qədim diyarımızın siması dəyişmiş, şəhər, kənd və rayon mərkəzlərində irimiqyaslı tikinti-quruculuq, abadlıq və bərpa işləri həyata keçirilmiş, tarixə, mədəniyyətə, səhiyyəyə, təhsilə qayğı artmış, yeni infrastruktur obyektləri tikilmiş, muxtar respublika inkişaf və intibaha qovuşmuşdur.

Konsert “Arpaçay” instrumental ansamblının ifasında “Mahur” rəngi ilə başlayıb. Qeyd edək ki, ansamblın bədii rəhbəri Vəli Hüseynovdur. Ansamblın solistlərinin ifasında Azərbaycan bəstəkarlarının mahnıları, xalq mahnıları səslənib. Solistlərdən Cabbar Əliyev, Coşqun Hüseynov, Fərman Allahverdiyev, Səbuhi Baxşəliyev, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Kimya Babayevanın ifa etdiyi “Azərbaycanım”, “Dilbərim”, “Can Azərbaycan”, “Ay ceyranım”, “Ana yurdum”, “Naxçıvanım” və başqa mahnılar alqışlarla qarşılanıb.

Şərur Rayon Mədəniyyət Sarayının bədii rəhbər-rejissoru Nəsimi Məmmədzadə və Şərur Rayon Xalq Teatrının rejissoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Neymət İslamoğlunun ifasında Azərbaycan poeziyasından nümunələrin bədii qiraəti də maraqla qarşılanıb.

Konsertdə Şərur Xalq Yallı Ansamblının ifa etdiyi “Söylə”, “Köçəri” yallıları rəngarənglik yaratdı. “Köçəri” yallısının sədaları altında konsert başa çatıb.

Bir saatdan artıq davam edən konsert rayon sakinlərində xoş ovqat yaratmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.03.2019      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Təhsil nazirliklərinin tədbirlər planına əsasən muxtar respublikada fəaliyyət göstərən orta ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında 18 oktyabr 2018-ci il tarixdə start verilmiş Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş “Qədim və müasir Naxçıvan gənc rəssamların fırçasında” adlı müsabiqədə Naxçıvan şəhəri və muxtar respublikanın bütün rayonları üzrə məktəbliləri iştirak edirlər. Müsabiqənin I mərhələsi Ordubad rayonunun ümumtəhsil məktəbləri şagirdləri arasında keçirilib və 40 şagird iştirak edib.       Qədim diyarımızın təbiəti, Naxçıvanın tarix və memarlıq abidələri, şəhər və kəndlərimizin abadlıq və quruculuq həyatını əks etdirən mövzularla bərabər, bu yurdun mərd və mübariz insanlarının əks olunduğu rəsmlər müsabiqənin əsas mövzusudur.

Martın 12-də müsabiqənin növbəti turu Culfa rayonunda keçirilmişdir. Növbəti tur başlamazdan əvvəl Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvü Hökümə Məmmədli bildirib ki, muxtar respublikanın bütün bölgələrində Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 95 illiyinə həsr olunmuş tədbirlər keçirilir. Belə tədbirlərdən biri də Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən “Qədim və müasir Naxçıvan gənc rəssamların fırçasında” adlı rəsm müsabiqəsidir. Müsabiqə muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin VI-XI sinif şagirdləri arasında keçirilir. Rəsm müsabiqəsinin keçirilməsində əsas məqsəd qədim diyarımız Naxçıvanın istedadlı şagirdlərin üzə çıxarılması, onların yaradıcılıq potensialının inkişaf etdirilməsi və istiqamətləndirilməsindən ibarətdir. İlk turu 18 oktyabr 2018-ci ildə keçirilən müsabiqə rayon və muxtar respublika turlarından ibarət olacaqdır. Rayon turlarında I və II yerləri tutmuş iştirakçılar muxtar respublika turunda iştirak etmək hüququ qazanacaqdır. Müsabiqə iştirakçılarına müəyyən edilmiş mövzu ətrafında işləmələri üçün 3 saat vaxt verilir. İştirakçıların əl işləri münsiflər heyəti tərəfindən 10 ballıq sistem üzrə qiymətləndiriləcəkdir. Qaliblər Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının diplom, fəxri fərman və müxtəlif hədiyyələri ilə mükafatlandırılacaqlar. Ordubad rayon turu ilə start götürən müsabiqə 10 may 2019-cu il tarixədək bütün rayonlar üzrə davam edəcəkdir.

Culfa şəhərində keçirilən müsabiqədə iştirakçıların rəsm əsərləri münsiflər heyəti tərəfindən 10 ballıq sistem üzrə qiymətləndirilib. Beləliklə Cəfərova Nurcan (I yer, Culfa şəhəri), Kamil Məmmədli, Kamal Sədralıyev (II yerlər, Kırna və Yaycı kəndləri), Şənxanım Adıgözəlova, Gülay Zeynalova (III yerlər, Culfa şəhəri və Milax kəndi) qalib olaraq muxtar respublika turunda iştirak etmək hüququ qazanmışdır.

Növbəti tur Babək rayonunda keçiriləcəkdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.03.2019      Martın 11-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin Sədərək Rayon Mədəniyyət Sarayında konserti olub.

Konsertin aparıcısı bildirib ki, 2019-cu il fevralın 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illiyi tamam olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə muxtar respublikanın 95 illiyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planını təsdiq etmişdir. Tədbirlər Planında Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinin geniş qeyd edilməsi üçün bir sıra tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının musiqi kollektivləri də bu tədbirlərdə fəal iştirak edəcəklər. Bugünkü konsert proqramı da bu yubileyə həsr olunmuşdur.

Qeyd edilib ki, son illər qədim diyarımızın siması dəyişmiş, şəhər və rayon mərkəzləri abadlaşdırılmış, yeni infrastruktur obyektləri inşa olunmuş, bir sözlə muxtar respublikamız yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestri muxtar respublikanın tanınmış orkestrlərindən biridir. Kollektivin çıxışları musiqisevərlər tərəfindən həmişə rəğbətlə qarşılanır. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin repertuarında Avropa bəstəkarlarının əsərləri, klassik instrumental kamera musiqisi ilə yanaşı, Azərbaycan bəstəkarlarının musiqi əsərləri də mühüm yer tutur. Orkestrin bədii rəhbər və dirijoru Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Çingiz Axundovdur.

Orkestr əvvəlcə böyük bəstəkarımız Fikrət Əmirovun “1001 gecə” baletindən “Final”ı ifa edib.

Sonra Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Gülyanaq Fərzəliyeva, Tural Nəcəfov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Azər Cəfərli, Elçin Nağıyev və müğənnilər İlkin Abdullayev, Samir İsmayılov, Rahim Əsgərzadə, Ruhiyyə Hüseynova Azərbaycan bəstəkarlarının mahnılarını ifa ediblər. Onların ifasında səslənən Tofiq Quliyevin “Bakı”, “Neftçi mahnısı”, Vidadi Heydərovun “Naxçıvan” və başqa bəstəkar, xalq mahnıları alqışlarla qarşılanıb. Konsertdə Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu”, Müslüm Maqomayevin “Şah İsmayıl”, Fikrət Əmirovun “Sevil” operalarından, Qara Qarayevin “İldırımlı yollarla” baletindən səslənən musiqilər də xoş ovqat yaradıb.

Konsert bütün solistlərin ifasında Rauf Hacıyevin “Azərbaycan” mahnısı ilə başa çatıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.03.2019      Martın 9-da Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Milli Teatr Günü münasibətilə tədbir keçirilib.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edərək bildirib ki, sənət adamlarına diqqət və qayğı ilə yanaşan ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2013-cü il 1 mart tarixli Sərəncamına əsasən hər il 10 mart ölkəmizdə “Milli Teatr Günü” kimi qeyd edilir. Nazir bu münasibətlə bütün tədbir iştirakçılarını və teatr ictimaiyyətini təbrik edib.

Qeyd edilib ki, 1873-cü il martın 10-da əsası qoyulmuş Azərbaycan milli teatrı və bundan 10 il sonra 1883-cü il mayın 11-də əsası qoyulmuş Naxçıvan teatrı uzun və şərəfli yol keçmişdir.

Azərbaycanda teatrların inkişafında daim mədəniyyət və incəsənətin böyük hamisi kimi bu sahədə çalışanların sonsuz rəğbətini qazanmış Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin xidmətləri misilsizdir. “Teatr Azərbaycanda mədəniyyətin, xalqın milli ruhunun, milli dirçəlişinin inkişafında, ümumiyyətlə, xalqımızın mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsində böyük rol oynamışdır” – deyən görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrlərdə milli teatrımız əsl inkişaf və intibaha qovuşmuş, maddi-texniki bazası gücləndirilmiş, peşəkar aktyor və rejissor kollektivləri formalaşmışdır. Müstəqillik illərində də teatrlara diqqət və qayğı artırılmış, yazıçı, aktyor və rejissorların yaradıcılıq şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmiş, onların əməyi dövlətimiz tərəfindən qiymətləndirilmişdir. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin 2006-cı ildə Azərbaycanda “Teatr və teatr fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2007-ci ildə “Azərbaycan teatr sənətinin inkişaf etdirilməsi haqqında” Sərəncamı, 2009-cu ilin may ayında isə “Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə” Dövlət Proqramı bu sahənin inkişafına böyük töhfə vermişdir.

Bu günlərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin mədəniyyət xadimləri ilə görüşü və 4 mart 2019-cu il tarixdə “Azərbaycan teatrlarının inkişafı ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncamı bu sahənin inkişafına göstərilən növbəti qayğının bariz nümunəsidir.

Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da teatrların fəaliyyətinə hərtərəfli dövlət qayğısı göstərilir. Hazırda muxtar respublikada fəaliyyət göstərən C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı, Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı, 5 xalq teatrı tamaşaçıların mənəvi və estetik zövqünün formalaşmasında, onların asudə vaxtlarının mənalı təşkilində əhəmiyyətli rol oynayır.

Son illər ərzində Naxçıvanda fəaliyyət göstərən teatrların yaradıcılıq axtarışları, qastrol səfərləri genişlənmiş, kollektivlər milli dəyərlərimizin peşəkar təbliğatçısına çevrilmişlər.

Naxçıvan teatrı tarixi boyu görkəmli dramaturqların əsərlərini səhnəyə qoymaqla teatrsevərləri dünya klassiklərinin yaradıcılıqları ilə tanış etmiş, xalqımızın bəşəri sərvətlər xəzinəsinə yiyələnməsində əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir.

Naxçıvan teatrının tarixi tədqiqi ilə də bağlı bir sıra uğurlu işlər həyata keçirilmiş, tədqiqat əsərləri yazılmış, monoqrafiya və kitablar nəşr olunmuşdur.

Naxçıvan teatrı üçün ixtisaslı gənc aktyorların yetişdirilməsi məqsədilə də muxtar respublikada mühüm addımlar atılmış, Naxçıvan Dövlət Universitetində Aktyorluq sənəti, Naxçıvan Musiqi Kollecində bədii yaradıcılıq işi ixtisaları yaradılmışdır. Bunun nəticəsidir ki, hər il istər dövlət, istərsə də xalq teatrlarının heyətinə onlarla gənc gəlir, uğurla canlandırdıqları obrazlarla teatrsevərlərin qəlbinə yol tapırlar – deyən nazir bildirib ki, muxtar respublikada teatr sənətini yaşadan sənət adamlarının əməyi dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilir, yaradıcı insanlar Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının fəxri adlarına, orden və medallara, Prezident təqaüdü və mükafatlarına layiq görülürlər.

Vurğulanıb ki, Milli Teatr Gününü qeyd edən Naxçıvan teatrı qarşıdakı illərdə də bir-birindən maraqlı səhnə əsərləri ilə daha böyük uğurlara imza atacaq, dövlətçiliyə xidmət edən və milli dəyərləri yaşadan əsərləri səhnəyə gətirməklə dövlət və xalq birliyinin sarsılmazlığını əks etdirən tamaşalarla insanları sevindirəcəkdir. Nazir çıxışının sonunda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinə muxtar respublikada mədəniyyətin inkişafına, xüsusilə də teatr sənətinin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə bütün tədbir iştirakçıları adından minnətdarlığını bildirib.

Tədbirin bədii hissəsində dahi Azərbaycan şair-dramaturqu Hüseyn Cavidin “Xəyyam” mənzum dramı əsasında hazırlanmış tamaşa göstərilib.

Hüseyn Cavid dramaturgiyasının fəlsəfi fikir istiqamətini, ideya-məfkurəvi axtarışlarını ümumiləşdirən bu əsər dəyərli sənət nümunəsidir. “Xəyyam” romantik üslubda yazılmış dram olsa da seçilən mövzu, hadisə və insanlar tarixi həqiqətlərə əsaslanaraq qələmə alınmışdır. Lakin şair burada əfsanələrdən gələn həqiqətlərin vəhdətindən istifadə etmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Tofiq Seyidovun quruluş verdiyi tamaşanın rəssamı Xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyev, musiqi tərtibatçısı sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Natəvan Qədimovadır. Aktyorlardan Tofiq Seyidov, Nurbəniz Niftəliyeva, Məmməd Mehdiyev, Səyyad Məmmədov, Ələsgər Quliyev, Həsən Ağasoy, Zakir Fətəliyev, Anar Eyvazov, Bəhruz Haqverdiyev və başqaları obrazların dili ilə əsərin uğurlu həllinə nail olublar.

Romantik pafos və həqiqətə çatmağa göstərilən cəhd tamaşanın ədəbi-bədii məramının əsas istiqamətidir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.03.2019      Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 95 illiyi ilə əlaqədar 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə tədbir keçirilib.

Əvvəlcə istedadlı qadınların rəsm və əl işlərindən, eləcə də qadınlar tərəfindən nəşr edilən kitablardan və ailə təsərrüfatı ilə məşğul olan qadınların istehsal etdiyi məhsullardan ibarət “Naxçıvan qadınları – 95” adlı sərgiyə baxış olub.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramilə Seyidova tədbir iştirakçılarını və muxtar respublika qadınlarını Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun adından təbrik edib. Muxtar respublika qadınlarının müxtəlif sahələrdəki uğurlarından danışan Ramilə Seyidova çıxışının sonunda yaradılan şəraitə və göstərilən hərtərəfli qayğıya görə muxtar respublika qadınları adından Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlığını bildirib. Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Mirsənani Seyidov qadınları təbrik edib.

Sonra kimya üzrə fəlsəfə doktoru Fizzə Məmmədova və ailə təsərrüfatçısı Sürəyya Quliyevanın çıxışları olub. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə fərqlənən qadınlara diplomlar təqdim olunub, tədbir iştirakçılarına hədiyyələr verilib. Tədbir konsert proqramı ilə başa çatıb. Həmin gün analoji tədbirlər muxtar respublikanın rayonlarında da keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.03.2019      Ədəbiyyat Muzeyində Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş poeziya axşamı keçirilib.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri Asim Əliyev bildirib ki, 95 illik tarixində ədəbiyyatımız da bir çox uğurlara imza atıb. XX əsrdə ədəbiyyatımıza Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn Cavid, Məmməd Səid Ordubadi kimi nəhəng simalar bəxş edən Naxçıvan ədəbi mühitinin Məmməd Araz, İslam Səfərli, Hüseyn İbrahimov, Müzəffər Nəsirli, Adil Babayev kimi görkəmli qələm sahibləri də öz yaradıcılıq dəst-xətləri ilə seçilib, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına mühüm töhfə veriblər.

Qeyd olunub ki, Sovetlər Birliyi dönəmində Naxçıvan Yazıçılar Birliyinin cəmi 11-12 üzvü olduğu halda, indi Birlik üzvlərinin sayı 70-ə çatıb. Birliyin indiyə kimi 30-a yaxın almanaxı dərc olunub ki, onların da 15-i son 12 ildə işıq üzü görüb. Vurğulanıb ki, son illərdə yazılan şeir və poemalar, nəsr əsərləri onu göstərir ki, Naxçıvanın müasir inkişafı və qədim tarixi, həyata keçirilən böyük abadlıq və quruculuq işləri, eləcə də qədim diyarımızın gözəlliyi şair və yazıçılarımızın əsərlərində böyük sevgi ilə tərənnüm olunur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin üzvləri Əbülfəz Ülvi, Zeyqəm Vüqar, Tofiq Qəbul və Elxan Yurdoğlu Naxçıvanla bağlı yazdıqları şeirlərini səsləndiriblər.

Sonda Naxçıvan şəhər ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri Naxçıvana həsr olunmuş şeirləri bədii qiraət ediblər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
07.03.2019      Martın 6-da Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikası – 95” devizi altında keçirilən “Maddi mədəni irsim Naxçıvan” rəsm müsabiqəsinin əsas turu olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin aparıcı məsləhətçisi Elvin Əhmədov çıxış edərək bildirib ki, müsabiqə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuşdur. Müsabiqənin məqsədi gənc istedadların axtarışı və onların üzə çıxarılması, istedadlı yeniyetmə və gənclərin yaradıcılıq potensialının inkişaf etdirilməsidir.

Qeyd edilib ki, müsabiqənin keçirilməsi məqsədilə Təşkilat Komitəsi və Münsiflər Heyəti yaradılmışdır. Müsabiqənin ilk turu fevral ayında keçirilmişdir. Bu gün isə müsabiqəyə yekun vurulur.

Qeyd edilib ki, əsas turda çəkiləcək rəsm əsərlərinin mövzusu münsiflər heyəti tərəfindən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müsabiqə məktəbli və gəncləri əhatə etməklə yaş həddi 18 yaşa qədərdir. Rəsm əsərləri müsabiqənin seçim turu və əsas tur zamanı çəkiləcəkdir.

Vurğulanıb ki, müsabiqədə iştirak edəcək məktəbli və gənclərin çəkdikləri rəsmlər münsiflər heyəti tərəfindən 10 ballıq sistemlə qiymətləndiriləcəkdir. Qiymətləndirmə zamanı mövzunun aktuallığı, işləmə texnikası və kompozisiya meyarları nəzərə alınacaqdır. Müsabiqədə qaliblər I, II və III yerlərlə müəyyənləşdiriləcəkdir. Qaliblərin mükafatlandırılması əsas turda olacaqdır.

Sonra müsabiqə iştirakçıları rəsm çəkməyə başlamışlar. Qeyd edək ki, müsabiqədə Şərur rayonu (2 nəfər), Culfa rayonu (4 nəfər), Şahbuz rayonu (3 nəfər), Ordubad rayonu (4 nəfər), Babək rayonu (2 nəfər), Kəngərli rayonu (2 nəfər) təmsil olunurdular.

Münsiflər heyəti tərəfindən I yerin qalibi Şərur rayon Maxta kənd Mədəniyyət Evinin rəsm dərnəyinin üzvü Okutan Murad, II yerin qalibi Ordubad rayon Dırnıs kənd Mədəniyyət Evinin rəsm dərnəyinin üzvü Gülçin Cabbarlı, III yerin qalibi Ordubad Rayon Mədəniyyət Sarayının rəsm dərnəyinin üzvü Arif İbrahimov olmuşdur.

Müsabiqənin sonunda Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin aparıcı məsləhətçisi Elvin Əhmədov çıxış edərək qalibləri təbrik etmişdir. Qeyd edilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş müsabiqədə qədim diyarımızın təbiət gözəllikləri, tarixi abidələri və müasir inkişafı müsabiqə iştirakçılarının əsas mövzusu olmuşdur.

Sonda qaliblərə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin diplomları təqdim olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.03.2019      Martın 6-da M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Sədərək Rayon Mədəniyyət Sarayında uşaqlar və məktəblilər üçün “Qoğalın sərgüzəşti” tamaşasını göstərib.

Tamaşanın nümayişindən əvvəl M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının bədii rəhbər-direktoru, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Şirzad Abutalıbov çıxış edərək uşaqların və məktəblilərin sevimli teatrı haqqında onlara qısa məlumat verib. Bildirilib ki, teatr yarandığı dövrdən uşaq və məktəblilərin zövqünü oxşayan tamaşalar hazırlamış, onların estetik zövqünü formalaşdırmış, mənəvi-estetik prinsipləri əsas tutmuşdur. Teatrın son illərdə hazırladığı “Niyyət açarı”, “Göyçək Fatma”, “Ələddinin sehrli çırağı”, “Sirli sözlər”, “Tovuz quşunun nəğmələri”, “Tülkülərə inanmayaq”, “Qırmızı, yaşıl, mavi”, “Qırmızı papaq” və başqa tamaşalar uşaq və məktəblilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Sonra “Qoğalın sərgüzəşti” tamaşası göstərilib.

Məşhur rus xalq nağılı olan “Qoğalın sərgüzəşti” haqqında çoxsaylı filmlər, cizgi filmləri çəkilib, tamaşalar hazırlanmışdır. Tamaşada hadisələr lovğa və təkəbbürlü Qoğalın başına gələn sərgüzəştlər üzərində qurulmuşdur.

“Qoğalın sərgüzəşti” tamaşasında da bütün nağıl-tamaşalarda olduğu kimi xeyrin şər, yaxşılığın pislik, ədalətin haqsızlıq üzərində qələbəsi əsas ideyadır. Bundan başqa lovğalıq, özündənrazılıq kimi hislər tənqid edilir. Nağıldan fərqli olaraq tamaşa nikbin sonluqla başa çatır. İvan Qoğalı Tülkünün kələyindən xilas edir.

Bu maraqlı tamaşada Dovşan, Tülkü, Şir, Canavar, Kirpi, İvan, Marusya, Ayı personajlarını teatrın aktyorları Əfqanə Ələsgərova, Vəsmə Quliyeva, İlqar Babayev, İlham Babayev, Süleyman Süleymanov, Ulduz Süleymanova, İbad Nəbiyev və başqaları xarakterik və təbii canlandırırlar.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynov, quruluşçu rəssamı Ədalət Quliyev, bəstəkarı Əli Məmmədovdur.

“Qoğalın sərgüzəşti” tamaşası uşaqlara xoş əhval-ruhiyyə bəxş edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.03.2019      Heydər Əliyev Muzeyində növbəti açıq dərs “Ümummilli lider Heydər Əliyev və Naxçıvanın muxtariyyəti” mövzusuna həsr olunub.

Naxçıvan şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbinin şagirdlərinin iştirakı ilə keçirilən dərsdə 1924-cü il fevralın 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasından danışılıb. Şagirdlərə 1993-cü ildə dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında məlumat verilib. Bildirilib ki, 1995-ci il noyabrın 12-də referendumla qəbul olunan müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası Naxçıvanın muxtariyyət statusunu hüquqi cəhətdən möhkəmləndirib.

Qeyd olunub ki, Naxçıvanın muxtariyyət statusu və buna əsasən yaradılan Naxçıvan Muxtar Respublikasının ölkəmizin müstəqillik tarixində mühüm əhəmiyyəti olub. Müstəqillik dövründə Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunması və möhkəmləndirilməsi ilə bağlı kompleks problemləri uğurla həll edən ümummilli lider Heydər Əliyev Naxçıvanın muxtariyyət statusu əleyhinə yönələn cəhdlərin qarşısını böyük qətiyyətlə alıb və onu bir daha möhkəmləndirib.

Sonda şagirdlər muzeyin ekspozisiyası ilə də tanış olublar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.03.2019      Martın 5-də Babək Rayon Mədəniyyət Sarayında Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Buta” muğam ansamblının konserti olub.

Qeyd edək ki, hazırda Naxçıvan Musiqi Kollecində 10-dan çox ixtisas üzrə kadr hazırlığı aparılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq sərəncamlarına əsasən bu təhsil ocağının 30 və 40 illik yubileyləri dövlət səviyyəsində qeyd olunub.

Naxçıvan Musiqi Kolleci milli musiqi alətlərimizin və xalq mahnılarımızın yaşadılması, eləcə də klassik və müasir dünya bəstəkarlarının öyrənilməsi, gənc musiqiçi kadrların yetişdirilməsi sahəsində uğurlar əldə etmişdir. Kollec təhsil müəssisəsi kimi fəaliyyəti ilə bərabər, həm də respublika üzrə keçirilən mötəbər tədbirlərdə, el şənliklərində konsert proqramları ilə çıxış edir. 40 ildən artıq fəaliyyət göstərən kollecdə müxtəlif musiqi kollektivləri də yaradılmışdır. “Buta” muğam ansamblı da bu kollektivlərdən biridir. Kollektiv gənc muğam ifaçılarından və müğənnilərdən ibarətdir. Kollektivin üzvləri maraqlı konsert proqramları ilə ictimaiyyət qarşısında çıxış edirlər. “Buta” muğam ansamblının Naxçıvan Dövlət Televiziyasındakı çıxışları da maraqla qarşılanır.

Konsert Samir İsmayılovun ifasında görkəmli bəstəkarımız Ramiz Mirişlinin “Naxçıvan təranəsi” ilə başlayıb.

“Buta” muğam ansamblının solistləri Yamil Vəliyev, Azər Əkbərov, İlkin Abdullayev, İnci Quluzadə, Xalid Həsənov, Kənan Cəfərov, Ağaxan Məmmədov, Əbülfəz Məmmədov muğam və təsniflər, xalq və bəstəkar mahnıları ifa ediblər. Ansamblın üzvlərinin ifasında səslənən Ramiz Mirişli, Əlibaba Məmmədov, Rauf Hacıyev, Emin Sabitoğlu, Oqtay Kazıminin “Ay qəlbi kövrək”, “Vətən”, “Azərbaycan”, “Nə gözəldir Azərbaycan”, “Mehriban insanlar” bəstəkar mahnıları, “Ay ayrılıq”, “Aşiqəm” xalq mahnıları konsert iştirakçılarında xoş ovqat yaradıb. Konsertdə Əkbər Əliyev və Gülnar Qasımovanın ifa etdiyi rəqs alqışlarla qarşılanıb.

Konsert Ağaxan Məmmədovun ifasında Rauf Məmmədovun “Yaşa mənim xalqım” mahnısı ilə başa çatıb.

Konsert rayon sakinlərində xoş ovqat yaradıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.03.2019      Martın 5-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Kəngərli Rayon Mədəniyyət Sarayında rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Təşkilatı üzvlərinin iştirakı ilə “Milli adət-ənənələrimiz” mövzusunda tədbir keçirilmişdir.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov çıxış edərək bildirmişdir ki, qədim dövlətçilik tarixinə malik olan Azərbaycan xalqı hər zaman öz adət-ənənələrinə, bu adət-ənənələrin məcmusu olan milli dəyərlərinə sadiq qalaraq öz dəyərlərini əsrlərlə yaşatmış və inkişaf etdirmişdir. Milli adət-ənənələrimizin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır. Çünki milli dəyərlərimizin Azərbaycan xalqının formalaşmasına təsiri böyük olduğu kimi, milli dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsində də xüsusi rolu vardır.

Vurğulanmışdır ki, milli adət-ənənələrimizin qorunması və inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Milli dəyərlərimizə, soykökümüzə qayıdışın, milli hislərimizin oyanışının xalqımız üçün gərəkliliyini nəzərə alan, hər zaman bu sahəni diqqət mərkəzində saxlayan ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə xalqımızın milli oyanışının əsası qoyulmuşdur. Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin elan edilməsindən sonra milli dəyərlərimiz, adət-ənənələrimiz keçmişin qalığı kimi qiymətləndirilərək yasaq olunmuş, tariximizi təhrif edərək xalqımızı öz soykökündən uzaq salmağa çalışmışlar. Lakin 1969-cu ildə xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin Azərbaycanın rəhbəri seçilməsi ilə bu sahədə böyük tarixi dönüş baş vermiş, ölkəmizin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi inkişafı ilə yanaşı, mədəni həyatında da söykökə qayıdış, adət-ənənələrimizin təbliği və yaşadılması istiqamətində uğurlu yeniliklər, əsaslı dəyişikliklər başlanmışdır.

Ulu öndərimiz sovet dövründə olduğu kimi, Azərbaycanın müstəqilliyi illərində də milli dəyərlərimizə sahib çıxmışdır. Xalqımızın milli dəyərlərinin, adət-ənənələrinin təbliği, tarixi-memarlıq abidələrinin bərpası ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi dahi şəxsiyyətin milli dəyərlərə sədaqətinin göstəricisidir. Milli bayramımız olan Novruz bayramının dövlət səviyyəsində geniş qeyd edilməsi də milli dəyərlərimizin inkişaf etdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər sırasındadır.

Qeyd olunmuşdur ki, müasir dövrdə şəxsiyyətin formalaşmasında müstəsna rol oynayan milli adət-ənənələrimizin təsir dairəsini genişləndirmək, tarixi ənənələrə və milli dəyərlərə qayğı ilə yanaşmaq, eyni zamanda, müasir dünyada gedən qloballaşma proseslərinin yaratdığı ümumbəşəri dəyərlərin müsbət tərəflərini mənimsəmək çox vacib şərtdir. Bu reallığın düzgün qiymətləndirildiyi Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli adət-ənənələrimizin qorunması və inkişafı daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Muxtar respublikanın müxtləif bölgələrində mütəmadi olaraq keçirilən “Xalq yaradıcılığı günləri”, el şənliklərinin yüksək səviyyədə təşkili, festivalların keçirilməsi muxtar diyarımızda qədim adət-ənənələrimizin təbliği və yaşadılmasına dəyərli töhfədir.

Bir xalqın inkişaf etməsində və formalaşmasında adət-ənənələrin müstəsna rola malik olduğunu vurğulayan Səyyar Məmmədov əlavə etmişdir ki, milli adət-ənənələr insanların dünyagörüşünə və onların əxlaqına, mənəvi dünyasının zənginləşməsinə, Vətənə, torpağa, xalqa bağlılıq hislərinin daha da güclənməsinə müsbət təsir göstərir.

Sonra Naxçıvan Dövlət Film Fondunun təqdimatında qədim oğuz yurdu Naxçıvanda Novruz adət-ənənələrindən bəhs edən “Novruz adət-ənənələri” adlı video çarx nümayiş etdirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.03.2019      Martın 5-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən qədim tarixə malik 21 əlyazma və kitab AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fonduna hədiyyə olunub. Qeyd edək ki, qədim əlyazma və kitablar Nehrəm kənd sakini, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Akif Hacıyev tərəfindən Mədəniyyət Nazirliyinə təqdim edilib.

Bu münasibətlə keçirilən tədbiri giriş sözü ilə AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açaraq deyib ki, bölmə elmi tədqiqatlarla yanaşı, maddi-mədəniyyət nümunələrinin aşkarlanması ilə də məşğul olur. 2005-ci ildə yaradılan Əlyazmalar Fondunda bu gün 400-dən çox qədim əlyazma və kitab toplanıb. Bu əlyazmalar Azərbaycan, ərəb, türk, fars və başqa dillər olmaqla ədəbiyyat, tarix, coğrafiya, riyaziyyat, hüquq və başqa sahələrə aiddir. Məlum olduğu kimi yüzilliklər boyu əlyazmalar və kitablar islam coğrafiyasının müxtəlif ölkələrinə yayılmış və əldən-ələ keçmişdir. Kitab mədəniyyətinin yaranmasında bütün islam ölkələri xalqlarının payı vardır. Kitab və əlyazmalar islam xalqlarının mövcudluğu və inkişaf forması olmuşdur. Tapılan bu qiymətli nümunələr sahələrinə uyğun olaraq müxtəlif muzeylərə hədiyyə edilir, bəziləri isə bölmədə mühafizə olunur və tədqiq olunur. Bu gün təqdim olunan kitablar XVIII əsrin sonu və XX əsrin əvvəllərinə aid olan dövrü əhatə edir. Bu kitablar arasında dərslik, görkəmli adamların həyatı, şairlərin kitabları mühüm yer tutur. Bunlardan 2-si əlyazma, 19-u isə çap kitablarıdır. Təqdim olunan kitablar Əlyazmalar Fondunda tədqiq və bərpa olunacaqdır.

Akademik bildirib ki, bəzi vətəndaşlar qədim əşyaları, kitabları təqdim etməkdə laqeydlik göstərir, bəzən isə onları oxuya bilmədiklərindən elmi dəyəri haqqında düşünmürlər. Bu cür nadir əşyalar, kitab və əlyazmalar elm və mədəniyyət müəssisələrinə təqdim olunmalıdır ki, lazımınca araşdırılıb təbliğ edilsin. Xalqımızın qədim və zəngin tarixini özündə əks etdirən maddi-mədəniyyət nümunələri bu müəssisələrdə həm lazımi şəkildə qorunur, həm də məxsus olduğu dövr haqqında əlavə məlumatlar verir. 2016-cı ildən başlayaraq muxtar respublikanın Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Əlyazmalar Fonduna bir neçə dəfə qədim əlyazma və kitablar təqdim edilmişdir. Akademik qədim əlyazma və kitabları toplayıb Əlyazmalar Fonduna təqdim edənlərə minnətdarlığını bildirib.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edərək qeyd edib ki, bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində 30 muzey və muzeytipli müəssisə fəaliyyət göstərir. Muxtar respublikanın muzeylərində xalqımızın tarixini, həyat tərzini, adət-ənənələrini özündə əks etdirən 140 mindən çox maddi mədəniyyət nümunələri mühafizə olunaraq qorunub saxlanılır. Ötən il ərzində Naxçıvan Duz Muzeyi, Qarabağlar Türbə Kompleksi, Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi öz qapılarını ziyarətçilərinin üzünə açmışdır. Həmçinin muzeylərin internet səhifələrinin yaradılması da xüsusi qeyd olunmalıdır. 2018-ci ildə Bəhruz Kəngərli Muzeyinin, Naxçıvan Duz Muzeyi və Qarabağlar Türbə Kompleksinin internet saytları fəaliyyətə başlamışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, hal-hazırda muxtar respublikamızda olan muzeylərdən Heydər Əliyev Muzeyinin, Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin, Əlincəqala Tarix-Mədəniyyət Muzeyinin də saytları fəaliyyət göstərir.

Nazir qeyd edib ki, son illər ərzində muzeyləri ziyarət edənlərin də sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmış və muzey işçilərinin öhdəsinə daha böyük vəzifələr qoyulmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” 2014-cü il 19 dekabr tarixli Sərəncamına əsasən muxtar respublikanın nazirlik, komitə və təşkilatlarının kollektivləri mütəşəkkil şəkildə muzeyləri ziyarət edirlər. Bundan başqa muxtar respublikada təhsil alan tələbələr, gənclər, həmçinin şagirdlərin, taksi sürücülərinin muzeylərə gedişatı təmin olunmuşdur. Ötən il muxtar respublikanın muzeylərini 592 min 683 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir ki, onlardan 178 min 469 nəfəri əcnəbi vətəndaşdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli Sərəncamına əsasən bu gün muxtar respublikamızda olan muzeylər ilə orta məktəblər arasında distant dərslər təşkil olunur, həmçinin yetişməkdə olan gənc nəsil üçün açıq dərslər təşkil edilir. Bu ilin iki ayı ərzində muzeylərdə 62 açıq dərs, 5 distant dərs keçirilmişdir. Həmçinin muzeylərdə ümumilikdə tarixi və əlamətdar günlərlə bağlı 15 sərgi qurulmuş, 12 tədbir keçirilmişdir. Həmçinin muzey işçilərinin peşə biliklərinin artırılması məqsədilə 2 seminar-treninq keçirilmişdir.

Diqqətə çatdırılıb ki, muzey fondlarının zənginləşdirilməsi, onların yeni eksponatlarla təmin olunması daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu prosesdə muzeylərin əməkdaşları və muxtar respublika vətəndaşları yaxından iştirak edirlər. Ötən il muxtar respublika muzeylərinə 1564 ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur. Bu ilin iki ayı ərzində isə muzeylərə 301 ədəd eksponat daxil olmuşdur və 2 eksponat təqdimatı keçirilmişdir ki, bu təqdimatlarda da xalqımızın tarixini özündə yaşadan maddi-mədəniyyət nümunələrini muzeylərə könüllü şəkildə təqdim edən vətəndaşlar yaxından iştirak etmişlər. Bu aksiyaya sevindirici haldır ki, artıq yetişməkdə olan gənc nəsil – məktəblilər də qoşulmuşdur. Yanvar ayında Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində keçirilən eksponat təqdimatı Şərur rayon Muğanlı kənd tam orta məktəbinin müəllim və şagirdlərinin iştirakı ilə olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fonduna da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən qədim əlyazma və kitabların təqdimatı ənənə halını almışdır və bu artıq bizim keçirdiyimiz üçüncü təqdimat mərasimidir. Bu təqdimat mərasimlərində də muxtar respublikanın vətəndaşları və muzey işçiləri yaxından iştirak edirlər. Bu gün AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fonduna Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 21 qədim əlyazma və kitab hədiyyə edilir ki, bunların da gələcəkdə əhəmiyyət dərəcəsinə görə tədqiqi çox əhəmiyyətlidir.

Nazir Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi adından kitabları təqdim edən vətəndaşlara o cümlədən, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Akif Hacıyevə təşəkkürünü bildirmişdir.

Natəvan Qədimova çıxışının sonunda mədəniyyətimizə, tariximizə göstərdiyi böyük diqqət və qayğıya görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə bu sahədə çalışan insanlar adından dərin minnətdarlığını bildirmişdir.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondunun direktoru, filologiya elmlər doktoru Fərman Xəlilov bu elm müəssisəsi haqqında məlumat verərək bildirmişdir ki, buradakı ən qədim əlyazma 15-ci əsrin sonu 16-cı əsrin əvvəllərinə aiddir. Fondda mühafizə olunan ən qədim kitab isə 1705-ci ilə aiddir. Alim təqdim olunan kitablar haqqında ətraflı məlumat verərək qeyd edib ki, bu kitablar arasında Məhəmməd Rəfiyəddinin “Əbvabül-cinan”, “Xabnamə (müəllifsiz)”, Sərraf Təbrizinin “Məcmuə”, Hafizin “Qəzəllər”, Mirzə Mehdi xanın “İnşa” və başqa əlyazma və kitablar vardır. Hədiyyə olunan kitablara görə alim minnətdarlıq edərək deyib ki, tarixi kitablar xalqın milli sərvətidir. Onları qoruyub gələcək nəsillərə çatdırmaq, tədqiq etmək, geniş ictimaiyyət üçün maraq doğuraraq nəşrləri çapa hazırlamaq hər birimizin vətəndaşlıq borcuna çevrilməlidir.

Kitabları muzeyə təqdim edən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Akif Hacıyev çıxış edərək muxtar respublikamızda mədəniyyətə və elmə göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb. Bildirilib ki, mədəniyyət sahəsində çalışan insanlar bundan sonra da maddi və mənəvi mədəniyyət nümunələrini toplamaqda bu işi davam etdirməlidirlər. Çünki, maddi-mədəniyyət nümunələrinin qorunması xalqımızın tarixinin və keçmişinin gələcəyə çatdırılması deməkdir.

Sonda AMEA Naxçıvan Bölməsinə hədiyyə edilən kitablara baxış olub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.03.2019      Martın 2-də Bakı Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 95-ci ildönümü münasibətilə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası və Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyası kollektivlərinin konserti olmuşdur. Xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri, diplomatik korpus nümayəndələri, deputatlar, ölkəmizin incəsənət xadimləri və ictimaiyyətin nümayəndələri konsertdə iştirak ­etmişlər.

Konsertdən əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərindəki Daimi Nümayəndəliyinin rəhbəri Bəxtiyar Əsgərov çıxış edərək demişdir ki, ötən 95 il ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası böyük bir inkişaf yolu keçmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin quruculuq yolunun davam etdirən ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun səyi ilə bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası sosial-iqtisadi sahədə böyük inkişafa nail olub. Əhalinin həyat şəraiti və güzəranı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşıb. Artan imkanlar sosial-iqtisadi səviyyəyə də öz təsirini göstərmiş, muxtar respublikada elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman və gənclər siyasəti yeni inkişaf müstəvisinə çıxmışdır. "Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası enerji, informasiya, ərzaq və müdafiə təhlükəsizliyi yüksək səviyyədə təmin olunan çiçəklənən diyardır", -deyən Bəxtiyar Əsgərov çıxışını ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin fikirləri ilə yekunlaşdırmışdır: “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox mühüm amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq”.

Sonra konsert olmuşdur. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Ansamblının, filarmoniyanın solistlərinin, aşıqlarının və Naxçıvan Uşaq Filarmoniyası üzvlərinin ifasında səslənən xalq və bəstəkar mahnıları, muğamlar və aşıq havaları alqışlarla qarşılanmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
02.03.2019      Martın 2-də Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı böyük yazıçı və dramaturqumuz Cəlil Məmmədquluzadənin “Çay dəstgahı” pyesinin motivləri əsasında hazırladığı “Bu günün Çay dəstgahı” iki şəkilli alleqorik komediyasını Şərur Rayon Mədəniyyət Sarayında rayonun uşaq və məktəbliləri üçün nümayiş etdirib.

Zahirən təmsilvari və əyləncəli təsir bağışlayan, ədəbiyyatımızda ilk alleqorik və mənzum dram əsərinin motivləri əsasında hazırlanan tamaşa bu günümüzlə əlaqələndirilib. Qeyd etmək lazımdır ki, bu əsər milli uşaq dramaturgiyamızda ilk nümunə kimi də diqqəti cəlb edə bilər. Böyük yazıçının əsərindəki əsas mövzu saxlanılsa da tamaşanın quruluşçu rejissoru Nurbəniz Niftəliyeva əsərin personajlarını həm də müasir dövrün elmi-texniki imkanları ilə uyğunlaşdırmağa çalışıb və personajların hamısına müasir adlar da verməyi unutmayıb. Əsərin süjet xətti müqəssirin tapılması üzərində qurulmuşdur. Tamaşadakı bütün dialoqlar da buna xidmət edir. Somavar (Sarvan), Padnos (Pərvanə), Truba (Totu), Çaynik (Ceka), Maşa (Məşdi), Qaşıq (Qoşqar), Stəkan (Sitarə), Nəlbəki (Nüşabə) həm də cansız əşyadan canlı personaja çevriliblər.

Əsərin yalnız bir canlı obrazının – Nökər Əlinin adı dəyişməyib.

Tamaşanın əsas mövzusu isə quruluşçu rejissor tərəfindən saxlanılıb. Rəqslərin də quruluşunu verən Nurbəniz Niftəliyeva və musiqi tərtibatçısı Mirsaleh Seyidov tamaşaya dinamiklik gətirə biliblər. Tamaşadakı rolları isə Uğur Nəsirli, Nurlan Qafarov, Səkinə Məmmədova, Nihad Mahmudov, Mirmehdi Seyidov, Tuncay Əşrəfov, Ülvi Bədəlov, Aysu Dünyamalıyeva, Heyran Abdullayeva maraqla təqdim etməyi bacarıblar. Balaca aktyorlar tamaşada əslində iki surət canlandırırlar.

Qeyd edək ki, “Çay dəstgahı” pyesi əsasında C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında və M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında vaxtilə eyni adlı tamaşa hazırlanıb.

Tamaşa maraqla qarşılanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
02.03.2019      Martın 1-də Rza Təhmasib adına Şərur Rayon Xalq Teatrı Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış dramaturq Əli Əmirlinin “Varlı qadın” əsəri əsasında hazırladığı eyniadlı tamaşanı Culfa Rayon Mədəniyyət Sarayında nümayiş etdirmişdir.

Komediya janrının ekssentrik üslubunda səhnələşdirilmiş tamaşada hadisələr bir məkanda baş verir. İqtisadi çətinliklə bağlı keçid dövrünün aktual problemləri bir ailənin timsalında əks etdirilir. Tamaşada Qarabağ müharibəsinin acı nəticələrindən olan köçkün ailələrin həyat həqiqətləri bir ailənin yaşayışı əsasında təqdim edilir. Bu ailədə hər kəs bir-birindən narazıdır. Ailədəki oğul öz doğma valideynlərinin qüsurlarını üzlərinə vuraraq onları dərindən sarsıdır. O, tələbə yoldaşlarının yanında valideynlərinin onu “utandıracağını” düşünərək anasının fiziki qüsurunu belə anasının üzünə deməkdən çəkinmir. Olduqca kasıb şəraitdə yaşayan ailənin qayğılarını heçə sayan oğul atasından özünə ad günü şənliyi keçirmək üçün pul istəyir. Valideynlərsə bu miqdarı övladları üçün təmin edə bilmirlər. Bu zaman oğul bu cür həyat tərzindən hədsiz dərəcədə şikayətlənir, onu dünyaya gətirdiklərinə görə onları günahlandıraraq məzəmmət edir. Nəticədə, ana və ata özlərini asmaq qərarına gəlirlər. Valideynlər özlərinə qəsd edəcəyi anda Almaniyadan bir vəkil gəlir və anaya - Həvva Zərrinskayaya bibisindən böyük miqdarda miras qaldığını bildirir. Bu məqamda Həvvanın Almaniyada zühur etmiş bibisinin qoyub getdiyi milyard dollar vərəsəyə sahib olması xəbərini gətirən avropalı vəkilin gəlişi onların həyatını büsbütün dəyişir. Bundan sonra ailənin həyatında yaranan dəşiklik tamaşaya gülüşlə bərabər, şən əhval-ruhiyyə gətirir. Tamaşanın finalında ananın mirası alaraq vətənə qayıtması nikbinliyi daha da artırır.

İnsanların hər zaman ümidlə yaşamaları və çətinlik şəraitində adamların bir-birlərinə dəstək olmaları kimi yüksək insani keyfiyyətlər sərgiləmələri ailə-məişət qayğıları fonunda hazırlanmış tamaşanın əsas ideyasını təşkil edir. Göstərilir ki, ölümün bir anlığında belə, insan ümidini üzməməli, insanlar bir-birlərinin qayğılarına məsuliyyətlə yanaşaraq və birlik nümayiş etdirərək problemlərin aradan qaldırılmasına çalışmalıdırlar.

Tamaşanın quruluşcu rejissoru Nəsimi Məmmədzadədir. Tamaşadakı Həvva Zərrinskaya - ana obrazını İlkanə Cavadova, Sarı obrazını Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Elçin Arzumanlı, Vəkil obrazını Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Neymət İslamoğlu, Qara surətini İlham Quliyev, dilənçi və cangüdənləri isə Rza Quliyev, Salman Şirəliyev və Aqil Əliyev canlandırırlar. Obrazların təbii və canlı təqdimatı, səhnə əsərindəki hadisələrin və əsərin ideyasının olduğu kimi çatdırılması Culfa rayon tamaşaçıları tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
01.03.2019      Fevralın 28-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illik yubileyi ilə bağlı Babək Rayon Mədəniyyət Sarayında konserti olub.

Konsertin aparıcısı bildirib ki, bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illiyi tamam olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı”nı təsdiq etmişdir. Muxtar respublikanın musiqi kollektivləri də bu tədbirlərdə fəal iştirak edəcəklər. Bugünkü konsert proqramı da bu yubileyə həsr olunmuşdur.

Vurğulanıb ki, son 20 ildən artıq dövrdə qədim diyarımızın siması dəyişmiş, şəhər, kənd və rayon mərkəzlərində irimiqyaslı tikinti-quruculuq, abadlıq və bərpa işləri həyata keçirilmiş, tarixə, mədəniyyətə, səhiyyəyə, təhsilə qayğı artmış, yeni infrastruktur obyektləri tikilmiş, muxtar respublika inkişaf və intibaha qovuşmuşdur.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2012-ci il yanvarın 10-da imzaladığı Sərəncam ilə yaradılan bu musiqi kollektivi qısa vaxtda estrada həvəskarlarının rəğbətini qazanıb. Kollektiv rəngarəng repertuarı ilə ictimaiyyət qarşısında müntəzəm çıxış etməkdədir. Orkestrin bədii rəhbəri və baş dirijoru Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Məmmədovdur. Estrada orkestri yarandığı gündən repertuar zənginliyinə xüsusi diqqət yetirir. Orkestrin repertuarında Azərbaycan bəstəkarları ilə yanaşı, Avropa və rus bəstəkarlarının musiqi əsərlərinə də geniş yer verilir.

Konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası Estrada Orkestrinin solisti Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Gülyanaq Fərzəliyeva və Tural Nəcəfovun ifa etdikləri Emin Sabitoğlunun “Özümdən küsürəm”, Rauf Hacıyevin “Sevgilim”, Polad Bülbüloğlunun “Gəl, ey səhər” mahnıları alqışlarla qarşılanmışdır. Sonra Estrada Orkestrinin gənc solistləri Samir İsmayılov, Rahim Əsgərzadə Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının şən və lirik mahnılarını ifa etmişlər. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Tural Nəcəfov, Gülyanaq Fərzəliyeva, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Azər Cəfərli, Elçin Nağıyevin ifalarında Azərbaycan bəstəkarlarının populyar estrada mahnıları səsləndirilib. Onların ifasında səslənən Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, Emin Sabitoğlu, Polad Bülbüloğlu, Elza İbrahimovanın “Badamlı”, “Zaman”, “Həyat bizimdir”, “Bağçamızdan keçmisən” və başqa estrada mahnıları alqışlarla qarşılanıb.

Konsertdə estrada mahnıları ilə bərabər dünya musiqisinin böyük sənətkarlarının müxtəlif musiqi janrında yazdığı melodiyalar da səsləndirilib. Estrada orkestrinin budəfəki konserti də maraqlı repertuar zənginliyi ilə seçilirdi. Konsert “Ulu yurdum”, “Azərbaycan bayrağı dalğalanır” mahnılarının ifaları ilə başa çatıb. Konsertə Elvin Əliyarov dirijorluq etmişdir.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin bir saatdan artıq davam edən konsert proqramı tədbir iştirakçılarına xoş ovqat bəxş edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.02.2019      Fevralın 28-də M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Ələkbər Qasımovun görkəmli uşaq yazıçısı Abdulla Şaiqin “Tülkü həccə gedir” əsərinin motivləri əsasında yazdığı “İnanmayaq tülkülərə” tamaşasını Culfa Rayon Mədəniyyət Sarayında uşaq və məktəblilərə göstərmişdir.

Tamaşanın nümayişindən əvvəl M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının bədii rəhbər-direktoru, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Şirzad Abutalıbov çıxış edərək uşaq və məktəblilərin sevimli teatrı haqqında onlara qısa məlumat verib. Bildirilib ki, teatr yarandığı dövrdən uşaq və məktəblilərin zövqünü oxşayan tamaşalar hazırlamış, onların estetik zövqünü formalaşdırmış, mənəvi-etik prinsipləri əsas tutmuşdur. Teatrın son illərdə hazırladığı “Göyçək Fatma”, “Qırmızı papaq”, “Qoğalın sərgüzəşti”, “Qırmızı, yaşıl, mavi” və başqa tamaşalar balaca tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Qeyd edilib ki, teatr bu ilin payızında yaradılmasının 30 illiyini qeyd edəcəkdir.

Sonra “İnanmayaq tülkülərə” tamaşası nümayiş etdirilib. Bir çox nağıl-pyeslərin əsas surəti tülkü burada da hiyləgərliyi, xudpəsəndlik və riyakarlığı ilə seçilir. Tamaşanın dili sadə, maraqlı və cəlbedicidir. Tamaşada alleqoriyadan istifadə edilərək hadisələr uşaqların anlayacağı dildə göstərilir. Uşaq tamaşalarının hamısında olduğu kimi, burada əsas əxlaqi-tərbiyəvi məsələlər ön plana çəkilmişdir. Tamaşada ilıq yumor və təbii gülüş olduğu üçün Abdulla Şaiqin bu əsəri həmişə diqqəti cəlb edib. Tülkünün maraqlı sərgüzəşti, əxlaqi nəticə uşaqlara asanlıqla çatdırılır.

Tamaşa kuklalarla hazırlandığı üçün xüsusilə azyaşlı uşaqlar tərəfindən maraqla baxılır. Tülkü surətləri, Mərcan Xoruz, Məstan Xoruz, Ağ toyuq, Cil toyuq, Cücələr və başqa alleqorik personajlar uşaqlar tərəfindən maraqla qarşılanır. Folklorumuzun zənginliyini, müdrikliyini göstərmək baxımından tamaşa maraq doğurur.

Qeyd edək ki, teatrın aktyorları İlqar Babayev, Ləman Əhmədova, Əfqanə Ələsgərova, Süleyman Süleymanov, İlham Babayev Ulduz Süleymanova, Vəsmə Quliyeva, İbad Nəbiyev, Arzu Səfərov nağıl qəhrəmanlarını təbii və səmimi səsləndiriblər.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynov, rəssamı Ədalət Quliyev, musiqi tərtibatçısı Əli Məmmədovdur.

Tamaşa uşaqlar tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.02.2019      Fevralın 27-də Şərur Rayon Mədəniyyət Sarayında Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Buta” muğam ansamblının konserti olub.

Qeyd edək ki, hazırda Naxçıvan Musiqi Kollecində 10-dan çox ixtisas üzrə kadr hazırlığı aparılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq sərəncamlarına əsasən bu təhsil ocağının 30 və 40 illik yubileyləri dövlət səviyyəsində qeyd olunub.

Naxçıvan Musiqi Kolleci milli musiqi alətlərimizin və xalq mahnılarımızın yaşadılması, eləcə də klassik və müasir dünya bəstəkarlarının öyrənilməsi, gənc musiqiçi kadrların yetişdirilməsi sahəsində uğurlar əldə etmişdir. Kollec təhsil müəssisəsi kimi fəaliyyəti ilə bərabər, həm də respublika üzrə keçirilən mötəbər tədbirlərdə, el şənliklərində konsert proqramları ilə çıxış edir. 40 ildən artıq fəaliyyət göstərən kollecdə müxtəlif musiqi kollektivləri də yaradılmışdır. “Buta” muğam ansamblı da bu kollektivlərdən biridir. Kollektiv gənc muğam ifaçılarından və müğənnilərdən ibarətdir. Kollektivin üzvləri maraqlı konsert proqramları ilə ictimaiyyət qarşısında çıxış edirlər. “Buta” muğam ansamblının Naxçıvan Dövlət Televiziyasındakı çıxışları da maraqla qarşılanır.

Konsert Samir İsmayılovun ifasında görkəmli bəstəkarımız Ramiz Mirişlinin “Naxçıvan təranəsi” ilə başlayıb.

“Buta” muğam ansamblının solistləri Yamil Vəliyev, Azər Əkbərov, İlkin Abdullayev, İnci Quluzadə, Xalid Həsənov, Kənan Cəfərov, Ağaxan Məmmədov, Əbülfəz Məmmədov muğam və təsniflər, xalq və bəstəkar mahnıları ifa ediblər. Ansamblın üzvlərinin ifasında səslənən Ramiz Mirişli, Əlibaba Məmmədov, Rauf Hacıyev, Emin Sabitoğlu, Oqtay Kazıminin “Ay qəlbi kövrək”, “Vətən”, “Azərbaycan”, “Nə gözəldir Azərbaycan”, “Mehriban insanlar” bəstəkar mahnıları, “Ay ayrılıq”, “Aşiqəm” xalq mahnıları konsert iştirakçılarında xoş ovqat yaradıb. Konsertdə Əkbər Əliyev və Gülnar Qasımovanın ifa etdiyi rəqs alqışlarla qarşılanıb.

Konsert Ağaxan Məmmədovun ifasında Rauf Məmmədovun “Yaşa mənim xalqım” mahnısı ilə başa çatıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
27.02.2019      Fevralın 26-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar Tədbirlər Planına uyğun olaraq Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə muxtar respublikanın orta ümumtəhsil müəssisələri ilə Naxçıvan şəhərindəki Xatirə Muzeyi arasında interaktiv əlaqə yaradılıb.

“Xocalı faciəsini unutmamalıyıq” mövzusunda keçilən dərsdə muzeyin bələdçisi Leyla Məmmədova əvvəlcə bu mədəniyyət müəssisəsi haqqında məlumat verib. Bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 1997-ci ildə imzaladığı Sərəncamla yaradılan mədəniyyət müəssisəsində hazırda 2000-dən çox eksponat var. Onlardan 400-ə yaxını ekspozisiyada nümayiş etdirilir. Eksponatların hər biri tariximizin qanlı və şanlı səhifələrini özündə əks etdirir. Burada, əsasən, şəhidlərin fotoşəkilləri, şəxsi sənədləri, döyüş fəaliyyətlərini əhatə edən materiallar, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Milli qəhrəmanlarının, Sovet İttifaqı qəhrəmanlarının fotoşəkilləri və onlara aid materiallar qorunur. Muzeydə eksponatların xronoloji ardıcıllıqla yerləşdirilməsi gənc nəslin qəhrəmanlıq tariximiz haqqında ətraflı məlumat almasına şərait yaradır.

İnteraktiv dərsdə Xocalıda törədilən soyqırımı barədə şagirdlərə ətraflı məlumat verilib, bu faciəyə ilk dəfə ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən hüquqi-siyasi qiymət verildiyi vurğulanıb, Azərbaycan Prezidentinin Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlərdən bəhs olunub.

İnteraktiv dərsi Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey və muxtar respublikanın 200-dən çox təhsil müəssisəsindən izləyiblər.

Qeyd edək ki, həmin gün muxtar respublikamızın ali, orta ixtisas və ümumtəhsil məktəblərində ilk dərs saatı Xocalı soyqırımına həsr olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
26.02.2019      Fevralın 25-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında Xocalı soyqırımının 27-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etmişlər.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət nazirinin müavini Rəşad Xudiyev bildirib ki, Xocalı soyqırımı XX yüzilliyin sonunda özlərini dünyaya “məzlum xalq” kimi tanıtmağa çalışan ermənilərin və erməni millətçiliyinin əsl mahiyyətini və iç üzünü bir daha bəyan etdi. Əslində, Xocalı soyqırımı təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə, insanlığa qarşı törədilmiş dəhşətli cinayətdir.

Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu dəhşətli soyqırımının və tarixi gerçəkliklərin əsl mahiyyəti yalnız ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə yenidən qayıtdıqdan sonra açıqlanmış, 1994-cü ilin fevralında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət vermişdir. Bundan əlavə, azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman törədilmiş soyqırımı ilə əlaqədar ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il martın 26-da imzaladığı fərmanla 31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Xocalı soyqırımının iyirmi yeddinci ildönümü haqqında” 2019-cu il 5 fevral tarixli Sərəncam imzalamışdır.

Qeyd edilib ki, hazırda bu soyqırımı törədənlərin ifşa olunması və beynəlxalq ictimaiyyətin geniş məlumatlandırılması Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Eləcə də, Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də bu soyqırıma obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində davamlı olaraq addımlar atılmışdır. Bu baxımdan Heydər Əliyev Fondunun bu istiqamətdə həyata keçirdiyi tədbirlər olduqca təqdirəlayiqdir. Belə ki, Fond bəşəriyyətin ən böyük faciələrindən olan Xocalı soyqırımı haqqında faktların dünyaya çatdırılması istiqamətində çox sistemli və ardıcıl fəaliyyət göstərir. Son illər Xocalı soyqırımının dünya miqyasında tanıdılması, erməni terrorçularının həyata keçirdiyi insanlıq əleyhinə cinayətlərin ifşası istiqamətində mühüm işlər görülüb, xarici dillərdə kitablar nəşr olunub, filmlər çəkilib, bu mövzu müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə və konfranslarda müzakirə olunub, bununla bağlı internet saytları yaradılıb. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 2008-ci ildə “Xocalıya ədalət” Beynəlxalq İnformasiya və Təşviqat Kampaniyasının təsis edilməsi bu sahədə atılan mühüm addımlardandır. Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2014-cü il 13 fevral tarixli “Xocalıya ədalət” kampaniyasının keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Sərəncamına əsasən, beynəlxalq səviyyədə daha geniş işlər görülmüşdür. Bu istiqamətdə aparılan səmərəli işin nəticəsidir ki, dünyanın bir sıra ölkələrində – Türkiyə, Rusiya, Almaniya, ABŞ, Ukrayna, Qazaxıstan, Gürcüstan, Küveyt və başqa ölkələrdə Xocalı soyqırımı ildönümləri qeyd edilmiş, müxtəlif tədbirlər keçirilmiş, bu soyqırım faktının tanınması üçün qətnamələr qəbul edilmişdir. Türkiyə, Meksika, Pakistan, Kolumbiya, Peru, Panama, Çex Respublikası, Bosniya və Herseqovina və başqa ölkələlərin parlamentləri Xocalı soyqırımı ilə bağlı qərar və qətnamələr qəbul etmişlər. Bu ölkələrin qəbul etdiyi rəsmi sənədlərdə həm də Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalı pislənilir. Xocalı soyqırımının tanıdılması və soyqırımına siyasi qiymət verilməsi istiqamətində görülən işlər artıq daha ciddi nəticələr vermiş və bu proses genişlənməkdə davam edir. Heç şübhəsiz, bütün bunlar Azərbaycan dövlətinin apardığı uğurlu xarici siyasətin nəticəsidir və Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzünün dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Bu kədərli iyirmi yeddinci ildönümü günündə Xocalı şəhidlərinin əziz xatirəsini dərin hüznlə yad edir, torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanları ehtiramla yad edirik -, deyən nazir müavini bildirib ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması Xocalı şəhidlərinə, eləcə də torpaq uğrunda canından keçmiş bütün Vətən övladlarına möhtəşəm abidə olacaqdır.

Sonra Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları və Şəhid Ailələrinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Təşkilatının sədri Məcid Seyidov “Xocalı soyqırımı əsrin faciəsidir”, Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun zabiti, polkovnik-leytenant Anar Nəbiyev “Xocalı faciəsi-Xalqın qan yaddaşı” mövzularında çıxış ediblər.

Tədbirin sonunda sərgiyə baxış olub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.02.2019      Fevralın 23-də Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı böyük yazıçı və dramaturqumuz Cəlil Məmmədquluzadənin “Çay dəstgahı” pyesinin motivləri əsasında hazırladığı “Bu günün Çay dəstgahı” iki şəkilli alleqorik komediyasını Kəngərli Rayon Mədəniyyət Sarayında rayonun uşaq və məktəbliləri üçün nümayiş etdirib.

Zahirən təmsilvari və əyləncəli təsir bağışlayan, ədəbiyyatımızda ilk alleqorik və mənzum dram əsəri olan bu dram əsərinin motivləri əsasında hazırlanan tamaşa bu günümüzlə əlaqələndirilib. Qeyd etmək lazımdır ki, bu əsər milli uşaq dramaturgiyamızda ilk nümunə kimi də diqqəti cəlb edə bilər. Böyük yazıçının əsərindəki əsas mövzu saxlanılsa da tamaşanın quruluşçu rejissoru Nurbəniz Niftəliyeva əsərin personajlarını həm də müasir dövrün elmi-texniki imkanları ilə uyğunlaşdırmağa çalışıb və personajların hamısına müasir adlar da verməyi unutmayıb. Əsərin süjet xətti müqəssirin tapılması üzərində qurulmuşdur. Tamaşadakı bütün dialoqlar da buna xidmət edir. Somavar (Sarvan), Padnos (Pərvanə), Truba (Totu), Çaynik (Ceka), Maşa (Məşdi), Qaşıq (Qoşqar), Stəkan (Sitarə), Nəlbəki (Nüşabə) həm də cansız əşyadan canlı personaja çevriliblər.

Əsərin yalnız bir canlı obrazının – Nökər Əlinin adı dəyişməyib.

Tamaşanın əsas mövzusu isə quruluşçu rejissor tərəfindən saxlanılıb. Rəqslərin də quruluşunu verən Nurbəniz Niftəliyeva və musiqi tərtibatçısı Mirsaleh Seyidov tamaşaya dinamiklik gətirə biliblər. Tamaşadakı rolları isə Uğur Nəsirli, Nurlan Qafarov, Səkinə Məmmədova, Nihad Mahmudov, Mirmehdi Seyidov, Tuncay Əşrəfov, Ülvi Bədəlov, Aysu Dünyamalıyeva, Heyran Abdullayeva maraqla təqdim etməyi bacarıblar. Balaca aktyorlar tamaşada əslində iki surət canlandırırlar.

Qeyd edək ki, “Çay dəstgahı” pyesi əsasında C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında və M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında vaxtilə eyni adlı tamaşa hazırlanıb.

Tamaşa maraqla qarşılanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.02.2019      Fevralın 22-də Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyində böyük yazıçının anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Bu münasibətlə keçirilən tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, fevral ayının 22-də qüdrətli dramaturq və yazıçı, publisist, “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin banisi, ictimai xadim, böyük vətəndaş Cəlil Məmmədquluzadənin anadan olmasının 150 illiyi tamam olur. Bu böyük şəxsiyyət Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, milli istiqlal uğrunda mübarizənin ön cərgəsində durmaqla bizim müasirimiz olmuş və bundan sonra da olacaqdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2019-cu il 17 yanvar tarixində “Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” Sərəncam imzalamışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamına əsasən “Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı” təsdiq edilmişdir. Tədbirlər Planında böyük yazıçıya həsr olunmuş elmi konfransın keçirilməsi, təhsil və mədəniyyət müəssisələrinin kitabxanalarında sərgilərin təşkil olunması və oxucu konfranslarının keçirilməsi, böyük ədibin əsərlərindən ibarət tamaşanın hazırlanması, ədəbiyyat profilli muzeylərdə interaktiv dəsrlərin təşkil olunması, kütləvi informasiya vasitələrində materialların, verilişlərin hazırlanması nəzərdə tutulmuşdur.

Ümummilli lider Heydər Əliyev həmişə Cəlil Məmmədquluzadə irsinə, onun əsərlərinin tədqiqi və onun haqqında yeni və samballı tədqiqat əsərlərinin kütləvi şəkildə nəşri məsələlərinə böyük diqqət və qayğı göstərmiş, dram əsərlərinin tamaşaya qoyulması, xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün böyük işlər həyata keçirmişdir.

Qeyd olunub ki, böyük yazıçının adının əbədiləşdirilməsi və yubileylərinin keçirilməsi həmişə böyük təntənə ilə qeyd edilmişdir. Yazıçının 125 illiyi 1994-cü ildə dövlət səviyyəsində geniş qeyd edilmiş, 1994-cü il dekabrın 18-də Bakıda Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyi açılmış, muzeyin açılışında ümummilli lider Heydər Əliyev iştirak etmiş və nitq söyləmişdir. Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərindən seçilmiş nümunələr əsasında çap olunmuş “Cümhuriyyət” kitabı yazıçının irsinin latın əlifbası ilə nəşrinin təməlini qoymuş, Məmmədquluzadələr ailəsinin bütün üzvlərinin məktublarından ibarət olan və məlum məktublarla yanaşı 119 məktub ilk dəfə oxuculara çatdırılmışdır. “Məktublaşma” adlanan bu orijinal nəşr Cəlilşünaslıqda yeni töhfə olmuşdur. Görkəmli alim Əziz Mirəhmədovun redaktorluğu ilə hazırlanmış “Molla Nəsrəddin” jurnalının cildlərinin latın qrafikası ilə nəfis nəşri böyük elmi-ədəbi hadisəyə çevrilmişdir.

Ulu öndərin 1998-ci il 19 iyun tarixli Sərəncamına əsasən Naxçıvan şəhərində Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyi yaradılmış, 1999-cu il oktyabrın 13-də muzeyin açılışı olmuşdur. Hazırda böyük yazıçının vaxtı ilə müəllimlik etdiyi Nehrəm və Cəlilkənd kəndlərində ədibin xatirə muzeyləri fəaliyyət göstərir. Muxtar respublikamızda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədəbiyyat Muzeyi və Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı yazıçının adını daşıyır. Müəllifi heykəltəraş, Xalq rəssamı Mirəli Mirqasımov olan ədibin heykəli Naxçıvan şəhərində əzəmətlə ucalır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin əsərlərinin latın əlifbası ilə nəşr edilməsi haqqında” 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamına əsasən böyük yazıçının külliyyatı dörd cilddə oxuculara təqdim edilmişdir. Bu nəşrə Cəlil Məmmədquluzadənin ilk dəfə olaraq yeni səhnəcikləri, hekayələri, 150-dən çox məqaləsi və felyetonu və başqa əsərləri daxil edilmişdir. Həmçinin bu nəşrdə 30 şeiri çap olunmuşdur ki, bunlardan 16-sı ilk dəfə cəlilsevərlərə təqdim edilmişdir.

Ölkə Prezidentinin 6 fevral 2009-cu il tarixli Sərəncamı ilə Cəlil Məmmədquluzadənin 140 illiyi ölkəmizdə və muxtar respublikamızda geniş qeyd edilmişdir? – deyən Natəvan Qədimova bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 14 fevral 2009-cu il tarixli Sərəncamı ilə Cəlil Məmmədquluzadənin 140 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı təsdiq edilmişdir. Yubiley ərəfəsində böyük yazıçının ev muzeyi təmir olunmuş, muzeyin ekspozisiyası yenidən qurulmuş və zənginləşdirilmişdir. Həmçinin, yazıçının 2 cildlik “Seçilmiş əsərləri”, görkəmli ədəbiyyatşünas alimlər Əziz Şərifin “Molla Nəsrəddin necə yarandı”, Məmməd Cəfər Cəfərovun “İnsanlar və talelər”, Qulam Məhəmmədlinin “Molla Nəsrəddin salnaməsi”, “Molla Nəsrəddin jurnalının nəşri tarixindən”, “Molla Nəsrəddin: - dostları və düşmənləri” oxuculara təqdim edilmişdir. Cəlil Məmmədquluzadənin demək olar ki, bütün pyesləri Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. Cəlil Məmmədquluzadə dramaturgiyası bütöv bir rejissor və aktyor nəslinin formalaşmasında, xalqın maariflənməsində və milli oyanışında böyük rol oynamışdır.

Vurğulanıb ki, böyük yazıçının “Ölülər” pyesi əsasında 1992-ci ildə “O dünyadan salam” bədii filmi çəkilmiş, “Poçt qutusu”, “Quzu”, “Qurbanəli bəy” və başqa hekayələri də ekranlaşdırılmış, televiziya tamaşaları hazırlanmışdır. Həmçinin yazıçı haqqında “Qəm pəncərəsi” adlı bədii film çəkilmişdir. Naxçıvan teatrı böyük yazıçının həyatından bəhs edən “Mirzə Cəlil taleyi” tamaşasını ədibin 140 illiyi münasibətilə teatrsevərlərə təqdim etmişdir. Cəlil Məmmədquluzadə irsinin dünya xalqlarına tanıdılması istiqamətində də ölkəmizdə müəyyən işlər görülmüş, ədibin əsərləri bir sıra dillərə tərcümə edilmişdir.

Sonra Əməkdar elm xadimi, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Hüseyn Həşimli “C. Məmmədquluzadə və XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatı”, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İman Cəfərli “Cəlil Məmmədquluzadə və sovet dövrü”, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Qasımov “Milli oyanış və mənəviyyat mücahidi” mövzularında çıxış ediblər. Çıxışlarda qeyd olunub ki, böyük yazıçının naşiri olduğu “Molla Nəsrəddin” məcmuəsində dövrünün görkəmli yazıçı və şairləri əməkdaşlıq edirdi. Məcmuə məslək və məramı ilə dövrünün güzgüsü idi. “Molla Nəsrəddin” dövrünün böyük ədəbi simalarını öz ətrafında toplamışdı. Böyük ədibin sovet dövründə yazdığı “Anamın kitabı”, “Dəli yığıncağı” və başqa əsərləri göstərir ki, yazıçı öz məsləkinə, ədəbi ənənələrinə həmişə sadiq qalmışdır. Böyük yazıçının yaradıcılığı milli oyanışda və mənəvi təkamüldə mühüm rol oynamışdır.

Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyorları ədibin əsərlərindən nümunələri bədii qiraət etdikdən sonra muzeyin ekspozisiyasına baxış olub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.02.2019      Ordubad rayonunun Azadkənd kəndində həyata keçirilməsi planlaşdırılan layihə su və suvarma sistemlərinin təchizatı layihəsidir. Altı ay ərzində başa çatdırılması nəzərdə tutulan belə layihələrin gələcəkdə də davam etdirilməsi planlaşdırılır.

Bu sözləri “Şərq qapısı” qəzetinə müsahibəsində Yaponiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Teruyuki Katori deyib. “Naxçıvan iqtisadi baxımdan azad və öz iqtisadi inkişafını təmin edən bir diyardır. Naxçıvan Muxtar Respublikası kənd təsərrüfatı və turizm sahəsində böyük potensiala malikdir”, – deyən səfir vurğulayıb ki, biz bu sahələrin inkişaf etdirilməsi istiqamətində dəstək göstərməyə həmişə hazırıq.

Naxçıvan haqqında təəssüratlarını bizimlə bölüşən səfir deyib: – Naxçıvanın təmiz havası, gözəl təbiəti vardır. Bu diyarın dağlarla əhatə olunması ona xüsusi gözəllik verir. Bu da Naxçıvanda turizmin inkişafına təkan verə biləcək mühüm amillərdəndir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.02.2019      Fevralın 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında səfərdə olan Yaponiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Teruyuki Katori əvvəlcə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin baş meydanında əzəmətlə ucalan abidəsi önünə gül dəstələri qoyub, Heydər Əliyev Muzeyini ziyarət edib.

Naxçıvan Avtomobil Zavodunda olan qonağa məlumat verilib ki, zavodda tələbata uyğun, eləcə də sifariş əsasında 15 modeldə avtomobil istehsal olunur. “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini Mədəni Abidə Kompleksi, Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi, “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksi və Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi ilə tanışlıq qonaqlarda maraq doğurub.

Fevralın 21-də Ordubad rayonunun Azadkənd kəndinin su təchizatı sisteminin inşası layihəsi üzrə qrant müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı tədbir keçirilib.

Tədbirdə çıxış edən Ordubad Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elşad Məmmədov qeyd edib ki, 50 minə yaxın əhalisi olan Ordubad rayonunda 1 şəhər, 3 qəsəbə və 43 kənd vardır. Əhalinin əsas məşğuliyyəti meyvəçilik, tərəvəzçilik, əkinçilik, heyvandarlıq və arıçılıqdır. Elşad Məmmədov vurğulayıb ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı sayəsində Ordubad rayonunun hərtərəfli inkişafı təmin edilib. İmzalanacaq yeni müqavilənin və əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayan icra başçısı bu münasibətlə səfirə minnətdarlığını bildirib. Yaponiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Teruyuki Katori çıxışında qeyd edib ki, bu layihə Azərbaycan hökumətinin Yaponiya ilə diplomatik əlaqələrinin qurulmasından etibarən Yaponiya hökumətinin “Ot kökləri və insan təhlükəsizliyi” qrant yardımı proqramı çərçivəsində reallaşdırılır.

Bu layihələrin həyata keçirilməsi əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi daşıyır. Bundan əvvəl də Naxçıvanda su təchizatı sistemlərinə aid birgə layihələr reallaşdırılıb. Bu, sayca üçüncü layihə olacaqdır. “Konstitusiya”Araşdırmalar Fondunun Prezidenti Əliməmməd Nuriyev çıxış edərək ölkəmizdə, o cümlədən muxtar respublikada həyata keçirilən infrastruktur layihələrinin əhəmiyyətindən danışıb. Sonra Ordubad rayonunun Azadkənd kəndində su təchizatı sisteminin inşası layihəsi üzrə qrant müqaviləsi imzalanıb.

Həmin gün Yaponiyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Teruyuki Katorinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri başa çatıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.02.2019      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 17 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Tədbirlər Planına uyğun olaraq Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyi muxtar respublikamızda geniş şəkildə qeyd olunur. Bu tədbirlərin davamı olaraq 2019-cu il fevralın 21-də Naxçıvan şəhərində yerləşən Cəlil Məmmədquluzadənin ev-muzeyində “Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və fəaliyyəti” mövzusunda interaktiv dərs keçilib.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdiri Ramiz Qasımov interaktiv dərsdə qeyd edib ki, çoxəsrlik tarixə malik olan Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında böyük Azərbaycan yazıçısı və dramaturqu Cəlil Məmmədquluzadənin mühüm xidmətləri olmuşdur. Görkəmli yazıçı-publisistin həyatı haqqında ətraflı məlumat verilərək bildirilib ki, sovet dövründə yaradıcılığı və şəxsiyyəti ideologiyanın təhriflərinə məruz qalan Cəlil Məmmədquluzadənin irsi ümummilli lider Heydər Əliyevin qayğısı sayəsində toplanılaraq nəşr edilmiş, ciddi tədqiqatların obyekti olmuşdur. Görkəmli yazıçının adına küçələr verilmiş, Bakıda, Cəlilabad və doğma vətəni Naxçıvan şəhərlərində əzəmətli heykəlləri ucaldılmışdır.

Ədibin ölməz əsərləri daim teatrların repertuarlarında olmuş, çoxsaylı əsərləri səhnələşdirilərək böyük tamaşaçı rəğbəti qazanmışdır. Dahi yazıçının Naxçıvan şəhərindəki ev muzeyi ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il 19 iyun tarixli Sərəncamına əsasən yaradılmışdır. Həmçinin Cəlil Məmmədquluzadənin vaxtilə müəllimlik etdiyi Nehrəmdə və Cəlilkənddə xatirə muzeyləri istifadəyə verilmişdir. Ədibin vətəni Naxçıvan şəhərindəki ev-muzeyi, adını daşıyan Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı və teatr binasının qarşısındakı əzəmətli heykəli Cəlil Məmmədquluzadə şəxsiyyətini əbədiləşdirən mədəni ünvanlardır.

Ustad Cəlil Məmmədquluzadənin yubileylərinin keçirilməsi də ədibə göstərilən ehtiramın daha bir nümunəsidir. Ölməz ədibin övladı qədər sevdiyi və bütün ömrünü verdiyi “Molla Nəsrəddin” jurnalının latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası ilə yeni tərtibatda, nəfis şəkildə çap edilməsi də müstəqillik dönəmində ədibin irsinə və şəxsiyyətinə göstərilən misilsiz ehtiramı nümayiş etdirir. Cəlil Məmmədquluzadənin yubileylərinin keçirilməsi ədibin vətəni Naxçıvan Muxtar Respublikasında da diqqətdə saxlanılmış, əbədiyaşar sənətkarın adı və xatirəsi daim əziz tutulmuş, əsərləri, o cümlədən ikicildlik “Seçilmiş əsərləri” yeni tərtibatda nəşr edilmişdir. Görkəmli yazıçının həyat və fəaliyyətinə həsr edilmiş simpozium və elmi konfranslar keçirilmiş, ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik “Naxçıvan” jurnalının bir nömrəsi Cəlil Məmmədquluzadəyə həsr olunmuş, adını daşıyan muzeylərin ekspozisiyası zənginləşdirilmişdir.

Bununla yanaşı, ədibin “Hekayələr”i Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Oxunması zəruri olan kitablar Siyahısı”na daxil edilmişdir. İnteraktiv dərs 200-dən çox ümumtəhsil məktəbinin şagirdləri tərəfindən izlənilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.02.2019      Fevralın 21-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında “Beynəlxalq Ana Dili Günü” ilə bağlı tədbir keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət nazirinin müavini Rəşad Xudiyev çıxış edərək bildirib ki, Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi qəbul edilməsi və inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə Azərbaycan dilini milli varlığın əsas amili kimi daim diqqət mərkəzində saxlamışdır. Hələ sovet hakimiyyəti dövründə, 1978-ci ildə Moskvanın təzyiqlərinə baxmayaraq, ümummilli lider Heydər Əliyev böyük cəsarət göstərərək Azərbaycan dilinin Azərbaycan SSR Konstitusiyasında dövlət dili kimi xüsusi maddədə göstərilməsinə nail olmuşdur.

Ümummilli liderin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi (referendum) yolu ilə qəbul olunmuş Konstitusiyanın 21-ci maddəsində dövlət dilinin Azərbaycan dili olması öz əksini tapdı. Ulu öndərin “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 18 iyun 2001-ci il tarixli Fərmanı mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bundan sonra da ulu öndər bir-birinin ardınca fərmanlar imzaladı, qanunlar qəbul edildi. Ulu öndərin 2 yanvar 2003-cü il tarixli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasında Dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ölkəmizdə tətbiq olunmuşdur.

Qeyd edilib ki, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş dövlət dil siyasəti bu gün ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ölkə Prezidentinin “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 12 yanvar 2004-cü il tarixli, “Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında” 24 avqust 2007-ci il tarixli, “Azərbaycan dilinin elektron məkanda daha geniş istifadəsinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” 17 iyul 2018-ci il tarixli sərəncamları və başqa dövlət sənədləri ölkəmizdə bu işlərin davamlı və ardıcıl aparılmasının göstəricisidir. Ölkə Prezidentinin 9 aprel 2013-cü il tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan dilinin qloballaşdırma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nı təsdiq etmişdir. Bu Dövlət Proqramı Azərbaycan dilinə və dilçiliyinə diqqət və qayğının ifadəsi olmaqla, həm də bu sahədə görüləcək vacib işlərin müəyyənləşməsinə və həyata keçirilməsinə şərait yaratmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dövlət dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 1 noyabr 2018-ci il tarixli Fərmanı müstəqil ölkəmizdə dövlət dili istiqamətində ardıcıl olaraq aparılan məqsədyönlü siyasətin məntiqi davamıdır.

Vurğulanmışdır ki bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin rəhbərliyi ilə qədim diyarımızda dövlətimizin dil siyasəti uğurla həyata keçirilir. İstər danışıq, istərsə də yazı dilindən düzgün istifadə olunması, ana dilimizin daha da inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi, təbliğ olunması diqqət mərkəzində saxlanılır. Son illər muxtar respublikamızda əcnəbi dillərdə olan mağaza, müəssisə, emalatxana və s. adlarının dəyişdirilərək ana dilimizdə olan sözlərlə əvəz edilməsi bunun bariz ifadəsidir. Naxçıvan şəhərində “Ana dili” abidəsinin ucaldılması da ana dilimizə ehtiramın rəmzidir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Yazıçılar Birliyinin sədri, Əməkdar mədəniyyət işçisi Asim Əliyev “Ən böyük milli dəyərimiz ana dilimiz” mövzusunda çıxışında xalqımızın görkəmli şəxsiyyətlərinin ana dilimizin saflığı və qorunması uğrunda mübarizəsindən danışmışdır.

Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov “Dünya yaşıdır ana dilimizi qoruyaq” mövzusunda çıxışında demişdir ki, dil hər bir millətin maddi və mənəvi irsini qoruyan və inkişaf etdirən ən mühüm, ən güclü vasitədir.

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyoru, Xalq artisti Həsən Ağasoy və aktrisa Nurbəniz Niftəliyeva dilimizə həsr edilmiş şeirləri bədii qiraət etdikdən sonra kitabxanada təşkil olunmuş kitab sərgisinə baxış olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.02.2019      Fevralın 20-də Sədərək Rayon Mədəniyyət Sarayında Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan musiqi kollektivlərinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş konserti olub.

Konsertin aparıcısı bildirib ki, bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illiyi tamam olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı”nı təsdiq etmişdir. Muxtar respublikanın musiqi kollektivləri də bu tədbirlərdə fəal iştirak edəcəklər. Bugünkü konsert proqramı da bu yubileyə həsr olunmuşdur. Qeyd edilib ki, son 20 ildən artıq dövrdə qədim diyarımızın siması dəyişmiş, şəhər, kənd və rayon mərkəzlərində irimiqyaslı tikinti-quruculuq, abadlıq və bərpa işləri həyata keçirilmiş, tarixə, mədəniyyətə, səhiyyəyə, təhsilə qayğı artmış, yeni infrastruktur obyektləri tikilmiş, muxtar respublika inkişaf və intibaha qovuşmuşdur.

Konsert “Arpaçay” instrumental ansamblının ifasında “Mahur” rəngi ilə başlayıb. Qeyd edək ki, ansamblın bədii rəhbəri Vəli Hüseynovdur. Ansamblın solistlərinin ifasında Azərbaycan bəstəkarlarının mahnıları, xalq mahnıları səslənib. Solistlərdən Cabbar Əliyev, Coşqun Hüseynov, Fərman Allahverdiyev, Səbuhi Baxşəliyev, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Kimya Babayevanın ifa etdiyi “Azərbaycanım”, “Dilbərim”, “Can Azərbaycan”, “Ay ceyranım”, “Ana yurdum”, “Naxçıvanım” və başqa mahnılar alqışlarla qarşılanıb.

Şərur Rayon Mədəniyyət Sarayının bədii rəhbər-rejissoru Nəsimi Məmmədzadə və Şərur Rayon Xalq Teatrının rejissoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Nemət İslamoğlunun ifasında Azərbaycan poeziyasından nümunələrin bədii qiraəti də maraqla qarşılanıb.

Konsertdə Şərur Xalq Yallı Ansamblının ifa etdiyi “Söylə”, “Köçəri” yallıları rəngarənglik yaratdı. “Köçəri” yallısının sədaları altında konsert başa çatıb.

Bir saatdan artıq davam edən konsert sərhəd rayonunun sakinlərində xoş ovqat yaratmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.02.2019      Fevralın 20-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şahbuz Rayon Mədəniyyət Sarayında böyük bəstəkarımız Fikrət Əmirovun xatirə gecəsinə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Böyük bəstəkarımızın əsərlərindən ibarət konsert başlamazdan əvvəl çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Yaşar Xəlilov bildirib ki, Fikrət Əmirov Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin dünya musiqisinə bəxş etdiyi böyük bəstəkarlardan biridir. Böyük bəstəkarın yaradıcılığı musiqinin müxtəlif janrlarını əhatə edir. Fikrət Əmirovun musiqisi xalqımızın keçmişini və bugünkü əks etdirən əbədiyaşar musiqidir. Sənətkarın yaratdığı “Sevil” operası, “Min bir gecə”, “Nizami”, “Nəsimi” baletləri, “Gözün aydın”, “Ürəkçalanlar” musiqili komediyaları, “Azərbaycan kapriççiosu”, “Simfonik rəqslər”, “Azərbaycan süitası”, kino və teatr musiqisi, mahnı və romanslar Azərbaycan musiqisinin qızıl fonduna daxil edilmiş sənət inciləridir. Sənətkar dillər əzbəri olan uşaq mahnılarının da müəllifidir. Bəstəkarın simfonik muğamları ona dünya şöhrəti gətirmişdir. Bu əsərlərdə Fikrət Əmirov Azərbaycan milli musiqi ənənələri ilə dünya musiqi mədəniyyətinin nailiyyətlərini sənətkarlıqla birləşdirmişdir. Hələ sağlığında Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin klassikinə çevrilən Fikrət Əmirov Vətənin ən yüksək adlarına və mükafatlarına layiq görülmüşdür. SSRİ xalq artisti, SSRİ və Azərbaycan Respublikasının Dövlət mükafatları laureatı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı kimi adlara və mükafatlara layiq görülən bəstəkar doğma musiqi sənətimizdə fəxri yer qazanmışdır. Onun musiqisinin gücü Vətənə və torpağa bağlılığındandır. Bəstəkarın musiqisi bu gün də dünyanın müxtəlif ölkələrində yüksək qiymətləndirilir və sevilə-sevilə dinlənilir. Sonra bəstəkarın rəngarəng yaradıcılığını əks etdirən əsərlərindən musiqi nümunələri səslənmişdir. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin ifasında bəstəkarın müxtəlif janrlı musiqiləri ifa edilmişdir. Qeyd edək ki, orkestrin bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Elman Əliyevdir.

Konsertdə ilk olaraq gənc müğənni Ruhiyyə Hüseynovanın ifasında bəstəkarın məşhur “Azərbaycan elləri” nəğməsi səslənmişdir.

Bəstəkarın “Min bir gecə” baletindən “Oxatanların rəqsi” və “Final”, “Sevil”, operasından ariya, “Şeyx Sənan” dramından “Kor ərəbin mahnısı”, fortepiano və orkestr üçün yazdığı əsərlər və konsert alqışlarla qarşılanmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.02.2019      Fevralın 19-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyi ilə bağlı Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin Ordubad Rayon Mədəniyyət Sarayında konserti olub.

Konsertin aparıcısı bildirib ki, bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illiyi tamam olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı” təsdiq edilmişdir. Muxtar respublikanın musiqi kollektivləri də bu tədbirlərdə fəal iştirak edirlər. Bugünkü konsert proqramı da bu yubileyə həsr olunmuşdur.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestri muxtar respublikanın tanınmış orkestrlərindən biridir. Kollektivin çıxışları musiqisevərlər tərəfindən həmişə rəğbətlə qarşılanır. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin repertuarında Avropa bəstəkarlarının əsərləri, klassik instrumental kamera musiqisi ilə yanaşı, Azərbaycan bəstəkarlarının musiqi əsərləri də mühüm yer tutur. Orkestrin bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Çingiz Axundov, dirijoru Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Səməd Əsgərovdur.

Orkestr əvvəlcə böyük bəstəkarımız Fikrət Əmirovun “Min bir gecə” baletindən “Final” ifa edib.

Sonra Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Gülyanaq Fərzəliyeva, Mübariz Əsgərov, Tural Nəcəfov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artistləri Elçin Nağıyev, Azər Cəfərli və müğənnilər İlkin Abdullayev, Rahim Əsgərzadə, Samir İsmayılov, Ruhiyyə Hüseynova bəstəkarlarımızın Azərbaycanı və Naxçıvanı tərənnüm edən mahnılarını ifa ediblər. Onların ifasında səslənən “Naxçıvan”, “Bakı”, “Bayram olsun” və başqa bəstəkar mahnıları, xalq mahnıları, operalardan ariyalar alqışlarla qarşılanıb.

Konsert solistlərin ifasında bəstəkar Rauf Hacıyevin şair Ənvər Əlibəylinin sözlərinə yazdığı məşhur “Azərbaycan” mahnısı ilə başa çatıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.02.2019      Şərur rayonunda böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi münasibətilə tədbir keçirilib.

Tədbirdə Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Həsən Seyidov qeyd edib ki, bu il Azərbaycan xalqının qüdrətli söz ustadlarından olan mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsiminin 650 illiyi tamam olur. Bununla bağlı 2019-cu ilin ölkəmizdə “Nəsimi ili” elan edilib. Qeyd olunub ki, Nəsiminin əsərləri dünya poeziyasının ən kamil nümunələri sırasında diqqətəlayiq yer tutub. Şairin şeir və qəzəlləri bu gün də ədəbi irs kimi qorunub saxlanılır, gənclərə aşılanır.

Digər çıxış edənlər isə böyük Azərbaycan şairinin yaradıcılığında Azərbaycan dilinin məna imkanlarının dolğunluğundan və rəngarəngliyindən danışıblar.

Sonra İmadəddin Nəsiminin qəzəlləri bədii qiraət edilib, “Nəsimi” bədii filimi nümayiş olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.02.2019      Fevralın 18-də Heydər Əliyev Muzeyinin yaradılmasının 20 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Muzeydə keçirilən tədbiri Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova giriş sözü ilə açaraq bildirib ki, milli-mənəvi dəyərlərimizin, tarixi yaddaşımızın gələcək nəsillərə çatdırılmasında muzeylərimizin rolu əvəzsizdir. Ümummilli lider Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə geniş muzeylər şəbəkəsinin yaradılmasına xüsusi diqqət və qayğı göstərib. Bu gün doğma Vətənimizdə, o cümlədən qədim diyarımızda ümummilli liderin siyasi kursu layiqincə davam etdirilir. Muzeylərin yaradılmasına və inkişafına, maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə böyük diqqət və qayğı göstərilir.

Qeyd edilib ki, bu gün iyirmiillik bir tarixə malik Heydər Əliyev Muzeyinin muxtar respublikada yaradılan muzeylər içərisində xüsusi yeri və əhəmiyyəti vardır. Muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 1999-cu il 18 fevral tarixli Sərəncamı ilə yaradılıb. Bu sərəncam Heydər Əliyev şəxsiyyətinə olan sonsuz ehtiram və məhəbbətin bariz nümunəsidir.

Nazir qeyd edib ki, Naxçıvan şəhərinin mərkəzində yerləşən Heydər Əliyev Muzeyi 10 may 1999-cu ildə 420 eksponatla fəaliyyətə başlayıb. Muzeydə hazırda 4746 eksponat vardır. Bu gün ümummilli liderimizin həyat və fəaliyyətini əks etdirən çoxsaylı muzeylər fəaliyyət göstərməkdədir. Muxtar respublikamızın paytaxtındakı Heydər Əliyev Muzeyi isə ulu öndərimizin dünyaya gəldiyi və ilk əmək fəaliyyətinə başladığı şəhərdə yaradılıb. Bu həm də o deməkdir ki, dahi şəxsiyyətin zəngin dövlətçilik təcrübəsindən bəhrələnmək məhz ilk dəfə Naxçıvanda reallaşdırılıb.

Hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilən, öz xalqının tarixi taleyində müstəsna rol oynayan bu dahi şəxsiyyətin irsi, onun idarəçilik məktəbi bu gün də öyrənilir, zəngin təcrübəsindən hamı bəhrələnir. Bu işdə Heydər Əliyev Muzeyinin də mühüm rolu vardır. Muzeydə ­görkəmli dövlət xadiminin həyatı və fəaliyyəti ilə bağlı nə varsa, ehtiramla qorunur, tədqiq və təbliğ edilir. Onun zəngin irsi və dövlətçilik təcrübəsinin öyrənilməsi gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində müstəsna rol oynayır. Ötən illər ərzində Heydər Əliyev Muzeyi ümummilli liderimizin həyat və fəaliyyət fəlsəfəsinin, elmi-nəzəri irsinin, Azərbaycançılıq ideologiyasının öyrənilməsi, təbliği və gələcək nəsillərə çatdırılması kimi şərəfli missiyanı layiqincə yerinə yetirib. Bu gün də bu işlər uğurla davam etdirilir.

Vurğulanıb ki, 20 il ərzində Heydər Əliyev Muzeyində ümummilli liderin ictimai-siyasi fəaliyyətini öyrənmək, tədqiq və təbliğ etmək üçün mühüm işlər həyata keçirilib. Bu illərdə muzeyin maddi-texniki bazası möhkəmləndirilib, internet saytı fəaliyyətə başlayıb.

Muzeyin həyatında ən əlamətdar hadisələrdən biri 1999-cu ilin ok­tyabr ayında ulu öndər Heydər Əliyevin muzeyin ekspozisiyası ilə tanış olmasıdır. Bu ziyarət zamanı çəkilmiş fotolar muzeyin dəyərli eksponatları siyahısındadır. Muzeyin xatirə kitabında dünyanın müxtəlif xalqlarının nümayəndələrinin ulu öndər haqqında yazdığı fikirlər də maraq doğurur.

Nazir çıxışının sonunda bu əlamətdar gün münasibətilə tədbir iştirakçılarını və muzeyin əməkdaşlarını təbrik edib.

Tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının icra katibi Anar İbrahimov “Heydər Əliyev: siyasi irsi və müasir Azərbaycan” mövzusunda çıxış edərək bildirib ki, ümummilli lider həmişə Azərbaycanı düşünüb, onun taleyi ilə yaşayıb, doğma Vətəninin dünyada tanıdılması üçün müstəsna xidmətlər göstərib. Heydər Əliyevin genişmiqyaslı fəaliyyətindən söhbət açan Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının icra katibi ulu öndərin siyasi irsindən geniş və ətraflı məlumat verib. Qeyd edilib ki, onun siyasi irsi bu gün də öyrənilir və bütün nəsillər ondan bəhrələnəcəkdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondunun icraçı direktoru Cəbi Quliyev “Heydər ­Əliyev və Azərbaycan gəncliyi” mövzusunda çıxışında bildirib ki, ölkəmizdə gənclər siyasətinin əsasını ümummilli liderimiz Heydər Əliyev qoyub. Ulu öndər sağlamdüşüncəli yeni nəslin yetişdirilməsini dövlət və cəmiyyətin mühüm vəzifəsi kimi daim diqqət mərkəzində saxlayıb, gənclərin dövlətin və cəmiyyətin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatında iştirakının təmin olunmasını prioritet məsələ elan edib.

Ümummilli liderin dövlət gənclər siyasəti bu gün də ölkəmizdə, eləcə də muxtar respublikamızda uğurla davam etdirilir. Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Ramil Orucəliyev “Heydər Əliyev Muzeyi 20 ildə” adlı çıxışında bildirib ki, muxtar respublikamızda keçirilən dövlət tədbirlərində insanların muzey önündə ucalan ümummilli ­liderimizin əzəmətli abidəsini və Heydər Əliyev Muzeyini ehtiramla ziyarət etmələri ənənə şəklini alıb. Bu, ulu öndərin şəxsiyyətinə və dühasına sonsuz sevgi və ehtiramın ifadəsidir.

Sonda muzeyin ekspozisiyasına baxış olub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.02.2019      Fevralın 16-da Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Ansamblının, vokal və rəqs qruplarının Kəngərli Rayon Mədəniyyət Sarayında konserti olub.

Konsertdən əvvəl aparıcı bildirib ki, 2019-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illiyi tamam olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı” təsdiq edilmişdir. Tədbirlər Planının icrası ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə silsilə tədbirlərin, konsertlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bugünkü konsert proqramı da muxtar respublikanın 95 illik yubileyinə həsr olunmuşdur.

Bildirimişdir ki, muxtar respublikamızda uşaqların sağlam mühitdə böyümələri və təhsil almaları üçün gözəl şərait yaradılmışdır. İstedadlı uşaqların aşkara çıxarılması ilə yanaşı gənc nəslin asudə vaxtının səmərəli təşkili də bu gün diqqət mərkəzində olan sahələrdəndir. Bunun üçün muxtar respublikamızda bir sıra infrastruktur sahələri yaradılmış və onların istifadəsinə verilmişdir.

Qeyd edilmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2010-cu il 19 aprel tarixli Sərəncamı ilə yaradılan Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyası da belə mədəniyyət müəssisələrindən biridir. Filarmoniyada uşaqların yaradıcılıq potensialının inkişafı və istedadlı uşaqların bacarıq və qabiliyyətlərini göstərməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Burada uşaqlardan ibarət xalq çalğı alətləri ansamblı, kamera ansamblı, muğam və xor kollektivləri, vokal və rəqs qrupları fəaliyyət göstərir. Gənc istedadların vaxtaşırı konsertləri təşkil edilir, müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir.

Vurğulanıb ki, bugünkü konsertdə də Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının istedadları öz bacarıqlarını göstərəcək və rayon sakinlərinə xoş ovqat bəxş edəcəkdir.

Konsertdə ilk olaraq Xalq Çalğı Alətləri Ansamblının ifasında “Mahur rəngi” səslənmişdir. Qeyd edək ki, ansamblın bədii rəhbəri Kənan Feyzullayevdir.

Filarmoniyanın solistləri Təyyar Mədədli, Mətləb Şirinzadənin ifasında Ələkbər Tağıyevin “Azərbaycan oğluyam” mahnısı alqışlarla qarşılanmışdır.

Filarmoniyanın solistləri Fuad Məmiyev, Mikayıl Nəsirov, Həsən Babazadə, Ələkbər Sadiqov, Əli Mehralıyev, Təyyar Mədədli, Vəli Əliyev, Xəzər Əliyev, Cilovxan Qurbanlı, Özər Hacıyev, Babək Səmədzadə, Ülkər Hüseynlinin ifasında bəstəkarlardan Tofiq Quliyev, Ramiz Mirişli, Cahangir Cahangirov, Bəhram Nəsibov, Rauf Məmmədovun “Neftçilər”, “Doğma diyar”, “Aylı gecə”, “Qarabağ”, “Naxçıvanım” və başqa mahnılar səslənmişdir.

Kollektivin istedadlı solistləri Özər Hacıyev, Əli Mehralıyev, Mətləb Şirinzadə, Həsən Babazadə, Ələkbər Sadiqovun ifasında “Mənsuriyyə” ritmik muğamı konsert iştirakçılarında xoş ovqat yaratmışdır.

Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının rəqs qrupunun ifasında “Tərəkəmə”, “Naz eləmə” rəqsləri konsertdə rəngarənglik yaratmışdır.

Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının konserti Həsən Babazadə və Babək Səmədzadənin ifasında “Yaşa mənim xalqım” mahnısı ilə başa çatıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.02.2019      Fevralın 16-da Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının Şərur Rayon Mədəniyyət Sarayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş konserti olub.

Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Həsən Seyidov çıxış edərək bildirmişdir ki, bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illiyi tamam olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı” təsdiq edilmişdir. Yubileylə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilir ki, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının bugünkü konserti də belə tədbirlərdən biridir.

Konsertin aparıcısı bildirib ki, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblı muxtariyyət illərində fəaliyyətə başladığı gündən ciddi yaradıcılıq axtarışları nəticəsində repertuar zənginliyinə nail olub. Fəaliyyət göstərdiyi dövrdə ansamblın istedadlı müğənni və rəqqasları çıxışları ilə seçilib.

Muxtar respublikada musiqi sənətinin formalaşmasında ansamblın böyük xidmətləri olub. Bu gün böyük bir kollektivi birləşdirən ansambl muxtar respublikanın mədəni həyatında fəal iştirak edir. Ansambl müxtəlif tədbirlərdə, bayram şənliklərində çıxışları ilə musiqisevərlərdə xoş ovqat yaradır. Tez-tez muxtar respublikanın rayon mərkəzlərində, kənd yaşayış məntəqələrində qastrolda olan ansambl öz zəngin repertuarı ilə musiqimizi və rəqslərimizi təbliğ edir. Ansamblın bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Zeynallabdin Babayevdir. Baletmeysteri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Tamerlan Bağırovdur.

Mahnı və Rəqs Ansamblı geniş konsert proqramı ilə çıxış edib. Ansamblın üzvlərinin ifasında xalq və bəstəkar mahnıları təqdim olunub.

Ansamblın üzvlərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Zülfüqar Mahmudovun, Hünər Əliyevin, Xatirə Səfərovanın, həmçinin Bəhruz Quliyevin, Samiddin Vəliyevin, Cəfər Tağıyevin, Namiq Vəliyevin, Məhərrəm Quliyevin, Ruhiyyə Hüseynovanın və Hüseyn Qasımovun ifa etdiyi şən və lirik mahnılar, təsniflər, xalq mahnıları tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Konsertdə görkəmli bəstəkarlarımız Fikrət Əmirov, Oqtay Kazımi, Cahangir Cahangirov, Tofiq Quliyev, Səid Rüstəmov, Elza İbrahimova, Adil Bəbirov, Vahid Axundov və başqalarının mahnıları səsləndirilib. “Naxçıvan”, “Vətən yaxşıdır”, “Naxçıvanım”, “Gedək üzü küləyə”, “Bakının maralısan”, və başqa mahnılarla yanaşı, konsertdə “Üç gül”, “Sarı gəlin”, “Naz eləmə” kimi Azərbaycan xalq rəqsləri də ifa edilib.

Konsert proqramı rayon sakinləri və qonaqlarda xoş ovqat yaradıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.02.2019      Fevralın 16-da Cəlil Məmmədquluzadənin Nehrəm kəndindəki Xatirə Muzeyində böyük yazıçının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Tədbiri Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin baş məsləhətçisi Qumral Əsədova giriş sözü ilə aşaraq qeyd edib ki, ölkə Prezidenti İlham Əliyev 2019-cu il 17 yanvar tarixində “Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” Sərəncam imzalamışdır.

Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə “Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı”nı təsdiq etmişdir. Tədbirlər Planında böyük yazıçının yubileyinin qədim diyarımızda silsilə tədbirlərlə qeyd edilməsi nəzərdə tutulur. Yubileylə bağlı mədəniyyət müəssisələrində, kitabxanalarda sərgilər təşkil olunur, oxucu konfransları, ədibin əsərlərinin müzakirələri keçirilir.

Sonra Cəlil Məmmədquluzadənin Nehrəm kəndindəki Xatirə Muzeyinin direktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Akif Hacıyev “Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığına və irsinə dövlət qayğısı” mövzusunda çıxış edərək bildirib ki, böyük yazıçı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, milli istiqlal uğrunda mübarizənin ön cərgəsində durmaqla bizim müasirimiz olmuş və bundan sonra da olacaqdır. Böyük ədibin əbədiyaşar zəngin irsi dünən, bu gün və gələcək nəsillər üçün müstəqillik, azərbaycançılıq, millilik və vətəndaşlıq nümunəsidir.

Vurğulanıb ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev böyük yazıçı və dramaturqun yaradıcılığına və şəxsiyyətinə həmişə böyük diqqət və qayğı göstərmişdir. Məhz ulu öndərin hakimiyyəti illərində Cəlil Məmmədquluzadə haqqında yeni və sanballı tədqiqat əsərləri kütləvi nəşr olunub, xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün böyük işlər həyata keçirilib. Böyük dramaturqun əsərlərinin səhnəyə qoyulması sahəsində də bu illərdə ciddi işlər görülmüşdür.

Babək Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin kitabxanaçısı Sara Muradova çıxışında böyük yazıçının zəngin irsindən geniş söhbət açmışdır.

Tədbirin sonunda muzeyin ekspozisiyasına baxış olub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.02.2019      muzeyin direktoru Ramin Orucəliyev bildirib ki, Heydər Əliyev Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 10 may 1999-cu il tarixli Sərəncamı ilə yaradılıb. Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin, ümummilli liderin həyatının və siyasi fəaliyyətinin öyrənilməsində, eyni zaman da təbliğində muzey əvəsiz rol oynayır.

Ziyarətçilər muzeydəki eksponatlarla yaxından tanış olublar. Ümummilli lider Heydər Əliyevin şəxsi əşyaları,görkəmli dövlət xadiminin ictimai-siyasi fəaliyyətini əks etdirən fotoşəkillər keçdiyi həyat yolunu özündə əks etdirən kitab, qəzet və jurnallar, həmçinin təhsil illərinə aid sənədlər barədə ətraflı məlumat verilib.

Qonaqlar Ulu öndərin AMEA Naxçıvan Bölməsini ziyarət etdiyi zaman çəkilən fotoşəkillərə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində çalışdığı illərdə qəbul etdiyi tarixi qərar və sərəncamlara, o cümlədən portretinin əks olunduğu xalçalara maraqla baxıblar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.02.2019      Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində Reyhan Mirzəzadənin“ A.S.Qriboyedov: şair-diplomat” əsərinin müzakirəsi keçirilib.

Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Aytəkin Qəhrəmanova bildirib ki, əsərdən də məlum olduğu kimi Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedov diplomat olub. O, fəaliyyəti dövründə Azərbaycana və azərbaycanlılara dərin hörmətlə yanaşıb.

A.Qriboyedov 1818-ci ildə İrandakı rus diplomatik nümayəndəliyinin katibi təyin olunandan sonra İrana gedərkən yolunu hər zaman Azərbaycandan salıb. Əsərdə Naxçıvan, Qazançı, Culfa, Sədərək kimi şəhər və kəndlərin adları çəkilir. Əsərdə diplomatın Azərbaycan ərazilərinə ermənilərin köçürülməsinin birmənalı şəkildə əleyhinə olduğu öz dolğun əksini tapıb.

Qeyd edək ki, “A.S.Qriboyedov: şair-diplomat” kitabı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısı”na daxil edilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.02.2019      Culfa rayonunun Kırna kənd sakini Sona Əsgərova, Milax kənd sakini Elman Hacıyev, Camaldın kənd sakini Tünzalə Məmmədova, Ərəfsə kənd sakini Aqil Qələndərov tərəfindən qədim tariximiz və mədəniyyətimizi əks etdirən küp, mis məişət əşyaları, yun darağı, cəhrə, kirkit, oraq, ütü və digər nümunələrdən ibarət 33 eksponat “Əlincəqala” Tarix-Mədəniyyət Muzeyinə təqdim edilib.

Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, muzeylər xalqın milli özünəməxsusluğu, tarixi keçmişini bu günə daşıyan, mili-mənəvi dəyərləri qoruyan mədəniyyət ocaqlarıdır. Ölkəmizdə ilk muzeylərin yaradılması da qədim diyarımızla bağlıdır.

Qədim diyarımızda tarix-mədəniyyət abidələrinin qorunması onların bərpası və konservasiyası son illər ərzində geniş vüsət almış, tariximizin və mədəniyyətimizin saxlanc yeri olan yeni-yeni muzeylər istifadəyə verilmiş, onların maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmişdir. Həmçinin, tariximizin, mədəniyyətimizin, adət-ənənələrimizin araşdırılması, qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması da diqqət mərkəzində saxlanılır.

Nazir bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində 30 muzey və muzeytipli müəssisə fəaliyyət göstərir. Muxtar respublikanın muzeylərində xalqımızın tarixini, həyat tərzini, adət-ənənələrini özündə əks etdirən 140 mindən çox maddi mədəniyyət nümunələri mühafizə olunaraq qorunub saxlanılır. Ötən il ərzində Naxçıvan Duz Muzeyi, Qarabağlar Türbə Kompleksi, Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi öz qapılarını ziyarətçilərinin üzünə açmışdır. Muzeylərin internet səhifələrinin yaradılmasını xüsusi qeyd edən nazir deyib ki, 2018-ci ildə Bəhruz Kəngərli Muzeyinin, Naxçıvan Duz Muzeyi və Qarabağlar Türbə Kompleksinin internet saytları fəaliyyətə başlamışdır. Hal-hazırda muxtar respublikamızda olan muzeylərdən Heydər Əliyev Muzeyinin, Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin, “Əlincəqala” Tarix-Mədəniyyət Muzeyinin də saytları fəaliyyət göstərir.

Vurğulanıb ki, son illər ərzində muzeyləri ziyarət edənlərin də sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmış və muzey işçilərinin öhdəsinə daha böyük vəzifələr qoyulmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” 2014-cü il 19 dekabr tarixli Sərəncamına əsasən muxtar respublikanın nazirlik, komitə və təşkilatlarının kollektivləri mütəşəkkil şəkildə muzeyləri ziyarət edirlər. Bundan başqa muxtar respublikada təhsil alan tələbələr, gənclər, həmçinin şagirdlərin, taksi sürücülərinin muzeylərə gedişatı təmin olunmuşdur. Ötən il muxtar respublikanın muzeylərini 592 min 683 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir ki, onlardan 178 min 469 nəfəri əcnəbi vətəndaşdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli Sərəncamına əsasən bu gün muxtar respublikamızda olan muzeylər ilə orta məktəblər arasında distant dərslər təşkil olunur, həmçinin yetişməkdə olan gənc nəsil üçün açıq dərslər təşkil edilir. 2018-ci ildə muzeylərdə 371 açıq dərs, 12 distant dərs keçirilmişdir. 2018-ci ildə muzeylərdə ümumilikdə tarixi və əlamətdar günlərlə bağlı 104 sərgi qurulmuş, 30 tədbir keçirilmişdir. Həmçinin muzey işçilərinin peşə biliklərinin artırılması məqsədilə 19 seminar-treninq keçirilmişdir.

Diqqətə çatdırılıb ki, muzey fondlarının zənginləşdirilməsi, onların yeni eksponatlarla təmin olunması daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu prosesdə muzeylərin əməkdaşları və muxtar respublika vətəndaşları yaxından iştirak edirlər. Ötən il muxtar respublika muzeylərinə 1564 ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur. Keçən ay ərzində isə muzeylərə 143 ədəd eksponat daxil olmuşdur. 2018-ci ildə ümumilikdə 8 eksponat təqdimatı keçirilmişdir ki, bu təqdimatlarda da xalqımızın tarixini özündə yaşadan maddi-mədəniyyət nümunələrini muzeylərə könüllü şəkildə təqdim edən vətəndaşlar yaxından iştirak etmişlər. Bu aksiyaya sevindirici haldır ki, artıq yetişməkdə olan gənc nəsil – məktəblilər də qoşulmuşdur. Keçən ay Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində keçirilən eksponat təqdimatı Şərur rayon Muğanlı kənd tam orta məktəbinin müəllim və şagirdlərinin iştirakı ilə olmuşdur. Bu gün “Əlincəqala” Tarix-Mədəniyyət Muzeyində keçirilən tədbir görülən işlərin nəticəsi kimi qiymətləndirməlidir. Muzeyə təqdim olunan 33 ədəd yeni eksponat muzeyin fondunun və ekspozisiyasının zənginləşməsinə şərait yaradacaqdır. Nazir Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi adından tədbir iştirakçılarına təşəkkürünü bildirib.

Natəvan Qədimova çıxışının sonunda mədəniyyətimizə, tariximizə göstərdiyi böyük diqqət və qayğıya görə hörmətli Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə bu sahədə çalışan insanlar adından dərin minnətdarlığını bildirib.

Rayonun Kırna kənd sakini Sona Əsgərova, Milax kənd sakini Elman Hacıyev çıxış edərək bildiriblər ki, maddi-mədəni irsimizin qorunması baxımından belə tədbirlər vacib və əhəmiyyətlidir. Bu eksponatların muzeyə verilməsi xalqımıza məxsus tarixin və mədəni sərvətlərin yaşadılması və yeni nəsillərə çatdırılmasına xidmət edir.

Sonda Muzeyin ekspozisiyasına baxış olub.

Qeyd edək ki, muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 11 fevral 2014-cü il tarixli “Culfa rayonundakı “Əlincəqala” tarixi abidəsinin bərpa edilməsi haqqında” Sərəncamına əsasən yaradılmışdır. Muzey 2016-ci ildən fəaliyyət göstərir. Hazırda muzeydə qədim tariximiz və mədəniyyətimizlə bağlı 256 eksponat mühafizə olunur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.02.2019      Fevralın 14-də Naxçıvan şəhərindəki Gənclər Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin şagirdləri arasında “Lira” musiqili-intellektual oyununun birinci mərhələsi keçirilib.

Oyun başlanmazdan əvvəl bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Lira” musiqili-intellektual oyununda muxtar respublikanın uşaq musiqi incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin hamısının iştirak etməsi nəzərdə tutulumuş və bununla bağlı qrafik tərtib edilmişdir. Qrafikə əsasən 2018-2019-cu tədris ili ərzində keçirilən oyunların nəticəsinə əsasən, I yer tutan komandalar 2019-cu ilin ortalarında keçiriləcək final oyununda iştirak edəcəklər. Bu oyunların keçirilməsində məqsəd şagirdlərin biliyinin artırılmasına, onların intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsinə kömək göstərməkdir.

Qeyd edilib ki, bugünkü oyunda 7 komanda iştirak edir. Sonra oyunda yarışacaq “Ballada” (Naxçıvan Şəhər Məmməd Məmmədov adına 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi), “Turan” (Babək Rayon Uşaq Musiqi Məktəbi), “Cəngi” (Şərur Rayon Aralıq Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi), “Batabat” (Şahbuz Rayon Kolanı Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi), “Şur” (Babək Rayon Nehrəm Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi), “Aksent” (Ordubad Rayon Vənənd Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi), “Əlincə” (Culfa Rayon Bənəniyar Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi) komandaları iştirakçılara təqdim edilib.

Oyunun şərtlərinə görə, ilk olaraq komandalar arasında seçim turu keçirilməsi haqqında məlumat verilib. Bildirilib ki, bu tur iki mərhələdən ibarətdir. Hər iki mərhələdə iştirakçılara görkəmli bəstəkarların həyat və yaradıcılığı, ümumi musiqi dünyagörüşünə aid suallar veriləcək. Hər sualın düzgün cavabı 100 balla qiymətləndiriləcək və ən çox bal toplayan komandalar oyunun əsas turunda iştirak etmək hüququ qazanacaqlar.

Əsas turda hər biri 5 nəfərdən ibarət olan 4 komanda arasında keçiriləcək və 3 mərhələdən ibarət olacaq. I və III mərhələdə görkəmli bəstəkarların həyat və yaradıcılığı, ümumi musiqi dünyagörüşünə dair suallar, II mərhələdə isə şagirdlərə musiqi əsərlərini dinləmə yolu ilə təyin etmə formatında suallar veriləcək. Hər sualın düzgün cavabı 100 balla qiymətləndiriləcək. Sonda ən yüksək bal toplamış komandalar I, II, III və IV yerlərə layiq görüləcəklər.

Maraqlı və gərgin keçən musiqili-intellektual oyunda musiqi məktəblərinin şagirdləri bəstəkarlarla bağlı sualları cavablandırmaqda fəallıq göstəriblər. Onlar görkəmli Azərbaycan və dünya bəstəkarları əsərlərini dinləmə yolu ilə təyin ediblər, musiqinin ümumi-nəzəri məsələləri ilə bağlı sualları cavablandırıblar.

Bütün suallar cavablandırıldıqdan sonra ən yüksək bal toplamış komandalar mükafatlandırılıblar. “Aksent” (Ordubad Rayon Vənənd Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi) komandası I, “Ballada” (Naxçıvan Şəhər Məmməd Məmmədov adına 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbi) komandası II, “Əlincə” (Culfa Rayon Bənəniyar Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi) komandası III dərəcəli diplomla və “Turan” (Babək Rayon Uşaq Musiqi Məktəbi) komandası isə diplomla mükafatlandırılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.02.2019      Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin təqaüdçülər klubunda konsert təşkil olunub.

Əvvəlcə Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin 2 nömrəli təqaüdçülər klubunun direktoru Mirvasif Seyidov bildirib ki, muxtar respublikada ahıl vətəndaşlara hərtərəfli diqqət və qayğı göstərilir, eyni zamanda onların cəmiyyətdə fəal iştirakı daim diqqət mərkəzində saxlanılır.

Sonra “Şəlalə” instrumental ansamblının üzvlərinin konserti olub.Ansamblın solistlərinin ifasında səslənən “Azərbaycanım”, “Ah nə şadam”, “Güldür məni”, “Yaşayıram el üçün” və “Toy olsun, bayram olsun” mahnıları təqaüdçülərdə xoş əhval-ruhiyyə yaradıb. Qeyd edək ki, konsertin keçirilməsində məqsəd təqaüdçülərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkilindən ibarətdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.02.2019      Fevralın 14-də Şahbuz Rayon Mədəniyyət Sarayında Babək Rayon Xalq Teatrının görkəmli yazıçı-dramaturq M.S.Ordubadinin “Beş manatlıq gəlin” komediyası əsasında hazırladığı tamaşa rayon sakinlərinə təqdim olunub.

Qeyd edək ki, Babək Rayon Xalq Teatrı muxtar respublikanın fəal seçilən teatr kollektivlərindəndir. Bu il xalq teatrının yaradılmasının 10 illiyi tamam olur. Teatr 2009-cu ilin ortalarında yaradılmışdır. Bu illər ərzində xalq teatrı həm dramatik, həm də komik mövzusu ilə səciyyələnən bir sıra əsərləri bacarıqla səhnəyə qoymuşdur. Xalq teatrının istedadlı aktyorları bu tamaşalarda maraqlı obraz və personajlar yaratmışlar. Babək Rayon Xalq Teatrı daim repertuar zənginliyinə diqqət yetirir. Xalq teatrının hazırladığı “Yollara iz düşür”, “Şeyx Rəhmətulla”, “Ezop”, “Solğun çiçəklər”, “Bəxtsiz cavan”, “Xəcalət”, “Ana”, “Unuda bilmirəm”, “İkinci səs”, “Yağışdan çıxdıq yağmura düşdük”, “Subaylarınızdan görəsiniz” və başqa tamaşaları ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. Teatr bir sıra tamaşalarını muxtar respublikanın başqa rayonlarında da göstərmişdir.

Görkəmli yazıçı-dramaturq M.S.Ordubadinin “Beş manatlıq gəlin” komediyasında hadisələr məişət mövzusuna həsr olunub. Gözlənilməz gülüş doğuran vəziyyətlər, komik dialoqlarla zəngin komediya tamaşaçıda xoş ovqat yaradır. Səhnə əsərindəki keçmişin qalıqları, köhnə düşüncələrlə yaşayan mənfi obrazlar sağlam gülüş yaratmaqla tamaşaçını düşündürür. Kəbleyi Hüseynli və onun arvadı Səlbi köhnə fikirlərlə yaşayır və qızları Naznazı sevdiyi Qiyasa ərə vermək istəmirlər. Lakin hadisələr nikbin sonluqla bitir, iki gənc ailə qururlar.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Yusif Əliyev, rejissoru isə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Vidadi Rəcəbli və musiqi tərtibatçısı Cabir Məmmədovdur.

Xalq teatrının aktyorları – Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Vidadi Rəcəbli (Kəbleyi Hüseynli), Stella Babayeva (Səlbi), İsmayıl Qurbanov (Mirzə), Nuray Mehdiyeva (Naznaz), Rasim Qasımov (Qiyas), Ələkbər İsmayılov (Nadir), Yusif Əliyev (Mövsüm) komik surətləri təbii və canlı təqdim edirlər. Xalq teatrının bu aktyorları yaşlı və gənc nəslin nümayəndələri olan personajları özünəməxsus xarakterik cizgilərlə yarada biliblər.

Tamaşa Şahbuz rayon ictimaiyyəti tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.02.2019      Fevralın 13-də Şahbuz Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbində Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərinin müəllimləri üçün solfecio və musiqi ədəbiyyatı fənləri üzrə metodiki kurs keçirilmişdir.

Giriş sözü ilə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova bildirib ki, bu kursların keçirilməsində əsas məqsəd müəllimlərin dünyagörüşünü zənginləşdirməkdir. Müəllimlərin ümumi musiqi ədəbiyyatı ilə yanaşı, Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı ilə tanışlığı onların musiqi dünyasının formalaşmasında və hərtərəfli inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Metodiki kurslarda müəllimlərin bilik səviyyəsinin yüksəldilməsi və bu fənni tədris edənlərə müəyyən istiqamətlər də göstərilir. Müəllimlərə solfecio fənni və musiqi ədəbiyyatı haqqında da geniş məlumat verilir.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Ruhiyyə Dünyamalıyeva “Beş və yeddi illik təhsil sistemi üzrə musiqi ədəbiyyatı fənninin tədrisi” mövzusunda dərs keçmişdir. Bildirmişdir ki, musiqi məktəblərində şagirdlərə ümumi musiqi ədəbiyyatı ilə yanaşı, Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı da tədris olunur. Tədris zamanı şagirdlər musiqi ədəbiyyatının geniş sahəsilə tanış olur, müxtəlif janr və xüsusiyyətləri, xalq və professional musiqi formaları, musiqi ifadə vasitələri, musiqi alətləri, simfonik orkestr, ansambl quruluşları haqqında biliklər əldə edirlər.

Naxçıvan şəhər Ərtoğrul Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin müəllimi Ülviyyə Sadıqlı “Beş və yeddi illik təhsil sistemi üzrə solfecio fənninin tədrisi” üzrə metodiki dərs keçmişdir. Bildirmişdir ki, musiqi məktəblərində solfecio fənninin tədrisi zamanı şagirdlərə Azərbaycan ladları səs sıralarını qurmaq, major-minor sistemi ilə yanaşı Azərbaycan ladlarını eşitmə qabiliyyətini formalaşdırmaq, ladlar üzərində müxtəlif intonasiya məqsədləri, eləcə də solfecio oxuma və imla yazmaq zamanı xalq musiqi nümunələrinə istinad edilməlidir.

Metodik kursun sonunda mövzular müzakirə edilmiş və suallar cavablandırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.02.2019      Fevralın 13-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Muzeylərdə uçot-mühafizə işinin təşkili” mövzusunda Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində muzey əməkdaşları üçün dəyirmi masa təşkil edilib.

Nazirliyin sisteminə daxil olan muzeylərin əməkdaşlarının iştirak etdiyi tədbirin məqsəd və əhəmiyyətindən danışan nazirliyin baş məsləhətçisi Qumral Əsədova giriş sözü ilə çıxış edərək bildirib ki, muxtar respublikada müxtəlif profilli muzeylər fəaliyyət göstərir. Muzeylərə bu gün xüsusi diqqət göstərilir, onların maddi-texniki bazası gücləndirilir, əməkdaşların peşəkarlıq səviyyəsi yüksəldilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” 2014-cü il 19 dekabr tarixli Sərəncamından sonra muzeylərin ziyarətçilərinin sayında əhəmiyyətli dərəcədə artım müşahidə olunur. Qeyd olunub ki, tədbirlərdə muzey əməkdaşları vəzifə funksiyalarını dərindən öyrənməyə səy göstərməklə yanaşı, muzey işi haqqında ətraflı məlumat əldə etmiş olurlar. Eyni zamanda, keçirilən tədbirlər muzey işçilərinin muxtar diyarımızın bütün bölgələrində yerləşən muzeylərlə tanış olmalarına şərait yaratmaq baxımından da əhəmiyyətlidir. Belə tədbirlərdə muzey əməkdaşlarına bu sahədə həyata keçirilən yeniliklərdən söhbət açılır, onların sualları cavablandırılır.

Vurğulanıb ki, 2018-ci ildə muxtar respublikanın muzeylərinə 1564 eksponat daxil olmuşdur. Bu müddətdə muzeylərimizi 592 min 683 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir ki, onlardan da 178 mindən çoxu xarici ölkə vətəndaşı olmuşdur. Ötən il muzeylərimizdə 19 seminar-treninq keçirilmiş, muzey işi ilə bağlı 4 dəyirmi masa təşkil edilmişdir.

Dəyirmi masada iştirak edən Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Rəhimov, Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Ramil Orucəliyev, “Xan Sarayı” Dövlət-Tarix Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksinin direktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nəzakət Əsədova, Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin direktoru Ülviyyə Məmmədova, C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru Aləmzər İbrahimova, Dövlət Bayrağı Muzeyinin direktoru Rəmzi Hüseynov, Bəhruz Kəngərli Muzeyinin direktoru Səbinə Əlincəli, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin baş fond mühafizi Tünzalə Məmmədova mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirmişlər.

Çıxışlarda dövlət muzeylərində saxlanılan muzey sərvətlərinin uçotu və mühafizəsinə dair təlimatda muzey fondlarının tərkibinə daxil olan muzey əşyalarının vahid uçot, elmi inventarlaşdırma və bərpa sistemində nəzərdə tutulan məsələlər haqqında fikir mübadiləsi olmuşdur. Uçot-sənədləşmə işləri də muzey əməkdaşları üçün izah edilmişdir. Dəyirmi masada iştirak edənlər baş mühafizin hüquq və vəzifələri, bu funksiyaları yerinə yetirən əməkdaşların hüquq və vəzifələri, muzey fondlarının tərkibi və fondların dövlət qeydiyyatı, muzey əşyalarının elmi inventarizasiyası, ümumi mühafizə qaydaları və başqa məsələlərə toxunmuşlar.

Dəyirmi masa iştirakçıları muzeyin ekspozisiyasına baxmışlar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.02.2019      Naxçıvan şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin Təqaüdçülər klubunda “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının müzakirəsi olub.

Tədbirdə Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Aytəkin Qəhrəmanova dastan haqqında ümumi məlumat verib. Bildirib ki, Azərbaycan xalqının yadellilərə qarşı qəhrəmanlıq mübarizəsi səhifələri ilə zəngin olan bu dastan həm də xalqımızın zəngin mədəniyyətə malik olduğunu sübut edir. Dastanda həmçinin dövlətçiliyə, qanunların aliliyinə, ictimai ədalətin qorunmasına riayət və hörmət özünü qabarıq göstərir.

Digər çıxış edənlər qeyd edib ki, Kitabi-Dədə Qorqud dastanında ifadə olunan çoxsaylı toponimlərin Naxçıvan ərazisində qeydə alınması bu regionun qədim Oğuz yurdu, Azərbaycan torpağı olduğunu bir daha təsdiqləyir.

Qeyd edək ki, xalqımızın tarixi üçün əhəmiyyətli olan bir sıra mühüm məqamların göstərilməsi, eləcə də gənc nəsildə vətənpərvərliyin, milli kökə bağlılığın formalaşdırılmasına xidmət göstərən “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısı”na daxil edilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.02.2019      Fevralın 12-də Kolanı Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi şagirdlərinin Şahbuz Rayon Mədəniyyət Sarayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş konserti olub.

Konsertdən əvvəl çıxış edən Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Mübariz Əliyev bildirib ki, bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illiyi tamam olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə muxtar respublikanın 95 illiyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planını təsdiq etmişdir. Tədbirlər Planında Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinin geniş qeyd edilməsi üçün bir sıra tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Şahbuz rayonunun musiqi kollektivləri də bu tədbirlərdə fəal iştirak edəcəklər. Bugünkü konsert proqramı da bu yubileyə həsr olunmuşdur. Qeyd edilib ki, son illər qədim diyarımızın siması dəyişmiş, kənd, şəhər və rayon mərkəzləri abadlaşdırılmış, yeni infrastruktur obyektləri inşa olunmuş, bir sözlə muxtar respublikamız yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur.

Bildirilib ki, rayonun Kolanı Kənd Uşaq Musiqi Məktəbi muxtar respublikanın nümunəvi uşaq musiqi məktəblərindən biridir. Məktəbin istedadlı şagirdləri muxtar respublika üzrə keçirilən konsert və müsabiqələrdə uğurla çıxış edirlər.

Konsertdə əvvəlcə məktəbin muğam üçlüyünün ifasında Vahid Axundovun “Naxçıvan” mahnısı səslənib. Məktəbin istedadlı şagirdləri Bəhruz Quliyev, Bayram Qubadlı, Təyyar Mədədli, Özər Hacıyev və Mətləb Şirinzadənin ifaları alqışlarla qarşılanıb.

Konsertdə onların ifasında muğam və bəstəkar mahnılarının ifası tamaşaçılarda xoş ovqat yaradıb. Şagirdlər Tofiq Quliyevin “Bağçamız”, Hacı Xanməmmədovun “Gözünə qurban”, Bəhram Mansurovun “Qarabağ” mahnıları ilə bərabər “Xarı bülbül”, “Sarı gəlin”, “Daşlı qala”, “İrəvanda xal qalmadı” xalq mahnılarını, segah və təsniflər də səsləndiriblər. Məktəbin xalq çalğı alətləri ansamblının ifasında “Cahargah”, “Heyratı” muğamlarımız da ifa edildikdən sonra məktəbin müəllim və şagirdlərindən ibarət sazçalanlar ansamblının ifasında “Gözəlləmə”, “İncəgülü”, “Ovşarı” və başqa saz havaları konsertə rəngarənglik gətirib.

Bir saatdan artıq davam edən maraqlı konsert proqramı balaca xanəndələrin ifasında səslənən “Qarabağ şikəstəsi” ilə başa çatıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.02.2019      Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti, “Nuh yurdu” qəzeti redaksiyası və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərin əməkdaşları “Muzey günləri” çərçivəsində bu dəfə şəhərimizdəki Bəhruz Kəngərli Muzeyində olublar. Muzeyin bələdçisi Rəna Əliyeva əbədiyaşar rəssam Bəhruz Kəngərlinin ömür yolu, ölməz sənəti haqqında qonaqlara ətraflı məlumat verib.

Vurğulanıb ki, muzeydə 1250-dən artıq eksponat var. Onların 388-i 9 ekspozisiya zalında nümayiş etdirilir.

Muzeyin bələdçisi daha sonra realist rəssam Bəhruz Kəngərlinin ömür yolu, ölməz sənəti haqqında qonaqlara ətraflı məlumat verib. Bildirilib ki, Azərbaycanın görkəmli rəssamı Bəhruz (Şamil) Şirəlibəy oğlu Kəngərli 1892-ci ildə Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində doğulub, 1922-ci ildə Naxçıvan şəhərində vəfat edib. O, yaşadığı 30 il ərzində zəngin bir irs yadigar qoyub. Öz əsərləri ilə Azərbaycanda realist rəssamlığın əsasını qoyan Bəhruz Kəngərli həmçinin böyük bir sənət məktəbi yaradıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.02.2019      Fevralın 9-da Culfa Rayon Mədəniyyət Sarayında Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Gənclik” İnstrumental Ansamblının Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş konserti olmuşdur.

Qeyd edək ki, kollecdə milli musiqi alətlərimizin və xalq mahnılarımızın yaşadılması, eləcə də klassik və müasir dünya bəstəkarlarının öyrənilməsi, gənc musiqiçi kadrların yetişdirilməsi sahəsində uğurlar əldə edilib. Kollecinin məzunları ölkəmizin mədəniyyət müəssisələrində, uşaq musiqi məktəblərində çalışaraq musiqi mədəniyyətimizə xidmət göstərirlər. Kollec təhsil müəssisəsi kimi fəaliyyəti ilə bərabər, həm də respublika üzrə keçirilən mötəbər tədbirlərdə, el şənliklərində konsert proqramları ilə çıxış edir. 40 ildən artıqdır ki, kollecdə müxtəlif musiqi kollektivləri də yaradılıb. “Gənclik” instrumental ansamblı da bu kollektivlərdən biridir. Kollektivin üzvləri Azərbaycan bəstəkarlarının mahnılarından ibarət maraqlı konsert proqramı ilə ictimaiyyət qarşısında çıxış edirlər. Gənc istedadlar musiqi sənətimizi təbliğ etməklə yanaşı, keçirilən müsabiqələrdə də fəal iştirak edirlər. Ansamblda yeni istedadların kollektivə cəlb edilməsi və repertuar zənginliyinə diqqət əsas məsələlərdəndir. Hazırda kollektiv qarşıdan gələn Novruz şənliklərinə yeni repertuar hazırlayır. “Gənclik” instrumental ansamblının Naxçıvan Dövlət Televiziyasındakı çıxışları da maraqla qarşılanır. Ansamblın bədii rəhbəri Sahil Qasımovdur.

Konsertdə əvvəlcə ansamblın ifasında şən musiqi kompozisiyası səslənmişdir. Sonra ansamblın müşayiəti ilə gənc müğənni Samir İsmayılovun ifasında bəstəkar Tofiq Quliyevin “Naxçıvanım”, “Nargilə”, Cahangir Cahangirovun “Teymurun mahnısı”, Ələkbər Tağıyevin “Yadıma düşdü”, mahnıları konsertin tamaşaçılarında xoş ovqat yaradıb.

“Gənclik” instrumental ansamblının solistləri İlkin Abdullayev Tofiq Quliyevin “Badamlı”, Ramiz Mirişlinin “Naxçıvan təranələri”, Ələkbər Tağıyevin “Sənin gülüşlərin”, Əfsanə Babayeva Emin Sabitoğlunun “Al məndən”, Nüşabə Muradovanın “Dinlə məni sevgilim” lirik və şən mahnılarını ifa ediblər.

Konsert şən və hərəkətli musiqi kompozisiyası ilə başa çatıb.

Konsert rayon sakinlərində xoş ovqat yaradıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.02.2019      Fevralın 8-də C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir.

Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 21 yanvar 2019-cu il tarixdə Sərəncam imzalanmış və muxtar respublikanın 95 illiyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı təsdiq edilmişdir. Tədbirlər planında muxtar respublikanın 95 illiyinin geniş qeyd edilməsi məqsədilə silsilə tədbirlərin keçirilməsi, o cümlədən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyi ilə bağlı sərgilərin, guşələrin yaradılması, “Naxçıvan Muxtar Respublikası - 95” devizi altında müxtəlif müsabiqələrin və digər tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edilmişdir ki, Naxçıvanın muxtariyyəti məsələsi XX əsrin 20-ci illərində bölgədə baş vermiş ictimai-siyasi hadisələr nəticəsində meydana çıxmış və mürəkkəb, çətin və gərgin mübarizə nəticəsində əldə edilmişdir.

Ümummilli lider Heydər Əliyev bütün bunları nəzərə alaraq deyirdi: “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox böyük bir amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq”.

Uzun çəkən danışıqlardan sonra 16 mart 1921-ci ildə Moskva və 13 oktyabr 1921-ci ildə Qars beynəlxalq müqavilələri ilə Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan Naxçıvanı Azərbaycanın tərkibində muxtar qurum kimi tanıdı və ona beynəlxalq hüquqi təminat verdi.

Beləliklə, Naxçıvan 1921-ci il martın 16-dan Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası, 1923-cü il iyunun 16-dan Naxçıvan diyarı, 1924-cü il fevralın 9-dan Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası, 1990-cı il noyabrın 17-dən isə Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılmışdır.

95 il ərzində muxtar respublikanın yubileyləri geniş qeyd edilmişdir. Sovet dövründə muxtar respublikanın 50, 60 illik yubileyləri, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin və ölkə Prezidenti İlham Əliyevin fərman və sərəncamları ilə muxtar respublikanın 75, 80, 85, 90 illik yubileyləri geniş qeyd olunmuş və yubileylərlə bağlı ölkəmizdə və xaricdə tədbirlər təşkil olunmuşdur.

Diqqətə çatdırılmışdır ki, son 20 ildən artıq dövrdə qədim diyarımızın siması dəyişmiş, şəhər, kənd və rayon mərkəzlərində irimiqyaslı tikinti-quruculuq, abadlıq və bərpa işləri həyata keçirilmiş, tarixə, mədəniyyətə, səhiyyəyə, təhsilə qayğı artmış, yeni infrastruktur obyektləri tikilmiş, muxtar respublika inkişaf və intibaha qovuşmuşdur.

Qədim diyarımızın hərtərəfli inkişafından danışarkən muxtar respublikamızın tarixi və mədəni irsindən iftixarla danışırıq. Bu gün mədəniyyətimizə, incəsənətimizə, tariximizə, milli dəyərlərimizə diqqət və qayğını xüsusi qeyd etməliyik. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin qayğısı ilə ötən dövrdə muxtar respublikamızda 1200-dən çox tarixi abidə pasportlaşdırılmış, 70-dən artıq dünya əhəmiyyətli abidə bərpa olunaraq xalqımıza qaytarılmışdır. Bu illər ərzində 15-dən çox muzey yaradılmış, yeni-yeni uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri, yüzlərlə digər mədəniyyət müəssisələri istifadəyə verilmişdir. Bütün bunlar xalqımızın tarixinə, mədəniyyətinə, milli dəyələrə, gənc nəslin sabahına göstərilən diqqət və qayğının bariz ifadəsidir.

Vurğulanmışdır ki, bu gün qədim diyarımızda tarixi-mədəni irsin qorunub saxlanması sahəsində görülən işlər öz bəhrəsini vermişdir. Ötən il Naxçıvanda “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı” tədbirlərinin uğurla keçirilməsi, “Yallı” (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqslərini UNESCO-nun Təcili Qorunma Siyahısına daxil edilməsi hamımızda iftixar hissi doğurur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası bu gün öz inkişaf və intibahının yeni mərhələsini yaşayır. Naxçıvan regionda beynəlxalq tədbirlərin, idman yarışlarının, elmi konfransların keçirildiyi bir məkandır.

Nazir bildirmişdir ki, Naxçıvanın hərtərəfli inkişafı müstəqillik dövrünün əsl dövlətçilik salnaməsidir. Bütün bunlar hamımızı sevindirir. Muxtar respublikamızın inkişafının nümunə göstərilməsi əldə edilən uğurlar nəticəsində mümkün olmuşdur.

Natəvan Qədimova çıxışının sonunda muxtar respublikamızda bütün sahələrdə əldə olunan uğurlara görə Ali Məclis Sədrinə tədbir iştirakçıları adından minnətdarlığını bildirmişdir.

Tədbirin bədii hissəsində Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Simfonik Orkestrinin konserti olmuşdur. Qeyd edək ki, Simfonik Orkestr ötən ilin may ayında yaradılmışdır. Orkestrin bədii rəhbəri və baş dirijoru Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Səməd Əsgərov, dirijoru Elvin Əliyarovdır.

Konsertdə Fikrət Əmirov, Cahangir Cahangirov, Emin Sabitoğlu, Rəşid Məmmədov, Ramiz Mirişli, Tofiq Quliyev və başqalarının Azərbaycanı və Naxçıvanı tərənnüm edən musiqi əsərləri səslənmişdir. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisləri Gülyanaq Fərzəliyeva, Mübariz Əsgərov, Tural Nəcəfov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Azər Cəfərli, Zülfüqar Mahmudov, Elçin Nağıyev, gənc müğənnilər İlkin Abdullayev, Rahim Əsgərzadə, Ruhiyyə Hüseynova və başqalarının ifaları alqışlarla qarşılanmışdır. Orketrin ifasında dünya bəstəkarlarının əsərləri də ifa edilmiş, xor kollektivinin də çıxışı olmuşdur.

Konsert böyük bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu” operasından “Cəngi”nin sədaları altında rəqs kollektivinin ifası ilə başa çatmışdır.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, qədim diyarımızın rayonlarında da Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş tədbirlər və konsertlər təşkil edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.02.2019      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 2019-cu il 21 yanvar tarixli Sərəncamı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı”na uyğun olaraq muxtar respublikada bu münasibətlə silsilə tədbirlər keçirilir. Həmin tədbirlərin davamı olaraq dünən muxtar respublikanın ümumtəhsil müəssisələri ilə Dövlət Bayrağı Muzeyi arasında “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir” mövzusunda ­interaktiv dərs təşkil edilib.

İnteraktiv dərsdə AMEA-nın müxbir üzvü Fəxrəddin Səfərli bildirib ki, Azərbaycanın və Şərqin ən qədim diyarlarından biri, çox­əsrlik dövlətçilik ənənələri ilə həmişə xalqımızın zəngin mədəni irsini layiqincə yaşadan, görkəmli elm xadimləri, sənətkarlar, tarixi şəxsiyyətlər yetişdirən, ölkəmizin sosial-iqtisadi, ictimai­­-siyasi həyatında əvəzsiz rol oynayan Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyi tamam olur.

Qeyd edilib ki, ötən əsrin 20-ci illərində gedən proseslər qədim diyarımızın muxtariyyət statusu qazanaraq Azərbaycanın tərkibində əbədi qalması ilə nəticələnib. Bu mənada, ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasını Azərbaycan xalqının olduqca mürəkkəb bir siyasi şəraitdə əldə etdiyi böyük tarixi nailiyyət adlandırması təsadüfi deyildir.

Fəxrəddin Səfərli bildirib ki, Naxçıvan həm də Azərbaycanın böyük dövlətçilik ənənələrinə malik olan qədim diyardır. X əsrdə burada Naxçıvan şahlığının, XII əsrdə isə Atabəylər dövlətinin yaranması da bunu təsdiq edir. Bundan əlavə, XVIII əsrdə Azərbaycan ərazisində yaranmış 18 xanlıqdan biri olan Naxçıvan xanlığı inzibati idarəçiliyin formalaşmasına əsaslı töhfələr verib. XX əsrin əvvəllərində həmin dövlətçilik ənənələrinin əsasında 1 milyondan çox əhaliyə malik olan Araz-Türk Respublikası yaradılıb. Bu mənada, 1924-cü ildə Naxçıvanın muxtariyyət qazanması həm də tarixboyu yaranan dövlətçilik ənənələrinin davam etdirilməsinə rəvac verib.

Qeyd olunub ki, bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası uğurla inkişaf edir, yeni-yeni nailiyyətlər qazanır. Yüksək iqtisadi potensiala malik olan muxtar respublikada dövlət pro­qramlarının, infrastruktur layihələrinin uğurla həyata keçirilməsi sayəsində Naxçıvan artıq bir sıra mühüm göstəricilər üzrə iqtisadi təhlükəsizliyini də təmin edib, mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilib. Ötən il İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı və ölkəmizin Gənclər Paytaxtı olan qədim diyarımız Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sədri olduğu “Caspian European Club”un 2017 və 2018-ci illər üçün ölkənin iqtisadi regionları üzrə hazırladığı investisiya reytinqində ən yüksək ümumi bal toplayaraq birinci olub. Şübhəsiz, bütün bunlar muxtariyyətin bəhrələri olmaqla yanaşı, həm də muxtar respublika rəhbərinin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasətin məntiqi nəticəsidir.

İnteraktiv dərs 200-dən çox ümumtəhsil məktəbinin şagirdləri tərəfindən izlənilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.02.2019      Fevralın 8-də Sədərək Rayon Mədəniyyət Sarayında “Naxçıvan Muxtar Respublikası-95” devizi altında Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin “Şəlalə” instrumental ansamblının konserti olmuşdur.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin “Şəlalə” instrumental ansamblı 15 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir. Konsert repertuar zənginliyinə diqqət yetirməklə ictimaiyyət qarşısında və hərbi hissələrdə, müxtəlif tarixi və əlamətdar günlərlə bağlı keçirilən tədbirlərdə konsert proqramları ilə çıxış edir. Kollektivin üzvlərindən bir neçə nəfəri son illər fəxri adlara layiq görülmüşlər. Ansamblın bədii rəhbəri Əli Məmmədovdur.

Son illər istifadəyə verilən rayon Mədəniyyət Sarayında keçirilən konsert ansamblın ifa etdiyi Azərbaycan bəstəkarının mahnıları ilə başlamışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Arzu Fərzəliyev və Qəmər Babayevanın ifa etdikləri “Güldür məni”, “Toy olsun, bayram olsun”, “Yaşayıram el üçün”, “Azərbaycanım” və başqa şən və lirik mahnılar konsert iştirakçılarında xoş ovqat yaradıb.

Konsertdə ansamblın solistləri Ədalət Hüseynov, Səyavuş Nəcəfov, Həsən Qurbanov, Bəhruz Quliyev, Emin Sabitoğlu, Ələkbər Tağıyev, Ramiz Mirişli, Səid Rüstəmov, Hacı Xanməmmədov, Oqtay Rəcəbov və başqalarının populyar mahnılarını ifa ediblər. Solistlərin ifa etdiyi “Bir xumar baxışla”, “Sənin gülüşlərin”, “Qonşu olmaq istəmirəm”, ”Getmə dayan”, “Kəpənək”, “Getmə amandı” və başqa mahnılar alqışlarla qarşılanıb. Konsertdə ansamblın ifasında instrumental musiqilər, təsnif və kino filmlərdən mahnılar da səslənib.

Bir saatdan artıq davam edən konsert Sədərək rayon sakinləri tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.02.2019      Fevralın 7-də Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş “Maddi mədəni irsim Naxçıvan” rəsm müsabiqəsinə start verilmişdir.

İlk seçim turunda Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin aparıcı məsləhətçisi Elvin Əhmədov çıxış edərək bildirib ki, müsabiqə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuşdur. Müsabiqənin məqsədi gənc istedadların axtarışı və onların üzə çıxarılması, istedadlı yeniyetmə və gənclərin yaradıcılıq potensialının inkişaf etdirilməsidir.

Qeyd edilib ki, müsabiqənin keçirilməsi məqsədilə Təşkilat komitəsi və münsiflər heyəti yaradılmışdır. Müsabiqənin ilk turu fevral ayında keçirilir. Əsas turun isə mart ayında keçirilməsi nəzərdə tutulur.

Seçim turunda çəkiləcək rəsm əsərləri üçün mövzu sərbəstdir. Əsas turda çəkiləcək rəsm əsərlərinin mövzusu isə münsiflər heyəti tərəfindən müəyyənləşdiriləcəkdir. Müsabiqə məktəbli və gəncləri əhatə etməklə yaş həddi 18 yaşa qədərdir. Rəsm əsərləri müsabiqənin seçim turu və əsas tur zamanı çəkiləcəkdir.

Vurğulanıb ki, müsabiqədə iştirak edəcək məktəbli və gənclərin çəkdikləri rəsmlər münsiflər heyəti tərəfindən 10 ballıq sistemlə qiymətləndiriləcəkdir. Qiymətləndirmə zamanı mövzunun aktuallığı, işləmə texnikası və kompozisiya meyarları nəzərə alınacaqdır. Müsabiqədə qaliblər I, II və III yerlərlə müəyyənləşdiriləcəkdir. Qaliblərin mükafatlandırılması əsas turda olacaqdır.

Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvü Hökümə Məmmədli çıxış edərək bildirib ki, bu il muxtar respublikamızın yaradılmasının 95 illiyi tamam olur. Bununla bağlı mədəniyyət müəssisələrində də bir sıra silsilə tədbirlər keçirilir. Müsabiqə ərzində çəkilmiş rəsmlərdə də qədim diyarımızın təbiəti, tarix və memarlıq abidələri, şəhər və kəndlərimizin mənzərəsi yer alacaqdır.

Sonra müsabiqə iştirakçıları rəsm çəkməyə başlamışlar. Qeyd edək ki, müsabiqədə Şərur rayonu (5 nəfər), Culfa rayonu (5 nəfər), Şahbuz rayonu (6 nəfər), Ordubad rayonu (4 nəfər), Babək rayonu (4 nəfər), Kəngərli rayonu (3 nəfər), Sədərək rayonu (2 nəfər) təmsil olunurdular.

Seçim turunun sonunda Şərur rayonundan 2 nəfər, Babək rayonundan 2 nəfər, Ordubad rayonundan 4 nəfər, Culfa rayonundan 4 nəfər, Kəngərli rayonundan 2 nəfər, Şahbuz rayonundan 3 nəfər olmaqla ümumilikdə 17 nəfər əsas turda iştirak etmək hüququ qazanmışlar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
07.02.2019      Fevralın 7-də Naxçıvan şəhərindəki Bəhruz Kəngərli Muzeyində Azərbaycan realist təsviri incəsənətinin görkəmli nümayəndəsi Bəhruz Kəngərlinin anım gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Tədbiri Bəhruz Kəngərli Muzeyinin direktoru Səbinə Əlincəli giriş sözü ilə açaraq qeyd edib ki, Azərbaycanda realist rəssamlığın əsasını qoyan Bəhruz Kəngərli incəsənətimizdə realist dəzgah boyakarlığının təşəkkülü, portret və mənzərənin müstəqil janr kimi formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Onun yaratdığı rəsmlər, portretlər, mənzərələr, natürmortlar, süjetli kompozisiyalar, teatr-dekorasiyaları, karikaturalar, qrafik əsərlər bunun gözəl nümunəsidir. Bu əsərlərin sayı 2000-ə yaxın olsa da bu günə yalnız 500-ə qədəri gəlib çatmışdır.

Qeyd edilib ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Bəhruz Kəngərli yaradıcılığına həmişə yüksək qiymət vermişdir. 2002-ci ildə muzeyin açılış mərasimində xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev Bəhruz Kəngərli yaradıcılığı haqqında geniş nitq söyləmişdir.

Görkəmli rəssamdan bizə əmanət və yadigar qalan rəsm əsərləri ifadəliliyi, bədii-estetik dəyəri ilə diqqət çəkir. Bəhruz Kəngərli bütün qəlbi ilə doğma torpağına bağlı, onun gözəlliklərindən zövq alan və bunu yaradıcılığında öz mükəmməlliyi ilə əks etdirən sənətkar olmuşdur.

Vurğulanıb ki, görkəmli sənətkarın sənət dünyasına, əbədiyaşar yaradıcılığına onun doğulub boya-başa çatdığı doğma vətənində də daim yüksək diqqət və qayğı göstərilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəhruz Kəngərlinin adının əbədiləşdirilməsi haqqında” 15 fevral 2001-ci il tarixli Sərəncamına əsasən, Bəhruz Kəngərlinin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü abidəsi bərpa edilmiş, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin 1972-ci ildən fəaliyyət göstərən sərgi salonuna rəssamın adı verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2001-ci il 22 may tarixli Sərəncamı ilə isə Bəhruz Kəngərli Muzeyi yaradılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2012-ci il 12 yanvar tarixli “Görkəmli rəssam Bəhruz Kəngərlinin 120 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Tədbirlər Planına əsasən, muxtar respublikada bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bəhruz Kəngərli Muzeyi müasir tələblər səviyyəsində yenidən qurulmuşdur. 2013-cü ildə yenidənqurmadan sonra açılışı olan muzey yeni eksponatlarla daha da zənginləşdirilmiş, poçt markaları buraxılmış, elmi konfrans keçirilmiş, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində “Sənətin Bəhruz zirvəsi” sənədli filmi hazırlanmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2015-ci il 14 noyabr tarixli Sərəncamı ilə “Bəhruz Kəngərli Rəssamlar Parkı” yaradılmış və burada rəssamın heykəli ucaldılmışdır. 2017-ci ilin aprelində isə Ali Məclis Sədrinin sifarişi və himayəsi ilə nəşr olunan “Bəhruz bəy Kəngərli taleyi” kitabının muzeydə təqdimatı keçirilmişdir.

Sənətşünas Nizami Alıyev “Bəhruz Kəngərli irsinin tədqiqi”, Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin direktoru Ülviyyə Məmmədova “Bəhruz Kəngərli yaradıcılığına dövlət qayğısı” mövzularında çıxış ediblər. Çıxışlarda görkəmli rəssam haqqında yazılmış kitab və məqalələrdən, tədqiqat əsərlərindən, rəssamın irsinə göstərilən dövlət qayğısından geniş söhbət açılıb.

Sonda muzeyin ekspozisiyasına baxış olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
07.02.2019      Fevralın 6-da Ordubad Rayon Mədəniyyət Sarayında Babək Rayon Xalq Teatrının görkəmli yazıçı-dramaturq M.S.Ordubadinin “Beş manatlıq gəlin” komediyası əsasında hazırladığı tamaşa rayon sakinlərinə təqdim olunub.

Qeyd edək ki, Babək Rayon Xalq Teatrı muxtar respublikanın fəal seçilən teatr kollektivlərindəndir. Bu il xalq teatrının yaradılmasının 10 illiyi tamam olur. Teatr 2009-cu ilin ortalarında yaradılmışdır. Bu illər ərzində xalq teatrı həm dramatik, həm də komik mövzusu ilə səciyyələnən bir sıra əsərləri bacarıqla səhnəyə qoymuşdur. Xalq teatrının istedadlı aktyorları bu tamaşalarda maraqlı obraz və personajlar yaratmışlar. Babək Rayon Xalq Teatrı daim repertuar zənginliyinə diqqət yetirir. Xalq teatrının hazırladığı “Yollara iz düşür”, “Şeyx Rəhmətulla”, “Ezop”, “Solğun çiçəklər”, “Bəxtsiz cavan”, “Xəcalət”, “Ana”, “Unuda bilmirəm”, “İkinci səs”, “Yağışdan çıxdıq yağmura düşdük”, “Subaylarınızdan görəsiniz” və başqa tamaşaları ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. Teatr bir sıra tamaşalarını muxtar respublikanın başqa rayonlarında da göstərmişdir.

Görkəmli yazıçı-dramaturq M.S.Ordubadinin “Beş manatlıq gəlin” komediyasında hadisələr məişət mövzusuna həsr olunub. Gözlənilməz gülüş doğuran vəziyyətlər, komik dialoqlarla zəngin komediya tamaşaçıda xoş ovqat yaradır. Səhnə əsərindəki keçmişin qalıqları, köhnə düşüncələrlə yaşayan mənfi obrazlar sağlam gülüş yaratmaqla tamaşaçını düşündürür.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Yusif Əliyev, rejissoru isə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Vidadi Rəcəbli və musiqi tərtibatçısı Cabir Məmmədovdur.

Xalq teatrının aktyorları – Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Vidadi Rəcəbli (Kəbleyi Hüseynli), Stella Babayeva (Səlbi), İsmayıl Qurbanov (Mirzə), Nuray Mehdiyeva (Naznaz), Rasim Qasımov (Qiyas), Ələkbər İsmayılov (Nadir), Yusif Əliyev (Mövsüm) komik surətləri təbii və canlı təqdim edirlər. Xalq teatrının bu aktyorları yaşlı və gənc nəslin nümayəndələri olan personajları özünəməxsus xarakterik cizgilərlə yarada biliblər.

Tamaşa Ordubad rayon ictimaiyyəti tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.02.2019      Fevralın 6-da Naxçıvan Dövlət Film Fonddakı muzeyə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, uzun illər Naxçıvan televiziyasının kinooperatoru işləmiş Ənvər Rəhimov tərəfindən 25 ədəd müxtəlif kino avadanlığı təqdim olunmuşdur. 1963-1985-ci illərdə istehsal edilmiş kinokamera, videokamera, səs yazma aparatı, obyektiv, eksponometr, video kaset və digər avadanlıqlar vaxtilə Naxçıvan televiziyasında müxtəlif film və başqa çəkilişlərdə istifadə edilmişdir.

Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirmişdir ki, incəsənətimizin hamisi olan ümummilli lider Heydər Əliyev milli kinonun inkişafına daim qayğı ilə yanaşmış, ssenarist, rejissor, operator, rəssam kadrların yetişməsinə və milli özünəməxsusluğu ilə seçilən koloritli, parlaq ekran əsərlərinin yaradılmasına diqqət yetirmişdir. Ölkəmizdə bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən milli kino sənətinin inkişafı üçün mühüm işlər həyata keçirilir.

Qeyd edilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da kino sənətinin inkişafına böyük diqqət və qayğı göstərilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin qayğısı nəticəsində Naxçıvan şəhərində “Gənclik” Mərkəzi yaradılmış, Şərurda “Bahar”, Şahbuzda “Araz” kinoteatrları, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Babək rayon mədəniyyət sarayları yenidən qurulmuş, ən müasir videoproyektorlarla, lazımi texniki avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Muxtar respublikamızda Dövlət Film Fondunun fəaliyyət göstərməsi də bu sahəyə göstərilən qayğının daha bir nümunəsidir. 2000-ci ilin yanvar ayından fəaliyyət göstərən Naxçıvan Dövlət Film Fondunda 5000 adda bədii, elmi, sənədli, cizgi filmləri saxlanılır. Həmçinin, Azərbaycan filmləri ilə yanaşı, burada müxtəlif ölkələrdə istehsal olunmuş bədii, sənədli filmlər, cizgi filmləri, qısametrajlı, elmi-kütləvi, Azərbaycan dilinə dublyaj edilmiş filmlər də mühafizə olunur. Fondda tədbir keçirmək üçün 77 nəfərlik kino zalı mövcuddur. Eyni zamanda fondda montaj və filmləri köçürmək üçün otaq, lentlərin yuyulması üçün avadanlıqlar və başqa texniki vasitələr də vardır. Həmçinin, Fondda 100-dən artıq Azərbaycan filminin kinossenarisi, kino ilə bağlı kitablar, albomlar, fotolar da mühafizə olunur.

Nazir bildirib ki, fond öz arxivini daim zənginləşdirir. Keçən il fonda 134 adda müxtəlif film daxil olmuşdur. Bütövlükdə 3 il ərzində isə Film Fondda olmayan 423 adda müxtəlif film fondun arxivinə əlavə edilmişdir. Fonddakı filmlər nömrələnmiş və pasportlaşdırılmışdır. Fond Naxçıvan televiziyası, təhsil müəssisələri, ordu hissələri ilə daimi əlaqə saxlayır. 2015-ci ildən başlayaraq Film Fond müntəzəm olaraq “Azərbaycan kinosu günü” çərçivəsində muxtar respublikanın rayonlarında və kəndlərində Azərbaycan filmlərini nümayiş etdirir. Film Fond tərəfindən məktəblilər arasında milli Azərbaycan kinosunu tanıtmaq məqsədilə müsabiqələr, kinoviktorinalar təşkil olunur. Eyni zamanda, kinoteatrlar və mədəniyyət sarayları üçün Azərbaycan filmləri nüsxələnir. Bundan başqa kinonu geniş təbliğ etmək üçün fondun nəzdində kinoklub fəaliyyət göstərir.

Naxçıvan Dövlət Film Fondu öz arxivini daim zənginləşdirir. Keçən il fonda 134 adda müxtəlif film daxil olmuşdur. Bütövlükdə son 3 il ərzində Film Fondun arxivində olmayan 423 adda müxtəlif yeni film əlavə edilmişdir. Fonddakı filmlər nömrələnmiş və pasportlaşdırılmışdır. Fond Naxçıvan televiziyası, təhsil müəssisələri, ordu hissələri ilə daimi əlaqə saxlayır. 2015-ci ildən başlayaraq Film Fond müntəzəm olaraq “Azərbaycan kinosu günü” çərçivəsində muxtar respublikanın rayonlarında və kəndlərində Azərbaycan filmlərini nümayiş etdirir. Film Fond tərəfindən məktəblilər arasında milli Azərbaycan kinosunu tanıtmaq məqsədilə müsabiqələr - kinoviktorinalar təşkil olunur. Eyni zamanda, kinoteatrlar və mədəniyyət sarayları üçün Azərbaycan filmləri nüsxələnir. Bundan başqa kinonu geniş təbliğ etmək üçün fondun nəzdində kinoklub da fəaliyyət göstərir.

Fondun ən maraqlı guşələrindən biri də burada yaradılmış kiçik kino muzeyidir. Muzey 15 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Burada bir çox tarixi və müasir Azərbaycan filmlərində istifadə olunmuş əşyalar, geyim dəstləri, silahlar nümayiş etdirilir. Muzeydə olan kino aparatları və texnikası da xüsusi maraq doğurur. Uzun illər bundan əvvəl işlədilmiş bu avadanlıqlar artıq muzey eksponatı kimi mühafizə olunur.

Vurğulanıb ki, Kino sənətinə, filmlərimizə maraq böyükdür. Məlumunuzdur ki, Azərbaycan kino sənətinin inkişafında Naxçıvan torpağının yetirdiyi sənətkarlar Qəmər Salamzadə, Rza Təhmasib, Həbib İsmayılov, Məmmədhüseyn Təhmasib, Ramiz Mirişli, Elxan Qasımov və başqalarının dəyərli xidmətləri olmuşdur. Unudulmaz filmlərimizdən olan “Nəsimi”, “Dədə Qorqud”, “Babək”, “Əzablı yollar”, “Gümüşgöl əfsanəsi”, “Doğma sahillər” və başqa ekran əsərlərinin müəyyən hissələri və natura çəkilişləri Naxçıvan Muxtar Respublikasında aparılmışdır.

Natəvan Qədimova deyib ki, Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, Naxçıvan Televiziyasının veteran operatorlarından biri olan, hamımızın təcrübəli televiziya əməkdaşı kimi tanıdığımız Ənvər Rəhimov tərəfindən Film Fonda hədiyyə olunan kino avadanlıqlarının təqdimat mərasiminə toplaşmışıq. Ənvər müəllim kino avadanlıqları ilə Naxçıvan Televiziyası yarandığı illərdə işləmişdir. Naxçıvan Televiziyası 1963-cü ildə yaradılmışdır. Bu avadanlıqlar bu gün nə qədər primitiv görünsə də bu kino texnikaları ilə muxtar respublikanın müxtəlif bölgələrindən verilişlər hazırlanmışdır. Bunların içərisində müxtəlif illərdə istehsal olunmuş kinokamera, videokamera, səs yazma aparatı və digər kino texnikası vardır. Bütün bu avadanlıqlar Naxçıvan Dövlət Film Fondunun muzeyində yer alacaqdır. Qeyd etmək istərdim ki, muxtar respublikanın muzeylərində son zamanlar bu cür təqdimat mərasimlərinin keçirilməsi artıq ənənə halını almışdır. Növbəti tədbirin Naxçıvan Dövlət Film Fondunda keçirilməsi bu tədbirlərə rəngarənglik gətirir.

Nazir Ənvər Rəhimova Naxçıvan Dövlət Film Fonduna hədiyyə etdiyi eksponatlar üçün minnətdarlığını bildirmişdir.

Ənvər Rəhimovla vaxtilə bir yerdə çalışmış Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, Naxçıvan Yazıçılar Birliyinin sədri Asim Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Rövşən Hüseynov və başqaları çıxış edərək Ənvər müəllimin keçdiyi həyat yolundan danışmış və xatirələrini bölüşmüşlər.

Sonra Ənvər Rəhimov çıxış edərək bildirib ki, qədim diyarımızda həyatın bütün sahələrində inkişaf hamımızı sevindirir. Uzun illər televiziya sahəsində çalışdığım üçün deyə bilərəm ki, televiziyalarımız da inkişaf edir. Vaxtilə işlətdiyim bu kino və video avadanlıqlarını Film Fondun muzeyinə verməkdə məqsədim odur ki, gənc nəsil üçün bu inkişafı gözləri ilə görsün və müqayisə etsin. Ənvər müəllim tədbirin təşkilatçılarına öz minnətdarlığını bildirmişdir.

Tədbirin sonunda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova qədim diyarımızda mədəniyyətə, incəsənətə göstərdiyi böyük diqqət və qayğıya Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Sədrinə mədəniyyət işçiləri adından minnətdarlığını bildirmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.02.2019      Fevralın 6-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbində uşaq incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin rəsm ixtisası üzrə müəllim və şagirdləri üçün ustad dərs keçirilmişdir.

Ustad dərsdən əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova çıxış edərək bildirib ki, müstəqil dövlətimizdə uşaqları sağlam və hərtərəfli böyütmək üçün gözəl şərait yaradılmışdır. Məktəblərdə fəaliyyət göstərən rəsm dərnəkləri də uşaqların bacarıq və qabiliyyəti, istedadı aşkar etmək baxımından əhəmiyyətlidir. Ustad dərsin keçirilməsinin əsas məqsədi uşaqlarda ölkəmizin zəngin mədəniyyətinə, islam-türk memarlıq və tarixi abidələrinə, mənəvi sərvətlərinə, sənət əsərlərinə, həyatda gözəl yaradılan hər nə varsa onlara maraq, məhəbbət və iftixar hissi oyatmaqdır.

Sonra Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvləri Hökümə Məmmədli və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Həmzə Sadiqov ustad dərs keçmişlər.

Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Hökümə Məmmədli ustad dərsdə bildirmişdir ki, milli mədəniyyətimiz və incəsənətimizlə yanaşı, uşaqları ümumbəşəri mədəniyyəti, dünya xalqlarının yaratdığı bədii sənət əsərlərini, təsviri incəsənət nümunələrini öyrənməyə, qavramağa, mənimsəməyə hazırlamaq əsas məsələlərdəndir. Uşaqlara rəngkarlıq, qrafika və heykəltəraşlıq sənətinin janrlarını, işləmə texnikasını, alətlərdən və materiallardan necə istifadə etməyi öyrətmək də vacib işlərdən biridir. Qeyd edilib ki, bugünkü dərsin əsas məqsədi uşaqları bu sənətə düzgün istiqamətləndirmək, təsviri incəsənətin əsasını təşkil edən rəssam fikrinin, hislərinin, təsəvvürlərinin və ətraf aləmə münasibətinin obrazlı ifadəsi haqqında onları məlumatlandırmaqdır.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Həmzə Sadiqov bildirib ki, rəsmin tədrisi şagirdlərdə kağız müstəvi üzərində əşyaların real təsviri prinsipini, metodlarini öyrənməklə yanaşı, müstəqil yaradıcılıq işində və estetik zövqün formalaşmasında geniş imkanlara malikdir.

Təcrübə göstərir ki, şagirdlər təkcə nəzəri biliklərə yiyələnməklə kifayətlənməməli və onu rəsm zamanı asanlıqla tətbiq edə bilməlidir. İlk olaraq rəsm dərsləri natürmortdan başlamalı, sonra daha mürəkkəb təsvirlərə keçilməlidir. Şagirdin istedadını, bilik və qabiliyyətini üzə çıxarmaq üçün natürmort aydın olmalı, maraqlı və məqsədli qurulmalıdır. Müəllim dərsə başlamazdan əvvəl natürmortun məzmununu, quruluşunu, xarakterini, onun qeyri-adiliyini və işin davam etdirilməsi üsulu haqqında məlumat verməlidir. Şagirdlərə rəsmdə olan səhvləri aşkar etməyi və onları aradan qaldırmaq yolları da öyrədilməlidir.

Ustad dərsin sonunda müəllimləri və rəsm dərnəyinin üzvlərini maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.02.2019      Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında “Naxçıvan Muxtar Respublikası-95” mövzusunda konfrans keçirilib.

Tədbirdə kitabxananın direktoru Aytəkin Qəhrəmanova bildirib ki, muxtar respublikanın yaradılmasının 95 illiyinin tamam olması Azərbaycan dövlətçilik tarixinin mühüm hadisəsidir. Çoxəsrlik Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində mühüm yer tutan Naxçıvanın 1924-cü il fevralın 9-da muxtariyyət qazanması düşmənlərimizin ölkəmizə qarşı həyata keçirməyə çalışdığı məkrli planlara sarsıdıcı zərbə vurdu.

Qeyd olunub ki, Naxçıvanda müasir inkişafın böyük təzahürləri Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin uğurudur. Muxtar respublikada həyatın bütün sahələrində əldə olunan parlaq nəticələr qədim ənənələrə malik olan bu diyarın müstəqil Azərbaycan dövlətinə sanballı töhfələrindəndir.

Vurğulanıb ki, qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik olan muxtar respublika Azərbaycan maarifçilik hərəkatına və kitab mədəniyyətinin inkişafına da mühüm töhfələr verib. Son illər muxtar respublikada gedən mədəni yüksəliş kitabxanalara da təsir edib, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanalar, o cümlədən Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası da dövlət qayğısı ilə əhatə olunub.

Tədbirdə kitabxananın əməkdaşları Günay Kəngərli “Naxçıvan-qədim Azərbaycan diyarıdır ”, Südabə Heydərova “Naxçıvan Muxtar Respublikası-95” və Nuridə Səfərova “Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması böyük tarixi nailiyyətdir” mövzularında çıxışlar ediblər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.02.2019      Fevralın 5-də Naxçıvan Dövlət Film Fondunda Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyi ilə bağlı tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin aparıcı məsləhətçisi Kənan Tağızadə açaraq bildirib ki, bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illiyi tamam olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə muxtar respublikanın 95 illiyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı təsdiq edilmişdir. Tədbirlər Planında muxtar respublikanın 95 illiyinin geniş qeyd edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Yubileylə bağlı mədəniyyət müəssisələrində tədbirlərin, müsabiqələrin, konsertlərin və interaktiv dərslərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Naxçıvanın muxtariyyəti məsələsi XX əsrin 20-ci illərində bölgədə baş vermiş ictimai-siyasi hadisələr nəticəsində meydana çıxmışdır. Naxçıvanın muxtariyyəti mürəkkəb, çətin və gərgin mübarizə nəticəsində əldə edilmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyev bütün bunları nəzərə alaraq deyirdi: “Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir, biz bunu qoruyub saxlamalıyıq. Naxçıvanın muxtariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş başqa torpaqlarının qaytarılması üçün ona xidmət edən çox böyük bir amildir. Biz bu amili qoruyub saxlamalıyıq”.

Uzun çəkən danışıqlardan sonra Moskva və Qars beynəlxalq müqavilələri ilə RSFSR, Türkiyə, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan Naxçıvanı Azərbaycanın tərkibində muxtar qurum kimi tanıdı və ona beynəlxalq hüquqi təminat verdi.

Beləliklə Naxçıvana muxtariyyət statusu 1921-ci ildə verilsə də, Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasına qədər üç il vaxt lazım oldu. Hətta 1923-cü ildə Naxçıvanın muxtar respublika statusu azaldılaraq muxtar diyara çevrildi. Lakin muxtar diyar dövrü uzun sürmədi. 1923-cü ilin dekabrında Naxçıvan diyarı Naxçıvan Respublikasına çevrildi. 1924-cü il fevralın 9-da Azərbaycan MİK, Naxçıvan SSR-nin yaradılması haqqında qərar verdi.

Qeyd edilmişdir ki, son 20 ildən artıq dövrdə qədim diyarımızın siması dəyişmiş, şəhər, kənd və rayon mərkəzlərində irimiqyaslı tikinti-quruculuq, abadlıq və bərpa işləri həyata keçirilmiş, tarixə, mədəniyyətə, səhiyyəyə, təhsilə qayğı artmış, yeni infrastruktur obyektləri tikilmiş, muxtar respublika inkişaf və intibaha qovuşmuşdur.

Sonda qədim diyarımıza həsr olunmuş sənədli film də göstərilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.02.2019      Fevralın 5-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə bu mövzuda “Əlincəqala” Tarix-Mədəniyyət Muzeyində muzey əməkdaşları üçün seminar-treninq keçirilib.

Nazirliyin sisteminə daxil olan muzeylərin əməkdaşlarının iştirak etdiyi tədbirin məqsəd və əhəmiyyətindən danışan nazirliyin baş məsləhətçisi Qumral Əsədova bildirib ki, muxtar respublikada müxtəlif profilli muzeylər fəaliyyət göstərir. Muzeylərə bu gün xüsusi diqqət göstərilir, onların maddi-texniki bazası gücləndirilir, əməkdaşların peşəkarlıq səviyyəsi yüksəldilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” 2014-cü il 19 dekabr tarixli Sərəncamından sonra muzeylərin ziyarətçilərinin sayında əhəmiyyətli dərəcədə artım müşahidə olunur.

Qeyd olunub ki, keçirilən seminar-treninqlərdə muzey əməkdaşları vəzifə funksiyalarını dərindən öyrənməyə səy göstərməklə yanaşı, muzey işi haqqında ətraflı məlumat əldə etmiş olurlar. Eyni zamanda, seminar-treninqlər muzey işçilərinin muxtar diyarımızın bütün bölgələrində yerləşən muzeylərlə tanış olmalarına şərait yaratmaq baxımından da əhəmiyyətlidir. Belə tədbirlərdə muzey əməkdaşlarına bu sahədə həyata keçirilən yeniliklərdən söhbət açılır, onların sualları cavablandırılır.

Vurğulanıb ki, 2018-ci ildə muxtar respublikanın muzeylərinə 1564 eksponat daxil olmuşdur. Bu müddətdə muzeylərimizi 592 min 683 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir ki, onlardan da 178 mindən çoxu xarici ölkə vətəndaşı olmuşdur. Ötən il muzeylərimizdə 19 seminar-treninq keçirilmiş, muzey işi ilə bağlı 4 dəyirmi masa təşkil edilmişdir.

Tədbirdə Qumral Əsədova “Muzeylərdə elektron dərsin təşkili” mövzusunda çıxış edərək qeyd edib ki, gənc nəslin muzeylərlə tanışlığı onların keçmişimiz və bu günümüz haqqında dərin biliklərə, geniş dünyagörüşünə malik olmasına və milli dəyərlərimizə sədaqət ruhunda böyüməsinə xidmət edir. Buna görə də muxtar respublikasının təhsil müəssisələrinin muzeylərlə əlaqəli işinə xüsusi diqqət yetirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli Sərəncamı bu baxımdan əhəmiyyət kəsb edir. Sərəncama əsasən, muxtar respublikada məktəb-muzey şəbəkələri yaradılmış, Naxçıvanın tarixi və mədəniyyəti, görkəmli şəxsiyyətlərimiz ilə bağlı dərslərin keçirilməsinə başlamışdır. Elektron dərslər məktəblilərin muxtar respublikanın bütün bölgələrində olan muzeylərlə tanış olmasına geniş imkan açır.

Həmin gün tədbir iştirakçıları Culfa Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində olmuş, muzeyin ekspozisiyası ilə tanış olmuşlar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.02.2019      Fevralın 04-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şahbuz Rayon Kolanı Kənd Uşaq Musiqi Məktəbində Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərinin müəllim və şagirdləri üçün ustad dərslər keçirilib.

Dərslər başlanmazdan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşı Leyla Əlimərdanova çıxış edərək bildirib ki, bu dərslərin keçirilməsində əsas məqsəd tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, şagirdlərin bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə nail olmaqdır.

Sonra muxtar respublikanın tanınmış müəllim və musiqiçilərindən tar ixtisası üzrə Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Atabəy Qurbanov, fortepiano ixtisası üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Nərminə Qədimova, kamança ixtisası üzrə Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Məmməd Xəlilov, xanəndəlik ixtisası üzrə Ağaxan Məmmədov müəllim və şagirdlərə ustad dərsi keçiblər.

Atabəy Qurbanov ustad dərsdə bildirib ki, tar Azərbaycan xalqının qədim musiqi alətidir. Müəllim tədris prosesində tar musiqi alətində çalmağı öyrədərkən şagirdə təcrübə vərdişlərini də aşılamalı, fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onlara yaradıcı mövqedən yanaşmalıdır. Müəllim tar tədrisinin metodikasını dərindən bilməlidir.

Fortepiano ixtisası üzrə ustad dərsi aparan Nərminə Qədimova bildirib ki, tədris prosesində əsərlərin ifası zamanı intonasiya, fikir, obraz, dramaturgiya və başqa bədii ifadə vasitələrini düzgün yerinə yetirmək lazımdır. Pianoçular həm də ifa etdikləri janrlara, üslublara bələd olmalıdırlar.

Kamança ixtisası üzrə ustad dərsində Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Məmməd Xəlilov bu qədim musiqi alətimiz haqqında geniş məlumat verərək onun yaradıcılıq imkanlarını izah etdikdən sonra kamançada ifa olunan əsərlər haqqında şagirdləri məlumatlandırıb. Qeyd edilib ki, bir sıra milli musiqi alətləri kimi kamançada da şagirdə təcrübə vərdişləri aşılamaq və onlara fərdi mövqedən yanaşmaq lazımdır.

Xanəndəlik ixtisası üzrə ustad dərsi keçən Ağaxan Məmmədov isə bildirmişdir ki, Azərbaycan xalq musiqisinin mühüm sahələrindən biri olan muğamın düzgün tədrisi hər xanəndə-müəllimin qarşısında ümdə vəzifə kimi durmalıdır. Muğam sinifinə daxil olan şagirdin səs diapozonu, səs tembirini və ritmini yoxlamaq ən vacib məsələlərdən biridir. Müəllim şagirdə muğam öyrətməklə bərabər, həm də ona öz səsini necə qorumaq, yatmaq və yemək vərdişlərini də düzgün başa salmalı, vaxtaşırı bunları yoxlamalıdır. Xanəndə - müəllim muğamın bütün sahələrini bilməli, özü oxumalı, həmçinin heca və əruz vəznlərini, qoşma və qəzəlləri tam bilməli, qavalda çalmağı bacarmalıdır.

Ustad dərsləri başa çatdıqdan sonra müəllim və şagirdləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.02.2019      Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı, teatrın baş rəssamı Hüseynqulu Əliyevin 70 illik yubileyi münasibətilə tədbir keçirilib.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova qeyd edib ki, 1989-cu ildən Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının baş rəssamı olan Hüseynqulu Əliyev 2000-ci ildən 2011-ci ilədək Naxçıvan Muxtar Respublikasının Rəssamlar Birliyinin sədri vəzifəsində çalışıb. Daha sonra Naxçıvan Dövlət Universitetində təsviri incəsənət və rəsmxətt kafedrasının müdiri vəzifəsində işləyib. Hazırda Universitetin professorudur. Natəvan Qədimova Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri adından yubilyara hədiyyə təqdim edib.

Tədbirdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü Saleh Məhərrəmov, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin sədri Ülviyyə Həmzəyeva, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı və əməkdar rəssam Həbibə Allahverdiyeva və digər çıxış edənlər yubilyara ürək sözlərini bildirib və hədiyyələr təqdim ediblər.

Qeyd edək ki, görkəmli sənətkar 1988-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı, 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Xalq rəssamı fəxri adlarına layiq görülüb. Rəssam Respublikamızda ilk dəfə ucalan Koroğlu heykəlini məharətlə yaradıb. Həmçinin, Bəhruz Kəngərlinin məzarüstü abidəsi, Şəhidlər xiyabanındakı Ana abidəsi, muxtar respublikanın Vənənd və Nehrəm kəndlərindəki “Şəhidlər abidəsi” rəssamın yaradıcılıq yolunun qayəsini müəyyənləşdirmək baxımından dəyərlidir.

Hüseynqulu Əliyevin yaradıcılığının geniş bir hissəsini onun neçə-neçə tamaşaya səhnə tərtibatı verməsi, geyim eskizləri hazırlaması təşkil edir. Rəssam “Xeyir və Şər”, “Arşın mal alan”, “Özümüz bilərik”, “O olmasın, bu olsun“ və digər tamaşalara tərtibat verib.

Sonda xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyev yaradıcılığına yüksək qiymət verildiyi üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə dərin minnətdarlığını bildirib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
02.02.2019      Culfa Rayon Mədəniyyət Sarayında Culfa Rayon İcra Hakimiyyətinin, Yeni Azərbaycan Partiyası Culfa Rayon Təşkilatı Gənclər Birliyinin, Mədəniyyət Şöbəsinin və Gənclər və İdman İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə 2 fevral-Gənclər Gününə həsr edilmiş tədbir keçirilib. Tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyası Culfa Rayon Təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri Təbriz Hüseynzadə çıxış edərək Gənclər Gününün yaranma tarixindən, gəncliyə və gənclərə göstərilən hərtərəfli dövlət qayğısından ətraflı məlumatlar verib. Çıxışdan sonra tədbir bədii hissə ilə davam edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
02.02.2019      Fevralın 1-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və Şahbuz Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Şahbuz Rayon Mədəniyyət Sarayında Gənclər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi Kənan Tağızadə açaraq bildirib ki, ölkəmizdə gənclər siyasətinin əsasını ümummilli liderimiz Heydər Əliyev qoymuşdur. Ulu öndər sağlamdüşüncəli yeni nəslin yetişdirilməsini dövlət və cəmiyyətin mühüm vəzifəsi kimi daim diqqət mərkəzində saxlamış, gənclərin dövlətin və cəmiyyətin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatında iştirakının təmin olunmasını vacib məsələ elan etmişdir.

Ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycanda dövlət gənclər siyasətinin əsası qoyulmuşdur. 1996-cı il fevralın 2-də Azərbaycan Gənclərinin I Forumu keçirilmişdir. Ümummilli liderin müvafiq sərəncamı ilə I forumun keçirildiyi gün – fevralın 2-si Azərbaycanda Gənclər Günü elan edilmişdir.

Qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev gənclərin təhsil alması, sağlam və vətənpərvər böyüməsinə xüsusi diqqət yetirir. Ölkə Prezidentinin “2015-2025-ci illərdə Azərbaycan Gənclərinin İnkişaf Strategiyası”nın təsdiq edilməsi haqqında Sərəncamı bu baxımdan mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Ulu öndərin müəllifi olduğu dövlət gənclər siyasəti bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında da uğurla həyata keçirilir, gənclərin milli ruhda tərbiyəsi diqqət mərkəzində saxlanılır. Onların ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatda fəal iştirakı, sosial problemlərinin həlli, gənclər siyasətinin bütün istiqamətləri üzrə müvafiq dövlət proqramlarının qəbul olunması, gənc istedadlara dövlət qayğısının artırılması, elm, təhsil, iqtisadiyyat, mədəniyyət, dövlət idarəçiliyi və digər sahələrdə gənclərin irəli çəkilməsi və xidmətlərinin qiymətləndirilməsi, bütövlükdə, muxtar respublikada gənclərlə iş sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin əsasını təşkil edir.

Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında gənc istedadlara dövlət qayğısının artırılması haqqında” 2012-ci il 31 yanvar tarixli Fərmanı muxtar respublikamızda gənclərə göstərilən yüksək diqqət və qayğının daha bir ifadəsidir. Fərmana əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası gənc istedadlarının “Qızıl kitabı” təsis olunmuş, kitaba adları yazılmış gənc istedadlar üçün təqaüdlər verilməsi qaydaları təsdiq edilmişdir. Dövlət gənclər siyasətinin tərkib hissəsi kimi Ali Məclis Sədrinin 2012-ci il 29 mart tarixli Fərmanı ilə muxtar respublikada Gənclər Fondu yaradılmışdır.

Tədbirdə Şahbuz Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi İdris Qəhrəmanov və Yeni Azərbaycan Partiyası Şahbuz Rayon Gənclər Birliyinin sədri Vüqar Muradov çıxış etmişlər.

Çıxışlarda qeyd olunub ki, 2018-ci il üçün Naxçıvan şəhərinin ölkəmizin Gənclər Paytaxtı seçilməsi əlamətdar hadisə kimi tarixə düşmüşdür. Şahbuz rayonunun gəncləri də bu əlamətdar günü həmişə yüksək səviyyədə qeyd etmişlər.

Bildirmişdir ki, bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında gənclər milli dəyərlərimizə hörmət ruhunda tərbiyə olunur, yeni ideyaların təşəbbüskarı və dövlət idarəçiliyində aparıcı qüvvə kimi formalaşır, idman, elm, mədəniyyət, incəsənət, təhsil və digər sahələrdə böyük nailiyyətlər əldə edirlər. Ən əsası isə muxtar respublika gəncləri dövlətçilik ənənələrini daim uca tutur, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi xəttinə sədaqət ruhunda böyüyürlər.

Gənclər Gününə həsr olunmuş tədbirin bədii hissəsində Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin konserti olmuşdur. Qeyd edək ki, orkestrin bədii rəhbəri və baş dirijoru Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Məmmədovdur. Konsertdə orkestrin solistlərindən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Gülyanaq Fərzəliyeva, Tural Nəcəfov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Azər Cəfərli, Elçin Nağıyev, müğənnilərdən Ruhiyyə Hüseynova, Rahim Əsgərzadə, İlkin Abdullayev, Samir İsmayılovun ifasında Azərbaycan bəstəkarlarından Tofiq Quliyev, Ramiz Mirişli, Emin Sabitoğlu, Polad Bülbüloğlu, Oqtay Kaziminin və başqalarının şən və oynaq mahnıları səslənmişdir. Orkestrin ifasında Avropa bəstəkarlarının vals, tanqo və estrada musiqisi də maraqla qarşılanmışdır.

Sonda Şahbuz Rayonunda müxtəlif sahələrdə fərqlənən gənclər Şahbuz Rayon İcra Hakimiyyətinin, Şahbuz Rayon Gənclər və İdman İdarsəninin fəxri fərmanları ilə təltif olunmuşlar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
01.02.2019      Qədim tariximizin, milli dəyərlərimizin və mədəni irsimizin qorunub yaşadıldığı yaşayış məntəqələrindən biri də Şahbuz rayonudur. Özünəməxsus adət-ənənələri, folklor nümunələri, musiqi mədəniyyəti və aşıq sənəti Şahbuz rayonunda tarixən mədəniyyətin inkişafına səbəb olmuşdur. Son illər rayonda aparılan quruculuq işləri mədəniyyət müəssisələrini də əhatə etmiş, mədəniyyət kollektivlərinin fəaliyyəti üçün geniş imkanlar açmışdır. Yanvarın 30-da Şahbuz Rayon Mədəniyyət Sarayı istifadəyə verilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin­­ Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən lenti kəsmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edərək demişdir ki, bu gün muxtar respublikamızda mədəniyyətin inkişafı təmin edilmişdir. Son illər mədəniyyət müəssisələri üçün yeni binaların istifadəyə verilməsi, mədəni irsimizin qorunması, yeni muzeylərin, uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin yaradılması, kənd mərkəzlərində kitabxana və mədəniyyət evləri üçün binaların istifadəyə verilməsi, eləcə də xalq yaradıcılığının inkişaf etdirilməsi, tarixi abidələrin bərpası və öyrənilməsi, elmi konfransların keçirilməsi, görkəmli şəxsiyyətlərin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə bağlı verilən fərman və sərəncamlar mədəniyyətimizin inkişafına mühüm töhfədir. Şahbuz Rayon Mədəniyyət Sarayı üçün yeni binanın inşası da mədəniyyətə göstərilən böyük qayğının bariz nümunəsidir. Natəvan Qədimova mədəniyyətə və incəsənətə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə muxtar respublikanın mədəniyyət işçiləri adından Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlığını bildirmiş, yaradılan şəraitə və göstərilən qayğıya əməli işlə cavab verəcəklərinə söz vermişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin­­ Sədri Vasif Talıbov Şahbuz Rayon Mədəniyyət Sarayının istifadəyə verilməsi münasibətilə rayon sakinlərini və kollektivi təbrik edərək demişdir: Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsi 1936-cı ildə yaradılmışdır. Bu gün istifadəyə verilən Şahbuz Rayon Mədəniyyət Sarayında şöbənin fəaliyyəti üçün lazımi şərait yaradılmışdır. Mədəniyyət Sarayında Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin, Mədəniyyət Sarayının və Xalq Teatrının fəaliyyəti təmin edilmişdir. Hazırda Şahbuz rayonunun mədəniyyət müəssisələrində 4 dram dərnəyi, 4 yallı və folklor qrupları fəaliyyət göstərir. Yaradılan şərait imkan verəcəkdir ki, kollektivlər ölkəmizin mədəni inkişafına öz töhfələrini versinlər.

Ali Məclisin Sədri ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Hər bir xalqın mədəniyyəti onu yüksəldir, dünyada tanıdır, mənəviyyatını zənginləşdirir” fikirlərini xatırladaraq demişdir: Bu gün ulu öndərin tövsiyələri ölkə Prezidenti tərəfindən uğurla həyata keçirilir. Mədəniyyət sahəsində çalışanlara dövlət təqaüdlərinin və mükafatlarının verilməsi, onların təltif olunması, əməkhaqlarının artırılması, mədəniyyət saraylarının və evlərinin, klubların, kitabxanaların tikilib istifadəyə verilməsi ölkəmizin mədəni inkişafının göstəricisidir.

Ali Məclisin Sədri demişdir: Mədəni inkişaf olmadan ölkənin ümumi inkişafını təmin etmək mümkün deyil. Xalqın mədəni inkişafı onun əsas inkişaf göstəricisidir. Ona görə də ölkəmizdə və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəniyyətin inkişafı sahəsində lazımi tədbirlər görülür. Mədəniyyət sarayları tikilir, klublar, mədəniyyət evləri və kitabxanalar istifadəyə verilir, xalq yaradıcılığı günləri keçirilir. Şahbuz rayonunda fəaliyyət göstərən dərnəklər, folklor və yallı qrupları üçün lazımi şəraitin yaradılması imkan verəcək ki, mədəniyyət kollektivləri öz repertuarlarını zənginləşdirsinlər, konsertlər hazırlayaraq rayon ictimaiyyətinə təqdim etsinlər. Həmçinin muxtar respublikada fəaliyyət göstərən mədəniyyət kollektivləri burada konsertlər və tamaşalar hazırlayacaqlar. Bir sözlə, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Sarayının istifadəyə verilməsi mədəniyyətimizin qorunub gələcək nəsillərə çatdırılmasına və daha da zənginləşdirilməsinə xidmət edəcəkdir.

Ali Məclisin Sədri demişdir: Bu gün dünyada gedən qloballaşma prosesləri zəruri edir ki, hər bir xalq öz mədəniyyətini qorusun və təbliğ etsin. Çünki xalqın səviyyəsini həm də onun malik olduğu zəngin mədəniyyət təsdiq edir. Mədəniyyət Sarayında yaradılan şərait də imkan verəcəkdir ki, xalqımızın qədim mədəniyyətə və zəngin mənəviyyata malik olduğunu göstərə bilək, onları qoruyub gələcək nəsillərə çatdıraq.

Ali Məclisin Sədri qarşıya qoyulmuş vəzifələrin layiqincə yerinə yetiriləcəyinə əminliyini bildirmiş, Şahbuz Rayon İcra Hakimiyyətinə və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə rayonda müxtəlif mədəni tədbirlərin hazırlanıb həyata keçirilməsi ilə bağlı tapşırıqlar vermişdir.

Sonra Ali Məclisin Sədri binada yaradılan şəraitlə tanış olmuşdur. Məlumat verilmişdir ki, binada rayon Mədəniyyət Şöbəsi, Mə­dəniyyət Sarayı və Şahbuz Rayon Xalq Teatrı üçün müasir iş şəraiti yaradılmışdır. Binanın birinci mərtəbəsində proyektorla təmin edilmiş 224 yerlik tamaşa zalı, dekorasiya otağı, 4 qrim otağı, paltarsaxlama və texniki işçilər üçün otaqlar yerləşir. İkinci mərtəbədə Mədəniyyət Şöbəsi, Mədəniyyət Sarayı və Rayon Xalq teatrı üçün iş, məşq və idarəetmə otaqları vardır. Mədəniyyət Sarayında dram, yallı, bədii qiraət və toxuculuq dərnəkləri, “Batabat” instrumental ansamblı fəaliyyət göstərir. Saraya 2 kompüter və 1 fortepiano verilib.

Tamaşa zalında “Batabat” instrumental ansamblının, muğam üçlüyünün, saz ansamblının və yallı kollektivinin çıxışı olmuşdur.

Ali Məclisin Sədri ifaçılarla görüşmüş, uğurlu çıxışlara görə onları təbrik edərək demişdir: Müasir tələblərə cavab verən Mədəniyyət Sarayı Şahbuz rayonunun mədəni həyatında dönüş yaradacaqdır. Rayondakı mədəniyyət kollektivləri, musiqi məktəbləri, yallı qrupları, dram dərnəkləri Mədəniyyət Sarayının imkanlarından səmərəli istifadə etməli, tədbirlər keçirilməli, qurulanlar qorunmalıdır. Təqdim olunan nömrələr bir daha göstərdi ki, kollektivin davamçıları yetişir. Şahbuz rayonunda doğulmuş, lakin Naxçıvan və Bakı şəhərlərində yaşayan musiqiçilər, ifaçılar da dəvət olunmalı, onların Mədəniyyət Sarayında konsertləri keçirilməlidir. Sonra xatirə şəkli çəkdirilmişdir.

Sarayda fərdi qazanxana və soyutma sistemi quraşdırılmış, həyətdə abadlıq işləri aparılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.01.2019      Yanvarın 29-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliklərinin təşkilatçılığı ilə M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün “Cırtdanın yeni sərgüzəşti” tamaşası göstərilib.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə Dövlət Proqramı”nda muxtar respublikanın bir sıra nazirlikləri, komitələri, idarələri qarşısında mühüm vəzifələr qoyulmuş, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli və mənalı təşkili nəzərdə tutulmuşdur. Muxtar respublikamızda bu kateqoriyadan olan uşaqların təhsili, təlim-tərbiyəsinin yüksək səviyyədə təşkili, distant dərslərin keçirilməsi, onların idman məktəblərinə və məktəbdənkənar müəssisələrə cəlbi, istedadlarının üzə çıxarılması üçün bir sıra işlər görülür. Muxtar respublikamızda bu qəbildən olan uşaqların tarix-memarlıq abidələri və muzeylərlə tanışlığı, onlara tətil günlərində kino, konsert və teatr tamaşalarının göstərilməsi də diqqət mərkəzindədir.

Yazıçı-dramaturq Bayram İsgəndərlinin Azərbaycan xalq nağılı əsasında yazdığı “Cırtdanın yeni sərgüzəştləri” tamaşasının əsas qəhrəmanı yenə də uşaqların sevdiyi Cırtdandır. Cırtdan balaca olsa da öz ağlı və hazırcavablığı ilə Divə qalib gələrək öz dostlarını xilas edir. Tamaşada hadisələr Cırtdanın və onun dostlarının başına gələn sərgüzəştlər üzərində qurulmuşdur.

“Cırtdanın yeni sərgüzəşti” tamaşasında da uşaqlar üçün yazılmış bütün nağıl-tamaşalarda olduğu kimi xeyrin şər, yaxşılığın pislik, ədalətin haqsızlıq üzərində qələbəsi əsas ideyadır. Divin lovğalığı, özündənrazılığı onun Cırtdana məğlub olması ilə bitir. Nağıl tamaşa nikbin sonluqla başa çatır. Tamaşadakı şən musiqi və mahnı isə uşaqlarda xoş ovqat yaradır.

Bu maraqlı tamaşada Murad, Gürşad, Gürhan, Bərşad, Cırtdan, Div, Canavar personajlarını teatrın aktyorları Ləman Əhmədova, Əfqanə Ələsgərova, Ulduz Süleymanova, Süleyman Süleymanov, Vəsmə Quliyeva, Arzu Səfərov, İlqar Babayev və başqaları xarakterik və təbii canlandırırlar.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Nadir Hüseynov, quruluşçu rəssamı Ədalət Quliyev, bəstəkarı Əli Məmmədovdur.

“Cırtdanın yeni sərgüzəşti” tamaşası uşaqlara xoş əhval-ruhiyyə bəxş edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.01.2019      Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, eləcə də digər təşkilat və qurumların əməkdaşlarının muxtar respublikadakı muzeylərə ekskursiyaları davam etdirilir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin kollektivi "Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksini ziyarət edib. Burada kollektivə muxtar respublikanın ərazisində aşkarlanan tarixi əşyalar haqqında ətraflı məlumat verilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin kollektivi Əlincəqala Tarix Mədəniyyət Muzeyini ziyarət edib və kollektiv muzeylə yaxından tanış olub. Kollektiv həmin gün Gülüstan türbəsini də ziyarət edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin kollektivi Dövlət Xalça Muzeyində olub. Məlumat verilib ki, muzeyin fondunda 3 mindən çox maddi-mədəniyyət nümunəsi var. Ekspozisiyada nümayiş etdirilən Günnüt xalçaları daha çox diqqəti çəkib.

Nəbatat bağını ziyarət edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Maliyyə Nazirliyinin kollektivinə məlumat verilib ki, burada ayrı-ayrı flora nümunələri üçün sahələr, təcrübə yerləri, nadir bitkilər kolleksiyası, tingçilik sahələri, həmçinin meyvə genefondu bağı yaradılıb.

Ədəbiyyat muzeyini ziyarət edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun kollektivinə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini əks etdirən qiymətli əlyazmalar, tətbiqi və təsviri sənət nümunələri, qədim və müasir kitablar, qəzet, jurnal, xatirə əşyaları və digər muzey materialları barədə ətraflı məlumat verilib.

Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində olan Ədliyyə Nazirliyinin kollektivinə məlumat verilib ki, burada nümayiş etdirilən eksponatların hər biri tariximizdən, mədəniyyətimizdən xəbər verir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Vergilər Nazirliyinin kollektivi Dövlət rəsm qalereyasını ziyarət edib. Burada kollektivə qalareyanın yaradılması və fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat verilib.

Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyini ziyarət edən Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivinə böyük ədibin həyat və yaradıcılığına aid eksponatlar və onun ailəsinə məxsus məişət əşyaları, o cümlədən yazıçının əsərləri, onun müasirlərinə aid sənədlər barədə ətraflı məlumat verilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kollektivi Dövlət Bayrağı Muzeyində olub. Məlumat verilib ki, Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 22 avqust tarixli Sərəncamına əsasən yaradılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil, Mədəniyyət, Gənclər və İdman Nazirliklərinin kollektivləri Naxçıvan Biznes Mərkəzində olublar. Məlumat verilib ki, burada hazırda muxtar respublikanın 100-dən çox istehsal müəssisəsinin müxtəlif məhsulları nümayiş olunur. Kollektivlər ailə təsərrüfatı məhsullarından ibarət stendə maraqla baxıblar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin kollektivi Xatirə muzeyini ziyarət edib. Bildirilib ki, Xatirə Muzeyi ermənilər tərəfindən törədilən soyqırımı qurbanlarının, Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş qəhrəman oğulların xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə 2000-ci ildə yaradılıb.

“Qarabağlar Türbə Kompleksini ziyarət edən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin kollektivinə xalqımızın həyat tərzini əks etdirən qədim məişət əşyaları, ərazidə aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan maddi-mədəniyyət nümunələri və başqa eksponatlar haqqında ətraflı məlumat verilib.

İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkil (Ombudsman) Aparatının kollektivi Bəhruz Kəngərli muzeyini ziyarət edib. Muzey haqqında ətraflı məlumat verilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin kollektivi Naxçıvan Duz Muzeyini ziyarət edib. Muzeydə sənətkarların keramika, oyma və yandırma üsulları ilə ərsəyə gətirdiyi əl işləri ziyarətçilərdə maraq doğurub.

Heydər Əliyev Muzeyini ziyarət edən Dövlət Gömrük Komitəsinin kollektivinə dahi şəxsiyyətin zəngin ömür yolu, çoxcəhətli siyasi və dövlətçilik fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən eksponatlar barədə ətraflı məlumat verilib.

Naxçıvan Dəmiryolları MMC-nin, Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının və Dövlət Nəqliyyat Xidmətinin kollektivi böyük mütəfəkkir Hüseyn Cavidin ev muzeyində olublar. Bildirilib ki, muzeydə dahi şəxsiyyətin həyat və yaradıcılığını əks etdirən fotoşəkillər, əsərlərinin ilk nəşrləri, üzərində şairin avtoqrafı olan əsərləri, tamaşaya qoyulmuş dram əsərlərinin afişa və proqramları, müxtəlif xatirə və ev əşyaları nümayiş etdirilir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.01.2019      Yanvarın 25-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin Babək Rayon Mədəniyyət Sarayında konserti olub.

Konsertin aparıcısı bildirib ki, 2019-cu il fevralın 9-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illiyi tamam olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 21 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə muxtar respublikanın 95 illiyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planını təsdiq etmişdir. Tədbirlər Planında Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinin geniş qeyd edilməsi üçün bir sıra tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının musiqi kollektivləri də bu tədbirlərdə fəal iştirak edəcəklər. Bugünkü konsert proqramı da bu yubileyə həsr olunmuşdur.

Qeyd edilib ki, son illər qədim diyarımızın siması dəyişmiş, şəhər və rayon mərkəzləri abadlaşdırılmış, yeni infrastruktur obyektləri inşa olunmuş, bir sözlə muxtar respublikamız yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestri muxtar respublikanın tanınmış orkestrlərindən biridir. Kollektivin çıxışları musiqisevərlər tərəfindən həmişə rəğbətlə qarşılanır. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin repertuarında Avropa bəstəkarlarının əsərləri, klassik instrumental kamera musiqisi ilə yanaşı, Azərbaycan bəstəkarlarının musiqi əsərləri də mühüm yer tutur. Orkestrin bədii rəhbər və dirijoru Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Çingiz Axundovdur.

Orkestr əvvəlcə böyük bəstəkarımız Fikrət Əmirovun “1001 gecə” baletindən “Final”ı ifa edib.

Sonra Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Gülyanaq Fərzəliyeva, Tural Nəcəfov, Mübariz Əsgərov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Azər Cəfərli, Elçin Nağıyev və müğənnilər İlkin Abdullayev, Samir İsmayılov, Rahim Əsgərzadə Azərbaycan bəstəkarlarının mahnılarını ifa ediblər. Onların ifasında səslənən Tofiq Quliyevin “Bakı”, “Neftçi mahnısı”, Oqtay Kazımovun “Bayram olsun” və başqa bəstəkar, xalq mahnıları alqışlarla qarşılanıb. Konsertdə Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu”, Müslüm Maqomayevin “Şah İsmayıl”, Fikrət Əmirovun “Sevil” operalarından, Qara Qarayevin “İldırımlı yollarla” baletindən səslənən musiqilər də xoş ovqat yaradıb.

Kollektivin ifasında Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri ilə yanaşı, rus və Avropa bəstəkarlarının klassik əsərləri də səslənmişdir.

Konsert bütün solistlərin ifasında Rauf Hacıyevin “Azərbaycan” mahnısı ilə başa çatıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.01.2019      Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinə Muğanlı kənd tam orta məktəbin şagirdləri tərəfindən qədim tariximiz və mədəniyyətimizi əks etdirən küpə, mis məişət əşyaları, daş əmək alətləri, xurcun, saxsı çıraq və digər nümunələrdən ibarət 75 eksponat təqdim edilib.

Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, muzeylər xalqın milli özünəməxsusluğu, tarixi keçmişini bu günə daşıyan, mili-mənəvi dəyərləri qoruyan mədəniyyət ocaqlarıdır. Ölkəmizdə ilk muzeylərin yaradılması da qədim diyarımızla bağlıdır. İlk dəfə 1896-cı ildə, bu il 150 illik yubileyini qeyd etdiyimiz böyük yazıçı və dramaturq Cəlil Məmmədquluzadə Nehrəm kənd məktəbində muzey yaratmışdır.

Vətənimizdə muzeylər şəbəkəsinin yaradılması ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Qədim diyarımızda bu gün ulu öndərin ənənələri davam etdirilir, yeni-yeni muzeylər istifadəyə verilir, onların maddi-texniki bazası möhkəmləndirilir, tariximizin, mədəniyyətimizin, adət-ənənələrimizin araşdırılması, qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması diqqət mərkəzində saxlanılır.

Tariximizin və mədəniyyətimizin saxlanc yeri olan muzeylərə son illərdə göstərilən dövlət qayğısı xüsusilə qeyd edilməlidir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində 30 muzey və muzeytipli müəssisə fəaliyyət göstərir ki, bu muzeylərdə də xalqımızın tarixini, həyat tərzini, adət-ənənələrini özündə əks etdirən 140 mindən çox maddi mədəniyyət nümunələri mühafizə olunaraq qorunub saxlanılır. Son illər ərzində yeni muzeylərin yaradılması artıq ənənə halını almışdır. Ötən il ərzində Naxçıvan Duz Muzeyi istifadəyə verilmiş, Qarabağlar Türbə Kompleksi bərpadan sonra öz qapılarını ziyarətçilərinin üzünə açmışdır. Həmçinin muzeylərin internet səhifələrinin yaradılması da xüsusi qeyd olunmalıdır. 2018-ci ildə Bəhruz Kəngərli Muzeyinin, Naxçıvan Duz Muzeyi və Qarabağlar Türbə Kompleksinin internet saytları fəaliyyətə başlamışdır. Hal-hazırda muxtar respublikamızda olan muzeylərdən Heydər Əliyev Muzeyinin, Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin, Əlincəqala Tarix-Mədəniyyət Muzeyinin də saytları fəaliyyət göstərir.

Nazir bildirib ki, son illər ərzində muzeyləri ziyarət edənlərin də sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmış və muzey işçilərinin öhdəsinə daha böyük vəzifələr qoyulmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” 2014-cü il 19 dekabr tarixli Sərəncamına əsasən muxtar respublikanın nazirlik, komitə və təşkilatlarının kollektivləri mütəşəkkil şəkildə muzeyləri ziyarət edirlər. Bundan başqa muxtar respublikada təhsil alan tələbələr, gənclər, həmçinin şagirdlərin, taksi sürücülərinin muzeylərə gedişatı təmin olunmuşdur. Ötən il muxtar respublikanın muzeylərini 592 min 683 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir ki, onlardan 178 min 469 nəfəri əcnəbi vətəndaşdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli Sərəncamına əsasən bu gün muxtar respublikamızda olan muzeylər ilə orta məktəblər arasında distant dərslər təşkil olunur, həmçinin yetişməkdə olan gənc nəsil üçün açıq dərslər təşkil edilir. Yola saldığımız 2018-ci ildə muzeylərdə 371 açıq dərs, 12 distant dərs keçirilmişdir. 2018-ci ildə muzeylərdə ümumilikdə tarixi və əlamətdar günlərlə bağlı 104 sərgi qurulmuş, 30 tədbir keçirilmişdir. Həmçinin muzey işçilərinin peşə biliklərinin artırılması məqsədilə 19 seminar-treninq keçirilmişdir.

Diqqətə çatdırılıb ki, muzey fondlarının zənginləşdirilməsi, onların yeni eksponatlarla təmin olunması daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu prosesdə muzeylərin əməkdaşları və muxtar respublika vətəndaşları yaxından iştirak edirlər. Ötən il muxtar respublika muzeylərinə 1564 ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur. 2018-ci ildə ümumilikdə 8 eksponat təqdimatı keçirilmişdir ki, bu təqdimatlarda da xalqımızın tarixini özündə yaşadan maddi-mədəniyyət nümunələrini muzeylərə könüllü şəkildə təqdim edən vətəndaşlar yaxından iştirak etmişlər.

Vurğulanıb ki, sevindirici haldır ki, artıq təqdimat mərasimlərinə yetişməkdə olan gənc nəsil – məktəblilər də qoşulmuşdur. Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində keçirilən növbəti eksponat təqdimatı da bunun sübutudur. Bu gün burada iştirak edən qonaqlarımız bir ilkə imza atan Şərur rayon Muğanlı kənd tam orta məktəbinin müəllim və şagirdləridir. Onlar tərəfindən muzeyə təqdim olunan 75 ədəd eksponat muzeyimizin fondunda və ekspozisiyasında yer alacaqdır.

Nazir Natəvan Qədimova çıxışının sonunda mədəniyyətimizə, tariximizə göstərdiyi böyük diqqət və qayğıya görə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Sədrinə bu sahədə çalışan insanlar adından dərin minnətdarlığını bildirmişdir.

Şərur rayon Muğanlı kənd tam orta məktəbinin direktoru Salman İmanov çıxış edərək bildirib ki, bu eksponatların şagirdləri tərəfindən muzeyə hədiyyə edilməsi yeni ənənənin başlanğıcını qoyacaqdır. Bu eksponatların onlar tərəfindən muzeyə verilməsi xalqımıza məxsus mədəni sərvətlərin yaşadılması, gələcək nəsillərə çatdırılması ilə bərabər həm də iftixar hissi doğurur. Bu həm də gənc nəslin tariximizə və mədəniyyətimizə ehtiramının ifadəsi kimi qəbul edilməlidir.

Muğanlı kənd tam orta məktəbinin XI sinif şagirdi Nərmin Babayeva çıxışında bu ənənənin şagirdlər tərəfindən gələcək də davam etdiriləcəyindən danışaraq qeyd etdi ki, mədəni sərvətlərin qorunması və yaşadılması hər bir gəncin də vətəndaşlıq borcudur.

Sonda Muzeyin ekspozisiyasına baxış olub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.01.2019      Yanvarın 24-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Şəhər Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbində Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərinin müəllim və şagirdləri üçün ustad dərslər keçirilib.

Dərslər başlanmazdan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşı Leyla Əlimərdanova çıxış edərək bildirib ki, bu dərslərin keçirilməsində əsas məqsəd tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, şagirdlərin bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə nail olmaqdır.

Sonra muxtar respublikanın tanınmış müəllim və musiqiçilərindən tar ixtisası üzrə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi İmamqulu Əhmədov, fortepiano ixtisası üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Nərminə Qədimova, kamança ixtisası üzrə Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Məmməd Xəlilov, skripka ixtisası üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi İlahə Əliyeva, qanun ixtisası üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Məhəbbət Babayeva və qarmon ixtisası üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi İsa Əliyev müəllim və şagirdlərə ustad dərsi keçiblər.

İmamqulu Əhmədov ustad dərsdə bildirib ki, tar Azərbaycan xalqının qədim musiqi alətidir. Müəllim tədris prosesində tar musiqi alətində çalmağı öyrədərkən şagirdə təcrübə vərdişlərini də aşılamalı, fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onlara yaradıcı mövqedən yanaşmalıdır. Müəllim tar tədrisinin metodikasını dərindən bilməlidir.

Fortepiano ixtisası üzrə ustad dərsi aparan Nərminə Qədimova bildirib ki, tədris prosesində əsərlərin ifası zamanı intonasiya, fikir, obraz, dramaturgiya və başqa bədii ifadə vasitələrini düzgün yerinə yetirmək lazımdır. Pianoçular həm də ifa etdikləri janrlara, üslublara bələd olmalıdırlar.

Kamança ixtisası üzrə ustad dərsində Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Məmməd Xəlilov bu qədim musiqi alətimiz haqqında geniş məlumat verərək onun yaradıcılıq imkanlarını izah etdikdən sonra kamançada ifa olunan əsərlər haqqında şagirdləri məlumatlandırıb. Qeyd edilib ki, bir sıra milli musiqi alətləri kimi kamançada da şagirdə təcrübə vərdişləri aşılamaq və onlara fərdi mövqedən yanaşmaq lazımdır.

Skripka ixtisası üzrə ustad dərsi keçən İlahə Əliyeva isə bildirmişdir ki, bu dərslərin tədrisi zamanı şagirdlərin kollektiv və ya fərdi ifaya üstünlük vermələri də nəzərə alınmalıdır. Skripka ifası zamanı ifa olunan əsərlər qarşısında qoyulan tapşırıq və tələblər dəqiqliklə yerinə yetirilməlidir. Şagird əsərləri forma, üslub, faktura və ifaçılıq baxımından təhlil etməyi bacarmalı, notu üzdən oxuma səviyyəsi tələb olunan vəziyyətdə olmalıdır.

Qanun ixtisası üzrə ustad dərsi aparan Məhəbbət Babayeva bildirib ki, şagirdin bir musiqiçi kimi yetişməsində ixtisas müəlliminin rolu böyükdür. Müəllimin ən ümdə vəzifələrindən biri şagirdə öyrəndiyi musiqi alətini sevdirməyi aşılamaq və onun formalaşmasına diqqət yetirməkdir. Qanun musiqi alətinin diapozonu çox genişdir. Diapozonun belə geniş olması bu musiqi alətinin texniki imkanlarını daha da artırır. Qanundan orkestrdə, solo və müşaiyətçi kimi istifadə olunur.

Qarmon ixtisası üzrə ustad dərsi keçən İsa Əliyev bildirmişdir ki, bu dərslərin tədrisi zamanı şagirdlərin kollektiv və ya fərdi ifaya üstünlük vermələri də nəzərə alınmalıdır. Dərsdə bu musiqi alətində ifa olunan milli musiqi janrlarının xüsusiyyətləri də geniş izah edilmişdir.

Ustad dərsləri başa çatdıqdan sonra müəllim və şagirdləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.01.2019      Yanvarın 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə bu mövzuda Babək Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində muzey əməkdaşları üçün seminar-treninq keçirilib. Nazirliyin sisteminə daxil olan muzeylərin əməkdaşlarının iştirak etdiyi tədbirin məqsəd və əhəmiyyətindən danışan nazirliyin baş məsləhətçisi Qumral Əsədova giriş sözü ilə çıxış edərək bildirib ki, muxtar respublikada müxtəlif profilli muzeylər fəaliyyət göstərir. Muzeylərə bu gün xüsusi diqqət göstərilir, onların maddi-texniki bazası gücləndirilir, əməkdaşların peşəkarlıq səviyyəsi yüksəldilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” 2014-cü il 19 dekabr tarixli Sərəncamından sonra muzeylərin ziyarətçilərinin sayında əhəmiyyətli dərəcədə artım müşahidə olunur.

Qeyd olunub ki, keçirilən seminar-treninqlərdə muzey əməkdaşları vəzifə funksiyalarını dərindən öyrənməyə səy göstərməklə yanaşı, muzey işi haqqında ətraflı məlumat əldə etmiş olurlar. Eyni zamanda, seminar-treninqlər muzey işçilərinin muxtar diyarımızın bütün bölgələrində yerləşən muzeylərlə tanış olmalarına şərait yaratmaq baxımından da əhəmiyyətlidir. Belə tədbirlərdə muzey əməkdaşlarına bu sahədə həyata keçirilən yeniliklərdən söhbət açılır, onların sualları cavablandırılır.

Vurğulanıb ki, 2018-ci ildə muxtar respublikanın muzeylərinə 1564 eksponat daxil olmuşdur. Bu müddətdə muzeylərimizi 592 min 683 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir ki, onlardan da 178 mindən çoxu xarici ölkə vətəndaşı olmuşdur. Ötən il muzeylərimizdə 19 seminar-treninq keçirilmiş, muzey işi ilə bağlı 4 dəyirmi masa təşkil edilmişdir.

Tədbirdə C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru Aləmzər İbrahimova “Ədəbiyyat profilli muzeylərdə uçot-mühafizə işinin təşkili” mövzusunda çıxış edərək dövlət muzeylərində saxlanılan muzey sərvətlərinin uçotu və mühafizəsinə dair təlimatda muzey fondlarının tərkibinə daxil olan muzey əşyalarının vahid uçot, elmi inventarlaşdırma və bərpa sistemində nəzərdə tutulan məsələləri izah etmişdir. Uçot-sənədləşmə işləri də muzey əməkdaşları üçün təhlil edilmişdir. Tədbir iştirakçılarına ədəbiyyat profilli muzeylərdə saxlanılan bədii ədəbiyyat, dramaturgiya və publisistika əsərləri (əlyazmaları, üzərində düzəliş aparılmış, yaxud müəllifin avtoqrafı olan çap məhsulları, nadir çap kitabları) haqqında da ətraflı məlumat verilmiş, bu eksponatların saxlanması və uçot-mühafizə işinin təşkili qaydalarından ətraflı söhbət açılmışdır.

Həmin gün tədbir iştirakçıları Cəlil Məmmədquluzadənin Nehrəm kəndindəki Xatirə Muzeyində də olmuşlar.

Tədbir iştirakçıları hər iki muzeyin ekspozisiyalarına baxmış və mövzu ilə bağlı sualları cavablandırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.01.2019      Naxçıvan torpağı zaman-zaman Azərbaycan xalqına görkəmli şəxsiyyətlər bəxş etmişdir. Belə şəxsiyyətlərdən biri də milli rəssamlığın inkişafında özünəməxsus rol oynayan, Azərbaycan rəssamlıq sənətinə yeni üslub və milli ruh gətirən, ilk realist fırça ustası Bəhruz Kəngərlidir.

Anadan olmasının 127-ci ildönümü münasibətilə rəssamın Naxçıvan şəhərindəki muzeyi ilə ümumtəhsil məktəbləri arasında “Bəhruz Kəngərli Azərbaycan xalqının görkəm­li rəssamıdır” mövzusunda interaktiv dərs keçilib. İnteraktiv dərsdə muzeyin bələdçisi bildirib ki, Bəhruz Kəngərli Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2001-ci il mayın 22-də imzaladığı Sərəncam ilə yaradılıb, 2002-ci il iyunun 18-i ümummilli lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə açılışı olub. Hazırda bu mədəniyyət müəssisəsinin fondunda, ümumilikdə, 1259 eksponat vardır ki, bunlardan 388-i ekspozisiyada sərgilənir. Bəhruz Kəngərli Muzeyinin ekspozisiyasının zənginləşdirilməsi məqsədilə görkəmli rəssamın 200-dən çox əsəri Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyindən gətirilərək bu mədəniyyət müəssisəsinə təqdim edilib.

Qeyd olunub ki, Bəhruz Kəngərli Azərbaycan boyakarlığında realizmin əsasını qoyub, onu yeni ictimai məzmun və janr, yeni təsvir metodu və ifadə vasitələri ilə zənginləşdirib. Görkəmli rəssamın yaradıcılığında zəngin lirika, nikbin əhval-ruhiyyə duyulur. Bu isə rəssamın Vətənə, təbiət gözəlliklərinə bəslədiyi sönməz məhəbbətindən doğur. Öz yaradıcılığında realizm ənənələrinə sadiq qalan sənətkar bu janrı istər məzmun, istərsə də bədii forma cəhətdən zənginləşdirərək yeni bir sənət səviyyəsinə qaldırıb. Onun “Qaçqınlar” silsiləsinə daxil olan əsərləri bu gün də insanları düşündürür. Bu əsərlərdə mənfur ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər böyük ustalıq və vətənpərvərliklə təsvir edilib.

Vurğulanıb ki, görkəmli sənətkarın sənət dünyasına, yaradıcılığına onun doğulub boya-başa çatdığı doğma Vətənində daim yüksək diqqət və qayğı göstərilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəhruz Kəngərlinin adının əbədiləşdirilməsi haqqında” 2001-ci il 15 fevral tarixli Sərəncamına əsasən Bəhruz Kəngərlinin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü abidəsi bərpa edilib, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Sərgi Salonuna rəssamın adı verilib, onun yubileyi muxtar respublikada geniş qeyd olunub, albom-kataloq və sənədli film hazırlanıb. 2016-cı ildə isə Naxçıvan şəhərində Bəhruz Kəngərli adına Rəssamlar Parkı istifadəyə verilib, görkəmli rəssamın abidəsi ucaldılıb.

İnteraktiv dərs muxtar respublikanın 200-dən çox ümumtəhsil məktəbində şagirdlər tərəfindən izlənilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.01.2019      Yanvarın 21-də Naxçıvan şəhərindəki Bəhruz Kəngərli Muzeyində Azərbaycan realist təsviri incəsənətinin görkəmli nümayəndəsi Bəhruz Kəngərlinin anadan olmasının 127-ci ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib.

Tədbiri Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin baş məsləhətçisi Qumral Əsədova açaraq bildirib ki, qədim diyarımızda muzeylərin fəaliyyətinin günün tələbləri səviyyəsində qurulması daim diqqət mərkəzində saxlanılır, onların maddi-texniki bazası gücləndirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin muzeylərlə bağlı imzaladığı Sərəncamlar bu sahəyə göstərilən diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Bu sahədə həyata keçirilən vacib işlərdən biri də muzey fondlarının eksponatlarla zənginləşdirilməsidir ki, ötən il bu məqsədlə muxtar respublikanın muzeylərində 8 təqdimat mərasimi keçirilmiş, muzeylərə 1564 ədəd yeni eksponat verilmişdir. Bu gün isə Bəhruz Kəngərli Muzeyi üçün əlamətdar bir gündür. Görkəmli rəssamımız, təsviri incəsənətimizin ilk və həm də gözəl nümunələrini yaradan Bəhruz Kəngərlinin yubileyinin hər il muzeydə qeyd edilməsi ənənəyə çevrilmişdir.

Bəhruz Kəngərli Muzeyinin direktoru Səbinə Əlincəli “Milli ruhlu sənətkar” mövzusunda çıxışında qeyd edib ki, Azərbaycanda realist rəssamlığın əsasını qoyan Bəhruz Kəngərli incəsənətimizdə realist dəzgah boyakarlığının təşəkkülü, portret və mənzərənin müstəqil janr kimi formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Onun yaratdığı rəsmlər, portretlər, mənzərələr, natürmortlar, sujetli kompozisiyalar, teatr-dekorasiyaları, karikaturalar, qrafik əsərlər bunun gözəl nümunəsidir. Bu əsərlərin sayı 2000-ə yaxın olsa da bu günə yalnız 500-ə qədəri gəlib çatmışdır.

Qeyd edilib ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Bəhruz Kəngərli yaradıcılığına həmişə yüksək qiymət vermişdir. 2002-ci ildə muzeyin açılış mərasimində xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev Bəhruz Kəngərli yaradıcılığı haqqında geniş nitq söyləmişdir.

Görkəmli rəssamdan bizə əmanət və yadigar qalan rəsm əsərləri ifadəliliyi, bədii-estetik dəyəri ilə diqqət çəkir. Bəhruz Kəngərli bütün qəlbi ilə doğma torpağına bağlı, onun gözəlliklərindən zövq alan və bunu yaradıcılığında öz mükəmməlliyi ilə əks etdirən sənətkar olmuşdur.

Vurğulanıb ki, görkəmli sənətkarın sənət dünyasına, əbədiyaşar yaradıcılığına onun doğulub boya-başa çatdığı doğma vətənində də daim yüksək diqqət və qayğı göstərilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəhruz Kəngərlinin adının əbədiləşdirilməsi haqqında” 15 fevral 2001-ci il tarixli Sərəncamına əsasən, Bəhruz Kəngərlinin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü abidəsi bərpa edilmiş, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin 1972-ci ildən fəaliyyət göstərən sərgi salonuna rəssamın adı verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2001-ci il 22 may tarixli Sərəncamı ilə isə Bəhruz Kəngərli Muzeyi yaradılmışdır. Rəssamın Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində saxlanılan 200-ə yaxın əsərinin orijinalları və yüksək keyfiyyətli surətləri çıxarılaraq Bəhruz Kəngərli Muzeyinə gətirilmişdir. Hazırda muzeyin fondunda, ümumilikdə, 1250-dən çox eksponat vardır ki, bunlardan 388-i ekspozisiyada sərgilənir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2012-ci il 12 yanvar tarixli “Görkəmli rəssam Bəhruz Kəngərlinin 120 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Tədbirlər Planına əsasən, muxtar respublikada bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bəhruz Kəngərli Muzeyi müasir tələblər səviyyəsində yenidən qurulmuşdur. 2013-cü ildə yenidənqurmadan sonra açılışı olan muzey yeni eksponatlarla daha da zənginləşdirilmiş, poçt markaları buraxılmış, elmi konfrans keçirilmiş, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində “Sənətin Bəhruz zirvəsi” sənədli filmi hazırlanmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2015-ci il 14 noyabr tarixli Sərəncamı ilə “Bəhruz Kəngərli Rəssamlar Parkı” yaradılmış və burada rəssamın heykəli ucaldılmışdır. 2017-ci ilin aprelində isə Ali Məclis Sədrinin sifarişi və himayəsi ilə nəşr olunan “Bəhruz bəy Kəngərli taleyi” kitabının muzeydə təqdimatı keçirilmişdir.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Həmzə Sadiqov “Bəhruz Kəngərli ənənələri naxçıvanlı rəssamların yaradıcılığında”, Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Hökümə Məmmədli “Bəhruz bəy Kəngərli irsinin təbliği” mövzularında çıxış ediblər. Çıxışlarda bildirilib ki, böyük rəssamın mövzuları Naxçıvan rəssamlarının əsərlərində də öz əksini tapmışdır. Son illər rəssam haqqında nəşr olunan kitablar və həyata keçirilən tədbirlər rəssamın zəngin irsinin təbliği üçün geniş imkanlar açmışdır. Qeyd edək ki, çıxışlar slaydlarla müşayiət olunmuşdur.

Sonda muzeyin ekspozisiyasına baxış olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.01.2019      20 Yanvar faciəsi təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bəşəriyyətə, humanizmə, insanlığa qarşı həyata keçirilən dəhşətli terror aktıdır. Bu fikir dünən Naxçıvan şəhərindəki Xatirə Muzeyi ilə muxtar respublikanın 200-dən çox ümumtəhsil məktəbi arasında “20 Yanvar tariximizin qəhrəmanlıq səhifəsidir” mövzusunda keçilən interaktiv dərsdə səsləndirilib.

İnteraktiv dərsdə muzeyin bələdçisi Leyla Məmmədova bildirib ki, muzeydə 2 mindən çox eksponat var və onlardan 400-ə yaxını ekspozisiyada nümayiş etdirilir. Ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq təcavüzkar erməni daşnaklarının azərbaycanlılara qarşı müxtəlif illərdə törətdikləri dəhşətli cinayətlərin izləri bu eksponatlarda öz əksini tapıb. Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak olanların xatirəsinin əbədiləşdirildiyi muzeydə şəhidlərin foto­şəkilləri, şəxsi sənədləri, döyüş fəaliyyətlərini əks etdirən material­lar saxlanılır. Eyni zamanda muzeydə qəhrəmanlıq tariximizin müxtəlif dövrlərinə aid kitablar mühafizə və nümayiş etdirilir.

Qeyd olunub ki, Xatirə Muzeyində azərbaycanlılara qarşı 1905-1907-ci, 1918-1920-ci illərdə baş verən kütləvi soyqırımı aktlarını, həmçinin 1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların öz dədə-baba torpaqlarından deportasiyasını, 1990-cı il 20 Yanvar, 1992-ci il Xocalı faciələrini özündə əks etdirən eksponatlar nümayiş olunur.

Leyla Məmmədova 20 Yanvar hadisələrinə ilk siyasi qiymətin məhz ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən verildiyini diqqətə çatdırıb.

Vurğulanıb ki, 1990-cı il yanvarın 20-də, Qanlı Yanvar hadisələrinin törədilməsindən 8 saat əvvəl Sədərəyə erməni silahlı dəstələrinin hücumları başlanıb və bununla da 20 Yanvar faciəsinin ilk qanlı səhifəsi yazılıb, ilk şəhidlər verilib. Buna baxmayaraq, naxçıvanlılar düşmənin önündə mərdliklə dayanaraq qəhrəmancasına mübarizə aparıb, Naxçıvanı qoruyub saxlayıblar.

Muzeydəki eksponatlar barədə şagirdlərə bildirilib ki, Xatirə Muzeyində Bakıda və Naxçıvanda baş verən həmin hadisələri əks etdirən çoxsaylı eksponatlar var. Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak olanların xatirəsinin əbədiləşdirildiyi muzeydə ümummilli lider Heydər Əliyevin 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı imzaladığı fərmanların surətləri, şəhidlərin foto­şəkilləri, şəxsi sənədləri, döyüş fəaliyyətlərini əhatə edən materiallar, eyni zamanda qəhrəmanlıq tariximizin müxtəlif dövrlərinə aid kitablar nümayiş etdirilir.

Qeyd edək ki, həmin gün muxtar respublikanın bütün ümumtəhsil məktəblərində bir dərs saatı 20 Yanvar faciəsinə həsr olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.01.2019      Yanvarın 17-də Naxçıvan Şəhər 4 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbində Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərinin müəllimləri üçün solfecio, musiqi ədəbiyyatı və xor fənləri üzrə metodiki kurs keçirilmişdir.

Giriş sözü ilə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova bildirib ki, bu kursların keçirilməsində əsas məqsəd müəllimlərin dünyagörüşünü zənginləşdirməkdir. Müəllimlərin ümumi musiqi ədəbiyyatı ilə yanaşı, Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı ilə tanışlığı onların musiqi dünyasının formalaşmasında və hərtərəfli inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Metodiki kurslarda müəllimlərin bilik səviyyəsinin yüksəldilməsi və bu fənni tədris edənlərə müəyyən istiqamətlər də göstərilir. Müəllimlərə solfecio fənni və musiqi ədəbiyyatı haqqında da geniş məlumat verilir.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Ruhiyyə Dünyamalıyeva “Beş və yeddi illik təhsil sistemi üzrə musiqi ədəbiyyatı fənninin tədrisi” mövzusunda dərs keçmişdir. Bildirmişdir ki, musiqi məktəblərində şagirdlərə ümumi musiqi ədəbiyyatı ilə yanaşı, Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı da tədris olunur. Tədris zamanı şagirdlər musiqi ədəbiyyatının geniş sahəsilə tanış olur, müxtəlif janr və xüsusiyyətləri, xalq və professional musiqi formaları, musiqi ifadə vasitələri, musiqi alətləri, simfonik orkestr, ansambl quruluşları haqqında biliklər əldə edirlər.

Naxçıvan şəhər Ərtoğrul Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin müəllimi Ülviyyə Sadıqlı “Beş və yeddi illik təhsil sistemi üzrə solfecio fənninin tədrisi” üzrə metodiki dərs keçmişdir. Bildirmişdir ki, musiqi məktəblərində solfecio fənninin tədrisi zamanı şagirdlərə Azərbaycan ladları səs sıralarını qurmaq, major-minor sistemi ilə yanaşı Azərbaycan ladlarını eşitmə qabiliyyətini formalaşdırmaq, ladlar üzərində müxtəlif intonasiya məqsədləri, eləcə də solfecio oxuma və imla yazmaq zamanı xalq musiqi nümunələrinə istinad edilməlidir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Mahirə Əsgərova “Beş və yeddi illik təhsil sistemi üzrə xor fənninin tədrisi” mövzusunda dərsdə bildirib ki, xor sənəti qədim tarixə malikdir. O hissləri, xəyalları, oxuyan insanların iradələrini birləşdirir, onların zövqlərini və qəlblərini tərbiyələndirir. Qeyd edilib ki, Azərbaycan bəstəkarları da uşaqlar üçün xor üçün yazılmış əsərlərdə vətənə məhəbbət, vətənpərvərlik hisslərinə xüsusi diqqət yetirmişlər.

Metodik kursun sonunda mövzular müzakirə edilmiş və suallar cavablandırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.01.2019      Yanvarın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni-maarif müəssisələrində işləyən gənclərinin Naxçıvan şəhərindəki Xatirə Muzeyinə ekskursiyası təşkil edilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin aparıcı məsləhətçisi Kənan Tağızadə ekskursiyadan əvvəl gənclərə 20 yanvar hadisələri haqqında məlumat verib. Bildirilib ki, 20 yanvar hadisələri xalqımızın şanlı qəhrəmanlıq səhifəsidir. Xalqımızın övladları o zaman ən ağır sınaqlara dözərək qəhrəmanlıq tariximizə parlaq səhifələr yazmışlar. 20 yanvar hadisələri həm də istiqlaliyyət, suverenlik, müstəqillik uğrunda Azərbaycan xalqının apardığı unudulmaz qəhrəmanlıq səhifələrindən birini təşkil edir.

Vurğulanıb ki, 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə sovet ordusu erməni quldur dəstələri ilə birgə Azərbaycan xalqına qarşı cinayət törətmişlər. Azərbaycanı sovet imperiyasının caynağında saxlamaq və sovet hegemonluğunu davam etdirmək məqsədilə Bakıya ordu yeridilmiş, misligörünməmiş qətliam törədilmişdir. Buna baxmayaraq Azərbaycan xalqının iradəsini qırmaq, onu müstəqillik yolundan döndərmək mümkün olmamışdır.

Qeyd edilib ki, bu faciəyə hüquqi-siyasi qiymət verilməsində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri unudulmazdır. Ulu öndər Bakıda törədilən qanlı faciənin təşkilatçılarını cinayətkar adlandırmış və aksiyanı törədənlərin məsuliyyətə cəlb edilməsini qətiyyətlə tələb etmişdir.

Sonra gənclər Xatirə Muzeyi ilə tanış olublar. Muzeyin bələdçisi bildirib ki, muzeydə 2 mindən çox eksponat qorunub mühafizə olunur. Bu eksponatlardan 400-ə yaxını ekspozisiyada nümayiş etdirilir. Ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq erməni təcavüzkarlarının azərbaycanlılara qarşı müxtəlif illərdə törətdikləri dəhşətli cinayətlərin izləri bu eksponatlarda əksini tapmışdır. Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak olanların şəxsi sənədləri, döyüş fəaliyyətini əhatə edən materiallar və fotolar muzeyin dəyərli eksponatlarındandır. Muzeydə qəhrəmanlıq tariximizlə bağlı yazılmış müxtəlif kitablar da nümayiş etdirilir. Naxçıvanda baş verən 20 yanvar hadisələri dövrünə aid çoxsaylı eksponatlar da maraqlıdır.

Xatirə Muzeyinə ekskursiya gənclərdə tariximizə maraq yaradıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.01.2019      Naxçıvan hər zaman özünün tarixi, mədəniyyəti, yetirdiyi görkəmli şəxsiyyətləri ilə tanınıb. Son illərdə şəhərimizə yolu düşən qonaqlar da Naxçıvanın gözəlliyindən ağızdolusu danışır, bu qədim diyarın hər bir yaradıcı insan üçün ilham mənbəyi olduğundan bəhs edirlər. Bu günlərdə belə yaradıcı insanlardan biri ilə şəhərimizdə aparılan çəkilişlər zamanı görüşüb söhbət etdik. Şəhərimizin budəfəki qonaqları Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Aybəniz Haşımova, çəkiliş heyəti və 9 yaşlı tələbəsi Həsən Əliyevdir.

Naxçıvana səfərinin sevincini bizimlə bölüşən Əməkdar artist deyir ki, qədim diyara bundan öncə də gəlib. Qayıdanda Bakıda hər kəsə demişəm ki, istəyirəm köçüm Naxçıvanda yaşayım. Yəni bu qədər sevmişəm bu şəhəri, buradakı sakitliyi, səliqə-sahmanı, nizam-intizamı... Bu şəhər mənim qəlbimi oxşayır, gözəl təbiəti, təmiz havası ilə yanaşı, müasirliyi, abadlığı insana zövq verir. Təbii ki, Naxçıvandakı bu gözəlliklər muxtar respublika rəhbərinin zəhmətinin bəhrəsidir.

Aybəniz Haşımovadan səfərin məqsədini soruşduqda bunları dedi:

– Gəlişimizin məqsədində dahi Hüseyn Cavid, onun sevgisi dayanır və uzun illər ürəyimdə yaşayan bir arzu gerçəkləşir. Muxtar respublika rəhbərinə minnətdaram ki, bu arzumuzun gerçəkləşməsi üçün bizə belə bir şərait yaratdı. Məqsəd Fikrət Əmirovun dahi Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan” faciəsindən olan misralarına bəstələdiyi “Kor ərəbin mahnısı”na klip çəkməkdir. Mən bu layihəni yetirməm, 9 yaşlı Həsən Əliyevin üzərində qurmuşam və məqsədim də, arzum da Cavid əfəndini, onun həyatını məhz klip formasında az da olsa, göstərməkdir.

Qeyd edək ki, yeni klipin çəkilişləri böyük ədibin şəhərimizdəki ev-muzeyində və türbəsində aparılıb. Təbii ki, indiyədək bu mahnıya müraciət edənlər çox olub və kliplər də çəkilib. Ancaq Aybəniz xanımın sözlərinə görə, bu klip tam fərqli olacaq. Onun ana xəttini Cavid əfəndinin öz obrazı təşkil edəcək. Aybəniz xanım deyir ki, Cavid əfəndinin bütün həyatı 9 yaşlı Həsənin gözlərində canlanacaq. Bu, onun baxışı və körpə ürəyi ilə reallaşacaqdır. Klipin fərqi ondadır ki, orada ancaq Hüseyn Cavid olacaqdır. Özünüz görmüsünüz, digər kliplərdə müxtəlif şah obrazlarını, şahın sarayında baş verən hadisələri canlandırıblar. Ancaq burada tam əksinə, baş rolda səma şairinin özü olacaqdır. Klipin çəkilişində nadir arxiv lentlərinə müraciət edilib. Cavid əfəndinin cənazəsinin Naxçıvana gətirilməsi, onun doğma torpağında dəfn olunması, ulu öndərin tapşırığı ilə Naxçıvanda məqbərəsinin ucaldılması da klipdə öz əksini tapıb. Mən inanıram ki, klipi izləyən bütün insanlar təsirlənəcək. Çünki Azərbaycanda ilk hadisədir ki, 9 yaşlı uşaq Hüseyn Cavidin sözlərinə bəstələnmiş bu məşhur əsəri ifa edir.

İstedadlı ifaçı balaca Həsənin də təəssüratlarını bizimlə bölüşməyini istəyirik. O deyir:

– Bu gün Naxçıvana gəlmişik. Mən çox xoşbəxtəm ki, Hüseyn Cavidin Vətənindəyəm və bu əsəri ifa edirəm.

Qeyd edək ki, ötən bazar günü axşam saat­larınadək davam edən klipin çəkilişləri şəhərimizdə bir neçə ünvanda, eləcə də Əshabi­Kəhf ziyarətgahına gedən yolun kənarlarında aparılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.01.2019      Yanvarın 11-də Kazım Ziya adına Ordubad Rayon Xalq Teatrı görkəmli yazıçı və dramaturq, ssenarist Sabit Rəhmanın “Yalan” komediyasını Ordubad Rayon Mədəniyyət Sarayında rayon ictimaiyyətinə təqdim etmişdir. Qeyd edək ki, tamaşa muxtar respublikanın teatrlarında ilk dəfə olaraq səhnəyə qoyulur.

“Yalan” komediyası ilə Sabit Rəhman Azərbaycan dramaturgiyasına satiranın, gülüşün yeni çalarlarını gətirmişdir. 1965-ci ildə yazılan bu əsər ilə müəllif Azərbaycan komediya poetikasını daha da zənginləşdirmişdir.

“Yalan” komediyasının konfliktini dərin fəlsəfi köklü, ictimai mahiyyətli yalan kateqoriyası təşkil edir. Tamaşa Fərman (Sarvan Məmmədli) və Aslan (Nağı Əlisoylu) arasında yalan haqqında maraqlı dialoqla başlayır. Fərman “Yalan həyatımızın bəzəyidir” deyirsə, onunla razılaşmayan Aslan kəskin şəkildə bildirir: “Kəs səsini, nəyə lazımdır ki, o həyat ki, bəzəyi yalan ola?” Fərman isə öz fikrində qalaraq bildirir ki, yalansız yaşamaq mümkün deyil, yalan daş-qaş işində parıldayan gözəl qadın kimidir.

Tamaşanın əvvəlindəki bu maraqlı dialoq tamaşaçını bədii həllini tapmış “Yalan” komediyasını sona qədər maraqla izləməyə vadar edir. Dramaturq əsərdə yalanın mahiyyətini ayrı-ayrı simvolik-realistik obrazlarla açır. Müəllif bu yalan dünyasını mücərrəd deyil, istehsalat prosesində, insanların fəaliyyətində və münasibətlərində ortaya çıxan real varlıq şəklində səhnəyə gətirir. 15-ə qədər personaj və obrazın iştirakı etdiyi tamaşa maraqlı gülüş doğuran vəziyyət və dialoqlarla zəngindir.

Tikiş fabrikinin işçiləri arasında baş verən hadisələr zamanı meydana çıxan konfliktlər yalanın əsassız olmadığını göstərir.

Xalq teatrının yeni tamaşasının rejissoru Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Günəş Ağayeva, quruluşçu rejissoru Nadir Məhərrəmov, rəssamı Hikmət Əliyev, musiqi tərtibatçısı Qasım Rəsulovdur.

Tamaşada Nəzrin İsmayılova (Şəlalə), Süqarə Mirzəli (Kəklik), Türanə Qasımova (Rəfiqə), Aysel Qurbanova (Xumar), Oruc Əliyev (Tikiş fabrikinin müdiri), Nadir Məhərrəmov (Saleh), Davud Məmmədov (Bilal kişi), Xəyal Bayramov (Zəki), Emin Yusifli (Şamil), Ülviyyə Babayeva (Güllü xala) sovet istehsalat sisteminin işçilərini təbii və səmimi təqdim edə bilirlər.

Ordubad Rayon Xalq Teatrının yeni tamaşası rayon ictimaiyyəti tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Tamaşadan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova və Ordubad Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elşad Məmmədov kollektivi təbrik etmiş və uğurlar arzulamışdır.

Qeyd edək ki, Kazım Ziya adına Ordubad Rayon Xalq Teatrı 1964-cü ildə yaradılsa da Ordubadda hələ keçən əsrin əvvəllərində ilk teatr tamaşaları oynanılmış, teatra böyük maraq olmuşdur. Bu il isə xalq teatrının yaradılmasının 55 ili tamam olur.

Böyük sənətkar Sidqi Ruhullanın Ordubadda olması, sonralar isə Kazım Ziyanın, onun qardaşı Abbas Ziyanın burada tamaşalar hazırlanması rayonda teatr sənətinə marağı artırmış, və aktyorların iştirakı ilə maraqlı tamaşalar hazırlamışdır.

Müxtəlif illərdə xalq teatrının səhnəsində “Bəxtsiz cavan”, “Leyli və Məcnun”, “Arşın mal alan”, “Ər və arvad”, “Əkbər kimdir”, “Fərhad və Şirin”, “Beş manatlıq gəlin”, “Həmyerlilər”, “İtirilən sağlıq”, “Canlı tonqal”, “Kamança”, “Saqqalın kəraməti”, “Tiflis səfəri”, “Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini” və başqa maraqlı tamaşalar səhnəyə qoyulmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.01.2019      Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında yazıçı-dramaturq Xaqani Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranmasının 95 illiyinə həsr etdiyi “I Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramının məşqlərinə başlanılıb.

Elmi məsləhətçisi AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev olan əsəri tamaşaya Xalq artisti Kamran Quliyev hazırlayıb.

Tarixi dram Naxçıvan xanlığının son xanı I Ehsan xan Kəngərlnin 1827-ci ilin yayında, şah rejimi tərəfindən əhalisi zor və silah gücünə İrana köçürülmüş Naxçıvan şəhərində, Urmiya gölü ətrafındakı ermənilərin məskunlaşdırılmasının qarşısını necə almasından bəhs edir. Tariximizin qaranlıqda qalmış şərəfli səhifələrindən birinə ışıq salan əsərin süjet xəttinin mərkəzində dayanan bu hadisənin fonunda, taleyüklü məsələlərlə baş-başa qalmış, köçürülmüş əhalinin yurd-yuvasına qaytması üçün həyatını təhlükəyə atan Ehsan xanın Vətən, xalq, yurd və azadlıq haqqında düşüncələri, rus komandanı Paskeviçlə görüşü zamanı göstərdiyi doğru və qəti mövqeyi nəticəsində ermənilərin qurduğu məkrli planı pozması, ona bu işdə yardımçı olan A.A.Bakıxanov və Qriboyedovla dost münasibətləri, bu istila nəticəsində Azərbaycanın parçalanmasının gətirdiyi bəlalara da toxunulub.

Tamaşanın quruluşçu rəssamı – Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Əbülfəz Axundov, musiqi tərtibatçısı Əməkdar mədəniyyət işçisi İmamqulu Əhmədov, rejissor assistenti Əməkdar artisti Behruz Haqverdiyevdir.

Tarixi şəxsiyyətlərin obrazlarının yer aldığı tamaşada rolları Xalq artistləri Rza Xudiyev, Rövşən Hüseynov, Həsən Ağasoy, Əməkdar artistlər Əli Əliyev, Bəhruz Haqverdiyev, Əbülfəz İmanov, aktyorlar Zakir Fətəliyev, Zəminə Məmmədova, Cəbrayıl Nəbiyev, Rəhman Dünyamalıyev, Nazlı Hüseynquliyeva, Uğur Nəsirli, Anar Eyvazov, Səyyad Məmmədov, Mehri Nəbiyeva və Ələsgər Quliyev ifa edəcəklər.

Qeyd edək ki, tamaşanın premyerası milli teatr günü ərəfəsində mart ayında keçiriləcək.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.01.2019      Yanvarın 9-da Babək Rayon Mədəniyyət Sarayında Babək Rayon Xalq Teatrının görkəmli yazıçı-dramaturq M.S.Ordubadinin “Beş manatlıq gəlin” komediyası əsasında hazırlanmış tamaşası rayon sakinlərinə təqdim olunub.

Qeyd edək ki, Babək Rayon Xalq Teatrı muxtar respublikanın fəal seçilən teatr kollektivlərindəndir. Bu il xalq teatrının yaradılmasının 10 illiyi tamam olur. Teatr 2009-cu ilin ortalarında yaradılmışdır. Bu illər ərzində xalq teatrı həm dramatik, həm də komik mövzusu ilə səciyyələnən bir sıra əsərləri bacarıqla səhnəyə qoymuşdur. Xalq teatrının istedadlı aktyorları bu tamaşalarda maraqlı obraz və personajlar yaratmışlar. Babək Rayon Xalq Teatrı daim repertuar zənginliyinə diqqət yetirir. Xalq teatrının hazırladığı “Yollara iz düşür”, “Şeyx Rəhmətulla”, “Ezop”, “Solğun çiçəklər”, “Bəxtsiz cavan”, “Xəcalət”, “Ana”, “Unuda bilmirəm”, “İkinci səs”, “Yağışdan çıxdıq yağmura düşdük”, “Subaylarınızdan görəsiniz” və başqa tamaşaları ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. Teatr bir sıra tamaşalarını muxtar respublikanın başqa rayonlarında da göstərmişdir.

Görkəmli yazıçı-dramaturq M.S.Ordubadinin “Beş manatlıq gəlin” komediyasında hadisələr məişət mövzusuna həsr olunub. Gözlənilməz gülüş doğuran vəziyyətlər, komik dialoqlarla zəngin komediya tamaşaçıda xoş ovqat yaradır. Səhnə əsərindəki keçmişin qalıqları, köhnə düşüncələrlə yaşayan mənfi obrazlar sağlam gülüş yaratmaqla tamaşaçını düşündürür.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Yusif Əliyev, rejissoru isə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Vidadi Rəcəbli və musiqi tərtibatçısı Cabir Məmmədovdur.

Xalq teatrının aktyorları – Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Vidadi Rəcəbli (Kəbleyi Hüseynli), Stella Babayeva (Səlbi), İsmayıl Qurbanov (Mirzə), Nuray Mehdiyeva (Naznaz), Rasim Qasımov (Qiyas), Ələkbər İsmayılov (Nadir), Yusif Əliyev (Mövsüm) komik surətləri təbii və canlı təqdim edirlər. Xalq teatrının bu aktyorları yaşlı və gənc nəslin nümayəndələri olan personajları özünəməxsus xarakterik cizgilərlə yarada biliblər.

Tamaşa Babək rayon ictimaiyyəti tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Tamaşadan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova və Babək Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rasim Hüseynov kollektivi təbrik edərək onlara uğurlar arzulamışlar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.01.2019      Yanvarın 8-də Naxçıvan Şəhər M.Məmmədov adına 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbində Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərinin müəllimləri üçün solfecio, musiqi ədəbiyyatı və xor fənləri üzrə metodiki kurs keçirilmişdir.

Giriş sözü ilə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova bildirib ki, bu kursların keçirilməsində əsas məqsəd müəllimlərin dünyagörüşünü zənginləşdirməkdir. Müəllimlərin ümumi musiqi ədəbiyyatı ilə yanaşı, Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı ilə tanışlığı onların musiqi dünyasının formalaşmasında və hərtərəfli inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Metodiki kurslarda müəllimlərin bilik səviyyəsinin yüksəldilməsi və bu fənni tədris edənlərə müəyyən istiqamətlər də göstərilir. Müəllimlərə solfecio fənni və musiqi ədəbiyyatı haqqında da geniş məlumat verilir.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Ruhiyyə Dünyamalıyeva “Beş və yeddi illik təhsil sistemi üzrə musiqi ədəbiyyatı fənninin tədrisi” mövzusunda dərs keçmişdir. Bildirmişdir ki, musiqi məktəblərində şagirdlərə ümumi musiqi ədəbiyyatı ilə yanaşı, Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı da tədris olunur. Tədris zamanı şagirdlər musiqi ədəbiyyatının geniş sahəsilə tanış olur, müxtəlif janr və xüsusiyyətləri, xalq və professional musiqi formaları, musiqi ifadə vasitələri, musiqi alətləri, simfonik orkestr, ansambl quruluşları haqqında biliklər əldə edirlər.

Naxçıvan şəhər Ərtoğrul Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin müəllimi Ülviyyə Sadıqlı “Beş və yeddi illik təhsil sistemi üzrə solfecio fənninin tədrisi” üzrə metodiki dərs keçmişdir. Bildirmişdir ki, musiqi məktəblərində solfecio fənninin tədrisi zamanı şagirdlərə Azərbaycan ladları səs sıralarını qurmaq, major-minor sistemi ilə yanaşı Azərbaycan ladlarını eşitmə qabiliyyətini formalaşdırmaq, ladlar üzərində müxtəlif intonasiya məqsədləri, eləcə də solfecio oxuma və imla yazmaq zamanı xalq musiqi nümunələrinə istinad edilməlidir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Mahirə Əsgərova “Beş və yeddi illik təhsil sistemi üzrə xor fənninin tədrisi” mövzusunda dərsdə bildirib ki, xor sənəti qədim tarixə malikdir. O hissləri, xəyalları, oxuyan insanların iradələrini birləşdirir, onların zövqlərini və qəlblərini tərbiyələndirir. Qeyd edilib ki, Azərbaycan bəstəkarları da uşaqlar üçün xor üçün yazılmış əsərlərdə vətənə məhəbbət, vətənpərvərlik hisslərinə xüsusi diqqət yetirmişlər.

Metodik kursun sonunda mövzular müzakirə edilmiş və suallar cavablandırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.01.2019      Sədərək Rayon Mədəniyyət Sarayında müxtəlif konsert proqramları, tamaşalar və filmlər izlənilir. Bu dəfə balaca tamaşaçıların görüşünə Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı gəlib. Teatr “Bu günün çay dəsgahı” tamaşasını təqdim edib.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Nurbəniz Niftəliyeva, musiqi tərtibatçısı isə Mirsaleh Seyidovdur. Nurlan Qafarzadənin, Səkinə Məmmədovanın, Uğur Nəsirlinin, Mirmehdi Seyidovun, Ülvü Bədəlovun, Heyran Abdullayevanın, Aysu Dünyamalıyevanın, Tunca Əşrəfovun və Nihad Məmmədquluyevin oynlarını balaca tamaşçılar maraqla izləyiblər.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı repertuarında uşaq və yeniyetmələrin milli, mənəvi-əxlaqi dəyərlər ruhunda tərbiyəsində, dünyagörüşlərinin formalaşmasında rol oynayan əsərlər yer alır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.01.2019      Yanvarın 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyində 2018-ci ildə görülən işlər və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı kollegiya iclası keçirilib. İclasda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova məruzə ilə çıxış edərək bildirib ki, 2018-ci ilin ilk günlərindən başlayaraq mədəni tədbirlər davam etdirilmiş, sərgilər təşkil olunmuş, tamaşa və filmlər göstərilmişdir. Eyni zamanda muxtar respublikanın mədəni-maarif ocaqlarında kütləvi tədbirlərin rəngarəng forma və metodlarına diqqət yetirilərək müxtəlif konfranslar, kitab müzakirələri və təqdimatları, ədəbi-bədii gecələr, açıq və distant dərslər, ustad dərsləri keçirilmiş və sərgilər təşkil edilmişdir.

2018-ci il ərzində əlamətdar və tarixi günlərlə bağlı 652 tədbir keçirilmişdir. Ümumilikdə, isə bu dövrdə mədəni-maarif işinin müxtəlif formalarından istifadə edilməklə 4520 müxtəlif mədəniyyət tədbiri keçirilmiş, 588 sərgi təşkil olunmuşdur.

Xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin yaşadılması, qorunması və təbliğ edilməsi, görkəmli şəxsiyyətlərin yubileylərinin, tarixi və əlamətdar günlərin qeyd olunması diqqətdə saxlanılmışdır. İl ərzində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyi, “Milli Qurtuluş Günü”, “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı - 2018”, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi, “Milli Musiqi Günü” və başqa günlərlə bağlı mədəni-maarif ocaqları, mədəniyyət evi və klublarda çoxsaylı silsilə tədbirlər keçirilmişdir.

İlin mühüm mədəniyyət hadisələrindən biri də “Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” UNESCO-nun Təcili Qorunma Siyahısına salınmasıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 24 dekabr 2018-ci il tarixli “Şərur yallıları haqqında” Sərəncamı isə mədəniyyətimizə göstərilən daha bir diqqət və qayğının bariz ifadəsidir.

Mart ayının 17-dən 27-dək “Şərur” Xalq Yallı Ansamblı Türkiyənin Kastamonu şəhərində keçirilən “Kastamonu 2018 Türk Dünyası Mədəniyyət Paytaxtı” açılış mərasimində müxtəlif yallı nömrələri ilə çıxış etmişdir.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümü ilə əlaqədar Bursa Bölgə Dövlət Simfonik Orkestrinin Heydər Əliyev Sarayında konserti olmuş, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının yeni yaradılan Simfonik Orkestrinin Heydər Əliyev Muzeyinin qarşısında təqdimat konserti təşkil olunmuş, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr edilmiş mahnı müsabiqəsi keçirilmişdir.

20 iyunda Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı - 2018”in açılış mərasimi keçirilmiş, təntənəli mərasimdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestri və rəqs qrupu çıxış etmişdir.

Bu əlamətdar hadisə ilə bağlı Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun himayəsində yaradılmış “Dədə Qorqud” Kamera Orkestrinin konserti olmuş, “Gənclik” Mərkəzində “İslam filmləri həftəsi” keçirilmişdir.

Dekabrın 15-də Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı - 2018”in bağlanış tədbiri keçirilmişdir. Tədbirin bədii hissəsində Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Alim Qasımov və Əməkdar artist Fərqanə Qasımova xalq mahnılarımızı və muğamlarımızı ifa etmişlər. “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının ifasında təqdim olunan “Köçəri” və “Tənzərə” yallıları alqışlarla qarşılanmışdır.

Hesabat dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Nazirliyin sisteminə daxil olan müəssisə və təşkilatlar tərəfindən “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı - 2018” mədəniyyət ilinə həsr olunmuş müxtəlif xarakterli tədbirlər davamlı olaraq keçirilmişdir. Belə ki, “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı - 2018” mədəniyyət ilinə həsr olunmuş 263, bu deviz altında 2509 olmaqla, ümumilikdə 2772 tədbir keçirilmişdir.

Dövr ərzində “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində keçirilən “Kətə”, “Göycə”, “Arıçılıq məhsulları - bal”, “Ailə təsərrüfatı məhsulları”, “Milli geyimlər” festivallarında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının, Naxçıvan Musiqi Kollecinin və Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin musiqi kollektivləri, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Qədim Musiqi Alətləri Ansamblı, Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyalarının rəqs qrupları, “Şərur” Xalq Yallı Ansamblı, “Şərur qönçələri” uşaq yallı ansamblı rəngarəng konsert proqramı ilə çıxış etmişlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” 2015-ci il 27 iyul tarixli Sərəncamının icrası ilə bağlı tələbələr üçün 13 açıq dərs və 1 dəyirmi masa, 1 konfrans, Naxçıvan Musiqi Kollecinin xanəndəlik, xoreoqrafiya və vokal, bədii yaradıcılıq ixtisaslarında və Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Aktyor sənəti” ixtisasında təhsil alan tələbələr üçün 21 ustad dərs, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində 6 kitab müzakirəsi keçirilmişdir.

Nazir bildirib ki, hesabat dövründə C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında, Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrında 14 yeni tamaşa hazırlanıb. Bu dövrdə xalq teatrları tərəfindən də 18 tamaşa oynanılıb.

Filarmoniyanın kollektivləri il ərzində müxtəlif dövlət tədbirlərində, festivallarda və yay konsertlərində iştirak edib. Ötən il iyun-sentyabr aylarında əhalinin yay istirahətinin təşkili istiqamətində işlər də ənənəvi olaraq davam etdirilib, Naxçıvan şəhərinin park və meydanlarında 9 konsert təşkil edilib.

Diqqətə çatdırılıb ki, hesabat dövrü ərzində Culfa, Ordubad, Şahbuz, Sədərək rayonlarında və Naxçıvan şəhərində 8 “Xalq Yaradıcılığı Günü” keçirilmişdir.

Hesabat dövründə muzeylərin fəaliyyəti nəzarətdə saxlanılmış, bu mədəniyyət ocaqlarına lazımi əməli və metodiki köməklik göstərilmişdir. Ötən il 8 eksponat təqdimatı keçirilmiş, muzeylərimizə 1564 ədəd eksponat daxil olmuşdur. 2018-ci ildə muzeyləri ümumilikdə 592 min 683 tamaşaçı ziyarət etmişdir ki, onlardan 178 min 469 nəfəri əcnəbi vətəndaşdır.

May ayında Bəhruz Kəngərli Muzeyinin, dekabrın birinci ongünlüyündə Naxçıvan Duz Muzeyinin, Qarabağlar Türbə Kompleksinin və Mədəniyyət Nazirliyinin saytları fəaliyyətə başlamışdır.

Qeyd olunub ki, hesabat dövründə kitabxanaların fəaliyyəti diqqət mərkəzində saxlanılmış, keçirilən tədbirlərin səmərəliliyinə nəzarət artırılmışdır.

Bu dövrdə kitabxanalarda 957 mədəni kütləvi tədbir keçirilmiş, 424 sərgi təşkil olmuş, 62 görkəmli şəxsiyyətlə bağlı 139 yubiley tədbiri keçirilmiş, müvafiq başlıqlı sərgilər təşkil edilmişdir.

Ötən il nazirliyin sistemində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti diqqətdə saxlanılmış, tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və musiqinin inkişafı üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirilmişdir.

2018-ci ildə uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərini 585 ümumi, 17 fərqlənmə olmaqla, ümumilikdə 602 şagird bitirmişdir. 2018-2019-cu tədris ilində uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinə müxtəlif ixtisaslar üzrə 990 şagird qəbul olunmuşdur.

Nazir çıxışında bildirmişdir ki, son illər muxtar respublikada geniş vüsət almış abadlıq və quruculuq tədbirləri mədəniyyət müəssisələrindən də yan keçməmişdir. Hesabat dövründə “Duzdağ” oteldə Duz Muzeyi və Şərur rayonunda Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin yeni binası istifadəyə verilmişdir. Bu dövrdə Naxçıvan və Nehrəm imamzadələri, Qarabağlar Türbə Kompleksi, Yengicə kəndində Şərq hamamı, Qazançı kəndindəki tarixi körpü bərpa və konservasiya edilmişdir. Muxtar respublikada Dizə və Qazançı, Aşağı və Yuxarı Buzqov, Ərəbyengicə, İbadulla, Kosacan kənd mərkəzləri inşa olunmuşdur. Bu kənd mərkəzlərində mədəniyyət müəssisələri üçün də yer ayrılmışdır.

Natəvan Qədimova çıxışının sonunda qeyd etmişdir ki, hesabat dövründə mədəniyyətimizin inkişafındakı xidmətlərinə görə 10 nəfər Prezident mükafatına, 2 nəfər Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adına, 4 nəfər Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi fəxri adına, 3 nəfər xalçaçılıq sənəti ilə bağlı, 1 nəfər muzey işçisi “Tərəqqi” medalına layiq görülmüşlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi bundan sonra da qədim diyarımızda mədəniyyət və incəsənətin inkişafı sahəsində qarşıya qoyulan vəzifələri layiqincə həyata keçirəcəkdir.

Sonra məruzə ətrafında çıxışlar olub.

Kollegiya iclasında Nazirliyin və kollegiyasının 2019-cu il üçün iş planları təsdiq edilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.01.2019      Bayram günlərində turistlərin daha çox üz tutuduğu yerlərtdən biri də muzeylərimizdir. “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi, Xalça muzeyi, Ədəbiyyat muzeyi, Tarix muzeyini mütəmadi olaraq bu günlərdə tələbələr və məktəblilər ziyarət edir. Bundan başqa, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni ili qeyd etmək üçün Naxçıvana gələn İran, Türkiyə, Almaniya, Çin, Koreya və Yaponiya vətəndaşları da bu mədəniyyət müəssisələrimizdə olublar.

Qeyd edək ki, ötən il ərzində muxtar respublikada fəaliyyət göstərən muzeyləri ümumillikdə 600 mindən çox qonaq ziyarət edib. Onlardan 200 mindən çoxu xarici vətəndaş olub. Eyni zamanda bir il ərzində muzeylər öz ekspozosiyasını 1564 yeni eksponatla zənginləşdirib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
02.01.2019      Bütün mövsümlərdə balacaları sevindirən Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı yeni ildə də onlar üçün maraqlı proqram hazırlayıb.

Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı bu dəfə yeni il şənliyində “Cırtdanın yeni il qonaqları ” tamaşasını balacalara təqdim edib. Tamaşanın müəllifi xalq artisti Şirzad Abutalıbovdur. Tamaşaya balacalar böyük maraqla baxıb və əyləniblər.

Qeyd edək ki, 2019-cu ildə kukla teatrının repertuarına Zaur Vedilinin “3 qismətli varisi”, Şirməmməd Qüdrətoğlunun ”Şahın kiçik oğlu” və Tolstoyun “Qızıl açar və ya Buratinonun məcaraları”nın motivləri əsasında səhnələşdirilən eyni adlı əsərlər salınıb. Bu əsərlər il boyu hazırlanaraq balacalara təqdim ediləcək.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
02.01.2019      Publisist-politoloq ­Reyhan Mirzəzadənin “A.S.Qriboyedov: şair-diplomat” kitabı “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyində 500 nüsxə nəşr olunaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil və Mədəniyyət nazirliklərinin tabeliyində olan kitabxanalara, Ali Məclisin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinə, Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasına, elm, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin kitabxanalarına göndərilmişdir.

Xalqımızın tarixi üçün əhəmiyyətli olan bir sıra mühüm məqamların göstərilməsi, eləcə də gənc nəsildə vətənpərvərliyin, milli kökə bağlılığın formalaşdırılmasına xidmət göstərən yaradıcılıq nümunəsi olması nəzərə alınaraq “A.S.Qriboyedov: şair-diplomat” kitabı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısı”na əlavə edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.12.2018      Dekabrın 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Gənclik” Mərkəzində görkəmli bəstəkar, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Hacı Xanməmmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konsert olub. Konsertdə Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələri Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin müşayiəti ilə görkəmli bəstəkarın əsərlərini səsləndirib.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin şöbə müdiri Fətəli Axundzadə konsertdən əvvəl çıxış edərək bildirib ki, Hacı Xanməmmədov 60 ildən artıq yaradıcılığı dövründə musiqi sənətinin bir çox janrlarında parlaq əsərlər ərsəyə gətirib. Bəstəkarın tar ilə simfonik orkestr üçün 5 “Konsert”i, iki musiqili komediyası, xalq çalğı alətləri orkestri üçün “Simfoniyetta”sı, “Azərbaycan eskizləri”, “Bayram”, “Azərbaycan” süitaları musiqi xəzinəmizi zənginləşdirən böyük yaradıcılıq nümunələridir.

O, musiqi tariximizə həm də ilk dəfə olaraq kamança və orkestr üçün “Konsert” bəstələmiş bəstəkar kimi daxil olub.

Ötən əsrin 60-cı illərində görkəmli bəstəkar bir sıra musiqili komediyalara da yaddaqalan melodiyalar bəstələyib.

Vurğulanıb ki, Hacı Xanməmmədov həm də gözəl mahnılar müəllifi kimi tanınıb. Onun 150-dən çox mahnısı görkəmli müğənnilərin ifasında səsləndirilib. Bir sıra görkəmli şairin şeirlərinə bəstələnən mahnılar bu gün də sevilə-sevilə oxunur. “Yaşa, könül”, “Arzuya bax, sevgilim”, “Güllü”, “Ceyran”, “Getmə, amandır” və başqa mahnılar bu gün müğənnilərin repertuarlarında olan ən məşhur mahnılardandır.

Bəstəkarın konsertində əvvəlcə kamança ilə orkestr üçün yazılmış konsertin I, II, III hissələri səslənib. Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələri Zakir Məmmədovu (kamança), İnci Bağırlı və Zəkiyyə Abbasovanı (qanun) Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Orkestri müşayiət edib.

Konsertdə tələbə Sərxan Əliyev, Nuray Adıgözəlova, Azər Əkbərov, Nərmin Əliyeva, Murad Behbudov və müəllim İlkin Abdullayevin ifasında səslədirilən “Yadıma düşdü”, “Yaşa, könül”, “Aldatmayaq bir-birimizi”, “Qadan alım”, “Gözünə qurban”, “Qurban olduğum” kimi mahnılar alqışlarla qarşılanıb.

Konsert görkəmli bəstəkarın tar ilə orkestr üçün 1№-li konsertinin I hissəsi ilə başa çatıb.

Görkəmli bəstəkarın yubileyinə həsr olunmuş konsert musiqisevərlər tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.12.2018      Dekabrın 28-də akademik Yusif Məmmədəliyevin doğum günü il bağlı görkəmli alimin Ordubad şəhərindəki ev muzeyində tədbir keçirilib.

Tədbiri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova açaraq qeyd edib ki, Azərbaycan xalqını dünya miqyasında tanıdan, elmdə yüksək imza atan övladlarından biri də akademik Yusif Məmmədəliyevdir. Böyük şəxsiyyət xalqımızın tarixinə həm də görkəmli maarifçi, elm təşkilatçısı, ictimai-siyasi xadim kimi daxil olmuşdur. Yusif Məmmədəliyev öz elmi fəaliyyəti, elmi əsərləri, ixtiraları ilə Azərbaycan elminin inkişafına böyük təkan verib və dünya elminə, xüsusən dünya neft kimyası elminə əvəzedilməz xidmətlər göstərmişdir. Alimin elmi fəaliyyəti geniş nəzəri xarakter daşımaqla, həm də çox əməli, tədqiqi xarakter daşımışdır.

Qeyd edilib ki, Yusif Məmmədəliyevin elmi axtarışları böyük ixtiralara, yeni elmi əsərlərin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Onun ixtiraları, elmi tapıntıları, fikirləri respublikamızın neft kimyası sənayesində böyük inqilab yaratmışdır. Bu həm də tək Azərbaycanın yox, o zamanın Sovet İttifaqı adlanan böyük bir ölkənin neft kimyası sənayesində yeni bir dönüşə gətirib çıxarmışdı.

Sonra Akademik Yusif Məmmədəliyevin Ev Muzeyinin direktor əvəzi Nazilə Bağırova “Akademikin rektorluq fəaliyyəti”, Ordubad Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin bələdçisi Aytac Vəliyeva “Akademik Yusif Məmmədəliyevin elmi yenilikləri”, Məmməd Səid Ordubadinin Ev Muzeyinin bələdçisi Sadiqzadə Günel “Xatirəsi yaşayan insan” mövzularında çıxış ediblər. Çıxışlarda vurğulanıb ki, Yusif Məmmədəliyev Azərbaycanda elm təşkilatçılığında da böyük xidmətlər göstərmişdir. O, bir sıra gənc mütəxəssislərin, alimlərin himayəçisi olmuş, onların elmi biliklərinin daha da zənginləşdirilməsinə əvəzsiz kömək göstərmişdir.

Qeyd edilib ki, görkəmli alimin xidmətləri ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən həmişə yüksək qiymətləndirilmişdir. Alimin elmi-nəzəri irsinin öyrənilməsi, xatirəsinin əbədiləşdirilməsi sahəsində ümummilli liderimiz ardıcıl tədbirlər həyata keçirmişdir. Yusif Məmmədəliyevin anadan olduğu Ordubad şəhərində ev muzeyinin yaradılması bunun bariz ifadəsidir. Ali Məclis Sədrinin qayğısı ilə muzey yenidən qurularaq istifadəyə verilmişdir.

Tədbirdə məktəblilər böyük alimə həsr olunmuş şeirlər söyləmiş və muzeyə baxış olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.12.2018      Dekabrın 26-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə bu mövzuda Naxçıvan şəhərindəki Bəhruz Kəngərli Muzeyində muzey əməkdaşları üçün seminar-treninq keçirilib.

Nazirliyin sisteminə daxil olan muzeylərin əməkdaşlarının iştirak etdiyi tədbirin məqsəd və əhəmiyyətindən danışan nazirliyin baş məsləhətçisi Qumral Əsədova giriş sözü ilə çıxış edərək bildirib ki, muxtar respublikada müxtəlif profilli muzeylər fəaliyyət göstərir. Muzeylərə bu gün xüsusi diqqət göstərilir, onların maddi-texniki bazası gücləndirilir, əməkdaşların peşəkarlıq səviyyəsi yüksəldilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” 2014-cü il 19 dekabr tarixli Sərəncamından sonra muzeylərin ziyarətçilərinin sayında əhəmiyyətli dərəcədə artım müşahidə olunur.

Qeyd olunub ki, keçirilən seminar-treninqlərdə muzey əməkdaşları vəzifə funksiyalarını dərindən öyrənməyə səy göstərməklə yanaşı, muzey işi haqqında ətraflı məlumat əldə etmiş olurlar. Eyni zamanda, seminar-treninqlər muzey işçilərinin muxtar diyarımızın bütün bölgələrində yerləşən muzeylərlə tanış olmalarına şərait yaratmaq baxımından da əhəmiyyətlidir. Belə tədbirlərdə muzey əməkdaşlarına bu sahədə həyata keçirilən yeniliklərdən söhbət açılır, onların sualları cavablandırılır.

Vurğulanıb ki, bu ilin 11 ayında muxtar respublikanın muzeylərinə 1389 eksponat daxil olmuşdur. Bu müddətdə muzeylərimizi 552 min 745 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir ki, onlardan da 171 mindən çoxu xarici ölkə vətəndaşı olmuşdur.

Tədbirdə Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin baş fond mühafizi Tünzalə Məmmədova “Tarix profilli muzeylərdə uçot-mühafizə işinin təşkili” mövzusunda çıxış edərək dövlət muzeylərində saxlanılan muzey sərvətlərinin uçotu və mühafizəsinə dair təlimatda muzey fondlarının tərkibinə daxil olan muzey əşyalarının vahid uçot, elmi inventarlaşdırma və bərpa sistemində nəzərdə tutulan məsələləri izah etmişdir. Uçot-sənədləşmə işləri də muzey əməkdaşları üçün təhlil edilmişdir.

Sonra muzeyin ekspozisiyasına baxış olub və tədbir iştirakçılarının sualları cavablandırılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti      Muxtar Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidmətində əcnəbilərin iştirakı ilə “Ümummilli lider Heydər Əliyev və Naxçıvan” mövzusunda maarifləndirici tədbir keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi ilə birgə təşkil olunan tədbirdə Ulu öndər Heydər Əliyevin xalq, dövlət qarşısında misilsiz tarixi xidmətlərindən, o cümlədən xalqımızın müstəqillik arzusunun həyata keçməsində və milli dövlətçilik ideyasının gerçəkləşdirilməsində müstəsna rolundan bəhs edilib. Qeyd olunub ki, Ulu öndərin siyasi iradəsi, uzaqgörənliyi və böyük dövlətçilik təcrübəsi sayəsində ölkədə yaratdığı sabitlik və həyata keçirdiyi islahatlar Azərbaycanın müstəqilliyini dönməz və əbədi prosesə çevirib, müasirləşmə və tərəqqi üçün əsaslı baza yaradıb. Həyata keçirilən bütün tədbirlər qədim diyarda ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş uğurlu siyasətin davam etdirilməsinin, bu yola sədaqətin əyani təsdiqidir.

Sonra tədbir iştirakçıları Heydər Əliyev Muzeyini ziyarət edib, dahi şəxsiyyətin həyat və yaradıcılığından bəhs edən videoçarxa baxıblar.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti      Dekabrın 25-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil, Rabitə və Yeni Texnologiyalar, Mədəniyyət nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə muxtar respublikanın ümumtəhsil müəssisələri ilə Dövlət Bayrağı Muzeyi arasında interaktiv dərs aparılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasının qəbul edilməsinin 20 illiyinə həsr olunan dərsdə Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Şəhər Təşkilatının sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı, dosent Elman Cəfərli çıxış edərək əlamətdar hadisə ilə bağlı iştirakçılara ətraflı məlumat verib. Bildirilib ki, Naxçıvanın muxtariyyətinin əsasları 16 mart 1921-ci il Moskva və 13 oktyabr 1921-ci il Qars beynəlxalq müqavilələri ilə qoyulub. Həmin beynəlxalq müqavilələrdə Naxçıvanın Azərbaycanın tərkib hissəsi olması bir daha bəyan edilərək ərazi hüdudları dəqiqləşdirilib. Naxçıvan 1921-ci il martın 16-dan başlayaraq əvvəlcə Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası, 1923-cü il iyunun 16-dan sonra Naxçıvan diyarı, 1924-cü il fevralın 9-dan Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası, 1990-cı il noyabrın 17-dən isə Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılıb. 1926-cı ildə Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının ilk, 1937-ci ildə ikinci, 1978-ci ildə üçüncü Konstitusiyası qəbul edilib.

Qeyd edilib ki, 1998-ci il aprelin 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycan Konstitusiyası əsasında hazırlanmış yeni Konstitusiyası muxtar respublikanın Ali Məclisində qəbul edilib və həmin il dekabrın 29-da Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən təsdiq olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası ilə üzvi surətdə bağlı olan bu Konstitusiyası qəbul edilərkən Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq, haqq-ədalətə, qanuna əsaslanaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisinin layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək, güzəranını yaxşılaşdırmaq, Naxçıvan Muxtar Respublikasında Konstitusiya çərçivəsində demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruluşuna təminat vermək, qanunun aliliyini qorumaq kimi niyyətlər bəyan edilib.

Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının qəbul edilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusunu, muxtariyyətinin əsaslarını, dövlət hakimiyyətinin hakimiyyətlərin bölünməsi prinsipi əsasında təşkilini, onların qarşılıqlı əlaqəsini müəyyənləşdirib. Həmin Konstitusiya ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında ilk dəfə Ali vəzifəli şəxs institutu təsis edilib. Bu Konstitusiyanın qəbulu siyasi-hüquqi əhəmiyyətinə görə nəinki muxtar respublikada, bütövlükdə, ölkəmizdə mühüm əlamətdar hadisəyə çevrilib, beynəlxalq təcrübədə nümunəvi model kimi dövlət idarəetməsinin təşkilinin mükəmməl hüquqi bazasını yaradıb.

Qeyd edək ki, interaktiv dərs muxtar respublikanın 220-yə yaxın ümumtəhsil müəssisəsində izlənilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti      Dekabrın 25-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Zeynəddin Kənd Uşaq Musiqi Məktəbində Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərinin müəllim və şagirdləri üçün ustad dərslər keçirilib.

Dərslər başlanmazdan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşı Leyla Əlimərdanova çıxış edərək bildirib ki, bu dərslərin keçirilməsində əsas məqsəd tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, şagirdlərin bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə nail olmaqdır.

Sonra muxtar respublikanın tanınmış müəllim və musiqiçilərindən tar ixtisası üzrə Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin müəllimi Cəlil İsmayılov, skripka ixtisası üzrə Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin müəllimi Çingiz Babayev, kamança ixtisası üzrə Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Məmməd Xəlilov, qanun ixtisası üzrə Naxçıvan Şəhər Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin müəllimi Sevinc Babayeva və fortepiano ixtisası üzrə Naxçıvan Şəhər Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin müəllimi Aynur Rəcəbova müəllim və şagirdlərə ustad dərsi keçiblər.

Cəlil İsmayılov ustad dərsdə bildirib ki, tar Azərbaycan xalqının qədim musiqi alətidir. Müəllim tədris prosesində tar musiqi alətində çalmağı öyrədərkən şagirdə təcrübə vərdişlərini də aşılamalı, fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onlara yaradıcı mövqedən yanaşmalıdır. Müəllim tar tədrisinin metodikasını dərindən bilməlidir.

Skripka ixtisası üzrə ustad dərsi keçən Çingiz Babayev isə bildirmişdir ki, bu dərslərin tədrisi zamanı şagirdlərin kollektiv və ya fərdi ifaya üstünlük vermələri də nəzərə alınmalıdır. Skripka ifası zamanı ifa olunan əsərlər qarşısında qoyulan tapşırıq və tələblər dəqiqliklə yerinə yetirilməlidir. Şagird əsərləri forma, üslub, faktura və ifaçılıq baxımından təhlil etməyi bacarmalı, notu üzdən oxuma səviyyəsi tələb olunan vəziyyətdə olmalıdır.

Fortepiano ixtisası üzrə ustad dərsi aparan Aynur Rəcəbova bildirib ki, tədris prosesində əsərlərin ifası zamanı intonasiya, fikir, obraz, dramaturgiya və başqa bədii ifadə vasitələrini düzgün yerinə yetirmək lazımdır. Pianoçular həm də ifa etdikləri janrlara, üslublara bələd olmalıdırlar.

Kamança ixtisası üzrə ustad dərsində Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Məmməd Xəlilov bu qədim musiqi alətimiz haqqında geniş məlumat verərək onun yaradıcılıq imkanlarını izah etdikdən sonra kamançada ifa olunan əsərlər haqqında şagirdləri məlumatlandırıb. Qeyd edilib ki, bir sıra milli misiqi alətləri kimi kamançada da şagirdə təcrübə vərdişləri aşılamaq və onlara fərdi mövqedən yanaşmaq lazımdır.

Qanun ixtisası üzrə ustad dərsi aparan Sevinc Babayeva bildirib ki, şagirdin bir musiqiçi kimi yetişməsində ixtisas müəlliminin rolu böyükdür. Müəllimin ən ümdə vəzifələrindən biri şagirdə öyrəndiyi musiqi alətini sevdirməyi aşılamaq və onun formalaşmasına diqqət yetirməkdir. Qanun musiqi alətinin diapozonu çox genişdir. Diapozonun belə geniş olması bu musiqi alətinin texniki imkanlarını daha da artırır. Qanundan orkestrdə, solo və müşaiyətçi kimi istifadə olunur.

Ustad dərsləri başa çatdıqdan sonra müəllim və şagirdləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti      Dekabrın 24-də Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı böyük yazıçı və dramaturqumuz Cəlil Məmmədquluzadənin “Çay dəstgahı” pyesinin motivləri əsasında hazırladığı “Bugünün Çay dəstgahı” iki şəkilli alleqorik komediyasını Sədərək Rayon Mədəniyyət Sarayında rayonun uşaq və məktəbliləri üçün nümayiş etdirib.

Zahirən təmsilvari və əyləncəli təsir bağışlayan, ədəbiyyatımızda ilk alleqorik və mənzum dram əsəri olan bu dram əsərinin motivləri əsasında hazırlanan tamaşa bu günümüzlə əlaqələndirilib. Qeyd etmək lazımdır ki, bu əsər milli uşaq dramaturgiyamızda ilk nümunə kimi də diqqəti cəlb edə bilər. Böyük yazıçının əsərindəki əsas mövzu saxlanılsa da tamaşanın quruluşçu rejissoru Nurbəniz Niftəliyeva əsərin personajlarını həm də müasir dövrün elmi-texniki imkanları ilə uyğunlaşdırmağa çalışıb və personajların hamısına müasir adlar da verməyi unutmayıb. Əsərin süjet xətti müqəssirin tapılması üzərində qurulmuşdur. Tamaşadakı bütün dialoqlar da buna xidmət edir. Somavar (Sarvan), Padnos (Pərvanə), Truba (Totu), Çaynik (Ceka), Maşa (Məşdi), Qaşıq (Qoşqar), Stəkan (Sitarə), Nəlbəki (Nüşabə) həm də cansız əşyadan canlı personaja çevriliblər.

Əsərin yalnız bir canlı obrazının – Nökər Əlinin adı dəyişməyib.

Tamaşanın əsas mövzusu isə quruluşçu rejissor tərəfindən saxlanılıb. Rəqslərin də quruluşunu verən Nurbəniz Niftəliyeva və musiqi tərtibatçısı Mirsaleh Seyidov tamaşaya dinamiklik gətirə biliblər. Tamaşadakı rolları isə Uğur Nəsirli, Nurlan Qafarov, Səkinə Məmmədova, Nihad Mahmudov, Mirmehdi Seyidov, Tuncay Əşrəfov, Ülvi Bədəlov, Aysu Dünyamalıyeva, Heyran Abdullayeva maraqla təqdim etməyi bacarıblar. Balaca aktyorlar tamaşada əslində iki surət canlandırırlar.

Qeyd edək ki, “Çay dəstgahı” pyesi əsasında C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında və M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında vaxtilə eyni adlı tamaşa hazırlanıb.

Tamaşa maraqla qarşılanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti      Mərakeşin geniş oxucu auditoriyasına malik “Əl-İslah və ət-Tənmiyə” qəzetinin növbəti sayında “Naxçıvan – 2018-ci ilin İslam Mədəniyyəti Paytaxtıdır” sərlövhəli məqalə dərc olunub.

Məqalədə Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən sayılan Naxçıvan barədə məlumat verilir, onun zəngin tarixi və mədəniyyətindən söz açılır.

Müəllif qeyd edir ki, Yaxın və Orta Şərq regionunun tarixi əhəmiyyətli şəhərlərindən biri olan Naxçıvan İslam mədəniyyətinin əsrlər boyu qorunmasında özünəməxsus rol oynayıb.

“Bu gün sürətlə inkişaf edən, müasirliyi ilə diqqəti özünə cəlb edən Naxçıvan İslami dəyərlərin qorunmasına, İslam mədəniyyətinin zənginləşməsinə dəyərli töhfələr verir”, – deyə müəllif qeyd edir. Bildirilir ki, 2009-cu ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin VI konfransında Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan olunmasına dair qərar qəbul edilib. Həmin qərar Azərbaycanın bu qədim diyarındakı zəngin mədəni-mənəvi irsə yüksək qiymətin təzahürüdür. İslam Mədəniyyətinin paytaxtlarının elan olunması prosesinin əsas məqsədi tarixi-mədəni abidələrə yeni baxış, onların bərpası və tanıdılmasıdır.

Məqalədə Azərbaycanın sürətlə inkişaf edən bir ölkə olduğu qeyd edilir. Bildirilir ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Naxçıvanda anadan olub. Naxçıvanda iqtisadiyyatın gücləndirilməsi, elm və təhsilin inkişafı daim ulu öndər Heydər Əliyevin diqqət mərkəzində olub. Xalqın milli dirçəlişi, milli qürur hisslərinin oyanmasında Ümummilli Liderin böyük xidmətləri olub.

Yazıda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi Azərbaycanın misilsiz iqtisadi artım dinamikası ilə inkişaf etdiyi vurğulanır. Həmçinin qeyd olunur ki, bu gün sürətlə inkişaf edən, müasirliyi ilə diqqəti özünə cəlb edən Naxçıvan İslami dəyərlərin qorunmasına, İslam mədəniyyətinin zənginləşməsinə dəyərli töhfələr verir. Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafında, Naxçıvan tarixinin hərtərəfli araşdırılması və elmi-tədqiqat işinin aparılması üçün şərait yaratmış AMEA-nın Naxçıvan Bölməsininn yaradılmasında Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun rolu xüsusi qeyd olunur.

Diqqətə çatdırılır ki, Naxçıvanda şəhərlər və kəndlər sürətlə abadlaşdırılır, beynəlxalq tədbirlər və idman yarışları keçirilir, blokada şəraitində dirçəliş və inkişaf təmin edilib və ümumi rəy də bunu təsdiq edir: “Naxçıvan sürətli inkişaf yolundadır”.

Məqalənin sonundа vurğulanır ki, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü uğurlu siyasi, sosial və iqtisadi siyasət sayəsində inkişaf edir. Muxtar Respublika Azərbaycanın qardaş Türkiyə və qonşu İranla əlaqələrinin güclənməsində də böyük rol oynayır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti, 22.12.2018      Dekabrın 22-də Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında dahi Azərbaycan şair-dramaturqu Hüseyn Cavidin “Xəyyam” dramı əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşaya baxış olub.

NUHÇIXAN xəbər verir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov tamaşaya baxıb.

Görkəmli filosof-şair, dramaturq Hüseyn Cavid Azərbaycan ədəbiyyatında öz dəst-xətti ilə yeni mərhələnin – mənzum dramın əsasını qoyub. Şərq klassik poeziyasının dahilərindən olan şair-mütəfəkkir Ömər Xəyyamın həyatından bəhs edən “Xəyyam” dramı da ədibin dəyərli yaradıcılıq nümunələrindəndir. Naxçıvan teatrında ilk dəfə səhnələşdirilən tamaşada ideyanın mahiyyətinə uyğun olaraq, müxtəlif psixoloji hadisələrin təsvirində Xəyyamın həyat, insanlıq, məhəbbət, xeyirxahlıq haqqında fəlsəfi düşüncələri tamaşaçıya çatdırılıb. Tamaşada Xəyyamla yanaşı, dövrünün böyük diplomatı Xacə Nizam, ismaililər hakimiyyətinin banisi Həsən Sabbah, Səlcuqlar sülaləsinin hökmdarı Alp Arslan və oğlu Məlikşah Cəlaləddinin də bədii obrazları yaradılıb.

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti Tofiq Seyidovun quruluş verdiyi tamaşanın rəssamı Xalq Rəssamı Hüseynqulu Əliyev, musiqi tərtibatçısı sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Natəvan Qədimovadır. Aktyorlardan Tofiq Seyidov, Nurbəniz Niftəliyeva, Məmməd Mehdiyev, Səyyad Məmmədov, Ələsgər Quliyev, Həsən Ağasoy və başqaları obrazların dili ilə əsərin uğurlu səhnə həllinə nail ola biliblər. Tamaşada böyük şair və mütəfəkkir Ömər Xəyyamın simasında dövrünün fövqünə yüksələn romantik qəhrəman canlandırılıb. Xəyyamın həyat eşqi və yaradıcılığı sənətkar və cəmiyyət probleminə münasibətin ifadəsinə çevrilərək tamaşaçılarda müsbət duyğular oyadıb.

Bütün həyatı boyunca həqiqət uğrunda mübarizə aparan, ən böyük xoşbəxtliyin yüksək təhsil və mədəniyyətə çatmaqla mümkün olduğunu qeyd edən böyük mütəfəkkir Hüseyn Cavidin “Xəyyam” pyesinin qəhrəmanları da bu ideyaların daşıyıcısı kimi tamaşanın uğurlu səhnə həllinə nail olublar. Romantik pafos və mütləq həqiqətə çatmağa göstərilən cəhd tamaşanın ədəbi-bədii məramını səciyyələndirən başlıca cəhət kimi ön plana çıxıb.

Tamaşadan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov səhnə arxasına keçərək yaradıcı heyətlə görüşüb.

Ali Məclisin Sədri uğurlu tamaşa münasibətilə kollektivi təbrik edərək deyib: Naxçıvan teatrında çox dəyərli əsərlər tamaşaya qoyulmuşdur. Bu gün təqdim olunan “Xəyyam” tamaşası da uğurlu alınmışdır. Fəlsəfi dram əsərlərinin səhnəyə qoyulması üçün rejissor işi və aktyor sənəti mühüm amildir. “Xəyyam” tamaşasında da uğurlu və yaradıcı rejissor işi və aktyor sənəti vardır. Aktyorların çox hissəsinin gənc olmasına baxmayaraq səhnədə bunu hiss etmək mümkün deyildi. Rollar məharətlə ifa olunurdu. Bütün bunlar istedadla yanaşı, həm də sənətə olan sevginin nəticəsidir.

Ali Məclisin Sədri deyib: Hüseyn Cavidin əsərləri həyat fəlsəfəsi üzərində qurulubdur. “Xəyyam” dramı da o dövr Şərqinin həyatını əks etdirir. Hüseyn Cavid əsərdə o dövrə xas olan eyş-işrət və xurafatın əksinə olaraq ən böyük həyat amalına elm və mədəniyyətlə çatmağın yolunu göstərmişdir. Tamaşada bu amillər ustalıqla çatdırılırdı.

Ali Məclisin Sədri yaradıcı kollektivə bir daha təşəkkürünü bildirib, onları qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı münasibətilə təbrik edib.

Tamaşanın rejissoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Artisti Tofiq Seyidov Naxçıvan teatrının inkişafının göstərilən qayğının və diqqətin nəticəsində mümkün olduğunu bildirib, muxtar respublikanın mədəniyyət işçiləri adından Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlıq edib və qarşıdan gələn bayramlar münasibətilə təbriklərini çatdırıb.

Sonra xatirə şəkli çəkdirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti      AMEA Naxçıvan Bölməsində görkəmli Azərbaycan rəssamı İbrahim Səfiyevin anadan olmasının 120 illiyi ilə əlaqədar yubiley tədbiri keçirilib.

Tədbirdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açaraq rəssamın irsinin öyrənilməsinə göstərilən dövlət qayğısından bəhs edib. Vurğulayıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Görkəmli rəssam İbrahim Səfiyevin 120 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” imzaladığı Sərəncam İbrahim Səfiyevin həyat və yaradıcılığının daha geniş tədqiq olunmasına xidmət etməklə bərabər, görkəmli rəssamın irsinə göstərilən diqqətin, sənətə verilən yüksək dəyərin ifadəsidir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin sədri, əməkdar rəssam Ülviyyə Həmzəyeva “İbrahim Səfiyevin həyat və yaradıcılığı” , Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova “Görkəmli rəssam İbrahim Səfiyevin yaradıcılığında janr müxtəlifliyi” mövzusunda çıxış ediblər.

Tədbirdə digər çıxış edənlər Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə görkəmli rəssam İbrahim Səfiyevin irsinə göstərdiyi yüksək diqqət və qayğıya görə muxtar respublika rəssamları və ziyalıları adından minnətdarlıq ediblər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti      Dekabrın 21-də Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbində rəsm ixtisası üzrə müəllim Nizami Məmmədov və şagirdlərinin əl işlərindən ibarət sərgi təşkil edilib.

Əvvəlcə məktəbin direktoru Elşən Xəlilov çıxış edərək bildirib ki, sərginin təşkilində əsas məqsəd tədrisin səviyyəsinin yüksəldilməsi, bu sahə üzrə istedadlı uşaqların üzə çıxarılması, onların yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsidir. Sərgidə məktəbin rəsm müəllimi Nizami Məmmədovun 30, şagirdlərinin isə 30 əl işi nümayiş etdirilir.

Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının rəhbəri Gülbuta Babayeva və Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Hökümə Məmmədli muxtar respublikamızda uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinə göstərilən dövlət qayğısından danışıblar.

Sonra sərgiyə baxış olub. Naxçıvanın təbiəti, tarixi abidələri, bu günü haqqında çəkilən rəsmlər maraqla qarşılanıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti      Şərur rayonu qədim tarixə malikdir. Min illər boyu əcdadlarımız bu torpaqda ardıcıl həyat sürüb, zəngin mədəniyyət və dəyərlər sistemi formalaşdırıblar. Bəşər sivilizasiyasının ilkin dövrünün yadigarları olan Oğlanqala, Qazma mağarası, Ovçular təpəsi və Qız qalası kimi qədim yaşayış yerlərində aparılan tədqiqatlar Naxçıvan tarixinin öyrənilməsində yeni mərhələ təşkil edir. Bu gün Şərur rayonunun tarixi sistemli şəkildə tədqiq və təbliğ olunur. Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi üçün yeni binanın tikilməsi də bu tədbirlərin davamıdır.

NUHÇIXAN xəbər verir ki, dekabrın 20-də Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin yeni binası istifadəyə verilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən lenti kəsib.

Ali Məclisin Sədri muzeyin yeni binasının istifadəyə verilməsi münasibətilə tədbir iştirakçılarını təbrik edərək deyib: Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1980-ci ildə rayonlarda Tarix-Diyarşünaslıq Muzeylərinin yaradılması haqqında imzaladığı qərara əsasən yaradılıb. Ötən dövrdə muzeyin fondu eksponatlarla zənginləşdirilib.

Muzeyin fondunda 7 mindən artıq eksponatın olması Şərur rayonunun qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik olmasının göstəricisidir. Şərur rayonu ilk insan yaşayış məskənlərindəndir. Rayonda Qazma mağarası, Oğlanqala, Qız qalası, Maxta Kültəpəsi və digər tarixi yerlər bu ərazilərin ilk insan yaşayış məskəni olduğunu sübut edir. Bunun nəticəsidir ki, Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində bütün tarixi inkişaf dövrlərinə aid eksponatlar mövcuddur.

Ali Məclisin Sədri deyib: Muzeylər xalqımızın milli mədəniyyət nümunələrini özündə yaşadan müqəddəs yerlərdir. Ona görə də muzeylər daim zənginləşdirilməli, qorunmalı və ziyarət olunmalıdır. Fəaliyyət göstərdiyi dövrdə Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi də minlərlə ziyarətçi qəbul etmiş, bu ərazinin tarixi haqqında insanlara ətraflı məlumat verilmişdir. Yaradılan şərait muzeyin fəaliyyətinin daha da genişlənməsinə, eksponatlarla zənginləşdirilməsinə və ziyarətçilərin artmasına imkan verəcəkdir. Bu gün muxtar respublika sakinlərinin təşəbbüsləri ilə evlərdə olan eksponatlar muzeylərimizə təqdim olunur, muzey fondları zənginləşdirilir. Evlərdə saxlanılan eksponatların muzeylərə təqdim olunması tarixi-mədəni irsimizin qorunmasına və daha geniş formada təbliğinə imkan verir.

Ali Məclisin Sədri muzeylərə eksponatlar təqdim edən sakinlərə təşəkkürünü bildirib.

“Milli mədəniyyət nümunələrimiz muzeylərdə qorunaraq gələcək nəsillər üçün saxlanılır”, – deyən Ali Məclisin Sədri bildirib ki, muzeylərimiz daim zənginləşdirilməli, qorunmalı, eksponatlar qeydiyyata alınaraq dövrləşdirilməlidir. Eyni zamanda, muzey işçiləri o yerin və muzeylərdəki eksponatların tarixini öyrənməli, gələn ziyarətçilərə ətraflı məlumat verməlidirlər. Xalqımızın qədim və zəngin tarixi vardır. Tariximiz isə muzeylərdə yaşayır. Bu mənada muzeylərimiz həm də qürur mənbəyimizdir. Dövlətimiz tərəfindən muzeylərin fəaliyyəti üçün lazımi tədbirlər görülür, proqramlar qəbul olunur, muzeylər yenidən qurulur və eksponatlarla zənginləşdirilir, muzey işçilərinin maddi rifah halları yaxşılaşdırılır. Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi də dövlət vəsaiti hesabına qurulub, muzey fonduna yeni eksponatlar daxil edilərək dövrləşdirilib, muzey işçilərinin əməkhaqları artırılıb. Muzey işçiləri də yaradılan şəraitdən düzgün istifadə etməli, muzey işini, rayonun, eləcə də eksponatların tarixini öyrənməli, ziyarətçilərə dolğun və ətraflı məlumat verməlidirlər.

Ali Məclisin Sədri qarşıya qoyulan vəzifələrin uğurla yerinə yetiriləcəyinə, Şərur rayonunun tarixinin muxtar respublika tarixinin bir hissəsi kimin öyrəniləcəyinə və qorunub saxlanılacağına əminliyini bildirib, muzey işçilərinə fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edərək deyib ki, muxtar respublikada geniş vüsət almış abadlıq-quruculuq tədbirləri mədəniyyət sahəsini də əhatə edib. Qədim diyarımızda tarixi abidələrin bərpası, yeni muzeylərin yaradılması, musiqi məktəblərinin inşası, teatrlara və musiqi kollektivlərinə göstərilən diqqət və qayğı bunun bariz ifadəsidir. Ali Məclis Sədrinin mədəni irsimizin qorunması, yeni muzeylərin yaradılması, xalq yaradıcılığının inkişaf etdirilməsi, tarixi abidələrin bərpası və öyrənilməsi, elmi konfransların keçirilməsi, görkəmli şəxsiyyətlərimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi və ev muzeylərinin yaradılması ilə bağlı imzaladığı fərman və sərəncamlar mədəniyyətimizin inkişafına mühüm töhfədir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında muzeylərin fəaliyyətinin canladırılması, muzey şəbəkələrinin genişləndirilməsi sahəsində də mühüm işlər görülür. Yeni muzeylər yaradılır, muzey fondları zənginləşdirilir və internet saytları istifadəyə verilir. Hazırda muxtar respublikada fəaliyyət göstərən 30 muzeydən 17-si son 20 ildə yaradılıb. Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin yeni binasının istifadəyə verilməsi də bu sahədə görülən işlərin davamıdır. Natəvan Qədimova göstərilən diqqət və qayğıya görə muxtar respublikanın mədəniyyət işçiləri adından Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlığını bildirib.

Muzeyin direktoru Hüseyn Talıbov deyib ki, tarixi öyrənmək, tədqiq və təbliğ etmək milli varlığı qorumağın əsas şərtidir. Bu gün istifadəyə verilən Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi də qədim yaşayış məntəqəsi olan Şərurun tarixini bu günə daşıyan, qoruyub-saxlayan, öyrənən və nümayiş etdirən maddi-mənəvi dəyərlər xəzinəsi kimi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Yaradılan şərait işimizi günün tələbləri səviyyəsində qurmağa imkan verəcəkdir. Şərur rayonuna xüsusi yaraşıq verən bu gözəl binanı – Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyini yeni il və Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi Günü ərəfəsində şərurlulara böyük hədiyyə kimi qəbul edirik. Hüseyn Talıbov muzey işçiləri və muzeyin gələcək ziyarətçiləri adından Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlıq edib.

Sonra muzeyə baxış olub.

Məlumat verilib ki, zirzəmi ilə birlikdə 4 mərtəbədən ibarət olan muzeyin birinci mərtəbəsində bələdçi, baş fond mühafizi, zal nəzarətçisi, fond, eksponatların bərpası otaqları, ikinci və üçüncü mərtəbələrdə isə ekspozisiya zalları yerləşir. Muzeydə Şərur rayonunun tarixini, mədəniyyətini, etnoqrafiyasını və təbiətini əks etdirən 7 mindən çox eksponat vardır.

Bərpaçı Məlahət Həsənova muxtar respublikada tarixi-mədəni irsimizin qorunub saxlanılması sahəsində görülən işlərə görə minnətdarlıq edib.

Ekspozisiyada ümummilli lider Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Şərur rayonuna səfərlərinin fotoları, Naxçıvan Muxtar Respublikasının və Şərur rayonunun inzibati-siyasi xəritəsi sərgilənir. Qazma mağarası, Ovçular təpəsi, Maxta Kültəpəsi, Qız qalası, Qarasu qalası, Oğlanqala abidələrinin fotoları, bu abidələrdən aşkar olunan maddi-mədəniyyət nümunələri – daş süxurlar, obsidianlar, daş, tunc və misdən hazırlanmış əmək alətləri, silahlar, etnoqrafik materiallar, rayon ərazisində istifadə olunmuş sikkələr muzeyin eksponatları sırasında saxlanılır və nümayiş etdirilir. Həmçinin ekspozisiyada XIX-XX əsrlərdə rayon ərazisində istifadə olunmuş məişət əşyaları və kənd təsərrüfatı alətləri, Şərur rayonun kəndlərində, o cümlədən Günnütdə toxunmuş xalçalar, Şərurun tanınmış şəxsiyyətləri və şəhidləri haqqında məlumatlar və fotolar, “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının qazandığı mükafatlar, Şərur rayonuna aid kitab və qəzetlər də ziyarətçilərə təqdim edilir.

Binanın zirzəmisində qazanxana, fond və texniki otaqlar vardır. Binada fərdi qazanxana quraşdırılıb, həyətdə abadlıq işləri aparılıb, müasir işıqlandırma və suvarma sistemləri qurulub.

Ali Məclisin Sədri muzey fondunun və ekspozisiyanın zənginləşdirilməsi barədə müvafiq tapşırıqlar verib.

"Nuhçixan" Informasiya Agentliyi, 20.12.2018      Dekabrın 20-də Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrının səhnəsində Naxçıvan Şəhər Xalq Teatrı Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Tofiq Seyidovun “Yarımgünlük rəis müavini” satirik komediyası əsasında hazırlanmış tamaşanı teatrsevərlərə təqdim etmişdir.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Şəhər Xalq Teatrı 1970-ci ildən Naxçıvan Şəhər 1 nömrəli Mədəniyyət Evində dram dərnəyi kimi fəaliyyətə başlamış, 1971-ci ildə kollektivə xalq teatrı statusu verilmişdir.

Teatrın səhnəsində müxtəlif illərdə “Ezop”, “Bəxtsiz cavan”, “Ana”, “Məhəbbət nişanəsi”, “Durna”, “Yollara iz düşür”, “Vaqif”, “Kamança”, “Unudulan adam”, “Çimnaz xanım yuxudadır”, “Qəşəmin yuxusu”, “Arvadımın əri” və başqa tamaşalr uğurla səhnəyə qoyulmuşdur. Bu xalq teatrının səhnəsində vaxtilə çalışmış bir sıra aktyor və aktrisalar Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının fəxri adlarına layiq görülməklə, bu gün də teatr sənətimizə öz töhfələrini verirlər.

Bir pərdədən və dörd şəkildən ibarət “Yarımgünlük rəis müavini” tamaşasında baş verən hadisələr məşğulluq idarəsində baş verir. İdarə işçilərinin işə səhlənkar münasibəti və yarıtmaz fəaliyyəti nəticəsində yaranmış satirik komik vəziyyət tamaşanın əsas gülüş hədəfidir. İdarədə rəis müavini vəzifəsi boşdur və bu vəzifəyə seçilmək üçün idarə işçiləri olan Nemət (Akif Əsədov), Zəhmət (Mirsaleh Seyidov) və Əhməd (Sultan Səfərov) mübarizə aparırlar. Məhz həmin mübarizədə sadalanan obrazlar satirik gülüş yaradan vəziyyətlərə düşürlər. İdarə rəisinin qayınatası dünyasını dəyişir. Mərhumu dəfn etməyə isə qəbiristanlıqda yer olmur. Bu zaman Nemət fürsətdən istifadə edərək rəisin qayınatasının dəfn olunmağı üçün öz atasının qəbrini sökür. Məqsəd isə rəis müavini olmaqdır. Beləliklə, Nemət günün ikinci yarısından etibarən rəis müavini təyin edilir. Lakin iş gününün sonuna doğru Nazirlər Kabinetinin əməkdaşı Ədalət (Məhərrəm Nadirov) ədaləti bərpa etmək üçün idarəyə gəlir, səriştəsi və iş qabiliyyəti olan adamın rəis müavini təyin olunacağını və Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə idarədə struktur və vəzifə dəyişikliyi ediləcəyini bildirir. Amma bu idarədə heç kim bu vəzifələrdə çalışmağa layiq deyil. Nəticədə, idarə bağlanır.

Rejissoru və rəssamı Akif Əsədov, musiqi tərtibatçısı Mirsaleh Seyidov olan tamaşanın əsas ideyası Nemətin yuxuda İnkirlə Minkir tərəfindən sorğu-sual edilməsi səhnəsində açılır. Aydın olur ki, Nemət insanlığa yaraşmayan əməllərinə görə atasının qəbirdən çıxardığı sümüklərini çiynində gəzdirməyə məhkum edilib.

Səhnə əsərində baş verən hadisələrin təqdimatı və əsərin əsas ideyasının tamaşaçıya çatdırılması baxımından tamaşadakı obrazların aktyorlar tərəfindən canlı və təbii ifası tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, “Yarımgünlük rəis müavini” tamaşası Naxçıvan Şəhər Xalq Teatrının bu il teatrsevərlərə təqdim etdiyi ikinci tamaşadır. Xalq teatrının bu il səhnələşdirdiyi və mart ayının 29-da Babək Rayon Mədəniyyət Evində ictimaiyyətə təqdim etdiyi ilk tamaşa osetin dramaturqu Georgi Xuqayevin eyniadlı əsəri əsasında səhnələşdirilmiş “Arvadımın əri” tamaşası olub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti      Dekabrın 20-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Bənəniyar Kənd Uşaq Musiqi Məktəbində Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərinin müəllim və şagirdləri üçün ustad dərslər keçirilib.

Dərslər başlanmazdan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşı Leyla Əlimərdanova çıxış edərək bildirib ki, bu dərslərin keçirilməsində əsas məqsəd tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, şagirdlərin bacarıq və qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsinə nail olmaqdır.

Sonra muxtar respublikanın tanınmış müəllim və musiqiçilərindən tar ixtisası üzrə Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin müəllimi Cəlil İsmayılov, skripka ixtisası üzrə Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi İlahə Əliyeva, kamança ixtisası üzrə Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Məmməd Xəlilov və fortepiano ixtisası üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Nərminə Qədimova müəllim və şagirdlərə ustad dərsi keçiblər.

Cəlil İsmayılov ustad dərsdə bildirib ki, tar Azərbaycan xalqının qədim musiqi alətidir. Müəllim tədris prosesində tar musiqi alətində çalmağı öyrədərkən şagirdə təcrübə vərdişlərini də aşılamalı, fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onlara yaradıcı mövqedən yanaşmalıdır. Müəllim tar tədrisinin metodikasını dərindən bilməlidir.

Skripka ixtisası üzrə ustad dərsi keçən İlahə Əliyeva isə bildirmişdir ki, bu dərslərin tədrisi zamanı şagirdlərin kollektiv və ya fərdi ifaya üstünlük vermələri də nəzərə alınmalıdır. Skripka ifası zamanı ifa olunan əsərlər qarşısında qoyulan tapşırıq və tələblər dəqiqliklə yerinə yetirilməlidir. Şagird əsərləri forma, üslub, faktura və ifaçılıq baxımından təhlil etməyi bacarmalı, notu üzdən oxuma səviyyəsi tələb olunan vəziyyətdə olmalıdır.

Fortepiano ixtisası üzrə ustad dərsi aparan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Nərminə Qədimova bildirib ki, tədris prosesində əsərlərin ifası zamanı intonasiya, fikir, obraz, dramaturgiya və başqa bədii ifadə vasitələrini düzgün yerinə yetirmək lazımdır. Pianoçular həm də ifa etdikləri janrlara, üslublara bələd olmalıdırlar.

Kamança ixtisası üzrə ustad dərsində Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Məmməd Xəlilov bu qədim musiqi alətimiz haqqında geniş məlumat verərək onun yaradıcılıq imkanlarını izah etdikdən sonra kamançada ifa olunan əsərlər haqqında şagirdləri məlumatlandırıb. Qeyd edilib ki, bir sıra milli misiqi alətləri kimi kamançada da şagirdə təcrübə vərdişləri aşılamaq və onlara fərdi mövqedən yanaşmaq lazımdır.

Ustad dərsləri başa çatdıqdan sonra müəllim və şagirdləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti      Dekabrın 20-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbələri üçün “Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarix və mədəniyyət abidələri” mövzusunda tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə universitetin tədris şöbəsinin əməkdaşı Şahin Əliyev açaraq keçirilən tədbirin məqsəd və əhəmiyyətindən danışıb.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə baş məsləhətçisi Əli Rzayev mövzu ilə bağlı mühazirəsində qeyd edib ki, Ali Məclis Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında” 6 dekabr 2005-ci il tarixli Sərəncamı ilə muxtar respublika ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin tədqiqində yeni mərhələ başlanmışdır. 2006-2018-ci illərdə muxtar respublikada aparılan araşdırmalar zamanı 1218 abidə qeydə alınmışdır.

Son illər qədim diyarımızda Möminə Xatın türbəsi konservasiya edilmiş, “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kompleksində əsaslı təmir işləri aparılmış, Yusif Küseyiroğlu və Nuh türbələri, imamzadələr, muxtar respublika ərazisindəki buzxana abidələri, “Came” məscidi, Zaviyə mədrəsəsi, İsmayılxan hamamı, Xan Sarayı, Culfa rayonundakı Aza körpüsü, Qeysəriyyə, Naxçıvanqala və digər tarixi abidələr əsaslı bərpa olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2006-cı ildə “Nuh peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü abidəsinin bərpa edilməsi haqqında”, 2010-cu ildə ““Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyinin yaradılması haqqında”, 2013-cü ildə ““Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinin yaradılması haqqında”, 2014-cü ildə “Culfa rayonundakı “Əlincəqala” tarixi abidəsinin bərpa edilməsi haqqında”, 2015-ci ildə “Gülüstan türbəsinin bərpası və tədqiq olunması haqqında”, 2016-cı ildə “Qarabağlar Türbə Kompleksinin bərpası və tədqiq olunması haqqında” imzaladığı sərəncamlar da tariximizin və mədəni irsimizin öyrənilməsi, təbliği baxımından mühüm əhəmiyyətə malik olan dövlət sənədlərdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında son 21 ildə 70-ə yaxın tarix və mədəniyyət abidəsi əsaslı təmir və bərpa olunmuşdur. 2016-cı ildə Azərbaycan xalqının əyilməzlik rəmzi olan Əlincəqala, Azərbaycan memarlığının əvəzsiz nümunələrindən sayılan Gülüstan türbəsində, Şərur rayonunun Xanlıqlar kəndindəki Parçı imamzadəsində bərpa işləri yüksək səviyyədə başa çatmışdır. Bu il isə Kəngərli rayonunda XII-XIV əsrlərə aid Qarabağlar Türbə kompleksində, Şərur rayonun Yengicə kəndində XVIII-XIX əsrlərə aid Şərq hamamının , Babək rayonunun Nehrəm kəndində XVIII əsrin yadigarı İmamzadə tarixi abidəsinin, Naxçıvan şəhərində XVIII əsrə aid İmamzadə Kompleksinin bərpa işləri başa çatmışdır. Bundan başqa son illərdə qədim diyarımızda bir sıra yaşayış məskənlərində möhtəşəm İslam memarlığı abidələri, xüsusilə məscidlər inşa olunaraq insanların istifadəsinə verilmişdir.

Tədbirin sonunda “Naxçıvanın türk-islam tarix və mədəniyyət abidələri” sənədli filmi nümayiş etdirilmişdir..

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti      Muxtar respublikanın mədəni-maarif müəssisələrində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il 28 avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan əsərlərin müzakirəsi davam etdirilir. Dekabrın 19-da Naxçıvan Musiqi Kollecində “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan “Mister Hemferin xatirələri” (İngilis casusunun etirafları) kitabının müzakirəsi keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi Kənan Tağızadə açaraq bildirib ki, “Oxunması zəruri olan kitablar haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il 28 avqust tarixli Sərəncamı gənclərimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Bu kitablar gənc nəsildə vətənpərvərliyi, tarixə və milli kökə bağlılığı, dünyagörüşünün formalaşdırılmasını təbliğ edir. Bu əsərlərin mövzusu müxtəlif olsa da onlar hamısı bir məqsədə xidmət edir. Bu kitabların hamısı zəngin olmaqla gənc nəslin dünyagörüşünün formalaşmasında mühüm rol oynayır. Bu gün müzakirə olunan “Mister Hemferin xatirələri” kitabı da olduqca maraqlı olması ilə diqqəti cəlb edir. Kitabda vaxtilə İngiltərənin Müstəmləkələrə Nəzarət Nazirliyində işləmiş və müsəlman ölkələrinə casus kimi göndərilmiş Mister Hemferin xatirələrinə oxucu laqeyd qala bilmir.

Kitab müzakirəsində Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Natəvan Yasinova “Əsərin fəsillərə görə təhlili”, kollecin tələbələri Turanə Kərimova “Mister Hemferin xatirələri”, Sevinc Quliyeva “İngilislərin islamla düşmənçilikləri” mövzularında çıxış ediblər. Çıxışlarda qeyd olunub ki, kiçik həcmli bu kitabda müstəmləkə xalqlarına qarşı böyük təbliğat və düşmənçilik əməlləri sadə bir dillə izah olunur. Böyük həyat həqiqətlərini öyrənmək üçün bu kitabı hər bir gənc diqqətlə mütaliə etməlidir.

Sonra tələbələrin sualları cavablandırılıb və kitab sərgisinə baxış olub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti      Dünən “Naxçıvan” Universitetində keçirilən “Türk-islam əxlaq fəlsəfəsinin qurucu memarları: Türküstandan Anadoluya irfan məktəbinin alimləri”nin 2-ci beynəlxalq konfransının iştirakçıları muxtar respublikanın tarixi abidələri, mədəniyyət və səhiyyə müəssisələri ilə tanış olublar.

Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi ilə tanışlıq zamanı bildirilib ki, 1979-cu ildə qədim duz mədənlərinin bazasında yaradılan mərkəzdə hazırda bronxial-astma və ağciyər-bronx sisteminin digər qeyri­-spesifik xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar müalicə olunurlar. Burada duz layları arasında oksigen havanın 20 faizini təşkil edir ki, bu da ağciyər xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə təbiətin bəxş etdiyi ən gözəl dərmandır. Burada havanın temperaturu sabitdir – 18-20 dərəcə, nisbi rütubət 24-50 faiz arasında dəyişir. Duzun tərkibindəki zəngin minerallar və kimyəvi elementlər də orqanizmə müsbət təsir göstərir.

Qeyd olunub ki, vaxtilə mərkəzdə müalicə almaq üçün kifayət qədər lazımi şərait yox idi. Ancaq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun böyük diqqəti və qayğısı sayəsində 2008-ci ildən mərkəzdə pasiyentlər, tibbi və digər personal üçün hərtərəfli müasir şərait yaradılıb və bura ağciyər xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərin ümid yerinə çevrilib. Təsadüfi deyil ki, son illər Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi hər il orta hesabla 3500-4000 arasında xəstə qəbul edir. Belə ki, ölkəmizlə yanaşı, Türkiyə, Gürcüstan, Ukrayna, İran, Rusiya, Tacikistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Almaniya, Hollandiya, Avstriya, İngiltərə, Fransa kimi bir sıra xarici ölkələrdən də gələn insanlar yuxarı tənəffüs yolları xəstəliklərinin müalicəsi üçün əlverişli imkan tapırlar.

Qonaqlar “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksi ilə də tanış olublar. Xan sarayında konfrans iştirakçılarına məlumat verilib ki, bu qədim mədəniyyət incisi Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixində Naxçıvan xanlığının tutduğu xüsusi mövqeyi nəzərə alınaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 2010-cu il 23 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyi kimi fəaliyyətə başlayıb.

Diqqətə çatdırılıb ki, bu iqamətgah Kalbalı xan Kəngərli tərəfindən 1760-cı illərdə tikdirilib. Şərq memarlığı üslubunda inşa edilmiş abidə XVIII əsrin ortalarından XX əsrin əvvəllərinədək Naxçıvan xanlarının yaşayış evi olmaqla yanaşı, həm də xanlıq dövründə dövlətin siyasi iqamətgahı funksiyasını yerinə yetirib. Naxçıvan-Marağa memarlıq məktəbinə aid olan bu saray üç mərtəbədən ibarətdir və hazırda muzey kimi fəaliyyət göstərir. Muzeyin 9 ekspozisiya zalı var. Burada 2000-ə yaxın eksponat yerləşdirilib ki, onlardan 236-sı muzeydə nümayiş etdirilir.

Milli memarlığımızın möhtəşəm abidəsi, Şərq memarlığı incilərindən olan Möminə xatın türbəsi ilə tanışlıq zamanı diqqətə çatdırılıb ki, bu abidə 1186-cı ildə tikilib. Həmin dövrdə Azərbaycan Atabəylər dövlətinin banisi Şəmsəddin Eldəniz həyat yoldaşı Möminə xatının məzarı üzərində məqbərə yaradılmasına qərar verib və bundan sonra məqbərə tanınmış memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani tərəfindən tikilib. Türbə yeraltı, yəni sərdabə və yerüstü hissələrdən ibarətdir.

Açıq səma altında nümayiş etdirilən daş abidələr haqqında da qonaqlara ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, Açıq Səma Altında Muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2002-ci il 11 iyun tarixli Sərəncamına əsasən Naxçıvan şəhərindəki Əcəmi seyrəngahında yaradılıb. Muzeyin yaradılmasında əsas məqsəd xalqımızın mifoloji və dini baxışlarını özündə əks etdirən maddi-mədəniyyət nümunələrinin mühafizəsi, öyrənilməsi və təbliğ edilməsidir. 80 eksponatla fəaliyyətə başlayan mədəniyyət müəssisəsində hazırda 400-dən çox eksponat sərgilənir. Burada mifoloji və dini dünyagörüşlə əlaqədar olan 226 qoç heykəli, daş kitabə, qəbirüstü abidə, sütun altlıqları, müxtəlif daş fiqurlar, qəbirüstü sənduqələr, daşla bağlı məişət əşyaları qorunub nümayiş etdirilir. Təkcə Naxçıvanın deyil, ümumilikdə, Cənubi Qafqazın və Yaxın Şərqin ən qədim qalalarından biri olan Naxçıvanqala da qonaqların diqqətini cəlb edib. Bildirilib ki, bu tarixi abidə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinin yaradılması haqqında” 2013-cü il 5 iyun tarixli Sərəncamına əsasən bərpa edilib. Bu sərəncam təkcə tariximizin qorunması və təbliğinə deyil, həm də gələcəkdə bir millət kimi bu torpaqların əzəli və əbədi sakinləri olduğumuzun elmi dəlillərlə sübutuna xidmət edən mühüm dövlət sənədidir. Naxçıvanqalanın bərpası, qalanın əvvəlki görkəminin özünə qaytarılması, burada kompleksin yaradılması, ümumilikdə, Türk dünyasının tarixinin öyrənilməsi, tədqiqi və təbliği baxımından mühüm və tarixi addımdır. Tanışlıq zamanı burada nümayiş olunan eksponatlar haqqında qonaqlara ətraflı məlumat verilib.

Konfrans iştirakçıları Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsini də ziyarət ediblər. Burada qeyd olunub ki, qədim yunan alimi Klavdi Ptolomey bizim eranın II əsrində ilk dəfə olaraq Naxçıvanı Nuh Peyğəmbərin məskəni, XI əsrin ­görkəmli ərəb alimi, coğrafiyaşünas əl-Şərifi isə nəinki Nuh Peyğəmbərin qəbrinin, hətta gəmisinin də qalıqlarının Naxçıvanda olması barədə ətraflı məlumat verib. 1919-1920-ci illərdə məşhur realist rəssam Bəhruz Kəngərli Nuh ­Peyğəmbərin Naxçıvandakı türbəsinin rəsmini altı formada naturadan kətan üzərinə köçürüb.

Diqqətə çatdırılıb ki, tarixi ədəbiyyatda bu abidənin qədim dövrdə mövcud olduğu, VIII əsrdə bərpa edilməsi ilə bağlı məlumatlar da maraq doğurur. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, abidə XII əsrdə də müsəlman-səlcuq memarlıq üslubunda yenidən tikilib. Təbii aşınmalar nəticəsində tikili yenidən dağılıb. Qazıntılar zamanı yalnız abidənin bünövrəsi aşkara çıxarılıb. Tarixdən silinmək üzrə olan türbə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2006-cı ildə imzaladığı “Nuh Peyğəmbərin Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü abidəsinin bərpa edilməsi haqqında” Sərəncama əsasən mükəmməl şəkildə bərpa edilib. Qeyd edək ki, konfrans iştirakçıları bu gün “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kompleksi və Qarabağlar Türbə Kompleksi ilə də tanış olacaqlar. Konfrans iştirakçılarının səfər təəssüratlarını oxucularımıza təqdim edirik.

Fırat Purtaş – TÜRKSOY-un Baş katibinin müavini, professor, doktor: – Əvvəlcə onu qeyd edim ki, türk xalqları arasında ədəbi-mədəni əlaqələrin qurulmasında müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin böyük rolu olub. O, həmişə türk xalqları ədəbiyyatlarının dünəninə, bu gününə, qarşılıqlı əlaqələrinə, Türk dünyasının məşhur yazarlarının yaradıcılığına, bir sözlə, türk xalqlarının söz sənətinə böyük diqqət yetirib. Bu gün Türk dünyasının UNESCO-su və türkdilli ölkələrin mədəniyyət səylərini birləşdirən beynəlxalq təşkilat olaraq dahi rəhbərin doğulub boya-başa çatdığı, doğma və bir o qədər də əziz olan Naxçıvanda olmaqdan ayrı bir qürur və sevinc hissi duyuruq. Bu il yaradılmasının 25-ci ili tamam olan TÜRKSOY (Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı) İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı Naxçıvanda və bu əhəmiyyətli tədbirin keçirildiyi ali təhsil ocağı “Naxçıvan” Universitetində “Türk-islam əxlaq fəlsəfəsinin qurucu memarları: Türküstandan Anadoluya irfan məktəbinin alimləri”nin II Beynəlxalq konfransını gerçəkləşdirir. Bu konfransın “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2018”in bağlanış mərasimi ərəfəsində təşkil edilməsinin əhəmiyyəti çox böyükdür. Çünki qədim tarixi və mədəniyyəti olan diyarınız İslam aləmi və Türk dünyasında böyük bir mövqeyə malik olmaqla, özündə türk-islam mədəniyyətinin zənginliklərini birləşdirir. Qabaqcıl şəxsiyyətlər yetişdirən bu müqəddəs məkan, əminəm ki, gələcəkdə də türk-islam mədəniyyəti sahəsində əməkdaşlığın artırılmasında mühüm rol oynayacaq. Biz gələcəyimizi birlikdə inşa etmək istəyiriksə, keçmişimizdən güc almalıyıq, türk-islam mədəniyyəti üçün vacib əsərlər qoyub gedən qabaqcıl şəxsiyyətlərin, irfan məktəbi alimlərinin əsərləri ilə yaxından tanış olmalıyıq. Xüsusilə də gələcəyimiz olan gənclərin bütün bunlardan xəbərdar olması çox vacibdir. Bu baxımdan bugünkü konfransın çox böyük faydası olacaq. İnanıram ki, TÜRKSOY-un rəhbərliyi altında irfan məktəbinə dair fikir mübadilələri bundan sonra da genişlənəcək, müsəlman ziyalılarından İsmayıl bəy Qaspıralının da ifadə etdiyi kimi: “Dildə, fikirdə, işdə bir” olmağımız üçün göstərilən səylərə kömək edəcəkdir. Türk dünyası olaraq bizim bundan sonrakı vəzifəmiz irfan məktəbinə sahib çıxmaq, mədəniyyət dəyərlərimizi qoruyub saxlamaq və ən əsası gələcəkdə də bu məktəbin davamçılarını yetişdirməkdir.

Kojogeldi Kuluyev – TÜRKSOY-un Qırğızıstan təmsilçisi: – Naxçıvana ilk dəfədir, gəlirəm. Bu şəhər çox xoşuma gəldi, təmizliyi və gözəlliyi ilk tanışlıqda məni valeh etdi. Həqiqətən, Naxçıvan tarixi, mədəniyyəti ilə Türk dünyasında önəmli yerə malikdir. Biz burada “Türk-islam əxlaq fəlsəfəsinin qurucu memarları: Türküstandan Anadoluya irfan məktəbinin alimləri” mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda iştirak etdik. Konfransda Naxçıvandan, Türkiyədən və digər türk dövlətlərindən elm adamlarının maraqlı çıxışları oldu. Mən isə “Türk dünyası ədəbiyyatında Çingiz Aytmatovun imzası” mövzusunda çıxış etdim. Düşünürəm ki, bu konfrans hamı üçün maraqlı və faydalı oldu. Digər tərəfdən Naxçıvan şəhəri bu il İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı statusunu daşıyır. Bununla bağlı da möhtəşəm bir tədbir keçirildi. Bu tədbirlərin hər ikisi bir daha Naxçıvanın Türk və İslam dünyasındakı mövqeyini göstərir.

Naxçıvanın tarixi zənginliyi belə deməyə əsas verir ki, gələcəkdə bu qədim şəhər Türk dünyasının da mədəniyyət paytaxtı ola bilər və sözün həqiqi mənasında, buna layiqdir. Ümumi qənaətim isə belədir ki, Naxçıvan bizim hər birimiz üçün doğma məkandır.

     Oğuzxan Aydın – Ankara Yıldırım Bəyazit Universiteti, doktor: – Naxçıvanın İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı olması çox böyük hadisədir. Bu münasibətlə Türkiyə Cümhuriyyətinin bir təmsilçisi kimi Şərqin qapısı Naxçıvanda olmaqdan çox böyük qürur duyuram. Çünki duyğuları, düşüncələri, adətləri eyni olan iki xalqın nümayəndələri arasında bundan gözəl hiss ola bilməz.

Naxçıvan İSESCO-nun bu böyük layihəsinin təsadüfən paytaxtı seçilməyib. Hər şeydən əvvəl, Naxçıvan dünyanın bəzəyi, Türk dünyasının döyünən qəlbidir. Bura Nuh yurdu, müqəddəs məkandır. Konfransdakı çıxışlarımız, keçirdiyimiz görüşlər və tanış olduğumuz tarixi zənginliklər İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı olan Naxçıvan haqqında zəngin təəssüratlarımızın yaranmasına səbəb oldu. Düşünürəm ki, bu gün buradakı bütün qonaqlar Naxçıvanı yenidən kəşf etdilər.

Askar Turganbayev – TÜRKSOY-un Qazaxıstan təmsilçisi: – Hər şeydən əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın qədim diyarı Naxçıvanda Türk və İslam dünyası üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən tədbirlərdə iştirak etmək bizim üçün çox qürurvericidir. Çünki Naxçıvanın həm Türk dünyasında, həm də İslam dünyasında böyük yeri var. Beş min il bundan əvvəl burada şəhər mədəniyyətinin formalaşması, sonrakı dövrlərdə elm, ticarət və mədəniyyətin inkişaf etməsi, Böyük İpək Yolunun üzərində yerləşməsi Naxçıvanın Şərqlə Qərb arasındakı rolunu daha da gücləndirib.

Naxçıvan tarixin bütün dövrlərində Türk dünyasına, ümumilikdə isə bəşər tarixinə böyük töhfələr verib, görkəmli şəxsiyyətlər bəxş edib. İslamın yayılmasından sonrakı dövrdə isə Naxçıvan İslam mədəniyyətinin inkişafında böyük rol oynayıb. Bu gün Naxçıvandakı türk-islam abidələri bu zəngin tarixi keçmişi bir daha göstərir. Konfransda da bu qədim diyarın zəngin tarixi, mədəni irsi haqqında maraqlı fikirlər söylənildi. Hesab edirəm ki, bu kimi tədbirlərin keçirilməsi Naxçıvanın Türk dünyasına yaxından tanıdılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Digər tərəfdən mən şəhərlə bağlı qənaətlərimi bölüşmək istəyirəm. Səfər müddətində biz Naxçıvan şəhərini də gəzdik, buradakı tarixi abidələrlə, muzeylərlə tanış olduq. Şəhər çox təmiz və gözəldir. Həyat burada sakitcə öz axarında davam edir. Şəhərin simasında qədimlik və müasirlik əhəngdar­lıq təşkil edir. Arxitektura cəhətdən çox nizamlıdır. Hiss olunur ki, Naxçıvanda tarixə böyük sevgi ilə yanaşılır, müasirlik elementlərindən qədərində istifadə olunur. Ümumiyyətlə, Naxçıvanın müasir siması, həyat tərzi yaddaşımızdan uzun müddət silinməyəcək.

"Şərq qapısı" qəzeti, 16.12.2018


      Dekabrın 15-də Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2018”in bağlanış tədbiri keçirilib. NUHÇIXAN xəbər verir ki, İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Baş direktorunun müavini Amina Əl-Həcri, Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev və Təşkilat Komitəsinin üzvləri ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstələri qoyub, Ulu Öndərin xatirəsinə ehtiramlarını bildirib, Heydər Əliyev Muzeyinə baxıblar. Sonra Ulu Öndərin abidəsi önündə xatirə şəkli çəkdirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri, Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsinin sədri Vasif Talıbov, İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Baş direktorunun müavini Amina Əl-Həcri, Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev və TÜRKSOY-un Baş katibinin müavini Fırat Purtaş “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2018”in bağlanış tədbirində iştirak ediblər.

Tədbir Qurani-Kərimin tilavəti ilə başlayıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edərək deyib ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin milli-mənəvi dəyərlərimizə, bütövlükdə mədəniyyətimizə göstərdiyi qayğı və müəyyənləşdirdiyi siyasi xətt bu gün Azərbaycanda və onun Naxçıvan Muxtar Respublikasında uğurla davam etdirilir. Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması bir tərəfdən bu qədim türk yurdunun zəngin tarixi-mədəni irsi ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən də müasir dövrdə bu dəyərlərin qorunub-yaşadılması sahəsində görülən işlərin nəticəsidir.

Qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Naxçıvan şəhərinin 2018-ci ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsinin yaradılması haqqında” 2016-cı il 2 iyun tarixli Sərəncamına əsasən 2017-ci il noyabrın 25-də və 2018-ci il iyunun 7-də Təşkilat Komitəsinin Sədri cənab Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə iclaslar keçirilib, hazırlıq işləri ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub və qarşıda duran vəzifələr müəyyənləşdirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il 23 yanvar tarixli Sərəncamına əsasən “İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı Naxçıvan – 2018” loqotipi hazırlanıb və nümayiş olunub. Həmçinin üzərində loqotip əks olunmuş 100 min zərf, 100 min poçt markası, markalardan ibarət 200 buklet, 500 döş nişanı və suvenirlər, “İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı Naxçıvan-2018”in rəsmi internet səhifəsi hazırlanıb. Naxçıvanın müasir görüntülərini, təbiətini, tarix-mədəniyyət abidələrini əks etdirən fotoşəkillər seçilərək aidiyyəti üzrə təqdim edilib və ISESCO-nun saytına yerləşdirilib. Tədbirlər Planına əsasən Naxçıvandakı türk-islam mədəniyyəti abidələrindən Möminə xatın, Yusif Küseyr oğlu, Gülüstan türbələrinin və Qarabağlar Türbə Kompleksinin ISESCO-nun siyahısına daxil edilməsi ilə bağlı müvafiq sənədlər hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilib.

2017-ci il iyulun 7-də “Naxçıvanın türk-islam mədəniyyəti abidələri: tarixdə və günümüzdə” beynəlxalq konfrans, dekabrın 6-da “Ümummilli lider Heydər Əliyev dini həmrəyliyin yaradıcısıdır” mövzusunda konfrans keçirilib. “İslamda müdrik kəlamlar”, “Naxçıvan: türk-islam mədəniyyəti abidələri”, “Naxçıvan buzxanaları”, “Naxçıvan hamamları”, “Naxçıvan türbələri” kitabları, “Naxçıvan türk-islam mədəniyyəti abidələri: tarixdə və günümüzdə” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq konfransın materialları, eləcə də məşhur naxçıvanlı mütəfəkkir Nemətullah Naxçıvaninin “Qurani-Kərim”in təfsirinə həsr olunmuş çoxcildliliyinin birinci cildi tərcümə edilərək nəşr olunub. Ötən müddətdə “Naxçıvan: türk-islam mədəniyyəti abidələri”, “İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı Naxçıvan” televiziya filmləri, “Naxçıvan-2018. İslam mədəniyyəti” video-çarxı hazırlanıb. 2018-ci il fevralın 21-də ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri üçün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsində “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı kimi” mövzusunda interaktiv dərs keçirilib. 2018-ci ildə Şərur rayonunun Yengicə kəndindəki Şərq hamamında, Nehrəm imamzadəsində, Naxçıvan şəhər imamzadəsində və Kəngərli rayonundakı Qarabağlar Türbə Kompleksində əsaslı bərpa işləri aparılıb.

2018-ci il iyun ayının 20-də “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2018”in açılışı olub. Açılış tədbirindən sonra muxtar respublikada bir sıra tədbirlər, o cümlədən, dünya şöhrətli ebru sənətçisi, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sənət üzrə müşaviri Hikmət Barutcugilin əsərlərindən ibarət “Allahın gözəl adları” mövzusunda sərgi, dünya şöhrətli İran rəssamı və miniatür ustası Mahmud Farçciyanın sənət sərgisi, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun “Dədə Qorqud” Kamera Orkestrinin konserti, “İslam filmləri həftəsi”, “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı” mövzusunda beynəlxalq konfrans, bu gün isə TÜRKSOY-un təşkilatçılığı ilə “Türk İslam əxlaq fəlsəfəsinin qurucu memarları: Türküstandan Anadoluya irfan məktəbinin alimləri” adlı beynəlxalq konfrans keçirilib. “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2018” tədbirləri çox mühüm ictimai-mədəni hadisə kimi qədim diyarımızın tarixində əbədi qalacaqdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun dediyi kimi: “Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında İslam dəyərlərinə yeni yanaşmanın – elmi baxışın əsası qoyulmuş, türk-islam mədəniyyəti abidələri tədqiq olunmuş, Naxçıvan İslam mədəniyyətinin əsas inkişaf mərkəzi kimi bir daha öz təsdiqini tapmışdır”.

İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Baş direktorunun müavini Amina Əl-Həcri “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2018”in bağlanış tədbirində iştirakından məmnunluğunu bildirib, İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Baş direktoru Əbdüləziz Osman əl-Tuveycrinin minnətdarlığını Ali Məclisin Sədrinə çatdırıb. Qeyd olunub ki, 5 min illik tarixə malik olan Naxçıvan Qafqazın ən qədim şəhərlərindən və mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. İslam dünyasında mühüm coğrafi və strateji mövqeyə malik olan Naxçıvan şəhəri İslam alimləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Həmçinin Naxçıvan Şərq və Qərb, Avropa və Asiya arasındakı tarixi ticarət yollarının, mədəniyyət və təhsil əlaqələrinin kəsişməsində yerləşir. Tarix boyu Azərbaycan xalqının mühüm tarixi-mədəni irsinin yaşadıldığı Naxçıvan mədəniyyət və sivilizasiyalar arasında təmas vasitəsi olub və mühüm körpü funksiyasını yerinə yetirib. Özünün fərqli təbii, iqtisadi və mədəni potensialı olan qədim Azərbaycan şəhəri Naxçıvan öz zəngin maddi və qeyri-maddi mədəni irsini keçmişin təcrübəsindən faydalanaraq qoruyur və gələcəyə çatdırır.

Amina Əl-Həcri Naxçıvan şəhərinin İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı keçirilən tədbirlərdən danışaraq bildirib ki, Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan olunması ilə bağlı İslam Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatı tərəfindən VII Beynəlxalq Klassik Musiqi Festivalı, ISESCO-nun Yaşıl Şəhər Strategiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan, Türkiyə və Misirdən olan ekspertlərin iştirakı ilə regional toplantı, mədəni sənaye sahələrində investisiyaların əhəmiyyəti və gənclər arasında işsizliyin azaldılmasında onun rolu mövzusunda milli seminar, ekstremizm və islamafobiyaya qarşı mübarizə mexanizmi kimi vasitəçilik və dialoq mədəniyyəti üzrə milli seminar və digər tədbirlər keçirilib.

Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri, Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsi sədrinin müavini Əbülfəs Qarayev deyib: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Naxçıvan şəhərinin 2018-ci ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsinin yaradılması haqqında” 2016-cı il 2 iyun tarixli Sərəncamı dövlət başçısının bu tarixi hadisəyə verdiyi böyük önəmin və Azərbaycanın bu qədim diyarındakı zəngin mədəni-mənəvi irsə yüksək qiymətinin təzahürüdür. Təşkilat Komitəsi tərəfindən ötən dövrdə mühüm tədbirlər həyata keçirilib. Naxçıvan qədim tarixi və zəngin mədəniyyəti, müasir iqtisadi imkanları və inkişafı ilə İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı statusunu ləyaqətlə dünyaya nümayiş etdirdi. Həmçinin 2018-ci ilin 26 noyabr – 1 dekabr tarixlərində Mavriki Respublikasının paytaxtı Port Luis şəhərində UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin növbəti 13-cü sessiyasında qəbul edilən qərarla “Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” UNESCO-nun Təcili Qorunma Siyahısına daxil edilmişdir. Məqsəd ölkəmizin qədim və tarixi ərazisi olan Naxçıvanda yaşayan əhalinin ənənəvi mədəniyyətinə və xalq yaradıcılığına dünya miqyasında işıq salmaq və tanıtmaq, eyni zamanda, bu ənənələri UNESCO səviyyəsində qorumaqdan ibarətdir. Bununla da Şərur, ələlxüsus “Köçəri” yallısını öz adına çıxmağa çalışan Ermənistanın “Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” nominasiyasına qarşı təxribat xarakterli cəhdlərinin qarşısı alınıb, növbəti dəfə bu ölkəyə layiqli cavab verilib. Naxçıvanın İslam Mədəniyyət Paytaxtı olması bir illə məhdudlaşmır. Naxçıvan İslam sivilizasiyanın tarixi mədəni mərkəzlərindən biri olub və bundan sonra da bu adı əbədi qoruyub saxlayacaqdır.

Sonra “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2018”in bağlanışı münasibətilə konsert olub. Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Alim Qasımov və Əməkdar artist Fərqanə Qasımova xalq mahnıları və muğamlarımızı məharətlə və böyük ustalıqla ifa ediblər. “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının ifasında təqdim olunan “Köçəri” və “Tənzərə” yallıları da alqışlarla qarşılanıb.

Konsertdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov, İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Baş direktorunun müavini Amina Əl-Həcri, Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayev və TÜRKSOY-un Baş katibinin müavini Fırat Purtaş səhnə arxasına keçərək ifaçılarla görüşüblər.

Ali Məclisin Sədri uğurlu konsert münasibətilə təbriklərini çatdıraraq deyib: Bugünkü konsertdə Alim Qasımov ilahi eşqlə və şövqlə oxudu. Bəlkə də qarşıdakı illərdə sizin daha gözəl konsertləriniz olacaq, amma bu konsert yaradıcılığınızın zirvəsi oldu. İmprovizələr, uzlaşmalar gözəl alındı və konsert naxçıvanlıların yaddaşında silinməz iz qoydu. “Şərur” Xalq Yallı Ansamblı da yallılarımızı məharətlə ifa etdi. “Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” UNESCO-nun Təcili Qorunma Siyahısına daxil edilmişdir. Yallı bizim qədim irsimizdir. Ona görə də vaxtilə muxtar respublikada yallı sənətinin UNESCO səviyyəsində qorunması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilmiş, tədqiqatlar aparılmış, “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının fəaliyyəti və Naxçıvanda yallı sənəti ilə bağlı məlumatlar hazırlanıb aidiyyəti üzrə təqdim olunmuşdur.

Ali Məclisin Sədri ifaçılara yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıb.

İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Baş direktorunun müavini Amina Əl-Həcri deyib: İfa olunan mahnılar, muğamlar və yallılar Azərbaycan xalqının özünəməxsusluğunu, tarixini və zəngin mədəni irsə malik olduğunu göstərir. Bunlar sadəcə musiqi və rəqs deyil, həm də bir xalqın qədim tarixinin yaşadılmasıdır.

Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət naziri Əbülfəz Qarayev deyib: Bugünkü konsertdə təqdim olunan bütün yaradıcılıq nümunələri UNESCO-nun siyahısına daxil edilib. Muğam ifaçılığı, tar, kamança və yallı bir daha təsdiq etdi ki, Azərbaycan xalqının yaratdığı incəsənət nümunələri bütün bəşəriyyətə məxsusdur. Bütün bunların bir arada “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2018”in bağlanış tədbirində ifa olunması isə mühüm əhəmiyyətə malikdir. Çünki Naxçıvanda tarixin və mədəni irsin qorunub-saxlanılması və təbliği sahəsində kompleks işlər görülür.

Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti Alim Qasımov göstərilən diqqətə və yaradıcılıqlarına verilən yüksək qiymətə görə Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlıq edib.

Sonra ifaçılarla və “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2018”in bağlanış tədbirinin iştirakçıları ilə xatirə şəkilləri çəkdirilib.

"Nuhçıxan" İnformasiya Agentliyi, 15.12.2018


      Dekabrın 15-də “Naxçıvan” Universitetində “Türk-İslam əxlaq fəlsəfəsinin qurucu memarları: Türküstandan Anadoluya irfan məktəbinin alimləri”nin 2-ci beynəlxalq konfransı keçirilib. Konfransda TÜRKSOY-un Baş katibinin müavini Fırat Purtaş “TÜRKSOY-Uluslararası Türk Kültür Təşkilatı 25-ci ilində” mövzusunda açılış nitqi edib. Bildirib ki, bu il yaranmasının 25 ili tamam olan təşkilat ötən dövrdə Türk-İslam əxlaq fəlsəfəsinin tədqiqində, təbliğində qarşıya qoyduğu vəzifələrin yerinə yetirilməsinə çalışıb. TÜRKSOY – Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının I konfransı 2017-ci ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin paytaxtı Ankara şəhərində keçirilib. II konfransın TÜRKSOY-un yaradılmasının 25-ci ildönümündə Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi təsadüfi deyil. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin VI konfransında Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı seçilməsi, ümumilikdə, türk dünyası üçün böyük şərəf və qürurdur. Vurğulanmalıdır ki, İslam mədəniyyətlərinin paytaxtları seçilərkən bir sıra vacib məqamlar diqqətdə saxlanılır, konkret meyarlar əsas götürülür. Belə ki, seçilən paytaxt zəngin tarixə sahib olmalı, mədəni baxımdan, eyni zamanda islam mədəniyyətinə, bəşəri dəyərlərə, töhfə verməlidir. Tələb olunan amillərin də Naxçıvanda mövcudluğu bu qədim diyarın İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı seçilməsində əsas olub.

TÜRKSOY adından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə minnətdarlığını bildirən Fırat Purtaş konfransa öz işində müvəffəqiyyət arzulayıb.

Konfransda AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev “Naxçıvan – Türk coğrafıyası və mədəniyyətinin mərkəzi kimi” mövzusunda məruzə edib. Qeyd edilib ki, qədim və zəngin tarixə, mədəniyyətə və çoxəsirlik dövlətçilik ənənələrinə malik olan Naxçıvan diyarı əzəli türk-oğuz yurdu, Azərbaycan torpağı, bəşər sivilizasiyasının beşiklərindən biridir. Naxçıvan həm də Yaxın Şərqin ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindəndir. Naxçıvan ərazisində aparılan arxeoloji tədqiqatlar 5 min il bundan əvvəl ilkin şəhər mədəniyyətinin formalaşması, şəhərsalma ənənələrinin indiyədək qalan izləri sübut edir ki, bu torpaq bəşəriyyətin inkişafında mühüm rol oynayıb. Burada insanlar 500-300 min il bundan əvvəl yaşayıblar.

Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixinə mühüm töhfəiər verib, – deyən akademik diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan türkləri min illər boyu burada ardıcıl həyat sürüb, böyük dövlətçilik ənənələrinin əsasını qoyublar. Burada X-XI əsrlərdə “Naxçıvan şahlığı”, XII-XIII əsrlərdə Azərbaycan Atabəylər dövləti, XVIII-XIX əsrlərdə “Naxçıvan xanlığı”, XX əsrin əvvəlində Araz-Türk Respublikası fəaliyyət göstərib. Naxçıvan diyarı “Türk yurdu”, “Şərqin qapısı”dır, türk dövlətləri ilə Türkiyə Cümhuriyyətini əlaqələndirən körpüdür. 1921-ci ildə Naxçıvan muxtariyyət statusu əldə edib, 1924-cü ildə isə Naxçıvan Muxtar Respublikası yaradılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası müqəddəs bir məkandır. Burada Nuh peyğəmbərin məzarı və məzarüstü türbəsi, adı “Qurani-Kərim”də çəkilən “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kompleksi yerləşir. Bu diyarda 1218 dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli tarix və mədəniyyət abidəsi qeydə alınaraq pasportlaşdırılıb.

Qeyd olunub ki, Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının IX zirvə görüşünün Naxçıvanda keçirilməsi təsadüfı deyildir. Bu zirvə görüşü ilə türkdilli ölkələrin birliyi yeni mərhələyə qədəm qoydu. Naxçıvanda keçirilən bu mötəbər və möhtəşəm tədbirlər silsiləsi türk dünyasının birliyi, həmrəyliyi, bu günü və gələcəyi baxımından çox mühüm töhfələrlə yadda qaldı. Qədim sivilizasiyanın məkanı olan, bütün sahələrdə inkişaf edərək Türk dünyasının elm, mədəniyyət və maarifçilik mərkəzinə çevrilən Naxçıvan bu günlərdə daha bir ilkə imza atdı, Naxçıvan şəhərində Türk Şurası Gənc Liderlərinin ilk forumu keçirildi.

Tarixi mənbələrdə Naxçıvan şəhəri “Yer üzərində bundan daha çox əhalisi olan şəhər yoxdur”, “Təbriz və Bağdaddan sonra Naxçıvan kimi cəlallı və əzəmətli şəhər yoxdur”, “Şəhərdə çoxlu saray, köşk və eyvan vardır... Köşklərin çoxu qəsrlər kimi üç-dörd mərtəbəlidir” və sair bu kimi ifadələrlə, “Nəqşi-cahan” (“Dünyanın bəzəyi”) epiteti ilə tərənnüm edilib, “Naxçıvan İslamın ən güclü dayaqlarından biri” adlandırılıb. Naxçıvan Eneolit, Kür-Araz və Boyalı qablar mədəniyyətinin mərkəzi olub. Naxçıvanın malik olduğu zəngin tarixi-mədəni irsin və burada İslam dəyərlərinin yaşadılması sahəsində görülən işlər, Naxçıvan şəhərinin müasir inkişafı, bu şəhərin İslam mədəniyyətinin paytaxtı olmağa tam haqq verib. Bəşər mədəniyyətində İslam sivilizasiyasının xüsusi yeri olub. Ümumiyyətlə, İslamın geniş yayılmasını təkcə dini etiqad baxımından izah etmək düzgün olmazdı. İslamın yayılması həm də mədəni ənənə və elmlə bağlıdır. Bütün bunlar göstərir ki, İslamda elmə, maarifə böyük əhəmiyyət verilir. Bu dinin ən gözəl göstəricilərindən biri də kitab mədəniyyətidir. Heç bir din haqqında bu qədər kitab yazılmayıb. Naxçıvanlı alimlərin bu sahədəki fəaliyyətləri diqqətəlayiqdir. Onlar islam hüququ və “Qurani Kərim”in təfsiri haqqında çoxsaylı əsərlər yazıblar. Bütün bunlar qətiyyətlə deməyə əsas verir ki, Naxçıvanın adı İslam mədəniyyətinin paytaxtı kimi əbədi qalacaqdır.

“Türk dünyası ədəbiyatında Çingiz Aytmatov imzası” mövzusunda çıxış edən TÜRKSOY-un Qırğızıstan təmsilçisi, xalq şairi Kojogeldi Kuluyev nəinki türkdilli dövlətlərdə, dünyanın bütün ölkələrində tanınan yazıçı Çingiz Aytmatovun Türk dünyasında sevinən əsərləri, onların ideya istiqamətləri, türk xalqları arasında əlaqələrin gücləndirilməsində rolu, dünyaşöhrətli yazıçının Azərbaycanın sənət, mədəniyyət, ədəbiyyat xadimləri ilə əlaqələri barədə danışıb. Təmsilçisi olduğu təşkilat tərəfindən 2018-ci ilin Qırğızıstanda “Çingiz Atmatov ili” elan olunmasını bu böyük yazıçıya türk dünyasının verdiyi böyük qiymət kimi dəyərləndirilib.

TÜRKSOY-un Qazaxıstan təmsilçisi, doktor Askar Turganbayevin, “Doğumunun 125-ci ilində Mağcan Cumabay və qazax ədəbiyyatı” mövzusunda çıxışı da konfrans iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılanıb. Məruzəçi Mağcan Cumabayın keşməkeşli həyatı, mənalı fəaliyyəti və zəngin yaradıcılığı barədə danışıb.

Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, professor Anar İsgəndərov “Naxcıvan – Türk və İslam dünyasına açılan qapı” mövzusundakı çıxışına ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin qədim diyar haqqındakı fikirləri ilə başlayıb: “Naxçıvan Azərbaycan xalqının qədim tarixini əks etdirən müqəddəs bir torpaqdır. Naxçıvan Azərbaycan xalqının tarixini əks etdirən abidələri özündə cəmləşdirən bir diyardır”. Bunu qədim Naxçıvana gələn hər bir kəs görür, Naxçıvanda türk-islam mədəniyyətinin böyük ehtiramla yaşadıldığını təsdiq edir.Ona görə də bu konfransın Naxçıvanda keçirilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır.

Ankara Yıldırım Bəyazit Üniversiteti, doktor Oğuzxan Aydının “Əhmət Yasəvidən Yunus Əmrəyə Türk dünyasının İrfan ədəbiyyatı” mövzusunda çıxışında Türk dünyasının İrfan ədəbiyyatında böyük rolu olan Əhməd Yasəvi, Yunus Əmrə, Mövlanə Cəlaləddin Rumi, Baba Nemətulla Naxçıvani və başqalarının fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verib.

“19-cu yüzil – 20-ci yüz ilin əvvəlində Azərbaycanda din adamlarının maariflənmə hərəkatının yeri və rolu” mövzusunda çıxış edən Ankara Hacəttəpə Universitetinin doktorantı Cavid Mövsümlü bəhs olunan dövrdə rus şovinizminin islam dünyasına münasibəti, din xadimlərinin maariflənməsi yolunda həyata keçirilən tədbirlərdən danışıb.

Sonra TÜRKSOY – Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı tərəfindən “Naxçıvan” Universitetində keçirilən konfransa yüksək səviyyədə ev sahibliyi etdiyi üçün ali təhsil ocağına hədiyyə təqdim olunub və xatirə şəkli çəkdirilib.

"Şərq qapısı" qəzeti, 15.12.2018


      Dekabrın 13-də BMT Uşaq Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Edvard Karvardin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri çərçivəsində əvvəlcə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərindəki abidəsini ziyarət edib, Heydər Əliyev Muzeyində olub.

Qonaq, həmçinin Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi, “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksi və Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi ilə də tanış olub.

Edvard Karvardin səfər təəssüratlarını “Şərq qapısı” qəzetinin müxbiri ilə bölüşərək deyib: – Bu, mənim Naxçıvana ilk səfərimdir. Səfərimin uğurlu keçdiyini deyə bilərəm. Keçirdiyim görüşlər, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondu, Gənclər Mərkəzi və Məhdud Fiziki İmkanlılar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzi ilə tanışlığım burada uşaq və yeniyetmələrin hərtərəfli inkişafı, onların dəstəklənməsi üçün görülən işlər haqqında dolğun təsəvvür yaratdı. Düşünürəm ki, görülən bu işlər Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı uşaq və gənclərin inkişafında mühüm təsir gücünə malikdir. Ümid edirəm ki, BMT Uşaq Fondu gələcəkdə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi aparmaq, xüsusən burada əldə olunmuş nailiyyətləri öyrənmək baxımından daha yaxından əməkdaşlıq edəcək. Bu mənada, muxtar respublikada həyata keçirilən tədbirlərlə yaxından tanış olmağımı təmsil etdiyim qurumla əməkdaşlıq baxımından çox faydalı hesab edirəm.

"Şərq qapısı" qəzeti, 14.12.2018


      Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin və Məmməd Səid Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə kitab­xanada şairlərlə oxucuların görüşü keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə kitab­xananın direktoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Aytəkin Qəhrəmanova açaraq belə görüşlərin gənclərin bədii ədəbiyyata marağının artırılmasına, şairlərlə oxucuların ünsiyyətinin daha da sıxlaşmasına xidmət etdiyini vurğulayıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri, şair Asim Yadigar “Naxçıvanda ədəbi mühit” mövzusunda çıxış edib, Naxçıvan ədəbi mühitinin yetirmələri olan şair və yazıçılar barədə fikirlərini tələbələrlə bölüşüb.

Bildirilib ki, Naxçıvanda ədəbi mühit həmişə fəal olub. Ayrı-ayrı dövrlərdə bir sıra görkəmli yazıçılar Naxçıvanda işləyib, ədəbi mühitimizin formalaşmasına öz köməkliklərini göstəriblər. Azərbaycan tarixində folkloru, elmi, incəsənəti, memarlığı, hərb sənəti, dövlətçiliyi və digər sahələri ilə seçilən qədim Naxçıvan diyarının müxtəlif dövrlərdə özünəməxsus ədəbi mühiti şairlərin yaradıcılığına öz təsirini göstərib.

Onların şeirlərinin əsas xəttini milli və mənəvi dəyərlərə hörmət, vətənpərvərlik hissinin təbliği, doğma el-obaya məhəbbət mövzuları təşkil edib. Müasir dövrümüzdə də ədəbi qüvvələrimiz muxtar respublikamızın bugünkü sürətli inkişafı, təbiətin bu diyara bəxş etdiyi təbii gözəllikləri, müasir tariximizi ədəbiyyatda əks etdirmək funksiyasını yerinə yetirirlər.

Sonra şairlərdən Asim Yadigar, Əbülfəz Ülvi, Zeyqəm Vüqar, Ələsgər Nehrəmli, Elxan Yurdoğlu, Yadulla Zaman, Qanun Ümman və şairə Ruhəngiz Əliyeva ümummilli lider Heydər Əliyevə, Azərbaycana, Naxçıvana, Vətənə həsr etdikləri şeirlərindən nümunələr səsləndiriblər.

"Şərq qapısı" qəzeti, 14.12.2018


      Dekabrın 13-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə bu mövzuda Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında muzey əməkdaşları üçün seminar-treninq keçirilib.

Nazirliyin sisteminə daxil olan muzeylərin əməkdaşlarının iştirak etdiyi tədbirin məqsəd və əhəmiyyətindən danışan nazirliyin baş məsləhətçisi Qumral Əsədova giriş sözü ilə çıxış edərək bildirib ki, muxtar respublikada müxtəlif profilli muzeylər fəaliyyət göstərir. Muzeylərə bu gün xüsusi diqqət göstərilir, onların maddi-texniki bazası gücləndirilir, əməkdaşların peşəkarlıq səviyyəsi yüksəldilir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” 2014-cü il 19 dekabr tarixli Sərəncamından sonra muzeylərin ziyarətçilərinin sayında əhəmiyyətli dərəcədə artım müşahidə olunur.

Qeyd olunub ki, keçirilən seminar-treninqlərdə muzey əməkdaşları vəzifə funksiyalarını dərindən öyrənməyə səy göstərməklə yanaşı, muzey işi haqqında ətraflı məlumat əldə etmiş olurlar. Eyni zamanda, seminar-treninqlər muzey işçilərinin muxtar diyarımızın bütün bölgələrində yerləşən muzeylərlə tanış olmalarına şərait yaratmaq baxımından da əhəmiyyətlidir. Belə tədbirlərdə muzey əməkdaşlarına bu sahədə həyata keçirilən yeniliklərdən söhbət açılır, onların sualları cavablandırılır. Vurğulanıb ki, bu ilin 11 ayında muxtar respublikanın muzeylərinə 1389 eksponat daxil olmuşdur. Bu müddətdə muzeylərimizi 552 min 745 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir ki, onlardan da 171 mindən çoxu xarici ölkə vətəndaşı olmuşdur.

Tədbirdə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru, Hökümə Məmmədli “Gənc nəslin təlim-tərbiyəsində muzeylərin rolu” mövzusunda çıxış edərək bildirib ki, gənc nəslin muzeylərimizdə olması onların qədim tarix və bu günümüz haqqında dərin biliklərə, geniş dünyagörüşünə malik olmasına, milli dəyərlərə, milli-mədəni və tarixi irsimizə məhəbbət ruhunda formalaşmasına xidmət edir. Bunun üçün muxtar respublikanın təhsil müəssisələrinin muzeylərlə əlaqələrinə xüsusi diqqət yetirilir. Distant və açıq dərslərin keçirilməsi, tarix və mədəniyyətimizlə bağlı tədbirlərin davamlı təşkili bunun ən gözəl nümunəsidir.

Sonra muzeyin ekspozisiyasına baxış olub və tədbir iştirakçılarının sualları cavablandırılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti


      Dekabrın 13-də Babək Rayon Şıxmahmud Kənd Uşaq Musiqi Məktəbində Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərinin müəllimləri üçün solfecio, musiqi ədəbiyyatı və xor fənləri üzrə metodiki kursu keçirilmişdir.

Bu kursların keçirilməsində əsas məqsəd şagirdlərin dünyagörüşünü zənginləşdirməkdir. Şagirdlərin ümumi musiqi ədəbiyyatı ilə yanaşı, Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı ilə tanışlığı onların musiqi tərbiyəsinin formalaşmasında və hərtərəfli inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Metodiki kurslarda müəllimlərin bilik səviyyəsinin yüksəldilməsi və bu fənni tədris edənlərə müəyyən istiqamətlər də göstərilir. Müəllimlərə solfecio fənni və musiqi ədəbiyyatı haqqında da geniş məlumat verilir.

Naxçıvan şəhər Ərtoğrul Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin müəllimi Ülviyyə Sadıqlı “Beş və yeddi illik təhsil sistemi üzrə solfecio fənninin tədrisi” üzrə metodiki dərs keçmişdir. Bildirmişdir ki, musiqi məktəblərində solfecio fənninin tədrisi zamanı şagirdlərə Azərbaycan ladları səs sıralarını qurmaq, major-minor sistemi ilə yanaşı Azərbaycan ladlarını eşitmə qabiliyyətini formalaşdırmaq, ladlar üzərində müxtəlif intonasiya məqsədləri, eləcə də solfecio oxuma və imla yazmaq zamanı xalq musiqi nümunələrinə istinad edilməlidir.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Ruhiyyə Dünyamalıyeva “Beş və yeddi illik təhsil sistemi üzrə musiqi ədəbiyyatı fənninin tədrisi” mövzusunda dərs keçmişdir. Bildirmişdir ki, musiqi məktəblərində şagirdlərə ümumi musiqi ədəbiyyatı ilə yanaşı, Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı da tədris olunur. Tədris zamanı şagirdlər musiqi ədəbiyyatının geniş sahəsilə tanış olur, müxtəlif janr və xüsusiyyətləri, xalq və professional musiqi formaları, musiqi ifadə vasitələri, musiqi alətləri, simfonik orkestr, ansambl quruluşları haqqında biliklər əldə edirlər.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Mahirə Əsgərova “Beş və yeddi illik təhsil sistemi üzrə xor fənninin tədrisi” mövzusunda dərsdə bildirib ki, xor sənəti qədim tarixə malikdir. O hissləri, xəyalları, oxuyan insanların iradələrini birləşdirir, onların zövqlərini və qəlblərini tərbiyələndirir. Qeyd edilib ki, Azərbaycan bəstəkarları da uşaqlar üçün xor yazılmış əsərlərdə vətənə məhəbbət, vətənpərvərlik hisslərinə xüsusi diqqət yetirməlidirlər.

Metodik dərslərin sonunda mövzular müzakirə edilmiş və suallar cavablandırılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti


      Dekabrın 11-də Naxçıvan Dövlət Film Fondunda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı “Əbədiyaşar lider” mövzusunda tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin aparıcı məsləhətçisi Kənan Tağızadə açaraq bildirib ki, Azərbaycanın çoxəsrlik dövlətçilik tarixində mühüm yer tutan Heydər Əliyevin hakimiyyət illəri müasir tariximizin bütöv bir mərhələsini təşkil edir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin həyatının mənası Azərbaycan idi. Azərbaycanın inkişaf və tərəqqisi bütün həyatı boyu ulu öndəri düşündürürdü. Ümummilli liderimizin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə xalqın min illərlə arzusunda olduğu niyyətlər gerçəyə çevrilmiş, Azərbaycan müstəqilliyə qovuşmuş, Azərbaycan dövlətçiliyinin ideoloji-siyasi əsasları və müstəqillik konsepsiyası hazırlanmışdır.

Qeyd edilib ki, zaman keçdikcə Azərbaycan xalqının böyük oğlu Heydər Əliyevin tarixi xidmətləri, bir insan ömründə yaratdığı xariqələr daha aydın görünəcəkdir.

Sonra Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov “Əbədiyaşar lider” mövzusunda çıxış edərək demişdir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev xilaskarlıq üçün doğulmuşdu. Bütün ömrünü bu işə sərf etmişdir. Dahi şəxsiyyət birinci dəfə xalqını gerilikdən çıxarıb yüksəltməklə xilas etdi. İkinci dəfə isə xalqını parçalanıb məhv olmaq, müstəqilliyini itirmək təhlükəsindən xilas etdi. Ulu öndər xalqı ilə yaşadı, xalqını yaşatdı. Hələ sağlığında xalqın qəlbində özünə əbədi abidə ucaldan, millətin ümummilli liderinə çevrilən Heydər Əliyev Azərbaycan xalqı durduqca onunla yaşayacaqdır.

Vurğulanıb ki, Azərbaycan xalqının neçə-neçə nəsli ümummilli liderin böyük məktəbindən, zəngin siyasi irsindən ölkəmizin inkişafı, xalqımızın rifahı naminə bundan sonra da faydalanacaqdır.

Tədbirin sonunda “Heydər Əliyev mədəniyyətimizin hamisi” sənədli filminə baxış olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti


      Dekabrın 10-da Naxçıvan Musiqi Kollecində Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin yeni www.nmn.az saytının təqdimatı olub olub.

Təqdimat mərasimində Nazirliyin İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin müdiri İman Alırzayev çıxış edərək bildirib ki, Nazirlik muxtar respublikada mədəniyyət, incəsənət, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması sahələrində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Nazirliyin əsasnaməsində öz fəaliyyəti ilə əhalinin məlumatlandırılmaq üçün internet saytının yaradılması qarşıda duran vəzifələrdən biri kimi əksini tapmışdır. Ötən dövrdə Nazirliyin yeni saytı hazırlanmışdır.

Vurğulanıb ki, yeni saytın istifadəyə verilməsi Nazirliyin fəaliyyətində olan yeniliklərin, mədəniyyət və incəsənət sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin daha geniş və çevik işıqlandırılmasına şərait yaradacaqdır. Bu həm də mədəni dəyərlərin təbliğində əhəmiyyətli rol oynayacaqdır.

Yeni yaradılmış internet saytı 6 bölmə, 21 alt bölmə və 21 yarımbölmədən ibarətdir. İlk bölmə “Baş səhifə” adlanır ki, sol tərəfdə müxtəlif internet saytlarına, sağ tərəfdə isə video-roliklərə keçid verilmişdir. Baş səhifənin mərkəzində mütəmadi olaraq yenilənəcək xəbərlərin qısa xülasəsi yerləşdirilmişdir ki, burada da oxumaq istədiyiniz xəbərin altındakı “ətraflı” butonuna vurmaqla onunla təfsilatı ilə tanış olmaq mümkündür. Baş səhifənin ən aşağı hissəsində sayğac və təqvim yerləşdirilmişdir. Sayğac vasitəsilə günlük, aylıq, ötən aylıq və sayta ümumi giriş statistikasını görmək mümkündür. Təqvimdə əlavə olaraq xəbərlərin arxivləşdirilməsi aparılmışdır ki, istənilən xəbəri ötən aylara keçərək sürətli keçidlə oxumaq mümkün olacaqdır.

Növbəti bölmə “Nazirlik” adlanır ki, bu bölmə də öz növbəsində 6 alt bölmədən və 14 yarımbölmədən ibarətdir. Bu bölmənin ilk iki alt bölməsində Nazirliyin strukturu, mədəniyyət şöbələrinin ünvanları və əlaqə nömrələri barədə məlumat yerləşdirilmişdir. Növbəti alt bölmə “Mədəniyyət obyektləri” adlanır ki, bu internet saytının ən geniş alt bölməsidir. Burada Nazirliyin tabeliyində olan təhsil müəssisələri, muzeylər, kitabxanalar, klub müəssisələri, dövlət qoruqları, muzey tipli müəssisələr, teatr, konsert müəssisələri və digər müəssisələr haqqında məlumat almaq olar.

Sənədlər alt bölməsində mədəniyyət sahəsində qanunvericilik, normativ hüquqi aktlara keçid verilmişdir.

Nazirlik bölməsinin sonuncu iki alt bölməsində Nazirliyin Aparatında olan vakant yerlər, həmçinin rəhbər işçilərin və struktur bölmə müdirlərinin qəbul günləri göstərilmişdir.

Növbəti bölmə “Mədəniyyət” bölməsidir. Bu bölmə 8 alt bölmədən və 6 yarımbölmədən təşkil olunmuşdur. Birinci alt bölmə tarix-mədəniyyət abidələri adlanır. Muxtar respublikada dövlət qeydiyyatına alınmış 1200-dən çox abidənin bir hissəsi barədə burada keçidlər qoyulmuşdur ki, abidənin şəkilinin üzərində vurmaqla onun haqqında məlumat almaq mümkündür.

“Xalq yaradıcılığı” alt bölməsində “Xalça sənəti”, “Bədii tikmə” və “Milli geyimlərimiz” haqqında geniş məlumatla tanış olmaq olar.

Mədəniyyət bölməsinin “Rəssamlıq”, “Sənətkarlıq”, “Memarlıq”, “Ədəbiyyat” alt bölmələrində Naxçıvan Muxtar Respublikasında həmin sahələrin tarixi və bu günü ümumi şəkildə verilmişdir.

Musiqi alt bölməsi “Milli musiqi alətləri”, “Milli rəqslər” və “Musiqi sənətinin inkişaf tarixi” yarımbölmələrindən təşkil olunmuşdur.

Teatr alt bölməsində Naxçıvan teatrının keçdiyi inkişaf yolu və bugünkü fəaliyyəti barədə məlumat yerləşdirilmişdir.

“Qalereya” bölməsi foto və videoqalereya, “Mətbuat xidməti” bölməsi “Xəbərlər”, “Elanlar”, “Afişalar”, “Müraciətlər” bölməsi isə “Məktub yazmaq” və “Əlaqə” alt bölmələrinə ayrılmışdır.


      Dekabrın 10-da Şahtaxtı kəndindəki Şahtaxtinskilər Muzeyində görkəmli maarifçi və dilçi Məhəmməd ağa Şahtaxtlının anım günü ilə bağlı tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova açaraq bildirib ki, görkəmli maarifçi və dilçi Məhəmməd ağa Şahtaxtlının Azərbaycanda maarifçiliyin inkişafında xüsusi xidmətləri vardır. Böyük maarifçi və dilçinin Qərblə Şərqi yaxınlaşdırmaq kimi böyük vəzifələrin həyata keçirilməsində təkbaşına etdiyi xidmət bir ziyalının nəslinin fəaliyyətinə bərabərdir. Bu böyük şəxsiyyət avropalılar üçün “Şərq mənşəli siyasətçi”, ruslara görə millətinin cəsarətli müdafiəçisi, Azərbaycan baxımından isə Avropa qiyafəli Şərq oğlu idi. O öz dövrünün görkəmli azərbaycanşünaslarından biridir. Hələ sağlığında o “millətin canlı heykəli” kimi geniş şöhrət qazanmışdır.

Qeyd edilmişdir ki, görkəmli maarifçi və dilçi Məhəmməd ağa Şahtaxtlı həm də dövrünün görkəmli tərcüməçisi, naşiri, jurnalisti, ictimai xadimi, dilçisi kimi də tanınmışdır. XIX əsrin səksəninci illərindən başlayaraq Məhəmməd ağa Şahtaxtlı rus, Avropa və Şərq mətbuatında bir sıra maraqlı məqalələrlə çıxış etmişdir.

Böyük maarifçi və dilçinin nəşr etdirdiyi “Şərqi-Rus” qəzeti Azərbaycanda Qərb standartlarında çap olunan Şərq qəzeti idi. Qəzetin əsas məqsədi türk-müsəlman xalqlarını maarif və mədəniyyətə cəlb etməkdən ibarət idi. Qəzet mədəni intibah, ana dili, əlifba islahatı, qadın azadlığı, torpaqların zəhmətkeş xalqa verilməsi kimi məsələlərə geniş yer ayırırdı. Bu böyük Azərbaycan oğlunun haqqında Rusiya, Almaniya, Türkiyə və İranda çoxlu yazılar çap olunmuş və onun ideyaları mütərəqqi insanlar tərəfindən təbliğ edilmişdir.

Qeyd edilib ki, Məhəmməd ağa Şahtaxtlının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi və yubileyinin qeyd edilməsi üçün son illər muxtar respublikamızda da mühüm işlər görülmüşdür. Ali Məclisi Sədrinin “Görkəmli ictimai xadim, publisist və maarifçi Məhəmməd ağa Şahtaxtlının anadan olmasının 160 illiyinin qeyd olunması və xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında” 27 fevral 2006-cı il tarixli Sərəncamından sonra böyük alimin əsərləri kitab halında nəşr olunmuş, xatirəsi əbədiləşdirilmişdir.

Sonra Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Məhərrəm Əliyev “İlk Avropalı azərbaycanlı”, AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Qasımov “Milli mətbuat mücahidi Məhəmməd ağa Şahtaxtlı”, Şahtaxtinskilər Muzeyinin direktoru Ruzugül Qazıbəyova “Məhəmməd ağa Şahtaxtlının həyatı və fəaliyyəti”, mövzularında çıxış ediblər.

Tədbirin sonunda muzeyin ekspozisiyasına baxış olmuşdur.


      Dekabrın 8-də Ordubad şəhərindəki Məhəmməd Tağı Sidqinin Ev Muzeyində görkəmli maarifçi və pedaqoqun anım günü ilə bağlı tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova açaraq bildirib ki, görkəmli maarifçi və pedaqoq xalqın tərəqqisi və savadlanması naminə böyük xidmətlər göstərmişdir. Məhəmməd Tağı xalq təhsilinin inkişafı ilə bərabər, həm də ana dilinin saflığı, Naxçıvan teatrının yaranması sahəsində də xidmətlər göstərmişdir. O, Naxçıvan teatrının hazırladığı tamaşalarda rejissor və aktyor kimi fəaliyyət göstərmişdir. Bütün bunlar onun ziyalı mövqeyi, öz əqidəsi uğrunda mübarizliyini göstərirdi. Görkəmli maarifçinin yaratdığı məktəbdə H.Cavid, M.S.Ordubadi, B.Kəngərli, Ə.Şərif, İ.Əbilov kimi görkəmli şəxsiyyətlər oxumuşdur. M.T.Sidqini fərqləndirən cəhətlərdən biri də onun həm də mütəfəkkir, şair və publisist kimi şöhrət qazanmasıdır. Onun uşaqlar üçün yazdığı hekayələr və publisistik əsərləri Azərbaycan ədəbiyyatına şöhrət gətirmişdir. Böyük şəxsiyyətin maarifçilik ideyaları onun ardıclıları tərəfindən davam etdirilmişdir.

Qumral Əsədova qeyd etmişdir ki, böyük maarifçi və pedaqoqun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün son illər muxtar respublikamızda mühüm işlər görülmüşdür. M.T.Sidqinin yubileyləri qədim diyarımızda geniş qeyd olunmuş, xatirəsi əbədiləşdirilmiş, doğulduğu Ordubad şəhərində ev muzeyi yaradılmışdır.

Sonra AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun elmi katibi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əli Həşimov “Naxçıvanda maarifçilik ideyalarının formalaşmasında Sidqinin rolu”, Məhəmməd Tağı Sidqinin Ev Muzeyinin direktor əvəzi Şəbnəm Rüstəmova “Məhəmməd Tağı irsinə dövlət qayğısı”, Ordubad şəhər 3 saylı orta məktəbin dil-ədəbiyyat müəllimi Nüsranə Seyidova “Maarifçi-realist Məhəmməd Tağı Sidqi” mövzularında çıxış etmişlər.

Tədbirin bədii hissəsində Ordubad şəhər 3 saylı orta məktəbin şagirdləri M.T.Sidqinin şeirlərini bədii qiraət etmişlər.

Sonda muzeyin ekspozisiyasına baxış olmuşdur.


      Dekabrın 6-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Babək Rayon Cəhri Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin xanəndəlik ixtisası üzrə müəllim və şagirdlərinin Naxçıvan Şəhər “Gənclik” Mərkəzində “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı - 2018” mədəniyyət ilinə həsr olunmuş “Ritmik muğam kompozisiyası” adlı konsert proqramı olub.

Muğam sənəti Azərbaycan xalqının bədii yaradıcılığının və musiqi mədəniyyətinin zəngin sərvəti olmaqla nadir sənət nümunəsidir. Muğam xalqımızın dünya mədəni irsinə bəxş etdiyi ən böyük xəzinədir. Muğam sənətimizdə xalqımızın təfəkkürü və düşüncə tərzi öz əksini tapır. 2002-ci ildə YUNESKO tərəfindən muğam sənəti “Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi reprezentativ siyahısı”na daxil edilmişdir.

“Ritmik muğam kompozisiyası”nda Cəhri Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllimi Hünər Əliyev, şagirdləri Əli Mehralıyev, Həsən Babazadə, Ələkbər Sadiqovun ifasında muğamlarımız maraqla qarşılandı.

Qeyd edək ki, şifahi-professional Azərbaycan musiqisinin geniş yayılmış janrlarından olan ritmik muğamlar da başqa muğam dəsgahları kimi vokal instrumental hissələrinin müstəqilliyinə əsaslanan muğamlardır. Lakin ritmik muğamlar özünəməxsus səciyyəvi cəhətləri ilə seçilir. Ritmik muğamların da öz müstəqil adları vardır. Bu muğamlar fəal-emosional müqəddimə ilə başlayır və bütün bunlar sanki əsas melodiyada şərh edilir. Muğam dəsgahında olduğu kimi ritmik muğamlarda da sözün, qəzəlin seçiminə xüsusi diqqət yetirilir.

Muxtar respublikanın Əməkdar artisti Hünər Əliyev və onun şagirdlərinin ifasında “Ritmik muğam kompozisiyası” uğurlu alındı. Bir-birini əvəz edən “Heyratı”, “Arazbarı”, “Səmayi-şəms”, “Ovşarı”, “Qarabağ şikəstəsi” kimi ritmik muğamlar tamaşaçıda xoş ovqat yaratdı. “Heyratı”, “Qarabağ şikəstəsi” və başqa mərdlik, qəhrəmanlıq əhval-ruhiyyəsi aşılayan muğamlar alqışlarla qarşılandı. Hünər Əliyev və onun istedadlı şagirdlərini musiqi məktəbinin Xalq Çalğı Alətləri Ansamblı müşayiət edirdi. Bədii rəhbəri Hünər Əliyev və konsertmeysteri Taleh Əliyev olan ansamblın üzvləri Taleh Əliyev (tar), Günel Babayeva (kamança), Nurlan Nuriyev (kamança), Cabir Vəliyev (ud), Sahil Qasımov (qarmon), Mahir Rüstəmov və Ramal Cəfərov (zərb alətləri) və başqalarının əməyi ilə hazırlanan “Ritmik muğam kompozisiyası” xoş təsir yaratdı. Uşaq musiqi məktəblərində muğamla bağlı bu qəbildən olan konsertlərin hazırlanması şagirdlərdə qədim və zəngin milli dəyərlərimizə sevgi və marağın artmasında da mühüm rol oynayır. Son illərdə uşaq və gənclərdə muğam sənətinə marağın artması da bunun göstəricisidir.


      Dekabrın 5-də Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksində böyük romantik şair və dramaturqun anım günü ilə bağlı tədbir keçirilib.

Tədbirdən əvvəl Hüseyn Cavidin məqbərəsi ziyarət edilib və buraya gül qoyulub.

Muzeydə davam edən tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin baş məsləhətçisi Qumral Əsədova açaraq böyük Azərbaycan şairinin ədəbiyyatımıza gətirdiyi mövzu və forma yeniliklərindən danışıb. Bildirilib ki, Hüseyn Cavid son dərəcə dərin məzmunlu yaradıcılığı ilə çoxəsrlik Azərbaycan ədəbiyyatı xəzinəsinə tarixi-mədəni dəyərlər bəxş etmiş qüdrətli söz sənətkarıdır. O, Şərqin zəngin fəlsəfi-poetik irsi zəminində yüksələrək və dünya romantizm ənənələrindən uğurla bəhrələnərək Azərbaycan xalqının ədəbi-bədii fikir salnaməsinə parlaq səhifələr yazmışdır. Mütəfəkkir sənətkarın neçə-neçə oxucu və tamaşaçı nəslinin estetik zövqünü formalaşdıran əsərləri bu gün də öz monumentallığını və yüksək təsir gücünü qorumaqdadır. Ölməz sənətkarın poeziyası və dramları ədəbiyyatımızın qızıl fonduna daxil olmuşdur.

Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksinin direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Bəhruz Axundov “Hüseyn Cavid irsinə Heydər Əliyev qayğısı” mövzusunda çıxış edərək bildirib ki, ümummilli lider 1982-ci ildə, Uzaq Sibirdən Cavidin cənazəsinin Bakıya gətirilməsində müstəsna cəsarət göstərmişdir. Məhz ümummilli liderin təşəbbüsü və xidmətləri sayəsində Hüseyn Cavidin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün böyük işlər həyata keçirilmiş, şairin yubileyləri yüksək səviyyədə qeyd edilmişdir. Bu illərdə böyük sənətkarın əsərləri teatrlarımızda səhnəyə qoyulmuş, kitabları nəşr olunmuş, ev muzeyləri yaradılmış, onun adına məktəb və küçələr verilmiş, onun sənət dünyası tədqiq olunmuşdur.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Cəfərova “Hüseyn Cavid və müasir dövr” mövzusunda çıxışında qeyd etmişdir ki, sənətkarın əsərlərindəki ideya və mövzular bu gün müasirdir. Böyük sənətkar müharibələrə, insanlığa qarşı ədalətsizliyə həmişə nifrət bəsləmiş, insanları gözəllik və məhəbbətə, gözəl həyat idealına səsləmişdir. Onun həyat idealı, bəşəriyyətə sevgisi bu gün də oxuculara ən gözəl nümunədir.

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, dosent Kamal Camalov “Əbədiyaşar Cavid” mövzulu çıxışında bildirib ki, böyük sənətkarın yaradıcılığı rəngarəng həm də mövzu müxtəlifliyi ilə seçilir. Hüseyn Cavidin əsərlərində mədəniyyət, təhsil, məktəb, bilik, millətin savadlanması aparıcı mövzulardan olmuşdur. Cavid xalqının işıqlı sabahını təhsil və mədəniyyətin inkişafında görürdü və öz əsərlərində bu mövzulara da yer verirdi. Bu gün ölkəmizdə təhsil və mədəniyyətin inkişafı Cavid ideyalarının həyata keçirilməsinin gözəl nümunəsidir.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin Muzeyşünaslıq, arxiv işi, abidələrin qorunması kafedrasının müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Məmməd Əliyev Cavid əsərlərinin səhnəyə qoyulması tarixindən və böyük sənətkarın irsinin tədqiqindən söhbət açdı. Bildirildi ki, son illər Cavidin əsərləri qonşu ölkələrdə də kitab halında nəşr olunmuş və böyük maraqla qarşılanmışdır.

Tədbirin sonunda Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti Həsən Ağasoyun bədii qiraət etdiyi Hüseyn Cavid poeziyasından romantik duyğulu şeirlər səslənmişdir.


      Dekabrın 5-də Kəngərli rayonundakı Qarabağlar Türbə Kompleksinin www.garabaglartk.nakhchivan.az internet saytının təqdimatı keçirilib.

Qarabağlar Türbə Kompleksinin internet saytının təqdimat mərasimində çıxış edən abidənin bələdçisi Gülçin Ağayeva bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisi xalqımıza məxsus maddi mədəniyyət nümunələri və abidələrlə zəngindir. Bu abidələr içərisində Qarabağlar Türbə Kompleksi xüsusi yer tutur. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Naxçıvanın hər daşının, hər qayasının tarixin canlı şahidi olduğunu bildirərək demişdir: “Naxçıvan Azərbaycan xalqının tarixini əks etdirən abidələri özündə birləşdirən bir diyardır”. Qarabağlar türbəsi də Naxçıvanın digər tarixi memarlıq abidələri kimi inşasına sərf olunmuş materialların orijinallığı və memarlıq xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir.

Vurğulanıb ki, türbə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin 4 iyul 2016-cı il tarixli “Qarabağlar Türbə Kompleksinin bərpası və tədqiq olunması haqqında” Sərəncamı əsasında bərpa olunmuşdur. XII-XIV əsrlərə aid olan Qarabağlar Türbə Kompleksi Naxçıvan ərazisində yaradılan türk islam-mədəniyyətinin möhtəşəm nümunələrindən və Şərq memarlığının incilərindən biridir. Kəngərli Rayonunun Qarabağlar kəndində yerləşən bu kompleks bir türbə və qoşa minarəli baştağdan ibarətdir. Qoşa minarəli baştağın üzərindəki kitabədən aydın olmuşdur ki, bu abidə Cahan Quti xatının əmri ilə tikilmişdir. Hülakilər dövlətinin banisi Hülaki xanın həyat yoldaşı olan Quti xatın ağlı və bacarığı sayəsində dövlətin idarə olunmasında iştirak etmişdir.

Azərbaycanın qülləvari türbələri tipinə aid olan 12 yarımsilindirin birləşməsindən əmələ gələn, diametri 10 metrə yaxın, hazırki hündürlüyü 16 metrə çatan türbənin 4 baştağı vardır. Hər baştağın baş hissəsində Qurani Kərimin Əl-mumin surəsinin 16-cı ayəsinin son hissəsi yazılmışdır. Türbənin səthi bütünlüklə həndəsi ornamenti xatırladan kufi və nəsx xətli kitabələrlə bəzədilmişdir. Memarlıq xüsusiyyətləri və kitabələrin yerinə yetirilməsi texnikası göstərirk ki, bu abidə Bərdə türbəsini də inşa edən memar Əhməd Əyyub oğlu Naxçıvani tərəfindən yaradılmışdır. Onu da qeyd edim ki, Azərbaycan xalqının zəngin yaradıcılıq xəzinəsində ən mühim yerlərdən birini onun həyat və məişəti ilə bağlı xalq sənətləri tutur. Həmin maddi-mədəniyyət nümunələri Qarabağlar Türbə Kompleksinin zalında xronoloji ardıcıllıqla nümayiş olunmaqdadır. Ümumilikdə 200 eksponat sərgilənməkdədir ki, bunlardan Qarabağlar Türbə Kompleksinin bərpadan əvvəl və bərpadan sonrasına aid çəkilmiş fotoşəkillər, rəsm əsərləri, maddi mədəniyyət nümunələri, mis və saxsı məişət əşyaları və digər dəyərli eksponatlar nümayiş olunmaqdadır.

Qeyd edilib ki, Qarabağlar Türbə kompleksinə göstərilən diqqət və qayğının daha bir nümunəsi Qarabağlar Türbə Kompleksinin saytının yaradılmasıdır. Sonra sayt haqqında əyani məlumat verilmişdir. Sayt 7 bölmə və 4 alt bölmədən ibarətdir.

Qarabağlar Türbə kompleksi bölməsi “Rəsmi sənədlər”, “Qarabağlar Türbə Kompleksi haqqında”, “Qarabağlar Türbə Kompleksi tarixi mənbələrdə”, “Tədbirlər” alt bölmələrindən ibarətdir.

Sayta yerləşdirilmiş virtual səyahət bölməsi vasitəsilə dünyanın istənilən nöqtəsindən izləyicilər muzeyə virtual səyahət edəcəklər. Əlaqə bölməsində muzeyin ünvanı, e-mail və telefon nömrəsi haqqında məlumatlar yerləşdirilmişdir.


      Şərur yallıları xalqımızın tarixi, etnoqrafiyası, mərasimləri, mifoloji inancları, adət-ənənələri və ifaçılıq mədəniyyəti ilə sıx bağlı şəkildə inkişaf edib. Gəmiqayada daş üzərində həkk olunan kütləvi rəqs elementləri Naxçıvanda yallı sənətinin çox qədim tarixə malik olduğundan xəbər verir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev deyirdi:

“Yallılar bizim keçmişimiz, bu günümüz, gələcəyimizdir. Yallı Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq, mərdlik rəmzidir, tarixidir. Bu tarixi heç vaxt unutmaq olmaz. Naxçıvan torpağında bu tarix yaşayır, inkişaf edir və örnək olaraq gələcək nəsillərə qalır”.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında” 2009-cu il 7 fevral tarixli Sərəncamı yallı sənətinin də öyrənilməsi, yaşadılması və təbliğində yeni istiqamətlər müəyyənləşdirmişdir.

“Naxçıvanın üç incisi bizim üçün xüsusilə əzizdir: Əshabi-Kəhf, Gəmiqaya və Şərur yallıları. Biz bu inciləri qoruyub saxlamalıyıq”, – deyən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun qayğısı ilə Naxçıvanda yallı sənətinin inkişafı sahəsində kompleks tədbirlər görülmüş, yallılar ilk dəfə nota köçürülmüş, onun əsasında “Naxçıvan-Şərur el yallıları” kitabı nəşr olunmuşdur.

Bu gün muxtar respublikada “Şərur” Xalq Yallı Ansamblı və rayon mədəniyyət şöbələrinin nəzdində 21 yallı qrupu fəaliyyət göstərir. “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradılmış, ansamblın ifasından ibarət kompakt disklər hazırlanmışdır. Bu sahədə görülən işlərin davamı olaraq Ali Məclis Sədrinin tapşırığına əsasən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yallı sənəti ilə bağlı tədqiqatlar aparmış, bu irsin UNESCO səviyyəsində qorunması sahəsində tədbirlər həyata keçirmiş, “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının fəaliyyəti və Naxçıvanda yallı sənəti ilə bağlı məlumatlar hazırlanıb aidiyyəti üzrə təqdim olunmuşdur.

2018-ci ilin 26 noyabr-1 dekabr tarixlərində Mavriki Respublikasının paytaxtı Port Luis şəhərində UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin növbəti 13-cü sessiyasında qəbul edilən qərarla “Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” UNESCO-nun Təcili Qorunma Siyahısına daxil edilmişdir.

Sözügedən nominasiya sənədi Mədəniyyət Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının UNESCO yanında daimi nümayəndəliyinin birgə əməkdaşlığı ilə təqdim edilmişdir. Namizədlik sənədinin məhz Naxçıvan adı ilə təqdim edilməsində əsas məqsəd ölkəmizin qədim və tarixi ərazisi olan Naxçıvanda yaşayan əhalinin ənənəvi mədəniyyətinə və xalq yaradıcılığına dünya miqyasında işıq salmaq və tanıtmaq, eyni zamanda bu ənənələri UNESCO səviyyəsində qorumaqdan ibarətdir.

Bununla da Şərur, ələlxüsus “Köçəri” yallısını öz adına çıxmağa çalışan Ermənistanın “Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” nominasiyasına qarşı təxribat xarakterli cəhdlərinin qarşısı alınmış, növbəti dəfə bu ölkəyə layiqli cavab verilmişdir.


      Dekabrın 4-də Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzində “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı - 2018” devizi altında muxtar respublikamızda ilk dəfə keçirilən “Dram kollektivlərinin ifaçılıq müsabiqəsi”nin qaliblərinin mükafatlandırma mərasimi olub.

Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, Azərbaycan xalqının teatr ənənələri çox qədimdən başlayır. Xalqımızın yaratdığı xalq oyunları, meydan və qaravəlli tamaşaları, bayram məzhəkələri teatr sənətimizin ilk nümunələridir.

Naxçıvanda da teatr sənətinə həmişə böyük maraq olmuşdur. Teatr sənətimiz böyük və zəngin bir yol keçərək xalqımızın mənəvi dünyasının, estetik zövqünün formalaşmasında mühüm rol oynamışdır.

Teatrlara sənət adamlarına böyük qayğı ilə yanaşan, onlara sözün əsl mənasında, hamilik edən ümummilli lider Heydər Əliyevin səyi və köməyi nəticəsində milli teatr sənətimiz sürətli inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov qədim diyarımızda teatrların fəaliyyətinə hərtərəfli qayğı göstərir. Son illər muxtar respublikada teatrların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmiş, teatr binaları yenidən qurulmuş və ya əsaslı təmir olunaraq istifadəyə verilmişdir. Qədim diyarımızda fəaliyyət göstərən C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı, Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı, 5 xalq teatrı tamaşaçıların mənəvi və estetik zövqünün formalaşmasında, asudə vaxtlarının mənalı təşkilində əhəmiyyətli rol oynayır.

Bu gün muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında xalq teatrları uğurla fəaliyyət göstərir. Son illərdə xalq teatrlarının “Kamança”, “Ac həriflər”, “Xəcalət”, “Şöhrət ardınca”, “Ezop”, “Ər və arvad”, “Unuda bilmirəm”, “Qəşəmin yuxusu”, “Dələduz”, “Ev tərbiyəsinin bir şəkli”, “Bəxtsiz cavan”, “Tiflis səfəri”, “Subaylarınızdan görəsiniz”, “Yarım günlük müdir müavini”, “Varlı qadın” kimi tamaşaları ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Nazir qeyd etmişdir ki, bütün bunları xatırlatmaqda məqsədim muxtar respublikamızda gənc aktyor nəslinin yetişməsinin vacib olduğunu göstərməkdir. Muxtar respublikada bu sahədə mühüm addımlar atılır. Gənclərin muxtar respublikanın dövlət və xalq teatrlarına cəlbi günümüzün vacib məsələlərindəndir.

Muxtar respublikamızda ilk dəfə Dram kollektivlərinin ifaçılıq müsabiqəsinin keçirilməsi də bu zərurətdən yaranmışdır. Müsabiqənin keçirilməsi məqsədilə müvafiq əmr imzalanmış və təsdiq olunmuş əsasnaməyə əsasən iyun ayında kollektivlərin qeydiyyatı aparılmış və münsiflər heyəti yaradılmışdır.

Müsabiqənin seçim turunda ümumilikdə 25 kollektiv, Naxçıvan şəhərindən 9, Ordubad rayonundan 6, Babək rayonundan 3, Şahbuz rayonundan 3, Culfa rayonundan 2, Kəngərli və Sədərək rayonlarından 1 kollektiv iştirak etmişdir.

Dram kollektivlərinin ifaçılıq müsabiqəsinin seçim turunun birinci mərhələsi bu ilin oktyabrında Naxçıvan və Ordubad şəhərlərində keçirilmişdir. Naxçıvan şəhəri, Babək, Ordubad, Şahbuz, Kəngərli, Culfa və Sədərək rayonlarından ümumilikdə 25 dram kollektivi iştirak etmişdir. Bu seçim turunda Naxçıvan şəhərindən “Nur” və “Sabit”, Culfa rayonundan “Haçadağ”, Babək rayonundan “Gənclik” və “Səbinə”, Ordubad rayonundan Gilançay” dram kollektivləri əsas tura vəsiqə qazana bilmişlər.

Noyabrın 28-də isə Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrının səhnəsində müsabiqənin əsas turu keçirilmiş, münsiflər heyətinin qərarına əsasən Culfa rayonunun “Haçadağ” dram kollektivi I, Babək rayonunun “Səbinə” dram kollektivi II, həmin rayonun “Gənclik” dram kollektivi isə III yerə layiq görülmüşlər.

Natəvan Qədimova çıxışının sonunda müsabiqənin qaliblərinə və bütün iştirakçılara yeni yaradıcılıq uğurları arzulamış və qeyd etmişdir ki, müsabiqədə fərqlənən istedadları teatrlarımızın böyük səhnəsində də görəcəyimizə inanırıq.

Sonra Dram kollektivlərinin ifaçılıq müsabiqəsində fərqlənmiş kollektivlər Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin diplomları ilə təltif edilmişlər.

Mükafatlandırma başa çatdıqdan sonra Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı “Bu günün çay dəstgahı” tamaşasını təqdim etmişdir. Qeyd edək ki, tamaşa böyük yazıçı və dramaturqumuz C.Məmmədquluzadənin “Çay dəstgahı” alleqorik pyesinin motivləri əsasında hazırlanmışdır. Tamaşanın rejissoru və rəqslərin quruluşçusu Nurbəniz Niftəliyeva, musiqi tərtibatçısı Mirsaleh Seyidovdur. Tamaşadakı rolları Nurlan Qafarzadə (Samovar), Sakinə Məmmədova (Padnos), Mirmehdi Seyidov (Çaynik), Heyran Abdullayeva (Nəlbəki), Uğur Nəsirli (Nökər Əli) və başqaları canlandırırlar.

Tamaşa maraqla qarşılanmışdır.


      Dekabrın 3-də “Duzdağ” oteldə yerləşən Naxçıvan Duz Muzeyinin internet saytının təqdimat mərasimi keçirilmişdir.

Naxçıvan Duz Muzeyinin internet saytının təqdimat mərasimində çıxış edən muzeyin direktoru Camal Babayev deyib ki, Naxçıvan Duz Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 12 sentyabr 2017 ci il tarixli Sərəncamına əsasən yaradılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının çox qədim tarixi vardır. Əlverişli təbii-coğrafi şəraiti olan Naxçıvan ərazisi dünyada insanın formalaşdığı ilk məskənlərdən və insanın yaratdığı ilkin şəhər mədəniyyətinin mərkəzlərindən biridir. İlkin şəhər mədəniyyətinin yaranması bir sıra amillərlə bağlıdır. Təbii-coğrafi şərait, coğrafi mövqe, su və torpaq ehtiyatının bolluğu şəhər mədəniyyətinin yaranmasında mühüm rol oynamışdır. Bütün bu amillər Naxçıvan diyarı üçün xarakterikdir. Bu ərazidəki ibtidai insanlar Neolit dövründən başlayaraq Sədərək, Ovçulartəpəsi, Duzdağ kimi yerlərdə məskən salmışlar. Naxçıvanda ilkin şəhər mədəniyyətinin yaranmasının əsas səbəblərindən biri də yaxınlıqdakı duz mədənlərinin olmasıdır. Naxçıvan şəhərinin tarixi Duzdağın tarixi ilə sıx əlaqədardır. Duz mədənləri həm Naxçıvanın daş dövrünü, həm də bu şəhərin yaşını müəyyən etmək baxımından çox əhəmiyyətli tədqiqat obyektidir.

“Naxçıvan Duz Muzeyi”nin yaradılmasında əsas məqsəd Naxçıvan duzunun tarixdə oynadığı mühüm rolu bütün dünyaya çatdırmaq, aparılan elmi tədqiqat işlərinin sistemləşdirməsini və elmi araşdırmalar nəticəsində əldə olunan maddi mədəniyyət nümunələrinin qorunub saxlanmasını və təbliğini təmin etməkdir. Açılışı 25 aprel 2018-ci il tarixdə olan muzeydə hal-hazırda 103 eksponat nümayiş olunur. Bu eksponatlar arasında daş duzdan hazırlanmış əl işləri, Duzdağ ərazisindən tapılmış daş əmək alətləri, Duzdağ haqqında nəşr olunmuş qəzet və jurnal materialları, duz kristalları, daş gürzlər və daş çəkiclər muzeyin dəyərli eksponatları sırasında dayanırlar. Muzeydə həmçinin ümumilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan haqqında söylədiyi dəyərli fikirlər nümayiş olunur:

“Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, mədəni və elmi həyatında özünə məxsus rol oynayan Naxçıvanın hər daşı hər qayası tarixin canlı şahididir”. Qeyd olunmuşdur ki, Naxçıvan duzunun qədim tarixinə və Naxçıvan Duz Muzeyinə göstərilən dövlət qayğısının daha bir nümunəsi Naxçıvan Duz Muzeyinin saytının yaradılmasıdır. Sonra muzeyin saytı haqqında məlumat verilmişdir. Sayt 7 bölmə və 3 alt bölmədən ibarətdir.

Ana səhifədə “Naxçıvan Duz Muzeyi”nin yaradılması haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 12 sentyabr 2017-ci tarixli Sərəncamı yerləşdirilmişdir.

Naxçıvan Duz Muzeyi bölməsi “Naxçıvan Duz Muzeyi haqqında”, “Tədbirlər” , “Naxçıvan duzu tarixi mənbələrdə” alt bölmələrindən ibarətdir.

Saytın Elektron kitabxana bölməsində müxtəlif illərdə Naxçıvan duzu haqqında nəşr olunan elmi ədəbiyyatlar jurnal və qəzet materialları yerləşdirilmişdir.

Saytda izləyicilər Naxçıvan Duz Muzeyi, o cümlədən Naxçıvan duzu haqqında, Duzdağ haqqında yerləşdirilmiş materiallarla, eyni zamanda qalereya və video bölməsində fotoşəkillər və videoçarxlarla yaxından tanış ola bilərlər.

Sayta yerləşdirilmiş virtual səyahət bölməsi vasitəsilə dünyanın istənilən nöqtəsindən izləyicilər muzeyə virtual səyahət edəcəklər.

Əlaqə bölməsində muzeyin ünvanı, e-mail və web sayt haqqında məlumatlar yerləşdirilmişdir.


      Dekabrın 2-də Naxçıvan şəhərindəki Hüseyn Cavid məqbərəsinin qarşısında Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və “Cabir Novruz” Mədəniyyət Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə görkəmli şair Mikayıl Müşfiqin 110 illik yubileyi ilə bağlı tədbir keçirilib.

Qonaqlar əvvəlcə ümummilli ­lider Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin baş meydanında əzəmətlə ucaldılan abidəsini ziyarət edib, Heydər Əliyev Muzeyi ilə tanış olublar.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Asim Əliyev açaraq “Mikayıl Müşfiqin 110 illiyinin qeyd edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 17 may tarixli Sərəncamının əhəmiyyətindən danışıb, ölkəmizdə ədəbiyyata, şair və yazıçıların yaradıcılığına göstərilən dövlət qayğısını diqqətə çatdırıb.

Bildirilib ki, həyat və gözəllik aşiqi olan Mikayıl Müşfiq ədəbiyyatda, həyatda bir şimşək ömrü yaşadı. Ancaq qısa zaman kəsiyində gözəl şeirləri, poemaları, mənzum nağılları, tərcümələri, bir sözlə, maraqlı və orijinal əsərləri ilə ədəbiyyatımızda parlaq, dərin iz qoydu. Onun sevgi, gözəllik, sədaqət, sosial və mədəni məsələlərə həsr etdiyi şeirləri bu gün də sadəliyi, bədiiliyi, axıcılığı, gözəlliyi ilə seçilir və böyük oxucu kütləsi tərəfindən sevilə-sevilə oxunur. Dərin lirizmə malik və doğma dilin bütün gözəlliklərini özündə ehtiva edən bənzərsiz poetik nümunələri ilə Azərbaycanın çoxəsrlik bədii fikir xəzinəsini daha da zənginləşdirən Mikayıl Müşfiq əsərlərinin başlıca keyfiyyətləri forma yeniliyi, məzmun genişliyi, romantik əhval-ruhiyyə və yüksək həyat eşqidir. Bu tədbirin ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən repressiya qurbanlarına əbədi ehtiram nümunəsi kimi ucaldılan Hüseyn Cavid məqbərəsi önündə keçirilməsi milli-mənəvi irsimizə, ədəbiyyatımıza qayğının davamı kimi böyük məna daşıyır.

Qeyd edilib ki, bu gün anadan olmasının 110 illiyi Naxçıvan tor­­pağında qeyd olunan nakam ­taleli şairimiz Mikayıl Müşfiq ömrünün və yaradıcılığının çiçəklənən dövründə sovet imperiyasının repressiya qurbanlarından birinə çevrilsə də, əbədiyyət qazanan xoşbəxt taleli şairdir. Ölümündən 80 il keçməsinə baxmayaraq, xalqımız bu gün də Mikayıl Müşfiqi tükənməz bir məhəbbətlə sevir və sevəcək.

“Cabir Novruz” Mədəniyyət Fondunun nümayəndəsi, Əməkdar jurnalist, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru Qafar Əsgərzadə çıxış edərək vurğulayıb ki, sağlığında şairin on kitabı işıq üzü görüb. “Çağlayan” adlı sonuncu, on birinci kitabı şair bəraət aldıqdan sonra çap edilib. Mikayıl Müşfiqin ömür-gün yoldaşı Dilbər Axundzadənin 1968-ci ildə “Müşfiqli günlərim” adlı xatirələr kitabı nəşr olunub, kitabın son genişləndirilmiş nəşri 2005-ci ildə işıq üzü görüb. Vurğulanıb ki, nakam şair Azərbaycan xalqı üçün əsl sənət xəzinəsini yadigar qoyub. Dərin emosionallıq, ahəngdarlıq, yığcamlıq şifahi xalq və yazılı klassik ədəbiyyatımızdan bəhrələnən Mikayıl Müşfiq poeziyasının əsas bədii keyfiyyətləridir. O, lirik-epik lövhələrin, peyzajların ən mükəmməl nümunələrini yaradıb. Nə qədər ki dünyada sevgi, məhəbbət var Müşfiq poeziyası da yaşayacaq.

Qeyd olunub ki, Mikayıl Müşfiqin şəxsiyyəti milli şüur və vətənpərvərliyin timsalı, yaradıcılığı isə gənc nəslin milli mənlik şüurunun inkişaf etdirilməsi və gənclərimizdə vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyəsində əvəzsiz xəzinədir.

Qafar Əsgərzadə “Cabir Novruz” Mədəniyyət Fondu adından tədbirin doğma Naxçıvanda keçirilməsinə şərait yaratdığına görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbova dərin minnətdarlığını bildirib. Daha sonra filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi Hüseyn Həşimli “Mikayıl Müşfiq poeziyası ədəbi-tarixi yaddaş işığında”, filo­logiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Qasımov “Gənc şairin böyük sənətkarlığı” mövzularında çıxış ediblər. “Cabir Novruz” Mədəniyyət Fondunun nümayəndəsi, Əməkdar müəllim Nəcməddin Mürvətov və Mikayıl Müşfiqin yaxın qohumu Vahab İsmayılzadə çıxış edərək şairin şeirlərindən nümunələr səsləndiriblər.

Sonda kompozisiya göstərilib. Kompozisiyada Əhməd Cavad obrazını Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Nürəddin Mehdixanlı, Müşfiq obrazını gənc aktyor Toğrul Rza, Hüseyn Cavid obrazını Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyoru, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Həsən Ağasoy ifa ediblər. Sonra Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Rəşad İlyasovun ifasında musiqi nömrələri dinlənilib. Tədbir iştirakçıları Hüseyn Cavidin ev-muzeyini də ziyarət ediblər.      Yaxın Şərqin qədim ticarət mərkəzlərindən biri olan və Böyük İpək Yolunun üzərində yerləşən Naxçıvandakı körpülər tarixi-mədəni irsimizin bir parçasıdır. Karvan yollarını birləşdirən qədim körpülər memarlıq quruluşu və mühəndislik texnikası ilə seçilib, xalqımızın mədəni inkişafının göstəricisinə çevrilib. Muxtar respublikada tarixi abidələrin bərpası sahəsində görülən işlər qədim memarlıq abidələri olan körpüləri də əhatə edib.

Noyabrın 30-da Qazançı körpüsü tarixi-memarlıq abidəsi bərpadan sonra istifadəyə verilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov körpünün bərpadan sonrakı vəziyyəti ilə tanış olub.

Məlumat verilib ki, Qazançı körpüsü XVII əsrin əvvəlində Şərq memarlıq üslubunda inşa edilmiş tarixi-memarlıq abidəsidir. Birtağlı körpünün tikintisində müxtəlif həcmli çaydaşları, bərkidici kimi isə əhəng məhlulundan istifadə edilib. Böyük İpək yolunun üzərində yerləşən bu körpü üzərindən vaxtilə Qazançıdan Şərq istiqamətində uzanan və Ordubad ərazisində əsas yola birləşən karvan yolları keçib. Qazançı körpüsü Azərbaycanın biraşırımlı körpülərinin ən yaxşı nümunəsi sayılır. Körpünün eni 3,55 metr, uzunluğu 10,85 metr, hündürlüyü 8,8 metrdir.

Qazançı körpüsü Ali Məclis Sədrinin tapşırığına əsasən bərpa olunub. Körpünün yükdaşıyan dağ hissəsinin aşınmış daşları dəyişdirilib, daşlar arası təmizlənərək əhəng məhlulu ilə bərkidilib. Körpünün şimal tərəfdən yol ilə birləşmə hissəsi orijinallığı saxlanılmaqla bərpa edilib, nəticədə körpünün uzunluğu 50 metrə çatıb. Ətrafda 120 metr sahilbərkitmə işləri görülüb, 50 metr dəmir-betondan istinad divarı salınaraq üzəri dağ daşları ilə üzlənib.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev muxtar respublika ziyalıları və elm adamları adından minnətdarlıq edərək deyib: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin tarixi-mədəni irsimizin qorunub yaşadılması sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər, bu sahədə imzaladığı sərəncamlar mühüm elmi əhəmiyyətə malikdir. Bu gün Naxçıvanda tariximizə sahib çıxılır. Son illər 70-dən artıq abidəmiz bərpa olunub. XVII əsrin memarlıq abidəsi olan Qazançı körpüsünün bərpası da bu sahədə görülən işlərin davamı kimi elm adamlarının qarşısına mühüm vəzifələr qoyur.

Ali Məclisin Sədri muxtar respublikada bərpa olunmayan tarixi abidələrin müəyyənləşdirilməsi və onlarda bərpa işlərinin aparılması, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi tərəfindən Qazançı körpüsü haqqında tarixi mənbələrdən məlumatların toplanması və monoqrafiya şəkilində nəşr olunması, Qazançı körpüsü haqqında materialların və fotoşəkillərin internetdə yerləşdirilməsi və tanıdılması barədə tapşırıqlar verib.


      Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə ölkəmizin ilk inklüziv teatrı olan “ƏSA” teatrının kollektivi amerikalı yazıçı, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatçısı Con Steinbeqin eyniadlı əsərinin motivləri əsasında hazırladığı“Adamlar və siçanlar” tamaşasını nümayiş etdirib. Tamaşa başlanmazdan əvvəl “ƏSA” teatr­ının rəhbəri Nihad Qulamzadə teatrın fəaliyyətindən bəhs edib, tamaşa üçün yaradılan şəraitə görə minnətdarlıq edib.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Cavid Səfərov çıxış edərək muxtar respublikada sağlamlıq imkanları məhdud insanlar üçün görülən tədbirlərdən danışıb, teatrsevərləri əlamətdar hadisə münasibətilə təbrik edib.

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Uilyam Qil çıxışında Naxçıvanda olmaqdan məmnunluğunu ifadə edib, tamaşaya qoyulan əsərin əhəmiyyətindən söhbət açıb. Sonra tamaşa teatrsevərlərə təqdim olunub.

Quruluşçu rejissoru Nihad Qulamzadə olan tamaşada baş rolları Elşən Əsgərov (Lenni) və Elvin Mirzəyev (Corc) ifa ediblər. Rollarda Niyaz Qasımov (Kandi), Səmayə Ağayarova (Qız), İmran Lalayev (Slim), Günay Məmmədova (Klara xala), Fərid Əliyev (Karlson), Coşqun Məmmədov (Sahib), Asim Səfərov (Sahibin köməkçisi) iştirak ediblər. Dramatik janrda olan tamaşada, ümumilikdə, 10 aktyor rol alıb ki, onlardan da 7-si fiziki imkanları məhdud şəxsdir.

Tamaşa, əsasən, insanlar arasında olan dostluq münasibətlərindən bəhs edir. Belə ki, Lenni və Corc adlı iki dostdan biri xəstə, yekəpər və güclü, digəri isə ağıllı və gücsüzdür. Onlar arzu və xəyallarını həyata keçirmək üçün birgə mübarizə aparırlar. Tamaşada insan sevdiyi dostuna görə nələrdən imtina edə bilər sualına cavab tapılır. Səhnə əsəri bu baxımdan mühüm aktuallıq kəsb edir.

3 dekabr – Beynəlxalq Əlillər Günü münasibətilə Naxçıvanda sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün göstərilən, sayca 4-cü tamaşa teatrsevərlər tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.


      Noyabrın 30-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Şəhər “Gənclik” Mərkəzində “Beynəlxalq Əlillər Günü” ilə bağlı tədbir keçirilib.

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə “Gənclik” Mərkəzinin foyesində təşkil olunmuş uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərində təhsil alan sağlamlıq imkanları məhdud şagirdlərin əl işlərindən ibarət sərgi ilə tanış olublar.

Sonra tədbiri giriş sözü il Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açaraq bildirib ki, uşaqların yüksək qayğı ilə əhatə olunması, əlverişli mənəvi və sosial mühitdə böyüməsi üçün zəruri şəraitin yaradılması, onların şəxsiyyət kimi formalaşdırılması əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş dövlət uşaq siyasətinin mühüm istiqamətlərindən birini təşkil edir.

Bütün bunların bariz nümunəsini Naxçıvan Muxtar Respublikasının timsalında görmək mümkündür. Muxtar respublikamızda uşaqların sağlam böyümələri və təhsil almaları üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Bu gün muxtar respublika əhalisinin 35 faizdən çoxunu uşaqlar təşkil edir.

Qədim diyarımızda uşaqların intellektual, fiziki və psixoloji inkişafının, onların şəxsiyyətinin hərtərəfli formalaşması, uşaqların mədəni yaradıcılıq mühitində böyüməsi və idmanla məşğul olması üçün hər cür şərait yaradılmışdır.

Qeyd olunub ki, uşaqların istedadlarının üzə çıxarılması, asudə vaxtlarının düzgün təşkili, cəmiyyətin ictimai-mədəni həyatındakı iştirakını təmin etmək üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Bu mənada muxtar respublikada fəaliyyət göstərən M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı, Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı, Uşaq Filarmoniyası, Uşaq Kitabxanası, uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri, muzeylər kimi mədəniyyət ocaqları xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında gənc istedadlara dövlət qayğısının artırılması haqqında” 2012-ci il 31 yanvar tarixli Fərmanına uyğun olaraq “Gənc istedadların Qızıl kitabı”nın təsis edilməsi, 8 istedadlı uşağın adının bu kitaba yazılması və onlara xüsusi aylıq təqaüdlərin verilməsi istedadlı uşaqlara göstərilən qayğının daha bir ifadəsidir.

Muxtar respublikamızda sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların sosial müdafiəsi, cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində də kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası da bu istiqamətdə qəbul edilən mühüm dövlət sənədlərindəndir.

Vurğulanıb ki, Dövlət Proqramının icrası ilə bağlı sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar arasında müxtəlif yarış və müsabiqələrin keçirilməsi, onların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili ilə yanaşı, istedadlarının üzə çıxarılması daim diqqətdə saxlanılır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi də Dövlət Proqramından irəli gələn vəzifələri yerinə yetirməyə çalışır, proqramın icrası istiqamətində fəal işlər aparır. Belə ki, həmin kateqoriyadan olan uşaqların tarixi abidələrə və muzeylərə ekskursiyaları təşkil edilir, onlar üçün film, konsert proqramı və tamaşalar nümayiş olunur, yaradıcı uşaqların üzə çıxarılması məqsədilə müsabiqələr keçirilir. Müxtəlif kateqoriyalardan olan uşaqların iştirakı ilə solo konsert və tamaşalar hazırlanır, rəsm və əl işlərindən ibarət sərgilər təşkil edilir. A.Babayev adına Uşaq Kitabxanası bu qəbildən olan uşaqların ailələrinə səyyari kitabxana xidməti göstərir.

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların Naxçıvan Musiqi Kolleci, uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinə cəlbi sahəsində də işlər davam etdirilir. Hazırda sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların 104 nəfəri haqqında məlumat nazirliyin məlumat bazasında qeydiyyatdadır.

Bu gün “3 dekabr - Beynəlxalq Əlillər Günü” münasibətilə təşkil olunan konsert proqramı və sərgi də bu istiqamətdə aparılan işlərin məntiqi davamıdır. Bütün bunlar həm də onu göstərir ki, Dövlət Proqramından irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi kompleks halında bəhrəsini verir, onların cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində yeni keyfiyyət dəyişikliyi yaranır. Proqramdan irəli gələn vəzifələr bundan sonra da davamlı şəkildə yerinə yetiriləcəkdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Cavid Səfərov çıxış etmişdir. Nazir çıxışında bildirmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsili və reabilitasiyası üzrə Dövlət Proqramı” Naxçıvan Muxtar Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların inkluziv təhsil imkanlarının genişlənməsinə və cəmiyyətin inteqrasiyasına əlverişli şərait yaradıb. Bu ilin ötən dövründə də Dövlət Proqramın icrası diqqətdə saxlanılıb.

Nazir çıxışının sonunda sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara peşə təhsilində, musiqi təhsilində və keçirilən müsabiqələrdə uğurlar arzulayıb.

Sonra uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərində təhsil alan sağlamlıq imkanları məhdud şagirdlərin ifasında konsert olub. Konsertdə şagirdlərin ifasında ritmik muğam, xalq rəqsləri, görkəmli Azərbaycan bəstəkarları Üzeyir Hacıbəyov, Cahangir Cahangirov, Tofiq Quliyev, Vasif Adıgözəlov və başqalarının müxtəlif janrlı əsərləri səsləndirilmişdir. Şagirdlərdən Elməddin Əliyev, Elnarə Quliyeva, Cəsarət Əsədov, Arzu Hüseynova, Mahmud Hacıyev başqalarının ifaları alqışlarla qarşılanıb.


      Noyabrın 27-də Naxçıvan şəhərindəki “Gənclik” Mərkəzində Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının Xor kollektivinin “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2018” devizi altında ilk konserti olub.

Qeyd edək ki, uşaqların istedadının üzə çıxarılmasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 19 aprel 2010-cu il tarixli Sərəncamı ilə yaradılan Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının mühüm rolu vardır. Filarmoniyada bu günə kimi xalq çalğı alətləri, kamera orkestri, mahnı və rəqs kollektivi, xor kollektivi fəaliyyət göstərsə də bu kollektivin ayrıca konserti olmamışdı. İlk konsertin təşkili dünən baş tutmuşdur. Kollektivə muxtar respublikanın uşaq musiqi və incəsənət məktəblərindən öz ifaçılıq istedadı ilə seçilən şagirdlər cəlb edilmişlər. Hazırda muxtar respublikada 26 uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbi fəaliyyət göstərir. İl ərzində bu mədəniyyət ocaqlarında “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2018”ə həsr olunmuş və bu deviz altında çoxsaylı konsertlər təşkil olunmuş, sərgilər yaradılmışdır. Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyası da 2018-ci ildə “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2018” bağlı tədbirlər keçirmişdir.

Xor sənəti zəngin Azərbaycan musiqisinin ayrılmaz qollarından biridir. Xorla oxunan xalq mahnıları, mərasim havaları hələ qədimdən məlumdur. Üzeyir Hacıbəyov, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Vasif Adıgözəlov, Ramiz Mirişli, Cahangir Cahangirov xor üçün gözəl əsərlər bəstələmişlər. Bəstəkarlarımız bir sıra xalq mahnılarını da xor üçün işləmişlər.

Xor qədim incəsənət növlərindən biri kimi bütün dünya xalqlarının mədəniyyətində geniş yayılmışdır. İnsan mahiyyəti, insan tərbiyəsinin özü xor ifasında, insanların vokal istedadını izah edilməz dərəcədə dərin və təbii şəkildə təcəssüm etdirir. Xor ifası həyatın özü ilə sıx birləşir, onun ayrılmaz hissəsi olur. O hissləri, xəyalları, oxuyan insanların iradələrini birləşdirir, onların zövqlərini və qəlblərini tərbiyələndirir. Xor ifası insanın estetik təkmilləşməsinə, mənəvi zənginləşməsinə geniş imkanlar yaradır. Dünyanın bir çox tanınmış musiqiçiləri, pedaqoqları xor musiqisinə xüsusi əhəmiyyət vermiş və onun uşaqların tərbiyəsində rolunu qeyd etmişlər. Böyük rus pedaqoqu K.D.Uşinski xor ifaçılığına hələ uşaq yaşlarından başlamağın əhəmiyyətini qeyd etmişdir.

Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının yeni yaradılan Xor kollektivinin ifasında bir-birindən maraqlı xor əsərləri səslənmişdir.

Konsertdə tanınmış Azərbaycan bəstəkarları Emin Sabitoğlu, Müslüm Maqomayev, Musa Mirzəyev, Rəşid Məmmədovun xor üçün bəstələdiyi əsərlərlə yanaşı, rus və Azərbaycan bəstəkarlarının musiqi əsərləri ifa edilmişdir. “Naxçıvan marşı”, “Ey Vətən”, “Sənsən xilaskar”, “Xoşbəxt olsun uşaqlar”, “Odlar yurdu Azərbaycan”, “Minnətdarlıq”, “Dostluq mahnısı” xor əsərləri alqışlarla qarşılanmışdır. Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyası Xor kollektivinin ilk baş tutan bu konserti repertuar zənginliyi ilə də seçilirdi. Uşaqlar üçün gözəl musiqi əsərlərinin müəllifi görkəmli rus bəstəkarı V.Şainskinin “Birlikdə addımlayaq”, “Timsah Qenanın mahnısı” və Avropa bəstəkarlarından G.M.Rodriguezin “La composita”sı xor kollektivi tərəfindən uğurla ifa edildi.

Qeyd edək ki, konsertdə Elmira Hüseynova xormeysterlik, Səxavət Rəhimov isə konsertmeysterlik etmişlər. Xor kollektivini zərb musiqi alətində Ramil Cəfərov müşayiət etmişdir.

Xor kollektivinin ilk konsertində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova iştirak etmişdir.


      Noyabrın 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan şəhərindəki Dövlət Bayrağı Muzeyində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü ilə bağlı tədbir keçirilib.

Tədbiri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açaraq bildirib ki, Naxçıvan Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixində mühüm yer tutur. Dünya sivilizasiyasına möhtəşəm mədəniyyət nümunələri bəxş edən bu qədim diyar həm də Azərbaycan xalqının yüzillər boyu formalaşmış böyük dövlətçilik ənənələrini özündə yaşadır. Qədim tarixə, zəngin dəyərlərə malik olan xalqımızın yenilməzlik ruhu bu gün milli siyasət və ideologiyanın ən mühüm simvolu olan Azərbaycanın üçrəngli bayrağında öz təsdiqini tapmış, 28 il bundan əvvəl, 1990-cı il noyabrın 17-də ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Naxçıvanda əbədi yüksəkliyə qaldırılmışdır.

Qeyd olunub ki, Naxçıvanın ötən əsrin 20-ci illərində qazandığı milli sərvəti – muxtariyyəti Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafı, tarixi ənənələrin qorunub yaşadılması istiqamətində atılan əsaslı addımlar üçün zəmin hazırlamışdır. Belə ki, Naxçıvanın muxtar dövlət olması 1990-cı il noyabrın 17-də ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağının muxtar respublikanın Dövlət Bayrağı kimi qəbul edilməsi qarşısında heç bir siyasi-hüquqi maneənin olmamasına şərait yaratmış və müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət quruculuğu prosesi Naxçıvandan başlanılmışdır. Ulu öndərin sədrliyi ilə keçirilən Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikası Ali Sovetinin sessiyasında böyük dövlət xadiminin təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Bayrağı kimi qəbul olunmuşdur.

Müstəqilliyimizin, dövlətçiliyimizin və milli dəyərlərimizin daşıyıcısı olan üçrəngli bayrağımıza ümumxalq sevgisinin formalaşdırılması Heydər Əliyev siyasi yolunun əsasını təşkil edir.

Vurğulanıb ki, çoxəsrlik dövlətçilik tariximizdə qəbul olunmuş rəmzlərin, rəsmi şəkildə istifadə edilmiş bayraqların bütöv bir sistem halında tədqiq edilməsi milli ideologiyanın tarixi köklərini və mahiyyətini müəyyən etmək baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu mənada, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan şəhərində Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeyinin yaradılması haqqında” 2014-cü il avqustun 22-də imzaladığı Sərəncam tarixi əhəmiyyət daşıyır. Sərəncamın icrasına uyğun olaraq Naxçıvan şəhərində yaradılan və 2014-cü ildə Azərbaycan dövlətçiliyi üçün tarixi əhəmiyyət kəsb edən bir gündə – noyabrın 17-də keçirilən Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeyinin açılış mərasimi, həmçinin həmin gün - 2014-cü il 17 noyabr tarixli Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Bayrağı haqqında” Sərəncamı və hər il noyabr ayının 17-sinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü kimi qeyd edilməsi ulu öndər Heydər Əliyevin yoluna sədaqətin ifadəsidir.

Azərbaycanın üçrəngli bayrağı dövlətimizin müstəqilliyinin, xalqımızın milli mənsubiyyətinin, tarixinin, mənəvi dünyasının rəmzidir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı bayrağımıza ehtiram göstərir. Azərbaycan əsgəri Vətənin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması ilə bağlı ali missiyanı öz üzərinə götürərkən üçrəngli bayrağa and içir. 17 noyabr tarixinin - Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Bayrağı Gününün qeyd edilməsi hər bir Azərbaycanlı vətəndaşına Azərbaycan dövlətinin və xalqının imzasını əbədi təsdiq edən qürurunu yaşadır.

Sonra muzeyin ekspozisiyasına baxış olub.


      Noyabrın 16-da C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Bəstəkarlar Təşkilatının 40 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açaraq bildirib ki, 40 illik yubileyi qeyd edilən Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatı ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və qayğısı ilə 1978-ci ildə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Naxçıvan Təşkilatı kimi yaradılmış və Naxçıvanda musiqi sənətinin yüksəlişinə stimul vermişdir. Ötən 40 il ərzində bu təşkilat muxtar respublikanın ictimai-mədəni həyatında fəal iştirak etmiş, milli musiqi mədəniyyətinin zənginləşməsi yolunda səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. Müstəqillik illərində muxtar respublikada Bəstəkarlar Təşkilatının fəaliyyəti üçün hərtərəfli şərait yaradılmış, onun sıralarına yeni üzvlər qəbul edilmişdir. Bu illərdə Naxçıvan bəstəkarlarının böyük uğurları olmuşdur.

Təqdirəlayiq haldır ki, Naxçıvan Bəstəkarlar Təşkilatının üzvlərinin yeni əsərləri muxtar respublikanın musiqi kollektivlərinin ifasında geniş tamaşaçı kütləsinə təqdim olunur. Bu gün bəstəkarlarımızın sırasında gənc, orta və yaşlı nəslin nümayəndələri bir addımlayırlar. Bu vəhdət həm də yaradıcılıq uğurlarının, sənət və təcrübə ənənələrinin yaranmasında mühüm rol oynayır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov demişdir: “Azərbaycan musiqisi xalqımızın zəngin mədəniyyətini və milli dəyərlərini bütün dünyaya nümayiş etdirir. Mərasim-məişət nəğmələrimiz, muğam və aşıq yaradıcılığımız, Naxçıvandakı Gəmiqaya abidələrində əks olunan yallı elementləri bir tərəfdən bəşəriyyətin ilkin melodiya və ritm sənəti haqqında məlumat verirsə, digər tərəfdən musiqi mədəniyyətimizin nə qədər zəngin olduğunu göstərir”.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli musiqimizin inkişafına hərtərəfli dövlət qayğısı göstərilir. Mədəniyyətimizin bütün sahələri kimi musiqi sənətimiz də bu qayğıdan bəhrələnir. Son illərdə bu sahədə görülən işlərin miqyası xüsusilə genişlənmişdir. Naxçıvan şəhərində, rayon mərkəzlərində yeni musiqi məktəbləri inşa olunaraq istifadəyə verilmiş, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının, Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının, Naxçıvan Musiqi Kollecinin maddi-texniki bazası gücləndirilmiş, Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının, Aşıqlar Birliyinin fəaliyyəti üçün iş şəraiti təmin edilmişdir. Muxtar respublikamızda gənc nəslin musiqi təhsilinə də xüsusi diqqət yetirilir. 1998-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsinin nəzdində konservatoriyanın fəaliyyətə başlaması isə ali təhsilli musiqiçi kadrların yetişdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” 27 iyul 2015-ci il tarixli Sərəncamında musiqi tədrisi sahəsində yeni imkanlar açmışdır. Bu məqsədlə təcrübələr, ustad dərslər təşkil olunur, gənc musiqiçilərin peşəkar bəstəkar və musiqiçilərlə görüşləri, həmçinin istedadlı tələbələrin solo konsertləri keçirilir.

Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında” 2009-cu il 7 fevral tarixli Sərəncamından sonra Azərbaycan xalqının qədim mədəni irsini yaşadan xalq musiqisi, yallılar, xalq rəqsləri, toy adətləri təbliğ olunmağa başlamışdır. Muxtar respublikada son illər xalq musiqisinin, yallılarımızın, muğamlarımızın nota köçürülməsi sahəsində də işlər görülmüş, “Naxçıvan-Şərur el yallıları”, “Naxçıvan bəstəkarlarının uşaq mahnıları”, “Azərbaycan muğamları” və başqa dəyərli kitablar nəşr edilmişdir.

Muxtar respublikanın musiqi kollektivlərinin əməyi dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, səmərəli fəaliyyətlərinə görə musiqiçilərimiz Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının fəxri adlarına, Prezident təqaüdü və mükafatlarına layiq görülmüşlər. Naxçıvan bəstəkarları da bu qayğıdan bəhrələnərək yeni-yeni musiqi əsərləri yazaraq ölkəmizin musiqi mədəniyyətinə öz töhfələrini verirlər.

Nazir çıxışının sonunda Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatına gələcək fəaliyyətində və muxtar respublikanın musiqi mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsində yeni-yeni uğurlar arzulamış və mədəniyyət və incəsənətimizə göstərilən böyük diqqət və qayğıya görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbova mədəniyyət ictimaiyyəti adından dərin minnətdarlığını bildirmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının Sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Yaşar Xəlilov “Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının fəaliyyəti” mövzusunda çıxış edərək qeyd etmişdir ki, təşkilat muxtar respublikasının musiqi mədəniyyətinin inkişafı və zənginləşdirilməsi yolunda uğurlu fəaliyyət göstərir. Bəstəkarlar Təşkilatının ötən illərdəki hesabat konsertlərindən söhbət açan Yaşar Xəlilov bildirib ki, naxçıvanlı bəstəkarların müxtəlif janrlarda yazdıqları yeni əsərlər musiqisevərlərin marağına səbəb olmuşdur. Naxçıvanlı bəstəkarların əsərləri, simfonik və kamera musiqisi dəfələrlə böyük konsert salonlarında səslənmişdir. Təşkilat üçün yüksək iş şəraitinin yaradılması və göstərilən dövlət qayğısı onların yaradıcılıq imkanlarını daha genişləndirmiş, bəstəkarlarımızı yeni əsərlər yaratmağa ruhlandırmışdır.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının hesabat konserti olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Şəmsəddin Qasımovun “Sönməyən Günəşim” əsəri ilə başlayan hesabat konsertində ayrı-ayrı janrlarda bəstələnmiş mahnı və musiqi nömrələri səsləndirilmişdir. Bəstəkarlardan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimləri Şəmsəddin Qasımovun, Yaşar Xəlilovun, Kamal Əhmədovun, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Əkrəm Məmmədlinin və başqalarının əsərləri Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq çalğı alətləri, kamera və estrada orkestrinin müşayiəti ilə solistlər tərəfindən ifa edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Gülyanaq Fərzəliyevanın, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Yaşar Xəlilovun, solistlərdən Ruhiyyə Hüseynovanın, İlkin Abdullayevin, Mürsəl Tağılının, Rahim Əsgərzadənin ifa etdikləri “Sönməz Günəşim”, “Röyaya daldım”, “Zəfər marşı”, “Bayraq”, “Qayıtma” və başqa musiqi əsərləri tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanmışdır.


      Noyabrın 7-də Qıvraq qəsəbə sakini, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Tofiq Rüstəmov, Qarabağlar kənd sakinləri Samirə Məmmədova, Gülçin Ağayeva, Aysel Şəfiyeva tərəfindən qədim tariximizi və mədəniyyətimizi əks etdirən bədii tikmə, toxuculuq məmulatı mis qablar, saxsı küplər və digər nümunələrdən ibarət 80-dən çox eksponat Kəngərli Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinə təqdim edilib.

Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, muxtar respublikada tariximizin, mədəniyyətimizin, adət-ənənələrimizin araşdırılması, qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması diqqət mərkəzində olan məsələlərdəndir. Həmçinin muxtar respublikada tarix-mədəniyyət abidələrinin qorunması onların bərpası və konservasiyası son illər ərzində geniş vüsət almışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında” 2005-ci il 6 dekabr tarixli Sərəncamına əsasən Naxçıvan ərazisində 57 dünya və 500-ə yaxın ölkə əhəmiyyətli olmaqla 1202 daşınmaz tarix mədəniyyət abidəsi qeydə alınmış və pasportlaşdırılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq Sərəncamlarına əsasən muxtar respublikada bir sıra tarix-mədəniyyət abidələri, o cümlədən Naxçıvanqala kompleksi, Nuh Peyğəmbərin qəbri, Yusif Küseyir oğlu türbəsi, Xanəgah abidə kompleksi, möhtəşəm Əlincəqala, Gülüstan türbəsi, Qarabağlar Türbə Kompleksi, Nehrəm İmamzadəsi, Parçı İmamzadəsi, Yengicə hamamı bərpa edilmişdir.

Nazir bildirmişdir ki, tariximizin və mədəniyyətimizin saxlanc yeri olan muzeylərə son illərdə göstərilən dövlət qayğısı xüsusilə qeyd edilməlidir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində 30 muzey və muzeytipli müəssisə fəaliyyət göstərir ki, bu muzeylərdə də 140 mindən çox xalqımızın tarixini, həyat tərzini, adət-ənənələrini özündə əks etdirən maddi mədəniyyət nümunələri mühafizə olunaraq qorunub saxlanılır. Son illər ərzində yeni muzeylərin yaradılması artıq ənənə halını almışdır. İl ərzində Naxçıvan Duz Muzeyi istifadəyə verilmiş, Qarabağlar Türbə Kompleksi bərpadan sonra öz qapılarını ziyarətçilərin üzünə açmışdır. Həmçinin muzeylərin internet səhifələrinin yaradılması və fəaliyyəti də qeyd olunmalıdır. Ötən dövr ərzində Bəhruz Kəngərli Muzeyinin saytı istifadəyə verilmiş, Naxçıvan Duz Muzeyi və Qarabağlar Türbə Kompleksinin internet saytı üzərində isə işlər davam etməkdədir.

Qeyd edilmişdir ki, bu gün muzeyləri ziyarət edənlərin də sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmış və muzey işçilərinin öhdəsinə daha böyük vəzifələr qoyulmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” 2014-cü il 19 dekabr tarixli sərəncamına əsasən muxtar respublikanın nazirlik, komitə və təşkilatlarının kollektivləri mütəşəkkil şəkildə muzeyləri ziyarət edirlər. Bundan başqa muxtar respublikada təhsil alan tələbələr, gənclər, həmçinin şagirdlərin, taksi sürücülərinin muzeylərə gedişatı tam olaraq təmin olunmuşdur. Bu ilin 10 ayı ərzində muxtar respublikanın muzeylərini 496 min 861 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir ki, onlardan 156 min 502 nəfəri əcnəbi vətəndaşlardır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli Sərəncamına əsasən bu gün muxtar respublikamızda olan muzeylər ilə orta məktəblər arasında distant dərslər təşkil olunur, həmçinin yetişməkdə olan gənc nəsil üçün açıq dərslər təşkil edilir. Dövr ərzində 266 açıq dərs, 9 distant dərs keçirilmişdir. Cari ilin 10 ayı ərzində muzeylərdə ümumilikdə tarixi və əlamətdar günlərlə bağlı 90 sərgi qurulmuş, 30 tədbir keçirilmişdir. Həmçinin muzey bələdçilərinin peşə biliklərinin artırılması məqsədilə 16 seminar-treninq keçirilmişdir.

Natəvan Qədimova diqqətə çatdırıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən muzey fondlarının zənginləşdirilməsi, onların yeni eksponatlarla təmin olunması daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu prosesdə muzey əməkdaşları və muxtar respublika vətəndaşları yaxından iştirak edirlər. Bu ilin 10 ayı ərzində muxtar respublika muzeylərinə 1243 ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur. Bu müddət ərzində AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fonduna qədim tarixə malik əlyazma və kitabların təqdimatı da daxil olmaqla ümumilikdə 7 eksponat təqdimatı keçirilmişdir ki, bu təqdimatlarda da xalqımızın tarixini özündə yaşadan maddi-mədəniyyət nümunələrini muzeylərə könüllü şəkildə təqdim edən vətəndaşlar yaxından iştirak etmişlər.

Vurğulanıb ki, bu gün Kəngərli Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində keçirilən növbəti eksponat təqdimatı gələcəkdə belə ənənələrin yaranmasına səbəb olmaqla əhali arasında maarifləndirici və təbliğat xarakterli tədbirlərin davam etdirilməsi istiqamətində böyük fayda verəcəkdir.

Nazir çıxışının sonunda muxtar respublika rəhbərliyinə mədəniyyət işçiləri adından yaradılan şəraitə görə dərin minnətdarlığını bildirmişdir.

Sonra eksponatları muzeyə hədiyyə edənlərdən Tofiq Rüstəmov, Samirə Məmmədova, Gülçin Ağayeva, Aysel Şəfiyeva çıxış edərək bildiriblər ki, maddi-mədəni irsimizin qorunması baxımından belə tədbirlər əhəmiyyətlidir. Bu eksponatların muzeylərimizə verilməsi zəngin mədəni irsimizin yaşadılması və gələcək nəsillərə çatdırılmasına xidmət edir.

Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Məhərrəm Əliyev çıxış edərək muzeylərin eksponatlarla zənginləşdirilməsi sahəsində işlərin bundan sonra da davam etdiriləcəyini bildirmişdir.

Sonda muzeyin ekspozisiyasına baxış olub. Tədbir iştirakçılarına bildirilib ki, hazırda muzeydə 2 min 600-dən çox eksponat qorunub saxlanılır ki, onlardan 800-ə yaxını ekspozisiyada nümayiş etdirilir.


      Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram ­Teatrında Naxçıvan Muxtar Res­­publikasının Əməkdar rəssamı Səyyad Bayramovun 60 illik yubileyi qeyd olunub.

Bu münasibətlə keçirilən tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açaraq muxtar respublikada tanınmış sənət adamlarına göstərilən yüksək dövlət qayğısından bəhs edib.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının rəhbəri Əli Həsənov çıxış edərək bildirib ki, Səyyad Bayramov ömrünün 30 ildən çoxunu Naxçıvan teatrına, muxtar respublikada rəsm sənətinin inkişafına həsr etmiş, 20-dən artıq tamaşaya tərtibat vermişdir.

Onun yaxından iştirakı ilə ərsəyə gələn Hüseyn Cavidin “Topal Teymur”, Nəriman Nərimanovun “Nadir şah”, Nazim Hikmətin “Kor padşah”, Məmməd Səid Ordubadinin “Qılınc və qələm” əsərləri böyük tamaşaçı marağına səbəb olmuşdur. Səyyad Bayramov rəssamlıq sənətinin digər janrlarında da uğurlu nümunələr yaratmışdır. O, muxtar respublikada keçirilən yaradıcılıq müsabiqələrində və təşkil olunan sərgilərdə yaxından iştirak edir, maraqlı rəsm əsərləri ilə tamaşaçının rəğbətini qazanır. Səyyad Bayramov gənc rəssam kadrların yetişməsində də yaxından iştirak edir. O, Rəssamlar Birliyinin üzvü kimi üzərinə düşən ictimai vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlir. Səyyad Bayramovun yaradıcılığı və əməyi yüksək qiymətləndirilmiş, 2008-ci ildə o, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı” fəxri adına, 2013-cü ildə isə Azərbaycan Respublikasının Prezident təqaüdünə layiq görülmüşdür. Bu gün 60 yaşı tamam olan Səyyad Bayramov yaradıcılığının məhsuldar bir dövrünü yaşayır.

Əli Həsənov gələcəkdə də muxtar respublikamızda mədəniyyətin inkişafına öz töhfəsini verəcəyinə dərin inamla Səyyad Bayramovu Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi adından təbrik edib və ona yeni yaradıcılıq uğurları ­arzulayıb.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin sədri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı Ülviyyə Həmzəyeva, Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktoru, Xalq artisti Rza Xudiyev çıxış edərək yubilyarı təbrik ediblər. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Səyyad Bayramov yaradıcılığına yüksək qiymət verildiyinə, göstərilən diqqət və qayğıya görə Naxçıvan Muxtar Respub­likası Ali Məclisinin Sədrinə ­minnətdarlığını bildirib.


      M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecində “Oxunması zəruri olan kitablar”ın siyahısına daxil olan M.T.Sidqinin “Məktəb hekayələri” adlı kitabının müzakirəsini keçirmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecinin direktoru Asəf Ruşanov açmış, mütaliənin insan həyatında önəmli rolundan danışmışdır. Sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Aytəkin Qəhrəmanova “Oxunması zəruri olan kitablar” haqqında geniş məlumat vermişdir. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının qeydiyyat bölməsinin müdiri Fəridə Heydərova “M.T.Sidqinin həyat və yaradıcılığı”, M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının böyük kitabxanaçısı Nərmin Allahverdiyeva “Məktəb hekayələri” əxlaqi maarifçi ideyaları təbliğ edir” mövzusunda çıxış etmişlər.

Çıxışlarda bildirilmişdir ki, M.T.Sidqi maarifçi şair və yazıçı olmaqla yanaşı, həm də tanınmış alim-pedaqoq, əxlaq nəzəriyyəçisi və görkəmli məktəbşünasdır. Böyük mütəfəkkir ədib Məhəmməd Tağı Sidqi görkəmli bir maarifçi və tanınmış yaradıcı şəxsiyyət kimi Azərbaycan ədəbiyyatının və ictimai fikrinin inkişafında mühüm yer tutur. Onun elmi fəaliyyətində ədəbi-fəlsəfi məsələlər də öz əksini tapmışdır. Pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı publisistika ilə də məşğul olan M.T.Sidqi Baxçasarayda çıxan “Tərcüman”, Kəlküttədə nəşr edilən “Həblül-mətin”, Tehranda çap olunan “Əxtər”, Tiflisdə yayılan “Şərqi-Rus”, Bakıda fəaliyyət göstərən “Kaspi” qəzetləri ilə yaxından əlaqə saxlamış, həmin mətbuat orqanlarında məqalələrlə çıxış etmiş, “əsl mənada qəzetçi” kimi tanınmışdır. Onun “Qəzet, yainki qəzetə nədir?”, “Təəssüf, yenə təəssüf” kimi məqalələri yeni dövr Azərbaycan publisistikasının dəyərli nümunələrindəndir.

Böyük müəllim, görkəmli pedaqoq kimi şöhrət qazanan M.T.Sidqi həm də tanınmış uşaq yazıçısıdır. Onun qələmindən çıxmış uşaq ədəbiyyatı nümunələrində mütərəqqi maarifçi ideyalar öz əksini tapmışdır. Məktəbə və elmə rəğbət, müəllimə hörmət, yeni nəslin tərbiyəsi, insanı və cəmiyyəti dərk etməyə çağırış maarifçi yazıçının əsərlərində qabarıq şəkildə ifadə olunur. Ədibin məktəb, təhsil, tərbiyə, əxlaq, mərifət və sairə haqqında olan fikirləri “Məktəb hekayələri” adı altında toplanmış kitabda “Məktəbə davam”, “Gözütox uşağın hekayəti”, “Yalançı uşaq”, “Səxavətli uşaq” və sairə başlıqlarla öz əksini tapıb. Kitabda kiçik başlıqlarla verilmiş bu ibrətamiz fikirlər tarixin hər dövrü üçün aktualdır. İlk olaraq “məktəb nədir,” deyə sual edir. Məktəb “cəhalət dərdinin dərmanı, mərifət bağının xiyabanıdır, məktəb bizim elm və maarifimizin vasitəsi, dünya və axirətimizin səadətinin səbəbidir”, - deyə cavab verən Məhəmməd Tağı Sidqi elmin və ədəbin kilidinin məhz məktəbdə olduğunu vurğulayır. Məktəbi bir cisim kimi təsvir edən ədib, onun ruhunun məhz müəllim olduğunu deyir. “Müəllim bizə elm, təhsil verən , ədəb, tərbiyə, qanacaq aşılayan ən kamil insandır. Elmsiz insan ruhsuz cisim kimdir. Məhz elmin köməkliyi ilə biz inkişaf edirik, bir-birimiz ilə uzaq məsafələrdən əlaqə saxlayırıq. Çətin işlərimizi asan yolla icra edirik. Elmsiz insan meyvəsiz ağac kimidir. Hər kəsə vacibdir ki, elmin arxasınca getsin, özünü kamilləşdirsin. Tədbirdə tələbələrin sualları cavablandırılmış, onların əsər haqqında fikirləri dinlənilmişdir.

Tədbirdə Naxçıvan Dövlət Texniki Kollecinin müəllim və tələbələri, M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşları iştirak etmişdir.

Tədbirin sonunda “Oxunması zəruri olan kitablar”ın sərgisinə baxış keçirilmişdir.


      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2007-ci il 15 may tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Hüseyn Cavidin 125 illiyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı”na əsasən hər il oktyabrın 24-ü Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Hüseyn Cavid Poeziya Günü” kimi qeyd edilir. Bu münasibətlə oktyabrın 24-də böyük sənətkarın Naxçıvan şəhərindəki ev-muzeyində tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə şair-dramaturqun və onun ailə üzvlərinin uyuduğu məqbərəni ziyarət etmiş, buraya gül qoymuşlar. Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova böyük söz ustadının bəşəri ruhlu, həmişəyaşar yaradıcılığından, Cavid şəxsiyyətinə və irsinə dövlət qayğısından söhbət açıb.

Vurğulanıb ki, bu gün istər poeziyada, istərsə də dramaturgiyada orijinallığı ilə seçilən, Azərbaycan klassik ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən olan şair-dramaturq Hüseyn Cavid son dərəcə dərin məzmunlu yaradıcılığı ilə çoxəsrlik Azərbaycan ədəbiyyatı xəzinəsinə tarixi-mədəni dəyərlər bəxş etmiş qüdrətli söz sənətkarıdır. O, Şərqin zəngin fəlsəfi-poetik irsi zəminində yüksələrək və dünya romantizm ənənələrindən uğurla bəhrələnərək Azərbaycan xalqının ədəbi-bədii fikir salnaməsinə parlaq səhifələr yazmışdır. Mütəfəkkir sənətkarın neçə-neçə oxucu və tamaşaçı nəslinin estetik zövqünü formalaşdıran əsərləri bu gün də öz monumentallığını və yüksək təsir gücünü qorumaqdadır.

Qeyd edilib ki, ümummilli liderin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə vaxtilə milli ruhda yazılan, türkçülük ideologiyasını və islami dəyərləri təbliğ edən əsərlərə görə repressiya qurbanı olan Hüseyn Cavidin cənazəsinin 1982-ci ildə Uzaq Sibirdən Bakıya, noyabrın 2-də isə Naxçıvana gətirilməsi böyük cəsarət tələb edən nadir tarixi hadisə idi.

1992-ci il oktyabrın 23-də Naxçıvanda Hüseyn Cavidin 110 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd edilmiş, Naxçıvanda Ali Məclisin Sədri vəzifəsində işləyən ümummilli lider yubiley tədbirində Hüseyn Cavid haqqında dərin məzmunlu çıxış etmiş, böyük sənətkarın xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra məsələlərə toxunmuşdur. Bakıda Hüseyn Cavidin abidəsi ucaldılmış, 125, 130 və 135 illik yubileyləri geniş şəkildə qeyd edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin yubileylərlə bağlı 2007-ci il 15 may və 2012-ci il 20 fevral tarixli sərəncamlarla təsdiq etdiyi Tədbirlər planlarına əsasən qədim diyarımızda yubiley tədbirləri yüksək səviyyədə təşkil olunmuşdur.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Asim Əliyevin “Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığı”, Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi, professor, filologiya elmləri doktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi Hüseyn Həşimlinin “Hüseyn Cavidə həsr olunmuş əsərlər”, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Qasımovun “Böyük ideallar şairi” mövzularında çıxışları olub.

Tədbirdə şairin yaradıcılığından nümunələr bədii qiraət edilib.

Sonda tədbir iştirakçıları Hüseyn Cavidin ev-muzeyinin ekspozisiyası ilə tanış olublar.


      Oktyabrın 16-dan Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı Naxçıvan şəhərində seçim turuna start verilən “Dram kollektivlərinin ifaçılıq müsabiqəsi”nin keçirilməsinin əsas məqsədi milli mədəniyyətimizin tərkib hissəsi olan milli teatr sənətimizin təbliği, istedadlı şəxslərin aşkara çıxarılması, dram ifaçılarının yaradıcılıq potensialının düzgün istiqamətləndirilməsidir. Qeyd edək ki, fevral ayında nazirliyin əmri ilə müsabiqənin əsasnaməsi təsdiq edilmiş, təşkilat komitəsi və münsiflər heyəti yaradılmışdır. Əsasnaməyə əsasən 01 iyun - 30 sentyabr tarixlərdə ərizə ilə müraciət etmiş kollektivlərin qeydiyyatı aparılmış, təşkilat komitəsi tərəfindən seçim turunda iştirak edəcək kollektivlər müəyyənləşdirilmişdir. Muxtar respublikanın rayon, şəhər və kəndlərindən seçim turuna qatılmaq üçün təşkilat komitəsinə müraciət etmiş 31 kollektivdən 25-nin müraciəti qeydə alınmışdır.

Müsabiqənin seçim turunda Naxçıvan şəhərindən 9, Ordubad rayonundan 6, Şahbuz rayonundan 3, Babək rayonundan 3, Culfa rayonundan 2, Kəngərli rayonundan 1, Sədərək rayonundan 1 kollektiv olmaqla ümimilikdə 25 kollektiv iştirak etmişdir. Seçim turu 16-17 oktyabr tarixlərdə Naxçıvan şəhərində keçirilmişdir. Seçim turunda kollektivlərin çıxışı 10 ballıq sistemlə qiymətləndirilmişdir.

Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzində “Dram Kollektivlərinin İfaçılıq Müsabiqəsi”nin seçim turunun birinci mərhləsi keçirilmiş, seçim turunda Naxçıvan şəhərindən “Üfüq”, “Nurlu”, “Uğur”, “Araz”, “Təkəlduz”, “Nur”, “Nəqşicahan”, “Zəka”, “Sabit”, Culfa rayonundan “Haçadağ”, “Tumurcuq”, Sədərək rayonundan “Simruq” kollektivləri iştirak etmiş, Naxçıvan şəhərindən “Nur” və “Sabit”, Culfa rayonundan “Haçadağ” kollektivləri əsas tura vəsiqə qazanmışlar.

Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzində “Dram Kollektivlərinin İfaçılıq Müsabiqəsi”nin 17 oktyabr tarixdə keçirilən seçim turunda 7 kollektiv - Şahbuz rayonundan “Badamlı”, “Çınqıllı”, “Şahbulaq”, Babək rayonundan “Gənclik”, “Buta”, “Səbinə”, Kəngərli rayonundan “Yurd” kollektivləri iştirak etmiş, Babək rayonunun “Gənclik” və “Səbinə” kollektivləri əsas tura vəsiqə qazanmışlar.

Müsabiqədə qiymətləndirmə “mövzunun aktuallığı”, “səhnə mədəniyyəti”, “aktyor ifaçılığı”, “rejissor işi”, “musiqi və səhnə tərtibatı” və “kollektiv hazırlığı” meyarları üzrə aparılmışdır.

25 oktyabr tarixdə isə Ordubad Rayon Mədəniyyət Evində “Dram Kollektivlərinin İfaçılıq Müsabiqəsi”nin seçim turunun sonuncu mərhələsi keçirilmişdir. Bu mərhələdə Ordubad rayonundan “Gilançay”, “Kotam”, “Pəzməri”, “Unus-Dırnıs”, “Üstüpü”, “Bist” olmaqla 6 kollektivi iştirak etmiş və Gilançay Kənd Mədəniyyət Evinin dram dərnəyi əsas tura vəsiqə qazanmışdır.

Müsabiqənin əsas turunun bu ilin noyabr ayının II yarısında Naxçıvan şəhərində keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.


      Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2018” tədbirləri çərçivəsində Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun himayəsində yaradılmış “Dədə Qorqud” kamera orkestrinin konserti olub.

Tədbirdə fondun prezidenti Günay Əfəndiyeva çıxış edərək bildirib ki, bu gün qədim Türk dünyasının mədəniyyət mərkəzlərindən və ən gözəl guşələrindən biri, İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı, Türk dünyasının böyük oğlu, ulu öndər ­Heydər Əliyevin Vətəni olan Naxçıvanda olmaqdan çox şadıq. Bu gün Naxçıvan qədim olduğu qədər də müasirdir. Biz ikiqat sevinc və qürur hissi keçiririk ki, belə gözəl bir tədbir Türk dünyasının inkişafına, onun güclənməsinə dəstək verən ulu öndərimizin adını daşıyan möhtəşəm Heydər Əliyev Sarayında keçirilir.

Diqqətə çatdırılıb ki, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü və Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə dövlət başçılarının dəstəyi ilə yaradılıb. Bizim məqsədimiz, ilk növbədə, türkdilli xalqları yaxınlaşdırmaq, qardaş xalqları daha da doğmalaşdırmaq və eyni zamanda o xalqların sahib olduqları zəngin mədəni irsi dünyaya tanıtmaqdır. Bu istiqamətdə fond müxtəlif layihələr həyata keçirir. Belə layihələrdən biri də “Dədə Qorqud” kamera orkestrinin yaradılmasıdır. Bu il sentyabr ayının əvvəlində Qırğızıstanda keçirilən Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının VI Sammitində orkestrin yaradılması dövlət başçıları tərəfindən imzalanan Bəyannamədə öz əksini tapıb. Türk dünyasının ortaq yazılı abidəsi olan “Kitabi-Dədə Qorqud”un baş qəhrəmanının adını daşıyan kamera orkestri özündə Türk dünyası dövlətlərinin musiqiçilərini birləşdirir. Orkestrin bədii rəhbəri və dirijoru Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Yalçın Adıgözəlovdur.

Günay Əfəndiyeva bu tədbirin reallaşmasında əməyi olan hər kəsə minnətdarlığını bildirib.

Tədbirdə tərkibində Azərbaycan, türk, qazax, qırğız, özbək kimi türkdilli xalqların musiqiçilərini birləşdirən 20 nəfərdən ibarət orkestr geniş konsert proqramı ilə çıxış edib. Orkestrin ifasında xalq və bəstəkar mahnıları türk, Azərbaycan, qırğız dillərində təqdim olunub. “Nizami” simfoniyasının I hissəsi, 3 türk miniatürü: “Üsküdara gedərkən”, “Yeni bir gülnihal”, “Nihavət lonqa”, “Aytın salem kalamkas”, “Dudaray”, “Yeddi gözəl” və “İldırımlı yollarla” baletindən 2 rəqs dinlənilib, ifaçılardan Aydan Həsənovanın “Ölkəm”, “Arzu”, Orxan Zeynalovun “Qərənfil”, “Çahargah”, Almaz İstambayevin “Caylodo”, “Selkiqe”, Orxan Cəlilovun “Dəli ceyran”, “Alagöz”, Sibel Kızıl­atəşin “Mazi kalbində bir yaradır”, “Axşam mahnısı”, Ceyla Seyidovanın “Muğamsayağı” vokal və instrumental ifaları tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.

Orkestrin bədii rəhbəri və dirijoru, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Yalçın Adıgözəlov bizimlə söhbətində bildirdi ki, Naxçıvanın İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı olması bizi yenidən bu gözəl diyarda birləşdirdi: – Naxçıvan Azərbaycanın ən çox sevdiyim yerlərindən biridir. Naxçıvan öz qədimliyini qoruyaraq yalnız Azərbaycan Respublikasının yox, bütün Türk dünyasının müasir şəhərlərindən birinə çevrilib. Biz Heydər Əliyev Muzeyində, “Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı” Dini-Mədəni Abidə Kompleksində və Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində olduq. Burada gördüyümüz təşkilatçılıq yüksək səviyyədədir. Digər tərəfdən, Naxçıvanın İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı olması hamımızı qürurlandırır, sevindirir. Bu qədim diyarda ulu öndərin təməlini qoyan dövlətçilik ənənələri yaşadılır, mədəniyyətə böyük töhfələr verilir. Bursa Dövlət Simfonik Orkestrinin bu il may ayının 3-də Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş konsert proqramı da çox maraqla qarşılanmışdı. Türk dünyasının zəngin mədəniyyət və incəsənətini, xalq yaradıcılığını, dahi bəstəkarlarının əsərlərini dünyada tanıtmaq və türkdilli xalqların musiqisini beynəlxalq platformaya yaymaq məqsədilə yaradılan “Dədə Qorqud” kamera orkestri isə ilk dəfədir ki, Naxçıvanda çıxış edir və mən əminəm ki, biz yaxın zamanda bu gözəl diyara yenidən ­qayıdacağıq.


      Sentyabrın 24-də “Gənclik” Mərkəzində “İslam filmləri həftəsi”nə start verilib.

Tədbirin açılış mərasimində Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edərək deyib ki, iyun ayından açılışına start verilən “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2018” çərçivəsində qədim diyarımızda bir sıra tədbirlər keçirilib. Bu həftə ərzində keçiriləcək “İslam filmləri həftəsi” də “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2018” Tədbirlər Planında əksini tapıb.

Vurğulanıb ki, Azərbaycan uzun əsrlərdən bəri İslam sivilizasiyasının əsas mərkəzlərindən biri olub və İslam dininin yayılmasında, eyni zamanda müsəlman intibahının bərqərar olmasında mühüm rol oynayıb. Bütün bunlar Azərbaycan ərazisində, o cümlədən Naxçıvan torpağında ilk vaxtlardan İslam dininin maddi və qeyri-maddi irsinin formalaşmasına zəmin yaradıb.

Qeyd olunub ki, bu gün İslam ölkələrinin mədəniyyətinə, incəsənətinə töhfə verən sahələrdən biri də kino sənətidir. Kino sənəti xalqların maariflənməsində, milli və vətənpərvərlik duyğularının aşılanmasında, milli dəyərlərin yaşadılmasında mühüm rol oynamaqla, həm də mərhəmət, şəfqət, insanlığa sevgi, ictimai məsələlərin ön plana çəkilməsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir.

Diqqətə çatdırılıb ki, bu gün Naxçıvanda ilk dəfə keçirilən “İslam filmləri həftəsi”ndə ölkəmizlə yanaşı, İran İslam Respublikasının, Türkiyənin, Özbəkistanın, Tacikistanın filmləri nümayiş etdiriləcək. Həmin filmlərdə insanı düşündürən məsələlər, onun mənəvi dünyası və həyata baxışı əsas mövzulardır. “İslam filmləri həftəsi”ndə “Bakı İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2009” mədəniyyət ilinin bağlanış mərasimi çərçivəsində nümayiş etdirilmiş “Niyyət”, “Oskar” mükafatına təqdim olunmuş ekran əsəri kimi kino tariximizə düşmüş “Nabat”, müxtəlif beynəlxalq festivallarda 10-dək mükafat almış iranlı məşhur rejissor və ssenarist Məcid Məcidinin ­“Yağış”, məşhur alim və filosof Əbu Əli ibn Sinanın uşaqlıq və gənclik illərindən bəhs edən Özbəkistan və Tacikistan istehsalı olan “Dahinin gəncliyi”, Türkiyə istehsalı olan, Cəlaləddin Ruminin həyatı və fəlsəfəsini özündə əks etdirən “Eşqin rəqsi” və “Ulak” filmləri nümayiş olunacaqdır.

Sonra 2014-cü ildə Azərbaycanda istehsal olunmuş “Nabat” filmi nümayiş etdirilib. Qarabağ müharibəsindən bəhs edən filmin quruluşçu rejissoru Elçin Musaoğlu, ssenari müəllifləri Elxan Nəbiyev və Elçin Musaoğlu, quruluşçu operatoru Əbdürrəhim Bəşəratdır.

Ekran əsərində Nabat xala rolunda iranlı aktrisa Fatimə Motamed Ariya çəkilib. Qeyd edək ki, film Azərbaycanın səfalı rayonlarından olan İsmayıllıda lentə alınıb. Çəkilişdə hərbi hissələrin şəxsi heyəti də iştirak edib.


      Sentyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, dramaturq Əli Əmirlinin “Əli və Nino” tamaşası ilə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı 136-cı teatr mövsümünü açıb.

Yeni teatr mövsümünün açılışı münasibətilə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, yeni mövsümdə Naxçıvan teatrı öz ənənələrini davam etdirərək gözəl səhnə əsərləri ilə tamaşaçıların görü­şünə gəlməyi nəzərdə tutur.

Vurğulanıb ki, bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında teatrların fəaliyyətinə hərtərəfli qayğı göstərilir. Son illər bu diyarda teatrların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilib, teatr binaları yenidən qurulub və ya əsaslı təmir olunaraq istifadəyə verilib. Bu gün Naxçıvanda fəaliyyət göstərən teatrlar tamaşaçıların mənəvi və estetik zövqünün formalaşmasında, asudə vaxtlarının mənalı təşkilində əhəmiyyətli rol oynayır.

Nazir deyib ki, müstəqillik illərində Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının yaradıcılıq axtarışları, qastrol səfərləri genişlənib, kollektiv tariximizin və milli dəyərlərimizin daşıyıcısına çevrilib. Üç əsrin şahidi olan Naxçıvan teat­rında səhnəyə qoyulan tamaşaların müasirlik kontekstində təqdimatı tamaşaçı zövqünün formalaşmasına xidmət edən amillərdəndir.

Diqqətə çatdırılıb ki, 2012-ci il fevral ayının 3-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının binasının əsaslı yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilməsi muxtar respublikanın mədəni həyatında əlamətdar hadisə olmaqla bərabər, həm də bu sahəyə göstərilən diqqət və qayğının ifadəsidir.

Sonra “Əli və Nino” tamaşası göstərilib.

Əsər 1914-1920-ci illərdə Bakıda baş verən hadisələri tam dolğunluğu ilə özündə əks etdirir. Avropa və Asiyanın arasında yerləşən bu şəhərdə mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların kəsişməsi, Azərbaycan xalqının tolerantlığı öz əksini tapıb.

Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Kamran Quliyevin quruluş verdiyi tamaşada teatrın tanınmış artistləri ilə yanaşı, gənc aktyorları da maraqlı obrazlar ­yaradırlar.

Tamaşanın quruluşçu rəssamı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Əbülfəz Axundov dövrün koloritini canlandırmağa çalışıb. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi İmamqulu Əhmədovun musiqi tərtibatı da hadisələrlə səsləşir. Tamaşada görkəmli bəstəkarlarımız Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun, Soltan Hacıbəyovun və başqalarının musiqisi ilə yanaşı, gürcü, tatar melodiyalarından da istifadə edilib.


      18 sentyabr – Milli Musiqi Günü münasibətilə Naxçıvan şəhərindəki Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında tədbir keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova tədbirdə çıxış edərək deyib ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrlərdə Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafı üçün böyük işlər həyata keçirilib. Ulu öndər milli musiqimizin böyük simaları olan Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm Maqomayev, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Tofiq Quliyev, Arif Məlikov və başqa dünya səviyyəli sənətkarlarımızın yaradıcılığını yüksək qiymətləndirib, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafına daim böyük qayğı göstərib. Onun qayğısı ilə ölkəmizdə musiqi mədəniyyətinin inkişaf dinamikası sürətlənib, Azərbaycan bəstəkarlarının beynəlxalq əlaqələri genişlənib, respublikada müsabiqələr, nəzəri konfranslar, müəllif gecələri, mahnı bayramları təşkil olunaraq gənc nəslin musiqi-estetik tərbiyəsinə böyük diqqət yetirilib.

Bu gün ölkəmizdə musiqimizin inkişafı sahəsində həyata keçirilən tədbirlər Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir, milli musiqi ənənələrimiz yaşadılır.

Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da milli musiqimizin inkişafına hərtərəfli dövlət qayğısı göstərilir. Son illərdə bu sahədə görülən işlərin miqyası, xüsusilə genişlənib. Naxçıvan şəhərində, rayon mərkəzlərində yeni musiqi məktəbləri inşa olunaraq istifadəyə verilib, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının, Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının, Naxçıvan Musiqi Kollecinin maddi-texniki bazası gücləndirilib, Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının, Aşıqlar Birliyinin fəaliyyəti üçün iş şəraiti təmin edilib.

Qeyd edilib ki, son illərdə muxtar respublikada 20-dən çox musiqi məktəbi inşa olunaraq və ya yenidən qurularaq öz qapılarını uşaqların üzünə açıb. 1998-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsinin nəzdində fəaliyyətə başlayan konservatoriyanın ali təhsilli musiqiçi kadrların yetişdirilməsindəki müstəsna rolundan danışan nazir diqqətə çatdırıb ki, Naxçıvan musiqi mədəniyyətinin təbliği istiqamətində də əhəmiyyətli işlər görülməkdədir. Azərbaycan xalqının mədəni irsini yaşadan xalq musiqisi, qədim diyarımıza məxsus yallılar, xalq rəqsləri, toy adətləri təbliğ olunur. Muxtar respublikanın musiqi kollektivlərinin əməyi dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilib, musiqiçilərimiz dövlət mükafatları və fəxri adlarla təltif olunublar.

Nazir çıxışının sonunda mədəniyyətə, incəsənətə və musiqi sənətinə göstərilən diqqət və qayğıya görə bütün mədəniyyət işçiləri adından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə minnətdarlığını bildirib.

Sonra Milli Musiqi Gününə həsr olunmuş konsert başlıyıb.

Konsert proqramında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Simfonik Orkestrinin ifasında dahi Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasından, Fikrət Əmirovun “Azərbaycan” süitasından musiqilər səslənib. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Gülyanaq Fərzəliyevanın, Tural Nəcəfovun, Mübariz Əsgərovun, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Azər Cəfərlinin, gənc müğənni Rahim Əsgərzadənin ifalarında Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ariya və mahnılar alqışlarla qarşılanıb. Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Əzizağa Məmmədov və Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Vilayət İsmayılov konsertdə xalq mahnılarımızı səsləndiriblər.

Bu il yaradılan simfonik orkestr Avropa bəstəkarlarının da musiqilərini tədbir iştirakçılarına təqdim edib. Konsert rəqs qrupunun “Odlar yurdu” rəqsinin ifası ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, Milli Musiqi Günü münasibətilə muxtar respublikanın rayon mərkəzlərində, mədəniyyət və təhsil müəssisələrində də tədbirlər keçirilib, konsert proqramları təşkil edilib.


      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Milli Musiqi Gününə həsr olunmuş tədbirlərin qrafikini təsdiq etmişdir. Bu qrafikə əsasən muxtar respublikanın paytaxtında və rayon mərkəzlərində, ­­o cümlədən uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərində konsertlər təşkil olunacaqdır. Eyni zamanda dahi bəstəkar Üzeyir Hacı­bəylinin həyat və yaradıcılığından bəhs edən “Üzeyir ömrü” bədii filminin nümayiş olunması, musiqi tariximizlə bağlı mühazirələrin oxunması nəzərdə tutulub.

Sentyabrın 8-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin Qarabağlar Türbə Kompleksi qarşısında Milli Musiqi Gününə həsr olunmuş konserti ilə bu tədbirlərə start verilib.

Əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2012-ci il yanvarın 10-da imzaladığı Sərəncam ilə yaradılan bu musiqi kollektivi haqqında ətraflı məlumat verilib.

Konsertə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası Estrada Orkestrinin solisti, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Mübariz Əsgərovun, Tural Nəcəfovun ifa etdikləri mahnılar alqışlarla qarşılanıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Azər Cəfərli, Elçin Nağıyevin ifalarında Azərbaycan bəstəkarlarının populyar estrada mahnıları səsləndirilib.

Kollektivin tanınmış solistlərindən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Mübariz Əsgərov, Tural Nəcəfov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Azər Cəfərli, Elçin Nağıyev və başqalarının ifasında estrada mahnıları ilə bərabər, Azərbaycan və dünya musiqisinin görkəmli sənətkarlarının marş, vals, caz, tanqo, rəqs musiqi janrında yazdığı melo­diyalar da səsləndirilib.

Konsertə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Məmmədov və Elvin Əliyarov dirijorluq edib.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin iki saata yaxın davam edən konserti Kəngərli rayon və ətraf kəndlərin sakinlərinə xoş ovqat bəxş edib. Dünən Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının Milli Musiqi Günü ilə bağlı Naxçıvan şəhərinin Saat meydanında da konserti olub.


      Avqustun 18-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2018” devizi altında Naxçıvan şəhərinin Saat meydanında növbəti şənbə konserti olub.

Mahnı və Rəqs Ansamblı geniş konsert proqramı ilə çıxış edib. Ansamblın üzvlərinin ifasında xalq və bəstəkar mahnıları, xalq rəqsləri tamaşaçılara təqdim olunub.

Ansamblın üzvlərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Hünər Əliyevin, Xatirə Səfərovanın, həmçinin Cəfər Tağıyevin, Namiq Vəliyevin, Məhərrəm Quliyevin, Nərmin Hüseynovanın, Hüseyn Qasımovun ifa etdikləri şən və lirik mahnılar tamaşaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Rəqs qrupunun ifa etdiyi “Xançobanı”, “Naz eləmə” və başqa rəqslər konsertə əlvanlıq gətirib. Bir saatdan artıq davam edən konsert “Yallı” rəqsi ilə başa çatıb.

Konsert proqramı şəhər sakinləri və qonaqlarda xoş ovqat yaradıb.

Qeyd edək ki, yay mövsümü ərzində əhalinin istirahətinin səmərəli təşkili, asudə vaxtının mənalı keçirilməsi məqsədilə hər həftə şənbə konsertləri ­keçirilir.


      Dünən 2 avqust – Azərbaycan Kinosu Günü münasibətilə Naxçıvan şəhərindəki “Gənclik” Mərkəzində tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə mərkəzin foyesində Kino Gününə həsr edilmiş sərgi ilə tanış olublar.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edərək bildirib ki, bu gün Azərbaycan kinosunun yaradılmasının 120 illiyi tamam olur. İncəsənətimizin hamisi olan ulu öndərimiz milli kinonun inkişafına daim qayğı ilə yanaşıb, milli özünə­məxsusluğu ilə seçilən koloritli, parlaq ekran əsərlərinin yaradılmasına diqqət yetirib. Bu gün dahi şəxsiyyətin siyasi xəttini uğurla davam etdirən Prezident cənab İlham Əliyev tərəfindən milli kino sənətinin inkişafı üçün mühüm işlər həyata keçirilir.

Vurğulanıb ki, dünya kinosunun yaranma dövrü ilə üst-üstə düşən Azərbaycan kino sənətinin tarixi 1898-ci ildən başlayır. Azərbaycan yazıçısı İbrahim bəy Musabəyovun dövrün həyat hadisələrini və lövhələrini əks etdirən, janr etibarilə melodram olan “Neft və milyonlar səltənətində” povesti əsasında çəkilən ilk tammetrajlı film bədii film kimi kino tariximizə daxil olub. Avropa və Asiyanın bir sıra ölkə­lərinin ilk tammetrajlı filmlərinin keçən əsrin 30-50-ci illərində yarandığını nəzərə alsaq, bu filmi xalqımızın mədəni səviyyəsinin yüksək göstəricisi hesab etmək olar.

Azərbaycanda ilk səsli kinonun istehsalına isə 1935-ci ildə “Mavi dənizin sahilində” bədii filmi ilə başlanılıb. Səsli kinonun yaranması ilə sənədli kinonun da yaradıcılıq imkanları genişlənib. 1945-ci ildə yaradılan və ekran sənətimizin qızıl fonduna daxil olan “Arşın mal alan” filmindən sonra Azərbaycan kinosunda musiqili komediya janrına meyil güclənib, milli kinomuzun ən uğurlu filmlərindən hesab olunan bu film indiyədək 136 ölkə­də nümayiş etdirilib və 86 dilə tərcümə olunub. 1956-cı ildə kinomuzda daha bir keyfiyyət dəyişikliyi baş verib, ilk rəngli bədii film olan “O olmasın, bu olsun” çəkilib. Üzeyir Hacı­bəyovun bu komediyasının ekranlaşdırılması da milli kinomuza şöhrət gətirib. Bu film dünyanın 40-dan çox ölkəsində nümayiş etdirilib.

Qeyd olunub ki, Azərbaycan kino sənətinin inkişafında Naxçıvan torpağının yetirdiyi sənətkarlar Qəmər Salamzadə, Rza Təhmasib, Həbib İsmayılov, Məmmədhüseyn Təhmasib, Ramiz Mirişli, Elxan Qasımov və başqalarının dəyərli xidmətləri olub. Unudulmaz filmlərimizdən olan “Nəsimi”, “Dədə Qorqud”, “Babək”, “Əzablı yollar”, “Gümüşgöl əfsanəsi”, “Doğma sahillər” və başqa ekran əsərlərinin müəyyən hissələri və natura çəkilişləri Naxçıvanda aparılıb. Bu gün də muxtar respublikada kino sənətinin inkişafına böyük diqqət və qayğı göstərilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin qayğısı nəticəsində Naxçıvan şəhərində “Gənclik” Mərkəzi yaradılıb, Şərurda “Bahar”, Şahbuzda “Araz” kinoteatrları, Ordubad və Babək Rayon Mədəniyyət evləri yenidən qurulub, ən müasir video­proyektorlarla, lazımi texniki avadanlıqlarla təchiz olunub. Muxtar respublikamızda Dövlət Film Fondunun fəaliyyət göstərməsi də bu sahəyə dövlət qayğısının daha bir nümunəsidir.

Diqqətə çatdırılıb ki, muxtar respublikanın Mədəniyyət Nazirliyinin iş planına əsasən “Azərbaycan Kinosu Günü” çərçivəsində hər həftə bir milli bədii film geniş ictimaiyyətə təqdim olunur və maraqla qarşılanır.

Sonda 1956-cı ildə çəkilmiş “O olmasın, bu olsun” filmi nümayiş etdirilib.


      M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında 1 avqust – Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü münasibətilə tədbir keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası mədəniyyət nazirinin müavini Rəşad Xudiyev tədbiri giriş sözü ilə açaraq bu günün əhəmiyyətindən, ümummilli ­liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi qəbul edilməsində, onun qorunmasında və inkişafında göstərdiyi misilsiz xidmətlərindən ətraflı danışıb. Qeyd olunub ki, görkəmli dövlət xadimi Azərbaycan dilini xalqımızın ən böyük dəyəri, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin sarsılmaz təməli, müstəqilliyimizin əsas rəmzlərindən biri kimi hər zaman yüksək dəyərləndirib.

Bildirilib ki, bu gün muxtar respublikamızda da dövlətimizin dil siyasəti uğurla həyata keçirilir. Naxçıvan şəhərində “Ana dili” abidəsinin ucaldılması da ana dilimizə ehtiramın ifadəsidir. Son illər muxtar respublikamızda dilimizin saflığı və qorunması üçün həyata keçirilən tədbirlər geniş ictimaiyyət tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanır.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri, Əməkdar mədəniyyət işçisi Asim Əliyev “Ən böyük milli dəyərimiz – Ana dilimiz”, AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Dilçilik şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nuray Əliyeva “Ana dilimiz dövlətçiliyimizin əsas atributlarından biridir”, M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Aytəkin Qəhrəmanova “Ana dilinin təbliğində kitabxanaların rolu” mövzularında çıxış ediblər.

Tədbirdə ana dilinə həsr olunmuş şeirlər səsləndirilib, əlamətdar günə həsr olunmuş sərgiyə baxılıb.

Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü münasibətilə muxtar respublikanın rayon mərkəzlərində də tədbirlər keçirilib, sərgilər təşkil edilib.


      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbində “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2018” devizi ilə “Zərif əllər” adlı əl işlərindən ibarət ­baxış-sərgi olub.

Sərgidə Naxçıvan şəhəri, Babək, Ordubad, Culfa və Şahbuz rayonlarındakı mədəniyyət evləri və klublarda fəaliyyət göstərən dərnək üzvlərinin əl işləri nümayiş etdirilib. Qeyd edək ki, rayonlardan olan dərnək üzvlərinin 205 əl işi içərisində toxuculuq, xalçaçılıq, kağız və kartondan hazırlanmış maketlər, milli geyimlər və başqa əl işləri vardır. Onların vitraj, ağacişləmə, toxuma üsulu ilə hazırladıqları əl işləri maraq doğurub.


      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Şahbuz Rayon Kolanı Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin ­xanəndəlik ixtisası üzrə müəllim və şagirdlərinin Naxçıvan şəhərindəki “Gənclik” Mərkəzində “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2018” tədbirləri çərçivəsində “Zabul” muğam kompozisiyası təqdim olunub.

Konsertin aparıcısı bildirib ki, muğam sənəti 2002-ci ildə YUNESKO tərəfindən “Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi reprezentativ siyahısı”na daxil edilib. Təqdim olunacaq “Zabul” muğamı “Bərdaşt”, “Mayeyi-zabul”, “Muyə”, “Manəndi-müxalif” və başqa şöbələrdən ibarətdir.

Kolanı Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllimi Bayram Qubadlı, şagirdləri Təyyar Mədətli, Özər Hacıyev, Mətləb Şirinzadə “Zabul” muğam kompozisiyasını ifa ediblər.

Məktəbin xalq çalğı alətləri ansamblı isə onları müşayiət edib. Konsertdə səsləndirilən şöbələr və guşələr maraqla qarşılanıb. Balaca xanəndələr Məhəmməd Füzuli, Əliağa Vahid və başqa şairlərimizin ­qəzəllərini səsləndiriblər.

Qeyd edək ki, məktəbin adıçəkilən istedadlı şagirdləri bu il ümummilli lider Heydər Əliyevin 95 illiyinə həsr olunmuş uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri şagirdlərinin muxtar respublika müsabiqəsinin laureatlarıdır.

Konsertdə C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyoru, Prezident mükafatçısı Rəhman Dünyamalıyevin Xalq şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin “Muğam” poemasından bədii qiraət etdiyi parçalar və klassik poeziyamızdan seçilmiş nümunələr maraqla qarşılanıb.

Konsertdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova konsert iştirakçılarını təbrik edib və onlara uğurlar arzulayıb.


      İyulun 11-də Babək rayon sakinləri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Akif Hacıyev, Zaleh Novruzov, Sidiqə Seyidova və İsmayıl Qurbanov tərəfindən qədim mədəniyyətimizi və tariximizi əks etdirən məişət və təsərrüfat əşyaları, numizmatika, toxuculuq nümunələrindən ibarət 140 eksponat Babək Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinə təqdim edilib.

Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, muxtar respublikada tariximizin, mədəniyyətimizin, adət-ənənələrimizin araşdırılması, qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması diqqət mərkəzində olan məsələlərdəndir.

Nazir qeyd edib ki, bu gün muzey ziyarətçilərimizin sayı əhəmiyyətli dərəcədə artıb və muzey işçilərinin öhdəsinə daha böyük vəzifələr qoyulub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” 2014-cü il 19 dekabr tarixli ­Sərəncamına əsasən muxtar respublikanın nazirlik, komitə və təşkilatlarının kollektivləri mütəşəkkil şəkildə muzeyləri ziyarət edirlər. Bu ilin 6 ayı ərzində muxtar respublikanın muzeylərini 284 min 720 nəfər tamaşaçı ziyarət edib ki, onlardan 95 min 619 nəfəri əcnəbi vətəndaşlardır. Muxtar respublikamızda fəaliyyət göstərən muzeylər ilə orta məktəblər arasında distant, həmçinin yetişməkdə olan gənc nəsil üçün açıq dərslər təşkil edilir. Ötən dövr ərzində 219 açıq, 2 distant, 6 elektron dərs keçilib. Cari ilin birinci yarımili ərzində muzeylərdə, ümumilikdə, tarixi və əlamətdar günlərlə bağlı 79 sərgi, 21 tədbir təşkil edilib.

“Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən muzey fondlarının zənginləşdirilməsi, onların yeni eksponatlarla təmin olunması daim diqqət mərkəzində saxlanılır”, – deyən Natəvan Qədimova bildirib ki, bu ilin 6 ayı ərzində muxtar respublika muzeylərinə 670 ədəd yeni eksponat daxil olub. Bu müddət ərzində AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fonduna qədim tarixə malik əlyazma və kitabların təqdimatı da daxil olmaqla, ümumilikdə, 3 dəfə eksponat təqdimatı keçirilib.

Nazir göstərilən diqqət və qayğıya görə tədbir iştirakçıları adından Naxçıvan ­Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə minnətdarlığını bildirib.

Tədbirdə Akif Hacıyev, Zaleh Novruzov, İsmayıl Qurbanov və Sidiqə Seyidova çıxış edərək muxtar respublikada maddi-mədəni irsimizin qorunub yaşadılması və gələcək nəsillərə çatdırılması sahəsində keçirilən tədbirlərin əhəmiyyətindən danışıblar.

Sonda muzeyin ekspozisiyasına baxış olub.


      İyulun 4-də Cəlil Məmmədquluzadənin ev-muzeyində bu mədəniyyət ocağının yaradılmasının 20 illiyi ilə əlaqədar tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açıb. Nazir bildirib ki, hazırda ölkəmizdə, eləcə də muxtar diyarımızda müxtəlif profilli muzeylər fəaliyyət göstərir. Bu muzeylər içərisində tanınmış şəxsiyyətlərin ev-muzeyləri xüsusi yer tutur. Həmin mədəniyyət müəssisələri sırasında görkəmli ədib Cəlil Məmmədquluzadənin həm ölkəmizin paytaxtı Bakıda, həm də dahi yazıçının doğulub boya-başa çatdığı Naxçıvan şəhərində yaradılmış ev-muzeyləri də vardır.

Dahi yazıçının Naxçıvan şəhərindəki ev-muzeyi ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il 19 iyun tarixli Sərəncamına əsasən yaradılıb, 1999-cu il ok­tyabrın 13-də muzeyin açılışı olub. Həmçinin böyük yazıçının vaxtilə müəllimlik etdiyi Nehrəmdə və Cəlilkənddə ədibin xatirə muzeyləri istifadəyə verilib. Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyi və Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı Cəlil Məmmədquluzadənin adını daşıyır.

Görkəmli demokrat ədib, tanınmış yazıçı-publisist Cəlil Məmmədquluzadənin milli şüurun oyanışında, milli ruhun formalaşmasında əvəzsiz rolu olub.

Vurğulanıb ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri ­Heydər Əliyev böyük yazıçı və dramaturq Cəlil Məmməd­quluzadənin yaradıcılığına və şəxsiyyətinə həmişə yüksək qiymət verirdi. Ulu öndər Cəlil Məmmədquluzadə irsinə, onun əsərlərinin tədqiqi və nəşrinə, eləcə də adının əbədiləşdirilməsinə böyük diqqət və qayğı göstərirdi. Məhz ümummilli ­liderin hakimiyyəti illərində yazıçı haqqında yeni və sanballı tədqiqat əsərləri kütləvi şəkildə nəşr olunub, xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün böyük işlər həyata keçirilib, yubileyləri təntənəli şəkildə qeyd edilib. Redaktoru olduğu “Molla Nəsrəddin” jurnalının faksimilesinin nəşr edilməsi böyük ədəbi hadisə olmaqla, ictimaiyyət tərəfindən mirzəcəlilşünaslığa göstərilən diqqət və qayğı kimi dəyərləndirilib.

Qeyd olunub ki, böyük yazıçı-dramaturqun irsinə dövlətimiz və xalqımız bu gün də ehtiramla yanaşır. Dövlət başçısının 2009-cu il 6 fevral tarixli Sərəncamı ilə Cəlil Məmmədquluzadənin 140 illiyi ölkəmizdə və muxtar respublikamızda geniş qeyd edilib. Böyük ədiblə bağlı simpozium və elmi konfranslar təşkil olunub, ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik “Naxçıvan” jurnalının bir nömrəsi Cəlil Məmməd­quluzadənin 140 illiyinə həsr edilib. Yubiley ərəfəsində böyük yazıçının ev-muzeyi təmir olunub, buradakı ekspozisiya yenidən qurulub və zənginləşdirilib, yazıçının ikicildlik “Seçilmiş əsərləri” işıq üzü görüb. Görkəmli dramaturqun, demək olar ki, bütün pyesləri onun adını daşıyan Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında tamaşaya qoyulub.

Sonra Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi, professor Hüseyn Həşimli “Cəlil Məmmədquluzadə irsinin öyrənilməsi və təbliğində ev-­muzeyinin rolu”, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İman Cəfərli “Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığı”, Cəlil Məmmədquluzadənin ev-muzeyinin direktor əvəzi Kəmalə Allahverdiyeva “Cəlil Məmmədquluzadənin ev-muzeyinin fəaliyyəti” mövzularında çıxış ediblər.

Tədbirdə Cəlil Məmməd­quluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının ak­tyorlarının ədibin felyetonları əsasında hazırladıqları kompozisiya maraqla qarşılanıb. Sonda muzeyin ekspozisiyasına baxış keçirilib.

Qeyd edək ki, bu gün ev-muzeyində 2045 ədəd eksponat mühafizə olunur. Onlardan 273-ü ekspozisiyada nümayiş etdirilir, muzeyin fondunun zənginləşdirilməsi qayğısına qalınır, ədibin həyat və yaradıcılığına aid dərslər burada əyani şəkildə ­keçilir.


      Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, Prezident təqaüdçüsü Tofiq Mövləvinin 80 illik yubileyi münasibətilə tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açaraq bildirib ki, muxtar respublikamızda tanınmış sənət adamlarına yüksək diqqət və qayğı göstərilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun sənət adamlarına göstərdiyi diqqət və qayğı bunun bariz nümunəsidir. Belə incəsənət xadimlərindən biri də Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, Prezident təqaüdçüsü Tofiq Mövləvidir.

Vurğulanıb ki, yarım əsrdən artıq səhnədə 100-dən çox müxtəlif xarekterli obrazlar yaratmış Tofiq Mövləvi böyük tamaşaçı sevgisi qazanmışdır. Aktyor 1938-ci ilin iyulun 1-də qüdrətli sənətkar Səməd Mövləvinin ailəsində dünyaya göz açıb. Böyüdüyü mühit onu səhnə sənətinə daha qırılmaz tellərlə bağlayıb.

Bildirilib ki, Tofiq Mövləvi hələ Naxçıvan şəhər 1 nömrəli orta məktəbdə təhsil aldığı illərdə Naxçıvan teatrında ilk kiçik rollarını oynamışdır. 1955-ci ildə orta məktəbi bitirdikdən sonra o, görkəmli ədib Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan” faciəsində rol alır. O zaman atası mərhum Səməd Mövləvi də bu tamaşada Şeyx Kəbir rolunda səhnəyə çıxır. Bu, gələcək aktyor üçün unudulmaz anlar olmaqla bərabər, həm də sənət imtahanı idi.

Nazir bildirib ki, görkəmli sənətkarın əməyi dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. O, 1974-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının, 1987-ci ildə isə Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar artisti” fəxri adlarına layiq görülüb. Naxçıvan teatrının 125 illiyinin qeyd edildiyi 2008-ci ildə isə Tofiq Mövləvi “Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti” fəxri adı ilə təltif edilib. Tofiq Mövləvi 2005-ci ildən Prezident təqaüdçüsüdür.

Nazir yubilyarı təbrik edib və ona hədiyyə təqdim edib.

Tədbirdə Xalq artistinin sənət dostları, Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktoru, Xalq artisti Rza Xudiyev, Xalq artistləri Kamran Quliyev, Həsən Ağasoy, Yasəmən Ramazanova, Rövşən Hüseynov, Məhəmmədtağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının bədii rəhbər-direktoru, Xalq artisti Şirzad Abutalıbov, Xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Yusif Allahverdiyev, Tural Nəcəfov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Elxan Şeyxov, sənətkarın qızı İlahə Mövləvi, nəvəsi Röya Ələkbərova çıxış edərək ­yubilyar haqqında ürək sözlərini ­bildiriblər.

Sonda Xalq artisti Tofiq Mövləvi çıxış edərək yaradıcılığına yüksək qiymət verildiyinə, ona göstərilən diqqət və qayğıya görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə minnətdarlığını ifadə edib və bundan sonra da teatr sənətimizin inkişafı üçün çalışacağını bildirib.


      İyulun 3-də Cəlil Məmməd­quluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Tofiq Seyidovun Məmməd Səid Ordubadinin “Qılınc və qələm” romanı əsasında səhnələşdirdiyi ikihissəli tarixi dramı ilə 135-ci teatr mövsümünü başa çatdırıb.

Tamaşadan əvvəl muxtar respublikanın mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edərək bildirib ki, bu qədim sənət məbədinin əsaslı inkişafı, yaradıcılıq axtarışlarının genişləndirilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndərin qayğısı nəticəsində ­teatrımız ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq davamlı inkişaf yoluna çıxıb. Mədəniyyət tariximizin şərəfli səhifələrini yazan Naxçıvan teatrı dövlət müstəqilliyi qazanıldıqdan sonra da ulu ­öndərin diqqət və qayğısı ilə öz inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyub.

Bildirilib ki, Azərbaycanda ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan teatrlara diqqət və qayğı bu gün uğurla davam etdirilir. Ölkə Prezidentinin 2008-ci il 31 yanvar tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının 125 illik yubileyi dövlət səviyyəsində qeyd olunub.

Diqqətə çatdırılıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında teatrların fəaliyyətinə hərtərəfli qayğı göstərilir. Son illər muxtar respublikada teatr binalarının hamısı yenidən qurulub və ya əsaslı təmir olunaraq istifadəyə verilib.

Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı binasının 2012-ci il fevral ayının 3-də əsaslı yenidən­qurmadan sonra istifadəyə verilməsi muxtar respublikanın mədəni həyatında əlamətdar hadisə olub.

Vurğulanıb ki, muxtar respublikada teatr sənətinə bağlı insanların əməyi də daim dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Yaradıcı insanlar fəxri adlara, orden və medallara, Prezident təqaüdü və mükafatlarına layiq görülürlər.

Natəvan Qədimova bütün mədəniyyət və incəsənət işçiləri adından göstərilən böyük diqqət və qayğıya görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə minnətdarlığını bildirib.

Sonra “Qılınc və qələm” tamaşasına baxılıb.


      İyunun 30-da Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2018”lə bağlı Naxçıvan şəhərinin Saat meydanında bu ilin ilk şənbə konserti olub.

Aparıcı bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Məmmədov olan estrada orkestri haqqında geniş məlumat verib.

Bildirilib ki, yay mövsümü ərzində əhalinin istirahətinin səmərəli təşkili, asudə vaxtının mənalı keçirilməsi məqsədilə hər həftə şənbə konsertləri təşkil olunacaqdır.

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Tural Nəcəfovun, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Azər Cəfərlinin, Elçin Nağıyevin ifalarında Azərbaycan bəstəkarlarının estrada mahnıları səsləndirilib. Fikrət Əmirov, Vasif Adıgözəlov, Emin Sabitoğlu, Polad Bülbüloğlu, Zakir Bağırov, Oqtay Kazımov, Elza İbrahimova, Nəriman Əzimov, Telman Hacıyev və başqalarının mahnıları alqışlarla qarşılanıb. Orkestrin gənc solistləri Samir İsmayılov, İlkin Abdullayev, Nərmin Hüseynova, Rahim Əsgərzadə Azərbaycan bəstəkarlarının şən və lirik mahnılarını ifa ediblər.

Konsertdə dünya musiqisinin böyük sənətkarlarının marş, vals, caz, tanqo, rəqs musiqi janrlarında bəstələdikləri melodiyalar da səsləndirilib.

Bir saatdan artıq davam edən, repertuar zənginliyi ilə seçilən konsert proqramı şəhər sakinləri və qonaqlara xoş ovqat bəxş edib.

Konsertdə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Məmmədov və Elvin Əliyarov dirijorluq etmişlər.


      Mayın 29-da “Gənclik” Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin fortepiano ixtisası üzrə VII sinif şagirdi Fidan Novruzovanın solo konserti olub. Konsert Azərbaycan xalqının ümummilli lideri ­Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr edilib.

Konsertin aparıcısı bildirib ki, Fidan Novruzova 2003-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. Hazırda Naxçıvan Qızlar Liseyinin 9-cu sinfində təhsil alır. 2011-ci ildə Naxçıvan Şəhər 2 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin Fortepiano ixtisası üzrə 1-ci sinfinə daxil olan Fidan muxtar respublikada keçirilən müsabiqələrdə müxtəlif nominasiyalar üzə mükafatlara layiq görülüb.

Konsertdə Fidan Novruzovanın dünya musiqisinin böyük korifeylərinin, Azərbaycan bəstəkarlarının, Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin skripkaçalanlar və instrumental ansamblları ilə birlikdə ifa etdiyi musiqi əsərləri maraqla qarşılanıb. Konsert görkəmli bəstəkar və pianoçu Fərhad Bədəlbəylinin “Dəniz” əsərinin ifası ilə başa çatıb. Bu əsər ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin həyat yolunu əks etdirən fraqmentlərin səhnədə canlandırılması ilə müşayiət edilib.

Konsert müəllim və şagirdlərdə xoş ovqat yaradıb.

Konsertdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova gənclərə göstərilən qayğıdan danışıb, istedadlı şagirdi, onun müəllimlərini təbrik edərək onlara təhsildə uğurlar arzulayıb.


      Mayın 17-də Naxçıvan Dövlət ­Filarmoniyasında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr edilmiş mahnı müsabiqəsi ­keçirilib.

Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi ­Sədrinin “Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsinə dair Tədbirlər Planının təsdiq edilməsi haqqında” 2018-ci il 16 aprel tarixli Sərəncamından irəli gələn vəzifələr uğurla icra olunur. Tədbirlər planına əsasən ümummilli ­liderə həsr olunmuş şeir və mahnı müsabiqələrinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bugünkü mahnı müsabiqəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və Bəstəkarlar Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə həvəskar və professional bəstəkarlar arasında keçirilir. Müsabiqənin keçirilməsində əsas məqsəd dahi Heydər Əliyevin mənəvi irsindən faydalanmaqla Naxçıvan Muxtar Respublikasında yetişən gənc nəslin bədii və estetik zövqünün formalaşmasına kömək etmək, istedadlı bəstəkarları aşkar edib üzə çıxarmaq, onların yaradıcılıq potensialını inkişaf etdirməkdən ibarətdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müvafiq əsasnaməyə əsasən muxtar respublikamızda yaşayan həvəskar və professional bəstəkarlıqla məşğul olan yaşı 18-dən yuxarı şəxslər müsabiqədə iştirak etmək hüququ qazanıb.

Yaradılmış Təşkilat Komitəsi müsabiqənin keçirilməsi üçün lazımi tədbirləri görüb, münsiflər heyəti müyyən olunub. Müsabiqənin gedişi zamanı təqdim olunmuş əsərlər 10 ballıq sistem üzrə gizli səsvermə yolu ilə qiymətləndiriləcək və qaliblər müəyyən ediləcəklər.

Nazir çıxışının sonunda müsabiqənin iştirakçılarına və münsiflər heyətinə uğurlar arzulayıb.

Tədbirin aparıcısı müsabiqənin münsiflər heyətini iştirakçılara təqdim edib.

Müsabiqədə ümummilli liderə həsr olunmuş peşəkar və həvəskar bəstəkarların 11 mahnısı səsləndirilib. Naxçıvan Musiqi Kollecinin, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının, Ərtoğrol Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin xor kollektivləri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Elçin Nağıyev, Yaşar Qurbanov, Azər Cəfərli, gənc müğənni Rahim Əsgərzadə müsabiqəyə təqdim olunmuş mahnıları ifa ediblər. “Fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam” odası, “Ömrün Heydər zirvəsi”, “Ulu öndər”, “Sönməyən Günəşim” və başqa mahnılar maraqla qarşılanıb.

Bütün əsərlər ifa edildikdən sonra münsiflər heyəti qalibləri müəyyən etmək üçün müzakirələr aparıb. Tədbirdə “Salnamə” sənədli filmlər studiyasının istehsal etdiyi “Heydər Əliyev – Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi” sənədli filmi nümayiş etdirilib.

Müsabiqədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Əməkdar incəsənət xadimləri Yaşar Xəlilov və Şəmsəddin Qasımov müvafiq olaraq III və II yerlərə layiq görülüblər. Fəridə Ağayeva isə müsabiqənin qalibi olub. Qaliblərə diplomlar təqdim olunub.

Tədbirin sonunda Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının sədri Yaşar Xəlilov çıxış edərək müsabiqənin təşkilatçılarına minnətdarlıq edib, qalibləri təbrik edərək onlara yaradıcılıq uğurları arzulayıb.


      Azərbaycan milli teatr tarixinə parlaq səhifələr yazmış qədim Naxçıvan teatrının yaradılmasından 135 il ötür. Dünən bu münasibətlə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında tədbir keçirilib.

Tədbiri Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açaraq bu sənət ocağının keçdiyi inkişaf yolundan danışıb. Bildirib ki, Naxçıvan teatrı yarandığı gündən sağlam məfkurə, yüksək sənətkarlıq baxımından fərqlənən repertuar uğrunda mübarizə aparıb, mütərəqqi ideya və prinsiplər əsasında böyük inkişaf yolu keçib. Naxçıvan teatrının inkişafında Eynəli bəy Sultanov, Cəlil Məmmədquluzadə, Məhəmmədtağı Sidqi və başqa görkəmli ziyalılarımız əsl fədakarlıq nümunəsi göstəriblər.

Vurğulanıb ki, bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında teatrlar diqqət və qayğı ilə əhatə edib. Məhz bu diqqətin nəticəsidir ki, 2008-ci ildə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram ­Teatrının 125 illik yubileyi geniş şəkildə qeyd olunub, teatrın binası müasir layihə əsasında yenidən qurularaq 2012-ci ildə istifadəyə verilib.

Muxtar respublikamızda gənc ak­tyor nəslinin yetişməsi üçün də ardıcıl tədbirlər görülür. Naxçıvan Dövlət Universitetində aktyorluq sənəti ixtisası və Naxçıvan Musiqi Kollecində bədii yaradıcılıq işi ixtisasları kadr hazırlığı istiqamətində fəaliyyət göstərir. Bunun nəticəsidir ki, hər il istər dövlət, istərsə də xalq teatrlarının heyətinə onlarla gənc qatılır, yaratdıqları obrazlarla teatrsevərlərin qəlbinə yol tapır.

Nazir Naxçıvan teatrının 135 illiyi münasibətilə bütün teatrsevərləri təbrik edib, teatr xadimlərinə, teatrımıza, ümumilikdə, Naxçıvan mədəniyyətinin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə bütün mədəniyyət işçiləri adından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinə minnətdarlığını bildirib.

Tədbirin sonunda tanınmış dramaturq, Əməkdar incəsənət xadimi Əli Əmirlinin “Əli və Nino” tamaşası göstərilib.

Əsər 1914-1920-ci illərdə Bakıda baş verən hadisələri tam dolğunluğu ilə özündə əks etdirir. Avropa və Asiyanın arasında yerləşən bir şəhərdə mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların kəsişməsi, Azərbaycan xalqının tolerantlığı öz əksini tapıb.

Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Kamran Quliyevin quruluş verdiyi tamaşada teatrın tanınmış artistləri ilə yanaşı, gənc aktyorları da maraqlı obrazlar yaradırlar.

Tamaşanın quruluşçu rəssamı Əbülfəz Axundov dövrün koloritini canlandırmağa çalışıb. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi İmanqulu Əhmədovun musiqi tərtibatı da hadisələrlə səsləşir. Tamaşada görkəmli bəstəkarlarımız Qara Qarayevin, Fikrət Əmirovun, Soltan Hacıbəyovun və başqalarının musiqisi ilə yanaşı, gürcü, tatar melodiyalarından da istifadə edilib.


      Mayın 10-da Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının yeni yaradılan Simfonik Orkestrinin Heydər Əliyev Muzeyinin qarşısında keçirilən konserti Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olunub.

Orkestrin ilk konserti dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun “Koroğlu” operasının üverturasının sədaları ilə başlayıb. Elvin Əliyarovun dirijorluq etdiyi, xormeysteri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Mahirə Əsgərova, baletmeysteri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Tamerlan Bağırov olan orkestrin ifası alqışlarla qarşılanıb.

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Tural Nəcəfov xorla birlikdə Müslüm Maqomayevin “Azərbaycan” mahnısını ifa etdikdən sonra konsertdə xanəndə və müğənnilərin ifasında görkəmli bəstəkarımız Ramiz Mirişlinin “Naxçıvan təranəsi” səslənib. Bu ifalar tamaşaçılarda xoş ovqat yaradıb.

Konsertdə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Mübariz Əsgərovun ifasında “Evləri var xana-xana” xalq mahnısı və onun Gülyanaq Fərzəliyeva ilə birlikdə səsləndirdikləri “Arşın mal alan” operettasından “Gülçöhrə və Əsgərin dueti” musiqimizin zənginliyini göstərirdi.

Konsertdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Elçin Nağıyev “Vətən nəğməsi”ni, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Vilayət İsmayılov “Dilkəş” təsnifini, gənc müğənni İlkin Abdullayev Cahangir Cahangirovun “Ana yurdum” mahnısını ifa ediblər.

İlkin Abdullayevin ifa etdiyi “Heydər – Xalq”, Eldar Mansurovun “İlhamla sabaha” mahnıları alqışlarla qarşılanıb.

Konsert Eldar Mansurovun “Odlar yurdu” melodiyasının sədaları altında rəqs kollektivinin ifası ilə başa çatıb.

Simfonik orkestrin ilk konserti Naxçıvan şəhərinin sakinləri və şəhərimizin qonaqları tərəfindən maraqla qarşılanıb.


      Naxçıvan şəhərindəki “Gənclik” Mərkəzində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin muxtar respublika ifaçılıq, rəsm, inşa yazı müsabiqələrinin yekun tədbiri olub.

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərindəki büstünün önünə gül dəstələri düzüblər.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova tədbirdə çıxış edərək görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin milli mədəniyyətimizin inkişafı və təbliğindəki misilsiz xidmətlərindən danışıb.

Qeyd edilib ki, ümummilli liderin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri şagirdlərinin və Naxçıvan Musiqi Kolleci tələbələrinin muxtar respublika ifaçılıq, rəsm və inşa yazı müsabiqəsi gənc nəslin bədii-estetik dünyagörüşünün formalaşmasını, onlarda vətənpərvərlik ruhunun daha da inkişaf etdirilməsini əsas məqsəd kimi qarşıya qoymuşdur.

Çıxışda bildirilib ki, ifaçılıq müsabiqəsində müxtəlif musiqi ixtisasları üzrə təhsil alan şagirdlər, həmçinin xalq çalğı və nəfəsli alətlər orkestrləri, skripkaçalanlar ansamblı da öz bacarıqlarını nümayiş etdiriblər. Müsabiqə 2 turdan ibarət olub. İlk turda 427 fərdi ifaçı və 40 kollektiv iştirak edib. Müsabiqədə iştirakçıların ifaları 10 ballıq sistem üzrə qiymətləndirilib. Münsiflər heyətinin qərarına əsasən II turda 283 fərdi ifaçı iştirak edib. Müsabiqədə bir sıra ixtisaslar üzrə 2 yaş qrupu müəyyən olunub, ayrı-ayrı nominasiyalar üzrə mükafatlar təsis edilib. Nəticə etibarilə, 37 nəfər birinci, 52 nəfər ikinci, 53 nəfər isə üçüncü dərəcəli diplomlara, digər iştirakçılar da diplom və fəxri fərmanlara layiq görülüblər.

Sonra müsabiqənin mükafatlandırma mərhələsi başlayıb.

Müsabiqədə Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbi I, Naxçıvan Şəhər Ərtoğrol Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbi II, Şərur Şəhər Bəhruz Kəngərli adına Uşaq İncəsənət Məktəbi isə III dərəcəli diploma layiq görülüb, eyni zamanda “İlin məktəbləri” adını da ­qazanıblar.

Naxçıvan Musiqi Kolleci isə müsabiqədə fəal iştirakına görə fəxri fərmanla təltif edilib.

Sonra yekun konsert olub.


      Aprelin 30-da Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrında Culfa rayonunun dram dərnəyi böyük bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun “Arşın mal alan” operettasını tamaşaçılara təqdim edib.

Tamaşanın diqqəti cəlb edən cəhəti bütün rolları gənclərin təbii və canlı şəkildə təqdim etməsidir. Əsərdəki musiqilərin canlı ifası da gənclərin istedad və bacarığından xəbər verir. Tamaşadakı obrazları, əsasən, rayonun Əbrəqunus, Kırna, Bənəniyar və Gülüstan kəndlərindəki mədəniyyət müəssisələrində çalışan mədəniyyət işçiləri canlandırıblar.

Qeyd edək ki, dahi sənətkarımızın bu əsəri olduqca sadə, xalqa yaxın, onu səhnələşdirmək isə bir o qədər çətin və məsuliyyətlidir. Komik səhnələr, gözəl musiqi, maraqlı dialoqlar, hadisələrin yüksələn xətlə inkişafı, sürətlərin kaloriti ifaçılardan həmişə istedad və sənətkarlıq tələb edir. Buna baxmayaraq, dram dərnəyinin gənc ifaçıları əsərin səhnələşdirilməsinə nail ola biliblər. Bu mənada, tamaşanı gənc kollektivin uğuru hesab etmək olar.

“Arşın mal alan” tamaşasının rejissoru Sahib Əliyev, rəssamı Culfa Şəhər Klubunun müdiri Aidə İbrahimovadır. Tamaşadakı musiqilərin ifaçıları isə Tahir Səmədov və Yaşar Hümbətovdur.

Qeyd edək ki, xalq teatrları olmayan rayonlarda ilkin olaraq dram dərnəklərinin yaradılması üçün tədbirlər görülür. 2017-ci ilin sonlarında Culfa rayonunda yaradılan dram dərnəyi də məhz belə kollektivlərdəndir. Bu dram dərnəyinin yaradılmasının əsas təşəbbüskarları rayonun mədəniyyət müəssisələrində çalışan gənclərdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi

© Müəlliflik hüququ qorunur

2018-2019