Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyi

XƏBƏRLƏR
      29 yanvar 2021-ci il tarixdə Nazirliyin Xudafərin Gənclər Birliyi arasında Amin Maaloufun “Səmərqənd” əsərinin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Onlayn müzakirəni giriş sözü ilə Gənclər Birliyin sədri Aysel Şəfiyeva açaraq qeyd etmişdir ki, əsərin müəllifi livanlı yazıçı Amin Maalouf 1949-cu il fevralın 25-də Livanda xristian bir ailədə anadan olmuşdur. O, əsərlərində daha çox şərq mədəniyyətinə üstünlük vermişdir. Əsərləri Türkiyədə daha çox oxunan yazıçılar sırasındadır. Yazıçı 1983-cü ildə “Xaç Yürüşü Ərəblərin Gözü ilə” adlı ilk kitabı ilə uğur qazandı. Yazıçı “Səmərqənd” əsəri ilə yanaşı “Afrikalı Leo”,”Şərqin limanları”, “Yolların başlanğıcı” və başqa əsərləri ilə də məşhurdur.

Daha sonra əsər haqqında Qasımova Türkanə gənclərə geniş məlumat verərək qeyd etmişdir ki, “Səmərqənd” əsəri müəllifin oxucu auditoriyası tərəfindən ən çox bəyənilən əsərlərindən biridir. Müəllif, Ömər Xəyyamın yaşadığı dövrdən başlayaraq Titanik gəmisinin batdığı ildə sona çatan bir süjet yaratmışdır. Əsər 4 hissədən ibarətdir. Kitabın ilk iki hissəsi Ömər Xəyyamın həyatı və o dövrün məşhur vəziri Xacə Nizamülmülk ilə Həsən Sabbah arasında olan münasibət, keçdiyi keşməkeşli yollar, Səmərqənd şəhərində baş verən siyasi hadisələrdən bəhs edir. Sonrakı iki hissədə adı Benjamin Ömər olan birinin, Xəyyamın “Səmərqənd yazıları” kitabını axtararkən İranda üzləşdiyi siyasi hadisələr və eşq macərasından danışılır.

Növbəti çıxışda əsərin ədəbi və tarixi mahiyyəti haqqında Miralməmməd Seyidov çıxış edərək bildirmişdir ki, əsər daha çox tarix və siyasət romandır. Müəllif İranın XX əsrin əvvəllərindəki şah rejimi, Amerika, Rusiya və İngiltərə kimi ölkələrlə olan siyasi münasibətləri öz təxəyyülü ilə təqdim etmişdir.

Tədbir gənclərin kitab haqqında təəssüratları ilə yekunlaşmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.01.2021

      Yanvarın 28-də Naxçıvan Dövlət Film Fondunda Nəqşi-cahan Gənclər birliyinin üzvləri arasında “Film dünyasına səyahət” mövzusunda tədbir keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə açan Nəqşi-cahan Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova qeyd etmişdir ki, bu filmlərin mövzusu, ideyası müxtəlifdir. Gənclərin dünyagörüşünün formalaşmasında, inkişafında filmlərin rolu böyükdür. Müxtəlif mövzuda, ideyada təqdim olunacaq filmlər insan düşüncəsi, duyğu və həyat tərzindən bəhs edir. Bu tədbir zamanı gənclər filmlərə fərqli prizmalardan baxacaq və içində olan film sevgisini kəşf edəcək. Daha sonra Naxçıvan Dövlət Film Fondun direktoru Mirakif Seyidov çıxış edərək bildirdi ki, kino böyük təbliğat vasitəsidir. Kino dilində təqdim edilən mövzular olduqca maraqlı və təsirli olur. Son illər bir sıra filmlər çəkilib. Gənclərin müasir kinodan umduğu əsas məsələlərdən biri bu filmlərdə düşüncələrinin yüksək səviyyədə tərənnüm edilməsidir.

Daha sonra söz gənclərə verildi. Nəqşi-cahan Gənclər birliyinin üzvlərindən Müzəffər Yusifov “Legenda 1900”, Əzizə Süleymanova “Amelie”, Bənövşə Afətli “Dedemin insanları”, Mirqafar Seyidov “The parfume”, Aysel Əhmədova “Marslı”, Nuray Mehdiyeva “Black swan”, Murad Nəcəfzadə “Sosial nerwork” filmlərinin fraqmentini təqdim etdi və filmlər haqqında geniş məlumat verdilər.

Tədbir qarşılıqlı diskussiya formasında gəncləri maraqlandıran sualların cavablandırılması ilə başa çatmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.01.2021

      27 yanvar 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin “Harmoniya” Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğində gənclərin rolu” adlı onlayn tədbir keçirilmişdir.

Tədbiri Gənclər Birliyinin sədri, Bəhruz Kəngərli Muzeyinin Baş fond mühafizi-elmi işçisi Səmanə Rüstəmova açaraq vurğulamışdır ki, tarixi kökümüzdən gələn milli-mənəvi dəyərlərimiz ailədən başlanır. Babalarımızın qoyduğu izlər, gözəl adət-ənənələrimizi yaşatmaq üçün ilk əvvəl biz-gənclərin biliyi olmalıdır.

Qeyd olunmuşdur ki, gənc nəsil mədəniyyətimizi qoruyub, inkişaf etdirmək üçün ilk öncə mədəniyyət tarixini və nəzəriyyəsini gözəl bilməlidir. Hər kəs mədəniyyəti sevərək mənimsəsə və onu təbliğ etsə hər zaman inkişafı labüddür. Mədəniyyətimizin çoxşaxəli və zəngin olması xüsusi ayrıcalıqdır. Mədəniyyətin inkişafı və təbliği yüksək səviyyədə olarsa, cəmiyyətin mədəni səviyyəsi də yüksək olar. Bu mənada mədəniyyət cəmiyyətdə mənəvi-psixoloji iqlimi tənzimləməkdə və beləliklə də vətənpərvərlik hisslərinin özünün ifadəsində və milli müəyyənliyin formalaşmasında əvəzsiz fəaliyyət göstərir. Belə şəraitdə ictimai münasibətlərin mədəniyyətlə bağlı olan sahəsi daha da genişlənir. Deməli, mədəniyyət insanlararası münasibətlərin bütün formaları üzərinə yayılaraq bu münasibətləri səciyyləndirən çox mühüm keyfiyyət göstəricisinə çevrilə bilir.

Gənc nəsil daim irəliyə can atır, daha doğrusu ata-babaların qoyub getdiyi mədəni irsi daha da inkişaf etdirərək yeni-yeni cizgi və əlavələr edərək onu təkmilləşdirir. Lakin mədəni dəyərləri qoruyub saxlamaqla öz mədəniyyətini təbliğ etmək lazımdır.

Tədbir maraqlı diskussiya formasında davam etmiş, suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.01.2021

      Yanvarın ayının 28-də Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə uşaq musiqi incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərində xanəndəlik ixtisası tədris aparan müəllimlərə ustad dərs keçirilmişdir.

Ustad dərsi Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Əbülfəz Məmmədov aparmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, bu gün Azərbaycan musiqisinin özəyi olan muğamlarımızın inkişaf etdirilməsi, dünyada şöhrət qazanması hamını düşündürməyə məcbur edir. “Xanəndəlik" dedikdə, ifaçıda ilk növbədə səhnə mədəniyyəti, gözəl səs və qamət olmalı, muğamın bütün şöbə və guşələrini, təsnif və dəramədləri muğama aid olan mahnıları, qəzəlləri, poeziyanı bilməli, ən əsası isə onda sənətkar ürəyi özünü büruzə verməlidir. Bir də xanəndədə musiqi duyumu, qavrama qabiliyyəti güclü olmalıdır. Əgər xanəndə bir və yaxud iki dəfə eşitdiyi muğamları və onun şöbələrini, eləcə də xalq mahnılarının melodiyalarını duyub, qavrayıb yaddaşında saxlaya bilirsə, deməli, o xanəndə ola bilər.

Vurğulanmışdır ki, şagirdlərlə səs məşğələsinin aparılması, ilk olaraq birinci sinifdə xalq mahnısı, bəstəkar və aşıq mahnılarını öyrətmək eyni zamanda bununla yanaşı zəngulə məşğələsinin aparılması da vacibdir. Proqram üzrə ikinci siniflərdə artıq kiçik həcimli muğamların şagirdlərə öyrədilməsi və onlara muğam janrını lad olaraq başa salmaq olar.

Sonda ustad dərs iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.01.2021

      22 yanvar tarixdə Naxçıvan Musiqi Kollecində Babək, Şahbuz və Kəngərli rayon mədəniyyət şöbələrinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərinin müəllimləri üçün musiqi ədəbiyyatı fənni üzrə metodik kurs keçirilib.

Əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova bildirib ki, musiqi təhsili müəssisələrində musiqi ədəbiyyatı fənninin tədrisində əsas məqsəd şagirdlərin bu sahə üzrə dünyagörüşünü zənginləşdirməkdir. Şagirdlərin Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı ilə dərindən tanışlığı onların musiqi tərbiyəsinin formalaşmasında və hərtərəfli inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır.

Daha sonra musiqi ədəbiyyatı fənninin tədrisi və dərsin təşkil olunması haqqında məlumat verilib. Qeyd olunub ki, musiqi məktəblərində tədris zamanı şagirdlər musiqi ədəbiyyatının geniş sahəsilə tanış olmalı, müxtəlif janrların xüsusiyyətlərini, xalq və professional musiqi formalarını, musiqi alətlərini, simfonik orkestr, ansambl quruluşları haqqında biliklərin mənimsəməlidirlər. Şadirdlərə bəstəkarların həyat və yaradıcılığı, onların dünya musiqi tarixində rolu və əhəmiyyəti, eləcə də tutduğu mövqe haqqında ətraflı məlumat verilməlidir. Musiqi ədəbiyyatı fənninin tədrisində xüsusi yeri musiqi materialları tutur. Dərs zamanı şagirdlər mahnı janrından başlayaraq irihəcmli əsərlərə qədər məlumatlandırılır. Musiqi ədəbiyyatı fənninin özünəməxsus inkişaf yoluna görə musiqi formaları, silsilələrin tərkibi dəyişir. Musiqi ədəbiyyatının tədrisində klassik musiqi ilə yanaşı, xalq musiqisinin öyrənilməsinə də diqqət yetirmək vacibdir.

Sonda müəllimlərlə mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb və onların sualları cavablandırılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.01.2021

      Yanvarın 22-də Bəhruz Kəngərlinin anadan olmasının 129-cu ildönümü münasibəti ilə ümumtəhsil məktəbləri ilə Bəhruz Kəngərlinin Ev Muzeyi arasında “Görkəmli rəssamın sənət dünyası” mövzusunda interaktiv dərs keçirilib.

İnteraktiv dərsi muzeyin bələdçisi Rəna Əliyeva aparıb. Dərsdə qeyd edilib ki, Naxçıvan torpağı Azərbaycan xalqına görkəmli şəxsiyyətlər bəxş edib. Belə şəxsiyyətlərdən biri də milli rəssamlığın inkişafında özünəməxsus rol oynayan, Azərbaycan rəssamlıq sənətinə yeni üslub və milli ruh gətirən, ilk realist fırça ustası Bəhruz Kəngərlidir. O, 1892-ci il yanvarın 22-də Naxçıvan şəhərində anadan olub. İlk peşəkar rəssam kimi Tiflisdə oxuyandan sonra Naxçıvana qayıdıb və burada öz dövrünün tarixi abidələrini, insanlarını və onların həyat tərzini əks etdirən əsərlər çəkib.

Rəna Əliyeva şagirdlərə Bəhruz Kəngərli muzeyi barədə də ətraflı məlumat verərək bildirib ki, Bəhruz Kəngərli Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəhruz Kəngərli Muzeyinin yaradılması haqqında” 2001-ci il 22 may tarixli Sərəncamı ilə yaradılmışdır. Muzey fondunda ümumilikdə 1300-ə yaxın eksponat vardır ki, bunlardan 396 ədədi ekspozisiya zallarında sərgilənir. Binanın birinci mərtəbəsində yerləşən 4 ekspozisiya zalında 186, ikinci mərtəbədə yerləşən 5 ekspozisiya zalında isə 210 eksponat nümayiş olunur. Nümayiş olunan eksponatlardan 61-i rəssamın orijinal rəsm əsərləridir.

Şagirdlərə muzeydə sərgilənən rəssamın həyat və yaradıcılığını əks etdirən müxtəlif sənədlər, rəssamın istifadə etdiyi şəxsi və məişət əşyaları, etüd çantası, özünün və qohumlarının fotoşəkilləri, müxtəlif illərdə tanınmış fırça və tişə ustalarının Bəhruz Kəngərliyə həsr etdikləri təsviri və tətbiqi sənət nümunələri nümayiş etdirilib. Diqqətə çatdırılıb ki, görkəmli sənətkarın sənət dünyasına, yaradıcılığına onun doğulub boya-başa çatdığı doğma Vətənində daim yüksək diqqət və qayğı göstərilir.

İnteraktiv dərs muxtar respublikanın 200-dən çox ümumtəhsil məktəbinin şagirdləri tərəfindən izlənilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.01.2021

      21 yanvar 2021-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil və Mədəniyyət nazirliklərinin birgə tədbirlər planına uyğun olaraq Bəhruz Kəngərli Muzeyində açıq dərs keçirilmişdir. “Gənc rəssam ömrü” mövzusunda keçirilən açıq dərsdə 15 şagird iştirak edib.

Naxçıvan şəhər 9 nömrəli tam orta məktəbin Təsviri incəsənət müəllimi Aliyə Səfərova Azərbaycanda realist rəssamlığın əsasını qoyan Bəhruz Kəngərli haqqında şagirdlərə məlumat verərək bildirib ki, gənc rəssam təsviri-incəsənət tariximizə adı qızıl hərflərlə həkk edilməyə layiq nadir istedad sahiblərindən biri olmuşdur. O, 1892-ci il yanvarın 22-də Naxçıvanda Şirəli bəyin ailəsində dünyaya göz açmışdır. İlk təhsilini doğma şəhərdə, sonra isə Tiflisdə xüsusi rəssamlıq məktəbində almışdır. Bəhruz Kəngərli əsərlərini tamamilə milli ruhda və üslubda yaratmışdır. Beləliklə də, mədəniyyət sahəsində milli rəssamlığın inkişafında özünəməxsus rol oynamışdır. İncəsənətimizdə realist dəzgah boyakarlığının təşəkkülü, portret və mənzərənin müstəqil janr kimi formalaşması məhz Bəhruz Kəngərlinin adı ilə bağlıdır.

Bildirilib ki, Bəhruz Kəngərli Azərbaycan rəssamlığında yeni bir mərhələnin - realizmin əsasını qoymuş və rəssamlığı orta əsrlərdən qalmış miniatür sənətinin təsirlərindən xilas etmişdir. Rəssamlıq sənətini o, XX əsrin əvvəllərində təhsil aldığı Tiflis Rəssamlıq və Heykəltaraşlıq Məktəbində peşəkar səviyyədə öyrənmişdir. Qeyd etdiyimiz kimi böyük istedad sahibi olan Bəhruz Kəngərli Azərbaycan realist rəssamlıq sənətinin banisidir. Təsviri sənətin tədqiqatçılarının fikrincə, Bəhruz Kəngərli 30 il yaşamış, lakin uşaqlıq və yeniyetməlik dövrü istisna olmaqla, sənətə həsr etdiyi 7 il ərzində 2000 əsər yaradıb və təsviri sənətdə özündən sonra zəngin irs qoymuşdur.

Bəhruz Kəngərli Azərbaycanda realist dəzgah boyakarlığının, portret, mənzərə, natürmort, süjetli-tematik və teatr-dekorasiya janrlarının peşəkar həlli ifadəsinin banisi olmuşdur.

Sonra şagirdlərə muzeydə olan eksponatlar haqqında geniş məlumat verilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.01.2021

      Yanvarın 22-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Cəfər Cabbarlının “Aydın” pyesi əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşa 2021-ci ilin ilk canlı yayımı olaraq teatrsevərlərə təqdim edilmişdir.

Qeyd edək ki, “Aydın” pyesi süjetin yığcamlığı, kompozisiya qurma ustalığı, dramatik hərəkət və həyəcanın sürəkliliyi, davamlılığı, bədii ideyanın estetik bitkinliyi, obraz, tip yaradılması baxımından Cəfər Cabbarlının böyük uğur qazanmış dram əsərlərindəndir. Dramatik hadisələr müəllifin müşahidə etdiyi tanış mühitdə - XX əsrin əvvəllərindəki neft və milyonlar şəhəri olan Bakıda cərəyan edir. Pyes gənc bir ziyalı ailəsinin qurulması ilə başlanır və onun məhv olması ilə də bitir.

Aydın pyesin baş qəhrəmanıdır, romantik xəyalları puç olmuş, maddi və mənəvi böhran içərisində çabalayan gəncdir. Onun xəyalları qeyri-real olsa da, ülvi mahiyyət daşıyır. Obrazın danışıq və rəftarında, məntiqi mahiyyətində insanlığın və ayrıca bir fərdin həqiqi mövcudluğunun bədii təsdiqi vardır. Elə həmin təsdiq də mübarizə üçün təkan rolunu oynayır: “...Mən bir həqiqətəm, mən bir heç deyiləm” - sözləri bu əsas leytmotivi dramaturji gərginliklə inkişaf etdirir. Aydının faciəsi ondadır ki, onun “bir həqiqət” olduğunu etiraf edən mühit yoxdur. Əksinə, əsrin əvvəllərindən güclü neft tüğyanları və altun yığımlarının məkanı olmuş Bakı minlərlə Aydın kimilərini bir heçə döndərir. Aydın hər şeyini - ailəsini, məhəbbətini, cəmiyyətdə tutduğu mövqeyini, normal ruhi vəziyyətini itirərək “səfillər kralı olur”. Lakin o, dəhşətli cismani və ruhi əzablara düçar olsa da, mənəvi gözəlliyini, insani saflığını itirmir. Rəzalətə boyun əymək istəmir. Bu rəzil mühiti dərk edərək onun ittihamçısına çevrilir. Lakin, sonda böyük kapitala söykənən insan dəllalları - Dövlət bəylər, Balaxanlar, Novruz bəylər - Aydınlar və Gültəkinləri məhv edirdilər.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru və səhnə tərtibatçısı gənc mütəxəssis Həcərxanım Məmməmədova, rejissoru və musiqi tərtibatçısı Səyyad Məmmədov, rejissor assistenti Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Behruz Haxverdiyevdir. Tamaşada rolları Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Əbülfəz İmanov və Behruz Haxverdiyev, həmçinin Səyyad Məmmədov, Səkinə Məmmədova, Nəsimi Məmmədzadə, Ələsgər Quliyev, Zəminə Məmmədova, Vəfa Qurbanova, Nurlan Sultanlı, Anar Eyvazov və Dünyamalı Orucov ifa edirlər.

Xatırladaq ki, ötən ilin may ayında Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı “Aydın” tamaşasından bir hissəni onlayn formada teatrsevərlərə təqdim etmişdir.

Tamaşa Naxçıvan Dövlət Televiziyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında, həmçinin sosial şəbəkə hesabları vasitəsilə canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.01.2021

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Fizzə Qulu qızı Quliyeva Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin direktoru təyin edilsin.
Vasif TALIBOV

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri

Naxçıvan şəhəri, 21 yanvar 2021-ci ilNaxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.01.2021

      Yanvarın 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Həmzə Sadiqov və rəssam Nəsrulla Musayev tərəfindən muzeylərə hədiyyə edilmiş rəsm əsərlərinin təqdimatı keçirilib.

Bu münasibətlə keçirilən tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açaraq bildirib ki, təsviri incəsənətin ən qədim növlərindən biri olan rəssamlıq sənəti insan ruhunu oxşayan, insanın mənəvi aləmindəki daxili duyğularını ifadə edən sənət növüdür.

Qeyd edilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında incəsənətin digər sahələri kimi, rəssamlıq sənətinin də inkişafına böyük dövlət qayğısı göstərilir. Son illər muxtar diyarımızda rəsm festivallarının keçirilməsi, istedadlı gənc rəssamların rəsm əsərlərindən ibarət sərgilərinin təşkili və tanınmış rəssamların əməyinin dövlətimiz tərəfindən layiqincə qiymətləndirilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəssamlığın inkişafına göstərilən böyük dövlət qayğısının bariz ifadəsidir.

Vurğulanıb ki, bu gün muzeylərə eksponat toplanması istiqamətində keçirilən növbəti təqdimat mərasimi təsviri incəsənətimizlə bağlıdır. Tanınmış rəssamlarımız, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Həmzə Sadiqov və rəssam Nəsrulla Musayev müxtəlif illərdə portret və mənzərə janrlarında yağlı boya ilə kətan üzərində yaratdıqları yazıçı Mir Cəlal Paşayevin və Ağa Məhəmməd Hadinin portretlərini, “Qarabağ Azərbaycandır”, “Əshabi-kəhf”, “Əlincə vadisi”, “Şahbuz mənzərəsi”, “Adana dağları”, “Yun darayan qadınlar”, “Bizim həyət” və digər bu kimi 16 sayda rəsm əsrələrini muxtar respublikada fəaliyyət göstərən muzeylərə hədiyyə edirlər. Nazir hədiyyə olunan rəsm əsərlərinə görə Həmzə Sadiqova və Nəsrulla Musayevə təşəkkür edib, onlara yaradıcılıq uğurları arzulayıb.

Həmzə Sadiqovun həyat və yaradıcılıq fəaliyyətindən bəhs edən Natəvan Qədimova vurğulayıb ki, ilk dəfə 1977-ci ildə fərdi sərgisi keçirilən Həmzə Sadiqov 1980-ci ildə Moskvadakı Xalq İncəsənəti Universitetini bitirmişdir. 2004-cü ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Təşkilatının Bəhruz Kəngərli adına Sərgi Salonunda təşkil olunan bütün sərgilərdə iştirak edir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Həmzə Sadiqov Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür.

Muxtar respublikada yaşayıb fəaliyyət göstərən istedadlı rəssamlardan olan Nəsrulla Musayev 1985-ci ildə Bakı şəhərindəki Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbini bitirmişdir. 2014-cü ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin, 2017-ci ildən isə Azərbaycan Rəssamlar Birliyinin üzvü olan rəssamın rəsm əsərlərində xalqımızın milli dəyərlərinin təsviri və təbliğini özünəməxsus yer tutur.

Sonda Natəvan Qədimova mədəniyyətimizin inkişafına töhfə olan muzeylərimizə eksponat hədiyyə edilməsi işində iştirak edən bütün vətəndaşlara və muxtar respublikada tarix və mədəniyyətin inkişafına göstərilən diqqət və qayğıya görə bütün mədəniyyət və incəsənət sahəsində çalışan insanlar adından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə minnətdarlığını bildirmişdir.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Həmzə Sadiqov və rəssam Nəsrulla Musayev çıxış edərək hədiyyə etdikləri rəsm əsərlərinin tarix və mədəniyyətimizin saxlanc yeri olan muzeylərdə layiqincə mühafizə olunaraq gələcək nəsillərə çatdırılacağına əmin olduqlarını bildiriblər. Qeyd ediblər ki, bundan sonra da muzeylərlə əlaqələri davam etdirəcəklər.

Sonda hədiyyə olunmuş rəsm əsərlərinin sərgisinə və Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının ekspozisiyasına baxış keçirilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.01.2021

      Naxçıvan şəhərindəki Xatirə Muzeyi ilə muxtar respublikanın 200-dən çox ümumtəhsil məktəbi arasında “20 Yanvar Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq tarixidir” mövzusunda keçilən interaktiv dərs keçilib.

İnteraktiv dərsdə bildirilib ki, muzeydə 2 mindən çox eksponat var və onlardan 400-ə yaxını ekspozisiyada nümayiş etdirilir. Ötən əsrin əvvəllərindən başlayaraq təcavüzkar erməni daşnaklarının azərbaycanlılara qarşı müxtəlif illərdə törətdikləri dəhşətli cinayətlərin izləri bu eksponatlarda öz əksini tapıb. Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak olanların xatirəsinin əbədiləşdirildiyi muzeydə şəhidlərin fotoşəkilləri, şəxsi sənədləri, döyüş fəaliyyətlərini əks etdirən materiallar saxlanılır.

Muzeyin bələdçisi 20 Yanvar hadisələrinə ilk siyasi qiymətin məhz ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən verildiyini diqqətə çatdırıb.

Şagirdlərə məlumat verilib ki, Xatirə Muzeyində Bakıda və Naxçıvanda baş verən həmin hadisələri əks etdirən çoxsaylı eksponatlar var. Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak olanların xatirəsinin əbədiləşdirildiyi muzeydə ümummilli lider Heydər Əliyevin 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı imzaladığı fərmanların surətləri, şəhidlərin fotoşəkilləri, şəxsi sənədləri, döyüş fəaliyyətlərini əhatə edən materiallar nümayiş etdirilir.

Qeyd edək ki, həmin gün muxtar respublikanın bütün ümumtəhsil məktəblərində bir dərs saatı 20 Yanvar faciəsinə həsr olunub.
"Şərq qapısı" qəzetiNaxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.01.2021

      Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi tərəfindən hər il ənənəvi olaraq hazırlanan, ədibin həyat və yaradıcılığını əks etdirən növbəti təqvim çap edilib.

Bu barədə NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyinə muzeydən məlumat verilib.

Bildirilib ki, 2021-ci il üçün əlamətdar günlərin də qeyd edildiyi təqvimdə Cavidlər ailəsinin həyatında baş verən tarixi məqamlar və onların izahı əksini tapıb. Təqvimdə, həmçinin Cavidlər ailəsinin hər bir üzvünün müxtəlif fotoları və dahi şairin əsərlərindən parçalar verilib.

Qeyd edək ki, cavidsevərlərin istifadəsi üçün nəzərdə tutulan bu vəsait, eyni zamanda, şairin əsərlərinin təbliği məqsədini daşıyır.

"Nuhçıxan" İnformasiya AgentliyiNaxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.01.2021

      Şahbuz rayonunun Kükü kəndinin girəcəyində yerləşən I Kükü abidəsi Küküçayın sağ sahilində yerləşən qədim yaşayış yeridir. Sahəsi 74 hektardan çox olan I Kükü abidəsi iki hündür təpəni və onların ətəyini əhatə edir. Aparılan kəşfiyyat işləri nəticəsində məlum olmuşdur ki, abidədə mədəni təbəqənin böyük bir hissəsi dağıdılmış, yaşayış yerinin bəzi hissələrində isə uçub tökülmüş daş yığınları var. Onu da qeyd edək ki, divar qalıqları bəzən 50 metr məsafədən izlənən binalar dağın relyefi nə uyğun olaraq ensiz şəkildə yerləşdirilibdir.

Arxeoloji qazıntılar zamanı yaşayış yerindən çəhrayı və boz rəngli gil küpələr, kasa və badya qırıqları tapılıbdır. Eyni zamanda həmin ərazidə qədim qəbirlərin olması ehtimal edilir. Bu yaşayış yerlərindən toplanmış yerüstü materiallar onu deməyə əsas verir ki, həmin materiallar eramızdan əvvəl III minilliklər, şurfdan aşkar olunmuş materiallar isə eramızdan əvvəl I minilliyin əvvəlləri üçün xarakterikdir. Şahbuz abidələr kompleksinə daxil olan II Kükü abidəsi rayonun Küküçay ilə Zırnelçayın qovuşduğu yerdən bir qədər aşağıda-İlk Dəmir dövrünə aid arxeoloji abidədir. Abidə Küküçayın sağ sahilində, hündür təpə üzərində olub, hər tərəfdən dərin dərə ilə əhatələnmişdir. Sahəsi 6400 kvadratmetr olan II Kükü abidəsi yaşayış yerində iri daşlardan tikilmiş bina qalıqlarına rast gəlinir. Həmin qalıqların dördbucaqlı formada olması müəyyən edilmiş, saxlanmış divarlar isə bir cərgə iri daşlardan inşa edilibdir. Abidənin cənub-qərb tərəfində də iki cərgə daşdan hörülmüş divar qalıqları aşkar edilibdir. Yaşayış yerindən çəhrayı rəngli gil qab qırıqları tapılıb, Küküçayın sağ sahilində isə xüsusi düzəldilmiş yerdə qaval daşı aşkarlanıbdır. Bu abidənin də tarixinin çox qədimlərə gedib çıxdığı təsdiqlənibdir. Ehtimal edilir ki, abidə eramızdan əvvəl II minilliyin sonu-I minilliyin əvvəllərinə aiddir.
“Oğuz səsi” qəzetiNaxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.01.2021

      15 yanvar 2021-ci il tarixdə Şahbuz Rayon Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Şahbuz rayonunun tarixi abidələri” mövzusunda onlayn tədbir keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan birliyin sədr müavini Nurşən İbrahimova qeyd etmişdir ki, qədim tarixə malik olan Şahbuz rayonunun ərazisində eneolit, tunc, dəmir dövrlərinə, antik və orta əsrlərə aid yaşayış yerləri mövcuddur. Eyni zamanda o rayon ərazisində yerləşən və adını eyniadlı kəndindən alan Şahbuz qalası haqqında da gənclərə məlumat verərək vurğulamışdır ki, qala hər tərəfdən sıldırım qayalarla əhatə olunmuş dağın üzərində yerləşir. Müdafiə məqsədi ilə istifadə olunan qala arxeoloji abidə kimi ötən əsrin 90-cı illərində qeydə alınmışdır.

Daha sonra birliyin üzvlərindən Xəyal Abbasov Batabat yaylağında arxeoloji abidə olan “Fərhad evi” haqqında, digər üzvlərdən Rəsmiyyə Mehdiyeva, Nurşən Rüstəmxanlı bölgədə yerləşən arxeoloji abidələr haqqında məlumat vermişdir.

Sonda birliyin üzvləri mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparılmış və gəncləri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.01.2021

      Muxtar respublikada gənc nəslin təhsili ilə yanaşı, onların istedad və bacarıqlarının üzə çıxarılması, asudə vaxtlarının səmərəli təşkili istiqamətində də ardıcıl tədbirlər görülür. Uşaq-musiqi məktəbləri üçün yeni binaların tikilməsi də bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyi yanvarın 14-də Şəhriyar Kənd Uşaq-Musiqi Məktəbinin yeni binası istifadəyə verilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov binada yaradılan şəraitlə tanış olub.

Məlumat verilib ki, Şəhriyar Kənd Uşaq-Musiqi Məktəbində fortepiano, tar, kamança, nağara, qarmon ixtisasları üzrə 109 şagird təhsil alır ki, onlardan 3-ü sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlardır. Şagirdlərin təhsili ilə 29 müəllim məşğul olur. Məktəbdə Xor kollektivi, Xalq Çalğı Alətləri və Nağaraçalanlar ansamblları fəaliyyət göstərir.

İkimərtəbəli məktəb binasında direktor, müəllimlər otaqları, musiqi ədəbiyyatı, solfecio, nağara, qarmon, kamança, tar, fortepiano sinfləri olmaqla, ümumilikdə, 18 otaq, 40 yerlik konsert zalı, kitabxana, elektrik otağı və qarderob vardır.

Ali Məclisin Sədri musiqi məktəbinin kollektivi ilə görüşüb.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edərək deyib ki, bu gün qədim diyarımızda mədəniyyətimiz və onun bir qolu olan musiqi sənəti özünün inkişaf dövrünü yaşayır. Hər il Naxçıvan şəhərində, muxtar respublikanın rayon mərkəzlərində və kəndlərində yeni mədəniyyət müəssisələri, uşaq musiqi və bədii sənətkarlıq məktəbləri üçün yeni binalar tikilərək istifadəyə verilir, gənc nəslə milli musiqi sənətinin aşılanması və musiqi təhsilinin nümunəvi təşkili üçün hər cür şərait yaradılır. Şərur rayonunun Şəhriyar kəndində musiqi məktəbi üçün yeni binanın istifadəyə verilməsi də bu sahədə görülən işlərin davamıdır. Natəvan Qədimova göstərilən diqqət və qayğıya görə muxtar respublikanın mədəniyyət ictimaiyyəti adından Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlıq edib.

Şəhriyar Kənd Uşaq-Musiqi Məktəbinin müəllimi Sədaqət Məmmədova minnətdarlıq edərək deyib: "Məktəbimiz üçün müasir binanın inşa olunması kollektivin sevincinə səbəb olub. Müəllimlər göstərilən diqqət və qayğıdan ruhlanaraq gənc musiqiçi kadrların yetişdirilməsi üçün səylə çalışacaq, yaradılan şəraitdən səmərəli istifadə etməklə üzərlərinə düşən vəzifələri daha məsuliyyətlə yerinə yetirəcəklər". Sədaqət Məmmədova Ali Məclisin Sədrinə təbriklərini çatdırıb, Şəhriyar Kənd Uşaq-Musiqi Məktəbində yaradılan şəraitin dərslərin yüksək səviyyədə tədrisinə imkan verəcəyini bildirib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov musiqi məktəbinin istifadəyə verilməsi münasibətilə kollektivi təbrik edərək deyib: Bu gün Şəhriyar Kənd Uşaq-Musiqi Məktəbi yenidənqurmadan sonra kollektivin istifadəsinə verilir. Musiqi məktəbləri milli musiqimizin yaşadılmasında xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu gün muxtar respublikamızda fəaliyyət göstərən 26 musiqi məktəbindən 24-ü müasir tələblər səviyyəsində qurularaq istifadəyə verilib. Muxtar respublikada həyata keçirilən tədbirlər sayəsində musiqinin ilk pilləsindən başlamış ali musiqi təhsilinədək tədris yüksək səviyyədə təşkil olunub. Musiqi məktəbləri, Naxçıvan Musiqi Kolleci, Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsi muxtar respublikada ilk musiqi təhsilindən ali təhsilə qədər olan tədrisin əsasını təşkil edirlər. Bunun nəticəsidir ki, artıq musiqi məktəblərində ali təhsilli müəllimlər fəaliyyət göstərirlər.

"Təhsilli musiqiçilərin yetişməsi bir ölkənin milli musiqisinin yaşadılmasıdır",- deyən Ali Məclisin Sədri bildirib ki, musiqi məktəblərinin yaradılması, müasir tədrisin tələbləri səviyyəsində qurulması, avadanlıqlarla təmin olunması ölkəmizdə musiqi mədəniyyətinə göstərilən dövlət qayğısıdır. 1989-cu ildən fəaliyyət göstərən Şəhriyar Kənd Uşaq-Musiqi Məktəbində bu gün 5 ixtisas üzrə tədris aparılır. Fortepiano istisna olmaqla, digər ixtisaslarda milli musiqi alətlərinin sirləri uşaqlara öyrədilir. Məktəbdə dünya xalqlarına məxsus musiqi alətlərinin öyrədilməsinə də yer verilməlidir. Yaradılan şərait imkan verəcək ki, gələcəkdə burada yeni ixtisaslar açılsın. Məktəbdə 109 şagirdin təhsil alması, bu tədris ilində 20-dək şagirdin qəbulu göstərir ki, musiqi məktəbinə maraq var. Məktəbdə yaxşı musiqiçilərdən ibarət kollektiv formalaşıb. Bu da imkan verəcək ki, məktəb nailiyyətlərini daha da artırsın, muxtar respublikanın musiqi məktəbləri içərisində özünə layiqli yer tutsun.

Ali Məclisin Sədri əldə etdikləri nailiyyətlər üçün kollektivə təşəkkür edib, yaradılan şəraitin onlara yeni imkanlar açacağına əminliyini bildirib, fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb.

Bina fərdi istilik sistemi ilə təchiz edilib, ətraf abadlaşdırılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.01.2021

      Yanvarın 14-də Babək Rayon Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “II Qarabağ müharibəsi” adlı onlayn tədbir keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Fətəli Axundzadə açaraq qeyd etmişdir ki, II Qarabağ müharibəsi xalqımızın qələbəsi ilə başa çatıb. Bu müharibədə Azərbaycan Ordusu düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurmuşdur. II Qarabağ müharibəsi nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad olunub, işğalçılar zəbt etdikləri torpaqlardan qovularaq çıxardılıb. Bu qələbənin qazanılmasında xalqımız birlik, bərabərlik nümayiş etdirmişdir. Döyüş meydanında qazanılmış qələbələr siyasi müstəvidə də qələbənin qazanılmasını şərtləndirdi. Vurğulanmışdır ki, biz bu müharibəni Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin uğurlu rəhbərliyi sayəsində, Ordumuzun şücaəti və şəhidlərimizin canı-qanı bahasına qazanmışıq.

Onlayn tədbirdə Vətən Müharibəsi qazisi, “Döyüşdə fərqlənməyə görə”, “Şuşanın azad olunmasına görə” medalları ilə təltif olunan Vidadi Məmmədov iştirak etmiş və keçdiyi döyüş yolu haqqında tədbir iştirakçılarına məlumat vermişdir.

Sonra mövzu ətrafında Babək Rayon Gənclər Birliyinin üzvü Gülzar Heydərli çıxış etmişdir. O qeyd etmişdir ki, Dağlıq Qarabağ tarixi Azərbaycan torpağıdır. Qarabağ tarixini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün çoxlu işlər görülmüşdür. Ermənistan tərəfi 30 ilə yaxın dövr ərzində danışıqları uzatmaqla münaqişəni həll etmək istəmir və torpaqlarımızda qanunsuz məskunlaşma siyasəti aparırdı. Azərbaycana qarşı ədalətsiz müharibə aparıldığını və torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal olunduğunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da təsdiq etmişdir. BMT Təhlükəsizlik Şurası erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərini tərk etməsi haqqında 4 qətnamə qəbul etmişdir. Lakin erməni işğalçıları bu qətnamələri yerinə yetirməmişdir. Sentyabrın 27-də Ermənistanın hərbi təxribatlarına qarşı əkshücum əməliyyatı və 44 gün çəkən müharibə nəticəsinə işğal altında olan torpaqlarımız azad olunmuşdur.

Onlayn tədbir diskussiya şəklində davam etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.01.2021

      Yanvarın 13-də Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər birliyinin üzvləri arasında “Nəfəs: Vətən sağolsun” filminin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Şərur Rayon Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova qeyd etmişdir ki, “Nəfəs: Vətən sağolsun” filminin rejissoru Levent Semercidir. 2008-2009-cu illər arasında Antalyadakı Tahtalı dağında çəkilmişdir. Bu film Şimali İraqda sərhədyanı əməliyyatın başlaması ilə əməliyyat zamanı ünsiyyətdə böyük əhəmiyyətə sahib bir radiorele stansiyasına sahib olan 2365 metr yüksəklikdəki Karabal Jandarma Stansiyasının strateji əhəmiyyətindən bəhs edir.

Daha sonra söz gənclərə verilmişdir. Bildirilmişdir ki, əməliyyata qatılanların əlaqəsi bu radiostansiya tərəfindən təmin ediləcəkdir. Şimali İraq sərhəddinə ən yaxın bölgədəki Komando briqadasında növbətçi olan Mete kapitanı və tabeliyindəki 40 əsgər, əməliyyatın sonuna qədər polis bölməsini və radiorele stansiyasını qorumaq vəzifələrini yerinə yetirmək üçün əllərində tüfəngləri, ürəklərində sevdikləri ilə buz kimi sulardan keçib, təpələrə dırmanıb yola çıxdılar və sərt hava şəraitinə qarla mübarizə edərək bu məntəqəyə iki gün sonra çatdılar. Onları nəyin gözlədiyini bilmədən günlərcə, aylarca Karabal təpəsində gözlədirlər. Film Hakan Evrenselin “Güneydoğudan öyküler” əsəri əsasında çəkilmişdir.

Tədbir qarşılıqlı diskussiya formasında davam etmiş və suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.01.2021

            Yanvarın 13-də Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyində muzey əməkdaşları üçün “Muzey işinin təşkilində ənənəvi və onlayn fəaliyyətin əlaqələndirilməsi, onlayn materialların hazırlanmasına verilən tələblər” mövzusunda seminar treninq keçirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbiri giriş sözü ilə açan nazirliyin Mədəniyyət və mədəni irs şöbəsinin müdiri Gülbuta Babayeva qeyd etmişdir ki, informasiya kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı, dünyada gedən proseslər bütün sahələrdə olduğu kimi muzey işi sahəsində yeniliklərin tətbiqini tələb edir.

Müasir muzeylərin fəaliyyətinin nəzərdən keçirilməsi, muzeylərdə informasiya texnologiyalarından istifadə, onlayn və adi sərgilərin hazırlanması barədə artıq bir sıra işlər görülmüşdür. Belə ki, Nazirliyin sistemində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev, Naxçıvan Dövlət Tarix, Bayraq, Xalça, Duz və Əlincəqala Tarix-Mədəniyyət muzeylərinin, Qarabağlar Türbə Kompleksinin saytları fəaliyyət göstərir. Həmçinin muzeylərin hamısının sosial şəbəkə hesabları (instaqram və feysbuk) vardır. 2020-ci ilin aprel ayından mövcud vəziyyətlə bağlı onlayn tədbirlərin keçirilməsi, sosial şəbəkələr vasitəsilə milli-mənəvi dəyərlərin, muzeylərdə qorunan mədəni sərvətlərin təbliği istiqamətində bir çox işlər görülmüşdür.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli Sərəncamına uyğun olaraq aid təşkilatlarla birgə 11 interaktiv dərs keçirilmiş, dərsləri muxtar respublikanın 200-dən çox təhsil müəssisəsi izləmişdir.

Daha sonra Bəhruz Kəngərli Muzeyinin direktoru Səbinə Əlincəli “Muzey işinin təşkilində ənənəvi və onlayn fəaliyyətin əlaqələndirilməsi. Onlayn materialların hazırlanmasına verilən tələblər” müvzusunda çıxış etmişdir. O, çıxışında bildirmişdir ki, bələdçinin, yaxud onlayn materialı təqdim edən muzey əməkdaşının nitqi səlis olmalıdır. Bu nitqin təsir qüvvəsi olmalıdır. Əməkdaş öz diksiyası üzərində müntəzəm işləməlidir. Bələdçinin nitqinə müvəffəqiyyət qazandıran əsas amillərdən biri onun danışdığı materialı, mətni dərindən bilməsidir. Əgər mətni oxuyan şəxs mətni yaxşı mənimsəyibsə, o, mətni yaxşı da təqdim edəcək. Və nəticə etibarı ilə onun özgüvəni tamaşaçını həmin materiala baxmağa sövq edəcək.

Videomaterialların təqdimatında jest və maneralar özünəməxsus yer tutur. Çalışmaq lazımdır ki, onlayn ekskursiyalar hərəkətli olsun. Bu hal materialı daha baxımlı edir. Bununla belə, jestlər ifrat dərəcədə olmamalı, sözlərlə həmahənglik təşkil etməlidir. Hərəkətlərin kəskin və sürətli olmamasına da diqqət yetirmək lazımdır. Danışarkən əl-qol ölçmək olmaz. Jest və hərəkətlər bir imic yaradır. Məhz buna görə də qaməti düzgün tutmaq da əsas amillərdən biridir.

Çıxışlardan sonra muzeyin ekspozisiyasına baxış olmuşdur. Tədbirin sonunda bələdçinin ekskursiya aparması ilə bağlı fikirlər dinlənilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.01.2021

      Yanvarın 12-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyində 2020-ci ildə görülən işlər və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı kollegiya iclası keçirilib.

İclasda Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova məruzə ilə çıxış edərək bildirib ki, nazirlik tərəfindən yanvar-mart aylarında ənənəvi qaydada, aprel-dekabr aylarında isə pandemiya dövrünə uyğun xüsusi qaydalara ciddi riayət edilməklə onlayn mədəni tədbirlərin keçirilməsi diqqətdə saxlanılmışdır. Ötən il Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və tabeliyindəki mədəniyyət müəssisələri tərəfindən ötən ildə də xalqımızın milli dəyərlərinin yaşadılması, qorunması və təbliği, muxtar respublika əhalisinin mədəni tələbatının ödənilməsi istiqamətində konsert, müsabiqə, əlamətdar və tarixi günlərlə, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü, eləcə də tanınmış şəxsiyyətlərin yubileyləri ilə bağlı mədəni-kütləvi tədbirlər, kitab müzakirələri və təqdimatları, dəyirmi masa və diskussiyalar təşkil olunmuş, tamaşa və filmlər nümayiş etdirilmiş, açıq və distant, həmçinin ustad dərsləri keçilmiş, “Oxunması zəriri olan kitabların siyahısı”na daxil edilmiş müvafiq kitabların müzakirələri təşkil olunmuşdur.

Qeyd olunub ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 24 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar “Yallılar dünəndən bu günə” kitabı ötən il işıq üzü görmüş, yallılardan ibarət videodisk buraxılmış, Naxçıvan yallılarının çəkilişi aparılmış və sosial şəbəkələrdə yallı sənətinin təbliği ilə əlaqədar paylaşımlar edilmişdir. Bu ilin dekabr ayında adıçəkilən kitabın təqdimat mərasimi keçirilmiş, kitab və çəkilişi aparılmış bir neçə yallının videodiski iştirakçılara təqdim edilmişdir. Bundan başqa, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 28 yanvar 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planının icrası ilə əlaqədar 2020-ci ilin aprel ayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin solistlərinin iştirakı ilə tanınmış bəstəkarın əsərlərindən ibarət yeni konsert proqramının Naxçıvan Dövlət Televiziyası vasitəsilə videoçəkilişi həyata keçirilmişdir. Aparılan çəkilişlər nazirliyin rəsmi vebsaytlarında, “Youtube” video kanalında və sosial şəbəkələrdə internet izləyicilərinə onlayn formatda təqdim edilmişdir. Ötən il “Məmməd Məmmədov – 100” adlı kitab işıq nəşr edilmiş, bəstəkarın əsərlərindən ibarət DVD disk buraxılmışdır.

Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 3 aprel 2019-cu il tarixli Sərəncamının icrası ilə bağlı muxtar respublikanın ali və ortaixtisas təhsil müəssisələrindəki nazirliyin hamiliyinə verilmiş ixtisaslarında təhsil alan tələbələr üçün nazirlik tərəfindən muzey işi ilə bağlı 3, kitabxana işi ilə bağlı 6 olmaqla, 9 açıq, eləcə də xanəndəlik, xoreoqrafiya, vokal sənəti və bədii yaradıcılıq işi ilə bağlı 5 ustad dərs keçilmiş, 4 kitab müzakirəsi, 1 görüş, 3 film nümayişi təşkil edilmiş, 3 mühazirə oxunmuşdur. Ötən 2020-ci il ərzində hamiliklə bağlı 3-ü onlayn açıq dərs olmaqla, ümumilikdə, 32 tədbir keçirilmişdir.

“Ötən il nazirliyin tabeliyində olan konsert-tamaşa müəssisələri fəaliyyətlərini ənənəvi və onlayn formatda qurmuşdur. Aprel-iyun aylarında ölkə mədəniyyəti üçün əlamətdar hadisə kimi qeyd olunan C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı tərəfindən onlayn tamaşalar nümayiş etdirilmişdir”, – deyən nazir əlavə edib ki, Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı 2020-ci ildə Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedovun “Ağıldan bəla”, Xaqani Əliyevin “Ehsan xan Kəngərli”, Nəbi Xəzrinin “Burla Xatun”, Cəfər Cabbarlının “Aydın”, Vaqif Səmədoğlunun “Mamoy kişinin yuxuları” əsərləri əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşaları ictimaiyyətə təqdim etmişdir. Bundan əlavə Qoqolun “Müfəttiş” və Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” əsərləri əsasında hazırlanan tamaşaların məşqləri davam etmişdir. Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı tərəfindən dövr ərzində, ümumilikdə, 5 bilet satışı ilə, 2 xeyriyyə məqsədli tamaşa nümayiş etdirilmişdir.

Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı isə il ərzində “Qorxaq Əhməd” (H.Əsgərov) və “Üçqismətli varis” (Z.Vedili) tamaşalarını təhvil vermiş, bilety satışı və xeyriyyə məqsədilə 29 tamaşa nümayiş etdirmişdir.

Mövcud pandemiya dövrü ilə əlaqədar 2020-ci ilin aprel ayından etibarən Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı 6, Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı isə 7 onlayn tamaşa təqdim etmişdir.

Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı ötən il 12 dəfə tamaşa göstərmiş, Sədərək Rayon Mədəniyyət Sarayında “Siçanlar və pişiklər” tamaşasını uşaq və yeniyetmələr üçün nümayiş etdirmişdir. Teatrda mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq aprel ayından etibarən “Mavi işıq” tamaşasının məşqləri aparılmışdır.

Bildirilib ki, Aprel ayından başlayaraq Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam üçlüyü”nün, “Simli kvarteti”nin, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü münasibətilə Kamera Orkestrinin, “28 May – Respublika Günü”nə həsr olunmuş Estrada Orkestrinin, “Milli Qurtuluş Günü”nə həsr olunmuş Kamera Orkestrinin, həmçinin Mahnı və Rəqs Ansamblının, Qədim Musiqi Alətləri Ansamblının və Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin hesabat konsertləri, filarmoniyanın solistləri vokalist İlkin Abdullayevin, skripka ifaçısı Cahangir Qurbanovun, saksofon və klarnet ifaçısı Rəşad Əmiyevin solo konsertləri, o cümlədən, Aşıqlar Birliyinin və Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Gənclik” İnstrumental Ansamblının onlayn konsertləri tamaşaçılara təqdim edilmişdir.

Nazir diqqətə çatdırıb ki, onlayn formada təqdim edilən konsert və tamaşalar Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və onun internet resurslarında, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet saytında və sosial şəbəkə hesablarında canlı olaraq yayımlanmışdır.

Yola saldığımız 2020-ci il ərzində nazirlik tərəfindən müsabiqələrin həyata keçirilməsindən də bəhs edən Natəvan Qədimova bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə “Naxçıvandan dünyaya” sosial çarx və qısa filmlər müsabiqəsi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil və Mədəniyyət nazirlikləri ilə birgə muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında “Məktəblilərin dram müsabiqəsi”, “Mən bu yurdun övladıyam” və “And yerimiz, vətənim Azərbaycan” adlı rəsm müsabiqələri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki klub müəssisələrində fəaliyyət göstərən musiqi, bədii-qiraət, özfəaliyyət kollektivləri və dərnəklərinin üzvləri arasında “Səsin sehri, sözün sirri” müsabiqələri keçirilmiş, müsabiqə qalibləri təşkilatçılar tərəfindən mükafatlandırılmışlar. Həmçinin ötən il Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə onlayn “Evdə qal, sən də yarat” və “Milli ornamentlərimiz rəsm əsərlərində” adlı rəsm, “Milli dəyərlərimiz düşüncəmizdə” adlı esse, “Bir neçə dəqiqədə mədəniyyət” adlı videoçarx, “Saz sənətini yaşadırıq” adlı saz ifaçılıq müsabiqələrinin keçirilməsi ilə də yaddaqalan olmuşdur.

2020-ci ilin iyun ayından start verilmiş və 10 dekabr tarixədək davam etmiş “Mədəniyyətin izi ilə” Sosial Mədəniyyət Layihəsinə 44 material daxil olmuş, yekun mərhələdə 5 layihə qalib olmuşdur. Qaliblər nazirliyin diplomları ilə təltif edilmişlər.

Əhalinin asudə vaxtının səmərəli təşkili və muxtar diyarımızdakı muzeylərin təbliği məqsədilə aprel-sentyabr aylarında Nazirliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən muzeylərdə 12 onlayn ekskursiya keçirilmiş, bu ekskursiyalar NTV kanalından, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nmn.az saytından və nmr_medeniyyet_nazirliyi “İnstagram” səhifəsindən canlı olaraq yayımlanmışdır. Bundan başqa, ümummilli lider Heydər Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyətinin öyrənilməsi və gənc nəslə təbliği işinin daha da yüksəldilməsi məqsədilə Heydər Əliyev Muzeyində gənclər üçün 5 açıq dərs keçilmiş, 3 mühazirə oxunmuş, ekskursiya təşkil edilmişdir.

Ötən ilin yanvar-dekabr ayları ərzində muzeylərə 1462 ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur. Bəhs olunan dövrdə muxtar respublikadakı muzeyləri 122 min 577 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir ki, onlardan 15 min 323 nəfəri əcnəbi, 113 min 828 nəfəri yerli vətəndaşlar olmuşdur.

“İl ərzində kitabxanalarda, ümumilikdə, 145 sərgi qurulmuş, 366 tədbir təşkil edilmişdir”, - deyən mədəniyyət naziri bildirmidir ki, bu tədbirlərdən 102-si “Nağıl Günü”, 23-ü “Mütaliə Günü”, 26-sı “Kitabxana Günü”, 26-sı “Kitabxanaçı Günü” layihələri çərçivəsində keçirilən tədbirlər olmuşdur. Aprel-dekabr aylarında M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən 1 onlayn konfrans təşkil olunmuş, 38 onlayn kitab müzakirəsi keçirilmişdir.

Qeyd olunub ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitabların oxunmasının təşviqi ilə əlaqədar yanvar-dekabr aylarında ənənəvi və onlayn qaydada olmaqla, ümumilikdə, 137 kitab müzakirəsi olmuşdur. Bundan başqa, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanalar tərəfindən fiziki imkanları məhdud insanlar da olmaqla, ümumilikdə, 1214 sakinə səyyar kitabxana xidməti göstərilmişdir.

Diqqətə çatdırılıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi “Facebook” səhifəsinin ümumi izləyicilərinin sayı 651-ə çatmış, şəbəkədə 1237 paylaşım edilmişdir. Həmçinin “nmr_medeniyyet_nazirliyi” adlı “İnstagram” səhifəsinin ümumi izləyicilərinin sayı 5258 olmuş, səhifədə 1237 paylaşım edilmişdir. “Naxcivan_muzeyleri” “İnstagram” səhifəsindəki 855 sayda paylaşımı 701 internet istifadəçisi izləmişdir.

Natəvan Qədimova çıxışının sonunda qeyd edib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi bundan sonra da qədim diyarımızda mədəniyyət və incəsənətin inkişafı sahəsində qarşıya qoyulan vəzifələri layiqincə həyata keçirəcəkdir.

Sonra məruzə ətrafında çıxışlar olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.01.2021

      11 yanvarda Naxçıvan Dövlət Film Fondunda Naxçıvan şəhər 1, 4 və 6 nömrəli tam orta məktəblərin şagirdlərinə “Hüseyn xan Naxçıvanski (Qayıdış)” sənədli filminin nümayişi olmuşdur.

Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov qeyd etmişdir ki, Mədəniyyət və Təhsil nazirliklərinin birgə tədbirlər planına uyğun olaraq ayda bir dəfə ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinə Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti ilə bağlı sənədli filmlərin, Azərbaycan kinofilmlərinin nümayişi təşkil edilir. Bugünkü tədbirdə “Hüseyn xan Naxçıvanski (Qayıdış)” sənədli filmi nümayiş olunacaq. Vuğulanıb ki, qədim Naxçıvan torpağı görkəmli şəxsiyyətlər, sərkərdələr yetişdirib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı sayəsində bu şəxsiyyətlərin yubileyləri keçirilir, həyat və fəaliyyətləri öyrənilir və təbliğ edilir, onlar haqqında sənədli filmlər hazırlanır, kitablar nəşr olunur.

Belə şəxsiyyətlərdən biri də Hüseyn xan Naxçıvanskidir. Azərbaycanda məşhur hərbi xadimlər ailəsi kimi tanınmış Naxçıvanskilər nəslinin yetirməsi olan Hüseyn xan Naxçıvanski şərəfli döyüş yolu keçib, gənc nəsil üçün vətənpərvərlik nümunəsi yaradıb. O, süvari alayındakı iyirmi illik xidməti zamanı kornetdən polkovnikə qədər yol keçib, rus-yapon müharibəsində 2-ci Dağıstan Süvari Alayına komandanlıq edib. Müharibədən sonra rus ordusunun şöhrətli alaylarına - Nijeqorodsk draqun və leyb-qvardiya süvari alaylarına rəhbərlik edib.

Birinci Dünya müharibəsinin ilk günlərindən Hüseyn xan Naxçıvanski diviziya və süvari korpusların komandiri kimi ön cəbhədə olub, döyüş tapşırıqlarını şərəflə yerinə yetirib, əlahəzrətin general-adyutantı rütbəsinə qədər yüksəlib. Hüseyn xan Naxçıvanski öz igidliyi, hünər və rəşadəti ilə şanlı səhifələr yazıb.

Rejissor Valentina Qurkalenko tərəfindən 2014-cü ildə “Salnamə” sənədli filmlər studiyası və “Lennauçfilm” studiyası ilə birgə istehsal edilmiş filmdə Hüseyn xan Naxçıvanskinin həyat və fəaliyyətindən bəhs edilir.

Tarixi faktlardan, xüsusilə də arxiv materiallarından geniş istifadə olunmuş filmin çəkilişləri Naxçıvan, Bakı və Sankt-Peterburqda aparılmışdır.

Film məktəblilər tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.01.2021

      Yanvarın 8-də Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Şərikli çörək” filminin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Görüşün aparıcısı, rayon mədəniyyət şöbəsinin gənclər birliyinin sədri Aygül Cəfərova tədbiri giriş sözü ilə açaraq görüş və onun mahiyyəti barədə məlumat vermişdir. O, bildirmişdir ki, “Şərikli çörək” filmi İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı illərin ağır həyat şərtlərindən bəhs edir.

Vətən sevgisini uşaqların gözü ilə göstərən bu filmdə aclıq, səfalət şəraitində belə mənliyini itirməyən uşaqların gələcəyə dair yaratdığı böyük ümidləri tərənnüm edilir. Bitmək bilməyən günlərdə uşaqların bir-birinə olan münasibətləri, baş qəhrəman Vaqifin ac olduğu halda çörəyini digərləri ilə bölüşməyi olduqca ibrətamizdir. Arxa cəbhədə gedən müharibənin kiçik qurbanları olan uşaqlar, bu filmdə ön plana çəkilir. Müharibə uşaqları vaxtından tez böyüdür. 10 yaşlı uşaq dərs oxumaq əvəzinə, çörəkpulu qazanmağın yollarını axtarır.

Filmin ssenari müəllifi Alla Axundova, quruluşçu rejissor Şamil Mahmudbəyov, quruluşçu operator Teyyub Axundov, quruluşçu rəssam Fikrət Bağırov, bəstəkar Vasif Adıgözəlov, filmin direktoru Yusif Yusifzadədir. Rollarda Kamran Rəcəbli, Tuna Namazova, Firuz Əliyev, Xosrov Mamayev, Cəmilə Məmmədova, Sədayə Mustafayeva, Əminə Yusifqızı, Sofa Bəsirzadə, Fazil Salayev, Əbdül Mahmudov, Ağahüseyn Cavadov, Əliağa Ağayev, Əhməd Əhmədov və başqaları çəkilib.

Diskussiya formasında keçən onlayn tədbirdə iştirak edən gənclərin aktivliyi görüşü daha da maraqlı etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.01.2021

      2020-cu il Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin fəaliyyətində uğurlu illərdən biri kimi tarixə qovuşdu. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və tabeliyindəki mədəniyyət müəssisələri tərəfindən ötən ildə də xalqımızın milli dəyərlərinin yaşadılması, qorunması və təbliği, muxtar respublika əhalisinin mədəni tələbatının ödənilməsi istiqamətində konsert, müsabiqə, əlamətdar və tarixi günlərlə, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü, eləcə də tanınmış şəxsiyyətlərin yubileyləri ilə bağlı mədəni-kütləvi tədbirlər, kitab müzakirələri və təqdimatları, dəyirmi masa və diskussiyalar təşkil olunmuş, tamaşa və filmlər nümayiş etdirilmiş, açıq və distant, həmçinin ustad dərsləri keçilmiş, yeni il münasibəti ilə konsert və tamaşalardan ibarət proqramlar, eləcə də “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil edilmiş müvafiq kitabların müzakirələri təşkil olunmuşdur. Qeyd edək ki, mədəni-kütləvi tədbirlər mövcud pandemiya dövrünə uyğun olaraq, aprel-dekabr aylarında xüsusi qaydalara riayət etməklə onlayn, məhdud sayda isə ənənəvi qaydada təşkil edilmişdir.

Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında “Gənclər Günü” münasibətilə aid təşkilatlarla birgə keçirilən tədbirdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin ifasında Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Teymur Göyçayevin dirijorluğu ilə konsert proqramının təqdim edilməsi ötən ilin ən əlamətdar mədəni tədbirlərdən biri kimi yaddaqalan olmuşdur.

2020-ci ilin mart ayında “8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü”, sentyabr ayında “Milli Musiqi Günü” münasibətilə keçirilən tədbirlərdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının və Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının yaradıcı kollektivlərinin konsert proqramları sakinlər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Həmçinin ötən ilin mart ayında “Milli Teatr Günü”, iyun ayında “Milli Qurtuluş Günü” münasibətilə keçirilən tədbirlərdə müvafiq olaraq tamaşa nümayiş etdirilmiş, Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Muzeyinin qarşısında muzeyin fonduna daxil olan rəsm əsərləri və xalçalardan ibarət sərgi təşkil edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 9 aprel 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı yaradılmış “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə yola saldığımız il ərzində 50 ədəd xalça haqqında məlumat daxil edilmişdir. Həmçinin “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil olan 504 ədəd xalça haqqında məlumatlar il ərzində Nazirliyin sosial şəbəkə hesablarında, “naxcivan_muzeyleri” “İnstagram” səhifəsində və Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin “Facebook” və “İnstagram” səhifələrində paylaşılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 24 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar “Yallılar dünəndən bu günə” kitabı işıq üzü görmüş, yallılardan ibarət videodisk buraxılmış, Naxçıvan yallılarının çəkilişi aparılmış və sosial şəbəkələrdə yallı sənətinin təbliği ilə əlaqədar paylaşımlar edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 28 yanvar 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planının icrası ilə əlaqədar aprel ayında tanınmış bəstəkarın əsərlərindən ibarət yeni konsert proqramının Naxçıvan Dövlət Televiziyası vasitəsilə videoçəkilişi həyata keçirilmişdir. Aparılan çəkilişlər nazirliyin rəsmi vebsaytlarında, “Youtube” video kanalında və sosial şəbəkələrdə internet izləyicilərinə onlayn formatda təqdim edilmişdir. Həmçinin ötən il “Məmməd Məmmədov – 100” adlı kitab işıq nəşr edilmiş, bəstəkarın əsərlərindən ibarət DVD diski buraxılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 3 aprel 2019-cu il tarixli Sərəncamının icrası ilə bağlı muxtar respublikanın ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrindəki Nazirliyin hamiliyinə verilmiş ixtisaslarında təhsil alan tələbələr üçün Nazirlik tərəfindən muzey işi ilə bağlı 3, kitabxana işi ilə bağlı 6 olmaqla, 9 açıq, eləcə də xanəndəlik, xoreoqrafiya, vokal sənəti və bədii yaradıcılıq işi ilə bağlı 5 ustad dərs keçilmiş, 4 kitab müzakirəsi, 1 görüş, 3 film nümayişi təşkil edilmiş, 3 mühazirə oxunmuşdur. Ötən 2020-ci il ərzində hamiliklə bağlı 3-ü onlayn açıq dərs olmaqla, ümumilikdə, 32 tədbir keçirilmişdir.

Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı ötən il ərzində Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedovun “Ağıldan bəla”, Xaqani Əliyevin “Ehsan xan Kəngərli”, Nəbi Xəzrinin “Burla Xatun”, Cəfər Cabbarlının “Aydın”, Vaqif Səmədoğlunun “Mamoy kişinin yuxuları” əsərləri əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşaları ictimaiyyətə təqdim etmişdir. Bundan əlavə Qoqolun “Müfəttiş” və Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” əsərləri əsasında hazırlanan tamaşaların məşqləri davam etmişdir.

Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı isə il ərzində “Qorxaq Əhməd” (H.Əsgərov) və “Üç qismətli varis” (Z.Vedili) tamaşalarını təhvil vermiş, bilet satışı və xeyriyyə məqsədilə 29 tamaşa nümayiş etdirmişdir.

Mövcud pandemiya dövrü ilə əlaqədar 2020-ci ilin aprel ayından etibarən Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı 6, Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı isə 7 onlayn tamaşa təqdim etmişdir.

Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı ötən il 12 dəfə tamaşa göstərmiş, Sədərək Rayon Mədəniyyət Sarayında “Siçanlar və pişiklər” tamaşasını uşaq və yeniyetmələr üçün nümayiş etdirmişdir. Teatrda mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq aprel ayından etibarən “Mavi işıq” tamaşasının məşqləri aparılmışdır.

Aprel ayından başlayaraq Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam üçlüyü”nün, “Simli kvarteti”nin, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü münasibətilə Kamera Orkestrinin, “28 May – Respublika Günü”nə həsr olunmuş Estrada Orkestrinin, “Milli Qurtuluş Günü”nə həsr olunmuş Kamera Orkestrinin, həmçinin Mahnı və Rəqs Ansamblının, Qədim Musiqi Alətləri Ansamblının və Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin hesabat konsertləri, filarmoniyanın solistləri vokalist İlkin Abdullayevin, skripka ifaçısı Cahangir Qurbanovun, saksofon və klarnet ifaçısı Rəşad Əmiyevin solo konsertləri, o cümlədən, Aşıqlar Birliyinin və Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Gənclik” İnstrumental Ansamblının onlayn konsertləri tamaşaçılara təqdim edilmişdir. Beləliklə, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası dövr ərzində musiqisevərlər üçün, ümumilikdə, 14 onlayn konsert təqdim etmişdir. Bundan başqa, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblı Culfa və Şərur, “Muğam studiyası” Kəngərli Rayon Mədəniyyət saraylarında bilet satışı ilə konsert vermişdir.

2020-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilmiş “Naxçıvandan dünyaya” sosial çarx və qısa filmlər müsabiqəsi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil və Mədəniyyət nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında “Məktəblilərin dram müsabiqəsi”, “Mən bu yurdun övladıyam” və “And yerimiz, vətənim Azərbaycan” adlı rəsm müsabiqələri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki klub müəssisələrində fəaliyyət göstərən musiqi, bədii-qiraət, özfəaliyyət kollektivləri və dərnəklərinin üzvləri arasında “Səsin sehri, sözün sirri” müsabiqələri keçirilmiş, müsabiqə qalibləri təşkilatçılar tərəfindən mükafatlandırılmışlar. Həmçinin ötən il Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə onlayn “Evdə qal, sən də yarat” və “Milli ornamentlərimiz rəsm əsərlərində” adlı rəsm, “Milli dəyərlərimiz düşüncəmizdə” adlı esse, “Bir neçə dəqiqədə mədəniyyət” adlı videoçarx, “Saz sənətini yaşadırıq” adlı saz ifaçılıq müsabiqələrinin keçirilməsi ilə də yaddaqalan olmuşdur.

Yola saldığımız 2020-ci ilin iyun ayından start verilmiş və 10 dekabr tarixədək davam etmiş “Mədəniyyətin izi ilə” Sosial Mədəniyyət Layihəsinə 44 material daxil olmuş, yekun mərhələdə 5 layihə qalib olmuşdur. Qaliblər Nazirliyin diplomları ilə təltif edilmişlər.

Əhalinin asudə vaxtının səmərəli təşkili və muxtar diyarımızdakı muzeylərin təbliği məqsədilə aprel-sentyabr aylarında Nazirliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən muzeylərdə 12 onlayn ekskursiya keçirilmiş, bu ekskursiyalar NTV kanalından, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nmn.az saytından və nmr_medeniyyet_nazirliyi “İnstagram” səhifəsindən canlı olaraq yayımlanmışdır.

“18 aprel - Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Günü” ilə əlaqədar Nazirlik tərəfindən muxtar respublika ərazisində olan abidələrin görüntülərindən ibarət slayd və videomateriallar hazırlanaraq Nazirliyin Youtube kanalında və digər sosial şəbəkə hesablarında paylaşılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” 2014-cü il 19 dekabr tarixli Sərəncamına uyğun olaraq tərtib edilmiş qrafikə əsasən muxtar respublikada fəaliyyət göstərən 40-dan çox nazirlik, komitə və baş idarələrin, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin, idman federasiyalarının, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin, taksi sürücülərinin muzeylərlə tanışlığı təmin edilmiş, Azərbaycanın digər bölgələrindən və xarici ölkələrdən muxtar respublikamıza səfər edən qonaqların, rəsmi nümayəndə heyətlərinin muzeylərlə tanışlığı zamanı onlara nümunəvi muzey xidməti göstərilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli Sərəncamına uyğun olaraq aid təşkilatlarla birgə 2-si Xatirə Muzeyində, 2-si Heydər Əliyev Muzeyində, 2-si Dövlət Bayrağı Muzeyində, Naxçıvan Dövlət Tarix, Bəhruz Kəngərli, C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat, Cəlil Məmmədquluzadənin Ev və Məhəmməd Tağı Sidqinin Ev muzeylərində olmaqla, ümumilikdə 11 interaktiv dərs keçilmiş, dərsləri muxtar respublikanın 200-dən çox təhsil müəssisəsi izləmişdir.

Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat, Xatirə, Cəlil Məmmədquluzadənin Ev, Dövlət Bayrağı, Cəmşid Naxçıvanski, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeylərində, Hüseyn Cavidin Ev-Muzeyi və Xatirə Kompleksində, Heydər Əliyev Muzeyində və “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksində ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri üçün 11, ümumilikdə ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinə 190 açıq dərs keçilmişdir.

2020-ci il ərzində muzeylər üçün maddi-mədəniyyət nümunələrinin toplanması işi davam etdirilmiş, muxtar respublika sakinləri tərəfindən təqdim edilən, eləcə də “Tariximizi qoruyaq və yaşadaq” devizi altında ümumtəhsil məktəbləri tərəfindən hədiyyə edilən maddi-mədəniyyət nümunələri Mədəniyyət Nazirliyinə təqdim edilmişdir. Bu münasibətlə keçirilən təqdimat mərasimlərində 662 eksponat muzey fondlarına daxil edilmişdir. Həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar İnstitutuna 83 ədəd qədim əlyazma və kitab nümunəsinin təqdimatı keçirilmişdir.

Nazirliyin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında naxçıvanlı rəssamların yaradıcılığı ilə bağlı silsilə tədbirlər çərçivəsində tanınmış rəssamların və “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksində naxçıvanlı şairə Qönçəbəyimin yaradıcılıqlarına həsr olunmuş “Qönçəbəyim nəğməsi” adlı tədbirlər keçirilmişdir.

2020-ci il Naxçıvan Dövlət Tarix və Dövlət Bayrağı muzeyləri üçün də əlamətdar olmuşdur. Belə ki, ötən ilin fevral ayında qeyd olunan muzeylərin internet portalının və internet saytının təqdimatları olmuşdur. Həmçinin, ötən dövr ərzində Heydər Əliyev Muzeyinin internet saytının yenidən hazırlanması ilə bağlı iş aparılmış, “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksinin internet saytının hazırlanması işi davam etdirilmişdir.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyətinin öyrənilməsi və gənc nəslə təbliği işinin daha da yüksəldilməsi məqsədilə Heydər Əliyev Muzeyində gənclər üçün 5 açıq dərs keçilmiş, 3 mühazirə oxunmuş, ekskursiya təşkil edilmişdir.

Nazirlik tərəfindən ötən ilin avqust-oktyabr aylarında muzey və kitabxanaların işçiləri üçün “Nitq mədəniyyəti” kursu təşkil edilmiş, mütəxəssislər tərəfindən 3 qrupda aparılan kursda hər birində 10 nəfər olmaqla, ümumilikdə, 30 nəfər mədəni-maarif müəssisəsinin əməkdaşı iştirak etmişdir.

Ötən ilin yanvar-dekabr ayları ərzində muzeylərə 1462 ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur. Bəhs olunan dövrdə muxtar respublikadakı muzeyləri 122 min 577 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir ki, onlardan 15 min 323 nəfəri əcnəbi, 113 min 828 nəfəri yerli vətəndaşlar olmuşdur.

Aprel-dekabr ayları ərzində muzeylərin sosial şəbəkələrdəki hesablarında onlayn ekskursiyalar, əlamətdar və tarixi günlərlə, tanınmış şəxsiyyətlərlə, muzeylərdə olan eksponatlarla bağlı, həmçinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi uğrunda mübarizədə şəhid olmuş milli qəhrəmanların doğum və anım günləri münasibətilə 3 min 902 videomaterial, slayd, məlumat hazırlanmış və sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdır. Bu paylaşımların 923-ü onlayn ekskursiya olmuşdur. Hesabat dövründə Nazirliyin “naxcivan_muzeyleri” “İnstagram” hesabına 855 ədəd məlumat xarakterli paylaşım və onlayn ekskursiya yerləşdirilmişdir. Muzeylər tərəfindən rəsmi “İnstagram” səhifələrində bir il ərzində 15 min 12, rəsmi “Facebook” hesablarında isə 15 min 357 paylaşım edilmişdir. Bu paylaşımların 55 minə yaxın izləyicisi olmuşdur.

Ötən 1 il ərzində M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası, A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası və rayon (şəhər) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemləri də (MKS) tarixi və əlamətdar günlər, görkəmli mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin yubileyləri ilə əlaqədar tədbirlər keçirmişdir.

İl ərzində kitabxanalarda, ümumilikdə, 145 sərgi qurulmuş, 366 tədbir təşkil edilmişdir ki, bunlardan 102-si “Nağıl Günü”, 23-ü “Mütaliə Günü”, 26-sı “Kitabxana Günü”, 26-sı “Kitabxanaçı Günü” layihələri çərçivəsində keçirilən tədbirlər olmuşdur. Aprel-dekabr aylarında M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən 1 onlayn konfrans təşkil olunmuş, 38 onlayn kitab müzakirəsi, MKS-lərin əməkdaşları üçün 6 onlayn, 4 ənənəvi təcrübə məşğələsi keçirilmişdir. Eləcə də “23 Aprel – Beynəlxalq Kitab və Müəllif Hüquqları Günü”, “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrə başlamasının 114 illiyi ilə bağlı hazırlanmış videomateriallar da Nazirliyin “Youtube” kanalında yerləşdirilmiş, “Facebook” və “İnstagram” səhifələrində paylaşılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitabların müzakirəsi ilə bağlı il ərzində 40-ı klub müəssisələrinin işçiləri ilə, 2-si gənclərlə, 75-i kitabxana işçiləri ilə və digər olmaqla, ümumilikdə, 137 kitab müzakirəsi keçirilmişdir. Bu müzakirələrdən 42-si onlayn formatda olmuşdur. Həmçinin siyahıya daxil edilmiş kitablardan ibarət 306 video və audio material hazırlanmış, 612 paylaşım edilmişdir. Həmçinin Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyorları və mədəniyyət müəssisələrinin əməkdaşları tərəfindən 769 şeir, hekayə və poemalardan parçalardan bədii qiraət formatlı videomateriallar və audiokitablar hazırlanmışdır. Bu materiallar Nazirliyin “Youtube” kanalına yerləşdirilmiş, sosial şəbəkə hesablarında paylaşılmışdır. “Nağıl Günləri” layihəsi çərçivəsində aprel-dekabr aylarında 59-u M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı, 379-u A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası və rayon (şəhər) MKS-lərin uşaq kitabxanaları tərəfindən olmaqla, 438 audio nağıl hazırlanaraq kitabxanaların sosial şəbəkə hesablarında 893 paylaşım edilmişdir.

Aprel-may aylarında M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası, A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası, rayon (şəhər) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemləri tərəfindən oxuculara sifarişlər əsasında evlərə kitabların çatdırılması xidməti göstərilmişdir. Hesabat dövründə müraciət etmiş 1214 şəxsə səyyar kitabxana xidməti göstərilmiş, 2981 kitab verilişi olmuşdur. O cümlədən, A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası tərəfindən 232 uşağa səyyar kitabxana xidməti göstərilmiş, 651 kitab verilmişdir. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədilə A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası və rayon (şəhər) MKS-lər tərəfindən 193, M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən isə 25 nəfər uşağa səyyar kitabxana xidməti göstərilmişdir. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədilə A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının bu kateqoriyadan olan uşaqlar üçün keçirdiyi şeir və “21 Sentyabr – Beynəlxalq Sülh Günü”nə həsr olunmuş “Biz sülh istəyirik” adlı onlayn rəsm müsabiqəsi maraqla qarşılanmışdır.

2020-ci ilin yanvar-fevral aylarında Naxçıvan şəhər, Kəngərli, Şahbuz və Culfa rayon MKS-lərin əməkdaşları üçün 3 təlim kursu keçilmiş, 5 günlük təlim kurslarında 135 nəfər kitabxanaçı iştirak etmişdir.

2020-ci il ərzində Nazirliyə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi tərəfindən 40 adda 1172 nüsxə çap məhsulu daxil olmuş və aidiyyəti üzrə paylanmışdır. Hesabat dövründə kitabxanalara rayon (şəhər) MKS-lər də daxil olmaqla, 958 adda 1798 nüsxə çap məhsulu daxil olmuş, kitabxanalarda yeni oxucu sayı 1359 nəfər, oxucu gəlişi 50 min 250 nəfər, kitab verilişi isə 318 min 459 nüsxə olmuşdur.

Dövr ərzində elektron kataloqa 5 min 854 adda kitab işlənərək elektron kataloqdakı kitabların sayı 20 min 820-yə, şəbəkəyə isə 482 kitab (PDF) işlənərək ümumi say 3 min 197-yə çatdırılmışdır. Elektron kitabxanadan 6 min 79 oxucu istifadə etmişdir. Bunlardan 1729-u lokal, 4350-si isə qlobal şəbəkə istifadəçiləri olmuşdur.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası, A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası və rayon (şəhər) mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərində videomateriallar, slaydlar, məlumatlar olmaqla, ümumilikdə 1075 material hazırlanmış, sosial şəbəkə hesablarında 7 min 29 paylaşım edilmişdir. İzləyici sayı “İnstaqram” səhifələrində 7 min 220, “Facebook” səhifələrində isə 5 min 916 olmuşdur.

Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən ötən il “İnstaqram” və “Facebook” sosial şəbəkələri vasitəsilə görkəmli kino xadimləri, dünya və Azərbaycan kinosunun inciləri haqqında, film çəkilişlərindən maraqlı faktlarla bağlı, ümumilikdə, 746 material hazırlanmış, sosial şəbəkə hesablarında 1492 paylaşım edilmişdir. Paylaşımları 1392 internet istifadəçisi izləmişdir. İl ərzində Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən “Dünya kinosu – kino dünyası” layihəsi çərçivəsində 6, Naxçıvan şəhər ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinə 4, sağlamlıq imkanları məhdud, aztəminatlı, qaçqın və məcburi köçkün, hər iki valideynini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar üçün 1, “Əyləncə adası” İstirahət Parkında açıq havada 3 və digər tədbirlərdə olmaqla, ümumilikdə, 27 film nümayişi olmuş və 5 tədbir keçirilmişdir. Film Fond tərəfindən il ərzində aparılmış videoçəkilişlərdən, ümumilikdə, 72 videomaterial hazırlanaraq paylaşılmışdır.

Klub müəssisələrində keçirilən dərnəklərdə işin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə bu müəssisələrin əməkdaşlarının maraqları nəzərə alınaraq nazirlik tərəfindən onlar üçün ötən ilin yanvar ayından başlayaraq milli rəqslər, rəssamlıq, yallı və dram üzrə peşə kursları təşkil edilmişdir. Yola saldığımız ötən il ərzində xalq yaradıcılığının öyrənilməsi, yaşadılması və gələcək nəsillərə çatdırılması ilə bağlı muxtar respublikadakı klub müəssisələrinin təqdim etdiyi xalq yaradıcılığı nümunələrinin Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən çəkilişləri aparılmış, 23-ü yallı olmaqla, 65 videomaterial hazırlanmışdır. Həmçinin Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəz tərəfindən 23, rayon mədəniyyət şöbələri tərəfindən 16 olmaqla, ümumilikdə, xalq yaradıcılığı ilə bağlı 106 videomaterial hazırlanaraq Nazirliyin “Youtube” kanalında yerləşdirilmiş, sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdır.

2020-ci ilin sentyabr və oktyabr aylarında Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəz tərəfindən müvafiq ssenari əsasında film hazırlanması məqsədi ilə “Şaxbəzəmə” adəti haqqında Şahbuz, “Şah plov” haqqında Ordubad rayonlarında çəkilişlər aparılmış və 2 film hazırlanmışdır. Həmçinin folklor nümunələri əsasında “Şaxbəzəmə adəti”, “Qədim-qayım qayınanaların və gəlinlərin dünyagörüşünə və məişətinə bir baxış”, “Evlən, saqqalı ağarmış, evlən”, “Nə yaxa cırmısan, nə də yaxanı cırıblar” və “Tənbəl Xanımağa” “Şərur yallısı: Leylahanı” adlı 6 ssenari mətni hazırlanmış, səhnələşdirilməsi üçün xalq teatrlarına göndərilmişdir. İl ərzində Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəz tərəfindən görkəmli şəxsiyyətlərlə bağlı, milli adət-ənənələrin, xalq sənətkarlığının təbliği və yaşadılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malik xalq yaradıcılığı nümunələri, bədii qiraət və s. olmaqla, ümumilikdə, 292 material hazırlanmış, müəssisənin “İnstaqram” və “Facebook” hesablarında 1563 paylaşım edilmiş, “İnstaqram”da 536, “Facebook”da 486 izləyici sayı olmuşdur. Mərkəzin İnstaqram profilində mütəmadi olaraq folklorumuzla bağlı test suallarının paylaşılması davam etdirilmişdir.

Aprel-dekabr aylarında klub müəssisələri tərəfindən əlamətdar və tarixi günlərlə, görkəmli şəxsiyyətlərlə, Azərbaycan xalqının adət-ənənələri, milli-mənəvi dəyərlərinin təbliği və yaşadılması və s. ilə bağlı müxtəlif xarakterli 736 videomaterial hazırlanmışdır. Bu materiallar Nazirliyin “Youtube” kanalına yerləşdirilmiş, müəssisələrin sosial şəbəkə hesablarında paylaşılmışdır.

Dövr ərzində Naxçıvan şəhər və rayon mədəniyyət şöbələri tərəfindən sosial şəbəkələrdə 10 min 463 paylaşım edilmişdir. “Facebook” sosial şəbəkəsindəki 4 min 548 sayda paylaşımı 9 min 575 nəfər izləmiş, “İnstaqram səhifələrində edilən 5 min 915 paylaşımın isə 8 min 580 izləyicisi olmuşdur.

Dövr ərzində xalq teatrları da öz fəaliyyətini davam etdirmiş, Babək Rayon Xalq Teatrı Əliyar Yusiflinin “Alova çevirilən qəzəb”, Ordubad Rayon Xalq Teatrı Firuz Mustafanın “Sevməsəm, ölləm”, Şərur Rayon Xalq Teatrı Əziz Nesinin “Öldürsənə, can-ciyər”, Naxçıvan Şəhər Xalq Teatrı Rauf İçərişəhərlinin “Arzum çin oldu”, Şahbuz Rayon Xalq Teatrı isə Sahib İbrahimlinin “Sadığın toyu” tamaşalarını hazırlamışlar. Bundan əlavə Ordubad Rayon Xalq Teatrı Arif Abdullazadənin “Aqillər”, Babək Rayon Xalq Teatrı isə Nizami Əzizəliyevin “Ağlı olmadı bəli, dul qalacaq Bəndəli” tamaşalarının məşqlərini davam etdirmişdir.

2020-ci ildə uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin müəllimlərinin iştirakı ilə müvafiq fənləri üzrə 10 metodik kurs, həmçinin 16 ustad dərs keçilmişdir. Bundan əlavə, Bakı Şəhər Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin skripka ixtisası üzrə müəllimi Anar Yusifov tərəfindən Musiqi Kollecinin və uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin müəllim, tələbə və şagirdlərinə ustad dərsi keçilmiş və Naxçıvan Musiqi Kollecində istedadlı ifaçının konserti təşkil edilmişdir.

Aprel ayından etibarən muxtar respublikadakı orta ixtisas və uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərində dərslərin onlayn formatda tədrisinə başlanmış, ümumilikdə, 13 min 940 onlayn dərs keçilmişdir.

Azərbaycan Gənclər İttifaqı və Azərbaycan Rəqs Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilmiş 6-cı “Qarabağ-2020” Beynəlxalq İncəsənət Müsabiqəsində Naxçıvan Musiqi Kollecinin qarmon və klarnet ixtisasları üzrə 2 nəfər tələbəsi müsabiqənin II və III dərəcəli diplomlarına layiq görülmüşdür.

Bəhs olunan dövrdə Naxçıvan Musiqi Kolleci, Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyası və uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri tərəfindən ümumilikdə, 591 videomaterial hazırlanaraq sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdır. 2020-ci ilin may ayında Nazirliyin yeni layihəsi olan “Biz birlikdə güclüyük” layihəsi çərçivəsində Naxçıvan Musiqi Kollecinin, Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyasının musiqiçilərinin ifasında Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən hazırlanmış bir sıra sosial videomateriallar internet resurslarında paylaşılmışdır.

2020-2021-ci tədris ilində Naxçıvan Musiqi Kollecinə 140 nəfər əyani, 6 nəfər qiyabi şöbəyə olmaqla, ümumilikdə, 146 nəfər tələbə qəbulu aparılmışdır. Muxtar respublikanın uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinə müxtəlif ixtisaslar üzrə, ümumilikdə, 935 şagird qəbulu aparılmışdır.

İl ərzində mədəniyyət sahəsində çalışan, təhsil alan gənclər üçün ekskursiyalar, film və kitab müzakirələri, diskussiya və maarifləndirici tədbirlər keçirilmiş, Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələrinin iştirakı ilə “Şəxsiyyətin formalaşdırılması” və “İslamın əxlaqi dəyərlərinin təbliği” istiqamətində görüşlər təşkil edilmişdir.

Naxçıvan mədəniyyətinin təbliği, qədim dövr Azərbaycan mədəniyyəti haqqında gənclərin ətraflı məlumatlandırılması və gənc nəslə qədim tarixi abidələrimizin tanıdılması məqsədi ilə gənclərin Xatirə Muzeyinə, Məmməd Arazın Ev Muzeyinə və Şahbuz Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinə, Heydər Əliyev Muzeyinə, Naxçıvan Döyüş Şöhrəti Muzeyinə, Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasına, Bəhruz Kəngərli Muzeyinə, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi və Yusif Küseyir oğlu türbəsinə ekskursiyaları təşkil olunmuşdur. Ümumilikdə, dövr ərzində gənclər 9 muzey və muzeytipli müəssisəyə ekskursiya etmişlər.

İl ərzində gənclər arasında film və kitab müzakirələrinə də geniş yer verilmiş, Azərbaycan və dünya kinosu incilərindən bir neçə bədii filmin, həmçinin “Çərpələng uçuran”, “Edama məhkumun son gecəsi”, “Taun”, “Körpüsalanlar”, “Qumarbaz”, “Cəhənnəmdən gələn səs”, “Martin İden”, “Şahmat” və “A.S.Qriboyedov: şair-diplomat” əsərlərinin müzakirələri keçirilmişdir. Ümumilikdə, dövr ərzində gənclər arasında 13 film və 9 kitab müzakirəsi keçirilmişdir.

Qeyd olunanlarla yanaşı, gənclər arasında bir sıra yarışlar da keçirilmişdir. Belə ki, Nazirliyin nəzdində fəaliyyət göstərən Gənclər Birliklərinin üzvləri arasında “Yaşa və öyrən – onlayn” və Naxçıvan Gənclər Fondunun könüllüləri ilə birgə “Yaşa və öyrən – Dostluq” intellektual bilik yarışları, həmçinin Nazirliyin Gənclər birliyi üzvləri üçün “Gəlin səssiz danışaq” adlı tarix-mədəni oyunu keçirilmişdir.

2020-ci ildə Ordubad Rayon Vənənd Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin yeni binası istifadəyə verilmiş, yeni tikilən Ordubad rayon Vənənd, Şərur rayonunun Muğancıq-Mehrab, Qarabürc və Məmmədsabir, Culfa rayonunun Camaldın, Babək rayonunun Nəcəfəli Dizə, kənd mərkəzlərində kitabxana, mədəniyyət evi və klubların fəaliyyəti üçün müasir iş şəraiti yaradılmışdır. Şərur şəhərində Təqaüdçülər Klubunun binası yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilmişdir. Naxçıvan şəhərində XII əsr memarlıq abidəsi olan Yusif Küseyir oğlu türbəsi və XIV əsrə aid Buzxana abidəsi, Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kəndində XIX əsrə aid hamam bərpa edilmişdir.

2020-ci il ərzində Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin inkişafında xidmətlərinə görə mədəniyyət nazirliyinin sisteminə daxil olan müəssisələrdə çalışan işçilərdən 1 nəfər “Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti”, 2 nəfər “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi”, 3 nəfər “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti” fəxri adlarına, 10 nəfər isə Prezident mükafatına layiq görülmüşdür.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi “Facebook” səhifəsinin ümumi izləyicilərinin sayı 651-ə çatmış, şəbəkədə 1237 paylaşım edilmişdir. O cümlədən “nmr_medeniyyet_nazirliyi” adlı “İnstagram” səhifəsinin ümumi izləyicilərinin sayı 5258 olmuş, səhifədə 1237 paylaşım edilmişdir. “Naxcivan_muzeyleri” “İnstagram” səhifəsindəki 855 sayda paylaşımı 701 internet istifadəçisi izləmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.01.2021

      Dekabrın 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakı şəhərindəki daimi nümayəndəliyində görkəmli bəstəkar, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi, Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, “Şöhrət” ordenli, professor Tofiq Bakıxanovun Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri Orkestri üçün partitura formasında yazdığı, Naxçıvanda nəşr edilmiş “Naxçıvan-Simfonietta №3” musiqi kitabının təqdimatı keçirilib.

Daimi nümayəndəlikdən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan daimi nümayəndəliyin rəhbəri Bəxtiyar Əsgərov bəstəkarın həyat və yaradıcılığından bəhs edib. Qeyd edib ki, uzun bir tarixi yol keçmiş, zəngin, çoxşaxəli, milli mədəniyyətimizin parlaq səhifələrindən olan və ən dəyərli inciləri özündə daşıyan musiqi mədəniyyətimizin görkəmli simalarından biri də bəstəkar Tofiq Bakıxanovdur. O, əsərləri ilə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafına xidmət edən böyük bəstəkar, mahir ifaçılıq imkanlarına malik skripkaçı, milli musiqiçi kadrların yetişməsində əməyi olan gözəl pedaqoq, professor, musiqi sənətinin müxtəlif problemlərinə həsr olunmuş elmi-publisistik məqalələrin müəllifi, milli musiqimizi, incəsənətimizi, mədəniyyətimizi xarici ölkələrdə geniş təbliğ edən fəal ictimai xadim kimi tanınır. Bu gün həm də 90 illik yubileyini qeyd etdiyimiz böyük bəstəkarımız Tofiq Bakıxanovun Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində xüsusi yer tutmuş böyük ailəsi haqqında geniş danışmaq olar. Tofiq Bakıxanovun həyatında və yaradıcılığında onun nəsil şəcərəsinə və ənənələrə bağlılığı özünü qabarıq şəkildə büruzə verir və bu bağlılıq əlamətdar hadisələrdə müşayiət olunur. Tofiq Bakıxanov Azərbaycana görkəmli şəxsiyyətlər vermiş məşhur Bakıxanovlar nəslinin nümayəndəsidir. Tofiq müəllim görkəmli tarzən-pedaqoq və muğam bilicisi Əhmədxan Bakıxanovun ailəsində dünyaya gəlmiş və muğam mühitində boya-başa çatmışdır. Qan yaddaşı ilə ötürülmüş və hafizəsinə hopmuş muğamlar onun yaradıcılıq üslubunun bünövrəsinə çevrilmişdir. Onun sənət taleyində mühüm rol oynamış bir neçə böyük sənətkar olmuşdur. O, dahi bəstəkar, Azərbaycan milli bəstəkarlıq məktəbinin banisi Üzeyir Hacıbəylinin xeyir-duası ilə musiqi sənətinə gəlmiş və məhz onun məsləhəti ilə skripka alətini seçmişdir. Vaxtilə böyük bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli Tofiq Bakıxanovun onillik musiqi məktəbində oxuduğu illərdə çalğısını dinlədikdən sonra onun böyük gələcəyi olacağını söyləmişdi. Tofiq Bakıxanov zəmanəmizin görkəmli bəstəkarı Qara Qarayevin tələbəsi olmuş və bu adı ömrü boyu fəxrlə daşımışdır. Qara Qarayevin sinfində öyrəndiyi bəstəkarlıq üsulları onun sənətdə öz yolunu tapması, öz dəst-xəttini yaratması üçün geniş imkanlar açmışdır. Tofiq Bakıxanovun öz sözləri ilə desək, o, Qara Qarayevdən musiqinin incəliklərini öyrənmiş, bəstəkarlığın necə çətin və şərəfli bir sənət olduğunu dərindən duymuşdur. Tofiq Bakıxanovun sənət zövqü, dünyagörüşü, yaradıcılıq üslubu bilavasitə Qara Qarayevin təsiri altında formalaşmış, professional keyfiyyətlər kəsb etmişdir. Məhz bu səbəbdəndir ki, Tofiq Bakıxanovun yaradıcılıq üslubunda milli musiqi ilə dərin bağlılıq müasir bəstəkarlıq yazı texnikası ilə üzvi vəhdət yaratmışdır. Bütün bunlar onun Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin qabaqcıl nümayəndəsi kimi yüksək ad-san qazanmasına gətirib çıxarmışdır. Tofiq Bakıxanovun yaradıcılığı çoxşaxəli və məhsuldardır. O, operadan başqa, musiqinin demək olar ki, bütün janrlarına müraciət etmiş və maraqlı əsərləri ilə Azərbaycan musiqi xəzinəsini zənginləşdirmişdir. Onun bədii irsinə nəzər salsaq, çox sanballı bir siyahı ilə rastlaşarıq. Bəstəkar skripka, viola, violonçel, fleyta ilə fortepiano üçün iyirmidən artıq sonatanın, trio, kvartet, kvintetlərin, müxtəlif alətlər ilə simfonik orkestr üçün 26 konsertin müəllifidir. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan musiqisində viola, violonçel, fleyta üçün sonata və konsert janrına, o cümlədən, qoboy, klarnet, truba alətləri üçün konsert janrına ilk dəfə olaraq Tofiq Bakıxanov müraciət etmişdir. T.Bakıxanov, eyni zamanda, üç balet, üç musiqili komediya, 100-ə qədər mahnı və romanslar bəstələmişdir. Simfonik musiqi sahəsi isə bəstəkarın yaradıcılıq irsində səkkiz simfoniya, beş simfonik muğam, beş simfonik poema, simfonik süitalar, uvertüralar və s. əsərlərlə təmsil olunmuşdur.

Tofiq Bakıxanovun həyat və yaradıcılığında Naxçıvana olan məhəbbətini xüsusi qeyd edən Bəxtiyar Əsgərov diqqətə çatdırıb ki, Naxçıvanı “Ulu və müqəddəs diyar” adlandıran bəstəkar, xüsusilə, son dövr yaradıcılığında məhz Naxçıvanla bağlı mövzulara geniş yer vermişdir. Belə ki, bu gün təqdimatına yığışdığımız, bəstəkarın simfonik orkestr üçün yazdığı “Naxçıvan” simfoniyettası, Naxçıvana həsr olunmuş mahnıları (“Naxçıvan”, “Nurlu Naxçıvan”, “Arpaçay”, “Batabat bağları” və başqaları) onun bu qədim diyara və onu qurucu rəhbərinə olan məhəbbətinin ifadəsidir. Ümummilli lider Heydər Əliyevdən bəhs edən “Həmişə bizimləsən” adlı simfonik poeması da bəstəkarın məhz Naxçıvan səfərlərindən sonra ərsəyə gəlmiş, ilk dəfə məhz Naxçıvanda – bəstəkarın 75 illik yubiley tədbirində səsləndirilmişdir. Təsadüfi deyil ki, mədəniyyətimizin böyük himayədarı olan ulu öndər Heydər Əliyev siyasi məktəbinin davamçısı, sənətə və sənətkara yüksək diqqət və qayğı göstərən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov da Tofiq Bakıxanov yaradıcılığına böyük diqqət göstərmiş, imzaladığı Sərəncamlarla muxtar respublikada Tofiq Bakıxanovun 75, 80 və 85 illik yubileyləri, eyni zamanda, bəstəkarın ulu babası Abbasqulu ağa Bakıxanovun 220 illik yubileyi yüksək səviyyədə qeyd edilmişdir. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adını və Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illiyi münasibətilə təsis edilmiş qızıl medalı böyük dövlət xadimi Vasif Talıbovdan almaq da Tofiq Bakıxanova nəsib olmuşdur. Tofiq müəllimin bu gün təqdimatına yığışdığımız, əvvəldə adını qeyd etdiyim və etmədiyim bir neçə kitabının da məhz Naxçıvanda nəşr edilməsi Ali Məclisin sədri Vasif Talıbovun böyük bəstəkarın həyatına və yaradıcılığına nə qədər dəyər verdiyini göstərir. Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbov hər zaman Tofiq Bakıxanov yaradıcılığını yüksək qiymətləndirmiş və onun haqqında öz ürək sözlərini belə ifadə etmişdir: “Tofiq Bakıxanovun yaradıcılığında Şərq təfəkkür tərzi ilə Qərb musiqi mədəniyyəti özünəməxsus şəkildə vəhdət təşkil etmişdir. Bu əsərlərin mövzusu Şərq və ya Azərbaycan mühitindən götürülsə də, musiqi dili, bəstəkarlıq üslubu Avropa musiqi mədəniyyətinə xas olan yüksək professional səviyyədə təcəssüm etdirilir. Bu mənada, Tofiq Bakıxanov yaradıcılığı beynəlxalq musiqi standartları səviyyəsinə çıxaraq özünə əbədi yaşamaq haqqı qazanmışdır... Tofiq Bakıxanov, sözün həqiqi mənasında, musiqi fədaisidir”.

Daimi nümayəndəliyin rəhbəri deyib: “Tofiq Bakıxanovun daimi nümayəndəliklə sıx əlaqəsini ayrıca qeyd etmək istəyirəm. Odur ki, böyük bəstəkarımızın yaradıcılığını yaxından izləmək, onunla tanış olmaq bizə də qismət olmuşdur. Qürurla deyə bilərəm ki, ötən illər ərzində dəfələrlə Tofiq müəllimin müəllif konsertlərində, kitab təqdimatlarında, muxtar respublikaya səfərlərinin təşkil olunmasında yaxından iştirak etmiş, yubiley tədbirlərində çıxış etmişik. O, milli musiqimizi xarici ölkələrdə geniş təbliğ edən fəal ictimai xadim kimi həyatının müxtəlif illərində respublikada və xaricdə bir çox beynəlxalq musiqi festivallarında, müsabiqələrdə iştirak etmiş, Moskvada, Tehranda, Tbilisidə, İstanbulda, İzmirdə, Bolqarıstanda onun 60-dan çox müəllif konsertləri keçirilmişdir. Bəstəkar və onun əsərləri haqqında çox sayda resenziyalar, monoqrafiyalar, silsilə məqalələr yazılmış, “Tofiq Bakıxanov” adlı televiziya filmi çəkilmişdir. İnanırıq ki, gələcəkdə də bəstəkarın əsərləri haqqında çox sayda elmi-tədqiqat işləri, dissertasiyalar, elmi məqalələr meydana gələcək, onun yaratdığı əsərlər, araşdırılıb təhlil olunacaq. Tofiq Bakıxanov təkcə istedadlı sənətkar deyil, həmçinin olduqca dəqiq, məsuliyyətli, milli musiqiçi kadrların yetişməsində əməyi olan gözəl pedaqoq, yüksək insani keyfiyyətlərə malik böyük şəxsiyyətdir. Bir daha qeyd edim ki, bu gün Tofiq Bakıxanovun təqdim olunan, Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri Orkestri üçün partitura formasında yazdığı yeni “Naxçıvan-Simfonietta №3” musiqi kitabı da məhz Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun diqqət və qayğısı ilə “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyində nəfis tərtibatla çap edilmişdir. Bu kitab görkəmli bəstəkarın Naxçıvana və naxçıvanlılara olan dərin məhəbbətinin daha bir təzahürüdür”.

“Naxçıvan-Simfonietta №3” musiqi kitabının işıq üzü görməsi münasibətilə mədəniyyət ictimaiyyətini və tədbir iştirakçılarını təbrik edən daimi nümayəndəliyin rəhbəri Bəxtiyar Əsgərov bu kitabın nəfis tərtibatla Naxçıvanda çap olunmasına göstərilən yüksək diqqət və qayğıya görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə daimi nümayəndəliyin kollektivi, mədəniyyət xadimləri və ictimaiyyət nümayəndələri, musiqi sevənlər adından dərin minnətdarlığını ifadə edib. Həmçinin ustad sənətkarı anadan olmasının 90 illiyi, yaradıcılıq fəaliyyətinin isə 70 illiyi münasibətilə muxtar respublika adından təbrik edib və ona can sağlığı, yaradıcılıq uğurları arzulayıb.

Tədbirdə çıxış edənlərdən AMEA-nın vitse-prezidenti, deputat, akademik İsa Həbibbəyli Tofiq Bakıxanovun yaradıcılıq fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək qeyd edib ki, bəstəkarın milli ruhda yaratdığı qiymətli əsərləri musiqi xəzinəmizi zənginləşdirməklə yanaşı, eyni zamanda, gənc nəslin milli ruhda böyüməsində və formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təqdim olunan bu kitab Naxçıvan mövzusunda yazılan ilk simfoniettadır.

Bəstəkarı yeni kitabının təqdimatı, eyni zamanda, 90 illik yubileyi münasibətilə təbrik edən professor Rüstəm Kamal Rəsulov Azərbaycan tarixində silinməz iz qoymuş Bakıxanovların tarixi xidmətlərindən, həmçinin bu nəslin Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə bəxş etdiyi Tofiq Bakıxanov kimi dünya şöhrətli bəstəkarın yaradıcılığından bəhs edərək bildirib ki, ustad sənətkar öz yaradıcılığında Avropa musiqi dilini Azərbaycan dilinə çevirən əvəz olunmaz bəstəkardır. Bəstəkar özünün bu əsərində Naxçıvan mövzusuna bir daha müraciət etmiş və Naxçıvan dövlətçilik aurasını əsərində göstərməyə çalışmışdır.

Publisist-politoloq Reyhan Mirzəzadə, İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının direktoru İftixar Piriyev, Əməkdar artist, tarzən Sahib Paşayev də çıxış edərək bəstəkarı ürəkdən təbrik etmiş, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzulayıblar.

Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, Əməkdar incəsənət xadimi, Bakı Musiqi Akademiyasının professoru, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, “Şöhrət” ordenli, professor Tofiq Bakıxanov bu kitabın nəfis şəkildə çap olunmasına, ona göstərilən yüksək diqqət və qayğıya görə, ilk növbədə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova dərin minnətdarlığını bildirib, həmçinin bu tədbirin təşkil olunmasında xüsusi əməyi olan daimi nümayəndəliyin rəhbəri Bəxtiyar Əsgərova təşəkkür edib.

Sonda Bəxtiyar Əsgərov bir daha Tofiq Bakıxanovu anadan olmasının 90 illiyi, yaradıcılıq fəaliyyətinin isə 70 illiyi münasibətilə təbrik edib, ona cansağlığı, yaradıcılıq uğurları arzulayıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.12.2020

      Dekabrın 28-də “Beynəlxalq Kino Günü” münasibətilə Nazirliyin Gənclər Təşkilatının üzvlərinin iştirakı ilə tədbir keçirilmişdir.

Tədbirdə giriş sözü ilə açan Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov qeyd etmişdir ki, dekabrın 28-də dünyada Beynəlxalq Kino Günü qeyd olunur. 1895-ci il dekabrın 28-də Lui və Oqyust Lümyer qardaşları Parisin Kapusin bulvarındakı balaca kafedə ilk dəfə özlərinin çəkdikləri qısametrajlı filmlərin pullu nümayişini təşkil ediblər. Filmlərin arasında 46 saniyəlik “Fəhlələrin Lümyer fabrikindən çıxması” filmi də var idi. Lümyer qardaşları hesab edirdilər ki, kino həyat səhnələrinin nümayişindən başqa bir şey deyil və olmayacaq. Ona maraq tezliklə sönəcək. Lakin bəşəriyyət xroniki sinematoqraf xəstəliyinə tutuldu. Kino körpə uşaq kimi, əvvəlcə danışa bilmirdi. Tamaşaçıları aktyorların hərəkətləri, üz-gözünü büzməsi ilə əyləndirirdi. Çoxları kinonun yaranması ilə teatrın məhv olacağını deyirdi. Yaxşı ki, həyat bu ehtimalı təkzib etdi. Siyasətçilər kinonun böyük gücə malik olmasını hamıdan əvvəl anlamışlar. Onlar Lümyer qardaşlarının ixtirasının köməyi ilə kütlələrə təsir etməyin mümkün olduğunu görürdülər.

Tədbirdə Rüfət Həsənovun rejissorluğu ilə çəkilən “Yoxdur belə söhbət” filminin nümayiş etdirilmişdir. Film 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə çəkilmişdir. Film iki həvəskar musiqiçi olan Kamran və Məcnunun təsadüfən nənə-nəvə olan Tamilla və Sara ilə tanışlığından və onların gözlənilməz əhvalatından bəhs edir. Gözlənilməz bir hadisə nəticəsində tanınmış idman şərhçisi özünü tapmamış rok musiqiçi ilə, Altsheymer xəstəliyindən əziyyət çəkən nənə isə qrafiti həvəskarı ilə Yeni İl gecəsini birlikdə keçirmək məcburiyyətində qalırlar.

Baş rollarda Günəş Mehdizadə, Həsən Ağa, Emil Məcnunov, Tünzalə Qəhrəmanın olduğu romantik-komediya janrında olan filmin ssenari müəllifləri Kamal Həsənov, Rüfət Həsənov və Asif Rüstəmovdur. Filmdə Uran qrupunun “Yenə də fırlanır”, Dədə baba – “Dağların başı”, İsrail Məmmədov – “Şəlaləm”, Kim Seoq – “Anadır arzulara hər zaman Qarabağ” və s. mahnılar səslənir.

Film gənclər tərəfində maraqla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.12.2020

      Dekabrın 25-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbində uşaq incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin rəsm ixtisası üzrə müəllim və şagirdləri üçün ustad dərs keçirilmişdir.

Yandırma üsuluna həsr olunmuş ustad dərsi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Səyyad Bayramov aparmışdır. Rəssam qeyd etmişdir ki, eramızdan 700 il əvvəl yanmış ağacdan hazırlanmış naxışlı məhsullar Peruda arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmışdır. Bu və ya digər şəkildə piroqrafiyaya hər hansı bir xalqın mədəniyyətində rast gəlmək olur. Xüsusilə bu sahədə rus ustalarının işlərini göstərmək olar. Ruslar tərəfindən ağac yandırılması 9-cu əsrdə geniş şəkildə ortaya çıxmışdır. Əvvəlcə sənətkarlar ağacı yandırır, daha sonra isti metal çubuqlardan və itilənmiş dırnaqlarını istifadə edirdilər. Orta əsrlərdə piroqrafiya sənəti Avropada xalq sənətinin hüdudlarından kənara çıxaraq həqiqi sənətə çevrilmişdir. Piroqrafiyanın köməyi ilə taxta oyuncaqlar, qaşıqlar, içməli qablar və bəzədilmiş yuva kuklalarının istehsalı qurulmuşdur.

Əməkdar rəssam bildirmişdir ki, yandırma üçün ən yaxşı materiallar cökə, alder, qovaq, ağcaqayın və şabalıddır. Taxta parçasının səthi nə qədər hamar olarsa onu yandırmaq da bir o qədər asan olar. Bundan əlavə, qara bir karbon kağızı və ya şəffaf papirus kağızı istifadə edərək bir eskizi taxtaya köçürmək də olur.

Ustad dərsdə Səyyad Bayramov tərəfindən yandırma üsulu ilə hazırlanmış bir neçə əl işi barədə məlumat verilmiş və Qarabağın simvolu və xalqımızın zəfər simvolu olan “Xarı Bülbül” yandırma üsulu ilə çəkilərək müəllim və şagirdlərə göstərilmişdir.

Tədbirin sonunda iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.12.2020

      2020-ci ilin iyun ayından start verilən onlayn “Mədəniyyətin izi ilə” Sosial Mədəniyyət Layihəsinə 10 dekabr 2020-ci il tarixdə yekun vurulmuş, qaliblər müəyyən edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən layihə Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinin təbliği, xüsusi istedada malik insanların axtarışı və onların üzə çıxarılması, unudulmaqda olan milli-mənəvi dəyərlərin tədqiq edilməsi və ictimaiyyətə təqdim edilməsi, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki abidələrin və muxtar respublikanın ayrı-ayrı bölgələrinin tanıdılması məqsədi daşıyır.

Nazirliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən müəssisələrin əməkdaşları ilə yanaşı muxtar respublikanın müxtəlif bölgələrinin sakinlərinin də qatıldığı bu sosial layihəyə müxtəlif formatda materiallar - videoçarxlar, videoslaydlar, filmlər, musiqi nömrələri, tanıtım çarxları, rəsm əsərləri, araşdırma xarakterli məqalələr, mətnlər - qəbul edilmişdir. 2020-ci ilin 22 iyun tarixindən dekabrın 10-dək 2 film, 1 folklor nümunəsi, 7 videoslayd, 5 videoçarx, 9 videomaterial, 1 bədii-publisistik yazı, 1 layihə, 5 müsabiqə layihəsi, 1 analitik təhlil, 5 məqalə, 1 kitab, əl işlərinin fotoları, 4 bədii qiraət və 1 foto-rəsm olmaqla ümumilikdə 44 layihə qəbul edilmişdir.

Ekspertlər tərəfindən qeydiyyata alınan 44 layihə üzrə qiymətləndirmə aparılmış, 12 layihə yekun baxışına qəbul edilmişdir.

2020-ci il 18 dekabr tarixdə layihənin yekun baxışına qəbul edilmiş materialların Münsiflər Heyəti tərəfindən dəyərləndirilməsi aparılmışdır. Məmmədov Səyyar Həbib oğlunun “Şax bəzəmə” filmi, İbrahimova Aidə Vahid qızının “Bədii tikmələr” videomaterialı, Canbaxşıyev Səməd Canbaxış oğlunun “Kosabəzəmə” folklor nümunəsi, Abbasova Elnurə Yadulla qızının “Azərbaycan milli musiqi alətləri: tulum” videoslaydı və Əzizəliyev Nizami Qurban oğlunun “Daşişləmə” analitik təhlili layihənin qalibləri olmuşdur. Qaliblər Nazirliyin diplomları ilə təltif edilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.12.2020

      24 dekabr 2020-ci il tarixdə Nazirliyin Gənclər birliyinin üzvləri arasında “Eynəli bəy Sultanovun Naxçıvan ədəbi mühitinə töhfəsi” mövzusunda onlayn tədbir keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Bənövşə Afətli tədbir və tədbirin əhəmiyyəti barədə gənclərə məlumat vermişdir. Qeyd edilmişdir ki, Naxçıvanın görkəmli şəxsiyyətləri haqqında söhbət açıldığı zaman Eynəli bəy Sultanovun xalqın problemləri və onların həlli üçün məqsədəuyğun addımları özündə əks etdirən məqalələr yazdığını, bu məqalələrdə dövrünün ictimai eyiblərini tənqid etdiyini, həmin dövrdə xalqdan eşitdiyi atalar sözləri və məsəllərə xüsusi yer verdiyini hər zaman xatırlamaq lazımdır. Bənövşə Afətli vurğulamışdır ki, Eynəli bəy Sultanovun “Məqalələr” kitabının “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısı”na daxil edilməsinə isə çox sevindirici haldır. Kitabı oxuyarkən bir daha görürük ki, Naxçıvanda teatrın, kitabxanaçılığın, mətbəə işinin və bir çox sahələrdəki yeniliklərin öncüllərindən olan Eynəli bəy Sultanov daim xalqımızın maariflənməsinə, ziyalı kimi yetişməsinə çalışmış, Azərbaycan ədəbiyyatı və tarixi üçün qiymətli əsərlər yazmışdır. Əlavə olunmuşdur ki, kitabda 120-dən çox məqalə yer alıb. Bu məqalələrdə Eynəli bəy Sultanovun Azərbaycan xalqına olan böyük sevgisi duyulur. Görkəmli yazıçı-publisist və pedaqoq Eynəli bəy Sultanovun çoxşaxəli fəaliyyəti Azərbaycan ictimai fikir tarixində mühüm mərhələ təşkil edir. 1866-cı il mayın 5-də Naxçıvan şəhərində anadan olan Eynəli bəy Sultanov ilk təhsilini Naxçıvan qəza məktəbində almışdır.

Vurğulanmışdır ki, görkəmli yazıçı Naxçıvanda mədəni-maarif tədbirlərinin təşkilatçısı, tərəqqisevər ziyalılar dəstəsinin ilk müəllimi və tərbiyəçisi olmuşdur. Görkəmli ziyalı gimnaziyada oxuyarkən Naxçıvanda maarifçi mühitin formalaşmasında yaxından iştirak etmiş, 1882-1883-cü illərdə burada “Ziyalı məclisi”, “Müsəlman dram incəsənəti cəmiyyəti” kimi ədəbi- mədəni mərkəzlər yaratmışdır. O, ”Naxçıvan müsəlman incəsənəti və dram cəmiyyəti”nin nümayəndələri Eynəli bəy Sultanovun rəhbərliyi ilə Mirzə Fətəli Axundovun “Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah” əsərini tamaşaya hazırlamışdılar. Tamaşa ilk dəfə 1883-cü ildə göstərilmiş və bununla da Naxçıvan teatrının əsası qoyulmuşdur.

Eynəli bəy Sultanov 1935-ci ildə Tiflis şəhərində vəfat etmişdir. Onun xalqımızın maariflənməsi və mədəni tərəqqisi yolunda göstərdiyi xidmətlər

Azərbaycan ictimai fikir tarixinin şanlı səhifəsini təşkil edir. Ona görə də Eynəli bəy Sultanov kimi görkəmli mütəfəkkirlərin həyat və fəaliyyətini öyrənmək bu gün qarşımızda duran əsas vəzifələrdən olmalıdır.

Onlayn görüşün qonağı olan, Elmi-Metodik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov, şöbə müdiri Nizami Əzizəliyev, aparıcı metodisti Elçin Əsədov və Culfa Şəhər klubunun müdiri Aidə İbrahimova mövzu barədə iştirakçılara geniş məlumatlar vermişlər.

Sonra birliyin üzvləri mövzu ətrafinda fikir mübadiləsi aparmışlar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.12.2020

      Dekabrın 23-də Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında rejissor Arif Babayev tərəfindən 1977-ci ildə ekranlaşdırılmış “Arxadan vurulan zərbə” filminin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Əzizə Süleymanova tədbirin əhəmiyyəti və mahiyyətindən danışmışdır. Qeyd edilmişdir ki, Elçinin “Ox kimi bıçaq” povesti əsasında çəkilmiş filmdə insan iradəsinin yenilməzliyindən və Vətən məhəbbətinin hər şeydən üstün olmasından söhbət açılır. Bu film SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi orqanlarının 60 illiyinə həsr olunub.

Sonra filmin müzakirəsinə başlanılmış və söz gənclərə verilmişdir. Müzakirədə Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər birliyinin sədr müavini Nurşən İbrahimova, birliyin üzvlərindən Xəyal Abbasov, Rəsmiyyə Mehdiyeva, Uğur Sarıyev film haqqında ətraflı məlumat vermiş və fikirlərini bölüşmüşlər.

Bildirilmişdir ki, film Əhməd Qəmərlinin müəmmalı şəkildə qətlə yetirilməsi haqqındadır. Respublika cinayətkar axtarışı müstəntiqi Gündüz Kərimbəyli cinayətkarı tapmaq üçün axtarışlar aparır, filmin sonunda isə cinayətkar həbs edilir.

Onlayn tədbirə diskussiya şəklində yekun vurulmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.12.2020

      Dekabrın 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında “Muzeylərdə uçot-mühafizə işinin təşkili ilə bağlı görülmüş işlər və qarşıya çıxan çətinliklər” mövzusunda muzey əməkdaşları üçün dəyirmi masa təşkil edilib.

Nazirliyin sisteminə daxil olan muzeylərin əməkdaşlarının iştirak etdiyi tədbiri nazirliyin şöbə müdiri Gülbuta Babayeva giriş sözü ilə açaraq dəyirmi masanın məqsəd və əhəmiyyətindən danışmışdır. Qeyd edilmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasını muzeylər diyarı da adlandırmaq olar. Burada 30 müxtəlif profilli muzey fəaliyyət göstərir. Muzeylərə bu gün xüsusi diqqət göstərilir, onların maddi-texniki bazası gücləndirilir, əməkdaşların peşəkarlıq səviyyəsi yüksəldilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” 2014-cü il 19 dekabr tarixli Sərəncamından sonra muzeylərin ziyarətçilərinin sayında əhəmiyyətli dərəcədə artım müşahidə olunur.

Bu gün muzeylərə göstərilən bu diqqət və qayğı eyni zamanda muzey işinin yaxşılaşdırılması, yüksək muzey xidmətinin göstərilməsi, fond işinin düzgün qurulması baxımından muzey əməkdaşlarının üzərinə mühüm öhdəliklər qoyur. Elə bu gün keçirilən bu dəyirmi masada da məqsəd muzeylərdə uçot-mühafizə işinin daha da yaxşılaşdırılması sahəsində görülmüş və görüləcək işlərin müzakirəsinə xidmət edir. Qeyd olunub ki, tədbirlərdə muzey əməkdaşları vəzifə funksiyalarını dərindən öyrənməyə səy göstərməklə yanaşı, muzey işi haqqında ətraflı məlumat əldə etmiş olurlar.

Vurğulanıb ki, 2020-ci ilin 11 ayında muxtar respublikanın muzeylərinə 966 eksponat daxil olmuşdur. Bu müddətdə muzeylərimizi 114 minə yaxın tamaşaçı ziyarət etmişdir ki, onlardan 15 mindən çoxu xarici ölkə vətəndaşı olmuşdur. Ötən dövrdə muzeylərimizdə 5-i onlayn olmaqla 10 seminar-treninq keçirilmişdir.

Dəyirmi masada iştirak edən Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Ramil Orucəliyev, “Xan Sarayı” Dövlət-Tarix Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksinin direktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nəzakət Əsədova, Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin baş fond mühafizi-elmi işçisi Nəzakət Həsənova, C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru Aləmzər İbrahimova, Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Hökümə Məmmədli, Bəhruz Kəngərli Muzeyinin baş fond mühafizi-elmi işçisi Səmanə Rüstəmova, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin baş fond mühafizi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Tünzalə Məmmədova, Cəmşid Naxçıvanski Muzeyinin baş fond mühafizi-elmi işçisi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Gülnaz Hüseynova mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirmişlər.

Çıxışlarda dövlət muzeylərində saxlanılan muzey sərvətlərinin uçotu və mühafizəsinə dair təlimatda muzey fondlarının tərkibinə daxil olan muzey əşyalarının vahid uçot, elmi inventarlaşdırma və bərpa sistemində nəzərdə tutulan məsələlər haqqında fikir mübadiləsi olmuşdur. Uçot-sənədləşmə işləri də muzey əməkdaşları üçün izah edilmişdir. Dəyirmi masada iştirak edənlər baş mühafizin hüquq və vəzifələri, bu funksiyaları yerinə yetirən əməkdaşların hüquq və vəzifələri, muzey fondlarının tərkibi və fondların dövlət qeydiyyatı, muzey əşyalarının elmi inventarizasiyası, ümumi mühafizə qaydaları və başqa məsələlərə toxunmuşlar.

Tədbirin sonunda dəyirmi masa iştirakçıları muzeyin ekspozisiyasına baxmışlar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.12.2020

      Dekabrın 22-də Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbində muxtar respublikanın uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin balaban ixtisası üzrə müəllimləri üçün ustad dərs təşkil olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Qasım Bağırov qeyd etmişdir ki, balaban arxa hissəsində bir, üzərində səkkiz dəlik açılaraq əsasən tut ağacından hazırlanan nəfəsli musiqi alətidir. Xalq arasında balaban və ya “yastı balaban” adı ilə tanınır. Yumşaq və həzin səsə malik balabandan ansambl, orkestr və solo aləti kimi nəfəsli alətlər qrupunu, o cümlədən aşıqlar dəstəsini müşayiət etmək üçün istifadə edilir. Balabanın adına “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında, eləcə də klassik Azərbaycan şairlərinin əsərlərində rast gəlinir.

Vurğulanmışdır ki, balabanın fərdi ifaçılıq xüsusiyyətinə böyük diqqət yetirən, Azərbaycanın məşhur bəstəkarları Üzeyir Hacıbəylinin “İkinci fantaziya”, Müslüm Maqomayevin “Azərbaycan çöllərində”, Hacı Xanməmmədovun “Simfoniyetta” əsərlərində balabanın solo ifasına geniş yer ayrılıb. Orkestrdə balaban həm solo, həm də müşayiətçi alət kimi özünə yer tutur.

Sonda balabanın tədrisi ilə əlaqədar nümunəvi dərs prosesi aparılıb və iştiraçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Xatırladaq ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş qrafikə uyğun olaraq tədris ili ərzində Naxçıvan Musiqi Kollecinin və muxtar respublikada fəaliyyət göstərən uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin müəllimləri üçün müxtəlif ixtisaslar üzrə ustad dərslər təşkil olunur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.12.2020

     
      Dekabrın 22-də A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və Orta İxtisas Təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 03 aprel 2019-cu il tarixli sərəncamının icrası ilə əlaqədar Naxçıvan Musiqi Kollecinin kitabxana-informasiya ixtisası üzrə təhsil alan II kurs tələbələrinə “Ədəbiyyatların KBT-yə uyğun işlənməsi, əlifba və sistemli kataloqların tərtibi” mövzusunda “Açıq dərs” keçirilmişdir.

Tədbiri Kitabxananın direktor müavini Kəmalə Ağayeva giriş sözü ilə açaraq tələbələrin kitabxanaların fəaliyyəti ilə əyani tanışlıqlarının gələcək təhsillərində və əmək fəaliyyətlərində böyük əhəmiyyətinin olduğunu vurğulamışdır. Sonra kitabxananın Kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Nüşabə Seyidova tələbələr qarşısında “Ədəbiyyatların KBT-yə uyğun işlənməsi, əlifba və sistemli kataloqların tərtibi” mövzusunda çıxış etdi. O, tələbələrə kitabxanaya daxil olan hər bir çap məhsulunun inventara salınmasından sonra onların işlənməsi qaydaları haqqında məlumat verdi. Tələbələrə bu əməliyyatların aparılması əyani olaraq göstərildi.

Sonra tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılmış, tələbələr kitabxananın şöbələri və şöbələrdə aparılan işlə tanış olmuşlar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.12.2020

            Ötən şənbə nazirlik, komitə, idarə və təşkilatların kollektivləri Naxçıvan şəhərindəki muzeyləri ziyarət edib, tariximizin saxlanc yerlərində nümayiş edilən eksponatlarla ətraflı tanış olublar. Muzeylərə marağın artmasına, tariximizin, mədəniyyətimizin hərtərəfli öyrənilməsinə və təbliğinə şərait yaradan muzey günləri çərçivəsində ötən şənbə günü Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının kollektivi Dövlət Rəsm Qalereyasını, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin kollektivi Duz Muzeyini, Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunun kollektivi Biznes Mərkəzini, Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları Yusif Küseyir oğlu türbəsini, Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələri Milli Dəyərlər Muzeyini, Maliyyə Nazirliyinin kollektivi Xan Sarayı Dövlət Tarix-Memarlıq Muzeyini, Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin əməkdaşları isə Əlincəqala Tarix-Mədəniyyət Muzeyini ziyarət ediblər. Həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin kollektivi Xatirə Muzeyində, Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşları Bəhruz Kəngərli Muzeyində olublar.

Həmin gün Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşları Heydər Əliyev Muzeyini, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kollektivi Dövlət Bayrağı Muzeyini, Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi Hüseyn Cavidin ev muzeyini, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşları “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksini ziyarət ediblər. Eləcə də Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşları Cəlil Məmmədquluzadənin ev muzeyində, Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşları Xalça Muzeyində, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyinin kollektivi Cəmşid Naxçıvanski Muzeyində, Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları isə Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində olublar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.12.2020

     
      Dekabrın 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və Orta İxtisas Təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 03 aprel 2019-cu il tarixli sərəncamının icrası ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Kitabxanaçılıq və informasiya” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə “Oxunması zəruri olan kitablar”ın siyahısından Cek Londonun “Həyat eşqi” əsərinin müzakirəsi keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova açaraq sərəncamın əhəmiyyətindən danışmış, bildirmişdir ki, kitab müzakirələrinin keçirilməsində əsas məqsəd gənclərdə mütaliəyə marağı artırmaq, onların dünyagörüşünün formalaşmasına, bilik və bacarıqlarının artılmasına köməklik göstərməkdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kütləvi iş şöbəsinin müdiri Nərmin Allahverdiyevə “Cek Londonun həyat və yaradıcılığı” haqqında məlumat vermişdir. O, bildirmişdir ki, Cek London - Con Qriffit Çeyni 1876-cı il 12 yanvar tarixində San-Fransisko şəhərində anadan olmuşdur. Conun heç bir yaşı tamam olmamış anası Con London adlı fermerlə evlənir. Ögey atası onu himayəsinə götürür və sonralar oğul Con atalığının soyadını qəbul edir.

Cek London çox kiçik yaşlarından ağır zəhmətə qatlaşmalı olur. Məktəb illərində qəzetlər satır, on dörd yaşında isə konserv fabrikinə işə düzəlir. Lakin işi çox ağır olduğundan buranı tərk etməli olur. Qadağan olunmasına baxmayaraq San-Fransisko limanında dəniz ilbizləri ovu ilə də məşğul olur. 1893-cü ildə Yaponiya sahillərinə və Berinq dənizinə dəniz pişiyi ovuna çıxan gəmiyə matros düzəlir. İlk dəniz səfəri Londonda olduqca böyük təəsüratlar oyatmaqla onun gələcək yaradıcılığına böyük təsir göstərir. 40 yaşında dünyasını dəyişən yazıçı qısa yaradıcı ömründə iyirmidən artıq roman yazmışdır. O, öz yaradıcılığı ilə Amerika ədəbiyyatının sərhədlərini genişləndirmək istəyirdi və həyatın aramsız zərbələri müqabilində durmadan yazırdı. Dünya ədəbiyyatında gedən prosesləri diqqətlə izləyən yazıçı anlayırdı ki, müasir dövrün öz qəhrəmanını yaratmaq lazımdır. Cek London yaradıcılığa “Yaponiya sahillərində tayfun” adlı oçerki ilə gəlir və bu gəliş kifayət qədər uğurlu olur. Qələmə aldığı “Canavar oğlu”, “Atalarının tanrısı” “Şaxtanın övladları”, “İnsana inam”, “Ayüzlü”, “İtirilmiş sima” hekayələrindən ibarət toplu, “Qarlar qızı”, “Dəniz canavarı”, “Martin İden” romanları yazıçıya böyük şöhrət gətirmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabxanaçısı Aysel Əhmədova “Həyat eşqi” əsərində yaşamaq uğrunda mübarızənin təsviri” adlı mövzu ilə çıxış edərək bildirmişdir ki, hekayədə iki yolçudan və onların başına gələn hadisələrdən bəhs edilir. Yolçulardan biri o birini dumanda itirir, əslində “itən” öz yoldaşını atıb getmişdi. Həmin yolçunun adı Billdir. Uzun məsafə qət etdikdən sonra arxada qalan yolçu qəfildən insan izinə rast gəlir və irəliləyərək gəlib izin qurtardığı yerə çıxır. Bu yolçunun adı əsərin axırına kimi bilinmir. İzin qurtardığı yerdə bir ovuc sümüklə rastlaşır. Canavar sürüsü onun yol yoldaşını parçalayıb sümüklərinəcən gəmirmişdi. Kənarda düşüb qalmış içi qızılla dolu dağarcığı görən yolçu o anda fikirləşir ki, yoldaşı onun yerində olsaydı, qızıllarını da götürəcəkdi və sümüklərini də yeyəcəkdi. Cek Londonun “Həyat eşqi” hekayəsində insanla təbiətin qarşıdurmasından bəhs edilir. Oxucuya elə gəlir ki, bu insan ölümə məhkumdur. Amma insan ölümə tabe olmur və salamat qalır. Təbiətlə savaşda insan qalib gəlir. “Həyat eşqi” mərdlik və dözümlülük haqqında hekayədir.

Tədbirin sonunda tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.

Tədbirdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Kitabxanaçılıq və informasiya” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri və M.S.Ordubadı adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşları iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.12.2020

      Bu gün Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Həmzə Sadiqovun yaradıcılığına həsr olunmuş “Ömrün rəngləri” adlı tədbir keçirilib. Bu gün Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Həmzə Sadiqovun yaradıcılığına həsr olunmuş “Ömrün rəngləri” adlı tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Hökümə Məmmədli açaraq bildirib ki, Naxçıvan diyarı dünya şöhrətli dahi şəxsiyyətlər, görkəmli sənət adamları, alimlər və filosoflar yetişdirərək tarix səhnəsində öz layiqli yerini tutmuş və dünyanın başqa yerlərindən hər zaman fərqlənmişdir. Qeyd edilib ki, yaradıcı insanların məskəni olan qədim diyarımızda sənət aləmində özünəməxsus izlər qoyan bir sıra rəssamlar var ki, məhz belə rəssamlardan biri də Həmzə Sadiqovdur.

Həmzə Sadiqov 1949-cu ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1967-1973-cü illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun mühəndis-konstruktor ixtisasını bitirən sənətkar 1978-1980-ci illərdə Moskva Qiyabi Xalq İncəsənəti Universitetinin “Dəzgah rəngkarlığı və qrafika” bölməsində təhsil almışdır. O, 1975-1977-ci illərdə təsviri sənət üzrə Bakı, Moskva və Yuqoslaviyada keçirilən beynəlxalq sərgilərdə iştirak etmiş, muxtar respublika üzrə ilk dəfə təsviri sənət üzrə laureat adına, medalına və diplomuna layiq görülmüşdür.

Dəyərli rəssam Həmzə Sadiqov 2010-cu ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının, 2012-ci ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvüdür. O, 2011-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı fəxri adına layiq görülmüşdür.

Vurğulanıb ki, rəssamın yaradıcılığına nəzər saldıqda onun əsasən portret və mənzərə janrlarına üstünlük verdiyinin şahidi oluruq. Rəssamın yaradıcılığında qədim tarixi abidələr və müasir memarlıq nümunələri xüsusi yer tutur. O, daha çox Naxçıvan tarixini əks etdirən tarixi abidələri təsvir etməklə gələcək nəsillərə canlı tarix bəxş etmiş olur.

Rəssamın əl işlərinin Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyası ilə yanaşı muxtar respublikanın digər muzeylərində də sərgilənyini qeyd edən Hökümə Məmmədli onun bir sənətkar kimi yaratdığı əsərlər ilə gələcək nəsillər tərəfindən daim xatırlanacağını vurğulayıb. Bidirilib ki, Naxçıvanın dəyərli rəssamlarının həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş qalereyada tez-tez keçirilən bu tədbirlər Naxçıvanda yaşayıb-yaradan rəssamların həyat və yaradıcılığı ilə daha yaxından tanış olmaq imkanı yaradır. Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamları Əli Səfərli, Həbibə Allahverdiyeva və Cavid İsmayılov çıxış edərək sənətkarla bağlı fikirlərini bölüşüb, rəssama bundan sonrakı yaradıcılıq yolunda uğurlar arzulayıblar. Sonda rəssamın əsərlərindən ibarət sərgiyə baxış keçirilib.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə tabe olan müəssisələrin əməkdaşları, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvləri, Naxçıvan Dövlət Universitetinin “rəngkarlıq” və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisası üzrə tələbələri iştirak edib.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Hökümə Məmmədli açaraq bildirib ki, Naxçıvan diyarı dünya şöhrətli dahi şəxsiyyətlər, görkəmli sənət adamları, alimlər və filosoflar yetişdirərək tarix səhnəsində öz layiqli yerini tutmuş və dünyanın başqa yerlərindən hər zaman fərqlənmişdir. Qeyd edilib ki, yaradıcı insanların məskəni olan qədim diyarımızda sənət aləmində özünəməxsus izlər qoyan bir sıra rəssamlar var ki, məhz belə rəssamlardan biri də Həmzə Sadiqovdur.

Həmzə Sadiqov 1949-cu ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1967-1973-cü illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun mühəndis-konstruktor ixtisasını bitirən sənətkar 1978-1980-ci illərdə Moskva Qiyabi Xalq İncəsənəti Universitetinin “Dəzgah rəngkarlığı və qrafika” bölməsində təhsil almışdır. O, 1975-1977-ci illərdə təsviri sənət üzrə Bakı, Moskva və Yuqoslaviyada keçirilən beynəlxalq sərgilərdə iştirak etmiş, muxtar respublika üzrə ilk dəfə təsviri sənət üzrə laureat adına, medalına və diplomuna layiq görülmüşdür.

Dəyərli rəssam Həmzə Sadiqov 2010-cu ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının, 2012-ci ildən Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvüdür. O, 2011-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı fəxri adına layiq görülmüşdür. Vurğulanıb ki, rəssamın yaradıcılığına nəzər saldıqda onun əsasən portret və mənzərə janrlarına üstünlük verdiyinin şahidi oluruq. Rəssamın yaradıcılığında qədim tarixi abidələr və müasir memarlıq nümunələri xüsusi yer tutur. O, daha çox Naxçıvan tarixini əks etdirən tarixi abidələri təsvir etməklə gələcək nəsillərə canlı tarix bəxş etmiş olur.

Rəssamın əl işlərinin Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyası ilə yanaşı muxtar respublikanın digər muzeylərində də sərgilənyini qeyd edən Hökümə Məmmədli onun bir sənətkar kimi yaratdığı əsərlər ilə gələcək nəsillər tərəfindən daim xatırlanacağını vurğulayıb.

Bidirilib ki, Naxçıvanın dəyərli rəssamlarının həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş qalereyada tez-tez keçirilən bu tədbirlər Naxçıvanda yaşayıb-yaradan rəssamların həyat və yaradıcılığı ilə daha yaxından tanış olmaq imkanı yaradır.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamları Əli Səfərli, Həbibə Allahverdiyeva və Cavid İsmayılov çıxış edərək sənətkarla bağlı fikirlərini bölüşüb, rəssama bundan sonrakı yaradıcılıq yolunda uğurlar arzulayıblar. Sonda rəssamın əsərlərindən ibarət sərgiyə baxış keçirilib.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə tabe olan müəssisələrin əməkdaşları, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvləri, Naxçıvan Dövlət Universitetinin “rəngkarlıq” və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisası üzrə tələbələri iştirak edib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.12.2020

      UNESCO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitənin 15-ci iclası keçirilir. Mədəniyyət Nazirliyindən NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyinə bildiriblər ki, dekabrın 16-da Türkiyə, Azərbaycan, İran və Özbəkistanın birgə hazırladığı “Miniatür sənəti” nominasiya sənədi müzakirə olunub və bu mədəni elementin UNESCO-nun Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edilməsi haqqında qərar qəbul edilib. Ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən belə bir qərarın qəbul olunması Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyi, Mədəniyyət və Xarici İşlər nazirlikləri, UNESCO yanında Azərbaycan Respublikasının daimi nümayəndəliyi və UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikası Milli Komissiyasının birgə fəaliyyəti nəticəsində mümkün olub.

Yaxın və Orta Şərq xalqları incəsənətinin maraqlı və zəngin hissəsini təşkil edən Azərbaycan miniatür sənəti dünya incəsənəti tarixində özünəməxsus yer tutur. Çoxmillətli nominasiya sənədində göstərilir ki, miniatür sənəti təqdim edən dövlətlərin cəmiyyətlərinin sosial və mədəni kimliyinin ayrılmaz hissəsi kimi qəbul edilir. Hər miniatür əsəri tarixi və mədəni irsin mövcudluğuna kömək edir, keçmiş və bu gün arasındakı mədəni bağları gücləndirir və ənənəvi memarlıq, mərasimlər, mədəni hadisələr və gündəlik həyatın bir çox digər sahələrini əks etdirən zəngin vizual məzmunu ilə tarixi sənəd roluna malikdir.

Qeyd edək ki, hər zaman olduğu kimi, bu dəfə də Ermənistan iclasdan bir neçə həftə öncə təxribat törətməyə cəhd edib, UNESCO-ya göndərdikləri müvafiq etiraz müraciətlərində nominasiya sənədində Azərbaycanın Qarabağ ərazisində miniatür sənəti ilə bağlı məsələlərin qeyd edilməsinin guya yolverilməz olduğunu ifadə ediblər. Bununla yanaşı, Qarabağ miniatür sənətinin yalnız ermənilərə və xristian irsinə aid olduğunu iddia ediblər. Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq hüququn prinsiplərinə, 2003-cü il Konvensiyanın ruhuna və tarixi həqiqətlərə istinad olunaraq təxribatçı ölkəyə müvafiq olaraq layiqli cavab verilib.

UNESCO ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsində, mədəni irsimizin qorunması və dünya miqyasında təbliğində əvəzsiz xidmətləri olan Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyi ilə hazırda “Nar bayramı, ənənəvi nar festivalı və mədəniyyəti”, “Dədə Qorqud irsi: Dastan mədəniyyəti, xalq nağılları və musiqisi”, kamança hazırlanması və ifaçılıq sənəti, dolma hazırlama və paylaşma ənənəsi, Azərbaycan muğam ifaçılığı, lavaş bişirmə və paylaşma ənənəsi, Lahıc misgərlik sənəti, aşıq sənəti, Novruz bayramı, xalça sənəti, tar ifaçılığı, kəlağayı sənəti, “Nar bayramı, ənənəvi nar festivalı və mədəniyyəti” UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısında, həmçinin Çovqan– ənənəvi Qarabağ atüstü oyunu və “Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri”nin isə UNESCO-nun təcili qorunmaya ehtiyacı olan qeyri-maddi mədəni irs siyahısında yer alır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.12.2020

            “Nar bayramı, ənənəvi nar festivalı və mədəniyyəti” UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrsi üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edilib.

Mədəniyyət Nazirliyindən NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyinə bildirilib ki, UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin Qorunması üzrə Hökumətlərarası Komitənin 15-ci iclası keçirilib. Bu gün, Azərbaycan Respublikasının təqdim etdiyi “Nar bayramı, ənənəvi nar festivalı və mədəniyyəti” adlı nominasiya sənədi UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrsi üzrə Reprezentativ Siyahısına daxil edilməsi haqqında qərar qəbul olunub. Ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən belə bir qərarın qəbul olunması Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, UNESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyi, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Xarici İşlər Nazirliyi, UNESCO yanında Azərbaycan Respublikasının Daimi Nümayəndəliyi və UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikası Milli Komissiyasının birgə fəaliyyəti nəticəsində mümkün olub.

İclasda Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyəti adından çıxış edən Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmisi Vasif Eyvazzadə qəbul olunmuş qərara görə ölkəmiz adından UNESCO-ya və qurumun qiymətləndirmə orqanına öz təşəkkürünü bildirib, nar mədəniyyəti və ənənələrinin Azərbaycan xalqının mədəni həyatında, mifologiyasında, qədim adət-ənənələrində, mətbəxində, kənd təsərrüfatında xüsusi yer tutduğunu vurğulayıb. Təşəkkür nitqində bu nominasiya faylının müvafiq siyahıya daxil edilməsi ilə “Nar mədəniyyəti”nin qorunmasına və gələcək nəsillərə ötürülməsinə əhəmiyyətli töhfənin verildiyi qeyd edilib.

UNESCO ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsində, mədəni irsimizin qorunması və dünya miqyasında təbliğində əvəzsiz xidmətləri olan Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyi ilə hazırda “Dədə Qorqud irsi: Dastan mədəniyyəti, xalq nağılları və musiqisi”, kamança hazırlanması və ifaçılıq sənəti, dolma hazırlama və paylaşma ənənəsi, Azərbaycan muğam ifaçılığı, lavaş bişirmə və paylaşma ənənəsi, Lahıc misgərlik sənəti, aşıq sənəti, Novruz bayramı, xalça sənəti, tar ifaçılığı, kəlağayı sənəti UNESCO-nun Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahısında, həmçinin Çovqan - ənənəvi Qarabağ atüstü oyunu və “Yallı (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri” isə UNESCO-nun təcili qorunmaya ehtiyacı olan qeyri-maddi mədəni irs siyahısında yer alır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.12.2020

     
      16 dekabr 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Dövlət Film Fondunda Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbələrinə “Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarix-mədəniyyət abidələri” mövzusunda mühazirə keçirilmişdir.

Mövzu iə bağlı Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin şöbə müdiri Nizami Əzizəliyev çıxış edərək qeyd etmişdir ki, 5 min illik tarixə malik, sərhədləri zirvələrlə əhatə olunmuş, nadir gözəlliklər, tükənməz xeyir-bərəkət timsallı Naxçıvan sinəsində qərarlaşan Abbasabad və Ağdaban qalası, Ağoğlan türbəsi, Əshabi-Kəhf mağarası, Yusif Küseyr oğlu türbəsi, Mömünə Xatın məqbərəsi, Babək qalası, Buzxana, Cami məscidləri, Gülüstan türbəsi, Əlincəçay xanəgahı, İmamzadə türbəsi və bu kimi onlarla maddi-mədəni irs nümunələri ilə dünyanın diqqətin özünə cəlb etmişdir.

Qeyd olunmuşdur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında”, “Nuh Peyğəmbərin Naxçıvan şəhərində məzarüstü abidəsinin bərpa edilməsi haqqında”, “Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin tədqiq edilməsi haqqında” imzaladığı sərəncamlar tarixi abidələrimizə, inanc yerlərimizə göstərilən diqqət və qayğının ən bariz nümunələrindəndir. “Naxçıvan Abidələri Enkslopediyası” kitabının nəfis şəkildə işıq üzü görməsi təkcə müstəqillik illərinin yox, ümumilikdə Naxçıvan tarixinin unikal mədəni hadisəsidir. Azərbaycan və ingilis dillərində nəşr olunan bu kitab tarixi abidələrimizin öyrənilməsi və beynəlxalq aləmdə tanıdılması sahəsində ən mühüm mənbə kimi əvəzsizdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında geniş vüsət almış abadlıq və quruculuq işlərinin bir qolunu yeni muzey müəssisələrinin yaradılması, mövcud olanların isə yüksək səviyyədə ən müasir üslubda və zövqlə yenidən qurulması təşkil edir. Muxtar respublikada yaradılan muzeylər qədim diyarımızda muzey şəbəkələrinin genişləndirilməsi istiqamətində atılan addımlardandır.

Sonra tələbələri mövzu ilə bağlı maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.

Tədbirin sonunda tələbələrə “Naxçıvanın Türk-İslam mədəniyyəti abidələri” filmi nümayiş olunmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.12.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 3 aprel tarixli “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” Sərəncamından irəli gələn vəzifələrin icrası Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən daim diqqətdə saxlanılır. Bu məqsədlə 15 dekabr 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Dövlət Film Fondunda Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun tələbələrinə “Üçüncü günün adamı” filminin nümayişi təşkil olunmuşdur.

Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov qeyd etmişdir ki, ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, muxtar respublikamızda da gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinə xüsusi diqət yetirilir. Bu gün vətənpərvərlik irsinin gənclərə aşılanması, gənc nəsillərə çatdırılmasında Azərbaycan filmlərinin rolu çox böyükdür. Bu mövzu Azərbaycan filmlərində geniş şəkildə öz əksini tapmışdır.

Quruluşçu rejissoru Babək Şirinsifət olan “Üçüncü günün adamı” filmi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında 2017-ci ildə lentə alınıb.

Psixoloji dram janrında çəkilən film Kəlbəcər rayonundan olan şəxsin Qarabağ hadisələri ərəfəsində həbsxanaya düşməsi, azadlığa çıxdıqdan sonra valideynlərinin düşmən tapdağı altında qalmış məzarını ziyarət etmək üçün müxtəlif yollar axtarmasından bəhs edir. Filmin quruluşçu operatoru Rafiq Quliyev, bəstəkarı Firudin Allahverdidir. Rolları Hikmət Rəhimov, Rasim Cəfər, Kamran Ağabalayev, Nicat Əli, Mehriban Zəki və digərləri canlandırır. Sonra “Üçüncü günün adamı” filmi nümayiş olunmuşdur.

Film tələbələr tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.12.2020

      Dekabrın 11-də muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəbləri ilə Heydər Əliyev Muzeyi arasında “Ürəklərdə yaşayan dahi” mövzusunda interaktiv dərs keçirilib.

İnteraktiv dərsdə muzeyin bələdçisi Gülnar Quluzadə əvvəlcə mədəniyyət müəssisəsi barədə şagirdlərə ətraflı məlumat verərək bildirib ki, Heydər Əliyev Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 1999-cu il fevralın 18-də imzaladığı Sərəncam əsasında yaradılıb və həmin il may ayının 10-dan fəaliyyətə başlayıb. Hələ ümummilli liderin sağlığında yaradılan muzeydə ulu öndərin həyatının müxtəlif dövrlərinə həsr olunmuş eksponatlar, eləcə də dahi şəxsiyyətin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində işlədiyi dövrdə qəbul etdiyi müxtəlif tarixi sənədlər toplanıb.

Açıq dərsdə vurğulanıb ki, dahi rəhbərin vətənimizin suverenliyi, ölkəmizin düşdüyü bəlalardan xilası, Azərbaycanın inkişafı naminə mübarizədə əvəzolunmaz xidmətləri Onu hələ sağlığında xalqımızın ümummilli liderinə çevirib. Heyrətamiz idarəçilik istedadına, mətin iradəyə və böyük əzmkarlığa malik ulu öndərimiz Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə ölkəmizi tənəzzül burulğanından çıxararaq respublikamızı qısa vaxt ərzində qabaqcıl və nüfuzlu ölkə səviyyəsinə yüksəldə bilib. Qüdrətli siyasətçinin əzmi və iradəsi ilə Azərbaycan dövləti 1990-1993-cü illərin ağır hadisələrindən keçib gələrək parçalanıb məhv olmaq təhlükəsindən qurtarıb. Vurğulanıb ki, ulu öndərin 1993-cü ilin iyununda siyasi hakimiyyətə yenidən qayıdışından sonra Azərbaycanda əldə edilmiş milli birlik xalqımızın ən qiymətli mənəvi-ideoloji sərvətinə çevrilib.

Qeyd olunub ki, bugünkü güclü, qüdrətli Azərbaycanı O, öz əlləri ilə qurub-yaradıb, inkişaf etdirib, bütün dünyaya tanıdıb. Ulu öndər ölkəmizin siyasi, sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyalarını işləyib hazırlayıb və reallaşdırılmasını təmin edib. müdrik rəhbər xalqımıza zəngin maddi və mənəvi dəyərlər, siyasi-iqtisadi cəhətdən etibarlı dayaqlar üzərində qurulmuş müstəqil Azərbaycan dövlətini miras qoyub. Ulu öndər Heydər Əliyev xalqımız qarşısında misilsiz xidmətləri ilə bu gün hər birimizin qəlbində yaşayır. Bu böyük insanın həyat yolu hər bir məktəbliyə, hər bir gəncə nümunədir.

İnteraktiv dərs 200-dən çox ümumtəhsil məktəbində izlənilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.12.2020

      Azərbaycan Gənclər İttifaqı və Azərbaycan Rəqs Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilmiş 6-cı “Qarabağ-2020” Beynəlxalq İncəsənət Müsabiqəsində Naxçıvan Musiqi Kollecinin Xalq çalğı alətləri şöbəsinin qarmon ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbəsi Adil Əliyev II dərəcəli və Orkestr alətləri şöbəsinin klarnet ixtisas üzrə 3-cü kurs tələbəsi Samral Babayev isə III dərəcəli diploma layiq görülüb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.12.2020

      Dekabrın 9-da Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Kitabxanaçılıq və informasiya” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə “Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

Açıq dərsi M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova açaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamının muxtar respublikanın ali və orta ixtisas təhsili müəsissələrində təhsil alan gənclərimizin dərin elmi biliklərə yiyələnmələrində və onların seçdikləri ixtisaslar üzrə tam hazırlıqlı mütəxəsislər kimi yetişdirilməsində böyük əhəmiyyətindən və sərəncamın icrası ilə bağlı görülmüş işlər haqqında məlumat vermişdir. Bildirilmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin hamiliyinə verilmiş “Kitabxana və informasiya” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrlə 2020-2021-ci tədris ilində kitabxanada da bir sıra tədbirlər – açıq dərslər, kitab müzakirələri keçirilmişdir. Belə tədbirlərin keçirilməsində məqsəd peşəkar və təcrübəli gənc kitabxanaçı kadrların hazırlanmasına nail olmaqdır.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsinin müdiri Heyran Ələsgərova “Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, şöbə 2012-ci il dekabr ayında Elektron kitabxana yaradıldıqdan sonra təşkil edilmişdir. Şöbəninin əsas iş prinsipi adından da göründüyü kimi kitabxanada elektron qaydada işləyən şöbələrin işinə nəzarətdir. Şöbənin əsas iş prinsipinə avtomatlaşdırılmış kitabxana proseslərinin administrasiyası, yəni kitabxanada həyata keçirilən avtomatlaşdırma proseslərinə nəzarət, elm sahələri üzrə məlumat bazalarının formalaşdırılması, kitabxanada olan çap məhsullarının elektron kitabxanada əks etdirilməsi, elektron kataloqun “Kataloqlaşdırma”, “Komplektləşdirmə”, “Oxucu”, “Kitab verilişi”, “Musiqi-not” və “Abonement” modullarının işinin təşkil edilməsi və onlara nəzarət olunması, onlayn kataloqdan istifadə etməklə informasiya mənbələrinin seçilməsində istifadəçiyə köməklik göstərilməsi, daimi olaraq virtual (e-mail) şəkildə istifadəçiləri maraqlandıran sualların cavablandırılması daxildir. Eyni zamanda şöbənin iş prinsipinə həm də yuxarıda adları çəkilən modullardan (şöbələrdən) daxil olan çap məhsullarını həm elmi, həm də qrammatik cəhətdən yoxlamaq və informasiya-resurs şöbəsində işlənib tam mətni skayner aparatı vasitəsilə çəkilib hazırlanan kitabları dəqiqliklə redaktə edib, internet sayıtında (lokal və qlobal şəbəkələrdə) yerləşdirmək də daxildir. Kitabların PDF-i informasiya-resurs şöbəsində hazırlanır, xüsusi skayner aparatı vasitəsilə kitabların bütün səhifələri çəkilir və redaktor vasitəsilə düzəldilib sistem inzibatçısının iş stoluna ötürülür. Sonda mövzu ətrafında müzakirələr aparılmış, tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.

Tədbirdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşları və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Kitabxanaçılıq və informasiya” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.12.2020

      09 dekabr 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Musiqi Kollecinin və uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin musiqi nəzəriyyəsi ixtisası üzrə tədris aparan müəllimləri üçün “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” fənni üzrə ustad dərs keçirilib.

Ustad dərs başlamazdan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisləri ilə iş şöbəsinin təhsil müəssisləri ilə iş üzrə baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova tədbirin mahiyyəti barədə məlumat vermişdir. Sonra Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimi musiqişünas Aynur Məmmədova fənnin bir elm kimi təkmilləşməsi, tarixi inkişafı və Üzeyir Hacıbəylinin Azərbaycan xalq musiqisinin araşdırılması istiqamətində gördüyü əvəzsiz işlər haqqında məlumat vermişdir. Aynur Məmmədova əsas və əlavə ladların hər biri haqqında geniş məlumat verərək onların qurulma qaydalarını izah etmişdir. Vurğulanmışdır ki, “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları” fənninin tədrisi zamanı şagirdlərə Azərbaycan ladlarının nəzəri əsaslarını mənimsədilməsi, səs sıralarını qurmaq, major-minor sistemi ilə yanaşı ladların eşitmə qabiliyyətini formalaşdıraraq xalq musiqi nümunələrinə istinad edilərək öyrədilməlidir. Bu isə şagirdlərə Azərbaycan xalq musiqisini duymaq, tanımaq, gələcəkdə dərindən təhlil etmək kimi üstünlüklər qazandırır.

Sonda müəllimləri maraqlandıran suallar cavablandırılmış və tədris zamanı tərtib olunan proqram ətrafında müzakirələr aparılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.12.2020

      8 dekabr tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev Muzeyində Nazirliyinin sistemində fəaliyyət göstərən muzeylərin əməkdaşları üçün “Heydər Əliyev irsinin qorunmasında və təbliğ olunmasında Heydər Əliyev Muzeyinin rolu” mövzusunda tədbir keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə Nazirliyin Mədəniyyət və mədəni irs şöbəsinin müdiri Gülbuta Babayeva açıb. Sonra Heydər Əliyev Muzeyinin baş fond mühafizi Nərmin Cəfərova “Heydər Əliyev irsinin qorunmasında və təbliğ olunmasında Heydər Əliyev Muzeyinin rolu” mövzusunda çıxış edib.

Qeyd olunub ki, ulu öndərimizin şərəfli ömür yolu hər bir Azərbaycan vətəndaşı, xüsusilə gənc nəsil üçün əsl həyat məktəbidir. Azərbaycanın son əlli ildən artıq bir dövrünü əhatə edən tarixi taleyi, Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəlişi məhz ümumilli liderimizin adı ilə bağlıdır.

Bildirilib ki, Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr ərzində daim tərəqqisi üçün çalışdığı, zəngin mədəniyyəti, böyük tarixi keçmişi ilə həmişə qürur duyduğu doğma yurdu Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından uğurla çıxartmışdır.

Daha sonra Heydər Əliyev Muzeyinin fəaliyyəti ilə bağlı məlumat verilib. Diqqətə çatdırılıb ki, daim milli qurtuluş və müstəqillik duyğuları ilə yaşamış Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin bütün dövrlərini özündə əks etdirən muzeydə nümayiş etdirilən eksponatlar ümummilli liderimiz Heydər Əlirza oğlu Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyətini, keçdiyi şərəfli həyat yolunu özündə əks etdirən kitab, qəzet və jurnallardan, 1990-1993-cü illərdə Naxçıvan MR Ali Məclisinin deputatı və Ali Məclisin Sədri kimi işləyib hazırladığı, qəbul etdiyi tarixi qərar və sərəncamlardan, imzalanmış protokol və müqavilələrdən, məktub və teleqramlardan, istifadə etdiyi xatirə əşyalarından, ümummilli liderimizin şərəfinə toxunmuş xalçalardan, çəkilmiş portretlərdən, tarixi fotolardan və sənədli filmlərdən ibarətdir.

Muzeydə zəngin fond materialları, orjinal sənədlər və eksponatların köməyi ilə ulu öndərin mənalı həyatı, xalqımızın, millətimizin rifahına, xoş gələcəyinə yönəldilmiş fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrləri, mərhələləri işıqlandırılmış, hər mərhələ, hər bir tarixi hadisə ilə bağlı Heydər Əliyevin öz sözləri, fikirləri, seçilmiş müdrik, nəsihətamiz kəlamları verilmişdir. Dahi şəxsiyyətin muzeylərə sığmayan zəngin ömür yolunu əks etdirən dəyərli ekspozisiyada umummilli liderimizin uşaqlıq və gənclik dövrü, təhsil illəri, ilk əmək fəaliyyətinə başladığı və Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsindəki fəaliyyəti, 1969-1982-ci illər Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövrü, Moskvada çalışdığı və yaşadığı dövr, Naxçıvana qayıdışı və Muxtar Respublikaya rəhbərlik etdiyi illər, müstəqil Azərbaycanın memarı kimi fəaliyyət dövrü öz əksini tapıb.

Vurğulanıb ki, hazırda Heydər Əliyev irsini dərindən öyrənmək və təbliğ etmək məqsədi ilə Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən ali, orta ixtisas və orta təhsil müəssisələrinin müəllim və tələbələrinın iştirakı ilə muzeydə vaxtaşrı lektoriyalar və açıq dərslər keçirilir. Bu zaman Ulu Öndərin siyasi fəaliyyətinin müxtəlif dövrləri tarixi-siyasi və ideoloji baxımdan işıqlandırılır və öyrənilir. Muzeydəki Heydər Əliyevin təhsil illərini özündə əks etdirən sənədlər gənc nəslin təlim-tərbiyəsində istifadə edilən əyani vəsait kimi əvəzsiz rol oynayır. Keçirilən dərslərdə ulu öndərimizin dövlətçilik, azərbaycançılıq, vətənpərvərlik ideyaları təbliğ edilir, bütün bunlar isə gəncləri ulu öndərimiz Heydər Əliyev kimi xalqa, vətənə və dövlətə sədaqətli olmağa ruhlandırır.

Sonda muzeyin ekspozisiyasına baxış keçirilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.12.2020

      8 dekabr 2020-ci il tarixdə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan Dövlət Universitetinin “aktyor sənəti” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisləri ilə iş şöbəsinin teatrın inkişafı və dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin təşkili üzrə baş məsləhətçisi Kamran Quliyev “Səhnənin texniki parametrləri” mövzusunda ustad dərs keçmişdir.

Kamran Quliyev qeyd etmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 3 aprel 2019-cu il tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar tədris ilinin əvvəlində Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə birgə təsdiq edilmiş tədbirlər planına uyğun olaraq tələbələrə ustad dərslər keçirilir. Xalq artistinin sözlərinə görə, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi, öz növbəsində, incəsənət sahəsində bacarıqlı və eyni zamanda yaradıcı gənc kadrların da hazırlanmasına böyük imkanlar yaradacaqdır. Natiq həmçinin zəngin və çox qədim Azərbaycan incəsənətinin gənclərin əxlaqi-mənəvi tərbiyəsindəki rolundan, ölkəmizdə mədəniyyətə, incəsənətə göstərilən yüksək qayğıdan, sənət adamlarının yaradıcılığına verilən qiymətdən danışıb.

Sonra usta dərsə start verilib. Dərsdə səhnənin texniki avadanlıqlarının funksiyası haqqında tələbələrə məlumat verilib. Müasir teatrlarda texniki avadanlıqların tamaşanın bədii keyfiyyətinə təsiri, avtomatik idarəetmənin nümayiş zamanı vaxt itkisinin qarşısını alması, tamaşanın temp-ritminin nizamlanmasına müsbət təsiri, habelə səhnənin planları, hər planda aktyorun nəzərə almalı olduğu amillər tələbələrə geniş izah edilmişdir. Müasir teatr işıq sistemi vasitəsilə zaman və məkan məsələlərinin həll edilməsi əyani şəkildə göstərilmişdir.

Sonda tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.12.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tətəfindən pandemiya ilə əlaqədar olaraq tətbiq edilən xüsusi qaydalara ciddi riayət edilməklə noyabr ayında bir sıra mədəni tədbirlər həyata keçirilmişdir. Noyabr ayının əlamətdar mədəni hadisələrindən biri Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı tərəfindən Vaqif Səmədoğlunun “Mamoy kişinin yuxuları” əsəri əsasında hazırlanmış tamaşaya ictimai baxışın keçirilməsi olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 3 aprel 2019-cu il tarixli Sərəncamının icrası ilə bağlı ay ərzində Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 3 açıq dərs, 1 seminar, 1 kitab müzakirəsi, 1 film nümayişi, 1 mühazirə, 4 ustad dərs olmaqla, ümumilikdə 10 tədbir keçirilmişdir.

Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən iyun ayından start verilmiş və il ərzində davam edəcək “Mədəniyyətin izi ilə” Sosial Mədəniyyət Layihəsində iştirak etmək üçün noyabr ayında 5 sayda material daxil olmuşdur.

Noyabr ayında muxtar respublikadakı muzeylərimizi 16 min 146 nəfər yerli, 183 nəfər əcnəbi olmaqla, ümumilikdə, 16 min 329 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir. Həmçinin ötən ay muzeylərə 74 ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli Sərəncamına uyğun olaraq, Dövlət Bayrağı Muzeyində Şərur rayonunun Qarabürc kənd tam orta məktəbinin şagirdləri üçün elektron dərs keçilmiş, dərsi muxtar respublikanın 200-dən çox təhsil müəssisəsi izləmişdir. Bundan başqa, noyabr ayında ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri üçün muzeylərdə, ümumilikdə, 35 açıq dərs keçilmişdir.

Bu ilin noyabr ayı ərzində muxtar respublikanın muzeyləri sosial şəbəkələrdəki rəsmi hesablarında onlayn ekskursiyalar, həmçinin əlamətdar və tarixi günlər, tanınmış şəxsiyyətlər, muzeylərdə olan eksponatlarla bağlı hazırlanmış məlumat və təbliğat xarakterli 155 sayda paylaşımlar etmişlər. Bu paylaşımlardan 20-si onlayn ekskursiya olmuşdur. Ötən ay nazirliyin “naxcivan_muzeyleri” İnstagram hesabında 22 sayda məlumat xarakterli paylaşım və onlayn ekskursiya nümayiş etdirilmişdir. Bu paylaşımları “İnstagram” hesablarında 20 min 419, “Facebook” hesablarında isə 31 min 964 internet istifadəçisi izləmişdir.

Noyabr ayında muxtar respublikanın kitabxanaları tərəfindən də müxtəlif mədəni tədbirlər həyata keçirilmiş, “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan 4 kitabın müzakirəsi aparılmışdır. Bu müzakirələrin 2-si onlayn formada olmuşdur. A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası tərəfindən ay ərzində 3 “Nağıl günü” keçirilmiş, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası və rayon (şəhər) MKS-lərin uşaq kitabxanaları sağlamlıq imkanı məhdud 19 uşağa səyyar kitabxana xidməti göstərmişdir. “Nağıl Günləri” layihəsi çərçivəsində noyabr ayında 11 audionağıl hazırlanaraq sosial şəbəkələrdə 36 paylaşım edilmişdir.

Ötən ay “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitablarla bağlı 21 material hazırlanmış, 42 paylaşım edilmişdir. Bundan başqa, kitab həvəskarları üçün şeir, hekayə və poemalardan parçaların bədii qiraət olunduğu 50 sayda videolar və audiokitablar hazırlanaraq nazirliyin “Youtube” kanalında və sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilmişdir. Ümumilikdə, noyabr ayında muxtar respublikadakı kitabxanaların rəsmi internet resurslarında 150 paylaşım edilmişdir. Bu paylaşımları İnstagram səhifələrində 8 min 87, Facebook səhifələrində isə 7 min 158 istifadəçi izləmişdir.

Noyabr ayında muxtar respublikanın kitabxanalarına 134 yeni oxucu müraciət etmiş, oxucu gəlişi 4 min 786 nəfər, kitab verilişi isə 35 min 326 nüsxə olmuşdur. Həmçinin ötən ay elektron kataloqa 203 adda kitab işlənmiş, ümumilikdə, elektron kataloqda kitabların sayı 20 min 218-ə çatdırılmışdır. Şəbəkəyə 42 kitab (PDF) işlənmiş və ümumi say 3 min 162 olmuşdur. Ay ərzində elektron kitabxanadan 230 lokal, 875 qlobal olmaqla, 1 min 105 oxucu istifadə etmişdir.

Muxtar respublikanın yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərən klub müəssisələrinin əməkdaşları da əlamətdar və tarixi günlərlə, görkəmli şəxsiyyətlərlə, eləcə də milli dəyərlərimizin təbliği və yaşadılması istiqamətində müxtəlif xarakterli materiallar hazırlayaraq sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirmişlər. Qeyd edək ki, rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələri tərəfindən sosial şəbəkələrdə, ümumilikdə, 199 paylaşım edilmişdir.

Xalq yaradıcılığının öyrənilməsi, yaşadılması və gələcək nəsillərə çatdırılması mədəni fəaliyyətin tərkib hissəsidir. Bu məqsədlə noyabr ayında Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəz tərəfindən xalq yaradıcılığı ilə bağlı 4 videomaterial hazırlanaraq nazirliyin “Youtube” kanalına yerləşdirilmiş, sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdır. Ümumilikdə, Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəz tərəfindən noyabr ayında 24 material hazırlanmış, 35 paylaşım edilmişdir.

Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən də noyabr ayında görkəmli kino xadimləri, dünya və Azərbaycan kinosunun inciləri haqqında, eləcə də film çəkilişlərindən maraqlı faktlarla bağlı 54 material hazırlanaraq sosial şəbəkələrdə paylaşımlar edilmişdir. Həmçinin ötən ay Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən Naxçıvan şəhər 1, 10 və 17 nömrəli tam orta məktəblərin şagirdlərinə “Xoşbəxt ay-ulduz” filmi, eləcə də Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin dərnək üzvlərinə “Biz qayıdacağıq” və “Dolu” bədii filmləri nümayişi olunmuşdur.

Noyabr ayında gənclərlə iş sahəsində də bir sıra işlər görülmüş, nazirliyin, eləcə də Şahbuz və Şərur Rayon Mədəniyyət şöbələrinin Gənclər birlikləri üzvlərinin iştirakı ilə “Vətən müharibəsinin informasiya cəbhəsində gənclərin fəaliyyəti”, “Xalqımızın Böyük Vətən Müharibəsi və qələbəyə aparan yol” və “Ucalıq zirvəsi, tarixiləşən istiqlal türbəsidir şəhidlər” mövzularında onlayn tədbirlər keçirilmişdir.

Naxçıvan Musiqi Kollecində Naxçıvan Şəhər, həmçinin Ordubad və Culfa Rayon Mədəniyyət şöbələrinin tabeliyində olan uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin müəllimləri üçün müxtəlif musiqi fənləri üzrə metodik kurs və ustad dərsləri keçilmişdir. C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı noyabr ayında “Nizaminin Sirlər xəzinəsi” və V.Səmədoğlunun “Mamoy kişinin yuxuları”, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Z.Vedilinin “Üç qismətli varis” Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı isə N.Nəzərovanın “Mavi işıq” əsərləri əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşaların məşqlərini davam etdirmişdir.

Mədəniyyət Nazirliyinin “Youtube” kanalına ötən ay yerləşdirilmiş 7 sayda (cəmi 562) videomaterialı bu günədək 86 min 537 nəfər internet istifadəçisi izləmişdir. Bu ilin noyabr ayında 40 paylaşım edilmiş Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin “Facebook” səhifəsinin ümumi izləyicilərinin sayı 610-a çatmışdır. Həmçinin “nmr_medeniyyet_nazirliyi” adlı “İnstagram” səhifəsinin ümumi izləyici sayı 5 min 221 olmuş, ay ərzində səhifədə 40 paylaşım edilmişdir. “Naxcivan_muzeyleri” “İnstagram” səhifəsində isə 22 paylaşım edilmiş, səhifənin ümumi izləyici sayı 712 nəfər olmuşdur.

Noabr ayında istifadəyə verilmiş Şərur rayonunun Qarabürc Kənd Mərkəzində kənd klubu və kitabxana filialının fəaliyyəti üçün müasir iş şəraiti yaradılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
07.12.2020

      Dekabrın 4-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasında “Yallılar dünəndən bu günə” kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Mərasimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova giriş sözü ilə açaraq bildirmişdir ki, Naxçıvan istər Qafqaz, istər Yaxın və Orta Şərq, istərsə də Avropa xalqları arasında yallının vətəni kimi tanınmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyev yallıları “Naxçıvanın tacı” adlandırmışdır. Ölkəmizdə yallı getmək, yallı tutmaq deyildimi, yada ilk qədim Oğuz yurdu olan Naxçıvan diyarı düşür. Bu diyarda bir zamanlar yallının 100-dən çox növü yaşamışdır. Bu gün Naxçıvanda mövcud olan yallılarımızın araşdırılması, tədqiqi və təbliği istiqamətində təqdirəlayiq tədbirlər həyata keçirilməkdədir. 2018-ci ilin noyabr ayında “Yallı” (Köçəri, Tənzərə), Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri”nin YUNESKO-nun Təcili Qorunma Siyahısına daxil edilməsi muxtar respublikamızda aparılan mədəni siyasətin bəhrəsi, tükənməz milli sərvətimiz olan xalq yaradıcılığının təbliği ilə bağlı tarixə yazılan mühüm uğurdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun xalq yaradıcılığına diqqət və qayğısı bu uğurun əsas təminatçısıdır.

Qeyd olunmuşdur ki, Ali Məclis Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalq yaradıcılığı günlərinin keçirilməsi haqqında” 2009-cu il 7 fevral tarixli bu Sərəncamı xalq yaradıcılığımızın digər nümunələri kimi, yallılarımızın da araşdırılması, təbliği və tədqiqinə başlanmasına rəvac verdi. Bir müddət sonra – yallılarımızın ictimaiyyət tərəfindən öyrənilməsi, yaşadılması prosesinin geniş vüsət aldığı bir məqamda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin tapşırığına əsasən, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən yallı sənəti ilə bağlı tədqiqatlar aparıldı, bu irsin YUNESKO səviyyəsində qorunması sahəsində tədbirlər həyata keçirildi, “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının fəaliyyəti və Naxçıvanda yallı sənəti ilə bağlı məlumatlar hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim olundu. Nəticədə, milli dəyərlərimizin tərkib hissəsi olan yallılarımızın YUNESKO-nun Təcili Qorunma Siyahısına daxil edilməsi kimi əhəmiyyətli tarixi-mədəni uğur qazanıldı.

“Ali Məclis Sədrinin 2018-ci il 24 dekabr tarixli “Şərur yallıları haqqında” Sərəncamı da xalq yaradıcılığının, xüsusilə yallılarımızın araşdırılması, öyrənilməsi və gələcək nəsillərə çatdırılması baxımından böyük qayğının daha bir ifadəsidir”, - deyən Natəvan Qədimova qeyd etmişdir ki, Sərəncama əsasən təsdiq olunmuş Tədbirlər Planında yallı ilə bağlı tədqiqatların və onların nota köçürülməsi işinin davam etdirilməsi, onların reyestrinin aparılması və digər mühüm məsələlər öz əksini tapmışdır. Adıçəkilən Sərəncamdan irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar Şərur yallılarının reyestrinin aparılması məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyində komissiya yaradılmışdır. Həmin komissiya tərəfindən bu günə kimi reyestrə 94 yallı növü daxil edilmişdir.

Vurğulanmışdır ki, qarşıya qoyulmuş bütün bu vəzifələrin yerinə yetirilməsinin nəticəsi olaraq bu gün “Yallılar dünəndən bu günə” kitabının təqdimat mərasimi keçirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun “Şərur yallıları haqqında” 2018-ci il 24 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Şərur yallılarının tədqiqi, təbliği və qorunması ilə əlaqədar Tədbirlər Planı”nın müvafiq bəndinə uyğun olaraq, bu günlərdə “Yallılar dünəndən bu günə” kitabı işıq üzü görmüşdür. “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyində nəfis tərtibatla çap edilmiş bu kitab muxtar respublikamızda mədəniyyətin qorunması, təbliği və inkişafına daim qayğı göstərən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun “Naxçıvanın üç incisi bizim üçün əzizdir: Əshabi-Kəhf, Gəmiqaya və Şərur yallıları. Biz bu inciləri qoruyub saxlamalıyıq” sözləri ilə başlayır. Kitabın sonrakı səhifələrində Ali Məclis Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 2018-ci il 24 dekabr tarixli Sərəncamının və bu Sərəncamla təsdiq edilmiş “Şərur yallılarının tədqiqi, təbliği və qorunması ilə əlaqədar Tədbirlər Planı”nın mətnləri yerləşdirilmişdir.

Diqqətə çatdırılmışdır ki, bəzi yallıların ifası məqamından fotoşəkilləri və notlarının verildiyi “Yallılar dünəndən bu günə” kitabında qədim Naxçıvan diyarında ifa olunmuş 94 yallı haqqında məlumat öz əksini tapmışdır. Həmin məlumatlar əsasında oxucular yallıların forması və bədii xüsusiyyətləri ilə yanaşı, yaranma tarixi və musiqi analizi haqqında da məlumat əldə etmiş olacaqlar. Həmin yallıların notları Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, Prezident təqaüdçüsü Əkrəm Məmmədli, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Elman Əliyev və Kənan Məmmədli tərəfindən “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının, eləcə də yallılarımızı yaddaşlarında yaşadan soydaşlarımızın ifasından nota alınmışdır. Yallılar haqqında məlumatların Azərbaycan, ingilis və rus dillərində təqdim edildiyi kitabın məziyyətlərindən biri də haqqında bəhs edilən yallıların bir neçəsinin videoyazısından ibarət kompakt diskin nəşrin üz qabığına əlavə edilməsidir.

“Yallılar dünəndən bu günə” kitabının işıq üzü görməsi münasibəti ilə mədəniyyət ictimaiyyətini və tədbir iştirakçılarını təbrik edən Natəvan Qədimova xalqımızın qədim yaddaşı olan yallıların tədqiqi, təbliği, həmçinin bu kitabın nəfis tərtibatla çap olunmasına göstərilən diqqət və qayğıya görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə muxtar respublikanın mədəniyyət ictimaiyyəti adından dərin minnətdarlığımı bildirmişdir.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, kitabın rəyçisi Yaşar Xəlilovun və “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının direktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Kimya Babayevanın çıxışları olmuşdur.

Bildirilmişdir ki, xalqımızın qədim folklor nümunələrindən biri olan yallılar qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik, milli birlik rəmzidir. Eyni zamanda, yallılar tarixi yaddaşımızın və milli dəyərlər sisteminin tərkib hissəsidir. Dünyanın ən qədim kollektiv ifa növlərindən olan Azərbaycan xalq yallıları xoreoqrafiya, instrumental və vokal musiqisini özündə birləşdirir.

Qeyd olunmuşdur ki, Oğuz yurdu Naxçıvanda yerləşən Gəmiqaya abidəsindəki daş salnamələrdə əks olunan yallı elementləri Naxçıvan yallılarının tarixinin qədimliyini təsdiq edir. Naxçıvan yallıları diyarın tarixi, etnoqrafiyası, adət-ənənələri və ifaçılıq mədəniyyəti ilə sıx bağlı şəkildə təşəkkül tapmışdır. Bu gün muxtar respublikada 40-dan çox yallı ifa edilir. Həmin yallıların ifasında və yaşadılmasında “Şərur” Xalq Yallı Ansamblının rolu böyükdür.

Təqdimat mərasimində kitaba əlavə edilən DVD diskdəki bir neçə yallının video nümayişi olmuş, sonda isə “Yallılar dünəndən bu günə” kitabı tədbir iştirakçılarına hədiyyə edilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.12.2020

      Ümumtəhsil müəssisələrində “Tariximizi qoruyaq və yaşadaq” devizi altında keçirilmiş aksiyada toplanan eksponatlar Mədəniyyət Nazirliyinə təqdim edilib.

Tədbiri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil naziri Rəhman Məmmədov giriş sözü ilə açaraq bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğısı sayəsində muxtar respublikada şagirdlərin keyfiyyətli təhsillə əhatə olunması, onların cəmiyyətdə tələbyönlü şəxsiyyət, vətənpərvər ruhlu yetkin vətəndaş kimi tərbiyə olunması üçün müasir təhsil şəraiti yaradılmışdır. Yaradılmış şəraitin nəticəsidir ki, ümumtəhsill məktəblərində Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti ilə bağlı mövzuların tədrisi prosesində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi və muzeylərlə canlı bağlantılar yaradılır, şagirdlərə muxtar respublikamızın qədim tarixi, dövlətçilik ənənələri, milli-mənəvi dəyərləri öyrədilir. Ötən tədris ilindən isə ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci siniflərində dərsdənkənar məşğələ hesabına “Naxçıvan tarixi”nin tədrisinə başlanılıb. Bu da şagirdləri qədimliyi saxlanılmaqla müasirləşən Naxçıvanımız haqqında daha da dolğun məlumat toplamağa, eyni zamanda onları tariximizi, mədəniyyətimizi, adət-ənənələrimizi araşdırmağa sövq edir.

Təhsil naziri vurğulayıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təhsil müəssisələrində şagirdlərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi, tariximizin öyrənilməsi ilə bağlı müxtəlif səpkili tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlərin davamı olaraq ümumtəhsil məktəblərində “Tariximizi qoruyaq və yaşadaq” devizi altında aksiya keçirilmişdir. Aksiyanı keçirməkdə əsas məqsəd tariximizin öyrənilməsi ilə yanaşı onun qorunması və yaşadılması istiqamətində müəllim və şagirdləri fəal iştirakçıya çevirmək, onlara qədim maddi mədəniyyət nümunələrini toplayaraq muzeylərin zənginləşdirilməsi işinin vətəndaşlıq borcu olduğunu aşılamaqdır.

Qeyd olunmuşdur ki, aksiya təhsil ictimaiyyəti tərəfindən böyük maraqla qarşılanmış, qədim maddi mədəniyyət nümunələri, o cümlədən şəxsi kolleksiyalarda toplanmış tarixi və bədii əhəmiyyət daşıyan 463 eksponat müəllim və şagirdlərimiz tərəfindən toplanaraq bir araya gətirilmişdir. Bunlara toxuculuq məmulatları, məişət əşyaları,təsərrüfat alətləri, daş əmək alətləri, pul nümunələri və digər məmulatlaraiddir. Vurğulanmışdır ki, qısa müddətdə 463 eksponatın toplanaraq muzeylərə təqdim olunması ümumtəhsil məktəblərində zəngin mədəni irsimizin yaşadılması və gələcək nəsillərə çatdırılması ilə bağlı aparılan maarifləndirici tədbirlərin nəticəsidir.

Təhsil naziri bu aksiyanın 2020-2021-ci tədris ilində də davam etdiriləcəyini, ümumtəhsil məktəblərində maddi-mədəni irsimizin qorunması baxımından əhəmiyyətli tədbirlərin müntəzəm olaraq keçiriləcəyini bildirmişdir.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edərək qeyd edib ki, muxtar respublikanın muzeylərində xalqımızın tarixini, həyat tərzini, adət-ənənələrini özündə əks etdirən 140 mindən çox maddi-mədəniyyət nümunələri mühafizə olunaraq qorunub saxlanılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli Sərəncamına əsasən, bu gün muxtar respublikamızda olan muzeylərlə ümumtəhsil məktəbləri arasında distant dərslər təşkil olunur, həmçinin yetişməkdə olan gənc nəsil üçün açıq dərslər keçilir. Bu ilin yanvar-noyabr ayları ərzində muzeylərdə məktəblilər üçün 10 interaktiv, 148 açıq dərs keçilmişdir. Mövcud vəziyyətlə bağlı olaraq, muxtar respublikanın muzeyləri aprel ayından etibarən onlayn fəaliyyətə keçmişdir. Bu müddət ərzində muzeylər tərəfindən onlayn ekskursiyalar təşkil edilmiş, sosial şəbəkələrdə milli mədəniyyətimizi, milli tariximizi təbliğ edən videomateriallar nümayiş etdirilmişdir. 2020-ci ilin yanvar ayından bu günə kimi muzeylərdə sosial şəbəkələr vasitəsilə 911 onlayn ekskursiya keçirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə birgə məktəblilərin asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədilə də onlayn ekskursiyalar təşkil edilmişdir.

Tədbirdə Kəngərli rayon Xok kənd tam orta məktəbinin direktoru Zal Rüstəmov məktəbdə yaradılan yüksək təhsil şəraitindən danışmış, qeyd etmişdir ki, müstəqillik ideyalarına sadiq, milli-mənəvi dəyərlərimiz və tariximiz haqqında ətraflı biliyə malik şagirdlərin yetişdirilməsi üçün tədris prosesində şagirdlərlə mədəni sərvətlərin qorunması və yaşadılması mövzularında maarifləndirici söhbətlər aparılır. Bunun nəticəsidir ki, aksiyada məktəbimiz muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəbləri arasında fərqlənmişdir.

Tədbirdə Naxçıvan Qarnizonu tam orta məktəbinin IX sinif şagirdi Ayla Allahverdiyeva aksiyanın onlarda böyük maraq doğurduğunu və asudə vaxtlarında axtarışda olaraq eksponatların toplanmasında həvəslə iştirak etdiklərini bildirmişdir.

Tədbirdə “Tariximizi qoruyaq və yaşadaq” devizi altında keçirilmiş aksiyadafəal iştirak edənlər “Ən fəal Təhsil Şöbəsi”, “Ən fəal məktəb”, “Ən fəal müəllim” və “Ən fəal şagird” nominasiyaları üzrə diplom və hədiyyə ilə mükafatlandırılıb. Tədbirin sonunda toplanmış eksponatlardan ibarət sərgiyə baxış olub. Qədim maddi-mədəniyyət nümunələri, o cümlədən şəxsi kollegiyalarda toplanmış tarixi və bədii əhəmiyyət daşıyan toxuculuq məmulatları, məişət əşyaları, təsərrüfat alətləri, daş əmək alətləri pul nümunələri və digər tarixi əhəmiyyət daşıyan məmulatlar Təhsil Nazirliyi tərəfindən Mədəniyyət Nazirliyinə hədiyyə edilmişdir.


Ülviyyə HACIYEVA
Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil
Nazirliyinin mətbuat və ictimaiyyətlə
əlaqələr üzrə baş məsləhətçisi

      Arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilib ki, Şahbuz rayonunun ərazisində xeyli tarixi və arxeoloji abidələr var. Həmin abidələrin hər biri xalqımızın keçmişini öyrənmək üçün əvəzsiz mənbədir. Uzaq keçmişin izlərini, yadigarlarını özündə yaşadan, zamanın ruzigarına bu günə kimi sinə gərən hər bir abidənin özünəməxsus sirri, sehri var. Qədim memarlıq nümunələri olan abidələrin hər biri öz orijinallığı ilə seçilir. Rayon ərazisində olan arxeoloji abidələrdən biri Kolanı nekropoludur. Eyniadlı kəndin yaxınlığında, Naxçıvançayın sol sahilində e. ə. I minilliyin əvvəllərinə aid olan bu arxeoloji abidə 1986-cı ildə qeydə alınıb. Abidədə sal daşlardan qurulmuş 16 daş qutu qəbir öyrənilib. Qəbirlərin torpaq örtüyündən və içərisindən xeyli çəhrayı gil məmulatı, tunc silah və bədii tərtibatda hazırlanmış bəzək şeyləri (boyunbağı, üzük, sırğa, bilərzik, muncuq, düymə, quş fiqurları və s.) obsidian (dəvəgözü) lövhələr, ox ucluqları, əqiq və balıqqulağından hazırlanmış muncuqlar aşkar edilib. Son Tunc və ilk Dəmir dövrlərinə aid bir daş qutu qəbirin yan hörgü daşları üzərində sxematik şəkildə çəkilmiş atlı rəsmi və müxtəlif piktoqrafik işarələr sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə görə Gəmiqaya rəsmləri ilə eyniyyət təşkil edir. Naxçıvan ərazisi üçün səciyyəvi olan, Xocalı-Gədəbəy mədəniyyət abidələrində analogiya tapan həmin tapıntılar Şahbuz rayon Tarix-Diyarşünaslıq muzeyində və Naxçıvan Dövlət Tarix muzeyində saxlanılır.


“Nuhçıxan” İnformasiya Agentliyi
29.11.2020

      Noyabrın ayının 26-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində Naxçıvan Dövlət Universitetinin muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə hamiliklə bağlı “Milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasında muzeylərin rolu” mövzusunda seminar keçirilib.

Seminarı giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət və mədəni irs şöbəsinin müdiri Gülbuta Babayeva Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun əldə etdiyi parlaq qələbə münasibətilə seminar iştirakçılarını təbrik edib.

O qeyd edib ki, mədəniyyət tarixi sahəsində qazanılmış təcrübə sübut edir ki, insanların mənəviyyatı, əxlaqi normaları və baxışları ilə bağlı olan milli-mənəvi dəyərlərin yaradıcısı xalqdır. Xalqın mövcudluğunun əsas göstəricisi olan milli-mənəvi dəyərlər onun ən qiymətli sərvətidir

Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli dəyərlərin öyrənilməsi, təbliği və tədqiqi sahəsində əldə olunan nailiyyətlərin əsasında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu milli inkişaf strategiyası dayanır.

Vurğulanıb ki, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və təbliğində Naxçıvan Muxtar Respublikasında mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin diqqəti və qayğısı sayəsində muxtar respublikamızda tarixi abidələrimizə, milli-mənəvi dəyərlərimizə diqqət və qayğı köklü, əsaslı şəkildə dəyişmişdir. Muxtar respublikada yeni muzeylər yaradılmış, tarixi abidələr bərpa edilmiş, dilimizi, mədəniyyətimizi təbliğ edən abidələr ucaldılmışdır.

1997-ci ilədək Naxçıvan Muxtar Respublikasında 13 muzey fəaliyyət göstərirdisə, hazırda muxtar respublikada Nazirliyin sistemində 30 müxtəlif profilli muzey fəaliyyət göstərir. Bu mədəniyyət ocaqlarında xalqımızın tarixini, həyat tərzini, adət-ənənələrini özündə əks etdirən 140 mindən çox eksponat mühafizə olunur.

Sonra Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin direktoru Nizami Rəhimov çıxış edərək milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasında muzeylərin əhəmiyyətindən və bu istiqamətdə görülən işlərdən bəhs edib.

Seminarın davamında tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Muzeyin ekspozisiyası ilə tanışlıqdan sonra seminara yekun vurulub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
26.11.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və Orta İxtisas Təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 03 aprel 2019-cu il tarixli sərəncamının icrası ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasında Naxçıvan Musiqi Kollecinin “kitabxana-informasiya” ixtisası üzrə II kurs tələbələrinə “Kitabxanalarda komplektləşdirmə işinin təşkili” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Kitabxananın direktor müavini Kəmalə Ağayeva Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin müvafiq sərəncamının icrası ilə bağlı görülmüş işlərdən danışaraq tələbələrə öz peşələrinə daha dərindən yiyələnmələri üçün aldıqları təhsillə yanaşı təcrübə məşğələlərində kitabxana işi ilə əyani tanış olmağın əhəmiyyətini qeyd etmişdir.

Kitabxananın Komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri Xədicə Hüseynova tələbələrə “Kitabxanalarda komplektləşdirmə işinin təşkili” mövzusunda məruzə edərək qeyd etmişdir ki, komplektləşdirmə işi kitabxanaların əsas vəzifəsi olmaqla onun fəaliyyətini nizamlayan əsas istiqamətlərdəndir. Ona görə də bu işin düzgün təşkili kitabxanaçı və oxucuların kitabxanadan daha rahat və istiqamətli şəkildə istifadəsini təşkil etmiş olur. O, kitabxana fondlarının uçot vahidləri haqqında, fərdi və ümumi uçotun aparılması, kitabxanalarda ədəbiyyatların düzülüşü qaydaları haqqında məlumatlar verərək bunları tələbələrə əyani şəkildə nümayiş etdirmişdir.

Sonra mövzu ətrafında tələbələri maraqlandıran suallar ətraflı cavablandırılmış və kitabxanada görülən işlərlə əyani tanışlıq olmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
26.11.2020

      24 noyabr 2020-ci il tarixdə Culfa və Ordubad rayon mədəniyyət şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərinin skripka ixtisası üzrə tədris aparan müəllimləri üçün ustad dərs keçirilib.

Dərs başlamazdan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova ustad dərsin keçirilməsinin məqsədi barədə məlumat vermişdir.

Sonra Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi İlahə Əliyeva ustad dərs aparmışdır. O, tədris zamanı şagirdlərdə musiqi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi, tədris və təliminin fərdi forma və üsullarından danışmışdır. Vurğulanmışdır ki, istedadlı şagirdləri aşkara çıxartmaq, ifaçılıq təcrübəsinə xas olan eşitmə qabiliyyətini, ritm və musiqi yaddaşını, musiqi alətində sərbəst və savadlı tərzdə ifa etmək bacarığını formalaşdırmağa nail olmaq vacib keyfiyyətlərdən biri olmalıdır. Tədris prosesində müəllim əldə olunmuş nəzəri biliklərlə yanaşı, təcrübə vərdişlərini də aşılanmalı, şagirdlərin psixoloji, fiziki və digər fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onlara yaradıcı mövqedən yanaşmalıdır. Eyni zamanda müəllimin proqram seçimi zamanı pedaqoji-metodiki vasitələrdən səmərəli istifadə olunmalı, şagirdə musiqi məktəbinin repertuarına və siniflər üzrə tədris planına uyğun olaraq dərs keçirilməlidir.

Sonda dərs prosesi əyani şəkildə müəllimlərə göstərilmiş və suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.11.2020

      24 noyabr 2020-ci il tarixdə Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında 2-ci Qarabağ müharibəsinə həsr olunmuş “Tarixi yaşadanları, tarix də yaşadacaq” mövzusunda onlayn tədbir keçirilimişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Aysel Şəfiyeva bu barədə gənclərə məlumat vermişdir. O, qeyd etmişdir ki, XXI əsr vətən müharibəsinin canlı şahidləri olduğumuz üçün hər birimiz qürur hissi keçiririk. Bu qələbəni bizə yaşadan, kəfən yerinə bayrağa sarılmağı seçən, canlarından keçmiş şəhidlərimizə, sağlamlığını itirən qazilərimizə, Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə düşməni susduran müzəffər ordumuza, yumuruq kimi möhkəm, dönməz xalqımıza borcluyuq.

Onlayn görüşdə Kəngərli Rayon Qarabağlar kənd 2 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Əsgər Qurbanov Qarabağın tarixi haqqında gənclərə geniş məlumat vermişdir. Kəngərli Rayon MKS-nin əməkdaşı Samirə Məmmədova 44-günlük müharibədən sonra tarixə düşəcək şəhidlərdən bəhs etmişdir. Sonra Babək Rayon MKS-nin direktoru Samir Xudadanov, Şərur Rayon Gənclər Birliyinin Sədr müavini Ceyran Sultanova və gənclərdən Türkanə Qasımova, Əfsanə Əliyarova, Miralməmməd Seyidov, Zakir Həsənov, Gülnurə Abbasova və Şəfiqə Məmmədova mövzu ilə bağlı fikirlərini çatdırmışlar.

Tədbir diskussiya formasında yekunlaşdırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.11.2020

      Noyabrın 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və Orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 03 aprel 2019-cu il tarixli sərəncamının icrası ilə əlaqədar A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası tərəfindən Naxçıvan Musiqi Kollecinin kitabxana-informasiya ixtisası üzrə II kurs tələbələrinə “Oxunması zəruri olan kitablar” siyahısına daxil edilmiş M.S.Ordubadinin “Qılınc və Qələm” romanının müzakirəsi keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının direktor müavini Kəmalə Ağayeva açaraq ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində və eləcə də ümumtəhsil məktəblərində keçirilən kitab müzakirələrinin əhəmiyyətindən, belə tədbirlərin tələbə və şagirdlərin elmi biliklərə daha dərindən yiyələnmələrindən başqa onların bədii ədəbiyyatların mütaliəsinə olan maraqlarının yüksəldilməsində böyük əhəmiyyətini qeyd etmişdir.

Sonra kitabxananın Xidmət şöbəsinin kitabxanaçısı Günay Hüseynova M.S.Ordubadinin həyat və fəaliyyəti haqqında danışaraq qeyd etmişdir ki, M.S.Ordubadi (1872-1950) ilk Azərbaycan klassiklərindən biri kimi XIX əsrin sonlarında ilk şeirlərindən başlayaraq ta ömrünün sonlarında bitirdiyi roman və dramlarına qədər davam edən uzun, dolğun və mənalı bir yaradıcılıq yolu keçmişdir.

Kitabxananın Xidmət şöbəsinin böyük kitabxanaçısı Aytən Məhərrəmova “Qılınc və qələm romanın tarixi əhəmiyyəti” mövzusundakı məruzəsində bildirmişdir ki, roman dahi Nizami Gəncəvinin 800 illik yübileyi münasibətilə yazılmışdır. Kitabın birinci cildi 1946-cı ildə, ikinci cildi isə 1948-ci ildə çapdan çıxmışdır.

Romanda ilk dəfə olaraq XII əsr Azərbaycan ədəbi mühiti, sənətkarların bədii surətləri yaradılmışdır. Xaqani, Şirvani, Mücirəddin Beyləqani, Əbülüla Gəncəvi və digər sənətkarlar vasitəsi ilə ədib dövrün şeir və sənət məsələlərini işıqlandırmışdır.

Sonda roman ətrafında müzakirələr aparılmış və tələbələrin sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.11.2020

      Noyabrın 23-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında xalq şairi, tərcüməçi Cəfərov Vahid Əziz oğlunun anadan olmasının 75 illiyi münasibətilə tədbir keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova açaraq qeyd etmişdir ki, şair, tərcüməçi, Azərbaycan Respublikasının Xalq şairi Vahid Əzizin ömür yolu son dərəcə rəngarəng, daha doğrusu, bir-birindən mürəkkəb zamanlarda, qaynar nöqtələrdə keçib. Buna görə də onun şeirlərinin mövzu dairəsi daha genişdir. Şairin yaradıcılığında yadda qalan saysız-hesabsız xatirələri, ildən-ilə, gündən-günə zənginləşən dünyagörüşü, həyata baxışı, ən rəngarəng insanlarla münasibətləri, Vətən sevgisi, yurd, torpaq sevgisi, bütövlükdə insan sevgisi öz əksini tapmışdır.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsinin müdiri Heyran Ələsgərova “Vahid Əzizin həyat yolu” adlı mövzu ilə çıxış edərək bildirmişdir ki, Vahid Əziz 1945-ci il noyabrın 23-də Ermənistanın Dərələyəz mahalında qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. Azərbaycanın Tərtər rayonuna köçdüyü üçün orta məktəbi orada bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə Əli Bayramlı şəhərində Şirvanneft trestində başlamışdır. Onun “Oğuz eli” ədəbi-publisistik qəzetinin işıq üzü görməsinə ciddi köməyi olmuşdur. Bakıda keçirilən Beynəlxalq-biznes konqresinin təşkilat komitəsi qərargahının rəisi olmuşdur. “Ergün” firmasını, eyni adlı nəşriyyatı təsis etmişdir. Burada bazar iqtisadiyyatı ilə sıx bağlı olan sorğu, lüğət kitablarını, müasir Avropa və Amerika iqtisadçılarının əsərlərini kütləvi tirajla nəşr etdirmişdir. Bədii yaradıcılığa 1967-ci ildə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində çıxan ilk şeirindən sonra başlamışdır. Həmin vaxtdan dövri mətbuatda müntəzəm çıxış etmiş, 200-dən çox publisistik məqaləsi və müsahibəsi dərc olunmuşdur. Onun “Dözmək olmur” şeirlər kitabı oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. 24 may 2019-cu ildə “Azərbaycan Respublikasının xalq şairi” fəxri adına layiq görülmüşdür.

Daha sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının böyük kitabxanaçısı Nuriyyə Mədətova “Ümman kimi çağlayan poeziya” adlı mövzu ilə çıxış edərək bildirmişdir ki, çağdaş şeirimizin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Vahid Əzizin yaradıcılığı ilə tanış olduqca, bu ümmana baş vurduqca onu oxumaq istəyirsən. Ömrünün müxtəlif vaxtlarında yazılmış bu şeirlər oxucunu xəyallara, uzaqlara aparır. Şeirlər şairlərin yaşantılarıdır. Onun şeirlərini oxuduqca, həyatı ilə, tərcümeyi-halı ilə, iç dünyası ilə daha yaxından tanış olursan. Vahid Əzizin şeirlərində daxili bir musiqi ahəngi var. Şeirləri musiqiyə yatımlıdır. Ona görə də bəstəkarlar Vahid Əzizin şeirlərini oxuyan kimi, onları bu şeirlər vəcdə gətirir. Vahid Əziz adi oxucunu, sadə bir insanı şeirləri ilə ovsunlayır. Elə ona görə də onun 200-dən artıq şeirinə mahnı, musiqi bəstələnib. Vahid Əzizin şeirlərinə mahnı bəstələmiş bəstəkarlar zəmanəmizin, çağdaş dövrümüzün ən tanınmış bəstəkarları, mahnı ifaçıları isə xalqımızın ən məşhur sənət adamlarıdır. Tədbirdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşları və fəal oxucular iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.11.2020

      Noyabrın 20-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan MR Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvlərinin Naxçıvan şəhərində yerləşən bir sıra muzeylərə ekskursiyası təşkil olunub.

Ekskursiyaya ilk olaraq Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasından başlanılmışdır. Bildirilmişdir ki, Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyası Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Sərəncamı ilə 1982-ci ildə yaradılmışdır. Qalereya hazırda Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayının üçüncü mərtəbəsində fəaliyyət göstərir. Qalereyanın fondunda Azərbaycan və xarici rəssamların əsərlərindən ibarət 450-dən çox eksponat mühafizə olunaraq nümayiş etdirilir. Qalereyadakı rəsm əsərləri mövzu, üslub və janr müxtəlifliyi ilə seçilir. Burada portret, peyzaj, qrafika, natürmort, məişət, tarixi və başqa janrlarda çəkilmiş rəsm əsərləri vardır. Ekspozisiyanın birinci guşəsində ulu öndər Heydər Əliyevə həsr edilmiş rəsm əsərləri sərgilənir. İkinci guşədə tarix-mədəniyyət abidələrini, üçüncü guşədə Naxçıvanın füsunkar təbiət gözəlliklərini əks etdirən və mənzərə janrında çəkilmiş əsərlər nümayiş olunur. Daha sonra gənclərin Bəhruz Kəngərli Muzeyinə ekskursiyası olmuşdur. Muzeyin bələdçisi gənclərə məlumat verərək bildirib ki, Bəhruz Kəngərli Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəhruz Kəngərli Muzeyinin yaradılması haqqında” 2001-ci il 22 may tarixli Sərəncamı ilə yaradılmışdır. Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da Bəhruz Kəngərli irsi hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri “Bəhruz Kəngərlinin adının əbədiləşdirilməsi haqqında” 15 fevral 2001-ci il tarixdə sərəncam imzalamışdır. Sərəncama əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Sərgi Salonuna Bəhruz Kəngərlinin adı verilmiş, rəssamın əsərlərindən ibarət albom-kataloq hazırlanmışdır. Qeyd olunub ki, realist Azərbaycan rəssamlığının əsasını qoyan istedadlı rəssamın yaradıcılığına yüksək dövlət qayğısının növbəti bariz nümunəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Rəssamlar Parkının yaradılması haqqında” 2015-ci il 14 noyabr tarixli Sərəncamı olmuşdur. Sərəncama əsasən, Naxçıvan şəhərindəki İstiqlal küçəsi 52 ünvanında Bəhruz Kəngərli adına Rəssamlar Parkı yaradılmış və burada rəssamın abidəsi ucaldılmışdır.

Gənclərin növbəti ekskursiyası Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinə olmuşdur. Burada onlara məlumat verilib ki, 1924-cü ildə təşkil olunmuş muzey müxtəlif eksponatların toplanması və gələcək nəslə çatdırılmasında böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Muzey fəaliyyətinin ilk illərində tarixi əhəmiyyətə malik eksponatların toplanması və mühafizəsi işini təşkil edərək muxtar respublikada muzeyşünaslığın əsasını qoymuşdur. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra muzeylərin inkişafı və onların nüfuzunun artırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsi olaraq Azərbaycan muzeyləri, o cümlədən Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyi nəinki mədəni xidmət ocaqları, həm də elmi-tədqiqat bazaları kimi fəaliyyət göstərməyə başlamışdır.

Naxçıvanın zəngin, qədim tarixi ilə bağlı 48 mindən çox eksponat Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində qorunub saxlanılır və nümayiş etdirilir ki, onlardan da 3000-ə qədəri ekspozisiyada nümayiş olunur. Muzey 10 şöbədən ibarətdir.

Son olaraq gənclər Yusif Küseyir oğlu türbəsini ziyarət ediblər. Bildirilib ki, Yusif Küseyir oğlu türbəsi yeraltı sərdabədən və yerüstü türbədən ibarətdir. Daxildən və xaricdən səkkizguşəli şəkildə ucaldılan türbə piramida şəkilli günbəzlə örtülmüşdür. Türbə ölkəmizin qülləvari türbələri içərisində üst piramida örtüyü olduğu kimi bu günə qədər qalan yeganə abidədir. Giriş qapısının baş tərəfindəki kitabədə türbənin hicri təqvimi ilə 557-ci il, yəni 1162-ci ildə Yusif Küseyir oğlunun xatirəsinə inşa edildiyi göstərilmişdir. Abidənin qurşağında Qurani-Kərimin “Al-i İmran” surəsindən 15-17-ci ayələr, tağı üzərində isə “Bənna Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin əməlidir” sözləri yazılmışdır. Abidənin ətrafı abadlaşdırılmış, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmışdır.

Ekskursiya gənclərdə xoş təəssürat yaratmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.11.2020

      Noyabrın 19-da Nazirliyin Gənclər birliyinin üzvləri arasında “Vətən müharibəsinin informasiya cəbhəsində gənclərin fəaliyyəti” mövzusunda onlayn tədbir keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Gənclər Birliyinin sədri Bənövşə Afətli tədbir və tədbirin əhəmiyyəti barədə gənclərə məlumat vermişdir. Qeyd edilmişdir ki, cəbhədə silahlar danışsa da, arxa cəbhədə informasiya savaşı gedir. Bu savaşda sosial şəbəkələrdə aktivlik göstərən gənclərimiz Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında böyük şücaət göstəriblər. Vurğulanmışdır ki, Azərbaycanın informasiya sahəsində qazandığı uğurlar ön cəbhədə də zəfərlərin əldə edilməsi üçün çox mühüm amildir. Kütləvi informasiya vasitələrimiz illərdən bəri mənfur qonşularımız və erməni diasporu tərəfindən Azərbaycana qarşı aparılan qərəzli informasiyalara cavab vermək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünyaya çatdırılması istiqamətində mühüm işlər görməkdədir. Son zamanlar Azərbaycan mediası ölkəmizin haqq səsini dünyaya çatdırmaq üçün daha da fəallaşıb və peşəkarlaşıb. Ermənilər ötən 30 ilə yaxın müddətdə torpaqlarımızı işğal etməklə yanaşı, Azərbaycan həqiqətlərini informasiya məkanında da blokadaya salmışdılar. Biz gənclər xüsusilə son iki ay ərzində necə deyərlər, həm real müharibə, həm də virtual informasiya cəbhəsində azadlıq döyüşləri aparmışıq və aparmaqda da davam edirik.

Onlayn görüşün qonağı olan Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin şöbə müdiri Nizami Əzizəliyev, həmin şöbənin aparıcı metodisti Elçin Əsədov və Culfa Şəhər Klubunun müdiri Aidə İbrahomova mövzu barədə iştirakçılara geniş məlumatlar vermişlər.

Sonra birliyin üzvləri mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparmışlar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.11.2020

      Noyabrın 19-da Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Xalqımızın Böyük Vətən Müharibəsi və qələbəyə aparan yol” mövzusunda onlayn tədbir keçirilmişdir. Onlayn tədbirdə Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elxan Məmmədov iştirak etmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Əzizə Süleymanova tədbir, onun əhəmiyyəti və mahiyyəti haqqında məlumat vermişdir.

Tədbirdə çıxış edən Elxan Məmmədov Qarabağın tarixi və bu tarixi həqiqətlərin bütün dünyaya çatdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdən bəhs edib.

Daha sonra Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədr müavini Nurşən İbrahimova, birliyin üzvləri Rəsmiyyə Mehdiyeva, Turac Bayramlı, Uğur Məmmədov, Nurşən Rüstəmxanlı mövzu haqqında ətraflı məlumat vermişdir.

Qeyd olunmuşdur ki, sentyabrın 27-dən etibarən təcavüzkar erməni ordusunun Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini və mülki şəxsləri atəşə tutmasından sonra Azərbaycan Ordusu əks-hücum əməliyyatlarına başlanıldı, torpaqlarımızın azad olunması uğrunda mübarizəyə qalxan rəşadətli ordumuz düşməni ağır məğlubiyyətə uğratdı. Vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda gedən haqq savaşında birlik göstərən xalqımız həm döyüş meydanında, həm də informasiya müharibəsində düşmənə qalib gəldi.

Tədbirdə vurğulanıb ki, “Qarabağ Azərbaycandır” şüarı artıq ölkəmizdə milli ideya səviyyəsinə yüksəlib.

Tədbir diskussiya şəklində davam etdirilmişdir


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.11.2020

      19 noyabrda Dövlət Bayrağı Muzeyində Naxçıvan Dövlət Universitetinin muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri üçün hamiliklə bağlı “Milliyətimizi, dini inancımızı və müasirliyimizi təcəssüm etdirən dövlət bayrağımız” mövzusunda açıq dərs keçirilib.

Dərsi giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət və mədəni irs şöbəsinin müdiri Gülbuta Babayeva əvvəlcə Azərbaycan ordusunun zəfər yürüşünün parlaq qələbə ilə nəticələnməsi münasibətilə tədbir iştirakçılarını təbrik edib və bildirib ki, xalq olaraq şanlı Azərbaycan ordusuna və ölkə Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevə hər zaman minnətdar olacağıq.

Qeyd edilib ki, qədim tarixə, zəngin dəyərlərə malik xalqımızın yenilməzlik ruhu bu gün milli siyasət və ideologiyamızın ən mühüm simvolu olan üçrəngli bayrağımızda öz təsdiqini tapır. Mənəviyyatımızın, azad və müstəqil milli düşüncəmizin ən şanlı təcəssümü olan Azərbaycan bayrağı 1990-cı il noyabrın 17-də xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Naxçıvanda əbədi yüksəkliyə qaldırılmışdır.

Çıxışda vurğulanıb ki, biz Naxçıvanlılar olaraq fəxr edirik ki, qürurunu yaşadığımız və bir zamanlar ilk dəfə Naxçıvanda dalğalanan bu bayraq bu gün artıq mədəniyyətimizin beşiyi olan qədim Şuşamızda da əzəmətlə dalğalanır.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamı ilə bağlı bu sahədə qarşıya qoyulan yeni vəzifələrdən danışan Gülbuta Babayeva diqqətə çatdırıb ki, 2020-2021-ci tədris ilində Sərəncamın icrası ilə əlaqədar Nazirlik, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri tərəfindən birgə Tədbirlər Planı, həmçinin keçiriləcək tədbirlərin qrafikləri təsdiq edilmişdir. Həmin Tədbirlər Planına əsasən muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisası üzrə mütəmadi olaraq açıq dərslər, seminarlar, təcrübələr keçirilir.

Açıq dərsdə Dövlət Bayrağı Muzeyinin direktoru Rəmzi Hüseynovun “Milliyətimizi, dini inancımızı və müasirliyimizi təcəssüm etdirən dövlət bayrağımız” mövzusundakı çıxışı dinlənilib. Dövlət Bayrağı Muzeyinin yaradılmasından danışan Rəmzi Hüseynov bildirib ki, Muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan şəhərində Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeyinin yaradılması haqqında” 2014-cü il 22 avqust tarixli Sərəncamına əsasən yaradılmış, 2014-cü il noyabrın 17-də isə muzeyin açılışı olmuşdur. Dövlət Bayrağı Muzeyi Naxçıvan şəhərinin ən hündür ərazisində yerləşir. Bayraq dirəyinin ətrafinda yaradılmış muzey səkkizguşəlidir. Meydanda dalğalanan dövlət bayrağının uzunluğu 20 metr, eni 10 metr, bayraq dirəyinin hündürlüyü isə 57 metrdir.

Sonra vurğulanıb ki, dövlət bayrağı bir başa xalqımızın müstəqilliyini təcəssüm etdirir. Bayrağa münasibət Azərbaycanda tarix boyu özünü qabarıq şəkildə göstərmiş, xalqın milli mövcudluq simvolu sayılmışdır. Tariximizin ən dəyərli eksponatları sırasında mühüm yer tutan dövlət rəmzləri və bayraqlar Azərbaycanın qədim dövlətlərinin, o cümlədən Naxçıvan xanlığının və muxtar respublikanın tarixini öyrənməyə geniş imkanlar yaradır. Naxçıvan şəhərində yaradılan Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeyi bu baxımdan mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Açıq dərs zamanı tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Sonda tələbələr Dövlət Bayrağı Muzeyinin ekspozisiyası ilə tanış olublar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.11.2020

      Noyabr 18-də Naxçıvan Dövlət Film Fondunda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə hamiliklə bağlı “Azərbaycan rəssamları” mövzusunda mühazirə keçirilmişdir.

Tədbirdə Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələri iştirak etmişdir. Tədbirdə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Hökümə Məmmədli çıxış edərək bildirmişdir ki, təsviri sənətin ən qədim növlərindən biri olan rəssamlıq sənəti insan ruhunu oxşayan, insanın mənəvi aləmindəki daxili duyğularını ifadə edən sənət növüdür. Rəssamlıq sənətinin Azərbaycanda ən qədim nümunələri arasında eramızdan əvvəl VII-V əsrlərdən qalmış “Qobustan” qayaüstü təsvirləri, Kəlbəcər rayonunun “Ayçınqılı və Pəriçınqıl” dağlarındakı Tunc dövrünün başlanğıcına aid rəsmlər müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Naxçıvanda professional rəssamlıq sənəti XX əsrin əvvəllərində yaransa da bu sənətin köklərinin “Gəmiqaya” rəsmlərinə (e.ə. VII-I minilliklər) qədər uzandığı qəbil edilməkdədir. Qədim Naxçıvanlıların dünyagörüşünü, bədii-estetik təfəkkürünü əks etdirən bu rəsmlərdə onların təsərrüfat həyatı və məişəti təsvir olunmuşdur. Əlincəçay vadisindəki Zoğala yaşayış yerindən tapılmış sütun altlıqları, orijinal tunc qrifon fiqurları, Cavanşirin tunc heykəli və s. sənət əsərləri Naxçıvanda təsviri sənətin qədimdən mövcud olduğunu göstərir. Qədim Naxçıvan diyarında aparılan beynəlxalq səviyyəli son ekspedisiyalar nəticəsində burada şəhər mədəniyyətinin 5000 illik bir tarixə malik olduğu sübuta yetirilmişdir.

Qeyd edilmişdir ki, bu gün Azərbaycanda, o cümlədən muxtar republikamızda rəssamlıq sənətinə, rəssamlara yüksək diqqət və qayğı göstərirlir. Bunun nəticəsidir ki, ölkəmizdə rəssamlıq sənəti inkişaf edir, dünya şöhrətli rəssamlar burada yaşayıb yaradırlar.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev Azərbaycanda rəssamlığın inkişafına yüksək qiymət vermişdir: "Azərbaycan xalqının mədəniyyəti böyük tarixə malikdir. Qədim əsrlərdə xalqımızın yaratdığı rəssamlıq sənəti, miniatur sənəti, Sultan Məhəmmədin miniatur məktəbi, ondan sonrakı dörlərdə Azərbaycan rəssamlarının, Azərbaycan memarlığının yaratdığı əsərlər xalqımızn mədəni mənəvi irsidir".

Sonda “Azərbaycan rəssamları” adlı film nümayiş olunmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.11.2020

      16 noyabr tarixdə Naxçıvan Musiqi Kollecində Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin müəllimləri üçün musiqi ədəbiyyatı fənni üzrə metodik kurs keçirilib.

Əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova bildirib ki, musiqi təhsili müəssisələrində musiqi ədəbiyyatı fənninin tədrisində əsas məqsəd şagirdlərin bu sahə üzrə dünyagörüşünü zənginləşdirməkdir. Şagirdlərin Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı ilə dərindən tanışlığı onların musiqi tərbiyəsinin formalaşmasında və hərtərəfli inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Metodik kursların keçirilməsində məqsəd müəllimlərin bilik səviyyəsinin yüksəldilməsidir.

Daha sonra “Yeddi və beşillik təhsil sistemi üzrə musiqi ədəbiyyatı fənninin tədrisi” mövzusunda metodik dərs keçirilib. Məlumat verilib ki, musiqi məktəblərində şagirdlər musiqi ədəbiyyatının geniş sahəsilə tanış olur, müxtəlif janr və xüsusiyyətləri, xalq və professional musiqi formaları, musiqi ifadə vasitələri, musiqi alətləri, simfonik orkestr, ansambl quruluşları haqqında biliklər əldə edirlər. Qeyd olunub ki, ümumi musiqi ədəbiyyatı fənninin tədrisində bəstəkarların həyat və yaradıcılığı, onların dünya musiqi tarixində rolu və əhəmiyyəti, eləcə də tutduğu mövqe haqqında ətraflı məlumat verilir. Musiqi ədəbiyyatı fənninin tədrisində xüsusi yeri musiqi materialları tutur. Dərs zamanı şagirdlər mahnı janrından başlayaraq irihəcmli əsərlərə qədər məlumatlandırılır. Musiqi ədəbiyyatı fənninin özünəməxsus inkişaf yoluna görə musiqi formaları, silsilələrin tərkibi dəyişir. Musiqi ədəbiyyatının tədrisində klassik musiqi ilə yanaşı, xalq musiqisinin öyrənilməsinə də diqqət yetirmək vacibdir.

Sonda müəllimlərlə mövzu ətrafında söhbət aparılıb və onların sualları cavablandırılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.11.2020

      Noyabrın 13-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında şair, nasir, publisist Alimov Gəray Fəzli oğlunun (Gəray Fəzli) anadan olmasının 95 illiyi münasibətilə tədbir keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru T.Əsgərova açaraq yazıçının Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafındakı rolundan söhbət açmışdır.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının Elektron zal müdiri Zeynab Sadıqova “Gəray Fəzlinin həyat və yaradıcılığı” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, Gəray Fəzli 1925-ci ilin noyabrında dünyaya gəlmişdi. Dünyaya payızda göz açsa da, ad gününü baharda, mayın 9-da qeyd edərdi. Səbəbi isə o idi ki, II Dünya Müharibəsində dəfələrcə ağır yaralansa da sağ qala bilmişdi. Müharibənin sonuna yaxın sağ qolundan və boğazından ağır yaralanmış və bununla məktəb illərində məlahətli səsi ilə ürəkləri fəth edən gəncin təkcə bədəni yox, səsi də gülləbaran edilmişdir. 70 illik ömründə Gəray müəllim çox məhsuldar yaradıcılıq yolu keçmiş, şərəfli bir həyat sürmüşdür. Hələ 17 yaşı tamam olmamış ürəyinin hökmü ilə cəbhəyə yollanmış, ağır döyüşlərdən çıxmışdır. Ordudan tərxis olunduqdan sonra Pedaqoji İnstitutumda təhsil almışdır. 1953-1957-ci illərdə Qax rayonunda müəllimlik etmişdir. Gəray Fəzli uşaqlıq və gənclik illərini Qaxda keçirmişdir. Sonralar bu rayonun Güllük kəndində müəllim, məktəb direktoru işləmişdir. Bu yerlər onun üçün çox əziz idi. Xalq şairi Nəriman Həsənzadə Gəray Fəzli haqqında "İtirilmiş səs" adlı poema yazmışdır.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının böyük kitabxanaçısı Süleymanzadə Əzizə “Mənalı ömrün səhifələri” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, bədii yaradıcılıqla məşğul olan Gəray Fəzlinin dövri mətbuatda dərc olunan şeirləri oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. Kitabdakı “Mənim səsim” şeiri şairin ömür payının ən ağrılı məqamları haqqında ballada kimi dillərə düşüb. Yazıçı 1957-ci ildən ömrünün sonunadək Azərbaycan Televiziyası və Radiosunda müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. Ədəbi fəaliyyətə gənc yaşlarından başlayan Gəray müəllim "Ölkəm", "Mənim səsim", "Təzə ünvan", "İldırımlı dağlar", "Kəhrəba işığında", "Səadətin ünvanı", "Yeddi ulduzlu səma", "Gecə günəşi", "Bir qəlbin asimanı", "Xatirəli dünyam" və s.kitabları ilə oxucuların görüşünə gəlmişdir. "Portret cizgiləri" seriyasından sənədli povestlər, oçerklər yazan Gəray müəllim 1991-ci ildə "Hikmət", 1992-ci ildə "Axtarış", 1993-cü ildə isə "Kəndin səsi" qəzetlərinə redaktorluq etmişdir. 1952-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü olan Gəray Fəzlinin əsərləri ədəbi ictimaiyyətin, məşhur söz adamlarının diqqətini çəkir, layiqli qiymətini alırdı. Bütün yaradıcılıq sahələri kimi, ədəbiyyat da özünəməxsusluğu sevir. Əgər sənin düşüncə və ifadə tərzin yenidirsə, qələmə aldığın mövzu kimsənin yazdığına bənzəmirsə, əsərlərində fikirlərini təbii və ürəyəyatımlı bir dildə təqdim etməyi bacarırsansa, yazdıqların oxucu tərəfindən seviləcək. Gəray Fəzlinin müharibə illərindən bəhs edən “Kəhrəba işığında”, “Yeddi ulduzlu səma”, “Gecə günəşi”, “Bir qəlbin asimanı” romanlarını oxuduqca başa düşürsən ki, biz bu günümüz üçün onlara, ölümlə üz-üzə gələnlərə, əbədiyyətə qovuşan hər bir əsgərə, bədənində qəlpələr gəzdirənlərə borcluyuq.

Tədbirdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşları və fəal oxucular olmaqla ümumilikdə 19 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.11.2020

      Noyabr ayının 13-də Dövlət Bayrağı Muzeyində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Muzey ekspozisiyasının yenilənməsi. Bələdçi mətninin hazırlanmasına verilən tələblər” mövzusunda seminar-treninq keçirilib.

Nazirliyin sisteminə daxil olan muzeylərin əməkdaşlarının iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin aparıcı məsləhətçisi Solmaz Əliyeva açıb. O, Ali Baş Komandanımızın uğurlu siyasəti və Azərbaycan Ordusunun şücaəti nəticəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması münasibəti ilə tədbir iştirakçılarını təbrik edib. S.Əliyeva muxtar respublikada muzey işinin keçdiyi inkişaf yolundan danışıb və seminar-treninqlərin təşkil olunmasının əhəmiyyətindən bəhs edib.

“Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksinin baş fond mühafizi-elmi işçisi Zülfiyyə Əliyeva “Muzey ekspozisiyasının yenilənməsi. Bələdçi mətninin hazırlanmasına verilən tələblər” mövzusunda çıxış edib.

Çıxış zamanı bildirilib ki, muzey ekspozisiyalarının yenilənməsi, eksponatların qruplaşdırılaraq müvafiq şərait üçün uyğun yerlərdə yerləşdirilməsi muzey işçilərinin peşəkarlıq keyfiyyəti göstəriciliyindən asılıdır. Ekspozisiyaların yenilənməsində, təşkilində bir sıra başlıca tələblər nəzərdə tutulmalıdır. Ekspozisiyanın mövzusu muzeyin profilinə, mühitinə, şəraitinə uyğun seçilməli, ekspozisiyada məzmun dolğunluğuna nail olunmalı, ekspozisiyanın təşkilində elmilik, planlılıq, ardıcıllığa xüsusi diqqət verilməli, bütünlüklə ekspozisiya fəaliyyətinə yaradıcı yanaşılmalıdır. Muzeydə daimi guşələr yaradılarkən yaxud da ekspozisiya yenilənərkən eksponatlar düzgün şəkildə seçilməli, seçilən eksponatlar tamaşaçıda müxtəlif istiqamətli təsirə malik olmalı, müxtəlif yaş qruplu insanları müvafiq istiqamətdə düşündürməli, biliklərin əldə olunmasına zəmin yaratmalı, birbaşa təsirə malik olmalı, tədqiqat mənbəyi, zənginləşdirici mənbə kimi ilk təəssüratlar yaratmalıdır. Bir tərəfdən kollektivsiz ekspozisiyanın təşkili və fəaliyyəti mümkün deyil, digər tərəfdən isə, ekspozisiya təşkil edənlərin, yaradanların təcəssümçüsü kimi mühüm xarakter kəsb edir. Yəni həm muzey işçisi, həm də ekspozisiya bir-biri üçün zəminə çevrilir, bir-birini şərtləndirir.

Bələdçi mətninin mütəmadi olaraq yenilənməsinin mahiyyətini vurğulayan Zülfiyyə Əliyeva qeyd edib ki, muzey fəaliyyətə başladığı dövrdə bələdçi mətni muzeyin profilinə uyğun hazırlanmalı, ekspozisiya yenilənərkən yaxud da yeni eksponatlarla zənginləşdirilərkən həmin eksponatlar haqqında məlumatlar bələdçi mətninə əlavə olunmalı və həmin izahatlar bələdçilər tərəfindən mənimsənilərək tamaşaçıya çatdırılmalıdır. Bələdçi mətnlərinə uyğun olaraq ekskursiyalar 3 mərhələyə bölünərək düzgün qurulmalıdır - giriş söhbəti, ekspozisiya ilə tanışlıq və yekun. Giriş söhbətində izahatçı ilə tamaşaçı arasında münasibət yaranır, onların diqqəti əsas məsələyə cəlb olunur. Muzeyin xarakteri, tarixi, inkişaf yolu haqqında qısaca söhbət də məhz bu zaman aparılır. Tamaşaçılarda ekskursiyaya müəyyən maraq oyandıqdan, onların diqqəti səfərbər edildikdən sonra zallar ilə tanışlıq başlanır. Son söhbətdə deyilənlərə yekun vurulur, suallara cavab verilir.

Sonra mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb və muzeyin ekspozisiyasına baxış olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.11.2020

      Noyabr ayının 12-də Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə tanınmış dekorativ tətbiqi sənət rəssamı Aygün Nağıyevanın yaradıcılıq sərgisi təşkil olunub. Nazirlik Aparatının əməkdaşlarının və Nazirliyə tabe olan muzey və muzeytipli müəssisələrin əməkdaşlarının iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açıb. Nazir əvvəlcə tədbir iştirakçılarını Azərbaycan xalqının böyük “Qələbə Günü” və “12 noyabr - Konstitusiya Günü” münasibətilə təbrik edib. O qeyd edib ki, son günlər ərzində dövlətimiz və xalqımız ağır günlər yaşadı. Sonu qələbə ilə bitən bu günlər xalqımızın tarixinə yazılan qan yaddaşımızın təmizlənməsi, paklanması oldu. Üstündən 30 ilə yaxın vaxt keçsə də, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən aparılan ağıllı və uzaqgörən siyasət nəticəsində xalqımız qalib gəldi. Bu qələbə bizim tariximizlə bərabər, mədəniyyətimizin və milli qürurumuzun da qələbəsi oldu.

Sonra bildirilib ki, qədim tarixə malik olan Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti bu gün özünün intibah dövrünü yaşayır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da bütün sahələrdə olduğu kimi mədəniyyətin və incəsənətin inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin bu sahədə əsasını qoyduğu ənənənələr üzrə davam etdirilir, yaradıcı sənət adamlarına dəstək verilir, zəngin keçmişə malik olan bu sahənin qorunub saxlanılması, gələcək nəsillərə çatdırılması və inkişafı istiqamətində geniş miqyaslı tədbirlər görülür. Bu gün muxtar respublikada Ali Məclis Sədrinin diqqət və qayğısı ilə bir çox mədəniyyət müəssisələri, o cümlədən dövlət teatrları, filarmoniyalar, muzeylər, kitabxanalar, rəsm qalereyaları, konsert salonları, kino müəssisələri, mədəniyyət sarayları, həmçinin Bəstəkarlar Təşkilatı, Rəssamlar Birliyi, Yazıçılar Birliyi fəaliyyət göstərir. Günün tələbləri səviyyəsində işlərini qurmağa çalışan mədəniyyət ocaqlarında hər il yeni tamaşa və konsert repertuarları hazırlanır, xalqımızın tarixi və adət-ənənələri öyrənilir və təbliğ edilir, incəsənət nümunələri yaradılır və inkişaf etdirilir. Yaradılan şərait istedadlı insanların yaradıcılıq imkanlarının daha da genişlənməsinə səbəb olur. Naxçıvan mədəniyyəti dünyanın digər ölkələrində beynəlxalq sərgi, festival və müsabiqələrdə uğurla təbliğ olunur.

Nazir çıxışında istedadlı gənclərin üzə çıxarılması və təhsil almaları istiqamətində də işlərdən danışıb. Vurğulanıb ki, böyüməkdə olan uşaqların təhsillə bərabər maraq dairələrinin də formalaşması üçün uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin, o cümlədən uşaq gənclər yaradıcılıq mərkəzlərində müxtəlif sahələr üzrə - rəssamlıq, rəqs, toxuculuq, xalçaçılıq, dulusçuluq və s. dərnəklərin fəaliyyət göstərməsi, daha sonra həmin gənclərin istedadları üzrə ali və orta ixtisas təhsili müəssislərində təhsil alması və təhsildən sonra işlə təmin olunması üçün tam bir sistem yaradılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq Sərəncamına əsasən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində 21 ixtisas üzrə təhsil alan tələbələrin Mədəniyyət Nazirliyinin hamiliyinə verilməsi də görülən işlərin məntiqi davamıdır. Diqqətə çatdırılıb ki, son illərdə keçirilən eksponat təqdimatlarında, o cümlədən rəsm və dekorativ tətbiqi sənət əsərlərinin təqdimatlarını da xüsusilə qeyd etmək istərdim. Bu təqdimat mərasimlərində Naxçıvandan və digər bölgələrdən olan, o cümlədən əcnəbi vətəndaşlar da iştirak edirlər. Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilən 4 Beynəlxalq Rəsm Festivalı çərçivəsində Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasına onlarla rəssamın çəkdiyi rəsm əsərləri bağışlanmışdır. Ötən illər ərzində yerli rəssamların da bu sahədə göstərdikləri nümunəni diqqətə çatdırılıb. Qeyd olunub ki, bütün bunlar da uzun illər ərzində arxa cəbhədə qazandığımız qələbənin yalnız cüzi bir hissəsidir. Və təsadüfi deyildir ki, bu gün buraya toplaşdığımız sərginin də adı “Qələbə sevinci”dir.

Nazir çıxışının sonunda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə mədəniyyətin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğıya görə bütün mədəniyyət işçiləri adından minnətdarlığını bildirmiş, ümummilli lider Heydər Əliyevin portretini muxtar respublikamıza hədiyyə edən Aygün Nağıyevaya bu təşəbbüsünə görə təşəkkür etmiş və sərgi münasibətilə müəllifi təbrik etmişdir.

Tədbirdə Aygün Nağıyevanın çıxışı dinlənilib. O, sərgi üçün yaradılan şəraitə görə təşkilatçılara minnətdarlığını bildirib. Sonda tədbir iştirakçıları tərəfindən rəssamın “Qələbə sevinci” adlı əl işlərindən ibarət sərgiyə və Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının ekspozisiyasına baxış olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.11.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 03 aprel tarixli Sərəncamının icrası ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin aid təşkilatlarla birgə təsdiq olunmuş tədbirlər planına əsasən noyabrın 11-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Kitabxanaçılıq və informasiya” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə “Daxil olan çap məhsullarının fərdi və ümumi qaydada qeydə alınması” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir.

Aşıq dərsi giriş sözü ilə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova açaraq bildirmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamına uyğun olaraq kitabxanada da bir sıra tədbirlər - açıq dərslər, kitab müzakirələri keçirilmişdir. Belə tədbirlərin keçirilməsində məqsəd peşəkar və təcrübəli gənc kitabxanaçı kadrların hazırlanmasına nail olmaqdır.

Sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri Rahilə Məmmədova “Daxil olan çap məhsullarının fərdi və ümumi qaydada qeydə alınması” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. Məruzədə bildirilmişdir ki, kitabxanaya çap məhsulları satınalma, abunə, bəxşişlər, itirilmiş kitab əvəzinə oxucu tərəfindən başqa kitab verilməsi və mübadilə yolu ilə daxil olur. Kitabxanaya daxil olan kitablar ilk növbədə qoşma sənədlə tutuşdurulub yoxlanılır. Əgər kitabla birlikdə qoşma sənəd gəlməzsə, o zaman qəbul aktı tərtib edilir. Çap məhsullarının uçotunu aparmaq üçün bir-biri ilə əlaqəli olan iki uçot növü vardır. Ümumi və fərdi uçot. Ümumi uçot kitabı 3 hissədən ibarətdir. 1-ci hissədə daxil olan, 2-ci hissədə çıxarılan çap məhsullarının, 3-cü hissədə isə kitabxana fondunun hərəkətinin yekunu qeyd edilir. Fərdi uçot inventar kitabı vasitəsilə aparılır. İnventar kitabı vasitəsilə hər bir kitabın nə vaxt və haradan alındığını, kitabxanadan nə vaxt və nəyə görə çıxarıldıığnı müəyyən etmək mümkündür. İnventar kitabı cilidlənməli, nömrələnməli, qaytanlanmalı və kitabxananın tabe olduğu təşkilat (idarə) tərəfindən, kütləvi kitabxanaların inventar kitabları isə rayon (şəhər) mədəniyyət şöbəsi tərəfindən möhürlənməlidir. Dövri nəşrlərin uçotu, kitabların uçotundan fərqli olaraq bir sira xüsusiyyətlərə malikdir ki, bu da həmin nəşrlərin mahiyyətindən doğur. Dövri nəşrlər, əsasən, abunə üzrə alınır. Bu və digər dövri nəşrə abunə yazılan hər bir kitabxana, onun bütün illik komplektini vaxtında, yubadılmadan, ayrı-ayrı nömrələrini ardıcıl almaq istəyir. Bunun üçün qəzet və jurnalların vaxtlı-vaxtında gətirilib kitabxanaya verilməsi üzərində nəzarət qoyulmalıdır.

Sonda tələbələri maraqlandıran, suallar cavablandırılmışdır. Onlar fərdi və ümumi uçot kitabları ilə əyani olaraq yaxından tanış olmuşlar.

Tədbirdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllim və tələbələri, M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşları olmaqla 20 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.11.2020

      Noyabrın 6-da M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında “9 noyabr - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü” münasibətilə “Bayrağımız azərbaycançılıq məfkurəsinin təcəssümüdür” adlı tədbir keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru T.Əsgərova açaraq qeyd etmişdir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2009-cu il noyabrın 18-də imzaladığı sərəncamla 9 noyabr tarixi Azərbaycanda “Dövlət Bayrağı Günü” kimi qeyd olunur. Dövlətçiliyimizin, müstəqilliyimizin rəmzi olan üçrəngli bayrağımız xalqımızın milli qürur mənbəyidir. Bu bayrağın dalğalanması üçün nə qədər qanlar tökülüb, nə qədər insanlar şəhid olub. Bu gün Azərbaycan bayrağı dünyanın ən mötəbər kürsülərində ucalır. Hazırda 162 metr yüksəklikdə dalğalanan Azərbaycan bayrağı dünyanın ən yüksək bayrağıdır.Bu bayrağı daim uca tutmaq isə hər bir azərbaycanlının borcudur.

Sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova “Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim” adlı mövzu ilə çıxış edərək bildirmişdir ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı haqqında ilk hökumət qərarı 1918-ci il iyunun 24-də verilmişdir. Həmin qərara əsasən Azərbaycan bayrağı qırmızı materialdan, üstündə ağ, aypara və qırmızı fonda ağ səkkizguşəli ulduzun təsviri verilmiş bayraq kimi qəbul edilmişdir. Üçrəngli bayraq ilk dəfə 1918-ci il noyabrın 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurası tərəfindən təsdiq edilmişdir. 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Ümummilli lider Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən sessiyasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı muxtar respublikanın bayrağı kimi qəbul olunmuşdur. 1991-ci il fevralın 5-də üçrəngli bayraq Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti tərəfindən təsdiq olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı bərabər enli üç üfüqi zolaqdan -yuxarı zolaq göy, orta zolaq qırmızı, aşağı zolaq yaşıl rəngdən ibarətdir. Qırmızı zolağın ortasında bayrağın hər iki üzündə ağ rəngli aypara ilə səkkizguşəli ulduz təsvir edilmişdir. Bayrağın eninin uzunluğuna nisbəti 1:2-dir.

Daha sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi katibi Günay Kəngərli “Göylərin nur yağmuru, yerlərin göy qurşağı” adlı mövzu ilə çıxış edərək bildirmişdir ki, dövlət bayrağımız bizim milli dəyərimizdir. Elə bir dəyər ki, bizə milli qürur, mənlik, ləyaqət, güc, qüdrət verir. Bu gün dünyanın, demək olar ki, əsas ölkələri ilə əlaqə və münasibətdə olan, beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunan dövlətimiz öz bayrağı ilə tanınır. Üçrəngli bayrağımız sərhədlər aşdıqca, ölkələr keçdikcə xalqımızın milli simvolu kimi yaddaşları fəth edir, əbədiləşir. Keçirilən müxtəlif tədbirlərdə, beynəlxalq yarışlarda qaldırılan Dövlət Bayrağımız həm də qələbə və zəfər üfüqlərini özündə əks etdirir. Bayrağımız dalğalandığı hər bir ölkədə siyasi qələbəmizin təntənəsi kimi qürur verir, bütün dünya azərbaycanlılarının həmrəylik, birlik rəmzi kimi yüksəlir.

Tədbirdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşları və fəal oxucular olmaqla, ümumilikdə 20 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
07.11.2020

      Noyabrın 5-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Ordubad rayon MKS-nin əməkdaşları üçün təcrübə məşğələsi keçirilmişdir.

Təcrübə məşğələsini M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova açmışdır. O, təcrübə iştirakçılarını salamlamış və bildirmişdir ki, keçirilən təcrübələrin kitabxana əməkdaşlarının bilik və bacarığının artmasında çox böyük əhəmiyyəti var.

Daha sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının metodika və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri Fəridə Ələsgərova “Metodika və biblioqrafiya şöbəsinin iş prinsipi” adlı mövzu ilə çıxış edərək bildirmişdir ki, kitabxanalarda məlumat-biblioqrafiya işinin müvəffəqiyyətlə aparılması soraq-biblioqrafiya aparatının düzgün tərtib edilməsindən, kitabxanaçı biblioqrafın biblioqrafiya işinə nə dərəcədə bələd olmasından, oxuculara məlumat-biblioqrafiya xidməti işinin təşkilindən asılıdır. Ümumiyyətlə, soraq-biblioqrafiya aparatı oxuculara məlumat nəşrlərindən, kataloq və kartotekalardan istifadəni təmin etmək məqsədi daşıyır. Kitabxananın soraq-biblioqrafiya aparatının mühüm hissəsi qəzet və jurnalların, həmçinin ardı davam edən məcmuələrin, kitabların müəyyən fəslinin məzmununu analitik qaydada açan kartotekalardan ibarətdir. Oxucu sorğularına cavab axtarılarkən və yaxud biblioqrafik vəsaitlər (tövsiyə ədəbiyyat siyahıları, göstəricilər və s.) tərtib edilərkən kataloqlarla yanaşı kartotekalardan da geniş istifadə edilir. Kartotekalar kataloqları tamamlayan daha bir bilioqrafik aparatdır. Elm və texnikanın yeni bir məsələləri və ya problemləri kitablardan fərqli olaraq operativ şəkildə dövri mətbuatda öz əksini tapır. Bu nöqteyi-nəzərdən kartotekalar oxucu sorğularını operativ ödəməkdə istifadə olunan ən səmərəli mənbədir.

Məşğələnin sonunda MKS əməkdaşlarının sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.11.2020

      Noyabrın 3-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında “Oxunması zəruri olan kitablar”ın siyahısına daxil olan görkəmli dramaturq H.Cavidin “Azər” poemasının müzakirəsi keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova açaraq “Oxunması zəruri olan kitablar”ın əhəmiyyətindən və müzakirə olunan H.Cavidin “Azər” poemasının aktuallığından söhbət açaraq qeyd etmişdir ki, azərbaycanlı şair, yazıçı və dramaturq Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm ədəbi cərəyanının əsas nümayəndəsi olan Hüseyn Cavid daha çox dramaturq kimi tanınmışdır. Onun fəlsəfi və tarixi faciələri, ailə-məişət dramları üslub, forma yeniliyi baxımından Azərbaycan dramaturgiyasında yeni bir mərhələ yaratdığı kimi, milli teatr mədəniyyətinin inkişafına da qüvvətli təsir göstərmiş, "Cavid teatrı" kimi səciyyələndirilmişdir. Dramaturgiyasında dövrün ümumbəşəri, böyük ictimai-siyasi və mədəni əhəmiyyətə malik problemləri əksini tapmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum faciə olan "Şeyx Sənan" əsərində xalqları bir-birinə qovuşdurmaq üçün ümumbəşəri din ideyasını ortaya atmışdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli, 211 nömrəli Qərarı ilə Hüseyn Cavid Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsinin müdiri Heyran Ələsgərova “Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığı” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, Hüseyn Cavid 24 oktyabr 1882-ci ildə Naxçıvan şəhərində ruhani ailəsində anadan olub. O, beş il Naxçıvanda molla məktəbində ibtidai təhsil aldıqdan sonra orta təhsilini Qurbanəli Şərifovun məsləhəti ilə atasından gizlin Məhəmməd Tağı Sidqinin "Məktəbi-tərbiyə" adlı yeni üsullu məktəbində almışdır. 1899-1903-cü illərdə Cənubi Azərbaycanda qardaşının yanında olmuş, Təbrizin "Talibiyyə" mədrəsəsində təhsilini davam etdirmişdir. 1906-cı ildə qardaşı Məhəmməd onu İstanbula təhsil almağa göndərir. O İstanbul Universitetinin ədəbiyyat şöbəsini bitirdikdən sonra əvvəl Naxçıvanda, sonra isə Gəncə və Tiflisdə, 1915-ci ildən isə Bakıda müəllimlik etmişdir. Hüseyn Cavid klassik Azərbaycan ədəbiyyatının ənənələrini inkişaf etdirən sənətkarlardandır. O, XX əsr Azərbaycan mütərəqqi romantizminin banilərindən biri olmuşdur. Hüseyn Cavid sənəti janr və forma cəhətdən zəngindir. O, lirik şeirlərin, poemaların, Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum faciə və dramların müəllifidir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kütləvi iş şöbəsinin müdiri Nərmin Allahverdiyeva “Azər” poemasının əsas ideyası” adlı mövzusunda çıxış edərək bildirilmişdir ki, dahi sənətkarın monumental “Azər” poeması xüsusi dəyərə malikdir. Dərin didaktik mündəricənin dolğun bədii vasitələrlə ifadə olunduğu bu əsərin baş qəhrəmanı Azərin dili ilə, əslində, Hüseyn Cavid bir çox məqamlarda özünün sosial-mənəvi kredosunu, əxlaqi-nəsihətamiz düşüncələrini oxuculara çatdırmışdır. Lirik-epik xarakterli bu poemada müəllif Azəri müxtəlif məkanlarda və rəngarəng səciyyəli situasiyalarda təsvir edir. Oxucu Azəri gah Azərbaycanda, gah da Avropada görür, müxtəlif hadisə və təzahürlərlə onun münasibəti ilə tanış olur. Cavidin bu dəyərli poemasında həyatın sərt həqiqətləri, müxtəlif-reallıqları və onların oyatdığı təəssürat romantik-fəlsəfi tərzdə canlandırılmışdır.

Tədbirdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşları və fəal oxucular olmaqla ümumilikdə 20 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.11.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 03 aprel tarixli Sərəncamının icrası ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin aid təşkilatlarla birgə təsdiq olunmuş tədbirlər planına əsasən A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası tərəfindən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Kitabxana informasiya ixtisası” üzrə təhsil alan II-IV kurs tələbələri ilə Süleyman Hüseynovun “And” romanının müzakirəsi keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Təbiət və İncəsənət fakultəsinin dekanı, Pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Rövşən Vəliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq Sərəncamı və onun əhəmiyyətindən danışaraq, bu gün tələbə gənclərin mənəvi-estetik tərbiyyəsində, elmi biliklərə daha dərindən yiyələnmələrində mütaliənin rolunu qeyd etmişdir. O, kitab müzakirələrinin təşkilinə görə kitabxana kollektivinə müvəffəqiyyətlər arzulamışdır.

Sonra kitabxananın Kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Nüşabə Seyidova “And” romanın əsas mövzusu və əhəmiyyəti”, Komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri Xədicə Hüseynova isə “Romandakı vətənpərvər obrazların təhlili” mövzularında tələbələr qarşısında çıxış etmişlər.

Çıxışlarda qeyd olunmuşdur ki, müasir həyatımızın bu anında - Qarabağ uğrunda gedən döyüşlər zamanı vətənpərvərlik mövzularında belə müzakirələrin aparılması daha məqsədə uyğundur ki, “And” romanında da məhz birinci Qarabağ döyüşləri və onun xalqımızın başına gətirilən əzablı günlərdən bəhs edilir.

Sonda tələbələrlə mövzu ətrafında müzakirələr aparılmış və onların sualları kitabxana əməkdaşları tərəfindən ətraflı cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.11.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi pandemiya dövründə işini yeni istiqamətdə qurmağa çalışmış, oktyabr ayında xüsusi qaydalara ciddi riayət edilməklə mədəni tədbirlərin keçirilməsini davam etdirmişdir.

Dövr ərzində əlamətdar və tarixi günlərlə, eləcə də görkəmli şəxsiyyətlərin ildönümləri ilə bağlı tədbirlər keçirilmişdir. Belə ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının şanlı tarixində ən əziz və şərəfli günlərdən birincisi olan “18 oktyabr - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi Günü” münasibətilə Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində “Müstəqilliyə gedən yol Naxçıvandan başlayır”, M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən “Müstəqilliyimiz əbədidir, sarsılmazdır” və Naxçıvan Musiqi Kollecində “Dövlət Müstəqilliyi Günü” adlı tədbirlər keçirilmiş, sərgilər təşkil edilmişdir. Oktyabr ayının mədəni hadisələrindən biri dahi dramaturq-şair Hüseyn Cavidin 138-ci doğum gününün ədibin Naxçıvan şəhərindəki ev muzeyində “Hüseyn Cavid Poeziya Günü” adlı tədbirin keçirilməsi olmuşdur.

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı yaradılmış “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil edilməsi üçün oktyabr ayında 3 ədəd yeni xalçanın pasportlaşdırılması işi aparılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 3 aprel 2019-cu il tarixli Sərəncamına uyğun olaraq, müvafiq ixtisaslarda tədris işləri aparılmışdır. Ötən ay Mədəniyyət Nazirliyinin hamiliyinə verilmiş Naxçıvan Dövlət Universitetinin muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri üçün Hüseyn Cavidin Ev Muzeyində “Hüseyn Cavid poeziyasının işığında”, Naxçıvan Musiqi Kollecinin kitabxanaçılıq və informasiya təminatı ixtisası üzrə təhsil alan III kurs tələbələrinə “Çap əsərlərinin təsviri” mövzularında açıq, Naxçıvan Musiqi Kollecinin bədii yaradıcılıq işi və xoreoqrafiya ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə isə ustad dərslər keçilmişdir. Həmçinin Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda nazirliyin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun və Naxçıvan Musiqi Kollecinin kitabxanaçılıq və informasiya ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri ilə “Müasir dövrdə kitabxana xidmətinin təşkili” mövzusunda görüş təşkil edilmişdir. Ümumilikdə, oktyabr ayı ərzində nazirlik tərəfindən hamiliklə bağlı 2 açıq dərs, 2 kitab müzakirəsi, 1 film nümayişi, 2 ustad dərs və 1 görüş olmaqla, 8 tədbir keçirilmişdir.

İyun ayından start verilmiş və il ərzində davam edəcək “Mədəniyyətin izi ilə” Sosial Mədəniyyət Layihəsində iştirak etmək üçün oktyabr ayında 2 sayda material daxil olmuşdur.

Oktyabr ayında da muzeylərimizi muxtar respublikada fəaliyyət göstərən 40-dan çox nazirlik, komitə və baş idarələrin, müəssisə və təşkilatların muzeylərlə tanışlığı təmin edilmiş, Azərbaycanın digər bölgələrindən və xarici ölkələrdən muxtar respublikamıza səfər edən qonaqların, rəsmi nümayəndə heyətlərinin muzeylərlə tanışlığı zamanı onlara nümunəvi muzey xidməti göstərilmişdir. Beləliklə, oktyabr ayında muxtar respublikanın muzeylərini 8 min 450 nəfər yerli, 124 nəfər əcnəbi olmaqla, ümumilikdə, 8 min 574 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir. Ötən ay həm də muzeylərə 73 ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli Sərəncamına uyğun olaraq, aid təşkilatlarla birgə ötən ay görkəmli maarifpərvər ədib Məhəmməd Tağı Sidqinin Ev Muzeyindən Babək rayonunun Nəcəfəlidizə kənd tam orta məktəbinin şagirdləri üçün elektron dərs keçilmiş, dərsi muxtar respublikanın 200-dən çox təhsil müəssisəsi izləmişdir. Bundan başqa, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət və Təhsil nazirlikləri tərəfindən təsdiq edilmiş qrafikə əsasən, Cəmşid Naxçıvanskinin Ev Muzeyində, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində və Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksində ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri üçün 3 açıq dərs keçilmişdir. Oktyabr ayında muzeylərdə ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri üçün, ümumilikdə, 41 açıq dərs təşkil olunmuşdur.

Oktyabr ayı ərzində Heydər Əliyev Muzeyinin internet saytının yenidən hazırlanması ilə bağlı iş aparılmış, “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksinin internet saytının hazırlanması işi davam etdirilmişdir.

Oktyabr ayı ərzində Xalq şairi Məmməd Arazın, tanınmış bəstəkar Ərtoğrol Cavidin və görkəmli dramaturq Hüseyn Cavidin doğum günləri münasibətilə sosial şəbəkələrdə maarifləndirici paylaşımlar edilmişdir.

Oktyabr ayında muxtar respublikanın kitabxanaları tərəfindən də müxtəlif mədəni tədbirlər həyata keçirilmiş, “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitabların müzakirəsi aparılmışdır. A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası tərəfindən ay ərzində 4 “Nağıl günü” keçirilmişdir. Bundan başqa, A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası və rayon (şəhər) MKS-lərin uşaq kitabxanaları sağlamlıq imkanı məhdud 19 uşağa səyyar kitabxana xidməti göstərmişdir.

Azərbaycanın əzəli ərazisi olan Dağlıq Qarabağ uğrunda döyüşlərdə iştirak edən əsgərlərimizə mənəvi dəstək, ruh yüksəkliyinin artırılması məqsədilə A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası tərəfindən rayon (şəhər) uşaq kitabxanaları və MKS-nin uşaq şöbələri ilə birgə məktəblilər arasında “Əsgərə məktub” layihəsi və Naxçıvan şəhər məktəbliləri üçün “Hər şey qələbə üçün” mövzusunda inşa-yazı müsabiqəsinə start verilmişdir. Oktyabr ayının 12-dən 22-dək davam edən müsabiqəyə ümumtəhsil məktəblərindən 75 sayda inşa-yazı daxil olmuşdur. Müsabiqənin qalibləri A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası tərəfindən diplomlarla, fərqlənən inşa-yazının müəllifləri isə fəxri fərmanlarla təltif olunmuşlar.

Oktyabr ayında muxtar respublikanın kitabxanalarına 114 yeni oxucu müraciət etmiş, oxucu gəlişi 4 min 588 nəfər olmuş, kitab verilişi isə 36 min 684 nüsxə təşkil etmişdir. Həmçinin ötən ay elektron kataloqa 312 adda kitab işlənmiş, ümumilikdə, elektron kataloqda kitabların sayı 20 min 015-ə çatdırılmışdır. Şəbəkəyə 37 kitab (PDF) işlənmiş və ümumi say 3 min 120 olmuşdur. Ay ərzində elektron kitabxanadan 230 lokal, 341 qlobal olmaqla 571 oxucu istifadə etmişdir.

Ay ərzində Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəz tərəfindən “Şah plov” ssenarisi əsasında Ordubad rayonunda çəkilişlər aparılmış və film hazırlanmışdır. Oktyabr ayında mərkəz tərəfindən folklor nümunələri əsasında “Şərur yallısı “Leylahanı” yallısının yaranması ilə bağlı sənədli-bədii filmin ssenari” mətni hazırlanmışdır.

“Təhsil və mədəniyyət müəssisələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin səmərəli təşkili ilə bağlı 2020-2021-ci tədris ili üçün tədbirlər planı”na əsasən oktyabr ayında Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən Naxçıvan şəhərindəki 2, 7, 8 və 12 nömrəli tam orta məktəblərin komandaları arasında “Bu kino ki, var…” adlı viktorina keçirilmişdir. Tam orta məktəblərlə əlaqələrin davamı kimi, şagirdlər üçün “Biz qayıdacağıq” bədii filminin nümayişi təşkil olunmuşdur.

Oktyabr ayında ulu öndər Heydər Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyətinin təbliği və gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədilə C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında çalışan gənclərin Heydər Əliyev Muzeyinə, Naxçıvan Musiqi Kollecinin bir qrup tələbəsinin isə Naxçıvan Döyüş Şöhrəti Muzeyinə ekskursiyaları təşkil edilmişdir.

Ötən ay Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı tərəfindən “N.Gəncəvinin Sirlər xəzinəsi” və V.Səmədoğlunun “Mamoy kişinin yuxuları”, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Z.Vedilinin “Üç qismətli varis”, Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı isə N.Nəzərovanın “Mavi işıq” əsərləri əsasında hazırlanan tamaşaların məşqlərini davam etdirmişdir.

Oktyabr ayında istifadəyə verilmiş Babək rayonunun Nəcəfəli Dizə Kənd Mərkəzində kənd kitabxana filialının fəaliyyəti üçün müasir iş şəraiti yaradılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.11.2020

      Oktyabr ayının 23-də Naxçıvan Musiqi Kollecində Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərində kamança ixtisası tədris aparan müəllimlərə ustad dərs keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova tədbirin mahiyyəti haqqında məlumat vermişdir.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Mahirə Məmmədova ustad dərsdə qədim musiqi alətimiz olan kamança haqqında geniş məlumat vermişdir. Qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycanda bu yaylı - simli musiqi alətinin tarixi çox qədimdir. Uzun qola və dayanacağa malik olan kamança tək simli olub. Zaman keçdikcə kamançaya iki sim əlavə edilmişdir. Sonrakı əsrlərdə isə bu alət dörd simli olmuşdur. Nizami Gəncəvinin əsərlərində də kamançanın adı çəkilir. Eramızın XIII əsrində yaşamış azərbaycanlı alim və görkəmli musiqişünas Səfiəddin Urməvi, XIV əsrin məşhur musiqişünası və bəstəkarı Əbdülqadir Marağayi, XVI əsrdə yaşamış özbək xalqının fəxri Əlişir Nəvai, dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzuli əsərlərində başqa musiqi alətləri ilə bərabər kamançanın da adını çəkmişdir. Buradan görünür ki, XVI-XVII əsrlərdə kamança Azərbaycanda daha geniş inkişaf etmiş və dövrünün musiqi alətləri içərisində xüsusi yer tutmuşdur.

Daha sonra kamançanın yaradıcılıq imkanları izah etdilmiş, alətdə ifa olunan əsərlər haqqında iştirakçılar məlumatlandırılmışdır. Bildirilib ki, bir sıra milli misiqi alətləri kimi kamançada da şagirdə təcrübə vərdişləri aşılamaq və onlara kamança alətinə uyğun əsərlər çaldırmağı aşılamaq lazımdır.

Sonda iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
26.10.2020

      Oktyabrın 24-də C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dram Teatrında çalışan gənclərinin Heydər Əliyev Muzeyinə ekskursiyası təşkil olunmuşdur.

Tədbirdə “Ümummilli Lider Heydər Əliyev və ordu quruculuğu” mövzusunda çıxış edən Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru Ramil Orucəliyev vurğulayıb ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev siyasi xadimlər arasında uzun müddət siyasi olimpinin zirvəsində qalaraq ümumxalq rəğbətinin və məhəbbətinin qazanan, xalqın inkişaf yolunda bir məşələ çevrilmiş ömür yaşayan nadir şəxsiyyətdir.

Hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində H.Əliyevin hərb quruculuğu sahəsində gördüyü işlər C.Naxçıvanskinin adını daşıyan ixtisaslaşdırılmış hərbi məktəbin yaradılması, minlərcə gəncin ölkənin qabaqcıl ali hərbi məktəblərinə göndərilməsi, xalqımızın qəhrəmanlıq ənənələrinin təbliği və s. bu gün öz tarixi təsdiqini tapır və yüksək qiymətləndirir. Bütün bunları xalqın milli müqəddəratı ilə birbaşa bağlı olan tarixi nailiyyət kimi qiymətləndirmək lazımdır.

Silahlı qüvvələrin yaradıcısı Ümummilli Liderimizi Heydər Əliyevin siyasi kursu dövlət quruculuğunun bütün sahələrində olduğu kimi ordu quruculuğu sahəsində də möhtərəm prezidentimiz, silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. İndi heç kimdə şübhə yoxdur ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri vahid mərkəzdən idarə olunan, maddi-texniki bazası, intellektual potensialı xeyli güclənmiş hər hansı düşmənə layiqli cavab verməyə qadir möhtəşəm güc strukturudur.

Vurğulanmışdır ki, Ali Baş Komandanın qətiyyətli iradəsindən, xalqımızın möhtəşəm dəstəyindən ilhamlanan Azərbaycan Ordusu torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi əməliyyatları uğurla davam etdirir. Cəbhənin bütün istiqamətlərində düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurlur. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan nüfuzu ölkədəki ordu quruculuğu işində özünü qabarıq göstərməkdədir. Bu gün Azərbaycan Ordusu dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasındadır.

Qeyd edilib ki, milli dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, demokratik cəmiyyət quruculuğu, siyasi, hüquqi və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlı Ulu Öndərin ideyaları və irəli sürdüyü prinsiplər Azərbaycanın hazırkı və gələcək inkişaf strategiyasının əsasını təşkil edir.

Sonda gənclər muzeyin ekspozisiyası ilə tanış olublar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
26.10.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2007-ci il 15 may tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Hüseyn Cavidin 125 illiyinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilməsi ilə əlaqədar Tədbirlər Planı”na əsasən, hər il oktyabrın 24-ü Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Hüseyn Cavid Poeziya Günü” kimi qeyd edilir. Bu münasibətlə oktyabrın 23-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə ədibin Naxçıvan şəhərindəki Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksində tədbir keçirilib.

Nazirliyin və AMEA Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşlarının, Nazirliyə tabe müəssisələrin rəhbərlərinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin üzvlərinin iştirakı ilə baş tutan tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açıb. Nazir çıxışında milli poeziyamızda fəlsəfi lirikanın təkrarsız nümunələrini yaratmış görkəmli söz ustadının həmişəyaşar yaradıcılığından bəhs edib, Hüseyn Cavid şəxsiyyətinə və irsinə göstərilən dövlət qayğısından söhbət açıb.

Vurğulanıb ki, mənzum faciələri və tarixi dramları ilə Azərbaycan dramaturgiyasında yeni mərhələ yardan Hüseyn Cavid yaradıcılığı ilə Şərqin estetik fikir tarixini və dünya romantizm ənənələrini yeni ideyalarla zənginləşdirmişdir.

“Mənim Tanrım gözəllikdir, sevgidir”, - deyən Hüseyn Cavid ən əvvəl sevgi və gözəllik aşiqi şair kimi tanınmışdır. Onun poeziyasında dərin həyat fəlsəfəsi, sağlam məntiq, insan kamalına möhkəm inam öz əksini tapmışdır. Ədibin lirik yaradıcılığının ədəbiyyatımıza bir töhfəsi də söz sənətimizə ümumtürk məfkurəsi gətirməsi olmuşdur. Türk millətinin, eləcə də Azərbaycan xalqının tarixi keçmişini qələmə alan sənətkarın yaradıcılığı neçə-neçə nəslin milli şüur əsasında tərbiyəsinə əhəmiyyətli təsir göstərmiş və bundan sonra da göstərəcəkdir.

Bildirilib ki, ömrünün son anına qədər öz böyük iradəsindən və ümumbəşəri əqidəsindən dönməyən Cavid 1937-ci ilin qanlı burulğanının qurbanı olmuşdur. 1938-1940-cı illərdə keçmiş SSRİ ərazisindəki ən uzaq və ən soyuq həbs düşərgəsində sürgündə olmuş, 5 dekabr 1941-ci ildə Sibirdəki Tayşet rayonunun Şevçenko qəsəbəsində sürgündə ikən vəfat etmişdir.

H.Cavidin, onun yaradıcılığının xalqımıza qaytarılmasında və təbliğində ümummilli lider Heydər Əliyevin rolundan söhbət açan Nazir qeyd edib ki, Ulu öndər Heydər Əliyevin böyük səyləri və cəsarəti sayəsində Hüseyn Cavidin cənazəsi 1982-ci ildə Azərbaycana gətirilərək doğulduğu Naxçıvan torpağında dəfn olunub. Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü və himayəsi ilə ədibin məzarı üzərində 1996-cı ildə məqbərə ucaldılıb, Naxçıvanda və Bakıda Hüseyn Cavidin ev muzeyləri açılıb. Hüseyn Cavidin 100 illik yubileyi Azərbaycanda təntənəli şəkildə qeyd edilib.

Qeyd olunub ki, Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin ədibin 125 və 130 illik yubileyləri haqqında Sərəncamları Hüseyn Cavid şəxsiyyətinə hörmətin, onun zəngin yaradıcılığına göstərilən növbəti dövlət qayğısının ifadəsidir.

Doğma diyarımızda da Cavid irsinin yaşadılması, öyrənilməsi və təbliğ olunması xüsusi diqqətdə saxlanılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin ədibin yubileyləri ilə bağlı imzaladığı Sərəncamlar və təsdiq etdiyi Tədbirlər Planına əsasən, qədim diyarımızda da böyük sənətkarın yubiley tədbirləri yüksək səviyyədə təşkil olunmuş, elmi konfranslar və simpoziumlar keçirilmiş, Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan” və “İblis” əsərləri tamaşaya hazırlanmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2017-ci il 28 avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na Hüseyn Cavidin “Azər” poemasının daxil edilməsi isə ədibin zəngin irsinin gənc nəslə çatdırılması sahəsində atılan mühüm addım kimi dəyərləndirilir. Ötən il Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamına əsasən keçirilən dahi ədibin oğlu Ərtoğrol Cavidin 100 illik yubiley tədbirləri də Cavid irsinə göstərilən qayğının bariz nümunəsidir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Asim Əliyev çıxış edərək dahi mütəfəkkirin keşməkeşli həyat yolundan və azərbaycan ədəbiyyatına bəxş etdiyi bənzərsiz yaradıcılıq irsindən bəhs edib.

Sonda tədbir iştirakçıları Hüseyn Cavidin Ev Muzeyinin ekspozisiyası ilə tanış olublar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.10.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Təhsil Nazirliklərinin “Təhsil və mədəniyyət müəssisələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin səmərəli təşkili ilə bağlı 2020-2021-ci tədris ili üçün tədbirlər planı” na əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondu, Naxçıvan Dövlət Film Fondunun və Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayon və şəhər təhsil şöbələrinin birgə təşkilatçılığı ilə 2020-ci il oktyabr ayından başlayaraq 2021-ci ilin may ayınadək ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinə “Bu, kino ki var...” adlı kinoviktorina keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Kinoviktorinanın 22 oktyabrda Naxçıvan Şəhər Gənclər Mərkəzində keçirilən ilk seçim turunda Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən orta məktəblərin - 2, 7, 8, 12 nömrəli tam orta məktəblərin komandaları iştirak etmişdir. 7-9-cu sinif şagirdlərinin iştirak etdikləri kinoviktorinanın keçirilməsində məqsəd məktəblilərin kino biliyinin yoxlanması, milli kinonun təbliğidir.

Seçim mərhələsində ən çox bal toplayan Naxçıvan şəhərindəki 7 №-li tam orta məktəbin komandası yarımfinalda iştirak etmək hüququ qazanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.10.2020

      AMEA Naxçıvan Bölməsində Ordubad rayon ərazisində fəaliyyət göstərən Xaraba Gilan arxeoloji ekspedisiyasının cari ildəki nəticələrinə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açaraq muxtar respublika ərazisində arxeoloji qazıntılar zamanı əldə olunan tapıntıların tarixi əhəmiyyətindən danışıb. Bildirib ki, Xaraba Gilan arxeoloji ekspedisiyası Ordubad rayonu ərazisində 15 ildən artıqdır ki, arxeoloji qazıntılarını davam etdirir. Akademik Plovdağ, Aza, Dəlmə qalada aparılan tədqiqatların uğurlu nəticələrinin müxtəlif illərdə işıq üzü görən monoqrafiya və elmi məqalələrdə öz əksini tapdığını deyib.

Sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun şöbə müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Bəhlul İbrahimli Xaraba Gilan arxeoloji ekspedisiyasının ərazidə apardığı qazıntı işlərinin yekun nəticələrini diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, cari ildə Xaraba Gilan arxeoloji ekspedisiyası 64 kvadratmetr sahədə arxeoloji qazıntıları davam etdirib. Tədqiqatlar nəticəsində 40-a qədər daş balta, Son Tunc dövrünə aid gil küpün içərisində 5 ədəd tuncdan hazırlanmış boyunbağısı ilə birgə dəfn olunan uşaq qəbri və kurqantipli qəbirlər aşkar edilib. Arxeoloq, həmçinin Plovdağ yaşayış yerində aşkar olunan keramika qalıqlarından, eləcə də dağ daşından olan tikililər ilə bağlı iştirakçılara məlumat verib. Tədbirdə bölmənin Tarix, Etno­qrafiya və Arxeologiya İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Fəxrəddin Səfərli, institutun Qədim dövr arxeologiyası şöbəsinin müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev və Arxeoloji xidmət şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zeynəb Quliyeva çıxış edərək Xaraba Gilan arxeoloji ekspedisiyasının nəticələrindən söz açaraq Azərbaycan arxeologiyası üçün əhəmiyyətini qeyd ediblər. Sonra Bəhlul İbrahimli iştirakçıların suallarını cavablandırıb. Tədbir çərçivəsində Xaraba Gilan arxeoloji ekspedisiyasının ərazidə aşkar etdiyi arxeoloji materiallar video­görüntü vasitəsilə iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin
mətbuat xidmətiNaxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.10.2020

      “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamının icrasının təmin edilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən hamiliyə götürülən ixtisasların tələbələri üçün keçirilən tədbirlər davam etdirilir.

Oktyabrın 21-də Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda Nazirliyin hamiliyinə verilmiş ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində “Kitabxanaçılıq və informasiya” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrlə “Müasir dövrdə kitabxana xidmətinin təşkili” adlı görüş keçirilmişdir. Tədbiri Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun İxtisasartırma və yenidən hazırlanma üzrə prorektoru Çapay Quliyev açmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət və mədəni irs şöbəsinin müdiri Gülbuta Babayeva çıxış edərək bildirmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamı muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri ilə müvafiq təşkilatlar arasında əməkdaşlığı genişləndirmək, peşəkar kadr potensialı hazırlamaq, bu sahədəki çətinlikləri aradan qaldırmaq, tələbələrə elmi-nəzəri biliklərlə yanaşı, təcrübi biliklər də aşılamaq, onların gələcək iş yerlərini müəyyənləşdirmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sərəncama əsasən Mədəniyyət Nazirliyi 21 ixtisasa hamilik edir ki, bunların da içərisində Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun və Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Kitabxanaçılıq və informasiya” ixtisasları da var.

Qeyd edilmişdir ki, 2019-2020-ci tədris ilində Sərəncamın icrası ilə bağlı müvafiq ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri ilə birgə Tədbirlər Planı təsdiq edilmiş və bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu dövrdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun və Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Kitabxanaçılıq və informasiya” ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələrə 5 açıq dərs, 4 kitab müzakirəsi keçirilmişdir. Onlardan 2 açıq dərs və 1 kitab müzakirəsi onlayn formatda olmuşdur. Eləcə də tələbələrin Nazirliyin tabeliyində olan kitabxanalarda təcrübə keçməsi təmin olunmuşdur.

Vurğulanmışdır ki, 2020-2021-ci tədris ilində də Sərəncamın icrası ilə bağlı iş davam etdirilir. Nazirlik, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri tərəfindən birgə Tədbirlər Planı, həmçinin keçiriləcək tədbirlərin qrafikləri təsdiq edilmiş, Naxçıvan Dövlət Universitetində kitab müzakirəsi, Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələrinə açıq dərs keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova “Müasir kitabxana-müasir oxucu”, Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasının direktoru Fariz Əhmədov “Elektron kitabxana və virtual xidmət” və Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Kitabxanasının direktoru Şəfaət Sadiqova “Oxucularda mütaliə və informasiya mədəniyyəti” mövzularında çıxış etmişlər.

Çıxışlardan sonra mövzu ilə bağlı müzakirələr aparılmış və tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.10.2020

      20 oktyabr tarixdə tələbələrə vətənpərvərlik və vətəndaşlıq hisslərini aşılamaq, onların asudə vaxtlarını səmərəli təşkil etmək məqsədilə Naxçıvan Musiqi Kollecinin bir qrup tələbəsinin “Naxçıvan Döyüş Şöhrəti Muzeyi”nə ekskursiyası təşkil olunub.

Ekskursiyada tələbələrə məlumat verərək bildirib ki, ümumi sahəsi 13 min kvadratmetr olan muzeydə 40 adda silah, texnika və qurğular – haubitsa, top və minaatanlar, hava hücumundan müdafiə üzrə döyüş maşınları, zenit raket və qurğuları nümayiş olunur. Burada “Mi-8T” döyüş-nəqliyyat vertolyotu, yerqazan və maneələğvetmə maşınları, tanklar, piyadanın döyüş maşınları, zirehli transportyor və döyüş kəşfiyyat maşınları, dartıcılar, eləcə də müxtəlif hərbi təyinatlı avtomobillər də yer alıb. Bildirilib ki, hər bir döyüş texnikası audio-məlumatlandırma sistemi ilə təmin edilib.

Sonda tələbələrii maraqlandıran suallar cavablandırılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.10.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli ¬Sərəncamının icrası ilə əlaqədar Nazirlik tərəfindən təsdiq edilmiş Tədbirlər Planına uyğun olaraq oktyabrın 21-də Naxçıvan Musiqi Kollecinin “xoreoqrafiya” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə ustad dərs keçirilmişdir.

Ustad dərsi Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası Mahnı və Rəqs Ansamblının rəqqasəsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Sona Əliyeva aparmışdır. Sona Əliyeva ustad dərsdə bildirib ki, milli Azərbaycan xoreoqrafiyası qədim mənbələrə əsaslanır. Müasir xoreoqrafiya qədim vaxtlardan formalaşıb. Bayram və toy mərasimlərində həmişə rəqslər ifa edilib.

Qeyd edilib ki, rəqs ritmik hərəkətlərin ifadəliliyi və insan bədəninin plastikliyinə əsaslanan incəsənət növüdür. Rəqslər əmək prosesi və insanların emosional təəssüratı ilə bağlı müxtəlif hərəkət və jestlərdən əmələ gəlmişdir. Hər bir xalqın öz rəqs ənənələri vardır. Səhnə rəqsləri xalq rəqsləri əsasında yaranmışdır. Harmonik hərəkət və pozalar, plastika və mimika, hərəkətlərin dinamikası, kompozisiya rəqslərin əsas ifadə vasitələridir. Rəqslərin zənginləşməsi və konkretləşməsində kostyum və rekvizitin əhəmiyyətli rolu vardır.

Ustad dərsi aparan Sona Əliyeva bildirib ki, qədim tarixə malik Azərbaycan xalq rəqsləri janr etibarilə müxtəlifdir. Rəqslər qadın və kişilər tərəfindən tək, qoşa, dəstə ilə kütləvi ifa olunur. Qadın rəqsləri üçün zərif əl-qol hərəkətləri, mülayimlik, həzinlik səciyyəvidir. Kişi rəqslərinə ayaqların çevik hərəkəti, qolların geniş açılması, nikbinlik xasdır. Xalq rəqslərinin ifa tərzinə milli geyim xüsusiyyətlərinin təsiri olmuşdur.

Milli rəqslərimiz haqqında tələbələrə ətraflı məlumat verildikdən sonra xoreoqraf tərəfindən rəqsləri qurmağın yolları, rəqs üçün təşkil olunan məşqlər, rəqslərin seçilməsi, kostyum və musiqinin seçimində vacib olan məsələlərə də toxunulmuşdur. Maraqlı keçən ustad dərsdə tələbələrin sualları da cavablandırılıb.

Xatırladaq ki, Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun və Naxçıvan Musiqi Kollecinin Mədəniyyət Nazirliyinin hamiliyinə verilmiş müvafiq ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələri ilə təsdiq olunmuş tədbirlər planına və qrafiklərə uyğun olaraq məqsədyönlü iş aparılır.

Sonda tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.10.2020

      20 oktyabr 2020-ci il tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Kitabxana-informasiya təminatı” ixtisası üzrə təhsil alan III kurs tələbələrinə “Çap əsərlərinin təsviri” mövzusunda açıq dərs keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova açaraq bildirmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamına uyğun olaraq kitabxanada da bir sıra tədbirlər –açıq dərslər, kitab müzakirələri keçirilmişdir. Belə tədbirlərin keçirilməsində məqsəd peşəkar və təcrübəli gənc kitabxanaçı kadrların hazırlanmasına nail olmaqdır. Qeyd edilmişdir ki, sənədlərin biblioqrafik təsvirində muasir təsvir qaydalarının tətbiqi dovlət standartlarına əsaslanır. Biblioqrafik təsvir sənədlər haqqında ən mühüm məlumatları əks etdirən biblioqrafik əlamətlərin müəyyən toplusudur. Biblioqrafik təsvir olmadan heç bir məlumat mənbəyi keçinə bilməz.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Südabə Heydərova “Çap əsərlərinin təsviri” mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. Məruzədə bildirilmişdir ki, biblioqrafik təsvir biblioqrafik yazının əsas hissəsini təşkil edir. Sənədlər biblioqrafik təsvirdə elə əks olunmalıdır ki, oxucu sənəd haqqında ən mühüm məlumatı əldə edə bilsin. Təsvirin ünsürləri dəqiq, düzgün, konkret, məntiqi ardıcıllıqla verilməlidir. Hər hansı ünsürün səhv ifadə edilməsi oxucunu çaşdırar və məlumatın əldə edilməsini çətinləşdirər. Biblioqrafik təsvirin tərtib edilməsinin obyektini bütün dərc edilən sənəd növləri və müxtəlif daşıyıcılarda dərc edilmiş sənədlər – kitablar, seriyalı və digər nəşri davam edən resurslar, not, kartoqrafik, audiovizual, təsviri incəsənət, normativ-texniki sənədlər, mikrofilmlər, elektron informasiya resursları, sənədlərin tərkib hissəsi, eyni tipli və müxtəlif tipli sənədlər qrupu təşkil edir. Təsvirin quruluşundan asılı olaraq birsəviyyəli və çoxsəviyyəli biblioqrafik təsvirlər müəyyən edilir. Birsəviyyəli təsvir bir səviyyədən ibarət olur. Bu təsvir bir hissəli sənədə, tamamlanmış çox hissəli sənədə verilə bilər. Çoxsəviyyəli təsvir iki və daha artıq səviyyədən ibarətdir. Bu təsvir çox hissəli sənədə - çoxcildli və ya komplekt sənədə, seriyalı və ya ardı davam edən resuslara tərtib edilə bilər.

Sonda tələbələri maraqlandıran, mövzu ilə bağlı suallar cavablandırılmışdır. Onlar çap əsərlərinin təsviri ilə təcrübi olaraq yaxından tanış olmuşlar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.10.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 19 dekabr tarixli “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” Sərəncamına uyğun olaraq muxtar respublikada fəaliyyət göstərən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının, eləcə də digər təşkilat və qurumların əməkdaşlarının Naxçıvan şəhərindəki muzeylərə ekskursiyaları davam etdirilir. Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyəti, “Nuh yurdu” qəzeti redaksiyası və sahə inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərin əməkdaşları “Muzey günləri” çərçivəsində Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində olublar.

Bələdçi Sevinc Səbzəliyeva qonaqlara muzey haqqında ətraflı məlumat verib. Bildirilib ki, 1998-ci ildən fəaliyyət göstərən Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi muxtar respublikada xalçaçılıq sənətinin öyrənilməsi və təbliği baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Hazırda muzeyin ekspozisiyasında Naxçıvan xalçaçılıq məktəbinə aid 400-ə yaxın eksponat nümayiş etdirilir. Vurğulanıb ki, Naxçıvan xalçaçılıq sənəti bu gün də qorunur və inkişaf etdirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin qayğısı sayəsində artıq Naxçıvan şəhərində, həmçinin rayon və kəndlərimizdə emalatxanalar fəaliyyət göstərir. Xalçaçılığın inkişafı məqsədilə muxtar respublikamızda xalçaçılıq kursları da təşkil edilir. Yeni bina ilə təmin olunmuş Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin də missiyası Naxçıvan xalçaçılıq məktəbini tədqiq və təbliğ etməklə xalçaçılıq sənətinin inkişafına nail olmaqdan ibarətdir.

Muzeyin ekspozisiyasında nümayiş etdirilən müxtəlif xalçalar, xüsusilə də ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş süjetli xalça, həmçinin “Abbas Mirzə”, “Üç xaqan”, “Dəvəli”, “Ələmli”, “Ovçuluq”, “Azərbaycan Respublikasının siyasi-inzibati xəritəsi” və digərləri maraqla qarşılanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.10.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətindən NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyinə bildirilib ki, açıq dərsdə Naxçıvan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin şagirdləri iştirakı edib.

“Heydər Əliyev və Azərbaycan ordusu” mövzusunda keçirilən açıq dərsdə dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda fəaliyyəti və muzeyin ekspozisiyaları haqqında şagirdlərə geniş məlumat verilib.

Qeyd edək ki, 2020-2021-ci tədris ili ərzində Naxçıvan şəhər ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinə Heydər Əliyev Muzeyində açıq dərslərin keçirilməsi nəzərdə tutulub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.10.2020

      Oktyabrın 16-da ixtisasların hamiliyə verilməsi ilə əlaqədar M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Kitabxanaçılıq və informasiya” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri ilə Həmid Arzulunun “Qara xəncər” adlı əsərinin müzakirəsi keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova açaraq qeyd etmişdir ki, Azərbaycan ədəbi mühitində öz yaradıcılığı, bədii üslubu, dil xüsusiyyətləri, əhatəli yaradıcılıq manerası ilə seçilən Həmid Arzulu həyatının 40 ildən çoxunu elmi, metodik və bədii yaradıcılığa həsr etmişdir.

1960-cı ildən mətbuata öz sözü ilə qədəm qoyan H.Arzulu bədii ədəbiyyatın bütün sahələrində, istər hekayə, povest, roman, dram, istərsə də şer sahəsində sanballı əsərlər yaratmış, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq alman dilindən Azərbaycan dilinə bədii tərcümənin nəzəri və təcrübi əsasını qoyanlardan biri olmuşdur.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabxanaçısı Xurşud Budaqova “Həmid Arzulunun həyat və yaradıcılığı” mövzusu ilə çıxış edərək bildirmişdir ki, Həmid Arzulu Naxçıvanda yaşayıb yaradan ziyalılarımızdan biridir. O, ədəbiyyata şeirlə gəlmiş, sonralar həm nəsr, həm də alman dilindən bədii tərcümə sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərərək geniş oxucu kütləsinin pərəstişini qazanmışdır. Azərbaycan milli şeirinin müxtəlif formalarında yazdığı lirik, ictimai-siyasi mövzuda olan şeir və poemaları qısa müddət ərzində onun yaradıcılıq diapazonu, istedadı barədə dolğun təəssürat yaratmışdır.

Əruz vəznində yazdığı satirik sabiranə şeirləri, sərbəst şeir vəznində qələmə aldığı "Deyirsən ki, açıq danış" poeması, ənənəvi janrda dərc etdirdiyi "Kəndimizin dastanı", "Bayramım-Novruzum gəlir" və nəhayət, "Şərq qapısı" qəzetinin keçirdiyi müsabiqədə birinci mükafata layiq görülən "Heydərnamə" poeması, digər şeir və mənsur hekayələri Həmid Arzulunun poeziya sahəsində çoxşaxəli yaradıcılığa malik olduğunu göstərmişdir. Alman dilindən poeziya tərcüməsi sahəsində çox gərgin işləyən və bu sahəyə fanatikcəsinə bağlı olan şair alman klassik şairlərindən Henrix Heynenin "Hars səfəri" povestini və bu povestdə olan yüz beytə qədər lirik şeirləri, Yohan Volfhanq Hötenin məşhur "Qərb-Şərq" divanını, Qothold Efraim Lessinqin alman dramaturgiyasının incisi hesab edilən "Müdrik Natan" mənzum dramını, Fridrix Şillerin "Balladalar"ını və s. əsərləri orijinaldan dilimizə tərcümə edərək nəşr etdirmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının böyük kitabxanaçısı Əzizə Süleymanzadə “Qara Xəncər” romanının əsas ideyası” adlı mövzu ilə çıxış edərək bildirilmişdir ki, Həmid Arzulunun “Qara xəncər” romanında müəllif 1988-90-cı illərdə Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda baş verən milli oyanış təlatümləri fonunda hüquq işçilərinin xofu ürəklərdən hələ tamam silinməmiş qanunların gücündən necə sui-istifadə etdiklərindən, xarici qüvvələrin maddi sərvətlərimizi talan etmək cəhdlərindən və ölkəyə yeni ruh yüksəkliyi, azadlıq, müstəqillik gətirməkdə olan gənclərmizin mübarizəsindən bəhs edilir. Romanda göstərilir ki, qarşıda hələ Azərbaycanı daha çətin, daha ağır taleyüklü hadisələr, ölüm-dirim suallı problemlər gözləyir. Romanın müəllifi şahidi olduğu, hərəkatda fəal iştirak etdiyi, şəxsən gördüyü hadisələri bədii təfəkkür süzgəcindən keçirərək qələmə almışdır. Bu tarixi hadisələr fonunda müəllifin özü tərəfindən yaradılan süjetlər də vardır.

Universitetin kitabxanaçılıq və informasiya ixtisası üzrə IV kurs tələbəsi Əliyeva Vüsalə və II kurs tələbəsi Məcnunova Könül çıxışlarında “Qara Xəncər” romanının onlarda yaratdığı təəssüratdan və əsərin bu gün üçün əhəmiyyətindən danışmışlar.

Çıxışlardan sonra tələbələrlə əsərin müzakirəsi aparılmış, onların sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.10.2020

      Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində 16 oktyabr 2020-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi Günü münasibətilə “Müstəqilliyə gedən yol Naxçıvandan başlayır” mövzusunda tədbir keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar Mədəniyyət işçisi Nizami Rəhimov açaraq bildirmişdir ki, Azərbaycan XX əsrdə iki dəfə özünün dövlət müstəqilliyini əldə etmişdir. Təəsüflər olsun ki, 1918-ci ildə yaranan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay fəaliyyət göstərmişdir. Lakin özünün qısa müddətli fəaliyyəti dövründə bir sıra taleyüklü tədbirlər işləyib həyata keçirmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra Sovet rejimində yaşamağa məcbur olan Azərbaycan xalqı daim müstəqillik arzusunda olmuşdur. Nəhayət XX əsrin 90-cı illərinin əvvəlində Azərbaycan xalqı azadlıq mübarizəsinə qalxaraq bu arzunu reallaşdırmağa nail oldu. Müstəqilliyə doğru Naxçıvandan başlanan və çətin mübarizələrdən keçən bu yolda ulu öndər Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri olmuşdur. Azərbaycan tarixinin müəyyən bir dövrü ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Hələ 1990-cı ilin iyul ayında Naxçıvana qayıdan Heydər Əliyev 1990-cı il sentyabr ayının 30-da Azərbaycan SSR və Naxçıvan MSSR Ali Sovetlərinə keçirilən seçkilərdə Heydər Əlirza oğlu Əliyev Azərbaycan SSR və Naxçıvan MSSR-nin xalq deputatı seçildi. Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə seçilmiş deputatların 1990-cı il noyabrın 17-də ilk sessiyası keçirildi. Heydər Əliyevin sədrlik etdiyi həmin sessiya təkcə Naxçıvanda yox bütün Azərbycanda tarixi bir hadisə oldu. Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin birinci sessiyası “Naxçıvan MSSR adının dəyişdirilməsi haqqında”, “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət rəmzləri haqqında”, “1990-cı ilin yanvar ayında Bakı hadisələrinə siyasi qiymət verilməsi haqqında” və b. tarixi qərarlar qəbul etdi. Bununla da müstəqilliyə gedən yol Naxçıvandan başlamış oldu. Heydər Əliyev ideyaları, siyasi xətti bu gün də yaşayır, qalib gəlir və bu siyasi kursun layiqli davamçısı ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan sürətlə inkişaf edərək regionun lider dövlətinə çevrilmişdir.

AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun əməkdaşı Kamran Möhbalıyev “Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan”, “Naxçıvan” Universitetinin Ümumi tarix kafedrasının professoru, tarix elmləri doktoru Əziz Novruzlu “Azərbycan müstəqillik yollarında” mövzularında çıxış etmişlər. Cıxışlarda Azərbaycan xalqının müstəqillik tarixindən, keçilən bu yolda qarşıya çıxan çətinliklərdən, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin bərpa olunması, qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi sahəsində ulu öndər Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətlərindən bəhs olunmuşdur.

Sonda isə muzeyin ekspozisiyasında “Azərbaycan Respublikasının müstəqillik tarixindən” bəhs edən sərgilərə baxış olmuş və bu sərgilər haqqında muzey əməkdaşı tərəfindən ətraflı məlumat verilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.10.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki mədəniyyət müəssisələri tərəfindən 2020-ci ilin üçüncü rübündə pandemiya dövrünə uyğun xüsusi qaydalara ciddi riayət etməklə xeyli sayda onlayn formatda, həmçinin əlamətdar və tarixi günlərlə bağlı tədbirlər keçirilmişdir.

Bu ilin iyul ayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin, avqust ayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının və “Muğam Studiyası”nın, sentyabr ayında isə Naxçıvan Muxtar Respublika Aşıqlar Birliyinin onlayn konsertləri olmuşdur. Bütün bu onlayn tədbirlər sənətsevərlər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. “Milli Musiqi Günü”nә hәsr olunmuş Naxçıvan Dövlәt Filarmoniyasının Estrada Okestrinin canlı konserti vә Cәlil Mәmmәdquluzadә adına Naxçıvan Dövlәt Musiqili Dram Teatrının yaradıcı kollektivlәrinin ifasındakı onlayn әdәbi-bәdii kompozisiya 2020-ci ilin üçüncü rübünün ən əlamətdar mədəni hadisələrindən olmuşdur. Bu ilin iyul-sentyabr aylarında, ümumilikdə, 7 konsert keçirilmişdir ki, bunlardan 5-i onlayn, 2-si isə canlı formatda təqdim edilmişdir. Bundan başqa, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı da üçüncü rübdə onlayn formatda tamaşa nümayiş etdirmişdir. Onlayn nümayişdə balaca teatrsevərlər üçün “Qızıl xoruz” və “Keçinin qisası” tamaşaları göstərilmişdir. Qeyd edək ki, bütün bu onlayn konsert və tamaşalar Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və onun internet resurslarında, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet saytında və sosial şəbəkə hesablarında canlı olaraq yayımlanmışdır.

İyul-sentyabr aylarında Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyinə, Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksinə, Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyinə, Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasına və Xatirə Muzeyinə onlayn ekskursiyalar təşkil edilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 24 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar yallıların çəkilişi aparılmış, yallı sənətinin təbliği ilə əlaqədar sosial şəbəkələrdə paylaşımlar edilmişdir. Bundan başqa, yallı sənətinin yaşadılması işinə töhfə ola biləcək “Yallılar dünəndən bu günə” kitabı və videodiski (DVD) üzərində iş yekunlaşmışdır.

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı yaradılmış “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil edilməsi üçün bu ilin üçüncü rübü ərzində 6 ədəd yeni xalçanın pasportlaşdırılması işi aparılmış, reyestrə 50 ədəd xalça haqqında məlumat daxil edilmişdir. Həmçinin “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil olan 214 ədəd xalça haqqında nazirliyin sosial şəbəkə hesablarında məlumatlar paylaşılmışdır.

Sentyabr ayında AMEA Naxçıvan Bölməsinə Mədəniyyət Nazirlik tərəfindən xeyli sayda qədim əlyazma və kitab hədiyyə olunmuş, bununla bağlı təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Sentyabr ayının əlamətdar mədəni hadisələrindən biri Naxçıvan teatrının 138-ci mövsümünün açılışı mərasimində “Aydın” tamaşanın premyerası olmuşdur.

Daha bir onlayn müsabiqə iyul ayında başa çatmışdır. Bu, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Saz sənətini yaşadırıq” adlı onlayn saz ifaçılığı müsabiqəsidir. İyun ayından start verilmiş və il ərzində davam edəcək “Mədəniyyətin izi ilə” Sosial Mədəniyyət Layihəsində iştirak etmək üçün son üç ayda Nazirliyə videoçarx, videoslayd, mətn və digər bu kimi 29 sayda material daxil olmuşdur.

Sentyabr ayında Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Muzeyində Camaldın kənd tam orta məktəbinin şagirdləri üçün distant dərs keçilmiş, dərsi muxtar respublikanın 200-dən çox təhsil müəssisəsi izləmişdir. Bundan başqa, məktəblilərin asudə vaxtının səmərəli təşkili məsqədilə son üç ayda Təhsil Nazirliyi ilə birgə məktəbdənkənar müəssisələrin dərnək üzvləri üçün “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksində, Cəmşid Naxçıvanski, Heydər Əliyev və Naxçıvan Dövlət Tarix muzeylərində, Ordubad rayon məktəbliləri üçün isə Yusif Məmmədəliyevin Ev Muzeyində olmaqla, 5 onlayn ekskursiya təşkil edilmişdir. Bu ilin üçüncü rübü ərzində muxtar respublikanın muzeyləri sosial şəbəkələrdəki rəsmi hesablarında onlayn ekskursiyalar, həmçinin əlamətdar və tarixi günlər, tanınmış şəxsiyyətlər, muzeylərdə olan eksponatlarla bağlı məlumat və təbliğat xarakterli 1486 sayda paylaşımlar etmişlər. Bu paylaşımlardan 364-ü onlayn ekskursiya olmuşdur. Sentyabr ayından etibarən nazirlik, komitə və idarələrin müvafiq qrafik üzrə muzeylərə gedişi bərpa edilmiş, iyul-sentyabr ayları ərzində muzeyləri, ümumilikdə, 15 min 159 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir. Son üç ayda muzeylərə 178 ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur.

Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanalar da iyul-sentyabr aylarında onlayn fəaliyyət işini davam etdirmişdir. Üçüncü rübdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika və A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq kitabxanaları tərəfindən “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan bir neçə kitabın 15 onlayn, 3 ənənəvi müzakirəsi keçirilmişdir. “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitablarla bağlı 68 sayda video və audio material, həmçinin kitab həvəskarları üçün şeir, hekayə və poemalardan parçaların bədii qiraət olunduğu videolar və audiokitablar hazırlanaraq sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilmişdir.

“Nağıl günləri” layihəsi çərçivəsində son üç ayda, ümumilikdə, 125 audio nağıl hazırlanaraq sosial şəbəkə hesablarında 443 paylaşım edilmişdir.

Rüb ərzində kitabxanalara oxucu gəlişi 9 min 646 nəfər, kitab verilişi isə 59 min 475 nüsxə olmuşdur. Bundan başqa, bu ay kitabxanalar tərəfindən sağlamlıq imkanı məhdud 59 uşağa səyyar kitabxana xidməti göstərilmişdir.

Üçüncü rübdə muxtar respublikanın yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərən klub müəssisələrinin əməkdaşları da əlamətdar və tarixi günlərlə, görkəmli şəxsiyyətlərlə, eləcə də milli dəyərlərimizin təbliği və yaşadılması istiqamətində müxtəlif xarakterli materiallar hazırlayaraq sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirmişlər. Qeyd edək ki, rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələri tərəfindən sosial şəbəkələrdə, ümumilikdə, 3 min 773 paylaşım edilmişdir.

Xalq yaradıcılığının öyrənilməsi, yaşadılması və gələcək nəsillərə çatdırılması mədəni fəaliyyətin tərkib hissəsidir. Bu məqsədlə iyul-sentyabr aylarında Ordubad, Sədərək və Culfa rayonlarındakı mədəniyyət müəssisələrinin hazırladıqları xalq yaradıcılığı nümunələrinin Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən çəkilişləri aparılmış, 38 videomaterial hazırlanmışdır. Həmçinin, Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəz tərəfindən 11, rayon mədəniyyət şöbələri tərəfindən 7 olmaqla, ümumilikdə, xalq yaradıcılığı ilə bağlı 56 videomaterial hazırlanmış, bu materiallar Nazirliyin “Youtube” kanalında yerləşdirilmiş, sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdır.

Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəz tərəfindən müvafiq ssenari əsasında Şahbuz rayonunun Kükü kəndində çəkilişləri aparılmış “Şaxbəzəmə” adətindən bəhs edən televiziya filmi hazırlanmışdır.

Sentyabr ayında həftədə bir dəfə olmaqla, Naxçıvan Dövlət Film Fondu “Əyləncə adası” İstirahət Parkında açıq havada sakinlər üçün 3 bədii film nümayiş etmişdir.

Bu ilin iyul-sentyabr aylarında C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Cəfər Cabbarlının “Aydın” və V.Səmədoğlunun “Mamoy kişinin yuxuları” əsərləri əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşaların məşqləri aparılmışdır. Həmin müddətdə M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında H.Əsgərovun “Qorxaq Əhməd”, Z.Vedilinin “Üç qismətli varis” tamaşalarının məşqlərini aparmış, “Qorxaq Əhməd” tamaşasına ictimai baxış keçirilmişdir.

Bəhs olunan dövrdə gənclərlə iş sahəsində də bir sıra işlər görülmüş, gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədi ilə xeyli sayda maarifləndirici onlayn tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu onlayn tədbirlərdə kitab və film müzakirələri aparılmış, mədəniyyətimizin müxtəlif sahələrini əhatə edən söhbətlər təşkil edilmişdir. Gənclərlə iş sahəsində yaddaqalan tədbirlərdən biri Mədəniyyət Nazirliyinin və rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələrinin gənclər birliklərinin üzvləri arasında avqust ayında keçirilən “Yaşa və öyrən – II” intellektual bilik yarışı olmuşdur.

Son üç ayda Nazirliyin saytına 96 xəbər, 29 məqalə olmaqla, ümumilikdə, 125 material yerləşdirilmişdir. Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi “Youtube” kanalına üçüncü rübdə 244 (cəmi 555) videomaterial yerləşdirilmiş, paylaşımları bu günədək 83 min 170 nəfər internet istifadəçisi izləmişdir. Sentyabr ayının sonuna Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi “Facebook” səhifəsinin ümumi izləyicilərinin sayı 562, “nmr_medeniyyet_nazirliyi” adlı “İnstagram” səhifəsinin ümumi izləyici sayı isə 5 min 208 olmuşdur. Rüb ərzində həmin rəsmi sosial şəbəkə profillərin hər birində ayrı-ayrılıqda 477 paylaşım edilmişdir. “Naxcivan_muzeyleri” “İnstagram” səhifəsində isə 340 paylaşım edilmiş, səhifənin ümumi izləyici sayı 658 nəfərə çatmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.10.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi pandemiya dövründə işini yeni istiqamətdə qurmağa çalışmış, sentyabr ayında xüsusi qaydalara ciddi riayət edilməklə onlayn tədbirlərin keçirilməsini davam etdirmişdir.

Ötən ay Naxçıvan Muxtar Respublikası Aşıqlar Birliyi üzvlərinin onlayn, Naxçıvan Dövlәt Filarmoniyasının isə “Milli Musiqi Günü”nə həsr olunumş canlı konsertləri, eləcə də əlamətdar gün münasibətilə Cәlil Mәmmәdquluzadә adına Naxçıvan Dövlәt Musiqili Dram Teatrının onlayn әdәbi-bәdii kompozisiyası və Xatirə Muzeyinə onlayn ekskursiya sentyabr ayının ən əlamətdar mədəni hadisələrindən olmuşdur. Bütün bu mədəni tədbirlər Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və onun internet resurslarında, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet saytında və sosial şəbəkə hesablarında canlı olaraq yayımlanmışdır.

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunması və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı yaradılmış “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil edilməsi üçün sentyabr ayında 2 ədəd yeni xalçanın pasportlaşdırılması işi aparılmışdır. Həmçinin “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil olan 45 ədəd xalça haqqında nazirliyin sosial şəbəkə hesablarında məlumatlar paylaşılmışdır.

Sentyabr ayında da AMEA Naxçıvan Bölməsinə nazirlik tərəfindən 39-u yararlı olmaqla, 59 ədəd qədim əlyazma və kitab hədiyyə edilmiş, bu münasibətlə təqdimat mərasimi keçirilmişdir.

Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında 138-ci teatr mövsümünün açılışı münasibətilə ötən ay tədbir keçirilmiş, tədbirin bədii hissəsində Cəfər Cabbarlının “Aydın” əsəri əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşanın premyerası olmuşdur.

İyun ayından start verilmiş və il ərzində davam edəcək “Mədəniyyətin izi ilə” Sosial Mədəniyyət Layihəsində iştirak etmək üçün sentyabr ayı ərzində nazirliyə videoçarx, videoslayd, mətn və digər bu kimi 15 sayda material daxil olmuşdur.

Bu ilin sentyabr ayı ərzində muxtar respublikanın muzeyləri sosial şəbəkələrdəki rəsmi hesablarında onlayn ekskursiyalar, həmçinin əlamətdar və tarixi günlər, tanınmış şəxsiyyətlər, muzeylərdə olan eksponatlarla bağlı məlumat və təbliğat xarakterli 451 sayda paylaşımlar etmişlər. Bu paylaşımlardan 111-i onlayn ekskursiya olmuşdur. Ötən ay nazirliyin “naxcivan_muzeyleri” İnstagram hesabına 78 sayda məlumat xarakterli paylaşım və onlayn ekskursiya yerləşdirilmişdir. Bu paylaşımları “İnstagram” hesablarında 37 min 248, “Facebook” hesablarında isə 30 min 859 internet istifadəçisi izləmişdir.

Sentyabr ayında muxtar respublikada fəaliyyət göstərən muzeyləri sentyabr ayında 10 min 216 nəfər yerli, 118 nəfər əcnəbi olmaqla, ümumilikdə, 10 min 334 nəfər tamaşaçı ziyarət etmiş, muzeylərə 32 ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli Sərəncamına uyğun olaraq aid təşkilatlarla birgə sentyabrın 15-də – “Bilik Günü”ndə Heydər Əliyev Muzeyində Culfa rayon Camaldın kənd tam orta məktəbinin şagirdləri üçün distant dərs keçilmiş, dərsi muxtar respublikanın 200-dən çox təhsil müəssisəsi izləmişdir.

Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanalar da sentyabr ayında onlayn fəaliyyət işini davam etdirmiş, tanınmış şəxsiyyətlərin yubiley və anım günləri, həmçinin tarixi və əlamətdar günlərlə bağlı 140 material hazırlamış, sosial şəbəkələrdə 1 min 114 paylaşım edilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika və A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq kitabxanaları tərəfindən “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil bir neçə kitabın 4 onlayn, 3 ənənəvi müzakirəsi təşkil olunmuşdur. Həmçinin ötən ay “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitablarla bağlı 32 sayda video və audio material, həmçinin kitab həvəskarları üçün şeir, hekayə və poemalardan parçaların bədii qiraət olunduğu 134 sayda videolar və audiokitablar hazırlanaraq nazirliyin “Youtube” kanalında sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilmişdir.

“Nağıl günləri” layihəsi çərçivəsində sentyabr ayında 9-u M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı, 29-u muxtar respublikadakı kitabxanalar tərəfindən olmaqla, ümumilikdə, 38 audio nağıl hazırlanaraq sosial şəbəkə hesablarında 134 paylaşım edilmişdir.

Bu ilin sentyabr ayında kitabxanalara oxucu gəlişi 3 min 763 nəfər, kitab verilişi isə 24 min 255 nüsxə olmuşdur. Bundan başqa, bu ay kitabxanalar tərəfindən sağlamlıq imkanı məhdud 19 uşağa səyyar kitabxana xidməti göstərilmişdir.

Muxtar respublikanın yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərən klub müəssisələrinin əməkdaşları da əlamətdar və tarixi günlərlə, görkəmli şəxsiyyətlərlə, eləcə də milli dəyərlərimizin təbliği və yaşadılması istiqamətində müxtəlif xarakterli materiallar hazırlayaraq sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirmişlər. Qeyd edək ki, rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələri tərəfindən sosial şəbəkələrdə, ümumilikdə, 1271 paylaşım edilmişdir.

Xalq yaradıcılığının öyrənilməsi, yaşadılması və gələcək nəsillərə çatdırılması mədəni fəaliyyətin tərkib hissəsidir. Bu məqsədlə sentyabr ayında Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən 7 videomaterial, Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəz tərəfindən 5, rayon mədəniyyət şöbələri tərəfindən isə 3 olmaqla, ümumilikdə, 15 videomaterial hazırlanmış, bu materiallar nazirliyin “Youtube” kanalında və sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdır. Bundan başqa, ötən ay Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəz tərəfindən müvafiq ssenari əsasında “Şaxbəzəmə” adəti haqqında film hazırlanması məqsədi ilə Şahbuz rayonunun Kükü kəndində çəkilişlər aparılmış və film hazırlanmışdır.

Sentyabr ayında həftədə bir dəfə olmaqla, Naxçıvan Dövlət Film Fondu “Əyləncə adası” İstirahət Parkında açıq havada sakinlər üçün 3 bədii film nümayiş etmişdir.

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı sentyabr ayında C.Cabbarlının “Aydın” və V.Səmədoğlunun “Mamoy kişinin yuxuları” əsərləri əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşaların məşqlərini aparılmışdır. Sentyabrın 7-də “Aydın” tamaşasına ictimai baxış keçirilmiş və repertuara qəbul edilmişdir. Həmin müddətdə M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında “Qorxaq Əhməd” və “Üç qismətli varis” tamaşalarının məşqləri aparılmış, “Qorxaq Əhməd” tamaşasına ictimai baxış keçirilmişdir.

Ötən ay gənclərlə iş sahəsində də bir sıra işlər görülmüş, gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədi ilə xeyli sayda maraqlı onlayn tədbirlər həyata keçirilmişdir. Bu onlayn tədbirlərdə nazirliyin, eləcə də şəhər (rayin) mədəniyyət şöbələrinin Gənclər Birliklərinin üzvləri kitab və film müzakirələri aparmış, səmərəli görüşlər təşkil etmişlər.

Bu ilin sentyabr ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet saytına 36 xəbər, 10 məqalə olmaqla, ümumilikdə, 46 material yerləşdirilmişdir.

Mədəniyyət Nazirliyinin “Youtube” kanalına sentyabr ayında yerləşdirilmiş 87 (cəmi 555) videomaterialı bu günədək 83 min 170 nəfər internet istifadəçisi izləmişdir. Bu ilin sentyabr ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin “Facebook” səhifəsinin ümumi izləyicilərinin sayı 562-yə çatmış, 166 paylaşım edilmişdir. Həmçinin “nmr_medeniyyet_nazirliyi” adlı “İnstagram” səhifəsinin ümumi izləyici sayı 5 min 208 olmuş, ay ərzində səhifədə 166 paylaşım edilmişdir. “Naxcivan_muzeyleri” “İnstagram” səhifəsində isə 78 paylaşım edilmiş, səhifənin ümumi izləyici sayı 658 nəfərə çatmışdır.

Sentyabr ayında istifadəyə verilmiş Culfa Rayon Camaldın Kənd Mərkəzində kənd kitabxana filialının və mədəniyyət evinin fəaliyyəti üçün müasir iş şəraiti yaradılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.10.2020

      Oktyabrın 15-də Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksində hamiliklə bağlı Naxçıvan Dövlət Universitetinin muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri üçün açıq dərs keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Hüseyn Cavid poeziyasının işığında” adlı açıq dərsi giriş sözü ilə Nazirliyin Mədəniyyət və mədəni irs şöbəsinin müdiri Gülbuta Babayeva açıb. O, Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsil siyasətinin çox uğurla həyata keçirildiyini vurğulayıb. Bildirilib ki, bu sahədə görülən işlər, həyata keçirilən tədbirlər muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini də əhatə edir.

Qeyd edilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli, “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 28 avqust tarixli, “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” 2015-ci il 27 iyul tarixli, “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli sərəncamları və təsdiq edilmiş dövlət proqramları təhsil sahəsinə diqqət və qayğının davamlı olduğunu göstərir və bu proqramların icrası ilə yüksək bilikli gəncliyin, bacarıqlı kadrların hazırlanması hədəflənir.

Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamına əsasən Mədəniyyət Nazirliyi 21 ixtisasa hamilik edir.

Daha sonra Sərəncamın icrası ilə bağlı müvafiq ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri ilə birgə hazırlanan “Tədbirlər Planı” çərçivəsində həyata keçirilən işlərdən bəhs olunub. Diqqətə çatdırılıb ki, muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrə 2019-2020-ci tədris ilində 4 açıq dərs, 1 dəyirmi masa, Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin təbliği ilə bağlı 2 mühazirə keçirilib. Onların Nazirliyin tabeliyində olan muzeylərdə təcrübə keçməsi təmin olunub və tarixi abidələrə ekskursiyaları təşkil olunub.

Dərs zamanı Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksinin baş fond mühafizi-elmi işçisi Naibə Mirzəyevanın “Hüseyn Cavid poeziyasının parlaq işığında” mövzusunda çıxışı dinlənilib. O qeyd edib ki, ədəbiyyat və mədəniyyət tariximizin fəxri, böyük ideyalar şairi, türkçülük və turançılıq hərakatının Azərbaycanda ən layiqli davamçılarından olan fəlsəfi fikir əfəndisi Hüseyn Cavid Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində öz yeri olan və heç kimə bənzəməyən sənətkardır. Vurğulanıb ki, Hüseyn Cavid dramaturgiya, publisistika, qismən ədəbi tənqidlə, hətta tərcümə ilə məşğul olmuş və ədəbiyyat aləmində şair və dramaturq kimi bənzərsiz izlər qoymuşdur.

Sonra Naxçıvan Dövlət Universitetinin muzeyşünaslıq, arxiv işi və kitabxanaçılıq kafedrasının müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Məmməd Əliyevin muzey işi ilə bağlı çıxışı dinlənilib.

Dərsdə mövzu ilə bağlı müzakirələr aparılıb və tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Sonda tələbələr muzeyin ekspozisiyası ilə tanış olublar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.10.2020

      Oktyabrın 15-də Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksində hamiliklə bağlı Naxçıvan Dövlət Universitetinin muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri üçün açıq dərs keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Hüseyn Cavid poeziyasının işığında” adlı açıq dərsi giriş sözü ilə Nazirliyin Mədəniyyət və mədəni irs şöbəsinin müdiri Gülbuta Babayeva açıb. O, Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsil siyasətinin çox uğurla həyata keçirildiyini vurğulayıb. Bildirilib ki, bu sahədə görülən işlər, həyata keçirilən tədbirlər muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini də əhatə edir.

Qeyd edilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhsil müəssisələrində elektron təhsilin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli, “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 28 avqust tarixli, “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” 2015-ci il 27 iyul tarixli, “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli sərəncamları və təsdiq edilmiş dövlət proqramları təhsil sahəsinə diqqət və qayğının davamlı olduğunu göstərir və bu proqramların icrası ilə yüksək bilikli gəncliyin, bacarıqlı kadrların hazırlanması hədəflənir.

Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamına əsasən Mədəniyyət Nazirliyi 21 ixtisasa hamilik edir.

Daha sonra Sərəncamın icrası ilə bağlı müvafiq ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri ilə birgə hazırlanan “Tədbirlər Planı” çərçivəsində həyata keçirilən işlərdən bəhs olunub. Diqqətə çatdırılıb ki, muzeyşünaslıq, arxiv işi və abidələrin qorunması ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrə 2019-2020-ci tədris ilində 4 açıq dərs, 1 dəyirmi masa, Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin təbliği ilə bağlı 2 mühazirə keçirilib. Onların Nazirliyin tabeliyində olan muzeylərdə təcrübə keçməsi təmin olunub və tarixi abidələrə ekskursiyaları təşkil olunub.

Dərs zamanı Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksinin baş fond mühafizi-elmi işçisi Naibə Mirzəyevanın “Hüseyn Cavid poeziyasının parlaq işığında” mövzusunda çıxışı dinlənilib. O qeyd edib ki, ədəbiyyat və mədəniyyət tariximizin fəxri, böyük ideyalar şairi, türkçülük və turançılıq hərakatının Azərbaycanda ən layiqli davamçılarından olan fəlsəfi fikir əfəndisi Hüseyn Cavid Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində öz yeri olan və heç kimə bənzəməyən sənətkardır. Vurğulanıb ki, Hüseyn Cavid dramaturgiya, publisistika, qismən ədəbi tənqidlə, hətta tərcümə ilə məşğul olmuş və ədəbiyyat aləmində şair və dramaturq kimi bənzərsiz izlər qoymuşdur.

Sonra Naxçıvan Dövlət Universitetinin muzeyşünaslıq, arxiv işi və kitabxanaçılıq kafedrasının müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Məmməd Əliyevin muzey işi ilə bağlı çıxışı dinlənilib.

Dərsdə mövzu ilə bağlı müzakirələr aparılıb və tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Sonda tələbələr muzeyin ekspozisiyası ilə tanış olublar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.10.2020

      Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbində Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyində olan uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin müəllimləri üçün solfecio fənni üzrə metodik kurs keçirilib.

Əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisləri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova bildirib ki, metodiki kursların keçirilməsində əsas məqsəd müəllimlərin bilik səviyyəsinin yüksəldilməsi və bu fənni tədris edən müəllimlərə müəyyən istiqamətdə yol göstərməkdən ibarətdir.

Müəllimlərə tədris olunan solfecio fənninin proqramı haqqında ətraflı məlumat verildikdən sonra Leyla Əlimərdanova solfecio fənni üzrə “Qammalarda üçsəsli akkordlar və dönmələrinin tədris olunma metodikası” mövzusunda metodiki kurs keçmişdir. Tədbirdə siniflər və ixtisaslar üzrə mövzunun tədris olunma qaydalarını izah edilərək metodiki məsləhətlər verilmişdir.

Sonra müəllimlərlə mövzu ətrafında söhbət aparılıb və onların sualları cavablandırılıb.

Qeyd edək ki, tədris ili ərzində Naxçıvan Musiqi Kollecinin və uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin müəllimləri üçün müxtəlif ixtisaslar üzrə metodiki kursların keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.10.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli Sərəncamının icrası istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində oktyabrın 13-də Naxçıvan Musiqi Kollecində orta ixtisas təhsili müəssisəsinin “bədii yaradıcılıq işi” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri üçün ustad dərs keçirilmişdir.

İlk öncə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Sərəncamdan irəli gələn vəzifələrin icrası ilə bağlı Naxçıvan teatrının səhnəsində yaddaqalan və unudulmaz obrazlar yaradan tanınmış aktyorların tələbələrə ustad dərsləri keçmələrinin əhəmiyyəti qeyd edilib. Aktyor olmaq üçün ilk addımlarını atan gənclərin bu dərslərdə iştirakının böyük səmərə verəcəyi vurğulanıb.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşı, Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Kamran Quliyev “Aktyorun rol üzərində işi” mövzusunda ustad dərs keçib. Dərs zamanı aktyor və tamaşaçı münasibətləri, müasir aktyor texnikası, səhnə önündə aktyorun işi və digər məsələlər də müzakirə olunub, tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Qeyd edək ki, təsdiq edilmiş tədbirlər planına uyğun olaraq Naxçıvan Dövlət Universitetinin aktyor sənəti və Naxçıvan Musiqi Kollecinin “bədii yaradıcılıq işi” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinə aparıcı səhnə ustaları tərəfindən tədris ili ərzində ustad dərslərinin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.10.2020

      Oktyabr ayının 13-də Xatirə Muzeyində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Böyüməkdə olan nəsildə vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyəsində muzeylərin rolu” mövzusunda seminar keçirilib.

Nazirliyin sisteminə daxil olan muzeylərin əməkdaşlarının iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət və mədəni irs şöbəsinin müdiri Gülbuta Babayeva açıb. O, qeyd edib ki, inkişaf perspektivlərini təyin edən və onun həyata keçirilməsində böyük rola malik olan bir çox vacib amillər mövcuddur ki, onlar həyatımızın ayrılmaz tərkib hissəsi, həyat meyarıdır. Bunların arasında yetişməkdə olan gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsi həmişə cəmiyyətimizin diqqət mərkəzində saxlanılan vacib məsələlərdən biri hesab edilir. Bu gün ölkəmizdə böyüməkdə olan nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması aktual məsələ kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki, vətənpərvərlik hissinin aşılanması dövlətin, dilin, ümumilikdə bütöv bir xalqın gələcəyini təmin edən amillərin ən mühümüdür.

Gülbuta Babayeva çıxışında vurğulayıb ki, “Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır, milli-mənəvi dəyərlərimizin əsasında tərbiyələnməlidir. Gənclərimiz bizim tariximizə yaxşı bələd olmalı, dilimizi yaxşı bilməlidir. Hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır, vətənpərvərlik böyük məfhumdur. Bu, sadəcə orduda xidmət etmək deyil, vətənə sadiq olmaq, vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq - budur vətənpərvərlik” fikirlərini səsləndirən Ümummilli lider Heydər Əliyev gənclərin himayədarı kimi çıxış edərək yeniyetmə və gənclərin milli və vətənpərvər ruhda tərbiyəsinə xüsusi önəm vermiş, sağlam düşüncəli yeni nəslin yetişdirilməsi sahəsində misilsiz işlər görmüşdür.

Qeyd edilib ki, xalqımızın müharibə şəraitində yaşadığı bir vaxtda böyüməkdə olan nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsinin düzgün təşkili daha böyük aktuallıq kəsb edir. Bu sahədə muzeylərin də üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Gənc nəslə yaşadığımız diyarın tarixi keçmişi, adət-ənənələri, qonaqpərvərliyi, abidələri, gözəl insanları, ziyalıları, qəhrəmanları ilə öyünməyi və fəxr etməyi öyrətmək, onları vətənpərvərlik və hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi ruhunda tərbiyə etmək hər bir muzeyin qarşısında duran vəzifələrdəndir. Daha sonra Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru Ramil Orucəliyev çıxış edərək yeniyetmə və gənclərin vətənpərvərlik hisslərinin formalaşmasında Heydər Əliyev Muzeyinin əhəmiyyətindən danışıb.

Tədbirin davamında Xatirə Muzeyinin direktoru Aytən Qasımovanın çıxışı dinlənilib. Çıxışda gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi sahəsində Xatirə Muzeyində aparılan işlərdən bəhs edilib, bu istiqamətdə ekskursiyaların təşkili, mühazirə və açıq dərslərin keçirilməsinin davam etdiriləcəyi bildirilib.

Sonra mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb və muzeyin ekspozisiyasına baxış olub


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.10.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il 3 aprel tarixli “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” Sərəncamından irəli gələn vəzifələrin icrası Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən daim diqqətdə saxlanılır.

Bu məqsədlə 13 oktyabr 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Dövlət Film Fondunda Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbələrinə “Dolu” filminin nümayişi təşkil olunmuşdur.

Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov qeyd etmişdir ki, ölkəmizin hər yerində olduğu kimi, muxtar respublikamızda da gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinə xüsusi diqət yetirilir. Bu gün vətənpərvərlik irsinin gənclərə aşılanması, gənc nəsillərə çatdırılmasında Azərbaycan filmlərinin rolu çox böyükdür. Bu mövzu Azərbaycan filmlərində geniş şəkildə öz əksini tapmışdır.

Rejissor Elxan Cəfərov tərəfindən 2012-ci ildə "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında istehsal edilmiş “Dolu” filmi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zamanı baş vermiş gerçək hadisələrdən və Qarabağ müharibəsində heç nəyə baxmayaraq Vətən uğrunda son damla qanına qədər döyüşən Azərbaycan oğullarının qəhrəmanlıqlarından bəhs edir. Qarabağ müharibəsindən bəhs edən bu film Aqil Abbasın eyniadlı romanı əsasında çəkilmişdir.

Filmdə əsas rolları Məmməd Səfa, Rza Rzayev, Elvin Əhmədov, Fuad Poladov, Gülzar Qurbanova, Şamil Süleymanlı, Fərhad İsrafilov, Rövşən Ağayev, Cavanşir Hadıyev, Şahmar Qəribli, Vüqar Vəlixanov, Vüsal Murtuzəliyev ifa edirlər.

Filmin rejissoru Elxan Cəfərov, ssenari müəllifi Aqil Abbasov, bəstəkarı Polad Bülbüloğludur.

Film tələbələr tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.10.2020

      Təhsil və Mədəniyyət Nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə Naxçıvan şəhərindəki Xatirə Muzeyində məktəblilərin iştirakı ilə “Milli Qəhrəmanlar” mövzusunda açıq dərs keçirilib.

Tədbirdə muzeyin direktoru Aytən Qasımova dərsin mahiyyətindən danışıb. Sonra muzey bələdçisi şagirdləri sərgilənən arxiv sənədləri, milli qəhrəmanlara aid olan fotoşəkillər, tərcümeyi-hallar və xatirə əşyaları ilə tanış edib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.10.2020

      Naxçıvanda arıçılığın qədim ənənələri vardır. Bu gün də muxtar respublikada arıçılıq inkişaf etdirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 18 noyabr 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “2017-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında arıçılığın inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın icrası bu sahəyə marağı artırmış, yeni arıçılıq təsərrüfatları yaranmış, festival ənənəsi formalaşmışdır.

NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, sentyabrın 26-da "Naxçıvanqala" Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində beşinci "Arıçılıq məhsulları-bal festivalı" keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov festivalda iştirak edib.

Festival açıq elan edildikdən sonra Naxçıvan Dövlət Universitetinin Baytarlıq təbabəti kafedrasının baş müəllimi, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əli Tahirov çıxış edərək deyib ki, Naxçıvanda arıçılıq son 20 ildə geniş surətdə inkişaf etdirilməyə başlanılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı ilə arıçılığın inkişafı sahəsində mühüm tədbirlər görülüb, arı ailələrinin sayı artıb. Hazırda muxtar respublikada arı ailələrinin sayı 99 mindən çoxdur. Arıçılığın inkişafı, ilk növbədə onun yem bazası ilə əlaqədardır. Muxtar respublikanın florası nektarlı bitkilərlə zəngindir. Belə ki, Azərbaycanda mövcud olan 400 növ balverən bitkinin əksəriyyəti qədim diyarımızda mövcuddur.

Qeyd olunub ki, "Arıçılıq məhsulları - bal festivalı"nda təkcə arıçılıq məhsullarının nümayişi və satışı deyil, eyni zamanda burada təcrübə mübadiləsi həyata keçirilərək damazlıq işinin təşkili, məhsuldarlığın artırılması və xəstəliklərə qarşı mübarizə tədbirləri haqqında arıçılar arasında fikir mübadiləsi aparılır.

Baxış zamanı məlumat verilib ki, festivala muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən 289 arıçı tərəfindən 14 tondan artıq süzmə, 2 tondan artıq şan bal, arı südü, mum, vərəmum, çiçək tozu və güləm çıxarılmışdır. Naxçıvan balı öz dadı, ətri, görünüşü, həmçinin bir sıra keyfiyyət göstəricilərinə görə Azərbaycanda, eyni zamanda qonşu ölkələrdə yaxşı tanınır və yüksək qiymətləndirilir. Son illər Naxçıvanda arıçılıq sahəsində aparılan elmi araşdırmaların həcmi çoxalıb, bu sahəyə dair kitab və dərsliklər nəşr olunub. Balla yanaşı, vərəmum, çiçək tozu, güləm, arı südü və digər arıçılıq məhsulları yüksək tibbi əhəmiyyətə malikdir.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin müəllimləri polenli nektarlı bitkilərin herbariləri, yeni nəsil arı pətəkləri, ana arı südünü almaq üçün vasitə, şansız arı paketi, ana arı sürfəköçürmə aləti və arı südü çərçivəsi haqqında əraflı məlumat veriblər.

Ali Məclisin Sədri arıçılarla söhbət edib, bal alıb, onların qayğıları ilə maraqlanıb.

Arbatan kənd sakini Tahir Ələkbərov deyib ki, arıçı sahibkarların pulsuz dərmanla təmin edilməsi, hər bir arı ailəsinə görə subsidiyanın və arıçılara güzəştli kreditlərin verilməsi bu sahənin inkişafına geniş imkanlar açmışdır. Festivallarda məhsullarımızı rahat satırıq. Eyni zamanda təsərrüfat adamlarının əməyi dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Bu da məsuliyyətimizi artırır, daha həvəslə işləyirik.

Günnüt kəndindən olan arıçı, 2019-cu ildə keçirilən "Arıçılıq məhsulları-bal festivalı"nın qalibi olan Fikrət Məmmədov minnətdarlıq edərək deyib: "Bu gün arıçılar üçün hər cür şərait yaradılıb. Günnüt kəndinin arıçıları da bu şəraitdən səmərəli istifadə edərək kənd təsərrüfatı üçün əhəmiyyətli olan bu sahəni inkişaf etdirməyə çalışırlar. Göstərilən qayğı sayəsində Naxçıvan balının şöhrəti geri qaytarılıb. Həm zəngin bitki örtüyü, həm də təbii şəraiti Günnüt kəndində də arıçılıq üçün geniş imkanlar açır".

Arıçılar Birliyinini sədri Etibar Məmmədov, Yuxarı Qışlaq kəndindən olan Əsəd Hacıyev, Çalxanqala kənd sakini Şəmsi Nəcəfov və Xıncab kənd sakini Habil Abbasov, Heydərabad qəsəbə sakini Zakir Zamanov, Əlincə kənd sakini Balabəy Allahverdiyev və Ərəfsə kənd sakini Aqil Qələndərov, Kotam kənd sakini Anar Həsənov və Vənənd kənd sakini Yaqut Babayeva minnətdarlıq edərək deyiblər ki, arıçılığa göstərilən dövlət qayğısı sayəsində muxtar respublikada arıçılıq özünün inkişaf dövrünü yaşayır. Festivalların keçirilməsi həm məhsul satışı, həm də arıçılar arasında təcrübə mübadiləsi aparılması baxımından əhəmiyyətlidir. Yaradılan şərait nəticəsində təsərrüfatlarımızda olan arı ailələrinin sayını ikiqat artırmışıq. Bu da təlabatdan artıq bal istehsal etməyimizə və bazara keyfiyyətli məhsul çıxarmağımıza imkan vermişdir.

Festivalda baldan hazırlanan müxtəlif şirniyyatların, eləcə də dulusçuluq, ağacişləmə, tikmə nümunələrinin, ana arı yetişdirmə qutularının, termoplastik və kötük pətəklərin, ana arı təcridedici qurğuların, arıçıların hazırladıqları müxtəlif əl işlərinin də nümayişi və satışı həyata keçirilib.

Babək rayon Gərməçataq kənd sakini Mətləb Quliyev öz təsərrüfatının inkişafından danışaraq deyib ki, indi bazarlarda kənd adamlarının istehsal etdikləri yerli məhsullara üstünlük verilməsi, həm də festivalların keçirilməsi məhsulumuzun daha çox satılması ilə nəticələnir. Beş il bundan əvvəl gündəlik cəmi iki kiloqram bal satırdımsa, hazırda 20-30 kiloqram satıram. Bu da təsərrüfatımı genişləndirməyə imkan verir.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestri və Rəqs qrupu festival iştirakçılarına musiqi nörmələri təqdim etdiriblər.

Ali Məclisin Sədri arıçılığın inkişafı ilə bağlı qəbul olunan Dövlət Proqramından irəli gələn vəzifələrin icrası, arıçılara kreditlərin verilməsinin davam etdirilməsi, onların təkliflərinin nəzərə alınması, Naxçıvan Dövlət Universitetində dərman bitkilərindən qarışıqların hazırlanması və bitki herbarilərinin çoxaldılması barədə tapşırıqlar verib.

Festival sentyabrın 27-də də davam edəcək, arıçılar arasında “Ən yaxşı arıçılıq məhsulları-bal” nominasiyası üzrə müsabiqə keçiriləcəkdir.

Həmin gün Ali Məclisin Sədri "Naxçıvanqala" Tarix - Memarlıq Abidəsində aparılan bərpa işləri ilə tanış olub, müvafiq tapşırıqlar verib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
26.09.2020

      Sentyabrın 25-də görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının “Aydın” dramı əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşa ilə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı 138-ci teatr mövsümünü açıb.

Yeni teatr mövsümünün açılışı münasibətilə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova bildirib ki, tеаtr milli mədəniyyətin, milli incəsənətin аyrılmаz tərkib hissəsidir. Həqiqətdir ki, incəsənətin mürəkkəb, kütləvi, sintеtik və cаnlı növü оlаn tеаtr sənətinin həm mədəniyyətin inkişаfındа, həm də insаnlаrın idеyа, bədii və еstеtik tərbiyəsində böyük rоlu vаrdır. Bütün bu yüksək keyfiyyətlərin carçısı olan sənət məbədlərindən biri də C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrıdır. 1883-cü il mayın 11-də əsası qoyulan və bu gün 138-ci mövsümünə başlayan Naxçıvan teatrı həmişə Azərbaycan teatr hərəkatının önündə gedərək tamaşaçıların mənəvi və estetik tərbiyəsində mühüm rol oynamış, milli dirçəliş və oyanışın carçısına çevrilmişdir.

Vurğulanıb ki, qədim sənət ocağının qaynar fəaliyyətindən, yaradıcılıq uğurlarından bəhs edərkən gözlərimiz önündə böyük bir sənət panoramı canlanır. Yarandığı gündən indiyə qədər dünya dramaturgiyasından 100-ə yaxın əsəri səhnəyə qoymuş Naxçıvan teatrı millilik və bəşərililiyi vəhdətdə saxlayaraq həmişə zəngin və rəngarəng repertuar yaratmağa diqqət yetirmiş, zamanın sərt sınaqlarından çıxaraq xalqımızın mənəvi təkamülündə, estetik şüurunun formalaşmasında, tarixi mübarizələrin bədii təcəssümündə, çətin və mürəkkəb dövlətçilik yolunda, dünya mədəniyyəti nümunələrinin mənimsənilməsində, cəmiyyət və insan, zaman və şəxsiyyət problemlərinin müxtəlif istiqamətlərdə açıqlanmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəniyyətin, eləcə də teatr sənətinin inkişafına göstərilən qayğıdan da bəhs edən nazir bildirib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında teatrların fəaliyyəti hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. Teatrların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində daim ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir, teatr sənətinə bağlı insanların əməyi dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.

Diqqətə çatdırılıb ki, ötən teatr mövsümündə Naxçıvan teatrının səhnəsində “Ehsan xan Kəngərli”, “Ölülər və dəlilər”, “Teleskop”, “Burla Xatun” və “Ağıldan bəla” kimi maraqlı, eyni zamanda, ideya-bədii cəhətdən müxtəlifliyi ilə seçilən tamaşalar təqdim edilmişdir. Həmçinin C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı aprel ayından etibarən mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq, onlayn formatda tamaşalarını teatrsevərlərə təqdim etmişdir. Naxçıvan teatrının onlayn formatda tamaşa nümayişi ölkə mədəniyyəti tarixində həyata keçirilən ilk fəaliyyət kimi də ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının kollektivini və teatrsevərləri 138-ci teatr mövsümünün açılışı münasibətilə təbrik edib, teatr kollektivinə yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıb.

Sonra “Aydın” tamaşası göstərilib. Romantik ruhlu tamaşada cəmiyyətin mövcud ictimai və əxlaqi qanunlarına qarşı üsyankar harayın dramatik zəmində təsvirinə şahid oluruq. Dramatik hadisələr XX əsrin əvvəllərindəki neft və milyonlar şəhəri olan Bakıda cərəyan edir. Tamaşa gənc bir ziyalı ailəsinin qurulması ilə başlanır və onun məhv olması ilə bitir. Aydın tamaşanın baş qəhrəmanıdır; o, romantik xəyalları puç olmuş, maddi və mənəvi böhran içərisində çapalayan gəncdir. Onun xəyalları qeyri-real olsa da, ülvi mahiyyət daşıyır. Baş qəhrəmanın “...Mən bir həqiqətəm, mən bir heç deyiləm”, - sözləri tamaşanın əsas leytmotivini dramaturji gərginliklə inkişaf etdirir. Aydının faciəsi ondadır ki, onun “bir həqiqət” olduğunu etiraf edən mühit yoxdur. Əksinə, əsrin əvvəllərindən güclü neft tüğyanları və altun yığımlarının məkanı olmuş Bakı minlərlə Aydın kimilərini bir heçə döndərir. Nəticə də, Aydın da ailəsini, məhəbbətini, cəmiyyətdə tutduğu mövqeyini, normal ruhi vəziyyətini itirir. Lakin o, dəhşətli cismani və ruhi əzablara düçar olsa da, mənəvi gözəlliyini, insani saflığını itirmir. Rəzalətə boyun əymək istəmir. Bu rəzil mühiti dərk edərək onun ittihamçısına çevrilir. Cəmiyyətin başdan-başa hərrac bazarına çevrildiyini, paklığın, namusun alqı-satqı vəsaiti olduğunu üçüncü pərdənin sonundakı “yalançı auksion”da fəryadla elan edir. Məlum olur ki, əxlaqi və mənəvi kamilliyin hərraca qoyulduğu dünyada əksər insanlar bu eybəcərliyə sürüklənməkdədir. Bu hərrac bazarı Aydının dünyalar qədər sevdiyi Gültəkini də özü ilə sürükləyir. Bu cür insanlığa yad mühitin “yetirmələri olan”, böyük kapitala söykənən insan dəllalları - Dövlət bəylər, Balaxanlar, Novruz bəylər - Aydınlar və Gültəkinləri məhv edirdilər.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru və səhnə tərtibatçısı gənc rejissor Həcərxanım Məmmədova, rejissoru və səhnə tərtibatçısı Səyyad Məmmədovdur.

Tamaşada professional aktyor heyəti təmsil olunur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.09.2020

      Sentyabr ayının 25-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən İ.Qasımov adına Naxçıvan şəhər MKS-nin əməkdaşları üçün təcrübə məşğələsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova məşğələni giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, təcrübənin keçirilməsinin əsas məqsədi oxuculara xidmət işinin səviyyəsini yüksəltmək, cəmiyyətin informasiyaya olan tələbatını təmin etmək, insanlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılmasını istiqamətləndirmək, kitaba olan marağı artırmaq üçün kitabxanaçıların işinin istiqamətləndirilməsi və iş təcrübəsinin bölüşməsidir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri Rahilə Məmmədova “Çap məhsullarının qeydiyyata alınması” mövzusunda çıxışında bildirmişdir ki, kitabxanaya çap məhsulları satınalma, abunə, bəxşişlər, itirilmiş kitab əvəzinə oxucu tərəfindən başqa kitab verilməsi və mübadilə yolu ilə daxil olur. Kitabxanaya daxil olan kitablar ilk növbədə qoşma sənədlə tutuşdurulub yoxlanılır. Əgər kitabla birlikdə qoşma sənəd gəlməzsə, o zaman qəbul aktı tərtib edilir. Çap məhsullarının uçotunu aparmaq üçün bir-biri ilə əlaqəli olan iki uçot növü vardır. Ümumi və fərdi uçot. Ümumi uçot kitabı 3 hissədən ibarətdir. 1-ci hissədə daxil olan, 2-ci hissədə çıxarılan çap məhsullarının, 3-cü hissədə isə kitabxana fondunun hərəkətinin yekunu qeyd edilir. Fərdi uçot inventar kitabı vasitəsilə aparılır. İnventar kitabı vasitəsilə hər bir kitabın nə vaxt və haradan alındığını, kitabxanadan nə vaxt və nəyə görə çıxarıldıığnı müəyyən etmək mümkündür. İnventar kitabı cilidlənməli, nömrələnməli, qaytanlanmalı və kitabxananın tabe olduğu təşkilat (idarə) tərəfindən, kütləvi kitabxanaların inventar kitabları isə rayon (şəhər) mədəniyyət şöbəsi tərəfindən möhürlənməlidir. Dövri nəşrlərin uçotu, kitabların uçotundan fərqli olaraq bir sira xüsusiyyətlərə malikdir ki, bu da həmin nəşrlərin mahiyyətindən doğur. Dövri nəşrlər, əsasən, abunə üzrə alınır. Bu və digər dövri nəşrə abunə yazılan hər bir kitabxana, onun bütün illik komplektini vaxtında, yubadılmadan, ayrı-ayrı nömrələrini ardıcıl almaq istəyir. Bunun üçün qəzet və jurnalların vaxtlı-vaxtında gətirilib kitabxanaya verilməsi üzərində nəzarət qoyulmalıdır.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının xidmət şöbəsinin müdiri Dilarə Əliyeva “Oxuculara xidmət işinin təşkili” adlı çıxışında bildirmişdir ki, kitabxana fondlarında mühafizə edilən çap məhsullarından həm kitabxana şəraitində, həm də kitabxanadan kənarda oxucular tərəfindən istifadə oluna bilər. Oxucuların kitabxana ilə ilk tanışlığı qeydiyyat bölməsindən başlayır. Oxucuya fərdi yanaşılaraq kimlik əsasında ona oxucu bileti yazılır. Oxucuların qeydiyyatı qeyd kartoçkasında aparılır. Kitabxanalarda oxuculara kitabxana xidməti həm abonement yolu ilə, həm də oxu zallarının köməyi ilə həyata keçirilir. Kütləvi kitabxanalarda istifadə olunan gündəlik 3 hissədən ibarət olur. Birinci hissədə oxucuların uçotu, ikinci hissədə kitab verilişinin uçotu, üçüncü hissədə isə kütləvi tədbirlərin uçotu aparılır. Oxucuların, gəlişin və kitab verilişinin uçotunu aparmaq üçün əsas sənəd oxucu formulyarıdır. Oxucuların ümumi sayı oxucu formulyarlarının hesablanması əsasında müəyyənləşdirilir .

Sonda mövzu ətrafında müzakirələr aparılmış, suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.09.2020

      24 sentyabr 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Dövlət Film Fondu “Əyləncə adası” İstirahət Parkında açıq havada “Ayla” filminin nümayişini təşkil etmişdir.

Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov qeyd etmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 2020-ci il iş planına əsasən sentyabr ayı ərzində həftədə bir dəfə olmaqla, eyni məkanda və saatda dünya və azərbaycan kinosundan filmlərin nümayişi təşkil olunmuşdur.

Türkiyə və Cənubi Koreyanın birgə istehsalı olan film 2017-ci ildə istehsal olunub. Filmin çəkilişləri Türkiyədə və Cənubi Koreyada aparılmışdır. 1950-ci ildə Şimali Koreya silahlı qüvvələrinin qəflətən hücumu artıq üç gündən sonra Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulun işğalı ilə nəticələnmişdi. Cənubi Koreya olduqca ağır bir vəziyyətə düşmüşdür ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yardım məqsədilə çağırışına Türkiyə Cənubi Koreyaya bir briqada göndərmişdir. Filmdə hadisələr baş gizir Süleyman adlı briqada əsgərinin gecə vaxtı baş vermiş döyüşlərindən birində ata və anası öldürülmüş kiçik bir qızı tapması ilə başlayır. Əsgərlər 5 yaşlı qıza ad vermək qərarına gəldikdə, baş gizir Süleymanın ay kimi üzü var, ay işığında tapdıq deyərək Ayla adını verir. 15 ay ərzində Aylaya baxan Süleymanın artıq Türkiyəyə geri dönməsi barədə əmri gəlir. Bu zaman məsələyə yuxarı rəhbərliyin qarışması ilə Ayla Koreya müharibəsi illərində türk əsgərləri tərəfindən yaradılmış "Ankara məktəbində" təhsil almağa başlayır. Aylanı tək qoyub getmək istəməyən Süleyman onu Türkiyəyə aparmaq üçün hər cür cəhd etsə də, Cənubi Koreyadan Aylanı çıxarmağa nail ola bilmir. Film müharibənin bitməsindən 60 il sonra Cənubi Koreyadakı Ankara parkında Ayla və Süleyman Dilbirliğinin yenidən bir-birinə qovuşması ilə başa çatır.

Filmin ssenari müəllifi Yiğit Güralp, rejissoru Can Ulkaydır.

Filmdə İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kim Seol, Murat Yıldırım, Eric Roberts, Altan Erkekli və başqaları çəkiliblər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.09.2020

      Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Ordubad Rayon Gənclər Birliyinin sədri Əminə Alməmmədova tədbirin əhəmiyyəti haqqında məlumat vermişdir. Qeyd edilmişdir ki, bu böyük şəhər orta əsrlərdən ərazisinə görə “Ambaras”, “Kürdata”, “Üçtürləngə”, “Mingis”, “Sərşəhər” kimi bir neçə böyük məhəlləyə bölünüb. Ancaq onu da qeyd edək ki, şəhərdə “Qaraçanaq”, “Dilbər”, “Əngəç”, “Qarahovuz başı”, “Əsgərxan”, “Körpübaşı”, “Bəylər”, “Qoşqar” və bu kimi kiçik məhəllələr də mövcuddur. Rayon ərazisi bəşər sivilizasiyasının ilkin insan məskənlərindən biridir. Buradakı Kilid mağarası Daş dövrünün abidəsi olmaqla o dövrdə insanların yaşayış yeri, sığınacağı olmuşdur. Rayon ərazisində qeydə alınan 292 abidənin hər biri tariximizin dərin və sirli qatlarından soraq verir. Bu abidələrdən dördü dünya əhəmiyyətli hesab olunur.

Özünəməxsus memarlıq quruluşu və tarixi abidələri ilə fərqlənən Ordubad 1977-ci ildə Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə qoruq şəhərə çevrilib. O vaxt bu cür statusa malik olan yaşayış yerləri sırasında İçəri şəhər, Şuşa və Şəki şəhərləri də olub. Onların hər birində də rayon və ya şəhər mədəniyyət şöbələrinin tabeliyində tarix-memarlıq qoruğu yaradılıb. Bu qoruqların qarşısında duran başlıca vəzifə isə ərazidəki abidələrin mühafizəsi, onların təbliği ilə məşğul olmaqdan ibarət olub.

Rayon mərkəzinin ümumi panoramı yaradan yaşayış binaları onu digər şəhərlərdən xeyli fərqləndirir. Küçələr boyu relyefdən asılı olaraq müxtəlif yüksəkliklərdə iki-üç, bəzən isə daha artıq meydan yerləşir. Hər bir meydan özündə bir sıra elementləri əhatə edir. Bura Kiçik Məhəllə məscidi, kəhrizlər və meydanı öz çətiri ilə örtən çinarlar aiddir. Qoşaqanadlı çinarlar, qiymətli su mənbəyi olan kəhrizlər də buranın qədim tarixindən soraq verir. İlk baxışdan sadə görünsə də, mürəkkəb quruluşa, “unikal” hidrotexniki qurğulara malik kəhrizlər əhalini təkcə içməli və təsərrüfat suyu ilə təmin etməmiş, həmçinin onlar memarlıq abidəsi kimi də tanınmışlar. Başqa bölgələrdən fərqli olaraq, burada kəhrizlər yeraltı tunellər şəklində tikilib. Onların bir çoxu isə qırx pilləlidir. Daha sonra gənclər birliyinin üzvləri Əlizadə Ülviyyə “Ordubadın ipəyi”, Kazımlı Arzu “Ordubadın qədim evləri”, Qaffarlı Şəmsi “Ordubad Azərbaycanın incisidir”, Cəfərova Züleyxa “Qədim diyar Ordubad” və “Gəmiqaya tarixi abidəsi” mövzularında çıxışlar etmişlər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.09.2020

      Sentyabrın 26-27-də “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində Naxçıvan sakinlərinin çoxdandır gözlədiyi festival –“Arıçılıq məhsulları-bal festivalı” keçiriləcək. Hər il ənənəvi olaraq təşkil edilən festivalda muxtar respublikanın şəhər və rayonlarında arıçılıqla məşğul olan ailə təsərrüfatları, sahibkarlar arıçılıq məhsulları ilə iştirak edəcək, ictimai iaşə obyektləri fəaliyyət göstərəcək.

Festival zamanı Naxçıvan Muxtar Respublikasında bu sahənin tarixi, son illər arıçılığın inkişafı ilə bağlı geniş məlumat veriləcək. Festivalda arıçılıq avadanlıqlarının və arıçılığa aid ədəbiyyatların sərgisi, o cümlədən konsert proqramı təşkil ediləcək. Arıçılar arasında “Ən yaxşı arıçılıq məhsulları-bal” nominasiyası üzrə müsabiqə keçiriləcək, müsabiqə qaliblərinə hədiyyələr və diplomlar təqdim ediləcək.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.09.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə növbəti onlayn ekskursiya Xatirə Muzeyində keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin bələdçisi Tamara Novruzova təqdim edib.

Ekskursiyanın əvvəlində bələdçi muzeyin yaradılması və fəaliyyəti haqqında məlumat verərək bildirib ki, Naxçıvan şəhərində yerləşən Xatirə Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin təşəbbüsü və qayğısı ilə yaradılıb, 1997-ci ilin yanvar ayında 500 eksponatla fəaliyyətə başlayıb. Muzey 2000-ci ilədək Şəhidlər Muzeyi adı ilə fəaliyyət göstərib. Naxçıvan MR Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 03 may tarixli Qərarı ilə müəssisə Xatirə Muzeyi kimi fəaliyyətini davam etdirir.

Öz fondunda 2000-ə yaxın eksponatı mühafizə edən muzeyin ekspozisiyasında XIX əsrin sonlarından XXI əsrin əvvələrinədək erməni daşnaklarının Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi qanlı cinayətləri, soyqırımları əks etdirən sənəd və materiallar, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş vətən oğullarının fotoşəkilləri, şəxsi əşyaları və digər dəyərli eksponatlar qorunub saxlanmaqdadır.

Ekskursiyaya Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin şəhidlər haqqında qiymətli kəlamı ilə başlayan bələdçi izləyicilərin nəzərinə çatdırıb ki, Azərbaycanda baş verən qırğınlara, faciələrə ilk dəfə hüquqi-siyasi qiymət verən Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev olmuşdur. Ekspozisiya zalının ilk guşəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin 1918-ci il 31 mart soyqırımı ilə bağlı 26 mart 1998-ci il tarixli fərmanın surəti, “20 Yanvar şəhidiˮ fəxri adının təsis edilməsi haqqında” 31 mart 1998-ci il tarixli fərmanın surəti, “20 Yanvar şəhidiˮ fəxri adı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə 29 dekabr 1998-ci il tarixli fərmanın surəti, “1948-1953-cü illərdə baş vermiş deportasiyaya hüquqi-siyasi qiymət verilməsi haqqinda” 18 dekabr 1997-ci il tarixli fərmanın surəti, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “20 Yanvar Şəhidiˮ fəxri adının verilməsi haqqında” 17 yanvar 2000-ci il tarixli fərmanının surəti, eləcə də 20 Yanvar faciəsi zamanı çəkilmiş fotoşəkillər nümayiş olunur.

Qeyd olunub ki, guşələrdə ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvanda “Şəhidlər xiyabanı”nı ziyarət edən zaman çəkilmiş fotoşəkilləri və eyni zamanda şəhid ailələri ilə çəkilən fotoşəkilləri nümayiş olunur.

Ekskursiya zamanı xronoloji ardıcıllıqla 1918-1920-ci illərdə ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı törədilən qırğınlar, 1948-1953-cü illərdə baş vermiş deportasiya, II Dünya Müharibəsi, 1990-cı il “20 Yanvar faciəsi”, 1992-ci il “Xocalı faciəsi”, 1990-1993-cü illərdə baş vermiş Sədərək döyüşləri, o cümlədən, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində gedən döyüşlərdə vətənin müdafiəsi zamanı şəhid olmuş naxçıvanlı milli qəhrəmanlar və şəhidlər haqqında məlumatlar, fotoşəkillər, rəsm əsərləri və kitabların yer aldığı guşələr haqqında tamaşaçılara geniş məlumat verilib.

Bələdçi T.Novruzova bildirib ki, muzeydə nümayiş olunan ən dəyərli eksponatlar sırasında ailələri tərəfindən muzeyə bağışlanmış şəhidlərin şəxsi əşyaları da yer almaqdadır. Əminik ki, Milli Ordumuzun səyi nəticəsində torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olunacaq, Azərbaycanın üçrəngli bayrağı Şuşada, Laçında, Ağdamda, Xocalıda və digər işğal olunmuş torpaqlarımızda dalğalanacaqdır. O zaman şəhidlərimizin də ruhu rahatlıq tapacaqdır. Azərbaycan xalqı şəhidlərini heç zaman unutmayacaq və unutdurmayacaqdır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.


Nail Əsgərov
“Şərq qapısı” qəzeti
23.09.2020

      Sentyabrın 21-də Nazirliyin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Qarabağ abidələri” mövzusunda maarifləndirici, onlayn tədbir keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Gənclər Birliyinin sədri Afətli Bənövşə tədbir və tədbirin əhəmiyyəti barədə gənclərə məlumat vermişdir. Qeyd edilmişdir ki, dünyanın görkəmli alimləri Azərbaycanı təbii muzey adlandırmışlar. Bu muzeyin ən unikal mərkəzi məhz Qarabağdır. Kür və Araz çaylarının bərəkətli aralığında yerləşən, əzəli və əbədi Azərbaycan torpağı olan Qarabağ dünya mədəniyyətinə çox nadir incilər bəxş etmiş bir diyardır. Qarabağ bütünlükdə mədəniyyətimizin, musiqimizin beşiyidir. Əfsuslar olsun ki, 1988- ci ildən Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində ərazimizin 20 faizi ilə bərabər qiymətli mədəni sərvətlərimizi də itirdik.

Məlumat verilmişdir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş Tarixi Azərbaycan ərazisində 547 memarlıq abidəsi, o cümlədən 5 dünya, 393 ölkə və 149 yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi, 205 arxeoloji abidə, 927 kitabxana, 808 klub müəssisəsi, 85 musiqi məktəbi, 12 monument, 22 muzey, 4 şəkil qalereyası, 10 mədəniyyət və istirahət parkı, 4 dövlət teatrı və 2 konsert müəssisəsi dağıdılmış, yandırılmış və ya qarət edilmişdir. Dünya əhəmiyyətli Kəlbəcər Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi, nadir eksponatlara malik Şuşa şəhəri, Qarabağın tarixi muzeyi, dünyada ikinci olan Ağdam çörək muzeyi, Zəngilandakı daş heykəllər muzeyi ermənilər tərəfindən yerlə-yeksan edilmişdir.

Onlayn görüşün qonağı olan Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin şöbə müdiri Nizami Əzizəliyev və həmin şöbənin aparıcı metodisti Elçin Əsədov mövzu barədə iştirakçılara geniş məlumatlar vermişlər. Elçin Əsədov qeyd etmişdir ki, ermənilərin işğalı nəticəsində təkcə Şuşa şəhərindəki 199 memarlıq abidəsindən çoxu, o cümlədən Yuxarı və Aşağı Gövhər Ağa məscidləri, Saatlı məscidi, böyük Azərbaycan şairi M.P.Vaqifin məqbərəsi, XVIII-XIX əsrlərə aid yaşayış evləri və s. abidələr tamamilə dağıdılmışdır.

Sonra birliyin üzvləri Qarabağda yerləşən abidələr və onların bu günkü vəziyyəti barədə çıxışlar etmişlər. Onlayn tədbirə diskussiya formasında yekun vurulmuşdur.


Nail Əsgərov
“Şərq qapısı” qəzeti
23.09.2020

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2014-cü il 19 dekabr tarixli “Muzeylərlə əlaqələrin daha da gücləndirilməsi haqqında” Sərəncamı muxtar respublikada dövlət orqanları əməkdaşlarının muzeylərə kollektiv gedişinin təmin olunması ilə yanaşı, həm də qədim oğuz yurdunun tarixi keçmişinin, mədəniyyətinin öyrənilməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Dünyada yayılan pandemiyanın qarşısının alınması məqsədilə müvəqqəti olaraq dayandırılan muzey ziyarətləri yenidən bərpa olunub.

Sentyabrın 19-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının kollektivi və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Naxçıvanşünaslıq Mərkəzinin əməkdaşları Heydər Əliyev Muzeyində olublar. Muzeyin direktoru Ramil Orucəliyev mədəniyyət müəssisəsi barədə ətraflı məlumat verərək bildirib ki, Heydər Əliyev Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 1999-cu il fevralın 18-də imzaladığı Sərəncamla yaradılıb və həmin ilin may ayının 10-da fəaliyyətə başlayıb.

Qeyd olunub ki, ümummilli lider Heydər Əliyev 1999-cu il oktyabr ayının 13-də muxtar respublikaya səfəri zamanı muzeyə gələrək buradakı ekspozisiya ilə tanış olub. Ulu öndərin muzeyi ziyarəti zamanı çəkilmiş tarixi fotolar bu gün burada nümayiş etdirilir. Muzeydəki eksponatlar görkəmli dövlət xadiminin ictimai-siyasi fəaliyyətini, keçdiyi şərəfli həyat yolunu özündə əks etdirən kitab, qəzet və jurnallardan, 1990-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı və Ali Məclisin Sədri kimi işləyib hazırladığı, qəbul etdiyi tarixi qərar və sərəncamlardan, imzalanmış protokol və müqavilələrdən, məktub və teleqramlardan, istifadə etdiyi xatirə əşyalarından, ulu öndərin şərəfinə toxunmuş xalçalardan, çəkilmiş portretlərdən, tarixi fotolardan və sənədli filmlərdən ibarətdir. Muzeydə zəngin fond materialları, orijinal sənədlər və eksponatlarla dahi rəhbərin mənalı həyatı, xalqımızın rifahı, xoş gələcəyi naminə siyasi fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrləri, mərhələləri işıqlandırılıb. Dahi şəxsiyyətin muzeylərə sığmayan zəngin ömür yolunu əks etdirən dəyərli ekspozisiyada ulu öndərimizin uşaqlıq və gənclik dövrü, təhsil illəri, ilk əmək fəaliyyəti, 1969-1982-ci illərdə Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövrü, Moskvada çalışdığı və yaşadığı dövr, Naxçıvana qayıdışı, muxtar respublikaya rəhbərlik etdiyi illər, müstəqil Azərbaycanın memarı kimi fəaliyyəti dövrü zəngin materiallarla nümayiş etdirilir.

Vurğulanıb ki, 420 eksponatla fəaliyyətə başlayan muzeyin fondunda hazırda 4391 eksponat vardır ki, onun da 2997-si kitabxana və ekspozisiyada nümayiş olunur. Dəyərli eksponatlar onu seyr edən hər kəsin qəlbində dərin iz qoyur, yüksək təəssürat yaradır. Dahi şəxsiyyətin şərəfli ömür yolu hər bir Azərbaycan vətəndaşı, o cümlədən gənc nəsil üçün əsl həyat məktəbidir. Xalqımızın müqəddəs ziyarətgahına çevrilmiş muzey ulu öndərimizin dövlətçilik, Azərbaycançılıq, vətənpərvərlik ideyalarını təbliğ edərək gəncləri dahi öndər Heydər Əliyev kimi xalqa, Vətənə və dövlətə sədaqətli olmağa çağırır. Burada nümayiş etdirilən eksponatlar dahi şəxsiyyətin dövlətçilik və siyasi fəaliyyətinin öyrənilməsində, onun mənalı həyatı, zəngin və çoxşaxəli fəaliyyəti barədə faktların gənc nəslə çatdırılmasında böyük rol oynayır. Heydər Əliyev Muzeyindəki hər bir eksponat ayrı-ayrılıqda elmi-tədqiqat mövzusudur. Həmin eksponatlar yaradıcı insanlara ilham mənbəyi bəxş edir, elm adamları üçün isə dəyərli məlumatlar toplusudur. Ötən illər ərzində burada ümummilli lider Heydər Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə bağlı aidiyyəti təşkilatlarla birgə elmi konfranslar keçirilib, muzeyə məktəblilərin və tələbələrin ekskursiyaları təşkil olunub, onlar üçün lektoriyaların və açıq dərslərin keçilməsi diqqətdə saxlanılıb.
Nail Əsgərov
“Şərq qapısı” qəzeti
21.09.2020

      Sentyabrın 18-də Naxçıvan şəhərindəki Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının arxasındakı yaşıllıq parkında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin “Milli Musiqi Günü”nə həsr olunmuş bayram konserti olub.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2012-ci il yanvarın 10-da imzaladığı Sərəncam ilə yaradılan bu musiqi kollektivi qısa vaxtda estrada həvəskarlarının rəğbətini qazanıb. Orkestrin bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Məmmədov, baletmeysteri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Tamerlan Bağırov, dirijoru Elvin Əliyarovdur. Kollektiv rəngarəng repertuarı ilə ictimaiyyət qarşısında müntəzəm çıxış etməkdədir. Estrada orkestri yarandığı gündən repertuar zənginliyinə xüsusi diqqət yetirir. Orkestrin repertuarında Azərbaycan bəstəkarları ilə yanaşı, Avropa və rus bəstəkarlarının musiqi əsərlərinə də geniş yer verilir.

Konsert Eldar Mansurovun “Odlar yurdu” mahnısı ilə başlayıb. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistlərindən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Mübariz Əsgərov, Tural, Gülyanaq Fərzəliyeva, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar artistləri Elçin Nağıyev, Ruhiyyə Hüseynova, Azər Cəfərli, müğənnilərdən Samir İsmayılov, Rahim Əsgərzadə, Nağı Nağızadə, İlkin Abdullayev bəstəkarlardan Emin Sabitoğlunun, Nəriman Əzimovun, Fikrət Əmirovun, Elza İbrahimovanın, Müslüm Maqomayevin, Oqtay Kazıminin, Vasif Adıgözəlovun, Tofiq Quliyevin və başqlarının mahnılarını ifa ediblər. Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resuslarında da canlı olaraq yayımlanan bayram konsertində tamaşaçı və izləyicilərə dünya və Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət musiqi əsərləri ilə yanaşı müxtəlif rəqs nömrələri də nömrəsi təqdim olunub.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının rəqs kollektivinin “Atəşgah” rəqsi ilə başa çatan konsert tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.09.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov sentyabrın 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikası təltiflərinin verilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, Sərəncamda deyilir:

"Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 5-ci maddəsinin II hissəsinin 21-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Naxçıvan Muxtar Respublikasında musiqi təhsili və mədəniyyətin inkişafı sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə görə:

Hüseynov İlqar Adil oğluna

Hüseynova Səmirə Seyran qızına – “Əməkdar müəllim” fəxri adı;

Əsədov Vaqif Mustafa oğluna

Quliyev Nihat Heydər oğluna – “Əməkdar artist” fəxri adı verilsin".

Xatırladaq ki, 18 sentyabr ölkəmizdə "Milli Musiqi Günü" kimi qeyd olunur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.09.2020     

Sentyabrın 18-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən tanınmış yazıçı, ədəbiyyatşünas, filologiya elmləri doktoru, professor Əzizə Cəfərzadənin “Aləmdə səsim var mənim” adlı əsərinin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova tədbiri giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, Əzizə Cəfərzadə XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin bilicisi kimi tanınırdı və bu sahədə 1950-ci ildə "XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi-ziyalı surətləri" mövzusunda namizədlik, 1970-ci ildə "XIX əsr Azərbaycan poeziyasında xalq şeiri üslubu" mövzusunda doktorluq dissertasiyaları müdafiə etmişdir. “Aləmdə səsim var mənim” romanı 1972-ci ildə yazılmışdır. Bu roman yalnız ədibin yaradıcılığında deyil, ümumən Azərbaycan tarixi nəsrində əhəmiyyətli yer tutur. Müəllifin ilk romanı olan və ədəbi mühitdə böyük həssaslıqla qarşılanan bu əsərin adı elə məhz Seyid Əzim Şirvaninin şeirindən götürülmüşür. “Aləmdə səsim var mənim” romanında Əzizə Cəfərzadə yaradıcılığına və şəxsiyyətinə böyük məhəbbət bəslədiyi Seyid Əzim Şirvaninin obrazını yaratmağı qarşısına məqsəd qoysa da yazıçı bununla kifayətlənməmiş, bütövlükdə XIX əsr Şirvan tarixini, daha doğrusu Şirvan mühitini ictimai-siyasi və ədəbi-mədəni hadisələrin canlı mənzərəsi fonunda və etnoqrafik yaddaşın işığında izləmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının sistem inzibatçısı Nuray Qasımova “Əzizə Cəfərzadənin həyat və yaradıcılığı” adlı mövzu ilə çıxış edərək qeyd etmişdir ki, Əzizə Cəfərzadə 1921-ci il dekabrın 29-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini 25 saylı məktəbdə almış, sonra teatr texniki məktəbində və ikiillik müəllimlər institutunda oxumuş, 1942-1944-cü illərdə Ağsu rayonundakı Çaparlı kəndində müəllim işləmişdir. 1946-1947-ci illərdə ekstern yolu ilə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirmişdir. Ədəbi fəaliyyətə 16 yaşında başlamış və "Əzrayıl" adlı ilk hekayəsini 1937-ci ildə "Ədəbiyyat" qəzetində çap etdirmişdir. İlk kitabı 1948-ci ildə çap edilmiş, lakin Moskvanın xüsusi qərarı ilə satışa çıxmamışdan əvvəl qadağan olunub yandırılmışdır. Əzizə Cəfərzadənin nəsr əsərləri əsasən tarixi roman janrında yazılmışdır. O, müasir Azərbaycan nəsr tarixində bu janrı yenidən həyata gətirmişdir. Onun ”Vətənə qayıt", "Yad et məni", "Bakı-1501", "Cəlaliyyə", "Sabir", "Eldən elə", "Bir səsin faciəsi", "Gülüstan"dan öncə", "Zərrintac-Tahirə", "İşığa doğru", "Bəla", "Rübabə-sultanım", "Xəzərin göz yaşları", "Eşq Sultanı" əsərləri tarixi janrda yazılmışdır.

Daha sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının biblioqrafı Aysel Əhmədova oxuculara “Aləmdə səsim var mənim” əsərindən və onun tərbiyəvi əhəmiyyətindən danışmışdır. Tədbirin sonunda mövzu ilə bağlı müzakirələr aparılmış, suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.09.2020      Sentyabrın 17-dә Naxçıvan şәhәrindәki Cәlil Mәmmәdquluzadә adına Naxçıvan Dövlәt Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan Dövlәt Filarmoniyasının vә Cәlil Mәmmәdquluzadә adına Naxçıvan Dövlәt Musiqili Dram Teatrının yaradıcı kollektivlәrinin ifasında “Milli Musiqi Günü”nә hәsr olunmuş әdәbi- bәdii kompozisiya onlayn formada izlәyicilәrә tәqdim edilib. Kompozisiyanın rejissoru Azәrbaycan Respublikasının Xalq artisti Kamran Quliyevdir.

Onlayn tәdbir Naxçıvan Dövlәt Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin ifasında Üzeyir Hacıbәylinin “Leyli vә Mәcnun” operasının “Müqәddimә” hissәsinin ifası ilә başlayıb. Orkestrin bәdii rәhbәri Azәrbaycan Respublikasının Xalq artisti Çingiz Axundov, baletmeyster Azәrbaycan Respublikasının Әmәkdar mәdәniyyәt işçisi Tamerlan Bağırov, xormeyster İlhamә Şirәliyevadır.

Naxçıvan Dövlәt Filarmoniyasının solistlәrindәn Azәrbaycan Respublikasının Әmәkdar artisti Mübariz Әsgәrov “Koroğlu” operasının IV pәrdәsindәn “Aşıq mahnısı”nı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Әmәkdar artisti Zülfiqar Mahmudov vә müğәnni Nәrmin Hüseynova “Leyli vә Mәcnun” operasından “Mahur hindi”ni vә Leyli ilә Mәcnunun duetini, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Әmәkdar artisti Ruhiyyә Hüseynova vә müğәnni İlkin Abdullayev “Arşın mal alan” operettasından Әsgәrlә Gülçöhrәnin duetini ifa ediblәr.

Tәdbirdә xor kollektivinin ifasında “Leyli vә Mәcnun” operasından “Şәbi-hicran”, “Koroğlu” operasının III pәrdәsindәn “Çәnlibel”, “Arşın mal alan” operettasından “Qızların” xorları musiqisevәrlәrә tәqdim olunub. Orkestrin ifasında tәqdim edilәn “Arşın mal alan” operettasından “Uvertüra”, “Koroğlu” operasının III pәrdәsindәn “Antrakt”, V pәrdәsindәn “Döyüş sәhnәsi”nin vә görkәmli bәstәkar Üzeyir Hacıbәylinin digәr musiqi әsәrlәrinin professional ifası izlәyicilәr tәrәfindәn maraqla qarşılanıb. Filarmoniyanın Rәqs kollektivinin ifa etdiyi “Koroğlu” operasının III pәrdәsindәki “Rәqs” dә izlәyicilәrә xoş ovqat bәxş edib.

Naxçıvan Dövlәt Filarmoniyasının solistlәrindәn Azәrbaycan Respublikasının Әmәkdar artistlәri Mübariz Әsgәrov vә Gülyanaq Fәrzәliyevanın birlikdә ifa etdiklәri “Koroğlu” operasından “Final sәhnәsi” ilә başa çatan onlayn tәdbir 1 saata yaxın davam edib.

Tәdbir Naxçıvan Dövlәt Televiziyasında vә Naxçıvan Muxtar Respublikası Mәdәniyyәt Nazirliyinin rәsmi internet resurslarında canlı olaraq yayımlanıb. Qeyd edәk ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mәdәniyyәt Nazirliyinin tәşkilatçılığı ilә onlayn formada tәqdim edilәn mәdәni tәdbirlәr ictimaiyyәt tәrәfindәn rәğbәtlә qarşılanır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.09.2020      Sentyabrın 16-da Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Şərq xalqlarının mədəni dəyərləri” mövzusunda onlayn tədbir keçirilmişdir. Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Əzizə Süleymanova tədbir, onun əhəmiyyəti və mahiyyəti haqqında məlumat vermişdir. Tədbirdə birliyin üzvü Xəyal Abbasov qeyd etmişdir ki, Qədim Şərq Mədəniyyətinin formalaşması e.ə. III minilliyə təsadüf edir. İlk dəfə bu mədəniyyət Mesopotomiya, Misir-Nil vadisində yaranıb və inkişaf edib. Şərq mədəniyyəti formalaşarkən yer üzündə əhali olduqca az idi. Şərqlilər günəş enerjisi ilə zəngin olan münbit torpaqlarda yaşayıb uzun əsrlər boyu öz mədəniyyətlərini təbii yolla formalaşdırıblar. Heç təsadüfi deyil ki, bütün dinlər məhz ilk dəfə Şərqdə yaranmışdır. Sintoizm, daosizim, konfusiçilik, hinduizm, buddizm və s. buna misaldır. Bu dinlərin bir çoxu indi də Yaponiya, Çin, Hindistan və digər ölkələrin mədəni xarakterini müəyyən edir. Daha sonra Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədr müavini Nurşən İbarahimova, birliyin üzvləri Nurşən Rüstəmxanlı, Nizami Seyidbəyli mövzu haqqında ətraflı məlumat vermişdir.

Vurğulanmışdır ki, Azərbaycan xalqı da bəşəriyyətin qədim mədəniyyətinə sahib xalqlarından biridir. Məmləkətimiz hər zaman Şərqin qapısı sayılıb. Bu onun “İpək yolu”nun üstündə qərar tutması ilə bağlıdır. Azərbaycan Şərqin qapısı olmaqla yanaşı, həm də Şərqin aynasıdır.

Mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət tariximizi çevirsək burada Şərqin simasını görə bilərik. Xalqımız Şərq mədəniyyətinin vacib tərkibi olan dəyərə sahibdir. Həmin dəyər də bizim milli özünəməxsusluğumuz, sahib olduğumuz sərvətdir.

Tədbir diskussiya şəklində davam etdirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.09.2020      “Bizim gözəl incəsənətimiz, mədəniyyətimiz, bənzərsiz xalq musiqimiz və ondan bəhrələnən, onun əsasında yaranan müasir, peşəkar musiqimiz var. Zənnimcə, peşəkar musiqimiz həm görkəmli bəstəkarlarımızın, həm də mahir ifaçılarımızın ən böyük nailiyyətidir” – deyən xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev milli musiqimizin inkişafını hər zaman diqqətdə saxlamışdır. Bu fikirlər “Milli Musiqi Günü” münasibətilə Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsi və Gənclər Birliyinin birgə təşkil etdiyi onlayn görüşdə bir daha vurğulanmışdır.

Qeyd edilmişdir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrlərdə Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafı üçün böyük işlər həyata keçirilib. Ulu öndər milli musiqimizin böyük simaları olan Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm Maqomayev, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Tofiq Quliyev, Arif Məlikov və başqa dünya səviyyəli sənətkarlarımızın yaradıcılığını yüksək qiymətləndirib, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafına daim böyük qayğı göstərib. Onun qayğısı ilə ölkəmizdə musiqi mədəniyyətinin inkişaf dinamikası sürətlənib, Azərbaycan bəstəkarlarının beynəlxalq əlaqələri genişlənib, respublikada müsabiqələr, nəzəri konfranslar, müəllif gecələri, mahnı bayramları təşkil olunaraq gənc nəslin musiqi-estetik tərbiyəsinə böyük diqqət yetirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında da milli musiqimizin inkişafına hərtərəfli dövlət qayğısı göstərilir. Son illərdə bu sahədə görülən işlərin miqyası, xüsusilə genişlənib. Naxçıvan şəhərində, rayon mərkəzlərində yeni musiqi məktəbləri inşa olunaraq istifadəyə verilib.

Onlayn görüşə qoşulan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti A.Cəfərli musiqimizin bugünkü inkişafı barədə iştirakçılara məlumat vermiş, verilən sualları cavablandırmışdır. Diskussiya şəklində davam edən görüşün sonunda Aydın Quliyevin ifasında bir neçə aşıq havası dinlənilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.09.2020      Sentyabr ayının 15-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə muzey əməkdaşları üçün “Muzeylərdə yüksək ekskursiya xidmətinin göstərilməsi və bələdçilərin etik davranış qaydaları” mövzusunda onlayn seminar keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova muxtar respublikada muzeylərimizdə qorunan tarixi irsə göstərilən dövlət qayğısından söhbət açıb. Bildirilib ki, bu irsin qorunmasında və təbliğində muzeylərin, muzey bələdçilərinin üzərinə mühüm vəzifələr düşür.

Nəzərə çatdırılıb ki, seminarın təşkil edilməsinin məqsədi muzey bələdçilərinin fəaliyyətini stimullaşdırmaq, onların peşə hazırlığını yüksəltmək, ekskursiya işinin təşkili ilə əlaqədar mövcud nöqsan və çatışmazlıqları aradan qaldırmaq, eyni zamanda, muzeylər arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişafına kömək göstərməkdən ibarətdir.

Vurğulanıb ki, mövcud vəziyyətlə bağlı bu gün Nazirliyin sisteminə daxil olan muzeylərdə onlayn tədbirlərin keçirilməsi davam etdirilir. Muzeylər tərəfindən hazırlanaraq sosial şəbəkələrdə paylaşılan bu onlayn tədbirlərin bir hissəsini də onlayn ekskursiyalar təşkil edir. Ekskursiyaların yüksək səviyyədə hazırlanmasında muzey bələdçiləri birbaşa iştirak etdiyindən, onların öz peşə biliklərinə mükəmməl yiyələnməsi, Azərbaycan dilinin zənginliyindən düzgün və səlis istifadə etmə bacarığının formalaşması, eyni zamanda bələdçinin nümunəvi davranış qaydalarına əməl etməsi daim nəzarətdə saxlanılır.

Sonra Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin bələdçisi Tünzalə Dilanova “Muzeylərdə yüksək ekskursiya xidmətinin göstərilməsi və bələdçilərin etik davranış qaydaları” mövzusunda çıxış edərək bildiirb ki, bələdçilər muzeylərə üz tutan insanlarla səmimi ünsiyyət qurmağı, muzeylərdə qorunan və nümayiş etdirilən eksponatlar barədə dəqiq və ətraflı məlumat verməyi bacarmalıdır.

Vurğulanıb ki, muzeyə gələn insanları qarşılayan və onlara bu mədəniyyət ocağı haqqında məlumat verən, ilk növbədə, bələdçilərdir. Muzey bələdçiləri onlara verilən sualları ətraflı cavablandırmaqla, müxtəlif sosial qruplardan olan insanlarla işləməyi bacarmaqla, etik qaydalara əməl etməklə muzeyə gələnlərdə xoş təəssürat yaratmalıdırlar. Muzey bələdçisi hər bir ziyarətçiyə qarşı diqqətli və nəzakətli olmalı, onların suallarını diqqətlə dinləyib elmi əsaslarla cavablandırmağı bacarmalıdır.

Muzey əməkdaşlarının onlayn olaraq qoşulduğu seminarın sonunda müzakirə aparılmış, onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.09.2020      Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edib. Nazir qeyd edib ki, muxtar respublikada təhsil və mədəniyyətin inkişafı daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Hər il yüzlərlə gənc tələbə adını alır, yüzlərlə tələbə isə məzun olaraq ixtisaslı kadr kimi muxtar respublikanın inkişafına öz töhfəsini verirlər. Vurğulanmışdır ki, muxtar respublikada 3 ali, 3 orta ixtisas təhsil ocağı, yüzlərlə məktəb, məktəbdən kənar müəssisələr, o cümlədən uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri fəaliyyət göstərir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində 26 uşaq musiqi məktəbi və Naxçıvan Musiqi Kolleci fəaliyyət göstərir. Muxtar respublikada mövcud olan bu məktəblərin demək olar ki, hamısı artıq müasir tələblər səviyyəsində tikilmiş və ya yenidən qurularaq fəaliyyət göstərməkdədir. Son illər muxtar respublikanın uşaq musiqi məktəbləri arasında müsabiqələrin keçirilməsi, konsertlərin və musiqi yönümlü müxtəlif tədbirlərin təşkili, istedadlı şagirdlərin solo konsertinin ictimaiyyətə təqdim olunması artıq ənənəyə çevrilmişdir.

Qeyd edilmişdir ki, Naxçıvan Musiqi Kollecində 133 nəfər ixtisaslı müəllim tədris işi aparmaqdadır. Orta ixtisas təhsili verən musiqi kollecində hal-hazırda müxtəlif ixtisaslar üzrə 500-dən çox tələbə təhsil alır, 2019-2020-ci tədris ilində Musiqi Kollecini 142 nəfər, uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərini isə 676 nəfər bitirmiş, bunlardan 52 nəfəri yüksək istedad və bacarığı ilə fərqlənmişdir.

Sonda nazir muxtar respublikada təhsil və mədəniyyətin inkişafına göstərilən diqqət və qayğıya görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinə minnətdarlığını bildirib və kollektivi yeni dərs ilinin başlaması münasibətilə təbrik edib.

Daha sonra Naxçıvan Musiqi Kollecinin direktoru Günay Əliyeva çıxış edərək kollektiv adından minnətdarlıq edib.

Tədbirin sonunda dərs prosesinə əyani şəkildə baxış keçirilib, tövsiyə və tapşırıqlar verilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.09.2020      14 sentyabr 1989-cu ildə fəaliyyətə başlayan Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrına Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı ilə 2004-cü ildə Məhəmməd Tağı Sidqinin adı verilmişdir. Muxtar respublikada uşaqların asudə vaxtının səmərəli təşkilində, onların vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində Kukla Teatrı mühüm rol oynayır.

Bu günədək Kukla Teatrında 60-dan çox tamaşa hazırlanmışdır ki, teatrın səhnəsindən təqdim edilən bu tamaşaları balaca teatrsevərlər maraqla izləyiblər.

Kukla Teatrı ötən əsrin 90-cı illərindən etibarən həm ölkənin müxtəlif bölgələrində, həm də xarici ölkələrdə qastrol səfərlərində olub. Kukla Teatrının Türkiyə və İran İslam Respublikalarında qastrol səfərlərində olması, Tacikistan Respublikasının paytaxtı Düşənbə şəhərində keçirilən “Kuklaların fantaziyası” adlı Beynəlxalq Kukla Teatrları festivallarında Naxçıvanı, eləcə də ölkəmizi yüksək səviyyədə təmsil etməsi muxtar respublikanın mədəni əlaqələrinin inkişafına dəyərli töhfə verib.

Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı da dövlətimizin qayğısı ilə əhatə olunub, kollektiv 2004-cü ildən yeni bina ilə təmin edilib, teatrın əməkdaşları fəxri adlara və təqaüdlərə layiq görülüblər.

2019-cu ildə teatrın 30 illik yubleyi qeyd olunmuşdur.

Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı yaradıcılıq səviyyəsini durmadan təkmilləşdirir, potensial imkanlarını günün tələbləri səviyyəsində qurmağa çalışır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.09.2020      Sentyabr ayının 13-də uşaq musiqi, incəsənət və sənətkarlıq məktəblərinin müəllimlərinin iştirakı ilə “Milli Musiqi Günü”nə həsr olunmuş onlayn konfrans keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova açaraq tədbirin mahiyyəti barədə məlumat vermişdir. Qeyd olunmuşdur ki,

18 sentyabr musiqi mədəniyyətimizin korifeyi Üzeyir bəy Hacıbəylinin doğum günüdür. Həmin gün təkcə musiqisevərlərin deyil, həm də bütün xalqımızın bayramıdır. Çünki elə bir azərbaycanlı tapmaq olmaz ki, onun qəlbində Üzeyir bəyə məhəbbət, onun ölməz sənətinə hörmət hissi olmasın. 1995-ci ildə isə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin fərmanı ilə dahi bəstəkarın anadan olmasının 110 illik yubileyi ərəfəsində 18 sentyabrın “Milli Musiqi Günü” kimi qeyd olunması qərara alınmışdır.

Üzeyir Hacıbəyli 1908-ci il yanvarın 18-də Bakıda H.Z.Tağıyevin teatrında tamaşaya qoyulan “Leyli və Məcnun” operası ilə təkcə Azərbaycanda deyil, bütün müsəlman Şərqində opera sənətinin əsasını qoymuşdur. O, həm də Azərbaycanda musiqili komediya janrının yaradıcısıdır. Ü.Hacıbəylinin “Ər və arvad”, “O olmasın, bu olsun”, “Arşın mal alan” musiqili komediyalarında o dövr Azərbaycan məişəti, xalq adət və ənənələri öz əksini tapmışdır.

Bəstəkarın fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verən Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Ruhiyyə Dünyamalıyeva sonda Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin inkişaf tarixinə nəzər salmışdır.

Tədbir diskusiya şəklində davam etdirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.09.2020      Sentyabrın 12-də Şərur və Babək Rayon mədəniyyət şöbələrinin gənclər biliklərinin üzvləri arasında “Ulduz” filminin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova qeyd etmişdir ki, "Ulduz" filminin rejissoru Ağarza Quliyevdir. 1964-cü ildə bəstəkar Süleyman Ələsgərovun eyniadlı pyesi əsasında ekranlaşdırılıb. Böyük şöhrət qazanmış komediya dəfələrlə müxtəlif teatr səhnələrində tamaşaya qoyulub. “Ulduz” filmi gülüş yaradan ekran əsəridir. Filmin gücü burada təsvir edilən hadisələrdə deyil, qabarıq planda aktyorun görünməsidir. Əsası odur ki, aktyorlar gülüş yaratmaq imkanları ilə bir-birini tamamlayırlar.

Daha sonra film müzakirəsi başlanılmış və söz gənclərə verilmişdir. Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Fatma Əhmədova, Müzəffər Yusifov, Aysel Ələkbərova və Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədr müavini Nuray Mehdiyeva və üzvləri Şəlalə Məmmədova, Rüxsarə Əliyeva film haqqında geniş və maraqlı məlumat vermiş, fikirlərini bölüşmüşlər.

Qeyd edilmişdir ki, kinokomediyada iki sevən gəncin saf məhəbbətindən, eyni zamanda elmin həyatla əlaqəsindən, kəndin qabaqcıl ziyalılarının elmlə heç bir əlaqəsi olmayanlara, vəzifəpərəstlərə qarşı apardıqları mübarizədən danışılır. Möhsün Ulduzu sevir, lakin sevgisini qıza izhar edə bilmir. Ürəyindən keçənləri açıb Ulduza deyə bilmir. Yalnız Ulduzun xəyalları ilə yaşayır. Məhəmməd qıza deyəndə ki, “Ulduz xanım, Möhsünün sizə iki kəlmə sözü var”, bu vaxt Möhsün həyadan və həyəcandan özünə yer tapa bilmir, ancaq bunu deyə bilir ki, “Ulduz xanım, deyə bilməyəcəyəm, sözümü sizə poçtla çatdıraram. Möhsünün elmi işlə bağlı apardığı təcrübə zamanı yaşanan macəra isə filmin əsas süjet xəttini təşkil edir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.09.2020      12 sentyabr tarixdə Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Musiqinin insan psixologiyasına təsiri” mövzusunda onlayn tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Həsən Seyidov, Naxçıvan Musiqi Kollecinin direktor müavini Samirə Hüseynova, Çomaxtur kənd tam orta məktəbinin psixoloqu Sona Tahirova, Şahbuz Rayon və Naxçıvan Şəhər mədəniyyət şöbələrinin gənclər birliklərinin, həmçinin Naxçıvan Musiqi Kollecinin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədrləri iştirak etmişdir.

Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, musiqi aləmi sanki ucsuz-bucaqsız bir dəryadır. Musiqi insan psixologiyasına heç bir incəsənət növünün bacarmadığı qədər təsir göstərmək gücünə malikdir. Musiqi beyinə birbaşa təsir göstərən səs dalğalarından ibarət olub, neyronlar vasitəsilə bütün orqanizmin fizioloji və psixoloji durumuna təsir edir.

Naxçıvan Musiqi Kollecinin direktor müavini Samirə Hüseynova, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Həsən Seyidov və Çomaxtur kənd tam orta məktəbinin psixoloqu Sona Hüseynova mövzu ilə bağlı çıxış etmişlər. Qeyd edilmişdir ki, qulaq asılan musiqiyə görə, insanın fizioloji və psixoloji vəziyyətini təyin etmək mümkündür. Sevdiyi musiqinin növündən asılı olaraq, hətta insanın xarakterini də təyin etmək olar. Musiqi insana həyat enerjisi bəxş edir. Klassik musiqi həvəskarları – adətən, introvert şəxsiyyət tipinə aid olmalarına baxmayaraq, yüksək ləyaqətə, qeyri-adi yaradıcılıq qabiliyyətinə malik insanlardır. Opera həvəskarları – alicənab, təmkinli, yaradıcı şəxsiyyətlərdir. Caz dinləyiciləri – əsasən, yaradıcı, özünü qiymətləndirməsi yüksək olan insanlardır.

Daha sonra söz gənclərə verilmişdir. Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Amin Əliyev, Ceyran Sultanova və Günel Əsgərova mövzu ilə bağlı fikirlərini bildirmişlər. Çıxışlarda qeyd edilmişdir ki, əsl musiqi doğrudan da ruhun qidası, incə, həssas duyğuların tərcümanıdır. Musiqidən, hətta təbabətdə də istifadə edilir. Hesab olunur ki, musiqi insan orqanizminə, xüsusilə də əsəb sisteminə olduqca müsbət təsir göstərir. Ona görə də bəzi xəstəliklərin müalicəsi zamanı dərmanlarla yanaşı, musiqinin bəzi növlərindən də istifadə olunur.

Tədbir qarşılıqlı diskussiya formasında başa çatmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.09.2020      Sentyabrın 10-da Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında İkinci Dünya Müharibəsi illərində partizan birləşmələri sırasında vuruşan, Azərbaycan xalqının qəhrəman oğlu, Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin əziz xatirəsinə həsr olunmuş “Uzaq sahillərdə” filminin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Gənclərlə müzakirə zamanı qeyd olunmuşdur ki, 120 ildən artıq tarixi yol keçən Azərbaycan kinosu cəmiyyətimizin inkişafında böyük rol oynayıb. Bu dövr ərzində kino salnaməmizə xalqımızın qəhrəmanlığının, milli düşüncəsinin əks olunduğu bir-birindən qiymətli filmlər yazılıb. “Uzaq sahillərdə” filmi də Azərbaycan kinosunun ən dəyərli örnəklərindəndir. Ötən əsrin əllinci illərinin əvvəllərində sevilə-sevilə oxunan məşhur yazıçılarımızdan olan İmran Qasımovla Həsən Seyidbəylinin birgə qələmə aldıqları “Uzaq sahillərdə” əsərinin nəşri hər iki qələm sahibinin yaradıcılığına marağı daha da artırdı. Əsər qısa vaxt ərzində geniş oxucu kütləsinin dərin rəğbətini qazandı. Hətta məktəbyaşlı oxucular özlərini Mixayloya, Anjelikaya, Veselinə bənzətməyə başladılar.

Vurğulanmışdır ki, əsərin populyarlığı onun filmə çevrilməsinin əsas səbəbi idi. Görkəmli kinorejissor Tofiq Tağızadənin quruluşu ilə 1958-ci ildə lentə alınan “Uzaq sahillərdə” Azərbaycan kinosunda əsl sənət hadisəsinə çevrildi. Gəncləri qəhrəmanlığa, vətəni sevməyə çağıran bu ekran əsəri 1959- cu ildə Ukraynanın paytaxtında keçirilən ümumittifaq kino festivalında diploma, filmin bəstəkarı Qara Qarayev isə yüksək mükafata layiq görüldü.

Müzakirə zamanı gənclər birliyinin üzvlərindən Aysel Fərzəliyeva, Sara Vəliyeva, Səma Rzayeva film haqqında müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermiş və düşüncələrini bölüşmüşlər.

Sonda bu cür müzakirələrin davamlı keçirilməsi təklif edilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.09.2020      Açıq havada kino nümayişlərinin davamı olaraq 11 sentyabrda Naxçıvan Dövlət Film Fondu “Əyləncə adası” İstirahət Parkında “Cənnəti gözləyərkən” filminin nümayişini təşkil etmişdir.

Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov qeyd etmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin 2020-ci il iş planına əsasən sentyabr ayında açıq havada artıq ikinci film nümayişi keçirilir. Bu dəfə 2005-ci ildə Türkiyə - Macarıstan birgə istehsalı olan “Cənnəti gözləyərkən” filminə tamaşa edəcəksiniz. Film 2006-cı ildə ekranlara çıxmışdır.

Sonra Film nümayiş olunmuşdur.

XVII əsrdə, İstanbulda yaşayan miniatür ustası Əflatun (Serhat Tutumluer), arvadının və oğlunun ölümündən sonra ustalarının ona öyrətdiklərinə qarşı qərb üslubunda portretlər çəkir. Bu cür portretlərin İslam dininə zidd olduğunu düşündüyü üçün ziddiyyətli hissləri artan Əflatun, bir gün zorla bir Osmanlı vəzirinin malikanəsinə aparılır. Vəzir Əflatundan Osmanlıya qarşı üsyan qaldıra Danyal (Nihat İleri) adlı saxta bir şahzadənin Qərb tərzində portretini çəkməsini istəyirr.

Şagirdi girov götürülən Əflatun bu əmrə əsasən vəzirin bir qrup silahlı adamı ilə təhlükəli bir səyahətə çıxır. Yolda rastlaşdığı kölə qızı Leylanı (Melisa Sözen) yanına alan Əflatun, döyüşdə bir tərəfdən sağ qalmaq üçün çalışarkən, digər tərəfdən də bu gözəl kölə qız ilə gizlin bir sevgi yaşamağa başlayır.

Döyüşün və sevginin imperatorluğunda yaşamağa çalışan Əflatun və Leyla, bu nağılda öz cənnətlərini yaradırlar.

Qeyd edək ki, filmin ssenari müəllifi və rejissoru Derviş Zaimdir.

Filmdə Serhat Tutumluer, Melisa Sözen, Mesut Akusta, Nihat İleri və başqaları çəkiliblər.

Film tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.09.2020      Sentyabrın 9-da Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında müasir Azərbaycan yazıçısı Elxan Elatlının "Cəhənnəmdən gələn səs" kitabının onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Tədbir giriş sözü ilə açan birliyin sədr müavini Nurşən İbrahimova kitab haqqında məlumat vermiş və qeyd etmişdir ki, kitab XX əsrin ən dəhşətli faciəsi Xocalı soyqırımından, erməni əsirliyində olan azərbaycanlıların qorxunc planlara alət edilməsindən və onların tükürpərdici aqibətindən bəhs edir. Əsər Xocalı hadisələrinin 17-ci ildönümünə həsr olunub.

Daha sonra kitab müzakirəsinə başlanılmış və söz gənclər birliyinin üzvlərinə verilmişdir. Birliyin üzvlərindən Nurşən Rüstəmxanlı, Rəsmiyyə Mehdiyeva və Xəyal Abbasov kitab haqqında müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermiş və düşüncələrini bölüşmüşlər.

Qeyd edilmişdir ki, 17 ildir erməni əsirliyində olan bir azərbaycanlı qadın təsadüfən əlinə keçən imkandan istifadə edərək Bakıdakı təsadüfi nömrələrin birinə zəng vurub Azərbaycanda təxribat və qətllərə hazırlaşan ermənilərin planı haqda məlumat verir. Qadın özü kimi erməni əsirliyində olan Səid adlı oğlunun təlimatlandırılaraq Bakıya göndərildiyini deyib telefonu söndürür. Gecə yarısı evinə zəng gələn adam isə bu məlumatı Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarına çatdırır. Azərbaycan kəşfiyyatçıları dərhal fəaliyyətə keçərək əməliyyat planı hazırlayırlar. Leopard ləqəbli Azərbaycan kəşfiyyatçısı Ermənistandan Bakıya zəng vuran qadını axtarmaq üçün düşmən ölkənin ərazisinə keçir.

Əsərdə Xocalı həqiqətləri, əsirlərin başına gətirilən müsibətlər, bir ailənin timsalında neçə-neçə Xocalıdan olan ailəsinin başına gətirilən hadisələrdən ürək ağrısı ilə bəhs olunur. Həmçinin əsərdə Azərbaycan Təhlükəsizlik Orqanlarının yüksək fəaliyyətinə, anaya və vətənə məhəbbət, dostluq, ilahi eşq kimi hisslər də tərənnüm olunub. Əsərin bu cür təsirli olmasının səbəbi real hadisələr əsasında yazılmasıdır.

Kitab müzakirəsi diskussiya formasında keçmiş və gəncləri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.09.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fonduna hədiyyə olunan qədim əlyazma və çap kitablarının təqdimatı keçirilib.

Tədbiri bölmənin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev açaraq muxtar respublika ərazisindən toplanılan əlyazma və qədim çap kitablarının tariximizin və mədəniyyətimizin öyrənilməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıdığını söyləyib və bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərdən danışıb. Ötən illərdə də Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bir çox qədim əlyazma və çap kitabının Əlyazmalar Fonduna hədiyyə edildiyini bildirən akademik vurğulayıb ki, müxtəlif tarixi qaynaqları əhatə edən bu nadir sənət əsərləri bir çox sahələrin öyrənilməsində yeni mənbə rolunu oynayır.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış edərək bildirib ki, hər bir xalqın qədimliyi onun mədəniyyətinin zənginliyi ilə dəyərləndirilir. Dünya mədəniyyəti xəzinəsinə görkəmli tarixi şəxsiyyətlər – şair, filosof, elm və sənət adamları bəxş etmiş Azərbaycan xalqı da əvəzsiz yazı sənəti, əlyazma sərvəti ilə dünya mədəniyyətində özünəlayiq yer tutur.

Tarixi mənbələrdən məlum olduğu kimi, XI əsrdən etibarən Azərbaycan ərazisində ərəb, fars və türk dillərində nəfis əlyazma nümunələri yaranmış, dünyanın elm və mədəniyyət dühalarının kitabları Azərbaycana gətirilərək milli kitab mədəniyyəti zənginləşmişdir. Mənbələr orta əsrlərdə Azərbaycan ərazisində 1 milyondan artıq əlyazma kitabının toplandığını göstərir. Bu yazılı abidələr təkcə xalqımızın deyil, Yaxın və Orta Şərqin orta və sonrakı yüzilliklərdəki ictimai-siyasi vəziyyətini, eləcə də elmi-mədəni mühitini özündə əks etdirmişdir. Bu gün də tarixin müxtəlif dövrlərində əlyazma və kitab şəklində yazıya alınmış qədim kitab nümunələri xalqımızın milli mədəniyyətini və qədim keçmişini, eləcə də dərin bilik və mədəni qabiliyyətini özündə ehtiva etməkdədir.

Qeyd olunmuşdur ki, tarixi və mədəni əhəmiyyət kəsb edən eksponatların, həmçinin qədim əlyazma və kitab nümunələrinin profil istiqamətləri üzrə muzeylərə və elmi-tədqiqat müəssisələrinə hədiyyə edilməsi artıq ənənə halını almış, muxtar respublikada qədim tariximizə, zəngin mədəniyyətimizə göstərilən yüksək diqqət və qayğının əməli nəticəsi kimi dəyərləndirilməklə muzeylərimizin və elmi müəssisələrin fondlarının zənginləşməsinə töhfələr verməkdədir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bu ilin fevral ayında da AMEA Naxçıvan Bölməsinə hədiyyə edilmiş qədim əlyazma və kitabların təqdimat mərasimi keçirilmişdir.

Bildirilmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki muzeylərə bu il 787 ədəd yeni eksponat daxil olmuşdur. Muxtar respublikada mövcud olan muzeylərimizin fəaliyyəti pandemiya dövrü ilə əlaqədar onlayn formada təşkil edilmişdir. Bu müddət ərzində muzeylərmizdə 11 canlı yayımla ekskursiya keçirilmiş, həmçinin muzeylərdə mövcud olan maddi-mədəniyyət nümunələrinin virtual təqdimatından ibarət 3 min 041 videomaterial sosial şəbəkələrdə nümayiş olunmuşdur.

AMEA Naxçıvan Bölməsinə hədiyyə edilən qədim əlyazma və kitabların qədim diyarımızın tarixinin, burada mövcud olmuş zəngin mədəniyyətimizin elmi şəkildə və əhatəli formada öyrənilməsində, eyni zamanda, təbliğində rol oynaya biləcəyini vurğulayan nazir qeyd etmişdir ki, bugünkü təqdimat mərasimində AMEA Naxçıvan Bölməsinə hədiyyə edilən 39 sayda kitab, jurnal və dərsliklər əski əlifba ilə olmaqla Azərbaycan, ərəb və fars dillərindədir. Bu kitablar içərisində nəsrlə yanaşı, nəzmlə yazılanları da mövcuddur. Hədiyyə edilən kitablar arasında ədəbi şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılığından bəhs edən, eləcə də tarixi hadisələrin təsvir və şərhlərinin verildiyi nümunələr də mövcuddur.

Nazir Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi adından bugünkü təqdimat mərasiminin baş tutmasında rolu olan Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Akif Hacıyevə təşəkkürünü bildirmişdir.

Natəvan Qədimova çıxışının sonunda tariximizi, keçmişimizi və mədəniyyətimizi qorumaq hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəniyyətimizin, tariximizin öyrənilməsinə, bu sahələrin elmi əsaslarla əhatəli şəkildə tədqiqinə göstərdiyi böyük diqqət və qayğıya görə muxtar respublikanın Mədəniyyət Nazirliyi adından Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinə dərin minnətdarlığımızı bildirirəm.

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Akif Hacıyev çıxış edərək tarixi əhəmiyyət kəsb edən maddi mədəniyyət və nadir sənət nümunələrinin toplanılması, öyrənilməsi və təbliğinin zəruriliyini qeyd edib.

Sonra AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondunun direktoru, filologiya elmlər doktoru Fərman Xəlilov qeyd etmişdir ki, qədim əlyazma və kitabları tədqiq etmək, bu dəyərli əsərləri mühafizə edib gələcək nəsillərə çatdırmaq xalqımızın tarixinin və keçmişinin gələcəyə çatdırılması deməkdir. O, təqdim olunan kitablar haqqında ətraflı məlumat vermiş, əlyazma və qədim çap kitablarının təqdiminə görə minnətdarlıq etmişdir.

Sonda AMEA Naxçıvan Bölməsinə hədiyyə edilən kitablara baxış olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.09.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki müəssisələr tərəfindən avqust ayında da tədbirlər onlayn şəkildə davam etdirilmişdir.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının və “Muğam studiyası”nın konsertləri, Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının “Keçinin qisası” tamaşası onlayn təqdim olunmuş, Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyinə və Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasına onlayn ekskursiyalar təşkil edilmişdir. Tədbirlər Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və onun internet resurslarında, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet saytında və sosial şəbəkə hesablarında canlı olaraq yayımlanmış, tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 2018-ci il 24 dekabr tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar yallıların çəkilişi aparılmış, yallı sənətinin təbliği ilə əlaqədar sosial şəbəkələrdə paylaşımlar edilmişdir. Yallı sənətinin yaşadılması işinə töhfə ola biləcək “Yallılar dünəndən bu günə” kitabı və DVD diski üzərində iş yekunlaşmışdır.

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın icrası ilə bağlı yaradılmış “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil edilməsi üçün avqust ayında 2 yeni xalça pasportlaşdırılmış, reyestrə 50 xalça haqqında məlumat daxil edilmişdir. Həmçinin nazirliyin sosial şəbəkə hesablarında “Əllə toxunmuş xalçaların reyestri sistemi”nə daxil olan 89 xalça haqqında məlumat paylaşılmışdır.

Hesabat ayı ərzində, ümumilikdə, muzeylər tərəfindən 516 sayda müxtəlif məlumat, audio və videomaterial hazırlanmış və sosial şəbəkələrdə paylaşılmış, onlardan 129-u onlayn ekskursiya xarakterli olmuşdur. Ötən ay muzeyləri 2 min 432 yerli, 398 əcnəbi olmaqla, ümumilikdə, 2 min 830 tamaşaçı ziyarət etmiş, ay ərzində muzeylərə 76 yeni eksponat daxil olmuşdur.

Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanalar da avqust ayında onlayn fəaliyyətlərini davam etdirmiş, “Oxunması zəruri olan kitabların Siyahısı”na daxil olan kitablarla bağlı 15 video və audiomaterial hazırlanaraq sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilmişdir.“Nağıl günləri” layihəsi çərçivəsində avqust ayında 36 audionağıl hazırlanaraq sosial şəbəkə hesablarında 148 paylaşım edilmişdir. Hesabat ayında kitabxanalara oxucu gəlişi 3 min 142 nəfər, kitab verilişi isə 19 min 397 nüsxə olmuşdur. Bundan başqa kitabxanalar tərəfindən sağlamlıq imkanları məhdud 18 uşağa səyyar kitabxana xidməti göstərilmişdir.

Uzaqdan mütaliənin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi məqsədilə ötən ay elektron kataloqa işlənmiş kitabların sayı 19 min 703-ə, şəbəkəyə işlənmiş kitabların sayı isə 3 min 83-ə çatdırılmışdır. Elektron kitabxanadan 52-si lokal, 63-ü qlobal olmaqla, 115 oxucu istifadə etmişdir.

Gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədilə ötən ay Mədəniyyət Nazirliyinin, rayon və şəhər mədəniyyət şöbələrinin gənclər birliklərinin üzvləri arasında “Yaşa və öyrən – II” intellektual bilik yarışı keçirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.09.2020      Sentyabrın 8-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvlərinin Heydər Əliyev Muzeyinə ekskursiyası təşkil olunmuşdur.

Tədbirdə “Ümummilli Lider Heydər Əliyev və ordu quruculuğu” mövzusunda çıxış edən Heydər Əliyev Muzeyinin direktoru Ramil Orucəliyev vurğulayıb ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev siyasi xadimlər arasında uzun müddət siyasi olimpinin zirvəsində qalaraq ümumxalq rəğbətinin və məhəbbətinin qazanan, xalqın inkişaf yolunda bir məşələ çevrilmiş ömür yaşayan nadir şəxsiyyətdir.

Hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində H.Əliyevin hərb quruculuğu sahəsində gördüyü işlər C.Naxçıvanskinin adını daşıyan ixtisaslaşdırılmış hərbi məktəbin yaradılması, minlərcə gəncin ölkənin qabaqcıl ali hərbi məktəblərinə göndərilməsi, xalqımızın qəhrəmanlıq ənənələrinin təbliği və s. bu gün öz tarixi təsdiqini tapır və yüksək qiymətləndirir. Bütün bunları xalqın milli müqəddəratı ilə birbaşa bağlı olan tarixi nailiyyət kimi qiymətləndirmək lazımdır.

Qeyd edilib ki, milli dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, demokratik cəmiyyət quruculuğu, siyasi, hüquqi və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlı Ulu Öndərin ideyaları və irəli sürdüyü prinsiplər Azərbaycanın hazırkı və gələcək inkişaf strategiyasının əsasını təşkil edir.

Sonda gənclər muzeyin ekspozisiyası ilə tanış olublar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.09.2020      7 sentyabr tarixində M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan Məhəmməd Tağı Sidqinin “Məktəb hekayələri” kitabından “İki bacının söhbəti” və “Analar bəzəyi” hekayələrinin müzakirəsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova tədbiri giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, böyük mütəfəkkir ədib Məhəmməd Tağı Sidqi görkəmli bir maarifçi və tanınmış yaradıcı şəxsiyyət kimi Azərbaycan ədəbiyyatının və ictimai fikrinin inkişafında mühüm yer tutmuşdur. Onun çoxcəhətli ədəbi-pedaqoji və elmi fəaliyyəti milli maarifçilik hərəkatının və ədəbiyyatımızın tarixində Seyid Əzim Şirvani dövrünün davamı, Abdulla Şaiq, Süleyman Sani Axundov mərhələsinin ərəfəsi və başlanğıcıdır. M.T.Sidqinin çoxcəhətli fəaliyyəti maarifçi ədəbi-ictimai mühitin inkişafı tarixində xüsusi mərhələ təşkil edir. Bu mənada Məhəmməd Tağı Sidqi özündən əvvəlki maarifçi nəslin layiqli xələfi, sonrakı yaradıcı qüvvələrin isə ustadı və sələfidir. Milli maarifçiliyin məktəb, dərslik, teatr, ədəbiyyat və mətbuatın inkişafı ilə bağlı ən yaxşı ənənələri bir çox görkəmli ziyalılarla yanaşı, həm də M.T.Sidqinin adı ilə bağlıdır.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının bölmə müdiri Nuridə Səfərova “Məhəmməd Tağı Sidqinin həyat və yaradıcılığı” adlı mövzu ilə çıxış edərək qeyd etmişdir ki, Məhəmməd Tağı Sidqi 1854-cü ildə Ordubad şəhərində anadan olmuşdur. O, ilk təhsilini Molla Məhəmməd Tağı adlı bir axundun yanında almışdır. Sonra Şah Hüseyn Soltan mədrəsəsində oxuyan Sidqi bilik və məlumatlarını bir qədər də təkmilləşdirmişdir. Gənclik illərində qısa müddət Cənubi Azərbaycanda yaşamış, burada təhsilini dərinləşdirməklə yanaşı, ordubadlı tacirlərin yanında ticarətlə də məşğul olmuşdur. Təxminən 1885-ci ildə İrandan Ordubada qayıtmışdır. 10 ilə yaxın bu şəhərdə yaşamış, maarifçilik və bədii yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. 1892-ci ildə açıqfikirli, rus və Avropa mədəniyyətinə dərin rəğbət bəsləyən Hüseyn Sultan Kəngərlinski ilə birlikdə Ordubad şəhərində açdığı “Əxtər” adlı yeni üsullu məktəblə M.T.Sidqi pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. “Əxtər” məktəbinin şagirdi M.S.Ordubadi həmin tədris müəssisəsini “gələcək üçün üsuli-cədid müəllimləri hazırlayan” ciddi təhsil ocağı adlandırmışdır. Təcrübəli müəllimin pedaqoji fəaliyyəti Naxçıvan ziyalılarının diqqətini cəlb etmişdir. O, 1894-cü ildə Naxçıvan şəhərinə dəvət olunub “Tərbiyə” məktəbinin əsasını qoymuşdur. M.T.Sidqinin səyi nəticəsində az vaxtda “Tərbiyə” məktəbi ədəbi-mədəni fikrin əsas mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Görkəmli ədib Cəlil Məmmədquluzadə “Tərbiyə” məktəbini “yeniyetmə müəllim və ədiblər üçün darülürfan”, yəni universitet kimi qiymətləndirmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi katibi Günay Kəngərli M. T.Sidqinin “İki bacının söhbəti” və “Analar bəzəyi” hekayələrinin məzmunu, tərbiyəvi əhəmiyyəti haqqında oxuculara məlumat vermişdir.

Tədbirin sonunda mövzu ilə bağlı müzakirələr aparılmış, suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.09.2020      Sentyabrın 5-də Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllim və tələbələrinin iştirakı ilə “Milli Musiqi Günü”nə həsr olunmuş onlayn konfrans keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri aparan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova tədbirin mahiyyəti haqqında məlumat vermişdir. Qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev 1995-ci ildə dahi bəstəkar, musiqişünas Üzeyir Hacıbəlinin anadan olduğu günün “Milli Musiqi Günü” kimi qeyd olunması haqqında Sərəncam imzalamışdır. Həmin tarixdən etibarən sentyabrın 18-i hər il ölkəmizdə “Milli Musiqi Günü” kimi qeyd olunur.

Vurğulanmışdır ki, Üzeyir Hacıbəylinin bir bəstəkar kimi yaradıcılıq yolu Azərbaycan musiqisinin inkişaf mərhələlərini özündə cəmləşdirən musiqi tarixinin bütöv bir dövrünü əhatə edir. Professional bəstəkarlıq yaradıcılığının janr və formalarının ilk dəfə Azərbaycan musiqisinə tətbiq olunmasından dünya musiqi təcrübəsinin tələblərinə tam cavab verən yüksək klassik nümunələrin yaradılmasına kimi onun musiqisinin bədii və ictimai-tarixi təsir qüvvəsi o qədər böyükdür ki, təkcə Azərbaycanda deyil, onun hüdudlarından çox-çox uzaqlarda da əks-səda tapıb, bir sıra Şərq xalqlarının musiqi mədəniyyətinin tərəqqi yolunu işıqlandırmışdır. Onun tarixi missiyası milli musiqi sənətinin inkişaf yolunun dünya bəstəkar yaradıcılığı istiqamətinə yönəldilməsi, Azərbaycanda milli bəstəkarlıq məktəbinin təməlinin qoyulması kimi mühüm işlərin həyata keçirilməsindən ibarət olmuşdur.

Tədbir diskussiya şəkilində davam etdirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.09.2020      Sentyabrın 4-dә Naxçıvan Şәhәr Mәdәniyyәt Şöbәsinin Gәnclәr Birliyinin üzvlәri arasında “Naxçıvan torpağının yetirdiyi tanınmış bәstәkarlar” adlı onlayn tәdbir keçirilmişdir. Tәdbirdә Azәrbaycan Respublikasının Әmәkdar mәdәniyyәt işçisi Әbülfәz Rzayev, Şahbuz, Kәngәrli, Şәrur, vә Culfa rayon mәdәniyyәt şöbәlәrinin, Nazirliyin gәnclәr birliklәrinin üzvlәri iştirak etmişdir.

Naxçıvan Şәhәr Mәdәniyyәt Şöbәsinin Gәnclәr Birliyinin sәdri Qumral Mahmudova tәdbiri giriş sözü içә açaraq qeyd etmişdir ki, Azәrbaycanın zәngin musiqi sәnәti çoxәsrlik inkişaf tarixinә malikdir. Bu musiqi haqqında ilk mәlumatlar arxeoloji qazıntılar zamanı әldә edilәn bir sıra abidәlәrdәn, Qobustan (e.ә. XVIII-III minilliklәr) vә Gәmiqaya (e.ә. IIII minilliklәr) qaya rәsmlәrindәn alınmışdır. “Kitabi - Dәdә Qorqud”da (VII yüzil), Nizaminin, Füzulinin әsәrlәrindә orta әsrlәrin musiqi hәyatı, musiqi janrları, musiqi alәtlәri barәdә zәngin mәlumat verilmişdir.

İlk yazılı әdәbi abidәmiz olan “Kitabi-Dәdә Qorqud” dastanında musiqi ilә bağlı bir sıra parçaların mövcudluğu, dastan boyunca müxtәlif musiqi alәtlәrinin adlarının çәkilmәsi müsiqimizin qәdimliyinә әyani sübutdur.

Vurğulanmışdır ki, Naxçıvan torpağının yetirdiyi musiqi mәdәniyyәtinin inkişafında xidmәtlәri olan bir çox bәstәkarlarımız vardır. Bunlardan Әrtoğrol Cavid, Mәmmәd Nәsirbәyov, Ramiz Mirişli, Nәriman Mәmmәdov, Rәşid Mәmmәdov vә digәrlәrini göstәrmәk olar.

Daha sonra söz gәnclәrә verilmişdir. Naxçıvan Şәhәr Mәdәniyyәt Şöbәsinin Gәnclәr Birliyinin üzvlәrindәn İnci Sadiqli, Bәnövşә Haqverdiyeva, Xatirә Bayramova, Leylaxanım Mәmmәdova, Aysel Hәsәnzadә, Lalә Rzayeva bәstәkarların hәyat vә yaradıcılıqları haqqında geniş mәlumat vermişlәr.

Tәdbirә dәvәt olunmuş qonaqlarla diskussiya şәkilindә yekun vurulmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.09.2020      Sentyabrın 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında nazirliyin tabeliyində olan uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin kitabxanaçıları üçün “Daxil olan çap məhsullarının qeydiyyata alınması qaydaları” adlı seminar keçirilmişdir. Seminarı giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının aparıcı məsləhətçisi Şəfəq Abbasova qeyd etmişdir ki, bugün muxtar respublikamızda da gedən inkişaf kitabxanalardan yan keçmir. Kitabxanalar öz işini günün tələbləri səviyyəsində qurmalı, oxuculara daha keyfiyyətli xidmət göstərməlidir. O bildirmişdir ki, nazirliyin tabeliyində olan uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin kitabxanaçıları üçün “Daxil olan çap məhsullarının qeydiyyata alınması qaydaları” mövzusunda təşkil edilən seminarın əsas məqsədi sözügedən sahə üzrə kitabxanaçıların kitabxana işi haqqında daha geniş biliklərə yiyələnməsi, müəssisəyə daxil olan çap məhsullarının düzgün işlənmə qaydalarının mənimsənilməsindən ibarətdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova tədbir iştirakçılarına “Kitabxana işi haqqında” ümumi məlumat vermiş, bildirmişdir ki, 1998-ci ildə “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmiş, həmin qanunun tətbiqi ilə bağlı ulu öndərimiz 12 mart 1999-cu il tarixdə Fərman imzalamışdır. “Kitabxana işi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu dövlət kitabxana şəbəkəsinin formalaşdırılmasında, kitabxana sahəsinə dair normativ hüquqi bazanın yaradılmasında, kitabxana işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində mühüm rol oynamışdır. Bütün bunlar ölkəmizdə kitabxana işinin təkmilləşdirilməsinə, kitab nəşrinin və kitabxanaların inkişafına ciddi təkan vermişdir.

“Daxil olan çap məhsullarının qeydiyyata alınması” və “Kitabların kitabxana qaydasına əsasən işlənməsi” mövzularında çıxış edən M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının Komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri Rahilə Məmmədova və Kitabişləmə və katoloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Südabə Heydərova bildirmişlər ki, digər kitabxanalarda olduğu kimi uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin kitabxanalarında da bütün çap məhsulları kitabxana qaydası ilə işlənməlidir.

Kitabxana fondunun tərkibinə daxil olan bütün çap məhsulları kitabxana qaydası ilə işlənilməlidir. Kitabların kitabxana qaydası ilə işlənməsi dedikdə, onların oxucuya çatdırılmasından əvvəl kitab üzərində aparılan işlər nəzərdə tutulur. Kitabların ümumi uçota alınması, möhürlənməsi, onlara inventar nömrəsinin yazılması, təsnif edilməsi, müəlllif işarəsinin qoyulması, ciblik, müddət vərəqəsi vurulması, kitab formulyarı yazılması və kataloqlar üçün kitabın təsvir edilməsi və s.

Kitabxanaya daxil olan kitablar qoşma sənədlə (hesab faktura və qəbz) tutuşdurulub yoxlanılır. Əgər kitabla birlikdə qoşma sənəd gəlməzsə kitabxana qəbul aktı tərtib edir.Cap məhsullarının uçotunu aparmaq üçün bir-biri ilə əlaqəli olan iki uçot növü vardır.Ümumi və fərdi uçot. Ümumi uçot kitabxana fondunun ümumi uçot kitabında aparılır. Ümumi uçot kitabı 3 hissədən ibarətdir.1-ci hissə çap məhsullarının daxil olması; 2-ci hissə kitab və jurnalların çıxarılması; 3-cü hissə -kvartal və illik kitab fondu hərəkətinin yekunu. Ümumi uçot kitabının mədaxil və məxaric hissəsinə kitablar partiyalarla daxil olur. Kitab partiyası dedikdə eyni vaxtda daxil olan və yaxud eyni bir sənədlə çıxarılan bir qrup kitablar nəzərdə tutulur. Hər bir partiya kitabı yazmaq üçün yalnız bir xətt ayrılır.

Seminar iştirakçılarına daxil olan çap məhsullarının qeydiyyata alınması qaydaları əyani olaraq izah edilmiş, onların sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.09.2020      4 sentyabr 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin 2020-ci il iş planına əsasən Naxçıvan Dövlət Film Fondu “Əyləncə adası” İstirahət Parkında açıq havada “Eviniz abad” filminin nümayişini təşkil etmişdir.

Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov qeyd etmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 2020-ci il iş planına əsasən muxtar respublika sakinlərinin mədəni istirahətini təşkil etmək üçün həm onlayn, həm də ənənəvi formada konsertlər, tamaşalar, film nümayişləri keçirilir. Bu tədbirlərin davamı olaraq sentyabr ayı ərzində həftədə bir dəfə olmaqla, “Əyləncə adası” İstirahət Parkında açıq havada dünya və azərbaycan kinosundan filmlərin nümayişi təşkil olunacaqdır.

Bu gün nümayiş olunacaq ekran əsəri Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə Cəfər Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında gürcü kinematoqrafçıları ilə birgə 2018-ci ildə istehsal olunub. Romantik komediya janrında olan, qeyri-adi əhvalat üzərində qurulmuş, azərbaycanlı oğlanla gürcü qızının məhəbbətindən bəhs edən filmdə hadisələr Azərbaycan və Gürcüstanda baş verir. “Eviniz abad” bədii filmində gürcü aktyorlar da yer alıb. Çəkilişlər Azərbaycanda və Gürcüstanda aparılıb. Film iki xalqın dostluğu, qardaşlığı, qarşılıqlı xeyirxahlığı haqqındadır. Eyni zamanda hər iki xalqın məruz qaldığı dəhşətli müharibə və bu müharibənin törətdiyi fəsadlara da geniş yer verilib.

Qeyd edək ki, filmin ssenari müəllifləri İmir Məmmədli və Mirsadıq Ağazadə, quruluşçu rejissoru Mirsadıq Ağazadə, quruluşçu operatorları Elxan Rüstəmov, Ruslan Ağazadə, bəstəkarı Rauf Əliyev, rəssamı Əziz Məmmədov, rejissoru Akif Rüstəmov, icraçı prodüseri Ülvi Qasımov, prodüseri Müşfiq Hətəmovdur.

Filmdə Sənan Əlləz, Nino İaşvili, Zaza Qoquadze, Kamran Şahmərdan, Paata Quliaşvili, Qorxmaz Əlicanzadə, Zanda İoseliani, Nofəl Quliyev, Sofiya Qorelaşvili, Oleq Əmirbəyov və başqaları çəkiliblər.

Sonra “Eviniz abad” filmi nümayiş olunmuşdur. Maraqla izlənən film tamaşıçalarda xoş ovqat yaratmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.09.2020      Sentyabrın 3-də Şərur və Şahbuz rayon mədəniyyət şöbələrinin gənclər birliklərnin üzvləri arasında “Qədim diyarımızın musiqi mədəniyyəti tarixi” mövzusunda onlayn müzakirə keçirilmişdir. Onlayn tədbirdə Nazirliyin, Culfa rayon və Naxçıvan şəhər mədəniyyət şöbələrinin gənclər birliklərinin sərdləri iştirak etmişlər.

Onlayn tədbiri Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Əzizə Süleymanova giriş sözü ilə açmışdır. Qeyd etmişdir ki, heç bir dövrdə inkişafdan qalmayan Naxçıvan musiqi mədəniyyəti, Naxçıvanın tarixi qədər qədimdir. Bu diyarda ta qədimdən həm xalq musiqisi, həm də klassik musiqi yanaşı şəkildə yayılmışdır. Həmçinin Naxçıvan torpağı Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük əməyi olan musiqiçilər yetişdirmişdir. Şərur Rayon Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova bildirmişdir ki, hər bir xalqın musiqisi həmin xalqın tarixinin səslər vasitəsilə əks etdirilməsidir. Müstəqillik dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasının hərtərəfli inkişafı musiqidə də özünü göstərirdi. Bu isə insanlarda musiqi mədəniyyətini formalaşdırırdı. Musiqi mədəniyyətinin inkişafında xalq mahnı və rəqs havalarının, aşıq sənətinin mühüm rolu olmuşdur.

Daha sonra söz gənclərə verilmişdir. Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvlərindən Zəmanə Qənbərli, Müzəffər Yusifov, Faiq Nağıyev və Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvlərindən Nurşən İbrahimova, Nurşən Rüstəmxanlı, Turac Bayramova müxtəlif mövzularda geniş məlumat vermişdilər. Çıxışlarda qeyd edilmişdir ki, milli musiqimizin inkişafı, xüsusilə ilk musiqi məclislərinin, musiqi mühitinin formalaşması XVIII-XIX əsrlərə təsadüf edir. Artıq XIX əsrin sonu, XX əsrin birinci yarısında burada musiqi mühitini formalaşdıran xanəndə və sazəndələr yetişmişdir. Bu gün doğma Naxçıvanımızda musiqi mədəniyyəti öz çiçəklənmə dövrünü yaşayır. Keçirilən müxtəlif festivallar, muğam müsabiqələri və digər tədbirlər sadalananların sübutudur.

Sonda dəvət edilmiş gənclər mövzu ətrafında fikirlərini bildirmişlər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.09.2020      Onlayn görüşdə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Hökümə Məmmədli, muxtar respublikanın digər rayonlarının Gənclər birliklərinin sədrləri və şöbənin Gənclər Birliyinin üzvləri iştirak etmişdir.

Görüşün aparıcısı, Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Aidə İbrahimova görüş və onun mahiyyəti barədə məlumat vermişdir. Bildirilmişdir ki, qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə malik olan Naxçıvan torpağı əsrlərdən bəri Şərqin mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi tanınıb. Çünki bu gün olduğu kimi, tarix boyu Naxçıvan torpağı dahilərin, sənətkarların Vətəni olub. Bu diyar həm də milli rəssamlıq sənətimizin görkəmli nümayəndəsi olan Bəhruz Kəngərlinin yurdudur. Bu gün muxtar respublikamızda Bəhruz Kəngərlinin davamçıları olan istedadlı rəssamlarımız onun yolunu uğurla davam etdirirlər. Sonra Gənclər Birliyinin üzvləri qədim diyar Naxçıvanı öz əsərlərində əks etdirən, keçmişdə və bu günümüzdə yaşayıb yaratmış rəssamların fəaliyyətləri haqda söhbət açmışlar.

Diskussiya şəklində davam edən onlayn görüşdə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının direktoru Hökümə Məmmədli rəssamlığın sirləri barədə gənclərə maraqlı məlumatlar


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.09.2020      Sentyabrın 2-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında Azərbaycanın ilk xalq şairi Səməd Vurğunun “Komsomol” poemasının motivləri əsasında 1970-ci ildə çəkilmiş, rejissorluğunu Tofiq Tağızadə olan “Yeddi oğul istərəm” filminin onlayn müzakirəsi olmuşdur.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Gənclər Birliyinin sədri Bənövşə Afətli qeyd etmişdir ki, Yusif Səmədoğlunun ssenarisi əsasında çəkilmiş film inqilabın qələbəsinə sidqi-ürəklə inanan və qələbə naminə canlarından belə keçməyə hazır olan qəhrəman oğulları – komsomolçuları haqqında romantik hekayətdir. Bu film Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin qurulmasının 50 illiyinə ithaf olunmuşdur.

Müəllifin 1933-cü ildə qələmə aldığı “Komsomol poeması” əsərində bir xalqın ayrı-ayrı cəbhələrə bölünərək mübarizə aparması, Yusif Səmədoğlunun yazdığı ssenaridə isə xalqın həyatı, məişəti, adət-ənənələri və inancları mükəmməl təsvir edilmişdir.

Bənövşə Afətli vuğulamışdır ki, Poemada baş qəhrəman Bəxtiyar və Cəlal olsa da, film ekranlara çıxdıqdan sonra tamaşaçılar Gəray bəyi də baş qəhrəman kimi qəbul ediblər. Amma əsərin əsas süjet xətti Cəlalla bağlıdır. Cəlal və Humayın məhəbbəti əsərdə əsas hadisələrin inkişafına təsir edir. Gəray bəy filmdə hərtərəfli təsvir edilib. Bu obrazın öz əqidəsi, öz baxışı var. O, adətlərə sadiq insandır. Yeni qurulan hökumət Gəray bəyi öz adlı-sanlı titulundan, xoşbəxt həyatından məhrum edib. Filmdə intriqalar məhz bu fonda cərəyan edir.

Daha sonra filmin müzkirəsi başlanmış və söz gənclərə verilmişdir. Nazirliyin Gənclər Birliyinin üzvləri Rəfiqə Baxşıyeva və Sangur Günel, Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Sahilə Yusifova və Könül Seyidli, Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Kəmalə Kərimova və Aygül Cəfərova, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Fatma Musayeva və Miralməmməd Seyidov, Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvü Arzu Bağırova, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Gülnar İmanova və Faiq Nağıyev, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Xəyal Abbasov və Nurşən Rüstəmxanlı və Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Sara Muradova və Kərimli Məsmə film barədə müzakirə iştirakçılarına məlumat vermiş və fikirlərini bölüşmüşlər.

Onlayn tədbirə diskussiya formasında yekun vurulmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.09.2020      Onlayn konsert proqramları çərçivəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Aşıqlar Birliyi üzvlərinin onlayn konserti baş tutub.

Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2009-cu ildə yaradılan Naxçıvan Muxtar Respublikası Aşıqlar Birliyi Naxçıvanda yaşayan aşıqları bir araya gətirib. Həmin tarixdən etibarən Naxçıvan aşıq sənəti yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuş, Naxçıvan aşıqlarının yaradıcılıq imkanları daha da genişlənmişdir.

Təşkil edilmiş onlayn konsert proqramında qədim el havalarından “Şirvan” gözəlləməsi, aşıq havalarından “Ruhani”, “Baş dübeyti”, “Zülfüqar dübeyti”, “Naxçıvani” və ustad aşıq yaradıcılığından “Naxçıvan gülü”, “Fəxri” və “Müxəmməs” kimi saz havaları səsləndirilib. Onlayn konsertdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Aşıqlar Birliyinin sədri Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Tural Bağırovun, birliyin üzvlərindən Aydın Cəfərovun, Nurçin Məmiyevanın, həmçinin Gülzar Əhmədlinin, Leyla Kərimovanın, Güntac Ayazlının və Lamiyə Tahirovanın qrup şəkilində ifaları izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Saz-söz ustalarımızı balabanda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Əli İsmayılov, nağarada Samiq Kazımov və qoşa nağarada Nəsir Həsənov müşayiət edib.

Təqribən 40 dəqiqə davam edən Naxçıvan aşıqlarının onlayn konsert proqramı Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet resurslarında canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, mədəni irsimizi yaşadanların hər bir çıxışı aşıq sənətimizin təbliğinə dəyərli töhfə olmaqla, ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
02.09.2020      Sentyabrın 1-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə yazıçı-publisist və jurnalist Salamzadə Oqtay Məmmədhəsən oğlunun anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə əsərlərinin onlayn biblioqrafik icmalı keçirilmişdir. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova tədbiri giriş sözü ilə açaraq, qeyd etmişdir ki, Oqtay Salamzadə XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus yeri olan sənətkarlardan biri olmuşdur. O, ömrünün 60 ildən çoxunu qələmə, yaradıcılığa həsr etmiş, yüzlərlə oxunaqlı mətbu yazıları, ədəbi-bədii əsərləri ilə yadda qalmışdır. Bu nümunələr janr, mövzu rəngarəngliyinə, dil, üslub xüsusiyyətlərinə görə daim diqqəti çəkmiş, müəllifinə böyük rəğbət qazandırmışdır.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Südabə Heydərova “Oqtay Salamzadənin həyat və yaradıcılığı” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, Oqtay Salamzadə 1930-cu il sentyabrın 1-də Füzuli rayonunun Cuvarlı kəndində doğulmuşdur. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1948-1953-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinin fəlsəfə şöbəsində təhsil almışdır. O, əmək fəaliyyətinə komsomol işçisi kimi başlamış, 1953-1959-cu illərdə Azərbaycan LKGİ Bakı Komitəsinin katibi işləmışdir. Oqtay Salamzadə 1959-1963-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsində Uşaq və gənclər verilişləri redaksiyasının məsul redaktoru olmuş, 1963-1974-cü illərdə Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının məsul katibi seçilmişdir. O, 1977-1979-cu illərdə "Müxbir" jurnalı redaksiyasında və "Kitabsevərlər" Cəmiyyətində baş redaktor vəzifəsində çalışmış, eyni zamanda 1979-1984-cü illərdə "Yazıçı" nəşriyyatında böyük redaktor, 1984-1988-ci illərdə Azərittifaqın "Dostluq" istirahət bazasının direktoru, 1988-1989-cu illərdə Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun baş eksperti, 1989-1993-cü illərdə isə "Karvan" ədəbi-bədii toplusunun baş redaktoru vəzifələrində çalışmışdır. Oqtay Salamzadənin "Bizim nəsil", "Qızıl torpaq", "İsgəndərin övladları" romanları onun gərgin və mənalı axtarışlarla dolu həyat yolundan xəbər verir.

Oqtay Salamzadə 1993-cü ildən ömrünün sonunadək Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçiləri Həmkarlar İttifaqının sədri, Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsi Elmi-Dini Şurasının sədr müavini, Hacı Zeynalabdin Tağıyev Xatirə Mərkəzinin prezidenti vəzifələrini icra etmişdir. Bir sıra cəmiyyətlərin fəxri doktoru, mətbu orqanların heyət üzvü olmuşdur. Oqtay Salamzadə 2012-ci il aprelin 2-də 82 yaşında vəfat etmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının metodika və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri Fəridə Ələsgərova Oqtay Salamzadənin kitabxananın fondunda olan əsərləri haqqında geniş məlumat vermişdir. Bildirilmişdir ki, kitabxananın fondunda yazıçının müxtəlif illərdə yazdığı əsərləri ilə yanaşı, dövri mətbuatda işıq üzü görən bir çox məqalələri, onun ömür yolu və yaradıcılığı haqqında yazılmış əsərlər də saxlanılır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
01.09.2020      30 avqust 2020-ci il tarixdə Naxçıvanda təlim keçən türkiyəli hərbiçilər Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində, Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksində və Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyində ekskursiyada olmuşdur. Ekskursiya zamanı hərbiçilərə muzeylərin yaranma tarixi, muzeydə olan eksponatlar və ekspozisiya zalları haqqında geniş məlumat verilmişdir. Ekskursiyanın sonunda hərbçilərin sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.08.2020      Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil və Mədəniyyət nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə Təhsil Nazirliyinə birbaşa tabe məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinin dərnək üzvlərinin Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinə onlayn ekskursiyası təşkil olunub. Ekskursiyada Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər Yaradıclıq, Turist Diyarşünaslıq, Texniki Yaradıcılıq və Ekoloji Tərbiyə mərkəzlərinin 40-dan çox dərnək üzvü iştirak edib.

Ekskursiyanın təşkil edilməsində əsas məqsəd şagirdlərin yay tətili müddətində asudə vaxtlarının səmərəli təşkili ilə yanaşı dərnək üzvlərini Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı aşkara çıxarılmış maddi mədəniyyət, tətbiqi sənət nümunələri, qədim numizmatika materialları, həmçinin milli geyimlər, bədii tikmə nümunələri və xalça məmulatları, qiymətli metallardan hazırlanmış zinət, məişət əşyaları, rəssamlıq əsərləri və s. ilə tanış etmək və şagirdlərdə dövətçilik, vətənə, millətə bağlılıq ideyalarını inkişaf etdirməkdən ibarət olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.08.2020      Avqustun 27-də Naxçıvan Şəhər Gənclər Mərkəzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə gənclər arasında “Yaşa və öyrən - II” intellektual bilik yarışı keçirilmişdir.

Yarış başlamazdan əvvəl Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi Elvin Əhmədov çıxış edərək bildirmişdir ki, artıq ənənə halını alan “Yaşa və öyrən” intellektual bilik yarışı 2019-cu ildən etibarən keçirilməyə başlanmışdır. 2019-2020-ci illər ərzində bilik yarışının “Yaşa və öyrən”, “Yaşa və öyrən – Onlayn”, “Yaşa və öyrən –Dostluq” və son olaraq “Yaşa və öyrən - II” adları altında müxtəlif formalarda keçirilmişdir. Sadalanan yarışlardan “Yaşa və öyrən” və “Yaşa və öyrən II” Naxçıvan Şəhər Gənclər Mərkəzində ənənəvi formada, “Yaşa və öyrən – Onlayn” və “Yaşa və öyrən – Dostluq” yarışları isə onlayn formada keçirilmişdir.

Qeyd edilib ki, Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən bilik yarışları gənclərin hazırlıq səviyyəsinin artırılması, cəld və analitik düşünmə bacarığının inkişaf etdirilməsi, intellektual yarışlarda iştirak səriştələrinin və gənclərin müasir dünyagörüşünün, habelə gənclər arasında yoldaşlıq münasibətlərinin və komanda ruhunun formalaşdırması yolu ilə sosial çevrələrinin genişləndirilməsi məqsədini daşıyır. Bilik yarışı Naxçıvan, Azərbaycan və dünya mədəniyyəti, incəsənəti, folkloru, ədəbiyyat, tarix, musiqi, teatr, film və başqa sahələri əhatə edən suallar əsasında keçirilir.

Qeyd edilib ki, yarışa Nazirliyin Gənclər Birliyinin “Qrifindor” komandası, Şərur Rayon Gənclər Birliyinin “Arpaçay” və “Oğlanqala” komandaları, Babək Rayon Gənclər Birliyinin “Ulduzlar” komandası, Ordubad Rayon Gənclər Birliyinin “Dübəndi” komandası, Culfa Rayon Gənclər Birliyinin “Darıdağ” və “Əlincə” komandaları, Kəngərli Rayon Gənclər Birliyinin “Herodot” komandası və son olaraq Şahbuz Rayon Gənclər Birliyinin “Xudafərin” komandası olmaqla cəmi 9 komanda qatılmışdır. “Triada”, “Esse” və “Elimination” turlarından ibarət olan yarışın sonunda “Oğlanqala” komandası I, “Əlincə” komandası II və “Dübəndi” komandası isə III yerin qalibi olmuşdur. Qalib olmuş komandalar Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin müvafiq diplomları ilə təltif olunmuşlar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
27.08.2020      Avqustun 26-da M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Republika Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə tanınmış rus yazıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoyun “Kreyser sonatası” əsərinin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova tədbiri giriş sözü ilə açaraq, onun məqsəd və mahiyyəti haqqında məlumat vermişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının böyük kitabxanaçısı Əzizə Süleymanzadə “Lev Tolstoyun həyat və yaradıcılığı” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, Lev Nikolayeviç Tolstoy rus yazıçısı, publisist və filosofu, dünya ədəbiyyatının ən böyük yazıçılarından biridir. L.Tolstoyun yazdığı “Hərb və Sülh”, “Anna Karenina”, “İnsanı yaşadan nədir” əsərləri realist roman janrının ən yaxşı nümunələri hesab olunur. Yazıçı varlı bir ailənin övladı olaraq Yasnaya-Polyanada anadan olub. Çox kiçik yaşlarından anasını, sonra atasını itirmiş, qohumlarının himayəsinə keçmişdir. Onun uşaqlıqdan həqiqətləri incələməyə qarşı böyük bir marağı vardı. L.Tolstoy təhsilini davam etdirmək üçün Moskvaya yollanır və orada çalışqan, savadlı bir tələbə olaraq uğur və sevgi qazanır. Ömrünün altmış ilini bədii yaradıcılığa həsr etmiş və dünya ədəbiyyatında ən yüksək yerlərdən birini tutan L.Tolstoy 1910-cu il noyabr ayının 22-də vəfat etmiş, Yasnaya Polyanada dəfn olunmuşdur.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabxanaçısı Rəqsanə Aslanova yazıçının “Kreyser sonatası” əsəri haqqında məlumat vrərək bildirmişdir ki, əsərdə hadisələr bir qatar səyahətinin təsviri ilə başlayır. Əsərin qəhrəmanı Pozdnışev qatarda olan sərnişinlərin sevgi haqqındakı ümumi söhbətinə qarışır. Özünün gənc, qayğısız illərindəki əyləncələrindən danışır, qadınların geyimlərinin kişi istəklərini əldə etmək üçün nəzərdə tutulduğunu, bununla da kişilərə hökm etdiklərini dilə gətirir. Povest Pozdnışevin əsərdə haqqında bəhs edilməyən bir sərnişinə həyat hekayəsini danışması ilə davam edir.

Çıxışlardan sonra oxucular arasında əsərin müzakirəsi aparılmış, oxucuların sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
26.08.2020      Avqustun 26-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında onlayn ekskursiya keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin bələdçisi Tomris Cəlilova təqdim edib.

Ekskursiyanın əvvəlində bələdçi muzeytipli müəssisə kimi fəaliyyət göstərən Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının yaradılma tarixi haqqında məlumat verərək bildirib ki, Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyası 1982-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Qalereyanın yaradılmasında əsas məqsəd Azərbaycanda, əsasən də, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayıb-yaradan, fəaliyyət göstərən rəssamların həyat və yaradıcılığının öyrənilməsi ilə yanaşı, onların əsərlərini təbliğ etmək, sərgiləmək, qoruyub saxlamaq və gələcək nəsillərə çatdırmaqdır. 2000-ci ildə Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyası Naxçıvan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev Sarayına köçürülmüşdür. 2009-cu ildə sarayın əsaslı təmirindən sonra, sarayın 3-cü mərtəbəsində rəsm əsərlərinin nümayişi üçün geniş ekspozisiya zalı qalereyanın istifadəsinə verilmişdir.

Vurğulanıb ki, Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasının fondunda 150-dən çox rəssamın 500-ə yaxın rəsm əsəri mühafizə olunur. Hazırda ekspozisiya zalında 100-ə yaxın rəsm əsəri nümayiş etdirilməkdədir.

Qalereyanın ekspozisiyası haqqında geniş məlumat verən bələdçi qeyd edib ki, ekspozisiyanın 1-ci guşəsini ulu öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş rəsm əsərləri və büstlər təşkil edir. 1998-ci ildə rəssam Rəfael Qədimov tərəfindən kətan üzərində yağlı boya ilə çəkilmiş “Ümidimiz sənədir” əsəri, rəssam İlham Mirzəyev tərəfindən çəkilmiş ümummilli liderin portreti, Azərbaycan Respublikasının Xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyevin “Sərgidə” adlı əsəri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Cavid İsmayılovun “Müstəqillik yolları” və Abbas Yaycılının “Zirvədə”, “Heydər Əliyevin portreti”, “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin portreti” adlı əsərləri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Həmzə Sadiqovun “Ümummilli lider Heydər Əliyevin davamçıları”, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar rəssamı Telman Abdinovun “Zamanın atəşfəşanlığı”, Nəriman Əliyevin “Heydər Əliyevin portreti”, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Şamil Mustafayevin “Heydər Əliyev” adlı rəsm əsərləri qalereyanın ən dəyərli eksponatları sırasındadır.

Guşədə nümayiş olunan ulu öndərin heykəltəraş, rəssam Elman Cəfərov tərəfindən hazırlanmış, həmçinin “Gəmiqaya” Holdinq tərəfindən qalereyaya hədiyyə olunmuş büstləri, mis üzərində ofort üslubu ilə işlənmiş portreti gələn tamaşaçıların diqqətini cəlb edir.

Ekspozisiyanın 2-ci guşəsi mənzərə və kompozisiya janrında çəkilmiş əsərlərə həsr olunmuşdur. Burada Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Sabir Qədimovun, Naxçıvanda yaşayıb-yaratmış görkəmli fırça ustaları Nəriman Əliyevin, Babək Abuzərlinin, Əyyub Səfərovun, realist rəssam Nadir Axundovun, rus rəssamı R.F.Qolovanovun kompozisiya, mənzərə və portret janrında yaratdığı dəyərli əsərlər nümayiş olunmaqdadır

İzləyicilərin diqqətinə çatdırılıb ki, ekspozisiyada hazırlanma üsuluna görə digər əsərlərdən fərqlənən, 2002-ci ildə naxçıvanlı rəssam Turə Dünyamalıyeva tərəfindən tikmə üsulu ilə hazırlanmış əsər ölkəmizdə realist rəssamlıq məktəbinin banisi olan, az ömür yaşamasına baxmayaraq özündən sonra 500-ə yaxın rəsm əsəri yadigar qoymuş Bəhruz Kəngərlinin portretidir.

Bələdçi bildirib ki, ekspozisiyanın növbəti guşədə Azərbaycanın xalq rəssamlarının əsərləri sərgilənir. Burada sərgilənən Azərbaycan Respublikasının Xalq rəssamı professor Hüseyn Əliyevin sulu boya ilə işlədiyi “Dağda gün batır”, Azərbaycan SSR-nin Əməkdar incəsənət xadimi və Azərbaycan Respublikasının Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayevin “İnşaatçı”, “Tikintidə briqadir”, “Əcəmi Naxçıvani”, professional rəssamlıq təhsili almış ilk azərbaycanlı qadın, dövlət mükafatı laureatı Maral Rəhmanzadənin “Azərbaycan qadınları”, “Görüş” (Üç rəfiqə), Azərbaycan Respublikasının Xalq rəssamı Əyyub Hüseynov tərəfindən marina janrında çəkilmiş “Dəniz” kimi əvəzsiz rəsm əsərləri haqqında izləyicilərə məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun sərəncamı ilə 2012-ci ildən başlayaraq “Naxçıvan - Bəşəriyyətin Beşiyi” Beynəlxalq Rəsm festivalları keçirilir. Bu festivalların keçirilməsi Azərbaycanın mədəni həyatında əlamətdar hadisəyə çevrilmişdir. Muxtar respublikada 2012, 2014, 2016 və 2018-ci illərdə olmaqla 4 Beynəlxalq Rəsm Festivalı keçirilmişdir. Festivallarda dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş istedadlı fırça ustaları iştirak etmişdir. Qalereyanın növbəti guşəsi Naxçıvanın Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyi tərəfindən Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasına hədiyyə olunmuş festivallarda çəkilən rəsm əsərlərinə həsr olunmuşdur.

Nəzərə çatdırılıb ki, naxçıvanlı rəssamların rəsm əsərlərinə həsr olunmuş sonuncu guşədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Əli Səfərlinin, rəssamlar Məmmədəli İsmayılovun, Qədirullah Bağırovun, Mirmehdi Seyidovun, Məmməd Şirzadovun, Şamil Fətullayevin müxtəlif janrlarda çəkilmiş dəyərli rəsm əsərləri nümayiş olunmaqdadır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
26.08.2020      Naxçıvan Şəhər Peşə Liseyinin "Turizm agenti" kursunun müdavimləri iyul ayının 28-dən başlayaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan muzeylərdə təcrübə keçirlər. Nazirlik tərəfindən müdavimlərin muzeylərdə təcrübə keçməsinə dair qrafik hazırlanmış, ay ərzində qrafikə əsasən onların muzeylərdə təcrübə keçməsi təmin edilmişdir.

Ötən dövr ərzində tələbələr Heydər Əliyev Muzeyində, C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyində, Dövlət Bayrağı Muzeyində, Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində, Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində, “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksində, Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalereyasında, Bəhruz Kəngərli Muzeyində, “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində, Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksində, Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyində və Cəmşid Naxçıvanski Muzeyində ekskursiyada olmuşdur. Ekskursiya zamanı tələbələrə yüksək muzey xidməti göstərilmiş, muzeylərin yaranma tarixi, o cümlədən, muzeylərdə nümayiş olunan, xalqımızın tarixini, mədəniyyətini, adət-ənənələrini özündə əks etdirən eksponatlar,

Naxçıvan torpağının yetişdirdiyi görkəmli şəxsiyyətlər haqqında geniş məlumat verilmişdir. Həmçinin tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.

Təcrübə sentyabr ayının 2-dək davam edəcəkdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.08.2020      Avqustun 24-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında Rasim Ocaqovun rejissorluğu ilə çəkilən "Ölsəm bağışla" filminin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Əzizə Süleymanova qeyd etmişdir ki, baş rollarda Fəxrəddin Manafov və Gülzar Qurbanovanın iştirak etdiyi “ Ölsəm bağışla” filmi 1989-cu ildə real həyat hadisələri əsasında çəkilmiş, II Dünya müharibəsindən sonrakı illərdə baş verən hadisələrin lentə alındığı dram janrında olan bədii filmdir. Əsas süjet xətti iki gənc arasındakı məhəbbət üzərində qurulan filmdə həmçinin haqsızlığa qarşı mübarizə də əks olunur.

Daha sonra filmin müzakirəsi başlanlılmış söz gənclərə verilmişdir. Nazirliyin Gənclər Birliyinin üzvləri Gülnisə Zeynallı və Aysel Əhmədova, Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Zeynəb İsmayılova və Nərmin Nəzərova, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Xanım və İlahə Qasımovalar, Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Aytac Vəliyeva və Sila Əlisoy, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Amin Əliyev və Günel Quliyeva, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Leyla Kərimova və Uğur Sarıyev, Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvü Rasim Qasımov film barədə müzakirə iştirakçılarına məlumat vermiş və fikirlərini bölüşmüşlər.

Bildirilmişdir ki, həyat filmin qəhrəmanı Yusifi bir çox sınaqlardan keçirir, sərtləşdirir. Hər addımında haqsızlıqlarla üzləşən Yusif onlarla təkbaşına mübarizə aparmalı olur. Sonda filmin qəhrəmanı ölür, onun qəlbi hər cür natəmiz fikirlərdən uzaq olduğu üçün qara qüvvəllərlə sona qədər mübarizə apara bilmir.

Filmin müzakirəsi qarşılıqlı diskussiya formasında gəncləri maraqlandıran sualların cavablandırılması ilə başa çatmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.08.2020      Prezident İlham Əliyev avqustun 19-da Həsən Seyidbəylinin 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, Sərəncamda deyilir:

"2020-ci ilin dekabr ayında Azərbaycan mədəniyyətinin tanınmış nümayəndəsi, kinodramaturq, rejissor və ssenarist, Xalq artisti Həsən Mehdi oğlu Seyidbəylinin anadan olmasının 100 illiyi tamam olur.

Həsən Seyidbəyli ssenari müəllifi olduğu və rejissor kimi quruluş verdiyi yüksək bədii keyfiyyətə malik, eləcə də ifadə vasitələrinin rəngarəngliyi və süjet xəttinin dolğunluğu baxımından seçilən filmlərlə Azərbaycanın kino sənəti salnaməsinə yeni səhifələr yazmışdır. Onun həyat həqiqətlərinə sədaqətlə yaradılan və mənəvi zənginlik, əxlaqi saflıq, dərin zövq aşılayan uğurlu ekran əsərləri, xüsusilə “Nəsimi” tarixi bədii filmi milli kinematoqrafiyanın nailiyyətləri sırasında özünəməxsus layiqli yer tutur. Həsən Seyidbəyli Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqına rəhbərlik etdiyi uzun illər ərzində dünya kinosunun qabaqcıl təcrübəsindən lazımınca bəhrələnməklə respublikada kinematoqrafiya fəaliyyətinin təşkilinə və kino sənətinin inkişafına əhəmiyyətli töhfələr vermişdir. Meydana gətirdiyi sanballı nəsr nümunələri Həsən Seyidbəyliyə ədəbiyyat aləmində geniş şöhrət qazandırmışdır.

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan kinematoqrafiyasının inkişafında təqdirəlayiq xidmətlər göstərmiş Xalq artisti Həsən Seyidbəylinin anadan olmasının 100-cü ildönümünün qeyd olunmasını təmin etmək məqsədilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin təkliflərini nəzərə almaqla, Xalq artisti Həsən Seyidbəylinin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər planını hazırlayıb həyata keçirsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin".


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.08.2020      Avqust ayının 21-də Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası Culfa rayonunun məktəbliləri ilə “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının onlayn müzakirəsini keçirmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının direktoru Kamal Axundov iştirakçılara “Oxunması zəruri olan kitablar” haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamının əhəmiyyətindən danışmış, keçirilən tədbirin məqsəd və mahiyyətini qeyd edərək kitab haqqında ümumi məlumat vermişdir.

Kitabxananın Kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Nüşabə Seyidova “Kitabi-Dədə Qorqud Türk Xalqlarının qəhrəmanlıq eposudur” mövzusundakı çıxışında dastan, onun boyları, dastandakı əsas qəhrəmanlar və dastanın oxuculara aşıladığı yüksək insani dəyərlər haqqında geniş məlumat verib.

Sonra kitabxananın Xidmət şöbəsinin böyük kitabxanaçısı Aytən Qurbanova “Kitabi-Dədə Qorqud ən qədim yazılı abidəmizdir” mövzusundakı çıxışında dastanın xalqımızın tarixi keçmişini, mədəniyyətini, qəhrəmanlığını, bədii və fəlsəfi təfəkkürünü əks etdirməsindən söz açmışdır. O, dastanda xalqımızın hələ qədim zamanlarından torpağa məhəbbətindən, onun becərilməsi ilə bərabər qorunmasında vətən övladlarının – qəhrəman oğul və qızların fədəkarlığını qeyd etmiş və bildirmişdir ki, xalqımız həmişə öz düşmənlərinə qarşı mübarizədə birləşməyi bacaran mübariz xalqdır və müqəddəs adətlərimiz bu gün də yaşadılmaqdadır.

Müzakirələrdə Culfa şəhər 3 №li məktəbindən Lamiyə İsgəndərova, Rəvanə Əhmədli, Nurtən Həsənova, Yaycı kənd 2 №li məktəbindən Aytac Məhərrəmova, 1 №li məktəbdən Aysu Fərəcova, Culfa şəhər 2№li məktəbindən Nəsrin Əliyeva, Adilə İsmayılova, Gülnarə Feyzullayeva və Dizə kənd məktəbindən Hünər Əliyev “Basatın Təpəgözü öldürməsi”, “Salur qazanın evinin yağmalanması” və s. boylar haqqında danışmışlar.

Sonra iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.

Sonda Culfa Rayon Təhsil şöbəsinin müdiri Mehdi Əliyev Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının kollektivinə məktəblilərlə xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini, qəhrəmanlıq və mübarizlik rəmzi olan belə bir dastanın müzakirəsini təşkil etdiyi üçün təşəkkürünü bildirmiş, gələcəkdə də belə tədbirlərin keçiriləcəyinə əminliyini vurğulamışdır.

Müzakirədə Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının, Culfa Rayon Təhsil Şöbəsinin əməkdaşları və məktəblilər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.08.2020      Avqustun 20-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Babək Rayon MKS-nin əməkdaşları üçün onlayn təcrübə məşğələsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova onlayn tədbiri giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, təcrübənin keçirilməsinin məqsədi elektron formada oxuculara xidmət etmək, cəmiyyətin informasiyaya olan tələbatını təmin etmək, insanlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılmasını istiqamətləndirmək, kitaba olan marağı artırmaq üçün kitabxanaçıların işinin istiqamətləndirilməsi, iş təcrübəsinin bölüşməsidir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kütləvi iş şöbəsinin müdiri Nərmin Allahverdiyeva “Kitabxanalarda internet resurslardan istifadə etmək qaydaları” adlı çıxışında bildirmişdir ki, bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin sisteminə daxil olan kitabxanalar öz fəaliyyət istiqamətlərini şəraitə uyğun quraraq onlayn formada oxuculara kitabxana-informasiya xidmətini davam etdirir. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası elektron kitabxana vasitəsilə, həmçinin digər kitabxanalar tərəfindən sosial şəbəkələrdə, “İnstagram” və “Facebook” sosial şəbəkələrində elektron kitabxana xidmətləri təklif edərək oxuculara müxtəlif kreativ formatlarda onlayn xidmətlər göstərilir. Kitabxanaya onlayn müraciət edən oxucular üçün səyyar kitabxana xidməti göstərilmiş, onların tələbatı nəzərə alınaraq dərsliklərin, kitabların pdf variantları hazırlanmış, sosial şəbəkələr üzərindən oxuculara çatdırılmışdır. Oxuculara xidmət işinin səviyyəsini daha da yüksəltmək məqsədilə keçirilən tədbirlər “Zoom Meeting” mobil tətbiqi üzərindən onlayn formatda təşkil edilmişdir. Hazırkı şəraitdə kitabxanaçıların başlıca vəzifəsi kitabxanalarda keçirilən onlayn tədbirləri sistemli şəkildə istiqamətləndirmək, oxucuların mütaliə mədəniyyəti və bilik dairəsinin genişlənməsinə səy göstərməkdən ibarətdir.

N.Allahverdiyeva vurğulamışdır ki, müasir dövrün informasiya bolluğunda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması və düzgün istiqamətləndirilməsi həyati zərurətə çevrilmişdir. O, pandemiya dövründə kitabxanaların işinin qurulması, məsafədən xidmət göstərilməsi baxımından optimal təcrübi metodlar haqqında məlumat vermişdir.

Sonda mövzu ətrafında müzakirələr aparılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.08.2020      Avqustun 19-da Naxçıvan şəhərindəki Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam studiyası”nın onlayn konserti olub. Konsert proqramında xalq mahnıları, təsniflər və Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığından nümunələr səsləndirilib. Ansamblın bədii rəhbəri İlqar Hüseynovdur.

Qeyd edək ki, filarmoniyada Muğam studiyası uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərir. Studiyanın tərkibində tanınmış xanəndələrlə yanaşı gənc muğam ifaçıları da bu sənəti yaşadır və təbliğ edirlər. Muğam studiyasına İlqar Hüseynov rəhbərlik edir. Muğam sənəti Azərbaycan xalqının bədii yaradıcılığını və musiqi mədəniyyətinin zəngin sərvəti olmaqla nadir sənət nümunəsidir. Muğam xalqımızın dünya mədəni irsinə bəxş etdiyi ən böyük xəzinədir. Muğam sənətimizdə xalqımızın təfəkkürü və düşüncə tərzi öz əksini tapır. Xalqımızın yaratdığı bu sənət nümunəsi zənginliyi, ucalığı, kamilliyi, müdrikliyi, hikməti, əbədiyaşarlığı ilə insanı düşündürür. Təsadüfi deyil ki, 2002-ci ildə UNESKO tərəfindən muğam sənəti bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi reprezentativ siyahısına salınmışdır.

Onlayn konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam studiyası”nın solistlərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Zülfiqar Mahmudov “Çahargah təsnifləri”, Ruhiyyə Hüseynova Əlibaba Məmmədovun “Gözlərin” mahnısını, “Yana-yana kül oldum” xalq mahnısını, müğənnilərdən Məhərrəm Quliyev “Dilkeş”, Bəhruz Quliyev Bayatı-şiraz təsniflərini, Nərmin Hüseynova Qulu Əsgərovun “İlk eşqim” mahnısını ifa ediblər.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam studiyası”nın solistlərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artist Zülfiqar Mahmudovun müğənni Nərmin Hüseynova ilə birlikdə ifa etdiyi “Qarabağ şikəstəsi” ritmik muğamı ilə başa çatan onlayn konsert, təqribən 1 saata yaxın davam edib. Bugünkü onlayn konsert proqramı da bu günə kimi təqdim edilmiş digər konsertlər kimi Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet resurslarında canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə onlayn formada təqdim edilən mədəni tədbirlər ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanmaqla yanaşı, həm də insanların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə əməli töhfədir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.08.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyində keçirilən müşavirəni nazir Natəvan Qədimova açıb. Bildirilib ki, Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində 3 dövlət teatrı, 2 dövlət filarmoniyası, 2 respublika əhəmiyyətli kitabxana, 1 musiqi kolleci, 30 muzey və muzeytipli müəssisə, 26 uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbi, 400-dən çox klub, mədəniyyət evi, kitabxana və kitabxana filialları, mədəni-maarif müəssisələri və digər mədəniyyət obyektləri fəaliyyət göstərir. Bu mədəniyyət müəssisələrinin payız-qış mövsümünə lazımi səviyyədə hazırlığı daim diqqət mərkəzindədir.

Məlumat verilib ki, nazirliyin sisteminə daxil olan müəssisə və təşkilatlardan 1-i ümumiləşdirilmiş havalandırma sistemi, 66-sı qazanxana və kombi­tipli sistemlə, 340-ı ümumi istilik sistemi ilə, 50-si dizel yanacağı, 2-si maye qaz, 6-sı isə təbii qazla qızdırılır. Hazırda 12 mədəniyyət müəssisəsində tikinti işləri aparılır. Vurğulanıb ki, müəssisə rəhbərləri kitabxana, klub müəssisələri təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməli, xüsusilə mövcud vəziyyətlə əlaqədar tibb-sanitariya işi diqqətdə saxlanılmalı, müəssisələrdə elektrik enerjisindən qanunsuz istifadəyə yol verilməməlidir. Müəssisə rəhbərləri elektrik sayğacı olmayan obyektlərdə sayğac quraşdırılması məsələsini indidən həll etməli, müvafiq orqanlar tərəfindən keçirilən reydlər zamanı belə nöqsanlara rast gəlinməməlidir. Mədəniyyət müəssisələrində payız-qış mövsümünə hazır­lıqla bağlı məsul şəxslər oktyabr ayının 15-dək nazirliyə yazılı məlumat verməlidirlər.

Payız-qış aylarında baş verə biləcək hər hansı hal üçün müəssisə rəhbərlərinin birbaşa məsuliyyət daşıdığını vurğulayan Natəvan Qədimova bildirib ki, nazirliyin strukturuna aid olan müəssisələrdə, şəhər (rayon) mədəniyyət şöbələrində və tabeliyində olan müəssisələrdə istilik sistemlərinin və elektrik naqillərinin vəziyyəti əvvəlcədən yoxlanılmalı, nasazlıqlar aradan qaldırılmalıdır. Mədəniyyət müəssisələrində təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsi üçün müvafiq tədbirlər görülməli, qazanxana işçilərinin peşə təhsilinə diqqət yetirilməli, onların qış geyimləri ilə təmin olunması, mədəniyyət müəssisələrində dizel yanacağı, maye qaz, neft, şüşə, şifer, soba, polietilen və başqa mal-materialların alınaraq düzgün bölünməsi və paylanması, lazımi yerlərə çatdırılmasının təmin edilməsi diqqətdə saxlanılmalıdır.

Diqqətə çatdırılıb ki, ötən payız-qış mövsümü ərzində mədəniyyət müəssisələrində heç bir fövqəladə hal baş verməmiş, fasiləsiz iş rejimi təmin edilmiş, qarşıya çıxan problemlər isə vaxtında aradan qaldırılmışdır. Növbəti payız-qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar işlər düzgün qurulmalı, bütün imkanlardan səmərəli istifadə olunmaqla mədəniyyət müəssisələrində fasiləsiz iş rejimi təmin edilməlidir.

Sonda məruzə ətrafında çıxışlar olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.08.2020      Avqust ayının 18-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət və Təhsil nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə Təhsil Nazirliyinə birbaşa tabe məkdəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinin dərnək üzvlərinə Heydər Əliyev Muzeyində onlayn ekskursiya təşkil olunub. Ekskursiyanı muzeyin bələdçisi Gülnar Quluzadə aparıb.

Onlayn ekskursiya zamanı şagirdlərə Heydər Əliyev Muzeyinin yaradılması barədə ətraflı məlumat verilib. Qeyd olunub ki, ümummilli liderin adını daşıyan muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 1999-cu il 18 fevral tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvan şəhərində yaradılıb, 1999-cu il 10 may tarixdən fəaliyyət göstərməyə başlayıb. 2005-2006-cı illərdə əsaslı olaraq yenidən qurulan muzeyin 20 dekabr 2006-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə təntənəli açılış mərasimi keçirilib.

Onlayn ekskursiya zamanı bildirilib ki, fəaliyyətə başlayanda 420 eksponatla tamaşaçılara xidmət göstərən muzeydə hazırda 4000-dən çox eksponat mühafizə olunur. Həmin eksponatlar ümummilli liderin dövlətçilik və siyasi fəaliyyətinin öyrənilməsində, onun mənalı həyatı, zəngin və çoxşaxəli fəaliyyəti barədə faktların gələcək nəslə çatdırılmasında böyük rol oynayır. Azərbaycanın müasir dövlətçilik tarixinin və ümummilli liderimizin siyasi irsinin tədqiqatçıları buradan elmi axtarışlar üçün dəyərli faktlar əldə edirlər. Ekskursiya zamanı ekspozisiyada nümayiş olunan eksponatlar haqqında geniş məlumat verilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
19.08.2020      AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun Arxeoloji irsin tarixi və nəzəriyyəsi şöbəsinin müdiri, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində elmi tədqiqatlar aparan Xaraba Gilan arxeoloji ekspedisiyasının rəhbəri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Bəhlul İbrahimlinin “Naxçıvanın orta əsr şəhərləri: Aza (tarixi-arxeoloji tədqiqat)” monoqrafiyası “Avropa” nəşriyyatında çapdan çıxıb.

İnstitutdan NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyinə bildirilib ki, monoqrafiya Naxçıvanın orta əsr şəhərlərindən biri olan Azanın tarixinin və maddi mədəniyyətinin tədqiqinə həsr edilib. E.ə. I minilliyin əvvəllərindən mixi yazılarda adı gedən Aza yaşayış yeri yalnız iki min il sonra – XIV-XVI əsrlərdə şəhər kimi mövcud olub, Osmanlı-Səfəvi müharibələri gedişində bir neçə dəfə dağıntıya məruz qalaraq şəhər statusunu itirib.

Monoqrafiyada qısa şəkildə bölgənin siyasi tarixinə də toxunulur. 1256-cı ildə Hülakü xan İsmaililəri darmadağın etdikdən sonra onlardan bir qrupu Ordubadın şərq tərəfində, Zəngəzur silsiləsinin əlçatmaz yerlərində məskən salaraq uzun müddət gizli yaşayıb, İsmaili təriqətini Naxçıvan və Maku bölgələrində yayıb. Nüsnüs kəndindəki “Qırx kimsənə” pirinin onlara aid olması haqqında fikirlər var.

Naxçıvanda geniş yayılan daha bir dini cərəyan nöqtəvilik (insan ruhunun canlılara və cansızlara keçməsi) olub. Bu cərəyan sovet dövrünün ilk vaxtlarına qədər davam edib. Orta əsr Aza şəhəri və ətrafındakı kəndlər nöqtəviliyin mərkəzi olub. Bu fikri nöqtəvilərin sitayiş etdikləri, qəbirlərin üzərinə, pirlərə, kəndlərə yaxın təpələrin üzərinə qoyulub və oraların ziyarətgaha çevrilməsinə səbəb olmuş qeyri-adi görünüşlü qara rəngli çay daşlarıdır. Aza orta əsr qəbiristanlığında, Aza pirində bu daşlar indi də durur və yerli əhali arasında onların qeyri-adi gücə malik olduğuna, gecələr gəzərək səhərlər öz yerinə qayıtdığına, hətta böyük daşların “balaladığına” inananlar var. Bu inancları, XX əsrin 20-ci illərində burada tədqiqat aparan V.M.Sısoyev və K.N.Smirnov da qeyd ediblər.

Monoqrafiyada Aza şəhərinin arxeoloji tədqiqi, indiyədək saxlanmış abidələri və onların dövrü haqqında ətraflı məlumat verilir. Maraqlıdır ki, Aza şəhərinin abidələri XIX əsrin ortalarından tədqiqatçıların diqqət mərkəzində olsa da, şəhərin iç qalası haqqında indiyədək heç bir məlumat verilməmişdi. Aza şəhərinin üçqat müdafiə divarları ilə əhatə olunmuş iç qalası 2013-cü ildə Xaraba Gilan arxeoloji ekspedisiyasının tədqiqatları zamanı aşkar olunub. Hazırda şəhərin XIV-XVI əsrlərə aid abidələri içərisində beştağlı körpü, qəbirüstü daş sənduqələr, türbə və hamam az-çox salamat qalıb. Abidələrin kütləvi şəkildə dağıdılması 1828-1830-cu illərdə buraya ermənilərin köçürülməsindən sonra baş verib. Erməni tədqiqatçı S.V.Ter-Avetisyanın yazdığına görə, XIX əsrin 70-ci illərində türbənin kaşıları sökülərək, onlardan beştağlı körpünün yaxınlığında inşa olunan karvansaranın karnizində istifadə olunub.

Aza orta əsr şəhərinin istehsal etdiyi və xarici bazara çıxardığı məhsullar içərisində dövrün yazlı mənbələrində dəfələrlə adı keçən və arxeoloji tədqiqatların da təsdiq etdiyi şərabı xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Etnoqrafik tədqiqatlar göstərir ki, bölgədə 30-dan çox üzüm növü yetişdirilib.

Şəhərin geniş ticarət əlaqələrinə malik olduğunu arxeoloji qazıntılar zamanı əldə edilən numizmatik materiallar da sübut edir. Həmin materiallar içərisində Bizans sikkələri, Mardin Artuklularından Nəsirəddin Artuk Arslanın (1201-1239) adından kəsilmiş mis sikkə, Osmanlı pulları, Səfəvilərə aid sikkələr xüsusən əhəmiyyətlidir.

Aza şəhəri və ətrafında qədim zamanlardan Kəngərli tayfasının iki qolu məskunlaşmış, şəhərin iqtisadi və siyasi həyatında mühüm rol oynamışdır. 1724-cü ildə Kəngərli Mənsur bəyin qoşunu ilə Osmanlı qoşunu arasında Aza yaxınlığında olan döyüş zamanı buradakı kəndlər dağıdılıb, əhalisinin bir hissəsi öldürülüb, sağ qalanları dağlara sığınaraq sonradan başqa bölgələrdə yaşayan qohumlarının yanına köçüblər. V.N.Qriqoryevin məlumatına görə, əhali yalnız XIX əsrin əvvəllərində buraya qayıda bilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.08.2020      Avqustun 15-də Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Şərur rayonunda yerləşən tarixi abidələr” mövzusunda onlayn müzakirə keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova abidələr haqqında məlumat vermişdir. Qeyd etmişdir ki, tarixi abidələr xalqı, xalq isə tarixi abidələri yaşadır. Tarixi abidələr xalqın tarixi yaddaşıdır və onların qorunub saxlanması və bərpası hər zaman diqqət mərkəzindədir. Ona görə də tariximizin əks-sədası olan tarixi abidələrimizi öyrənmək və qorumaq hər kəsin vətəndaşlıq amalına çevrilməlidir.

Daha sonra söz gənclərə verilmişdir. Birliyin üzvü Nuran Əliyev “Şərur rayon qalaları”, Ülkər Vəliyeva “Şərur rayonu ərazisində yerləşən yaşayış yerləri”, Fatma Əhmədova və Gülnar İmanova “Şərur rayon tarixi abidələri” mövzusunda geniş məlumat vermişdilər. Çıxışlarda qeyd edilmişdir ki, ulu babalarımızın bizə yadigar qoyduğu tarixi abidələrimiz xalqımız qədim mədəniyyətinin göstəricisidir. Qədim diyarımızın ərazisindəki qalalar, qədim yaşayış yerləri, buzxana, hamam və pirlər bu torpaqda tarixin və mədəniyyətin qədimliyini göstərir. Bu gün dünyanın ən qədim insan məskənlərindən olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və bərpası istiqamətində də ardıcıl tədbirlər görülür.

Onlayn tədbirdə Şərur Rayon Gənclər Birliyinin üzvləri ilə yanaşı Qorçulu kənd tam orta məktəbinin tarix müəllimi Mətləb Bayramov Ordubad, Culfa və Şahbuz Rayon mədəniyyət şöbələrinin gənclər birliklərinin sədrləri, Nazirliyin Gənclər birliyinin sədri və müavini də iştirak etmişdir.

Sonda mövzu ətrafında ətraflı fikir mübadiləsi aparılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.08.2020      Avqustun 15-də Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Əyyub Abbasovun “Keçinin qisası” pyesi əsasında hazırladığı tamaşanı onlayn formada balaca teatrsevərlərə təqdim edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynovun səhnələşdirdiyi “Keçinin qisası” tamaşasında şər qüvvə olan canavara qarşı mübarizə və sonda onun məhv edilib, xeyir qüvvələrin qələbə çalmasından bəhs edilir.

Keçinin öz balaları ilə firəvan yaşaması ilə başlayan tamaşadakı hadisələr bu cür davam edir. Şər qüvvə olan canavar keçinin balalarını yemək fikrinə düşür. Ana keçi balalarına ot, süd gətirməyə gedəndə onlara heç kimin üzünə qapı açmamağı tapşırır. Fürsətçil canavar ana keçinin balalarına dediyi sözləri yadında saxlayır və keçi balalarını analarının dilində aldadaraq yeyir. Evə dönən ana keçi qapının qırıldığını, balalarından tək birinin evdə qaldığını görür. Evdə qalan keçi balası, canavarın gəldiyini və qardaşlarını yediyini bildirir. Ana keçi intiqama hazırlaşır. Canavar ilə döyüşür və onu öldürür. Balalarını azad edir. Final Xeyir qüvvələrin qələbəsi ilə başa çatır.

Balaca teatrsevərlər tərəfindən maraqla qarşılanan tamaşanın quruluşçu rejissoru Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynov, quruluşçu rəssamı Rafael Qədimov, musiqi tərtibatçısı Əli Məmmədov, rejissor assistenti Ulduz Süleymanovadır. Rollarda Vəsmə Quliyeva, Ulduz Süleymanova, Ləman Əhmədova, Əfqanə Ələsgərova, Arzu Səfərov, İlham Babayev, İbad Nəbiyev, Süleyman Süleymanov və İlqar Babayev çıxış etmişlər.

Qeyd edək ki, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla teatrı balaca tamaşaçılar üçün bu günə kimi “Buratino”, “Qoğalın sərgüzəşti”, “Ələddinin sehrli çırağı”, “Göyçək Fatma” və “Qızıl xoruz” tamaşalarını onlayn formada nümayiş etdirib.

Digər tamaşalar kimi, bu tamaşa da Naxçıvan Dövlət Televiziyasının efirindən və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarından canlı olaraq yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.08.2020      Avqustun 13-də Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Kitabların insan psixologiyasına təsiri” adlı onlayn müzakirə keçirilib.

Onlayn müzakirədə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Universitet dünyası muzeyinin direktoru, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Abbas Hacıyev iştirak etmişdir. Müzakirənin aparıcısı, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədr müavini Aysel Şəfiyeva tədbirin mahiyyəti barədə məlumat vermişdir.

Sonra söz Abbas Hacıyevə verilmişdir. Qonaq qeyd etmişdir ki, “Kitab bəşər mədəniyyətinin ən böyük nailiyyətlərindən biridir. Kitabların insanın inkişafındakı rolunu danmaq olmaz. Kitab və mütaliə çox önəmli məsələdir. Keçmişdən bu günümüzədək yazılan bir çox kitab hər dövr üçün insanın tərbiyə olunmasında, dünyagörüşünün artmasında böyük rol oynayıb.

Vurğulamışdır ki, həm uşaqların, həm də gənc nəslin tərbiyə olunmasında kitablar böyük əhəmiyyət daşıyır. Oxumaq bizi məqsədimizə aparacaq vasitədir və bu vasitə bizim seçdiyimiz məqsədin doğru və yanlış olması barədə qərar verməyimizə kömək edir. Necə ki Volter demişdir: “Oxumaq ruhu ucaldar”. Müasir dövrdə gənclərin çoxu mütaliə üçün internet məlumatlarını üstün tuturlar. Ancaq heç bir informasiya, heç bir qısa xülasə oxunan kitab qədər dolğun məlumat verə bilməz. Müasir dövrümüzdə gənc nəslin əksər nümayəndəsi vaxtının çoxunu internet resurslarında keçirir, istədiyi məlumatı internet vasitəsilə əldə edir. Kitab oxumamaq gənclərdə nitq pozulması, özünüifadə edə bilməmə kimi fəsadlara gətirib çıxarır. Bütün bunlar isə sizin psixologiyasına ciddi təsir edir.

Sonda fikir mübadiləsi aparılmış, gənclərin sualları cavablandırılmış və gənclərə mütaliə edərək vaxtlarını daha səmərəli keçirmələri tövsiyə olunmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.08.2020      NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, Şahbuz şəhər Heydər Əliyev prospektində inşa olunan muzey binası iki mərtəbədən ibarət olacaq. Birinci mərtəbəsində bərpaçı rəssam, fond, bələdçi və muzey əməkdaşları üçün otaqlar, ikinci mərtəbədə isə sərgi salonu yerləşəcək. Hazırda binanın təməlində beton-qəlib və hörgü işləri görülür.

1982-ci ildən fəaliyyət göstərən muzey üçün yeni binanın inşası turizm bölgəsi olan rayonun tarixinin təbliğinin genişləndirilməsinə öz töhfəsini verəcək.

Qeyd edək ki, muxtar respublikada bundan əvvəl Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi üçün zirzəmi ilə birlikdə 4 mərtəbədən ibarət yeni bina inşa olunaraq istifadəyə verilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.08.2020      Avqustun 14-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 95 illiyi münasibətilə əsərlərinin onlayn biblioqrafik icmalı keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova tədbiri giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, müasir Azərbaycan ədəbiyyatının ən parlaq simalarından olan Bəxtiyar Vahabzadə öz yaradıcılığı ilə bədii fikrin zənginləşməsində mühüm rol oynayıb. Böyük söz ustası Azərbaycan xalqının yüz illər boyu təşəkkül tapmış milli-mənəvi dəyərlərinin qorunması, adət-ənənələrinin yaşadılması naminə altmış ildən artıq bir müddət ərzində yorulmadan yazıb, yaradıb. O, azərbaycançılıq məfkurəsinə dərindən bağlı olan və özünüdərkə çağıran çoxsaylı əsərləri ilə Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına töhfələr verib. Bəxtiyar Vahabzadə ədəbi və elmi yaradıcılığı pedaqoji fəaliyyətlə uğurla əlaqələndirərək, uzun illər Bakı Dövlət Universitetinin professoru kimi Azərbaycanda yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasına da töhfələr verib.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kütləvi iş şöbəsinin müdiri Nərmin Allahverdiyeva “Bəxtiyar Vahabzadənin həyatı və yaradıcılığı” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, Bəxtiyar Vahabzadə 16 avqust 1925-ci ildə Şəki şəhərində anadan olmuşdur. 1934-cü ildə onun ailəsi Bakıya köçmüşdür. Burada orta məktəbi qurtarandan sonra ADU-nun Filologiya fakültəsini bitirən Bəxtiyar Vahabzadə Universitetin aspiranturasında saxlanılmış, “Səməd Vurğunun lirikası” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Vurğulanmışdır ki, B.Vahabzadə 60-cı illərdən başlayan milli azadlıq hərəkatının öncüllərindən biri idi. O, 1958-ci ildə yazdığı “Gülüstan” poeması ilə iki yerə parçalanmış Azərbaycanın tarixi faciəsini dilə gətirmişdir. Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərində vətən, millət, ailə, təbiət, dil, azadlıq həsrəti kimi mövzular ən güclü və dərin məzmunlarla izah edilmişdir. Onun lirik şeir və poemalarında, mənzum pyeslərində müasir dövrün problemləri lirik-fəlsəfi planda, yeni əlvan boyalarla təsvir edilir. “İkinci səs”, “Vicdan”, “Yağışdan sonra”, “Yollara iz düşür”, “Fəryad”, “Hara gedir bu dünya”, “Özümüzü kəsən qılınc”, “Cəzasız günah”, “Dar ağacı” və “Rəqabət” pyesləri Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. Bəxtiyar Vahabzadə 2009-cu il fevral ayının 13-də 83 yaşında uzun sürən xəstəlikdən sonra Bakı şəhərində vəfat etmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının metodika və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri Fəridə Ələsgərova Bəxtiyar Vahabzadənin kitabxananın fondunda olan əsərləri haqqında geniş məlumat vermişdir. Bildirilmişdir ki, kitabxananın fondunda şairin latın və kiril qrafikası ilə çap olunmuş müxtəlif illərdə yazdığı lirik şeirləri, poemaları, mənzum pyesləri var. F.Ələsgərova qeyd etmişdir ki, şairin özünün kitabları ilə yanaşı kitabxanada onun ömür yolu və yaradıcılığı haqqında yazılmış əsərlər də saxlanılır.

1 saat çəkən tədbirdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının, Ordubad, Babək, Şərur rayon MKS-lərin əməkdaşları və fəal oxucular ıştirak etmişdir..


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.08.2020      Avqust ayının 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə muzey əməkdaşları üçün “Muzeylərdə uçot-mühafizə işinin təşkilinin vəziyyəti” mövzusunda onlayn seminar keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova onlayn seminarın keçirilməsinin əhəmiyyəti barədə məlumat verərək bildirmişdir ki, bu günkü onlayn seminar muzey işinin aparılmasında mühüm sahələrdən biri olan uçot-mühafizə işinin təşkilinə həsr olunub. Ötən illərdə görülmüş işlərin davamı olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən yanvar-mart ayları ərzində muzey işinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə seminar-treninqlərin keçirilməsi, təsdiq olunmuş qrafikə əsasən muzey əməkdaşlarının Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində və C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyində təcrübə keçməsi də fond mühafizlərinin peşə biliklərinin artırılmasına xidmət etmişdir. Bugünkü onlayn seminar da uçot-mühafizə işinin düzgün qurulması, bu sahədə fond mühafizlərinə əməli köməklik göstərilməsinə xidmət edir.

Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin baş fond mühafizi Tünzalə Məmmədova çıxışında qeyd edib ki, muzeylərdə uçot-mühafizə işinin təşkili muzey işinin əsasını təşkil edir. Məlum olduğu kimi muzeyə daxil olmuş hər hansı bir əşya qeydiyyata alınmadan eksponat sayıla və ekspozisiya zallarında nümayiş oluna bilməz. Uçot-mühafizə işinin təşkilində muzeylərin baş fond mühafizlərinin üzərinə mühüm işlər düşür. Uçot-mühfizə işinin müvafiq təlimat əsasında və vaxtında aparılması, eksponatlar haqqında elmi təsvirin düzgün və dolğun yazılması, əvvəlcədən təsdiq olunmuş qrafikə əsasən təkrar uçotun aparılması, eksponatlara uçot nişanının vurulması uçot-mühafizə işinin əsasını təşkil edir.

Nazirliyin sistemində fəaliyyət göstərən muzeylərin fond mühafizlərinin iştirakı ilə keçirilən onlayn seminarın sonunda müzakirə aparılmış, onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.08.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2020-ci il 28 yanvar tarixli Sərəncamının icrası istiqamətində görülən tədbirlər çərçivəsində “Məmməd Məmmədov – 100” adlı kitab nəşr olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə hazırlanan yeni nəşrin elmi redaktoru sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Natəvan Qədimova, rəyçisi Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Elman Əliyevdir.

Kitabın ilk səhifəsində “Bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” sərəncam və sərəncama əsasən təsdiq edilən Tədbirlər Planı yer alıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Bəstəkarlar Təşkilatının sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Yaşar Xəlilovun yazdığı “Sənətə həsr edilmiş ömür” sərlövhəli ön sözdə bəstəkarın həyat və yaradıcılıq yoluna nəzər salınır. Məqalədə Məmməd Məmmədovun təhsil illəri, odlu-alovlu müharibə günləri və sonrakı dövrdə onun Naxçıvan musiqisinin inkişafında göstərdiyi xidmətləri geniş şəkildə oxucuya çatdırılır.

Kitabda bəstəkarın “Ana Vətən”, “Azərbaycanım”, “Gənclik mahnısı”, “Dostluq mahnısı”, “Güllər açarkən”, “Nəğmə çalır ürəyim”, “Olaydım mən”, “Yar gəlmədin” “Marş” adlı əsərləri, Hüseyn Cavidin “Şeyda” faciəsinə, Sabit Rəhmanın “Əliqulu evlənir” komediyasına, Əliyar Yusiflinin “Siz xoşbəxt yaşayın” pyesinə yazılmış musiqi parçaları və həmçinin müxtəlif dövrlərə aid fotoşəkillər yer alıb.

Qeyd edək ki, kitab “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyində yüksək poliqrafik keyfiyyət və nəfis tərtibatla nəşr edilib. Bu nəşrdə bəstəkar haqqında təqdim edilən məlumatlar, eləcə də fotolar həm tədqiqatçılar, həm də geniş oxucu kütləsi üçün zəngin məlumat mənbəyi rolunu oynayacaq.


Pərviz Hacili
“Şərq qapısı” qəzeti
13.08.2020      Növbəti onlayn ekskursiya avqustun 12-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyində keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin baş elmi işçisi - Gülarə Babayeva, bələdçilər- Rəfiqə Baxşıyeva və Nərmin Yaqublu təqdim ediblər.

Ekskursiyanın əvvəlində muzeyin yaradılma tarixi haqqında məlumat verilərək bildirilib ki, Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyi Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1965-ci il 25 dekabr tarixli Sərəncamına əsasən yaradılmışdır. Muzeyin rəsmi açılışı isə 1967-ci il iyun ayının 12-də olmuşdur. Dövlətimizin muzeylərə göstərdiyi diqqət və qayğının bariz nümunəsidir ki, Ədəbiyyat Muzeyi 2008-ci il avqust ayının 18-də köhnə binadan yeni binaya köçürülmüş, müasir inventar və avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Muzey binası 2 mərtəbə və 3 ekspozisiya zalından ibarətdir.

Qeyd olunub ki, ekspozisiyanın birinci zalında ən qədim mədəniyyət abidələri olan “Gəmiqaya” və “Qobustan” qayaüstü təsvirlərinin fotoları, klassik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələri - rübai ustası M.Gəncəvinin, lirik məsnəvilər müəllifi X.Şirvaninin, dünya şöhrətli şair N.Gəncəvinin, anadilli şeirin ilk nümayəndələrindən biri İ.Nəsiminin, lirik poemalar müəllifi Ş.İ.Xətainin, məhəbbət mövzulu qəzəllər müəllifi M.Füzulinin, realizmin banisi M.P.Vaqifin, görkəmli satirik Q.Zakirin, maarifçilik hərəkatının nümayəndələrindən M.Ş.Vazehin, A.Bakıxanovun, M.F.Axundzadənin, görkəmli söz ustadı Aşıq Ələsgərin portretləri, əsərlərinə çəkilmiş illüstrasiyalar, heykəltəraşlıq nümunələri, əsərlərinin toplandığı kitablar sərgilənir.

Qeyd olunub ki, XVIII əsrdən başlayaraq müasir dövr Azərbaycan ədəbiyyatını özündə əks etdirən ikinci ekspozisiya zalında klassik şeirin ən görkəmli nümayəndələrindən olan Heyran xanımın, Qönçəbəyimin, X.Natəvanın, maarifçilik ideyalarının təbliğatçılarından S.Ə.Şirvaninin, H.Zərdabinin, N.Vəzirovun, satirik şair M.Ə.Sabirin, Ə.Haqverdiyevin, Azərbaycan ədəbiyyatında kiçik hekayələrin böyük ustadı Cəlil Məmmədquluzadənin, romantizm ədəbi cərəyanının tərəfdarlarından M.Hadinin, A.Səhhətin, repressiya dövrünün qurbanları - Ə.Cavadın, A.İldırımın, Y.V.Çəmənzəminlinin, ədəbiyatşünas alim S.Mümtazın, görkəmli şəxsiyyət N.Nərimanovun portretleri, əsərlərinə çəkilmiş illüstrasiyalar, xatirə əşyaları, fotolar, “Molla Nəsrəddin” jurnalının orijinal nömrələri nümayiş olunur. Nəzərə çatdırılıb ki, ekspozisiyanın ən görümlü guşəsində ümummilli lideri Heydər Əliyevlə bağlı eksponatlar - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbov tərəfindən muzeyə hədiyyə olunmuş ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 75 illiyi münasibətilə qiymətli metaldan hazırlanmış xatirə medalı, rəssam S.Bayramov tərəfindən işlənmiş “Ümummilli lider Heydər Əliyev” portreti, ulu öndərin həyat və fəaliyyətini əks etdirən fotolar, kitablar və digər qiymətli eksponatlar sərgilənir. Həmçinin ekspozisiyada yaradıcılığında Azərbaycan təbiətini tərənnüm edən xalq şairi S.Vurğunun, mənzum dramlar banisi H.Cavidin, qəzəlxan şair Ə.Vahidin, dahi bəstəkar, publisist Ü.Hacıbəylinin, sovet ədəbiyyatının inkişafında böyük rol oynayan S.Rüstəmin, M.Hüseynin, R.Rzanın, N.Rəfibəylinin, M.İbrahimovun, S.Rəhimovun, M.Rahimin, M.C.Paşayevin, S.Rəhmanın, B.Azəroğlunun, O.Sarıvəllinin, B.Vahabzadənin, Ə.Vəliyevin, N.Xəzrinin, İ.Əfəndiyevin, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının nəhəng siması M.Şəhriyarın portretləri, fotoları, xatirə əşyaları, kitabları, əlyazmaları nümayiş olunur.

Məlumat verilib ki, Naxçıvan ədəbi mühitinə həsr olunmuş üçüncü ekspozisiya zalında ümummilli lider Heydər Əliyevin 1974-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 50 illik yubileyi münasibətilə Naxçıvana səfəri zamanı Ədəbiyyat Muzeyində olarkən çəkilmiş fotosu və ulu öndər haqqında yazılmış kitablar nümayiş olunur. Həmçinin görkəmli maarifçi M.Şahtaxtlının, pedaqoq və şair M.Sidqinin, nəğməkar şair İ.Səfərlinin, nasir, publisist H.İbrahimovun, mollanəsrəddinçi Q.Şərifzadənin, ədəbiyyatşünas alimlər - Ə.Şərifin, M.Cəfərovun, A.Zamanovun, şair, dramaturq A.Babayevin, M.Nəsirlinin, H.Cavidin, yaradıcılığında vətənpərvərlik poeziyasını tərənnüm edən şairlər - H.Əzimin, M.Əkbərin, H.Razinin, K.Ağayevanın, V.Hüseynovanın, Naxçıvan ədəbi mühitində özünəməxsus yer tutan yazıçı-publisist E.Sultanovun, nasir, dramaturq Ə.Sadığın və ədəbiyyatşünas alimlər - R.Təhmasibin, M.Təhmasibin, L.Hüseynzadənin, Y.Axundlu, M.Cəfərlinin, akademik İ.Həbibbəylinin və başqalarının həyatı və yaradıcılığı ilə bağlı eksponatlar sərgilənir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
12.08.2020      Naxçıvanda keçirilən Azərbaycan-Türkiyə birgə təlimlərində iştirak edən Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının istirahət günlərində gəzintiləri davam edib. Gəzintilər çərçivəsində qonaqlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarixi-mədəni yerləri və muzeyləri ilə tanış olublar.

Əvvəlcə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət edilib. Türkiyə Silahlı Qüvvələri hərbi qulluqçuları Heydər Əliyev Muzeyində olub, Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin yaradılması və inkişafı, habelə müstəqil Azərbaycanın ordu quruculuğu sahəsində misilsiz xidmətləri olan Türk dünyasının dahi siyasi xadiminin həyatı, siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti ilə bağlı eksponatlarla tanışlıq onlarda böyük maraq doğurub.

Türkiyəli hərbçilər “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksini, Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzini ziyarət ediblər, qədim türk-oğuz yurdu olan diyarımız haqqında onlarda zəngin təəssürat yaranıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.08.2020      Avqustun 7-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında yazıçı Anarın “Gürcü familiyası” əsərinin motivləri əsasında Arif Babayevin rejissorluğu ilə çəkilən "Gün keçdi" filminin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi, Nazirliyin Gənclər təşkilatının sədri Elvin Əhmədov pandemiya dövründə təşkil edilən onlayn tədbirlərin əhəmiyyətindən bəhs etmişdir. Sonra filmin müzakirəsinə başlanılmış və söz gənclərə verilmişdir.

Nazirliyin Gənclər birliyinin üzvləri Rəfiqə Baxşıyeva və Aysel Əhmədova, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Faiq Nağıyev və Ülkər Vəliyeva, Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Nuray Mehdiyeva və Rasim Qasımov, Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Arzu Kazımlı və Ülviyyə Əlizadə, Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Kəmalə Kərimova və Zeynəb Məmmədova, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Aysel Şəfiyeva və Məlahət Rüstəmova və Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri Turac Bayramlı və Rəsmiyə Mehdiyeva film barədə müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermiş və fikirlərini bölüşmüşlər.

Qeyd olunmuşdur ki, filmdə baş qəhrəmanlarının sevgi bağlarının illər keçməsinə baxmayaraq hələ də öz möhkəmliyini qoruması və keçmişin gələcəyə nisbiliyinin qadın və kişi münasibətləri çərçivəsində harmonik təsviri verilmişdir. Ekran əsərində fərqli şəhərlərdə olsalar belə eyni xatirələrin Oktay və Əsmərin həyat yollarının bir daha kəsişməsindən doğan qarışıq hisslər, mükəmməl musiqi parçaları fonunda keçmişi indiyə, gələcəyi bu günə bağlamağa çalışan iki insanın çarəsiz və nəticəsi olmayan çırpınışları göstərilir.

Memar olan Oktayın ilk dəqiqələrdə iş yoldaşları ilə olan söhbəti əsnasında İçərişəhərə olan bağlılığını dönə-dönə vurğulaması və keçmiş-tarixi binaların sökülməsini birmənalı şəkildə rədd etməsi, onun keçmişə (əsasən İçərişəhərdə) dair xatirələrini yaşatmasından irəli gəlir.

Filmdə belə bir fəlsəfi məqam vurğulanır ki, ötən günü geri qaytarmaq mümkün deyil. Bu, Əsmərin bütün hərəkətlərində, film boyu davam edən xatirələrində ortaya qoyulur. Tamaşaçı filmə baxarkən nəsə gözlədiyi kimi, Əsmər özü də gözləyir. Ancaq filmin sonunda o, hiss edir ki, Oqtayla bir-birilərinə lazım deyillər. Təbii ki, keçmiş də keçmiş olaraq qalır.

Film müzakirəsi qarşılıqlı diskussiya formasında gəncləri maraqlandıran sualların cavablandırılması ilə başa çatmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.08.2020      Avqustun 8-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil və Mədəniyyət nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə Təhsil Nazirliyinə birbaşa tabe məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrinin dərnək üzvlərinə onlayn ekskursiya təşkil olunub. Ekskursiya Cəmşid Naxçıvanskinin anadan olmasının 125-ci ildönümünə həsr edilib. Cəmşid Naxçıvanskinin Ev Muzeyində təşkil edilmiş ekskursiyada Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər Yaradıclıq, Turist Diyarşünaslıq, Texniki Yaradıcılıq və Ekoloji Tərbiyə mərkəzlərinin 40-dan çox dərnək üzvü iştirak edib.

Ekskursiyanın təşkil edilməsində əsas məqsəd şagirdlərin yay tətili müddətində asudə vaxtlarının səmərəli təşkili ilə yanaşı dərnək üzvlərini tariximizin şanlı səhifələrində adını qızıl hərflərlə yazmış görkəmli sərkərdə Cəmşid Naxçıvanskinin həyat və fəaliyyəti ilə tanış etmək və onlarda dünyagörüşünü formalaşdırmaqdan ibarət olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.08.2020      06 avqust tarixində M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin sistemində fəaliyyət göstərən kitabxanaların əməkdaşları və fəal oxucuların iştirakı ilə “Oxunması zəruri olan kitablar”ın siyahısına daxil olan Faruk Sümerin “Oğuzlar” kitabının onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova müzakirəni giriş sözü ilə açaraq iştirakçılara “Oxunması zəruri olan kitablar” haqqında Sərəncamın əhəmiyyətindən danışmış, keçirilən tədbirin məqsəd və mahiyyətini vurğulayaraq əsər haqqında ümumi məlumat vermişdir. Bildirmişdir ki, məşhur türk tarixçisi, professor Faruk Sümerin kitabı onun uzun axtarışlarının əvəzsiz bəhrəsidir. Oğuzların həyatı, məişəti, bir etnos kimi ən qədim zamanlardan təşəkkül tapması, dövlət qurma bacarığı monoqrafiyada öz əksini tapmışdır. Kitab üç hissədən ibarətdir. İlk hissə oğuzların tarixindən bəhs edir. Müəllif burada “Oğuz” adının etimologiyası, qədim dövrdə Barlıq çayı sahilində, Tula boyunda, göytürklər və uyğurlar dövründə yaşayan oğuzlar haqqında bilgilər verdikdən sonra onların vətəni, həyat tərzi, iqtisadi həyatı, dini inamları, adət-ənənələri barədə söz açır. Kitabın “Boy təşkilatı və boylar” adlanan II hissəsində Kaşğari, Yazıçıoğlu və Rəşidəddinə görə oğuz boylarının adları, mənaları təsvir edilmişdir. Kitabın dastanlardan bəhs edən son hissəsində onların mövzusu, yazıldığı zaman və yer, dastan qəhrəmanları və onların iqtisadi həyatı, siyasi fəaliyyəti, ailə həyatı maraqlı faktlar əsasında göstərilmiş, oğuzlarda ordu, minicilik, geyim, ovçuluq, əyləncələr ayrıca başlıqlar altında araşdırılmışdır. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının sistem inzibatçısı Nuray Qasımova “Faruk Sümerin həyatı və yaradıcılığı” mövzusunda çıxışında qeyd etmişdir ki, Faruk Sümer 1924-cü ildə Konyanın 120 kilometr cənubunda yerləşən Bozqır qəsəbəsində istiqlal savaşı qazisi Məhmət Zəki əfəndinin ailəsində doğulmuşdur. O, İstanbulun Ələmdar səmtində yerləşən 49 saylı ibtidai məktəbi bitirmiş, daha sonra təhsilini İstanbul liseyində davam etdirmişdir. 1942-ci ildə liseyi başa vuraraq İstanbul Universitetinin tarix fakültəsinə daxil olmuşdur. İstanbul Üniversiteti tarix fakültəsini bitirən Sümer Ankara Üniversitetndə doktorluq çalışmasını tamamladıqdan sonra akademik həyatına burada davam etmişdir. Türk tarixinə saysız əsər qazandıran Faruk Sümer, dünya çapında dəyərə sahib çox kitab yazmışdır. O, “Qaraqoyunlular: başlanğıcdan Cahan şaha qədər”, “Səfəvi dövlətinin quruluşu (qurulması) və gəlişməsində (inkişafında) Anadolu türklərinin rolu (Şah İsmayıl ilə xələfləri və Anadolu türkləri)” “Türklərdə atçılıq və minicilik”, “Əski türklərdə şəhərçilik”, “Yabanlu bazarı”, “Əshabül-Kəhf”, “Səlcuqlular dövründə Doğu Anadoluda türk bəylikləri”, “Çəpnilər” və s. kitabların müəllifidir. “Türk cümhuriyyətlərini meydana gətirən ellər və türk dastanları” və “Türk dövlətləri tarixində şəxs adları” kitabları isə alimin ölümündən sonra işıq üzü görmüşdür.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsinin müdiri Heyran Ələsgərova “Qədim türk xalqlarının tarixi “Oğuzlar” kitabında” adlı çıxışında bildirmişdir ki, məşhur tarixçinin şah əsəri sayılan “Oğuzlar” əsəri bütün dünyada oğuzlar haqqında yazılmış ən gözəl kitablardan biridir. Kitab oğuz tayfalarının tarixindən, öz vətəni, xalqı, milli istiqlaliyyəti uğrunda mərdanə döyüşlərindən bəhs edir. Oğuzların qurmuş olduqları böyük və möhtəşəm Səlcuq imperiyasının Yaxın və Orta Şərq xalqlarının taleyində oynadığı misilsiz rol, eşsiz türk qəhrəmanı Alparslanın 1040-cı ildə Dandənəkan meydan müharibəsində İranı, 1071-ci il Malazgirt meydan müharibəsində isə Bizansı məğlub etməsi, oğuzların Orta Asiyada və Qafqazda, İranda və Anadoluda, İraqda və Suriyada gerçəkləşdirdikləri qələbələr, səlib yürüşlərinə və monqol istilasına son qoymaları, Osmanlı, Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu dövlətlərini meydana gətirmələri, daha sonra Misiri, Hicazı, Əlcəzairi, Mərakeşi, Balkanları ələ keçirmələri, Vyana qapılarına qədər getmələri, bir sözlə, üç qitəyə hakim olmaları ilkin mənbələrin dili ilə inandırıcı bir şəkildə göstərilmişdir. Heyran Ələsgərova vurğulamışdır ki, oğuzların davranışlarına xüsusi bölmə həsr edən Faruk Sümer onların psixologiyasını, şərəf, ləyaqət və heysiyyət duyğularını, ülvi ruhunu, daim zəiflərin və gücsüzlərin tərəfində olmalarını, oğuzlara xas olan dərin humanizmi, sonsuz mərdlik, cəsarət və cəngavərliyi, bir sözlə, saysız-hesabsız müsbət məziyyətləri dastanların özündən gətirdiyi faktlar əsasında çox böyük ustalıqla göstərmişdir. O, bu kitabı yazarkən ərəb və fars dillərindəki qədim mənbələrə, qərb səyyahlarından Marko Polo, Rubruk, Nibur, Klavixo kimi şəxsiyyətlərin əsərlərinə, eləcə də çağdaş tarixçilərin bu dövr və mövzu ilə bağlı araşdırmalarına, təqribən 400 adda elmi ədəbiyyata müraciət etmişdir.

Sonra əsər ətrafında müzakirələr olmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.08.2020      Naxçıvan Şəhər Peşə Liseyinin "Turizm agenti" kursunun müdavimləri İyul ayının 28-dən başlayaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan muzeylərdə təcrübə keçirlər. Kursun müdavimləri avqustun 6-da Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində ekskursiyada olmuşlar. Muzeyin bələdçisi Tünzalə Dilanova ekskursiya iştirakçılarını muzeyin yaranma tarixi və Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisi Sədrinin "Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında" 02 avqust 2019-cu il tarixli Sərəncamı, eyni zamanda həmin Sərəncamla təsdiq edilmiş Tədbirlər Planı haqqında məlumatlandırmışdır. Daha sonra muzeyin bələdçisi tərəfindən onlara Naxçıvan tarixinin bütün dövrlərini özündə əks etdirən muzeyin ekspozisiyası haqqında ətraflı məlumatlar verilmişdir. Ekskursiyanın sonunda isə tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır. Məlumat üçün qeyd edək ki, təcrübə 02 setyabradək davam edəcək və Nazirliyin tabeliyində olan muzey və muzeytipli müəssisələrdə qrafik əsasında təcrübə keçiriləcəkdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.08.2020      Avqustun 5-də Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Naxçıvan ədəbi mühiti” mövzusunda onlayn tədbir keçirilmişdir.

Onlayn tədbirdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ramiz Qasımov, Folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Elxan Məmmədov, həmçinin Nazirliyin Gənclər birliyinin sədr müavini, Şərur və Culfa rayon mədəniyyət şöbələrinin gənclər birliklərinin sədrləri və Naxçıvan Musiqi Kollecinin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri iştirak etmişdir.

Tədbirin aparıcısı Əzizə Süleymanova tədbir və onun mahiyyəti barədə məlumat vermişdir. Sonra Ramiz Qasımov “Naxçıvan ədəbi mühiti: qədim dövrlərdən bu günə”, Elxan Məmmədov isə “Naxçıvan ədəbi mühitində nakam imzalar” mövzusunda çıxış etmişdir. Çıxışlarda qeyd edilib ki, Naxçıvan ədəbi mühiti Azərbaycan ədəbiyyatının ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bu ədəbi mühit qədim dövrlərdən bu günə qədər Azərbaycan ədəbiyyatına parlaq ədəbi simalar, qiymətli əsərlər bəxş edib. Həmçinin çıxışlarda gənc yazarların fəaliyyətinə də nəzər salınıb. Daha sonra Şahbuz Rayon Gənclər Birliyinin sədr müavini Nurşən İbrahimova “XX əsr Naxçıvan ədibi Ələkbər Abbasov”, birliyin üzvlərindən Nurşən Rüstəmxanlı “Sovet hakimiyyəti illərində yazıb yaradan yazıçılar”, Xəyal Abbasov isə “Naxçıvan ədəbi mühitinin dahi şairi Məmməd Araz" mövzusunda çıxış etmişlər.

Tədbirin sonunda gənclərin sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.08.2020      Avqustun 5-də Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının onlayn konserti olub. Konsert proqramında xalq mahnıları və Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığından nümunələr səsləndirilib. Ansamblın bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Zeynalabdin Babayev, baletmeysteri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Tamerlan Bağırov, xormeysteri İlhamə Şirəliyevadır.

1959-cu ilin sentyabrında Naxçıvan Dövlət “Araz” Mahnı və Rəqs Ansamblı kimi fəaliyyətə başlayaraq Azərbaycanın bütün bölgələrində, Orta Asiya və Qafqaz ölkələrində qastrol çıxışları ilə dinləyicilərin rəğbətini qazanan kollektiv muxtar respublikada gənc musiqiçi kadrların yetişməsində də əvəzsiz rol oynamışdır. Ansambl ətrafına topladığı istedadlı musiqiçilərin uğurlu fəaliyyəti nəticəsində kifayət qədər böyüyüb, professional ifaçılıq qabiliyyətinə görə mükəmməl kollektivə çevrilib. 1983-cü ildə həmin ansamblın bazası əsasında bugünkü Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası yaradılmışdır. Xatırladaq ki, ötən il Ansamblının yaradılmasının 60 illiyi qeyd olunmuşdur.

Onlayn konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistlərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Zülfiqar Mahmudov “Gül açdı” xalq mahnısını, “Heyratı” ritmik muğamını (Nərmin Hüseynova ilə birlikdə), Ruhiyyə Hüseynova (Bəhruz Quliyev ilə birlikdə) Ramiz Mirişlinin “Səadət” mahnısını, müğənnilərdən Cəfər Tağıyev “Dilkeş” təsnifini, Samiddin Vəliyev “Tel oynasın” xalq mahnısını, Hüseyn Qasımov E.Sabitoğlunun “Heç xəbərin yoxdur sənin”, Nərmin Hüseynova T.Əkbərin “Gülüb getdi”, Məhərrəm Quliyev S.Rüstəmovun “Gəl-gəl, maralım mahnılarını ifa ediblər.

Konsert proqramında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Sona Əliyeva “Yüzbiri” xalq rəqsini, ansamblın qızlardan ibarət rəqs qrupu isə C.Cahangirovun “İncəlik” rəqslərini izləyicilərə təqdim ediblər.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Mahnı və Rəqs Ansamblının rəqqaslarının “Gənclik” rəqsi ilə başa çatan onlayn konsert, təqribən bir saata yaxın davam edib. Bugünkü konsert proqramı da bu günə kimi təqdim edilmiş digər konsertlər kimi Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet resurslarında canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, mövcud vəziyyətlə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə onlayn formada təqdim edilən mədəni tədbirlər ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanır və bu cür tədbirlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.08.2020      4 avqust tarixində kitabxana əməkdaşları və oxucular üçün “Müasir dövrümüzdə elektron kitabxana resurslarından istifadə qaydaları” mövzusunda növbəti onlayn seminar keçirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil etdiyi seminara moderatorluğu nazirliyin aparıcı məsləhətçisi Abbasova Şəfəq etmişdir. O, tədbiri giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, kompüter texnologiyalarının sürətlə inkişaf etməsi cəmiyyətin hər bir sahəsində dəyişikliyə səbəb olmuşdur. Bu texnologiyanın inkişafı nəticəsində bir sıra kitabxanalar ənənəvi kitabxana xidmətilə birlikdə həm də elektron kitabxana xidməti göstərir. Son dövrdə “COVİD-19” virusunun geniş yayılması ilə əlaqədar olaraq elektron kitabxana xidmətinə ehtiyac daha da artmışdır. Elektron kitabxananın ənənəvi kitabxana xidmətindən üstün cəhətlərindən biri də zaman və məkan anlayışının olmamasıdır. İstənilən oxucu, istənilən zaman, günün istənilən saatında elektron kitabxana xidmətindən yararlana bilər.

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən kitabxanalar” adlı çıxışında M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova bildirmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 6 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilən “Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” bu sahədə əsaslı islahatların aparılmasını, fondların müasir informasiya daşıyıcıları ilə zənginləşdirilməsini, dünyanın qabaqcıl kitabxana-informasiya müəssisələrinin təcrübəsindən istifadə edilməsini, elektron məlumat banklarının yaradılmasını, kitabxanaların maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsini mədəniyyət sahəsində dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Ötən dövrdə bu sahədə müvafiq iş aparılmışdır.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının Elektron oxu zalının müdiri Zeynab Sadıqova “Kitabxananın elektron resurslarına giriş-çıxış qaydaları” mövzusunda çıxışında bildirmişdir ki, istifadəçi kitabxanaya gəlmədən, hansı coğrafi ərazidə yerləşməsindən asılı olmayaraq istənilən kitabxananın elektron resurslarından birbaşa istifadə edə bilər. Elektron kitabxana ən qiymətli və nadir nüsxəli ədəbiyyatı mühafizə edir, çap əsərlərini istənilən yerdə oxumaq üçün daha əlverişli şərait yaradır. Elektron kitabxana ümumi istifadə üçün açıq olan lokal və uzaq məsafədə yerləşən paylanmış informasiya ehtiyatlarına malikdir. Elektron kitabxanaların informasiya ehtiyatı rəqəmli formada hazırlanmış müxtəlif formatlı sənədlərdən ibarətdir. Bu sənədlərin bir qismi kitabxananın mülkiyyəti olub, mərkəzləşmiş formada elektron kitabxananın Web serverlərində toplanmışdır. Ənənəvi ədəbiyyatın elektron nüsxələrindən və kitabxana tərəfindən ödənişli və ya mübadilə üsulu ilə alınmış elektron sənəd və nəşr toplusundan ibarətdir. Uzaq məsafədə yerləşən ehtiyatlara kitabxana tərəfindən seçilmiş, dəqiqliyinə və etibarlılığına zəmanət verilən "istifadə üçün açıq" olan İnternet ehtiyatları aiddir.

Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.08.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki mədəniyyət müəssisələri xüsusi qaydalara ciddi riayət etməklə iyul ayında da xeyli sayda onlayn tədbirlər həyata keçirmişlər.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının və M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının təqdim etdiyi konsert və tamaşa, muzeylərdən onlayn ekskursiyalar internet istifadəçiləri tərəfindən böyük izləyici marağı ilə qarşılanmaqdadır.

İyul ayında M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı növbəti dəfə balaca tamaşaçıların görüşünə gəlmiş, onlayn formada “Qızıl xoruz” tamaşasını nümayiş etdirmişdir.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası da iyul ayında konsert proqramlarını davam etdirərək, Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin onlayn solo konsertini musiqisevərlər üçün təqdim etmişdir.

Ənənə halını almış muxtar respublikadakı muzeylərdən onlayn ekskursiyaların keçirilməsi iyul ayında da davam etdirilmişdir. Ötən ay Cəlil Məmmədquluzadənin və Hüseyn Cavidin Ev muzeylərindən keçirilən onlayn ekskursiyalar Naxçıvan televiziyasından və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin “nmn.az” saytından, eləcə də “nmr_medeniyyet_nazirliyi” instaqram səhifəsindən canlı olaraq yayımlanmışdır. Bundan başqa, Təhsil Nazirliyi ilə birgə iyulun 22-də “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksində məktəblilərin asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədilə məktəbdənkənar müəssisələrin dərnək üzvlərinə, iyulun 29-da isə Yusif Məmmədəliyevin Ev Muzeyində Ordubad rayon məktəbliləri üçün onlayn ekskursiyalar keçirilmişdir. Ümumilikdə, muxtar diyarımızdakı muzeylər tərəfindən onlayn fəaliyyətə uyğun olaraq, müxtəlif audio və video materiallar, o cümlədən 124 onlayn ekskursiya hazırlanaraq sosial şəbəkə hesablarında paylaşılmışdır.

İyul ayında da muzeylər tamaşaçı qəbulunu davam etdirmişdir. Ötən ay muzeyləri 1964 nəfər yerli, 31 nəfər əcnəbi olmaqla, ümumilikdə, 1995 nəfər tamaşaçı ziyarət etmişdir.

İyul ayında əlamətdar günlərlə bağlı yaddaqalan tədbirlərdən biri nazirliyin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan şəhərindəki “Ana dili” abidəsinin qarşısında “1 Avqust – Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü” münasibətilə tədbirin keçirilməsi olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2020-ci il 28 yanvar tarixli Sərəncamına uyğun olaraq, tanınmış bəstəkarın həyat və yaradıcılığından bəhs edən, eləcə də əsərlərindən ibarət “Məmməd Məmmədov – 100” adlı kitab nəşr edilmiş, video diski (DVD) buraxılmışdır.

Bundan başqa, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 24 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncamından irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar nazirlik tərəfindən “Yallılar dünəndən bu günə” kitabının çapa hazırlanması və video diskinin (DVD) video yazısı işlərinin davam etdirilməsi də ötən ay qarşıda duran vəzilərədən olmuşdur. Bu günədək, ümumilikdə, 18 sayda yallı ifasının videoçəkilişi aparılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Saz sənətini yaşadırıq” adlı onlayn saz ifaçılığı müsabiqəsinə iyul ayında yekun vurulmuşdur. Müsabiqənin qalibləri nazirliyin diplomları, fərqlənən ifaçılar isə fəxri fərmanları ilə təltif olunmuşlar.

Ötən aylarda olduğu kimi, iyul ayında da muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanalar onlayn formada bir sıra tədbirlər həyata keçirmişlər. Bu tədbirlərə onlayn təcrübə məşğələləri, kitab müzakirələri və kitab təqdimatlarını aid edə bilərik. Kitabxanalar tərəfindən onlayn fəaliyyətlə bağlı onu da qeyd edə bilərik ki, videomateriallar, slaydlar, məlumatlar olmaqla, ümumilikdə 188 material hazırlamışdır. Bundan başqa, şeir, hekayə və poemalardan parçalardan bədii qiraət edilməsi ilə 130-dan çox videomaterial və audiokitab hazırlanmış, nazirliyin Youtube kanalına yerləşdirilmiş, eyni zamanda, sosial şəbəkə hesablarında paylaşılmışdır.

Kitabxanaların onlayn fəaliyyəti məktəblilərin də asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə töhfə vermişdir. Belə ki, “Nağıl Günləri” layihəsi çərçivəsində iyul ayında 51 audio nağıl hazırlanaraq sosial şəbəkə hesablarında 168 paylaşım edilmişdir.

Ötən ay muxtar respublikanın kitabxanalarına 3 min 41 nəfər müraciət etmiş, oxuculara 15 min 823 nüsxə kitab verilmişdir. O cümlədən A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası və rayon (şəhər) MKS-lərin uşaq kitabxanaları tərəfindən sağlamlıq imkanı məhdud 22 uşağa səyyar kitabxana xidməti göstərilmişdir.

İyul ayında klub müəssisələri tərəfindən milli dəyərlərimizin təbliği və yaşadılması işinə töhfə ola biləcək 67 sayda videomaterial hazırlanmışdır. Bu materiallar nazirliyin “Youtube” kanalına yerləşdirilmiş, sosial şəbəkə hesablarında paylaşılmışdır. Bundan başqa, xalq yaradıcılığının öyrənilməsi, yaşadılması və gələcək nəsillərə çatdırılması ilə bağlı iyul ayında Ordubad rayon mədəniyyət evləri və klublarının hazırladıqları xalq yaradıcılığı nümunələrinin Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən çəkilişləri aparılmışdır.

Ay ərzində gənclərlə iş sahəsində “Naxçıvan: tarix və mədəniyyətin qovşağı” adlı onlayn müzakirə keçirilmişdir. Bildirək ki, onlayn formada kitab və film müzakirələrinin, eləcə də dəyirmi masaların, diskussiyaların keçirilməsi gənclər tərəfindən rəğbətlə qarşılanan mədəni tədbirlərdəndir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondu ilə birgə gənclər arasında “Yaşa və öyrən – Dostluq” onlayn intellektual bilik yarışının keçirilməsi gənc sosial şəbəkə istifadəçilərinin geniş marağına səbəb olmuşdur.

İyul ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin “Youtube” kanalına 64 (cəmi 375) videomaterial yerləşdirilmişdir. Bu paylaşımları bu günədək 70 minə yaxın internet istifadəçisi izləmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.08.2020      Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin “Azərbaycan kinosu gününün təsis edilməsi haqqında” 2000-ci il 18 dekabr tarixli Sərəncamına əsasən hər il 2 avqust ölkəmizdə Azərbaycan Kinosu Günü kimi qeyd olunur.

Bu il milli kinomuzun yaranmasından 122 il ötür. Azərbaycanda kino sənətinin inkişafında dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin həyat və yaradıcılığının böyük rolu olmuşdur. Onun dəfələrlə ekranlaşdırılmış əsərləri milli kino sənətimizə böyük uğur qazandırmışdır. Dünya kinosunun tarixi ilə üst-üstə düşən Azərbaycan kinosu ilk vaxtlar səssiz və ağ-qara, sonradan isə rəngli və səsli formatda olmuşdur. XIX əsrdən etibarən cərəyan edən maarifçilik hərəkatının, dünyəvi teatrın və mətbuatın inkişafı kinonun yaranmasına təkan vermişdir. 1898-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda “Şəhər bağında xalq gəzintisi”, “Bazar küçəsi sübh çağı”, “Qatarın dəmiryol vağzalına daxil olması”, “Balaxanıda neft fontanı”, “Qafqaz rəqsi”, “Bibiheybətdə neft fontanı yanğını” və başqa filmlər çəkilmişdir.

1945-ci ildə yaradılan və ekran sənətimizin qızıl fonduna daxil olan “Arşın mal alan” filmi kinomuzda yeni keyfiyyət dəyişikliyindən xəbər verir. Bu günə qədər Azərbaycan milli kinosunun ən uğurlu və parlaq nümunələri sırasında dayanan “Arşın mal alan” bədii filmi indiyədək 136 ölkədə nümayiş etdirilmiş və 86 dilə tərcümə olunmuşdur. 1956-cı ildə kinomuzda daha bir keyfiyyət dəyişikliyi baş verir: bu gün də sevilə-sevilə baxılan “O olmasın, bu olsun” ilk rəngli bədii filmi ekranlaşdırılır.

İncəsənətimizin böyük hamisi ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərliyinin birinci dövründə milli kinonun inkişafı üçün mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. 1970-1980-ci illərdə Azərbaycan kinematoqrafçılarının yaratdıqları filmlər milli-mənəvi dəyərlərin təbliğində, milli özünüdərk duyğularının oyadılmasında, milli şüurun formalaşmasında və yetişməkdə olan gənc nəslin tərbiyəsində mühüm rol oynamışdır. Bu filmlər məzmun və janr etibarilə kino sənətimizə yeniliklər gətirmiş və bu sevilən sənəti xalqa daha da yaxınlaşdırmışdır. Azərbaycan filmləri içərisində müxtəlif peşə və sənət adamlarının həyatından bəhs edən, tarixi yaddaşı özünə qaytaran filmlərin çox olması ekran sənətimizin mövzu əlvanlığının göstəricisidir.

Ötən əsrin 70-80-ci illərində kino salnaməmizin unudulmaz səhifələrini təşkil edən və mədəniyyətimizin qızıl fonduna daxil olan tarixi filmlər yaradılmış, nüfuzlu əsərlər ekranlaşdırılmış, müasir mövzulu və sənətkarlıq baxımından diqqətəlayiq filmlər çəkilmişdir. Həmin illərdə Azərbaycanda 110 bədii, 500 sənədli və elmi-kütləvi film, “Mozalan” satirik jurnalının 96 nömrəsi, eləcə də 44 cizgi filmi istehsal olunmuşdur. “Bir cənub şəhərində”, “Bizim Cəbiş müəllim”, “Dəli Kür”, “Şərikli çörək”, “Dərviş Parisi partladır”, “Yeddi oğul istərəm”, “Axırıncı aşırım”, “Nəsimi”, “Dədə Qorqud”, “Babək”, “Nizami”, “Alma almaya bənzər”, “O qızı tapın”, “Babamızın babasının babası”, “Səmt küləyi”, “Tütək səsi”, “Qərib cinlər diyarında” və başqa bədii filmlərimiz bu illərdə çəkilmişdir. Bu filmlərimizi fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri də xalqımızın həyatına, başlıcası isə çoxəsrlik tariximizə, adət-ənənələrimizə, milli dəyərlərimizə daha dərindən nüfuz etməsində idi. Sovet imperiyası dövründə nə qədər çətin olsa da, ulu öndərin təşəbbüsü ilə milli kinomuzun qızıl fondu sayılan bu cür sənət nümunələri yaradılmışdır.

Müstəqillik illərində milli kinomuza xüsusi diqqətin yönəldilməsi də məhz ulu öndərin adı ilə bağlıdır. Ötən əsrin 90-cı illərində məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşən incəsənətin bu vacib sahəsi 1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. 1998-ci il avqustun 19-da “Kinematoqrafiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmiş və bununla da, dövlət kinematoqrafiyasının hüquqi bazası yaradılmışdır. 1996-cı ildə isə Azərbaycan Dövlət Film Fondu yaradılmış, filmlərin qorunması təmin edilmişdir.

Azərbaycan kinosu zamanın böyük sınaqlarından şərəflə çıxaraq xalqa xidmət yolunu tutmuş və sevilən sənət sahəsinə çevrilmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin dediyi kimi: “Azərbaycan xalqının bir çox nəsilləri kino sənəti ilə tərbiyələnib, kinonun təsiri altında formalaşıb, inkişaf edib və mədəniyyətə qovuşubdur... Xalqımızın inkişafı yolunda Azərbaycan kinosunun xidmətləri əvəzsizdir”.

Bu gün ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən milli kino sənətinin inkişafı üçün mühüm işlər həyata keçirilir. Ölkə başçısının 2008-ci il 4 avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq etdiyi “Azərbaycan kinosunun 2008-2018-ci illər üçün inkişafına dair Dövlət Proqramı” buna bariz nümunədir. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan kinosunun 120 illiyinin qeyd edilməsi haqqında” 2018-ci il 31 yanvar tarixli Sərəncamı isə ekran sənətimizə diqqət və qayğının daha bir ifadəsidir.

Son illər ölkəmizdə kinostudiyaların maddi-texniki bazaları gücləndirilmiş, yeni filmlər çəkilmiş, kino sənətimiz inkişafın müasir mərhələsinə qədəm qoymuşdur. “Azərbaycanfilm” kino­studiyasının istehsalı olan aktual mövzulu filmlər təkcə son illər 50-dən çox beynəlxalq film festivalında iştirak edərək Azərbaycan gerçəkliklərini dünyanın kino auditoriyasına çatdırmış və nüfuzlu mükafatlara layiq görülmüşdür. “Nabat”, “Çölçü”, “Buta”, “Dolu”, “Axırıncı dayanacaq”, “Qırmızı bağ”, “Dəyərli adlar”, “Yarımçıq xatirələr”, “Qala”, “40-cı qapı”, “Qisas almadan ölmə”, “Sahə”, “Aktrisa”, “Xeyirlə Şərin rəqsi” və başqa filmlərimiz müstəqillik illərində Azərbaycan kinosunun zəngin mövzu və sənət axtarışlarından xəbər verir.

Azərbaycan kino sənətinin inkişafında Naxçıvan torpağının yetirdiyi sənətkarlar Qəmər Salamzadə, Rza Təhmasib, Həbib İsmayılov, Məmmədhüseyn Təhmasib, Şamil Mahmudbəyov, Ramiz Mirişli, Elxan Qasımov və başqalarının dəyərli xidmətləri olmuşdur. Unudulmaz filmlərimizdən olan “Nəsimi”, “Dədə Qorqud”, “Babək”, “Əzablı yollar”, “Gümüşgöl əfsanəsi”, “Doğma sahillər” və başqa ekran əsərlərinin müəyyən hissələri və natura çəkilişləri Naxçıvan Muxtar Respublikada aparılmışdır. Bu gün də muxtar respublikada kino sənətinin inkişafına böyük diqqət və qayğı göstərilir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin qayğısı ilə Naxçıvan şəhərində “Gənclik” Mərkəzi yaradılmış, Şərurda “Bahar”, Şahbuzda “Araz” kinoteatrları yenidən qurulmuş, Ordubad, Culfa, Babək, Kəngərli, Sədərək və Şahbuz Rayon Mədəniyyət sarayları müasir videoproyektorlarla, lazımi texniki avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Muxtar respublikamızda Dövlət Film Fondunun fəaliyyət göstərməsi də bu sahəyə olan qayğının daha bir nümunəsidir. Fondda 4800-dən çox film saxlanılır. Azərbaycan filmləri ilə yanaşı, burada müxtəlif ölkələrdə istehsal olunmuş bədii, sənədli filmlər, cizgi filmləri, qısametrajlı, elmi-kütləvi, Azərbaycan dilinə dublyaj edilmiş filmlər də mühafizə olunur. Eyni zamanda fondda 100-dən çox Azərbaycan filminin ssenarisi ilə tanış olmaq imkanı da mövcuddur.

Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən filmlərin qorunub saxlanılması, təbliği, fondun arxivinin yeni filmlərlə zənginləşdirilməsi istiqamətində mütəmadi olaraq işlər görülür. Nazirliyin sistemində fəaliyyət göstərən kinoteatrlar və mədəniyyət saraylarına fondun arxivində olan filmlərin nüsxələrinin verilməsi təmin edilmiş, Naxçıvan Dövlət Film Fondunda olmayan bədii və sənədli filmlər əldə edilərək fondun arxivi zənginləşdirilmişdir. Filmlərin nömrələnməsi, pasportlarının yenilənməsi və lentlərin təmizlənməsi işləri də diqqət mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən “Azərbaycan Kinosu Günü” və “Dünya kinosu – kino dünyası” layihələri çərçivəsində muxtar respublikanın rayon mərkəzlərində və kənd yaşayış məntəqələrində hər həftənin cümə günləri film nümayişləri təşkil edilir. Həmçinin milli kinomuzun təbliği istiqamətində ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında “Milli filmlərimiz” və “Mən kinonu sevirəm” adlı kinoviktorinalar, “Qısa filmlər üçün ssenari müsabiqəsi” keçirilmişdir. O cümlədən Mədəniyyət və Təhsil nazirliklərinin təşkilatçılığı ilə Film Fondu tərəfindən hərbi hissələrdə əsgər və zabitlərə, ümumtəhsil məktəblərinin şagirdlərinə, məktəbdənkənar müəssisələrin dərnək üzvlərinə və sosial qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara film nümayişləri təşkil olunmuşdur. Dövrün tələbinə uyğun olaraq Naxçıvan Dövlət Film Fondu da fəaliyyətini onlayn quraraq görkəmli kino xadimləri, dünya və Azərbaycan kinosunun inciləri haqqında, film çəkilişlərindən maraqlı məlumatlar hazırlayaraq sosial şəbəkələrdə paylaşımlar edir. Həmçinin “Yallılar dünəndən bu günə” kitabı ilə bağlı yallıların çəkilişi Film Fondu tərəfindən həyata keçirilir.

Ötən dövrdə muxtar respublikanın tarixi, maddi mədəniyyət abidələri, zəngin ədəbiyyatı, incəsənəti və musiqi mədəniyyəti, təbiəti, iqlimi, təbii sərvətlərinin zənginliyi, təsərrüfat həyatı, ordu quruculuğu ilə bağlı Naxçıvan Dövlət Televiziyasında 156 televiziya filmi hazırlanmışdır. Həmçinin Naxçıvan Dövlət Televiziyasında 700-ə yaxın, “Kanal 35” televiziyasında isə 165 sənədli film dublyaj olunmuşdur.

Azərbaycan kinosu zamanın böyük sınaqlarından şərəflə çıxaraq xalqa xidmət yolunu tutmuş və sevilən sənət sahəsinə çevrilmişdir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin dediyi kimi: “Bizim kinonun tarixi və əldə etdiyi nailiyyətlər milli sərvətimizdir, mədəni sərvətimizdir və bunu qorumalıyıq”.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
02.08.2020      1 avqust 2020-ci il tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən “Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili” gününə həsr olunmuş “Mənim doğma dilim” adlı onlayn tədbir keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova tədbiri giriş sözü ilə açaraq qeyd etmişdir ki, hər il 1 Avqust Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü kimi qeyd edilir. Bu əlamətdar gün ümummilli lider Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 avqust tarixli Fərmanına əsasən təsis edilib. Dilimizin hərtərəfli inkişafı, dövlət dilinə çevrilməsi, diplomatiya aləminə yol açması, dünyanın ən mötəbər tədbirlərində eşidilməsi qürurvericidir. Çünki dil təkcə ünsiyyət vasitəsi deyil, həm də xalqın xalqın tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyətidir. Hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı öz ana dilini, dinini, milli adət və ənənələrini unutmamalı, onları təbliğ etməlidir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin dediyi kimi: “Dil ədəbiyyatla, mədəniyyətlə, mənəviyyatla bağlıdır. Bunlarsız isə vətənpərvərlik formulu yoxdur”.

AMEA Naxçivan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zülfiyyə İsmayıl “Ana dili milli qürurumuzun bərqərar olduğu ali dəyərimizdir” mövzusunda çıxış edərək, qeyd etmişdir ki, dil millətin ən əsas milli dəyəri və onun milliliyini təmin edən vacib atributudur. Çünki milli varlığımızı mədəni təməllərə bağlayan dilimizdir. Milli birlik və həmrəyliyimizi təmin edən ana dilimizi qorumaq, inkişaf etdirmək və yaşatmaq hər bir azərbaycanlının vətəndaşlıq borcu olduğunu vurğulayan alim dilimizin keçdiyi tarixi inkişaf yoluna nəzər salaraq, böyük mütəfəkkirlərin dilimizlə bağlı fikir və kəlamlarını diqqətə çatdırmış, həmçinin ana dilinin inkişafına dövlət qayğısından geniş şəkildə bəhs edərək milli dəyərlərimizə fəaliyyəti boyu himayədarlıq edən ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi elə ilk gündən ana dilimizə layiq olduğu statusu verməsi və bunu bütün fəaliyyəti boyu ən yüksək səviyyədə davam etdirməsini vurğulamışdır. Z.İsmayıl mühüm əhəmiyyətə malik olan bu məsələnin muxtar respublika rəhbərliyinin qayğısı ilə əhatə edildiyini vurğulayaraq, əlaqədar qurumlar tərəfindən tez-tez monitorinqlərin, reydlərin keçirilməsini, küçə və meydanlardakı lövhələrdə adi qrammatik qaydalar gözlənilmədikdə, reklam bazarında, ticarət və iaşə obyektlərində ana dili normalarının pozulması hallarına qarşı müntəzəm tədbirlər həyata keçirilməsini ziyalı-vətandaş kimi məmnunluq hissi ilə dilə gətirmişdir. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri Rahilə Məmmədova “Ən böyük milli dəyərimiz-ana dilimiz” mövzusunda çıxış edərək qeyd etmişdir ki, milli-mənəvi sərvətimizdən, mənəviyyatımızdan söhbət düşəndə, ilk növbədə ana dilimiz yada düşür. Əgər bir xalqın ana dili yoxdursa, demək həmin xalqın özü də yoxdur. Ana dilimizi qorumaq, inkişaf etdirmək və yaşatmaq hər bir azərbaycanlının vətəndaşlıq borcudur. Hər bir azərbaycanlı untmamalıdır ki, xalqımızı dünyada tanıdan ana dilimizdir. Belə olan halda xalqımız zəngin dil mədəniyyətinə sahib olar.

Tədbirin sonunda Sədərək Rayon MKS-nin direktoru, Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin üzvü, şairə Kəmalə Əliyeva özünün müəllifi olduğu “Ana dilim” adlı şeirini qiraət etmişdir. 60 dəqiqə çəkən tədbirdə 35 nəfər - M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşları, AMEA Naxçıvan Bölməsinin əməkdaşları, rayon (şəhər) MKS-lərin direktorları, iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
01.08.2020      Avqustun 1-də Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidovun moderatorluğu ilə 2 avqust – Azərbaycan Kinosu Günü münasibətilə “Azərbaycan kinosu – dünən və bu gün” mövzusunda onlayn tədbir keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov açaraq, Azərbaycan kinosunun tarixindən, keçdiyi inkişaf yolundan, müxtəlif zaman qovşaqlarında kinomuzda olan yeniliklərdən, milli kinomuzun son dövlərdəki inkişafı və əldə etdiyi uğurlardan danışmışdır. Bildirilmişdir ki, bu il milli kinomuzun yaranmasından 122 il ötür. 1898-ci il avqust ayının 2-də Aleksandr Mişonun çəkdiyi “Balaxanıda neft fontanı” filmi ilk dəfə nümayiş etdirilir. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin “Azərbaycan Kinosu Gününün təsis edilməsi haqqında” 2000-ci il 18 dekabr tarixli Sərəncamına əsasən, hər il avqustun 2-si ölkəmizdə “Azərbaycan Kinosu Günü” kimi qeyd olunur.

Dünya kinosunun tarixi ilə üst-üstə düşən Azərbaycan kinosu ilk vaxtlar səssiz və ağ-qara, sonradan isə rəngli və səsli formatda olmuşdur. XIX əsrdən etibarən cərəyan edən maarifçilik hərəkatının, dünyəvi teatrın və mətbuatın inkişafı kinonun yaranmasına təkan vermişdir. 1898-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda “Şəhər bağında xalq gəzintisi”, “Bazar küçəsi sübh çağı”, “Qatarın dəmiryol vağzalına daxil olması”, “Balaxanıda neft fontanı”, “Qafqaz rəqsi”, “Bibiheybətdə neft fontanı yanğını” və başqa filmlər çəkilmişdir.

Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının direktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti İntiqam Soltan “Azərbaycan kinosu və uşaqlar” mövzusunda çıxış edərək uşaq auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuş filmlərdən, həmçinin cizgi filmlərindən söhbət açmış, kinomuzdakı müxtəlif uşaq obrazlarından danışmışdır. Vurğulanmışdır ki, dünya kinosunun təşəkkül tarixi ilə üst-üstə düşən Azərbaycan kinematoqrafiyasında uşaq filmlərinin xüsusi yeri var. Bu filmlərdən “Asif, Vasif, Ağasif”, “Qaraca qız”, “Mən mahnı qoşuram”, “Qərib cinlər diyarında”, “Şərikli çörək”, “Ögey ana”, “Skripkanın sərgüzəştləri”, “Bir qalanın sirri”, “Sehrli xalat” və digərlərinin adlarını çəkmək olar.

Azərbaycan Dövlət Film Fondunun direktor müavini, kinoşünas Rəşad Qasımov Azərbaycan kinosunun bu günü, kinomuzda olan problemlər, kino təbliğatının vəziyyəti ilə bağlı fikirlərini bildirmişdir.

Sonra təsiredici və tərbiyəvi əhəmiyyəti baxımından Azərbaycan və dünya kinosunun incilərindən olan bir neçə film haqqında qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılmışdır.

Maraqla qarşılanan və 2 saat davam edən onlayn tədbirdə kino mütəxəssisləri, aktyorlar, rejissorlar və gənclər də olmaqla 30 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
01.08.2020      İyulun 30-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondunun və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə gənclər arasında “Yaşa və öyrən” onlayn dostluq oyunu keçirilmişdir.

Oyununda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondu tərəfindən “Qasırğa”, “Simurq”, “Titanik” və “Rose” komandaları, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tərəfindən isə “Uğur”, “Bermuda”, “Şahbuz”, “Əlincə”, “Hünər” və “Araz qayası” komandaları iştirak etmişdir. Ümumilikdə hər birində 3 nəfər olmaqla 10 komandanın tərkibində cəmi 30 gənc yarışmışdır.

İştirakçılara “Tarix”, “Mədəniyyət və incəsənət”, “Ədəbiyyat”, “Teatr”, “Folklor” və “Ardını sən de” kateqoriyaları üzrə suallar ünvanlanmışdır. 3 hissədən ibarət olan dostluq oyununun yekun nəticələrinə əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Birliyinin “Araz qayası” komandası 1-ci, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Gənclər Fondunun “Qasırğa” komandası 2-ci, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin “Bermuda” komandası 3-cü yerin qalibi olmuş və Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin “Şahbuz” komandası isə digərlərindən fərqlənmişdir.

Qeyd edək ki, qalib komandalar Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və Gənclər Fondunun diplomları, fərqlənən komanda isə fəxri fərmanla təltif ediləcəkdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
31.07.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə iyul ayının 30-da “Ana dili” abidəsinin qarşısında “1 Avqust - Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü”ilə bağlı tədbir təşkil olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin, Nazirliyin tabeliyində olan mədəni-maarif müəssisələrinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin üzvlərinin iştirak etdiyi tədbiri giriş sözü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açıb.

Nazir qeyd edib ki, dünyanın qədim və zəngin tarixə malik dillərindən olan Azərbaycan dili minillərin sərt sınaqlarından keçərək xalqımızın ən böyük milli dəyəri, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin sarsılmaz təməli, müstəqilliyimizin başlıca rəmzlərindən birinə çevrilmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 2001-ci il 9 avqust tarixli Fərmanı ilə hər il avqustun 1-i ölkəmizdə “Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü” kimi qeyd edilir.

Çıxışda vuğulanıb ki, dilimizin saflığı və yaşaması uğrunda mübarizə XIX əsrin əvvəllərindən XX əsrin ortalarına qədər davam etsə də, onun dövlət dili səviyyəsinə qaldırılması, qorunması və inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Azərbaycan dilinin hərtərəfli inkişafına, onun rəsmi dövlət dili statusuna malik olmasına, beynəlxalq münasibətlər sisteminə yol tapmasına, zənginləşməsinə və nüfuz qazanmasına böyük qayğı göstərmişdir. Həmin dövrdə Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşunun elmi şəkildə öyrənilməsinə başlanılmış, dilçi alimlərin fəaliyyəti üçün geniş imkanlar açılmış, elmi-tədqiqat materialları və kitablar nəşr olunmuşdur.

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə ikinci qayıdışından sonra Azərbaycan dilinin inkişafına dövlət qayğısı davam etdirildi. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 21-ci maddəsində Azərbaycan dili dövlət dili kimi təsbit olundu. Ulu öndərin “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 2001-ci il 18 iyun tarixli Fərmanı, eləcə də 2003-cü il 2 yanvar tarixli Fərmanı ilə qəbul olunmuş “Azərbaycan Respublikasında Dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu mühüm dövlət sənədləridir.

Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş dövlət dil siyasəti bu gün ölkə başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Dövlət başçısının “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” 2004-cü il 12 yanvar və “Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin Azərbaycan dilində nəşr edilməsi haqqında” 2007-ci il 24 avqust tarixli sərəncamları, həmçinin, ölkə başçısının 2013-cü il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı”, “Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dövlət dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 1 noyabr 2018-ci il tarixli Fərmanı ölkəmizdə dövlət dilinin daim diqqət mərkəzində saxlanıldığını bir daha təsdiq edir.

Nazir qeyd etmişdir ki, muxtar respublikamızda ən ali milli dəyərimiz olan dövlət dilimizin qorunub yaşadılmasına xüsusi diqqət yetirilir, dövlət-dil siyasəti uğurla həyata keçirilir. İstər danışıq, istərsə də yazı dilindən düzgün istifadə olunması, ana dilimizin daha da inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi, təbliğ olunması diqqət mərkəzində saxlanılır. Son illər muxtar respublikada Ali Məclis Sədrinin tapşırığı ilə nəşr olunmuş “Naxçıvan Ensiklopediyası”, “Naxçıvan Abidələri Ensiklopediyası”, 3 cilddə “Naxçıvan folkloru antologiyası”, 3 cildlik “Naxçıvan tarixi” kitabı, “Dədə Qorqud yurdu Naxçıvan atlası”, “Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası”, “Naxçıvanda “Kitabi-Dədə Qorqud” toponimləri” və xeyli sayda digər nəşrlər tariximiz və mədəniyyətimizlə yanaşı, dilimizin də qorunub yaşadılması sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin tərkib hissəsidir.

Tədbirin davamında çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Asim Əliyev və AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Qasımov Azərbaycan dilinin qədim və zəngin tarixindən, zamanın sərt sınaqlarından keçərək mənəvi dəyərlərimizi özündə əks etdirməyi bacaran ana dilimizin zənginliyindən, poetik ifadəliyindən bəhs etmişlər. Vurğulanıb ki, dilimizin saflığını qorumaq, onu inkişaf etdirmək və gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün mühafizə etmək hər bir azərbaycanlının əsas vəzifələrindən biridir.

Sonda C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aktyorlarının ifasında ana dilimizə həsr olunmuş şeirlər səsləndirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.07.2020      İyulun 29-da Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin onlayn konserti olub. Konsert proqramında dünya və Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığından nümunələr səsləndirilib.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Orkestri filarmoniya yaradılarkən onun tərkibində fəaliyyətə başlayan ilk orkestrlərdən biri olmuşdur. Kollektivin tanınmış müğənni və xanəndələrinin ifalarını musiqisevərlər həmişə rəğbətlə qarşılayırlar. Orkestrin bədii rəhbəri və dirijoru Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Elman Əliyevdir.

Onlayn konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistlərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Zülfiqar Mahmudov Qəmbər Hüseynlinin “Yar yolunda” mahnısını, Azər Cəfərli Şəfiqə Axundovanın “Vətənim Azərbaycan” mahnısını, Hünər Əliyev Cahangir Cahangirovun “Koroğlu” kinofilmindən “Aşıq Cununun” mahnısını, Elçin Nağıyev (yeni nəslin nümayəndələrindən olan Nağı Nağızadə ilə birlikdə) Ernesto de Kurtisin “Sorrentoya qayet” əsərini, müğənnilərdən İlkin Abdullayev Üzeyir Hacıbəylinin “Sənsiz” romansını, Nərmin Hüseynova Tofiq Əhmədovun “Güldür məni” və Samir İsmayılov Niyazinin “Vətən nəğməsi” mahnılarını ifa ediblər.

Konsert proqramında Toğrul Həsənov Həsən Rzayevin “Cahargah rapsodiyası”nı, Sərxan Abdullayev isə Hacı Xanməmmədovun 1-ci konsertinin I hissəsini tarda təqdim ediblər.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Elçin Nağıyevin bəstəkar Ramiz Mirişlinin ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr etdiyi “Məşəl kimi yanan ürək” mahnısı ilə başa çatan onlayn konsert təqribən bir saata yaxın davam edib. Bugünkü proqram da təqdim edilmiş digər onlayn konsertlər kimi Naxçıvan Dövlət Televiziyasından və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet resurslarında və sosial şəbəkə hesablarında canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə onlayn formada təqdim edilən mədəni tədbirlər ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanır və insanların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə əməli töhfədir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.07.2020      İyulun 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyində 2020-ci ilin birinci yarısında görülən işlər və qarşıda duran vəzifələrlə bağlı kollegiya iclası keçirilib. İclasda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova məruzə ilə çıxış edərək bildirib ki, nazirlik tərəfindən yanvar-mart aylarında ənənəvi qaydada, aprel-iyul aylarında pandemiya dövrünə uyğun xüsusi qaydalara ciddi riayət edilməklə onlayn mədəni tədbirlərin keçirilməsi diqqətdə saxlanılmışdır. Yanvar-iyun aylarında əlamətdar və tarixi günlərlə, görkəmli şəxsiyyətlərin anım günləri və yubileyləri ilə bağlı mədəni tədbirlər keçirilmiş, konsert proqramları və tamaşalar nümayiş etdirilməklə sakinlərin asudə vaxtının səmərəli təşkilinə çalışılmışdır.

Qeyd edilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil və Mədəniyyət nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə muxtar respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri arasında “Məktəblilərin dram müsabiqəsi” keçirilmiş, müsabiqənin qalibləri təşkilatçılar tərəfindən mükafatlandırılmışlar.

Vurğulanıb ki, dövr ərzində Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının “Muğam üçlüyü”nün, “Simli kvarteti”nin, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü münasibətilə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin, “28 May – Respublika Günü”nə həsr olunmuş Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin, “15 İyun – Milli Qurtuluş Günü” münasibətilə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin, Bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Naxçıvan Dövlət Filarmoniyanın Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin, Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Gənclik” İnstrumental Ansamblının konserti, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyanın Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin hesabat konserti, filarmoniyanın solistlərindən vokalist İlkin Abdullayevin, skripka ifaçısı Cahangir Qurbanovun, saksofon və klarnet ifaçısı Rəşad Əmiyevin onlayn solo konsertləri təşkil olunmuşdur. Beləliklə, aprel-iyul ayları ərzində, ümumilikdə, 10 onlayn konsert keçirilmişdir.

“Hesabat dövrü ərzində onlayn tamaşaların da nümayişinə başlanılmışdır”, – deyən nazir əlavə edib ki, ölkə mədəniyyəti üçün əlamətdar hadisə kimi qeyd olunan C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı tərəfindən Nəbi Xəzrinin “Burla Xatun” əsəri, Xaqani Əliyevin “Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramı, A.S.Qriboyedovun “Ağıldan bəla” əsəri, Xalq yazıçısı E.Əfəndiyevin “Teleskop” əsəri əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşaları və C.Cabbarlının “Aydın” pyesi əsasında hazırlanmış tamaşadan bir hissə onlayn teatrsevərlərə təqdim edilmişdir. Həmçinin, balaca teatrsevərlərin də marağı nəzərə alınaraq M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı tərəfindən “Buratino”, “Qoğalın sərgüzəşti”, “Ələddinin sehrli çırağı”, “Göyçək Fatma”, “Tıq-tıq xanım” və “Qızıl xoruz” pyesləri əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşalar onlayn formatda balaca tamaşaçılara təqdim edilmişdir.

Ümumilikdə dövr ərzində C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram və M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla teatrları tərəfindən tamaşaçılara 11 sayda onlayn tamaşa nümayiş olunmuşdur.

Nazir diqqətə çatdırıb ki, onlayn formada təqdim edilən konsert və tamaşalar Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və onun internet resurslarında, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet saytında və sosial şəbəkə hesablarında canlı olaraq yayımlanmışdır.

Aprel-iyul aylarında nazirliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən muzeylərdə 9 onlayn ekskursiya keçirilmiş, bu ekskursiyalar Naxçıvan televiziyasından, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nmn.az saytından və nmr_medeniyyet_nazirliyi İnstagram səhifəsindən canlı olaraq yayımlanmışdır.

Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 28 yanvar 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planının icrası ilə əlaqədar aprel ayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistlərinin iştirakı ilə Məmməd Məmmədovun əsərlərindən ibarət konsert proqramı təqdim edilmiş və Naxçıvan televiziyasının efirində, Nazirliyin rəsmi vebsaytlarında, Youtube video kanalında və sosial şəbəkələrdə nümayiş olunmuşdur. Həmçinin Filarmoniyanın Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin bəstəkar Məmməd Məmmədovun əsərlərindən ibarət onlayn konserti olmuşdur. Tədbirlər Planının bəstəkarın musiqi əsrlərindən ibarət kitabın nəşr edilməsi ilə bağlı müvafiq bəndinin icrası ilə əlaqədar iş aparılmışdır.

Xalq yaradıcılığı nümunələrinin təbliği və tanıdılması ilə bağlı həyata həyata keçirilən tədbirlərdən də bəhs edən Natəvan Qədimova qeyd edib ki, 2020-ci ilin ilk altı ayı ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 24 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar “Yallılar dünəndən bu günə” kitabının hazırlanması ilə bağlı iş diqqətdə saxlanılmış, yallıların çəkilişi aparılmış və sosial şəbəkələrdə yallı sənətinin təbliği ilə əlaqədar paylaşımlar edilmişdir. Bundan başqa, Şahbuz, Kəngərli, Babək və Culfa rayonlarındakı klub müəssisələri əməkdaşlarının hazırladıqları xalq yaradıcılığı nümunələrinin Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən çəkilişləri aparılmış, 25-i yallı olmaqla, 40 videomaterial hazırlanmışdır. Ümumilikdə isə xalq yaradıcılığı ilə bağlı 63 videomaterial hazırlanmış, bu materiallar nazirliyin Youtube kanalında yerləşdirilmiş, sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdır. Aprel-iyul ayları ərzində rayon (şəhər) mədəniyyət şöbələri tərəfindən sosial şəbəkələrdə 4 min 376 paylaşım edilmişdir.

Aprel-iyul aylarında ölkə miqyasında ilk dəfə olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə onlayn “Evdə qal, sən də yarat” və “Milli ornamentlərimiz rəsm əsərlərində” adlı rəsm, “Milli dəyərlərimiz düşüncəmizdə” adlı esse, “Bir neçə dəqiqədə mədəniyyət” adlı videoçarx və “Saz sənətini yaşadırıq” adlı onlayn saz ifaçılığı müsabiqələri keçirilmişdir. Ölkənin müxtəlif bölgələrindən də izləyicilərin qatıldığı müsabiqələrin qalibləri Nazirliyin diplomları və pul mükafatı, fərqlənənlər isə fəxri fərmanları ilə təltif edilmişlər. İyun ayından etibarən isə il ərzində davam edəcək “Mədəniyyətin izi ilə” Sosial Mədəniyyət Layihəsinə start verilmişdir.

Qeyd olunub ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamına əsasən “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitabların oxunmasının təşviqi ilə əlaqədar yanvar-mart aylarında, ümumilikdə, 92 kitab müzakirəsi olmuşdur. Bundan başqa, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən kitabxanalar tərəfindən fiziki imkanları məhdud insanlar da olmaqla, ümumilikdə, 94 sakinə səyyar kitabxana xidməti göstərilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti ilə bağlı nazir bildirib ki, aprel-iyul aylarında Naxçıvan Musiqi Kollecinin və muxtar respublikada fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrinin müəllimləri tərəfindən tədris proqramına uyğun, ümumilikdə,13 min 940 onlayn dərs keçilmişdir.

Diqqətə çatdırılıb ki, nazirliyin Youtube kanalına, ümumilikdə, 366 videomaterial yerləşdirilmiş, bu günədək 1108 abunəçi, 59 min 448 izlənmə sayı olmuşdur.

Natəvan Qədimova çıxışının sonunda qeyd edib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi bundan sonra da qədim diyarımızda mədəniyyət və incəsənətin inkişafı sahəsində qarşıya qoyulan vəzifələri layiqincə həyata keçirəcəkdir.

Sonra məruzə ətrafında çıxışlar olub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.07.2020      24 iyul 2020-ci il tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Republika Kitabxanası tərəfindən tanınmış Qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun “Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş” adlı əsərinin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova müzakirəni giriş sözü ilə açaraq, tədbirin məqsəd və mahiyyətini vurğulamış və qeyd etmişdir ki, məşhur qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovu dünyada məşhurlaşdıran “Cəmilə” povesti olsa da, onun başlıca əsərləri “Gün var əsrə bərabər” romanı, “Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş”, “Ağ gəmi” povestləri hesab olunur. 1977-ci ildə yazılmış “Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş” əsərində dörd ovçunun dənizə çıxmasından, hadisələrin onların gözlədiklərindən tamamilə fərqli cərəyan etməsindən və Kirisk adlı oğlanın keçdiyi sınaqlardan bəhs olunur. Müəllifin yazdığına görə bu əsərin süjetini ona Nivx xalqının yazıçısı Vladimir Sangi vermişdir. Aytmatov süjetdəki macəra elementini kənara atmış, adamların mənəvi dünyasını, əxlaqi keyfiyyətlərini, ölüm qarşısındakı həyəcanlarını ön plana çəkmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabsaxlama şöbəsinin müdiri Gülnisə Zeynallı “Çingiz Aytmatovun həyat və yaradıcılığı” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, Qırğızıstanın Xalq yazıçısı, çoxsaylı mükafatlar laureatı Çingiz Aytmatov 12 dekabr 1928-ci ildə Qırğızıstanın Şəkər kəndində anadan olmuşdur. O, 1952-ci ildə yerli qəzetlərdə dərc edilən bir neçə hekayəsi ilə ədəbi mühitə qədəm qoymuşdur. 1958-ci ilin avqust ayında “Yeni dünya” (“Novıy mir”) jurnalında Çingiz Aytmatovun “Cəmilə” povesti dərc edilmişdir. Povest ədəbi ictimaiyyət və oxucular arasında geniş əks-səda yaratmış, “dünyanın ən gözəl eşq hekayəsi” adlandırılmışdır. Sonralar Çingiz Aytmatov “Qırmızı yaylıqlı qovağım mənim”, “Köşək gözü” əsərlərini də məharətlə işləyib, obrazların daxili aləminə nüfuz etməyi bacarmışdır. Çingiz Aytmatovun qəhrəmanları mənəvi cəhətdən güclü, mərhəmətli və aktiv insanlar idi. Buna görə yazıçını psixoloji portret ustası da adlandırırlar. “Ağ gəmi” (1970), “Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş” (1977), “Gün var əsrə bərabər” (1980) əsərlərində yazıçı dövrün kəskin fəlsəfi, etik və sosial problemlərinə toxunmuşdur. Əsərlərində dövrün mənəvi-əxlaqi problemlərini əhatə edən Çingiz Aytmatov adi bir həyat hadisəsini qlobal səviyyəyə qaldırmağı, ona yüksək fikir zirvəsindən baxmağı bacarmışdır. Təsvir etdiyi hadisələrin fəlsəfəsini, mahiyyətini görüb və göstərmişdir. Buna görə də onun əsərləri təkcə öz ölkəsində deyil, bütün dünyada maraqla qarşılanmışdır.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabxanaçısı Aysel Əhmədova “Dəniz və fədakarlıq” adlı çıxışında qeyd etmişdir ki, Çingiz Aytmatovun həcmcə kiçik, mənaca böyük olan “Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş” povesti dəniz və insan fədakarlığı mövzüsunda qurulmuşdur. Cox böyük ümidlə dənizə ova çıxan 4 insan heç gözləmədikləri hadisələrlə qarşılaşırlar. Dənizdə güclü fırtına başlayır və onların qayıqları duman buludunun içinə düşür. Keçib gedər deyə, ümid etdikləri duman dağılmır. Əsər 4 insanın həyat mücadiləsi ilə başlasa da, onlardan sadəcə biri qalib gəlir-11 yaşlı Kirisk. Burada insanların bir- biri uğrunda etdikləri fədakarlıq əsas diqqət mərkəzindədir. İçməli suyun qurtarmaq üzrə olduğunu bilən baba növbəsi çatanda öz su payını içmir, nə qədər dilə tutsalar da rədd edir, onları yuxuya verib, nəvəsi naminə özünü dənizə atır. Ata Əmrayin oğlu Kirisk yaşasın deyə öz həyatından keçir. Kirisk balaca bir oğlandır və qohumları onun yaşaması, gələcəkdə ailəsinin yeganə balıq ovlayacaq ovçu olması üçün əllərindən gələni edirlər. Bu obrazlar düşdükləri çıxılmaz vəziyyətdə belə, insan olaraq əxlaqi keyfiyyətlərini saxlayırlar.

Sonda əsər ətrafında müzakirələr olmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.07.2020      Bu gün muxtar respublikamızın şəhər və rayonlarında genişmiqyaslı tikinti-quruculuq və abadlıq işləri aparılır, səliqə-sahman yaradılır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının cari ilin yanvar-iyun aylarının nəticələrinə nəzər salsaq görərik ki, vəsait qoyuluşlarının 537 milyon 652 min 100 manatı və ya 95,6 faizi tikinti-quraşdırma işlərində istifadə edilib ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 0,4 faiz çoxdur. Görülən işlər çərçivəsində bəhs olunan dövrdə muxtar respublikada 145 müxtəlif təyinatlı obyekt tikilib, yenidən qurulub və ya əsaslı təmir olunub, 182 müxtəlif təyinatlı obyektin tikintisi, yenidən qurulması və ya əsaslı təmiri hazırda uğurla davam etdirilir. Görülən tikinti-quruculuq işləri təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sahələrini də əhatə edib.

Təhsil sahəsi üzrə infrastruktur quruculuğu tədbirləri çərçivəsində Şərur rayonunun Muğancıq-Mehrab kəndində 224, Ordubad rayonunun Vənənd kəndində 432 şagird yerlik tam orta məktəb binalarının yenidən qurulması başa çatdırılıb. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xarici Dillər fakültəsinin, Şərur rayonunun Şəhriyar, Culfa rayonunun Camaldın, Ordubad rayonunun Nüsnüs, Şərur rayonunun Qaraburc, Babək rayonunun Nəcəfəlidizə kəndlərində məktəb binalarının və Ordubad şəhərində 1 nömrəli tam orta məktəbin binasının yenidən qurulması, tikintisi davam etdirilir. Həmçinin Ordubad rayonunun Vənənd kəndində uşaq musiqi məktəbi üçün binanın tikintisi başa çatdırılıb, Şərur rayonunun Şəhriyar kəndində isə eynitipli obyektin yenidən qurulması davam etdirilir. Bundan əlavə, Culfa Rayon Təhsil Şöbəsinin inzibati binasının yenidən qurulması işləri uğurla həyata keçirilir.

Əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətlərinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində Ordubad rayonunun Vənənd, Şərur rayonunun Məmmədsabir kəndlərində həkim ambulatoriyası binalarının, Muğancıq-Mehrab kəndində feldşer-mama məntəqəsinin tikintisi başa çatdırılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin, Şərur rayonunun Şəhriyar, Ordubad rayonunun Nüsnüs və Yuxarı Əndəmic, Culfa rayonunun Camaldın, Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndlərində həkim ambulatoriyasının, Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin inzibati binasının tikintisi davam etdirilir. Ordubad rayonunda əhalinin sayının 50 min nəfəri keçməsi ilə əlaqədar olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2020-ci il 7 yanvar tarixli Sərəncamı ilə Ordubad Rayon Uşaq Xəstəxanası yaradılıb və səhiyyə müəssisəsi üçün bina yenidən qurulur.

Ötən illərdə olduğu kimi bu il də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına, tariximizi, mədəniyyətimizi özündə yaşadan abidələrin bərpasına xüsusi diqqət yetirilir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərin davamı olaraq 2020-ci ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan şəhərində buzxananın yenidən qurulması, Yusif Küseyir oğlu türbəsinin və Kəngərli rayonunda Şahtaxtı hamamının bərpası başa çatdırılıb. Naxçıvan şəhərindəki Naxçıvançay sahilində “Sahil Parkı”, Şərur şəhərində musiqili fəvvarə tikilib, Təqaüdçülər Klubu yenidən qurulub, Şərur Rayon Mədəniyyət Sarayının və “Saat Meydanı”nın tikintisi aparılır. Bundan əlavə, Şərur, Ordubad və Sədərək rayonlarında bayraq meydanları inşa edilir. Şərur şəhərində Mərasim evi və dini icma üçün iş otaqlarının yenidən qurulub, Naxçıvan şəhərində və Culfa rayonunun Qazançı kəndində hər birində bir məscidin tikintisi, Ordubad şəhərində Cümə məscidinin yenidən qurulması davam etdirilir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.07.2020      Növbəti onlayn ekskursiya iyulun 23-də görkəmli dramaturq Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksində keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin bələdçisi Sona Mirzəyeva təqdim edib.

Ekskursiyanın əvvəlində bələdçi muzey kompleksinin yaradılma tarixi haqqında məlumat verərək bildirib ki, filosof-şair və dramaturq Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin böyük sənətkarın anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə 21 iyul 1981-ci il tarixdə qəbul etdiyi qərara əsasən yaradılmışdır.

Azərbaycan xalqının böyük oğlu Heydər Əliyevin ən böyük töhfələrindən biri də Cavidin nəşinin qalıqlarının uzaq Sibirdən gətirilərək doğma şəhərində dəfn olunması olmuşdur. Hüseyn Cavidin məzarı üzərində ucaldılmış məqbərə ulu öndər Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü və himayəsi ilə 1996-cı ildə tikilmişdir. Məqbərə üst və aşağı - sərdabə hissələrindən ibarətdir. Hüseyn Cavidlə yanaşı, dahi şairin ailə üzvləri - həyat yoldaşı Mişkinaz Cavidin, oğlu Ərtoğrol Cavidin və qızı Turan Cavidin qəbirləri məqbərənin sərdabəsindədir. Abidənin layihəsinin müəllifi Azərbaycan Respublikasının Əməkdar memarı Rasim Əliyev, heykəltəraşı isə xalq rəssamı Ömər Eldarovdur. 2015-ci ildə Cavidlər ailəsinin uyuduğu məqbərə də muzey ərazisinə daxil edilərək bura “Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi və Xatirə Kompleksi” adlandırılmışdır.

Onlayn ekskursiya zamanı bildirilib ki, girişdən və 5 ekspozisiya zalından ibarət olan muzeyin fonduna 10 minə yaxın eksponat toplanmışdır. Onların arasında Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığını əks etdirən fotoşəkillər, əsərlərinin ilk nəşrləri, üzərində şairin avtoqrafı olan əsərləri, tamaşaya qoyulmuş dram əsərlərinin afişa və proqramları, müxtəlif xatirə və ev əşyaları və s. var. Ekspozisiyada cavidşünasların tədqiqat əsərləri və xatirələri, Hüseyn Cavidin və onun ailə üzvlərinin büstləri də sərgilənir.

Qeyd olunub ki, birinci ekspozisiya zalında Hüseyn Cavidin uşaqlıq və təhsil illərinə aid eksponatlar sərgilənir. Burada Cavidin yaşadığı dövrə aid məişət əşyaları, rəssam Əli Verdiyev tərəfindən çəkilmiş və görkəmli dramaturqun təhsil illərinə həsr olunmuş rəsm əsəri, muzeyin binasının köhnə görünüşünün fotoşəkli və digər eksponatlar yer almaqdadır.

İkinci ekspozisiya zalında görkəmli dramaturqun “Şeyx Sənan” və “Uyuyur” əsərlərinə xalq rəssamı Elmira Şahtaxtinskaya tərəfindən çəkilmiş illustrasiyalar, rəssam Elxan Tahirov tərəfindən çəkilmiş portretləri, bir neçə əlyazmasının surəti, rəssam Solmaz Musayeva tərəfindən Cavidin “Şeyx Sənan”, “İblis” və “Xəyyam” əsərlərindəki obrazların sümükdən və parçadan hazırlanmış maketləri, o cümlədən, Hüseyn Cavidin müxtəlif illərdə çap olunmuş əsərləri, görkəmli dramaturqun həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş ithaf əsərləri və digər dəyərli eksponatlar nümayiş olunur. Həmçinin Hüseyn Cavidin Azərbaycan teatrlarında tamaşaya qoyulmuş əsərlərinin afişaları və tamaşalardan çəkilmiş fotoşəkillər də bu zalda yer almaqdadır.

Üçüncü zal şairin iş otağını əks etdirir. Burada ədibin Azərbaycanın xalq rəssamı Oqtay Sadıqzadə tərəfindən çəkilmiş portreti, “İblis” tamaşasının səhnə tərtibatı, Cavidlər ailəsinin müxtəlif illərdə çəkilmiş fotoşəkilləri, o cümlədən, yazı masası və yazı dəsti nümayiş olunmaqdadır.

Bələdçi S.Mirzəyeva qeyd edib ki, millətini, xalqını canından artıq sevən böyük mütəfəkkir 1937-ci ilin qəzəbli möhürünə - “vətən xaini” damğasına məruz qalmış, 1937-ci ildə Bakı şəhərində həbs olunmuş, 1939-cu ildə Sibirə sürgün edilmiş və 5 dekabr 1941-ci ildə İrkutsk vilayətinin Tayşet rayonunun Şevçenko kəndində həlak olmuşdur. Dördüncü ekspozisiya zalında ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə uzaq Sibirin əlçatmaz yerlərindən H.Cavidin məzarının tapılması və cənazəsinin qalıqlarının doğma yurdu Naxçıvana gətirilməsi zamanı çəkilmiş fotoşəkillər, məzarından götürülmüş torpaq, məzarı üzərinə qoyulmuş taxta parçası və digər eksponatlar sərgilənməkdədir.

Sonuncu ekspozisiya zalında ədibin oğlu Ərtoğrol Cavid, qızı Turan Cavidə aid eksponatlar, görkəmli ədibin əsərlərinə çəkilmiş illustrasiyalar, Cavidin 100 illiyinə həsr olunmuş portret xalça, naxçıvanlı rəssamlar tərəfindən çəkilmiş portretləri və ədibin həyat yoldaşı Mişkinaz Cavid, oğlu Ərtoğrol Cavid, qızı Turan Cavidin heykəltəraş Ömər Eldarov tərəfindən hazırlanmış büstləri nümayiş olunur.

Ekskursiyanın sonunda qeyd olunub ki, xalqımızın bir çox klassik sənətkarları kimi, Hüseyn Cavid irsinin və sənətkar şəxsiyyətinin də əsl qiymətini Azərbaycan xalqının XX əsrdə yetirdiyi daha bir dahi, sözün-sənətin böyük bilicisi və hamisi ümummilli liderimiz Heydər Əliyev verib. Cavid yaradıcılığı əbədiyaşar söz sənəti kimi dünya durduqca daim insan mənəviyyatının zənginləşməsinə xidmət edəcək, bəşəri duyğularla və zəngin fikirlər dünyası ilə insanları düşündürəcəkdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.07.2020      İyulun 21-də altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin üçüncü sessiyası keçirilmişdir.

Sessiyanın gündəliyinə aşağıdakı məsələlər verilmişdir.

1. 2020-ci ilin birinci yarısında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları

2. Cari məsələ

Sessiyada gündəlikdə duran birinci məsələ ilə bağlı çıxışlar olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş Nazirinin birinci müavini Elşad Əliyev demişdir ki, aqrar sahədə həyata keçirilən kompleks tədbirlər kənd təsərrüfatının davamlı və dinamik inkişafını təmin etmiş, “Bərəkət Toxumçuluq” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti istifadəyə verilmişdir. Ali Məclis Sədrinin 17 fevral 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə “2020-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında baytarlıq təbabətinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” qəbul edilmiş, Babək Rayon Baytarlıq İdarəsi və laboratoriyaları üçün yeni bina tikilmiş, 23 süni mayalanma məntəqəsi lazımi avadanlıqlar, yedəkli motosikletlərlə təmin olunmuşdur. Yeni yaradılan Süni Mayalanma Mərkəzi baytarlıq məntəqələrini yüksək məhsuldarlığı olan törədici toxumla təmin edəcəkdir. Muxtar respublikada cari ilin məhsulu üçün 36 min 879 hektar sahədə taxıl əkini aparılmışdır. Artıq 35 min hektardan artıq sahədə biçin aparılmışdır. Bu il tədarük məntəqələri məhsul istehsalçılarından buğdanın hər kiloqramını 38, arpanın hər kiloqramını 35, qarğıdalının isə hər kiloqramını 40 qəpikdən qəbul edir. Hesabat dövründə kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı banklar və kredit təşkilatları tərəfindən 5 milyon 598 min 400 manat kredit verilmiş, məhsul istehsalçıları 9 min 8 ton mineral gübrə ilə təmin olunmuş, 177 yeni kənd təsərrüfatı texnikası alınmış, torpaq mülkiyyətçiləri tərəfindən 2 min ton kartof toxumu və tələb olunan miqdarda gübrə, dərman preparatları gömrük rüsumları ödənilmədən idxal olunmuşdur. Arıçılığın inkişafı da davam etdirilmiş, dövlət proqramının uğurlu icrası nəticəsində arı ailələrinin sayı 98 min 400-ə çatdırılmışdır. Yaz iməciliklərində muxtar respublika ərazisində 282 hektar sahədə yaşıllaşdırma, meşəsalma, meşəbərpa, toxumla əkin, 71 hektar sahədə isə bərpa əkini aparılmışdır. Hazırda muxtar respublikada 5 min 157 hektar meyvə bağları mövcuddur ki, bunun da 4 min 600 hektarı bar verən bağlardır. Tingçilik kompleksi və İqlim otağında ötən dövrdə 19 min 450 ədəd müxtəlif növ ağac, gül, bəzək bitkiləri yetişdirilmişdir. Torpaqların su təminatı da diqqətdə saxlanılmış, 1070 hektar sahədə qapalı suvarma şəbəkəsinin və 400 hektarı suvarma suyu ilə təmin edəcək yeni nasos stansiyasının və təzyiqli boru xəttinin tikintisi davam etdirilmişdir. 2020-ci ilin ötən dövründə muxtar respublikada diri çəkidə 12 min 669 ton ət, 50 min 225 ton süd, 859 tondan artıq yun, 55 milyon 296 min ədəd yumurta istehsal edilmişdir. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ət istehsalı 2,5, süd istehsalı 1,6, yun istehsalı 1,3, yumurta istehsalı isə 2,3 faiz artmışdır. 2020-ci ilin ötən dövründə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 139 milyon 887 min manat təşkil etmişdir ki, bu da əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,4 faiz çoxdur. Kənd təsərrüfatının dinamik inkişafı ixracın həcminə də müsbət təsir göstərmiş, nəticədə bu ilin 6 ayında muxtar respublika üzrə 40 milyon 629 min 800 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat naziri Tapdıq Əliyev çıxış edərək demişdir ki, muxtar respublikada bu ilin birinci yarısında iqtisadi fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 12-si özəl investisiyalı olmaqla 81 istehsal və xidmət sahəsi istifadəyə verilmişdir. Yeni yaradılan sahələrdə 352 iş yeri açılmışdır. Hazırda müxtəlif xidmətlər üzrə 38 sahənin yaradılması davam etdirilir. Cari ilin ilk yarısında Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən 62 layihənin maliyyələşdirilməsinə 7 milyon 42 min manatdan çox güzəştli kredit ayrılmışdır ki, bunun da 6 milyon 236 min manatı sənayenin, 806 min 500 manatı kənd təsərrüfatının payına düşmüşdür. Sahibkarlıq fəaliyyətinə kənar müdaxilələrin qarşısının alınması, onların hüquqlаrının müdаfiəsi daim diqqətdə saxlanılmış, xüsusi fəaliyyət növləri üzrə 748 lisenziya, dəyəri 652 min 200 manat olan layihəyə təsdiqedici sənəd verilmişdir. Həmçinin ixracın təşviqi və sənaye məhsullarının ixracı zamanı çəkilən xərclərin bir hissəsinin qaytarılması mexanizmi çərçivəsində yerli ixracatçılara 11 ixrac əməliyyatı üzrə 21 min 150 manatdan çox məbləğdə ixrac təşviqinin ödənilməsi təmin edilmişdir. Ötən dövrdə 27 heyvandarlıq təsərrüfatının yaradılması, 14 heyvandarlıq təsərrüfatının genişləndirilməsi, tutumu 2700 ton olan 2 soyuducu anbarın yaradılması, bir soyuducu anbarın genişləndirilməsi başa çatdırılmış, 8 heyvandarlıq təsərrüfatının yaradılması, 3 heyvandarlıq təsərrüfatının genişləndirilməsi davam etdirilmişdir. Muxtar respublikada istehsal olunan vafli məhsulları, tütün məmulatları, sement, travertin, mərmər, mebel məmulatları, mineral sular 11 ölkəyə ixrac olunmuşdur. Ənənəvi ixrac bazarları ilə yanaşı, muxtar respublikada fəaliyyət göstərən şirkətlər tərəfindən Oman Sultanlığı, Belçika Krallığı kimi ölkələrə də məhsul ixrac edilmiş, ərzaq məhsulları nüfuzlu beynəlxalq qida sərgilərində nümayiş olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Hicran Rüstəmov çıxış edərək demişdir ki, 2020-ci ilin birinci yarımilində muxtar respublikada Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin xətti ilə 61 milyon 966 min 400 manat həcmində inşaat işləri yerinə yetirilmişdir ki, bunun da 57 milyon 559 min manatını və ya 92,9 faizini tikinti-quraşdırma işləri təşkil etmişdir. Bu ilin ötən dövründə 2 məktəb binası, 1 musiqi məktəbi, 2 səhiyyə müəssisəsi, 2 kənd mərkəzi, 3 xidmət mərkəzi, “Naxçıvan” Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının 3-cü Sərhəd Dəstəsi üçün kompleks, Ordubad rayonunda Dəstə Radio-Televiziya Ötürücü Stansiyası, Badamlı zavodu, Culfa şəhərində Rabitə Evi istifadəyə verilmişdir. Naxçıvan şəhərində 7 mərtəbəli 6 mənzilli yaşayış binasının tikintisi və 2 yaşayış binasının yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. Hazırda Naxçıvan şəhərində 44 mənzilli, Şərur şəhərində 40 mənzilli, Ordubad şəhərində 28 mənzilli, Culfa şəhərində 18 mənzilli, Şahbuz rayon “N” saylı hərbi hissədə 44 mənzilli və Şahbuz şəhərində 40 mənzilli yaşayış binalarının tikintisi davam etdirilir. Ötən dövrdə Naxçıvan şəhər Buzxanası, Ordubad rayon Dar kəndində Su dəyirmanı, Yusif Kuseyir oğlu türbəsi, Şahtaxtı hamamı bərpa olunmuş, Naxçıvan şəhərində “Sahil Parkı” istifadəyə verilmişdir. Hazırda Naxçıvan şəhərində məscidin, Şərur rayonunda Mədəniyyət Sarayının, Şərur və Sədərək rayonlarında Bayraq meydanlarının, Babək şəhərində bazarın, Şahbuz rayonunun Ağbulaq kəndində Xizək Mərkəzinin, Ordubad və Tivi su elektrik stansiyalarının tikintisi davam etdirilir. Muxtar respublikada yol nəqliyyat kompleksinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində də ardıcıl tədbirlər görülmüş, Culfa-Ordubad magistral avtomobil yolunun, Şərur rayonunun Qarxun-Muğancıq-Mehrab-Məmmədsabir, Ordubad rayonunda Xanağa-Ağrı-Dizə-Vənənd-Darkənd avtomobil yollarının, Culfa şəhərində avtomobil yolunun yenidən qurulması başa çatdırılmışdır. Tikintisi həyata keçirilən obyektlərin maya dəyərinin aşağı salınması, yerli istehsal materiallarından istifadəyə üstünlük verilməsi, tikintidə təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsi tədbirləri diqqətdə saxlanılmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 2020-ci ilin birinci yarısında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları barədə məruzə etmişdir. (Ali Məclis Sədrinin məruzəsi qəzetin bugünkü nömrəsində dərc olunur)

Sessiyada cari məsələyə - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatlarının əməkhaqlarının artırılmasına da baxılmışdır. Ali Məclisin Sədri demişdir ki, son dövrlərdə muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı və əməkhaqlarının mərhələlərlə bir neçə dəfə artması bu məsələyə də baxılmasını zəruri etmişdir. Bütün bunlar əsas götürülərək Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi deputatlarının əməkhaqlarının artırılması ilə bağlı qərar layihəsi hazırlamışdır.

Qərar layihəsi oxunmuş və səsə qoyularaq qəbul edilmişdir.

Ali Məclisin Sədri 2020-ci ilin birinci yarısında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında əməyi, sabitliyin və təhlükəsizliyin qorunmasında xidməti olanlara təşəkkürünü bildirmiş, qarşıdakı dövrdə inkişafın təmin olunmasında sessiya iştirakçılarına, muxtar respublikanın hər bir sakininə uğurlar arzulamışdır.

Bununla da altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin üçüncü sessiyası öz işini başa çatdırmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.07.2020      İyulun 18-də Naxçıvan Musiqi Kollecinin Musiqi nəzəriyyəsi şöbəsinin müəllimləri üçün harmoniya fənni üzrə metodiki kurs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri aparan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova Harmoniya fənninin tədris olunma metodikası haqqında danışmış, “Dominant septakkord və dönmələri” mövzusu üzrə məlumat vermişdir. O, mövzunun tədris olunması barədə danışaraq, onun tam şəkildə mənimsənilməsinin yollarını izah etmişdir. Vurğulanmışdır ki, tədris zamanı dominant septakkord və döngələrinin tonikaya həlli prosesinin ayrılıqda izah olunması daha məqsədyönlüdür. Akkordların birləşməsi zamanı yol verilən sıçrayış və keçici hərəkətlərin də mənimsənilməsi vacibdir. Sonra isə mütləq fortepianoda olan məşğələlərə vaxt ayırmaq lazımdır. Bununla da tələbənin harmoniya sahəsində biliklərin möhkəmlənməsinə nail olmaq olar. Digər musiqi sahələri kimi klassik harmoniya da yarandığı dövrdən başlayaraq inkişaf edərək müasir bəstəkarların yaradıcılığında daha da zənginləşmişdir. Klassik harmoniyanın qanunlarını mükəmməl şəkildə mənimsəməsi tələbənin nəzəri biliklərinin daha da zənginləşməsinə gətirib çıxarır.

Sonda metodik kurs iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.07.2020      İyulun 17-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası və AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi Kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə “Pandemiya dövründə kitabxanaların qarşısında duran vəzifələr” adlı onlayn tədbir keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova onlayn tədbiri giriş sözü ilə açaraq bildirmişdir ki, hazırda bütün dünyada COVİD-19 virusunun yayılması ilə əlaqədar Dünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiya elan etmişdir. Mövcud vəziyyət ölkəmizdən də yan keçməmiş, infeksiyanın qarşısının alınması məqsədilə təxirəsalınmaz tədbirlər görülmüşdür. Belə bir şəraitdə onlayn xidmət kitabxanaların əsas fəaliyyət istiqamətinə çevrilmişdir. Kitabxanaların üzərinə düşən əsas vəzifə elektron formada oxuculara xidmət etmək, cəmiyyətin informasiyaya olan tələbatını təmin etmək, insanlarda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılmasını istiqamətləndirmək, kitaba olan marağı artırmaqdır. Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin sisteminə daxil olan kitabxanalar öz fəaliyyət istiqamətlərini şəraitə uyğun quraraq onlayn formada oxuculara kitabxana-informasiya xidmətini davam etdirir. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası elektron kitabxana vasitəsilə, həmçinin digər kitabxanalar tərəfindən sosial şəbəkələrdə, “İnstaqram” və “Facebook” səhifələrində elektron kitabxana xidmətləri təklif edilərək oxuculara müxtəlif kreativ formatlarda onlayn xidmətlər göstərilir.

Sonra AMEA Naxçıvan Bolməsinin Elmi Kitabxanasının direktoru Sahab Əliyeva “Pandemiya dövründə kitabxana-oxucu münasibətləri” adlı mövzu ilə çıxış edərək qeyd etmişdir ki, Müasir dövrün informasiya bolluğunda mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılması və düzgün istiqamətləndirilməsi həyati zərurətə çevrilmişdir. Bu mənada kitabxanalar mütaliə mədəniyyətinin düzgün istiqamətləndirilməsində, informasiyanın yayılmasında, maarifləndirici missiyanın yerinə yetirilməsində əsas məsuliyyət daşıyan sosial institutlardır. Pandemiya günlərində dünya kitabxanaları oxucularına virtual rejimdə xidmət edir. Hazırda internet üzərindən yayım kitabxanaların məsafədən xidmət göstərməsi baxımından ən optimal təcrübədir. Məhz buna görə müasir kitabxanaların elektron bazalarını genişləndirmək öhdəliyi getdikcə artmaqdadır. Bu, eyni zamanda, kitabxanaların qarşısına onlayn rejimdə yeni xidmət formalarını tətbiq etmək zərurətini qoyur.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kütləvi iş şöbəsinin müdiri Nərmin Allahverdiyeva “Pandemiya dövründə oxuculara xidmət işinin təşkili” adlı çıxışında qeyd etmişdir ki, sosial izolyasiya dövründə kitabxana fəaliyyətini davam etdirmiş, oxucular onlara təqdim edilmiş onlayn xidmətlərdən geniş istifadə etmişdir. Kitabxanaya onlayn müraciət edən oxucular üçün səyyar kitabxana xidməti göstərilmiş, onların tələbatı nəzərə alınaraq dərsliklərin, kitabların pdf variantları hazırlanmış, sosial şəbəkələr üzərindən oxuculara çatdırılmışdır. Oxuculara xidmət işinin səviyyəsini daha da yüksəltmək məqsədilə keçirilən tədbirlər “Zoom Meeting” mobil tətbiqi üzərindən onlayn formatda təşkil edilmişdir. Hazırkı şəraitdə kitabxanaçıların başlıca vəzifəsi kitabxanalarda keçirilən onlayn tədbirləri sistemli şəkildə istiqamətləndirmək, oxucuların mütaliə mədəniyyəti və bilik dairəsinin genişlənməsinə səy göstərməkdən ibarətdir.

Sonda mövzu ətrafında müzakirələr aparılmışdır. Müzakirələrdə çıxış edən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Kitabxanasının direktoru F.Əhmədov, mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərinin direktorları qeyd etmişlər ki, kitabxanaların oxuculara göstərdiyi onlayn xidmətlər daha da təkmilləşdirilməli, Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayıb-yaradan yazıçı və şairlərin, Azərbaycan və dünya klassiklərinin əsərlərinin onlayn qaydada müzakirəsinə daha geniş yer verilməlidir. Həmçinin latın qrafikası ilə nəşr olunmayan kiril qrafikalı əsərlərin təbliği də nəzərdə saxlanılmalıdır.

80 dəqiqə davam edən tədbirdə 30 nəfər kitabxana əməkdaşı iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.07.2020      İyulun 17-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında Frank Darabontun rejissorluğu ilə eyniadlı əsər əsasında çəkilən “Green mile” filminin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Musiqi Kollecinin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Həlimə İbrahimli bu cür onlayn müzakirələrin əhəmiyyətindən danışmış, daha sonra filmin müzakirəsinə başlanılmış və söz gənclərə verilmişdir.

Nazirliyin Gənclər Birliyinin üzvləri Cəlal Rzayev və Nərmin Yaqublu, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gəclər Birliyinin üzvləri Müzəffər Yusifov və Ceyran Sultanova, Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gəclər Birliyinin üzvləri Ələkbər İsmayılov və Rasim Qasımov, Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gəclər Birliyinin sədr müavini Arzu Bağırlı və birliyin üzvü Səmra Əlizadə, Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gəclər Birliyinin üzvləri Səma Rzayeva və Aygül Cəfərova, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gəclər Birliyinin sədri Cavan Qənbərli və birliyin üzvü Miralməmməd Seyidov və Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gəclər Birliyinin sədr müavini Nurşən İbrahimova, birliyin üzvü Nurşən Rüstəmxanlı və digərləri film barədə müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermişlər.

Bildirilmişdir ki, 1999-cu ildə çəkilən bu filmin rejissoru və ssenaristi Frenk Darabotdur. Film Stephen Kingin eynıadlı romanı əsasında çəkilmişdir. Kifayət qədər yekəpər insan olan Con Koffi iki balaca qızın öldürülməsində təqsirli bilinir. Vahiməli görüntüsünün əksinə olduqca incə və qarışıq iç dünyası olan Koffi bəzi fövqəlbəşər güclərə sahibdir. Təcridxananın edam otağı baş gözətçisi Paul Edgecombun ondan həqiqətən günahkar olub olmadığını soruşması ilə birlikdə aralarında bir dialoq başlayır. Xəstə olan Paul Edgecomb Koffinin gücləri sayəsində sağalması ilə hadisələr inkişaf etməyə başlayır. Koffi fövqəlbəşər gücü sayəsində öz içinə çəkdiyi xəstəlikləri ağzından sərbəst buraxaraq həyatına davam edir. Koffinin bu gücünün fərqinə olması ilə ona olan münasibəti dəyişməyə başlayır. O, bu gücü sayəsində möcüzələr yaradır və Edgecomb bu möcüzə insanın həyatına davam etməsinin vacib olduğunu düşünür. İrəliləyən süjetdə hadisələr bu xətt üzrə inkişaf edir.

90 dəqiqə davam edən müzakirəyə muxtar respublikanın bütün bölgələrindən ümumilikdə 70 nəfər gənc qatılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
17.07.2020      Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının oxucuları ilə bu dəfəki görüşündə E.Heminqueyin “Qoca və dəniz” əsərinin müzakirəsi keçirilmişdir.

Onlayn müzakirənin moderatoru, kitabxananın direktor müavini Kəmalə Ağayeva tədbiri açaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Oxunması zəruri olan kitablar siyahısı”na daxil edilmiş kitabların böyüməkdə olan uşaq və yeniyetmələrin tərbiyəsində xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulamışdır.

A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının böyük kitabxanaçısı Məsmə Cəfərova Ernest Heminqueyin həyat və yaradıcılığından danışaraq qeyd etdi ki, XX əsrin görkəmli Amerika yazıçısı Ernest Heminquey öz bədii yaradıcılığı ilə Amerika ədəbiyyatının şöhrətini bütün dünyada təsdiqlədən böyük söz ustalarından biridir.

O, 1899-cu il iyulun 21-də Şimali Miçiqanda, həkim ailəsində doğulmuş, altmış iki illik ömrünün xeyli hissəsini öz ölkəsindən kənarda keçirərək öz əsərlərini Fransada, İtaliyada, İspaniyada, Kubada və s. yazmışdır. E.Heminquey erkən yaşlarında I dünya müharibəsində iştirak etmişdir. O, birinci dünya müharibəsinin mənasızlığını “Əlvida silah!” adlı məşhur romanı ilə damğaladığı kimi ikinci dünya müharibəsinə gətirib çıxaran faşizmin eybəcər mahiyyətini də “Əcəl zəngi” romanında ustalıqla ifşa etmişdir. Onun “Məğlubedilməzlər”, “Qatillər”, “Qadınlarsız kişilər”, “Fırtınadan sonra” və s. əsərləri oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. E.Heminquey 1954-cü ildə Nobel mükafatına laiq görülmüş, 1961-ci ilin iyulun 2-də vəfat etmişdir.

Kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Nüşabə Seyidova “Qoca və dəniz” əsərində oxucuya ötürülən müsbət keyfiyyətlər” mövzusundakı çıxışında qeyd etdi ki, Ernest Heminqueyin əsərlərinin ən yaxşılarından hesab edilən “Qoca və dəniz” povesti ömrünü balıq tutmaqla keçirən qoca Santyaqonın həyatından söhbət açır, onun öz balıqçı sənətini gənclərə öyrətməsindən bəhs edir. Qoca dənizçinin dənizi və oradakı balıqları necə sevdiyini, hətta balıqların aclıq məcburiyyətindən tora düşdüyünü bilsə də özünün yaşaması üçün balığın ölməsinin vacib olduğunu gənc dostlarına həmişə danışmağı xoşlardı. N.Seyidova “Qoca və dəniz” povestinin oxuuculara, xüsusilə yeniyetmə və gənclərə təsiri haqqında fikirlərini bildirmiş, onların mübarizə ilə həyatda çox şeyə nail ola biləcəklərini vurğulamışdır.

Heminquey yaradıcılığına münasibəti birmənalı olmasa da və bəzən münasibətini ucadan səsləndirməklə yazıçının xətrinə dəysə də, dahi Folkner də “Qoca və dəniz”i yüksək dəyərləndirmişdi: “Bu əsər Heminqueyin ən yaxşı əsəridir, çünki bu əsərdə Heminquey əvəllər tapa bilmədiyi allahı tapıb. Buna qədər onun qəhrəmanları vakuumda hərəkət edirdilər, onların keçmişi yox idi, lakin qəfildən-“Qoca və dəniz”də Heminquey Allahı tapdı. Orada nəhəng balıq var; Allah bu nəhəng balığı yaradıb ki, onu ovlasınlar. Allah qocanı da yaradıb ki, bu nəhəng balığı tutsun. Allah bu balığı yeməli olan akulanı da yaradıb və Allah onların hamısını eyni məhəbbətlə sevir”.

Sonda kitab haqqında geniş müzakirələr aparıldı, müzakirə iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırıldı.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.07.2020      15 iyul tarixində M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən növbəti onlayn təcrübə məşğələsi Ordubad Rayon MKS-nin əməkdaşlarına keçirilmişdir.

“Daxil olan çap məhsullarının təsviri” mövzusunda keçirilən onlayn təcrübənin moderatoru M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova iştirakçıları salamlamış, təcrübənin məqsəd və mahiyyəti haqqında məlumat verərək bildirmişdir ki, təcrübəsiz heç bir işin nəticəsi uğurlu olmaz. Hər bir nəzəri bilik təcrübə ilə möhkəmlənməlidir. O, onlayn təcrübənin kitabxana əməkdaşlarının bilik və bacarığının artmasında əhəmiyyətli olacağına inandığını bildirmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Südabə Heydərova “Daxil olan çap məhsullarının təsviri” adlı mövzu ilə çıxış edərək bildirmişdir ki, biblioqrafik təsvir sənəd haqqında biblioqrafik məlumatları əks etdirir və biblioqrafik yazının əsas hissəsini təşkil edir. Sənədlər biblioqrafik təsvirdə elə əks olunmalıdır ki, oxucu sənəd haqqında ən mühüm məlumatı əldə edə bilsin. Təsvirin ünsürləri dəqiq, düzgün, konkret, məntiqi ardıcıllıqla verilməlidir. Hər hansı ünsürün səhv ifadə edilməsi oxucu tərəfindən məlumatın əldə edilməsini çətinləşdirər. Biblioqrafik təsvirlər kortəbii yaranmır və standartlara əsaslanır. Yeni dövlət standartı - 7.1-2003 öz tərtibi keyfiyyətləri ilə əvvəlki 7.1-84 standartından xeyli fərqlənir və bir sıra yenilikləri özündə əks etdirir. Təsvirin tərtib edilməsinin obyektini bütün dərc edilən sənəd növləri və müxtəlif daşıyıcılarda dərc edilməmiş sənədlər - kitablar, seriyalı və digər nəşri davam edən resurslar, notlar, kartoqrafik və audiovizual sənədlər, təsviri-incəsənət, normativ-texniki sənədlər, mikrofilmlər, elektron informasiya resursları və s. təşkil edir.

Vurğulanmışdır ki, təsvirin quruluşundan asılı olaraq birsəviyyəli və çoxsəviyyəli biblioqrafik təsvirlər müəyyən edilir. Birsəviyyəli təsvir bir hissəli sənədə, ümumilikdə, ayrıca fıziki vahidə, həmçinin də çoxhissəli sənədin bir qrup fıziki vahidinə tərtib edilə bilər. Çoxsəviyyəli təsvir iki və daha artıq səviyyədən ibarətdir. Bu təsvir çoxhissəli sənədə -çoxcildli və ya komplekt sənədə, ümumilikdə, seriyalı və ya digər ardı davam edən resursa, həmçinin çoxhissəli sənədin bir qrup fıziki vahidinə, çoxcildli sənədin bir və yaxud bir neçə cildinə tərtib edilə bilər.

Qeyd edilmişdir ki, biblioqrafik yazıda (təsvirdə) sahə və ünsürlər müəyyən edilmiş ardıcıllıqla əks etdirilir. Sənədin növündən və informasiyanın hansı daşıyıcıda yerləşdirilməsindən asılı olmayaraq biblioqrafik təsvirin sahə və ünsürlərinin tamlığı onlar arasında tətbiq edilən durğu işarələri (punktuasiya), biblioqrafik təsvirin bütün obyektləri üçün ümumi qaydalara əsaslanır. Kitabxanalarda müxtəlif növ sənədlər - kitablar, qəzet və jurnallar, ardı davam edən nəşrlər, not nəşrləri və digər sənəd növləri düzgün və vahid qaydada təsvir edilməlidir.

Məşğələnin sonunda MKS əməkdaşlarının sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.07.2020Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Saz sənətini yaşadırıq” adlı onlayn saz ifaçılığı müsabiqəsi keçirilmiş və qaliblər müəyyənləşdirilmişdir. İki yaş kateqoriyası (8-13), (14-18) və iki nominasiya “Saz havası” və “Aşıq havası” üzrə keçirilən müsabiqəyə qeydiyyat 12 iyun tarixdə başlamış və 12 iyul tarixdə yekunlaşmışdır. 13 və 14 iyul tarixlərdə qeydiyyata alınan ifalara Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət nazirinin əmri ilə yaradılmış Münsiflər Heyəti tərəfindən baxış keçirilmiş və hər iki yaş kateqoriyası və nominasiyalar üzrə müsabiqənin qalibləri və fərqlənən ifaçılar seçilmişdir.

Münsiflər heyətinin 14 iyul tarixli yekun qərarına əsasən müsabiqənin nəticələri aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

8-13 yaş kateqoriyası:

“Aşıq havası” nominasiyası üzrə diplomla təltif edilir:

- I yerin qalibi – Naxçıvan Şəhər Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin şagirdi Quliyeva Sevinc Arif qızı

- II yerin qalibi – Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Babayeva Dinarə Mahir qızı

“Aşıq havası” nominasiyası üzrə fərqləndiyinə görə fəxri fərmanla təltif edilir:

- Kolanı Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Dadaşova Röya Rövşən qızı

- Şərur Şəhər B.Kəngərli adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Məmmədov Vüsal Mehman oğlu

“Saz havası” nominasiyası üzrə diplomla təltif edilir:

- I yerin qalibi – Naxçıvan Şəhər Ə.Cavid adına Uşaq Musiqi və Bədii Sənətkarlıq Məktəbinin şagirdi Məmmədov Asiman Ziya oğlu

- II yerin qalibi – Vənənd Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Cəfərov Elmir Elçin oğlu

“Saz havası” nominasiyası üzrə fərqləndiyinə görə fəxri fərmanla təltif edilir:

- Yuxarı Daşarx Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Hənifəyeva Nurgül Məhəmməd qızı

- Şərur Şəhər B.Kəngərli adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Osmanova Hədiyyə Osman qızı

14-18 yaş kateqoriyası:

“Aşıq havası” nominasiyası üzrə diplomla təltif edilir:

- I yerin qalibi – Şahbuz Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Camalova Sibel Elnur qızı

- II yerin qalibi – Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbəsi Ağalarova Sevinc Rəhman qızı

- III yerin qalibi – Kolanı Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Şirinzadə Mətləb Xaliq oğlu

“Aşıq havası” nominasiyası üzrə fərqləndiyinə görə fəxri fərmanla təltif edilir:

- Naxçıvan Şəhər M.Məmmədov adına 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Əhmədova Songül Həsrət qızı

- Ələkli Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Salahova Aysel Vüqar qızı

“Saz havası” nominasiyası üzrə diplomla təltif edilir:

- I yerin qalibi – Naxçıvan Musiqi Kollecinin tələbəsi Məmiyeva Nurçin Əli qızı

“Saz havası” nominasiyası üzrə fərqləndiyinə görə fəxri fərmanla təltif edilir:

- Yuxarı Daşarx Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin şagirdi Əliyev Hümbət Nəsimi oğlu
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.07.2020      İyulun 11-də uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin skripka ixtisası üzrə müəllimlərinə ustad dərs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri aparan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova skripka ixtisasının tədris olunma metodikası haqqında ümumi məlumat vermişdir.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi, Musiqi Kollecinin skripka ixtisası üzrə müəllimi İlahə Əliyeva skripka alətinin tarixi haqqında ümumi məlumat vermiş və “Qamma və texniki əsərlərin öyrədilməsi” mövzusunda çıxış etmişdir. Tədris zamanı əl quruluşunun, bir sıra vərdişlərin inkişaf etdirilməsinin vacibliyindən danışan İ.Əliyeva ifa zamanı yayın düzgün bölüşdürülməsi, vibrasiya və səs keyfiyyətinin zəruriliyini də qeyd etmişdir. Tədris zamanı ifa olunan qammalar şagirdin texnikasının formalaşmasında xüsusi rol oynadığını qeyd etmişdir. O, ilk növbədə şagirdlərin musiqi-bədii və texniki inkişafinin istiqamələrinin dəqiq olaraq müəyyən etməyin yollarını izah etmiş və dərs vəsaitləri haqqında məlumat vermişdir.

Sonda metodik kurs iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.07.2020      İyulun 14-də Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin və Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin təşkilatçılığı ilə “Mili dəyərlərimiz milli varlığımızdır” mövzusunda onlayn dəyirmi masa keçirilib. Mədəniyyət üzrə Elmi-Metidik Mərkəzin və Culfa rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyindəki mədəniyyət evi və klub əməkdaşlarının iştirak etdiyi dəyirmi masanı giriş sözü ilə Mədəniyyət üzrə Elmi-Metidik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov açaraq onlayn dəyirmi masanın əhəmiyyətindən danışıb.

“Milli adətlərimizi təbliğ etmək varlığımızın qarantıdır” mövzusunda çıxış edən Mədəniyyət üzrə Elmi-Metidik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov bildirib ki, milli dəyərlər xalqların kimliyinin formalaşmasında müstəsna rola malikdir. Milli dəyərlər dedikdə, əsas etibarilə, milli ideologiya, mədəni yaddaş, milli tarix, milli dil, milli mədəniyyət və incəsənət, milli ədəbiyyat, milli özünüdərk nəzərdə tutulur. Tarixi təcrübə göstərir ki, öz soykökündən, tarixindən, milli dəyərlərindən uzaq düşən millətlər və dövlətlər müəyyən zaman kəsiyində yox olmaq, tarix səhnəsindən silinmək təhlükəsi ilə üzləşiblər. Bu mənada milli adətlərimizi yaşatmaq millət olaraq gələcək varlığımızın vacib şərtlərindəndir.

Sonra Culfa Rayon Mədəniyyət Sarayının direktoru Aqil Adilzadənin “Mədəniyyətimiz milli sərvətimizdir”, Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin metodisti Elçin Əsədovun “Adət-ənənələrimiz keçmiş tariximizi bu günümüzə çatdıran ən etibarlı milli dəyərlərimizdir”, Culfa Rayon Kırna Kənd Mədəniyyət Evinin direktoru Sona Əsgərovanın “Mədəniyyətimizin tədqiqində el dili” mövzularında çıxışları olub. Bildirilib ki, Vətən, ata-ana, el-oba, yurd yeri, doğma ocaq sevgisi, vətənpərvərlik, böyük-kiçik, ədəb-ərkan, etik dəyərlər, unudulmaz inam və inanclarımız, nəhayət, müqəddəs milli adət-ənənələrimiz ümumən milli mentalitetimizin məhək daşıdır.

Vurğulanıb ki, keçmişimiz tariximizin həm də ibrət dərsləridir. Bu baxımdan keçmişimiz, eyni zamanda, sabahımızın müəllimidir. Gənc nəslin azərbaycançılıq ideyaları ruhunda tərbiyəsi qələbələrimizin, nailiyyətlərimizin təminatçısıdır. Əsrlər boyu böyük mənlik şüuru, əxlaqi dəyərlərə sədaqətimiz sayəsində xalqımız öz dilini, milli adət-ənənələrini qoruyub saxlaya bilmişdir.

“Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizlə fəxr etməliyik. Bizim milli-mənəvi dəyərlərimiz əsrlərboyu xalqımızın həyatında, yaşayışında formalaşıbdır, xalqımızın fəaliyyətində formalaşıbdır. Milli-mənəvi dəyərləri olmayan millət həqiqi millət, həqiqi xalq ola bilməz”, - deyən ümummilli lider Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə milli adət-ənənələrimizin təbliğinə və yaşadılmasına xüsusi önəm vermişdir. Bu, milli mədəniyyətimizi özündə yaşadan folklor nümunələrimizin fundamental elmi əsaslarla tədqiq edilməsinə geniş imkanlar açmışdır. Xalqımızın mənəvi dünyasını zənginləşdirən, tariximizi və mədəniyyətimizi ucaldan, birliyimizi təmin edən milli dəyərləri qoruyub saxlamaq hər birimizin müqəddəs borcudur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.07.2020      Adil Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyi ilə birgə şair Kamil Arazın “Göy qurşağı” və “Qəzəllər” kitablarının təqdimatı keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan kitabxananın direktoru Kəmaləddin Axundov şairin balaca oxucularla görüşünün artıq üçüncü dəfə olduğunu qeyd edərək bildirmişdir ki, bundan əvvəlki görüşlərdə Kamil Arazın “Göydən üç alma düşdü” və “Xəzinə” kitablarının təqdimatı keçirilmiş, bir dəfə isə şair oxucuların xahişi ilə kitabxanada görüşə dəvət olunmuşdur. Vurğulanmışdır ki, Kamil müəllimlə keçirilən hər bir görüş oxucularımızda xoş təəssürat yaratmışdır.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublika Yazıçılar Birliyinin sədri Asim Yadigar Kamil Arazın yaradıcılığı haqqında məruzə ilə çıxış edərək qeyd etmişdir ki, Kamil Araz muxtar respublikamızda uşaqlar üçün yazan az sayda şairlərdən biridir. Natiq Kamil müəllimin uşaqlara olan sevgisinin şeirlərində ifadəsinin hər zaman hiss olunduğunu vurğulayaraq şairin şeirlərindən nümunələr oxumuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Gülər Əhmədova “Göy qurşağı kitabı uşaqlara qiymətli hədiyyədir”, Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi, şairin dostu Ədalət Cəfərli “Uşaq ədəbiyyatına yeni töhfə” və kitabın tərtibatçı rəssamı Gülsabah Fərzəliyeva “Uşaqlar üçün maraqlı kitab” mövzularında çıxışlar etmişlər.

Məktəbli oxucular şairin şeirlərini qiraət etdikdən sonra Kamil Araz öz oxucuları qarşısında yeni kitabları haqqında və gələcək planlarından ətraflı söhbət edərək, öz oxucularına xoş arzularını bildirmiş, onlara daim mütaliə etməyi tövsiyə etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.07.2020      İyulun 10-da Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvləri arasında “Culfa rayonunda yerləşən maddi-mədəniyyət nümunələri” mövzusunda onlayn görüş keçirilmişdir. Onlayn görüşdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor Vəli Baxşəliyev iştirak etmişdir.

Görüşün aparıcısı, Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Aidə İbrahimova görüş və onun mahiyyəti barədə məluamat vermişdir. Sonra Gənclər birliyinin üzvlərindən Günay Xudaverdiyeva “Gülüstan türbəsinin ornamentləri”, Səma Rzayeva “Haçadağ” və “Əlincəqala”, Aygül Cəfərova “Camaldın kəndindəki tarixi yerlər”, Kəmalə Kərimova “Yaycı kəndi və orada yerləşən maddi-mədəniyyət nümunələri”, Aynur Mustafazadə “Yaycı kəndindəki ziyarətgah” mövzusunda çıxış etmişlər.

Diskussiya şəklində davam edən onlayn görüşdə AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev gənclərin suallarını cavablamış və sonda fikir mübadiləsi aparılmışdır.

Sonda belə görüşlərin davamlı olması, gənclər tərəfindən öz yaşadığı ərazilərdə olan rəvayətlər, əsatirlər, mifoloji görüşlər, maddi-mədəniyyət nümunələri barədə olan məlumatların toplanması və rayon mədəniyyət şöbəsinə göndərilməsi qərara alınmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.07.2020      İyulun 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvlərinin iştirakı ilə Fransız yazıçı Alber Kamyunun “Taun” əsərinin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Aidə İbrahimova bu cür onlayn müzakirələrin əhəmiyyətindən danışmış, gənclərin pandemiya dövründə diqqətdən kənarda qalmadığına görə Gənclər birliyinin adından Mədəniyyət Nazirliyinə minnətdarlığını bildirmişdir.

Daha sonra əsərin müzakirəsinə başlanılmış və söz gənclərə verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Birliyinin sədri Bənövşə Afətli və birliyin sədr müavini Qumral Mahmudova, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova, Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Süqarə Mirzəli, Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Gülşən Güləliyeva və sədr müavini Nuray Mehdiyeva, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Cavan Qənbərli və birliyin üzvü Aysel Şəfiyeva, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Əzizə Süleymanova və birliyin sədr müavini Nurşən ibrahimova və digər gənclər əsər barədə müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermişlər.

Bildirilmişdir ki, Taun Əlcəzairin şəhərlərindən biri olan Oranda başlayan taun epidemiyasına qarşı insanın mübarizəsini əks etdirir. Əslində romanda taun dünyadakı pislikləri təmsil edir və bir növ onların simvoludur. Bu xəstəlik vasitəsilə yazıçı insanların ölümün bir addımlığında olduqları zaman düşdükləri psixoloji vəziyyəti, onların özləri ilə, öz vicdanları ilə daxili hesablaşmasını, həyat öz adi axarı ilə davam etdiyi zamanlarda fərqinə vara bilmədikləri xırdalıqlara necə diqqət ayırmalarını, dünənə kimi əllərini uzatsalar çata biləcəkləri qədər yaxınlarında olan doğmalarından, həyat yoldaşlarından, sevgililərindən, dostlarından gözlənilmədən ayrı düşməyin onlarda yaratdığı əbədi ayrılıq qorxusunu oxucuya çatdırır. İnsanların bəzi şeyləri yalnız başlarının üstünü bəla aldığı zaman, fəlakətə düçar olduqda dərk etdiyini göstərir.

Keşiş Paneluo taunu insanların bu günə kimi işlətdikləri günahların cəzası olaraq görür və bu cəzaya layiq olduqlarını düşünür. Tanrının varlığına inanmayan Həkim Bernar Ryö isə taunu bir pislik olaraq qəbul edir və pisliyə qarşı mübarizə aparmalı olduğuna inanır. İnsanları sevir, onlara kömək etməyə çalışır.

Sonda əsər barədə geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır. Əsərin günümüzdəki mövcud vəziyyətlə səsləşməsi gənclərin marağına səbəb olduğunu söyləmək mümkündür. 80 dəqiqə davam edən müzakirədə ümumilikdə 40-a yaxın gənc iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.07.2020      İyulun 11-də Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Mirmehdi Seyidzadənin “Qızıl xoruz” pyesi əsasında hazırladığı tamaşanı onlayn formada balaca teatrsevərlərə təqdim edib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynovun səhnələşdirdiyi “Qızıl xoruz” tamaşasında zülmə qarşı mübarizə və sonda zülmkarın məhv edilib, ədalətin bərqərar olmasından bəhs edilir.

Gülşən qarının (Ulduz Süleymanova) sarı inəyi (Vəsmə Quliyeva) sağmağı ilə başlayan tamaşadakı hadisələr bu cür davam edir. Qarı nənə inəyi sağıb qutardıqdan sonra nəvəsi Elşəndən (Ləman Əhmədova) inəyi otarmasını istəyir. Həmin vaxt kəndin yaxınlığındakı meşədə şah (İlham Babayev) vəziri (İbad Nəbiyev), fərraş (İlqar Babayev) və naib-nökərləri (Arzu Səfərov) ilə dincəlirmiş. Bu zaman meşədə bir xoruz (Süleyman Süleymanov) banlayaraq deyir: “Bir manqur tapmışam!”. Şah nökərinə (Arzu Səfərov) əmr edir ki, həmin xoruzu tutub gətirsinlər. Nökərlər nə qədər cəhd etsələr də, xoruzu tuta bilmirlər. Şah bu dəfə naiblərə əmr edir ki, xoruzun sahibini tutub gətirsinlər. İnəyi otarmaqdan gətirən Elşən nənəsinin naiblər tərəfindən döyüldüyünü görüb kömək etmək istəyir. Lakin buna imkan verməyən nökərlər Elşənin qollarını bağlayıb, xoruzu tutmaq istəyirlər. Xoruz budaqdan-budağa qonur və naibin gözünü çıxarır. Nəhayət, xoruzu tuturlar. Şah xoruzun bişirilməsini əmr edir. Naib xoruzu sarayın aşpazına (Əfqanə Ələsgərova) verir ki, şaha gözəl bir yemək bişirsin. Bişirilmiş xoruzu şah iştahla yeyir, lakin nahaq kəsilmiş, zülmə düçar olmuş xoruz şahın qarnında fəryad edir və onu öldürür. Zülümdən qurtaran xoruz və onun sahibləri şad-firavan yaşayırlar.

Balaca teatrsevərlər tərəfindən maraqla qarşılanan tamaşanın quruluşçu rejissoru Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynov, quruluşçu rəssamı Ədalət Quliyev, musiqi tərtibatçısı Əli Məmmədovdur.

Qeyd edək ki, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı balaca tamaşaçılar üçün bu günə kimi “Buratino”, “Qoğalın sərgüzəşti”, “Ələddinin sehrli çırağı”, “Tık-tık xanım” və “Göyçək Fatma” tamaşalarını onlayn formada nümayiş etdirib.

Digər tamaşalar kimi, bu tamaşa da Naxçıvan Dövlət Televiziyasının efirindən və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmış və izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.07.2020      İyul ayının 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə muzey əməkdaşları üçün “Muzeylərdə onlayn tədbirlərin keçirilməsinin təşkili” mövzusunda onlayn seminar keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova seminarın keçirilməsinin əhəmiyyəti barədə məlumat verərək bildirmişdir ki, günümüzün tələbinə uyğun olaraq bu gün Nazirliyin sisteminə daxil olan muzeylərdə tədbirlər onlayn olaraq keçirilir. Tədbirlərin onlayn formada keçirilməsi muzey əməkdaşlarının qarşısına yeni tələblər qoyur.

Vurğulanıb ki, aprel ayından başlayaraq muzeylərdə 8 onlayn ekskursiya keçirilmiş, bu ekskursiyalar Naxçıvan Televiziyasının efirindən və Nazirliyin internet resurslarında canlı olaraq yayımlanmışdır. Dövr ərzində muzeylər tərəfindən onlayn tədbirlər keçirilməklə yanaşı, onlayn ekskursiyalar, məlumat xarakterli, həmçinin tarixi və əlamətdar günlərlə bağlı videomateriallar hazırlanaraq paylaşılır. Paylaşılan materiallar sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən maraqla qarşılanır.

Sonra Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyinin direktoru Aytən Ələkbərova çıxış edərək bildirib ki, hazırki dövrdə muzeylərin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri də tarixi və əlamətdar günlərlə, görkəmli şəxslərin yubiley və anım günləri ilə bağlı materialların, o cümlədən, tədbirlərin onlayn olaraq təqdim edilməsidir. Öz profilinə uyğun olmaqla mütəmadi olaraq mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkil olunması ötən dövrlərdə olduğu kimi hal-hazırda da muzeylərin əsas fəaliyyət sahəsindən biridir. Ötən aylar ərzində təkcə Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyində “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşrə başlamasının 114 illiyi, Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyinin yaradılmasının 22 illiyi ilə bağlı onlayn tədbirlər keçirilmiş, Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyindən canlı onlayn ekskursiya təqdim edilmişdir.

Muzeylərdə onlayn tədbirlərin təşkili həm də muzey əməkdaşlarının üzərinə yeni vəzifələr qoyur. Çünki sosial şəbəkələrdə paylaşılan bu tədbirlər daha geniş tamaşaçı kütləsinə təqdim edilməklə həm də muzeylərin təbliğinə xidmət edir.

Muzey əməkdaşlarının onlayn olaraq qoşulduğu seminarın sonunda müzakirə aparılmış, iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.07.2020      9 iyul tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Republika Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə görkəmli şair, maarif və mətbuat xadimi Seyid Əzim Şirvaninin anadan olmasının 185 illiyi münasibətilə əsərlərinin onlayn biblioqrafik icmalı keçirilib.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova tədbiri giriş sözü ilə açaraq, onun məqsəd və mahiyyəti haqqında məlumat vermişdir. O, qeyd etmişdir ki, zəngin ədəbi yaradıcılığa malik olan Azərbaycan şairi və maarifçisi Seyid Əzim Şirvaninin bədii irsi dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 7 may 2019-cu il tarixli, 211 nömrəli Qərarı ilə Seyid Əzim Şirvani Azərbaycan Respublikasında əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəlliflərin siyahısına daxil edilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Südabə Heydərova “Seyid Əzim Şirvaninin həyatı və yaradıcılığı” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, Seyid Əzim Şirvani 1835-ci il iyul ayının 10-da Şamaxıda ruhani ailəsində anadan olmuşdur. Kiçik yaşlarında ikən Şamaxının tanınmış, mötəbər şəxslərindən olan atası Seyid Məhəmməd vəfat etmişdir. Seyid Əzim ana babası molla Hüseynin himayəsi altında yaşamışdır. Babasından ərəb və fars dillərini öyrənən Seyid Əzim təxminən 10 il sonra Şamaxıya qayıdır və burada mədrəsədə oxuyub orta ruhani təhsilini tamamlayır. 1856-cı ildə ali ruhani təhsili almaq həvəsi 21 yaşlı gənc Seyid Əzimi İraqa, əvvəl Nəcəf və Bağdada, sonra isə Suriyanın Şam şəhərinə aparır. Gənc şair İraqda oxuyarkən dünyəvi elmlərə də böyük maraq göstərir. Şamaxıya qayıtdıqdan sonra 1869-cu ildə orada yeni üsul üzrə məktəb açaraq ömrünün axırına qədər burada müəllimlik edir. Köhnə mollaxanalardan fərqli olaraq o, bu məktəbdə uşaqlara dini elmlərlə yanaşı, Azərbaycan və fars dillərini tədris edir, tarix, coğrafiya, hesab və s. fənlərdən ibtidai məlumat da verirdi. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın görkəmli şairi Mirzə Ələkbər Sabir, məşhur yazıçı və pedaqoq Sultan Məcid Qənizadə və bir sıra başqa yazıçılar məhz onun məktəbində oxumuşlar. Öz zəngin yaradıcılığı ilə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə qızıl səhifələr əlavə edən Seyid Əzim Şirvani 1888-ci il mayın 20-də Şamaxıda vəfat etmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının metodika və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri Fəridə Ələsgərova Seyid Əzim Şirvaninin kitabxananın fondunda olan əsərləri haqqında məlumat vermişdir. O, qeyd etmişdir ki, kitabxananın fondunda şairin latın və kiril qrafikası ilə çap olunmuş bir sıra əsərləri vardır. Bunlara misal olaraq şairin müxtəlif illərdə yazdığı şeirləri, qəzəlləri, nəsihətləri, təmsilləri, mənzum və mənsur hekayələrini misal göstərmək olar. 2013-cü ildə çap edilmiş 2 cildlik seçilmiş əsərlərində isə şairin klassik şeirin bütün janrlarında yazdığı əsərləri, həmcinin, görkəmli şəxslərə ünvanladığı məktubları da yer almışdır.

Bir saata yaxın davam edən tədbirdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşları və fəal oxucular iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.07.2020      İyul ayının 8-də görkəmli dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin Naxçıvan şəhərində yerləşən ev-muzeyində onlayn ekskursiya keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin bələdçisi Nəsrin Abdullayeva təqdim edib.

Ekskursiyanın əvvəlində bələdçi muzeyin yaradılma tarixi haqqında məlumat verərək bildirib ki, Azarbaycanın görkəmli dramaturqu və nasiri Cəlil Məmmədquluzadənin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədilə Naxçıvan şəhərində ev muzeyinin yaradılması haqqında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev 1998-ci il 19 iyun tarixli Sərəncam imzalamışdır. 1999-cu il oktyabrın 13-də Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 2002-ci il iyunun 18-də Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyinin açılış mərasimində iştirak etməsi muzeyin tarixində əlamətdar hadisələrdən biridir.

Qeyd olunub ki, ulu öndər Heydər Əliyev böyük yazıçı və dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığına və şəxsiyyətinə, onun əsərlərinin tədqiqi və nəşrinə, eləcə də adının əbədiləşdirilməsinə həmişə böyük diqqət və qayğı ilə yanaşmışdır. Məhz ümummilli liderin hakimiyyəti illərində yazıçı haqqında yeni və sanballı tədqiqat əsərləri kütləvi şəkildə nəşr olunub, xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün böyük işlər həyata keçirilib, yubileyləri təntənəli şəkildə qeyd edilib. Redaktoru olduğu “Molla Nəsrəddin” jurnalının faksimilesinin nəşr edilməsi böyük ədəbi hadisə olmaqla, ictimaiyyət tərəfindən mirzəcəlilşünaslığa göstərilən diqqət və qayğı kimi dəyərləndirilib.

Qeyd olunub ki, Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyi iki ekspozisiya zalı və foyedan ibarətdir. Muzeyin fondunda 2500-ə yaxın eksponat vardır ki, onlardan 300-dən çoxu ekspozisiya zallarında nümayiş olunur. Onlardan Cəlil Məmmədquluzadəyə və onun ailəsinə məxsus şəxsi, məişət əşyaları, o cümlədən yazıçının əsərləri, “Molla Nəsrəddin” jurnalının müxtəlif illərə aid nüsxələri, ədibin müasirləri və tədqiqatçılarının əsərləri, rəsm əsərləri və s. muzeyin qiymətli eksponatları sırasındadır.

Birinci ekspozisiya zalında ədibin və ailə üzvlərinin porterləri və fotoşəkilləri, məişət əşyaları, qızına aid piano, ədibin yaşadığı dövrə aid məişət əşyaları və kamança, ədibin 1889-1920-ci illərə aid bədii fəaliyyətini əks etdirən əsərlərinə rəssam Əli Səfərli tərəfindən hazırlanmış panoramla birlikdə maketləri, sevdiyi klassiklərin seçilmiş əsərləri nümayiş olunmaqdadır.

Bunlardan əlavə birinci zalda “Nəslin davamçıları” guşəsi də tamaşaçıların diqqətini cəlb edir.

İkinci ekspozisiya zalında ədibin dəyərli əsərlərinə çəkilmiş qrafik illustrasiyalar, M.S.Ordubadi, M.Ə.Sabir, Ə.Əzimzadə kimi görkəmli şəxslərin portretləri, Cəlil Məmmədquluzadənin Ev Muzeyinin, “Ölülər” tamaşasının və “Molla Nəsrəddin” obrazının rəssam Əli Səfərli tərəfindən hazırlanmış maketləri, Mirzə Cəlilə aid şəxsi sənədlər, sevdiyi klassiklərin fotoportretləri sərgilənməkdədir.

Vurğulanmışdır ki, burada yer alan ən dəyərli eksponatlar sırasında “Molla Nəsrəddin” jurnalının orijinal nüsxələri xüsusi yer tutur. Tamaşaçıların nəzərinə çatdırılıb ki, Azərbaycan satirik mətbuatının zirvəsi sayılan “Molla Nəsrəddin” jurnalının ilk sayı 1906-cı il aprel ayının 20-də Tiflisdə işıq üzü görüb. Xalqımızın milli şüurunun formalaşmasında məhz “Molla Nəsrəddin” jurnalının və jurnalın redaktoru Mirzə Cəlilin fəaliyyətinin rolu misilsizdir.

Zalda ədibin Azərbaycan Respublikasının xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyev tərəfindən yaradılmış büstü də nümayiş olunur.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə həsr olunmuş guşədə muzeyin açılışı zamanı çəkilmiş fotoşəkillər və ulu öndər haqqında yazılmış kitablar sərgilənir.

Nəzərə çatdırılıb ki, böyük yazıçı-dramaturqun irsinə dövlətimiz və xalqımız daim ehtiramla yanaşır. Böyük yazıçının vaxtilə müəllimlik etdiyi Nehrəmdə və Cəlilkənddə xatirə muzeylərinin istifadəyə verilməsi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illiyinin ölkəmizdə və muxtar respublikada geniş qeyd edilməsi kimi diqqətəlayiq işlər bunun bariz nümunəsidir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.07.2020      İyulun 3-də Naxçıvan Muxtar Respubilkası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə gənclər arasında “Naxçıvan: Tarix və mədəniyyətin qovşağı” adlı onlayn müzakirə keçirilmişdir.

Tədbiri görüşü giriş sözü ilə açan Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova görüşün məqsədindən və əhəmiyyətindən bəhs etmişdir.

Daha sonra Nazirliyin Gənclər birliyinin sədr müavini Qumral Mahmudova “Ən ali milli dəyərimiz: Ana dilimiz”, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Əzizə Süleymanova “Adət ənənələrimizin şölələndiyi xalçalar” və həmin birliyin sədr müavini Nurşən İbrahimova “Qədim ipək yolu və Naxçıvan”, Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Gülşən Güləliyeva “Qaş piri”, Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədr müavini Nuray Mehdiyeva “Heydər məscidi”, Nazirliyin Gənclər birliyinin üzvü Məsmə Cəfərova “Keçmişimizin izində”, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin üzvü Alməmməd Seyidov “Naxçıvan ilkin şəhərsalma mədəniyyəti”, Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Aidə İbrahimova “Milli geyimlər və bədii tikmələr”, Naxçıvan Musiqi Kollecinin Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Həlimə İbrahimli və kollecin tələbələri “Naxçıvanda aşıq sənəti” və Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova "Nuh peyğəmbər: Dünya tufanı və Naxçıvan” mövzuları üzrə məlumat vermişlər.

Maraqlı diskussiya formasında təşkil olunan və 100 dəqiqə davam edən müzakirədə ümumilikdə 45 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.07.2020      07 iyul 2020-ci il tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Republika Kitabxanasında növbəti onlayn kitab müzakirəsi keçirilib.

Tədbirdə “Oxunması zəruri olan kitablar”ın siyahısına daxil olan Cəlil Məmmədquluzadənin “Hekayələr” adlı kitabından “Xanın təsbihi” və “Usta Zeynal” hekayələri müzakirə edilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova açaraq “Oxunması zəruri olan kitablar” haqqında Sərəncamın əhəmiyyətindən danışmış, keçirilən tədbirin məqsəd və mahiyyətini vurğulayaraq müzakirə olunacaq hekayələr haqqında ümumi məlumat vermişdir.

Sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının şöbə müdiri Rahilə Məmmədova “Təsbihin gücü” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatında kiçik hekayənin böyük və qüdrətli yaradıcısı kimi tanınmışdır. Belə hekayələrdən biri də” Xanın təsbihi”dir. Xanın təsbihi” hekayəsi Cənubi Azərbaycan mövzusuna həsr olunmuşdur. Bu hekayəni qələmə almaqda ədibin əsas məqsədi İran mütləqiyyətinin amansızlığını ifşa etmək, gülüş hədəfinə çevirməkdir. Hekayədə təsvir olunan təsbih məmləkəti idarə etməyin gülünclüyünə mənalı eyhamdır. Təsvir olunan xan da, onun təsbihi də feodal cəmiyyətinin çürüklüyünü ifşa etmək üçün vasitədir. Təsbihin belə güclü olması isə onun arxasında hakim qüvvələrin dayandığından irəli gəlir. Buna görə də bütün kənd Nəzərəli xanın təsbihi qarşısında dilsiz-ağızsız qula çevrilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabxanaçısı Yusifova Rəsmiyyə “Usta Zeynal reallıqdan ədəbiyyata gətirilmiş qəhrəmandır” adlı çıxışında qeyd etmişdir ki, "Usta Zeynal" klassik Azərbaycan ədəbiyyatının şedevr hekayələrindən biri sayılır. Hekayədə yazıçı onu narahat edən dini möhvumatın əsiri olan insanların acınacaqlı vəziyyətini göstərmək istəmişdir.

Hekayənin qəhrəmanı Usta Zeynal bizi həm güldürür, həm düşündürür. Usta Zeynal mədəni-tərəqqi baxımından irəlidə gedən millətləri bəyənmir, Muğdusi Akopu və müsəlman olmayanları bədbəxt hesab edir. Oruc-namazdan xəbəri olmayanların axirət cəzasına inanır. Bu obrazın timsalında bir xalqın geriliyinin, bədbəxtliyinin, elmdən məhrum olduğunun şahidi oluruq. Onun simasında biz dinin təsiri ilə zehni kütləşmiş, möhvumatın əsiri olmuş, öz istəklərini unutmuş bir miskin insanı görürük.

Sonda əsər ətrafında müzakirələr olmuşdur.

Müzakirədə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşları və fəal oxucular iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.07.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən iyun ayında onlayn tədbirlərin əhatə dairəsi dah da genişləndirilmişdir.

Ötən ay Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası və M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı tərəfindən təqdim edilən onlayn konsert və tamaşalar, muzeylər tərəfindən həyata keçirilən onlayn ekskursiyalar sosial şəbəkə və internet istifadəçilərinin marağına səbəb olmuşdur.

İyunun 15-də Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin və Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin tanınmış bəstəkar Məmməd Məmmədovun əsərlərindən ibarət konsert proqramları filarmoniyanın daha bir onlayn təqdimatı kimi rəğbətlə qarşılanmışdır. Həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə birgə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Heydər Əliyev Muzeyində onlayn ekskursiya keçirilmişdir.

Ötən ayın əlamətdar mədəni hadisələrindən olan “15 İyun – Milli Qurtuluş Günü” münasibətilə Heydər Əliyev Muzeyinin qarşısında təşkil edilən muzeyin fonduna daxil olan rəsm əsərləri və xalçalardan ibarət sərgi sakinlər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 24 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncamı ilə əlaqədar iyun ayında “Yallılar dünəndən bu günə” kitabı çapa hazırlanmış, qədim Naxçıvan diyarına məxsus bir neçə yallı lentə alınmışdır. Qeyd edək ki, Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən çəkilişi aparılan həmin yallıları nazirliyin internet resusrlarından izləmək mümkündür.

Ötən ay A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası tərəfindən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Kitabxana-informasiya” ixtisası üzrə təhsil alan III kurs tələbələri üçün onlayn açıq dərs keçirilmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən və təkcə muxtar respublika sakinlərinin deyil, ölkənin müxtəlif bölgələrində yaşayan vətəndaşların da qatıldığı “Bir neçə dəqiqədə mədəniyyət” adlı videoçarx, “Milli ornamentlərimiz rəsm əsərlərində” adlı rəsm və “Milli dəyərlərimiz düşüncəmizdə” adlı esse müsabiqələrinə iyun ayında yekun vurularaq, qaliblər diplomlar və pul mükafatları, fərqlənənlər isə fəxri fərmanlarla təltif edilmişlər. Ölkə vətəndaşları tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanan bu cür onlayn müsabiqələr muxtar respublikada, eləcə də ölkə miqyasında ilk dəfə həyata keçirilən mədəni hadisələr kimi yaddaqalan olmuşdur.

Qeyd edək ki, Mədəniyyət nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən və il ərzində davam edəcək “Mədəniyyətin izi ilə” Sosial Mədəniyyət Layihəsi”nə iyun ayından start verilmişdir.

İyun ayında muxtar respublikada fəaliyyət göstərən muzeylər tərəfindən muzey həvəskarlarına onlayn xidmət göstərilmiş, 716 sayda müxtəlif məlumat, audio və videomaterial hazırlanaraq sosial şəbəkələrdə paylaşımlar edilmişdir. Bu paylaşımlardan məhz 118-i onlayn ekskursiya olmuşdur.

Muxtar respublikadakı kitabxanalar da iyun ayında onlayn xidmət göstərilməsi işini diqqətdə saxlamış, onlayn formada kitab müzakirələri, həmçinin kitabxana əməkdaşları üçün onlayn təcrübə məşğələləri təşkil edilmişdir.

Ötən ay sosial şəbəkə izləyicilərinin marağına səbəb olan onlayn fəaliyyət növlərindən biri də “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitablarla bağlı video və audio materialların, audio kitabların hazırlanması olmuşdur. Ümumilikdə, muxtar resublikada mövcud olan kitabxanalar tərəfindən tarixi və əlamətdar günlər, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin yubileyləri ilə əlaqədar 175 sayda material hazırlanaraq sosial şəbəkə hesablarında 1182 paylaşım edilmişdir. Qeyd edək ki, “Nağıl Günləri” layihəsi çərçivəsində kitabxana əməkdaşlarının iyun ayında uşaq və yeniyetmələr üçün hazırladığı 40 audionağıl sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilmişdir.

İyun ayında Kəngərli və Culfa rayonlarında fəaliyyət göstərən folklor kollektivlərinin iştirakı ilə xalq yaradıcılığı nümunələrinin, həmçinin Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Tar” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrinin ifasında musiqi nömrələrinin çəkilişi aparılmış, videomateriallar internet resurslarında paylaşılmışdır.

C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poeması və görkəmli şair, yazıçı və dramaturq Cəfər Cabbarlının “Aydın” pyesi əsasında, həmçinin M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrında Hüseyn Əsgərovun eyniadlı əsəri əsasında hazırlanan “Qorxaq Əhməd” və Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrında Nuray Nəzərovanın eyniadlı “Mavi işıq” tamaşalarının məşqləri aparılmışdır.

Onlayn fəaliyyət Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki təhsil müəssisələrində də davam etdirilmiş, iyun ayı ərzində uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərində, ümumilikdə, 1905 onlayn dərs keçilmişdir. Onlayn dərslərdə tədris proqramına uyğun nəzəri və praktik dərslər aparılmış, mövzular üzrə mühazirələr oxunmuşdur.

Ötən ayda da həyata keçirilən onlayn kitab və film müzakirələri, eləcə də “Yaşa və öyrən – onlayn” intellektual bilik yarışı Mədəniyyət Nazirliyi sistemində fəaliyyət göstərən gənclərin kütləvi şəkildə iştirakı ilə yaddaqalan olmuşdur.

İyun ayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin “yutub” (“youtube”) kanalına 75 (cəmi 311) videomaterial yerləşdirilmişdir. Həmçinin ötən ay nazirliyin “instaqram” (“instagram”) və “feysbuk” (“Facebook”) hesablarında, ümumilikdə, 378 paylaşım edilmişdir.

Bütün bunlar əsas verir deyək ki, pandemiya dövründə muxtar respublika sakinlərinin mədəni tələbatının ödənilməsi istiqamətində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki mədəniyyət müəssisələri tərəfəndən milli mədəniyyətimizin təbliği ilə bağlı onlayn fəaliyyət uğurla davam etdirilmişdir. Canlı formada nümayiş olunan mədəni tədbirlər, eləcə də videomateriallar sakinlər tərəfindən geniş izləyici sayı ilə rəğbətlə qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.07.2020“Bir neçə dəqiqədə mədəniyyət” adlı videoçarx müsabiqəsinə yekun vurulub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Bir neçə dəqiqədə mədəniyyət” adlı videoçarx müsabiqəsi keçirilmiş və qaliblər müəyyənləşdirilmişdir. İki yaş kateqoriyası üzrə (14-25) və (26-35) aparılan qeydiyyat 1 iyun tarixdə başlamış və 25 iyun tarixdə yekunlaşmışdır. 26 və 27 iyun tarixdə qeydiyyata alınan videoçarxlara Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin müəyyənləşdirdiyi Münsiflər Heyəti tərəfindən baxış keçirilmiş və hər iki kateqoriya üzrə müsabiqənin qalibləri seçilmişdir. Münsiflər heyəti tərəfindən seçim zamanı təqdim olunan videoçarxların mövzunu əhatə etməsi, çəkilişin keyfiyyəti, şəxsi yaradıcılıq, nitq mədəniyyəti və videoçarxın heç yerdə yayımlanmaması nəzərə alınmışdır.

Münsiflər heyətinin 27 iyun tarixli yekun qərarına əsasən qalib şəxslər aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

14-25 yaş kateqoriyası üzrə:

- I yerin qalibi – Əsgərova Həcər Vasif qızı

- II yerin qalibi – Nuriyeva Nəzrin Habil qızı

- III yerin qalibi – Nağıyev Nail Zahir oğlu

26-35 yaş kateqoriyası üzrə:

- I yerin qalibi – Əliyev Tural Haxverdi oğlu

- II yerin qalibi – Abdullayev Sərxan Qəhrəman oğlu

- III yerin qalibi – Məmmədov Əbülfəz Səid oğlu

Hər iki kateqoriya üzrə I yerin qalibi 250, II yerin qalibi 150, III yerin qalibi isə 100 manat məbləğində pul mükafatı ilə, həmçinin müvafiq diplomla təltif olunurlar. Qeyd edək ki, Bakı şəhərindən qatılan və qalib olan iştirakçıların mükafatları onların ünvanına çatdırılacaqdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.06.2020      İyunun 27-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə solfecio fənni üzrə ustad dərs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri aparan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova solfecio fənni üzrə təhsil sistemində proqramların tərtib və tədris olunma metodikası haqqında ümumi məlumat vermişdir. Solfecio dərsinin düzgün təşkil olunmasının müəllim üçün ən vacib amillərdən biri olduğunu qeyd edən Leyla Əlimərdanova təcrübi biliklərlə yanaşı nəzəri biliklərin də əsas götürülməsini xüsusi olaraq vurğulamışdır. Nəticənin əldə olunması üçün dərs zamanı musiqi duyumunu nəzərə alaraq hər bir şagirdə müxtəlif sistem və metodiki istiqamətlərdən yanaşmaq lazımdır. Bunun da musiqili qabiliyyətin formalaşmasında rolu olduqca vacibdir.

Sonra Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Ruhiyyə Dünyamalıyeva Solfecio fənninin tədrisi zamanı bir sıra vərdişlərin inkişaf etdirilməsinin və dərs zamanı istifadə olunacaq kitabların seçim mərhələsindən danışmışdır. Naxçıvan Musiqi Kollecinin və uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinin iştirakı ilə solfecio fənninin tədrisi zamanı “Musiqi dinləmə qabiliyyətinin formalaşması” mövzusu ətrafında müzakirələr aparılmışdır.

Sonda ustad dərs iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
29.06.2020      İyunun 27-də Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş onlayn konsert proqramı izləyicilərə təqdim edilmişdir.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 yanvar 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə Naxçıvanda musiqi sənətinin və təhsilinin inkişafına xidmət etmiş, bir çox ansambl və xor kollektivlərinin yaradılmasının təşəbbüskarı olmuş Məmməd Məmmədov 100 illik yubileyi qeyd edilir. Onun 1956-cı ildə yaratdığı “Əlvan çiçəklər” mahnı və rəqs ansamblı muxtar respublikada musiqi və rəqs mədəniyyətinin inkişafında mühüm mərhələ təşkil edir.

Bəstəkar kamera-instrumental musiqinin bir çox janrlarında əsərlər, nəfəsli alətlər orkestri üçün marşlar, pyeslər, fortepiano üçün mahnı və romanslar yazmış, xalq mahnı və rəqslərini toplayaraq nota köçürmüş, Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında hazırlanan 30-dan artıq tamaşaya musiqi bəstələmişdir. Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən 1 nömrəli uşaq musiqi məktəbi Məmməd Məmmədovun adını daşıyır.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Xalq Çalğı Alətləri Orkestri filarmoniya yaradılarkən onun tərkibində fəaliyyətə başlayan ilk orkestrlərdən biri olmuşdur. Kollektivin tanınmış müğənni və xanəndələrinin ifalarını musiqisevərlər həmişə rəğbətlə qarşılayırlar. Orkestrin bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Elman Əliyevdir.

Yubileyinə həsr olunmuş konsert proqramı bəstəkarın “Azərbaycan” mahnısı ilə start götürmüşdür. Daha sonra “Olaydım mən”, “Yar gəlmədi”, “Nəğmə çalır ürəyim”, “Marş”, “Güllər açarkən”, “Gənclik mahnısı”, “Naxçıvan” əsərləri ilə davam etdirilmiş və xor kollektivinin ifasında “Ana vətən” mahnısı ilə konsert proqramına yekun vurulmuşdur.

Bəstəkarın musiqi əsərlərini Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Mübariz Əsgərov, Naxçıvan Muxtar Respublikası Əməkdar artistləri Elçin Nağıyev, Azər Cəfərli, Ruhiyyə Hüseynova və digər ifçılar Nərmin Hüseynova, İlkin Abdullayev, Samir İsmayılov və Ülvi Əhmədov təqdim etmişdir.

Onlayn tədbir Naxçıvan Dövlət Televiziyasından və onun internet resurslarından, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet saytında və sosial şəbəkə hesablarında canlı olaraq yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
27.06.2020      İyunun 24-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə gənclər arasında Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə çəkilmiş “Son iclas” filminin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Qumral Bektaşi bu cür onlayn müzakirələrin əhəmiyyətindən danışmış, gənclərin pandemiya dövründə diqqətdən kənarda qalmadığına görə Gənclər birliyinin adından Mədəniyyət Nazirliyinə təşəkkürünü bildirmişdir.

Daha sonra filmin müzakirəsinə başlanılmış və söz gənclərə verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Birliyinin sədri Bənövşə Afətli, birliyin üzvləri Günel Sangur və Jalə Mirzəyeva, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova və həmin birliyin üzvü Nuran Əliyev, Ordubad Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Süqarə Mirzəli, Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədr müavini Nuray Mehdiyev, birliyin üzvü Rasim Qasımov və digərləri film barədə müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermişlər.

Bildirilmişdir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC-nin) fəaliyyətinə və cümhuriyyətin süqutuna həsr olunmuş bu filmdə xalqımızın əzmkarlığı, istiqlal mübarizəsi öz əksini tapmışdır.

Film AXC-nin 27 aprel 1920-ci ildə keçirilmiş sonuncu iclası ilə başlayır. Filmdə xalqımızın son anadək apardığı dönməz və qətiyyətli mübarizəsi əks olunur. Mübarizə faciə ilə başa çatsa da, bu mübarizənin Azərbaycanın istiqlal tarixinin şərəfli bir səhifəsi olduğu göstərilir. "Son iclas" filmində Azərbaycanın dövlət bayrağının-üçrəngli bayrağımızın müqəddəsliyi də öz əksini tapmışdır. Filmin sonunda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müsəlman Şərqində ilk demokratik, hüquqi dövlət nümunəsi yaratdığı və insanlara istiqlalın nə demək olduğunu anladan kadrlar göstərilir. Göstərilir ki, 71 illik sovet rejimi Azərbaycan xalqının müstəqillik arzularını boğa bilmədi. Xalqımız yenidən azadlıq uğrunda mübarizəyə qalxdı və qalib gəldi. Ona görə ki, ötən əsrin əvvəllərindən fərqli olaraq xalq təhsil almışdı. Nəhayət, bu Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin yaşatdığı müstəqillik ideyalarını 71 il nəsildən-nəslə ötürə bilmişdi. Məhz buna görə cümhuriyyət bayrağı yenidən göylərə ucaldı. 1990-cı il noyabrın 17-də ümummilli lider Heydər Əliyevin sədrlik etdiyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin iclasında bu bayraq ilk dəfə dövlət tədbirində qaldırıldı və rəsmi status qazandı.

Daha sonra gənclər film barədə düşüncələrini paylaşmış və fikir mübadiləsi aparılmışdır. 1 saat davam edən müzakirədə ümumilikdə 40 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
25.06.2020      24 iyun 2020-ci il tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Avstriya yazıçısı Ştefan Svayqın “Şahmat” adlı novellasının onlayn müzakirəsi keçirilmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova giriş sözü ilə çıxış edərək keçirilən tədbirin məqsəd və mahiyyətini vurğulamış, əsər haqqında ümumi məlumat vermişdir.

Sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi katibi Günay Kəngərli “Ştefan Svayqın həyat və yaradıcılığı” mövzusunda çıxış etmişdir. O, bildirmişdir ki, Stevan Şvayq 1881-ci ildə Vyanada doğulub, atası yəhudi əsilli varlı bir fabrikant olub. 1900-cü ildə gimnaziyanı bitirdikdən sonra Svayq Vyana Universitetinə daxil olub və tələbəlik illərində öz vəsaiti hesabına “Gümüş Simlər” (Silberne Saiten) adlı ilk şeirlər kitabını dərc etdirib. Vyana Universitetində elmi dərəcəsini tamamladıqdan sonra 1905-ci ildə Londona və Parisə yollanıb, daha sonra İtaliyanı və İspaniyanı (1906), Hindistanı, ABŞ-ı, Kubanı, Panamanı (1912) səyahət edib. Yaradıcılığının ilk illərində Verlendən, Bodlerdən və Emil Verxarndan etdiyi tərcümələrlə tanınıb. O çoxlu sayda esse, hekayə, romanlarla yanaşı, çox böyük ustalıqla qələmə aldığı bioqrafik oçerkləri ilə də şöhrət qazanıb. Psixologiyaya və Freyd təliminə böyük marağı Svayqın əsərlərində insan xarakterlərinin dərindən analiz edilməsində öz ifadəsini tapır. Özəlliklə də tarixi xarakterlər haqqında yazdığı əsərlər psixoloji dərinlik baxımından diqqəti cəlb edir. Svayq müharibəyə etiraz edərək və Avropanın içərisində olduğu böhrana dözməyərək 1942-ci ildə Braziliyada həyat yoldaşı ilə birlikdə intihar etmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşı Rəsmiyyə Yusifova “Şahmat” əsərinin əsas məzmunu” haqqında çıxış edərək qeyd etmişdir ki, Ştefan Svayq əsəri Braziliyada sürgündə olarkən qələmə almış və 1942-ci ilin fevral ayında etdiyi intihardan bir neçə ay öncə tamamlamışdır. İlk öncə 1942-ci ildə Argentinanın paytaxtı Buenos-Ayresdə 250 nüsxə ilə buraxılan əsər, daha sonra 1944-cü ildə ingilis dilinə tərcümə olunaraq Nyu-Yorkda nəşr olunmuşdur. Bu günə qədər Almaniyada əsərin 1.200.000-dən çox nüsxəsi satılmışdır. Avropa mədəniyyətinə vida edərkən həyata da vida etməyi seçən Svayq, həyata vida etmədən öncə dünya ədəbiyyatına “Şahmat” kimi bir miras bəxş etmişdir. Natiq qeyd etmişdir ki, psixoloji janrda qələmə alınan, qəhrəmanın ruhi pozuntularının əks olunması ilə qısa, amma hər baxımdan insanda dərin hissləri yerindən oynadan bir əsər təsiri bağışlayan “Şahmat” eyni zamanda fərqli dünyaların qapısını üzümüzə açır.

Sonda isə əsər ətrafında müzakirələr olmuşdur.

1 saat çəkən tədbirdə 25 nəfər kitabxana işçisi və fəal oxucu iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.06.2020      İyun ayının 24-də “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksində növbəti onlayn ekskursiya keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin bələdçisi Əfsanə İbrahimova aparıb.

Ekskursiyanın əvvəlində muzey kompleksinin yaradılma tarixi haqqında məlumat verilərkən bildirilib ki, Naxçıvanqalanın bərpasına 2010-cu ildən başlanmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin

“Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinin yaradılması haqqında 2013-cü il 5 iyun tarixli Sərəncamına əsasən muzey yaradılmış, 2014-cü il 7 aprel tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksinin açılışı olmuşdur.

“Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi 1 ekspozisiya zalından, Nuh Peyğəmbərin məzarüstü türbəsindən, yeraltı sığınacaq - mağara hissədən ibarətdir. Vurğulanıb ki, Naxçıvanqala Naxçıvan şəhərinin cənub-şərqində yerləşən arxeoloji abidədir. Elmi ədəbiyyatda və xalq arasında

Naxçıvanqala, Köhnəqala adları ilə tanınmış qala 632-652-ci illərdə inşa olunmuşdur. Qala haqqında bir sıra tarixi faktlar məlumdur ki, həmin tarixi faktlardan biri XVI əsrdə yaşamış məşhur türk səyyahı Övliya Çələbinin Səyahətnamə əsəridir. Əsərdə Naxçıvanqalanın monqol işğallarına məruz qalması və bir neçə dəfə dağıdılması qeyd olunmuşdur. Qalanın adı fransız səyyahları Jan Şarden və Frehanqın da əsərlərində çəkilir.

Onlayn ekskursiya zamanı ekspozisiya zalında nümayiş olunan eksponatlar haqqında geniş məlumat verilərək bildirilib ki, e.ə. V minilliyə aid təsərrüfat küpü, e.ə. V-III minillik, e.ə. IV-III minilliyə aid daş əmək alətləri, daş baltalar, daş gürzlər, dən daşları, həvəng və dəstəklər məişətdə geniş istifadə olunmaqla yanaşı, duz mədənlərində duz sallarının parçalanmasında, nisbətən iri həcmli daş əmək alətləri isə tunellərin qazılmasında istifadə olunmuşdur. Muzeydə nümayiş olunan qədim eksponatlar sırasında e.ə. III-II minilliyə aid boyalı qablar da vardır ki, bu qablar II Kültəpə yaşayış yerindən aşkar olunmuşdur.

Son Tunc və Erkən Dəmir dövrünə, yəni E.ə. II-I minilliyə aid keramika məmulatları və gil qablar muzeyin dəyərli eksponatları sırasındadır.

Qeyd olunub ki, muzeydə nümayiş olunan məzarüstü sənduqələr XV əsrə aid olub, indiki dövrdə sinə daşı sayılır. Məzarüstü baş daşları və sənduqələrin üzərində xalqımızın inancları, dini təsəvvürləri, həyat və ölüm haqqında düşüncələri əks olunub.

Ekspozisiyada XVIII-XIX əsrlərə aid milli geyim nümunələri, xalçalar, məfrəş, odlu və soyuq silahlar, mis məişət əşyaları, saxsı su borusu və quyu qapaqları, o cümlədən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi Şamil Qazıyevin Naxçıvanın qədim tarixini, mədəniyyətini, adət ənənələrini, məişətini əks etdirən rəsm əsərlərinin surəti muzeyə gələn tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılanır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.06.2020      Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında görkəmli şair, yazıçı və dramaturq Cəfər Cabbarlının “Aydın” pyesi tamaşaya qoyulur.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru və rəssamı Həcərxanım Məmmədova, musiqi tərtibatçısı Səyyad Məmmədovdur.Tamaşada əsas rolları gənc aktyorlar ifa edirlər.

Aydın pyesinin əsas leytmotivində insanın özünə inamı, ona qarşı olan məkrli münasibətlərə qarşı apardığı mübarizə dayanır. Əsərin qəhrəmanı olan Aydın cəmiyyətin təsiri ilə ruhi əzablara düçar olsa da mənəvi gözəlliyini, insani saflığını itirmir.

Tamaşa yaxın vaxtlarda izləyicilərə təqdim ediləcək.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
24.06.2020      İyunun 19-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə gənclər arasında “Yaşa və öyrən - onlayn" intellektual bilik yarışı keçirilmişdir.

Nazirliyin Gənclər Təşkilatının, həmçinin Şərur, Babək, Ordubad, Culfa, Kəngərli, Şahbuz rayon mədəniyyət şöbəsinin gənclər birliklərinin üzvlərinin qatıldığı onlayn yarışda 17 komandanın nəzdində 51 gənc iştirak etmişdir. Gənclərə "Tarix", "Mədəniyyət və incəsənət", "Ədəbiyyat", "Musiqi", "Film", "Teatr", "Folklor", "Video oyunlar" və "Ardını sən de" kateqoriyaları üzrə səsli və videogörüntülü suallar ünvanlanmışdır.

3 hissədən ibarət olan onlayn yarışın sonunda Culfa Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin "Əlincəqala" komandası, Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin "Bermuda" komandası və Nazirliyin Gənclər birliyinin "Araz qayası" komandası daha çox suala cavab verərək fərqlənməyi bacarıblar.

Qeyd edək ki, ilk dəfə olaraq yoxlama xarakterli təşkil olunan yarışın gələcəkdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.06.2020      İyunun 20-də Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Kəmalə Ağayevanın müəllifi olduğu “Tıq-tıq xanım” pyesi əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşanı onlayn olaraq balaca teatrsevərlərə təqdim etmişdir.

Səhnə əsərində baş qəhrəman Tıq-tıq xanım özünə dost axtarmaq üçün yola çıxır. Qarşısına çıxan həmsöhbətləri onun qəmgin olduğunun səbəbini soruşanda yalqızlıqdan şikayətlənir, özünə əsl dost, yoldaş axtardığını bildirir. Qarşılaşdığı bütün dost olmaq istəyənlər sonda Tıq-tıq xanımı əziyyət verərək cəzalandıracaqlarını bildirirlər.

Nəhayət Tıq-tıq xanıma Siçan bəyə rast gəlir. “Acıqlandırsam səni, nəylə döyərsən məni?” sualına, Siçan bəy əsl dost cavabı verir. Bununla da onların dostluğu başlayır. Günlərin birində Siçan bəy xan evinə gedir. Evdə darıxan Tıq-tıq xanım həyətə çıxır və gölməçəyə düşür. Ətrafdakılar ona kömək etmək istədikdə o, öz dostu siçanı görmək istəyir. Siçan Tıq-tıq xanımın dara düşmək xəbərini eşidir və gəlib onu gölməçədən çıxarır. Onlar ömürlərinin axırına kimi firavan yaşayırlar.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Xalq artisti Şirzad Abutalıbov, quruluşçu rəssamı Rafael Qədimov, musiqi tərtibatçısı Əli Məmmədovdur. Tıq-tıq xanım (Ləman Əhmədova) tamaşadakı əsas obrazı kimi diqqəti cəlb edir. Digər aktyorlar – İlqar Babayev, İbad Nəbiyev, İlham Babayev, Arzu Səfərov, Süleyman Süleymanov, Ulduz Süleymanova, Vəsmə Quliyeva uğurlu oyunu ilə seçilirlər.

Qeyd edək ki, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı balaca tamaşaçılar üçün bu günə kimi “Buratino”, “Qoğalın sərgüzəşti” və “Ələddinin sehrli çırağı” və “Göyçək Fatma” tamaşalarını onlayn formada nümayiş etdirib.

Tamaşa Naxçıvan Dövlət Televiziyasının efirindən və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmış və izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.06.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Milli dəyərlərimiz düşüncəmizdə” adlı esse müsabiqəsi keçirilmişdir. Müsabiqəyə 15 may tarixdə başlayan qeydiyyat 16 iyunda yekunlaşmışdır. Onlayn müsabiqəyə ümumilikdə 42 iştirakçı tərəfindən, 43 esse təqdim olunmuşdur. Qeydiyyat bitdikdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş Münsiflər Heyəti müsabiqəyə təqdim olunmuş esselərə baxış keçirmişdir. Münsiflər Heyəti tərəfindən seçim zamanı mövzunun təsvir və ya tərənnüm gücü, eyni zamanda bəhs olunan mövzunun reallığı, essedəki mətnin mövzuya uyğun dolğunluğu, müəllif fikrinin anlaşılan formada, birmənalı şəkildə çatdırılması, essedə göstərilən faktın doğruluğu, heç bir yerdə dərc olunmaması, Azərbaycan ədəbi dilinin orfoqrafik, qrammatik və punktoqrafik (durğu işarələri) qaydaları əsasında yazılması nəzərə alınmışdır.

Münsiflər Heyətinin 20 iyun 2020-ci il tarixli yekun qərarına əsasən qaliblər və müsabiqədə fərqlənən şəxslər aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

II yerin qalibi:

Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Əsgərova Elnurə Hüseyn qızı

III yerin qalibi:

Ordubad Şəhər Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllimi Babayeva Fatma Əhməd qızı

Fəxri fərmanla təltif edilənlər:

1. Naxçıvan şəhər sakini Hüseynli Türkan Afiyət qızı;
2. “Şərq qapısı” qəzetinin əməkdaşı Şahməmmədli Güntac Şahməmməd qızı;

II yerin qalibi 200 AZN və diplom, III yerin qalibi 100 AZN və diplomla təltif olunur. Fərqlənən iştirakçılara fəxri fərmanlar təqdim edilir. Diplom, mükafat və fəxri fərmanlar qalib gələn və fərqlənən iştirakçıların evlərinə çatdırılacaqdır.

Qeyd edək ki, esse müsabiqəsində I yer üzrə qalib olmamışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.06.2020      İyunun 18-də M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Şərur və Sədərək rayon MKS-lərin əməkdaşları üçün onlayn təcrübə məşğələsi keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova təcrübə və onun əhəmiyyəti barədə iştirakçılara məlumat vermişdir.

Sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Südabə Heydərova “Kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin iş prinsipi” adlı mövzu ilə çıxış edərək bildirmişdir ki, kataloqlaşdırma işi kitabxana kataloqlarının yaradılması və istiqamətini təmin edən proseslərin məcmusudur. Kataloq - kitabla oxucu arasında vasitəçi rolunu oynayır. Kitabxana kataloqu kitabxananın fondunda olan çap əsərlərinin və digər sənədlərin tərkibini göstərən bir siyahıdır. Oxucu kataloqa baxmaqla kitabxanada onu maraqlandıran hansı kitabların olduğunu, müəyyən bir kitabın olub-olmadığını, hər hansı bir müəllifin hansı əsərlərinin olduğunu öyrənir.

“Oxuculara xidmət işinin təşkili” mövzusunda çıxış edən oxuculara xidmət şöbəsinin müdiri Dilarə Əliyeva bildirmişdir ki, kitabxana fondlarında mühafizə edilən çap məhsullarından həm kitabxana şəraitində, həm də kitabxanadan kənarda oxucular tərəfindən istifadə oluna bilər. Oxucuların kitabxana ilə ilk tanışlığı qeydiyyat bölməsindən başlayır. Oxucuya fərdi yanaşılaraq kimlik əsasında ona oxucu bileti yazılır. Oxucuların qeydiyyatı qeyd kartoçkasında aparılır. Kitabxanalarda oxuculara kitabxana xidməti həm abonement, həm də oxu zallarının köməyi ilə həyata keçirilir. Kütləvi kitabxanalarda istifadə olunan gündəlik 3 hissədən ibarətdir. Birinci hissədə oxucuların ucotu, ikinci hissədə kitab verilişinin ucotu, ücüncü hissədə isə kütləvi tədbirlərin uçotu aparılır. Oxucuların, gəlişin və kitab verilişinin ucotunu aparmaq ücün əsas sənəd oxucu formulyarıdır. Oxucuların ümimi sayı oxucu formulyarlarının hesablanması əsasında müəyyənləşdirilir.

Daha sonra müzakirələr aparılmış MKS əməkdaşlarının sualları cavablandırılmışdır.

3 saata yaxın çəkən tədbirdə 30 nəfər kitabxana əməkdaşı iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.06.2020      A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası oxucuları ilə növbəti onlayn görüşündə İsveç yazıçısı Antuan de Sent Ekzüperinin “Balaca şahzadə” kitabının onlayn müzakirəsini keçirmişdir.

Kitabxananın direktor müavini Kəmalə Ağayeva çıxış edərək Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli “Oxunması zəruri olan kitablar” haqqındakı sərəncamından və bu sərəncamdan irəli gələn vəzifələrdən danışmışdır.

Sonra Kitabxananın Metodika və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri Mehriban Seyidova çıxışında “Balaca şahzadə” əsəri haqqında geniş məlumat verdi. O, qeyd etdi ki, “Balaca şahzadə kitabı” 1943-cü ildə ingilis dilinə, 1987-ci ildə isə Cəfər Bağır tərəfindən azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir. Romanda uzaq bir planetdən gələn kiçik şahzadənin gözü ilə böyüklərin dünyasına baxılır. İnsanların hamısı nə zamansa uşaq olublar, lakin indi onların heç biri o günləri xatırlamır. Balaca şahzadə isə oxucuları, bəşəriyyəti II Dünya Müharibəsinin baş verdiyi illərdə uşaqlıq dünyasına aparır. Ona görə də bu roman uşaqlar üçün olduğu qədər həm də böyüklər üçündür.

Sonda kitabın oxucularla geniş müzakirə aparıldı və oxucuları maraqlandıran suallar kitabxanaçılar tərəfindən cavablandırıldı.

Bir saata yaxın davam edən müzakirədə bu müzakirədə 16 nəfər oxucu və 6 nəfər kitabxana əməkdaşı iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.06.2020      İyunun 17-də gənclər arasında “Milli adət - ənənələr” mövzusunda maarifləndirici tədbir keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi Elvin Əhmədov görüş barədə iştirakçılara məlumat vermişdir.

Daha sonra Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Cavan Qənbərli və birliyin üzvü Aysel Şəfiyeva, Şərur Rayon Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədr müavini Nurşən İbrahimova mövzu ilə əlaqədar fikirlərini bölüşmüşlər.

Qeyd edilmişdir ki, xalqımızın mənəvi dünyasını zənginləşdirən, tariximizi və mədəniyyətimizi ucaldan, birliyimizi təmin edən milli-mənəvi dəyərləri qoruyub saxlamaq hər birimizin müqəddəs borcudur. İlk növbədə hər bir gənc əsrlər boyu cilalanmış, zamanın kəşməkəşli sınaqlarından çıxmış, ələnmiş, saflaşmış, bu günümüzün həyati tələbatı olan, xalqımızın özünəməxsus milli mentaliteti meyarlarına çevrilən mənəvi dəyərlər yüksək əxlaqi xüsusiyyətlərin təcəssümüdür və hamımıza əzizdir.

Minillər boyu formalaşan və Azərbaycan xalqının yüksək mənəvi dəyərlərə malik olduğunu göstərən əvəzedilməz adət və ənənələr millətimizin keçmişi, bu günü və gələcəyi arasında sarsılmaz bir mənəvi körpü rolunu oynayır. Dünyanın ən qədim xalqlarından olan azərbaycanlılar özünün zəngin milli, əxlaqi və mənəvi dəyərləri ilə bəşər sivilizasiyasına əvəzsiz töhfələr veriblər. Müstəqillik illərində muxtar respublikamızda milli dəyərlərimizin, adət ənənələrimizin qorunması və gələcək nəsillərə çatdırılması istiqamətində görülən mühüm işlər də müzakirə olunub.

Bir saata yaxın davam edən tədbirdə 40-a yaxın gənc iştirak edib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.06.2020      Milli Qurtuluşdan ötən dövrdə Azərbaycan yüksək inkişaf yolu keçib, bütün sahələrdə böyük uğurlar qazanılıb. “Bütün həyatımı təhlil edəndə görürəm ki, mən Azərbaycanın müstəqilliyini təmin edə bilmişəm. Onu daxili çəkişmələr alovunda, dağıntılar və qan içində məhv olmağa qoymamışam”, - deyən ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyalarına sədaqət digər sahələr kimi, mədəniyyətimizin, rəssamlıq sənətinin də inkişafına səbəb olub. Bu gün yaradıcı insanlar, rəssamlar da ulu öndər Heydər Əliyevə sevgi və ehtiramlarını öz əsərlərində yaşadırlar.

İyunun 15-də Milli Qurtuluş Günü münasibətilə Heydər Əliyev Muzeyinin qarşısında muzeyin fondunda saxlanan rəsm əsərlərinin və xalçaların sərgisi açılıb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov sərgiyə baxıb.

Bildirilib ki, Heydər Əliyev Muzeyində dahi şəxsiyyətin siyasi irsini, həyatını və ömür yolunu əks etdirən dəyərli eksponatlar saxlanılır. Muzeyin fondunda Ümummilli Liderlə bağlı tarixi sənədlərlə yanaşı, həm də Ona həsr olunmuş rəsm əsərləri, portret və xalçalar da mühafizə edilir.

Sərgidə Heydər Əliyev Muzeyinin fondunda mühafizə olunan 20 portret və 3 xalça nümayiş etdirilir. Ulu Öndərə həsr olunmuş portretlər yağlı boya ilə kətan, sulu boya ilə kağız, parça üzərində quaş və qarışıq texnika ilə işlənib. Sərgidə rəssamlardan Səyyad Bayramovun, Əli Səfərovun, Cavid İsmayılovun, İlham Mirzəyevin, Firudin Quliyevin, Şamil Mustafayevin Ulu Öndərə həsr edilən “Heydər Əliyev”, “Ömür yollarında”, “Mənalı ömür”, “Prezident Heydər Əliyev”, “Şərqin günəşi”, “Ümummilli lider Heydər Əliyev” rəsm əsərləri, Ulu Öndərin rəngli qaşlarla və muncuqla işlənmiş portretləri, həmçinin “Nəvə”, “Qayıdışın mübarək”, “Nurlu gələcək” adlı xalçalar yüksək sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə seçilir.

Sərgi ilə tanışlıqdan sonra Ali Məclisin Sədri deyib: Ölkəmizdə Ümummilli Liderimizə həsr olunmuş minlərlə rəsm əsəri, portret vardır. Bu da Vətəninə, xalqına, dövlətinə ləyaqətlə xidmət edən dahi şəxsiyyətə olan xalq sevgisinin nəticəsidir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ömür yolu Vətənə və xalqa xidmət nümunəsidir. Çünki Ulu Öndər Azərbaycan dövlətinin qurucusudur. Bu gün də Azərbaycan Ulu Öndərin yolu ilə gedərək inkişaf edir. Ölkəmizin gələcək inkişafı da dahi şəxsiyyətin ideyalarının davamındadır. Ümummilli Liderin özünün də dediyi kimi, “Nə qədər ki, Azərbaycan var, mən də varam. Mən isə Azərbaycanda əbədi olacağam”.

“15 İyun - Milli Qurtuluş Günü sadəcə rəhbərin hakimiyyətə gəldiyi gün deyil. 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan dövlətinin həyatında dönüş və qurtuluş tarixinin əsası qoyulub. Milli Qurtuluşa Azərbaycan xalqının görkəmli şəxsiyyəti Heydər Əliyevin və vətənpərvər insanların zəhməti hesabına nail olunub. Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan dövlətini parçalanmaq və məhv olmaqdan xilas etdi”, - deyən Ali Məclisin Sədri Milli Qurtuluş Günü münasibətilə təbriklərini çatdırıb, sərgilərin davam etdirilməsi barədə tapşırıqlar verib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.06.2020      İyun ayının 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə muzey əməkdaşları üçün “Muzeylərdə onlayn tədbirlərin keçirilməsinin muzeylərin tanıdılmasında rolu” mövzusunda onlayn seminar keçirilmişdir.

Tədbirin moderatoru Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova onlayn seminarın keçirilməsinin əhəmiyyəti barədə məlumat verərək bildirmişdir ki, bu gün Nazirliyin sisteminə daxil olan bütün muzeylər onlayn fəaliyyət göstərməklə sosial şəbəkələrdə öz fəaliyyətini geniş kütlələrə çatdırır, onlayn ekskursiyalar vasitəsilə muzey haqqında tamaşaçılara məlumat verir.

Sonra C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru Aləmzər İbrahimova çıxış edərək bildirib ki, hazırki dövdə muzeylərin təbliğ olunmasında sosial şəbəkələrin rolu danılmazdır. Burada paylaşılan məlumatların geniş ictimaiyyət tərəfindən izlənilməsi muzey əməkdaşlarına tariximizi, mədəniyyətimizi, adət-ənənələrimizi özündə yaşadan muzeylər haqqında məlumatları daha çox insana çatdırmağa imkan verir. Muzeylərdə görülən işlər barədə, həmçinin keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlər barədə sosial şəbəkələrdə yayılan informasiyalar da muzey işinin təbliğinə xidmət edir.

Sosial şəbəkələrin digər bir üstünlüyü odur ki, burada paylaşılan məlumatlar fəaliyyət göstərdiyi ərazidən asılı olmayaraq hər kəs tərəfindən izlənə bilir. Digər muzeylər kimi, C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyinin əməkdaşları da sosial şəbəkələrin gücündən istifadə etməklə görülmüş işlər haqqında məlumatlar, onlayn ekskursiylar və digər məlumatları paylaşmaqla bu muzeyi tanıdır, Azərbaycan ədəbiyyatını daha dərindən təbliğ edir.

Muzey əməkdaşlarının onlayn olaraq qoşulduğu seminarın sonunda müzakirə aparılmış, onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.06.2020      İyunun 15-də Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında “Milli Qurtuluş Günü”nə həsr olunmuş onlayn tədbir keçirilib. Tədbirin rəsmi hissəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova çıxış etmişdir.

Nazir qeyd edib ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı xidmətləri misilsiz və əvəzsizdir. Ulu öndərin 1969-cu il iyulun 14-də ölkəmizdə birinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycanın inkişaf və tərəqqi, 1993-cü il iyunun 15-də xalqın tələbi ilə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışı isə Milli Qurtuluş tarixinə çevrilmişdir. Vurğulanmışdır ki, həmin tarixdən ötən dövrdə Azərbaycan möhtəşəm inkişaf yolu keçmiş, bütün sahələrdə böyük uğurlar qazanılmış, tərəqqiyə nail olunmuşdur. Bu gün müstəqil Azərbaycan və onun Naxçıvan Muxtar Respublikası ulu öndər Heydər Əliyevin yolu ilə inamla irəliləyir. Sosial-iqtisadi və mədəni həyatın bütün sahələrində davamlı inkişaf, sabitlik və rifah vardır. Bütün bunlar isə Milli Qurtuluşun bəhrələridir.

Bayram tədbirinin bədii hissəsində Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestri konsert proqramı ilə çıxış edib. Proqram Müslüm Maqomayevin “Azərbaycan” mahnısı ilə start götürüb. Daha sonra Frans Şubertin “Serenada”, Tofiq Quliyevin “Əziz surət”, Astor Piazollanın “Unudulma”, Volfanq Amadey Motsartın “Sehirli Fleyta” operasından “Şahzadənin” ariyası, Fikrət Əmirovun “Sevil” operasından “Dilbərin nəğməsi”, xalq mahnısı “Küçələrə su səpmişəm”, Rauf Hacıyevin “Sevgilim”, Kamalın “Heydər Xalq”, Qara Qarayevin “Böyük xilaskar” əsərləri ilə davam etdirilib. Xüsusi peşəkarlıqla təqdim olunun musiqili proqramda xor kollektivinin də ifası maraqla qarşılanıb və konsert Eldar Mansurovun “Odlar Yurdu” süitası ilə rəqs kollektivinin ifasında sona çatıb.

Əsərləri Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Tural Nəcəfov, Mübariz Əsgərov və Gülyanaq Fərzəliyeva, gənc ifaçılar Bəsti Qasımova, İlkin Abdullayev ifa etmişdir. Peşəkar skripka ifaçıları Cahangir Qurbanov və Ceyhun Süleymanlının ifası da maraqla qarşılanmışdır.

Tədbir Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və Naxçıvan Televiziyasının rəsmi internet resurslarında və sosial şəbəkə hesablarından canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin onlayn mədəni tədbirlərində fəal iştirak edir. Filarmoniyanın solistləri, gənc vokalist İlkin Abdullayevin və skripka ifaçısı Cahangir Qurbanovun və saksofon ifaçısı Rəşad Əmiyevin solo, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü münasibətlə təşkil olunmuş Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera və “28 May – Respublika Günü”nə həsr edilmiş Estrada orkestrlərinin konsertləri belə tədbirlərdəndir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.06.2020      Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası solistlərinin onlayn solo konsertləri çərçivəsində iyunun 13-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında növbəti konsert proqramı musiqisevərlərə təqdim edilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə təqdim edilən konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solisti, saksofon və klarnet ifaçısı Rəşad Əmiyev Azərbaycan və dünya klassiklərinin əsərlərindən nümunələr səsləndirib.

Estrada ansamblının müşayiəti ilə təqdim edilən solo konsertdə istedadlı ifaçı Rəşad Əmiyev ilk olaraq alt saksofonda Tofiq Quliyevin “Zibeydə” mahnısını musiqisevərlərə təqdim edib. Konsert proqramının davamında istedadlı ifaçı Azərbaycan bəstəkarlarından Rauf Hacıyevin “Leyla”, Polad Bülbüloğlunun “Gəl, ey səhər”, dünya bəstəkarlarından Frank Sinatranın “Mənim yolum” və “Çəkin”, Tofiq Quliyevin “Mən oldum”, Bleyk Edvardsın “Çəhrayı Panter”, Lusio Dallanın “Karuzo”, Konsuelo Velazquezin “Bessame muçio” və Paul Desmondun “Beş almaq” mahnılarını uğurla ifa edib.

Böyük izləyici sayı ilə maraqla qarşılanan və təqribən, 40 dəqiqəyə yaxın davam edən onlayn solo konsert proqramı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və Naxçıvan Televiziyasının rəsmi internet resurslarında və sosial şəbəkə hesablarından canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin onlayn mədəni tədbirlərində fəal iştirak edir. Filarmoniyanın solistləri, gənc vokalist İlkin Abdullayevin və skripka

ifaçısı Cahangir Qurbanovun solo, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü münasibətlə təşkil olunmuş Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera və “28 May – Respublika

Günü”nə həsr edilmiş Estrada orkestrlərinin konsertləri belə tədbirlərdəndir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.06.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Mədəniyyət və Təhsil nazirliklərinin birgə təşkilatçılığı ilə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün Heydər Əliyev Muzeyinə onlayn ekskursiya təşkil olunub.

Onlayn ekskursiyada muzeyin bələdçisi dahi şəxsiyyətin çoxcəhətli siyasi və dövlətçilik fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən eksponatlar haqqında ətraflı məlumat verib.

Qeyd olunub ki, 420 eksponatla fəaliyyətə başlayan muzeydə hazırda 4700-dən çox eksponat mühafizə olunur. Həmin eksponatlar ümummilli liderin dövlətçilik və siyasi fəaliyyətinin öyrənilməsində, onun mənalı həyatı, zəngin və çoxşaxəli fəaliyyəti barədə faktların gələcək nəslə çatdırılmasında böyük rol oynayır.

Muzeydə nümayiş etdirilən və Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin həyatının və siyasi fəaliyyətinin tarixi məqamlarını əks etdirən eksponatlar uşaqlar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.06.2020      İyun ayının 10-da Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə uşaq musiqi incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərində qanun ixtisası tədris aparan müəllimlərə onlayn ustad dərs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri aparan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova aid təhsil müəssisələrində qanun ixtisasının tədris proqramı haqqında ümumi məlumat vermişdir.

Sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Məhəbbət Babayeva “Texniki əsərlərin tədris olunma metodikası” mövzusunda mühazırə demişdir. Məhəbbət Babayeva hər bir şagirdin texniki imkanlarının inkişaf etməsi üçün qammaların əhəmiyyətindən danışmış və proqrama əsasən keçirilən ifa texnikasını inkişaf etdirən kiçik həcmli əsərlərin öyrədilməsini geniş şəkildə izah etmişdir. Vurğulanmışdır ki, proqram seçimində müxtəlif siniflərdə təhsil alan şagirdin texniki imkanlarını nəzərə almaq lazımdır. Proqramın seçilmə mərhələsində müəllimin əsas rol oynadığını qeyd edən M.Babayeva fərdi seçimin nə qədər vacib olduğunu xüsusilə qeyd etmişdir. Müəllim tərəfindən düzgün seçilmiş proqram hər bir şagirdin öz imkanları çərçivəsində texniki bacarığının inkişafına nail olmağın başlıca amillərindən biri olduğunu qeyd etmişdir.

Sonda metodik kurs iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.06.2020      Dünən “Gəmiqaya” Tarix-Bədii Qoruğu və Muzey binasında “Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri” adlı kitabın təqdimat mərasimi ­keçirilib.

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Aparatının Humanitar siyasət məsələləri və ictimai təşkilatlarla iş şöbəsinin müdiri Surə Seyid çıxış edərək bildirib ki, ümummilli lider Heydər Əliyev 2002-ci ilin 12 avqustunda AMEA Naxçıvan Bölməsinin yaradılmasına həsr olunmuş müşavirədə Naxçıvanın qədim və zəngin tarixini, Gəmiqaya abidələrinin öyrənilməsini müqəddəs və vacib vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur.

Qeyd edilib ki, xalqımızın tarixən bu torpağa məxsusluğunun daş pasportu olan Gəmiqaya tarixi-etnoqrafik abidələr kompleksi daşüstü rəsmlərlə zəngindir. Bu abidələrin tədqiqinə 1970-ci illərdə ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana siyasi rəhbərliyinin birinci dövründə başlanıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin tədqiq edilməsi haqqında” 2001-ci il 26 aprel tarixli Sərəncamına əsasən elmi-tədqiqat işlərinin aparılması üçün “Gəmiqaya” ekspedisiyası təşkil edilib, yaradılan şərait nəticəsində 2002-ci il iyun ayının 10-dan başlayaraq arxeoloji tədqiqatlar daha da genişləndirilib. Muxtar respublika rəhbəri 2001, 2002, 2005 və 2013-cü illərdə Gəmiqayaya səfər edərək qayaüstü rəsmlərin yayıldığı ərazilərlə tanış olub, ərazidə tədqiqat aparan alimlərlə görüşüb, tədqiqat işləri ilə bağlı tövsiyə və tapşırıqlarını verib. Ekspedisiya Gəmiqaya abidələrinin qorunub saxlanması, ardıcıl və sistemli şəkildə öyrənilməsi üçün aparılan tədqiqat işlərinin nəticəsi barədə elmi rəy hazırlayıb Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə təqdim edib.

Diqqətə çatdırılıb ki, 2006-cı ildə Gəmiqaya Tarix-Bədii Qoruğu, 2013-cü ildə “Gəmiqaya” Muzeyi yaradılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondunun Tədbirlər Planına əsasən 2016-cı ildə “Gəmiqaya” Tarix-Bədii Qoruğunda və ona bitişik ərazilərdəki daşüstü təsvirləri ilə bağlı tədqiqat işləri aparılıb. Tədqiqat nəticəsində, ümumilikdə, 136 hektar ərazidə 2040 daş üzərində 7477 təsvir müəyyənləşdirilərək qeydiyyata alınıb. Gəmiqaya abidələrinin elmi təsvirindən və fotoşəkillərdən ibarət fundamental nəşr – albom-kataloq hazırlanıb.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev çıxış edərək bildirib ki, Gəmiqaya abidəsinin geniş tədqiqinə ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin ilkin mərhələsində başlanılıb və ümummilli liderin ölkəmizdə ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra bu sahəyə yenidən diqqət artırılıb. Muxtar respublikamızda Gəmiqaya abidələrinə dövlət qayğısı həmişə diqqət mərkəzində olub. Gəmiqaya təsvirlərinin tədqiqi sahəsində atılan ən mühüm addımlardan biri də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq sərəncamından sonra Gəmiqaya ərazisinə bir neçə dəfə elmi səfərlərin təşkil edilməsi, çoxlu təsvirlərin qeydə alınması, bir neçə monoqrafiya və çox sayda məqalələrin işıq üzü görməsidir. Ali Məclis Sədrinin tapşırığına əsasən 2016-cı ilin avqustunda Gəmiqayaya təşkil olunan yeni ekspedisiya ilə qeydə alınan təsvirlər sistemləşdirilib və onların əsasında bu gün təqdimat mərasiminə toplaşdığımız “Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri” kitabı hazırlanıb. Qeydə alınmış təsvirlərin əsasında hazırlanmış yeni nəşr Gəmiqaya abidələrinə həsr olunmuş ən möhtəşəm və mükəmməl ­kitabdır.

İsmayıl Hacıyev Naxçıvan ərazisində tarixi-memarlıq abidələrinin tədqiqi, bərpası, mühafizəsi və bununla əlaqədar kitabların nəşr olunmasına göstərilən diqqət və qayğıya görə muxtar respublikanın ziyalıları, elm və təhsil işçiləri adından dövlətimizə minnətdarlıq edib.

Sonra AMEA-nın müxbir üzvləri – AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun direktoru, Fəxrəddin Səfərli və AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun şöbə müdiri Vəli Baxşəliyev, “Gəmiqaya”ekspedisiyasının rəhbəri, sənətşünas Nizami Alıyev, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nazim Bababəyli çıxış ediblər. Çıxışlarda tariximiz və milli-mənəvi dəyərlərimizin yaşadılmasına qiymətli töhfə olan kitabın üstünlükləri, tarixi abidədə aparılan tədqiqatlar barədə ətraflı məlumat verilib.

Bildirilib ki, yeni nəşrin əsas üstünlükləri ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq Gəmiqaya təsvirlərinin yerləşdikləri ərazilərin sahəsi çox dəqiqliklə hesablanıb, kitaba daxil olan təsvirlərin fotoşəkilləri qeydə alındığı ərazilərin ardıcıllığı üzrə verilib, hər bir şəklin altında daşın materialı, ölçüsü qısa təsvir olunub. Şərhlər kitabın digər materialları kimi üç dildə (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində) verilib. Çıxış edənlər tarix və mədəniyyətimizə göstərilən böyük diqqət və qayğıya görə dövlətimizə minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Sonda tədbir iştirakçıları “Gəmiqaya” Tarix-Bədii Qoruğu və Muzeyi ilə yaxından tanış olublar.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik Fondunun Himayəçilik Şurasının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi ilə birlikdə hazırladığı, “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyində nəşr olunan “Gəmiqaya qayaüstü rəsmləri” adlı nəfis tərtibatlı, yüksək poliqrafik keyfiyyətə malik yeni kitabın layihə rəhbəri Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab ­Vasif Talıbovdur. Elmi redaktoru AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev, müəllifi “Gəmiqaya” ekspedisiya qrupunun rəhbəri, sənətşünas Nizami Alıyev, fotolar və qrafik cızmaların müəllifləri Nizami Alıyev və Arzu Novruzov, dizayner Ziya Məmmədov, mətnlərin rus və ingilis dillərinə tərcüməçiləri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Qurban Qurbanlı, Aidə Cəlilzadə, Bayram Əliyev və Fatimə İsmayıllıdır. Yeni nəşr Naxçıvanşünaslığa və milli tariximizə ən böyük töhfədir. Kitab Gəmiqaya təsvirlərinin tədqiqi tarixində xüsusi və mükəmməl mərhələ təşkil etməklə Azərbaycan sərhədləri çərçivəsindən çıxaraq dünya miqyasında geniş oxucu kütləsinin və elmi ictimaiyyətin diqqətini cəlb edə biləcəkdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.06.2020      İyunun 10-da C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Gənclik” İnstrumental Ansamblının canlı yayımla konserti olub. Konsert proqramında Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığından və muğam sənətimizdən nümunələr səsləndirən ansamblın bədii rəhbəri musiqi kollecin müəllimi Sahil Qasımovdur.

Onlayn konsertdə ansamblın solistləri İlkin Abdullayev və Samir İsmayılov Azərbaycan bəstəkarlarından E.Sabitoğlunun “Sən olmuşam”, T.Quliyevin “Sevdiyim qız” və “Badamlı”, N.Əsgərovun “Vurulmuşam”, C.Cahangirovun “Yenilməz batalyon” filmindəki Teymurun mahnısını, E.Atayevin “Azərbaycan” mahnılarını, həmçinin “Bayatı şiraz” təsnifini ifa ediblər. Qeyd edək ki, ansamblın ifasında musiqisevərlər üçün maraqlı musiqili kompozisiya da təqdim olunub.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə təqdim edilən və sayca yeddinci onlayn konsert olan Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Gənclik” İnstrumental Ansamblının onlayn konserti böyük izləyici sayı ilə maraqla qarşılanıb və təqribən bir saata yaxın davam edib.

Bu günə qədər təqdim edilmiş digər konsertlər kimi, bu onlayn konsert proqramı da Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet resurslarında canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə onlayn formada təqdim edilən mədəni tədbirlər ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanmaqla yanaşı, həm də insanların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə əməli töhfədir.

“Gənclik” İnstrumental Ansamblı Naxçıvan Musiqi Kollecinin musiqi kollektivləri arasında geniş repertuarı ilə diqqəti cəlb edən kollektivlərdən biridir. Ansambl artıq 10 ildir ki, fəaliyyət göstərən və Naxçıvanda musiqi mədəniyyətinin, ifaçılıq sənətinin inkişafına töhfələr verən ansamblın üzvləri Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimlərindən ibarətdir.

Vurğulayaq ki, Naxçıvan Musiqi Kollecinin “Gənclik” İnstrumental Ansamblı Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilən müxtəlif səpgili mədəni tədbirlərdə etdiyi uğurlu çıxışlarla muxtar respublika sakinlərinin rəğbətini qazanıb. Ansambl, eyni zamanda, musiqi kollecində təhsil alan istedadlı gənclərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması, istiqamətləndirilməsi və onların professional musiqi sənətinə cəlb edilməsi işinə də dəyərli töhfələr verməkdədir.

“Gənclik” İnstrumental Ansamblı özünün peşəkar ifa tərzi və repertuarının rəngarəngliyi ilə hər zaman uğurlu kollektiv kimi tanınıb. Bugünkü onlayn konsert proqramı da ansamblın növbəti uğuru hesab edilə bilər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.06.2020      Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən keçirilən “Milli ornamentlərimiz rəsm əsərlərində” adlı rəsm müsabiqəsinin 11 may-3 iyun tarixlərində qeydiyyatı yekunlaşmışdır. Onlayn müsabiqəyə ümumilikdə 93 nəfər uşaq, yeniyetmə və gəncin 148 rəsm əsəri buraxılmışdır. Bunlardan 7-12 yaş kateqoriyası üzrə 31 nəfər 45 rəsm əsəri, 13-17 yaş kateqoriyası üzrə isə 50 nəfər 82 rəsm əsəri, 18-29 yaş kateqoriyası üzrə12 nəfər 21 rəsm əsəri təqdim etmişdir. Qeydiyyat bitdikdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmiş Münsiflər Heyəti müsabiqəyə təqdim olunmuş rəsm əsərlərinə baxış keçirmişdir. Münsiflər Heyəti tərəfindən seçim zamanı müəllifin yaşı nəzərə alınaraq düzgün kompozisiya, rəng seçimi və ideya əsas götürülmüş, müsabiqəyə təqdim olunan işlərin bədii dəyəri nəzərə alınmışdır.

Münsiflər Heyətinin 8 iyun 2020-ci il tarixli yekun qərarına əsasən qaliblər və müsabiqədə fərqlənən şəxslər aşağıdakı kimi müəyyən edilmişdir:

7-12 YAŞ KATEQORİYASI ÜZRƏ:

I yerin qalibi:

1. Bakı şəhəri Binəqədi rayon 248 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Nəcəfova Zeynəb Seyran qızı (9 yaş)

II yerin qalibi:

1. Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsi 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Kazımova Şəbnəm Arzuman qızı (12 yaş)

III yerin qalibi:

1. Sumqayıt şəhəri Verbal Tədris Mərkəzinin şagirdi Əmirxanlı Ruqəyyə Samir qızı (8 yaş)

Fəxri fərmanla təltif edilənlər:

1. Xətai rayonunun Asudə Vaxt Mərkəzinin rəsm kursunun şagirdi Əhmədova Gülya Məcnun qızı (11 yaş)
2. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Şahsuvarlı Faiq Elnur oğlu (12 yaş)
3. Bakı şəhəri Nəriman Nərimanov adına 248 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Nadirova Aysu Şahin qızı (10 yaş)
4. Bakı şəhəri 159 nömrəli tam orta məktəbin çagirdi Əlisoy Nəzrin Samir qızı (9 yaş)
5. Culfa Şəhər Klubu "Bacarıqlı əllər" dərnəyinin üzvü Mirzəyeva Fatimə Fail qızı (11 yaş)

13-17 YAŞ KATEQORİYASI ÜZRƏ:

I yerin qalibi:

1.Naxçıvan şəhər Afiyəddin Cəlilov adına 12 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Hacıyeva Əzizə Telman qızı (17 yaş)

II yerin qalibi:

1. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Zamanlı Şənay Toğrul qızı (13 yaş)

III yerin qalibi:

1. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Qasımlı Murad Sakit oğlu (13 yaş)

Fəxri fərmanla təltif edilənlər:

1. Babək rayon Zeynəddin kənd tam orta məktəbinin şagirdi Nağıyeva Zeynəb Orxan qızı (16 yaş)
2. Babək rayon Sirab kənd tam orta məktəbinin şagirdi Ələkbərova Fatimə Faiq qızı (14 yaş)
3. Babək Rayon Vayxır Kənd Mədəniyyət Evinin rəsm dərnəyinin üzvü Qarayeva Fidan Adəm qızı (14 yaş)
4. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi İsmayılov Rəşid Mahir oğlu (13 yaş)
5. Şərur Şəhər Bəhruz Kəngərli adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Mirzəyeva Xanımzər Kamran qızı (13 yaş)
6. Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsi 5 nömrəli Uşaq İncəsənət Məktəbinin şagirdi Şirinova Ləman Ənvər qızı (14 yaş)
7. Naxçıvan şəhər 5 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Hacıyeva Aygün Emin qızı (15 yaş)
8. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Yusifova Aygün Aqil qızı (15 yaş)
9. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Tahirov Bayram Tural oğlu (13 yaş)
10. Naxçıvan Şəhər Uşaq Musiqi və İncəsənət Məktəbinin şagirdi Abbasov Pərvin Eldəniz oğlu (14 yaş)

18-29 YAŞ KATEQORİYASI ÜZRƏ:

I yerin qalibi:

1. Naxçıvan Dövlət Universitetinin təsviri incəsənət ixtisası üzrə tələbəsi Əsədova Türkan İlham qızı (18 yaş)

III yerin qalibi:

1. Naxçıvan Şəhər Xalq Teatrının rəssamı Axundova Nərmin Əbülfəz qızı (22 yaş)

7-12 yaş kateqoriyası üzrə qaliblər diplom və hədiyyələr ilə, 13-17 yaş kateqoriyası üzrə 1-ci yerin qalibi 150 AZN və diplomla, 2-ci yerin qalibi 100 AZN və diplomla, 3-cü yerin qalibi 50 AZN mükafat və diplomla təltif olunur. 18-29 yaş kateqoriyası üzrə 1-ci yerin qalibi 300 AZN və diplomla, 3-cü yerin qalibi 100 AZN mükafat və diplomla təltif olunur. Hər üç yaş kateqoriyası üzrə fərqlənən iştirakçılara fəxri fərmanlar təqdim edilir. Diplom, mükafat və fəxri fərmanlar qalib gələn və fərqlənən iştirakçıların evlərinə çatdırılacaqdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
08.06.2020      İyun ayının 6-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında "Zoom" mobil tətbiqi vasitəsi ilə Fransız yazıçısı V.Hüqonun “Edam məhkumunun son günü” əsərinin müzakirəsi keçirilmişdir.

Onlayn kitab müzakirəsini giriş sözü ilə açan Nazirliyin İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Elvin Əhmədov tədbir barədə iştirakçılara məlumat verib.

Daha sonra Kəngərli Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Cavan Qənbərli və birliyin üzvü Aysel Şəfiyeva, Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər birliyinin sədri Həcər Əsgərova əsər barədə digər gənclərə və müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermişdir.

Bildirilmişdir ki, fransız yazıçısı Viktor Hüqonun, 1829-cu ildə nəşr olunmuş ilk əsərlərindən olan qısa bir romanıdır. Əsərdə, edama məhkum edilmiş şəxsin öz dilindən son günləri nəql edilir. Romanın əsas məqsədi edam qanununun faciəvi gerçəkliyini göz önünə sərməkdir. Belə ki, məhkum üçün düzəlməz olan edam qorxusu, həm də, sağalacaq bir çox yaranı da çiy qoyur.

Edam, sadəcə məhkum üçün deyil, eyni zamanda onun yaxınları üçün də bir faciə xarakteri daşıyır. Məzmun etibarilə olduqca təsirli olan bu əsər, xüsusən də, məhkumun kiçik qızı ilə olan görüş səhnəsi ilə insanda qəribə bir əhval yaradır. Kitabda məhkum: “Bir müddət öncə mən də hər kəs kimi bir insan idim” - deyir. Lakin, bir müddət ərzində O, zahirən o qədər dəyişir ki, hətta öz qızı belə onu tanımır. Bu ifadələr öz ölümünü gözləmənin insan üzərində yaratdığı təsirin bir nümunəsidir. Bəli, edamı qorxunc qılan, başın Gilyotin adı verilən xüsusi bir mexanizm arasında kəsilməsi ilə yanaşı, həm də, insanın, onun üçün müəyyənləşdirilmiş bir ölüm gününü bilməsi və gözləməsidir. Ölüm hər kəs üçün var. Kitabda belə bir cümlə mövcuddur: “Əslində hər kəs, günü nəməlum bir ölümün məhkumudur”. Lakin, öləcəyimiz anı bilmək, hətta ölümün özündən belə daha qorxuncdur.

40 dəqiqə davam edən müzakirədə digər gənclər də öz fikirlərini bölüşmüş və onlayn tədbir qarşılıqlı müzakirə formasında davam etdirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
07.06.2020      İyunun 6-da Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Kəmalə Ağayevanın “Göyçək Fatma” pyesi əsasında hazırladığı tamaşanı onlayn formada balaca teatrsevərlərə təqdim edib.

Xalq artisti Şirzad Abutalıbovun səhnələşdirdiyi “Göyçək Fatma” tamaşasında xeyirlə şərin mübarizəsindən və sonda xeyrin şər qüvvələr üzərində qalib gəlməsindən bəhs edilir. Tamaşanın süjet xəttini baş qəhrəman Fatmanın başına gələn hadisələr təşkil edir. Fatma balaca ikən anasını xəstəlikdən itirir və o, ögey ana himayəsində böyüyür. Ögey ana Fatmanı hər zaman danlayır, incidir öz çirkin qızını isə əzizləyir. Bir gün Fatma inəyi otarmağa apararkən başına gələn hadisələrdən sonra günü daha da qara olur. Fatma inəyi otardığı zaman güclü əsən külək yumağı qarı nənənin həyətinə atır. Qarı Fatmanın ağıllı və yaraşıqlı olduğunu görür, onu sınağa çəkir. “Mənim evimi yığışdırarsanmı?” sualına Fatma can-başla “hazıram”, - deyir. Yumağını alıb getmək istəyəndə, qarı ona yaxınlıqdakı bulaqlarda daha da gözəlləşəcəyini təklif edir. Fatma evə gələndə analığı ondan bu qədər gözəlləşməsinin səbəbini soruşur. Fatma başına gələn hadisələri danışır. Paxıllıqdan ögey ana bu dəfə inəyi otarmağa öz qızını göndərir, lakin ögey qız öz xəbis və kor xislətinin qurbanına çevrilir. Daha da çirkinləşib qayıdan qız anasının tənəsi ilə qarşılaşır.

Fatma xidmətlərinin sayəsində qarı tərəfindən qızıl ayaqqabı və libasla mükafatlandırılır, lakin qayıdanda dərədə ayaqqabının tayını itirir. Şahın adamları ayaqqabını tapıb şaha təqdim edirlər. Şah ayaqqabı sahibinin tapılıb gətirilməsini əmr edir. Əgər ayaqqabının əsl sahibini taparlarsa, onunla ailə quracağını bildirir. Fatmanın analığı şahın adamlarına öz çirkin qızını göstərir. Sonda şahın adamları Fatmanı təndirdən çıxarır, onu şah sarayına yollayırlar. Tamaşa xeyrin şər üzərində qələbəsi ilə yekunlaşır.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Xalq artisti Şirzad Abutalıbov, quruluşçu rəssamı Rafael Qədimov, musiqi tərtibatçısı Əli Məmmədovdur. Fatma (Ləman Əhmədova) tamaşadakı dramatik təqdimatın əsas obrazı kimi diqqəti cəlb edir. Onun daxili aləmi ögey anası (Ulduz Süleymanova) və qarı nənə ilə (İlqar Babayev) dialoqunda tamaşaçıya tam açılmış olur.

Tamaşadakı digər surətlər – ögey bacı (Vəsmə Quliyeva), inək (İlham Babayev), xoruz (Süleyman Süleymanov) elçilər (İbad Nəbiyev, Arzu Səfərov) və yengə (Əfqanə Ələsgərova) obrazları hadisələrin təqdimatında uğurlu aktyor oyunu ilə seçilirlər.

Qeyd edək ki, M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla teatrı balaca teatrsevərlər üçün bu günə kimi – may ayının 2-si, 16-sı və 30-da “Buratino”, “Qoğalın sərgüzəşti” və “Ələddinin sehrli çırağı” tamaşalarını onlayn formada nümayiş etdirib.

Tamaşa Naxçıvan Dövlət Televiziyasının efirində və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.06.2020      05 iyun tarixində M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Republika Kitabxanası tərəfindən “Oxunması zəruri olan kitablar”ın siyahısına daxil olan Reyhan Mirzəzadənin “A.S.Qriboyedov: şair-diplomat” əsərinin onlayn müzakirəsi keçirilmişdir. Onlayn müzakirəyə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərovanın moderatorluğu ilə start verilmişdir. O, “Oxunması zəruri olan kitablar” haqqında Sərəncamın əhəmiyyətindən danışmış, keçirilən tədbirin məqsəd və mahiyyətini vurğulayaraq əsər haqqında ümumi məlumat vermişdir.

Sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşı Aysel Əhmədova “A.S.Qriboyedovun həyatında Naxçıvan” mövzusunda çıxış etmişdir. O, bildirmişdir ki, “Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedov: şair-diplomat” əsərində Naxçıvanla bağlı bir çox məqamlar var. Qriboyedovun “İrəvan yürüşü” adı ilə məşhur olan qeydlərində Naxçıvan barədə xeyli məlumatlara rast gəlinir. O, Naxçıvanda Bakıxanovla birlikdə İran tərəfi ilə danışıqlara başlamış, İrandan köçürülmüş ermənilərin qəbulu ilə əlaqədar təkliflərin müzakirəsində iştirak etmişdir. Nəhayət 1829-cu ildə Rusiyanın Tehrandakı səfirliyinə hücum zamanı işgəncə ilə öldürülən yazıçının cənazəsi də Naxçıvanda qarşılanmışdır. Ölkəmizin bir çox şəhərlərində olan şair-diplomatın 1819-cu ildə Naxçıvanla tanışlığı, burada qalması, onun yazılarında Naxçıvan, Qazançı, Culfa, Sədərək kimi şəhər və kəndlərin adlarının çəkilməsi, Naxçıvanla bağlı qeydlərindən aydın olur ki, Naxçıvan diplomat-yazıçının daim diqqətində olub.

Daha sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının əməkdaşı Xurşud Budaqova “A.S.Qriboyedovun diplomatik fəaliyyəti” adlı çıxışında A.S.Qriboyedovun diplomatik fəaliyyəti haqqında məlumat vermişdir. O, vurğulamışdır ki, Reyhan Mirzəzadənin “A.S.Qriboyedov: şair-diplomat” kitabında diqqəti çəkən ən əsas məqamlardan biri də Qriboyedovun 1828-ci ilin oktyabrında Culfa şəhərində yazdığı məktubur. Qafqazın ali baş komandanı, general Paskeviçə ünvanlanan məktub işğalçı ermənilərin Cənubi Qafqazın əzəli sakinləri olmaları yönümündəki sayıqlamalarına ən tutarlı cavablardan biridir.

Sonda isə əsər ətrafında müzakirələr olmuşdur.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.06.2020      A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasında “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 3 aprel 2019-cu il tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təsdiq etdiyi iş planına uyğun olaraq 04 iyun 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun kitabxana-informasiya ixtisası üzrə təhsil alan III kurs tələbələrinə “Çap əsərlərinin uçota alınması və onlara biblioqrafik təsvirin verilməsi” mövzusunda onlayn açıq dərs keçirilmişdir.

Tədbirin moderatoru A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının direktoru Kamal Axundov bildirmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” 2015-ci il 27 iyul tarixli, “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 03 aprel 2019-cu il tarixli sərəncamları ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil alan tələbələrin təcrübə qazanmaları, onların bacarıqlı mütəxəssis kimi yetişmələri baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Müasir dünyada hər bir sahədə inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsi ixtisaslı kadrlar hesab olunur. Gələcəkdə müvafiq sahələrdə çalışacaq kadrların daha peşəkar yetişməsi, onların seçdikləri ixtisasların sirlərinə dərindən yiyələnmələri sürətli və dayanıqlı inkişafın əsas amillərindən biridir. K.Axundov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamının muxtar respublikanın ali və orta ixtisas təhsili müəsissələrində təhsil alan gənclərimizin dərin elmi biliklərə yiyələnmələrində və onların seçdikləri ixtisaslar üzrə tam hazırlıqlı mütəxəsislər kimi yetişdirilməsində böyük əhəmiyyətindən və sərəncamın icrası ilə bağlı görülmüş işlər haqqında məlumat vermişdir.

Kitabxananın Kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin müdiri Nüşabə Seyidova tələbələrə kitabxana işinin əsas sahələrindən biri hesab edilən “Çap əsərlərinin uçota alınması və onlara biblioqrafik təsvirlərinin verilməsi” mövzusunda geniş mühazirə ilə çıxış etdi.

Sonra mövzu ətrafında tələbələrlə geniş müzakirələr aparıldı və tələbələri maraqlandıran suallar kitabxana əməkdaşları tərəfindən ətraflı cavablandırıldı.

Sonda Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Təbiət və incəsənət fakultəsinin dekanı pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Rövşən Vəliyev çıxış edərək Sərəncamın əhəmiyyətindən və kadr hazırlığı sahəsində aparılan birgə iş barədə məlumat verdi. Belə bir tədbirin təşkili üçün Kitabxana kollektivinə təşəkkürünü bildirərək qeyd etdi ki, tələbələrimiz gələcəkdə öz fəaliyyətlərində kitabxanaçıların verdikləri tövsiyələri daim yüksək səviyyədə icra etməyə çalışacaqlar.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
05.06.2020      Özbəkistanın orol24.uz portalında əsrlərə şahidlik etmiş, qədim tariximizin, zəngin mədəniyyətimizin nümunəsi olan Azərbaycanın əfsanəvi qalaları haqqında rus dilində məqalə verilib.

NUHÇIXAN İnformasiya Agentliyi xəbər verir ki, məqalədə Azərbaycanda çoxsaylı qədim abidələrin və qalaların olduğu qeyd edilir, bütün bu abidə və qalaların qədim dövrlərdə hökmdarlar tərəfindən tikildiyi vurğulanır.

Materialda İsmayıllı rayonundakı Cavanşir qalası, Şamaxı rayonundakı Gülüstan qalası, Şəkidəki Gələrsən-Görərsən və Narınca qalaları və Naxçıvandakı Əlincəqala haqqında ətraflı məlumat verilir.

Cavanşir qalası haqqında bildirilir ki, rayonun qədim dövrlərə aid abidələrinin böyük əksəriyyəti Albaniya tarixinə aiddir. Məlumdur ki, Albaniya tarixinin son dövrləri Girdiman vilayəti və tanınmış sərkərdə Cavanşirin adı ilə bağlıdır və qala VII əsrdə tikilib.

Şəki Narınca qalası haqqında deyilir ki, abidə dəniz səviyyəsindən yüksəklikdə, səfalı bir ərazidə yerləşir. Qala Azərbaycanın ilk müstəqil xanlığının əsasını qoyan Şəki xanı Hacı Çələbinin dövründə (1743-1755) tikilib.

Gələrsən-Görərsən qalası haqqında bildirilir ki, abidə Kiş kəndinin şimal-şərqində, Kiş çayının qollarından biri olan Damarçın çayının sol sahilində, Qaratəpə dağının üzərində yerləşir.

Gülüstan qalası haqqında deyilir ki, abidə IX yüzilliyə aid olsa da, XIII əsrin əvvəllərində köklü şəkildə yenidən qurulub və möhkəmləndirilib.

Əlincəqala haqqında isə bildirilir ki, Naxçıvan şəhərindən 30 km şərqdə, Əlincəçayın sağ sahilində, 1800 metr hündürlüyündə olan Əlincə dağının üzərində yerləşir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
04.06.2020      İyun ayının 3-də Bəhruz Kəngərli Muzeyində onlayn ekskursiya keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin əməkdaşları Rəna Əliyeva və Səmanə Rüstəmova aparıb.

Ekskursiyanın əvvəlində muzeyin yaradılma tarixi haqqında məlumat verilərək bildirilib ki, Bəhruz Kəngərli Muzeyi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəhruz Kəngərli Muzeyinin yaradılması haqqında” 2001-ci il 22 may tarixli Sərəncamı ilə yaradılmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 2002-ci il iyunun 18-də muzeyin açılış mərasimində iştirak etməsi muzeyin tarixində əlamətdar hadisələrdən biridir.

Vurğulanıb ki, muxtar respublikamızda Bəhruz Kəngərli irsi hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri “Bəhruz Kəngərlinin adının əbədiləşdirilməsi haqqında” 15 fevral 2001-ci il tarixli Sərəncam imzalamışdır. Sərəncama əsasən, Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Sərgi Salonuna Bəhruz Kəngərlinin adı verilmiş, Bəhruz Kəngərlinin əsərlərindən ibarət albom-kataloq hazırlanmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəhruz Kəngərlinin 120 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2012-ci il 12 yanvar tarixli Sərəncamı ilə Bəhruz Kəngərlinin 120 illik yubileyi muxtar respublikada geniş şəkildə qeyd olunmuşdur.

Onlayn ekskursiya zamanı muzeyin ekspozisiya zallarında nümayiş olunan eksponatlar haqqında geniş məlumat verilərək bildirilib ki, zallarda Bəhruz Kəngərlinin “Qaçqınlar” silsiləsinə daxil olan “Qaçqın qız”, “Qaçqın oğlan”, “Qaçqın İmran çanta ilə”, “Qaçqınlar arabada”, “Xanım adlı qaçqın qadının portreti”, “Əyləşmiş qaçqın oğlan” kimi ölməz əsərlərinin fotosurətləri, vətənə bağlı, milli ruhlu rəssamın sevərək yaratdığı mənzərə janrında çəkilmiş əsərlərinin, həmçinin rəssama məxsus müxtəlif eskizlərin fotosurətləri ekspozisiyada sərgilənir. Müxtəlif rəssamlar tərəfindən çəkilmiş Bəhruz Kəngərlinin portretləri, “Molla Nəsrəddin” jurnalının 2 orijinal nüsxəsi və rəssamın heykəli muzeyin dəyərli eksponatları sırasındadır.

Ekskursiyanın davamında muzeyin ikinci mərtəbəsində sərgilənən eksponatlarla izləyicilər yaxından tanış etmək məqsədilə vurğulanmışdır ki, burada ulu öndər Heydər Əliyevin xatirə otağı yerləşməkdədir. Otaqda rəssam Səyyad Bayramovun ümummilli lider Heydər Əliyevin həyatının müxtəlif anlarını əks etdirən rəsm əsəri, sənədlər, fotoşəkillər, ulu öndərin muzeyin binası və Bəhruz Kəngərli haqqında söylədiyi müdrik fikirlər, çəkdiyi rəsm əsəri və həll etdiyi riyazi tənlik, ona aid olan sənədlərin albom-kataloqu nümayiş olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 50 illik yubileyi zamanı çəkilmiş fotoşəkil və muzey binasının 1939-cu ilə aid fotoşəkli də ekspozisiyada sərgilənir.

İkinci mərtəbədə yerləşən ekspozisiya zallarında nümayiş olunan rəssamın 61 ədəd orijinal rəsm əsəri və mərkəz hissəsində Bəhruz Kəngərlinin avtoportreti, ətrafında isə rəssamın mənzərə və tarixi abidələr janrında çəkdiyi əsərlərindən ibarət kompozisiya olan “Bəhruz Kəngərli dünyası” adlanan xalça tamaşaçıların diqqətini xüsusi cəlb edir. Nəzərə çatdırılmışdır ki, Azərbaycanın realist rəssamlıq məktəbinin banisi olan Bəhruz Kəngərli həm də ölkəmizdə ilk avtoportret janrının da müəllifidir.

Onlayn ekskursiyada qeyd olunub ki, muzeyin 2018-ci ildə internet saytı da istifadəyə verilib. Bu da muzeyi virtual ziyarət etməyə, ziyarətçilərə ekspozisiyadakı eksponatlarla bağlı məlumatlar verməyə, tarixi keçmişimizi öyrənməyə imkan yaradıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.06.2020      Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında yeni tamaşa dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poeması əsasında hazırlananıb. Poema Azərbaycan səhnəsində ilk dəfə olaraq Naxçıvanlı aktyorlar tərəfindən səhnələşdirilib. İlin sonuna qədər teatrsevərlərə təhvil verilməsi nəzərdə tutulan tamaşanın hazırda məşqləri gedir.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru Tofiq Seyidov, rejissoru Nurbəniz Niftəliyeva, rəssamı Azərbaycan Respublikasının Əməkdar Rəssamı Ülviyyə Həmzəyeva, musiqi tərtibatçısı, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Natəvan Qədimovadır.

Rolları Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Həsən Ağasoy, Ələsgər Quliyev, Zakir Fətəliyev, Vüsal Rzayev, Anar Eyvazov, aktrisalardan Mehri Nəbiyeva və başqaları ifa edirlər. Qeyd edək ki, teatrda paralel olaraq dramaturq Cəfər Cabbarlının “Aydın” əsərinin məşqləri də davam etdirilir. Gənc rejissor Həcərxanım Məmmədovanın quruluş verdiyi bu tamaşadan bir hissə Naxçıvan Televiziyasında onlayn olaraq tamaşaçılara təqdim edilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.06.2020      May ayında onlayn formada mədəni xidmət göstərilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin və tabe müəssisələrin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən olmuşdur. Ötən ay Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü münasibətilə Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Muzeyində, görkəmli hərbçi general Cəmşid Naxçıvanski Muzeyində, Beynəlxalq Muzeylər Günü münasibətilə isə Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində keçirilən onlayn ekskursiyalar Naxçıvan televiziyasında, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin “nmn.az” saytında və “@nmr_medeniyyet_nazirliyi” İnstaqram səhifəsində canlı olaraq yayımlanmışdır. Bundan başqa, may ayında Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki mədəniyyət müəssisələrinin hamısında tarixi və əlamətdar günlərlə, eləcə də tanınmış şəxsiyyətlərin doğum və anım günləri ilə bağlı slaydlar, audio və video materiallar hazırlanaraq sosial şəbəkə istifadəçilərinə nümayiş etdirilmşdir.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü və “28 May – Respublika Günü” münasibətilə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera və Estrada orkestrlərinin, həmçinin Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistləri, gənc vokalist İlkin Abdullayevin və gənc skripka ifaçısı Cahangir Qurbanovun onlayn konsertləri geniş internet istifadəçiləri tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

May ayında C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedovun eyniadlı əsəri əsasında hazırlanmış “Ağıldan bəla” tamaşasının ilk dəfə olaraq onlayn premyerasını və Cəfər Cabbarlının “Aydın” pyesi əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşadan bir hissəni nümayiş etdirmişdir. Mayın 11-də Naxçıvan teatrının yaradılmasının 137-ci ildönümü münasibətilə onlayn tədbir keçirilmiş, Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevin “Teleskop” əsəri əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşa onlayn formada teatrsevərlərə göstərilmişdir. May ayındakı əlamətdar mədəni hadisələrdən biri də Naxçıvan xanlığının tarixinin səhnələşdirildiyi ilk tamaşa olan və yazıçı-dramaturq Xaqani Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 95 illiyinə həsr etdiyi “Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramının onlayn formada təqdim edilməsi olmuşdur.

M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı da ötən ay balaca teatrsevərlər üçün “Buratino”, “Qoğalın sərgüzəşti” və “Ələddinin sehrli çırağı” tamaşalarını onlayn olaraq təqdim etmişdir.

“Muzeylərin təbliğ olunmasında sosial şəbəkələrin rolu” və “Kitabxanalarda kütləvi işin təşkili” mövzularındakı onlayn seminarlarda, həmçinin “Milli dəyərlərimizi virtual aləmdə necə təbliğ edirik?” mövzusundakı onlayn diskussiyada xeyli sayda mədəniyyət müəssisələri əməkdaşları və internet istifadəçiləri iştirak etmişdir.

May ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “Bir neçə dəqiqədə mədəniyyət” adlı videoçarx, “Milli ornamentlərimiz rəsm əsərlərində” adlı rəsm və “Milli dəyərlərimiz düşüncəmizdə” adlı esse müsabiqələri elan olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Şərur yallıları haqqında” 24 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncamından irəli gələn vəzifələrin icrası ilə əlaqədar “Yallılar dünəndən bu günə” kitabının çapa hazırlanması işi davam etdirilmiş, yallıların çəkilişi aparılaraq, yallı sənətinin təbliği ilə əlaqədar paylaşımlar olmuşdur.

Muxtar respublikanın muzeylərində ötən ay da onlayn ekskursiyaların keçirilməsi davam etdirilmiş, sosial şəbəkələrdə təbliğat xarakterli paylaşımlar edilmişdir. Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyində 28 May – Respublika Günü ilə əlaqədar Naxçıvan şəhərindəki tam orta məktəblərin bir qrup şagirdləri üçün onlayn ekskursiya keçirilmişdir. Ay ərzində əlamətdar və tarixi günlərlə, eləcə də tanınmış şəxsiyyətlərin doğum və anım günləri ilə bağlı muzeylərin sosial şəbəkə hesablarında, ümumilikdə, 5 min sayda paylaşım edilmişdir. Onlardan 97-si onlayn ekskursiya olmuşdur. Bu dövrdə Kəngərli rayonu ərazisindəki Şahtaxtı Govurqalası, Şərur rayonu ərazisində olan Yengicə hamamı haqqında videomateriallar hazırlanaraq sosial şəbəkələrdə paylaşılmışdır.

Muxtar respublikanın kitabxanaları da may ayında oxucular üçün onlayn fəaiyyət göstərmişdir. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin anadan olmasının150 illik yubileyi münasibətilə “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150” adlı onlayn konfransın keçirilməsi və Cek Londonun “Həyat eşqi” əsərinin onlayn müzakirəsinin təşkili kitab həvəskarları üçün olduqca maraqlı olmuşdur. May ayında muxtar respublikanın kitabxanaları tərəfindən 564 nəfər oxucuya səyyar kitabxana xidməti göstərilmiş, onlara min 767 kitab verilmişdir. “Nağıl günləri” layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən paylaşımlar da izləyicilərin marağına səbəb olmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 28 avqust 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Oxunması zəruri olan kitabların siyahısı”na daxil olan kitablarla bağlı, ümumilikdə, 45 audio-video material hazırlanmış və 80 paylaşım edilmişdir.

Onlayn tədbirlər Naxçıvan Musiqi Kolleci, həmçinin uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri üçün də davam etdirilmiş, tələbə və şagirdlərin iştirakı ilə onlayn ustad dərsləri və metodik kurslar təşkil olunmuşdur. May ayı ərzində təhsil müəssisələri tərəfindən, ümumilikdə, 6 min 059 onlayn dərs keçilmişdir. Bununla yanaşı, Naxçıvan Musiqi Kolleci, Naxçıvan Dövlət Uşaq Filarmoniyası və uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəbləri tərəfindən ümumilikdə, 200-dən çox videomaterial hazırlanaraq, sosial şəbəkələrdə nümayiş etdirilmişdir.

Gənclərin asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədi ilə onlayn formada keçirilmiş film və kitab müzakirələrində “Modigiliani” və “Yaşıl kitab” filmləri, həmçinin Xalid Hüseyninin “Çərpələng uçuran” əsəri müzakirə edilmişdir. Bu cür onlayn müzakirələr gənclər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır.

Sosial şəbəkə istifadəçilərinin maraqla qarşıladığı onlayn layihələrdən biri də “Biz birlikdə güclüyük” ideyası çərçivəsində Naxçıvan Dövlət və Uşaq filarmoniyalarının, Naxçıvan Musiqi Kollecinin musiqiçilərinin ifasında Naxçıvan Dövlət Film Fondu tərəfindən hazırlanmış bir sıra sosial videomateriallar olmuşdur.

Şərur rayonunun Muğancıq-Mehrab və Məmmədsabir kənd kitabxana filiallarının və klublarının fəaliyyəti üçün may ayının 18-də istifadəyə verilən kənd mərkəzlərində müasir iş şəraiti yaradılmışdır. Həmçinin tarix-mədəniyyət abidələrinin bərpası və konservasiyası ilə əlaqədar Kəngərli rayonunun Şahtaxtı kəndindəki XIX əsrə aid hamam bərpa edilmişdir.

May ayında Mədəniyyət Nazirliyinin sisteminə daxil olan müəssisələrdə çalışan işçilərdən 10 nəfər Prezident mükafatına layiq görülmüşdür.

Qeyd edək ki, Mədəniyyət Nazirliyinin “Yutub” (“Youtube”) kanalına may ayında 99 (indiyədək 236) videomaterial yerləşdirilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
03.06.2020      Mayın 30-da Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı balaca teatrsevərlər üçün onlayn formada növbəti tamaşa təqdim edib. Ərəb xalq nağılı əsasında Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Şirzad Abutalıbovun səhnələşdirdiyi “Ələddinin sehrli çırağı” tamaşasının sujet xətti Ələddinin başına gələn hadisələrdən ibarətdir.

Ərəb əfsanələrinin mifik qəhrəmanlarından olan cin cadugərə bildirir ki, dünyada hər şeyə sahib olmaq istəyirsənsə, uzaq Şam şəhərindəki xarabalıqların birində dərin bir quyu var. Həmin quyuda bir çıraq gizlədilib. Əgər sən o çırağı ələ keçirsən, bütün dünyaya hökmranlıq edərsən. O çırağı quyudan götürməkdə isə sənə yalnız bir nəfər kömək edə bilər. Bu, uzaq Şam şəhərində yaşayan dərzi Mustafanın oğlu Ələddindir. Cadugər günlərlə Ələddini axtarır. Nəhayət, onu tapıb Ələddinə onun əmisi olduğunu bildirir. Ələddini və anasını hiylələri ilə ovsunlayıb inandırır. Cadugər Ələddinin onunla getməsini, qarşılığında isə tez bir zamanda varlanıb qayıdacaqlarını bildirir. Ana və oğul bu təklifə razılıq verirlər.

Ələddin çırağı tapır. Bunu görən cadugər çırağı alıb onu öldürmək istəyir. Lakin Ələddin kələyi başa düşür. Cadugər nə qədər hiylə və ovsun işlətsə də, çırağı Ələddindən ala bilmir. Beləcə, Ələddinin həyatı tamam dəyişir. O, dünyanın ən varlı adamı olur və şahın qızı ilə evlənir. Ələddinin göstərişi ilə cin cadugəri çox uzaqlara sürgün edir.

Tamaşada çatdırılan əsas ideya bundan ibarətdir ki, hiylə və bədxahlıq hez zaman insanlara uğur gətirməyib, əksinə bu cür xəbis niyyətlər insanları utandırıb, onların arzularına çatmasına əngəl olub.

M.T.Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrının son illərdə hazırladığı “Niyyət açarı”, “Göyçək Fatma”, “Ələddinin sehrli çırağı”, “Sirli sözlər”, “Tovuzquşunun nəğmələri”, “Tülkülərə inanmayaq”, “Qırmızı, yaşıl, mavi”, “Qırmızıpapaq”, “Buratino” və başqa tamaşalar uşaq və məktəblilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Bu tamaşalarda təbliğ edilən yüksən insani keyfiyyətlər gələcəyimiz olan övladlarımızın kamil fərd kimi yetişmələrində əsaslı rol oynayır.

Qeyd edək ki, balaca tamaşaçıların ən sevimli ünvanı olan Naxçıvan Dövlət Kukla teatrı bu günə kimi – may ayının 2-si və 16-da “Buratino” və “Qoğalın sərgüzəşti” tamaşalarını onlayn formada nümayiş etdirib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.05.2020      Muxtar respublikada tarixi abidələrin bərpası dəyərlərimizə və mədəni irsimizə sahiblik nümunəsi kimi böyük əhəmiyyət daşıyır. Ali Məclis Sədrinin tapşırığına əsasən muxtar respublikanın qədim yaşayış məntəqələrindən olan Şahtaxtı kəndindəki Şərq hamamı bərpa olunmuşdur.

Mayın 27-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov aparılan bərpa işləri ilə maraqlanmışdır.

Tarixi abidələrin bərpası üzrə mütəxəssis, memar Arif Əzizov məlumat vermişdir ki, 2 günbəzli Şahtaxtı hamamı düzbucaqlı arxitektura quruluşuna malikdir. Hamamın günbəzləri eyni ölçülü olub, diametri 5, xaricdən hündürlüyü isə 1,3 metrdir. Tavanda açılmış bacalar vasitəsilə işıqlandırılan hamam yarımyeraltı formada inşa edilmişdir ki, bu da istiliyin qorunmasına və su ilə təchizatın yaxşılaşmasına şərait yaratmışdır. Hamam xaricdən travertin daşlarla, daxili divarları, tağ və günbəzləri qədim növlü kərpiclə, binanın dam örtüyü və günbəzlərin üst qatı isə alüminium vərəqlərlə üzlənmişdir. Sahəsi 215 kvadratmetr olan hamamda qadın gözəllik salonu, dərzi, rəssam və fotoqraf otaqları ayrılmışdır. Yeni xidmət sahələrində 4 nəfər işlə təmin olunmuşdur. Arif Əzizov tarixi-mədəni irsimizin qorunub yaşadılması sahəsində görülən işlərə görə bərpaçılar adından Ali Məclisin Sədrinə minnətdarlıq etmişdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Şahtaxtı kəndindəki Şərq hamamının bərpa və yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilməsi münasibətilə tədbir iştirakçılarını təbrik edərək demişdir: Muxtar respublikada Şərq üslubunda tikilmiş 10-a yaxın tarixi hamam qeydiyyata alınmış, Ordubad və Naxçıvan şəhərlərindəki, Şərur rayonunun Yengicə kəndindəki qədim hamamlar bərpa olunmuşdur. Bu gün isə Şahtaxtı kəndindəki hamam yenidənqurmadan sonra istifadəyə verilir.

Ali Məclisin Sədri demişdir: Şahtaxtı kəndindəki Şərq hamamı uzun illər bu ərazidə yaşayan insanların sağlamlağına və təmizliyinə xidmət edib. Hamamın tarixi abidə kimi bərpası vaxtilə onu tikənlərin də xatirəsinin yad edilməsidir. Bu abidə xalqımızın mədəniyyətinin və təfəkkürünün göstəricisi olmaqla yanaşı, həm də muxtar respublikada bioqazla qızdırılan ilk hamam olmuşdur. Hamamı tikdirən İsa Sultan Şahtaxtinski Azərbaycanın qədim İrəvan şəhərində anadan olmasına baxmayaraq sonradan ailəsi Şahtaxı kəndinə köçmüşdür. O, Tiflisdə realnı gimnaziyanı bitirmiş, Sankt-Peterburqda təbiət elmləri üzrə təhsil almışdır. İsa Sultan Şahtaxtinski təbiət elmlərini dərindən bildiyi üçün bioqazla qızdırılan ilk hamamı da Şahtaxtı kəndində quraraq əhalinin istifadəsinə vermişdir. Ötən əsrin 80-ci illərinə qədər fəaliyyət göstərən hamam sonradan dağıntılara məruz qalmışdır. Lakin muxtar respublikada tarixi-mədəni irsin qorunması sahəsində görülən işlərin davamı olaraq hamam abidə kimi qeydiyyata alınmış və 2019-cu ildən etibarən bərpa olunmuşdur.

Ali Məclisin Səri abidənin yenidənqurulmasında iştirak edən bütün bərpaçılara təşəkkür etmişdir.

Hamamda yaradılan xidmət sahəsində işlə təmin olunan rəssam Fikrət Babayev demişdir: Bu gün hər birimiz üçün tarixi və yaddaqalan gündür. Hər birimiz üçün qürurvericidir ki, muxtar respublikamızda tarixi abidələrə böyük dəyər verilir, onlar qorunub gələcək nəsillərə ötürülür. Bu tədbirləri kəndimizdə qədim hamamın bərpası ilə bir daha gördük. Digər tərəfdən rəssam kimi mənə də bu binada işləmək üçün şərait yaradılmışdır. İndiyədək işləmək üçün mənim ayrıca emalatxanam olmamışdır. Fikrət Babayev kənd sakinləri və kollektiv adından yaradılan şəraitə görə Ali Məclis Sədrinə minnətdarlığını bildirmiş, qarşıdan gələn 28 May Respublika Günü münasibətilə təbriklərini çatdırmışdır.

Abidənin ətrafı abadlaşdırılmış, müasir işıqlandırma sistemi quraşdırılmış, yola asfalt örtüyü verilmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
30.05.2020      Mayın 28-də Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin “28 May – Respublika Günü”nə həsr edilmiş onlayn konserti olub. Konsert proqramında Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığından nümunələr səsləndirən Estrada Orkestrinin bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Məmmədovdur.

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nizami Məmmədovun və gənc dirijor Elvin Əliyarovun dirijorluğu ilə təqdim edilən onlayn konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistlərindən Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artistləri Mübariz Əsgərov, Gülyanaq Fərzəliyeva, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artistləri Azər Cəfərli, Ruhiyyə Hüseynova, Elçin Nağıyev, Nərmin Hüseynova, Samir İsmayılov, İlkin Abdullayev, Bəsti Qasımova və gənc ifaçı Nağı Nağızadə konsertdə maraqlı musiqi nömrələri ilə çıxış ediblər.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə təqdim edilən və sayca altıncı onlayn konsert olan Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin “28 May – Respublika Günü”nə həsr edilmiş onlayn konsert böyük izləyici sayı ilə maraqla qarşılanmış və təqribən 1 saata yaxın davam edib.

Bu onlayn konsert proqramı da bu günə kimi təqdim edilmiş digər konsertlər kimi Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet resurslarında canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, ümumilikdə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə onlayn formada təqdim edilən mədəni tədbirlər ictimaiyyət tərəfindən rəğbətlə qarşılanmaqla yanaşı, həm də insanların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə əməli töhfədir.

2012-ci ilin yanvar ayında yaradılan Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestri muxtar respublikada istedadlı gənclərin yaradıcılıq potensialına əsaslanaraq qısa vaxt ərzində uğurlu konsert təqdimatları ilə tamaşaçı rəğbəti qazanıb. Bu musiqi kollektivinin fəaliyyəti üçün lazımi şərait yaradılıb, orkestrin musiqiçiləri və solistləri üçün geyim dəstləri və musiqi alətləri alınaraq kollektivin istifadəsinə verilib. Bütün bunların nəticəsidir ki, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestri muxtar respublikanın mədəni həyatında fəal iştirak edir, repertuar zənginliyinə diqqət yetirməklə ictimaiyyət qarşısında uğurlu konsert proqramları ilə çıxışlar edir. İndiyədək keçirilən bir çox dövlət və bayram tədbirlərində də iştirak edən Estrada Orkestrinin kollektivi zaman keçdikcə dövlət qayğısını daha çox hiss edir. Yaradıcı gənclərin kollektivə cəlb edilməsi, repertuar yeniliyi, ifa səviyyəsinin yüksəldilməsi kollektiv qarşısında duran əsas məsələlərdəndir.

Estrada Orkestri özünün peşəkar ifa tərzi və repertuarının rəngarəngliyi ilə ictimaiyyət tərəfindən muxtar respublikamızın mədəni həyatında seçilən kollektiv kimi tanınır. Bugünkü onlayn konsert proqramı da kollektivin növbəti uğuru kimi dəyərləndirilir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
28.05.2020      Mayın 26-da Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında yazıçı-dramaturq Xaqani Əliyevin “Ehsan xan Kəngərli” tarixi dramı əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşa canlı yayımla teatrsevərlərə təqdim edilmişdir.

Naxçıvan xanlığının tarixinin səhnələşdirildiyi ilk tamaşa olan “Ehsan xan Kəngərli” səhnə əsərində XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvan xanlığında baş verən ictimai-siyasi hadisələr canlandırılır. Rusiya-İran müharibəsi və Naxçıvanın ruslar tərəfindən işğal olunması tamaşanın əsas süjet xəttini təşkil edir. “Ehsan xan Kəngərli” tamaşasında Naxçıvan xanlığının düşdüyü çətin vəziyyətdən çıxış yolu axtaran Ehsan xanın siyasi düşüncələri və xüsusən ermənilərin Naxçıvana yerləşdirilməsinin qarşısını almaq üçün rus diplomatı Aleksandr Sergeyeviç Qriboyedovla apardığı söhbətlər, Naxçıvanın gələcək taleyi ilə bağlı məsələlər tamaşanın əsas leytmotivini təşkil edir.

Tamaşada Ehsan xanla yanaşı, Abbasqulu ağa Bakıxanovun da bədii obrazı diqqəti cəlb edir. A.Bakıxanov erməni fitnələrinin qarşısını almaq üçün Ehsan xana çıxış yolu tapmaqda kömək edir. “Ehsan xan Kəngərli” tamaşasında dövrün ictimai-siyasi hadisələri dolğun tarixi faktlarla səhnəyə gətirilir ki, bu, tamaşaçıda bəhs olunan dövr haqqında geniş təəssürat yaradır.

1827-ci ilin yayında Naxçıvan xanlığı rus ordusu tərəfindən işğal olunur. Şah rejimi ağır məğlubiyyətinin acısını Naxçıvan əhalisindən çıxaraq onları zorla, silah gücünə dədə-baba torpaqlarından şah İranına köçürür. Çarizmin erməni sevgisi hopmuş siyasətini Cənubi Qafqazda həyata keçirən komandan İ.F.Paskeviç Urmiya gölü ətrafında yaşayan, Naxçıvana köç etməyə hazır vəziyyətdə olan, “farsın çörəyini yeməkdənsə, rusun ot-ələfini yeməyə hazır” olan 15 min erməni və yunan ailəsini boşaldılmış Naxçıvanda məskunlaşdırmağa hazırlaşır. Hətta onlara yola düşmələri üçün xəbər də göndərir.

Bu köçürmə baş verərsə, sonralar böyük fəsadlara səbəb olacağını, şəhərin həmişəlik itiriləcəyinə əmin olan Abbasabad qalasındakı Kəngərli süvarilərinin başçısı Ehsan xan qəti siyasi addımlar atır, A.Bakıxanovun və A.S.Qriboyedovun köməyi ilə İ.F.Paskeviçlə danışıqlar aparır və ermənilərin köçürülməsinə imkan vermir, böyük faciələrə səbəb ola biləcək bu hadisənin qarşısını alır. Beləliklə, qaçqın düşmüş naxçıvanlılar tezliklə öz yurdlarına qayıdırlar.

Tamaşanın elmi məsləhətçisi akademik İsmayıl Hacıyev, quruluşçu rejissoru Xalq artisti Kamran Quliyev, quruluşçu rəssamı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı mərhum Əbülfəz Axundov, musiqi tərtibatçısı Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi İmamqulu Əhmədovdur.

Xalq artistləri Rza Xudiyev (Ehsan xan), Rövşən Hüseynov (Kalbalı xan), Həsən Ağasoy (Kərim xan), Əməkdar artist Bəhruz Haxverdiyev (Şıxəli bəy), Səyyad Məmmədov (Qriboyedov) və digərləri maraqlı obraz və personajlar yaratmaqla əsərin uğurlu səhnə həllinə nail olmuşlar. İlk dəfə Naxçıvan teatrında səhnəyə qoyulan tamaşada professional aktyor heyəti təmsil olunur.

Qeyd edək ki, “Ehsan xan Kəngərli” tamaşası Naxçıvan Dövlət Dram Teatrı tərəfindən onlayn formada təqdim edilən sayca 6-cı tamaşadır. Bundan əvvəl təqdim olunan digər tamaşalar kimi, “Ehsan xan Kəngərli” tamaşası da Naxçıvan Dövlət Televiziyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resursları vasitəsilə canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
26.05.2020      23 may tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında “Zoom” mobil tətbiqi vasitəsi ilə Piter Farellinin rejissorluğu ilə çəkilmiş “Green book” filminin müzakirəsi keçirilmişdir.

Görüşü giriş sözü ilə açan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi, Nazirliyin Gənclər Təşkilatının sədri Elvin Əhmədov onlayn görüş barədə iştirakçılara məlumat vermişdir. Sonra Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Əzizə Süleymanova, Şərur Rayon Gənclər Birliyinin üzvü Ülkər Vəliyeva və Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər birliyinin sədr müavini Nurşən İbrahimova film barədə müzakirənin iştirakçılarına ətraflı məlumat vermiş, fikirlərini bölüşmüşlər.

Bildirilmişdir ki, rejissor Piter Farellinin “Green Book” – “Yaşıl kitab” filmi tamamilə müxtəlif təbəqələrdən olan iki şəxsin, məşhur afroamerikalı pianoçu ilə Nyu-York şəhərindən olan italyan mənşəli gözətçi arasındakı dostluqdan danışır. Onların dostluğu 1960-cı illərdə Amerikanın cənubunda konsert turu zamanı, afroamerikalıların Cim Krou ərazisində təhlükəsiz səyahət etmələri üçün yazılan “Yaşıl kitab” adlı kitabçadan istifadə edərkən başlayıb.

Filmin süjeti real hadisələrə əsaslanır. Konsert üçün hazırlıqlar görən məşhur afroamerikan pianoçu Don Şirly irqçiliyin pik həddə olduğu Amerikanın cənubuna sağ-salamat çatmaq üçün özünə sürücü və eyni zamanda dost axtarır. Bu əsnada işdən qovulan mühafizəçi Tony Lip ailəsinə baxa bilmək üçün məşhur pianoçunun sürücüsü olmağı qəbul edir. Toni bu səyahət müddətində bütün təhlükələrdən uzaqlaşmaq və evlərinə sağ - salamat qayıtmaq üçün “Yaşıl kitab” adlı kitabçadan istifadə edir. Kitabçada afroamerikalılara nisbətən yaxşı münasibət göstərilən yerlər və xidmətlər göstərilir. Kitabçadakı məsləhətlərin faydasına baxmayaraq Don Şirly və Tony səyahət zamanı bir çox çətinliklərlə rastlaşır, təqiblərə məruz qalır, həbsxanaya düşürlər. İrqçilik, təhlükə və filmin sonunda isə gözləmədikləri nəzakətlə qarşılaşırlar.

Film barədə müzakirəyə qoşulan digər gənclər də fikirlərini çatdırmış və qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılmışdır. 45 dəqiqə davam edən müzakirədə ümumilikdə 18 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
23.05.2020      Naxçıvan şəhərində yerləşən Bəhruz Kəngərli Muzeyi ötən əsrin əvvəllərində baş verən tarixi, ictimai-siyasi hadisələri təsviri sənətin qüdrəti ilə özündə əks etdirən əhəmiyyətli mədəniyyət ocaqlarındandır.

AZƏRTAC-ın Naxçıvan bürosu xəbər verir ki, muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2001-ci il 22 may tarixli Sərəncamı ilə yaradılıb. Ümummilli lider Heydər Əliyev 2002-ci il iyunun 18-də muzeyin açılışında iştirak edib.

Muzeyin fondunda, ümumilikdə, 1300-ə yaxın eksponat var. Bunlardan 388-i muzeyin ekspozisiyasında sərgilənir.

Binanın birinci mərtəbəsində yerləşən 4 ekspozisiya zalında 181, ikinci mərtəbəsində yerləşən 5 ekspozisiya zalında isə 206 eksponat nümayiş olunur. Bunlardan 61-i orijinal rəsm əsəridir.

Teatr rəssamlığı, qrafika və digər janrlara müraciət edən, portret janrında dəyərli əsərlər yaradan Bəhruz Kəngərli bütün ömrü boyu mədəniyyətimizin inkişafı naminə yorulmadan çalışıb. Görkəmli rəssam doğma Vətəninin gözəlliklərini tərənnüm edib. Onun kömür, karandaş, akvarel və yağlı boya ilə müxtəlif janrlarda yaratdığı 500-ə yaxın əsəri indi də incəsənət muzeylərinin dəyərli eksponatları sırasındadır. O, dövrünün görkəmli şəxslərinin rəsmlərini çəkib, portret janrında dəyərli əsərlər yaradıb.

Bəhruz Kəngərli Muzeyinin direktoru Səbinə Əlincəli qeyd edib ki, ötən əsrin əvvəllərində azərbaycanlıların başına gətirilən müsibətləri, ermənilər tərəfindən doğma yurdundan zorla qovulmuş azərbaycanlı qaçqınların taleyini əks etdirən “Qaçqınlar” silsiləsinə daxil olan əsərləri Azərbaycan tarixinin, xalqın dəyərli sənət yaddaşıdır. Rəssamın bu mövzuda yaratdığı əsərlər baş verən ədalətsizliyə qarşı bir sənətkar – vətəndaş, ziyalı etirazıdır. Həmin əsərlərdəki insanlar həm də məğrurdurlar. Hüzn, kədər, iztirab bu portretlərin qəhrəmanlarının simasında mükəmməl şəkildə təsvir olunub. “Canfəda kəndindən qaçqın oğlan”, “Yaycı kəndindən qaçqın oğlan Cümşün”, “Avşar kəndindən qaçqın qız”, “İki qaçqın qız”, “Ağ ləçəkli qaçqın qız” əsərlərindəki kədər fərdi kədər deyil, ümumxalq kədəridir. Ekspozisiyadakı bu əsərləri seyr etdikcə bir daha düşünürsən: rəssamın peşəkarlığıdır ki, bu insanların daxili sarsıntılarını təsvir edə, onların simasına hopan təlatümlü daxili aləmlərini göstərə bilib. Rəssam “Ayaqyalın qadın”, “Qaçqınlar”, “Əyləşmiş qaçqın oğlan”, “Qaçqın İmran çanta ilə”, “Qaçqınlar arabada” əsərlərini yaratmaqla bir amala xidmət edib, bu da ondan ibarətdir ki, vətənpərvər rəssam kimi tarixi həqiqətləri gələcək nəsillərə çatdırsın, əsərlərini sübut olaraq tarixi sənəd kimi ortaya qoysun. Bu baxımdan rəssamın sənət ideyaları bir maarifpərvər, vətənpərvər ziyalı uzaqgörənliyi kimi dəyərlidir.

Sağlamlıq imkanları məhdud olan sənətkar cəmi 30 il ömür sürüb. O, təkcə tanınmış rəssam kimi deyil, həm də maddi çətinliklərinə baxmayaraq, əsərlərini sərgiləməklə kasıb ailələrin uşaqları üçün məktəb pulu toplayan, onların təhsil almasına köməklik göstərən görkəmli şəxsiyyət kimi tarixdə yaşayır.

Muxtar respublikada Bəhruz Kəngərli irsi də hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Bəhruz Kəngərlinin adının əbədiləşdirilməsi haqqında” 2001-ci il 15 fevral tarixli Sərəncamına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin Sərgi Salonuna Bəhruz Kəngərlinin adı verilib, rəssamın əsərlərindən ibarət albom-kataloq hazırlanıb. Ali Məclis Sədrinin 2012-ci il 12 yanvar tarixli Sərəncamına əsasən rəssamın 120 illik yubileyi muxtar respublikada geniş şəkildə qeyd olunub. 2016-cı ilin may ayının 25-də isə Naxçıvan şəhərində Bəhruz Kəngərli adına Rəssamlar Parkı istifadəyə verilib, parkda görkəmli rəssamın abidəsi ucaldılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.05.2020      22 may 2020-ci il tarixdə İxtisasların hamiliyə verilməsi ilə əlaqədar M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən Naxçıvan Musiqi Kollecinin kitabxana-informasiya ixtisası üzrə təhsil alan II kurs tələbələri üçün onlayn açıq dərs keçirilmişdir. Açıq dərsə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərovanın moderatorluğu ilə start verilmişdir. O, bildirmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinin “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında” 2015-ci il 27 iyul tarixli, “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” 03 aprel 2019-cu il tarixli Sərəncamları ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil alan tələbələrin təcrübə qazanmaları, onların bacarıqlı mütəxəssis kimi yetişmələri baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Müasir dünyada hər bir sahədə inkişafın əsas hərəkətverici qüvvəsi ixtisaslı kadrlar hesab olunur. Gələcəkdə müvafiq sahələrdə çalışacaq kadrların daha peşəkar yetişməsi, onların seçdikləri ixtisasların sirlərinə dərindən yiyələnmələri sürətli və dayanıqlı inkişafın əsas amillərindən biridir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının kütləvi iş şöbəsinin müdiri Nərmin Allahverdiyeva “Kütləvi tədbirlərin təşkili qaydaları” haqqında geniş məlumat verərək, qeyd etmişdir ki, kütləvi tədbirlər şifahi və əyani təbliğat vasitələri ilə həyata keçirilir. Ədəbiyyatın təbliğinin şifahi fоrması məruzə və mühazirələr, söhbətlər, охucu kоnfransları, kitab müzakirələri, ədəbi-bədii gеcələr, kitab təqdimatları, görüşlər, bibliоqrafik icmallar və s. üsullarla həyata keçirilir. Başqa növlərə nisbətən şifahi təbliğat özünün fərqləndirici xüsusiyyətləri, üstünlükləri ilə seçilir. Onun əsas üstünlüyü auditoriya ilə canlı ünsiyyətin olmasıdır. Şifahi üsullar охucu qruplarına еyni vaхtda təbliğat təsiri göstərmək məqsədilə canlı sözdən istifadəyə əsaslanır. Bu zaman kitab və оnun məzmunu ilə охucuların tanışlığı təmin еdilir, həm də оnlara şəхsi təhsil, mütaliə vərdişləri və bacarıqları aşılanır. Əyani təbliğat dedikdə, yəni gözümüzlə gördüklərimiz nəzərdə tutulur. Bunlara sərgilər, guşələr, fotostendlər, plakatlar aiddir. Sərgilər əyani təbliğat fоrmasının ən gеniş yayılmış üsuludur.

Sonra mövzu üzrə müzakirə aparılmış, tələbələrin sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
22.05.2020      Mayın 21-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistlərinin onlayn solo konsertləri çərçivəsində Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında növbəti konsert proqramı musiqisevərlərə təqdim edilib. Bu dəfəki onlayn konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solisti, skripka ifaçısı Cahangir Qurbanov Azərbaycan və dünya klassiklərinin əsərlərindən nümunələr səsləndirib.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi Nərminə Qədimovanın (fortepiano) və Rauf Bünyətzadənin (skripka) müşayiəti ilə təqdim edilən solo konsertdə istedadlı ifaçı Cahangir Qurbanov ilk olaraq Arif Məlikovun Nazim Hikmətin librettosu əsasında bəstələdiyi “Məhəbbət əfsanəsi” baletindən bir parçanı musiqisevərlərə təqdim edib. Konsert proqramının davamında istedadlı skripkaçı Azərbaycan bəstəkarlarından Tofiq Bakıxanovun skripka və fortepiano üçün bəstələdiyi “Elegiya”, Fikrət Əmirovun “Nəsimi” dastanından “Rəqs”, Arif Məlikovun özbək şairi və filosofu Mirzə Əbdülqadir Bedilin “Komde və Modan” poeması əsasında bəstələdiyi və librettosu müəllifə aid olan “İki qəlbin dastanı” baletindən “Komdenin arzuları” və Asəf Zeynallının skripka və fortepiano üçün yazdığı “Muğamsayağı” əsərlərini uğurla ifa edib.

Dünya musiqi incəsənəti nümunələrinin də ifa edildiyi solo konsertdə istedadlı skripkaçı Hendelin Sonatasının ikinci hissəsini, Frits Kreyslerin I, II və III valslarını, Dmitri Şostakoviçin “Romans”nı, Ennio Morrikonenin “Sevgi cənnəti”, Vittorio Montinin “Çardaş” və Antonin Dvorjakın “Melodiya” əsərlərini səsləndirib.

Böyük izləyici sayı ilə maraqla qarşılanan və təqribən 45 dəqiqə davam edən onlayn solo konsert proqramı Naxçıvan Dövlət Televiziyasında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi internet resurslarında canlı olaraq yayımlanıb.

Qeyd edək ki, Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası da Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkil etdiyi onlayn mədəni tədbirlərdə fəal iştirak edir. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü münasibətlə təşkil olunmuş onlayn konserti, “Muğam üçlüyü”nün, “Simli kvartet”in onlayn konserti, Filarmoniyanın solisti, gənc vokalist İlkin Abdullayevin solo konserti də belə tədbirlərdəndir.

Məlumat üçün bildirək ki, may ayının 28-də Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Estrada Orkestrinin Respublika Gününə həsr olunmuş onlayn konsert proqramının keçirilməsi nəzərdə tutulub.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.05.2020      21 may tarixində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Nazirliyin sistemində fəaliyyət göstərən kitabxanaların əməkdaşları üçün “Kitabxanalarda kütləvi işin təşkili” mövzusunda “Zoom” mobil tətbiqi vasitəsilə online seminar keçirilmişdir. M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublikası, A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanası, rayon (şəhər) MKS-lərin iştirak etdiyi online seminarı giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin aparıcı məsləhətçisi Şəfəq Abbasova qeyd etmişdir ki, mədəniyyətimizi, tariximizi, ədəbi əlaqələrimizi geniş oxucu kütlələri arasında yaymaq kitabxanaların əsas vəzifəsi olmalıdır. Bunun həyata keçirilməsində isə kütləvi tədbirlər mühüm əhəmiyyətə malikdir. Hər bir kütləvi tədbirin düzgün təşkili oxucu ilə kitabxanaçı arasında ünsiyyəti daha da genişləndirir, oxucunun kitab mütaliəsinə olan marağını artırır.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının Kütləvi iş şöbəsinin müdiri Nərmin Allahverdiyeva və A.Babayev adına Naxçıvan Muxtar Respublika Uşaq Kitabxanasının Komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri Xədicə Hüseynova “Kütləvi tədbirlərin növləri” və “Kütləvi tədbirlərin təşkili qaydaları” adlı çıxışlarla kütləvi işin növləri və təşkili haqqında geniş məlumat vermişlər. Bildirilmişdir ki, kütləvi tədbirlər şifahi , əyani və yazılı şəkildə planlaşdırılır. Bunların isə müxtəlif növləri mövcud olur.

Planlaşdırılmış kütləvi tədbirlər əsasən oxucu konfransları, görüşlər, ədəbi-bədii gecələr, biblioqrafik icmallar, sual-cavab gecələri, söhbətlər və s. ibarətdir. Vurğulanmışdır ki, hər bir kütləvi tədbirin keçirilməsində təşkilati məsələlərin həlli, çıxışçı və ya aparıcıların düzgün seçilməsi və s. xüsusi önəm daşıyır.

Daha sonra mövzu ətrafında müzakirə aparılmış və suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.05.2020      Mayın 20-də Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin və Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə “Milli dəyərlərimizi virtual aləmdə necə təbliğ edirik?” mövzusunda onlayn diskussiya keçirilib. Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin və Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin tabeliyindəki mədəniyyət müəssisələrində çalışan əməkdaşların iştirakı ilə keçirilən tədbiri Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin direktoru Səyyar Məmmədov açaraq onlayn diskussiyanın əhəmiyyətindən danışıb. Bildirilib ki, milli dəyərlərimiz milli mövcudluğumuzun, bir xalq olaraq yaşam tərzimizin, milli kimliyimizin göstəricisi, fərdi, eyni zamanda, fərqli modelimizdir. Xalqımızın mənəvi dünyasını zənginləşdirən, tariximizi və mədəniyyətimizi ucaldan milli-mənəvi dəyərləri qoruyub saxlamaq hər bir azərbaycanlının müqəddəs, mənəvi borcudur.

Vurğulanıb ki, günümüzün aktual hadisələrindən olan virtual aləmdən istifadə istiqamətlərindən biri də sahib olduğumuz milli dəyərlərimizi nümayiş etmək, onun təbliğinə nail olmaqdan ibarətdir. Virtual aləmin imkanlarından istifadə etməklə milli dəyərlərimizin təbliği həm də ölkəmizin dünya arenasında təbliği deməkdir.

Babək Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Fətəli Axundzadə bildirib ki, milli dəyərlərimizin təbliği hər bir vətəndaşımızın mənəvi borcudursa, onun internet resurslarında təbliği də mədəniyyət sahəsində çalışan əməkdaşların vəzifə borcudur. Folklorumuzun, milli musiqimizin, ümumilikdə, milli mədəniyyətimizin virtual aləmdə tanıdılması günümüzün sosial tələblərindəndir.

Diskussiyada Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodik Mərkəzin əməkdaşları Günel Sangur, Türkay Məmmədli, Babək Rayon Yarımca Kənd Mədəniyyət Evinin direktoru Gülşən Güləliyeva, Babək Rayon MKS-nin tərtibatçı rəssamı Fidan Quliyeva, Babək Rayon Uşaq Kitabxanasının əməkdaşı Fəridə Həsənli, Babək Rayon MKS-nin Nehrəm kənd filialının müdiri Nuray Mehdiyeva çıxış edərək xalqımızın əsrlərdən bəri qoruyub yaşatdığı xalq yaradıcılığımızın xüsusilə gənc nəslin yüksək mənəvi dəyərlərə sahib insanlar kimi formalaşmasında əhəmiyyətindən danışıb, bəşər sivilizasiyasına misilsiz töhfələr vermiş milli dəyərlərimizin sosial şəbəkələrdə təbliğinin əhəmiyyəti yollarından bəhs ediblər.

Maraqla qarşılanan diskussiyada müzakirələr aparılıb, iştirakçıların sualları cavablandırılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
21.05.2020      Mayın 20-də Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti Tofiq Seyidov tərəfindən görkəmli dramaturq Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər”, “Anamın kitabı”, “Dəli yığıncağı” və “Ər” pyesləri əsasında səhnələşdirilən “Ölülər və dəlilər” tamaşası canlı yayımla teatrsevərlərə təqdim edilmişdir.

Qeyd edək ki, Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər”, “Anamın kitabı” və “Dəli yığıncağı” pyesləri müxtəlif illərdə Naxçıvan teatrında tamaşaya qoyulmuşdur. “Ər” pyesi isə akademik İsa Həbibbəyli tərəfindən 1987-ci ildə yazıçının arxivindən tapılaraq çap etdirilmişdir.

Tamaşanın rejissoru Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Tofiq Seyidov səhnə əsərində Cəlil Məmmədquluzadənin 4 pyesini sintez edərək bir mövzu üzərində birləşdirmiş və tamaşanın uğurlu səhnə həllinə nail olmuşdur. Tamaşanın süjet xətti cəmiyyətdə ölülər və dəlilərin kimliyi, onları ittiham edənlərin üzə çıxarılması üzərində qurulmuşdur. Səhnə əsərində parçaların birinin o birinə birləşməsi isə əvvəlcədən Molla Abbas tərəfindən elan olunur. Tamaşanı izlədikcə sanki Cəlil Məmmədquluzadə dramaturgiyasına səyahət edirsən.

Tamaşanın “Ölülər” əsərindən götürülmüş hissəsi yalançı, fırıldaqçı din xadimlərinin əməlləri ilə səciyyənlənir. “Anamın kitabı” əsərinin bir hissəsindən Azərbaycançılıq əqidəsi və ideologiyasının təcəssümü kimi “Ölülər və dəlilər” tamaşasının səhnələşdirilməsində istifadə olunmuşdur. “Dəli yığıncağı” tragikomediyasından ədalətsiz eybəcər ictimai mühitin ağıllı insanları dəliyə çevirdiyi məqamlardan, “Ər” pyesindəki cəmiyyəti dəyişdirmək və yenidən qurub möhkəmləndirmək üçün xalqın öz içindən çıxmış layiqli bir başçıya ehtiyac olması ideyasından bəhrələnməklə uğurlu səhnə əsəri ərsəyə gətirilmişdir.

Tamaşada Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının bütün yaradıcı kollektivi iştirak edir. Tamaşanın rejissor assistenti Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Nurbəniz Niftəliyeva, quruluşçu rəssamı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar rəssamı Səyyad Bayramov, musiqi tərtibatçısı isə Ariz Ağayevdir.

Xatırladaq ki, “Ölülər və dəlilər” tamaşası ötən ilin may ayında Azərbaycanın Qarsdakı Baş Konsulluğunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 101-ci ildönümü münasibətilə Türkiyənin Qars şəhərində teatrsevərlərə uğurla təqdim edilmişdir. Naxçıvan Dövlət Dram Teatrı bu günə qədər “Burla Xatun”, “Ağıldan bəla”, “Teleskop” tamaşalarını və “Aydın” tamaşasından bir hissəni onlayn formada teatrsevərlərə təqdim etmişdir.

Bundan əvvəl təqdim olunan digər tamaşalar kimi, “Ölülər və dəlilər” tamaşası da Naxçıvan Dövlət Televiziyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resursları vasitəsilə canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.05.2020      20 may 2020-ci il tarixdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanası tərəfindən M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərovanın moderatorluğu ilə Culfa və Kəngərli rayon MKS-lərin əməkdaşları üçün “Zoom” tətbiqi vasitəsi ilə onlayn-təcrübə məşğələsi keçirilmişdir. T.Əsgərova təcrübənin əhəmiyyətindən danışmış və onlayn-təcrübənin kitabxana əməkdaşlarının bilik və bacarığının artmasında əhəmiyyətli olacağını bildirmişdir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova “Abonement və oxu zallarında xidmət işinin təşkili” mövzusunda çıxış edərək bildirmişdir ki, kitabxanalarda oxuculara kitabxana xidməti həm abonement, həm də oxu zallarının köməyi ilə həyata keçirilir. Abonement şöbəsindən istifadə edən hər bir oxucuya kitabxanadan istifadə etmək qaydaları haqqında məlumat verilir və oxucu formulyarı doldurulur. Həmçinin, oxucu kitabxana qaydası ilə tanış olduğunu təsdiq etmək üçün formulyarda imza etməlidir. Abonement şöbəsindən oxuculara evdə istifadə üçün 5 kitab verilə bilər. Kitablar 15 gün ərzində istifadə olunub kitabxanaya qaytarılmalıdır. Qeyd edilmişdir ki, oxucuların kitabxana xidmətindən səmərəli istifadə etməsi baxımından abonement şöbəsi ilə müqayisədə oxu zalının üstünlüyü daha böyükdür. Vurğulanmışdır ki, lüğətlər, ensiklopediyalar, məlumat kitabları və dövri nəşrlər kitabxanadan kənarda istifadə üçün verilmir.

M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının metodika və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri Fəridə Ələsgərova “Metodika və biblioqrafiya şöbəsinin iş prinsipi” adlı mövzu ilə çıxış edərək bildirmişdir ki, kitabxanalarda məlumat-biblioqrafiya işinin müvəffəqiyyətlə aparılması soraq-biblioqrafiya aparatının düzgün tərtib edilməsindən, kitabxanaçı biblioqrafın biblioqrafiya işinə nə dərəcədə bələd olmasından, oxuculara məlumat-biblioqrafiya xidməti işinin təşkilindən asılıdır. Ümumiyyətlə, soraq- biblioqrafiya aparatı oxuculara məlumat nəşrlərindən, kataloq və kartotekalardan istifadəni təmin etmək məqsədi daşıyır. Kitabxananın soraq-biblioqrafiya aparatının mühüm hissəsi qəzet və jurnalların, həmçinin ardı davam edən məcmuələrin, kitabların müəyyən fəslinin məzmununu analitik qaydada açan kartotekalardan ibarətdir. Oxucu sorğularına cavab axtarılarkən və yaxud biblioqrafik vəsaitlər (tövsiyə ədəbiyyat siyahıları, göstəricilər və s.) tərtib edərkən kataloqlarla yanaşı kartotekalardan da geniş istifadə edilir. Kartotekalar kataloqları tamamlayan daha bir bilioqrafik aparatdır. Elm və texnikanın yeni bir məsələləri və ya problemləri kitablardan fərqli olaraq operativ şəkildə dövri mətbuatda öz əksini tapır. Bu nöqteyi-nəzərdən kartotekalar oxucu sorğularını operativ ödəməkdə istifadə olunan ən səmərəli mənbədir.

40 nəfərə yaxın iştirakçının qatıldığı və 80 dəqiqə davam edən tədbirdə mövzu ilə bağlı müzakirələr aparılmış, MKS əməkdaşlarının sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
20.05.2020      “18 May – Beynəlxalq Muzeylər Günü” münasibətilə Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində onlayn ekskursiya keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin bələdçisi Sevinc Səbzəliyeva aparıb.

O, əvvəlcə muzeyin yaradılma tarixi haqqında danışaraq bildirib ki, 1998-ci ildən fəaliyyət göstərən muzey 2010-cu ildən yeni binaya köçürülüb. 2013-cü ildə muzeydə yenidənqurma işləri aparılmış, ekspozisiya yenidən təşkil olunmuşdur. Qeyd olunub ki, Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin xalçaçılıq sənətinin təbliği, yaşadılması sahəsində özünəməxsus yeri var və muzeyin fəaliyyətində yaddaqalan mədəni hadisələr, görüşlər olub. 1999-cu ilin oktyabr ayında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 75 illiyi ilə əlaqədar Naxçıvana səfəri zamanı bu muzeydə olması da əlamətdar hadisələrdən ən mühümüdür.

Bildirilib ki, Naxçıvan xalçaları qədim zamanlardan Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin ən gözəl nümunələri hesab edilir. Muzeyin fonduna 4000-ə yaxın eksponat toplanmışdır ki, onlardan 400-dən çoxu ekspozisiyada sərgilənir. Bunlar Naxçıvan qrupuna aid çoxlu sayda xovlu və xovsuz xalça nümunələri, xalçaçılıq məmulatları, məişət əşyalarıdır. Palaz, cecim, kilim, şəddə, zili kimi xovsuz xalçalar, sujetli, portret və miniatür xalçalar, o cümlədən müxtəlif əl işləri, tikmələr, toxuculuq alətləri, xurcun, duz torbası və digər eskponatlardır.

Vurğulanıb ki, keçə-xalça sənətinin ibtidai dövrünü təşkil edir. Sonrakı dövr üçün qamış yarpağından toxunan və el arasında həsir adı ilə tanınan çətən toxunmuşdur. Sonralar xovsuz xalçalar – palaz, cecim, kilim, zili, şəddə, inkişafının sonrakı dövrlərində xovlu xalçalar toxunmuşdur.

Məlumat verilmişdir ki, xalçalar üzərində olan naxışlar 4 qrupa bölünür: həndəsi naxışlar, zoomorf naxışlar (heyvan təsvirləri:quş, maral, qoç, əjdaha və s.), nəbati naxışlar (gül, yarpaq, ağac), antropomorf naxışlar (insan təsvirləri) vardır. Qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycan xalçaları 2010-cu ildə UNESCO-nun “Qeyri madii mədəni irs” siyahısına daxil edilmişdir.

Onlayn ekskursiyada bildirilmişdir ki, muzeyin 2013-cü ildə üç dildə internet saytı istifadəyə verilib. Bu da muzeyi virtual səyahət etməyə, ziyarətçilərə ekspozisiyadakı eksponatlarla bağlı məlumatlar verməyə, tarixi keçmişimizi öyrənməyə imkan yaradıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.05.2020      Hər il mayın 18-i dünya ölkələrində Beynəlxalq Muzeylər Günü kimi geniş qeyd edilir.

Beynəlxalq Muzeylər Şurası (ICOM) tərəfindən xalqlar arasında mədəni mübadilə və əməkdaşlığın inkişafına kömək məqsədilə təsis olunmuş bu bayram hər il müxtəlif deviz altında keçirilir. Bu il Beynəlxalq Muzeylər Günü “Muzeylər bərabərlik üçün: müxtəliflik və inklüzivlik” mövzusuna həsr olunub. Beynəlxalq Muzeylər Günü ICOM-un təşəbbüsü ilə 1977-ci ildə təsis edilib. Bu günün məqsədi muzeylərin cəmiyyətin həyatında nə dərəcədə mühüm rol oynadığını göstərməkdir.
Bu bayram qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik Azərbaycanda da geniş miqyasda qeyd edilir.

Eramızdan əvvəl XVI əsrdə Krit, XIII-XII əsrlərdə Çin, III əsrdə Qədim Roma və Yunanıstanda estetik dəyərə malik əşyaların, əsərlərin, sənədlərin saxlandığı məkanların müasir muzeylərin sələfləri hesab olunduğunu nəzərə alaraq, ölkəmiz ərazisində qurulmuş Atropatena və Albaniya dövlətləri hökmdarlarının saraylarını da belə yerlər kimi qeyd etmək yerinə düşər. Erkən və orta əsrlərdə isə Azərbaycanda hakim sülalələr tərəfindən kolleksiyaçılıq ənənələrinə maraq güclənib, qiymətli əşyalar xəzinələrdə, saray kitabxanalarında mühafizə edilib.

Azərbaycanın ictimai-siyasi, mədəni həyatında XIX əsrin ikinci yarısından etibarən sürətlə cərəyan edən proseslər muzey işinin təşkilinə təkan verib. İlk belə muzeylərdən biri görkəmli ədib Cəlil Məmmədquluzadənin təşəbbüsü və yaxından iştirakı ilə XIX əsrin sonlarında Naxçıvanın Nehrəm kənd məktəbində təşkil olunub.

Ötən əsrin əvvəllərində isə Bakıda, xalq məktəbləri müdiriyyəti nəzdində pedaqoji, həmçinin Ümumrusiya Texniki Cəmiyyətinin Bakı şöbəsi nəzdində qapalı muzeylər yaradılıb. Lakin Nehrəm kəndindəki muzey istisna olmaqla, adları qeyd edilən məkanlar çarizmin mənafeyinə uyğun fəaliyyət göstərib. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda aşkar edilən qiymətli arxeoloji əşyalar Tiflis, Moskva, Peterburq muzeylərinə göndərilib. Azərbaycanda dövlət səviyyəsində 1919-cu ildə - Xalq Cümhuriyyətinin dövründə təməli qoyulmuş ilk milli muzey 1920-ci ildən Azərbaycan Dövlət Muzeyi kimi fəaliyyət göstərib.

Sovet hakimiyyətinin ilk illərində Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Murtuza Muxtarov, Musa Nağıyev kimi Bakı milyonçularından müsadirə edilmiş qiymətli sənət əsərləri bu muzeyin eksponatları olub. H.Z.Tağıyevin mülkündə yerləşən Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinin binasının özü də tariximizdən xəbər verən daş abidə kimi qiymətlidir. Ona görə də bu yerə bəzən “Muzey içində muzey” də deyirlər.

Ötən əsrin 30-cu illərindən etibarən bir-birinin ardınca mahiyyətinə görə müxtəlif təmayüllü – dövlət, memorial, səyyar, ədəbiyyat, incəsənət, tarix, musiqi, qoruq, teatr muzeyləri yaradılıb. Sonrakı illərdə Azərbaycanda yeni muzeylər fəaliyyətə başlayıb.

Təəssüf ki, neçə-neçə tarixi abidə və muzeylərimiz ötən əsrin 90-cı illərində erməni işğalçıları tərəfindən qarət olunub və dağıdılıb. İşğal olunmuş torpaqlarımızda 762 mədəniyyət abidəsi və 1431 mədəniyyət müəssisəsi qalıb. Erməni faşistləri 22 muzeyi, 4 rəsm qalereyasını tamamilə məhv ediblər.

Canlı muzey olan və bu gün düşmən tapdağı altında qalan Şuşada 8 muzey fəaliyyət göstərib. Dövlət Qarabağ Tarixi Muzeyi, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin ev, vokal sənətimizin banisi Bülbülün memorial, görkəmli musiqiçi və rəssam Mir Möhsün Nəvvabın xatirə muzeyləri, Azərbaycan Xalça Muzeyinin Şuşa filialı, görkəmli musiqiçi Qurban Pirimovun Ağdam rayonundakı xatirə, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam, Füzuli, Xocalı rayonlarının tarix-diyarşünaslıq muzeyləri tamamilə qarət edilib. Keçmiş SSRİ-də yeganə olan Ağdam Çörək Muzeyi ermənilər tərəfindən tamamilə yerlə-yeksan olunub.

Azərbaycanda milli-mənəvi dəyərlərimizə, o cümlədən muzey işinə daim dövlət qayğısı olub. Ölkəmizdə muzey işinin inkişafı ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Xalqımızın milli tarixi və mədəni irsinin qorunmasında muzeylərin dəyərini dərindən və həssaslıqla duyan Ulu Öndər respublikada müvafiq şəbəkənin genişləndirilməsini, onun maddi-texniki bazasının gücləndirilməsini daim diqqətdə saxlayıb. Azərbaycan mədəniyyətinin Üzeyir Hacıbəyli, Hüseyn Cavid, Cəlil Məmmədquluzadə, Məmməd Səid Ordubadi, Cəfər Cabbarlı, Bülbül, Səməd Vurğun, Niyazi və digər nəhəng simalarının memorial-xatirə, mənzil, bölgələrdə tarix-diyarşünaslıq muzeyləri məhz ulu öndər Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü sayəsində yaradılıb.

Dahi rəhbərimizin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra digər sahələrlə yanaşı, muzey işi də öz inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyub. Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə 1993-cü ildə Nazirlər Kabinetində muzey işçilərinin respublika müşavirəsi keçirilib, 1994-cü ildə isə bu müşavirənin materialları əsasında “Respublikada muzey işinin vəziyyəti və onun yaxşılaşdırılması haqqında” qərar qəbul edilib. 2000-ci il martın 24-də qüvvəyə minmiş “Muzeylər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ölkəmizdə muzeylərin fəaliyyətinin təşkilati-hüquqi əsaslarını və müvafiq münasibətləri tənzimləyir. Bu sənədə əsasən muzey - maddi mədəniyyət abidələrinin komplektləşdirilməsi, mühafizəsi, öyrənilməsi, kütləvi nümayişinin və təbliğinin həyata keçirildiyi mədəniyyət, elmi-tədqiqat müəssisəsidir.

Ümummilli Lider tərəfindən muzey işinin inkişafı üzrə müəyyən edilmiş prioritetlər bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və ölkəmizin birinci xanımı, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev Fondu tərəfindən uğurla davam etdirilir.

“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasını həyata keçirmək məqsədilə Prezident İlham Əliyevin 2013-cü il 27 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq olunan “Daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası, qorunması, tarix və mədəniyyət qoruqlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 2014-2020-ci illər üzrə Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq milli mədəni irsimizin qorunması dövlət əhəmiyyətli prioritet məqsəd kimi qarşıya qoyulub.

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın böyük zəhməti sayəsində “Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi”, Qız qalası və Qobustan Milli Tarix-Bədii Qoruğu, “Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi” UNESCO-nun Dünya İrsi Siyahısına daxil edilib. Fondun həyata keçirdiyi müxtəlif layihələr çərçivəsində Qarabağ muzeyləri haqqında məlumatlar mötəbər beynəlxalq təşkilatlara çatdırılır.

Azərbaycan dövlətinin uğurlu mədəniyyət siyasəti nəticəsində son illər muzeylərimizin dünyanın nüfuzlu muzeyləri ilə əlaqələri genişlənib, bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində yeni nailiyyətlər əldə edilib.

Ümummilli Liderimizin siyasi irsinin öyrənilməsi, azərbaycançılıq məfkurəsinin formalaşdırılaraq inkişaf etdirilməsi məqsədilə yaradılan Heydər Əliyev muzeyləri isə respublikada muzey şəbəkəsinin genişləndirilməsi sahəsində mühüm hadisə kimi qiymətləndirilməlidir.

Hazırda ölkəmizdə 200-dən çox muzey fəaliyyət göstərir və onların ekspozisiyaları azərbaycançılıq məfkurəsini uğurla təbliğ edirlər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
18.05.2020      Mayın 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə gənclər arasında "Zoom" mobil tətbiqi vasitəsi ilə Xalid Hüseyninin "Çərpələng uçuran" əsərinin müzakirəsi keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə açan Nazirliyin Gənclər Təşkilatının sədri Elvin Əhmədov müəllifin yaradıcılığı haqqında məlumat vermişdir.

Daha sonra Şərur Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Həcər Əsgərova, Şahbuz Rayon Mədəniyyət Şöbəsinin Gənclər Birliyinin sədri Əzizə Süleymanova və Naxçıvan Musiqi Kollecinin Gənclər Təşkilatının sədri Həlimə İbrahimli müzakirə iştirakçılarına əsərlə bağlı təəssüratlarını çatdırıb.

Qeyd olunmuşdur ki, “Çərpələng uçuran” 21-ci əsrin ən çox oxunan romanlarından biridir, yazıçı isə canlı klassik hesab edilir. Əsərdə dostluq və sadiqlik, satqınlıq və günah işlər kimi təzadlı epizodlarla öz əksini tapır. Əsərin baş qəhrəmanları Əmir və Həsən yaxın dostlardır. Aralarındakı sosial fərqlər çox olsa da, uşaq dünyasında bunun əhəmiyyəti yoxdur. Hadisələr isə Kabildə cərəyan edir. Bu iki uşağı isə çərpələngə oxşatmaq olar, sonra ayrı-ayrı yerlərə istiqamət götürürlər. Hərəsinin öz taleyi və tragediyası olsa da, onların bir-biriləri ilə olan əlaqəsi heyranedici, təsiredici, qırılmaz və qaçılmazdır.

Roman bu gün müasir ədəbiyyatın təmsilçilərindən birisinə çevrilmişdir. Oxucuları Əfqanıstan, onun və insanlarının başına gələnlər haqqında xeyli informasiya ilə təmin edir. Romanın adı ilə yazıçı əfqan uşaqların kağız çərpələng uçurtmaqla yarış keçirtmələrini xatırladaraq, onların bununla xoşbəxt olduğunu təsvir edir.

Sonda müzakirədə iştirak edən digər gənclər də əsər barədə fikirlərini bölüşüb, suallar cavablandırılıb. 40 dəqiqə davam edən müzakirədə ümumilikdə 20 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.05.2020      Mayın 16-da Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Şirzad Abutalıbov tərəfindən səhnələşdirilən “Qoğalın sərgüzəşti” tamaşasını onlayn olaraq balaca teatrsevərlərə təqdim edib.

Teatr yarandığı dövrdən uşaq və məktəblilərin zövqünü oxşayan tamaşalar hazırlamış, onların estetik zövqünü formalaşdırmış, mənəvi-estetik prinsipləri əsas tutmuşdur. Teatrın son illərdə hazırladığı “Niyyət açarı”, “Göyçək Fatma”, “Ələddinin sehrli çırağı”, “Sirli sözlər”, “Tovuzquşunun nəğmələri”, “Tülkülərə inanmayaq”, “Qırmızı, yaşıl, mavi”, “Qırmızı papaq”, “Buratino” və başqa tamaşalar uşaq və məktəblilər tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Məşhur rus xalq nağılı olan “Qoğalın sərgüzəşti” haqqında çoxsaylı filmlər, cizgi filmləri çəkilib, tamaşalar hazırlanmışdır.

Tamaşada hadisələr lovğa və təkəbbürlü Qoğalın başına gələn sərgüzəştlər üzərində qurulmuşdur. “Qoğalın sərgüzəşti” tamaşasında da bütün nağıl-tamaşalarda olduğu kimi xeyirin şər, yaxşılığın pislik, ədalətin haqsızlıq üzərində qələbəsi əsas ideyadır. Bundan başqa lovğalıq, özündənrazılıq kimi hisslər tənqid edilir. Nağıldan fərqli olaraq tamaşa nikbin sonluqla başa çatır. İvan Qoğalı Tülkünün kələyindən xilas edir.

Bu maraqlı tamaşada Dovşan, Tülkü, Şir, Canavar, Kirpi, İvan, Marusya, Ayı personajlarını teatrın aktyorları Əfqanə Ələsgərova, Vəsmə Quliyeva, İlqar Babayev, İlham Babayev, Süleyman Süleymanov, Ulduz Süleymanova, İbad Nəbiyev və başqaları xarakterik və təbii canlandırırlar.

Tamaşanın quruluşçu rejissoru, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Nadir Hüseynov, quruluşçu rəssamı Ədalət Quliyev, bəstəkarı Əli Məmmədovdur.

Qeyd edək ki, tamaşa Naxçıvan Dövlət Televiziyasının efirində və Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
16.05.2020      M.S. Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının təşkilatçılığı ilə 15 may 2020-ci il tarixdə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin anadan olmasının150 illik yubileyi münasibətilə “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150” adlı onlayn konfrans keçirilmişdir. Konfransda M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərova giriş sözü iə çıxış etmişdir. O, bildirmişdir ki, ölkəmizdə mədəniyyət və incəsənətin inkişafında xidmətləri olan şəxslərə dövlət tərəfindən həmişə yüksək diqqət və qayğı göstərilmiş, yaradıcı insanların irsi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Bədii irsinə yüksək qiymət verilən böyük sənətkarlardan biri də Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, böyük dramaturq, nasir, publisist və teatr təşkilatçısı, tanınmış ictimai xadim Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevdir. Məhz belə bir sənətkarın müasir dövrdə yeni nəslə tanıdılması qarşıda duran ən əsas vəzifələrdən biridir.

Sonra Azərbaycan Respublikasının Əməkdar elm xadimi, AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Hüseyn Həşimli “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dramaturgiyası” adlı məruzə ilə çıxış edərək görkəmli ədibin 20-dən artıq dram əsəri yazdığını bildirmiş, ədibin pyeslərinin mövzu, ideya və sənətkarlıq xüsusiyyətlərindən söz açmışdır. Məruzəçi Ə.Haqverdiyevin Azərbaycan dramaturgiyası tarixindəki mövqeyindən, onun inkişafındakı mühüm xidmətlərindən, gətirdiyi yeniliklərdən ətraflı bəhs etmiş, ədibin müxtəlif vaxtlarda qələmə aldığı “Dağılan tifaq”, “Bəxtsiz cavan”, “Ağa Məhəmməd şah Qacar”, “Pəri cadu”, “Köhnə dudman”, “Ağac kölgəsində”, “Ac həriflər”, “Millət dostları” və digər pyeslərinin əsas məziyyətlərini diqqətə çatdırmışdır. O, Ə.Haqverdiyevin pyeslərinin səhnə təcəssümü, həmçinin dramaturgiya və teatr məsələlərinə həsr olunmuş məqalələri barədə də müfəssəl məlumat vermişdir.

AMEA Naxçıvan bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun ədəbiyyatşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ramiz Qasımov məruzəsində Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin nəsr yaradıcılığı barədə çıxış edərək qeyd etmişdir ki, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev həm də böyük nasirdir. O, Azərbaycan bədii nəsrinin inkişafı, forma və məzmunca zənginləşməsində böyük xidmətlər göstərmişdir. Onun “Marallarım”, “Xortdanın cəhənnəm məktubları”, “Mozalan bəyin səyahətnaməsi”, “Mirzə Səfər”, “Bomba”, “Pir”, “Zorən təbib”, “Ayın şahidliyi” və başqa çoxsaylı nəsr nümunələri oxucuların yaddaşında dərin izlər buraxmış, milli oyanışa böyük töhfələr vermişdir. NDU-nun dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nəzakət İsmayılova “Azərbaycan ədəbiyyatında Haqverdiyev zirvəsi” adlı çıxışında bildirmişdir ki, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev yeniliyi duyan sənətkar olmuşdur. Onun bütün yaradıcılığında, elmi məqalələrinin və hətta məktublarının əsasında ədəbiyyatımızın inkişafına xidmət edəcək fəlsəfi, ədəbi-elmi fikir dayanır.

AMEA Naxçıvan bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elxan Yurdoğlu-Məmmədov “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və folklor” mövzusunda çıxış edərək, görkəmli ədibin hekayə və dram əsərlərində müraciət etdiyi folklor mövzularından, istifadə etdiyi folklor janrlarından bəhs etmişdir. Eyni zamanda gənc tədqiqatçı yazıçı-dramaturqun yaradıcılığında nağıl təhkiyəsi, alqış və qarğışlardan yararlanması, şifahi xalq ədəbiyyatından simvol kimi istifadəsi məsələlərinə də toxunmuşdur.

Onlayn konfransda yazıçının ədəbi-bədii yaradıcılığı ilə yanaşı, onun mədəni-ictimai fəaliyyətindən, milli ideologiyanın oyanışında misilsiz xidmətlərindən də söz açılıb.

M.S. Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının elmi işlər üzrə direktor müavini Yeganə Rüstəmova Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin rejissorluq və tərcüməçilik fəaliyyəti haqqında məlumat vermişdir. Tədbirin sonunda mövzu ətrafında müzakirələr olmuşdur. Müzakirədə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Kitabxanasının direktoru Aypara Behbudova, Naxçıvan Muxtar Respublika Ədəbiyyat Muzeyinin direktoru Aləmzər İbrahimova, Naxçıvan şəhər MKS-nin direktoru Minayə Nəbisoy Ə.Haqverdiyev yaradıcılığı ilə bağlı öz fikirlərini bildirmişlər.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
15.05.2020      14 may 2020-ci il tarixdə İxtisasların hamiliyə verilməsi ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Musiqi Kollecinin kitabxana-informasiya ixtisası üzrə təhsil alan III kurs tələbələri üçün “Zoom” tətbiqi vasitəsilə onlayn- təcrübə məşğələsi keçirilmişdir.

Təcrübəyə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının direktoru Tamella Əsgərovanın moderatorluğu ilə start verilmişdir. O, bildirmişdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 2015-ci il 27 iyul tarixində “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsi haqqında”, 03 aprel 2019-cu il tarixdə isə “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində İxtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə verilməsinə dair əlavə tədbirlər və innovasiyaların dəstəklənməsi haqqında” Sərəncamlar imzalanmışdır. Bu Sərəncamlara əsasən hami təşkilatlar və təhsil müəssisələri arasında əlaqələr genişlənmiş, kadr hazırlığı ilə bağlı birgə yaradıcı iş aparılmasına diqqət daha da artırılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında son illərdə təhsilin davamlı inkişafını təmin edən sərəncamların qəbul edilməsi, güclü təhsil infrastrukturunun, maddi-texniki bazanın yaradılması, yüksək ixtisaslı kadr hazırlığını təmin edən dövlət proqramlarının, layihələrin uğurlu tətbiqi təhsilin beynəlxalq standartlar səviyyəsinə uyğunlaşmasına təkan vermişdir. Daim yeniləşən və təhsilin inkişafını tələb edən informasiyalı cəmiyyət kadr hazırlığı işinin yeni müstəvidə hazırlanmasını tələb edir. Qeyd edilmişdir ki, hər bir iş təcrübə əsasında öyrənilir, bu təcrübələrin tələbələrin bilik və bacarığının artmasında çox böyük əhəmiyyəti vardır.

Sonra M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasının komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri Rahilə Məmmədova “Komplektləşdirmə şöbəsinin iş prinsipi” haqqında geniş məlumat vermişdir. Qeyd edilmişdir ki, bütün çap məhsulları ilk növbədə komplektləşdirmə şöbəsinə daxil olur. Qoşma sənədlərlə tutuşdurulub yoxlanıldıqdan sonra ümumi və fərdi uçot kitablarında qeydə alınır. Çıxışçı ümumi və fərdi uçot kitabları, onların rəsmiləşdirilməsi, bölmələr üzrə işlənməsi qaydaları haqqında əyani vəsaitlərlə geniş məlumat verdi. Vurğulanmışdır ki, çap məhsullarının növünə görə-kitab, qəzet və jurnallar üçün ayrı-ayrılıqda inventar kitabları götürülməlidir. Kitabların titul vərəqinə və 17-ci səhifəsinə inventar nömrəsi, ştamp vurulduqdan sonra kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinə təhvil verilir. Məşğələnin sonunda tələbələrin sualları cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
14.05.2020      May ayının 13-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə muzey əməkdaşları üçün “Muzeylərin təbliğ olunmasında sosial şəbəkələrin rolu” mövzusunda onlayn seminar keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri giriş sözü ilə açan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin mədəni irs və muzey işi üzrə baş məsləhətçisi Qumral Əsədova onlayn seminarın keçirilməsinin əhəmiyyəti barədə məlumat vermişdir. Sonra Bəhruz Kəngərli Muzeyinin direktoru Səbinə Əlincəli çıxış edərək bildirib ki, hazırki dövdə sosial şəbəkələr mühüm təsir gücünə malikdir. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlar geniş ictimaiyyət tərəfindən izlənilir. Buna görə də görülən işlər və keçirilən tədbirlərin təbliği və işıqlandırılması üçün hər zaman kütləvi–informasiya vasitələrinə məlumat verilməklə yanaşı sosial şəbəkələrin gücündən də istifadə edilməlidir.

Muzeylərdə görülən işlər barədə, həmçinin keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlər barədə sosial şəbəkələrdə yayılan informasiyalar muzey işinin təbliğinə xidmət edir. Sosial şəbəkələrin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, burada informasiya sərhəd tanımır. Bu gün biz öz evimizdə oturub bütün dünyanı virtual gəzə, dünyanın istənilən güşəsindən məlumat əldə edə bilərik. Burada sərhədlərin olmaması çox böyük bir fürsətdir. Bir fürsətdir ki, biz öz muzeylərimizi digər xalqlara da tanıdaq, xalqın mədəniyyətini, tarixini, incəsənətini təbliğ edək.

Muzey əməkdaşlarının onlayn olaraq qoşulduğu seminarın sonunda müzakirə aparılmış, onları maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.05.2020      May ayının 13-də Cəmşid Naxçıvanski Muzeyində onlayn ekskursiya keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin baş fond mühafizi-elmi işçisi Gülnaz Hüseynova və bələdçi Aygül Xəlilova aparıb.

Ekskursiyada əvvəlcə muzeyin yaradılma tarixi haqqında məlumat verilərək bildirilib ki, milli hərb tariximizdə xüsusi yeri olan Azərbaycanın görkəmli sərkərdəsi Cəmşid Naxçıvanskinin adını daşıyan muzey böyük bir nəslin qəhrəmanlıq tarixini özündə yaşadır. Muzeyin yaradılması Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər Cəmşid Naxçıvanskinin xalqımıza tanıdılmasında çox mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. İlk dəfə ümummilli liderin sədrliyi ilə 1971-ci il iyunun 23-də keçirilən Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Büro iclasında görkəmli sərkərdənin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında 4 bəndlik qərar qəbul olunmuş, hərbi istiqamətdə yenidən qurulan Respublika İnternat orta məktəbinə generalın adı verilmişdir. 1981-ci il avqustun 8-də ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsində Cəmşid Naxçıvanskinin anadan olmasının 85 illiyi haqqında məsələ müzakirə edilmiş, qərar qəbul edilərək Cəmşid Naxçıvanskinin doğulduğu Naxçıvan şəhərində onun Muzeyinin yaradılması qərara alınmışdır.

Qeyd olunub ki, 10 avqust 1895-ci ildə Naxçıvan şəhərində dünyaya göz açan Cəmşid Naxçıvanski 43 illik ömrünün 26 ilini hərb sənətinə həsr edib. O, bu sənətə sıravi əsgər kimi gəlsə də, igidliyi, sədaqəti, qəhrəmanlığı və şücaəti sayəsində general kimi yüksək rütbəyə yüksəlməyə nail olub. Hərb sənətinin inkişafında və kadr hazırlığı sahəsində mühüm rol oynayan sərkərdə dəfələrlə yüksək mükafatlara layiq görülüb. Misilsiz xidmətlərinə, böyük şücaətlərinə baxmayaraq, ötən əsrin 30-cu illərinin repressiyası Azərbaycanın digər görkəmli nümayəndələri kimi, böyük sərkərdə Cəmşid Naxçıvanskidən də yan keçməyib. 1938-ci il avqustun 26-sı görkəmli hərbi xadim Cəmşid Naxçıvanski repressiyaya məruz qalıb və totalitarizmin qurbanına çevrilib.

Vurğulanıb ki, hal-hazırda muzeyin fondunda 5400-ə yaxın eksponat toplanmışdır. Həmin eksponatlar sərkərdənin keçdiyi şərəfli ömür yolu və hərbi fəaliyyəti ilə bağlı sənəd və materiallar, özünə, ailə üzvlərinə, yaxın qohumlarına aid fotoşəkillər, rəsm əsərləri, xatirə əşyaları və hal-hazırda muzey kimi fəaliyyət göstərən bu binada iqamətgahı yerləşən Araz-Türk Respublikasının yaranması və fəaliyyətini əks etdirən materiallar və digər dəyərli maddi-mədəniyyət nümunələrindən ibarətdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
13.05.2020      Azərbaycan milli teatr tarixinə parlaq və şərəfli səhifələr yazmış Naxçıvan teatrının yaradılmasından 137-ci ildönümü tamam olur. Mayın 11-də bu münasibətlə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında tədbir keçirilib.

Tədbiri Naxçıvan Muxtar Respublikasının mədəniyyət naziri Natəvan Qədimova açaraq bu sənət ocağının keçdiyi inkişaf yolundan danışıb. Bildirilib ki, Azərbaycan milli teatrının inkişafında böyük rol oynamış, maarifçilik düşüncəsinin geniş yayılması, xalqın mədəni intibahı, milli oyanışı və gənclərin milli-mənəvi dəyərlərə bağlılıq ruhunda tərbiyəsi işinə layiqli töhfələr vermişdir. Dövrün maarifpərvər ziyalısı Hacı Nəcəf Zeynalovun Naxçıvan şəhərindəki evində M.F.Axundzadənin “Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli şah” komediyasının səhnələşdirilməsi ilə qoyulmuşdur.

Qeyd olunmuşdur ki, Naxçıvan peşəkar teatrının yaranması maarifçi düşüncədən, xalqımızın mədəniyyətini yeni mərhələyə qaldırmaq zərurətindən irəli gəlmişdir. Bu mədəniyyətin təşəkkül və inkişafında Azərbaycan ziyalı nəslinin böyük korifeylərinin - Eynəlibəy Sultanovun, Cəlil Məmmədquluzadənin, Məhəmməd Tağı Sidqinin, Qurbanəlibəy Şərifovun, Əliqulu Qəmküsarın, Hüseyn Cavidin, Bəhruz Kəngərlinin, Rza Təhmasibin və bir sıra digər ziyalıların çox böyük və misilsiz xidmətləri olmuşdur. Azərbaycan teatr sənətinin böyük ustadları – Zülfüqar Hacıbəyov, Hüseyn Ərəblinski, Sidqi Ruhulla, Mirzə Ağa Əliyev, Hüseynqulu Sarabski, Abbas Mirzə Şərifzadə kimi şəxsiyyətlər də bu teatrın püxtələşməsi və peşəkarlıq səviyyəsinin artırılması üçün aktyor və rejissorlarla sıx əlaqə saxlamışlar. Bu gün Naxçıvan Teatrı əsl sənət məbədi və yaradıcılıq mərkəzidir.

Teatrlara, sənət adamlarına böyük qayğı ilə yanaşıldığını qeyd edən nazir ölkəmizə rəhbərliyinin hər iki dövründə Azərbaycan milli teatrının inkişafına böyük əhəmiyyət verən ümummilli lider Heydər Əliyev daim Naxçıvan Teatrının inkişafını da diqqətdə saxladığını, bu sahədə böyük uğurlara imza atıldığı, peşəkar aktyor və rejissor kollektivi formalaşdığını bildirmişdir.

Ulu öndərin siyasi kursunun davamçısı olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən teatrlara diqqət və qayğı bu gün uğurla davam etdirilir. Son illər ərzində bu sahədə mühüm islahatlar həyata keçirilmiş, bu sahənin inkişafı istiqamətində əsaslı qanunvericilik bazası yaradılmışdır. Nazir qeyd edib ki, muxtar respublikada da teatrlar hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. Teatr müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilmiş, Naxçıvan teatrının tədqiqi ilə bağlı ardıcıl tədbirlər həyata keçirilərək, monoqrafiya və kitablar nəşr olunmuşdur.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin diqqət və qayğısı ilə nəşr olunan “Naxçıvan teatrının salnaməsi” kitabı bu baxımdan yüksək dəyərə malikdir.

Bundan əlavə Muxtar Respublikada teatr sənətinin inkişafında xidmətləri olan insanların əməyi də dövlətimiz tərəfindən daim yüksək qiymətləndirilir. Yaradıcı insanlar Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının fəxri adlarına, orden və medallara, Prezident təqaüdü və mükafatlara layiq görülürlər.

Nazir çıxışının sonunda Naxçıvan teatrının yaradılmasının 137-ci ildönümü münasibətilə bütün teatrsevərləri və teatr xadimlərini təbrik etmiş, teatrın inkişafına və sənət adamlarına göstərilən diqqət və qayğıya görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinə minnətdarlığını bildirmişdir.

Tədbirdə Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevin “Teleskop” əsəri əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşanın nümayişi olmuşdur. Yazıçının yüksək tirajlarla müxtəlif dillərə tərcümə olunmuş əsərləri Azərbaycanda, həmçinin dünyanın müxtəlif ölkələrində sevilərək oxunur, səhnələşdirilir. Onun yaradıcılığının ən səciyyəvi cəhətlərindən biri insanların daxili aləmini, onların mənəvi dünyasındakı ziddiyyətləri əsərlərinin əsas süjet xəttinə çevirməsidir. Müəllifin "Teleskop" tragikomediyası da bu baxımdan xüsusi qeyd olunmalıdır. İnsanın ölümü və bundan sonra baş verənlərin səhnə həllini tapdığı tamaşada hadisələr qeyri-real olanla real olanın müstəvisində təqdim olunur. Rejissor tamaşa boyu gərgin, psixoloji məqamlarda sevinc və məyusluq, yaşamaq, yoxsa ölmək sualının cavabını tamaşaçıların ixtiyarına buraxır.

Gənc rejissor Həcərxanım Məmmədovanın quruluş verdiyi tamaşanın rəssamı Azərbaycan Respublikasının "Əməkdar rəssamı" Ülviyyə Həmzəyeva, musiqi tərtibatçısı sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Natəvan Qədimovadır. Xalq artistləri Rza Xudiyev, Həsən Ağasoy, Rövşən Hüseynov, əməkdar artistlər Tofiq Seyidov, Əli Əliyev, Nazlı Hüseynquliyeva, aktyorlardan Zəminə Məmmədova, gənc aktyorlar Səyyad Məmmədov, Anar Eyvazov, Səkinə Məmmədova, Heyran Abdullayeva və başqaları obrazların dili ilə qarşıya qoyulan əsas məqsədə nail olmuş, tamaşaçıya real dünya ilə əbədi dünyanın müqayisəsində həyat gerçəkliklərini çatdırmışlar.

Qeyd edək ki, tədbir Naxçıvan Dövlət Televiziyası ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.05.2020      11 may 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ordubad və Culfa rayon mədəniyyət şöbələrinin tabeliyində olan uşaq musiqi məktəblərinin ümumi nəzəri fənlər üzrə müəllimlərinin iştirakı ilə onlayn metodiki kurs keçirilmişdir.

Onlayn tədbiri aparan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin təhsil müəssisələri ilə iş üzrə baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova uşaq musiqi, incəsənət və bədii sənətkarlıq məktəblərinində beşillik təhsil sistemində ikinci, yeddiillik təhsil sistemdə isə dördüncü sinifdən tədris olunan musiqi ədəbiyyatı fənninin proqramının tədris olunma metodikası barədə ümumi məlumat vermişdir.

Sonra Naxçıvan Musiqi Kollecinin müəllimi Ruhiyyə Dünyamalıyeva Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli simalarından biri olan “Müslüm Maqomayevin həyat yolu və yaradıcılıq irsi” haqqında mühazirə oxumuş, “Şah İsmayıl” və “Nərgiz” operaları haqqında müəllimləri məlumatlandırmışdır. Tədris prosesində mühazirələrin hazırlanması üçün hansı musiqi ədəbiyyatı kitablardan istifadə edilməsi istiqamətində də müəllimlərə tövsiyələr vermişdir. Eyni zamanda dərs prosesi zamanı müəyyən musiqi nömrələrinin dinlənilməsinin vacib olduğunu qeyd edən R.Dünyamalıyava bunun şagirdlərin musiqi duyumunun formalaşmasında əsas rol oynadığını bildirmişdir.

Sonda metodik kurs iştiraçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
11.05.2020      10 may 2020-ci il tarixdə Naxçıvan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev Sarayında Azərbaycan tarixində misilsiz xidmətləri olan, dahi şəxsiyyət, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümü münasibətlə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin onlayn konserti keçirilmişdir.

Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının Kamera Orkestrinin çıxışları musiqisevərlər tərəfindən həmişə rəğbətlə qarşılanır. Orkestrin repertuarında Avropa bəstəkarlarının əsərləri, klassik instrumental kamera musiqisi ilə yanaşı, Azərbaycan bəstəkarlarının musiqi əsərləri də mühüm yer tutur. Orkestrin bədii rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Çingiz Axundovdur.

Rəngarəng konsert proqramında Azərbaycan bəstəkarlarından Niyazinin, Emin Sabitoğlunun, Ramiz Mirişlinin, Vasif Adıgözəlovun, Eldar Mansurovun, İlham Abdullayevin, Ceyhun Allahverdiyevin, xarici bəstəkarlardan Astor Piazollanın musiqi əsərləri, həmçinin xalq mahnıları təqdim olunmuşdur. Konsertdə ümummilli liderə həsr olunmuş nəğməkar bəstəkarımız Ramiz Mirişlinin “Adın şöhrət şan yerimiz” və “Məşəl kimi yanan ürək”, həmçinin İlham Abdullayevin “Heydər Ata” mahnıları da yer almışdır.

Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Gülyanaq Fərzəliyeva, Mübariz Əsgərov və Tural Nəcəfov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar artisti Ruhiyyə Hüseynova və digər ifaçılar Samir İsmayılov və İlkin Abdullayevin, skripka ifaçısı Cahangir Qurbanov, xor və rəqs qrupu ifalarını yüksək səviyyədə təqdim edə bilmişlər.

Qeyd edək ki, konsert proqramı Naxçıvan Dövlət Televiziyası ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanmışdır.

Digər onlayn tədbirlər kimi bu konsert də televiziya tamaşaçıları və internet istifadəçiləri tərəfində maraqla qarşılanmışdır.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.05.2020      May ayının 10-da Heydər Əliyev Muzeyində onlayn ekskursiya keçirilib. Ekskursiyanı muzeyin direktoru, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar mədəniyyət işçisi Ramil Orucəliyev aparıb.

O, əvvəlcə Heydər Əliyevin misilsiz dövlət idarəçiliyindən bəhs edərək vurğulayıb ki, Azərbaycanın son qırx ildən artıq bir dövrünü əhatə edən tarixi taleyi Heydər Əliyevin adı ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Bu illər ərzində xalqın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəliş məhz ulu öndərin idarəçilik bacarığının bariz göstəricisidir. Ümummilli lider Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi illər ərzində daim tərəqqisi üçün çalışdığı, zəngin mədəniyyəti, böyük tarixi keçmişi ilə həmişə qürur duyduğu, doğma yurdu Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxarıb.

Daha sonra Muzeyin yaradılması barədə ətraflı məlumat verilərək qeyd olunub ki, Heydər Əliyev Muzeyi müstəqil Azərbaycan Respublikasının qurucusu və yaradıcısı, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, xalqın böyük oğlu Heydər Əliyevin həyatı və ictimai-siyasi fəaliyyətinə dair materialların toplanmasını, komplektləşdirilməsini, mühafizəsini, tədqiq və təbliğini həyata keçirən mədəniyyət və elmi-tədqiqat müəssisəsidir.

Vurğulanıb ki, görkəmli ictimai-siyasi xadim, dünya şöhrətli siyasətçi, Azərbaycan xalqının ümummilli liderinin adını daşıyan bu muzey Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 18 fevral 1999-cu il tarixli Sərəncamla Naxçıvan şəhərində yaradılıb, 1999-cu il 10 may tarixdən fəaliyyət göstərməyə başlayıb. 2005-2006-cı illərdə əsaslı olaraq yenidən qurulan muzeyin 20 dekabr 2006-cı il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə təntənəli açılış mərasimi keçirilib.

Onlayn ekskursiya zamanı bildirilib ki, fəaliyyətə başlayanda 420 eksponatla tamaşaçılara xidmət göstərən muzeydə hazırda 4700-dən çox eksponat mühafizə olunur. Həmin eksponatlar ümummilli liderin dövlətçilik və siyasi fəaliyyətinin öyrənilməsində, onun mənalı həyatı, zəngin və çoxşaxəli fəaliyyəti barədə faktların gələcək nəslə çatdırılmasında böyük rol oynayır. Heydər Əliyev Muzeyində hər bir eksponat ayrı-ayrılıqda elmi-tədqiqat mövzusudur. Azərbaycanın müasir dövlətçilik tarixinin və ümummilli liderimizin siyasi irsinin tədqiqatçıları burada elmi axtarışları üçün dəyərli faktlar əldə edirlər. Ekskursiya zamanı ekspozisiyada nümayiş olunan eksponatlar haqqında geniş məlumat verilib.

Onlayn ekskursiya Naxçıvan Dövlət Televiziyası ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin internet resurslarında canlı yayımlanıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
10.05.2020      9 may 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Gənclər Təşkilatının üzvləri arasında "Zoom" mobil tətbiqi vasitəsi ilə Mik Deyvisin rejissorluğu ilə İtaliyalı rəssam Amadeu Modiglianinin həyatından bəhs edən "Modilyani" filminin müzakirəsi keçirilmişdir.

Görüşü giriş sözü ilə açan Nazirliyin Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri ilə iş şöbəsinin yaradıcı gənclərlə iş üzrə aparıcı məsləhətçisi Elvin Əhmədov görüşün əhəmiyyətindən bəhs etmiş və bu cür görüşlərin davam edəcəyini bildirmişdir.

Daha sonra Naxçıvan Dövlət Film Fondunun direktoru Mirakif Seyidov film barədə, A.Modilyaninin həyat və yaradıcılığı, filmin real hadisələrdən təsirlənərək çəkildiyi barədə gənclərə ətraflı məlumat vermişdir. Qeyd edilmişdir ki, filmdə rəssamın XIX əsrin əvvəllərində Parisdə fəaliyyəti, rəssamlıq akademiyasında gələcək həyat yoldaşı ilə tanışlığı, rəssamın sadəcə ruhunu gördüyü insanların gözlərini rəsm əsrlərində təsvir etdiyi izləyicinin diqqətini çəkən məqamlardan biridir.

Tüfeyli həyat tərzi sürən Modilyaninin zadəgan nəslinə məxsus ailənin qızı olan Janna ilə evlənməsi lakin buna baxmayaraq gözünün pulda olmaması rəssamın həyatını daha da çətinləşdirir.

Filmdə diqqət çəkən digər rəssam isə dünyaca məşhur Pablo Picassodur. Modilyani ilə daim sənət mübarizəsində olan Picasso 1920-ci ilin qışında Parisdə keçirilən professional rəsm müsabiqəsində Modilyaninin üstünlüyünü qəbul edir.

Film dramatik şəkildə Modilyaninin ölümü və onun ölümünə dayana bilməyən bətnində uşaq olan Jannanın da intiharı ilə bitir.

60 dəqiqə davam edən müzakirədə ümumilikdə 20 nəfər iştirak etmişdir.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.05.2020      9 may 2020-ci il tarixdə Naxçıvan Musiqi Kollecinin Nəzəriyyə şöbəsinin müəllimlərinin iştirakı ilə “Harmoniya” fənni üzrə onlayn ustad dərs keçirilmişdir.

Ustad dərsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının İncəsənət və təhsil müəssisələri iş şöbəsinin təhsil müəssisələri ilə iş üzrə baş məsləhətçisi Leyla Əlimərdanova “Keçici və köməkçi kvartsekstakkordlar” mövzusunda keçmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, orta ixtisas musiqi təhsili müəssisələrində ikinci kursdan etibarən tədris olunan harmoniya fənni müxtəlif ixtisaslar üzrə tərtib olunmuş proqram əsasında tədris olunur.

Elementar musiqi nəzəriyyəsinin öyrənilməsindən sonra tədris olunan harmoniya fənni hər bir musiqiçinin formalaşmasında müstəsna rol oynayır. Üçsəslilər fəsli bu mövzunun tədrisi ilə yekunlaşır. Mövzunun keçirilməsi zamanı ilk növbədə üçsəsli və onun sekstakkordunun arasında istifadə olunan, sonra isə iki eyni üçsəsli arasında istifadə olunan kvartsekstakkordların birləşmə üsullarının izah olunması daha məqsədəuyğundur.

Sonra mövzunun tam şəkildə mənimsənilməsi üçün qammalarda birləşmələrə aid nümunələrin və məsələlərin (dövrlərin) yazılmasına yer verilməlidir. Mövzu tam şəkildə mənimsənildikdən sonra fortepianoda ifa olunan məşğələlərə də zaman ayırmaq lazımdır.

Məlumat verilmişdir ki, harmoniya fənninin tədrisi prosesində şifahi, yazılı və praktiki qaydalara əməl edildikdə mövzunu mükəmməl və tam şəkildə mənimsənilməsinə nail olmaq olar. Sonda ustad dərs iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılıb.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
09.05.2020      Prezident İlham Əliyev mayın 7-də "İncəsənət xadimlərinə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatlarının verilməsi haqqında" Sərəncam imzalayıb.

Təltif olunanlar arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının incəsənət xadimləri də var.

Prezidentin Sərəncamı ilə Abdullayev Sərxan Qəhrəman oğlu, Eyvazov Anar Əli oğlu, Əhmədov Əhməd Ural oğlu, Hacıyev Ümüd Səyyad oğlu, Qurbanov Cahangir Vahid oğlu, Nəbiyev İbad Fərrux oğlu, Rzayev Vüsal Elman oğlu, Süleymanlı Ceyhun Təvəkkül oğlu, Şeyxov Nizami Hüseyn oğlu və Şirəliyeva İlhamə Şərbətəli qızına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mükafatları verilib.


Naxçıvan Muxtar Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyinin Mətbuat Xidməti
06.05.2020      Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Azərbaycan Respublikasında “Xalçaçı günü” peşə bayramının təsis edilməsi haqqında” 2016-cı il 25 noyabr tarixli Sərəncamına əsasən, hər il mayın 5-i ölkəmizdə “Xalçaçı günü” peşə bayramı kimi qeyd edilir.

Azərbaycanda toxuculuğun tarixi 5-7 min il bundan əvvələ gedib çıxır. Naxçıvanda duz istehsalına başlanması, duzun tədavülü və daşınmasında torba və xurcunlardan istifadə toxuculuq sənətinin də qədim tarixindən xəbər verir. Toxuculuğun inkişafı isə xalçaçılıq sənətinin yaranması üçün geniş imkanlar açmışdır. Herodot, Klavdi Elian, Ksenofont və digər qədim dünya tarixçilərinin əsərlərində, "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında, Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında Azərbaycan xalçaları haqqında məlumatlar verilmiş, bu dəyərli mədəni irsimiz tərənnüm olunmuşdur. Görk